AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt"

Transkript

1 AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7

2 Titel Undertitel Udgave AlmenRapport 7: Uddannelse og læring et forprojekt 1. udgave Udgivelsesår 2010 Styregruppe Arbejdsgruppe Illustrationer Forfatter, Redigering Udgiver Søren Ahle Hansen, Boligforeningen ØsterBO, formand Hans Jørn Hannibal, Haderslev Andelsboligforening John Hjelm, Boligforeningen Vanggården Per Bro Kardel, Boligforeningen 3B Jesper Rasmussen, Bo Vest Olav Kirchhoff, AlmenNet (efter ) Dorte Hjerrild, BL s kursusafdeling Søren Thomassen, BL's kursusafdeling, Finn van Hauen, Scandinavian Training Design Allan Dam, PKE consult Henrik Davidsen, PKE Consult Erik D. Præstegaard, projektleder PKE consult, Scandinavian Training Design og Erik D. Præstegaard Erik D. Præstegaard AlmenNet, Studiestræde 50, 1554 København V Rapporten formidles på 1

3 INDHOLD FORORD Side 3 INDLEDNING Side 4 1. BAGGRUND OG MÅL Side 5 2. KONKLUSIONER OG RESULTATER Side 6 3. FORPROJEKT Side 9 Måling af overførsel af viden Side 9 Læring med bundlinjeeffekt HIL Side 11 Underviserskolen Side 11 Evaluering Side 12 Forandringsmodellen Side 12 AlmenByg vejen Side 12 Netværksmøder og rekruttering Side 14 Bilagsmateriale tilrettelæggelse af læring Side CASES Side 15 U2 byggesagen Side 15 Konstruktiv Konfliktkultur Side HOVEDPROJEKT Side WEBSITE Side 17 2

4 FORORD Lige fra præsentationen af udviklingsforeningen AlmenNet på BL Forvaltningskonferencen i august 2007 har foreningen haft en markant tilslutning, der skyldes en fælles erkendelse hos sektoren af et stort behov for udvikling. AlmenNet har da også i de to år, der er gået, udviklet og dokumenteret så meget viden til medlemmerne, at tiden er inde til at sætte fokus på de lære og implementeringsprocesser, der skal sikre at udviklingen effektivt overføres til medlemmerne. AlmenNets bestyrelse har tidligt peget på Læring med bundlinjeeffekt som en mulig vej. Forprojektets opgave har derfor været at tilpasse det generelle koncept til et koncept for AlmenNet. Konceptet har vi kaldt Fra viden til forandring i AlmenNet. Vi ved, det er et højt mål at skabe en ny læringskultur hos vore medlemmer ja i hele sektoren. Vi ved nu, at første og afgørende skridt er taget. Vi har gennem forprojektet fået skabt et koncept for AlmenLæring, som vi i et hovedprojekt i samarbejde med syv boligadministrationer, store og små, skal afprøve og færdigudvikle til en vejledning AlmenLæring. I denne udvikling deltager Boligselskabernes Landsforening ved kursusafdelingen med henblik på efterfølgende at sikre, at konceptet i form af en underviserskole bliver sat i drift som en integreret del af AlmenNets læringskoncept. Som en særlig del af forprojektet har vi med rapporten AlmenByg Den værdiskabende og lærende byggesag fremlagt et bud på, hvordan byggesagens projektleder kan arbejde med viden, der kan føre til forandring og dermed skabe en ny læringskultur i byggeriet. Flere af vore medlemmer arbejder konkret videre med rapportens ideer. AlmenNet håber, at denne rapport kan inspirere vore samarbejdsparter i byggeriet til at gribe muligheden for at gøre en indsats for læring i byggeriet. Tak til styregruppen, til udviklingsteamet og til alle andre, der på den ene eller anden måde har bidraget og ikke mindst tak til de medlemmer, der har valgt at gå med i hovedprojektet. Også tak til de medlemmer, der ikke blev plads til. Endelig en tak til Realdania for den økonomiske støtte til projektets gennemførelse. Dette første skridt var aldrig blevet taget uden, og jeg håber Realdania med støtte til hovedprojektet vil medvirke til, at det fælles barn AlmenNet, når målet at skabe forandring af læringskulturen i den almene sektor. Søren Ahle Hansen, Boligforeningen ØsterBO Formand for styregruppen og bestyrelsens Læringsfølgegruppe 3

5 INDLEDNING I perioden oktober 2008 til oktober 2009 er denne forundersøgelse gennemført i projektet Uddannelse og læring med effekt i organisationer og boliger Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan, som har fået finansiel støtte fra Realdania på 1,2 mio.kr. inklusive moms. Projektet er gennemført med Boligforeningen ØsterBO som projektejer og med Erik D. Præstegaard som projektleder og koordinator til AlmenNet. Projektet er gennemført i regi af AlmenNet og med en ansvarlig styregruppe bestående af : Søren Ahle Hansen, Boligforeningen ØsterBO, formand for styregruppen Hans Jørn Hannibal, Haderslev Andelsboligforening John Hjelm, Boligforeningen Vanggården Per Bro Kardel, Boligforeningen 3B Jesper Rasmussen, Bo Vest Styregruppen har samtidig optrådt som Læringsfølgegruppe for AlmenNets bestyrelse. Projektet er gennemført i fire aktiviteter i henhold til projektprogram af 18. August Aktiviteterne er i praksis i væsentligt omfang forløbet parallelt. Forprojektet er gennemført med følgende fagkonsulenter: BL uddannelsesafdeling v/dorte Hjerrild og Søren Thomassen PKE consult v/ Allan Dam og Henrik Davidsen Scandinavian Training Design v/finn van Hauen i samarbejde med Erik D. Præstegaard, som ud over koordinatorrollen har været aktiv deltager omkring det faglige indhold. Olav Kirchhoff, sekretariatsleder for AlmenNet har efter tiltrædelse den 1. Marts 2009 deltaget i styremøder og suppleret Erik D. Præstegaards rolle som koordinator til AlmenNet. Som nævnt i forordet er det AlmenNet s opgave at sikre effektive læreprocesser, der fører til implementering hos medlemmerne og på deres byggesager. I denne AlmenRapport resumeres i 1. Kapitel baggrund og mål for forprojektfasen og i kapitel 2 findes de konklusioner og resultater, styregruppen er nået frem til. I kapitel 3 beskrives erfaringer fra de delopgaver forprojektet har gennemført og i kapitel 4 de cases, forprojektet har støttet sig til. I kapitel 5 beskrives de delopgaver, der skal løses i hovedprojektet. Ansøgning om støtte til hovedprojekt fremsendes særskilt. Endelig redegøres i kapitel 6 for, hvilke formidlingstiltag projektet har planlagt i tilknytning til AlmenNets nye hjemmeside. 4

6 1. BAGGRUND OG MÅL AlmenProjekt 23: Uddannelse og læring med effekt har sat fokus på at nyttiggøre den viden, der genereres gennem AlmenNets udviklingsprojekter et vitalt og primært indsatsområde for AlmenNet. Emnet har været oppe til debat i mange sammenhænge: På en workshop i bestyrelsen, på et udviklingsseminar og på flere netværksmøder. I konsekvens af projektets høje prioritet har bestyrelsen nedsat en Læringsfølgegruppe, der i forprojektet har været lig med styregruppen, idet alle medlemmer af gruppen var bestyrelsesmedlemmer. Læringsfølgegruppen skal fortsætte ved kommende projekter inden for indsatsområdet Uddannelse og læring. Formanden for Læringsfølgegruppen er medlem af bestyrelsens forretningsudvalg. I projektansøgningen af 18. August 2008 redegøres for behovet for en intensiv udvikling af fælles uddannelses og læringskoncepter, som kan sikre, at udviklings og afprøvningserfaringer fra AlmenNet spredes til praktisk anvendelse og hurtigere giver en målbar effekt i mange boligorganisationer og byggerier. Behovet tænkes dækket ved udvikling og afprøvning af koncept for uddannelse og kurser over AlmenVejledninger kompetencer og læring i boligorganisationer læring og implementering på byggerier. De to første koncepter er tæt forbundne og er gennem forprojektfasen behandlet parallelt. Emnerne er sektorens egne, hvor sektoren selv kan beslutte at gøre en indsats for at skabe resultater. Det tredje koncept åbner sig mod hele byggeriet, og konceptet kræver bred deltagelse af byggeriets parter. Forprojektet s formål var at udvikle et samlet projektprogram for et efterfølgende hovedprojekt, hvor teorierne kunne afprøves og dokumenteres. AlmenNets bestyrelse besluttede tidligt i 2008 at forfølge ideen om Læring med bundlinjeeffekt introduceret af Finn van Hauen, Scandinavian Training Design. Ideen er funderet i High Impact Learning (HIL) der er udviklet gennem mange års forskning af professor Robert O. Brinkerhoff. Til støtte for en hurtig eftervisning af effekten af læringsprocessen(også kaldet Læringspilen ) har Professor Brinkerhoff også udviklet og introduceret The Success Case Method (SCM). Bestyrelsen fandt, at Læring med bundlinjeeffekt var meget kommunikerbart, hvilket dels var bevist op til stiftelsen af foreningen og dels på workshops og netværksmøder. Styre og udviklingsgruppen skulle med dette udgangspunkt arbejde med at udvikle disse koncepter og i samarbejde med AlmenNet beskrive et hovedprojekt, der skal realisere ideerne i en omfattende afprøvning i et større antal boligadministrationer. Arbejdet skulle finde inspiration og støtte i to omfattende cases, nemlig udviklingsprojektet Konstruktiv konfliktkultur et interventionsstudium, der anvender High Impact Learning (HIL) og The Succes Case Method (SCM), støttet af Realdania og Boligforeningen 3B s udviklingsprojekt i Urbanplanens omfattende 5

7 revitaliseringsprojekt. Her er fokus læring gennem hele byggesagen ikke mindst på byggepladsen. Projektet er blandt andet støttet af Realdania og BoligfondenKuben. Endelig skulle AlmenRapport 1 Forslag til uddannelseskoncept for AlmenNet indgå i arbejdet, herunder anbefalingen om at etablere en underviserskole. 2. KONKLUSIONER OG RESULTATER Forprojektet har dokumenteret bestyrelsens umiddelbare vurdering af, at Læring med bundlinjeeffekt baseret på High Impact Learning (HIL) vil være en god ide til AlmenNet. Kursusafdelingen i Boligselskabernes Landsforening har meldt ind, at de gerne stiller sig til rådighed for AlmenNets etablering af en underviserskole. Afdelingen vil derfor i hovedprojektet deltage i at udvikle de første kursuskoncepter i Underviserskolen sammen med de øvrige deltagere og med de fremtidige undervisere. Efterfølgende vil kursusafdelingen videreføre Underviserskolen i samarbejde med AlmenNet og udvikle kursusdesign for fremtidige vejledninger, som AlmenNet udvikler. En screening af AlmenNets medlemmer viser en stor gruppe, der kan øge deres udbytte væsentligt. Det bekræfter antagelsen om, at udvikling af viden alene ikke er nok. Viden skal også føres tilbage til medlemmerne for at blive operationel. Fra viden til forandring er derfor et projekt, der sigter mod at udvikle, demonstrere og implementere metoder for, hvordan værdikæde kan opbygges, så fælles udviklet ny viden tilfører AlmenNets medlemmer mest mulig værdi. Fokus er derfor at formulere og afprøve helt centrale lærings og implementeringsstrategier for den viden, der udvikles i AlmenNet. Konceptet er illustreret på nedenstående figur, der viser værdikæden: Værdikæden fra viden til forandring i AlmenNet Udviklet Dokumenteret Formidlet Erhvervet Anvendt Forankret Projekter Vejledninger Undervisning Kompetence Opgaveløsning Organisatorisk Kulturtræk Innovation i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Figuren viser konceptets trinvise vej fra afprøvning af nye metoder til implementering hos de enkelte medlemmer. Den nederste bjælke viser, hvorledes udvikling af viden alene kun sikrer den første del af 6

8 værdikæden. Og hvorledes konceptet Fra viden til forandring supplerer og fuldender den samlede værdikæde. Konceptet Fra viden til forandring rummer derfor potentiale for at øge udbyttet markant af den samlede innovationsproces i AlmenNet. Dette potentiale står der nu syv boligadministrationer klar til at gribe i hovedprojektet. Her vil de deltage i afprøvning og færdigudviklingen af konceptet frem til vejledningen AlmenLæring. At dobbelt så mange medlemmer havde ønsket at deltage, er et godt tegn på bæredygtighed. Hvad med en ny læringskultur i byggeriet? Ovennævnte nye læringskultur hos de almene bygherrer vil være et godt afsæt for at påvirke læringskulturen i byggeriet, så vi opnår bedre resultater i vore byggesager. De seneste år har konkrete initiativer angrebet den helt almindelige opfattelse, at byggeriet ikke er i stand til at lære af sine fejl og i det hele taget ikke har fokus på den forebyggende og planlæggende indsats. AlmenNet har i forprojektet ønsket at konkretisere bygherrens fokus på en lærende byggesag. I AlmenRapport 5: AlmenByg Den værdiskabende og lærende byggesag gives en indføring i, hvad det indebærer at skabe rammer og vilkår for bedre læring på byggesager. Gennem forprojektet er det imidlertid blevet tydeligt, at denne vej til kulturændring i sektoren forudsætter et bredt samarbejde med alle bygherrens samarbejdsparter i en byggesag. AlmenNet ønsker med initiativet, at andre parter i byggeriet tager stafetten og bærer faklen videre. Vi har derfor præsenteret forprojektets ideer for Bygherreforeningen og Den Værdiskabende Byggeproces, der begge var positive, men ikke umiddelbart parate til at gribe udfordringen. Styregruppen vil derfor opfordre almene bygherrer, der føler sig klar til at arbejde med en værdiskabende og lærende byggesag, til at gå i gang. Men styregruppen har ikke lige her og nu fundet grundlag for at videreføre konceptet i et hovedprojekt. Resultaterne i forhold til projektansøgningen Processen i et udviklingsprojekt medfører, at detaljen gennem hele forløbet er til diskussion, og justeringer skabes gennem den voksende indsigt, efterhånden som projektet skrider frem. Formål og baggrunden for projektet er som i alle innovative projekter derimod ikke til diskussion. Det er styregruppens klare opfattelse, at forprojektet fuldt ud respekterer dette. Citat fra projektansøgningen: Formålet er at gennemføre et forprojektet, som er fase 1 i et senere større initiativ. Fra forprojektet forventes følgende resultater: En beskrivelse af et fælles kursuskoncept ud fra AlmenNets A serie En beskrivelse af et kompetencekoncept ud fra to boligorganisationer En beskrivelse af et læringskoncept til byggerier ud fra to boligafdelinger En formidling i nyhedsbreve, hjemmeside, workshops og seminarer Et projektprogram for hovedprojektet med budget, aktiviteter, organisation, tidsplan og forventede resultater samt ansøgning om fondsstøtte. 7

9 De enkelte resultater kommenteres efterfølgende: En beskrivelse af et fælles kursuskoncept ud fra AlmenNets A serie. Her henvises til kapitel 3, Læring med bundlinjeeffekt, Underviserskolen og Evaluering. Alle emner er uddybet i bilagene på AlmenNets hjemmeside. En beskrivelse af et kompetencekoncept ud fra to boligorganisationer. Her henvises til kapitel 3, Forandringsmodellen, der uddybes i bilagene på AlmenNets hjemmeside. Input fra boligorganisationer har her primært været Boligforeningen 3B (casene), Haderslev Andelsboligforening (Se AlmenAfprøvning A3, bilag 2) og Boligforeningen Vanggården (Se AlmenAfprøvning A3, bilag 3). En beskrivelse af et læringskoncept til byggerier ud fra to afdelinger. Her henvises til kapitel 3, AlmenByg vejen, der er beskrevet i AlmenRapport 5. Se AlmenNets hjemmeside. Input fra Urbanplanen og Egelunden begge Boligforeningen 3B. En formidling i nyhedsbreve, hjemmeside, workshops og seminarer. Her henvises til kapitel 3, Netværksmøder og rekuttering. Uddybende bilag på AlmenNets hjemmeside. Ud over formidlingen gennem AlmenNet indgik projektet den 23. september 2008 i en workshop afholdt af PLUS netværket, ligesom det ved flere lejligheder er bragt på banen i Bygherreforeningen. Et projektprogram for hovedprojektet med budget,aktiviteter, organisation, tidsplan og forventede resultater samt ansøgning om fondsstøtte. Foreligger. I projektansøgningen var forprojektet nærmere beskrevet med følgende aktiviteter (citat): Forprojektet gennemføres i følgende fire aktiviteter: Akt. 1: Koncept for uddannelse og kurser over AlmenVejledninger Akt. 2: Koncept for kompetencer og læring i boligorganisationer Akt. 3: Koncept for læring og implementering på byggerier Akt. 4: Formidling, projektprogram til hovedprojekt og projektledelse. Som nævnt i kapitel 1 er de to første aktiviteter behandlet parallelt og som en sammenhængende aktivitet. Begge aktiviteter peger indad i den almene sektor i modsæt til den tredje aktivitet, der peger ud mod byggeriets øvrige parter. Styregruppen har valgt at udarbejde egentlige vejledningsudkast, som i hovedprojektet kan føre frem til en AlmenVejledning, i henhold til hidtidig praksis i AlmenNet. Vi ønsker ikke at signalere, at vi har løsningen, men inviterer de syv boligadministrationer, der deltager i hovedprojektet, til at blive en del af udviklingen og dermed af løsningen. Herved opfylder vi bedst forudsætningen om brugerdrevet innovation. Styregruppen ønsker endvidere efter samråd med AlmenNet at tilpasse hele formidlingen af projektet til den udvikling, som AlmenNet har igangsat inden for kommunikation og formidling. Projektet er tænkt som en case i denne udvikling. Rapporteringen af forprojektets mange bilag via website (se kapitel 6) er et første skridt. På tilsvarende vis kommer vi ikke med et vejledningsudkast til læringskoncept til byggerier. Vi kommer med en AlmenRapport 5, der skal opfattes som en invitation til vores samarbejdsparternere i byggeriet til at overtage stafetten i den videre udvikling frem mod en forandring af byggeriets læringskultur skabt i samarbejde. 8

10 3. FORPROJEKTET I forprojektet har projektgruppen gennemført følgende aktiviteter. Måling af overførsel af viden Der blev gennemført en screening af medlemmerne for at måle, i hvilket omfang videnoverførsel allerede fungerer hos medlemmerne. Af figuren fremgår, at 11 boligorganisationer svarende til dem, der har været meget aktive i AlmenNet og deltaget i udviklingsprojekter helt fra netværksperioden op til foreningens stiftelse har anført et udbytte over middel. Målingen dokumenterer, at der produceres værdifulde resultater i netværket. Og den dokumenterer også, at der er en stor målgruppe på ca medlemmer, der kan øge deres udbytte gennem de værktøjer, der udvikles i dette læringsprojekt. Det fremgik af undersøgelsen, at det var en bred vifte af stort set alle AlmenNets tilbud, som ca. 15 medlemmer havde gjort brug af med varierende udbytte. Det fremgår af grafen nedenfor: 9

11 Endelig spurgte undersøgelsen ind til hvilke faktorer, der fremmede og hvilke der hæmmede udbyttet. Svaret var: Til gengæld var der kun få og spredte faktorer som stillede sig i vejen for at få udbytte af medlemskabet. Den eneste årsag der blev nævnt af mere end tre respondenter var Manglende ressourcer afsat til deltagelse, der anføres af 9 medlemmer. BL s kursusafdeling kunne supplere med, at kursusafdelingen ofte oplever, at boligorganisationen især ved de åbne kurser og i varierende grad også ved de rekvirerede kurser tilmelder deltagerne uden at fastsætte mål eller definere forventninger til effekten af det ønskede kursus. Boligorganisationerne har heller ikke tradition for, at der følges op sammen med deltagerne, når de efter kurset kommer tilbage til boligorganisationen. En observation, der også gælder mange af de ovennævnte 11 boligorganisationer. Der er således et bredere sigte med at styrke medlemmernes læreprocesser end blot AlmenNets kurser. 10

12 Læring med bundlinjeeffekt High Impact Learning (HIL) Det koncept, der blev studeret i de største detaljer, var High Impact Learning (HIL), hvis principper blandt andet blev brugt i konstruktiv konfliktkultur projektet og er beskrevet i bogen Læring med bundlinjeeffekt. Vægten her ligger på det synspunkt, at det handler om at lære medlemsorganisationerne, hvordan de helt generelt optimerer udbytte af læreprocesser, og herunder naturligvis specielt, hvordan de udnytter viden fra AlmenNet. Det er således organisationens evne til at fastholde læreprocessen, der er den kritiske faktor. Da fokus er sat på de organisatoriske processer omkring læring, er der dermed åbnet for, at den enkelte boligadministration sætter fokus på sine egne specifikke udviklingsområder. Denne metode fandt opbakning i medlemskredsen, og er derfor den, der er hovedhjørnestenen i det faglige grundlag for ansøgningen om hovedprojektet. Der ligger fra forprojektet en række bilag til dokumentation af de forskellige elementer, der indgår i metoden. De udgør tilsammen en række skitser til den fremtidige vejledning AlmenLæring. Underviserskolen Underviserskolen handler om at professionalisere fremstilling af undervisningsmaterialer og metodebeskrivelser til brug for en løbende udvikling af kurser omkring fremtidens udviklingsresultater. Medens High Impact Learning (HIL) har fokus på læreprocessen, så sætter Underviserskolen fokus på formidlingen af det faglige budskab. Der er således fokus på udformning og formidling. Det bygger på en didaktik for voksenundervisning, som ofte har været drøftet i medlemskredsen. Det er principper, som tager udgangspunkt i anvendeligheden for den enkelte som f.eks. Behovet for at kende/vide Nytten i det lærte Paratheden til at lære Motivationen i konteksten Ansvaret for egen læring Respekten for tidligere erfaringer Principperne ligger lige i forlængelse af HIL tankegangen. De metoder, der anvendes i den forbindelse, er beskrevet i bilag og er indeholdt i projektet til hovedansøgningen. Komponenterne i læringsmodellen 1 11

13 Evaluering Det er umiddelbart en kompliceret opgave at evaluere et så omfattende læringsforløb, som det der lægges op til i hovedprojektet, ikke mindst fordi succesfuld omsætning af stoffet til en ny lærings og efterfølgende byggekultur hos medlemmerne kan antage mange former. Forprojektet har som omdrejningspunkt for evalueringen valgt Prof. Roberts Brinkerhoffs metode: Success Case Evaluation, der leverer en kombination af målbare facts og fortællinger fra dybdegående interview med deltagerne. Metoden er specielt velegnet af to centrale grunde: Dels er fokus sat skarpt på slutmålet med projektet anvendelse af AlmenNets udviklingsprojekter hos medlemmerne og ikke alene på kompetenceudvikling, der i sig selv ikke er nogen garanti for at blive brugt. Dels giver metoden en række dybereliggende forklaringer på, hvilke faktorer i konteksten der fremmer succes, og hvilke der modvirker. Evalueringen bliver dermed i sig selv en værdifuld støtte til projektets læreproces. Der er derfor planlagt to evalueringer i hovedprojektet midtvejs og til slut. Forandringsmodellen Selv med en ny og effektiv læringsmodel, der inddrager både den organisatoriske læreproces hos medlemmerne og en kommunikations og formidlingsmodel for indholdet, vil det nemt kunne blive uoverkommeligt at påvirke de deltagende organisationer tilstrækkeligt til, at der opnås et varigt kulturskift. Et centralt element i implementeringsplanen er derfor uddannelse af en række forandringsagenter fra de deltagende organisationer. Forandringsagenternes opgave vil være med opbakning fra ledelsen at sikre, at alle i egen organisation hen ad vejen forstår og anvender såvel AlmenNets udviklingsresultater som selve HIL læreprocessen. Forandringsagenterne bliver derfor fagligt udstyret med viden om High Impact Learning (HIL) og AlmenNets udviklingsresultater. Dette suppleres med en række proceskompetencer som formidling, facilitering af team, coaching, mediation osv. så den enkelte har en robust værktøjskasse til at komme igennem med budskabet til enkeltpersoner, team og større grupper. Uddannelsen af forandringsagenter var også et omdrejningspunkt i projektet Konstruktiv konfliktkultur. AlmenByg vejen Det andet koncept, der blev studeret og dokumenteret er læringskonceptet AlmenByg vejen. Figuren illustrerer, hvorledes byggesagens projektleder med ansvar for udvikling og læring kan arbejde med emnet hen gennem projektets faseforløb for derved at skabe en sammenhængende værdikæde, AlmenByg vejen. 12

14 I den enkelte fase arbejder konceptet med 'spor', 'stationer' og 'læringsarenaer'. I fase B vises 5 'spor', beboerprocessen projektledelse projekteringsledelse projektoptimering værdioptimering. Vigtige 'stationer' (begivenheder) er Udarbejdelse af Udviklings og læringsprogrammer med tilhørende implementeringsplaner, Kick off seminarer med deltagelse af alle i byggesagens projektorganisation som startbegivenhed til udvikling og læring i de enkelte faser. Seminarets formål er at skabe en fællesforståelse af, hvad det vil sige af arbejde med udvikling og læring som et vigtigt tema i byggeprocessen. Refleksionsseminar ligeledes med deltagelse af alle i byggesagens projektorganisation som afslutningsbegivenhed på udviklingen og læringen i de enkelte faser. Seminarets formål er at dele erfaring og viden fra praksis i den afsluttede fase og sikre overførelse til næste fase. 'Læringsarenaerne' udgøres af boligorganisationen, projektorganisationen og byggepladsen. Dette koncept bygger på de erfaringer, der er indhentet på byggeriet U2 (se kapitel 4. Cases) og viser, hvorledes alle parter i byggeprocessen kan etablere et lærende samspil i selve byggeprojektet og dermed reelt ændre kulturen til at blive innovativ og præget af en vind/vind tankegang i stedet for konkurrerende og præget af en vind/taber tankegang. Også erfaringer fra udviklingsprojektet Konstruktiv konfliktkultur gennemført af Scandinavian Training Design (STD) med støtte fra Realdania i forbindelse med en konkret byggesag i Boligforeningen 3B, Pleje og aktivitetscenter Egelunden i Fredensborg Kommune har bidraget med input. Vægten i AlmenByg vejen ligger på at skabe en ny og innovativ arbejdspladskultur gennem hele projektforløbet fra programmering til drift. Det ledte til den konklusion, at metoden spændte over så mange parter i en byggesag, at forsættelse ad denne vej krævede finansiering af flere parter et arbejde, der er påbegyndt. Denne del er derfor ikke indeholdt i ansøgningen om støtte til hovedprojekt. Selve metoden er beskrevet meget deltaljeret i en AlmenRapport 5: AlmenByg Den værdiskabende og lærende byggesag og kan betragtes som et selvstændigt og brugbart værktøj for de medlemmer, der ønsker at gå den vej. Der foreligger som bilag et arbejdspapir i fire dele (se figur), som i projektets fortsættelse kan have værdi for dialog om forståelse af innovation, læring og effektevaluering. 13

15 Del 1: Forståelsesramme og fordringer Del 3: Evaluering og måling Del 2: Beskrivelser og modeller Del 4: Projektbeskrivelse AlmenByg-vejen/U2 som P23 case Netværksmøder og rekruttering I forbindelse med forprojektet er afholdt netværksmøder mv. for at orientere om de tanker, der blev arbejdet med for dermed at brede idéer ud og skabe debat. Projektet har haft en central dækning på foreningens hjemmeside og er beskrevet i nyhedsbreve. Op til tilmeldingen blev alle interesserede medlemmer tilbudt møde for nærmere drøftelse af alle 14

16 spørgsmål. Dialogen var blandt andet tilrettelagt, så den enkelte boligadministration kunne vurdere, om de selv kunne se fordele ved at deltage i hovedprojektet. Det førte til, at tilmelding til deltagelse i hovedprojektet blev overtegnet med en faktor to. I forbindelse med denne proces blev også fremstillet forklarende introduktioner se ovenfor og som det også fremgår af kapitel 6. Bilagsmateriale tilrettelæggelse af læring Alle væsentlige bilag er arkiveret under Almennettet medlemmernes ekstranet. Det er formentlig oplagt, at kun ganske få om nogen vil kunne gå ind og danne sig et overblik over forprojektets mange bilag og lære af dets resultater gennem at slå op i arkivet. Vi har derfor som det fremgår af kapitel 6 forberedt materialet til at blive arkiveret i en struktur, der bedre gør det muligt at studere det og lære af det på egen hånd. Det forudsætter, at materialet lægges op som et link på hjemmesiden og det vil blive gjort efterfølgende i samarbejde med AlmenNets sekretariat. 4. CASES Den store satsning omkring læring og uddannelse gør det naturligt, at sikre sig positive erfaringer fra konkret anvendelse af metoder, der planlægges anvendt i hovedprojektet. To cases har tjent dette formål, U2 byggesagen og Konstruktiv Konfliktkultur. U2 byggesagen Ti år tilbage blev ideerne bag Urbanplanens tilpasning til fremtidens krav formuleret. I dag er man langt i realiseringen. Flere afdelinger har gennemført store bygningsmæssige ændringer, andre er i gang eller venter på startskuddet. Det samme gælder for udearealerne. Den boligsociale indsats har været styrket gennem alle årene, sidste år godt hjulpet af DR initiativet Sangen fra opgangen. Urbanplanens størrelse har givet Boligforeningen 3B mulighed for at udvikle og afprøve en række ideer alle med formål at optimere resultatet for afdelingerne i Urbanplanen. Fra udviklingsindsatsen er tre emner dokumenteret, nemlig Model til værdiskabelse i byggeriet udarbejdet af Witraz arkitekter, PLUS netværket/boligfondenkubenaugust 2008 og Model for Produkt og Procesudvikling udviklet af Niels Haldor Bertelsen, SBi, PLUSnetværket/BoligfondenKuben maj Følgende evalueringer og afprøvninger af koncepter og ideer foreligger: Evaluering af beboerprocessen i Fase O Programmering udarbejdet af PKE consult, PLUSnetværket/BoligfondenKuben maj

17 Slutrapport vedrørende Demonstrationsprojekt for værdiskabelse og udvikling/afprøvning af evalueringsmetode for procesoptimering og produktevaluering på bygningsdelsniveau. Boligforeningen 3B/BoligfondenKuben maj OpsøgerTeam og beboerdreven fornyelse af PKE consult, AlmenAfprøvning 2009/1, AlmenNet juli AlmenAfprøvning 2009/2: U2 byggesagen som P23/AlmenByg case. AlmenNet september Konstruktiv Konfliktkultur Dette projekt har som mål at skabe forandring fra en destruktiv konfliktkultur, som har hørt til i den suboptimerende byggebranche, til en konstruktiv konfliktkultur i en byggebranche, der har fokus på at optimere bygherrens færdige resultat. STD har været projektets ejer og har sikret finansieringen ved en uundværlig støtte fra Realdania. Forløbet har været fulgt af Center for Ledelse i Byggeriet, CBS. I byggeriet af Pleje og aktivitetscenter Egelunden i Fredensborg Kommune har Boligforeningen 3B i perioden sammen med projektets vindende team gennemløbet denne forandring. Forandringen bygger centralt på uddannelse af forandringsagenter og aktive ledelser, der sørger for opbakning og implementering i de deltagende organisationer. Projektet blev den 5. maj 2009 præsenteret i Bygherreforeningens lokaler i regi af Den Værdibaserede Byggeproces. Projektet er dokumenteret med projektbeskrivelse og evalueringsrapporter (midtvejs og slutevaluering). En alvorlig vandskade tæt på afleveringstidspunkt for byggeriet blev reddet fra et for alle parter dyrt og langvarigt voldgiftsforløb. Denne sande historie er journalistisk levende beskrevet i et af bilagene (se kapitel 6). Endvidere har STD formidlet projektets indhold i et hæfte Konstruktiv Konfliktkultur om at udvikle en rummelig omgangsform. Hæftet præsenterer en række værktøjer udviklet gennem projektet. 5. HOVEDPROJEKT Den sidste store aktivitet i forprojektet har været at formulere ansøgningen om støtte til et hovedprojekt ud fra de tanker og koncepter, der var udviklet igennem forprojektet. Der blev i den forbindelse lagt en række kriterier ind som basis for ansøgningen. Disse var: De timer, der investeres af deltagerne, skal være relevante i den forstand, at de bruges på nærværende og vanskelige problemstillinger i deltagernes egen organisation. Projektet skal være ledelsesforankret i den enkelte organisation for at sikre opbakningen til at handle og implementere det, der er lært undervejs. Projektet skal efterfølgende kunne fortsættes for en rimelig økonomi indtil hele medlemskredsen er dækket Projektet skal vise alle elementerne i praksis ikke blot redegøre for dem i teoretisk form. 16

18 Hovedprojektet kom derfor til at bygge på følgende elementer: En demonstration af, hvorledes udviklet viden kan omformes til praksisnære kurser og kommunikeres effektivt i en undervisningssituation ikke mindst rettet mod medlemmernes medarbejdere. En demonstration af, hvorledes læreprocessen skal tilrettelægges for at få maksimal effekt efter Læring med bundlinjeeffekt principper. En ny vejledning AlmenLæring som kan støtte implementering i den øvrige medlemskreds. En speciel underviseruddannelse til de hovedkræfter, der i BL regi skal videreføre undervisning i de emner AlmenNet udvikler. BL vil bruge disse ressourcer og vejledningen til fremover at udvikle og udbyde de kursustilbud, der matcher fremtidig udvikling i AlmenNet. Uddannelse af forandringsagenter fra de enkelte deltagende medlemmer, som skal være drivkræfter i egen organisation. Uddannelsen tager sigte på at styrke forandringsagenternes proceskompetence og sideløbende bygge deres faglige indsigt op. De vil ligeledes blive fortrolige med og kunne implementere Læring med bundlinjeeffekt i egen organisation. Efter projektets gennemførelse vil BL gå ind og videreføre forandringsagentuddannelsen til de øvrige medlemmer. En ledelsesdel, der giver lederne forudsætninger for at bruge forandringsagenterne optimalt. For at holde fast i anvendelsesperspektivet vil der under hele forløbet blive taget initiativ til en løbende sparring med lederne og forandringsagenterne. Evaluering både midtvejs og til afslutning med henblik på at studere, hvilke faktorer i projektet der fremmer, og hvilke der hæmmer overførsel og anvendelse af viden. 6. WEBSITE AlmenLæring har stor fokus, er et flagskib for AlmenNet og har i stigende grad fundet plads på foreningens hjemmeside. Hjemmesiden opstår i nyt design pegende mod web 2.0 og AlmenNet har i den forbindelse besluttet at lade læringsprojektet blive et indkøringscase. Forprojektets mange bilag har styregruppen således ønsket forberedt til at kunne overføres til den nye almenweb. Efterfølgende oversigt skal give indtryk af ideen i websitens læringsarkiv dækkende forprojektsfasen. 17

19 Projekt 23 Fra viden til forandring Dokumenter og rapporter fra P23 forprojektet organiseret til webbrug. P23 forprojekt producerede en række værdifulde dokumenter. Her er de listet i forhold til problemområder, således at denne bilagsfortegnelse kan bruges til webimplementering. På figuren ses, hvorledes man fra AlmenNets hjemmeside kan få adgang til materialet. Dette vil snarest blive implementeret. P23 FORPROJEKT SITEMAP LÆRINGSSITE HVAD KAN DU LÆRE AF FORPROJEKTET P23 FRA VIDEN TIL FORANDRING? P23 STYRING P23 REKRUTTERING P23 FRA VIDEN TIL FORANDRINNG P23 CASES P23 MODELLER P23 ANSØGNING De seks forskellige temaer indeholder følgende: STYRING AF PROJEKTET Anviser en metode til formulering og styring af udviklings og læreprocessen Bilag 1: Effektskemaets mange anvendelser Bilag 2: Effektskema AlmenNet eksempler Bilag 3: Tomt effektskema til eget brug REKRUTTERING Her beskrives rekrutteringen af deltagere til hovedprojektet Bilag 1: Introduktion til AlmenLæring Bilag 2: Resume af introduktionen FRA VIDEN TIL FORANDRING Her findes bilag, der nærmere belyser de teoretiske læringsmodeller, der ligger til grund for P23 Bilag 1: Fra viden til forandring Bilag 2: Et spadestik dybere Bilag 3: Skitser til læringskoncept for byggerier og modeller til læringsforståelsen Bilag 4: Screening af medlemmernes udbytte før P23 18

20 CASES Her findes bilag, der beskriver to cases, der har inspireret og skabt tillid til gennemførelsen af P23 Bilag 1: Konstruktiv konfliktkultur beskrivelse Bilag 2: Konstruktiv konfliktkultur midtvejsevaluering Bilag 3: Konstruktiv konfliktkultur slutevaluering Bilag 4: AlmenAfprøvning/U2 byggesagen Bilag 5: AlmenAfprøvning/U2 Bilag MODELLER Her findes en beskrivelse af de valgte modeller og en diasserie til inspiration Bilag 1: Plancheserie med diverse illustrationer brugt i P23 Bilag 2: Evalueringsmetoden Bilag 3: Underviserskolen Bilag 4: Implementeringsprocessen HOVEDPROJEKT Her findes bilag skabt som grundlag til ansøgningen om støtte til gennemførelse af hovedprojekt. Bilag 1: Notat vedr. indsatsområdet Uddannelse og læring 19

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Få mere for pengene med effektmåling

Få mere for pengene med effektmåling Få mere for pengene med effektmåling Conny Bauer ImpactResearch Personalestyrelsens Temamøde Læring med bundlinjeeffekt 13. oktober 2010 2 PROGRAM 1. DEFINERE BUNDLINJEEFFEKT 2. HVOR STOR ER EFFEKTEN?

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen MOVE Idébeskrivelse (uddybende) MOVE program Pilot på egen læring Ansøger/projektleder Lone Guldbrandt Tønnesen Ansøger e-mail adresse logt@ucl.dk Ansvarlig leder Lars Breinholt Søndergaard Afdeling Læreruddannelsen

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere