Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov"

Transkript

1

2 Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer

3 This page intentionally left blank

4 Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006

5 Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2006 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslag: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2006 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Indledning Militær straffelov Lov nr. 530 af 24. juni Kommentar Indledning Almindelig del Speciel del

7 Indholdsfortegnelse Militær retsplejelov Lov nr. 531 af 24. juni Kommentar Indledning

8 Indholdsfortegnelse Militær disciplinarlov Lov nr. 532 af 24. juni Kommentar Indledning

9 Indholdsfortegnelse Administrative forskrifter Bekendtgørelse nr af 4. november Bekendtgørelse nr af 23/11/ Bekendtgørelse nr af 23. november Bekendtgørelse nr af 7. december 2005 om anvendelse af disciplinarmidler i forsvaret Bekendtgørelse nr af 8. december 2005 om disciplinarmyndighed i forsvaret Bekendtgørelse nr. 49 af 27. januar 2006 om hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige ved Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Militærnægteradministrationen Cirkulære nr af 20. januar 2006 om tjenestebestemmelser for forsvarets militære og civile personel Cirkulære nr af 7. april 2006 om foranstående og overordnet personels modtagelse af gave, pengelån eller anden fordel mv Bilag vedrørende tidligere praksis Militær straffelovs 15.»Pligtforsømelse« Militær straffelovs 16.»Ulydighed« Militær straffelovs 20.»Respektstridig opførsel« Militær straffelovs 23.»Ulovligt fravær« Militær straffelovs 26.»Vagtforseelse« Militær straffelovs 27.»Beruselse« Militær straffelovs 28.»Militært hærværk« Love og lovforarbejder Forkortelser Trykte og utrykte domme mv Litteratur Stikordsregister

10 Forord Forord Forord Militær straffelov og militær retsplejelov er gennemgribende revideret ved henholdsvis lov nr. 530 og lov nr. 531 af 24. juni Samtidig er gennemført en ny lov, militær disciplinarlov, jf. lov nr. 532 af samme dato. Lovene trådte i kraft den 1. januar De 3 love, som afløser militær straffelov og militær retsplejelov fra 1973, bygger på de forslag, som blev fremsat i betænkning nr. 1435/2005 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Denne bog er den fjerde i rækken af lovkommentarer vedrørende den militære straffelovgivning. Den første udgave fra 1895, som vedrørte Straffelov for Krigsmagten af 1881, var udarbejdet af Chr. M. Jespersen. Den anden kommentar, som beskæftigede sig med militær straffelov af 1937, var skrevet af Victor Pürschel og G. Bent Pürschel og forelå i 5. reviderede udgave i Den seneste fremstilling, som er fra 1988, og som refererer til militær straffelov og militær retsplejelov fra 1973, er udarbejdet af L.F. Biering Sørensen og V.E. Gyde. Bogen har til formål at beskrive indholdet af de enkelte bestemmelser i de 3 netop gennemførte militære love. Fremstillingen, som forhåbentlig kan være til nytte for praktiserende jurister, henvender sig i øvrigt ikke mindst til militære chefer, som har kompetence til at træffe afgørelse i militære disciplinarsager, og nok så meget til det tjenstgørende militære personel værnepligtige og andet personel som de militære regler i første række berører. Jeg retter en stor tak til direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, generalauditør Per H. Lichtenstein og auditør Peter Otken, Forsvarets auditørkorps, specialkonsulent Adam Frølund, Forsvarsministeriet, og chefkonsulent Mette Nøhr, Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi de har villet afse tid til at gennemlæse manuskriptet. Deres bemærkninger og konstruktive forslag er i det væsentlige indarbejdet. Redaktionen er afsluttet i april 2006 Hellerup i april Nils Black 9

11 This page intentionally left blank

12 Indledning Indledning Indledning Militær straffelov og militær retsplejelov er blevet revideret med virkning fra 1. januar 2006, jf. lov nr. 530 og 531 af 24. juni Fra samme dato er gennemført en ny lov militær disciplinarlov, jf. lov nr Bestemmelserne i de 3 love er i det væsentligste identiske med de forslag, som et udvalg under Forsvarsministeriet fremkom med i betænkning nr. 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Lovforslag blev fremsat i Folketinget den 23. oktober 2004 som L 68, 69 og 70, men bortfaldt som følge af folketingsvalg. Lovforslagene blev genfremsat den 25. februar 2005 som henholdsvis L 54, 55 og 56 og vedtaget næsten uændret. Militær straffelov og militær retsplejelov afløser de tilsvarende love fra 1973, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 henholdsvis nr. 643 af 30. september Militær straffelov er en særlov, som bl.a. regulerer strafansvaret for pligtforsømmelser begået navnlig af tjenstgørende militært personel. Disse bestemmelser ( 11-27) er reelt en særlig udmøntning af de almindelige bestemmelser i straffelovens 156 og 157 om strafansvar for pligtforsømmelser begået i tjenesten af offentligt ansatte. Som eksempler på straffebestemmelser, som vedrører tilsidesættelse af særlige militære pligter, kan nævnes ulydighed over for en ordre ( 11), mytteri ( 12), udeblivelse fra tjeneste ( 25) og vagtforseelser ( 26). Flere af disse bestemmelser indeholder skærpede strafferammer, herunder når forholdet er begået under væbnet konflikt. Ved siden af disse konkrete straffebestemmelser findes i 27 en generelt formuleret bestemmelse, som omfatter pligtstridige forhold, som ikke kan henføres under de øvrige bestemmelser. Denne bestemmelse svarer i realiteten til straffelovens 156 og 157. Lovens afsnit om»forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed«indeholder bestemmelser, som kriminaliserer forskellige skadegørende handlinger rettet mod det militære forsvar, herunder f.eks. afsløring af militære hemmeligheder, krigsforræderi og spionage. Disse bestemmelser finder for de flestes vedkommende kun anvendelse under væbnet konflikt. 11

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelig del 1. Loven finder

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv? TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere