AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt"

Transkript

1 AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7

2 Titel Undertitel Udgave AlmenRapport 7: Uddannelse og læring et forprojekt 1. udgave Udgivelsesår 2010 Styregruppe Arbejdsgruppe Illustrationer Forfatter, Redigering Udgiver Søren Ahle Hansen, Boligforeningen ØsterBO, formand Hans Jørn Hannibal, Haderslev Andelsboligforening John Hjelm, Boligforeningen Vanggården Per Bro Kardel, Boligforeningen 3B Jesper Rasmussen, Bo Vest Olav Kirchhoff, AlmenNet (efter ) Dorte Hjerrild, BL s kursusafdeling Søren Thomassen, BL's kursusafdeling, Finn van Hauen, Scandinavian Training Design Allan Dam, PKE consult Henrik Davidsen, PKE Consult Erik D. Præstegaard, projektleder PKE consult, Scandinavian Training Design og Erik D. Præstegaard Erik D. Præstegaard AlmenNet, Studiestræde 50, 1554 København V Rapporten formidles på 1

3 INDHOLD FORORD Side 3 INDLEDNING Side 4 1. BAGGRUND OG MÅL Side 5 2. KONKLUSIONER OG RESULTATER Side 6 3. FORPROJEKT Side 9 Måling af overførsel af viden Side 9 Læring med bundlinjeeffekt HIL Side 11 Underviserskolen Side 11 Evaluering Side 12 Forandringsmodellen Side 12 AlmenByg vejen Side 12 Netværksmøder og rekruttering Side 14 Bilagsmateriale tilrettelæggelse af læring Side CASES Side 15 U2 byggesagen Side 15 Konstruktiv Konfliktkultur Side HOVEDPROJEKT Side WEBSITE Side 17 2

4 FORORD Lige fra præsentationen af udviklingsforeningen AlmenNet på BL Forvaltningskonferencen i august 2007 har foreningen haft en markant tilslutning, der skyldes en fælles erkendelse hos sektoren af et stort behov for udvikling. AlmenNet har da også i de to år, der er gået, udviklet og dokumenteret så meget viden til medlemmerne, at tiden er inde til at sætte fokus på de lære og implementeringsprocesser, der skal sikre at udviklingen effektivt overføres til medlemmerne. AlmenNets bestyrelse har tidligt peget på Læring med bundlinjeeffekt som en mulig vej. Forprojektets opgave har derfor været at tilpasse det generelle koncept til et koncept for AlmenNet. Konceptet har vi kaldt Fra viden til forandring i AlmenNet. Vi ved, det er et højt mål at skabe en ny læringskultur hos vore medlemmer ja i hele sektoren. Vi ved nu, at første og afgørende skridt er taget. Vi har gennem forprojektet fået skabt et koncept for AlmenLæring, som vi i et hovedprojekt i samarbejde med syv boligadministrationer, store og små, skal afprøve og færdigudvikle til en vejledning AlmenLæring. I denne udvikling deltager Boligselskabernes Landsforening ved kursusafdelingen med henblik på efterfølgende at sikre, at konceptet i form af en underviserskole bliver sat i drift som en integreret del af AlmenNets læringskoncept. Som en særlig del af forprojektet har vi med rapporten AlmenByg Den værdiskabende og lærende byggesag fremlagt et bud på, hvordan byggesagens projektleder kan arbejde med viden, der kan føre til forandring og dermed skabe en ny læringskultur i byggeriet. Flere af vore medlemmer arbejder konkret videre med rapportens ideer. AlmenNet håber, at denne rapport kan inspirere vore samarbejdsparter i byggeriet til at gribe muligheden for at gøre en indsats for læring i byggeriet. Tak til styregruppen, til udviklingsteamet og til alle andre, der på den ene eller anden måde har bidraget og ikke mindst tak til de medlemmer, der har valgt at gå med i hovedprojektet. Også tak til de medlemmer, der ikke blev plads til. Endelig en tak til Realdania for den økonomiske støtte til projektets gennemførelse. Dette første skridt var aldrig blevet taget uden, og jeg håber Realdania med støtte til hovedprojektet vil medvirke til, at det fælles barn AlmenNet, når målet at skabe forandring af læringskulturen i den almene sektor. Søren Ahle Hansen, Boligforeningen ØsterBO Formand for styregruppen og bestyrelsens Læringsfølgegruppe 3

5 INDLEDNING I perioden oktober 2008 til oktober 2009 er denne forundersøgelse gennemført i projektet Uddannelse og læring med effekt i organisationer og boliger Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan, som har fået finansiel støtte fra Realdania på 1,2 mio.kr. inklusive moms. Projektet er gennemført med Boligforeningen ØsterBO som projektejer og med Erik D. Præstegaard som projektleder og koordinator til AlmenNet. Projektet er gennemført i regi af AlmenNet og med en ansvarlig styregruppe bestående af : Søren Ahle Hansen, Boligforeningen ØsterBO, formand for styregruppen Hans Jørn Hannibal, Haderslev Andelsboligforening John Hjelm, Boligforeningen Vanggården Per Bro Kardel, Boligforeningen 3B Jesper Rasmussen, Bo Vest Styregruppen har samtidig optrådt som Læringsfølgegruppe for AlmenNets bestyrelse. Projektet er gennemført i fire aktiviteter i henhold til projektprogram af 18. August Aktiviteterne er i praksis i væsentligt omfang forløbet parallelt. Forprojektet er gennemført med følgende fagkonsulenter: BL uddannelsesafdeling v/dorte Hjerrild og Søren Thomassen PKE consult v/ Allan Dam og Henrik Davidsen Scandinavian Training Design v/finn van Hauen i samarbejde med Erik D. Præstegaard, som ud over koordinatorrollen har været aktiv deltager omkring det faglige indhold. Olav Kirchhoff, sekretariatsleder for AlmenNet har efter tiltrædelse den 1. Marts 2009 deltaget i styremøder og suppleret Erik D. Præstegaards rolle som koordinator til AlmenNet. Som nævnt i forordet er det AlmenNet s opgave at sikre effektive læreprocesser, der fører til implementering hos medlemmerne og på deres byggesager. I denne AlmenRapport resumeres i 1. Kapitel baggrund og mål for forprojektfasen og i kapitel 2 findes de konklusioner og resultater, styregruppen er nået frem til. I kapitel 3 beskrives erfaringer fra de delopgaver forprojektet har gennemført og i kapitel 4 de cases, forprojektet har støttet sig til. I kapitel 5 beskrives de delopgaver, der skal løses i hovedprojektet. Ansøgning om støtte til hovedprojekt fremsendes særskilt. Endelig redegøres i kapitel 6 for, hvilke formidlingstiltag projektet har planlagt i tilknytning til AlmenNets nye hjemmeside. 4

6 1. BAGGRUND OG MÅL AlmenProjekt 23: Uddannelse og læring med effekt har sat fokus på at nyttiggøre den viden, der genereres gennem AlmenNets udviklingsprojekter et vitalt og primært indsatsområde for AlmenNet. Emnet har været oppe til debat i mange sammenhænge: På en workshop i bestyrelsen, på et udviklingsseminar og på flere netværksmøder. I konsekvens af projektets høje prioritet har bestyrelsen nedsat en Læringsfølgegruppe, der i forprojektet har været lig med styregruppen, idet alle medlemmer af gruppen var bestyrelsesmedlemmer. Læringsfølgegruppen skal fortsætte ved kommende projekter inden for indsatsområdet Uddannelse og læring. Formanden for Læringsfølgegruppen er medlem af bestyrelsens forretningsudvalg. I projektansøgningen af 18. August 2008 redegøres for behovet for en intensiv udvikling af fælles uddannelses og læringskoncepter, som kan sikre, at udviklings og afprøvningserfaringer fra AlmenNet spredes til praktisk anvendelse og hurtigere giver en målbar effekt i mange boligorganisationer og byggerier. Behovet tænkes dækket ved udvikling og afprøvning af koncept for uddannelse og kurser over AlmenVejledninger kompetencer og læring i boligorganisationer læring og implementering på byggerier. De to første koncepter er tæt forbundne og er gennem forprojektfasen behandlet parallelt. Emnerne er sektorens egne, hvor sektoren selv kan beslutte at gøre en indsats for at skabe resultater. Det tredje koncept åbner sig mod hele byggeriet, og konceptet kræver bred deltagelse af byggeriets parter. Forprojektet s formål var at udvikle et samlet projektprogram for et efterfølgende hovedprojekt, hvor teorierne kunne afprøves og dokumenteres. AlmenNets bestyrelse besluttede tidligt i 2008 at forfølge ideen om Læring med bundlinjeeffekt introduceret af Finn van Hauen, Scandinavian Training Design. Ideen er funderet i High Impact Learning (HIL) der er udviklet gennem mange års forskning af professor Robert O. Brinkerhoff. Til støtte for en hurtig eftervisning af effekten af læringsprocessen(også kaldet Læringspilen ) har Professor Brinkerhoff også udviklet og introduceret The Success Case Method (SCM). Bestyrelsen fandt, at Læring med bundlinjeeffekt var meget kommunikerbart, hvilket dels var bevist op til stiftelsen af foreningen og dels på workshops og netværksmøder. Styre og udviklingsgruppen skulle med dette udgangspunkt arbejde med at udvikle disse koncepter og i samarbejde med AlmenNet beskrive et hovedprojekt, der skal realisere ideerne i en omfattende afprøvning i et større antal boligadministrationer. Arbejdet skulle finde inspiration og støtte i to omfattende cases, nemlig udviklingsprojektet Konstruktiv konfliktkultur et interventionsstudium, der anvender High Impact Learning (HIL) og The Succes Case Method (SCM), støttet af Realdania og Boligforeningen 3B s udviklingsprojekt i Urbanplanens omfattende 5

7 revitaliseringsprojekt. Her er fokus læring gennem hele byggesagen ikke mindst på byggepladsen. Projektet er blandt andet støttet af Realdania og BoligfondenKuben. Endelig skulle AlmenRapport 1 Forslag til uddannelseskoncept for AlmenNet indgå i arbejdet, herunder anbefalingen om at etablere en underviserskole. 2. KONKLUSIONER OG RESULTATER Forprojektet har dokumenteret bestyrelsens umiddelbare vurdering af, at Læring med bundlinjeeffekt baseret på High Impact Learning (HIL) vil være en god ide til AlmenNet. Kursusafdelingen i Boligselskabernes Landsforening har meldt ind, at de gerne stiller sig til rådighed for AlmenNets etablering af en underviserskole. Afdelingen vil derfor i hovedprojektet deltage i at udvikle de første kursuskoncepter i Underviserskolen sammen med de øvrige deltagere og med de fremtidige undervisere. Efterfølgende vil kursusafdelingen videreføre Underviserskolen i samarbejde med AlmenNet og udvikle kursusdesign for fremtidige vejledninger, som AlmenNet udvikler. En screening af AlmenNets medlemmer viser en stor gruppe, der kan øge deres udbytte væsentligt. Det bekræfter antagelsen om, at udvikling af viden alene ikke er nok. Viden skal også føres tilbage til medlemmerne for at blive operationel. Fra viden til forandring er derfor et projekt, der sigter mod at udvikle, demonstrere og implementere metoder for, hvordan værdikæde kan opbygges, så fælles udviklet ny viden tilfører AlmenNets medlemmer mest mulig værdi. Fokus er derfor at formulere og afprøve helt centrale lærings og implementeringsstrategier for den viden, der udvikles i AlmenNet. Konceptet er illustreret på nedenstående figur, der viser værdikæden: Værdikæden fra viden til forandring i AlmenNet Udviklet Dokumenteret Formidlet Erhvervet Anvendt Forankret Projekter Vejledninger Undervisning Kompetence Opgaveløsning Organisatorisk Kulturtræk Innovation i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Figuren viser konceptets trinvise vej fra afprøvning af nye metoder til implementering hos de enkelte medlemmer. Den nederste bjælke viser, hvorledes udvikling af viden alene kun sikrer den første del af 6

8 værdikæden. Og hvorledes konceptet Fra viden til forandring supplerer og fuldender den samlede værdikæde. Konceptet Fra viden til forandring rummer derfor potentiale for at øge udbyttet markant af den samlede innovationsproces i AlmenNet. Dette potentiale står der nu syv boligadministrationer klar til at gribe i hovedprojektet. Her vil de deltage i afprøvning og færdigudviklingen af konceptet frem til vejledningen AlmenLæring. At dobbelt så mange medlemmer havde ønsket at deltage, er et godt tegn på bæredygtighed. Hvad med en ny læringskultur i byggeriet? Ovennævnte nye læringskultur hos de almene bygherrer vil være et godt afsæt for at påvirke læringskulturen i byggeriet, så vi opnår bedre resultater i vore byggesager. De seneste år har konkrete initiativer angrebet den helt almindelige opfattelse, at byggeriet ikke er i stand til at lære af sine fejl og i det hele taget ikke har fokus på den forebyggende og planlæggende indsats. AlmenNet har i forprojektet ønsket at konkretisere bygherrens fokus på en lærende byggesag. I AlmenRapport 5: AlmenByg Den værdiskabende og lærende byggesag gives en indføring i, hvad det indebærer at skabe rammer og vilkår for bedre læring på byggesager. Gennem forprojektet er det imidlertid blevet tydeligt, at denne vej til kulturændring i sektoren forudsætter et bredt samarbejde med alle bygherrens samarbejdsparter i en byggesag. AlmenNet ønsker med initiativet, at andre parter i byggeriet tager stafetten og bærer faklen videre. Vi har derfor præsenteret forprojektets ideer for Bygherreforeningen og Den Værdiskabende Byggeproces, der begge var positive, men ikke umiddelbart parate til at gribe udfordringen. Styregruppen vil derfor opfordre almene bygherrer, der føler sig klar til at arbejde med en værdiskabende og lærende byggesag, til at gå i gang. Men styregruppen har ikke lige her og nu fundet grundlag for at videreføre konceptet i et hovedprojekt. Resultaterne i forhold til projektansøgningen Processen i et udviklingsprojekt medfører, at detaljen gennem hele forløbet er til diskussion, og justeringer skabes gennem den voksende indsigt, efterhånden som projektet skrider frem. Formål og baggrunden for projektet er som i alle innovative projekter derimod ikke til diskussion. Det er styregruppens klare opfattelse, at forprojektet fuldt ud respekterer dette. Citat fra projektansøgningen: Formålet er at gennemføre et forprojektet, som er fase 1 i et senere større initiativ. Fra forprojektet forventes følgende resultater: En beskrivelse af et fælles kursuskoncept ud fra AlmenNets A serie En beskrivelse af et kompetencekoncept ud fra to boligorganisationer En beskrivelse af et læringskoncept til byggerier ud fra to boligafdelinger En formidling i nyhedsbreve, hjemmeside, workshops og seminarer Et projektprogram for hovedprojektet med budget, aktiviteter, organisation, tidsplan og forventede resultater samt ansøgning om fondsstøtte. 7

9 De enkelte resultater kommenteres efterfølgende: En beskrivelse af et fælles kursuskoncept ud fra AlmenNets A serie. Her henvises til kapitel 3, Læring med bundlinjeeffekt, Underviserskolen og Evaluering. Alle emner er uddybet i bilagene på AlmenNets hjemmeside. En beskrivelse af et kompetencekoncept ud fra to boligorganisationer. Her henvises til kapitel 3, Forandringsmodellen, der uddybes i bilagene på AlmenNets hjemmeside. Input fra boligorganisationer har her primært været Boligforeningen 3B (casene), Haderslev Andelsboligforening (Se AlmenAfprøvning A3, bilag 2) og Boligforeningen Vanggården (Se AlmenAfprøvning A3, bilag 3). En beskrivelse af et læringskoncept til byggerier ud fra to afdelinger. Her henvises til kapitel 3, AlmenByg vejen, der er beskrevet i AlmenRapport 5. Se AlmenNets hjemmeside. Input fra Urbanplanen og Egelunden begge Boligforeningen 3B. En formidling i nyhedsbreve, hjemmeside, workshops og seminarer. Her henvises til kapitel 3, Netværksmøder og rekuttering. Uddybende bilag på AlmenNets hjemmeside. Ud over formidlingen gennem AlmenNet indgik projektet den 23. september 2008 i en workshop afholdt af PLUS netværket, ligesom det ved flere lejligheder er bragt på banen i Bygherreforeningen. Et projektprogram for hovedprojektet med budget,aktiviteter, organisation, tidsplan og forventede resultater samt ansøgning om fondsstøtte. Foreligger. I projektansøgningen var forprojektet nærmere beskrevet med følgende aktiviteter (citat): Forprojektet gennemføres i følgende fire aktiviteter: Akt. 1: Koncept for uddannelse og kurser over AlmenVejledninger Akt. 2: Koncept for kompetencer og læring i boligorganisationer Akt. 3: Koncept for læring og implementering på byggerier Akt. 4: Formidling, projektprogram til hovedprojekt og projektledelse. Som nævnt i kapitel 1 er de to første aktiviteter behandlet parallelt og som en sammenhængende aktivitet. Begge aktiviteter peger indad i den almene sektor i modsæt til den tredje aktivitet, der peger ud mod byggeriets øvrige parter. Styregruppen har valgt at udarbejde egentlige vejledningsudkast, som i hovedprojektet kan føre frem til en AlmenVejledning, i henhold til hidtidig praksis i AlmenNet. Vi ønsker ikke at signalere, at vi har løsningen, men inviterer de syv boligadministrationer, der deltager i hovedprojektet, til at blive en del af udviklingen og dermed af løsningen. Herved opfylder vi bedst forudsætningen om brugerdrevet innovation. Styregruppen ønsker endvidere efter samråd med AlmenNet at tilpasse hele formidlingen af projektet til den udvikling, som AlmenNet har igangsat inden for kommunikation og formidling. Projektet er tænkt som en case i denne udvikling. Rapporteringen af forprojektets mange bilag via website (se kapitel 6) er et første skridt. På tilsvarende vis kommer vi ikke med et vejledningsudkast til læringskoncept til byggerier. Vi kommer med en AlmenRapport 5, der skal opfattes som en invitation til vores samarbejdsparternere i byggeriet til at overtage stafetten i den videre udvikling frem mod en forandring af byggeriets læringskultur skabt i samarbejde. 8

10 3. FORPROJEKTET I forprojektet har projektgruppen gennemført følgende aktiviteter. Måling af overførsel af viden Der blev gennemført en screening af medlemmerne for at måle, i hvilket omfang videnoverførsel allerede fungerer hos medlemmerne. Af figuren fremgår, at 11 boligorganisationer svarende til dem, der har været meget aktive i AlmenNet og deltaget i udviklingsprojekter helt fra netværksperioden op til foreningens stiftelse har anført et udbytte over middel. Målingen dokumenterer, at der produceres værdifulde resultater i netværket. Og den dokumenterer også, at der er en stor målgruppe på ca medlemmer, der kan øge deres udbytte gennem de værktøjer, der udvikles i dette læringsprojekt. Det fremgik af undersøgelsen, at det var en bred vifte af stort set alle AlmenNets tilbud, som ca. 15 medlemmer havde gjort brug af med varierende udbytte. Det fremgår af grafen nedenfor: 9

11 Endelig spurgte undersøgelsen ind til hvilke faktorer, der fremmede og hvilke der hæmmede udbyttet. Svaret var: Til gengæld var der kun få og spredte faktorer som stillede sig i vejen for at få udbytte af medlemskabet. Den eneste årsag der blev nævnt af mere end tre respondenter var Manglende ressourcer afsat til deltagelse, der anføres af 9 medlemmer. BL s kursusafdeling kunne supplere med, at kursusafdelingen ofte oplever, at boligorganisationen især ved de åbne kurser og i varierende grad også ved de rekvirerede kurser tilmelder deltagerne uden at fastsætte mål eller definere forventninger til effekten af det ønskede kursus. Boligorganisationerne har heller ikke tradition for, at der følges op sammen med deltagerne, når de efter kurset kommer tilbage til boligorganisationen. En observation, der også gælder mange af de ovennævnte 11 boligorganisationer. Der er således et bredere sigte med at styrke medlemmernes læreprocesser end blot AlmenNets kurser. 10

12 Læring med bundlinjeeffekt High Impact Learning (HIL) Det koncept, der blev studeret i de største detaljer, var High Impact Learning (HIL), hvis principper blandt andet blev brugt i konstruktiv konfliktkultur projektet og er beskrevet i bogen Læring med bundlinjeeffekt. Vægten her ligger på det synspunkt, at det handler om at lære medlemsorganisationerne, hvordan de helt generelt optimerer udbytte af læreprocesser, og herunder naturligvis specielt, hvordan de udnytter viden fra AlmenNet. Det er således organisationens evne til at fastholde læreprocessen, der er den kritiske faktor. Da fokus er sat på de organisatoriske processer omkring læring, er der dermed åbnet for, at den enkelte boligadministration sætter fokus på sine egne specifikke udviklingsområder. Denne metode fandt opbakning i medlemskredsen, og er derfor den, der er hovedhjørnestenen i det faglige grundlag for ansøgningen om hovedprojektet. Der ligger fra forprojektet en række bilag til dokumentation af de forskellige elementer, der indgår i metoden. De udgør tilsammen en række skitser til den fremtidige vejledning AlmenLæring. Underviserskolen Underviserskolen handler om at professionalisere fremstilling af undervisningsmaterialer og metodebeskrivelser til brug for en løbende udvikling af kurser omkring fremtidens udviklingsresultater. Medens High Impact Learning (HIL) har fokus på læreprocessen, så sætter Underviserskolen fokus på formidlingen af det faglige budskab. Der er således fokus på udformning og formidling. Det bygger på en didaktik for voksenundervisning, som ofte har været drøftet i medlemskredsen. Det er principper, som tager udgangspunkt i anvendeligheden for den enkelte som f.eks. Behovet for at kende/vide Nytten i det lærte Paratheden til at lære Motivationen i konteksten Ansvaret for egen læring Respekten for tidligere erfaringer Principperne ligger lige i forlængelse af HIL tankegangen. De metoder, der anvendes i den forbindelse, er beskrevet i bilag og er indeholdt i projektet til hovedansøgningen. Komponenterne i læringsmodellen 1 11

13 Evaluering Det er umiddelbart en kompliceret opgave at evaluere et så omfattende læringsforløb, som det der lægges op til i hovedprojektet, ikke mindst fordi succesfuld omsætning af stoffet til en ny lærings og efterfølgende byggekultur hos medlemmerne kan antage mange former. Forprojektet har som omdrejningspunkt for evalueringen valgt Prof. Roberts Brinkerhoffs metode: Success Case Evaluation, der leverer en kombination af målbare facts og fortællinger fra dybdegående interview med deltagerne. Metoden er specielt velegnet af to centrale grunde: Dels er fokus sat skarpt på slutmålet med projektet anvendelse af AlmenNets udviklingsprojekter hos medlemmerne og ikke alene på kompetenceudvikling, der i sig selv ikke er nogen garanti for at blive brugt. Dels giver metoden en række dybereliggende forklaringer på, hvilke faktorer i konteksten der fremmer succes, og hvilke der modvirker. Evalueringen bliver dermed i sig selv en værdifuld støtte til projektets læreproces. Der er derfor planlagt to evalueringer i hovedprojektet midtvejs og til slut. Forandringsmodellen Selv med en ny og effektiv læringsmodel, der inddrager både den organisatoriske læreproces hos medlemmerne og en kommunikations og formidlingsmodel for indholdet, vil det nemt kunne blive uoverkommeligt at påvirke de deltagende organisationer tilstrækkeligt til, at der opnås et varigt kulturskift. Et centralt element i implementeringsplanen er derfor uddannelse af en række forandringsagenter fra de deltagende organisationer. Forandringsagenternes opgave vil være med opbakning fra ledelsen at sikre, at alle i egen organisation hen ad vejen forstår og anvender såvel AlmenNets udviklingsresultater som selve HIL læreprocessen. Forandringsagenterne bliver derfor fagligt udstyret med viden om High Impact Learning (HIL) og AlmenNets udviklingsresultater. Dette suppleres med en række proceskompetencer som formidling, facilitering af team, coaching, mediation osv. så den enkelte har en robust værktøjskasse til at komme igennem med budskabet til enkeltpersoner, team og større grupper. Uddannelsen af forandringsagenter var også et omdrejningspunkt i projektet Konstruktiv konfliktkultur. AlmenByg vejen Det andet koncept, der blev studeret og dokumenteret er læringskonceptet AlmenByg vejen. Figuren illustrerer, hvorledes byggesagens projektleder med ansvar for udvikling og læring kan arbejde med emnet hen gennem projektets faseforløb for derved at skabe en sammenhængende værdikæde, AlmenByg vejen. 12

14 I den enkelte fase arbejder konceptet med 'spor', 'stationer' og 'læringsarenaer'. I fase B vises 5 'spor', beboerprocessen projektledelse projekteringsledelse projektoptimering værdioptimering. Vigtige 'stationer' (begivenheder) er Udarbejdelse af Udviklings og læringsprogrammer med tilhørende implementeringsplaner, Kick off seminarer med deltagelse af alle i byggesagens projektorganisation som startbegivenhed til udvikling og læring i de enkelte faser. Seminarets formål er at skabe en fællesforståelse af, hvad det vil sige af arbejde med udvikling og læring som et vigtigt tema i byggeprocessen. Refleksionsseminar ligeledes med deltagelse af alle i byggesagens projektorganisation som afslutningsbegivenhed på udviklingen og læringen i de enkelte faser. Seminarets formål er at dele erfaring og viden fra praksis i den afsluttede fase og sikre overførelse til næste fase. 'Læringsarenaerne' udgøres af boligorganisationen, projektorganisationen og byggepladsen. Dette koncept bygger på de erfaringer, der er indhentet på byggeriet U2 (se kapitel 4. Cases) og viser, hvorledes alle parter i byggeprocessen kan etablere et lærende samspil i selve byggeprojektet og dermed reelt ændre kulturen til at blive innovativ og præget af en vind/vind tankegang i stedet for konkurrerende og præget af en vind/taber tankegang. Også erfaringer fra udviklingsprojektet Konstruktiv konfliktkultur gennemført af Scandinavian Training Design (STD) med støtte fra Realdania i forbindelse med en konkret byggesag i Boligforeningen 3B, Pleje og aktivitetscenter Egelunden i Fredensborg Kommune har bidraget med input. Vægten i AlmenByg vejen ligger på at skabe en ny og innovativ arbejdspladskultur gennem hele projektforløbet fra programmering til drift. Det ledte til den konklusion, at metoden spændte over så mange parter i en byggesag, at forsættelse ad denne vej krævede finansiering af flere parter et arbejde, der er påbegyndt. Denne del er derfor ikke indeholdt i ansøgningen om støtte til hovedprojekt. Selve metoden er beskrevet meget deltaljeret i en AlmenRapport 5: AlmenByg Den værdiskabende og lærende byggesag og kan betragtes som et selvstændigt og brugbart værktøj for de medlemmer, der ønsker at gå den vej. Der foreligger som bilag et arbejdspapir i fire dele (se figur), som i projektets fortsættelse kan have værdi for dialog om forståelse af innovation, læring og effektevaluering. 13

15 Del 1: Forståelsesramme og fordringer Del 3: Evaluering og måling Del 2: Beskrivelser og modeller Del 4: Projektbeskrivelse AlmenByg-vejen/U2 som P23 case Netværksmøder og rekruttering I forbindelse med forprojektet er afholdt netværksmøder mv. for at orientere om de tanker, der blev arbejdet med for dermed at brede idéer ud og skabe debat. Projektet har haft en central dækning på foreningens hjemmeside og er beskrevet i nyhedsbreve. Op til tilmeldingen blev alle interesserede medlemmer tilbudt møde for nærmere drøftelse af alle 14

16 spørgsmål. Dialogen var blandt andet tilrettelagt, så den enkelte boligadministration kunne vurdere, om de selv kunne se fordele ved at deltage i hovedprojektet. Det førte til, at tilmelding til deltagelse i hovedprojektet blev overtegnet med en faktor to. I forbindelse med denne proces blev også fremstillet forklarende introduktioner se ovenfor og som det også fremgår af kapitel 6. Bilagsmateriale tilrettelæggelse af læring Alle væsentlige bilag er arkiveret under Almennettet medlemmernes ekstranet. Det er formentlig oplagt, at kun ganske få om nogen vil kunne gå ind og danne sig et overblik over forprojektets mange bilag og lære af dets resultater gennem at slå op i arkivet. Vi har derfor som det fremgår af kapitel 6 forberedt materialet til at blive arkiveret i en struktur, der bedre gør det muligt at studere det og lære af det på egen hånd. Det forudsætter, at materialet lægges op som et link på hjemmesiden og det vil blive gjort efterfølgende i samarbejde med AlmenNets sekretariat. 4. CASES Den store satsning omkring læring og uddannelse gør det naturligt, at sikre sig positive erfaringer fra konkret anvendelse af metoder, der planlægges anvendt i hovedprojektet. To cases har tjent dette formål, U2 byggesagen og Konstruktiv Konfliktkultur. U2 byggesagen Ti år tilbage blev ideerne bag Urbanplanens tilpasning til fremtidens krav formuleret. I dag er man langt i realiseringen. Flere afdelinger har gennemført store bygningsmæssige ændringer, andre er i gang eller venter på startskuddet. Det samme gælder for udearealerne. Den boligsociale indsats har været styrket gennem alle årene, sidste år godt hjulpet af DR initiativet Sangen fra opgangen. Urbanplanens størrelse har givet Boligforeningen 3B mulighed for at udvikle og afprøve en række ideer alle med formål at optimere resultatet for afdelingerne i Urbanplanen. Fra udviklingsindsatsen er tre emner dokumenteret, nemlig Model til værdiskabelse i byggeriet udarbejdet af Witraz arkitekter, PLUS netværket/boligfondenkubenaugust 2008 og Model for Produkt og Procesudvikling udviklet af Niels Haldor Bertelsen, SBi, PLUSnetværket/BoligfondenKuben maj Følgende evalueringer og afprøvninger af koncepter og ideer foreligger: Evaluering af beboerprocessen i Fase O Programmering udarbejdet af PKE consult, PLUSnetværket/BoligfondenKuben maj

17 Slutrapport vedrørende Demonstrationsprojekt for værdiskabelse og udvikling/afprøvning af evalueringsmetode for procesoptimering og produktevaluering på bygningsdelsniveau. Boligforeningen 3B/BoligfondenKuben maj OpsøgerTeam og beboerdreven fornyelse af PKE consult, AlmenAfprøvning 2009/1, AlmenNet juli AlmenAfprøvning 2009/2: U2 byggesagen som P23/AlmenByg case. AlmenNet september Konstruktiv Konfliktkultur Dette projekt har som mål at skabe forandring fra en destruktiv konfliktkultur, som har hørt til i den suboptimerende byggebranche, til en konstruktiv konfliktkultur i en byggebranche, der har fokus på at optimere bygherrens færdige resultat. STD har været projektets ejer og har sikret finansieringen ved en uundværlig støtte fra Realdania. Forløbet har været fulgt af Center for Ledelse i Byggeriet, CBS. I byggeriet af Pleje og aktivitetscenter Egelunden i Fredensborg Kommune har Boligforeningen 3B i perioden sammen med projektets vindende team gennemløbet denne forandring. Forandringen bygger centralt på uddannelse af forandringsagenter og aktive ledelser, der sørger for opbakning og implementering i de deltagende organisationer. Projektet blev den 5. maj 2009 præsenteret i Bygherreforeningens lokaler i regi af Den Værdibaserede Byggeproces. Projektet er dokumenteret med projektbeskrivelse og evalueringsrapporter (midtvejs og slutevaluering). En alvorlig vandskade tæt på afleveringstidspunkt for byggeriet blev reddet fra et for alle parter dyrt og langvarigt voldgiftsforløb. Denne sande historie er journalistisk levende beskrevet i et af bilagene (se kapitel 6). Endvidere har STD formidlet projektets indhold i et hæfte Konstruktiv Konfliktkultur om at udvikle en rummelig omgangsform. Hæftet præsenterer en række værktøjer udviklet gennem projektet. 5. HOVEDPROJEKT Den sidste store aktivitet i forprojektet har været at formulere ansøgningen om støtte til et hovedprojekt ud fra de tanker og koncepter, der var udviklet igennem forprojektet. Der blev i den forbindelse lagt en række kriterier ind som basis for ansøgningen. Disse var: De timer, der investeres af deltagerne, skal være relevante i den forstand, at de bruges på nærværende og vanskelige problemstillinger i deltagernes egen organisation. Projektet skal være ledelsesforankret i den enkelte organisation for at sikre opbakningen til at handle og implementere det, der er lært undervejs. Projektet skal efterfølgende kunne fortsættes for en rimelig økonomi indtil hele medlemskredsen er dækket Projektet skal vise alle elementerne i praksis ikke blot redegøre for dem i teoretisk form. 16

18 Hovedprojektet kom derfor til at bygge på følgende elementer: En demonstration af, hvorledes udviklet viden kan omformes til praksisnære kurser og kommunikeres effektivt i en undervisningssituation ikke mindst rettet mod medlemmernes medarbejdere. En demonstration af, hvorledes læreprocessen skal tilrettelægges for at få maksimal effekt efter Læring med bundlinjeeffekt principper. En ny vejledning AlmenLæring som kan støtte implementering i den øvrige medlemskreds. En speciel underviseruddannelse til de hovedkræfter, der i BL regi skal videreføre undervisning i de emner AlmenNet udvikler. BL vil bruge disse ressourcer og vejledningen til fremover at udvikle og udbyde de kursustilbud, der matcher fremtidig udvikling i AlmenNet. Uddannelse af forandringsagenter fra de enkelte deltagende medlemmer, som skal være drivkræfter i egen organisation. Uddannelsen tager sigte på at styrke forandringsagenternes proceskompetence og sideløbende bygge deres faglige indsigt op. De vil ligeledes blive fortrolige med og kunne implementere Læring med bundlinjeeffekt i egen organisation. Efter projektets gennemførelse vil BL gå ind og videreføre forandringsagentuddannelsen til de øvrige medlemmer. En ledelsesdel, der giver lederne forudsætninger for at bruge forandringsagenterne optimalt. For at holde fast i anvendelsesperspektivet vil der under hele forløbet blive taget initiativ til en løbende sparring med lederne og forandringsagenterne. Evaluering både midtvejs og til afslutning med henblik på at studere, hvilke faktorer i projektet der fremmer, og hvilke der hæmmer overførsel og anvendelse af viden. 6. WEBSITE AlmenLæring har stor fokus, er et flagskib for AlmenNet og har i stigende grad fundet plads på foreningens hjemmeside. Hjemmesiden opstår i nyt design pegende mod web 2.0 og AlmenNet har i den forbindelse besluttet at lade læringsprojektet blive et indkøringscase. Forprojektets mange bilag har styregruppen således ønsket forberedt til at kunne overføres til den nye almenweb. Efterfølgende oversigt skal give indtryk af ideen i websitens læringsarkiv dækkende forprojektsfasen. 17

19 Projekt 23 Fra viden til forandring Dokumenter og rapporter fra P23 forprojektet organiseret til webbrug. P23 forprojekt producerede en række værdifulde dokumenter. Her er de listet i forhold til problemområder, således at denne bilagsfortegnelse kan bruges til webimplementering. På figuren ses, hvorledes man fra AlmenNets hjemmeside kan få adgang til materialet. Dette vil snarest blive implementeret. P23 FORPROJEKT SITEMAP LÆRINGSSITE HVAD KAN DU LÆRE AF FORPROJEKTET P23 FRA VIDEN TIL FORANDRING? P23 STYRING P23 REKRUTTERING P23 FRA VIDEN TIL FORANDRINNG P23 CASES P23 MODELLER P23 ANSØGNING De seks forskellige temaer indeholder følgende: STYRING AF PROJEKTET Anviser en metode til formulering og styring af udviklings og læreprocessen Bilag 1: Effektskemaets mange anvendelser Bilag 2: Effektskema AlmenNet eksempler Bilag 3: Tomt effektskema til eget brug REKRUTTERING Her beskrives rekrutteringen af deltagere til hovedprojektet Bilag 1: Introduktion til AlmenLæring Bilag 2: Resume af introduktionen FRA VIDEN TIL FORANDRING Her findes bilag, der nærmere belyser de teoretiske læringsmodeller, der ligger til grund for P23 Bilag 1: Fra viden til forandring Bilag 2: Et spadestik dybere Bilag 3: Skitser til læringskoncept for byggerier og modeller til læringsforståelsen Bilag 4: Screening af medlemmernes udbytte før P23 18

20 CASES Her findes bilag, der beskriver to cases, der har inspireret og skabt tillid til gennemførelsen af P23 Bilag 1: Konstruktiv konfliktkultur beskrivelse Bilag 2: Konstruktiv konfliktkultur midtvejsevaluering Bilag 3: Konstruktiv konfliktkultur slutevaluering Bilag 4: AlmenAfprøvning/U2 byggesagen Bilag 5: AlmenAfprøvning/U2 Bilag MODELLER Her findes en beskrivelse af de valgte modeller og en diasserie til inspiration Bilag 1: Plancheserie med diverse illustrationer brugt i P23 Bilag 2: Evalueringsmetoden Bilag 3: Underviserskolen Bilag 4: Implementeringsprocessen HOVEDPROJEKT Her findes bilag skabt som grundlag til ansøgningen om støtte til gennemførelse af hovedprojekt. Bilag 1: Notat vedr. indsatsområdet Uddannelse og læring 19

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere