Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr."

Transkript

1 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr

2 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, som led i overholdelse af de, til Bankpakke 2, knyttede bestemmelser. Redegørelsen dækker perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2012, og er sendt til Erhvervs- og Vækstministeriet. Redegørelsen er ligeledes offentliggjort på Saxo Privatbank A/S deltager i Bankpakke 2, og fik den 18. november 2009 tilsagn fra den danske stat om optagelse af ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital. Lånet var på tkr , og blev udstedt den 23. november Udlånspolitik Udlånspolitikken i Saxo Privatbank er udfærdiget i overensstemmelse med bankens vision, mission og strategi. Politikken fastsætter en række overordnede holdninger til kreditmæssige risici på eksisterende og nye kunder, og har til formål at sikre, afbalancering mellem udlån, indtjening og risiko samt forkalkuleret tabsrisiko. Kundens kreditværdighed skal således dokumenteres, før der foretages ændringer i eksisterende, eller etableres nye, kreditfaciliteter. Kreditværdigheden er den enkelte kundes evne og vilje til at kunne overholde nuværende, og kommende, forpligtelser som debitor. Banken ønsker ikke at indgå forretninger med kunder, som vil kunne belaste bankens omdømme. Banken ønsker, såvel geografisk som branchemæssig, spredning af udlånsporteføljen, således at følsomheder i enkeltstående brancher og geografiske områder minimeres. I overensstemmelse med bankens forretningsmodel er målgrupperne: Privatkunder, mindre erhvervskunder og holdingselskaber med fornuftig økonomi. Banken ønsker ikke at indgå i engagementer, der selvstændigt kan true bankens selvstændighed. Derfor vil banken ikke indgå engagementer, som udgør mere end 20 pct. af bankens basiskapital. Saxo Privatbank lægger vægt på at skabe langvarige kunderelationer. Banken har som politik, at der ikke ydes lån og kreditter alene på grundlag af de stillede sikkerheder. Kunden skal have både evne og vilje til at tilbagebetale lånet, uden at banken skal realisere sikkerhederne. Dette princip fraviges dog i forbindelse med bevilling af aktiekreditter. Aktiekreditter tilbydes udelukkende i form af et standardprodukt, der kan anvendes enten til yderligere investeringer (gearing) eller som forbrugskredit (provenu udbetales). Kreditten gives udelukkende mod sikkerhed i værdipapirer i depot hos banken. Såvel investering som udbetaling kan kun ske, såfremt der er tilstrækkelig overdækning.

3 Saxo Privatbank lægger vægt på, at kunderne oplever banken som en ansvarlig samarbejdspartner, og føler tryghed ved samarbejdet. Denne tryghed søges etableret dels ved sparring og rådgivning, men også som finansiel støtte, også i vanskelige situationer, når dette skønnes forsvarligt. Kreditstyring og overvågning Lån og kreditter styres i henhold til, den til enhver tid gældende kreditpolitik, som er fastlagt af bankens bestyrelse. Lån og kreditter bevilges, og styres, på forskellige niveauer ud fra fastlagte beløbsgrænser. Opfølgning og overvågning foretages af direktionen og kreditafdelingen, og bestyrelsen modtager månedlig rapportering ud fra fastlagte retningslinjer. Overvågningen af kreditrisikoen foregår bl.a. via bankens faciliteter i FKS, hvori alle væsentlige data omkring kreditengagementerne og kundernes økonomi er registreret. Målet er bl.a. at afdække faresignaler i engagementer, på et tidligt tidspunkt, og samtidig overvåge porteføljer på organisatoriske enheder. Aktiekreditter ydes i henhold til overordnede principper for sikkerhedsoverdækning, der er fastlagt af Bestyrelsen. Der foretages daglig overvågning af alle aktiekreditter på individuel basis. I den forbindelse opgøres udlån, samlet porteføljeværdi og samlet belåningsværdi (aktiverne multipliceret med en risikovægt). Som led i kreditproceduren rates alle privat- og erhvervskunder efter et internt nummersystem fra 1 6, hvor rating 1 er kunderne med den bedste bonitet og rating 6 er de kunder, hvorpå banken har vurderet, at der er indtruffet OIV. Ratingen sker på baggrund af nøgletal omkring formue, gældsfaktor samt rådighedsbeløb/indtjening. Det interne ratingsystem kan sammenholdes med Finanstilsynets bonitetskategorier. Aktiekreditterne behandles særskilt. Ratingen overvåges og ajourføres kontinuerligt, idet den danner grundlag for den daglige kreditovervågning og overtræksstyring. Ratingen er derudover et vigtigt udgangspunkt ved vurdering af privatkundernes robusthed overfor ændringer i renteniveau, og eventuel bortfald af afdragsfrihed på realkreditfinansieringen. Udviklingen i priser og vilkår Den gennemsnitlige udlånsrente i 2. halvår 2012 var uændret i forhold til 1. halvår Saxo Privatbanks udlånsvilkår har ligeledes været uændret i 2. halvår Udlånsudviklingen i andet halvår af 2012 Saxo Privatbank har i andet halvår af 2012 realiseret en stigning i udlån før nedskrivninger på 115,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2012, svarende til 7,15 %. Det samlede udlån udgør herefter 1.729,1 mio. kr. Udviklingen i udlån kan tilskrives nye kunder. Saxo Privatbanks basiskapital efter fradrag udgør 375,9 mio. kr. pr. 31. december I forhold til de samlede risikovægtede poster på 2.160,7 mio. kr. giver det en solvens på 17,4 %, hvilket er væsentligt over lovgivningens krav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 240,0 mio. kr., hvilket svarer til en individuel solvens på 11,1 %. Dermed er der en solvensoverdækning på 135,9 mio. kr., eller 6,3 procentpoint. Inden for det næste år vil basiskapitalen blive reduceret med ca. 85 mio. kr. Det sker som 3

4 4 følge af afløb på den ansvarlige kapital og implementeringen af Basel III. Bankens overdækning på 135,9 mio. kr. vurderes derfor som tilstrækkelig til implementeringen af Basel III, og afløb på den ansvarlige kapital. Banken har i 2. halvår 2012 modtaget 90 mio. kr. i kapital fra moderselskabet. Det er ledelsens vurdering, at der er kapitalmæssigt grundlag for fortsat forretningsmæssig drift, og at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er knyttet til bankens aktiviteter. Det vil således fortsat være Saxo Privatbanks mål, at udvikle forretningen med eksisterende og nye kunder. I den kommende periode er det således bankens hensigt, at bevilge ansøgninger om lån, der kan etableres på kreditmæssigt forsvarligt grundlag, og som er i overensstemmelse med bankens kreditpolitik. Fordeling af udlån på brancher i pct: Offentlige myndigheder 0,0 0,0 0,0 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 3,6 5,1 3,9 Industri og råstofindvinding 1,6 0,2 1,1 Energiforsyning 0,1 0,0 0,1 Bygge og anlæg 1,8 2,0 1,9 Handel 3,0 1,4 1,5 Transport, hoteller og restauranter 1,1 1,1 1,0 Information og kommunikation 1,0 0,2 0,1 Finansiering og forsikring 7,0 0,5 3,0 Fast ejendom 8,3 4,8 6,0 Øvrige erhverv 4,7 7,7 8,6 Eksponering i alt erhverv 32,2 23,0 27,2 Private 67,8 77,0 72,8 Eksponering i alt 100,0 100,0 100,0 Saxo Privatbank A/S

5 Nedenstående viser at 214,6 mio. kr. svarende til 12,41 pct. af bankens samlede udlånssaldo pr. 31.december 2012, kan henføres til udlån ydet til nye kunder i 2. halvår. I samme periode har afviklingen (indfrielse samt nedbringelse af eksisterende udlån) for både privat- og erhvervskunder været på 99,1 mio. kr., svarende til 5,73 pct. af det samlede udlån. Udlånsudvikling i mio. kr. (ekskl. garantier, nedskrivninger og hensættelser): EKSISTERENDE KUNDER NYE KUNDER UDVIKLING EKSISTERENDE KUNDER SAMLET UDLÅN Saldo , Heraf: Privatkunder 1.242,0 77,0-89, ,5 Erhvervskunder 371,6 137,6-9,6 499,6 Samlet udlån 1.613,6 214,6-99, ,1 Saldo , Heraf: Privatkunder 1.323,2 58,0-139, ,0 Erhvervskunder 367,7 20,9-17,0 371,6 Samlet udlån 1.690,9 78,9-156, ,6 For yderligere information kontakt venligst Økonomidirektør Henrik Gregersen eller Regnskabschef Henrik Hjorth Udlånsudvikling 2. halvår

6

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere