Resultatrevision 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål Indikatormodel Opsamling Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 1

2 Baggrund Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver overblik over effekterne af jobcentrets beskæftigelsesindsats. De resultater, resultatrevisionen for 2011 afspejler, er effekterne af den indsats, der er fastlagt i beskæftigelsesplan 2011 med udgangspunkt i ministermålene. Resultatrevisionen synliggør udviklingen i jobcentrets indsats målt på forskellige ydelsesgrupper over ét år. Der måles som udgangspunkt fra december 2010 til december Udover at give overblik over egne resultater i årets løb, giver resultatrevisionen mulighed for at sammenligne med resultaterne i sammenlignelige jobcentre den såkaldte klynge. Resultatrevisionen giver et indtryk af, hvor udfordringerne i jobcentrets indsats ligger og bør på den baggrund indgå i udarbejdelsen af beskæftigelsesplan Opbygning Resultatoversigten er bygget op omkring følgende målinger, som er hentet på Jobinddsats.dk: En resultatoversigt, der overordnet viser indsats og resultater i jobcentret målt på ydelsesgrupper samt udviklingen i disse den seneste måned og i forhold til samme måned året før. Et besparelsespotentiale, der på baggrund af andelen af befolkningen på udvalgte offentlige ydelser i forhold til den tilsvarende andel på ydelsen i andre jobcentre, peger på, hvor indsatsen bør kunne optimeres og hvad det betyder økonomisk. Et scorecard for ministermål, hvor jobcentrets resultater på ministermålene sammenlignes med de øvrige jobcentre i klyngen og rangeres på baggrund heraf. En indikatormodel, der viser, hvor stor en andel, der har fået samtale, aktivt tilbud eller delvis raskmelding i forhold til de jobcentre, der på landsplan har den højeste andel. Desuden viser indikatormodellen andel i job eller uddannelse efter 1 måned og andel af befolkningen på offentlig forsørgelse i forhold til klyngen. Klyngen: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyn, Tønder og Vesthimmerland. I det følgende gennemgås og kommenteres de fire målinger enkeltvis. Resultatoversigten er netop en oversigt og gennemgås derfor i overskriftsform. Det skal understreges, at eftersom der er tale om en opgørelse fra en given måned et år til en given måned det følgende år, er der tale om fikspunkter, og procentforholdene kan derfor svinge meget ikke mindst i de målinger, hvor talmaterialet er meget lille. I de øvrige målinger kommenteres mere detaljeret på den indsats, der ligger bag resultaterne og fokus lægges på de områder, hvor jobcentret har et udviklingspotentiale. Afslutningsvist konkluderes det, på hvilke områder indsatsen med fordel kan optimeres. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 2

3 Resultatoversigt Data opdateret den Resultatoversigt - Nordfyns Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a- Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 3

4 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Ministerens mål Arbejdskraftreserven (mere end 13 ugers ledighed) I beskæftigelsesplanen for 2011 var der en forventning om et fald i arbejdskraftreserven med et måltal på 705 fuldtidspersoner i december Det har vist sig, at niveauet i 2011 tværtimod kom til at ligge over 2010 niveau og status pr. december 2011 lå 124 fuldtidspersoner over målet. Den forventning om en forbedring af beskæftigelsessituationen, der lå til grund for måltallet, har vist sig ikke at blive indfriet. I december er antallet dog for første gang i 2011 mindre end tilsvarende måned forrige år, ligesom de første to måneder af 2012 ligger under niveauet i de samme måneder i Det kan være en indikation på, at den bedring i beskæftigelsen, der er registreret på landsplan, nu er ved at nå til Nordfyn. Faldet fra december 2010 til 2011 har fundet sted blandt de forsikrede med -4 % (fra 746 til 722), mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i samme periode er steget med 18 % (fra 89 til 107). Dette mønster svarer til billedet i klyngen generelt. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 4

5 Permanente forsørgelsesordninger På trods af en stigning gennem 2010 var der ved udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011 en klar målsætning om at reducere og ligefrem nedbringe bestanden en smule. Ved december 2011 var bestanden dog steget med 50 fuldtidspersoner. Det må imidlertid noteres som positivt, at niveauet siden foråret 2011 har ligget stabilt, hvilket er udtryk for en målrettet indsats gennem året. Som det fremgår, er tilgangen reduceret med 20 %, hvilket ligger over klyngens gennemsnitlige reduktion, som er på 16 %. I tal var tilgangen i december 2010 indenfor det seneste år på 143. I december 2011 var tilgangen på 114. Der er stort set udelukkende tale om et fald i antallet af tilkendte førtidspensioner. Unge under 30 år I beskæftigelsesplanen for 2011 forventede jobcentret en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Det skyldes, at unge er mere udsatte for ledighed under lavkonjunktur. Gennem det meste af året, har der været flere ledige unge end i 2010, og pr. december 2011 var der 25 fuldtidspersoner mere end målsat. Det er en stigning på 3 % i forhold til året før, mens klyngen i gennemsnit kun er steget med 1 %. Ungeledigheden er forsat en central udfordring på Nordfyn. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 5

6 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcentret havde en forventning om en mindre tilgang til gruppen, da beskæftigelsesplanen for 2011 blev udarbejdet. Status pr. december 2011 ligger 41 fuldtidspersoner over det forventede måltal. Der er tale om en tilvækst til gruppen på 16 % på et år, men klyngen i gennemsnit har haft en tilvækst på 4 %. Forsørgelsesgrupper Det samlede antal forsørgede i Nordfyn Kommune pr. december 2011 var fuldtidspersoner, hvilket svarer til antallet samme måned året før. Antallet af A- dagpengemodtagere er faldet en smule i perioden, mens der har været en stigning i antallet af indsatsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende, men der er dog et fald i antallet af sager over 52 uger. Antallet af modtagere af ledighedsydelse har været stigende, mens der har været et faldende antal revalidender. Indsatsen Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for A-dagpengemodtagere ligger på 42 %, som er den højeste i klyngen. Det svarer til en stigning på 10 % i forhold til samme måned året før og ligger væsentligt over klyngens gennemsnitlige aktiveringsgrad på 32 % og over måltallet i beskæftigelsesplanen for 2011, der var på 35 %. Den høje aktiveringsgrad er udtryk for jobcentrets fokus på en aktiv linje i indsatsen. Aktiveringsgraden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere ligger på 54 %, hvilket er et fald på 4 % i forhold til samme måned året før og noget lavere end måltallet i beskæftigelses-planen, der var på 63 %. Det er dog 12 % over klyngens gennemsnit på 42 %. Jobcenter Nordfyn har den 3. højeste aktiveringsgrad i klyngen. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 6

7 Aktiveringsgraden for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere ligger på 29 %, hvilket er et fald på 12 % i forhold til samme måned sidste år og en smule under klyngens gennemsnit på 33 %. Ifølge beskæftigelsesplanen for 2011 var målet en aktiveringsgrad på 35 %. Den nedjusterede aktivering har dog været en del af jobcentrets strategi i 2011 i forbindelse med de ændrede refusionsregler pr. 1. januar Aktiveringsgraden vil dog stige over de næste måneder, hvor der igangsættes projekter for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Opfyldelse af minimumskrav: Forsikrede ledige: Samtaler: I december 2011 fik 6 % af A-dagpengemodtagerne ikke deres samtaler til tiden, hvilket er 1 % flere end samme måned sidste år. I klyngen i gennemsnit fik 6 % ikke deres samtaler til tiden. Niveauet på Nordfyn svarer således til klyngens. Tilbud: 2,6 % af A-dagpengemodtagerne fik ikke deres aktive tilbud til tiden, hvilket er 4 % færre end samme måned sidste år. Andelen ligger under gennemsnittet i klyngen, som er på 6 %. Jobcenter Nordfyn ligger med den højeste rettidighed i forhold til tilbud. Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere: Samtaler: I december 2011 fik 5 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne ikke deres samtaler til tiden, hvilket er 7 % færre end samme måned sidste år. I klyngen i gennemsnit fik 6 % ikke deres samtaler til tiden. Niveauet på Nordfyn ligger således i den gode ende af klyngen. Tilbud: 15 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne fik ikke deres aktive tilbud til tiden, hvilket er 7 % flere end samme måned sidste år og svarer til klyngens gennemsnit, der ligeledes er på 15 %. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 7

8 Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Nordfyns Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. af befolkningen i af befolkningen i jobcentret klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 4,90 3, ,9 Kontanthjælp 2,68 2, ,6 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,42 0, ,3 Sygedagpenge 2,93 2, ,4 Ledighedsydelse 0,48 0, ,2 Fleksjob 1,63 1, ,7 Førtidspension 7,99 7, ,8 I alt 21,04 19, ,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Som det fremgår af tabellen, er der fire ydelsesområder, hvor Nordfyns Kommune kunne opnå en besparelse, hvis andelen af personer på ydelserne blev nedbragt til det gennemsnitlige niveau i klyngen. Det største potentiale ligger i udgifterne til dagpengeforsørgelse med et besparelsespotentiale på knap 17 mio., mens udgifterne til sygedagpenge, ifølge denne opgørelsesmetode, ville kunne nedbringes med 6,4 mio. kr. På revalideringsområdet ville der potentielt kunne spares 1,3 mio. og på førtidspension kr. hvis andelen kunne nedbringes til gennemsnittet i klyngen. Dagpengemodtagere Andelen af fuldtidspersoner på Nordfyn, der modtog dagpenge i 2011, var på 4,90 % procent af befolkningen, mens den tilsvarende andel i klyngen i gennemsnit var på 3,86 %. Det svarer til et overskud på Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 8

9 199 fuldtidspersoner i forhold til klyngens gennemsnit, svarende til en merudgift på 16,9 mio. Fyn har generelt været ramt hårdt af krisen i forhold til landsgennemsnittet og ledigheden er fortsat med at stige på Fyn, efter udviklingen langsomt er stabiliseret på landsplan. Den fynske ledighed er næsten tredoblet og er nu den højeste på landsplan. Lokalt har Nordfyn gennem hele 2011 haft en af regionens højeste ledighedsprocenter, og faldet i beskæftigelsen har siden krisens begyndelse været på 10 % mod 8 % i regionen som helhed. Nordfyn har derfor været forholdsvis hårdere ramt af konjunkturnedgangene og den medfølgende ledighed og har derfor et forholdsvist højt antal dagpengemodtagere. Ledigheden har især ramt ansatte indenfor industri og bygge/anlæg, dvs. ufaglærte. Da kommunen har en befolkningssammensætning, der er præget af et forholdsvis stort antal ufaglærte, matcher de lediges kvalifikationer ofte ikke de opslåede stillinger. Eftersom de ufaglærte arbejdspladser, selv under bedre konjunkturer, næppe vil vende tilbage i samme omfang som tidligere, efterlader det jobcentret med en stor udfordring i forhold til at matche de ledige med de faktiske jobåbninger. Det skal dog understreges, at det angivne besparelsespotentiale er hypotetisk for denne målgruppe, da finansieringen af a-dagpenge kompenseres via beskæftigelsestilskuddet, der udregnes på baggrund af det faktiske antal ydelsesmodtagere fordelt på landsdele. Sygedagpengemodtagere Andelen af sygedagpengemodtagere i fuldtidspersoner på Nordfyn udgjorde i ,93 % af befolkningen, mens den tilsvarende andel i klyngen i gennemsnit var på 2,60 %. Det svarer til et overskud på 63 fuldtidspersoner i forhold til klyngens gennemsnit, svarende til en merudgift på 6,4 mio. kr. Det samlede antal sygedagpengeforløb i Nordfyns Kommune lå gennem første halvdel af 2011 på samme niveau som i 2010 for at stige over 2010 niveauet i løbet af andet halvår. Mens antallet af de lange forløb, derimod, efter at have ligget over 2010 niveau i første halvår, faldt drastisk i løbet af andet halvår af Revalidering og forrevalidering Andelen af revalidender og forrevalidender i fuldtidspersoner på Nordfyn udgjorde i ,42 % af befolkningen, mens den tilsvarende andel i klyngen i gennemsnit var på 0,35 %. Det svarer til et overskud på 13 fuldtidspersoner i forhold til klyngens gennemsnit, svarende til en merudgift på 1,3 mio. kr. Gennem hele 2011 er antallet af revalidender i Nordfyns Kommune dog faldet støt med 23 fuldtidspersoner fra januar til december og faldet er fortsat de første måneder af Det er primært antallet af revalidender i virksomhedsrevalidering, som er faldet. Førtidspension Andelen af førtidspensionister i fuldtidspersoner på Nordfyn udgjorde i ,99 % af befolkningen, mens den tilsvarende andel i klyngen i gennemsnit var på 7,93 %. Det svarer til et overskud på 10 fuldtidspersoner i forhold til klyngens gennemsnit, svarende til en merudgift på 0,8 mio. kr. Som det fremgår, er det en forholdsvis lille forskel på Nordfyns niveau i forhold til klyngegennemsnittet set i forhold til antal ydelsesmodtagere og den samlede årlige udgift til gruppen. Målt på andel af ydelsesmodtagere i forhold til befolkningen, har gruppen ligget stabilt gennem hele 2011 på Nordfyn. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 9

10 Scorecard for ministermål Scorecard - Nordfyns Ministerens mål Arbejdskraftreserven Personer på permanen te forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jan 2012 Jan 2012 Jan 2012 Jan 2012 Jobcenter Antal personer Udvikling if t. samme måned året før, pct. Antal fuldtids - person er Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikli ng ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Halsnæs 772-1, , , ,0 1 Morsø , , , ,4 2 Ærø 72-17, , ,1 16-2,2 2 Billund 347 2, , , ,9 3 Tønder 894 2, , , ,8 4 Middelfart 710-0, , , ,1 5 Assens , , , ,8 6 Faaborg-Midtfyn , , , ,1 7 Brønderslev 768-5, , , ,9 8 Nordfyns 861-3, , , ,5 8 Jammerbugt 773-6, , , ,5 9 Vesthimmerland 824 1, , , ,6 10 Kerteminde , , , ,2 11 Hele klyngen , , , ,4. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Gennem hele 2011 har Nordfyn ligget i den nederste del i opgørelsen over klyngens udviklingsniveau målt på ministermålene, men har de seneste måneder bevæget sig op mod midten. På anførte opgørelse fra januar 2012 ligger Nordfyn på en delt 8. plads ud af 11. Men eftersom denne score-card måling er beregnet som et gennemsnit af de fire ministermål tilsammen, vil vi kort betragte de enkelte mål og deres udvikling i årets løb hver for sig. Arbejdskraftreserven Gennem hele 2011 har antallet af ledige i arbejdskraftreserven på Nordfyn ligget over 2010 niveauet. Set i gennemsnit over året, har Nordfyn den højeste andel af ledige i arbejdskraftreserven i forhold til ledige i alt i klyngen. Som nævnt, har Nordfyn også gennem det meste af året haft en af regionens højeste ledighedsprocenter, ligesom Fyn som område generelt har været hårdt ramt i forhold til landsgennemsnittet. Den Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 10

11 store og voksende arbejdskraftreserve er således et symptom på den tidligere beskrevne vanskelige beskæftigelsessituation i Nordfyns Kommune, hvor den geografiske placering, den lokale virksomhedsstruktur og indbyggernes uddannelses- og beskæftigelsesprofil har betydet en stor sårbarhed overfor de dårlige konjunkturer i kølvandet på krisen. Først i december 2011 er antallet af ledige i AKR lavere end samme måned året før og samme positive tendens gør sig gældende i de første måneder af 2012 i forhold til de samme måneder i Det billede fremgår af scorecardet, der viser en reduktion af arbejdskraftreserven på 3,1 % i januar 2012 i forhold til samme måned året før. Denne nyeste udvikling indikerer, at den lille opblødning af ledighedssituationen, der den seneste tid har været synlig på landsplan, nu også er nået til Nordfyn. Permanente forsørgelsesordninger I januar 2012 havde Nordfyn en lille tilgang på 0,8 % i forhold til samme måned året før, mens klyngen som helhed har reduceret med 0,5 %. Efter at have haft en markant stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente forsørgelsesordninger i 2010 og i de første måneder af 2011, har Nordfyn dog siden april 2011 formået at holde en forholdsvis jævn bestand og har haft en samlet tilgang på bare 16 fuldtidspersoner fra januar til december. Førtidspension er den ordning, der fylder mest i opgørelsen såvel målt i personer som økonomisk. Sammenlignes de enkelte jobcentre i klyngens andel af befolkningen på førtidspension, befinder Nordfyn sig ca. i midten med en andel på 8 %. Laveste andel i klyngen er 6,8 og højeste er 10,6. Unge under 30 på offentlig forsørgelse I januar 2012 havde Nordfyn 526 fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse. Det er en reduktion på 5,9 % i forhold til samme måned sidste år, mens klyngen som helhed kun havde en reduktion på 1 %. Generelt har antallet af unge igennem 2011 ligget over 2010 niveauet og har fortsat været stigende de seneste måneder. Her spiller sæsonkonjunkturerne dog også ind, da en stor del af de unge er forsikrede ledige. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse I januar 2012 var der på Nordfyn 165 personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 16,5 % i forhold til samme måned året før. Den gennemsnitlige stigning i klyngen var i samme periode på 5,4 %. Det er særligt på ydelserne kontanthjælp og sygedagpenge stigningen har fundet sted og stigningen indenfor kontanthjælp består næsten udelukkende af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 11

12 Indikatormodel Data opdateret den 17/04/2012 Indikatormodel - Nordfyns - December 2011 Match1 : Jobklar Match2 : Indsatsklar Match3 : Midl. passive FØP/Fleks og ukendt match Antal i alt Antal personer på offentlig forsørgelse Indsats 1: Andel der har fået en samtale Indsats 2: Andel der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Indsats 3: Andel der har fået et virksomhedsrettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Resultater 1: Andel der er i job eller uddannelse efter 1 måned Resultater 2: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit af klyngen, pct Andel, pct. 7,8 2,7 1,3 9,8 21,6 Gennemsnit i klyngen, pct. 6,3 2,7 1,3 9,9 20,3 Laveste niveau i klyngen, pct. 4,3 1,8 0,7 8,5 17,8 Jobcenter/kommune med det laveste niveau i klyngen Ærø Ærø Middelfart Halsnæs Billund Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Amfora, RAM, Amanda, Arbejdsmarkedsportalen, DRV, resultatdata, KMD's register for sociale pensioner og KMD s sygedagpengeregister. ' Anmærkning: Indikatormodellen tager udgangspunkt i alle personer på offentlig forsørgelse primo måneden og viser, hvor stor en andel, der har fået en aktiv indsats i løbet af måneden, og hvor stor en andel, der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Desuden vises, hvor stor en andel de offentligt forsørgede (regnet i fuldtidspersoner) udgør af befolkningen (16-66 år) i den pågældende måned Indsats 1: samtaler Set i forhold til de 10 jobcentre med højest andel på landsplan har Nordfyn særligt et udviklingspotentiale i forhold til de jobklare ledige, men i mindre grad også i forhold til de indsatsklare og de midlertidig passive. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 12

13 Indsats 2: aktive tilbud eller delvis raskmelding Set i forhold til de 10 jobcentre med højeste andele på landsplan har Nordfyn særligt et udviklingspotentiale i forhold til de indsatsklare og, i mindre grad, de jobklare ledige. Indsats 3: virksomhedsrettet aktivt tilbud eller delvis raskmelding Særligt i forhold til de jobklare - og i mere beskedent omfang de indsatsklare - ligger Nordfyn rigtig flot i forhold til de 10 jobcentre med højest andel på landsplan. Det er særligt jobcentrets anvendelse af virksomhedsrettede aktive tilbud, der viser sig i denne måling. Resultater 1: Andel i job eller uddannelse efter 1 måned Målt på de indsatsklare, ligger Nordfyn på linje med klyngen i gennemsnit og er kun 1 % fra gennemsnittet målt på de midlertidigt passive. I forhold til de jobklare ligger Nordfyn under klyngens gennemsnit med 3 procentpoint. Resultater 2: fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen Andelen af indsatsklare ledige og midlertidigt passive på Nordfyn svarer til gennemsnittet i klyngen. Andelen af jobklare ledige på Nordfyn ligger 1,5 % over klyngens gennemsnit. Andelen af modtagere af permanente ydelser og ledige med ukendt match på Nordfyn var i december måned på 9.8 % af befolkningen mod 9.9 % i klyngen i gennemsnit. I alt modtog 21,6 % af befolkningen i Nordfyns Kommune en offentlig ydelse i december måned, mens andelen i klyngen i gennemsnit var på 20,3 %. Data opdateret den 17/04/2012 Indikatormodel - Nordfyns - December 2011 Match1 : Jobklar Match2 : Indsatsklar Match3 : Midlertidigt passive A- dagpeng e Kontan t- hjælp Syge dagpeng e Øvrig e Kontan t- hjælp Sygeda g- penge Øvrige Kontan t- hjælp Sygedagpen ge Øvrige Antal personer på offentlig forsørgelse Indsats 1: Andel der har fået en samtale Indsats 2: Andel der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 13

14 Indikatormodel - Nordfyns - December 2011 Match1 : Jobklar Match2 : Indsatsklar Match3 : Midlertidigt passive A- dagpeng e Kontan t- hjælp Syge dagpeng e Øvrig e Kontan t- hjælp Sygeda g- penge Øvrige Kontan t- hjælp Sygedagpen ge Øvrige Indsats 3: Andel der har fået et virksomheds rettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Resultater 1: Andel der er i job eller uddannelse efter 1 måned Andel, pct Gennemsnit af klyngen, pct Resultater 2: Fuldtidspers oner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen Andel, pct. 4,8 0,8 1,8 0,4 1,8 0,5 0,3 0,5 0,7 0,1 Gennemsnit i klyngen, pct. Laveste niveau i klyngen, pct. Jobcenter/kommun e med det laveste niveau i klyngen 3,9 0,8 1,3 0,3 1,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,1 2,5 0,5 0,9 0,0 1,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,0 Ærø Billund Tønd er Kerte mind e Faabor g- Midtfyn Ærø Tønder Middelf art Tønder Tønder Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Amfora, RAM, Amanda, Arbejdsmarkedsportalen, DRV, resultatdata, KMD's register for sociale pensioner og KMD s sygedagpengeregister. ' Anmærkning: Indikatormodellen tager udgangspunkt i alle personer på offentlig forsørgelse primo måneden fordelt efter matchkategori og viser, hvor stor en andel, der har fået en aktiv indsats i løbet af måneden, og hvor stor en andel, der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Desuden vises, hvor stor en andel de offentligt forsørgede (regnet i fuldtidspersoner) udgør af befolkningen (16-66 år) i den pågældende måned. Gruppen 'øvrige' omfatter revalidender, forrevalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Indsats 1: Andel, der har fået samtale Det er særligt i forhold til A-dagpengemodtagere, jobklare kontanthjælpsmodtagere og jobklare øvrige, Nordfyn har et udviklingspotentiale på samtaler set i forhold til gennemsnittet i de 10 jobcentre med højeste andele på landsplan. Indsats 2: Andel, der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Det er særligt i forhold til såvel job- som indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og øvrige, Nordfyn har et udviklingspotentiale indenfor brugen af aktive tilbud og delvise raskmeldinger set i forhold til gennemsnittet i de 10 jobcentre med højeste andele på landsplan. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 14

15 Indsats 3: Andel, der har fået et virksomhedsrettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Udviklingspotentialet for anvendelse af virksomhedsrettede tilbud og delvise raskmeldinger er størst på Nordfyn for grupperne jobklare øvrige og indsatsklare sygedagpengemodtagere og øvrige. Resultater 1: Andel, der er i job eller uddannelse efter 1 måned På flere af ydelsesgrupperne ligger Nordfyn bedre end klyngens gennemsnit i denne måling. Der kan især ses et udviklingspotentiale hos dagpengemodtagere, jobklare og midlertidigt passive sygedagpengemodtagere. Resultater 2: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen: Det er særligt på ydelsesgrupperne A-dagpengemodtagere og, i mindre markant omfang, jobklare sygedagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der ses en overrepræsentation på Nordfyn i forhold befolkningen sammenlignet med klyngens gennemsnit. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 15

16 Opsamling Indsatsen overfor de forsikrede ledige vil fortsat have en høj prioritet og være under ledelsesmæssig bevågenhed. Der er tale om en både antalsmæssigt og relativt stor gruppe på Nordfyn. Som nævnt, er kommunen hårdt ramt af lavkonjunkturen efter krisen, såvel i forhold til situationen på landsplan, i regionen og på Fyn. Der ligger en stor opgave i at forhindre, at de ledige bliver langtidsledige og risikerer udfald af dagpengesystemet. Denne opgave løses bedst med en differentieret, tidlig indsats fulgt op af aktive virksomhedsrettede tilbud senere i ledighedsforløbet. Jobcentret implementerer derfor fra 1. maj 2012 en ny strategi, hvor samtlige nyledige forsikrede screenes i forhold til, om de vurderes at være i særlig risiko for at blive langtidsledige målt ud fra en række parametre. Disse tilbydes så en særlig indsats, hvor det bl.a. vurderes, om der kan være behov for opkvalificering. For hele gruppen af forsikrede ledige vil rettidighed såvel for jobsamtaler som for aktive tilbud fortsat være et fokusområde. Ligeledes vil de aktive tilbud blive brugt mere målrettet. Offentlige løntilskud vil primært blive brugt til langtidsledige og vil suppleres med regelmæssig deltagelse i jobklub. Herudover vil løntilskud blive brugt i forhold til ledige, som ønsker at uddanne sig. Det er især brugt inden for ældreområdet, hvor der rekrutteres voksenelever til social- og sundhedsuddannelserne. De unge på offentlig forsørgelse vil i lighed med de forudgående år have stor bevågenhed på Nordfyn. Der er tale om en meget differentieret målgruppe, hvor den enkelte skal have en individuelt tilrettelagt indsats. Dog vil der gennemgående være fokus på uddannelse til alle uddannelsesparate. Jobcentret har formået at bremse op for den store tilgang til de permanente forsørgelsesordninger, særligt førtidspension. Men det er stadig en udfordring at holde tilgangsniveauet og gerne reducere yderligere, da den samlede gruppe vil vokse selv med en jævn tilgang. Jobcentret har nedsat et indstillingsudvalg for at sikre et ensartet niveau. Som nævnt, er det lykkedes jobcentret at reducere antallet af langvarige sygedagpengesager. Men sygedagpenge er fortsat et område, hvor der er stor fokus, og hvor indsatsen kan forbedres yderligere. I november 2011 har jobcentret ansat en faglig koordinator med henblik på at optimere indsatsen. Når projekt Tilbage Til Arbejdsmarkedet udløber pr. den , er det hensigten at arbejde videre med de elementer af forløbet, der har vist sig særligt effektive, i det omfang, det er muligt. Jobcentret noterer sig, at der er sket en forholdsvis stor tilgang til gruppen af indvandrere med ikke-vestlig baggrund og deres efterkommere på offentlig forsørgelse, og at tilgangen særligt består af indsatsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Det er bekymrende, da disse ydelsesgrupper er hovedfødekilderne til førtidspension. Nordfyns Kommune har netop udarbejdet en integrationspolitik, og det er ambitionen med denne at optimere den samlede kommunale indsats overfor gruppen blandt andet med det sigte at understøtte, at Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 16

17 kommunens nye borgere med anden etnisk oprindelse end dansk bliver aktive, deltagende borgere og ikke ender i en permanent forsørgelsesordning. Jobcentret ser også med bekymring på udviklingen i gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Igennem 2011 er antallet af fuldtidspersoner steget voldsomt fra 245 i juni 2011 til 365 i februar Der er tilsyneladende tale om en landsdækkende tendens, men den udgør en stor udfordring for det enkelte jobcenter og den enkelte kommune. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Side 17

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7 2.1.3. Unge under 30

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere