Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal"

Transkript

1 Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Introduktion Forkortelser og Standarder Arkitektur Generelt Principskitse ESB Overvejelser Krav Krav til løsningen som helhed Governance Dokumentation Drift Infrastruktur SLA Fælles datastrukturer Fælles sikkerhedssystem Log & Revisionsspor Statistik og Rapporter Batchkørsler Kommunikation Fejlhåndtering Krav til de enkelte systemer Struktur Forretningsprocesser [DMP WebService Spec v1.2] 2

3 3.2.3 Primær data lokation Transaktionsstyring Projekt procedure Dokumentation Test Specifikationer General Notation Timestamps Web Service Interface Web Service Design Methodologies Communication Patterns SOAP Formatting Rules SOAP Protocol Naming Conventions Namespaces Namespace Prefixes Endpoint naming convention Target namespace naming convention Web Service Payload Design Principles XML Message Payload Structure Methods for both XML and Object Structures XML Result Message Structure Web Service Security Federation [DMP WebService Spec v1.2] 3

4 4.5.2 Security Implications on Web Service Development Roles for authorization Web Service Application REST support Introduction to REST The body of the request URI HTTP headers HTTP status codes Security Limits Support for REST in standard platforms Logging Log Service Logging into Windows Event Log Transactions across web services ErrorHandling Response Categories Action on Error Test Test Client Alive Method Compliance Test Performance Test BizTalk Server specifikations Naming Conventions [DMP WebService Spec v1.2] 4

5 6.1.1 Namespaces XML Message format XML Schemas BizTalk Conventions BizTalk Folder structure BizTalk Application Deployment BizTalk Orchestration BizTalk Orchestration Exeption Handling Web Services Publishing web services Consuming web services Bindings BizTalk Global Variables BizTalk Server ADFS Scenarios Scenarios Scenario A Simple Service Scenario B Service using Claims Scenario C Service using standard BizTalk Scenario D Service using BizTalk and Claims Certificates involved Appendix: Reference Documents DMP wiki DMP navnestandard DMP Infrastruktur DMP IT Arkitektur rammeværk DMP Procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance mm [DMP WebService Spec v1.2] 5

6 7.6 DMP Rollebeskrivelser DMP Fællesdatastrukturer fra sektorstandardiseringsudvalget DMP Logningsservice DMP Standard SLA skabelon Dokumentations template Guidelines for DMP Web Service security (Globeteam) W3C, OASIS standarder Claim enabling of biztalkserver. Fås ved henvendelse til DMP Appendix: Rules collection [DMP WebService Spec v1.2] 6

7 Document information Title: Documenttype Project: Web Service Specification for Danmarks Miljø Portal Specification DMP Documentfolder: Version 1.2 Revision Date 9. maj 2011 Coming into force: Author: Contributors: Approved by: TBD jbartold CSC Jens Jakob Nørtved Bork DMP Jens Jakob Nørtved Bork DMP Activity ID: Distribute to: DMP, CSC [DMP WebService Spec v1.2] 7

8 Change log Version Date Changed pages or chapters Comments Document initialized Document draft review with DMP Changed from recommendations to specifications Added several sections Document draft review with DMP Document draft review with DMP Added rule boxes Many changes Document draft review with DMP Added section on ESB and REST Added rules for Transactions, REST Query string parameters, Web Service message payload Adjustments ESB put in appendix Document draft review with DMP Document draft review with DMP Document draft review with DMP Adjustments on Test and links Document draft review with DMP Adjustments according to hearing answers and added section plus note on future compliance with namespace naming conventionfrom NDR Appendix 8 rules collection added. Link to UDDI corrected??? remove Document draft review with DMP Document draft review with DMP 0, NDR 3.2 rules applied Document released Version changed to 1.0 [DMP WebService Spec v1.2] 8

9 BizTalk sections added (BizTalk/ADFS TBD) NDR 4.0 rule compliance checked Text Adjustments Appendix 8 Rules collection NOT updated Apendix Rules collection updated [DMP WebService Spec v1.2] 9

10 1 Generelt 1.1 Introduktion Dette dokument indeholder en specifikation af områder der relaterer sig til implementering af web services på Danmarks Miljø Portal (DMP). Der vil foruden egentlige regler som skal overholdes (markeret i rammer med teksten Regel ) tillige være vejledende tekst til hjælp med at træffe de designmæssige beslutninger om strukturen og implementeringen af de involverede forretningsservices. Et citat fra OIO: For at gøre det muligt at frembringe anvendelige systemer opbygget af webservices fra forskellige offentlige instanser og leverandører til en offentlig administration er det vigtigt, at interfacet til disse webservices implementeres på en ensartet måde. Det er såvel rettet mod de tekniske specifikationer, valg af standarder og profiler og generelt måden at implementere de enkelte systemer (via web services) på for at opnå de mulige fordele for DMP som helhed. Kapitlerne 2 og 3 beskriver de overordnede krav til løsningen mens kapitel 4 giver de mere specifikke implementeringskrav. Kapitel 5 omhandler Test. Kapitel 6 giver specifikke implementeringskrav til biztalk server installationer. Læseren forudsættes at have et rimeligt kendskab til almindelige tekniske termer og de involverede standarder. 1.2 Forkortelser og Standarder DMP WSDL XML SOAP WS * WS I http HTTPS WS Sec WS Trust WS Policy WS ReliableMessaging WS Communication WS Transaction OASIS W3C OIO OIOXML OCES Danmarks Miljø Portal Web Services Description Language Extensible Markup Language Simple Object Access Protocol Web Services Standarder Web Services Interoperability Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol Secure (over SSL) Web Services Security Web Services Trust Web Services Policy Web Services ReliableMessaging Web Services Communication Web Services Transaction Organization for the Advancement of Structured Information Standards World Wide Web Consortium Offentlig Information Online XML for Offentlig Information Online Offentlige Certifikater til Elektronisk Service [DMP WebService Spec v1.2] 10

11 SAML OWSA model T EA RASP REST ESB BAM Security Assertion Markup Language OIO Web Service Arkitektur model (sikker direkte transport) Enterprise Architecture Reliable Asynchronous Secure Profile Representational State Transfer Enterprise Service Bus Business Activity Monitoring 2 Arkitektur 2.1 Generelt Der er i Miljøsektoren foretaget sektorstandardisering og hvilket har resulteret i en række dokumenter med standarder herinder navnedokumentet med betegnelser og navngivning for forretningsområder under Danmarks Miljøportal. Link til DMP navnestandard [7.2] Link til DMP Arkitekturdokumenter [7.4] Regel 2.1a DMP navnestandarder SKAL til enhver tid følges. Såfremt der ikke er defineret navne for det pågældende område skal DMP kontaktes for at aftale den navngivning der skal anvendes. [DMP WebService Spec v1.2] 11

12 2.2 Principskitse Fagsystem Web Service DMP( evt ESB) Databaser Log 2.3 ESB Overvejelser Centralt vil miljøet i DMP, hvor forretningsservices skal afvikles enten være med eller uden anvendelse af en ESB. I den forbindelse er der en række overvejelser om måden at konstruere forretningsservices på. Disse overvejelser er placeret i kapitel 6. 3 Krav Overordnet stilles en del krav til DMPs centrale løsning. Disse er karakteriseret ved dels at omfatte specifikke krav til de enkelte systemer dels krav som følge af mangfoldigheden af systemer der samles. 3.1 Krav til løsningen som helhed Målene er bl.a. 1. At tilvejebringe mulighed for at opdatere data, på en måde således den passer ind i brugeren hverdag(forretning). Dette kan være fra et enkelt decentralt fagsystem eller fra flere kilder. 2. At give adgang til data for de myndigheder, systemer og personer, der har retmæssig adgang. 3. At standardisere grænseflader, data og procedurer i en grad der både gør det gennemskueligt hvorledes de enkelte systemer skal udvikles og samtidig forenkler de centrale processer. 4. At genbruge fælles services og datastrukturer [DMP WebService Spec v1.2] 12

13 5. At muliggøre en fyldestgørende grad af governance for systemet som helhed Ad 1. Det er valgt at data udstilles via web services og at al tilgang til data foregår gennem web services. Ad 2. Data udstilles kun gennem web services og det er omfattet af en rettighedsmodel til styring af hvem, der har ret til at skrive og læse data. Ad 3. Det er nødvendigt at følge de til enhver tid gældende procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance etc. Dette kan være håndteret i et central system fx en ESB og/eller centrale custom udviklede komponenter. Et eksempel herpå er logning hvor updates foretages i specifikke formater hvorved applikationer, der efterfølgende skal vise log data forenkles betydeligt. Ad 4. Der er et meget stort behov for at gøre arkitekturen så enkel, som muligt via genbrug af services og komponenter. Ad 5. Der vil være er række områder hvor governance bliver et vigtigt område at håndtere. Dette er drevet bl.a. af et behov for at kunne monitorere run time performance men i høj grad også af antallet af services, idet det ikke er svært at bevare overblikket over enkelte systemer, men i høj grad komplekst ved mange services. Governance håndteres centralt og vil run time være transparent for services. Det bemærkes at der kan være enkelte systemer, som i web service kaldet vil overføre referencer til data i stedet for selve data. Dette kan være nødvendigt ved meget store datamængder som således kun bliver hentet af selve applikationen, der skal bruge data uden at skulle overføre disse gennem alle interfaces. Regel 3.1a Data SKAL udstilles via web services Regel 3.1b De til enhver tid gældende procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance mm SKAL følges Der refereres til [7.5] Regel 3.1c Services og andet programmel SKAL være compliant med DMPs ESB hvis en sådan er implementeret Governance Governance omfatter life cycle management af services på SOA platformen. Dette gælder for for alle dele af en service livscyklus, dvs fra første release over ændringer (versioner) til terminering. Data der registreres spænder fra servicebeskrivelser og kontrakter, SLA mm til lister over systemer, der bruger de enkelte services. Der refereres til [7.5] Dokumentation For de enkelte services skal dokumentationen følge DMPs dokumentations template hvilket omfatter bl.a. [DMP WebService Spec v1.2] 13

14 Forretningsmæssig beskrivelser af services Forretningsobjekter Tekniske beskrivelser af services med wsdl, xml schema mm Versionering af services Primær data lokation f.eks. database Data ejer dvs hvilken myndighed, der er ansvarlig Custom Log record format med xml schema Interessenter f.eks. i form af liste over personer og institutioner Aftalegrundlag som referencer til tekniske og juridiske dokumenter Jf. iøvrigt afsnit Drift Services skal naturligvis kunne afvikles på eller i forbindelse med DMPs driftsmiljø. Driften vil være monitoreret og der vil blive opsamlet statistik til brug for rapporter og fejlfinding. Der vil blive foretaget centrale målinger for at måle belastning, finde evt. peak perioder og kunne foretage kapacitets planlægning samt følge op på SLA. Der vil tillige centralt blive anvendt sikkerhedspolicies som services skal følge samt overvåget fejl login / Intruder detection. (se afsnit 3.1.7) Følgende emner indgår bl.a. i monitoreringen af driften: Run time monitorering: response tid, antal hits, antal failures, tilgængelighed (Up time ) Log: Revisionsspor (se afsnit 4.8) Statistik: Hvem gør hvad hvornår Alle forretningsservices skal implementere en funktion, der kan anvendes til test og driftsovervågning. Funktionen skal kunne kaldes til enhver tid, som minimum for at overvåge om servicen er i live. Dette kan ske fra testprogrammer, funktionalitet i en central ESB eller automatiseret som en del af driftsovervågning. For flere detaljer se afsnit 5 Regel 3.1.3a Services og andet programmel SKAL kunne afvikles i DMPs driftsmiljø Regel 3.1.3b Alle services SKAL implementere en Test funktion Infrastruktur Services skal anvende den fælles infrastruktur med mindre andet er specifikt aftalt. Dette omfatter tillige at følge de gældende standardiserede processer for implementering af softwaren, web services, policies mm. For yderligere detaljer vedrørende infrastrukturen se [7.3] [DMP WebService Spec v1.2] 14

15 Regel 3.1.4a Leverandøren SKAL sætte sig ind i relevante områder af DMPs Infrastruktur. Det aftales for hvert enkelt projekt med DMP, hvad der er relevant SLA Det må påregnes at der skal udarbejdes Service Level Agreements (SLA) for de enkelte systemer / myndigheder. Indholdet kan omfatte alt fra backup af databaser til tilgængelighed / fremkommelighed af services. En central tilgang er nødvendig for at opnå en del af effektiviseringsfordelene men det giver også risiko for single point of failure. Der skal være taget stilling til og implementeret den passende og relevante håndtering af redundans og failover for at kunne honorere de krav (service mål) der er stillet i SLA. Tilsvarende vil dette kunne udnyttes til load balancing. Regel 3.1.5a Der SKAL udarbejdes et SLA bilag til kontrakten. Der refereres til [7.9] Fælles datastrukturer Der er for centrale dataelementer defineret standardiserede strukturer, specielt de, der skal anvendes og udveksles på tværs af systemer. Fx koordinatbeskrivelse, adresser, generaliseret prøvestedsbeskrivelse o.l. Disse datastrukturer skal anvendes og standarder skal overholdes. Derudover kan der for sektorspecifikke elementer være defineret tilsvarende standarder. For ikke definerede områder kan det være nødvendigt for den givne service at definere yderligere datastrukturer. Det skal i så fald i hvert enkelt tilfælde først undersøges om der eksisterer centrale definitioner eller sektor (domænespecifikke) definitioner og i så fald skal de anvendes. Hvis dette ikke er tilfældet skal det undersøges om det er relevant at få datastrukturerne defineret på centralt eller sektor niveau med de procedurer, der hører til dette. Såfremt dette ikke skønnes nødvendigt fx fordi der er tale om interne definitioner for den enkelte service skal der alligevel defineres som om der var tale om strukturer på sektorniveau dvs at fx navnekonventioner og xml schema overholder fx OIOXML NDR og laves i den ånd, der er beskrevet heri og i øvrigt fremgår af andre DMP definerede xml schemaer. OIOXML NDR jf. Fællesdatastrukturer kan findes hos sektorstandardiseringsudvalget [7.7] DMPs arkitekturprincipper kan findes i arkitektur+forside [DMP WebService Spec v1.2] 15

16 Regel 3.1.6a Fælles datastrukturer specificeret af sektorstandardiseringsudvalg SKAL anvendes. (Jf. Regel 2.1a) Regel 3.1.6b Relevante generiske services i DMP SKAL anvendes Regel 3.1.6c OIOXML NDR i senest gældende version BØR følges. (Link: De til enhver tid gældende services vil være udstillet via DMPs UDDI (Link: Fælles sikkerhedssystem Et fælles sikkerhedssystem er gældende for DMP og vil styre den administrative håndtering af brugere, grupper, roller og rettigheder (authorization) for de enkelte systemer, der skal bruge de udstillede services. Der er udstukket diverse Policies som skal følges se Brugerstyringsspace på Se iøvrigt afsnit 4.5. Bemærk at login proceduren (authentication) håndteres lokalt (omend nogle løsninger baserer sig på et centralt placeret system, hvorimod rettigheder (authorization) håndteres centralt. Regel 3.1.7a DMPs fælles sikkerhedssystem SKAL anvendes Regel 3.1.7b DMPs IT sikkerhedspolitik og sikkerhedspolicies SKAL følges Regel 3.1.7c DMPs fortolkning af DS484 SKAL overholdes Log & Revisionsspor Der er generelle krav fra DMP til niveauet af log og revisionsspor. Eksempelvis er det et krav at man til enhver tid kan følge hvem der har lavet hvilke ændringer i data (det skal aftales med DMP hvilket detaljeringsniveau for selve dataindholdet der skal gælde for en given forretningsservice). Desuden ønskes generelt at kunne se hvem der kalder hvad hvornår af hensyn til fx kapacitetsplanlægning. Dele af disse data fås fra ESB interne statistikker, udvalgte BAM målepunkter, fra Windows system Logs og fra den fælles logningsservice (revisionssporet) Hensynet til at logning generelt ikke må tage væsentlig del af performance i selve service kaldene gør at der skal være særskilt fokus på tiltag, der understøtter dette. Dette er løst bl.a. ved at standardisere måden, der logges på (anvendelse af en fælles central logningsservice kaldet revisionspor ) og her prioritere en hurtig funktion, der ikke foretager beregninger af betydning. Standardiseringen specificerer en generisk [DMP WebService Spec v1.2] 16

17 sektion, der dannes centralt og en systemspecifik sektion, der dannes af den applikation, der kalder for at få den logget eller evt. af det centrale system, hvis der udvikles speciel kode for den pågældende service. Der er centralt mulighed for at specificere flere niveauer af logning for fx at styre detaljeringsgraden således at log størrelsen ikke vokser uhensigtsmæssigt meget, men også således at der i trace eller debugging øjemed kan laves mere detaljeret logning. Regel 3.1.8a DMPs fælles logningsservice SKAL anvendes. [7.8] Regel 3.1.8b Der skal som minimum logges for alle metoder: OnEntry med Input parametre mm fra web service kaldet således at det entydigt kan identificeres hvem der gør hvad OnExit med returværdier således at det kan ses om kaldet var succesfuldt eller hvilken fejl, der opstod. Regel 3.1.8c Logningskaldet i en given service (metode) OnEntry SKAL placeres som det første der bliver gjort og OnExit SKAL placeres som det sidste således at timestamps på logrecords kan anvendes præcist og retvisende Statistik og Rapporter Der vil blive udtrukket data til anvendelse for statistik og rapporteringer med faste intervaller og efter behov. Data udtrækkes fra flere kilder herunder Log (Revisionssporet) Windows logs ESB built in logs Særligt opsatte BAM målepunkter Udvalgte rapportudtræk implementeret i forretningsservices Andet Data vil blive anvendt til bl.a. drift og forretnings rapportering herunder Forretning o o Anvendelsesstatistik Afregninger [DMP WebService Spec v1.2] 17

18 Drift o o o o Tilgængelighedsmåling Identifikation af peak perioder Kapacitet vs Belastning Beregninger Fejl Sikkerhed o Intrusion log Batchkørsler Der kan i enkelte tilfælde være behov for batch kørsler til større udtræk eller opdateringer af data mellem systemer og databaser indbyrdes. Batch kørsler kan inddeles i to hovedgrupper med henblik på tilgangen til data: Databasen tilgås via forretningsservices (web services) Databasen tilgås direkte Valget af tilgang afhænger af det specifikkke behov herunder datamængder og hyppighed, hvormed operationen skal udføres. Ved store datamængder er der typisk performancemæssige hensyn at tage og her falder valget oftest på direkte tilgang til databasen evt. ved anvendelse af scripting og built in features i databasen. Herved undgås at skulle serialisere og evt streame store datamængder. Regel a Forretningsservices BØR være designet således at det ikke er nødvendigt at anvende batchkørsler Regel b Anvendelse og design af samtlige batchkørsler SKAL være forhåndsgodkendt af DMP Kommunikation Kommunikationen mellem de centrale fagapplikationer og centrale services foregår via HTTPS og eventuelt via VPN opkoblinger. [DMP WebService Spec v1.2] 18

19 Regel a Servicen SKAL anvende standard kommunikationsprotokoller Regel b DMP SKAL forhåndsgodkende de kommunikationsprotokoller, der planlægges at blive anvendt Fejlhåndtering For enhver services er gældende at der er en Client (Requestor) og en Web Service (Server). Client kalder en funktion (metode) hos Web Servicen og for et svar (Response) tilbage. Hvis en Client kalder Web Service via en almindelig unreliable request/response protokol som fx SOAP/HTTPS kan man underopdele de mulige udfald i 4 forskellige kategorier, som er gennemgået nedenfor Result response received Client modtager et svar fra Web Service. Client ved dermed, at operationen er udført af Web Service med success. Client ved således, at tilstandsændringer som følge af operationens kørsel hos Web Service er blevet commited Fault response received Client modtager en fejl fra Web Service. Client ved dermed, at kaldet er fejlet hos Web Service, hvilket indebærer, at tilstandsændinger som følge af operationens kørsel hos Web Service er blevet rolled back No response received Client modtager intet svar fra Web Service, men får sikkert en fejl genereret af kommunikationsframeworket i stedet. Client ved nu ikke, om kaldet nåede at blive kørt hos Web Service, og om det i så fald commitede eller resulterede i roll back. Fejlen kan fx skyldes, at kaldet aldrig nåede frem til Web Servicen, at Web Servicen crashede eller at svaret fra Web Servicen ikke nåede tilbage til Client Client has crashed Client når at lave kaldet og Client crasher så enten inden Client har modtaget svaret eller efter Client har modtaget svaret, men inden Client kunne nå at afslutte sin egen transaktion og / eller at gemme svaret. Web Servicen ved ikke noget om, at Client er crashet / vil crashe, og forsøger derfor på at udføre (commite) operationen (hvis det ikke allerede er sket). Da Client ikke ved om kaldet lykkedes, vil Client efter en genstart evt. prøve at køre kaldet endnu engang, hvilket kan medføre uønskede konsekvenser og evt. stille krav til duplikate håndtering hos Web Servicen Fejlhåndteringsaktion En given fejl vil typisk fåes i form af en SOAP fault (exception). Client kan forsøge at gentage kaldet, men efter et antal forsøg (0 n retries) må en eller flere fejlhåndteringsaktioner specifik for den pågældende forretningsservice iværksættes. Dette omfatter som minimum logning og dernæst fx at sætte kaldet i en error kø, overlade til drift at tage sig af fejlen etc. Se iøvrigt afsnit 4.10 [DMP WebService Spec v1.2] 19

20 3.2 Krav til de enkelte systemer Regel 3.2a DMPs arkitekturprincipper SKAL følges. Der refereres til Struktur Den overordnede struktur med lokale (fag)systemer og central udstillelse af services herunder adgang til primær data er givet. Et overblik kan fås fra figuren i afsnit 2.2 Principskitse. Der vil således typisk være en decentral applikation (fagsystem) der kommunikerer med den primære database via web services. Fagsystemet håndterer data dvs er kilde for opdateringer til databasen samt trækker på data herfra. I nogle tilfælde vil der være andre (fag)systemer, der skal læse og måske endda berige data. Også dette foregår via web services Forretningsprocesser Et basalt princip er anvendelsen af forretningsobjekter. Når et givet fagområde/system skal implementeres analyseres forretningsområdet for at identificere de data strukturer, interessenter og forretningsprocesser (evt med use cases) der indgår. Ud fra dette fastlægges forretningsobjekter (datastrukturer) og de funktioner, der er nødvendige for at kunne understøtte forretnings processerne. For at dokumentere og give et overblik over et givet forretningsområde skal, processer, states, aktører, swimlanes, objekter, input og output mm for beskrives i en standard notation BPMN. Funktioner vil typisk omfatte: 1. Create 2. Read 3. Update 4. Delete 5. GetItemList 6. GetItemDetails 7. [MoreFunctions] Ved updates (hvis det er tilladt) vil der typisk blive logget en del a.h.t. revisionssporet (jf. afsnit 3.1.8). Delete er ligeledes en funktion, der ikke altid er tilladt. Det fremgår at funktionerne ikke kun er standard CRUD men netop tilføjet yderligere funktioner for at muliggøre og optimere anvendelsen af forretningsservicen. Eksemelvis vil en klient applikation med et GUI kunne have behov for at vise en liste af elementer og ved valg af et enkelt element at kunne vise yderligere [DMP WebService Spec v1.2] 20

21 detaljer om dette element (drill down). Dette er oftest kun svært muligt, hvis der kun er simple kald til rådighed. Derfor er der implementeret (5 og 6) sammensatte funktioner, der understøtter dette. Item kan således være et forretningsobjekt der igen kan lagres på mange måder i datalaget. Et evt. behov for transaktionshåndtering (f.eks. med roll back) stiller særlige behov. (jf. afsnit 3.2.4) Der kan være behov for speciel håndtering af applikationer med mange hits og transaktioner. Dette gælder tillige applikationer med store datamængder pga overheadet ved serialisering til xml (SOAP message payload) gennem service kaldene. I disse tilfælde anvendes i stedet referencer til data, som embedded i web service request/response xml, mens data ikke røres førend det er nødvendigt. Regel 3.2.2a Et forretningsområde SKAL overholde krav beskrevet i den for DMP gældende version af IT Arkitektur rammeværk jf. [7.4] Regel 3.2.2b Et forretningsområde SKAL beskrives i den for DMP gældende version af BPMN(p.t. v1.2) Regel 3.2.2c En service SKAL bygges over en model med udgangspunkt i Forretningsservices og Forretningsobjekter. Regel 3.2.2d Det BØR altid overvejes om der er behov for at anvende reference til store data items. Regel 3.2.2e Udstillelse af data via en raw tilgang SKAL i hvert enkelt tilfælde godkendes af DMP Primær data lokation Den primære data lokation er bestemt i hvert enkelt tilfælde af DMP. Det vil typisk være i form af en (eller flere) database(r), men kan også være i form af fx et fil repository. Den fysiske placering afgøres af de aktuelle hosting aftaler, men tilgangen er udelukkende via centrale web services, der udstiller data og muliggør de nødvendige forretningsprocesser. Der tænkes her ikke på tilgang for drift idet dette tillige vil omfatte andre metoder. Det er ikke væsentlig hvilken database, der anvendes så længe den på enkel vis kan bringes til at kommunikere effektivt med de web services, der udstiller data. Dog skal der naturligvis tænkes på databasens egnethed i forhold til performance på de relevante mænger af data og transaktioner. Det må imidlertid frarådes at placere for store mængder logik i stored procedures eller lignende embedded i databasen, med mindre det af performancemæssige grunde er nødvendigt. I stedet bør det placeres i koden, der understøtter web servicen. Det er intentionen at forretningslogikken er placeret i et forretningslag og at applikationer, der anvender web service (forretningsservicen) IKKE behøver at kende [DMP WebService Spec v1.2] 21

22 lagringsstrukturen i det underliggende data lag. Således skal der anvendes forretningsobjekter og ikke blot direkte adgang til tabeller, hvorved det fx efterlader applikationen med ansvaret for data integritet. Anvendelse af stored procedures skal således ses som en mulig del af data access laget, men ikke som et sted at placere forretningslogik. En vis sammenhæng mellem lagene vil der altid være og vurderingen er tillige påvirket af hvilket kodningssprog, man er nødt til at vælge samt hvor meget database lock in, der påføres løsningen. Såfremt det i enkelte tilfælde er nødvendigt kan databaser kopieres fx gennem et raw export kald til anvendelse for ressourcekrævende analyser. Dette må ikke ændre den entydige definition af hvor primære data er placeret for det enkelte system. Regel 3.2.3a For enhver involveret database (defineret som alle typer af data lagre) SKAL der eentydigt beskrives hvor primær data er placeret og hvem der er ansvarlige for disse data Transaktionsstyring Ved tilgang (skrivning) til flere databaser på een gang er der oftest brug for styring af data integritet. Situationen håndteres normalt ved at indkapsle opdateringerne i et Transaction Scope hvorved det muliggøres at foretage en roll back såfremt en eller flere dele af transaktionen fejler. Dette kan gøres på tværs af tabeller og databaser og har længe været fuldt integreret i udviklingsmiljøerne. Udfordringerne opstår først når man f.eks. i en løs koblet arkitektur anvender stateless services for tilgang til databaserne og således skal have transaktionen til at omfatte flere på hinanden følgende uafhængige web service kald for at opdatere i flere databaser på een gang. Der er naturligvis mange kombinationsmuligheder, men Principskitsen nedenfor illustrerer et udvalg af scenarier. Scenarie A viser en simpel transaktion uden anvendelse af særlige mekanismer I Scenarie B er anvendt WS AtomicTransaction og viser hvorledes protokol frameworket kan håndtere en transaktion hvor Client starter en transaktion (dvs specifikt angiver dette i Web Service kaldet) mod Web Service 1. Web Service 1 opdaterer sin egen Database 1 kalder under udførelsen af opgaven Web Service 2 som opdaterer en anden Database 2. Scenarie C viser hvorledes Client selv kalder to web services for at foretage opdateringerne i Database 1 og Database 2. Client hjælpes af protokol frameworkets Transaction Coordinator til at holde styr på de enkelte del transaktioner og foretage roll back hvis det er nødvendigt. Scenarie D viser den samme situation, men her har man erkendt at der er et behov for at kunne foretage indbyrdes afhængige opdateringer på tværs af databaser og har derfor defineret en forretningsservice, der på traditionel vis håndterer transaktionen med opdatering i Database 1 og Database 2. Dette er implementeret i een almindelig web service og baserer sig ikke på anvendelse af protokol framework for at styre sit transaction scope. Den kalder heller ikke andre web services for at løse opgaven. [DMP WebService Spec v1.2] 22

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Master Data Management med AX 2012 R3

Master Data Management med AX 2012 R3 INDLÆG 17 : DYNAMICS AX Master Data Management med AX 2012 R3 Karsten Rasch-Adamsen & Thomas Bach Hotel Opus, den 6. November 2014 CGI Group Inc. Karsten Rasch-Adamsen Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases?

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Lars Peter Hansen Produktchef for Industrial Communication Lars-peter.hansen@siemens.com T.: +45 4477 4827

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

Web- og serverprogrammering

Web- og serverprogrammering Web- og serverprogrammering Arkitekturer i webprogrammer - dag 6 Model-View-Controller-arkitukturen Flerlags-arkitekturer Læsning: WJSP 10 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Dynamisk Webdesign F2010

Dynamisk Webdesign F2010 Dynamisk Webdesign F2010 Præsentationer Læringsmål Emnet: teknologi, koncept, design og process Projekt Semesterplan Jeres underviser: Tess Gaston Cand.it, software udvikling (ITU) og ba. pædagogik (KU)

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 Ethereal Intro && Ethereal HTTP René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at anvende programmet Wireshark til at analysere trafik over

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere