Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal"

Transkript

1 Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Introduktion Forkortelser og Standarder Arkitektur Generelt Principskitse ESB Overvejelser Krav Krav til løsningen som helhed Governance Dokumentation Drift Infrastruktur SLA Fælles datastrukturer Fælles sikkerhedssystem Log & Revisionsspor Statistik og Rapporter Batchkørsler Kommunikation Fejlhåndtering Krav til de enkelte systemer Struktur Forretningsprocesser [DMP WebService Spec v1.2] 2

3 3.2.3 Primær data lokation Transaktionsstyring Projekt procedure Dokumentation Test Specifikationer General Notation Timestamps Web Service Interface Web Service Design Methodologies Communication Patterns SOAP Formatting Rules SOAP Protocol Naming Conventions Namespaces Namespace Prefixes Endpoint naming convention Target namespace naming convention Web Service Payload Design Principles XML Message Payload Structure Methods for both XML and Object Structures XML Result Message Structure Web Service Security Federation [DMP WebService Spec v1.2] 3

4 4.5.2 Security Implications on Web Service Development Roles for authorization Web Service Application REST support Introduction to REST The body of the request URI HTTP headers HTTP status codes Security Limits Support for REST in standard platforms Logging Log Service Logging into Windows Event Log Transactions across web services ErrorHandling Response Categories Action on Error Test Test Client Alive Method Compliance Test Performance Test BizTalk Server specifikations Naming Conventions [DMP WebService Spec v1.2] 4

5 6.1.1 Namespaces XML Message format XML Schemas BizTalk Conventions BizTalk Folder structure BizTalk Application Deployment BizTalk Orchestration BizTalk Orchestration Exeption Handling Web Services Publishing web services Consuming web services Bindings BizTalk Global Variables BizTalk Server ADFS Scenarios Scenarios Scenario A Simple Service Scenario B Service using Claims Scenario C Service using standard BizTalk Scenario D Service using BizTalk and Claims Certificates involved Appendix: Reference Documents DMP wiki DMP navnestandard DMP Infrastruktur DMP IT Arkitektur rammeværk DMP Procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance mm [DMP WebService Spec v1.2] 5

6 7.6 DMP Rollebeskrivelser DMP Fællesdatastrukturer fra sektorstandardiseringsudvalget DMP Logningsservice DMP Standard SLA skabelon Dokumentations template Guidelines for DMP Web Service security (Globeteam) W3C, OASIS standarder Claim enabling of biztalkserver. Fås ved henvendelse til DMP Appendix: Rules collection [DMP WebService Spec v1.2] 6

7 Document information Title: Documenttype Project: Web Service Specification for Danmarks Miljø Portal Specification DMP Documentfolder: Version 1.2 Revision Date 9. maj 2011 Coming into force: Author: Contributors: Approved by: TBD jbartold CSC Jens Jakob Nørtved Bork DMP Jens Jakob Nørtved Bork DMP Activity ID: Distribute to: DMP, CSC [DMP WebService Spec v1.2] 7

8 Change log Version Date Changed pages or chapters Comments Document initialized Document draft review with DMP Changed from recommendations to specifications Added several sections Document draft review with DMP Document draft review with DMP Added rule boxes Many changes Document draft review with DMP Added section on ESB and REST Added rules for Transactions, REST Query string parameters, Web Service message payload Adjustments ESB put in appendix Document draft review with DMP Document draft review with DMP Document draft review with DMP Adjustments on Test and links Document draft review with DMP Adjustments according to hearing answers and added section plus note on future compliance with namespace naming conventionfrom NDR Appendix 8 rules collection added. Link to UDDI corrected??? remove Document draft review with DMP Document draft review with DMP 0, NDR 3.2 rules applied Document released Version changed to 1.0 [DMP WebService Spec v1.2] 8

9 BizTalk sections added (BizTalk/ADFS TBD) NDR 4.0 rule compliance checked Text Adjustments Appendix 8 Rules collection NOT updated Apendix Rules collection updated [DMP WebService Spec v1.2] 9

10 1 Generelt 1.1 Introduktion Dette dokument indeholder en specifikation af områder der relaterer sig til implementering af web services på Danmarks Miljø Portal (DMP). Der vil foruden egentlige regler som skal overholdes (markeret i rammer med teksten Regel ) tillige være vejledende tekst til hjælp med at træffe de designmæssige beslutninger om strukturen og implementeringen af de involverede forretningsservices. Et citat fra OIO: For at gøre det muligt at frembringe anvendelige systemer opbygget af webservices fra forskellige offentlige instanser og leverandører til en offentlig administration er det vigtigt, at interfacet til disse webservices implementeres på en ensartet måde. Det er såvel rettet mod de tekniske specifikationer, valg af standarder og profiler og generelt måden at implementere de enkelte systemer (via web services) på for at opnå de mulige fordele for DMP som helhed. Kapitlerne 2 og 3 beskriver de overordnede krav til løsningen mens kapitel 4 giver de mere specifikke implementeringskrav. Kapitel 5 omhandler Test. Kapitel 6 giver specifikke implementeringskrav til biztalk server installationer. Læseren forudsættes at have et rimeligt kendskab til almindelige tekniske termer og de involverede standarder. 1.2 Forkortelser og Standarder DMP WSDL XML SOAP WS * WS I http HTTPS WS Sec WS Trust WS Policy WS ReliableMessaging WS Communication WS Transaction OASIS W3C OIO OIOXML OCES Danmarks Miljø Portal Web Services Description Language Extensible Markup Language Simple Object Access Protocol Web Services Standarder Web Services Interoperability Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol Secure (over SSL) Web Services Security Web Services Trust Web Services Policy Web Services ReliableMessaging Web Services Communication Web Services Transaction Organization for the Advancement of Structured Information Standards World Wide Web Consortium Offentlig Information Online XML for Offentlig Information Online Offentlige Certifikater til Elektronisk Service [DMP WebService Spec v1.2] 10

11 SAML OWSA model T EA RASP REST ESB BAM Security Assertion Markup Language OIO Web Service Arkitektur model (sikker direkte transport) Enterprise Architecture Reliable Asynchronous Secure Profile Representational State Transfer Enterprise Service Bus Business Activity Monitoring 2 Arkitektur 2.1 Generelt Der er i Miljøsektoren foretaget sektorstandardisering og hvilket har resulteret i en række dokumenter med standarder herinder navnedokumentet med betegnelser og navngivning for forretningsområder under Danmarks Miljøportal. Link til DMP navnestandard [7.2] Link til DMP Arkitekturdokumenter [7.4] Regel 2.1a DMP navnestandarder SKAL til enhver tid følges. Såfremt der ikke er defineret navne for det pågældende område skal DMP kontaktes for at aftale den navngivning der skal anvendes. [DMP WebService Spec v1.2] 11

12 2.2 Principskitse Fagsystem Web Service DMP( evt ESB) Databaser Log 2.3 ESB Overvejelser Centralt vil miljøet i DMP, hvor forretningsservices skal afvikles enten være med eller uden anvendelse af en ESB. I den forbindelse er der en række overvejelser om måden at konstruere forretningsservices på. Disse overvejelser er placeret i kapitel 6. 3 Krav Overordnet stilles en del krav til DMPs centrale løsning. Disse er karakteriseret ved dels at omfatte specifikke krav til de enkelte systemer dels krav som følge af mangfoldigheden af systemer der samles. 3.1 Krav til løsningen som helhed Målene er bl.a. 1. At tilvejebringe mulighed for at opdatere data, på en måde således den passer ind i brugeren hverdag(forretning). Dette kan være fra et enkelt decentralt fagsystem eller fra flere kilder. 2. At give adgang til data for de myndigheder, systemer og personer, der har retmæssig adgang. 3. At standardisere grænseflader, data og procedurer i en grad der både gør det gennemskueligt hvorledes de enkelte systemer skal udvikles og samtidig forenkler de centrale processer. 4. At genbruge fælles services og datastrukturer [DMP WebService Spec v1.2] 12

13 5. At muliggøre en fyldestgørende grad af governance for systemet som helhed Ad 1. Det er valgt at data udstilles via web services og at al tilgang til data foregår gennem web services. Ad 2. Data udstilles kun gennem web services og det er omfattet af en rettighedsmodel til styring af hvem, der har ret til at skrive og læse data. Ad 3. Det er nødvendigt at følge de til enhver tid gældende procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance etc. Dette kan være håndteret i et central system fx en ESB og/eller centrale custom udviklede komponenter. Et eksempel herpå er logning hvor updates foretages i specifikke formater hvorved applikationer, der efterfølgende skal vise log data forenkles betydeligt. Ad 4. Der er et meget stort behov for at gøre arkitekturen så enkel, som muligt via genbrug af services og komponenter. Ad 5. Der vil være er række områder hvor governance bliver et vigtigt område at håndtere. Dette er drevet bl.a. af et behov for at kunne monitorere run time performance men i høj grad også af antallet af services, idet det ikke er svært at bevare overblikket over enkelte systemer, men i høj grad komplekst ved mange services. Governance håndteres centralt og vil run time være transparent for services. Det bemærkes at der kan være enkelte systemer, som i web service kaldet vil overføre referencer til data i stedet for selve data. Dette kan være nødvendigt ved meget store datamængder som således kun bliver hentet af selve applikationen, der skal bruge data uden at skulle overføre disse gennem alle interfaces. Regel 3.1a Data SKAL udstilles via web services Regel 3.1b De til enhver tid gældende procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance mm SKAL følges Der refereres til [7.5] Regel 3.1c Services og andet programmel SKAL være compliant med DMPs ESB hvis en sådan er implementeret Governance Governance omfatter life cycle management af services på SOA platformen. Dette gælder for for alle dele af en service livscyklus, dvs fra første release over ændringer (versioner) til terminering. Data der registreres spænder fra servicebeskrivelser og kontrakter, SLA mm til lister over systemer, der bruger de enkelte services. Der refereres til [7.5] Dokumentation For de enkelte services skal dokumentationen følge DMPs dokumentations template hvilket omfatter bl.a. [DMP WebService Spec v1.2] 13

14 Forretningsmæssig beskrivelser af services Forretningsobjekter Tekniske beskrivelser af services med wsdl, xml schema mm Versionering af services Primær data lokation f.eks. database Data ejer dvs hvilken myndighed, der er ansvarlig Custom Log record format med xml schema Interessenter f.eks. i form af liste over personer og institutioner Aftalegrundlag som referencer til tekniske og juridiske dokumenter Jf. iøvrigt afsnit Drift Services skal naturligvis kunne afvikles på eller i forbindelse med DMPs driftsmiljø. Driften vil være monitoreret og der vil blive opsamlet statistik til brug for rapporter og fejlfinding. Der vil blive foretaget centrale målinger for at måle belastning, finde evt. peak perioder og kunne foretage kapacitets planlægning samt følge op på SLA. Der vil tillige centralt blive anvendt sikkerhedspolicies som services skal følge samt overvåget fejl login / Intruder detection. (se afsnit 3.1.7) Følgende emner indgår bl.a. i monitoreringen af driften: Run time monitorering: response tid, antal hits, antal failures, tilgængelighed (Up time ) Log: Revisionsspor (se afsnit 4.8) Statistik: Hvem gør hvad hvornår Alle forretningsservices skal implementere en funktion, der kan anvendes til test og driftsovervågning. Funktionen skal kunne kaldes til enhver tid, som minimum for at overvåge om servicen er i live. Dette kan ske fra testprogrammer, funktionalitet i en central ESB eller automatiseret som en del af driftsovervågning. For flere detaljer se afsnit 5 Regel 3.1.3a Services og andet programmel SKAL kunne afvikles i DMPs driftsmiljø Regel 3.1.3b Alle services SKAL implementere en Test funktion Infrastruktur Services skal anvende den fælles infrastruktur med mindre andet er specifikt aftalt. Dette omfatter tillige at følge de gældende standardiserede processer for implementering af softwaren, web services, policies mm. For yderligere detaljer vedrørende infrastrukturen se [7.3] [DMP WebService Spec v1.2] 14

15 Regel 3.1.4a Leverandøren SKAL sætte sig ind i relevante områder af DMPs Infrastruktur. Det aftales for hvert enkelt projekt med DMP, hvad der er relevant SLA Det må påregnes at der skal udarbejdes Service Level Agreements (SLA) for de enkelte systemer / myndigheder. Indholdet kan omfatte alt fra backup af databaser til tilgængelighed / fremkommelighed af services. En central tilgang er nødvendig for at opnå en del af effektiviseringsfordelene men det giver også risiko for single point of failure. Der skal være taget stilling til og implementeret den passende og relevante håndtering af redundans og failover for at kunne honorere de krav (service mål) der er stillet i SLA. Tilsvarende vil dette kunne udnyttes til load balancing. Regel 3.1.5a Der SKAL udarbejdes et SLA bilag til kontrakten. Der refereres til [7.9] Fælles datastrukturer Der er for centrale dataelementer defineret standardiserede strukturer, specielt de, der skal anvendes og udveksles på tværs af systemer. Fx koordinatbeskrivelse, adresser, generaliseret prøvestedsbeskrivelse o.l. Disse datastrukturer skal anvendes og standarder skal overholdes. Derudover kan der for sektorspecifikke elementer være defineret tilsvarende standarder. For ikke definerede områder kan det være nødvendigt for den givne service at definere yderligere datastrukturer. Det skal i så fald i hvert enkelt tilfælde først undersøges om der eksisterer centrale definitioner eller sektor (domænespecifikke) definitioner og i så fald skal de anvendes. Hvis dette ikke er tilfældet skal det undersøges om det er relevant at få datastrukturerne defineret på centralt eller sektor niveau med de procedurer, der hører til dette. Såfremt dette ikke skønnes nødvendigt fx fordi der er tale om interne definitioner for den enkelte service skal der alligevel defineres som om der var tale om strukturer på sektorniveau dvs at fx navnekonventioner og xml schema overholder fx OIOXML NDR og laves i den ånd, der er beskrevet heri og i øvrigt fremgår af andre DMP definerede xml schemaer. OIOXML NDR jf. Fællesdatastrukturer kan findes hos sektorstandardiseringsudvalget [7.7] DMPs arkitekturprincipper kan findes i arkitektur+forside [DMP WebService Spec v1.2] 15

16 Regel 3.1.6a Fælles datastrukturer specificeret af sektorstandardiseringsudvalg SKAL anvendes. (Jf. Regel 2.1a) Regel 3.1.6b Relevante generiske services i DMP SKAL anvendes Regel 3.1.6c OIOXML NDR i senest gældende version BØR følges. (Link: De til enhver tid gældende services vil være udstillet via DMPs UDDI (Link: Fælles sikkerhedssystem Et fælles sikkerhedssystem er gældende for DMP og vil styre den administrative håndtering af brugere, grupper, roller og rettigheder (authorization) for de enkelte systemer, der skal bruge de udstillede services. Der er udstukket diverse Policies som skal følges se Brugerstyringsspace på Se iøvrigt afsnit 4.5. Bemærk at login proceduren (authentication) håndteres lokalt (omend nogle løsninger baserer sig på et centralt placeret system, hvorimod rettigheder (authorization) håndteres centralt. Regel 3.1.7a DMPs fælles sikkerhedssystem SKAL anvendes Regel 3.1.7b DMPs IT sikkerhedspolitik og sikkerhedspolicies SKAL følges Regel 3.1.7c DMPs fortolkning af DS484 SKAL overholdes Log & Revisionsspor Der er generelle krav fra DMP til niveauet af log og revisionsspor. Eksempelvis er det et krav at man til enhver tid kan følge hvem der har lavet hvilke ændringer i data (det skal aftales med DMP hvilket detaljeringsniveau for selve dataindholdet der skal gælde for en given forretningsservice). Desuden ønskes generelt at kunne se hvem der kalder hvad hvornår af hensyn til fx kapacitetsplanlægning. Dele af disse data fås fra ESB interne statistikker, udvalgte BAM målepunkter, fra Windows system Logs og fra den fælles logningsservice (revisionssporet) Hensynet til at logning generelt ikke må tage væsentlig del af performance i selve service kaldene gør at der skal være særskilt fokus på tiltag, der understøtter dette. Dette er løst bl.a. ved at standardisere måden, der logges på (anvendelse af en fælles central logningsservice kaldet revisionspor ) og her prioritere en hurtig funktion, der ikke foretager beregninger af betydning. Standardiseringen specificerer en generisk [DMP WebService Spec v1.2] 16

17 sektion, der dannes centralt og en systemspecifik sektion, der dannes af den applikation, der kalder for at få den logget eller evt. af det centrale system, hvis der udvikles speciel kode for den pågældende service. Der er centralt mulighed for at specificere flere niveauer af logning for fx at styre detaljeringsgraden således at log størrelsen ikke vokser uhensigtsmæssigt meget, men også således at der i trace eller debugging øjemed kan laves mere detaljeret logning. Regel 3.1.8a DMPs fælles logningsservice SKAL anvendes. [7.8] Regel 3.1.8b Der skal som minimum logges for alle metoder: OnEntry med Input parametre mm fra web service kaldet således at det entydigt kan identificeres hvem der gør hvad OnExit med returværdier således at det kan ses om kaldet var succesfuldt eller hvilken fejl, der opstod. Regel 3.1.8c Logningskaldet i en given service (metode) OnEntry SKAL placeres som det første der bliver gjort og OnExit SKAL placeres som det sidste således at timestamps på logrecords kan anvendes præcist og retvisende Statistik og Rapporter Der vil blive udtrukket data til anvendelse for statistik og rapporteringer med faste intervaller og efter behov. Data udtrækkes fra flere kilder herunder Log (Revisionssporet) Windows logs ESB built in logs Særligt opsatte BAM målepunkter Udvalgte rapportudtræk implementeret i forretningsservices Andet Data vil blive anvendt til bl.a. drift og forretnings rapportering herunder Forretning o o Anvendelsesstatistik Afregninger [DMP WebService Spec v1.2] 17

18 Drift o o o o Tilgængelighedsmåling Identifikation af peak perioder Kapacitet vs Belastning Beregninger Fejl Sikkerhed o Intrusion log Batchkørsler Der kan i enkelte tilfælde være behov for batch kørsler til større udtræk eller opdateringer af data mellem systemer og databaser indbyrdes. Batch kørsler kan inddeles i to hovedgrupper med henblik på tilgangen til data: Databasen tilgås via forretningsservices (web services) Databasen tilgås direkte Valget af tilgang afhænger af det specifikkke behov herunder datamængder og hyppighed, hvormed operationen skal udføres. Ved store datamængder er der typisk performancemæssige hensyn at tage og her falder valget oftest på direkte tilgang til databasen evt. ved anvendelse af scripting og built in features i databasen. Herved undgås at skulle serialisere og evt streame store datamængder. Regel a Forretningsservices BØR være designet således at det ikke er nødvendigt at anvende batchkørsler Regel b Anvendelse og design af samtlige batchkørsler SKAL være forhåndsgodkendt af DMP Kommunikation Kommunikationen mellem de centrale fagapplikationer og centrale services foregår via HTTPS og eventuelt via VPN opkoblinger. [DMP WebService Spec v1.2] 18

19 Regel a Servicen SKAL anvende standard kommunikationsprotokoller Regel b DMP SKAL forhåndsgodkende de kommunikationsprotokoller, der planlægges at blive anvendt Fejlhåndtering For enhver services er gældende at der er en Client (Requestor) og en Web Service (Server). Client kalder en funktion (metode) hos Web Servicen og for et svar (Response) tilbage. Hvis en Client kalder Web Service via en almindelig unreliable request/response protokol som fx SOAP/HTTPS kan man underopdele de mulige udfald i 4 forskellige kategorier, som er gennemgået nedenfor Result response received Client modtager et svar fra Web Service. Client ved dermed, at operationen er udført af Web Service med success. Client ved således, at tilstandsændringer som følge af operationens kørsel hos Web Service er blevet commited Fault response received Client modtager en fejl fra Web Service. Client ved dermed, at kaldet er fejlet hos Web Service, hvilket indebærer, at tilstandsændinger som følge af operationens kørsel hos Web Service er blevet rolled back No response received Client modtager intet svar fra Web Service, men får sikkert en fejl genereret af kommunikationsframeworket i stedet. Client ved nu ikke, om kaldet nåede at blive kørt hos Web Service, og om det i så fald commitede eller resulterede i roll back. Fejlen kan fx skyldes, at kaldet aldrig nåede frem til Web Servicen, at Web Servicen crashede eller at svaret fra Web Servicen ikke nåede tilbage til Client Client has crashed Client når at lave kaldet og Client crasher så enten inden Client har modtaget svaret eller efter Client har modtaget svaret, men inden Client kunne nå at afslutte sin egen transaktion og / eller at gemme svaret. Web Servicen ved ikke noget om, at Client er crashet / vil crashe, og forsøger derfor på at udføre (commite) operationen (hvis det ikke allerede er sket). Da Client ikke ved om kaldet lykkedes, vil Client efter en genstart evt. prøve at køre kaldet endnu engang, hvilket kan medføre uønskede konsekvenser og evt. stille krav til duplikate håndtering hos Web Servicen Fejlhåndteringsaktion En given fejl vil typisk fåes i form af en SOAP fault (exception). Client kan forsøge at gentage kaldet, men efter et antal forsøg (0 n retries) må en eller flere fejlhåndteringsaktioner specifik for den pågældende forretningsservice iværksættes. Dette omfatter som minimum logning og dernæst fx at sætte kaldet i en error kø, overlade til drift at tage sig af fejlen etc. Se iøvrigt afsnit 4.10 [DMP WebService Spec v1.2] 19

20 3.2 Krav til de enkelte systemer Regel 3.2a DMPs arkitekturprincipper SKAL følges. Der refereres til Struktur Den overordnede struktur med lokale (fag)systemer og central udstillelse af services herunder adgang til primær data er givet. Et overblik kan fås fra figuren i afsnit 2.2 Principskitse. Der vil således typisk være en decentral applikation (fagsystem) der kommunikerer med den primære database via web services. Fagsystemet håndterer data dvs er kilde for opdateringer til databasen samt trækker på data herfra. I nogle tilfælde vil der være andre (fag)systemer, der skal læse og måske endda berige data. Også dette foregår via web services Forretningsprocesser Et basalt princip er anvendelsen af forretningsobjekter. Når et givet fagområde/system skal implementeres analyseres forretningsområdet for at identificere de data strukturer, interessenter og forretningsprocesser (evt med use cases) der indgår. Ud fra dette fastlægges forretningsobjekter (datastrukturer) og de funktioner, der er nødvendige for at kunne understøtte forretnings processerne. For at dokumentere og give et overblik over et givet forretningsområde skal, processer, states, aktører, swimlanes, objekter, input og output mm for beskrives i en standard notation BPMN. Funktioner vil typisk omfatte: 1. Create 2. Read 3. Update 4. Delete 5. GetItemList 6. GetItemDetails 7. [MoreFunctions] Ved updates (hvis det er tilladt) vil der typisk blive logget en del a.h.t. revisionssporet (jf. afsnit 3.1.8). Delete er ligeledes en funktion, der ikke altid er tilladt. Det fremgår at funktionerne ikke kun er standard CRUD men netop tilføjet yderligere funktioner for at muliggøre og optimere anvendelsen af forretningsservicen. Eksemelvis vil en klient applikation med et GUI kunne have behov for at vise en liste af elementer og ved valg af et enkelt element at kunne vise yderligere [DMP WebService Spec v1.2] 20

21 detaljer om dette element (drill down). Dette er oftest kun svært muligt, hvis der kun er simple kald til rådighed. Derfor er der implementeret (5 og 6) sammensatte funktioner, der understøtter dette. Item kan således være et forretningsobjekt der igen kan lagres på mange måder i datalaget. Et evt. behov for transaktionshåndtering (f.eks. med roll back) stiller særlige behov. (jf. afsnit 3.2.4) Der kan være behov for speciel håndtering af applikationer med mange hits og transaktioner. Dette gælder tillige applikationer med store datamængder pga overheadet ved serialisering til xml (SOAP message payload) gennem service kaldene. I disse tilfælde anvendes i stedet referencer til data, som embedded i web service request/response xml, mens data ikke røres førend det er nødvendigt. Regel 3.2.2a Et forretningsområde SKAL overholde krav beskrevet i den for DMP gældende version af IT Arkitektur rammeværk jf. [7.4] Regel 3.2.2b Et forretningsområde SKAL beskrives i den for DMP gældende version af BPMN(p.t. v1.2) Regel 3.2.2c En service SKAL bygges over en model med udgangspunkt i Forretningsservices og Forretningsobjekter. Regel 3.2.2d Det BØR altid overvejes om der er behov for at anvende reference til store data items. Regel 3.2.2e Udstillelse af data via en raw tilgang SKAL i hvert enkelt tilfælde godkendes af DMP Primær data lokation Den primære data lokation er bestemt i hvert enkelt tilfælde af DMP. Det vil typisk være i form af en (eller flere) database(r), men kan også være i form af fx et fil repository. Den fysiske placering afgøres af de aktuelle hosting aftaler, men tilgangen er udelukkende via centrale web services, der udstiller data og muliggør de nødvendige forretningsprocesser. Der tænkes her ikke på tilgang for drift idet dette tillige vil omfatte andre metoder. Det er ikke væsentlig hvilken database, der anvendes så længe den på enkel vis kan bringes til at kommunikere effektivt med de web services, der udstiller data. Dog skal der naturligvis tænkes på databasens egnethed i forhold til performance på de relevante mænger af data og transaktioner. Det må imidlertid frarådes at placere for store mængder logik i stored procedures eller lignende embedded i databasen, med mindre det af performancemæssige grunde er nødvendigt. I stedet bør det placeres i koden, der understøtter web servicen. Det er intentionen at forretningslogikken er placeret i et forretningslag og at applikationer, der anvender web service (forretningsservicen) IKKE behøver at kende [DMP WebService Spec v1.2] 21

22 lagringsstrukturen i det underliggende data lag. Således skal der anvendes forretningsobjekter og ikke blot direkte adgang til tabeller, hvorved det fx efterlader applikationen med ansvaret for data integritet. Anvendelse af stored procedures skal således ses som en mulig del af data access laget, men ikke som et sted at placere forretningslogik. En vis sammenhæng mellem lagene vil der altid være og vurderingen er tillige påvirket af hvilket kodningssprog, man er nødt til at vælge samt hvor meget database lock in, der påføres løsningen. Såfremt det i enkelte tilfælde er nødvendigt kan databaser kopieres fx gennem et raw export kald til anvendelse for ressourcekrævende analyser. Dette må ikke ændre den entydige definition af hvor primære data er placeret for det enkelte system. Regel 3.2.3a For enhver involveret database (defineret som alle typer af data lagre) SKAL der eentydigt beskrives hvor primær data er placeret og hvem der er ansvarlige for disse data Transaktionsstyring Ved tilgang (skrivning) til flere databaser på een gang er der oftest brug for styring af data integritet. Situationen håndteres normalt ved at indkapsle opdateringerne i et Transaction Scope hvorved det muliggøres at foretage en roll back såfremt en eller flere dele af transaktionen fejler. Dette kan gøres på tværs af tabeller og databaser og har længe været fuldt integreret i udviklingsmiljøerne. Udfordringerne opstår først når man f.eks. i en løs koblet arkitektur anvender stateless services for tilgang til databaserne og således skal have transaktionen til at omfatte flere på hinanden følgende uafhængige web service kald for at opdatere i flere databaser på een gang. Der er naturligvis mange kombinationsmuligheder, men Principskitsen nedenfor illustrerer et udvalg af scenarier. Scenarie A viser en simpel transaktion uden anvendelse af særlige mekanismer I Scenarie B er anvendt WS AtomicTransaction og viser hvorledes protokol frameworket kan håndtere en transaktion hvor Client starter en transaktion (dvs specifikt angiver dette i Web Service kaldet) mod Web Service 1. Web Service 1 opdaterer sin egen Database 1 kalder under udførelsen af opgaven Web Service 2 som opdaterer en anden Database 2. Scenarie C viser hvorledes Client selv kalder to web services for at foretage opdateringerne i Database 1 og Database 2. Client hjælpes af protokol frameworkets Transaction Coordinator til at holde styr på de enkelte del transaktioner og foretage roll back hvis det er nødvendigt. Scenarie D viser den samme situation, men her har man erkendt at der er et behov for at kunne foretage indbyrdes afhængige opdateringer på tværs af databaser og har derfor defineret en forretningsservice, der på traditionel vis håndterer transaktionen med opdatering i Database 1 og Database 2. Dette er implementeret i een almindelig web service og baserer sig ikke på anvendelse af protokol framework for at styre sit transaction scope. Den kalder heller ikke andre web services for at løse opgaven. [DMP WebService Spec v1.2] 22

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 10 1.1 Introduktion... 10 1.2 Forkortelser og Standarder... 10 2 Arkitektur... 11 2.1 Generelt...

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010 Introduktion til NemHandel Infrastrukturen Heinrich Clausen 4. november 2010 Komponenter i NemHandel Juridisk ramme Opdateret bekendtgørelse Tekniske standarder (OIOUBL, OIORASP,..) Vilkår Fælles infrastruktur

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Design and Programming by Contract Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design by Contract er en teknik til at specificere

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

XML-DSLmon. Brugervejledning. Version 1.0 28. maj 2015. Version 1.0

XML-DSLmon. Brugervejledning. Version 1.0 28. maj 2015. Version 1.0 28. maj 2015 Side 2 Indhold 1 Forkortelser... 3 2 Produktbeskrivelse... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Streaming data... 5 2.3 Flytning af en kunde... 6 2.4 Antal samtidig aflæsninger for specifik operatør...

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Udtraek Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 UDTRAEK.ISALIVE 3 UDTRAEK. HENTUDTRAEK 5 UDTRAEK.

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 3 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

Læs mere

Nintex Workflow UK/DK

Nintex Workflow UK/DK Nintex Workflow UK/DK Når Nintex Workflows anvendes i et Dansk sproget SharePoint miljø, er der lidt forskel på hvad de forskellige elementer kaldes, såvel som rækkefølgen på disse. Noget er oversat, noget

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 7816-6/Corr. 1 1. udgave 2006-11-30 Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Identification cards Integrated circuit

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektbeskrivelse... 3 Projektansvarlig... 3 Formål... 3 Namespace... 3 Skemafiler... 3 Kontrol... Error! Bookmark

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

GetProductList. Adress: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx. WSDL: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx?wsdl.

GetProductList. Adress: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx. WSDL: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx?wsdl. GetProductList Adress: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getproductlist.asmx?wsdl Input: Parameter name Parameter type Optional Description retailerid

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Mapning af forretningsprocesserne og IAM

Mapning af forretningsprocesserne og IAM Mapning af forretningsprocesserne og IAM 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Overordnet metodik Kravstyring Implementering af krav i organisationen IAM relateret processer Assurance 2 Agenda

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Projekt DATA step view

Projekt DATA step view Projekt DATA step view Af Louise Beuchert Formål Formålet med dette projekt, er at sammenligne tid/ressourcekonsekvenser ved at køre SASjobs på data hentet som henholdsvis en fysisk kopi af data filen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere