Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje"

Transkript

1 Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1

2 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:... 4 Beretning om Gilleleje Golfklubs virksomhed Golfsituationen i Danmark... 5 Betaling af indskud til klubberne... 6 Klubbens medlemmer... 6 Hvorfor melder man sig ud?... 7 Klubbens organisation... 8 Bestyrelsesmøder... 9 Medlemsmøder og ekstraordinær generalforsamling ERFA-møder DGU-møder Klubbens administration Klubbens udvalg Klubbens kommunikation Klubbens nyhedsbreve Klubbens hjemmeside Banen Greenkeeping Klubbens bygninger Husudvalget Klubbens samarbejdspartnere

3 Aftaler med andre klubber Sporten Årets klubmestre i GGK s bruttoturneringer i De sportslige aktiviteter Sæsonen JUNIORERNE I Andre medlemsaktiviteter Den frivillige indsats Sponsorer Økonomi Klubbens fremtid Målsætning for Gilleleje Golf Klub Regnskab og budget Balance pr Bilag Bilag Sonja Gottschalch Kandidat til bestyrelsen Mogens Lousen Kandidat til bestyrelsen Erik B. Jensen Kandidat til bestyrelsen

4 Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. marts 2011 kl der afholdes i Gilleleje Hallen, Møllegården, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Da beretningen er bilagt denne indkaldelse, vil den ikke endnu engang blive præsenteret i sin helhed. Der vil dog blive lejlighed til at kommentere beretningen) 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Bestyrelsens kommentarer er indeholdt i årsberetningen). 4. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter 5. Forslag fra bestyrelsen a. Vedtægtsændringer (bilag 1) 6. Forslag fra medlemmer a. Forslag til ændring af den nuværende bindingsperiode (bilag 2) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I henhold til vedtægterne er Hans Jørgen Albertsen, Bjarne Kildegaard-Jensen og Richardt Juhl på valg Hans Jørgen Albertsen ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Kildegaard-Jensen og Richardt Juhl Bjarne Kildegaard Jensen og Richardt Juhl modtager genvalg Bestyrelsen indstiller Sonja Gottschalch, Mogens Lousen og Erik B. Jensen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 4

5 Beretning om Gilleleje Golfklubs virksomhed blev et meget atypisk år for golfsporten ikke bare i Danmark, men i hele verden og derfor selvfølgelig også for Gilleleje Golfklub. Generelt tager det ca. 3 5 år at etablere en ny golfbane. Der er her tale om perioden fra ide til åbning. Mange af de golfbaner der er åbnet de sidste 2 år er udtænkt og påbegyndte før finanskrisen, og havde man kendt til denne og ikke mindst dens følgevirkninger, så var disse baner aldrig blevet en realitet. Resultatet er, at der i dag er for mange baner, og når golfsporten som helhed samtidig har måttet konstatere en nedgang i antallet af spillere, så siger det sig selv, at mange golfklubber har økonomiske problemer og 2011 vil helt sikkert byde på flere lukninger. Og hvad har det så med Gilleleje Golfklub at gøre? Faktisk en hel del, og det vil forhåbentlig fremgå af denne beretning. Golfsituationen i Danmark Den nye og på sin vis negative udvikling indenfor golfen har betydet at organisationer såvel som klubber overalt har brugt 2010 til at finde nye veje og nye måder at tænke på, når det gælder hvervningen af nye medlemmer samt fastholdelsen af nuværende. Finanskrisen og demografien har skabt helt nye krav, og de evt. nye medlemmer er ikke umiddelbart indstillede på de traditionelle medlemskaber med et indskud og et relativt højt kontingent. De vil have valgmuligheder, som passer til det de ønsker og når de ønsker det. Altså større fleksibilitet hvilket er baggrunden for Flex-medlemskabet som i disse år indføres i de fleste klubber landet over. I et forsøg på at imødekomme de nye kundekrav mødtes repræsentanter fra alle danske klubber til DGU s årlige repræsentantskabsmøde i marts. Her blev det besluttet, at man fra den 1. januar 2011 ville indføre nye medlemsordninger, som i realiteten betød, at klubberne måtte indføre de medlemsformer som de hver især ønskede. Men hvis de ønskede at deres medlemmer fik adgang til at besøge andre klubber, og derfor havde brug for et DGU kort, så skulle visse minimumskrav opfyldes. Der vil fremover således være 2 slags DGU medlemskort. Det ene tildeles de medlemmer som har et traditionelt 100% medlemskab af en 18 hullers golfklub. Alle andre vil, hvis de opfylder minimumskriteriet få et DGU-F kort (F står for flex). Det kan betyde at de kun må spille på hverdage, på visse tidspunkter, et vist antal gange årligt etc., men det lille F på kortet betyder 5

6 samtidigt, at det er op til de enkelte klubber om de vil acceptere disse medlemmer som greenfeegæster. Med andre ord det gamle gensidighedsprincip er bortfaldet. Betaling af indskud til klubberne DGU har intet at gøre med den måde som klubberne vælger at finansiere sig på, og det er således op til klubberne selv at beslutte, om de ønsker at kræve et indskud eller ikke. Som billedet tegner sig lige nu, så ser det ud til, at langt de fleste klubber har valgt (meget nødtvungen) at sige farvel til indskuddet. Da netop indskuddene har været det økonomiske fundament i de fleste klubbers økonomi, så betyder denne ændring at bestyrelserne har fået endnu en udfordring, og udarbejdelsen af 2011 budgetterne har formentlig været nogle af de vanskeligste budgetter at få på plads i mange år. Klubbens medlemmer Indtil sidste år er det altid lykkedes os at erstatte udmeldte med nye, således at vi har kunnet holde os på et niveau omkring medlemmer. De svundne tider med ventelister er som bekendt et overstået kapitel, og der skal derfor gøres en stor arbejdsindsats for at få nye medlemmer. Men et er at anvende markedsføring, som både er nødvendig og desværre også omkostningsfuld, et andet er, at man skal have det rigtige produkt til den rigtige pris. Bl.a. fordi vi er i benhård konkurrence med de andre klubber, som alle er i samme situation. Vi har som de andre klubber drøftet de mange medlemsformer, og som det er jer bekendt, så indførte vi i 2010 forskellige nye indgange til klubben. I forbindelse med åbent hus arrangementet Golfens Dag introducerede vi et prøvemedlemskab, som kun gjaldt i 2010, og som inden årets udgang kunne erstattes af et rigtigt medlemskab. Sidst på året indførte vi en ny måde at betale kontingent på. Man kunne f.eks. blive medlem for Kr. 675, - pr. md uden indskud. Bindingsperioden var min. 12 mdr. Et normalt fuldtidskontingent på Kr , - svarer til Kr. 579,- pr. md. På denne måde vil det nye medlem løbende betale et indskud, idet klubben vil få en ekstra indtægt på ca årligt fra disse medlemmer sammenlignet med den traditionelle medlemsform. Det gennemsnitlige medlemskab i danske klubber har tidligere ligget på 7 10 år men den nye zapper tendens, vil formentlig afkorte denne periode, og det er derfor ikke sikkert at vi med den nye betalingsordning nogensinde får de tidligere tiders indskud på Kr indbetalt. Vi annoncerede den nye medlemsform i den lokale ugepresse, på Teetime og på vores egen hjemmeside. Og hvad var så resultatet af disse initiativer? Om man vurderer resultatet som godt eller dårligt har jo lidt at gøre med de forventninger man har, og da vores håb var, at vi skulle gå ud af 2010 med det samme antal som vi gik ind i året med så var det et dårligt resultat. 6

7 Oversigten over medlemmerne pr. den ser således ud: Medlemskategori Kontingentfri medlemmer Juniormedlemmer Livsvarige medlemmer Passive medlemmer Passiv på venteliste Seniormedlemmer Sponsormedlemmer Ugedagsmedlemmer Ungseniormedlemmer Aktive Aldersgruppe Kvinder Mænd I alt 0-12 år: år: år: år: Over 60 år: Medlemmer i alt: Passive: Junior uden banetilladelse: Ovennævnte statistik er baseret på tal pr. den Allerede indkomne tilmeldinger samt helt nye udgjorde 14 i alt der viser tallet pr. den et totalt medlemstal på Hvorfor melder man sig ud? Der er ingen tvivl om, at en af de væsentligste årsager til den forholdsvise høje klubloyalitet gennem årene har haft sit udgangspunkt i de indskud man har betalt. En udmelding betød jo et farvel til sine Kr Man kan derfor frygte, at nye tider uden indskud betyder en langt større 7

8 illoyalitet i tiden fremover. Hvis man mener at græsset så at sige er grønnere på den anden side af åen, og at man i øvrigt altid kan komme ind endda måske på et godt tilbud ja, hvem eller hvad skulle så afholde nogen for at smutte til en anden klub. MEDMINDRE at den klub (altså Gilleleje Golfklub) er noget ganske særligt. Måske endda så særlig og attraktiv, at medlemmerne af Gilleleje Golfklub gerne vil lokke sine venner fra andre klubber til at blive medlem netop hos os. Mere om dette senere i beretningen. I løbet af 2010 har 102 medlemmer valgt at melde sig ud/sat til passive af følgende årsager. Årsag Årsskiftet 2010/2011 Årsskiftet 2009/2010 Har valgt at melde sig ud/passive grundet alder: Har valgt at melde sig ud grundet økonomien (koster meget bruger det lidt). 14% 12% 18% 11% Restancer og iht. Vedtægter udmeldt 22% 4% Flyttet bopæl 31% 28% Tabt interessen ønskede ikke at spille golf mere 8% 19% Andet 7% 26% Klubbens organisation Klubbens organisation har i 2010 som sådan ikke været meget anderledes end året før. Bestyrelsen er dog kommet til den erkendelse, at der fra 2011 skal ske visse ændringer i det daglige arbejde, idet man ikke kan forvente at bestyrelsesmedlemmer fortsat og i al evighed skal varetage så mange hverdagsopgaver, som det har været tilfældet i Sagen var den, at bestyrelsen det meste af året kun bestod af 4-5 personer. Oplægget til bestyrelsens sammensætning for 2010 blev i sidste års beretning præsenteret som følger: Jens Balling Formand Jens Steglich-Petersen, Kasserer Bjarne Kildegaard Jensen, Baneudvalgsformand, Næstformand Richardt Juhl, Formand for bygninger og vedligeholdelse Lisbeth Larsen, Formand for Juniorudvalget 8

9 Jan Wenner, Kommunikation Jan Svendsen, SPORTEN. Men allerede måneden før generalforsamlingen udtrådte Lisbeth Larsen af bestyrelsen, idet Lisbeth s firma overtog klubbens regnskabsfunktion, og da Lisbeth selv skulle håndtere denne opgave valgte hun at udtræde af bestyrelsen for at undgå evt. inhabilitetsproblemer. Grundet store byrder i deres erhvervsjob kunne Jan Wenner og Jan Svendsen desværre ikke deltage så aktivt i bestyrelsen som de oprindeligt havde ønsket sig, og begge d herrer besluttede at forlade bestyrelsen i løbet af året. De mange opgaver har derfor været udført af Peter Rønne og 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter vi havde søgt med lys og lygte efter medlemmer som kunne erstatte de udgåede, så var der to som meldte sig på medlemsmødet i forsommeren, nemlig Mogens Lousen og Hans Jørgen Albertsen. Et yderligere medlem var også fundet, men trak sig senere. Iflg. vedtægterne måtte bestyrelsen ikke supplere sig med mere end 1 person nemlig op til 5 i bestyrelsen, og her supplerede vi os med Hans Jørgen Albertsen. Men såvel Mogens som Hans Jørgen påtog sig med det samme at arbejde med i bestyrelsen på lige fod med de valgte, og har således deltaget i samtlige bestyrelsesmøder. Derudover har Hans Jørgen påtaget sig jobbet som den ansvarlige for kommunikationen (nyhedsbreve, annoncer etc.) samt for Sponsorarbejdet. Mogens har fra starten af arbejdet intenst med at få et velfungerende korps af frivillige op at stå. Sidst på året lykkedes det os at få Sonja Gottschalch til at påtage sig jobbet som den i bestyrelsen der har det overordnede ansvar for alle klubbens sportslige aktiviteter. Også Sonja har lige fra starten deltaget i bestyrelsesmøderne og derudover taget fat på opgaverne ikke mindst det tidskrævende og puslespilsagtige arbejde med at få en turneringsoversigt op at stå. Jeg tror vi alle skal være taknemmelige over, at det er lykkedes at få velkvalificerede og engagerede nye bestyrelseskandidater de hænger nemlig ikke på træerne og slet ikke med de mange nye og udfordrende opgaver som fremtiden vil byde på. De nye har taget fat på opgaverne, og de er selvsagt alle bestyrelsens kandidater til den kommende bestyrelse. Bestyrelsesmøder Der har været 16 officielle bestyrelsesmøder i sæsonen, men de oprindelige 4 medlemmer har derudover mødtes et utal af gange i forbindelse med personaleanliggender, bankmøder, møder med sponsorer, med offentlige myndigheder samt mange andre. Til hvert bestyrelsesmøde udarbejdes der en agenda og efterfølgende et referat, men da næsten alle møder indeholder personaleanliggender og eller sager omkring forhandlinger med eksterne partnere, har vi endnu ikke fundet den rigtige måde at opdele referatet i en intern og en ekstern version, således at vi løbende kan kommunikere på hjemmesiden. Men hensigten er, at vi gerne vil informere om aktiviteterne så meget og så hurtigt som muligt, og vi vil efter al sandsynlighed fremover kalde informationerne fra bestyrelsesmøder for Orientering fra Bestyrelsen. 9

10 Medlemsmøder og ekstraordinær generalforsamling For at kunne agere hurtigere end de nuværende vedtægter tillader f.eks. i forbindelse med de voksende problemer indenfor golfverdenen, indførelsen af nye medlemsformer, dødsstødet til tidligere tiders indskud og den stigende konkurrence, ønskede bestyrelsen en opdatering af vedtægterne således at de blev tilpasset den aktuelle situation. Der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt den 4. juli. De relativt få medlemmer som troppede op delte ikke bestyrelsens opfattelse af klubbens problemer og måden hvorpå disse problemer skulle løses, og bestyrelsen valgte derfor at trække de foreslåede ændringsforslag tilbage. Derfor indkaldte bestyrelsen den 25. juli til endnu et medlemsmøde, som blev afholdt midt i sæsonen, således at flest muligt kunne deltage. Ca. 250 mødte frem og mødet blev afholdt i maskinhallen, som den dag var ryddet for maskiner og erstattet med 200 stole. Derfor måtte flere desværre stå op. Her gennemgik formanden bl.a. uoverensstemmelserne fra det forrige møde, og uden at gå i yderligere detaljer, så var det bestyrelsens vurdering, at den linje som bestyrelsen kørte, var den som medlemmerne gik ind for. Nogen kan mene at bestyrelsen har overadministreret og lagt for meget arbejde i at gennemføre de mange opgaver, og andre og herunder bestyrelsen selv mener at denne indsats har og er livsnødvendig for klubben. Men uden en bred opbakning og medlemmers anerkendelse, så siger det sig selv, at ingen vil påtage sig et så krævende bestyrelsesarbejde, som det er tilfældet. Gilleleje Golfklub er en forenings ejet klub, som skal ledes efter demokratiske regler, men førnævnte møder viste klart, at der var behov for at opdatere vedtægterne, således at de bliver mere tilpassede de nye tider og dermed mere anvendelige i situationer, hvor hurtigere beslutninger skal træffes. Bestyrelsens tema for det kommende år er, at vi vil fortælle alle og enhver, at Gilleleje Golfklub er mere end en golfklub. Gilleleje Golfklub er en forenings ejet sportsklub men klubben er også et socialt samlingspunkt. Klubben skal naturligvis ledes på demokratisk vis - men de nye krav til styring af økonomi og markedsføring betyder, at klubben SKAL drives på et forsvarligt forretningsmæssigt grundlag. Det er derfor bestyrelsens opgave at forsøge at balancere bedst muligt mellem de demokratiske og de forretningsmæssige vilkår. ERFA-møder De 18 klubber i Københavnsområdet og Nordsjælland mødes to gange årligt og her har både formand og næstformand deltaget og hentet stor inspiration fra andre klubber. Selvom vi konkurrere med hinanden (det gør vi egentlig kun på nærområder) så er åbenheden stor og vi udveksler derfor alle vore erfaringer med hinanden. 10

11 DGU-møder Formand og næstformand har deltaget i repræsentantskabsmøder samt i Regionsmøderne. Også disse møder er meget inspirerende og udover der knyttes værdifulde netværk, så henter vi også mange gode ideer med hjem I november afholdt DGU et heldagsseminar i Korsør, hvor emnet var Den fleksible fremtid. Til dette møde deltog Formand, Hans Jørgen Albertsen og Mogens Lousen. Mødet var iværksat på grund af den voksende krise i golfklubberne, og her havde man inviteret danske såvel som internationale kapaciteter til at inspirere os til hvordan vi skal drive en golfklub i fremtiden. Hvordan vi holder på medlemmerne og ikke mindst hvordan vi kan tiltrække nye var gennemgående emner på de mange del-seminarer. Et super godt møde. Klubbens administration Administrationen af klubben i 2010 har hovedsageligt ligget på Peter Rønne s skuldre. Klubben har i mange år selv udført de bogholderimæssige opgaver, men en analyse af dette område viste klart, at i forhold til den måde vi hidtil havde kørt bogholderiet, så kunne vi spare et ikke uanseeligt beløb ved at lægge opgaven til et eksternt firma. Allerede fra starten af sæsonen lagde vi derfor opgaven til regnskabsfirmaet Rikim, og Lisbeth Larsen som er medejer af. Dette selskab har siden da til alles tilfredshed udført alle klubbens bogføringsopgaver. For at aflaste Peter med de mere servicebetonede opgaver så som at hjælpe medlemmer såvel som greenfee gæster med at booke tider etc., ansatte vi på timebasis en yngre medarbejder, som i sæsonen kunne tilkaldes når vi skønnede der var et behov viste at den måde vi håndterede administrationen og vores service overfor medlemmer og gæster ikke var helt optimal, og vi vil derfor fra sæsonstart 2011 implementere nogle nye og endnu mere effektive måder at gøre det på. Vi vil f.eks. oprette et nyt fuldtidsjob, som i perioden april oktober har til formål at yde ikke bare den optimale service, men som også kan overtage mange af Peters mere rutinemæssige opgaver, ligesom funktionen også kan påtage sig opgaver som i dag ligger hos bestyrelsesmedlemmerne. Daglig opdatering af hjemmesiden, sponsorkontakt, udsendelse af nyhedsbreve etc. er blot få af de mange opgaver. Da vi tror, at denne service er en yderst vigtig brik i vores bestræbelser på at blive kendt som klubben med den bedste service, så ønsker vi også at kontoret har åbent i weekenden. Derfor søger vi to voksne super service orienterede personer, som kan dele jobbet og dermed kun være på arbejde hver anden uge. Klubbens udvalg Men uden de mange frivillige som sæsonen igennem sørger for at det hele kører i olie i de mange udvalg, så var Gilleleje Golfklub ikke den klub, som den er i dag. Klubben kan altid bruge flere frivillige, men vi har tidligere ikke være gode til at koordinere denne indsats. Vores forhåbentlig nye bestyrelsesmedlem Mogens Lousen har påtaget sig den store opgave at både skaffe og 11

12 derefter koordinere de frivillige, således at alle får glæde af at deltage og at alle vi andre, samt vores greenfee gæster synes Gilleleje Golfklub er noget ganske særligt. Klubben har i dag følgende udvalg og komiteer: Forretningsudvalg: Formand Jens Balling Økonomiudvalg: Jens Steglich Petersen Baneudvalg: Formand Bjarne Kildegaard Jensen Banekomiteen: Formand Bjarne Kildegaard jensen Bygningsudvalg: Formand Richardt Juhl Husudvalg*): Formand Iben Hueg Sportsudvalg*): Formand Sonja Gottschalch Turnerings- og matchledelse*): Formand Sonja Gottschalch Eliteudvalg: Michael Götsche Regionsudvalg*): Sonja Gottschalch Disiplinærudvalg: Formand Jens Balling Handicapudvalg: Harry Hedegaard Juniorudvalg: Formand Ole Drachman Begynderudvalg: Mogens Lousen Frivillige: Mogens Lousen Sponsorudvalg*): Erik B. Jensen Kommunikationsudvalg*): Hans Jørgen Albertsen De udvalg med *) savner medlemmer, som har lyst og vilje til at deltage i udvalgsarbejdet. Du kan på vores hjemside se hvem der allerede sidder i de pågældende udvalg. Klubbens kommunikation Vi har tilstræbt løbende at holde medlemmerne orienterede om de mange aktiviteter og tiltag i klubben. Det er altid en vurdering om hvornår og om hvad man vil orientere, men det er jo en frivillig sag om man har lyst til at læse om det men muligheden har været der. Klubbens nyhedsbreve Efter ansvaret for nyhedsbrevene er lagt i hænderne på Hans Jørgen Albertsen, så har man forsøgsvis givet nyhedsbrevene et nyt design, samt bliver præsenteret på din computer på en helt ny måde. 12

13 Vi har siden sæsonstart i 2010 regelmæssigt udsendt nyhedsbreve, og ligesom alt andet, så foretages der løbende ændringer i konceptet, og konceptet for 2011 arbejdes der pt. på. Klubbens hjemmeside Hjemmesiden er jo det sted hvor al vores kommunikation til både medlemmer og gæster lægges. Grundet de mange informationer i 2010 er vores hjemmeside blevet overdænget med informationer som ikke er blevet struktureret og den lignede efterhånden en opslagstavle med masser af ophængte notater og nyheder altså sådan en tavle, som ingen gider at se. Derfor skal 2011 være året hvor en ny og mere struktureret hjemmeside ser dagens lys. Den skal gøre det nemt for gæster og potentielle nye medlemmer at finde de informationer de søger og den skal være nem for medlemmerne at finde det de søger. Og så skal den være nem at holde løbende opdateret. Banen Som I måske erindrer så startede 2010 sæsonen med sne og kolde måneder, og den sluttede på samme måde og for vinterspillerne var banen fra november og resten af året non-existent. Området var i månedsvis dækket af sne og tog sig utrolig smukt ud men der var ingen golfbane. Da sneen i foråret forsvandt, var der huller på greens, forårsaget af sneskimmel, nogle steder værre end andre. Disse huller blev gentagne gange i foråret dresset og gensået og det lykkedes at få greens tilbage på vanlig standard. I 2010 have man bl.a. fokus på vores bunkers, og her er endnu et udestående, idet vi godt kunne tænke os nyt bunkersand. Sandet er indkøbt og planen var at vi i vintermånederne ville udskifte det gamle sand, men med den hårde vinter har dette ikke været muligt endnu. Vi kan til gengæld love at så snart at vi kan arbejde på banen igen, sættes dette projekt i gang. Vi fik opsat nye og naturtilpassede teested skilte/stolper, som har fået megen ros fra medlemmer, gæster og sponsorer. Banepavillonen Den største nyhed på banen var måske ikke selve golfbanen, men derimod en nødvendig service til vores spillere. Vi har i flere år (og især damerne) haft et ønske om at få ordentlige toiletforhold på banen, og kun fordi vores velvillige sponsor og medlem Jørgen Dannesboe trådte til med de fornødne midler, lykkedes det os at få opfyldt de mange ønsker om et nyt banetoilet. Og det blev ikke bare til et dametoilet det blev til en splinterny og meget smuk banepavillon med Dame- og herretoilet og et udskænknings rum. Pavillonen er tegnet af arkitekt Niels Bruun. Pavillonen blev færdig i november og har været funktionsdygtig siden da. Det er planen at afholde en lille officiel indvielse i forbindelse med åbningsmatchen. Det tidligere banetoilet var tilsluttet en septiktank med de problemer som altid hænger sammen med sådanne. I forbindelse med de nye toiletter er der skudt kloak/vand/strøm ledninger gennem jorden helt nede fra klubhuset et fantastisk entreprenørarbejde, som på ingen måde har generet banen. 13

14 Greenkeeping Vi er kendt for den fine greenkeeping og det renomme skal holde ved i årene fremover men vi skal også se på omkostningerne på netop dette område. En nøje gennemgang af udgifterne til at holde banen herunder også lønomkostningerne til greenkeeperne var sidst på året under lup, og resultatet af denne gennemgang blev, at vi ønskede at ændre greenkeepernes ansættelseskontrakter. I modsætning til næsten alle andre golfklubber, så var vores greenkeepere ansat på funktionærbasis og det betød, at vi ikke havde nogen fleksibilitet i relation til årstider og konkrete opgaver. Derfor tilbød vi greenkeeperne en ny ansættelsesaftale, som er baseret på timelønbasis, og gældende for en 7 mdr. periode. I henhold til funktionærloven betød denne ændring at vi først skulle opsige greenkeeperne og herefter tilbyde den nye kontrakt. Besparelsen vil i 2012 være på ca. en halv million kroner. Klubbens bygninger For at gentage mig selv fra beretningen sidste år, så er konklusionen jo den, at bygningerne står der jo endnu og nyere er de bestemt ikke blevet. Først på sæsonen blev vi nødt til at restaurere en del af taget over bagrummene. Det var simpelthen faldet sammen. Nogle facader og skorstene er blevet malet og visse steder er der opsat nye vindskeder. Først på sæsonen blev der installeret en ny dør fra baren til gården sponsoreret af Kirsten (Kølle) Foighel, og udvidelsen af terrassen blev færdig. Den forholdsvise lille udvidelse på 1-2 meter gav et fantastisk resultat, som alle har været utroligt glade for. Restauranten blev malet og et nyt lydisolerende loft blev opsat og det virker. Sidst på året gav vandrørene op i den gamle lejlighed bag køkkenet. Minus 20 grader det var mere end de kunne klare, så her måtte der også en uforudset reparation til. Husudvalget Sidst på året blev der etableret et nyt Husudvalg med Iben Hueg som formand. Iben har gennemgået samtlige lokaler i klubhuset og forelagde sine planer for en tiltrængt opstramning af lokalernes udseende for bestyrelsen. Planerne blev godkendt, og noget af renoveringen påbegyndtes sidst på året. I vil alle helt sikkert kunne se resultatet af de nye initiativ, og vi er ikke i tvivl om, at det vil falde i god jord hos alle. Maskinhallen Den i snart flere år ønskede og planlagte Maskinhal blev sidst på året opført, og de sidste plader blev opsat i 20 minus grader sidst i december. Hallen vil være fuldt funktionsdygtig allerede i januar Det er blevet en flot hal som falder så godt til i landskabet at mange sikkert vil tro at den har ligget der i flere år. Så snart den står helt færdig skal alle vores maskiner flyttes over i den nye hal, og en egen renovering af den gamle hal skal påbegyndes. I stedet for at male den gamle hal besluttede vi at montere plader der matcher med den nye hal. 14

15 Ikke bare ser det godt ud prisen på pladerne var næsten identisk med maling og pladerne er så godt som vedligeholdelsesfri. Klubbens samarbejdspartnere Klubbens PRO Midt i sæsonen afholdt Camilla Brock sin afskedsreception, og vi fik sagt farvel til et næsten 10 års godt samarbejde. Bestyrelsen gik derfor i gang med at søge efter en ny PRO. 18 søgte jobbet, og blandt de mange velkvalificerede PRO er valgte vi til sidst Michael Kaae Brund, som påbegyndte jobbet allerede i august måned. Michael har til trods for sin relative korte periode allerede skabt sig et godt ry og omdømme, og det har været lutter ros fra de mange medlemmer som nåede at få træning i Selvom vi naturligvis betragter Michael som en samarbejdspartner, så burde han egentlig ikke stå anført under dette kapitel om Samarbejdspartnere, idet bestyrelsen valgte at ansætte Michael som funktionær i modsætning til Camilla som drev sin egen forretning. Udover et intensivt træningsprogram for mange medlemmer nåede Michael at gennemføre træning af mange hold i efteråret, og der er allerede nu udarbejdet planer for holdtræningsprogrammer for 2011, som man kan booke sig ind på via Golfbox. Der er dog en lille undtagelse fra Funktionærreglerne, idet Michael iflg. aftale med bestyrelsen har tilladelse til at drive eget rejsebureau i vintermånederne. Det betyder bl.a. at Michael i månederne inden sæsonstart samt i måneden efter sæsonslut tilbyder specielle golfrejser til bl.a. Spanien og Portugal. Første rejse gik til Portugal, og her forlyder det fra deltagerne, at det var en stor succes. Vi ved fra andre klubber, at sådanne tiltag er utroligt populære, og vi er derfor glade for, at vi i GGK nu også kan tilbyde denne service. De mange ansættelsessamtaler med mange PRO er lærte os mangt og meget om hvordan det står til i andre klubber bl.a. at de nye tider også havde ændret på området for relationen mellem klub og PRO. At den nye aftale med Michael også er en økonomisk fordel for klubben i modsætning til tidligere fremgår af kommentarerne til 2011 budgettet. Restauranten Klubbens omdrejningspunkt for mange af klubbens aktiviteter og for det sociale klubliv er og bliver restauranten og baren. Selvom Jeff og Rikke som altid har givet os alle en fin betjening, så skal det ingen hemmelighed være, at også de har mærket krisen og at sæsonen grundet kulden i foråret 2010 startede ca. en måned senere end normalt. Der er derfor behov for lidt produktudvikling og lidt nytænkning, og det forlyder, at vi i den 15

16 kommende sæson vil komme til at se nye tiltag. Vi håber naturligvis at nyhederne kombineret med den sædvanlige gode betjening vil få endnu flere medlemmer og gæster til at besøge restauranten Golfshoppen Villads som overtog shoppen den 1. januar 2010 har nu fået 1 års erfaring i at drive denne lidt specielle forretning. Men også Villads har mærket krisen og den stigende nethandel, og derfor skal der også fra denne side gøres noget særligt for at få flere kunder. Vi håber naturligvis det bedste for Villads og shoppen, og vi er fortsat af den opfattelse, at blandt de mange servicetilbud vi i Gilleleje Golfklub gerne vil tilbyde vores medlemmer og gæster, så er en god golfshop et af tilbuddene. Aftaler med andre klubber Bestyrelsen har besluttet at vi også i 2011 vil fortsætte med den hidtidige gensidige aftale med klubberne Hornbæk Helsingør Kokkedal Asserbo Fredensborg Hillerød Helsinge Furesø - Nivå Herudover sonderes løbende andre muligheder for at tilføje andre klubber til listen. Sporten Selvom vi umiddelbart har mere og mere fokus på det sociale liv i klubben, så skal det ikke betragtes som om vi drejer fokus væk fra det sportslige. Tværtimod. Vi tror nemlig der er en stor sammenhæng mellem det sportslige og det sociale. Gilleleje Golfklub er en sportsklub ingen tvivl om det, men vi vil gerne opfordre de mange hyggespillere til at deltage i de mange turneringer der arrangeres. Mon ikke vi alle ofte fremhæver hcp systemet som en af golfsportens helt store fordele. Dette at spillere på forskellige niveauer kan spille med og mod hinanden. Og det er jo præcist det der foregår i de mange turneringer. Men ikke nok med det. Det er bl.a. i turneringerne man møder de andre medlemmer både de på samme spilleniveau som du selv, men også de som måske er lidt dygtigere. Og det er kun fornøjeligt. Uanset hvilket niveau man ligger på, så vover jeg den påstand, at langt de fleste golfspillere kan lide det konkurrencemæssige i spillet også selvom man bare hygge-golfer. Ofte er den største konkurrent en selv og hvorfor ikke udfordre sig selv ved at blive bare en smule bedre næste gang. Det er jo bl.a. derfor vi har den service, at klubben har sin egen PRO, som tilbyder individuel såvel som hold træning. Vi kan kun opfordre til at prøve det og fra 2011 tilbyder klubben klippekort, som kan anvendes til den træningsform man ønsker. Det er altid godt at have nogen at se op til, og heldigvis har Gilleleje Golfklub en lang række dygtige spillere spillere som du kan møde i de mange turneringer. Men nogen skal jo vinde, og de som i 2010 placerede sig i vindergruppen var: 16

17 Årets klubmestre i GGK s bruttoturneringer i 2010 Vindere i GGK s bruttoturneringer 2010 Endnu en gang et stort tillykke til jer alle Klubmester slagspil herrer: Jonas Thulin Christensen Klubmester slagspil damer: Birgitte Løndal Klubmester hulspil herrer: Jonas Thulin Christensen Klubmester hulspil damer: Birgitte Løndal Klubmester juniorer, drenge: Frederik Ingvordsen Klubmester juniorer, piger: Line Toft Hansen Klubmester Mid-age, herrer: Jens Christensen Klubmester Mid-age, damer: Birgitte Løndal Klubmester senior herrer: Lars Krogstrup Klubmester senior damer: Sonja Gottschalch Klubmester veteran herrer: Preben Nygaard Klubmester veteran damer: Sonja Gottschalch Gilleleje Cup herrer: Thomas Dehn Gilleleje Cup damer: Birgitte Løndahl De sportslige aktiviteter Elitens status for 2010 Seniorholdet spillede i 2. division, hvor de vandt deres pulje. Desværre var det ikke muligt at rykke op i 1. division på grund af DGU's ændringer af divisions rækkerne, så seniorholdet må forblive i 2. division til næste år. Dame fusionsholdet, spillede i kvalifikationsrækken og sluttede som nr. 3 i deres pulje. Damerne viste stor vilje, holdånd og tror på en oprykning til næste år. Herre hold 1 spillede i 2. division, hvor de havde overtaget pladsen efter fusionsholdet med Hornbæk og det var lidt for stor en mundfuld i år, så holdet spiller i 3. division til næste år. Herre hold 2 spillede i 3. division og må spille i 4. division til næste år. Herre hold 3 som rykkede ned i kvalifikationsrækken bliver opløst i Klubben vil gerne rose alle spillerne, som virkelig har ydet en stor indsats og vist et rigtigt godt sammenhold spillerne i mellem. Et sammenhold der skabte den gode holdånd og vilje, som er en kæmpe styrke for vores hold. 17

18 Sæsonen 2011 Vores målsætning for 2011 er selvfølgelig en oprykning. Både seniorer, damer og herrehold. For at nå den målsætning vil eliteudvalget sammen med PRO en Michael Kaae Brund udarbejde en plan for 2011, hvor der vil blive sat større krav til elitespillerne bl.a. mht. deltagelse i træningen, for på den måde at udvikle spillerne og få et stærkere hold. Eliteudvalget vil også i 2011 deltage i sociale klubturneringer på tværs af alder og køn til inspiration for alle klubbens øvrige medlemmer. Så hold dig endelig ikke tilbage du har dit hcp, og de har deres men du vil opdage at disse turneringer virkelig er en fornøjelse at deltage i. Årets Golfer: Morten Toft Hansen blev valgt som årets golfer i kraft af hans store fremgang, både individuelt og på vores divisionshold, hvor han endte med at være sikker mand på 1. holdet. Vinder af Persano Cup: Thomas Dinesen Stor tak til elitens sponsorer Jens Christensen (Kohberg) som var sponsor af bolde til eliten og Jan Overgaard (Persano Group) som var sponsor for den fremragende eliteturnering, som blev spillet hver 14. dag året igennem. Klubben vil gerne takke alle for en god sæson samt for deres opbakning til holdene. JUNIORERNE I 2010 Juniorerne tog fat på sæson 2010 allerede i januar, mens det ganske land lå bundfrossent og dækket af sne. Juniorudvalget havde inviteret juniorerne til bowling i Hillerød og der var i alt omkring 30 deltagere til bowling og efterfølgende vinterhygge. Der har gennem 2010 været ca. 60 aktive juniorer. I forbindelse med at Michael Kaae Brund overtog trænerhvervet i sommer stiftede flere juniorer kendskab til deres 2. pro i golfkarrieren. Michael er i sandhed ikke bare et nyt navn på trænerposten. Flere juniorer har således allerede kunne profitere af Michaels justeringer af grundlæggende elementer i både grib og golfsving. Både juniorer og Juniorudvalg ser derfor frem til det fortsatte samarbejde med Michael i den kommende sæson. I forbindelse med trænerskiftet var der et par uger, hvor vi stod uden pro til juniorerne. Ved hjælp af en god bistand fra Birgitte Løndal, Jonas Christensen, og Bjarne Kildegaard Jensen, forældre og Juniorudvalget klaredes trænerskiftet uden større vanskeligheder. Juniorudvalget skylder stor tak til Birgitte, Jonas og Bjarne, de assisterende forældre og ikke mindst juniorerne for stor hjælp og godt humør i forbindelse med trænerskiftet. Foruden den ugentlige træning med vores pro Camilla / Michael har i forbindelse med påske, sommer og efterårstræning været afholdt 2 dages arrangementer. Traditionen tro blev der overnattet i telte omkring par 3 banen i forbindelse med sommertræningen. Dette tilbagevendende arrangement løber af stablen sidste lørdag/søndag i juni. Desuden har der været afholdt natgolf og månedsturneringer. Vores planlagte jule Crazy Christmas golf måtte desværre aflyses på grund af massive snemængder. 18

19 Gilleleje Golfklub har også i 2010 været repræsenteret i DGU s Junior Hold Turnering, men kunne desværre ikke stille hold til Minitour. Det vil vi prøve at rette op på i Igen i år skal Jonas Christensen fremhæves for sine flotte personlige resultater var året, hvor Jonas kvalificerede sig til en voksen proturnering på Ecco touren. Jonas forsvarede i øvrigt sit klubmesterskab i såvel slagspil som hulspil, hvilket må siges at være flot. Line Toft Hansen skal også nævnes for sin flotte præstation, da hun den 15. juli 2010 lavede en albatros på hul 9. Der skal lyde en stor tak til medlemmerne af Juniorudvalget, for uden deres store indsats, så havde vi ikke nogen aktiv Juniorafdeling i GGK. Udover formanden Ole Drachmann består udvalget af Charlotte Jørgensen, Lotte K. Larsen, Kim Henningsen, Morten Blach Madsen, Jan Wenner som alle har sagt ja til at fortsætte i Samtidig vil vi også takke Kim Nielsen der også har ydet en fin indsats i 2010, men som har valgt at stoppe for denne omgang. Som afløser har vi for den kommende sæson fået Søren P. Jørgensen tilbage fra orlov. Johnny Rasmussen har ligeledes meldt sig under fanerne og vi byder begge velkommen som medlemmer i Juniorudvalget. Andre medlemsaktiviteter Underklubberne Det er mit indtryk at alle vore underklubber har haft en god sæson. Der er megen aktivitet, sportslig såvel som socialt, og det er her man hygger sig sammen, og møder nye venner. Især det sidste er vigtigt for nye medlemmer, som via en underklub hurtigere kommer i kontakt med de nuværende medlemmer. Underklubberne har hidtil haft fortrinsretter indenfor bestemte tider på bestemte dage af ugen. Det bliver der ikke lavet om på. Til gengæld vil vi 2011 ændre lidt på den måde man anvender fortrinsretterne på. Indtil nu har man principielt blot kunne møde op indenfor de aftalte tider, og herefter deltage i den pågældende underklubs turneringer. Fra 2011 skal man være lidt bedre til at planlægge sin tid, og har man ikke tilmeldt sig som spiller i den pågældende underklub indenfor de aftalte tider senest 48 timer før tidspunktet for fortrinsretten begynder, så fritstilles de ikke bookede tider, således at andre kan booke sig på disse tider. Og hvorfor indfører vi nu disse ændringer? Vi gør det ene og alene for at optimere banekapaciteten, og dermed måske tiltrække flere greenfee gæster. Forestil jer at 4 svenske spillere en given onsdag finder på at de kunne tænke sig at besøge Gilleleje Golfklub dagen efter, altså om torsdagen. De går ind på Golfbox og hvad ser de. Banen er så godt som blokeret med en blå farve grundet fortrinsretterne for Dameklubben og Herreklubben. Og hvad tror I bliver resultatet af denne oplevelse? Helt rigtigt den dag tabte vi 4 greenfee indtægter. Fra 2011 forsvinder de blå blokeringer, hvilket gerne skulle give gæster lyst til at spille på vores bane. Da de tidligere fortrinsretter stadigvæk er gældende dog kun indtil 48 timer før start, så 19

20 burde spillerne i underklubberne ikke få problemer med ændringen. Underklubbernes bestyrelser blev umiddelbart efter 2010 sæsonen orienteret om de nye regler, og her var der stor forståelse for ændringen. Vi vil jo alle gerne have flere greenfee indtægter, og alle kan forstå, at en hver ubenyttet starttid kan være penge værd eller give plads til vores egne medlemmer. Den frivillige indsats Den store kampagne fra 2009 med at få endnu flere frivillige med i klubarbejdet blev fulgt godt op i Der er i dag ca medlemmer, som på den ene eller anden måde giver en hånd med. Jeg er ikke i tvivl om, at netop det frivillige arbejde er med til at skabe det sammenhold og den klubånd, som vi altid er lidt stolte over at have i Gilleleje Golfklub. Men vi kan aldrig få nok frivillige, og derfor vil vi igen og igen opfordre jer til at melde jer og få del i de mange opgaver som der altid er i en golfklub. Vores nuværende vikarierende og fremtidige kandidat til bestyrelsen, Mogens Lousen, har i 2010 gjort et kæmpearbejde for at forsøge at strukturere al frivillig medhjælp. Hvis du har ønsker om at komme med i et udvalg eller blot vil være med til at løse konkrete opgaver, så kontakt Mogens, og han vil uden tvivl finde en løsning. Blandt vores mere end medlemmer findes der uden tvivl masser af eksperter eller medlemmer med en specialviden om konkrete emner og områder. Jo flere der melder sig, desto mindre arbejde er der til den enkelte og på den måde bliver det, som til tider kan være hårdt arbejde for en frivillig, til en sjov og hyggelig indsats sammen med vennerne. Som nyt medlem er en indsats som frivillig også en god måde at lære de nuværende medlemmer at kende på. Sponsorer Ingen skal være i tvivl om, at klubben er taknemmelig for hver en sponsorkrone som de mange trofaste samt de nye sponsorer har hjulpet klubben med i Det skal bestemt ikke være nogen hemmelighed, at Gilleleje Golfklub på samme måde som alle andre klubber er mere afhængig af velvillige sponsorer end nogensinde før. Vi vil derfor benytte enhver lejlighed til at gøre opmærksom på de mange muligheder som klubben i dag tilbyder sine sponsorer. Vi er mere end nogensinde indstillet på at finde sponsorløsninger som kan blive en fordel for sponsorerne såvel som klubben. Det nye sponsorudvalg vil udarbejde endnu flere sponsorpakkeløsninger og så vil vi forsøge at gøre en aktiv indsats for at kontakte potentielle sponsorkandidater. Vi ved det er krisetider, og at pengene ikke ligefrem hænger på træerne men vi mener faktisk at klubben har noget værdifuldt at tilbyde sponsorerne. Skulle der blandt vores medlemmer være interesserede sponsorer, så kom endelig frem fra skjulet. Kontakt Peter Rønne, og han vil sammen med sponsorudvalget straks tage kontakt. For bare to år siden havde vi 3 årlige firmasponsorerede GUN start matcher, og vi ved fra både sponsorerne og deltagerne at alle disse matcher var store succeser. Hvis ikke du selv sidder i en position hvor du 20

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere