En klassiker går i luften igen! Magasinet for alle med interesse for flyvning DRAMATISK MOTORSTOP OVER HAVET TREDÆKKEREN FRA HOLSTEBRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En klassiker går i luften igen! Magasinet for alle med interesse for flyvning DRAMATISK MOTORSTOP OVER HAVET TREDÆKKEREN FRA HOLSTEBRO"

Transkript

1 Februar 2013 nr. 1 Magasinet for alle med interesse for flyvning En klassiker går i luften igen! DRAMATISK MOTORSTOP OVER HAVET TREDÆKKEREN FRA HOLSTEBRO SKANDINAVIENS FØRSTE REDBIRD-SIMULATOR Løssalg kr. 58,50 kr.

2 Arbejdesplan: 5. feb. 2013: 1. feb. 2013: FLYV præsenteres og salg starter på - kommer på vingerne igen Redaktør og udgiver af FLYV fra 2013 Født i Odense 1967 A-cert. / PPL 1991 Cand. scient. i antropologi Kbh CPL i New Zealand 2003 CPL i Danmark 2004 Flyvepladschef på Samsø siden 2004 Flyveinstruktør 2005 Søfly rating Canada 2012 sidste frist for annoncer. 18.feb. 2013: FLYV sendes ud til abonnenterne. 8.feb. 2013: FLYV afleveres til trykkeriet. 11. feb. 2013: FLYV går i trykken. Som de fleste læsere er bekendt med, fik FLYV problemer med brændstoftilførslen i efteråret 2012, hvorefter det gamle blad nødlandede og blev slæbt ind i KDAs hangar i Roskilde. Efter måneder på jorden har teknikere fremskaffet reservedele og arbejdet i døgndrift på at få liv i det gamle blad, og som du ser er det lykkedes! FLYV har siden 1928 spillet en vigtig rolle som bindeled mellem piloter, teknikere og en masse andre mennesker, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med flyvning. For gennem FLYV har vi i 85 år kunnet fortælle hinanden om vore flyveoplevelser, udover at vi også har kunnet fortælle omverdenen om, hvad vi foretager os, når vi flyver, eller på anden måde beskæftiger os med flyvning. Vinteren rejste jeg rundt i New Zealand i et halvt år, hviket blandt andet førte til en masse artikler i FLYV om flyvning i det skønne land Down Under. en øde ø, der var så lille, at der ikke engang kunne lande et fly, lød svaret: Because I can. På samme måde kan man med rette spørge: Hvorfor genoplive FLYV? Mit svar er det samme: Fordi vi kan! At genoplive et magasin som FLYV er lidt af en mundfuld, og der er da også kastet rigtigt mange timer i projektet siden november Men når redaktion og trykning er outsourcet til en halveksotisk ø i det sydlige Kattegat, og en masse læsere af FLYV bidrager med inspiration til spændende artikler og flotte billeder, (eller færdige artikler og billeder), så har FLYV gode chancer for at overleve. Professionel hjælp Når man kaster sig ud i en opgave som denne, opstår der af og til muligheder, man ikke havde forestillet sig. Gennem årene på Samsø Flyveplads har jeg samarbejdet med fotojournalist Casper Tybjerg og hans kone Karina, når de har afholdt fotokurser på Samsø. påtog sig opgaven at finpudse på layoutet, hvilket letter mit arbejde ENORMT, fordi jeg så kan koncentrere mig om at skrive, fotografere samt grov-layoute, og overlade den endelige færdiggørelse af FLYV til kyndige hænder. Dette nummer af FLYV Jeg håber, I bliver så glade for, hvad I ser i denne appetitvækker, at I bakker op om denne og kommende udgivelser. Det kan I gøre ved at abonnere på FLYV og ved at skrive til mig med ris, ros, kommentarer og forslag til emner, I ønsker at læse om i FLYV. Løssalgsprisen bliver 58,50 kr. pr. stk. og et års abonnement med otte udgivelser koster 390 kr. Magasinet kan købes hos Jeg vil til slut i denne indgangsbøn takke KDA s generalsekretær Anders Madsen og bestyrelsen i KDA, samt en lang række positive medlemmer i KDA-unionerne, for opbakning til at få FLYV i luften igen. I det sydligste af landet mødte jeg en pilot, der kort tid inden var fløjet turen fra sydenden af Sydøen til Auckland Island og hjem igen. På spørgsmålet om hvorfor han dog fløj seks timer ud over åbent hav i en lille flyvemaskine for at tage billeder af Sammen har Casper og Karina skrevet masser af artikler og bøger, og da jeg ringede til dem omkring et par spørgsmål til det computerprogram FLYV strikkes sammen i, blev jeg inviteret til at besøge dem i Aarhus. Enden på det besøg blev, at Karina God læselyst! 2 FLYV FEBRUAR 2013 FLYV FEBRUAR

3 Anders Madsen Generalsekretær Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Disse år står i forandringens tid. Der er næsten ikke noget der er som det plejer at være. Masser af ting, masser af regler og forhold bliver ændret. Også flyvningens rammebetingelser og kommunikationsformen. En af de helt håndgribelige ting, som er forandret, sidder du med i hånden FLYV. FLYV er jo genopstået efter en tur på værksted, som redaktøren forklarer. Den nye redaktør er en ildsjæl ved navn, som mange jo sikkert allerede er bekendt med. Det er en dejligt at se, hvordan den hellige ild kan brænde for en idé og til sidste ende med at realisere den. I det moderne samfund, hvor der er rigtig mange mennesker og organisationer der har til opgave at informere, og hvor produktet reelt er information dér er det vigtigt med et sted hvor informationerne kan placeres og gøre gavn både som nyttig viden, men også som fornøjelse. Og det nye FLYV kan forhåbentlig være ét sådant sted der indeholder begge dele. Og uanset om det kommer til dig på papir eller som en digital publikation. I forandringens tegn står også masser af medlemmers certifikater. De nye EASA FCL (Flight Crew Licensing) regler træder i kraft i Danmark den 8. april i år. Det betyder, at alle i løbet at tre år skal have alle rettigheder og certifikater konverteret til EASA-rettigheder og certifikater. En kæmpe opgave for Trafikstyrelsen og en stor ændring for mange certifikatindehavere. De nye regler strammer vilkårene for f.eks. kunstflyvning, som fremover kræver en tilladelse eller rating ligesom bjergflyvning. Til gengæld indføres der også et Europæisk certifikat for mindre fly, det såkaldte LAPL (Light Aircraft Pilot License), der dækker fly op til 2000 Drivkraften er ildsjæle kg MTOM. Men hvor det er muligt, på en enklere måde at gå fra en kategori til en anden f.eks. fra motorfly til svævefly eller omvendt. Der gives nemlig merit (overførsel af erfaring) for opnået erfaring på en betydelig bedre måde end tidligere. Derudover indføres en LAPL-medical, som har lempeligere krav på nogle punkter. Og som har længere intervaller mellem fornyelser. Til gengæld giver den nye LAPL-medical ikke mulighed for at udvide rettighederne til f.eks. PPL, SPL eller BPL, som stadig kræves en ICAO Class II medical, som vi kender det i dag. Vi hilser generelt de nye regler velkommen. Men, for fortsat at kunne uddanne piloter kræves nu en godkendelse som Approved Training Organization (ATO). For at få en godkendelse skal der foreligge forskellige dokumenter eller håndbøger. Én for uddannelse, den såkaldte Training Manual (TM), én Operations Manual (OM) og én Organisation s Management Manual (OMM). Den sidstnævnte findes ikke hos alle organisationer som sådan. Det kunne være en showstopper for flere af medlemsorganisationerne og det kunne være en hindring for at kunne fortsætte med at uddanne piloter. Derfor besluttede KDA s uddannelsesudvalg at udvikle en sådan håndbog. Dette arbejde er nu udført og den såkaldte ATO-håndbog (OMM) stilles til rådighed for KDA s medlemsorganisationer, når Trafikstyrelsen har godkendt den. Igen et stykke arbejde, som for størstedelen er udført af frivillige, med administrativ assistance fra sekretariatet. Men det forventes at den generiske håndbog kommer til at spare medlemsorganisationerne for megen tid og mange penge til en nødvendig godkendelse. Og på endnu et sted har de frivillige slået til. Det er på sprogtestområdet. Det strømmer nemlig ind med sprog- testdokumenter fra hele Danmark i disse uger, hvor KDA s frivillige sprogassessorer nu gennemfører mange sprogtest på medlemmerne og det koster gratis. Det skal forstås på den måde, at sprogassessorerne naturligvis forventer at blive vel modtaget, når de kommer ud i klubberne og på flyvepladserne og måske endda få dækket deres rejseomkostninger, men det er altså en stor frivillig arbejdsindsats der bliver givet. Så en sprogtest for et KDA-medlem er derfor billig eller helt gratis. I flere Europæiske lande ved vi at en sprogtest koster mellem 1200 kr. og kr. Så det samlede beløb medlemskredsen, der har brug for radiocertifikater og dermed en sprogtest, sparer ihvertfald har passeret én million kroner for KDA s medlemmer. Og overstiger KDA s samlede kontingentindtægter på et helt år. Derfor er det naturligvis ærgerligt, hvis debatten om vores organisation handler om betaling og kontingentkroner. Uden en vis økonomi og kontingentindtægter kan KDA ikke fungere og hvis opgavemængden der skal løses også stiger, så kan det ikke undgås at udgifterne følger med. Men det er et politisk anliggende, som jeg vil lade ligge og trygt overlade til dem der beslutter det, nemlig KDA s medlemmer og deres valgte bestyrelser. Til sidst skal der lyde et stort tillykke til med det nye FLYV, som i stor grad vil beskæftige sig med de nære ting og vore venner i luften uanset hvad der holder dem oppe. Anders Madsen Generalsekretær Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund 86. årgang siden 1928 ABONNEMENT ADMINISTRATION Flyvervej 10, 8305 Samsø Telefon: REDAKTION FLYV Terminal 1 Flyvervej Samsø Tlf.: Redaktør: ANNONCER: FLYV annoncer Tlf.: PRODUKTION RB ApS i samarbejde med Tybjerg Tekst & Foto samt SamsøPostens Trykkeri ABONNEMENTSPRIS 390 kr. for et års abonnement. PLUS evt. udlandsporto. Artikler optaget under navn står for de enkelte forfatteres egen regning, og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller udgiverorganisationens mening. Udgivet af RB ApS Kopiering af artikler og billeder er kun tilladt efter forudgående skriftlige aftale. ISSN X Distribueret oplag er 2500 stk. pr udgivelse. INDHOLDSFORTEGNELSE Leder 3 Generalsekretæren har ordet 4 Hvem er vi - os der interesserer os for flyvning 6 Skandinaviens første Redbird simulator 16 Tredækkeren fra Holstebro 18 Mayday Mayday Mayday 28 GoPro HERO 34 Luftposten 38 Oscar Yankee 42 KDA-butikken nu aeropartner.dk 44 Frivillige hjælpere 48 Forsidebillede: DC3 N The Great Silver Fleet starter motorer på Pitt Meadows Airport øst for Vancouver i Canada. 4 FLYV FEBRUAR 2013 FLYV FEBRUAR

4 Hvem er vi -...alle os der interesserer os for flyvning, og hvad kan vi gøre for hinanden? I efteråret 2012 blev det besluttet at lukke FLYV pga. økonomi, og fordi et flertal af beslutningstagerne var af den overbevisning, at tiden var løbet fra FLYV, fordi hjemmesider, SMS er og s kan udbrede de nødvendige informationer billigere end FLYV. Der er ingen tvivl om, at informationer kan udveksles langt hurtigere med en eller SMS, end når de skal skrives, redigeres og udgives i et blad. Grunden til, at FLYV genopstår, er derfor ikke, at elektronikken ikke er god nok til at viderebringe informationer, men at et blad som FLYV kan andet og mere end nyhedsbreve, s og SMS er: FLYV kan skabe samhørighed og give oplevelser på tværs af faggrænser! En meget stor andel af FLYVs læsere har flyvning som en fritidsinteresse, og vi flyver eller beskæftiger os med flyvning, fordi flyvning er en interesse, vi dyrker, når vi har tid til det. Med andre ord afsætter langt de fleste af FLYVs læsere tid til at beskæftige sig med interessen, og derfor er det ikke strengt nødvendigt at alle informationer leveres i form af korte nyhedsbreve. For formålet med at beskæftige sig med flyvning handler ikke om at opnå effektivitet, som i en virksomhed, men om OPLEVELSER! På samme måde som der er stor forskel på i al hast at snuppe en pizza og en sodavand, og i ro og mag at nyde et veltilberedt måltid og en flaske god vin, er der stor forskel på at få nødvendige informationer gennem korte nyhedsbreve, og på at få OPLE- VELSER gennem at tage del i andres oplevelser. På trods af at vi omgiver os med et væld af TV-kanaler og hjemmesider, udgives der et utal af blade og magasiner om alt fra pleje af akvariefisk til astronomi. Alle disse blade og magasiner udgives, fordi vi mennesker ikke kun har brug for mad og drikke samt tag over hovedet og en seng at sove i, men også OPLEVELSER. Fantastiske oplevelser Flyvning er fantastisk! Det er fantastisk at kunne sætte sig i et fly og starte motoren for at rulle ud til en startbane, give motoren gas og lette fra jorden. Det er fantastisk at sidde i et svævefly og mærke wiren strammes, mærke accelerationen og at stige mod himlen, for et øjeblik senere at udløse wiren og svæve. Det er fantastisk at opleve døren gå op, for et par sekunder senere at se det fly man sad i forsvinde over sig, for øjeblikke senere at svæve i en faldskærm. Det er fantastisk at sidde i en helikopter og lande på en klippeafsats, hvor ingen andre flyvemaskiner kan lande. Det er fantastisk at bruge en kold og våd vinterdag på at opleve fantastiske flymuseer, og det er fantastisk at sidde i aftensolen på en flyveplads og nyde en grillet bøf og et glas rødvin, imens der ævles flyvning med gode venner. Alt det og meget meget meget mere er fantastisk, og det er fantastisk spændende at tage del i andres oplevelser og blive inspireret. Det er lige nøjagtig, hvor FLYV kan gøre en kæmpe forskel. For gennem FLYV kan vi dele oplevelser, som vi aldrig ville dele dem gennem hjemmesider eller s, fordi historierne præsenteres, så det er en helt speciel oplevelse at sidde og læse dem i et gennemarbejdet blad. Inspiration Formålet med det nye FLYV er derfor, at alle vi, der interesserer os for flyvning, skal kunne finde noget der er interessant i FLYV, både om vores egne specialinteresser, men også om de andre. Med andre ord skal jeg som motorflyver have aha oplevelser af at læse om ballonflyvning, svæveflyvning, paragliding osv osv, mens de andre også gerne skulle have aha-oplevelser af at læse om motorflyvning. Vi deler alle luften, vi flyver i, og derfor skal vi kunne glæde os over hinandens oplevelser, der kan inspirere os, ligesom vi kan inspirere de andre. FLYV er uundværlig Netop det at kommunikere på tværs af interessesfærer eller fag-grænser - kan og skal de enkelte klubber og unioners hjemmesider ikke, og netop derfor er FLYV så uundværlig, hvad enten man vælger at få den bragt til postkassen af et postbud i fin uniform, eller man - på lidt længere sigt - vælger at spare papir og porto, for at få FLYV tilsendt med lysets hastighed og læse det på lesebrett, som de siger i Norge. Præsentation Når vi nu starter helt forfra med det nye FLYV, er det interessant at se på, hvem der er aktive inden for flyvning, og hvem der derfor er målgrupper for FLYV. Så HVEM er vi, os der har vores særinteresser... eller sære interesser... inden for svæveflyvning, hanggliding og paragliding, ultraletflyvning, ballonflyvning, motorflyvning, helikopterflyvning og modelflyvning? Det synes jeg som redaktør er relevant i første udgave af det nye FLYV. Derfor har jeg stillet 10 mere eller mindre skarpe spørgsmål, der naturligvis giver mere eller mindre mening, men også viser ligheder og forskelligheder. FLYV spurgte unionerne: 1. Hvor længe har I eksisteret? 2. Hvor mange medlemmer er I? 3. Hvordan er kønsfordelingen? 4. Hvordan er aldersfordelingen? 5. Hvad koster et medlemskab? 6. Hvad koster et certifikat ca.? 7. Hvad koster en flyvetime? 8. Hvilke vinteraktiviteter har I? 9. Bliver medlemmerne i årevis, eller er der mange korttidsmedlemmer? 10. Hvad kan det nye FLYV gøre for netop jeres aktivitet? Se svarene i FLYV! 6 FLYV FEBRUAR 2013 FLYV FEBRUAR

5 Skandinaviens første Redbird simulator Simulatoren kan både vise moderne glas-cockpit og gammeldags instrumenter. Piloten ser frem og til siderne på fem skærme. Simulatorens bevægelser gør det så livagtigt, at man glemmer, at man bare flyver i en simulator. Kort før jul blev den første Redbird full flight simulator i Skandinavien installeret og taget i brug hos flyveskolen Ikaros Fly i Roskilde Lufthavn. Tekst og foto: man trykker gashåndtaget i bund, for accelerationen mærkes næsten som i virkeligheden, og der skal højreben i for at kompensere for de bevægelser, man mærker. Alt efter, hvordan simulatoren er programmeret, kan man opleve mere eller mindre turbolens, men vælger man moderat til kraftig turbolens, er det en god ide at spænde sikkerhedsselen! Med lidt hjælp fra en instruktør (eller ved at pause simulatoren), kan man ændre vejrforholdene under flyvningen, og da FLYV prøvefløj simulatoren, ændrede instruktøren på vejret, så det pludseligt blev så dårligt, at det var rart med radarvektors tilbage til en ILS-anflyvning til bane 22L i Kastrup Lufthavn. Modsat simulatorer, der ikke bevæger sig, giver det at Redbird-simulatoren bevæger sig temmelig meget mere at arbejde med, og i kampens hede kan man let glemme, at der kun flyves i en kasse. En kæmpe fordel er dog, at simulatoren kan stoppes i luften, hvis man som elev laver en fejl, der kræver, at instruktøren bryder ind med forklaring. Som alle andre simulatorer kan Redbird også spole tilbage, så en sekvens af flyvningen, som f.eks. det at fange glideslopen, gentages, indtil man har lært at ud- føre det korrekt. Noget andet der er ret godt, det er at skyernes højde kan programmeres, så man som elev kan få oplevelsen af at flyve i skyer og turbolens næsten helt ned til banen. VFR simulering Ud over at være fantastisk til instrument-skoling er Redbird også et godt redskab til at lære grundlæggende flyvning eller til at opfriske VFR flyvning. Som vi alle ved, er vores klima ofte sådan, at vi ikke får fløjet meget i vinterhalvåret, og til at banke rust vil Redbird være fantastisk. Igen giver det den store fordel, at man som elev slipper for aflysninger på grund af dårligt vejr! Gennem de seneste par år har der i Danmark været en del ulykker, hvor erfarne piloter har mistet kontrollen over deres fly i forbindelse med VFR flyvning i marginalt vejr. Det har uden tvivl skræmt en del piloter fra at flyve i vejr, der ikke er superflot, hvilket igen mindsker disse piloters chancer for at håndtere en situation, hvor de bliver overrasket af dårlig sigt og lave skyer. Disse piloter vil uden tvivl kunne få rigtigt meget glæde af at træne flyvning i marginalvejr, for Redbird er også utroligt realistisk til VFR flyvning. Prøvelektion eller skoleflyvning Er man ikke allerede uddannet pilot, og har man lyst til at prøve om flyvning er noget, man skal i gang med, så er en tur i en Redbird uden tvivl pengene værd, og i forhold til en prøvelektion i en rigtig flyvemaskine kan man få omtrent dobbelt så meget for pengene, og slippe for at få prøvelektionen udsat igen og igen på grund af møgvejr. En stor fordel er også, at prøvelektioner kan udføres med publikum, for ved hjælp af kameraer i kabinen, og en tv-skræm udvendigt, kan tilskuere tage del oplevelsen. Ideelt til en polterabend eller et firma-arrangement! Klimavenlig flyvning For tiden fokuseres der meget på at alt skal være klimavenligt, og med det klima vi har i Danmark, så er det venligt, at der kan flyves i simulatoren, hvad enten vores klima byder på slud, sne og sjap eller blæst og regn eller tåge. Selvom en Redbird simulator aldrig vil kunne udkonkurrere de store dyre simulatorer, der anvendes til træning af airline-piloter, så vil de med garanti blive hverdag på mange større flyveskoler. For i en simulator der er så realistisk, vil man som elev lære rigtigt meget, hvad enten det er IFR eller VFR. En Redbird simulator er beregnet til både VFR og instrumentflyvning, og den første Redbird, der er certificeret i Europa, står på en flyveskole i Polen. Da der flyves på samme regler i Polen som i Danmark forventer Ikaros Fly, at simulatoren også vil blive certificeret i Danmark. Det kunne medføre, at op til 35 timers simuleret full flight skoleflyvning vil kunne logges i forbindelse med instrumentskoling. For flyveelever vil det give en betragtelig besparelse i forhold til at flyve en rigtig flyvemaskine... og som en ekstra bonus slipper man for aflysninger på grund af tåge, kraftig vind eller is i skyerne! Testfyvning Som certificeret pilot med erfaring i flyvning med rigtige flyvemaskiner er man naturligvis skeptisk over for en simulator, der ikke har kostet millioner af kroner. For når simulatoren er udviklet af et par amerikanske simulatornørder, og kun har kostet omkring kr., så kan man fristes til at frygte, at den nok ikke kan så meget, som de store dyre simulatorer, som luftfartsselskaberne bruger. Der skal dog ikke mange sekunder til, før man må gi sig, for den er godt nok realistisk! Simulatoren er bygget op over Microsoft Flight Simulator X, og ud over at bevæge sig om tre akser, så giver de seks skærme - plus to skærme til instrumenterne, der kan vises som traditionelle instrumenter eller som glas cockpitt indtryk, der gør at man efter kort tids flyvning faktisk tror på, at man er ude at flyve rigtigt. På den korte introduktionstur startede vi fra Kastrup Lufthavn, hvor de færreste privatpiloter ellers kommer, og for at gøre det endnu sjovere valgte vi at flyve om natten, hvor de mange lysende lamper i Kastrup er imponerende. Med masser af erfaring fra hjemmesimulatorer, så bliver man positivt overrasket allerede når Flyveinstruktør Stig Kristensen (th) viser den nye Redbird simulator frem for en elev inden prøvelektion. Med kamera på stativ og en lukkertid på 20. sekunder, kan man se hvor meget simulatoren bevæger sig i take -off. 16 FLYV FEBRUAR 2013 FLYV FEBRUAR

6 MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY! Omtrent fire minutter efter motoren satte ud, befandt UL sig i godt 200 fod over sydkysten af Samsø. Den stenede strand kunne ikke bruges til at lande på, og inde i land var der skov med høje løvtræer både til højre og til venstre for flyet. Eneste mulige landingsområde var derfor lige fremme, hvor der var noget, der lignede en brugbar mark. På det tidspunkt var jeg sikker på, at jeg slap for at ryge i det kolde vand, men jeg var ikke helt sikker på, om jeg kunne undgå at styrte ned mellem de store træer. Derfor var der kun et skud i bøssen, og det var at holde flyet svævende og håbe, at jeg kunne nå over træerne og hen til marken! fortæller Jan Kofod Larsen Et øjeblik senere stod flyet uden en skramme midt i en rugmark i det sydøstligste hjørne af Samsø. Det var helt uvirkeligt, og jeg skal da lige love for, at jeg var lettet, da flyet var landet, fortæller Jan Kofod Larsen, da han over en time senere endelig blev fundet... af FLYV s udsendte raporter! Svært at finde havarist Den skæbnesvangre søndag eftermiddag var jeg hjemme i Nordby på Samsø, da min flyveplads-mobiltelefon ringede. En noget stakåndet mand spurgte, om det var mig der stod for flyvepladsen på Samsø, og det kunne jeg bekræfte. Nu skal du høre, sagde manden, der præsenterede sig som Jan Kofod Larsen. Jeg er lige nødlandet på sydenden af Samsø, og jeg vil bare spørge, om du kan hjælpe mig med at få mit fly bugseret til flyvepladsen. Jeg var noget overrasket over den noget usædvanlige forespørgsel og sagde øeh... du mener transportere et havareret fly? Ja, sagde Jan Kofod Larsen, har du en trailer og noget værktøj, så kan vi tage vingerne af og læsse flyet op på traileren. Jeg må indrømme, at jeg lige i det øjeblik havde en af mine venner mistænkt for at lave telefon-fis, men der var noget ved stemmen og tonefaldet der ikke passede. Da jeg havde spurgt, om han var kommet noget til, og om han havde talt med Information efter nødlandingen, var jeg overbevist om, at den var god nok. Ti minutter senere havde jeg læsset en masse værktøj i min bil, koblet traileren på jydekrogen og sat kursen mod den anden ende af Samsø. Copenhagen Information. Ultralet Motorstop midtvejs mellem Fyns Hoved og Samsø. En person om bord. Forsøger nødlanding på Samsø! Tekst og foto: Det løber koldt ned ad ryggen på mig, når jeg tænker på det radioopkald, fortæller Jan Kofod Larsen, der oplevede noget af det værst tænkelige, en UL-pilot kan opleve, nemlig at sidde alene i et lille fly med koldt vand under sig, og kun een mulighed for at undgå det kolde vand: AT SVÆVE TIL LAND! Forud for den alvorlige nødsituation var der intet, der tydede på andet end en behagelig flyvetur fra Fejø til Nordjylland. Vejret var smukt højtryksvejr med let til frisk vind fra nord. Flyet var kun ganske få år gammelt, med kun godt 50 timer i luften, og både fly og pilot havde fløjet turen fra Fejø til Nordjylland flere gange før. Det er løgn, fortæller Jan Kofod Larsen, at han tænkte, da motoren uden forvarsel pludselig lød, som om der blev hældt en håndfuld skruer ind i en cylinder, og hele maskinen begyndte at ryste, og propellen et øjeblik senere stod stille. Så overtog de rutiner, der var blevet trænet til bevidstløshed: ned med flyets næse; trim til bedste glidehastighed; prøv at få motoren i gang igen...nå nej, det er vist ikke en god idé; flyv væk fra uegnet landingsområde og kald MAYDAY på radioen. Alt sammen var egentlig ret nemt, og det tog kun et øjeblik, før flyet svævede med korrekt hastighed, fortæller Jan Kofod Larsen og fortsætter: Men de næste minutter var anderledes, for mit hjerte hamrede, og der var fuldstændig stille på radioen med undtagelse af Informations opkald med spørgsmål om position og højde... og om de skulle sende en redningshelikopter. Jan Kofod Larsen guider bugseringstraktoren frem til flyet. Flyet var landet midt i en langhåret rugmark. 28 FLYV FEBRUAR 2013 FLYV FEBRUAR Pilot Jan Kofod Larsen var lettet, da flyet var landet sikkert på Samsø. Flyet blev bugseret fra rugmarken af en go gammel skærgårdstraktor.

7 GENERALSEKRETARIAT Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 DK-4000 Roskilde NYT TELEFONNUMMER FRA 2013: Formand: Helge Hald Generalsekretær: Anders Madsen Sekretariatet er åbent: Mandag-torsdag , Fredag er sekretariatet lukket. Biblioteketet er åbent: Mandag-Fredag KDA s bestyrelse Formand: Helge Hald Næstformand: Per Wistisen Miljø- og flyvepladser: Søren Pedersen Sportsligt: Regnar Petersen Teknikudvalg: Poul Harrison Luftrum: Palle J. Christensen Kommunikation: Lisette Bertelsen Dansk Ballon Union Henning Sørensen Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg Telefon: Dansk Hanggliding og Paragliding Union KDA-huset Lufthavnsvej 28 DK-4000 Roskilde Telefon Dansk Faldskærms Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Telefon: Telefax Dansk Kunstflyver Union Morten Hartvig Hanesn Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde Flf.: Dansk Motorflyver Union Formand: Knud Nielsen Sekretariat: Merete Strandberg Limfjordsgade 121, Gjøl 9440 Åbybro Telefon: Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvecenter Arnborg Fasterholdtvej 10, 7400 Herning Telefon: (man-fre 10-14) Fax: Havarigruppen Niels Gregersen John Carlsen Edvard Braae Lars Severinsen Phillip Nathansen Dansk UL Flyver Union Formand: Hans Havsager Telefon: Sekretariatet: Dagmar Skov Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram Tirsdag og torsdag 17:00-19:00 Onsdag og fredag 13:30-16:00 Telefon: Fax: DULFU s bestyrelse: Fmd: Hans Havsager: Næstformand & aktivitetsleder: Mads Thomsen Flyverchef: Niels Gregersen Materielchef: Preben Bruhn Jensen FLYV kontaktperson: Christian Iver Pedersen Uddannelseschef: Johnny Larsen Kasserer: Jørgen Gram Miljøchef: Henrik Rønbjerg Modelflyvning Danmark Formand: Allan Feldt telefon: Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 4660 St. Heddinge Telefon: KZ & Veteranfly klubben Formand: Bent Esbensen Telefon: Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen Telefon: Dette var appetitvækkeren! Jeg håber, at du fik lyst til at købe FLYV! Planen er at FLYV skal udgives 8 gange årigt (dog kun 7 numre i 2013): Dato for udgivelse Deadline for materiale 1 Vinterferien uge 8 i februar ca. 1. februar 2 Forår ca. 15. april ca. 1. april 3 Sommer ca. 15. juni ca. 1. juni 4 Sensommer ca. 1. september ca. 15. august 5 Efterårsferie ca. 15. oktober ca. 1. oktober 6 Julenummeret ca. 1. december ca. 15. november 7 Nytår dvs. ca 28. december ca. 7. december Jeg har MASSER af ideer til historier, der trænger til at blive fortalt, men jeg vil også meget gerne besøg DIG eller JER og fortælle DIN eller JERES historie! Så ring, skriv eller mail hvis I har en god historie, nogle gode billeder eller bare noget på hjertet, som I ønsker at dele med FLYV. De venligste hilsener Hvor fa en gjorde du af det nye FLYV? Magasinet for alle med interesse for flyvning 54 FLYV FEBRUAR 2013 FLYV FEBRUAR

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde CVR-nr. 87 32 98 28 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d. 13.03.2011. Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, vi byder på mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, vi byder på mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere