Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK"

Transkript

1 Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: S. 0

2 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense på EAL. Jeg har lært utrolig meget i dette halve år gennem de 4 hovedfag: Design, Interaktion, Kommunikation og Virksomhed. Flere hundrede siders rapport er skrevet, trecifrede antal timer brugt i diverse regeringsprogrammer, over 10 kg bøger læst og 1. semester er tæt på sin ende. Jeg vil gennem denne PDF samt mit website, præsentere min udvikling og læring i de forskellige fag og projekter på 1. semester. I PDF en kan du læse om hvad jeg har lært i fagene og projekterne, samt min læringsstil. På mit website vil jeg fremvise mine opgaver fra 1. semester med tilhørende forklarende tekst. Jeg har gjort mit website overskueligt og håber derved at komme tæt på modtageren. Jeg har ligeledes gjort det nemt at kontakte mig og prøver at opfordre til diskussion og dialog. I PDF en og på websitet vil jeg primært henvende mig til mine undervisere, men også medstuderende. God læsning. Indhold Jeg vil komme ind på følgende emner: Design & Visualisering Interaktion Kommunikation Virksomhed Projekter o Technology & Design o Research & Innovation o Style & Experience Læring o Læringsstil S. 1

3 Design Gennem 1. semester i Design & Visualisering har jeg haft 10 undervisningsdage, samt 2 dages 3D workshop. Gennem undervisningen med underviserne Kent Karlsson og Kristin Utne, har jeg lært at anvende Adobe Photoshop CS6, Adobe Premiere Pro CS6 og Adobe Illustrator CS6. Undervisningen har forøget min indsigt til relevante kunstnere, stilarter, teoretiske begreber, regler og designprincipper mm. Ud fra mine erfaringer, handler faget Design & Visualisering i høj grad om hvordan man laver en flot grafisk fremstilling. Ved en designproces skal man overveje mange designprincipper og regler, samt have et kendskab og indsigt i den grafiske verden. Jo flere overvejelser og jo større indsigt man har, jo bedre og mere gennemarbejdet bliver ens grafiske fremstilling. Min erfaring er derfor at man med fordel kan træne sine evner i de praktiske programmer, samt opsøge og tilegne sig ny viden i den grafiske verden. Med min gymnasiale baggrund, med fagene Design og Kommunikation/IT, havde jeg før start på MMD et kendskab til Adobe Photoshop og Adobe Premiere samt viden omkring det gyldne snit, typografi, farver og enkelte andre designprincipper. Min viden fra faget Design har været omkring ismer og enkelte kunstnere. Jeg har personligt fået stort udbytte af undervisningen i 1. semester. Jeg har udviklet mine evner meget i brugen af de praktiske programmer Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6 og Adobe Premiere Pro CS6. Jeg synes at jeg har rykket mig mest i Adobe Photoshop CS6. Jeg er blevet klogere på hvordan jeg laver en grafisk fremstilling gennem en designproces, hvor jeg overvejer alt fra farver til komposition. Jeg er især blevet klogere på farvevalg og komposition i et design. Alt i alt har Design på 1. semester været lærerigt og jeg synes jeg har udviklet mig fagligt. På mit website vil jeg fremvise opgaver fra de 4 underpunkter: Billedmanipulation, Stilarter, Designprincipper og komposition, samt Vektorgrafik. Jeg har udvalgt de opgaver jeg synes er mest gennemarbejdede og vil derfor fremvise disse. S. 2

4 Interaktion 1. semester af Interaktion bestod af 9 undervisningsdage, med underviserne Bjarne Slipsager og Thomas Bøye Jessen. Undervisningen med Bjarne Slipsager har primært drejet sig om HTML og CSS, samt lidt i JavaScript og Arduino, både teoretisk og praktisk. Som afslutning på undervisningsforløbet med Bjarne Slipsager skulle jeg lave et mini website om WWW, HTML og CSS. Gennem forløbet arbejdede jeg med Notepad og Adobe Dreamweaver CS6 til kodningen. Thomas Bøye Jessen underviste i Adobe Flash CS6. I undervisningen lærte jeg omkring ActionScript 3.0, f.eks. hvordan man laver en knap der udløser en effekt. Som afsluttende opgave har jeg lavet en julekalender i Flash. Efter undervisningen og opgaverne har jeg fået et bedre indblik i hvad Interaktion blandt andet er. Interaktion på Multimediedesigneruddannelsen er kodning af et website ved hjælp af XHTML, CSS og JavaScript, samt hvordan man laver en sensor i Arduino. Interaktion er Flash og dens muligheder, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Derfor er det min erfaring af det er vigtigt at opsøge inspiration, og træne færdigheder i både Adobe Flash CS6 og Adobe Dreamweaver CS6, for jo mere jeg arbejder med kodningen, jo mere kan jeg huske. I gymnasiefaget Kommunikation/IT lærte jeg første gang omkring HTML, CSS og Adobe Flash. Jeg lærte meget simpel HTML og CSS kode, hvor jeg bl.a. lærte elementer som tabeller, overskrifter (h1, h2, h2 osv.) og brødtekst. I Kommunikation/IT lærte jeg kort omkring Adobe Flash, dog ikke noget jeg kunne drage fordel af i Interaktionsundervisningen. Jeg har udviklet mine evner til HTML og CSS rigtig meget siden tiden i gymnasiet. Jeg har lært virkelig mange ting om <div>-tags, opløsning, float, margin og rigtig mange flere ting. Alt i alt har Interaktion på 1. semester været meget lærerigt, og jeg synes jeg har rykket mig meget gennem hele semesteret. Jeg vil på mit website gennemgå mine opgaver fra underpunkterne xhtml og Flash. Jeg har brugt mange timer på opgaverne og er glad for resultatet. S. 3

5 Kommunikation Faget kommunikation bestod af 5 undervisningsdage i 1. semester, med underviserne Dan Johannesson, Pernille Christiansen og Jens Berg. Jeg har lært at lave en Desk og Field research, samt hvorfor og hvordan den skal laves. Jeg er blevet bevidst om valg af kilder og forskellen på kvantitativ/kvalitative data, hvilket kom til udtryk da vi i klassen lavede spørgeskemaer. I segmenteringsværktøjet Gallup lærte jeg at fastlægge en helt bestemt målgruppe. Jeg har lært om kommunikationsmodellerne S-O-R og AIDA, såvel som vi har lært at skrive en akademisk rapport. Sent i semesteret lærte jeg om præsentationsteknikker, som jeg har brugt ved projektfremlæggelser. Ud fra undervisningen har jeg fået et klart indblik i hvad faget rummer. Fagets grundelementer bruges hver dag af alle mennesker. Det er nemlig vigtigt at klargøre hvordan man vil kommunikere et budskab, og der findes mange modeller til det. Jeg synes jeg er blevet klogere på at udvælge og bruge relevante modeller i en større sammenhæng. Jeg har fået en vigtig erfaring fra undervisningen jeg vil tage med videre til næste semester. Jeg har tidligere arbejdet med AIDA og Gallup Kompas fra min gymnasietid. Det har givet mig en lille fordel i undervisningen, dog ikke specielt mærkbar. Efter dette semester har jeg lært et række nye modeller at kende og har derved udvidet min teoretiske viden. Alt i alt har jeg fået udvidet min viden, og lært en række nye modeller at kender gennem undervisningen. Jeg er fuldt tilfreds med udbyttet, og jeg synes de lærte modeller har været relevante i forhold til projekterne. På mit website vil jeg fremvise udvalgte modeller og et projektplanlægningsværktøj. Jeg har udvalgt de modeller jeg har benyttet mest. Virksomhed Undervisningen i Virksomhed har i 1. semester bestået af 4 undervisningsdage, en forelæsning om innovation, samt virksomhedsbesøg i Århus. Underviserne Pernille Christiansen og Per Thytkjær Jensen har begge benyttet tavleundervisning og gruppearbejde. Adam Montandon har haft én undervisningsdag omkring Innovation. Denne dag var lærerig og jeg lærte 3 nye innovationsmodeller: 4P s of Innovation, Convergent and Divergent Thinking og Blue Ocean. Under studieturen til Århus i september 2012, besøgte vi den danske designvirksomhed Designit, hvor vi fik fortalt S. 4

6 om virksomhedens drift. Jeg synes dette besøg var inspirerede og spændende, da det kunne være en fremtidig arbejdsplads. Jeg har fået en god forståelse for faget og hvorfor det er vigtigt at bruge marketingsmodeller for en virksomhed. Derudover skal man også kunne tænke innovativt og bruge relevante modeller til dette. Jeg har tidligere brugt SWOT-analysemodellen i min gymnasietid, ellers har alt fra undervisningen været nyt for mig. Jeg føler at jeg har fået stort udbytte af undervisningen, og har lært at bruge de relevante modeller. Alt i alt synes jeg undervisningen har været relevant, og jeg har lært flere nye modeller der brugbare i vores projekter. På mit website vil jeg fremvise de modeller og værktøjer jeg har brugt gennem 1. semester. Projekter Gennem 1. semester har vi haft 3 projekter. Disse projekter har været lærerige for mig, og jeg synes jeg har udviklet mig gennem diskussioner og analyse. Technology & Design I vores første projekt udtænkte vi en multimedie installation til Nyborg Slots kælder. Vi kom frem til en god løsning med forskellige virkemidler, såsom røg, lys og sensorer, samt et eksempel på konceptet. Research & Innovation Gennem dette projekt udviklede vi en installation til Odense Zoo, der gerne skulle tiltrække flere besøgende til. Vi ønskede at lave en stor skærminstallation der skulle placeres ved hvert dyr og fungere som informationstavle og underholdning for børn, i form af lærerige spil omkring det pågældende dyr. Det hele dokumenterede vi gennem en grundig rapport med en Desk- og Field research, idéproces, skitsering og analyse. Style & Experience I dette projekt udviklede vi et website til Magasinet i Odense. Vi skulle lave en standard side og en side inspireret af en stilart. Gennem diverse idéprocesser, skitsering, wireframes etc. udviklede vi en flot website, og et andet website inspireret af dekonstruktivisme. Som ved det forrige projekt blev alt dokumenteret gennem en grundig akademisk rapport. S. 5

7 Learning Jeg har oplevet en del forskellige undervisningsmetoder gennem folkeskolen, efterskolen og gymnasiet. Det har primært været traditionel tavleundervisning, men jeg har ligeledes stor erfaring med gruppearbejde. Undervisningen i idræt har ofte været fysisk læring og forståelse af kroppen. Fra gymnasiet har jeg også erfaring med praktisk læring fra kemi- og proceskemi laboratorier, fysik laboratorie, træ- og stål værksted, samt et tekstilværksted. Mine tidligere eksamensformer har været enten mundtlige eller skriftlige, hvor kun forberedelsestiden har været forskellig. Læringsstilen på MMD Odense er en blanding mellem tavleundervisning og gruppearbejde med praktiske opgaver. Derfor har jeg nemt kunne indstille mig til undervisningen, da jeg har været vant til denne undervisningsstil fra tidligere skoler. I forhold til gymnasiet er man på en videregående uddannelse selv ansvarlig for sin læring og fremmøde til undervisningen, dette har dog ikke været et problem for mig. Jeg er blevet bevidst om hvordan jeg skal finde relevant viden, som kan være gennem internetsøgning, bibliotekets muligheder, telefonsamler, mailkorrespondancer osv. Hvis jeg sidder med et praktisk problem i f.eks. Adobe Photoshop, vil jeg primært hente viden fra mine klassekammerater eller fra nettet. Andre store spørgsmål som f.eks. hvad er børns interesser i 2012, ville jeg besvare ved brug af andre informationsveje som f.eks. bøger. Læringsstil Tidligt i 1. semester tog vi en læringsstils-test for at finde ud af hvilken type studieteknik der passede os bedst. Min læringsstil er primært teoretikeren og reflektoren. Jeg arbejder bedst når jeg kan se et klart mål der skal opnås og foretrækker generelt at alle vinkler af en sag gennemarbejdes grundigt. Jeg har gennem gruppearbejdet i 1. semester indset at læringsstil testen passer rigtig godt. Jeg har følt mig bedst tilpas og bidraget med mest, når vi i gruppen har haft en klar plan og mål med vores arbejde. Gennem Research & Innovation projektet havde vi en klar plan vi fulgte hver dag og jeg havde hele tiden et godt overblik over forløbet. Dette projekts fremgangsmåde passede godt med min og mine gruppemedlemmers læringsstile. Ved Style & Experience projektet havde vi ikke en klar plan, da vi i gruppen ikke havde ens læringsstile. Dette var i starten meget udfordrende for mig, da jeg synes det hele var utrolig ustruktureret og uoverskueligt. Dog lærte jeg at blive bedre til at arbejde som aktivist og pragmatiker, da vi sprang ud i projektet uden en tryg plan. Derfor blev dette projekt ret lærerigt for mig som studerende, og jeg fandt ud af at jeg kan lave en gennemarbejdet opgave som andet end teoretiker og reflektor. S. 6

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund MMD 1. semester B Emne: Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal anslag: 20.640 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Vejledere:

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget

DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget DESIGNPRAKSIS som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget Projektet er et delprojekt under IMODUS (se imodus.dk) Projektet

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

An interactive installation for Odense Zoo

An interactive installation for Odense Zoo An interactive installation for Odense Zoo DA6, 4 personer Aflevering d. 24. Oktober 2014 MMD Odense Councellors: Anng, Molk, Dajo & Vici http://goo.gl/tfis7w 32.705 anslag Indholdsfortegnelse Resumé Indledning

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

SPACE NETWORK - fra god til bedre...

SPACE NETWORK - fra god til bedre... Space Network Omdefinering og re-branding URL: http://www.pia-portfolio.dk/mmd/cms/index. php?pid=5 Adlevering d. 11.10. 2013 Antal sider: 27 + bilag SPACE NETWORK - fra god til bedre... Erhvervsakademiet

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Jens Ejbye Schmidt er lektor ved Institut for Miljø & Ressourcer DTU og LearningLab DTU, og har gennem

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere