Festlig indvielsesfest...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festlig indvielsesfest..."

Transkript

1 22. årgang november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost... Læs mere på side 16 Klubaften ændres... Læs mere på side 17 Friske drenge søger holdkammerater... Læs mere fra side 27 Dementi fra Fællesantenneforeningen... Læs mere fra side 34 OG MEGET ANDET... Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Tirsdag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. januar Dette blad dækker månederne: november, december, januar. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Erling Dyrvig, Amtsvejen Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Skole & Børnehus Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Friskole Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Jacob Kristiansen, Toften Hedens Folkedansere Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej Lokal Historisk Arkiv/ Hugo Eriksen, Hedagervej Viadukthallen

3 3 Filskov Vandværk: Siden sidst På vandværket er tanken til rent vand netop blevet renoveret. Dette er sket med henblik på at vedligeholde vandværket og sikre forbrugerne rent vand. Udskiftningen af vandmålere hos 100 forbrugere er i gang og forventes afsluttet meget snart. Næste år udskifter vi yderligere 100 vandmålere. Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Åbent mandag-torsdag kl og fredag Henvendelse om tekniske forhold (herunder driftsforstyrrelser) eller ny tilslutning til vandværket rettes til Filskov Vandværks Formand Lars Møller Kirkehusvej 3 tlf eller eller til Næstformand Jan Henriksen, Kærtoften 5 tlf og Med venlig hilsen Bestyrelsen

4 4 Filskov Hjertestiudvalg: NYTÅRSMARCH Hjertestiudvalget arrangerer hjertemarch søndag den 6/ kl. 14. Vi starter fra anlægget og går tur på stien. Hvis der er vådt i mosen, har vi en alternativ rute. Så kom endelig og deltag og lad det blive en ny tradition her i Filskov. Når turen er slut i anlægget, står der varm suppe til alle der. Turen er gratis, men der er mulighed for at give et lille beløb til Hjerteforeningen. Disse penge går til Hjerteforeningens hovedforbund, som vi i Filskov er en del af. Vi har som sådan ingen penge her i Filskov at gøre "godt" med. Alle beløb store som små går altså til hovedforbundet. Vi har haft lidt problemer med at holde græsset klippet nede i mosen i sommer. Aftalen med kommunen glippede et par gange. Men Harry Nielsen har klippet det de sidste gange. Han får kun penge til benzin. Pengene er blevet sponsereret af Sparekassen ved indvielsen. Vel mødt i Stiudvalget. Niels Winther, Sonja Laustsen, Erik Kristensen og Hanne Egebjerg. Tlf Søvangvej Grindsted

5 5 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Budget 2013 er nu klar Budget 2013 er nu vedtaget, uden de store driftsmæssige forandringer, og for Billund kommune et historisk højt anlægsbudget. Jeg vil ikke skrive så meget om selve budgettet, blot forholde mig til et enkelt område, som jeg tror på sigt får stor betydning for vores kommune, nemlig beskæftigelses området, hvor vi med de beslutninger som der er taget, for første gang i flere år, aktivt arbejder hen imod at få politisk styring på et område, godt nok på et lille politisk område, men det er den rigtige vej, og det er bl.a. det hele spidskandidat valget i Venstre handler om. For at få politisk styring er der nogle forudsætninger som skal være opfyldt, så derfor er det i budgettet for 2013 besluttet at der i årerne fremover skal være politisk fokus på overførselsområdet. Vi skal have en beskæftigelses politik, en fornuftig beskæftigelsesplan, til sidst men ikke mindst skal vi have en koordineret ungeindsats. Det kan jo ikke passe, at det bliver ved med at komme bag på os, at unge med problemer en dag fylder 18 år, og så kommer under en anden forvaltning, hvor man så den ene gang efter den anden bliver overrasket over, at de stadigvæk har de samme problemer som før de fyldte 18. Der må vi kunne komme et stort skridt videre med en koordineret ungeindsats på tværs af de kommunale forvaltninger. Jeg er da godt klar over, at i forhold til den koordinerede ungeindsats har vi politikere den nemme del af opgaven, vi holder de fine skåltaler, mens det jo er medarbejdere og ledelse, fortsætter næste side Stationsvej Grindsted

6 6 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Filskov Friplejehjems Venner: nok især i børn og kulturforvaltningen, som bliver presset og skal levere den vare vi efterspøger. Så i Venstre vil vi være opmærksomme, og følge udviklingen tæt, for at se om vi politisk kan gøre mere. For ingen skal være i tvivl, Venstre vil den koordinerede ungeindsats. Når det her er på plads og det arbejder vi meget med, så det vil det være i løbet af 2013, så tror jeg, at vi politikere får det overblik og de muligheder som der skal til, for virkelig at rykke på det her område til gavn for både borgere, virksomheder og kommunens kasse. Sangaften på Friplejehjemmet onsdag d. 28. november kl Johan Andersen og John Skou kommer, og sammen vil vi synge advents og julesange m.m. Alle er velkomne Filskov Friplejehjems Venner Det må aldrig blive et mål i sig selv at være på en eller anden form for varig overførselsindkomst. Byrådsmedlem Robert Terkelsen mobil

7 7 Filskov Friskole: Nyt fra Filskov Friskole & Børnehave! Efter en god lang sommer, hvor alle har ydet med både stort og småt, slog vi søndag d. 12. august dørene op for Filskov Friskole og Børnehave! En helt ny skole dog i gamle bygninger, men med renoveringer små som store. Og hvis det skulle være gået nogen forbi, var vi jo i TV2 nyhederne J I starten af skoleåret var der desværre to alvorlige uheld på vores nye bump i skolegården. Vi håber, at de børn der kom galt af sted, er kommet sig og klar til nye udfordringer. Som resultat af uheldene har vi undersøgt bumpenes udformning og de overholder gældende forskrifter, hvorfor vi har valgt ikke at ændre på eller fjerne bumpene. Dog vil vi gerne minde om, at det er vigtigt at børnene cykler på en cykel med størrelse svarende til deres alder og højde, og at de selvfølgelig altid har cykelhjelm på. fortsætter næste side

8 8 Filskov Friskole, forsat: Telefoni og IT Vores telefoni og særligt IT drillede lidt i starten, men det skulle efterhånden være oppe at køre, og inden længe forventes det også, at børnehaven kommer på intra. Ny hjemmeside Yderligere arbejdes der på en ny hjemmeside, da vi til januar skal kunne præsentere en ny og lovlig hjemmeside i forhold til gældende regler. Der vil blive sendt information rundt, når den nye hjemmeside kommer i luften. Børnehaven Børnehaven har fået sin egen forældrebestyrelse. Den består af Jane Knudsen (formand), Annika Lilleøre og Vivian Christensen. Forældrebestyrelsen kan kontaktes på fortsætter næste side

9 9 Filskov Friskole, forsat: Personalet i børnehaven har været på Team Building, en dag de roser og har fået meget ud af. Vi takker i den anledning de forældre, der havde tid og mulighed for at rive en dag ud af kalenderen og være pædagoger for en dag J Der var rosende ord fra børnene og det lyder også til at de har haft en god dag. Frivillig rengøring Vi har også fået taget hul på den månedlige hovedrengøring, hvor forældre sørger for at rengøre de kroge, der ikke bliver rengjort til hverdag. Det gik rigtig fint, men selvfølgelig vil der være justeringer og forbedringer hen ad vejen. Tak for indsatsen og den gode feedback. Fondsgruppe Derudover har vi fået sat gang i vores fondsgruppe, vi håber at de kan søge og få bevilliget en hel masse penge J fortsætter næste side

10 10 Filskov Friskole, forsat: Der er ikke noget, der er for stort eller for småt til at søge til, så sidder du med forslag til et emne du tænker, det må der kunne søges penge hjem til, så kontakt en fra bestyrelsen med din ide. Der vil så blive oprettet en idebank, hvor alle ideer bliver registreret og der kan søges fonde til dem, når de er aktuelle og der er en fond, der vil give til det pågældende formål. Åbent hus Filskov Friskole & Børnehave holder åbent hus lørdag den 17. november 2012 fra kl. 10 for alle interesserede og særligt for nye børn til skole og børnehave. Denne dag vil planerne for en kommende 9. klasse til næste skoleår ligeledes blive præsenteret for interesserede. Se mere på hjemmesiden og opslag, når vi kommer nærmere. Til slut kan vi sige, at vi ufortrødent fortsætter arbejdet med at gøre Filskov Friskole & Børnehave til områdets bedste børnehave og skole J Følg alt det nye på eller på intra. Bestyrelsen kan kontaktes på Bestyrelsen for Filskov Friskole & Børnehave fortsætter næste side

11 11 Filskov Friskole, forsat: Gaveregn... Den Jyske Sparekasses Gavefond har givet kr til Filskov Friskole & Børnehave til bl.a. inventar og vedligehold. Tak for bidraget til Den Jyske Sparekasse. Det er en god hjælp til ting, som her i opstarten har vist sig, at vi ønsker os J Med venlig hilsen Bestyrelsen

12 12 Filskov Energiselskab: Info fra Filskov Energiselskab Der er afholdt ordinær generalforsamling i selskabet. Det samlede årsresultat i de 2 selskaber (AMBA og A/S) blev kr. bedre en ventede (eller budgetteret), dette beløb er overføres til til over/ underdækning for næste år. I beretningen blev der oplyst at salg til varmeforbruger har været ca.7 % lavere i regnskabsåret, der budgetteret med samme salg for endeværende år. Varmeprisen for året 2012/13 er hævet med inflations index 2% svarende til en stigning på 0,20 kr./kwh. Formanden oplyste at fremtidssikring af værket (udvidelsen) går stille og rolig fremad, pt. er der en ny lokalplan for området til høring, den kommer der tidligst svar på først i det nye år. Hele formandens beretningen kan ses på selskabets hjemmeside Jens Hagelskær ønskede ikke genvalg til bestyrelsen ny bestyrelsesmedlem blev Mads Østergaard. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Moustgaard som formanden Morten Christiansen som næstformand Benny Sindt som kasserer Niels Erik Adelsbøll som sekretær og Tage Schmidt, Mads Østergaard, Per Horsted som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen

13 13 Filskov Friplehjem: Indvielsesfest på Filskov Friplejehjem Lørdag d. 6. oktober 2012 var en stor dag for både beboere, medarbejdere, ledelse og bestyrelsen for Filskov Friplejehjem. Efter godt 5 års arbejde lykkedes det endelig at få sat punktum for byggeriet af Friplejehjemmet. Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side ved snoreklipningen, så fik Edith Kristiansen snoren klippet på bedste vis, efter at vi havde sunget en indvielsessang. Mellem 300 og 400 mennesker var mødt op i form af både pårørende og interesserede fra Filskov og omegn. Interessen for at følge Friplejehjemmet i tykt og tyndt må således siges fortsat at være overvældende stor, og vi som har med Filskov Friplejehjem at gøre i det daglige, ønsker hermed at udtrykke vores store tak til alle jer, der mødte frem på dagen. Her skal også bringes en stor tak for alle de fine gaver, Friplejehjemmet fik på dagen. Nu skal vi have os indrettet og se at få plads til det hele. Efter snoreklipningen gik det slag i slag med både champagne, taler, musik og en rigtig flot sang lavet af en af vore naboer, Anna Boelskifte. Sangen vil komme til at stå som en vigtig del af alle minderne fra indvielsesdagen. I løbet af formiddagen var der taler af formand, Johan Andersen, leder, Lisbeth Dyrvig, byrådsmedlem fortsætter næste side

14 14 Filskov Friplehjem, forsat: Robert Terkelsen, konsulent for byggeriet, Palle Dinesen, formand for Filskov Friplejehjems Venner, Sonja Laustsen, præst, Karin Engmarksgaard, borgmester, Ib Christensen og endelig fra Jens Kristiansen. Sidstnævnte roste,i kraft af sin tilknytning som pårørende, Friplejehjemmet for at have skabt det nærmeste man kan komme et hjem. Bestyrelsen takker for alle de fine og rosende ord fra alle talerne. Efter den officielle indvielse var der mulighed for at komme rundt og se alle afdelinger samt enkelte lejligheder både beboede og nogle af de helt nyrenoverede. Vi siger tak til de beboere, som beredvilligt stillede deres lejligheder til rådighed for et kig. Interessen var stor og alle kunne derefter, forskellige steder i huset, sætte tænderne i dejlig mad, leveret fra vores eget køkken. Tak til køkkenet for traktementet, som virkelig blev rost af mange besøgende. Udover dette vil jeg gerne som formand bringe en særlig tak til alle medarbejderne, både dem, som var på arbejde denne lørdag, og dem, som havde fundet vej til indvielsen uden for arbejdstid. Uden jeres konduite og store indsats havde dagen ikke kunnet gennemføres på så fin og god en måde, som den blev. Tilbage står så lige færdiggørelsen af vores nye carport, et ekstra fælleskøkken samt anlæg af det sidste af haven. Vi håber vi når det meste inden vinteren sætter ind. I hvert fald har konsulent, Palle Dinesen, meddelt, at han holder med sit virke pr. 1. januar Så vi skal have det sidste på plads inden. Her skal også lyde en stor tak til Palle for al den gode hjælp vi har fået igennem årene af ham. Til alle jer, som ofte bruger kræfter på Friplejehjemmet: Nu er rammerne næsten færdige. Nu kommer udfordringen med at fylde dem ud. Bestyrelsen ser, med udgangspunkt i det nuværende store engagement, med stor fortrøstning på, at dette også i de kommende år bliver noget, som vil komme til at ske til både glæde og gavn for alle vore beboere og hele Filskov By. Formand Johan Andersen.

15 15 Nørkelklubben: Filskov Pensionistforening: Opstart... Vi starter op igen d. 30/10-12 kl. 14 på Filskov Friplejehjem. Er der nu nogle damer som gerne vil med, men mangler det lille skub. Kan vi fortælle at det er frivilligt om man vil strikke til børnehjemmet i Letland eller til eget brug. Man er lige velkommen, vi har det rigtig hyggeligt - der bliver snakket og grinet. Det er aldrig kedeligt - der er altid nogen der har noget at fortælle. Er det nogen der ligger inde med garn de ikke får brugt, vil vi meget gerne have det. Hvis i også skulle ligge inde med gamle udgaver af Hendes Verden er vi også villige aftager af dem. De kan afleveres på Kærtoften 9. Husk Nørkelklubben mødes på friplejehjemmet i lige uger fra kl Vi glæder os til at se så mange som muligt. På gensyn En vellykket høstfest Den 28. august havde vi høstfest på Friplejehjemmet. Det var en rigtig hyggelige aften med ca. 85 deltager. dejlig mad og god underholdning af Carl. Chr. Winterskov, som spillede under middagen og bagefter fik han hjælp af sine venner. Tak til Pia for den lækre mad, du havde lavet til os. Juletur Den 21. november skal vi på juletur til Starupvej 6 i Agerbæk. Vi kører selv - afgang fra kirken kl pris pr. deltager 25,- kr. Tilmelding til Gurli på tlf Senest d. 16. november Øvrige oplysninger Den 12. december kl er der Lucia optog på Friplejehjemmet. Den 23. januar 2013 kl er der Generalforsamling på Friplejehjemmet. Filskov Pensionistforening Elisabeth Hilsen Ingse

16 HUSK!

17 17 Torsdagsklubben: Klubaften ændres tilbage til tordag... Så starte vi klubben op igen for uge fra 6. klasse og opefter. Vi voksne glæder os meget til at se jer igen. Når vi starter klubben op, denne sæson vil det blive om TORSDAGEN... Første gang torsdag d. 25. oktober 2012 kl i Viadukthallens mødelokale/cafeteria. Vi ændre klubaften tilbage til torsdag, fordi vi alligevel ikke fik rådighedstid i hallen, om mandagen. Og om mandagen har spejderne spejderaften for uge i den aldersgruppe. Der vil enkelte klubaftener være arrangerede noget ud af huset el. inviteres der en/flere til at komme og besøge os i klubben. hvor der evt. vil blive opkrævet et lille beløb pr. person. Disse tilbud er selvfølgelig frivillige. osv. tolereres naturligvis ikke, hvis det er noget vi får kendskab til. Har du lyst... Skulle du som forældre have lyst til at hjælpe med at tage en aften i klubben, er du meget velkommen til at henvende dig. Vi vil i klubben gerne sige en stor TAK til Jonna Thorning for hendes aktive indsats, siden klubbens start. Jonna har valgt at træde ud af klubben og gøre plads til nye kræfter. Disse nye kræfter bliver i år Marianne Jakobsen og Susanne Skov. Med venlig hilsen Karina Poulsen, Jonna Knudsen, Stine Junge, Marianne Jakobsen, Susanne Skov & Ditte Iversen Vi vil igen i år gerne pointere, at klubben er et gratis tilbud til vores unge mennesket. Og at vi voksne sidder der som frivillige og vil ikke tage ansvar for, hvad der sker udenfor klubben. Men slagsmål, mobning

18 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

19 Aktivitetskalender Det sker i Filskov November: 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Jagtforening: Andejagt på Hallundbækgård. Start kl Filskov Friskole & Børnehave: Åbent hus fra kl Filskov Pensionistforening: Juletur til Starupvej 6 i Agerbæk kl Viadukthallen/Filskov Idrætsforening: Kursus i Hjertestarter kl Filskov Friplejehjem: Sangaften med Johan Andersen og John Skou, kl Alle er velkommen. December: 5. Filskov FDF: Avis & Jern indsamling kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Pensionistforening: Luciaoptog kl på Friplejehjemmet. 15. Viadukthallen Venner: Julefrokost i hallen fra kl Januar: 3. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov FDF: Avis & Jern indsamling kl Hjertestiudvalget: Nytårsmarch fra anlæget kl Filskov Jagtforening: Generalforsamling kl i Viadukthallens mødelokale. 19. Filskov Jagtforening: Rævejagt hos Hans Moustgård, start kl Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl i Viadukthallens mødelokale. 23. Filskov Pensionistforening: Generalforsamling kl på Friplejehjemmet. FILSKOV GENBRUG Kirkens Korshær Amtsvejen 10 Filskov Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne. Ring for afhentning/aflevering tlf Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl

20 Mødekalender for Indre Mission i Filskov November: 8. Møde m. missionær, Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Mulighed for køb af bøger. 22. Møde m. præst Mogens Svendsen, Kølkjær. 26. Lederkonvent i Filskov v. Carsten Korsholm Poulsen (Sprint). December: 5. Årsfest m. præst Holger Haldrup, Skanderup. Indsamling til missionshuset. 13. Familieaften v. børne- og juniorklub. 29. Julefest m. missionær Henrik Dideriksen, Skive. Januar: Uge 2 Bedeuge Tirsdag hos Jenny og Hans Peter Jensen, Høgelundvej 44. Præst Jakob Legarth, Ringive leder aftenen. Onsdag i missionshuset. Mikael Lind leder aftenen. Torsdag: hos Inger Pedersen, Toften Møde m. lærer LTC, kfs Frank Kristensen, Ødsted. Mødet starter kl med fællesspisning. 24. Møde m. fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande. Emne: Engle i tjeneste for Gud. 26. Bibelkursus i Bække kl Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen

21 Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

22 22

23 23 Sdr. Omme-Filskov 4H: Nyt fra 4H Den 22. september inviterede vi forældre og søskende til syltedag. Der blev lavet æblemos, æblesaft og æblegelé. Saft og gelé skulle bruges til vores høstfest. Af mosen lavede vi æblekage, som vi spiste bagefter. Mellem hovedret og dessert dansede vi nogle folkedanse, som både 4H-er og forældre kunne være med til. Inden desserten var der uddeling af årsnåle og beviser for årets opgave. Vores høstfest var 5. oktober på Filskov Friskole. 4H-erne lavede en 3 rettes menu til forældre og søskende. Bestyrelsen går nu i gang med at tænke på næste års program, og medlemmer og forældre er velkomne til at komme med ideer. Jens Erik Rasmussen Sdr. Omme Filskov 4H VIN CHOKOLADE SPECIALITETER FIRMAGAVER BUTIKKEN ER ÅBEN TORSDAG, FREDAG & LØRDAG Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve! KIKANA, Jernbanegade 8, 7200 Grindsted Tlf

24 24 Filskov Idrætsforening: Uddeling af lederpokal Lederpokalen gives til en person der har gjort en ekstra ordinær indsats i idrætsforeningen. Alle kan indgive indstillingerne og de sendes til eller ligges i postkassen Gyvelvænget 19. Vi stemmer om hvem der skal have tildelt pokalen på generalforsamlingen. Indstillinger skal være modtaget senest den 18. januar Generalforsamling 2013 Filskov Idrætsforening afholder generalforsamling tirsdag den 22. januar 2013 kl i hallens mødelokale, med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år 7. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år 8. Valg af udvalg for 2 år 9. Eventuelt Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 18. januar Fodbold Efterårssæsonen 2012 har budt på mange forskellige resultater for fodboldholdene. På ungdomsholdene har der været mange spændende og underholdende kampe. Vores U13 drenge har klaret det flot i A-rækken, hvor det er blevet til mange sejre over store klubber. Seniorholdene i serie 4 og 6 har haft mange tætte og intense kampe i deres puljer. Serie 6 sluttede som nummer 5 i puljen, hvorimod serie 4 i skrivende stund ligger med kun 5 point efter 11 kampe. En nedrykning til serie 5 er nok en kendsgerning. Vores Oldboys hold har til gengæld haft en forrygende efterårssæson med kun et nederlag. Dermed rykker de op i A-rækken hvor der venter spændende kampe mod blandt andet Sdr. Omme der ligeledes er rykket op. fortsætter næste side

25 25 Filskov Idrætsforening, forsat: Vi vil gerne takke alle de mennesker som har hjulpet os i det forgangne år. Den store frivillige indsats fra de mange trænere, holdledere, dommere, forældre og spillere har gjort endnu en sæson mulig at gennemføre. Vi håber på at møde den samme opbakning i næste sæson. Hvis der er nogle, som går rundt med et ønske om at give en hånd med i den kommende sæson, det kunne være som træner eller hjælpetræner, så kontakt et medlem fra fodbold udvalget og lad os få en snak om det. Indendørs fodbold I skrivende stund er de endelige træningstider for ungdomsholdene ikke fastlagt. Disse vil blive bekendtgjort senere. Igen i år afholder vi vores traditionsrige julestævne hvor man kan tilmelde sig i A, B eller C rækken alt efter evne og lyst. Der vil komme et opslag hos Spar om dette arrangement. Julefodbold Igen i år vil vi arrangere et fodbold stævne mellem jul og nytår, det bliver fredag den 28. december. Nærmer info bliver ophængt senere. Med venlig hilsen Fodbold udvalget Gymnastik Vi er kommet godt fra start med endnu en sæson med fuld fart på ved Gymnastik. Ca 120 gymnaster er godt i gang fordelt på hold med de yngste på forældre/barn til de ældste på Seniorer. De fleste instruktører har allerede nu været på et eller flere kurser for at få ny inspiration og ideer til vinteren. fortsætter næste side Miljøvenlig rengøring med mikrofibre Salg og demo Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/ina Meldgaard Birkemosevej 16 Filskov 7200 Grindsted Mobil

26 26 Filskov Idrætsforening, forsat: Børnedag Lørdag d. 27. oktober deltager ca 10 børn ved Børnedag i Vorbasse Fritidscenter. Der bliver fart på med instruktører fra Juniortræningsholdet i Ølgod; Leg, rytme, spring og en tur i pølen bliver det også til. Power Hoop Som noget nyt, har vi i år startet et hold med Power Hoop. Holdet fortsætter indtil opvisning og der er stadig plads til flere. Der har været forespørgsler på Power Hoop for mænd, derfor har vi lavet to prøve/inspirations aftner, hvor mænd kan komme og prøve GRATIS hvad det vil sige at gå til Power Hoop. Træningerne finder sted onsdag den 24/10 og onsdag den 31/10 begge dage kl i Viadukthallens mødelokale. Ud fra tilslutningen og interessen ved disse to aftner tager vi stilling til om der er grundlag for at starte et hold - hold øje med opslag i hallen og ved SPAR. fortsætter næste side

27 27 Filskov Idrætsforening, forsat: 6 friske spring fyre mangler holdkammerater... Der er stadig plads til mange flere friske fyre på klasse drenge og det er selvfølgelig GRATIS at komme og prøve to gange. Træning foregår onsdage kl i Viadukthallen Forældre/Barn Holdet holder flytte-dag. Træning vil fra uge 43 foregå lørdage kl i Viadukthallen. Der vil være enkelte aflysninger i løbet af vinteren og træningerne fortsætter derfor frem til 1. maj 2013 Gymnastikopvisninger Område opvisning i MAGION, Grindsted lørdag den 9. marts her vil vi få brug for et par hjælpere til at passe kassen ved indgangen et par timer. Kontakt Lone ( ) hvis du hat lyst til at hjælpe. Forårsopvisning i Filskov søndag den 17. marts kl hvor vi i år får besøg af Balle Musik- & Idrætsefterskole der har tre lokale piger på skolen i år. fortsætter næste side

28 28 Filskov Idrætsforening, forsat: Håndbold Så er håndbold sæsonen skudt i gang, vi er glade for at kunne præsentere hele 8 hold denne sæson. Lige fra U6 til senior håndbold. Både drenge og pige hold. Der er stadig plads til flere på alle hold. Så kunne du tænke dig at være en del af fællesskabet, så se træningstiderne i hallen. Vi har igen i år samarbejde med FCM håndbold, og ser frem til nogle gode oplevelser med indløb og gode ligakampe. De enkle hold vi få besked, når vi ved mere. Desuden kan vi offentliggøre datoen for brag i hallen. Der vil i år blive afholdt brag i hallen d. 25. november, vi håber at på ligeså stor opbagning fra tilskuerbækken, som der var sidst, vi afholdte brag i hallen. Nedenfor kan I se programmet for d. 25. november, der kan dog ske små ændringer, så hold øje med opslaget rundt i byen. Håndbold udvalget Kl. Række Hjemmehold Udehold 09:40 U-12 Pige C Filskov Idrætsforening Brande HK 2 10:30 U-12 Drenge B Filskov Idrætsforening Brande HK 11:20 U-10 Pige B Filskov Idrætsforening Grindsted HK 12:10 U-10 Drenge Filskov Idrætsforening Lund IF 13:00 U-14 Piger C Filskov Idrætsforening HK Give Fremad 3 13:50 Serie 3 Herrer Filskov Idrætsforening Hejnsvig KFUM fortsætter næste side

29 29 Filskov Idrætsforening, forsat: Nye trøje sponsorer Vi vil gerne takke alle sponsorerne for nye trøjer til følgende fodboldhold: U-10 drenge: Damsbæk Entreprenør (Foto i næste nr. af Info) U-12 piger: SPAR / Østergaard Smedie (Foto i næste nr. af Info) Dame Senior: Den Jyske Sparekasse (se Foto) fortsætter næste side

30 30 Filskov Idrætsforening, forsat: Viadukthallen & FIF: Motionsrummet Nyt udstyr på vej Motionsrums instruktørerne og udvalget har lavet en liste over ønsker til nye maskiner og udstyr samt små forbedringer. Listen er nu blevet behandlet og godkendt af Viadukthallens forretningsudvalg. Så indkøb og forbedringer vil blive foretaget løbende i den kommende periode. Husk indskrivning Husk venligst at ALLE skal skrive sig på indskrivningslisten INDEN der startes på at træne. Husk ved genoptagelse af abonnement Hvis du tidligere har haft abonnement på en træningsperiode og gerne vil i gang igen efter en pause, så kontakt venligst Andreas Andersen på / for at være sikker på at din adgang til motionsrummet virker. Kursus i hjertestarter d. 21/11-12 Så er chancen for at lære eller genopfriske færdigheder i at betjene vores hjertestarter. I kurset vil der indgå praktisk og teoretisk undervisning ved Hjerteforeningens medarbejder Toni Højrup Jensen fra Sdr. Omme. Vi starter kl i Viadukthallens cafeteria og forventes færdig kl Kurset er gratis, bespisning koster kr Max 15 deltagere efter først til mølle princip. Tilmelding til Torben Jakobsen på tlf eller mail info Med venlig hilsen Viadukthallen og FIF

31 31 Kontaktudvalget: Lidt aktuelt om strukturændringer i Kontaktudvalget i Filskov På Kontaktudvalgsmødet i maj måned, orienterede bestyrelsen for Filskov Sogns Borgerforening Kontaktudvalget om, at foreningen påtænkte en nedlæggelse af sig selv hurtigst muligt. En ekstraordinær generalforsamling var allerede berammet inden sommerferien. Bestyrelsen for Borgerforeningen orienterede endvidere om, at der ved en nedlæggelse ville være forskellige praktiske forhold, som måtte behandles og fordeles til andre foreninger. Disse oplysninger satte en debat i gang i Kontaktudvalget, og for at gøre en lang historie kort blev man enige om, at diskutere lukningen og følgerne heraf igen på Kontaktudvalgsmødet i august. Samme aften i maj havde Kontaktudvalget en fortsat drøftelse af, hvordan udvalget, efter, sidste vinter, at have udvidet antallet af mødedeltagere i Kontaktudvalget med forsyningsselskaberne, fortsat kunne optimere sit virke til gavn for Filskovs fortsatte udvikling. Ud fra Kontaktudvalgets aktuelle behov for at revidere sine gældende vedtægter, så de kom til at matche fremtidens behov, opstod på mødet så ideen om, at tænke nedlæggelsen af Borgerforeningen og ovenstående behov sammen. På mødet i august fremlagdes derfor et sæt nye vedtægter, som kunne give mulighed for at fusionere eller sammenlægge de to foreninger med det bedste fra begge bibeholdt. En diskussion på mødet viste stor enighed om det positive i en sammenlægning. Navnet på den fusionerede blev man enig om at diskutere videre på Kontaktudvalgsmødet i november, hvor der også bliver sat dato på, hvornår sammenlægningen kommer til at ske. fortsætter næste side

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk 22. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2012 BYFESTEN NÆRMER SIG Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9 Øvrige nyheder... Gåture arrangeret af Hjertestiudvalget... Læs mere på side 5-6 Åben

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år 23. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2013 OPLYSNING... Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år Det gør den fra d. 23. - 26. maj men inden da kan vi godt bruge lidt hjælp... Læs mere på

Læs mere

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 21. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2011 Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 Øvrige nyheder... Ny udtrækning på Idrætsaktier... Læs mere på side 3 Hjemmekamptider... Læs mere på side 5-6

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27 22. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer...

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni 25. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2015 Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for byen. Nu har vi alle optimale forhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august 21. årgang www.filskovogomegn.dk august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen..

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere