Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal"

Transkript

1 Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Introduktion Forkortelser og Standarder Arkitektur Generelt Principskitse ESB Overvejelser Krav Krav til løsningen som helhed Governance Dokumentation Drift Infrastruktur SLA Fælles datastrukturer Fælles sikkerhedssystem Log & Revisionsspor Statistik og Rapporter Batchkørsler Kommunikation Fejlhåndtering Krav til de enkelte systemer Struktur Forretningsprocesser [DMP WebService Spec v1.2] 2

3 3.2.3 Primær data lokation Transaktionsstyring Projekt procedure Dokumentation Test Specifikationer General Notation Timestamps Web Service Interface Web Service Design Methodologies Communication Patterns SOAP Formatting Rules SOAP Protocol Naming Conventions Namespaces Namespace Prefixes Endpoint naming convention Target namespace naming convention Web Service Payload Design Principles XML Message Payload Structure Methods for both XML and Object Structures XML Result Message Structure Web Service Security Federation [DMP WebService Spec v1.2] 3

4 4.5.2 Security Implications on Web Service Development Roles for authorization Web Service Application REST support Introduction to REST The body of the request URI HTTP headers HTTP status codes Security Limits Support for REST in standard platforms Logging Log Service Logging into Windows Event Log Transactions across web services ErrorHandling Response Categories Action on Error Test Test Client Alive Method Compliance Test Performance Test BizTalk Server specifikations Naming Conventions [DMP WebService Spec v1.2] 4

5 6.1.1 Namespaces XML Message format XML Schemas BizTalk Conventions BizTalk Folder structure BizTalk Application Deployment BizTalk Orchestration BizTalk Orchestration Exeption Handling Web Services Publishing web services Consuming web services Bindings BizTalk Global Variables BizTalk Server ADFS Scenarios Scenarios Scenario A Simple Service Scenario B Service using Claims Scenario C Service using standard BizTalk Scenario D Service using BizTalk and Claims Certificates involved Appendix: Reference Documents DMP wiki DMP navnestandard DMP Infrastruktur DMP IT Arkitektur rammeværk DMP Procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance mm [DMP WebService Spec v1.2] 5

6 7.6 DMP Rollebeskrivelser DMP Fællesdatastrukturer fra sektorstandardiseringsudvalget DMP Logningsservice DMP Standard SLA skabelon Dokumentations template Guidelines for DMP Web Service security (Globeteam) W3C, OASIS standarder Claim enabling of biztalkserver. Fås ved henvendelse til DMP Appendix: Rules collection [DMP WebService Spec v1.2] 6

7 Document information Title: Documenttype Project: Web Service Specification for Danmarks Miljø Portal Specification DMP Documentfolder: Version 1.2 Revision Date 9. maj 2011 Coming into force: Author: Contributors: Approved by: TBD jbartold CSC Jens Jakob Nørtved Bork DMP Jens Jakob Nørtved Bork DMP Activity ID: Distribute to: DMP, CSC [DMP WebService Spec v1.2] 7

8 Change log Version Date Changed pages or chapters Comments Document initialized Document draft review with DMP Changed from recommendations to specifications Added several sections Document draft review with DMP Document draft review with DMP Added rule boxes Many changes Document draft review with DMP Added section on ESB and REST Added rules for Transactions, REST Query string parameters, Web Service message payload Adjustments ESB put in appendix Document draft review with DMP Document draft review with DMP Document draft review with DMP Adjustments on Test and links Document draft review with DMP Adjustments according to hearing answers and added section plus note on future compliance with namespace naming conventionfrom NDR Appendix 8 rules collection added. Link to UDDI corrected??? remove Document draft review with DMP Document draft review with DMP 0, NDR 3.2 rules applied Document released Version changed to 1.0 [DMP WebService Spec v1.2] 8

9 BizTalk sections added (BizTalk/ADFS TBD) NDR 4.0 rule compliance checked Text Adjustments Appendix 8 Rules collection NOT updated Apendix Rules collection updated [DMP WebService Spec v1.2] 9

10 1 Generelt 1.1 Introduktion Dette dokument indeholder en specifikation af områder der relaterer sig til implementering af web services på Danmarks Miljø Portal (DMP). Der vil foruden egentlige regler som skal overholdes (markeret i rammer med teksten Regel ) tillige være vejledende tekst til hjælp med at træffe de designmæssige beslutninger om strukturen og implementeringen af de involverede forretningsservices. Et citat fra OIO: For at gøre det muligt at frembringe anvendelige systemer opbygget af webservices fra forskellige offentlige instanser og leverandører til en offentlig administration er det vigtigt, at interfacet til disse webservices implementeres på en ensartet måde. Det er såvel rettet mod de tekniske specifikationer, valg af standarder og profiler og generelt måden at implementere de enkelte systemer (via web services) på for at opnå de mulige fordele for DMP som helhed. Kapitlerne 2 og 3 beskriver de overordnede krav til løsningen mens kapitel 4 giver de mere specifikke implementeringskrav. Kapitel 5 omhandler Test. Kapitel 6 giver specifikke implementeringskrav til biztalk server installationer. Læseren forudsættes at have et rimeligt kendskab til almindelige tekniske termer og de involverede standarder. 1.2 Forkortelser og Standarder DMP WSDL XML SOAP WS * WS I http HTTPS WS Sec WS Trust WS Policy WS ReliableMessaging WS Communication WS Transaction OASIS W3C OIO OIOXML OCES Danmarks Miljø Portal Web Services Description Language Extensible Markup Language Simple Object Access Protocol Web Services Standarder Web Services Interoperability Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol Secure (over SSL) Web Services Security Web Services Trust Web Services Policy Web Services ReliableMessaging Web Services Communication Web Services Transaction Organization for the Advancement of Structured Information Standards World Wide Web Consortium Offentlig Information Online XML for Offentlig Information Online Offentlige Certifikater til Elektronisk Service [DMP WebService Spec v1.2] 10

11 SAML OWSA model T EA RASP REST ESB BAM Security Assertion Markup Language OIO Web Service Arkitektur model (sikker direkte transport) Enterprise Architecture Reliable Asynchronous Secure Profile Representational State Transfer Enterprise Service Bus Business Activity Monitoring 2 Arkitektur 2.1 Generelt Der er i Miljøsektoren foretaget sektorstandardisering og hvilket har resulteret i en række dokumenter med standarder herinder navnedokumentet med betegnelser og navngivning for forretningsområder under Danmarks Miljøportal. Link til DMP navnestandard [7.2] Link til DMP Arkitekturdokumenter [7.4] Regel 2.1a DMP navnestandarder SKAL til enhver tid følges. Såfremt der ikke er defineret navne for det pågældende område skal DMP kontaktes for at aftale den navngivning der skal anvendes. [DMP WebService Spec v1.2] 11

12 2.2 Principskitse Fagsystem Web Service DMP( evt ESB) Databaser Log 2.3 ESB Overvejelser Centralt vil miljøet i DMP, hvor forretningsservices skal afvikles enten være med eller uden anvendelse af en ESB. I den forbindelse er der en række overvejelser om måden at konstruere forretningsservices på. Disse overvejelser er placeret i kapitel 6. 3 Krav Overordnet stilles en del krav til DMPs centrale løsning. Disse er karakteriseret ved dels at omfatte specifikke krav til de enkelte systemer dels krav som følge af mangfoldigheden af systemer der samles. 3.1 Krav til løsningen som helhed Målene er bl.a. 1. At tilvejebringe mulighed for at opdatere data, på en måde således den passer ind i brugeren hverdag(forretning). Dette kan være fra et enkelt decentralt fagsystem eller fra flere kilder. 2. At give adgang til data for de myndigheder, systemer og personer, der har retmæssig adgang. 3. At standardisere grænseflader, data og procedurer i en grad der både gør det gennemskueligt hvorledes de enkelte systemer skal udvikles og samtidig forenkler de centrale processer. 4. At genbruge fælles services og datastrukturer [DMP WebService Spec v1.2] 12

13 5. At muliggøre en fyldestgørende grad af governance for systemet som helhed Ad 1. Det er valgt at data udstilles via web services og at al tilgang til data foregår gennem web services. Ad 2. Data udstilles kun gennem web services og det er omfattet af en rettighedsmodel til styring af hvem, der har ret til at skrive og læse data. Ad 3. Det er nødvendigt at følge de til enhver tid gældende procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance etc. Dette kan være håndteret i et central system fx en ESB og/eller centrale custom udviklede komponenter. Et eksempel herpå er logning hvor updates foretages i specifikke formater hvorved applikationer, der efterfølgende skal vise log data forenkles betydeligt. Ad 4. Der er et meget stort behov for at gøre arkitekturen så enkel, som muligt via genbrug af services og komponenter. Ad 5. Der vil være er række områder hvor governance bliver et vigtigt område at håndtere. Dette er drevet bl.a. af et behov for at kunne monitorere run time performance men i høj grad også af antallet af services, idet det ikke er svært at bevare overblikket over enkelte systemer, men i høj grad komplekst ved mange services. Governance håndteres centralt og vil run time være transparent for services. Det bemærkes at der kan være enkelte systemer, som i web service kaldet vil overføre referencer til data i stedet for selve data. Dette kan være nødvendigt ved meget store datamængder som således kun bliver hentet af selve applikationen, der skal bruge data uden at skulle overføre disse gennem alle interfaces. Regel 3.1a Data SKAL udstilles via web services Regel 3.1b De til enhver tid gældende procedurer for tilkobling, deployment, versionering, governance mm SKAL følges Der refereres til [7.5] Regel 3.1c Services og andet programmel SKAL være compliant med DMPs ESB hvis en sådan er implementeret Governance Governance omfatter life cycle management af services på SOA platformen. Dette gælder for for alle dele af en service livscyklus, dvs fra første release over ændringer (versioner) til terminering. Data der registreres spænder fra servicebeskrivelser og kontrakter, SLA mm til lister over systemer, der bruger de enkelte services. Der refereres til [7.5] Dokumentation For de enkelte services skal dokumentationen følge DMPs dokumentations template hvilket omfatter bl.a. [DMP WebService Spec v1.2] 13

14 Forretningsmæssig beskrivelser af services Forretningsobjekter Tekniske beskrivelser af services med wsdl, xml schema mm Versionering af services Primær data lokation f.eks. database Data ejer dvs hvilken myndighed, der er ansvarlig Custom Log record format med xml schema Interessenter f.eks. i form af liste over personer og institutioner Aftalegrundlag som referencer til tekniske og juridiske dokumenter Jf. iøvrigt afsnit Drift Services skal naturligvis kunne afvikles på eller i forbindelse med DMPs driftsmiljø. Driften vil være monitoreret og der vil blive opsamlet statistik til brug for rapporter og fejlfinding. Der vil blive foretaget centrale målinger for at måle belastning, finde evt. peak perioder og kunne foretage kapacitets planlægning samt følge op på SLA. Der vil tillige centralt blive anvendt sikkerhedspolicies som services skal følge samt overvåget fejl login / Intruder detection. (se afsnit 3.1.7) Følgende emner indgår bl.a. i monitoreringen af driften: Run time monitorering: response tid, antal hits, antal failures, tilgængelighed (Up time ) Log: Revisionsspor (se afsnit 4.8) Statistik: Hvem gør hvad hvornår Alle forretningsservices skal implementere en funktion, der kan anvendes til test og driftsovervågning. Funktionen skal kunne kaldes til enhver tid, som minimum for at overvåge om servicen er i live. Dette kan ske fra testprogrammer, funktionalitet i en central ESB eller automatiseret som en del af driftsovervågning. For flere detaljer se afsnit 5 Regel 3.1.3a Services og andet programmel SKAL kunne afvikles i DMPs driftsmiljø Regel 3.1.3b Alle services SKAL implementere en Test funktion Infrastruktur Services skal anvende den fælles infrastruktur med mindre andet er specifikt aftalt. Dette omfatter tillige at følge de gældende standardiserede processer for implementering af softwaren, web services, policies mm. For yderligere detaljer vedrørende infrastrukturen se [7.3] [DMP WebService Spec v1.2] 14

15 Regel 3.1.4a Leverandøren SKAL sætte sig ind i relevante områder af DMPs Infrastruktur. Det aftales for hvert enkelt projekt med DMP, hvad der er relevant SLA Det må påregnes at der skal udarbejdes Service Level Agreements (SLA) for de enkelte systemer / myndigheder. Indholdet kan omfatte alt fra backup af databaser til tilgængelighed / fremkommelighed af services. En central tilgang er nødvendig for at opnå en del af effektiviseringsfordelene men det giver også risiko for single point of failure. Der skal være taget stilling til og implementeret den passende og relevante håndtering af redundans og failover for at kunne honorere de krav (service mål) der er stillet i SLA. Tilsvarende vil dette kunne udnyttes til load balancing. Regel 3.1.5a Der SKAL udarbejdes et SLA bilag til kontrakten. Der refereres til [7.9] Fælles datastrukturer Der er for centrale dataelementer defineret standardiserede strukturer, specielt de, der skal anvendes og udveksles på tværs af systemer. Fx koordinatbeskrivelse, adresser, generaliseret prøvestedsbeskrivelse o.l. Disse datastrukturer skal anvendes og standarder skal overholdes. Derudover kan der for sektorspecifikke elementer være defineret tilsvarende standarder. For ikke definerede områder kan det være nødvendigt for den givne service at definere yderligere datastrukturer. Det skal i så fald i hvert enkelt tilfælde først undersøges om der eksisterer centrale definitioner eller sektor (domænespecifikke) definitioner og i så fald skal de anvendes. Hvis dette ikke er tilfældet skal det undersøges om det er relevant at få datastrukturerne defineret på centralt eller sektor niveau med de procedurer, der hører til dette. Såfremt dette ikke skønnes nødvendigt fx fordi der er tale om interne definitioner for den enkelte service skal der alligevel defineres som om der var tale om strukturer på sektorniveau dvs at fx navnekonventioner og xml schema overholder fx OIOXML NDR og laves i den ånd, der er beskrevet heri og i øvrigt fremgår af andre DMP definerede xml schemaer. OIOXML NDR jf. Fællesdatastrukturer kan findes hos sektorstandardiseringsudvalget [7.7] DMPs arkitekturprincipper kan findes i arkitektur+forside [DMP WebService Spec v1.2] 15

16 Regel 3.1.6a Fælles datastrukturer specificeret af sektorstandardiseringsudvalg SKAL anvendes. (Jf. Regel 2.1a) Regel 3.1.6b Relevante generiske services i DMP SKAL anvendes Regel 3.1.6c OIOXML NDR i senest gældende version BØR følges. (Link: De til enhver tid gældende services vil være udstillet via DMPs UDDI (Link: Fælles sikkerhedssystem Et fælles sikkerhedssystem er gældende for DMP og vil styre den administrative håndtering af brugere, grupper, roller og rettigheder (authorization) for de enkelte systemer, der skal bruge de udstillede services. Der er udstukket diverse Policies som skal følges se Brugerstyringsspace på Se iøvrigt afsnit 4.5. Bemærk at login proceduren (authentication) håndteres lokalt (omend nogle løsninger baserer sig på et centralt placeret system, hvorimod rettigheder (authorization) håndteres centralt. Regel 3.1.7a DMPs fælles sikkerhedssystem SKAL anvendes Regel 3.1.7b DMPs IT sikkerhedspolitik og sikkerhedspolicies SKAL følges Regel 3.1.7c DMPs fortolkning af DS484 SKAL overholdes Log & Revisionsspor Der er generelle krav fra DMP til niveauet af log og revisionsspor. Eksempelvis er det et krav at man til enhver tid kan følge hvem der har lavet hvilke ændringer i data (det skal aftales med DMP hvilket detaljeringsniveau for selve dataindholdet der skal gælde for en given forretningsservice). Desuden ønskes generelt at kunne se hvem der kalder hvad hvornår af hensyn til fx kapacitetsplanlægning. Dele af disse data fås fra ESB interne statistikker, udvalgte BAM målepunkter, fra Windows system Logs og fra den fælles logningsservice (revisionssporet) Hensynet til at logning generelt ikke må tage væsentlig del af performance i selve service kaldene gør at der skal være særskilt fokus på tiltag, der understøtter dette. Dette er løst bl.a. ved at standardisere måden, der logges på (anvendelse af en fælles central logningsservice kaldet revisionspor ) og her prioritere en hurtig funktion, der ikke foretager beregninger af betydning. Standardiseringen specificerer en generisk [DMP WebService Spec v1.2] 16

17 sektion, der dannes centralt og en systemspecifik sektion, der dannes af den applikation, der kalder for at få den logget eller evt. af det centrale system, hvis der udvikles speciel kode for den pågældende service. Der er centralt mulighed for at specificere flere niveauer af logning for fx at styre detaljeringsgraden således at log størrelsen ikke vokser uhensigtsmæssigt meget, men også således at der i trace eller debugging øjemed kan laves mere detaljeret logning. Regel 3.1.8a DMPs fælles logningsservice SKAL anvendes. [7.8] Regel 3.1.8b Der skal som minimum logges for alle metoder: OnEntry med Input parametre mm fra web service kaldet således at det entydigt kan identificeres hvem der gør hvad OnExit med returværdier således at det kan ses om kaldet var succesfuldt eller hvilken fejl, der opstod. Regel 3.1.8c Logningskaldet i en given service (metode) OnEntry SKAL placeres som det første der bliver gjort og OnExit SKAL placeres som det sidste således at timestamps på logrecords kan anvendes præcist og retvisende Statistik og Rapporter Der vil blive udtrukket data til anvendelse for statistik og rapporteringer med faste intervaller og efter behov. Data udtrækkes fra flere kilder herunder Log (Revisionssporet) Windows logs ESB built in logs Særligt opsatte BAM målepunkter Udvalgte rapportudtræk implementeret i forretningsservices Andet Data vil blive anvendt til bl.a. drift og forretnings rapportering herunder Forretning o o Anvendelsesstatistik Afregninger [DMP WebService Spec v1.2] 17

18 Drift o o o o Tilgængelighedsmåling Identifikation af peak perioder Kapacitet vs Belastning Beregninger Fejl Sikkerhed o Intrusion log Batchkørsler Der kan i enkelte tilfælde være behov for batch kørsler til større udtræk eller opdateringer af data mellem systemer og databaser indbyrdes. Batch kørsler kan inddeles i to hovedgrupper med henblik på tilgangen til data: Databasen tilgås via forretningsservices (web services) Databasen tilgås direkte Valget af tilgang afhænger af det specifikkke behov herunder datamængder og hyppighed, hvormed operationen skal udføres. Ved store datamængder er der typisk performancemæssige hensyn at tage og her falder valget oftest på direkte tilgang til databasen evt. ved anvendelse af scripting og built in features i databasen. Herved undgås at skulle serialisere og evt streame store datamængder. Regel a Forretningsservices BØR være designet således at det ikke er nødvendigt at anvende batchkørsler Regel b Anvendelse og design af samtlige batchkørsler SKAL være forhåndsgodkendt af DMP Kommunikation Kommunikationen mellem de centrale fagapplikationer og centrale services foregår via HTTPS og eventuelt via VPN opkoblinger. [DMP WebService Spec v1.2] 18

19 Regel a Servicen SKAL anvende standard kommunikationsprotokoller Regel b DMP SKAL forhåndsgodkende de kommunikationsprotokoller, der planlægges at blive anvendt Fejlhåndtering For enhver services er gældende at der er en Client (Requestor) og en Web Service (Server). Client kalder en funktion (metode) hos Web Servicen og for et svar (Response) tilbage. Hvis en Client kalder Web Service via en almindelig unreliable request/response protokol som fx SOAP/HTTPS kan man underopdele de mulige udfald i 4 forskellige kategorier, som er gennemgået nedenfor Result response received Client modtager et svar fra Web Service. Client ved dermed, at operationen er udført af Web Service med success. Client ved således, at tilstandsændringer som følge af operationens kørsel hos Web Service er blevet commited Fault response received Client modtager en fejl fra Web Service. Client ved dermed, at kaldet er fejlet hos Web Service, hvilket indebærer, at tilstandsændinger som følge af operationens kørsel hos Web Service er blevet rolled back No response received Client modtager intet svar fra Web Service, men får sikkert en fejl genereret af kommunikationsframeworket i stedet. Client ved nu ikke, om kaldet nåede at blive kørt hos Web Service, og om det i så fald commitede eller resulterede i roll back. Fejlen kan fx skyldes, at kaldet aldrig nåede frem til Web Servicen, at Web Servicen crashede eller at svaret fra Web Servicen ikke nåede tilbage til Client Client has crashed Client når at lave kaldet og Client crasher så enten inden Client har modtaget svaret eller efter Client har modtaget svaret, men inden Client kunne nå at afslutte sin egen transaktion og / eller at gemme svaret. Web Servicen ved ikke noget om, at Client er crashet / vil crashe, og forsøger derfor på at udføre (commite) operationen (hvis det ikke allerede er sket). Da Client ikke ved om kaldet lykkedes, vil Client efter en genstart evt. prøve at køre kaldet endnu engang, hvilket kan medføre uønskede konsekvenser og evt. stille krav til duplikate håndtering hos Web Servicen Fejlhåndteringsaktion En given fejl vil typisk fåes i form af en SOAP fault (exception). Client kan forsøge at gentage kaldet, men efter et antal forsøg (0 n retries) må en eller flere fejlhåndteringsaktioner specifik for den pågældende forretningsservice iværksættes. Dette omfatter som minimum logning og dernæst fx at sætte kaldet i en error kø, overlade til drift at tage sig af fejlen etc. Se iøvrigt afsnit 4.10 [DMP WebService Spec v1.2] 19

20 3.2 Krav til de enkelte systemer Regel 3.2a DMPs arkitekturprincipper SKAL følges. Der refereres til Struktur Den overordnede struktur med lokale (fag)systemer og central udstillelse af services herunder adgang til primær data er givet. Et overblik kan fås fra figuren i afsnit 2.2 Principskitse. Der vil således typisk være en decentral applikation (fagsystem) der kommunikerer med den primære database via web services. Fagsystemet håndterer data dvs er kilde for opdateringer til databasen samt trækker på data herfra. I nogle tilfælde vil der være andre (fag)systemer, der skal læse og måske endda berige data. Også dette foregår via web services Forretningsprocesser Et basalt princip er anvendelsen af forretningsobjekter. Når et givet fagområde/system skal implementeres analyseres forretningsområdet for at identificere de data strukturer, interessenter og forretningsprocesser (evt med use cases) der indgår. Ud fra dette fastlægges forretningsobjekter (datastrukturer) og de funktioner, der er nødvendige for at kunne understøtte forretnings processerne. For at dokumentere og give et overblik over et givet forretningsområde skal, processer, states, aktører, swimlanes, objekter, input og output mm for beskrives i en standard notation BPMN. Funktioner vil typisk omfatte: 1. Create 2. Read 3. Update 4. Delete 5. GetItemList 6. GetItemDetails 7. [MoreFunctions] Ved updates (hvis det er tilladt) vil der typisk blive logget en del a.h.t. revisionssporet (jf. afsnit 3.1.8). Delete er ligeledes en funktion, der ikke altid er tilladt. Det fremgår at funktionerne ikke kun er standard CRUD men netop tilføjet yderligere funktioner for at muliggøre og optimere anvendelsen af forretningsservicen. Eksemelvis vil en klient applikation med et GUI kunne have behov for at vise en liste af elementer og ved valg af et enkelt element at kunne vise yderligere [DMP WebService Spec v1.2] 20

21 detaljer om dette element (drill down). Dette er oftest kun svært muligt, hvis der kun er simple kald til rådighed. Derfor er der implementeret (5 og 6) sammensatte funktioner, der understøtter dette. Item kan således være et forretningsobjekt der igen kan lagres på mange måder i datalaget. Et evt. behov for transaktionshåndtering (f.eks. med roll back) stiller særlige behov. (jf. afsnit 3.2.4) Der kan være behov for speciel håndtering af applikationer med mange hits og transaktioner. Dette gælder tillige applikationer med store datamængder pga overheadet ved serialisering til xml (SOAP message payload) gennem service kaldene. I disse tilfælde anvendes i stedet referencer til data, som embedded i web service request/response xml, mens data ikke røres førend det er nødvendigt. Regel 3.2.2a Et forretningsområde SKAL overholde krav beskrevet i den for DMP gældende version af IT Arkitektur rammeværk jf. [7.4] Regel 3.2.2b Et forretningsområde SKAL beskrives i den for DMP gældende version af BPMN(p.t. v1.2) Regel 3.2.2c En service SKAL bygges over en model med udgangspunkt i Forretningsservices og Forretningsobjekter. Regel 3.2.2d Det BØR altid overvejes om der er behov for at anvende reference til store data items. Regel 3.2.2e Udstillelse af data via en raw tilgang SKAL i hvert enkelt tilfælde godkendes af DMP Primær data lokation Den primære data lokation er bestemt i hvert enkelt tilfælde af DMP. Det vil typisk være i form af en (eller flere) database(r), men kan også være i form af fx et fil repository. Den fysiske placering afgøres af de aktuelle hosting aftaler, men tilgangen er udelukkende via centrale web services, der udstiller data og muliggør de nødvendige forretningsprocesser. Der tænkes her ikke på tilgang for drift idet dette tillige vil omfatte andre metoder. Det er ikke væsentlig hvilken database, der anvendes så længe den på enkel vis kan bringes til at kommunikere effektivt med de web services, der udstiller data. Dog skal der naturligvis tænkes på databasens egnethed i forhold til performance på de relevante mænger af data og transaktioner. Det må imidlertid frarådes at placere for store mængder logik i stored procedures eller lignende embedded i databasen, med mindre det af performancemæssige grunde er nødvendigt. I stedet bør det placeres i koden, der understøtter web servicen. Det er intentionen at forretningslogikken er placeret i et forretningslag og at applikationer, der anvender web service (forretningsservicen) IKKE behøver at kende [DMP WebService Spec v1.2] 21

22 lagringsstrukturen i det underliggende data lag. Således skal der anvendes forretningsobjekter og ikke blot direkte adgang til tabeller, hvorved det fx efterlader applikationen med ansvaret for data integritet. Anvendelse af stored procedures skal således ses som en mulig del af data access laget, men ikke som et sted at placere forretningslogik. En vis sammenhæng mellem lagene vil der altid være og vurderingen er tillige påvirket af hvilket kodningssprog, man er nødt til at vælge samt hvor meget database lock in, der påføres løsningen. Såfremt det i enkelte tilfælde er nødvendigt kan databaser kopieres fx gennem et raw export kald til anvendelse for ressourcekrævende analyser. Dette må ikke ændre den entydige definition af hvor primære data er placeret for det enkelte system. Regel 3.2.3a For enhver involveret database (defineret som alle typer af data lagre) SKAL der eentydigt beskrives hvor primær data er placeret og hvem der er ansvarlige for disse data Transaktionsstyring Ved tilgang (skrivning) til flere databaser på een gang er der oftest brug for styring af data integritet. Situationen håndteres normalt ved at indkapsle opdateringerne i et Transaction Scope hvorved det muliggøres at foretage en roll back såfremt en eller flere dele af transaktionen fejler. Dette kan gøres på tværs af tabeller og databaser og har længe været fuldt integreret i udviklingsmiljøerne. Udfordringerne opstår først når man f.eks. i en løs koblet arkitektur anvender stateless services for tilgang til databaserne og således skal have transaktionen til at omfatte flere på hinanden følgende uafhængige web service kald for at opdatere i flere databaser på een gang. Der er naturligvis mange kombinationsmuligheder, men Principskitsen nedenfor illustrerer et udvalg af scenarier. Scenarie A viser en simpel transaktion uden anvendelse af særlige mekanismer I Scenarie B er anvendt WS AtomicTransaction og viser hvorledes protokol frameworket kan håndtere en transaktion hvor Client starter en transaktion (dvs specifikt angiver dette i Web Service kaldet) mod Web Service 1. Web Service 1 opdaterer sin egen Database 1 kalder under udførelsen af opgaven Web Service 2 som opdaterer en anden Database 2. Scenarie C viser hvorledes Client selv kalder to web services for at foretage opdateringerne i Database 1 og Database 2. Client hjælpes af protokol frameworkets Transaction Coordinator til at holde styr på de enkelte del transaktioner og foretage roll back hvis det er nødvendigt. Scenarie D viser den samme situation, men her har man erkendt at der er et behov for at kunne foretage indbyrdes afhængige opdateringer på tværs af databaser og har derfor defineret en forretningsservice, der på traditionel vis håndterer transaktionen med opdatering i Database 1 og Database 2. Dette er implementeret i een almindelig web service og baserer sig ikke på anvendelse af protokol framework for at styre sit transaction scope. Den kalder heller ikke andre web services for at løse opgaven. [DMP WebService Spec v1.2] 22

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

OIOIDWS Overview and Installation

OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS overview Side 1 Indhold 1 Formål... 3 1.1 Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken... 3 1.2 Formålet med OIOIDWS.Net-pakken... 3 1.3 Forudsætninger... 3 1.4 Java-pakkens

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

Analyse og optimering af et selskabs kundeoverblik

Analyse og optimering af et selskabs kundeoverblik Analyse og optimering af et selskabs kundeoverblik Jakob Nielsen Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-42 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Implementering af Identity Management i Miljøministeriet

Implementering af Identity Management i Miljøministeriet Implementering af Identity Management i Miljøministeriet Anders Johansen Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-27 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere