Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public Relations Håndbog. Kapitel 10"

Transkript

1 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde

2 PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer til vor indsats indenfor public relation. Da websites ofte er det første sted NA har kontakt med medlemmer af samfundet og potentielle NA-medlemmer, fortjener netop dette punkt (websites) grundige overvejelser og planlægning. Dette materiale er fremstillet med det mål for øje, at hjælpe områderne til at anvende internet teknologien på en mere brugbar og informativ måde. Da udviklingen indenfor internet teknologien sker utroligt hurtigt, er dette kapitel bevidst ikke specifik med hensyn til specifik teknologi og produkter. Havde vi været specifikke omkring dette, ville materialet hurtigt være forældet. Kapitlet indeholder derimod fællesskabets nuværende bedste erfaringer omkring hvorledes internet teknologien kan anvendes til at fremme vort primære mål. Grundlæggende Public Relation Principper Afsnittet om de Grundlæggende Public Relations Principper er uddrag fra Kapitel 2: Anonymitet på Internettet: Internettet kan bibringe den illusion, at det ikke er offentligt (en offentlig sfære). Altså at vi kan skrive hvad vi vil, vise hvad vi vil. Derfor kan der opstå forvirring omkring den rolle begrebet personlig anonymitet har på world wide web. Mange medlemmer er entusiastiske I deres indsats for at bringe budskabet videre og mange har I den forbindelse etableret personlige hjemmesider eller weblogs. Der er forskellige måder, hvorpå et personligt website kan respektere princippet om anonymitet: For det første gøre opmærksom på, at det er et personligt site: At websitet IKKE taler for/repræsenterer NA, men alene er talerør for individet. Personlige sites kan også have links til et lokalt (I danmark et anerkendt NA-site) registreret site eller til NA.org. Personlige websites kan ydermere beskytte medlemmers anonymitet ved at bruge ord som bedring I stedet for specifikt at udtrykke, at de er medlemmer af Narcotics Anonymous. Anvendelsen af ordet bedring i stedet for Narcotics Anonymous vil også gøre, at det personlige website undgår at dukke op som links, såfremt nogen anvender søgemaskiner på internettet, for at information om et NA-møde eller information om Narcotics Anonymous. Derved kan det også hjælpe medlemmer til at bevare deres anonymitet i dette offentlige medie. Side 1

3 o Hvordan kan medlemmer praktisere anonymitet, når de anvender internettet? o Hvordan kan et område bruge internet teknologien til at bringe NA-budskabet videre? Public Relations and Internet Technology Internettet har en enorm indvirkning på væksten I NA. Det giver mulighed for mere regelmæssig og hurtig kommunikation. Informationer og service-ressourcer er til rådighed langt hurtigere end uden internet, såfremt dette medie anvendes med omtanke og planlægning. Hvor meget og hvor godt et område formår at udnytte denne ressource, internettet, afhænger af medlemmernes evner, deres finansielle ressourcer og hvor megen information de har omkring effektiv brug af websites og af internet. Husk, det er måske ikke nødvendigt for ethvert område at have et website det at planlægge og prioritere hvilken service, der er vigtigst i området, kan hjælpe de betroede tjenere til at beslutte, om et website faktisk ER den bedste måde at anvende deres ressourcer på. Hvis et område beslutter at etablere et lokalt website, kan den efterfølgende information måske hjælpe de betroede tjenere til at anvende internet teknologien mere effektivt. Planlægning og Forberedelse for Områder og Komiteer Grundlaget for at kunne levere brugbar information på et website er klar, tydelig og enkel navigation. Det skal være nemt at finde frem til den relevante information. En måde at opnå dette på (eller forbedre effektiviteten på et eksisterende site) er ved, at tydeliggøre sites formål. Eksempelvis kan det være, at et område har besluttet, at den vigtigste funktion (formål) for websitet er, at nå potentielle medlemmer, offentligheden samt supportere service i området. At være afklaret omkring formålet hjælper med til at kunne identificere de internetbrugere (audience/tilskuere/besøgende/brugergrupper), som området ønsker at nå ud til. At identificere hvem og hvad bliver det fundament, som beslutninger omkring indhold på sitet tages udfra og hviler på. Hvad er I denne forbindelse, hvad sitet ønsker at formidle/kommunikere ud til Hvem. Husk at et website vil nå ud til brugere, der befinder sig udenfor området. Dette er vigtigt at huske, når der overvejes hvem der ønskes som potentielle brugere. Den følgende liste er et eksempel på brugergrupper, som et område måske ønsker at kommunikere til: Offentligheden (inklusiv potentielle medlemmer samt familier og andre nære og kære med tilhørsforhold til addicts) Professionelle Eksisterende medlemmer Side 2

4 Et andet organisatorisk princip er simpelthen at identificere brugergrupper af internettet, herunder det aktuelle website, som medlemmer og besøgende. Uanset hvordan det gøres, så er det vigtigt, at gøre sig nogle tanker omkring det. Og gøre sig klart hvilket indhold, der vil være mest relevant for hver slags besøgende på sitet. Den følgende liste er et eksempel på, hvilket indhold der kan være relevant for hver identificeret brugergruppe: Offentligheden (inklusiv potentielle medlemmer samt familier og andre nære og kære med tilhørsforhold til addicts): NA litteratur, mødeinformation, telefonnumre og muligvis refererende information (herunder referater). Professionelle Information Om NA, NA litteratur, mødeinformation, lokal surveys, og en kontaktperson, der er ansvarlig for offentlige interaktioner (mødet med offentligheden) (såsom områdets formand eller et medlem af Public Relations komite). Eksisterende medlemmer Mødeinformation, service ressourcer såsom lokale retningslinier, information om events/aktiviteter, information omkring hvorledes man kan tjene samt passwordbeskyttet materiale såsom referater/mødenotater o.l. Når først formålet med sitet er klarlagt, kan sitet blive designet på en måde, der vil fremme og arbejde frem mod dette formål. Det er her hvor det, at have adgang til lokale, erfarne (eksperter) eller tilstrækkelig finansielle ressourcer kan gøre en forskel. Områder opfordres til at søge hjælp fra professionelle, når de skal designe deres website dette kan betyde at anvende sig af tilbudt assistance fra et lokalt medlem, der også er web-designer, eller hyre et ikke-medlem til designet af sitet. Området kan altid bruge formål og brugergruppe som grundlag for enhver beslutning omkring, hvordan sitet skal designes. De følgende punkter kan hjælpe et område I processen omkring website design: Vær sikre på, at sitets formål fremgår klart og tydeligt på sitets forside. Formålet på et lokalt NA website er måske helt enkelt at forsyne interesserede i Narcotics Anonymous med information, samt tilbyde/tage sig af kommunikation for lokale NA-medlemmer. Husk at fremstille information så enkelt og tydelig, at brugergrupper bliver fastholdt i løbet af et øjeblik. Ingen lange, snørklede forklaringer. Hold det enkelt i klart og tydeligt dansk. Forsiden (frontpage) på et site skal også tydeligt fortælle hvilken information, der findes eller IKKE findes på sitet. (hvis sitet for eksempel kun indeholder mødeinfo om selve det lokale område, så vær sikre på at dette fremgår og tilbyd mulighed via et link til regionalt site, der indeholder denne info.) Området kan også have et link til NA World Services, og på denne måde tilbyde information, der ikke findes som indhold på det lokale site. Sitet behøver altså ikke at indeholde al information om NA som sådan, benyt muligheden for at linke til andre relevante sites. Derved er det lettere at holde sig til fundamentet for sitet. Side 3

5 Området vil forsøge at undgå at kreere et site med fantastisk design, men næsten intet indhold eller et dårligt design, men med alt for meget indhold. Sitet skal designes på en måde, så det tillader enkel og brugervenlig navigation til den relevante information. Husk at anvende den mest anvendte teknologi. Forstået på den måde, at området naturligvis ønsker at nå så mange identificerede brugergrupper som muligt. Anvend derfor den mest universelt accepterede/anvendte teknologi til rådighed. (Red.: her tænkes der specielt på anvendte platforme og browsere. Husk at tage højde for dette, når I designer). Det betegnes ikke som god praksis, at anvende sig af free web hosting. Besluttes det at undgå disse udbydere af gratis webhosting, undgås en del problemer. Det vigtigste er at undgå reklamer eller links til sites, der ikke er acceptable og derefter er der ofte det forhold, at gratis hosting sætter en grænse for, hvor meget indhold der kan være på sitet. Det er ikke ordentligt/acceptabelt (inappropriate) at anvende web hosting med en hvilken som helst slags reklame. Og det at anvende free web hosting er den hyppigste årsag til, at et lokalt site ender op med reklamer på sitet. At tillade reklamering kan føre til, at NA bliver opfattet som associerende med udenforstående organisationer. For ikke at nævne, at vi dermed ikke har kontrol over, hvilken slags reklamer der eventuelt bliver placeret på sitet. Området har brug for at overveje, at sitet er et offentligt forum og at visse informationer måske skulle holdes private. Sider beskyttet af Password kan være en måde, at tilbyde et privat område på et ellers offentligt website (privat er ikke det samme som sikkerhed sikre websites kan være brugbare, men kræver ofte større administration og større omkostninger). Mødereferater, der indeholder ofte navne og kontaktinformation, beskyttes måske bedst gennem beskyttelse af password. Områder kan tage beslutning om, hvem der skal linkes til, ved at se på, om det påtænkte link fremmer NA s primære formål. Hvis for eksempel et site leverer kort, der viser mødesteder (krak ell. Lign. Red.) hvilket ofte anvendes på NA websites så er der også en bemærkning (disclaimer), der siger at NA ikke har noget tilhørsforhold til denne side. En servicekomite vil nok også ønske, at undersøge hvilke organisationer, der linker til den lokale NA site. Og derefter følge op på dette ved at sikre, at eventuel information på disse sider omkring NA er korrekt. Og at sikre at den information disse sider henviser til på den lokale NA side er up to date og korrekt, kan være en god måde, at styrke public relations. Side 4

6 Domæne Navn/ Website ejerskab og pålidelighed: For at sikre kontinuitet, bør website domæner være ejet af og betalt af serviceorganet. Områdets budget kan tage højde for denne udgift, så der er tilstrækkelig finansielle ressourcer til at sikre dette stadigt. Da området ultimativt er den ansvarlige for dette NA website, bør serviceorganet også stå som ansvarlig/ejende/betalende for selve websitet, herunder ejer af domænenavn, modtager af fakturaer etc. Hellere dette end at websitet er knyttet til en enkelt betroet tjener. Et område kan normalt etablere sig selv som den ansvarlige enhed, ved at levere en mailadresse (dette forhold er lig måden et område anskaffer sig en bankkonto). Når et website er knyttet til serviceorganet (OSK, RSK etc. Og IKKE til enkeltperson) er der derved også åbnet for rotation af betroede tjenere og spørgsmål omkring ejerskab er hermed elimineret. Det er også nødvendigt, at områdets mailadresse er knyttet til en komite. Betroede tjenere har så ansvar for at checke og give respons på . Hvis et område modtager mail, der ikke umiddelbart kan besvares (complex ), kan der gives respons alligevel på den måde, at der meddeles at et andet medlem har eller vil fremskaffe den ønskede information og vil vende tilbage med det så snart som muligt. Forespørgsler kan diskuteres i OSK og om nødvendigt, uddelegeres til relevant betroet tjener eller komite. I områder, hvor der ikke er en formel service komite, kan en gruppe af addicts være de ansvarlige for den lokale NA website. En gruppe af der tager beslutninger i fællesskab, er ofte en bedre indgangsvinkel, end at lægge ansvaret på en enkelt. Disse betroede tjenere kan så sikre pålidelighed gennem opbakning i deres lokale grupper. (Red. Pålidelighed forstået på den måde, at sitet eksisterer vedvarende, at regninger betales og vigtigst: at informationer på sitet holdes opdaterede). Ansvarsområder for den Webansvarlige: Et område kan klart definere hvad der vil blive uddelegeret af ansvarsområder/arbejdsopgaver til webansvarlig. Under denne definition er det også nødvendigt at gøre tydeligt, at den webansvarlige skal aflægge rapport/er ansvarlig overfor området. Medlemmer i området kan gøre det til en vane (praksis), at se på indholdet på deres områdes website for at sikre, at den webansvarlige responderer (overholder, giver respons på) områdets behov eller forespørgsler. Side 5

7 Diskussion vedrørende kendte udfordringer/problemstillinger omkring internettet: NA medlemmer offentliggør ofte sig selv gennem personlige websites. Og her er det vigtigt at være varsom (som det er skrevet I Kapitel to) med IKKE, at fremstille sig selv, som værende NA medlem. At anvende et sprogbrug, hvor der indgår ord som bedring og 12-trins program I stedet for NA eller Narcotics Anomymous, kan forhindre at hjemmesiden bliver forvekslet med et områdes eller regions Narcotics Anonymous website. Såfremt et medlem alligevel har anvendt NA s navn på en privat hjemmeside, er det specielt vigtigt at der ikke anvendes billeder af nogen som helst medlemmer på denne side. (Ligesom et område eller region også vil undgå at have medlemmers billeder på en NA website). At anvende billeder af medlemmer I forbindelse med NA, er I strid med princippet om anonymitet. Hvis billeder anvendes på et privat/personligt site, bør NA navnet ikke anvendes I indholdet på dette site. Det at kunne høre nogen tale via web/internet, kompromitterer ikke vores princip om anonymitet på samme måde som billeder. Nogle NA websites giver mulighed for adgang til det andre deler, således at NA budskabet er tilgængeligt fra et hvilket som helst sted I verden via sitet. Dette ser ud til at tilgodese et medlems anonymitet I højere grad end billeder og video. Side 6

8 At iværksætte din plan Brugen af internet teknologi og NA websites: Den følgende liste indeholder eksempler på, hvorledes områder og regioner har anvendt nettet til at kommunikere med hinanden og med offentligheden: Et ad de vigtigste anvendelser af internet teknologien er at levere information om NA. Websites er ofte det første glimt en person vil få af, hvad vores NA program er uanset om det er en professionel, familiemedlem eller en addict, der forsøger at finde et møde. En anden anvendelse af NA internet technology er, at kunne kommunikation mellem de servicestrukturer(områder). Bulletin boards, chat rooms, og lister er ofte brugt til at holde servicemøder (specielt I områder med store geografiske afstande). Det er dog let at tabe fokus, såfremt det fungerer som et servicemøde uden formand, uden dagsorden og lignende. addresser til lister kan laves på baggrund af servicetitler I stedet for et individuelt navn (for eksempel kan der anvendes adressen osv.). Dette giver en vis stabilitet I adresserne, når det enne medlem overtager den andens position I service. Medlemmernes anonymitet I disse forums kan beskyttes ved at anvende for eksempel passwords. Hvis et område ønsker at have NA literatur online, bør det gøres ved at linke til NAWS website, na.org. Et område bør give adgang til litteratur beskyttet af copyright (herunder også trin eller traditioner, oplæsninger, IP er eller længere citater). Hent mere information omkring Fellowship Intellectual Property Trust visit na.org. Forskellige sproggrupper, som for eksempel Spansk talende medlemmer, der lever I forskellige lande, har anvendt nettet til kommunikation og indsatser vedrørende oversættelser. Nogle områder vedligeholder og opbevarer deres information i databaser. Det er dog vigtigt at sikre, (forlange) at den samme person, som laver databasen, også er ansvarlig for, at informationerne er mulige at overføre og let tilgængelige for andre betroede tjenere (inklusiv kommende betroede tjenere). Enhver information I en database bør kopieres (back up) og opbevares på et tilgængeligt sted (ikke på en eller andens personlige harddisk). Denne information skal igen være let tilgængelig og der bør anvendes den mest anvendte teknologi. Det at arkivere opdateret information i en database, kan være en hjælp til et relevant overblik over en komites bevægelser. Og hvis formålet med opbevaringen af denne information samt hvem der skal have adgang til det/læse det er tydeligt og klart, kan dette være en hjælp for området, når der skal tages beslutning omkring, hvordan en sådan datadase skal administreres/bruges. Side 7

9 Nogle online NA møder er afholdt i chat rooms og andre er holdt via (lister). Igen bør et medlems anonymitet overholdes/overvejes gennem enten en sign-up eller anden form for begrænsning/beskyttelse. Det er vigtigt at huske, at online NA møder indebærer en potentiel mulighed for påvirkning af offentlighedens opfattelse af NA. En af faldgruberne ved et online møde kan være for meget snik-snak (tilfældig snak), der ikke ser ud til at være drevet af NA s primære formål. Internet technology er et værdifuldt redskab, der har givet NA medlemmer mulighed for en kommunikation med hinanden og offentligheden, som ikke tidligere var mulig. At afse tid til debat og planlægning omkring hvorledes denne teknologi anvendes bedst, kan være en hjælp til at sikre, at informationen vi deler med hinanden og præsenterer for offentligheden, er pålidelig, meningsfuld og informativ. Side 8

10 Resourcer Et eksempel på front page design At lave et website trin for trin. Side 9

11 Oversætters bemærkninger: Hvis der i en parentes står tekst efterfulgt af Red., er det oversætterens bemærkning/forklaring. Side 10

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere