Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stokham Process (730) Indehaver: T.O. Montage A/S, Snaremosevej 61, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nomade Udvikling (730) Indehaver: 7N A/S, Kongevejen 100, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Alone (730) Indehaver: Trademark Textiles A/S, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Plus Identity ApS, c/o Dream House, Rendsburggade 6, st, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain, Vestergade 1, 9300 Sæby, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, brochurer, annoncemateriale, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsudvikling. (511) Klasse 42: Udvikling af computer software, herunder web-sites. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IOTester (730) Indehaver: Ramtex International ApS, Skodsborgvej 346, 2850 Nærum, Danmark (511) Klasse 09: Nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering eller regulering af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRYGHEDSPAKKE (730) Indehaver: Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12, Cours Sablon, F Clermont-Ferrand Cedex 09, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 12: Dæk og slanger til hjul til befordringsmidler; baner (slid-) til pålægning på dæk; bæltetræk til befordringsmidler, herunder bæltekøretøjer. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed og/eller montering og fjernelse og/ eller vedligeholdelse af dæk til befordringsmidler; regummiering af dæk. (511) Klasse 39: Bugsering af befordringsmidler i tilfælde af uheld eller sammenbrud; alle former for transport af personer og/eller befordringsmidler i tilfælde af uheld eller sammenbrud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIGIX (730) Indehaver: Orion Europe A/S, Industrivej 30, 9490 Pandrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. 705

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WAVE AWAY (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Advisor Art Of Hospitality, Management international A/S, Sandbjergvej 79, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder mad forberedt til microbølgeovn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer og dele deraf til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cava Plastics A/S, Houvej 12, Hou, 9550 Mariager, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer i plast. (511) Klasse 20: Møbler og dele hertil, herunder beslag og skinner (ikke af metal), varer af plastic (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Husholdningsredskaber i plast. (511) Klasse 40: Forarbejdning, behandling og produktion af plasticmaterialer og plastic-genstande på bestilling fra andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer og tidsskrifter (downloadable) der er tilgængelig online via databaser eller via Internettet. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed vedrørende diabetes-behandling. (511) Klasse 42: Kliniske forskningsydelser; konsulentbistand i forbindelse med evaluering af medikamenter og sammensætninger med diagnostiske egenskaber; information via databaser eller via Internettet vedrørende medicinske forskningsserviceydelser, vedrørende klinisk forskningsdata og vedrørende kliniske forsøg; medicinsk forskning; alle ydelser i relation til diabetes behandling. (511) Klasse 44: Forskningsbaseret lægevirksomhed indenfor diabetes-behandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIVELY BLONDE (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, rengøringspræparater, parfumerivarer, æteriske olier, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug, hårplejeprodukter, hårfarver, hårlotions, hårbølgningspræparater, shampoo, hårbalsam, hårspray, hårpulver, hårdressings, hårlak, hårmousse, hårglans, hårgeler, fugtpræparater til håret, hårvæske, hårbevarelsesbehandlinger, behandlinger mod tørt hår, hårolier, hårvand, hårcremer, ikke-medicinske toiletpræparater, præparater til bad og brusebad, hudplejepræparater, kosmetiske præparater, kosmetisk præ-fugtede eller imprægnerede renseondeller, -svampe, -servietter eller -klude. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNSILK DEEPLY BRUNETTE (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, rengøringspræparater, parfumerivarer, æteriske olier, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug, hårplejeprodukter, hårfarver, hårlotions, hårbølgningspræparater, shampoo, hårbalsam, hårspray, hårpulver, hårdressings, hårlak, hårmousse, hårglans, hårgeler, fugtpræparater til håret, hårvæske, hårbevarelsesbehandlinger, behandlinger mod tørt hår, hårolier, hårvand, hårcremer, ikke-medicinske toiletpræparater, præparater til bad og brusebad, hudplejepræparater, kosmetiske præparater, svampe, servietter eller klude, kosmetisk præ-fugtede eller imprægnerede renseondeller, -svampe, -servietter eller -klude. 706

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ErgoIDP (730) Indehaver: ERGO Versicherungsgruppe AG, 2, Victoriaplatz, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, smart kort og betalingskort; computerkomponenter og computerchips; magnetiske kort; elektroniske og magnetiske købe- og kreditkort; computerprogrammer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Elektroniske betalingstjenester baseret på smartkort og chips-løsninger; elektroniske betalingstjenester baseret på elektronisk ID. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed baseret på elektronisk ID; telekommunikationsvirksomhed baseret på smartkort og chips-løsninger. (511) Klasse 42: Videnskabelige og industriel forskning; Edb-programmering; udvikling af sikre betalingsløsninger til brug over mobiltelefoner, globalt computernetværk og digitalt TV: udvikling af elektronisk ID; udvikling af elektroniske tjenesteydelser baseret på brug af smartkort og chipsløsninger; udvikling af løsninger til sikker informationsudveksling baseret på elektronisk ID. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ErgoBluegarden (730) Indehaver: ERGO Versicherungsgruppe AG, 2, Victoriaplatz, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, smart kort og betalingskort; computerkomponenter og computerchips; magnetiske kort; elektroniske og magnetiske købe- og kreditkort; computerprogrammer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Elektroniske betalingstjenester baseret på smartkort og chips-løsninger; elektroniske betalingstjenester baseret på elektronisk ID. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed baseret på elektronisk ID; telekommunikationsvirksomhed baseret på smartkort og chips-løsninger. (511) Klasse 42: Videnskabelige og industriel forskning; Edb-programmering; udvikling af sikre betalingsløsninger til brug over mobiltelefoner, globalt computernetværk og digitalt TV: udvikling af elektronisk ID; udvikling af elektroniske tjenesteydelser baseret på brug af smartkort og chipsløsninger; udvikling af løsninger til sikker informationsudveksling baseret på elektronisk ID. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNSILK PASSIONATELY RED (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, rengøringspræparater, parfumerivarer, æteriske olier, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug, hårplejeprodukter, hårfarver, hårlotions, hårbølgningspræparater, shampoo, hårbalsam, hårspray, hårpulver, hårdressings, hårlak, hårmousse, hårglans, hårgeler, fugtpræparater til håret, hårvæske, hårbevarelsesbehandlinger, behandlinger mod tørt hår, hårolier, hårvand, hårcremer, ikke-medicinske toiletpræparater, præparater til bad og brusebad, hudplejepræparater, kosmetiske præparater, svampe, servietter eller klude, kosmetisk præ-fugtede eller imprægnerede renserondeller, -svampe, -servietter eller -klude. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LinKS (730) Indehaver: Me Inc ApS, Skovdiget 131, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, herunder samarbejdsaftaler og etablering af nye virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MITZI METAL (730) Indehaver: Nis Nissen, Teglgårdsvej 32, 1. tv., 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 40: Forarbejdning af materialer. 707

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C.F. CERVERA A/S, Kløvergaard, Ribevej 102, 6630 Rødding, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; ost. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tamaco (730) Indehaver: Tamaco A/S, Oddervej 157, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Engroshandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TINOFIX (730) Indehaver: Stamatic A/S, Venusvej 5 A, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling og kontrol; apparater og instrumenter til regulering eller kontrol af elektricitet; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOURNEY (730) Indehaver: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Vestergade 2, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TECTOTUDE (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninge, nemlig et fecalt administrationssystem samt dele og tilbehør dertil, ostomi anordninger og dele, nemlig poser, false, kraver, tynde skiver, selvklæbende ringe, filtre, hudafspærringer samt dele og tilbehør dertil, fecale inkontinensanordninger, nemlig afløbsbeholdere, poser, rør afløbskontroladaptere samt dele og tilbehør dertil, medicinske anordninger brugt til at få adgang til kontrastmiddelflasker og -hætteflasker og til uddeling af indholdet af kontrastmiddelflasker US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REEDS (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (730) Indehaver: Axel Ketner, Glostrup A/S, Fabriksparken 23, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 07: Elektriske ferskvandspumper (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Elektriske akkumulatorer, ekkolod, logge (måleinstrumenter) og kompasser. (511) Klasse 11: Varmeapparater, herunder kompakte mobile varmeapparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 708

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROAST (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Egmont Magasiner A/S, Hellerupvej 51, 2900 (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Ugeblade, magasiner og bøger. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed og udgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: body laser system (730) Indehaver: Martin Blynov, Buskager 14, 1. th, 2720 Vanløse, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Birgitte Carina Halby, Cottagevej 12, 2900 ; Husk v/ Jan Halby, Cottagevej 12, 2900 (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, nemlig rådgivning og implementering af virksomhedsstrategi samt konsulentog rådgivning vedrørende organisering af netværksgrupper (arbejdsgrupper) inden for projekt- og projektledelse samt virksomhedsledelse. (511) Klasse 41: Organisering af kurser og konferencer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Husk v/ Jan Halby, Cottagevej 12, 2900 ; Birgitte Carina Halby, Cottagevej 12, 2900 (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, nemlig rådgivning og implementering af virksomhedsstrategi samt konsulentog rådgivning vedrørende organisering af netværksgrupper (arbejdsgrupper) inden for projekt- og projektledelse samt virksomhedsledelse. (511) Klasse 41: Organisering af kurser og konferencer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Bent Akselsen, Agerkrogvej 4, 6862 Tistrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 709

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HIAVENTUDE (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninge, nemlig et fecalt administrationssystem samt dele og tilbehør dertil, ostomi anordninger og dele, nemlig poser, false, kraver, tynde skiver, selvklæbende ringe, filtre, hudafspærringer samt dele og tilbehør dertil, fecale inkontinensanordninger, nemlig afløbsbeholdere, poser, rør afløbskontroladaptere samt dele og tilbehør dertil, medicinske anordninger brugt til at få adgang til kontrastmiddelflasker og -hætteflasker og til uddeling af indholdet af kontrastmiddelflasker US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAFALEV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninge, nemlig et fecalt administrationssystem samt dele og tilbehør dertil, ostomi anordninger og dele, nemlig poser, false, kraver, tynde skiver, selvklæbende ringe, filtre, hudafspærringer samt dele og tilbehør dertil, fecale inkontinensanordninger, nemlig afløbsbeholdere, poser, rør afløbskontroladaptere samt dele og tilbehør dertil, medicinske anordninger brugt til at få adgang til kontrastmiddelflasker og -hætteflasker og til uddeling af indholdet af kontrastmiddelflasker US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DMechaniX (730) Indehaver: Businessoft Komplementar ApS, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOLINE (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring, forstærkning eller fordeling af lys-, lyd- eller billedsignaler; Tv-apparater, tv-apparater med indbyggede VCR-spillere, Dvd-spillere, forstærkere, radiomodtagere og/eller internetforbindelse; audio udstyr indeholdende forstærkere; højttalere; højtalere med indbyggede forstærkere; højtalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; radiomodtagere; Cd-afspillere og - optagere, minidiscs, optagere til kassettebånd og digitale medier; radioer til befordringsmidler; hovedtelefoner, fjernbetjeningsenheder, kabelinstallationer; kontrolenheder og tilhørende installationer; software for fjernstyring af lys-, lyd- eller billedsignaler; telefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorer, telefonapparater til datatransmission via Internettet eller andre computernetværk; basestationer i form af enheder til styring og fordeling af analoge eller digitale telefonopkald, telekommunikationsudstyr; bærere af lagrede signaler; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere; magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort discs eller andre medier; disclagringsenheder; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed vedrørende elektriske og elektroniske apparater og udstyr, herunder kabelinstallationsvirksomhed; reparations- og installationsvirksomhed vedrørende telefoner og telefonsystemer; udførelse af husstandsinstallationer herunder kabelinstallationer til styring og fordeling af digitale og analoge signaler herunder i form af lys-, lydog billedsignaler. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; udlejning af telefoner og telefonsystemer, transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computer; elektronisk post, voice mail; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gather your forces (730) Indehaver: Bluegarden Danmark A/S, Vesterbro 102, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AvMinTand (730) Indehaver: Mønster Marketing/Avmintand v/asger Mønster Frydkjær, Skodsborgvej 108, 9270 Klarup, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel via en Internet-portal, markedsføring af tandklinikker og sundhedsprodukter, rådgivning vedrørende forretningsledelse. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 44: Rådgivning om tandlægebehandling udbudt via en Internetportal, rådgivning vedrørende tandlægevirksomhed. 710

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAFILEV (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninge, nemlig et fecalt administrationssystem samt dele og tilbehør dertil, ostomi anordninger og dele, nemlig poser, false, kraver, tynde skiver, selvklæbende ringe, filtre, hudafspærringer samt dele og tilbehør dertil, fecale inkontinensanordninger, nemlig afløbsbeholdere, poser, rør afløbskontroladaptere samt dele og tilbehør dertil, medicinske anordninger brugt til at få adgang til kontrastmiddelflasker og -hætteflasker og til uddeling af indholdet af kontrastmiddelflasker US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIRAPTUDE (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninge, nemlig et fecalt administrationssystem samt dele og tilbehør dertil, ostomi anordninger og dele, nemlig poser, false, kraver, tynde skiver, selvklæbende ringe, filtre, hudafspærringer samt dele og tilbehør dertil, fecale inkontinensanordninger, nemlig afløbsbeholdere, poser, rør afløbskontroladaptere samt dele og tilbehør dertil, medicinske anordninger brugt til at få adgang til kontrastmiddelflasker og -hætteflasker og til uddeling af indholdet af kontrastmiddelflasker US 78/ USA (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, mælkepulver, mælkedrikke (overvejende bestående af mælk); proteiner til human ernæring, kalcium til human ernæring. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lys lilla og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, mælkepulver, herunder mælkepulver tilsat vitaminer og mineraler, mælkedrikke (overvejende bestående af mælk), herunder mælkedrikke tilsat vitaminer og mineraler. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao; pulvere og præparater til fremstilling af kaffe-, te-, chokolade- og tedrikke, drikke på basis af chokolade og kakao. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pink, grønt, gult, rødt og blåt. (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, mælkepulver, herunder mælkepulver tilsat vitaminer og mineraler, mælkedrikke (overvejende bestående af mælk), herunder mælkedrikke tilsat vitaminer og mineraler. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao; pulvere og præparater til fremstilling af kaffe-, te-, chokolade- og tedrikke, drikke på basis af chokolade og kakao. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pink, orange, grønt og lyserødt. 711

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mark Information A/S, Maglebjergvej 11, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, udstyr og instrumenter; indlæsnings- og databehandlingsapparater og -udstyr til opsamling og behandling af data vedrørende varer, ressourcer, eksterne ydelser og arbejde i forbindelse med planlægning, udførelse og overvågning af aktiviteter, jobs, processer, produktion, projekter og tjenesteydelser, til brug i forbindelse med tidsregistrering, nemlig styring og udnyttelse af medarbejderes arbejdstid, til safety engineering, herunder adgangskontrol, til indlæsning af driftsdata, herunder indlæsning af udgifter og omkostninger, kontraktmæssige tidsfrister, maskindata, kvalitetsdata, volumendata, tidsdata, arbejdsdata, ressourcedata, til kontrol af produktionen samt til styring af anvendelsen af personale og ressourcer; computerudstyr, nemlig software og hardware til opsamling af de nævnte data og til lagring af informationer. (511) Klasse 16: Skriftligt materiale, som ledsager software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, brugsanvisninger og betjeningsvejledninger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning og bistand ved forretningsledelse, - organisation og -administration; rådgivning inden for produktionsledelse, administration af materialer, økonomisk ledelse, ordrebehandling, kontorudvikling, administration af lønninger og personale, produktionsledelse, processtyring, projekudgiftsstyring, serviceudgiftsstyring; fremskaffelse af kundeoplysninger i forbindelse med salg af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (511) Klasse 42: Forskning, design, udvikling, installation, implementering, vedligeholdelse og ajourføring af computer hardware og -software samt af dele og tilbehør til de forannævnte varer; programmering af computere; professionel rådgivning inden for området computere og computerprogrammer; leasing og udlejning af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: la kridt (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProMark (730) Indehaver: Mark Information A/S, Maglebjergvej 11, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, udstyr og instrumenter; indlæsnings- og databehandlingsapparater og -udstyr til opsamling og behandling af data vedrørende varer, ressourcer, eksterne ydelser og arbejde i forbindelse med planlægning, udførelse og overvågning af aktiviteter, jobs, processer, produktion, projekter og tjenesteydelser, til brug i forbindelse med tidsregistrering, nemlig styring og udnyttelse af medarbejderes arbejdstid, til safety engineering, herunder adgangskontrol, til indlæsning af driftsdata, herunder indlæsning af udgifter og omkostninger, kontraktmæssige tidsfrister, maskindata, kvalitetsdata, volumendata, tidsdata, arbejdsdata, ressourcedata, til kontrol af produktionen samt til styring af anvendelsen af personale og ressourcer; computerudstyr, nemlig software og hardware til opsamling af de nævnte data og til lagring af informationer. (511) Klasse 16: Skriftligt materiale, som ledsager software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, brugsanvisninger og betjeningsvejledninger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning og bistand ved forretningsledelse, - organisation og -administration; rådgivning inden for produktionsledelse, administration af materialer, økonomisk ledelse, ordrebehandling, kontorudvikling, administration af lønninger og personale, produktionsledelse, processtyring, projekudgiftsstyring, serviceudgiftsstyring; fremskaffelse af kundeoplysninger i forbindelse med salg af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (511) Klasse 42: Forskning, design, udvikling, installation, implementering, vedligeholdelse og ajourføring af computer hardware og -software samt af dele og tilbehør til de forannævnte varer; programmering af computere; professionel rådgivning inden for området computere og computerprogrammer; leasing og udlejning af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LiteMark (730) Indehaver: Mark Information A/S, Maglebjergvej 11, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, udstyr og instrumenter; indlæsnings- og databehandlingsapparater og -udstyr til opsamling og behandling af data vedrørende varer, ressourcer, eksterne ydelser og arbejde i forbindelse med planlægning, udførelse og overvågning af aktiviteter, jobs, processer, produktion, projekter og tjenesteydelser, til brug i forbindelse med tidsregistrering, nemlig styring og udnyttelse af medarbejderes arbejdstid, til safety engineering, herunder adgangskontrol, til indlæsning af driftsdata, herunder indlæsning af udgifter og omkostninger, kontraktmæssige tidsfrister, maskindata, kvalitetsdata, volumendata, tidsdata, arbejdsdata, ressourcedata, til kontrol af produktionen samt til styring af anvendelsen af personale og ressourcer; computerudstyr, nemlig software og hardware til opsamling af de nævnte data og til lagring af informationer. (511) Klasse 16: Skriftligt materiale, som ledsager software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, brugsanvisninger og betjeningsvejledninger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning og bistand ved forretningsledelse, - organisation og -administration; rådgivning inden for produktionsledelse, administration af materialer, økonomisk ledelse, ordrebehandling, kontorudvikling, administration af lønninger og personale, produktionsledelse, processtyring, projekudgiftsstyring, serviceudgiftsstyring; fremskaffelse af kundeoplysninger i forbindelse med salg af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (511) Klasse 42: Forskning, design, udvikling, installation, implementering, vedligeholdelse og ajourføring af computer hardware og -software samt af dele og tilbehør til de forannævnte varer; programmering af computere; professionel rådgivning inden for området computere og computerprogrammer; leasing og udlejning af computere, computerperiferiudstyr og computer software. 712

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ibox (730) Indehaver: Interse A/S, Struenseegade 9, 2.sal, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRANA (730) Indehaver: Mark Information A/S, Maglebjergvej 11, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, udstyr og instrumenter; indlæsnings- og databehandlingsapparater og -udstyr til opsamling og behandling af data vedrørende varer, ressourcer, eksterne ydelser og arbejde i forbindelse med planlægning, udførelse og overvågning af aktiviteter, jobs, processer, produktion, projekter og tjenesteydelser, til brug i forbindelse med tidsregistrering, nemlig styring og udnyttelse af medarbejderes arbejdstid, til safety engineering, herunder adgangskontrol, til indlæsning af driftsdata, herunder indlæsning af udgifter og omkostninger, kontraktmæssige tidsfrister, maskindata, kvalitetsdata, volumendata, tidsdata, arbejdsdata, ressourcedata, til kontrol af produktionen samt til styring af anvendelsen af personale og ressourcer; computerudstyr, nemlig software og hardware til opsamling af de nævnte data og til lagring af informationer. (511) Klasse 16: Skriftligt materiale, som ledsager software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, brugsanvisninger og betjeningsvejledninger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning og bistand ved forretningsledelse, - organisation og -administration; rådgivning inden for produktionsledelse, administration af materialer, økonomisk ledelse, ordrebehandling, kontorudvikling, administration af lønninger og personale, produktionsledelse, processtyring, projekudgiftsstyring, serviceudgiftsstyring; fremskaffelse af kundeoplysninger i forbindelse med salg af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (511) Klasse 42: Forskning, design, udvikling, installation, implementering, vedligeholdelse og ajourføring af computer hardware og -software samt af dele og tilbehør til de forannævnte varer; programmering af computere; professionel rådgivning inden for området computere og computerprogrammer; leasing og udlejning af computere, computerperiferiudstyr og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Interse (730) Indehaver: Interse A/S, Struenseegade 9, 2.sal, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTEMBOR (730) Indehaver: Genmab A/S, Toldbodgade 33, 1253 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål, herunder biokemiske produkter, specielt monoklonale antistoffer til in vivo eller in vitro videnskabelig forskning og udvikling, herunder videnskabelig forskning i sygdomme, specielt i cancer, AIDS (Acquired Immune Defficiency Syndrome) og andre infektiøse sygdomme, autoimmune sygdomme samt kardio-vaskulære sygdomme. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder farmaceutiske præparater baseret på humane monoklonale antistoffer; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Lægevidenskabelig forskning, herunder biologisk forskning og specielt forskning i humane monoklonale antistoffer og udvikling af lægemidler baseret på humane monoklonale antistoffer, kemiske analyser, patentudnyttelse og licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder indenfor lægevidenskaben, programmering af computere, nemlig programmering af computere til opsamling og behandling af medicinske data i forbindelse med lægevidenskabelig forskning, udvikling og terapi, herunder forskning i, udvikling af, og terapi med humane monoklonale antistoffer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, farmaceutisk rådgivning, veterinærvirksomhed, rådgivningsvirksomhed, nemlig rådgivning om behandling af patienter med lægemidler, specielt lægemidler baserede på humane monoklonale antistoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: opoghop.dk (730) Indehaver: HoppyJump ApS, Spergelvej 19, 9490 Pandrup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HERREGAARDSBRØD (730) Indehaver: De 5 Gaarde, Havnen 1, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Brød og kager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESTA (730) Indehaver: Derby A/S, Testrupvej 5, 9620 Aalestrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til køling; dybfrysere. 713

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kring Office A/S, Hareskovvej 14-16, 4400 Kalundborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, offshore udvikling af software. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLOMSTERFEEN (730) Indehaver: Blomsterfeen v/tanja K. Gjerlufsen, Skovlunde Byvej 36, 2740 Skovlunde, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Blomsterdekoration. (730) Indehaver: Berlingske Lokalaviser A/S, Stamholmen 151, 7., 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; administration, redigering og sortering af arkiver, herunder datastyrede arkiver; systematisering, sortering og redigering af informationer,også ved hjælp af EDB; informationer vedrørende forretningsvirksomhed, udlejning af reklameplads, avisabonnementer; TV-reklamer; omdeling af reklamer; salgsfremstød for andre, strategisk rådgivning, nemlig forretningsmæssig rådgivning vedrørende anskaffelse af computerhardware og -software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DTECNET (730) Indehaver: Dtecnet Software ApS, c/o Johan Schlüter Advokatfirma, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, især computer sikkerheds og autentificerende software til at kontrollere og overvåge aktivitet på computere og software til lokale netværk, intranet, Peer-to-Peer Netværk, News Servere og File Transfer Protokol servere. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, især rapporter og bruger manualer inden for området computere og computer sikkerhed. (511) Klasse 42: Konsulentbistand ydet af computer programmør indenfor computere, computernetværk og installering og anvendelse af computersoftware til brug for kontrol og overvågning af aktivitet på computere, lokale netværk, intranet, Peer-to-Peer Netværk, News servere og File Transfer Protocol servere EM Harmoniseringskontoret Prioritetsvarefortegnelse for såvidt angår: Klasse 9: Computer software, herunder computer server software, computer netværks software, computer værktøjs programmer; computer sikkerheds og overvågnings software til at kontrollere kommunikation til og fra computere. Klasse 16: Publikationer, herunder bøger, nyhedsbreve, magasiner og brugermanualer vedrørende computere, computer software, computer sikkerhed, peer-to-peer netværk og juridiske publikationer i forbindelse med ovennævnte varer. Klasse 42: Konsulentbistand i forbindelse med computere og software; tilvejebringelse af information vedrørende computere, computer software og udvikling af computersystemer, netværk og software; juridisk rådgivning. 714

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eat Lite, Søndergade 8, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 29: Chips og snackprodukter fremstillet af grøntsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød. (511) Klasse 30: Chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, ostesnackprodukter hovedsagelig bestående af korn eller majs, tilberedte korn- og majsprodukter, krydderier, saucer (krydrede), bolsjer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: meet247 (730) Indehaver: NetConnect Systems ApS, Amaliegade 39, 1256 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; cykler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: huks fluks (730) Indehaver: M/S Øresund A/S, Gråbrødretorv 11, 1154 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 29: Kød, fisk og fjerkræ. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao. (511) Klasse 31: Landbrugs og skovbrugs og havebrugsprodukter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Peter Viking Hansen, Højvangen 5, 3390 Hundested, Danmark; Anders Viking Hansen, Ryttervænget 47, 6752 Glejbjerg, Danmark; Søren Viking Hansen, Ryttervænget 47, 6752 Glejbjerg, Danmark; Ivar Viking Hansen, Poppelvej 9, 3390 Hundested, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AKO (730) Indehaver: MalacoLeaf Aktiebolag, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer herunder guf (sukkervarer) og slik (sukkervarer); spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MALACO CRUNCHY RED (730) Indehaver: MalacoLeaf Aktiebolag, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer herunder guf (sukkervarer) og slik (sukkervarer); spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. 715

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trangmåler (730) Indehaver: Stopcentret v/christian Olsen, Brønsholmdalsvej 31, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder kurser i behandling af afhængighed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed herunder behandling af afhængighed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionia Bank A/S (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 21: Tandbørster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionia Park (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Sparekassen Vestsalling, Vesterbrogade 24, 7860 Spøttrup, Danmark (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, pensions- og investeringsrådgivning, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionia Børs (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionia Ejendomshandel (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 716

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dannko v/dann Kjeldgaard Olsen, Turkisvej 5, 4040 Jyllinge, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sangill Denmark A/S, Bakketoften 18, 8541 Skødstrup, Danmark (511) Klasse 07: Elektrisk håndværktøj, nemlig bore- og skruemaskiner, hamre, høvle, overfræsere, søm- og hæftepistoler, poleremaskiner, savemaskiner samt slibemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og holdere specielt udformet til håndværktøj. (511) Klasse 20: Værktøjsskabe af metal og plastic, værktøjskasser uden indhold og ikke af metal, også sådanne med hjul; kasser af plastic med indsatser og komponenter til rumopdeling, vægtavler til ophængning af værktøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REPAR-MIX (730) Indehaver: Bau Val Inc, c/o Lavery de Billy, 1 Place Ville Marie, 40 th Floor, Montreal, Quebec, H3B 4M4, Canada (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 19: Asfalt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Kursmax (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IT-Gaarden (730) Indehaver: Landbrugsrådgivning Østjylland I/S, Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software. (511) Klasse 35: Detailhandel med computer hardware og software. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder etablering af computernetværk og forbindelse mellem computere og internet samt tilvejebringelse af computerbrugeradgang til databaser og online til et globalt computernetværk (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre, design af compu-terprogrammer. (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, mælkepulver, mælkedrikke (overvejende bestående af mælk), proteiner til human ernæring, kalcium til human ernæring. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lys lilla og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOP-MIX (730) Indehaver: Bau Val Inc, c/o Lavery de Billy, 1 Place Ville Marie, 40 th Floor, Montreal, Quebec, H3B 4M4, Canada (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 19: Asfalt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENTERPRISE 360 (730) Indehaver: Software Innovation ASA, P.O. Box 191, 1325 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; disse tjenesteydelser også udbudt via en internetportal med informationsformidling og arbejdsprocesser i samspil mellem flere aktører. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering samt udarbejdelse og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; webhosting for andre; faglig rådgivning -og konsultationsvirksomhed (ikke vedrørende forretningsvirksomhed). 717

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WORKING 360 (730) Indehaver: Software Innovation ASA, P.O. Box 191, 1325 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; disse tjenesteydelser også udbudt via en internetportal med informationsformidling og arbejdsprocesser i samspil mellem flere aktører. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering samt udarbejdelse og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; webhosting for andre; faglig rådgivning -og konsultationsvirksomhed (ikke vedrørende forretningsvirksomhed). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PUBLIC 360 (730) Indehaver: Software Innovation ASA, P.O. Box 191, 1325 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; disse tjenesteydelser også udbudt via en internetportal med informationsformidling og arbejdsprocesser i samspil mellem flere aktører. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering samt udarbejdelse og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; webhosting for andre; faglig rådgivning -og konsultationsvirksomhed (ikke vedrørende forretningsvirksomhed). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLASHCAST (730) Indehaver: Macromedia, Inc. (a corporation operating under the laws of the State of Delaware), 600 Townsend Street, San Francisco, California 94103, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signale-ring, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, herunder computer software; computer software platforme til mobile kommunikationsserviceydelser; computer software til drift, udnyttelse og fremvisning af data og indhold på trådløse produkter, håndholdte elektroniske apparater, mobiltelefoner, internetkiosker og interaktive elektronisk displays; computer software til trådløs elektronisk datatransmission og synkronisering; computer software til udsendelse, forevisning, spil og interaktion med animation, video, lyd, grafik, præsentationer, billeder, modelering, website-indhold samt med spillefilm og underholdningsrelateret multimedie indhold; computer software til tilvejebringelse af adgang til, tilvejebringelse af information til og fra computer netværk; computer programmer til brug for adgang til og browsing og søgning på on-line databaser; software til momentan udsendelse/modtagelse af meddelelser; software til telefonidrift. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder serviceydelser vedrørende webcasting (udsendelse af live eller forsinkede audio og video transmissioner via internettet), online udsendelsesserviceydelser via et globalt netværk, streaming (overførsel af lyd og video) via et globalt computer netværk, abonnementbaserede webcastingsydelser vedrørende forevisning, spil og interaktion med animationer, video, lys, grafik, præsentationer, billeder, modeling, website-indhold samt med spillefilm og multimedierelateret indhold; telekommunikation og online kommunikationsserviceydelser, nemlig trådløs elektronisk transmission af data og indhold via computer terminaler og trådløse produkter, håndholdte elektroniske apparater, mobiltelefoner, internetkiosker og interaktive elektroniske displays; elektroniske transmission af meddelelser og dokumenter; telekommunikationsserviceydelser i forbindelse med elektronisk post; personsøgertjenester (telekommunikation); telekonferencer, tilvejebringelse af online chatrum og elektroniske opslagstavler til transmission af meddelelser blandt computerbrugere vedrørende et bredt udvalg af emner; tilvejebringelse af multi-bruger adgang til et globalt computer informationsnetværk; elektronisk transmission af data; kommunikationsserviceydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindel-se dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder tilvejebringelse af midlertidig brug af on-line software, som ikke kan downloades, til elektronisk transmission af data og indhold mellem computer netværk og trådløse produkter, håndholdte elektroniske apparater, mobiltelefoner, Internetkiosker og interaktive displays; udvikling af programmer til applikationsserviceudbyder (ASP) indeholdende software, der sætter brugere i stand til at se animationer, video, lyd, grafik, præsentationer, billeder, modelering, website indhold, spillefilm og underholdningsrelateret, multimedie indhold; udvikling af software til midlertidig brug af online software, som ikke kan downloades, til elektronisk afsendelse/modtagelse af meddelelser og elektronisk personsøgning mellem computernetværk og trådløse computer produkter, håndholdte elektroniske apparater, og mobiltelefoner; design og udvikling af databaser indeholdende informationer via et globalt computernetværk vedrørende et bredt udvalg af emner; design af computerprogrammer til integration af computersystemer og -netværk; teknisk rådgivning vedrørende computer netværk og computer systemer; design og vedligeholdelse af websites; udvikling af søgemaskiner til indhentelse af data på et globalt computer-netværk; computerrelaterede serviceydelser; design, individuel tilpasning, integration, analyse og konsulentbistand vedrørende computer software; vedligeholdelses-, installations- og opdateringsserviceydelser vedrørende computersoftware; design, individuel tilpasning, integration (programmering), analyse og konsulentbistand vedrørende computernetværk og computersystemer; konsulentbistand vedrørende infor-mationsteknologi og programmering til elektronisk handel; design, individuel tilpasning, implementering og vedligeholdelse af netværkswebsider og websites for andre; udvikling af søgemaskiner til indhentning af informationer via et globalt computernetværk. 718

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LAVÉR (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, herunder vaskemidler; opvaskemidler, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELITA PLUS (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Equiron (730) Indehaver: VETREPHARM A/S, Øgelundvej 7, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: USP (730) Indehaver: ActionSportGames A/S, Bakkegårdsvej 304, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DRACHMANN Advokater I/S, Nordhavnsvej 1, 2, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, herunder kikkerter, sigtekorn og lasersigtekorn og instrumenter til skydevåben, gasvåben, softguns, legetøjsvåben og model- og replicavåben; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder apparater kun til brug med fjernsynsapparater og spillekonsoller med indbygget fjernsyns- eller fremvisningsskærm, tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning, magnetiske databærere; databehandlingsudstyr; herunder alle former for computerprogrammer og software uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, computerspil, videospil og computersoftwareprogrammer til brug for apparater kun til brug med fjernsynsapparater, salgsautomater og mekanismer til mønt-operede apparater og spillekonsoller tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning samt, salgsautomater og mekanismer til mønt-operede apparater, herunder apparater tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning; beskyttelsesmasker, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. (511) Klasse 13: Skydevåben, nemlig gasvåben og softguns (sportsskydevåben) (ikke indeholdt i andre klasser); ammunition og projektiler, nemlig ammunition og projektiler til brug for gasvåben og softguns (sportsskydevåben) (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder legetøjsartikler og udstyr til legetøj, nemlig legetøjsvåben og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til legetøjsvåben og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i an-dre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) i øvrigt til legetøjsvåben og model- og replicavåben; gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder artikler og udstyr til sportsgrene, nemlig softguns (legetøj) og modelog replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til softguns (legetøj) og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) i øvrigt til softguns (legetøj) og model- og replicavåben; beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Equilyt (730) Indehaver: VETREPHARM A/S, Øgelundvej 7, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. 719

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Equimun (730) Indehaver: VETREPHARM A/S, Øgelundvej 7, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Happy Tomato (730) Indehaver: J.H.Planter ApS, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 31: Tomatplanter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fulite Sports Enterprise co., LTD, 9F. -1, No.256, Ting-Change Street San-Min Dist, Kaohsiung City, Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 28: Ketchere, badmintonketchere, tennisketchere, fjerbolde, ketcherbetræk, strenge til ketchere, strenge til badmintonketchere, sportstasker specielt udformede til badmintonketchere, badmintonstolper, grebstape til badmintonketchere, badmintonnet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MinFrokost (730) Indehaver: Token Group, Købmagergade 29, sal, 1150 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPILGUARD (730) Indehaver: Unisorb Miljöteknik AB, Box 23, S Trollhättan, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, Danmark (511) Klasse 01: Opsamlingsbeholdere af plast til olier og kemikalier SE 2005/01476 Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Grambogård (730) Indehaver: Mejeriet Grambogård I/S, Grambovej 24, 5690 Tommerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AL-U-TAN (730) Indehaver: Swift ApS, Søren Frichs Vej 42B, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, kleinsmedearbejder, altaner, hovedsageligt udført i aluminium eller metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Inspiratorium (730) Indehaver: Tania Ellis, Skt. Peders Stræde 24 B, 2.tv., 1453 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder projektledelse, udarbejdelse af præsentationsoplæg, strategi- og konceptoplæg, handlings- og implementeringsplaner, rådgivning/sparring/coaching til bestyrelser, direktioner, ledere og medarbejdere, privatpersoner, tænketanke, netværk, erfagrupper, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsanalyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder udvikling og afholdelse af foredrag, præsentationsoplæg, inspirations- og dialoggrupper, kursus- og træningsforløb, udarbejdelse og udgivelse af artikler, bøger tryksager, undervisnings- og reklamematerialer, herunder også websites. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed. 720

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOKOMO SUNNY BISK (730) Indehaver: Pioneer Foods (Pty) Ltd., Market Street 32, Paarl 7645, Western Cape Province, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Morgenmadsprodukter fremstillet af forskellige kornsorter, kornprodukter og -præparater i form af flager, ristede fuldkornskiks og -biskuits, mel, hvedemel, majsmel og majsprodukter, havre og havreprodukter, melholdige retter, brød, kiks og biskuits, tvebakker, kager, konfekturevarer, dejprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLC (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRIS (730) Indehaver: Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, N-0307 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtjuice; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lui-Lei (730) Indehaver: Luilei ApS, c/o Klaus Hansson, Møllevænget 14, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Tana Kretzschmer, Klosterstræde 6, 4300 Holbæk, Danmark; Maria Brik Hansen, Borchsvej 19, 4.th, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAMFIL (730) Indehaver: Camfil A/S, Kokkedal Industripark 104, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHAKIN' SHOKATA (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza N.W., Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRX (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Livsstilssamtaler (730) Indehaver: RM Consult v/søren Lynge, Grønholtvej 39, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, skønhedspleje af mennesker og dyr, sundhedspleje af dyr, landbrugs- havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 721

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Oneseal A/S, Vibe Alle 2, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 16: Luftpuder og sække af plasticmaterialer, herunder til sikring, beskyttelse og fiksering af gods. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sofie Cero ApS, Engvej 116, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Videobånd, CD'er, DVD'er og kassettebånd med indspillet musik. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; impressariovirksomhed; produktion og udgivelse af musik; musikforlag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: panuu (730) Indehaver: Cupaa v/jacob Høilund, Vesterløkke 35, 6091 Bjert, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dan-Soft (730) Indehaver: Euro-Dan Sko A/S, Krogsagervej 50, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 09: Sikkerhedsfodtøj. (511) Klasse 25: Fodtøj. 722

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere