bistandskronen 2009, mio. kr. *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bistandskronen 2009, mio. kr. *"

Transkript

1 Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009

2 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % MIO. KR. AFRIKA 30 % MIO. KR. FN 10 % MIO. KR. VERDENSBANKGRUPPEN 4 % 673 MIO. KR. REGIONALE UDVIKLINGSBANKER 2 % 322 MIO. KR. EU 10 % MIO. KR. ANDEN MULTILATERAL BISTAND 6 % 882 MIO. KR. ASIEN 16 % MIO. KR. LATINAMERIKA 3 % 506 MIO. KR. EUROPA 1 % 119 MIO. KR. IKKE LANDEFORDELT BILATERAL BISTAND 8 % MIO. KR. BILATERAL GÆLDSLETTELSE 0,2 % 23 MIO. KR. UDEN FOR 06.3 OG % MIO. KR. Bemærk: Procent angiver andel af den totale bistand. * Bistandskronen er opgjort på baggrund af de udbetalinger, der for 2009 rapporteres til OECD/DAC som Danmarks officielle udviklingsbistand (ODA). Bilateral bistand 2009 inkluderer endvidere udbetalinger til multilateral regional- og genopbygningsbistand og indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed

3 danmarks bilaterale bistand 2009 fordelt på lande, mio. kr. AFGHANISTAN 456 ØVRIGE LANDE Asien 740 IRAK 78 NEPAL 230 Afrika 530 Latinamerika 178 SUDAN 190 BHUTAN 65 BANGLADESH 254 NICARAGUA 144 MALI 98 BURKINA FASO 193 UGANDA 500 SRI LANKA 197 VIETNAM 364 BOLIVIA 184 GHANA 472 BENIN 275 ZAMBIA 256 ZIMBABWE 149 SOMALIA 116 MOZAMBIQUE 559 KENYA 322 TANZANIA 571 Opgjort efter bilaterale udbetalinger for 06.3 og , ekskl. udbetalinger til gældslettelse. Bilateral bistand 2009 inkluderer endvidere udbetalinger til multilateral regional- og genopbygningsbistand og indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed SYDAFRIKA 108

4 forord 2009 var på mange måder et markant og skelsættende år. Den økonomiske og finansielle krise slog for alvor igennem globalt med negative konsekvenser for mange udviklingslande, og konturerne af en ny verdensorden begyndte at træde stadigt klarere frem med nye udfordringer og nye muligheder på det udviklingspolitiske område. Danmark fastholdt i 2009 på trods af den økonomiske krise sin udviklingsbistand på et højt niveau. Vi er dermed fortsat ét ud af kun fem lande i verden, der lever op til FN-målsætningen om at yde 0,7 pct. af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand. Det giver os et solidt udgangspunkt for fortsat aktivt at arbejde for, at det internationale samfund lever op til dets løfter og bistandsforpligtelser. Udviklingsbistand er imidlertid ikke en målsætning i sig selv. Det er et middel til sammen med vores partnere at skabe konkrete resultater, der bidrager til at give mennesker, familier og samfund sunde rammer og muligheder for at tage hånd om egen udvikling og udnytte deres ressourcer fuldt ud til eget og fællesskabets bedste. Derfor er jeg også glad for, at vi i 2009 igen fik bekræftet, at kvaliteten af vores indsats er i top. Uafhængige analyser af både vores udviklingsbistand og vores humanitære bistand pegede på, at vi ligger i det internationale førerfelt. Men vi kan stadig blive bedre og mere fokuserede i vores indsats. Vores indsats skal hele tiden tilpasses en dynamisk og stadig mere globaliseret verden, hvor udviklingssamarbejdet er en central del af en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og et vigtigt element i Danmarks samlede globale engagement. Regeringen lancerede i 2009 en strategi for Danmarks humanitære indsats med særlig fokus på sårbarhed, klimaændringer og beskyttelse og en styrket samtænkning af den humanitære indsats fra forebyggelse over nødhjælp til mere langsigtede indsatser. Og på det udviklingspolitiske område iværksatte vi i 2009 arbejdet med at skabe en ny strategi for dansk udviklingspolitik, der vil udstikke pejlemærkerne og prioriteterne for en styrket indsats de kommende år. Frihed, demokrati og økonomisk vækst er forudsætninger for vedvarende bæredygtig udvikling og opnåelse af FNs 2015 Mål. Ved udgangen af 2009 ser det fortsat ud til, at vi i 2015 på globalt plan vil nå målsætningen om at halvere antallet af ekstremt fattige mennesker i verden. Men vi når formentlig ikke målene i Afrika, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats. Danmark blev i 2009 sammen med Senegal af FNs generalsekretær bedt om at være forhandlingsleder i forberedelsen af et topmøde i 2010 om 2015 Målene. Mødet er en vigtig milepæl frem mod målstregen i Jeg ser frem til, at Danmark også i 2010 vil spille en vigtig rolle i det internationale samarbejde om at fremme frihed og bekæmpe fattigdom og afmægtighed. Udviklingsminister Søren Pind (Søren Pind overtog posten som udviklingsminister ved regeringsrokaden i 2010) 1

5 målbare resultater Udviklingsbistand gør en forskel, og mange af resultaterne kan tælles og måles. Her er en række eksempler på resultater i nogle af de lande, Danmark samarbejder med. FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD AFGHANISTAN 838 skoler bygget eller genåbnet FOTO: THORSTEN OVERGAARD / DANIDA NEPAL Installeret forbedrede brændekomfurer FOTO: JØRGEN SCHYTTE / DANIDA BURKINA FASO Testet personer for HIV VIETNAM nye private virksomheder registreret i fire provinser 2

6 FOTO: JØRGEN SCHYTTE / DANIDA MOZAMBIQUE Uddannet 265 dommere TANZANIA Istandsat 791 km distrikts- landsbyog hovedveje FOTO: JØRGEN SCHYTTE / DANIDA FOTO: JØRGEN SCHYTTE / DANIDA FOTO: JØRGEN SCHYTTE / DANIDA GHANA Lån til mikro- små og mellemstore virksomheder FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD UGANDA BANGLADESH Rent drikkevand til mennesker Retshjælp til personer 3

7 indhold Årsberetning 2009 fokus på resultater i udviklingssamarbejdet 7 FN s 2015 Mål 13 Mål 1: Udrydde fattigdom og sult 14 Mål 2: Sikre grundlæggende uddannelse til alle 18 Mål 3: Fremmeligestilling og styrke kvinders rettigheder 21 Mål 4, 5 og 6 Sundhedsmålene 25 Mål 7: Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling 29 Mål 8: Opbygge et globalt partnerskab for udvikling 34 Privatsektordrevet vækst og beskæftigelse 39 Beretning fra Udvalget for Blandede Kreditter 48 Demokrati, menneskerettigheder, fred og stabilitet 53 Danmarks samarbejdslande 61 Afghanistan 62 Bangladesh 63 Benin 64 Bhutan 65 Bolivia 66 Burkina Faso 67 Ghana 68 Kenya 69 Mali 70 Mozambique 71 Nepal 72 Nicaragua 73 Tanzania 74 Uganda 75 Vietnam 76 Zambia 77 4

8 Danmarks udviklingssamarbejde i tal 79 Danmarks officielle bistand til udviklingslandene fordelt på hovedkategorier 80 Danmarks udviklingsbistand i procent af BNI 81 Danmarks bilaterale bistand 82 Danmarks bilaterale bistand til Afrika 82 Danmarks bilaterale bistand til Asien 83 Danmarks bilaterale bistand til Latinamerika 83 Danmarks bilaterale bistand til Europa 83 Sektorfordeling af bilateral bistand 84 Danmarks multilaterale bidrag til internationale organisationer 86 Humanitær bistand fordelt på organisationer 87 Humanitær bistand fordelt på lande og regioner 87 Udbetalinger til danske NGO ers udviklingsaktiviteter 88 Danske NGO ers selvfinansiering Danske NGO ers udviklingsaktiviteter geografisk fordelt 89 Udviklingsforskning 90 Leverandører af konsulentopgaver 90 Udviklingen i udviklingsbistanden for udvalgte OECD-lande 91 Gældseftergivelse 91 Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål 92 Omfanget af svindel med dansk bistand 93 Styrelsen 96 Forskningsudvalget 96 Udvalget for blandede kreditter 96 Rådet 97 Oplysningsudvalget 97 Ordforklaring til forskellige typer bistand 98 Forkortelser 100 Indeks 102 Året der gik 104 5

9 kultursamarbejde Nakaaya Sumari, sangerinde fra Tanzania 28-årige Nakaaya Sumari blev kendt i Østafrikas første reality-show Tusker Project Fame i I 2008 udgav hun debutalbummet Nervous Conditions, og med nummeret Mr. Politician kom hun på hitlisterne over hele Østafrika. Hun har modtaget en fakkel fra den danske regerings Global Call to Action initiativ. Center for Kultur og Udvikling har samarbejdet med Nakaaya, som bl.a. deltog på CKUs seminar, Music Beyond og efterfølgende gav koncert i Copenhagen Jazzhouse. FOTO: KRISTIAN BRUUN 6

10 årsberetning 2009 fokus på resultater i udviklingssamarbejdet Målet med dansk udviklingspolitik og udviklingsbistand er fattigdomsbekæmpelse. Midlet er at skabe resultater i tæt samarbejde med vores partnere. Danidas årsberetning 2009 fokuserer på resultaterne i udviklingssamarbejdet og søger at besvare spørgsmålet: Hvordan har Danmarks udviklingssamarbejde i 2009 bidraget til fattigdomsbekæmpelse og opnåelse af FN s 2015 Mål? Konkrete resultater På side 2-3 ses nogle eksempler på helt konkrete resultater, som dansk udviklingsbistand bidrog til at skabe i 2009: Bedre adgang til sundhed og uddannelse, styrket infrastruktur, stærkere retssystemer og flere iværksættere, der kan skabe økonomisk vækst og beskæftigelse. og udvikling, der kan gøre det vanskeligt at dokumentere en direkte sammenhæng mellem de årlige udviklingsindsatser og de overordnede, langsigtede udviklingsresultater. Det er vigtigt at skelne mellem udviklingsbistandens umiddelbare resultater og dens langsigtede effekter. Det er relativt nemt at dokumentere konkrete resultater i form af boring af 100 brønde eller bygning af 200 klasselokaler. Men brønde eller klasselokaler er ikke mål i sig selv. Målet er at sikre befolkningen rent drikkevand og tidssvarende rammer for uddannelse. Og endnu mere overordnet at bidrage til forbedret sundhedstilstand i samfundende og styrket uddannelse. Jo mere overordnet målet er, des vanskeligere er det at påvise, at målopfyldelsen er resultatet af udviklingssamarbejdet, herunder konkrete danske udviklingsaktiviteter og -resultater. Eksemplerne viser, at udviklingsbistanden gør konkret nytte og er med til at skabe bedre levevilkår og mindre sårbarhed for millioner af mennesker. Svært at måle bistand Når bistandens nytte på trods af de håndgribelige resultater også i 2009 var til debat i Danmark og internationalt, skyldes det ikke mindst, at konkrete resultater på jorden ikke altid umiddelbart kan aflæses på nationalt niveau man taler om et mikro-makro paradoks. Der er komplekse årsagssammenhænge bag fattigdom Konkrete resultater af udviklingsprojekter som drikkevandsforsyning er lette at måle. Mere vanskeligt er det at måle bredere udvikling som f.eks. forbedret sundhedstilstand eller styrket uddannelse. Foto: Klaus Holsting/Danida. 7

11 Udviklingsbistanden kan bidrage til fattigdomsbekæmpelse, men kan ikke alene løfte et samfund ud af fattigdom. Bistanden nytter Den Internationale Monetære Fond (IMF) konkluderede i 2009 i en analyse, at der kan påvises en direkte sammenhæng mellem den rette form for udviklingsbistand eksemplificeret ved de nordiske landes fattigdomsorienterede bistand og økonomisk vækst i et udviklingsland. KOMMENTAR Men IMF-analysen peger også på, at det tager tid og tålmodighed at skabe resultater udviklingssamarbejdets effekter i forhold til økonomisk vækst slår ofte først igennem efter en årrække. Det understreger også betydningen af at fokusere på fattigdomsorienterede, langsigtede og gensidigt forpligtende partnerskaber baseret på landes ejerskab til og ansvar for egen udvikling. Det er vigtigt at sætte klare mål for resultaterne af den danske og den internationale udviklingsbistand og følge op på målopfyldelsen på de forskellige niveauer. Blev der boret de 100 brønde? Har befolkningen fået bedre adgang til rent drikkevand? Er sundhedstilstanden i samfundet generelt forbedret? Systematisk evaluering af udviklingssamarbejdet er centralt for at sikre, at de opstillede mål nås. Evaluering handler om at dokumentere resultater og lære af succeser og fejltagelser (se boks om Danidas evalueringsarbejde). Bistand gør det ikke alene Udviklingssamarbejdet er en blandt flere faktorer af betydning for et lands udvikling. Udviklingsbistanden kan bidrage til fattigdomsbekæmpelse, men kan ikke alene løfte et samfund ud af fattigdom. I de fleste udviklingslande udgør udviklingsbistanden kun en mindre del af de samlede økonomiske strømme. Eksempelvis er udenlandske investeringer og migranter og flygtninges pengeoverførsler til deres hjemlande de såkaldte remitter i mange udviklingslande en vigtig kilde til forbedrede levevilkår. Effekterne af udviklingsbistanden afhænger af en række ofte udefra kommende faktorer, der kan hæmme eller fremme udvikling og spille negativt eller positivt ind på opnåelsen af udviklingsmål. Nytter udviklingsbistanden? LARS ENGBERG-PEDERSEN, SENIORFORSKER, DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Dette diskuteres ofte, men gerne på basis af urealistiske forventninger til bistanden. Den er så langt fra den eneste, endsige den vigtigste årsag til udvikling. I disse år bliver en anden årsag stadig vigtigere, og den producerer desværre ikke kun velfærd og fremgang, men også fattigdom og hungersnød. Denne årsag er globaliseringen og særligt de internationale processers indflydelse på udvikling. Fødevare- og energiprisernes stigning, den finansielle krise, klimaforandringerne og epidemier er alle globale fænomener, der har den allerstørste betydning for bekæmpelsen af fattigdom i de enkelte lande. Det er fænomener, som et fattigt land ikke kan kontrollere, men som det er fuldstændig underlagt. Udviklingsbistandens resultater er selvsagt også afhængige af disse fænomener, så ønsker man at nå målsætningerne, er det bydende nødvendigt, at de udviklingspolitiske prioriteter også præger de politikker, der retter sig mod de globale fænomener. Danmark burde udvikle en langt mere aktivistisk udenrigspolitik med det mål at skabe fattigdomsorienteret international regulering på de finansielle, handels-, klima- og sundhedspolitiske områder. En sådan regulering synes mere og mere nødvendig for velfærd og fremgang i fattige lande. FOTO: JESPER LINELL, DIIS Økonomisk krise Et godt eksempel er den økonomiske og finansielle krise, som for alvor fik negative konsekvenser for en række udviklingslande i Mange fattige lande, der har begrænsede ressourcer at stå imod med, blev ramt hårdt. Krisen betød bl.a., at fremskridtene mod opnåelsen af 2015 Målene i mange lande særligt i Afrika syd for Sahara var under pres i Den verdensomspændende økonomiske krise har ført mange mennesker tilbage i den fattigdom, de ellers var kommet ud af, og efterladt store befolkningsgrupper i meget sårbare situationer. Det anslås, at den økonomiske krise kombineret med stigende fødevarepriser har betydet, at antallet af mennesker i ekstrem fattigdom globalt er blevet millioner højere end ventet. Der har også været en stigning i andelen af underernærede mennesker i udviklingslandene. Som eksemplet med den økonomiske krise illustrerer, kan udviklingsbistand ikke alene skabe udvikling, og udvik- 8

12 ÅRSBERETNING 2009 FOKUS PÅ RESULTATER I UDVIKLINGSSAMARBEJDET ling sker i et samspil mellem en række faktorer. Mange politikområder har stor betydning for et lands samlede udvikling. Handel, landbrug, klima, miljø og migration er blandt nogle af de vigtige politikområder, der både kan fremme og bremse udviklingslandenes fremskridt imod 2015 Målene. Internationalt og i Danmark er der stigende fokus på sammenhængen mellem de forskellige politikker. Bl.a. har EU i 2009 arbejdet på at identificere de vigtigste politikker, som skal tænkes sammen for at fremme udvikling. Ambitionen er at skabe positiv synergi mellem politikkerne eller som minimum undgå, at de modarbejder hinanden. Internationalt samarbejde Danmarks udviklingssamarbejde er en del af en samlet international indsats for at bekæmpe fattigdom. Vi indgår i et tæt samarbejde med partnere i udviklingslandene og andre donorer. Danmark støtter aktivt op omkring den såkaldte Paris-erklæring fra 2005 om effektivitet Både økonomisk krise og klimaforandringer kan gøre de fattigste endnu mere sårbare. Her uddeles nødhjælp i Kenya. Foto: Jørgen Schytte / Danida. i bistanden og den opfølgende Accrahandlingsplan fra Det betyder bl.a., at udviklingssamarbejdet er baseret på principper om lokalt ejer- og lederskab, tilpasning af bistanden til partnernes udviklingsstrategier, institutioner og procedurer samt effektiv arbejdsdeling og tæt samarbejde med andre donorer. Målet FOKUS Erfaring og læring Danidas brug af evalueringer Danidas evalueringer af vores udviklingsindsatser har to hovedformål: at bidrage til dokumentation af resultaterne i udviklingssamarbejdet og at fremme læring om, hvad der virker, og hvad der ikke virker inden for forskellige områder af bistanden. Systematisk evaluering bidrager således både til at måle og til at skabe resultater i udviklingsbistanden. Alle Danidas evalueringer offentliggøres på hjemmesiden Her kan man se resultaterne af evalueringer og anbefalinger til den fremtidige indsats. For at sikre effektiv læring og brug af de mange evalueringer er det først og fremmest vigtigt med en god dialog med de personer og institutioner, der skal bruge evalueringen til at forbedre udviklingsindsatsen og gøre den mere effektiv. Det kan f.eks. være partnere i samarbejdslandene, medarbejdere på danske ambassader og i Udenrigsministeriet, samarbejdspartnere i internationale organisationer eller konsulenter, der er involveret i udviklingen af nye programmer eller projekter. Også Udenrigsministeriets ledelse, udviklingsministeren og Folketingets Udenrigsudvalg er brugere af evalueringerne og deres resultater, der bliver formidlet bredt gennem bl.a. offentlige møder, bog- og filmprojekter og via internettet. Blandt emnerne for Danidas evalueringer i 2009 var bl.a. erfaringer fra dansk støtte til den private sektor i Tanzania, dansk støtte til klimatilpasning i udviklingslande, den fælles organisationsstrategi for FN s Flygtningehøjkommissariat samt danske NGO ers støtte til civilsamfundet i Ghana og Etiopien. 9

13 Succeser må deles med andre, og hvis målene ikke nås, er det også et fælles ansvar. Pengeoverførsler fra migranter udgør en vigtig del af økonomien i mange u-lande. Foto: Mikkel Østergaard/Danida. er sammen at yde bedre og mere effektiv bistand og sikre den bedst mulige anvendelse af hver bistandskrone. Styrket arbejdsdeling og øget samarbejde blandt donorerne gennem f.eks. fælles programmer og brug af partnernes egne systemer f.eks. gennem budgetstøtte betyder også, at det bliver vanskeligere at følge hver dansk bistandskrone helt til dørs. Successer må deles med andre, og hvis målene ikke nås, er det også et fælles ansvar. Det centrale er, at der i fællesskab opnås de mål, vi har sat os. FN s 2015 Mål repræsenterer verdenssamfundets fælles målsætninger for fattigdomsbekæmpelse. Det er på den baggrund, at Danidas årsberetning 2009 rapporterer om status for opfyldelse af 2015 Målene globalt og inden for denne overordnede ramme redegør for de dan- 10

14 ÅRSBERETNING 2009 FOKUS PÅ RESULTATER I UDVIKLINGSSAMARBEJDET ske udviklingsindsatsers bidrag til at opnå de fælles mål. Om denne Årsberetning I kapitlet FN s 2015 Mål gøres der status for opnåelse af de otte udviklingsmål globalt set og Danmarks bidrag på de forskellige områder. I kapitlet Privatsektordrevet vækst afrapporteres der på Danmarks indsats for at fremme privatsektordrevet vækst og beskæftigelse i udviklingslandene; herunder udmøntningen af Afrikakommissionens anbefalinger og initiativer. Kapitlet indeholder tillige beretningen fra Udvalget for Blandede Kreditter. I kapitlet Demokrati, menneskerettigheder, fred og stabilitet redegøres der for indsatser og resultater i forhold til fremme af demokrati, menneskerettigheder, fred og stabilitet et område der ligesom økonomisk vækst ikke har sit eget eksplicitte 2015 Mål og der sættes fokus på Danmarks nye strategier på området. Herefter følger kapitlet Danmarks samarbejdslande med en beskrivelse af udviklingen i de enkelte samarbejdslande og fokusset for det danske udviklingssamarbejde med landet. Endelig indeholder årsberetningen tal, statistikker og oversigter over diverse aspekter af Danmarks udviklingssamarbejde. FOKUS Kommunikation og oplysning om resultater i udviklingssamarbejdet Viden om og forståelse for udviklingslandenes situation og det danske engagement i udviklingssamarbejdet er afgørende for, at befolkningen kan tage stilling til udviklingsspørgsmål på et oplyst grundlag. Troværdig og åben oplysning om resultater og udfordringer i udviklingsbistanden bidrager til den brede folkelige og politiske opbakning, der er en forudsætning for Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Danmark havde også i 2009 fokus på kommunikation og oplysning om udvikling. Udenrigsministeriet fulgte i 2009 op på en ekstern evaluering af Danidas oplysningsvirksomhed. Evalueringen var grundlæggende positiv. Men den pegede også på en række muligheder for bedre at tage højde for et medielandskab under hurtig forandring og forskellige målgruppers ændrede medievaner. En arbejdsgruppe kom med en række forslag til bl.a. en styrket kommunikationsmæssig kompetenceudvikling inden for u-landsoplysningen, mere systematiseret evaluering og erfaringsopsamling, øgede oplysningsmidler, en årlig oplysningsdag og iværksættelse af flere fælles, tværgående oplysningskampagner. Et godt eksempel på slagkraftige oplysningstiltag i 2009 var bogen Turen går til de varme lande, der handler om klimaforandringernes konsekvenser for udviklingslandene. Bogen blev til i et samarbejde mellem Politikens Forlag og Dagbladet Politiken med støtte fra Danida. Den udkom i eksemplarer og kunne bl.a. fås hos boghandlere og på biblioteker landet over. Undersøgelser viste, at hver tredje dansker hørte om eller så bogen, og hver tredje fra denne gruppe læste hele eller dele af den. Turen går til de varme lande-kampagnen kørte på flere medieplatforme med både et website og en gruppe på Facebook, der fik over aktive medlemmer. Kampagnen er et eksempel på, hvordan brug af flere medietyper herunder bog, hjemmeside, sociale medier på nettet, undervisningsaktiviteter og medieomtale bidrager til målrettet kommunikation og oplysning om udviklingssamarbejdet. 11

15 kultursamarbejde Gøglerskolen i Damaskus, Syrien Center for Kultur og Udvikling støtter et omfattende cirkusprojekt for palæstinensiske og irakiske børn og unge i Damaskus. Gøglerskolen i Århus står bag projektet, som er opstået i kølvandet på deres turne i Palæstina i 2008, som var en overvældende succes. Syrien har ingen tradition for cirkus, akrobatik eller lignende. FOTO: STEFFEN K. RASMUSSEN 12

16 fn s 2015 mål I år 2000 satte 189 af verdens statsledere sig sammen og formulerede FN s Millenniumerklæring. Otte mål, som skulle nås i 2015, blev defineret for at sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning Målene har siden udgjort pejlemærkerne for det internationale udviklingssamarbejde og dermed også for Danmarks arbejde med udviklingsbistand. I dag, hvor godt to tredjedele af tiden er gået, kan man konstatere, at der er sket gode fremskridt på nogle af 2015 Målene og mindre på andre. Der er også store forskelle mellem lande og regioner. Afrika syd for Sahara er f.eks. langt fra at opfylde de fleste af målene. Mål 5 om at nedbringe mødredødeligheden er det af målene, der halter mest bagefter globalt. Den økonomiske krise og klimaforandringer truer med at underminere opnåede fremskridt. Stigende priser på mad og olie og faldende priser på en del råvarer, som er betydningsfulde for udviklingslandenes økonomi, vil sandsynligvis skubbe millioner af mennesker under fattigdomsgrænsen. I 2010 skal der afholdes topmøde om status for 2015 Målene. Den danske FNambassadør i New York, Carsten Staur, er sammen med sin senegalesiske kollega forhandlingsleder for forberedelsen af topmødet. Dette kapitel beskriver hvert enkelt 2015 Mål, den internationale status for at nå målet, Danmarks prioriteter inden for netop dette mål samt Danmarks arbejde på området. de otte 2015 mål 1 Udrydde fattigdom og sult 2 Sikre grundlæggende uddannelse til alle 3 Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder 4 Reducere børnedødelighed 5 Reducere mødredødelighed 6 Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme 7 Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling 8 Opbygge et globalt partnerskab for udvikling Læs mere om 2015 Målene på Når vi 2015 Målene? Foto: Finn Thilsted / Danida. 13

17 mål 1: udrydde fattigdom og sult global status for 2015 mål 1 ifølge fn mennesker i verden i 2015 bliver sandsynligvis nået globalt, men næppe i Afrika syd for Sahara. fattigdom i Afrika syd for Sahara. men den økonomiske krise har bremset faldet. underernærede mennesker. danmarks prioriteter for 2015 mål 1 for alt Danmarks udviklingsarbejde, dvs. for alle landeprogrammer, strategier og øvrige indsatser. Danmarks samlede bistand er på godt 15 mia. kr. er et tværgående hensyn i al dansk udviklingspolitik. bistandsprogrammer. strategier formuleret af landenes regeringer. integreret del af fattigdomsbekæmpelse. prioriteter for at bekæmpe fattigdom. forudsætninger for fattigdomsbekæmpelse. Foto: Finn Thilsted / Danida. Den globale økonomiske krise har bremset fremskridt i mange lande. Danmark har fortsat bekæmpelse af fattigdom som overordnet prioritet i al udviklingsbistand. I samarbejde med andre udviklingspartnere arbejder Danmark i de enkelte lande med at bekæmpe fattigdom bl.a. ved at støtte nationale udviklingsstrategier, hvor samarbejdslandene selv prioriterer indsatsen for fattigdomsbekæmpelse. For Danmark er fattigdom ikke kun et spørgsmål om økonomi. Fattigdom handler også om adgang til sundhedsydelser, ernæring, politisk frihed, ligestilling, sociale rettigheder og sikkerhed. Derfor går Danmarks indsats for fattigdomsbekæmpelse på tværs af samtlige 2015 Mål. Danmarks svar på krisen Danmark arbejder på at afbøde virkningerne af den globale økonomiske krise ved at sikre, at der bliver stillet flere midler til rådighed for de fattigste af udviklingslandene. Udviklingsminister Ulla Tørnæs opfordrede i et brev i april sine ministerkolleger i andre donorlande til ikke at lade finanskrisen 14

18 FN S 2015 MÅL have indflydelse på bistandsforpligtelserne. Danmark presser også aktivt på, for at EU-landenes bistandsløfter ikke udhules. FOKUS Danmark arbejder ligeledes for, at brugen af de ressourcer, der er til rådighed bliver fremrykket for at sikre, at flest mulige udviklingsmidler bliver mobiliseret hurtigt og effektivt. F.eks. er betalinger fra udviklingsfondene IDA (International Developement Association under Verdensbanken) og African Development Fund blevet fremrykket. IDA gav mellem juli 2008 og juni 2009 rekordhøje tilsagn på 14,5 mia. dollars, 25 pct. mere end året før. Danmark har også givet et bidrag på 69 mio. kr. til at udvide aktiekapitalen i den Asiatiske Udviklingsbank, så banken fortsat kan låne ud trods krisen. Læs mere om det internationale samarbejde om udviklingsbistand på s. 34 i afsnittet om 2015 Mål 8. I 2009 holdt Afrikakommissionen sit tredje og konkluderende møde, hvor der blev formuleret fem anbefalinger om støtte til afrikansk erhvervsliv. I lyset af den økonomiske krise er anbefalingerne om erhvervsudvikling i Afrika blevet endnu mere relevante. Kun Afrikas eget erhvervsliv kan for alvor bidrage til at beskæftige de mange arbejdsløse unge i Afrika og derigennem afhjælpe fattigdommen (mere om Afrikakommissionen på s. 41 i afsnittet om Privatsektordrevet vækst og beskæftigelse). Konsekvenser i Burkina Faso og på Afrikas Horn Burkina Faso er et land, der langsomt var begyndt en udviklingsproces, indtil krisen slog udviklingen tilbage. De seneste 10 år op til krisen blev fattigdommen reduceret med imponerende 10 pct. Flere børn var kommet i skole og børnedødeligheden var faldet. Men i 2007 vendte udviklingen. Allerede nu kan man ifølge Verdensbanken registrere stigende fattigdom, og der er voksende problemer med både sundhed Den økonomiske krise Verdensøkonomien er ved udgangen af 2009 i bedring, men bedringen er relativt svag, ujævnt fordelt og forbundet med betydelige risici. Væksten i verdens BNP for 2009 ventes at være under 1 pct. Virkningen af recessionen for de fattigste er voldsom og tiltagende, med anslået 50 millioner flere fattige i lavindkomstlande i Private kapitaloverførsler til udviklingslandene er faldet fra 7,5 pct. af BNP i 2007 til 4,5 pct. i Mere knap og dyrere kapital forværrer udsigterne for u-landenes vækst. Efter næsten to årtier med negativ vækst pr. indbygger i 1980 erne og 1990 erne havde lavindkomstlandene i årene 2001 til 2007 årlige vækstrater pr. indbygger på 3,2 pct. i gennemsnit. Efter først at være blevet ramt af prisstigninger på fødevarer og olie fra begyndelsen af 2007 til midten af 2008, kom virkningerne af recessionen, der startede i de rige landes finanssektorer, men spredtes til erhverv og marked. Det førte til faldende eksport, investeringer og personlige overførsler i lavindkomstlandene. De personlige overførsler anslås at være faldet fra 30,7 mia. dollars i 2008 til 28,5 mia. dollars i Lavindkomstlandene vil fortsat føle konsekvenserne af krisen, med mangel på ekstern og intern finansiering. Modsat de rige lande har kun få lavindkomstlande ressourcer til at modgå krisen med f.eks. krisepakker. Og når store dele af befolkningen er tæt på fattigdomsgrænsen, kan selv korte økonomiske tilbageslag have langsigtede negative effekter på levevilkår og vækst. Det frygtes, at 89 millioner flere mennesker kommer under fattigdomsgrænsen i lavindkomstlandene ved udgangen af 2010, end hvis krisen ikke havde fundet sted. Verdensbanken anslår, at krisen skaber et ekstra finansieringsbehov i lavindkomstlandene på 11,6 mia. dollars årligt. Dækkes det ikke, vil forbedringerne i befolkningernes levevilkår og skabelsen af et holdbart fundament for vækst og udvikling blive sat tilbage. FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD / DANIDA 15

19 Landbruget er en del af den private sektor og fremgår eksplicit i Afrikakommissionens anbefalinger. og uddannelse. Krisen betyder også færre skatteindtægter og dermed færre midler til f.eks. uddannelse og sundhed. I visse områder trækker folk deres børn ud af skolerne, fordi fattigdommen tvinger dem til at lade børnene arbejde. Den økonomiske krise, kombineret med negative effekter af klimaforandringerne, kan i løbet af tre-fire år sætte udviklingen tilbage til niveauet fra for 10 år siden. Krisen kan også forværre allerede ekstreme situationer. I 2009 oplevede landene på Afrikas Horn (Somalia, Etiopien, Kenya og Sydsudan) en alvorlig fødevarekrise. Krisen skyldtes et sammenfald af tørke og konflikter og blev forstærket af den økonomiske krise og høje fødevarepriser. Krisen førte til udbredt sult i mange områder. Det udløste i 2009 en ekstraordinær humanitær bevilling fra Danmark på 50 mio. kr., som blev givet via UNICEF og Verdensfødevareprogrammet WFP (mere om Danmarks humanitære indsatser i kapitlet om Demokrati, menneskerettigheder, fred og stabilitet på side 53.) Krisen kradser i Burkina Faso, og mange fattige tvinges til at lade deres børn arbejde. Pigen her tager en pause i arbejdet. Foto: Thorsten Overgaard / Danida. Mere end én milliard mennesker sulter Et af delmålene for 2015 Mål 1 er at halvere andelen af sultende på verdensplan i Men en rapport fra FN s fødevareorganisation, FAO, fastslog i 2009, at sult er et stigende problem, og at den økonomiske krise har gjort problemet værre. FAO anslår, at over én milliard mennesker, eller hvert sjette menneske i verden, er underernærede. Det er det højeste niveau siden I 2009 var der debat i medierne om, hvorvidt det er rigtigt af Danmark at satse på udvikling af privatsektordrevet vækst som anbefalet af Afrikakommissionen, eller om Danmark hellere burde øge støtten til landbruget. Men for Danmark er der ikke tale om et enten-eller, men om både-og. Landbruget er en del af den private sektor og fremgår eksplicit i Afrikakommissionens anbefalinger, der lægger vægt på at styrke vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren i Afrika. I den bilaterale bistand støtter Danmark landbrugssektorprogrammer i 11 af de 15 programsamarbejdslande. Danmark støtter også landbrug både direkte og indirekte i flere erhvervssektorprogrammer, ligesom humanitære indsatser også ofte omfatter støtte til fødevaresikkerhed. Fattigdom i Europa Danmark afhjælper gennem det såkaldte Naboskabsprogram fattigdom i EU s nabolande mod øst og sydøst. Støtten skal fremme demokratisering og landenes tilnærmelse til EU og Danmark. I praksis støtter bistanden særligt erhvervsudvikling og jobskabelse. Programmet skaber således beskæftigelse i nogle af Europas fattigste lande som Kosovo og Albanien. Privatsektorudvikling bidrager også til at afbøde følgerne af den økonomiske krise gennem f.eks. støtte til kreditter for små og mellemstore virksomheder i lande som Kosovo, Serbien og Armenien. Danmark afhjælper også fattigdom i Europa. Her byen Lviv i det vestlige Ukraine. Foto: Stefan Katic / Danida I 2009 iværksatte Danmark gennem Naboskabsprogrammet tre store privatsektorindsatser i henholdsvis Ukraine, Georgien og Bosnien. Programmerne skal skabe vækst og beskæftigelse gennem effektivisering af landbrugssektoren og de afledte erhverv. Konflikter skaber fattigdom Det er et mønster fra mange lande, at konflikter skaber fattigdom. Over en tredjedel af verdens 1,4 milliarder fattige bor i særligt skrøbelige lande eller befinder sig i skrøbelige situationer. Uganda er et land, hvor denne sammenhæng er udtalt. Mens der er ca. 15 pct. fattige i f.eks. den centrale region, er der 60 pct. fattige i den konfliktramte nordlige region. Danmark har derfor fokuseret sine indsatser i Uganda i denne region. Det gælder f.eks. støtten til økonomisk og social udvikling gennem sektorprogrammerne. Danmark har også støttet god regeringsførelse, retsvæsenet, demokratisering, civilsamfundet og den ugandiske menneskerettighedskommissions arbejde i regionen. Endelig har der været langsigtet konfliktmediering med bred støtte 16

20 FN S 2015 MÅL til fred og genopbygning, hvor der har været en stor indsats for at inddrage alle involverede grupper, herunder forskellige kvindegrupper. Oprindelige folk er fattigere Fattigdom følger ikke altid nationale grænser. I Latinamerika er der inden for landegrænserne f.eks. en klar sammenhæng mellem fattigdom og andelen af oprindelige folk. De oprindelige folk er overrepræsenteret i de fattigste regioner. Derfor er oprindelige folk en prioriteret målgruppe på tværs af den danske bistandsindsats i hele Latinamerika. I Bolivia har et danskstøttet program for fremme af oprindelige folks rettigheder været en stor succes, og Danmark kunne i 2009 udfase støtten. Programmet har bl.a. sikret oprindelige folk rettigheder til jord. I projektets forløb er der udstedt skøder på et areal på tre gange Danmarks størrelse. Efter Danmarks udfasning fortsætter indsatsen gennem en regeringsfond. I december 2009 blev præsident Evo Morales, som selv er af oprindelig afstamning, genvalgt med stort flertal. Det kan tolkes som en demokratisk sejr for de oprindelige folk. Danmarks mangeårige indsats har bidraget til at øge den kapacitet og selvbevidsthed hos de oprindelige folk, som i sidste ende har bragt dem til magten på demokratisk vis. Bolivianerne genvalgte præsident Evo Morales i En demokratisk sejr for de oprindelige folk. Foto: Jorge Bernal / Scanpix. FOKUS Fejl- og underernæring: Hvad virker og hvorfor? I 2009 gav et omfattende dansk evalueringsstudie en bedre viden om underernæring, særligt om, hvilke typer interventioner der virker. Studiet peger på, at vi kender både årsager og løsninger på det globale ernæringsproblem, men at der mangler politisk vilje til at tage fat i de dybtliggende årsager: Social ulighed, magtstrukturer, politiske og økonomiske forhold, kønsroller, normer og værdier. Således hedder det i konklusionen: Child undernutrition is after war the world s most embarrassing issue. It need not happen, it should not happen, we know how to solve it, but it is still there. Studiet peger på basale og strukturelle årsager til underernæring, bl.a. at der er vigtige sammenhænge mellem ernæring, infektionssygdomme og fødevaresikkerhed. Studiet gennemgår også, hvordan underernæring og fattigdom indgår i en ond spiral, ligesom det påvises, hvordan effekterne af underernæring sætter spor i flere generationer. Løsningerne har traditionelt fokuseret på de ernæringsmæssige aspekter som tilskud af mad. Men langsigtede løsninger kræver, ifølge studiet, at der gøres noget ved de strukturelle årsager til ulighed, lokalt og globalt. Studiet ventes at blive brugt ved udviklingen af danske indsatser på sundheds- og landbrugsområdet, og der er udtrykt interesse for studiet fra bl.a. Kenya og Mozambique. Studiet er også cirkuleret til EU, bilaterale og multilaterale partnere, forskere samt NGO er. Studiet indgår også som baggrundsmateriale i formuleringen af Verdensbanken og EU s globale handlingsplan for ernæring. Addressing the Underlying and Basic Causes for Child Undernutrition in Developing Countries: What Works and Why? kan findes på 17

Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt

Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 danmarks bilaterale bistand 2009

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 August 2009 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0 strategi for dansk udviklingspolitik udkast marts 2010 Marts 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indhold Indledning. Dansk udviklingspolitik

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016 SEPTEMBER 2015 REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016 PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2016 2019 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER / 1 Regeringens udviklingspolitiske

Læs mere

Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter.

Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter. Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2008 DANIDAS ÅRSBERETNING 2008 Juni 2009 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

frihed fattigdom forandring

frihed fattigdom forandring frihed fra fattigdom til forandring strategi for danmarks udviklingssamarbejde 2 DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED OG UDVIKLING To elever arbejder med elektricitet på det tekniske gymnasium Dr. Bruno Buchwieser

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2014 2017 August 2013 Grøn vækst til gavn for alle De udviklingspolitiske prioriteter for 2014-2017 afspejler

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Mellemfolkeligt Samvirke mener at der er mange fornuftige analyser og flotte

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for 2011-2015 August 2010 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28 Indhold Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Anvendte forkortelser Forord 10 11 12 16 1. Indledning Strukturen i fremstillingen Gennemgående temaer 20 20 23 2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Regeringen 2003 Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring, 2003 Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 RESUMÉ Vilje til udvikling. Regeringen

Læs mere