støt op om faget Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, leder Fodterapeuten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "støt op om faget Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, leder Fodterapeuten"

Transkript

1 Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter AUGUST 2010 SÆRNUMMER

2 leder Af Tina Christensen, Formand Fodterapeuten Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter. Udkommer 10 gange årligt plus et særnummer. Oplag: stk. Udgiver Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter, Holsbjergvej 29, 2620 Albertslund, tlf Redaktion Afsluttet: 19. juni Tina Christensen, ansvarshavende redaktør Mikael Horup, redaktør Tlf Abonnement: 625 kr. pr. år. eksklusiv moms. Forside Foto: Mikael Horup. Tekstsideannoncer Kontakt Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter på telefon eller Rubrikannoncer: Kontakt Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter på telefon eller Annoncepriser Tekstsideannoncer: 1/1 side: kr. 1/2 side: kr. 1/3 side: kr. 1/4 side: kr. Rubrikannoncer: Medlemspris: 15,50 kr. pr. spaltemillimeter Ikke-medlem: 37 kr. pr. spaltemillimeter Alle priser er ekskl. moms. Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise annoncer, der strider mod foreningens vedtægter eller fagbladets profil. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkter. Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen. Grafisk produktion LasF Tryk Rosendahls Deadline for indhold og annoncer Nr. 7/10: 10. august. Udkommer omkring 1. september Nr. 8/10: 10. september. Udkommer omkring 1. oktober Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, sol, strand og vand. Men som udøvende fodterapeut kan det godt være, at der sniger sig en enkelt tanke om overenskomst, ydernumre og patienter ind i tankerækken og blander sig med grillopskrifter og solcreme. Det er ganske forståeligt, da det er vores levebrød som er under pres fra flere sider. fagdagene Landsforeningen har gang i flere spændende tiltag, som jeg håber at I alle vil støtte op om. Fagdagene på Nyborg Strand giver en helt unik mulighed for, at du kan få din faglige viden opdateret inden for et bredt spekter af vores fagområder. Det forarbejde som kursusafdelingen har lagt i, at Fagdagene skal blive en succes, fortjener den største opbakning fra alle os medlemmer. fodens dag For at vise Hr. og Fru Danmark hvad Klinik for Fodterapi kan gøre for deres fødder, har vi valgt at holde Fodens Dag. I år bliver det den 23. september og fremover holder vi Fodens Dag den næstsidste torsdag i september. I har modtaget information om Fodens Dag både i form af breve og invitationer til kollegamøder. Et helt selvstændigt område på medlemshjemmesiden er blevet reserveret til information og oplysninger om Fodens Dag. For at det skal blive en succes der kan mærkes, er det vigtigt, at også du giver en hånd med på denne dag. Forsat god sommer til jer alle. Tina Christensen formand. støt op om faget Kontrolleret oplag: eksemplarer i perioden 1. juli juni

3 i dette nummer: Nyheder 4 Danske Regioner Forhandlinger mellem LasF side 6 Overenskomstforhandlinger 6 Ydelsesbeskrivelsesudvalg (nedsat af DR og LasF i fællesskab) Giver input til forhandlingerne omkring ydelser og det faglige indhold Forhandlingsudvalg (nedsat af LasF) Forhandler overenskomsten for LasF overenskomstforhandlingerne Nedsættelsen af diverse udvalg er det første skridt i overenskomstforhandlingerne. Vi giver dig status på forløbet. Fælles fodslaw om Fodens Dag 8 Nyt fra bestyrelsen 11 Sygesikringsudvalg (nedsat af LasF) Støtter forhandlingsudvalget generelt om overenskomsten side 8 fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] fælles fodslaw om fodens dag Den 23. september er det Fodens Dag. Få alle oplysningerne du har brug for, for at komme godt i gang. Planlæg din markedsføring af din klinik 12 Nyt messemateriale til låns 18 Nyuddannede juni side 12 planlæg din markedsføring af din klinik Med de rigtige værktøjer, er det slet ikke så svært at planlægge sin markedsføring. Vi viser dig hvordan du kan gøre.. FOA og fødder 20 Velkommen til fagdagene Vedtægter, venskaber og varme vokaler 24 Kursuskalender 26 side 21 Velkommen til Fagdagene og GeneraLforsamling 2010 Programmet for de to fagdage i oktober og årets generalforsamling, er nu næsten helt færdigt, og venter bare på, at du skal tilmelde dig. Kollegamøder 29 Ledige stillinger 30 Kontaktpersoner 31 Nye posters 32 3

4 Nyheder nyheder nyheder nyheder det er kun chippen der dur Det er slut med at have terminaler og automater, der kun kan læse magnetstriben på betalingskort og Dankort. Har kortet en chip, skal den læses. Kun hvis det ikke lykkes at læse chippen, eller kortet ikke er udstyret med en chip, må man bruge magnetstriben. Ifølge PBS, der administrerer dankortet, giver det et løft til betalingssikkerheden i Danmark. Skæringsdatoen for de nye ændringer var den 1. juli Hvis man fortsat ønsker at modtage betalinger med betalingskort efter den dato, skal ens terminal være i stand til at læse chippen. De nye terminaler på markedet har en funktion, der gør det muligt for forretninger og klinikker, at foretage off-line transaktioner. Det betyder, at hvis terminalen ikke kan få forbindelse til PBS, lagrer den betalingen i selve terminalen og sender den videre til PBS når det igen er muligt at etablere forbindelsen. På den måde er det ikke nødvendigt at afvise en betaling på grund af nedbrud eller manglende forbindelse - patienten eller kunden kan altid betale. Læs mere på: pas på hajerne! Er der to ting der altid følges ad er det sommertid og annoncehajer. Sommerperioden kan vise sig at blive dyrere end beregnet for mange erhvervsdrivende, hvis de siger ja til annoncer på internettet eller andre steder, uden at få en reel vare for det. Landets annoncehajer går for alvor til angreb når temperaturen stiger landet over. For når termometret når op i det røde felt, er det ferietid og derfor også nedsat bemanding de fleste steder. Det benytter fupfirmaerne til at sælge fupannoncer i massevis. Håndværksrådet har gennem mange år kæmpet en hård kamp mod de mange annoncehajer, og har blandt andet via tv-indslag og hjemmesiden hajnettet.dk gjort deres til at få skovlen under de mange svindlere. Heldigvis er et af de firmaer der er årsag til de fleste henvendelser, Dansk Tele Support, blevet dømt for bedrageri og vildledende markedsføring. Fra LasF's side kan vi anbefale, at man generelt siger nej til alle der ringer for at sælge noget, og som det mindste i hvert tilfælde får tilbuddet eller materialet tilsendt skriftligt. Læs mere på: revisionspligten er blevet lettet Grænsen for hvornår en virksomhed har pligt til at få sit årsregnskab revisorpåtegnet hæves fra en nettomsætning på 3 mio. kr. til 8 mio. kr. årligt. 1. januar 2011 bliver det frivilligt for virksomheder med en omsætning på op til otte mio. kr. at vælge, om de vil have revideret deres regnskab. Det er en ændring fra i dag, hvor revisionspligten går ved en omsætning på tre mio. kr. Læs mere på: har du styr på momsen? Hvordan momser vi telefonen efter multimedieskatten? Kan det passe, at patientens og medarbejderens kaffe 4

5 nyheder nyheder nyheder nyheder skal deles op i regnskabet? Der er mange spørgsmål og endnu flere svar i Bogen om moms, som Regnskabsskolen udgav den 16. juni Bogen er en selvhjælpsbog for selvstændige, der gerne vil vide lidt mere om momsreglerne. Med en lang række ændringer fra den 1. januar 2010, giver bogen læseren svar på de mest almindelige spørgsmål i et let sprog og med mange regneeksempler. Bogen har fokus på den praktiske håndtering af momsspørgsmål. Bogen kan læses fra start til slut eller benyttes som et opslagsværk. Bogen er skrevet af Anette Sand, der er faglig direktør i Regnsskabsskolen og som har undervist på kurser vedrørende økonomi, regsnskab bogholderi og moms. Læs mere på: For første gang sætter regionerne nu årstalpå, hvornår der kun er én elektronisk patientjournal (EPJ) per region. Drømmen om én fælles EPJ per patient har været drømmen for skiftende sundhedsministre, amter og nu regioner i snart 15 år. I 2013 kan man ifølge Danske Regioner stoppe drømmeriet. Regionernes sundheds-it organisation, RSI, har nemlig udgivet en rapport, der viser, at alle fem regioner har sat 2013 som deadline for, hvornår de mange patient relaterede it-systemer, skal være kogt ned til blot én per region. Både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd (DSR) er begejstrede for planerne, men formanden for DSR Grete Christensen formaner dog at "det er vigtigt, at man inddrager de sundhedsprofessionelle i arbejdet med at udforme systemerne." Hun peger på vigtigheden af, at andre end lægerne kan benytte flest mulige af systemerne. Kilde: Altinget.dk Nyt patientklagesystem Patienternes resstilling forbedres med den netop vedtagne ændring af patineklagesystemet. Inden Folketinget gik på sommerferie, nåede de netop at vedtage et lovforslag om ændring af patientklagesystemet. Loven betyder nye og bedre forhold for patienter, der er utilfredse med den behandling, de har modtaget. Det nye patientklagesystem har været længe undervejs og har åbnet mulighed for patienterne nemmere kan klage og for at få en hurtigere afgørelse på klagesagerne. Det nye system betyder bl.a., at der bliver etableret en ny myndighed - Patientombudet - der skal behandle og afgøre klager bl.a. over sundhedsvæsenets faglige virksomhed. En vigtig forbedring er, at patienterne nu får mulighed for at få en vurdering af, om der faglige indhold i behandlingsforløbet har været kritisabelt. Det betyder, at der nu bliver mulighed for at klage over systemfejl. Hidtil har det kun været muligt at få en vurdering af, om der er grundlag for kritik af konkrete personer involveret i behandlingsforløbet. De nye regler træder i kraft den 1. januar Læs mere på: l130/som_vedtaget.htm en patientjournal per region i 2013 Verdens største sko i størrelse 1071, kunne deltagerne i messen Inter-Schuh-Service 2010 se ved indgangen til messeområdet i Wiesbaden, Tyskland. 5

6 Overenskomst overenskomst forhandlingerne Efter stormødet i Odense har der været flere kontakter mellem Landsforeningen og Danske Regioner med det formål at få udarbejdet en ny overenskomst Af Tina Christensen Vi har sammen med Danske Regioner besluttet, at starte et forhandlingsforløb op. Der er nedsat et udvalg, som skal se på ydelserne i en fremtidig overenskomst altså et Ydelsesbeskrivelses-udvalg. Dette udvalg skal have en faglig indgangsvinkel til overenskomsten. LasF og Danske Regioner har i fællesskab besluttet, at udvalget skal bestå af tre repræsentanter fra LasF og tre fra Danske Regioner - samt én fra sundhedsstyrelsen. Ydelsesbeskrivelsesudvalget LasF repræsentanter: Anne Rasmussen, Statsaut. Fodterapeut Lone P. Christensen, Statsaut. Fodterapeut Ulla Dennild, Statsaut. Fodterapeut Danske Regioners repræsentanter: Rolf Jelnes, Overlæge Knud Yderstræde (deler en plads), Overlæge Niels Ejskjær (deler en plads), Afdelingslæge Berith Madsen, praktiserende læge, Dansk selskab for almen Medicin Sundhedsstyrelsens repræsentant: Dorthe Goildsmith, Sundhedsstyrelsen Sekretærer for udvalget: Mogens Andersen (sekretær for udvalget), LASF Rikke Friis/Pernille Moll (sekretærer for udvalget), Danske Regioner LasF's repræsentanter i ydelsesbeskrivelsesudvalget Anne Rasmussen har stort kendskab til diabetes. Anne arbejder på Steno og har de sidste 18 år været tilknyttet et sårcenter. Lone Christensen har arbejdet med overenskomster de sidste 25 år og Ulla Dennild siden 2002 Ulla er samtidig bestyrelsens repræsentant i udvalget. Landsforeningens medlemmer af udvalget mødtes den 9. juni for at forberede et oplæg til mødet i Danske Regioner. Oplæg blev drøftet med bestyrelsen den 16. juni, inden det blev sendt til medlemmerne af udvalget i Danske Regioner. første møde Udvalget i Danske Regioner mødes første gang den 23. juni og har som mål at være færdige med opgaven ved udgangen af september måned. Næste møde er aftalt til udgangen af august måned og udvalgets sidste møde er allerede nu aftalt til sidst i september måned. På mødet med Danske Regioner fik Forhandlingsudvalget udleveret et oplag til dele af en fremtidig overenskomst. sygesikringsudvalget LasF har også nedsat et sygesikringsudvalg, som skal se på overenskomsten generelt og støtte forhandlingsudvalget og deres arbejde. Sygesikringsudvalget består af: Tina Christensen, Gyrit Madsen, Jann Pristed, Lotte Qvist, Tina Dupont og Bente Jensen. Sygesikringsudvalget afholdte deres første møde den 29. juni, hvor udvalget blandt andet gennemgik oplægget til en fremtidig overenskomst, så forhandlingsudvalget har et grundlag at gå til de første egentlige forhandlinger med. Næste møde er sidst i august måned. Forhandlingsudvalget Forhandlingsudvalget varetager forhandlingerne med Danske Regioner. Udvalget består af: Tina Christensen, Gyrit Madsen, Mogens Andersen og forhandlingschef fra FTF Klaus Matthisen. LasF har aftalt med Danske Regioner, at vi stræber mod at have en overen- 6

7 Forhandlinger mellem grafik: Mikael Horup Danske Regioner LasF Ydelsesbeskrivelsesudvalg (nedsat af DR og LasF i fællesskab) Giver input til forhandlingerne omkring ydelser og det faglige indhold Forhandlingsudvalg (nedsat af LasF) Forhandler overenskomsten for LasF somst færdig til november måned og at alle indholdspunkter i en fremtidig overenskomst skal være afklaret inden udgangen af september måned. Så kan vi i oktober og november koncentrere os om det økonomiske, når ydelsesbeskrivelsesudvalget er færdigt med deres arbejde. Når overenskomsten er færdig til november, bliver den sendt ud til afstemning blandt medlemmerne. Tilbagemelding fra Danske Regioner Danske Regioner er vendt tilbage efter deres møde den 15. juni med besked om, at Danske Regioner ser meget positivt på den igangværende proces med i fællesskab at finde et forhandlingsgrundlag for en overenskomstaftale, herunder arbejdet med at udarbejde nye forslag til ydelses- og forløbsbeskrivelser. De forventer, at dette arbejde vil give et bedre grundlag for at forhandle honorarer. For at regionerne kan indgå i forhandlingerne skal de have flere faktuelle oplysningerne om antallet af behandlinger mm. Regionerne er i gang med at skaffe dette grundlag. Når de er færdige med det og ydelsesudvalget er færdigt, kan vi påbegynde de egentlige forhandlinger. Sygesikringsudvalg (nedsat af LasF) Støtter forhandlingsudvalget generelt om overenskomsten Danske Regioners henvendelse til fodterapeuter. Vi har erfaret, at regionerne ringer til fodterapeuter, der ikke har ydernummer. Dette finder vi ganske forkasteligt, hvilket vi også har meddelt Danske Regioner. Vi har samtidig informeret dem om, at vi forventer, at de stopper med denne praksis øjeblikkelig. Danske Regioner vil tage kontakt til regionerne angående dette. 7

8 fodens dag fælles fodslaw om fodens dag Torsdag den 23. september 2010 er det ikke blot jævndøgn i Danmark, det er også Fodens Dag. I tidsrummet fra kl. 14:00 til 18:00 vil der over hele landet blive afholdt aktiviteter til fremme for kendskabet af fodterapeuter og de ydelser fodterapeuter udfører. Af Mikael Horup Et længe ønsket comeback til Fodens Dag er nu på plads. Landsforeningens bestyrelse har valgt at genoptage Fodens Dag som en årlig tilbagevendende begivenhed. De næste fem år er den anden sidste torsdag i september måned Fodens Dag. Valget er faldet på denne dag ud fra flere grunde, bl.a. har vi tjekket at der ikke foregår andre større begivenheder denne dag, så som fodboldlandskampe, folketingsvalg eller større messer/arrangementer som vi p.t. kender til. September er som måned valgt ud fra det synspunkt, at sommerferien er overstået og efterårsferien ligger en måned ude i fremtiden, og de fleste har en normal arbejdsmåned. Desuden er vejret i september ofte godt. Torsdag er valgt ud fra den grund, at det er den dag i ugen hvor der oftest er tid til lidt ekstra ingen mandagssløvhed, ingen tirsdagstravlhed, ingen onsdags midtvejsblues og ingen fredags nu-er-det-weekend eufori. Desuden er torsdag den dag i TV-ugen, hvor der er færrest serier der skal passes alt i alt den bedste dag i ugen til et arrangement. Tema for Fodens Dag Temaet for Fodens Dag er: Få et fodtjek få tjekket dine fødder gratis hos din lokale fodterapeut. Teamet er valgt fordi det skal være nemt at sætte aktiviteter i værk på lokalplan og, som ikke koster dig meget andet end et par arbejdstimer. Altså ingen egentlig fodbehandling, men et eftersyn af fødder med efterfølgende gode råd om behandling, pleje, strømper og sko. Formålet med Fodens Dag Vi skal alle være med til at øge kendskabet til fodterapi lokalt og nationalt, og dermed i den sidste ende skaffe flere patienter til din klinik. Et andet mere sekundært formål er, at gøre politikere, konkurrenter og kolleger fra behandlingssystemet opmærksomme på LasF, som en seriøs sparrings- og forhandlingspartner. Aktiviteter i forbindelse med Fodens Dag Vi har delt aktivitetsniveauet op i to kategorier, nemlig i den del som LasF s tager sig af (den centrale del) og i den del som du og dine kolleger tager sig af (den lokale del). De to dele er afhængige af hinanden og kan ikke stå alene. Den centrale del: I alt materiale bliver der brugt logoet 8

9 På Aktivmødet i juni måned, var der stor tilfredshed med, at Fodens Dag genopstår den 23. september. vigtige datoer 15. august 2010 Tilmeldingsfrist for deltagelse i Fodens Dag 3. september 2010 Markedsføringspakken bliver senest fremsendt til de deltagende klinikker Foto: mikael horup 23. september 2010 Fodens Dag for Fodens Dag. Et nyt logo der skal bruges som gennemgående rød tråd, og være med til at skabe en identitet for Fodens Dag. LasF udsender over en periode en række pressemeddelelser ud med teasere om forskellige fodproblemer a la vidste du at.. LasF kontakter Go Aften Danmark/ Go morgen Danmark og Aftenshowet direkte for at skabe interesse for Fodens Dag. Vi tror på, at Fodens Dag er så interessant en begivenhed, at vi kan komme i landsdækkende TV. Patientmagasinet Gå Godt nr. 3 udkommer den 1. september og vil fokusere meget på selve foden, dens funktioner og behandling af foden. Fodens Dag bliver selvfølgelig også omtalt. Gå Godt vil være særdeles egnet til udlevering på Fodens Dag. LasF har ekstraordinært åbnet for, at du i forbindelse med Fodens Dag kan tilkøbe flere eksemplarer af Gå Godt nr. 3, uden at du dermed opgraderer dit abonnement. Du kan bestille flere ekstra eksemplarer på fodens-dag eller ved at ringe til sekretariatet. I forbindelse med Fodens Dag lancerer LasF også hjemmesiden www. altomfoden.dk Hjemmesiden skal fremover være det sted man som Hr. og Fru Jensen, Dr. Jensen, politiker Jensen og studerende Jensen umiddelbart vil søge sine oplysninger, når talen falder på fødder. Materialet til hjemmesiden kommer dels fra lasf.dk og dels være materiale tilvejebragt gennem nyskrivning og eventuelle aftaler med eksterne indholdsleverandører. Hjemmesiden skal desuden virke som talerør for Videncenter for Fødder, og være med til at offentliggøre de resultater som videncentret kommer frem til. LasF producerer en markedsføringspakke bestående af: plakater til lokal ophængning på plakaterne vil der være afsat plads til, at man lokalt kan skrive tid og sted for begivenheden. to sæt flyers en der bruges før aktiviteten der promoverer Fodens Dag og en der uddeles på selve dagen med gode råd om fødder og fodpleje. Balloner med Fodens Dag påtrykt Markedsføringspakken er gratis for de deltagende fodterapeuter og deres Klinik for Fodterapi. LasF producerer et radiospot der kan udsendes lokalt på de lokale radiostationer. Radioreklamer er ikke nævnt i markedsføringsloven og er derfor ikke 9

10 Hjælp Vi vil gerne bruge et kendt ansigt som talsperson for Fodens Dag. Derfor vil vi gerne have jer til at kontakte os, hvis I har en kendt person blandt jeres patienter ring til Mikael Horup på eller kontakt Mikael på fodens [ KLINIK FO omfattet at forbuddet mod elektronisk markedsføring. Spottet kan hentes på LasF producerer en annonceskabelon der kan indrykkes lokalt. Annoncens tema er Fodens Dag og Få et fodtjek. Annoncen kan hentes på LasF udarbejder en drejebog til de deltagende klinikker, med gode råd til hvad der skal gøres og siges lokalt. Drejebogen udsendes sammen med markedsføringspakken til de fodterapeuter der har tilmeldt sig aktiviteten. Gå Godt vil i september udgaven fokusere meget på selve foden, dens funktioner og behandling af foden. Fodens Dag bliver selvfølgelig også omtalt. Indlæg kommer også til at spille en væsentlig rolle i det kommende nummer. Det er blandt andet lykkedes os, at få den danske golf superstjerne Iben Tinning til at gå til en fodterapeut for at få hjælp til sit golfspil. Hvordan det gik, kan du læse i Gå Godt nr. 3 Husk at bestille ekstra numre af Gå Godt til uddeling på fodens-dag Den lokale del Det er lokalt at succesen skal hentes hjem! Uden opbakning lokalt fra dig, dine fodterapeut kolleger og de lokale Klinik for Fodterapi, bliver Fodens Dag ikke en succes. Det er landsforeningens anbefaling, at man lokalt finder sammen, og i fællesskab planlægger forløbet for Fodens Dag. Det vil være meget nemmere og mindre omkostningskrævende, hvis I kan finde ud af at arbejde sammen om en lidt større aktivitet i lokalområdet det vil også skabe mere opmærksomhed og give jer en større chance for at få omtale i medierne. Idéer til lokalaktiviteter Fodens Dag skal nødvendigvis ikke foregå i en Klinik for Fodterapi, da du risikerer at det vil være de patienter som normalt kommer i klinikken, der vil finde Fodens Dag interessant. I stedet for ville du og dine kolleger kunne få mange flere mennesker (kommende patienter) i tale ved at stille jer op i det lokale idrætscenter eller fitnesscenter, det lokale indkøbscenter, på torvet i byen eller i gå gaden. Biblioteket eller rådhuset der ofte har længe åbent om torsdagen er også gode muligheder, for at få mange mennesker i tale. Du kender sikkert et godt sted i dit nærområde for sådan en aktivitet. Husk at lave en aftale med ejeren af stedet, som f.eks. kommunen, sportsklubben eller handelsstandsforeningen. I store byområder kan I med fordel afholde aktiviteten i flere centre, haller etc. Det er landsforeningens erfaring fra messedeltagelse, at man med f.eks. et podobaroskop kan tiltrække adskillige interesserede personer, og at der er mange der gladelig lytter med på gode råd om fødder. Lokale omkostninger Når du har tilmeldt dig med en aktivitet til Fodens Dag, vil du modtage markedsføringspakken uden beregning. Ønsker du at købe yderligere materialer vil du blive faktureret herfor. Når man er flere klinikker der går sammen om en aktivitet vil det lette arbejdet, hvis der kun er én leveringsadresse for det materiale vi skal sende. Det vil desuden også være med til at holde omkostningerne nede. 10

11 dag R FODTERAPI ] nyt fra bestyrelsen Ønsker man lokalt at benytte radiospots, sker selve afviklingen af radiospottet for egne midler. LasF betaler for udviklingen af et standard radiospot, der kan hentes gratis på www. lasf.dk/fodens-dag Annoncer i lokalblade sker for egne midler. LasF udarbejder en standard annonce, der kan hentes gratis på Bestilling af markedsføringspakken På hjemmesiden har vi oprettet et område kun til Fodens Dag. Her vil du kunne finde oplysninger om Fodens Dag, de aktiviteter vi kender til og bestille materialer samt hente annoncer og radiospot. Det er også på denne side du tilmelder en aktivitet til Fodens Dag. Det er vigtigt for den samlede succes, at du husker at orientere sekretariatet om de aktiviteter der foregår lokalt. Uden denne viden kan vi ikke orientere pressen og guide dem i den rigtige retning. forbindelse med det seneste bestyrelsesmøde var der afsat en I dag til at diskutere foreningens strategiplan og visioner. Det var en meget konstruktiv dag, hvor vi nåede langt omkring. Bestyrelsen vil arbejde videre med resultaterne på de kommende møder og fremlægge reviderede indsatsområder på generalforsamlingen til oktober. I forhold til de kommende overenskomstforhandlinger har bestyrelsen nedsat et forhandlingsudvalg og et ydelsesudvalg, der skal se på ydelserne i en kommende overenskomst. Desuden har vi nedsat et sygesikringsudvalg, der skal støtte forhandlingsudvalget i forhandlingerne med Danske Regioner. Forhandlingsudvalget består af Tina Christensen, Gyrit Madsen, Mogens Andersen og Klaus Mathiesen fra FTF. Udvalget der skal se på den fremtidige ydelsesstruktur består af Ulla Dennild, Anne Rasmussen og Lone Christensen. Sygesikringsudvalget består af Tina Christensen, Gyrit Madsen, Jann Pristed, Lotte Qvist, Bente Jensen og Tina Dupont Møller. Bestyrelsen har besluttet at gøre den næstsidste torsdag i september hvert år til fodens dag. Alle kontaktpersonerne bakkede op om dette på aktivmødet og vi ser frem til en spændende dag den 23. september. Alle klinikker skulle gerne have modtaget materiale og du kan læse mere om dagen i dette nummer af Fodterapeuten. En gruppe er ved at se på en revideret udgave af fodstatusskemaet. Vi kan først færdiggøre arbejdet, når vi forhåbentlig har en ny overenskomst. ) 11

12 Markedsføring planlæg din markedsføring af din klinik I denne artikel vil du få et indblik i hvordan du markedsfører din klinik gennem simpel planlægning, nogle få værktøjer og brug af sund fornuft. Af Mikael Horup et Danmark hvor der bliver længere I mellem patienterne, og hvor konkurrencen bliver hårdere end nogensinde før, er det en nødvendighed, at man som ansvarlig fodterapeut kigger på, om det ikke var på tide at tilgå sin markedsføring på en anden måde. Et godt sted at begynde er ved at udarbejde en markedsføringsplan. Det er et yderst anvendeligt værktøj, og er ikke noget der bør skræmme dig. En velgennemtænkt markedsføringsplan giver dig: En bedre forståelse af det nærmiljø hvor du henter dine patienter fra En mulighed for at strukturere dine markedsførings aktiviteter baseret på analyser Et sammenligningsgrundlag for, hvor du er i din markedsføring i forhold til hvor du gerne ville være. Du vil opleve at en gennemtænkt plan er uvurderlig, når du først har startet din klinik og pludselig står i den situation, at din tid og din opmærksomhed bliver trukket i alle mulige andre retninger. For eksempel vil du kunne hente information fra din markedsføringsplan, når du bliver kontaktet fra et medie der har et fantastisk tilbud til dig om at annoncere. Tilbuddet ser sikkert også attraktivt ud ved første øjekast, men hvis du tænker det igennem og henter information fra din markedsføringsplan, vil du kunne se, at de midler du skulle kaste efter en ugennemtænkt annoncering sikkert kunne bruges bedre andet steds. En markedsføringsplan er opdelt i fem faser. Du vil opleve, at du skal bruge mere tid på nogle af faserne end på andre. De fem faser er: 1. Formål 2. Analyse af situationen 3. Markedsføringsstrategi 4. Taktisk markedsføring - effektive markedsføringskanaler 5. Budget, forventet resultat og implementering. Formål Skriv en kort forklaring om, hvorfor du laver en markedsføringsplan, og hvad du håber at opnå med den. Dette vil være værdifuldt for dig, når du i analyse fasen skal kunne sætte dig nogle mål for din markedsføringseffekt over en given periode af tid, og se om de holder sig inden for dine oprindelige mål for din markedsføring. Analyse af situationen Situationsanalysen er et middel til at tage et her og nu billede af, hvordan din klinik har det i det øjeblik du laver din markedsføringsplan. Analysen inddrager både interne og eksterne faktorer, der kan have en effekt på den måde du skal udføre din mar- 12

13 Figur 1 Styrker: Hvilke fordele har din klinik? Hvad gør du godt? Hvilke unikke ressourcer kan du drage fordel af? Hvilke styrker ser andre hos dig? Svagheder: Hvad kunne du gøre bedre? På hvilke områder har du dårligere/mindre ressourcer end dine konkurrenter? Hvad ser andre hos dig som svagheder? fotos: Mikael Horup Muligheder: Hvilke muligheder er åbne for dig? Hvilke forandringer/trends (i samfundet) kan du drage fordel af? Hvordan kan du få dine styrker omsat til muligheder? Foto & grafik: mikael horup Trusler: Hvilke trusler kan skade dig (din klinik)? Hvad gør dine konkurrenter? Hvilken skade kan dine svagheder gøre ved dig og din klinik? kedsføring på. Hvis du bruger de tre forskellige analyser, som er beskrevet hér i artiklen, vil du rimeligt hurtigt kunne lave et her og nu billede af din klinik. SWOT analyse En SWOT analyse er et kraftfuldt værktøj til at identificere dine Styrker (Strenghts) og dine Svagheder (Weaknesses), og for at undersøge dine Muligheder (Opportunities) og dine Trusler (Threats). Det er forbogstaverne i de engelske ord der til sammen danner ordet SWOT en betegnelse man også normalt bruger i Danmark og på dansk. Analysen kan bruges til rigtig mange ting i din hverdag, og har du først afprøvet analysemodellen, vil du hurtigt se, at den kan bruges på mange områder i dit liv. Du udfylder felterne vist i Figur 1. SWOT analysen hjælper dig til at se, hvilke faktorer der har en effekt på din klinik og dit liv. Det giver dig til gengæld et godt grundlag for, at udvikle din egen markedsføringsstrategi. Styrker (Strenghts) Her skal du overveje din situation set fra et internt synspunkt, fra dine patienters synspunkt og fra folk i dit nærområde. Husk at være realistisk. Hvis du har svært ved dette, så prøv i stedet for, at skrive en liste med dine karaktertræk hvad er der specielt ved dig. En stor del af disse vil forhåbentlig være styrker! Tænk også på dine styrker i forhold til dine konkurrenter f.eks. hvis alle dine konkurrenter yder en fantastisk god service, er det ikke en styrke i området det er en nødvendighed. Svagheder (Weaknesses) Her skal du også overveje din situation fra et internt synspunkt. Har andre set en svaghed hos dig, som du ikke normalt ikke selv lægger mærke til? Gør dine konkurrenter noget anderledes og bedre end dig? I denne fase er det bedst at være realistisk og se ubehagelige sandheder i øjnene før det er for sent. Muligheder (Opportunities) En god måde at gribe dette an på er, at se på dine styrker og så spørge dig selv, om nogen af styrkerne åbner for en mulighed. Brugbare muligheder kan komme fra: Nye teknikker, nye teknologier, nye områder set i både en snæver vending og på lang sigt Ændringer i lovgivning eller overenskomster Ændringer i sociale mønstre, befolkningssammensætning, befolkningsprofiler, levermåder etc. Lokale tiltag eller begivenheder. Alternativt kan du se på dine svagheder og spørge dig selv om, der findes muligheder der kunne opstå ved at 13

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

højt humør og holdånd

højt humør og holdånd Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter oktober 2011 08 fodens dag 2011: højt humør og holdånd Finn fortjener Årets Fod 2011 Diabetes på lærredet i Cinemaxx Terapiskoens fader kreerer videre på

Læs mere

fodterapi i kontrasternes verden

fodterapi i kontrasternes verden MEDLEMSbLAD For StAtSAUtorISErEDE FoDtErAPEUtEr MArtS 2010 05 fodterapi i kontrasternes verden når En fodterapeut gør En forskel blandt stofbrugere K WWW.LASF.D EFtEr DoMMEN HVAD KAN jeg GørE og HVAD MÅ

Læs mere

mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST

mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST medlemsblad For statsautoriserede Fodterapeuter Februar 2009 2 mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST synergieffekt ved Fælles markedsføring hvad lægger arbejdstilsynet vægt på når Forskning

Læs mere

fødder; fascinerende og forsømte

fødder; fascinerende og forsømte MEdLEMSBLAd FOr StAtSAutOriSErEdE FOdtErAPEutEr NOVEMBEr 2009 9 fødder; fascinerende og forsømte StyrEgruPPE giver HELiKOPtErPErSPEKtiV PÅ diabetes SæNK SKuLdrENE Og SLiP SPæNdiNgSHOVEdPiNEN SE SKAttErEgLErNE

Læs mere

Den helt store bakteriejagt

Den helt store bakteriejagt Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter september 2011 07 Tema om hygiejne: Den helt store bakteriejagt Ildsjælen bag FIP s humanitære pris 2011 Tastaturer kan være møgbeskidte Ny hygiejnestandard

Læs mere

To ud af tre stemte ja

To ud af tre stemte ja Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter april 2011 04 To ud af tre stemte ja Fodterapeuter i gang med akademiuddannelse Simpel klinisk test viser, hvilket indlæg er bedst MTV om fodsår initierer

Læs mere

NYE RAMMER OM FORENINGEN

NYE RAMMER OM FORENINGEN MEdLEMSBLad for STaTSauToriSErEdE fodterapeuter august 2009 SærnuMMEr NYE RAMMER OM FORENINGEN fælles annoncering i SLagELSE og omegn praksiscertifikatet, SET i BaKSpEjLET BiLLEdEr fra TEMadag om indlæg

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Højesteretssagen. Hvad er rigtigt og Hvad er forkert? 20 År MEd PLaSTBØjLEr TEMa om EFTEruddaNNELSE STØBTE indlæg TiL HELE LaNdET. WWW.LaSF.

Højesteretssagen. Hvad er rigtigt og Hvad er forkert? 20 År MEd PLaSTBØjLEr TEMa om EFTEruddaNNELSE STØBTE indlæg TiL HELE LaNdET. WWW.LaSF. MEdLEMSBLad For STaTSauToriSErEdE FodTEraPEuTEr MarTS 2010 03 Højesteretssagen Hvad er rigtigt og Hvad er forkert? K WWW.LaSF.d 20 År MEd PLaSTBØjLEr TEMa om EFTEruddaNNELSE STØBTE indlæg TiL HELE LaNdET

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

fodterapi på kinesisk

fodterapi på kinesisk Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter september 2010 07 fodterapi på kinesisk klinikbesøg i beijing portræt af dr. howard j. dananberg status på overenskomstforhandlingerne fokus på dine fødder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF.

DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF. MeDLeMSbLaD For STaTSaUToriSereDe FoDTeraPeUTer MarTS 2009 3 DRÆB VIRA I MIKROOVNEN amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF.DK

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

ortopædkirurgens syn på platfod sådan formidler Du forskningsresultater Ny KursusræKKe i præsentationsteknik

ortopædkirurgens syn på platfod sådan formidler Du forskningsresultater Ny KursusræKKe i præsentationsteknik medlemsblad for statsautoriserede fodterapeuter januar 2009 1 ganganalysesystemer Viser: HVAD ØJET IKKE SER ortopædkirurgens syn på platfod sådan formidler Du forskningsresultater Ny KursusræKKe i præsentationsteknik

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Hver anden afdeling mangler sekretærer Bunker truer helbredet Arbejdstilsynet

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere