Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14"

Transkript

1 Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011 Bladet Nyt fra Folkesparekassenn Se siderne JAK 80 ÅRS JUBILÆUM En bevægelse bliver 80 Henrik Fode Side 4 En rentefri samfundsbank Poul Busk Sørensen Side 8 Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14 Tanker om rentefrie penge Jakob Mikkelsen Side 16 De mange spæde bække skal samles til en å JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

2 JAk. bladet JAK medlemsblad for Landsforeningen Jord Arbejde Kapital Det er Landsforeningen JAKs formål gennem oplysning at rejse en bevægelse for gennemførelse af folkets menneskelige og økonomiske frigørelse samt arbejde for oprettelse af praktiske funktioner til gennemførelse af dette formål. Landsforeningens adresse er: Herningvej 37, 8600 Silkeborg Tlf Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Ansvarshavende redaktør: Lis Poulsen Redaktionsudvalg: Lis Poulsen. Tlf Poul Busk Sørensen. Tlf./fax Uffe Madsen. Tlf Jakob Mikkelsen. Tlf Niels Erik Bach Boesen. Tlf Henvendelse til Landsforeningens ledelse: Formand: Jakob Mikkelsen, Broengvej 2, 6840 Oksbøl Tlf / Næstformand: Helle Munch Oldefar, Turkisvej 4 B, 5210 Odense NV Tlf Kasserer og medlemsansvarlig: Bjarne Hindsgaul, Mosedevej 14, 2670 Greve Tlf I N D H O L D 3 De mange spæde bække skal samles til en å Poul Busk Sørensen 4 En bevægelse bliver 80 Henrik Fode 8 En rentefri samfundsbank Poul Busk Sørensen 13 Andelskasse kæmper mod renten Poul Erik Holm, Thisted Dagblad 14 Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen 16 Tanker om rentefrie penge Jakob Mikkelsen 18 Stemmeretsbegrænsning i sparekasser og andelskasser Uffe Madsen 19 Nyt fra Folkesparekassen 23 JAK andelskasse Østervrå 24 Information om Andelsforeningen Livets arbejde i rumænien Johannes Hohlenberg ny bog 27 regionerne Sekretær: Gitte Munkholm Frederiksen-Nielsen, Mølholtvej 102, Mølholt, 9300 Sæby Tlf / Bestyrelsesmedlem: Henrik Friis, Friland 10, Feldballe, 8410 Rønde Tlf Layout: Niels Erik Bach Boesen, Nygade 39 B 8600 Silkeborg, Tlf Deadline Nr. 2 udkommer primo april 2011 Deadline 15. februar 2011 Eftertryk velkommen ved kildeangivelse. Indholdet i de enkelte artikler udtrykker ikke nødvendigvis Landsforeningen JAKs holdning. Henvendelse ang. medlemskab, abonnement, artikler og annoncer: JAK bladet Redaktør Lis Poulsen, Drejergårdsvej 4, 8600 Silkeborg Tlf

3 De mange spæde bække skal samles til en å Af Poul Busk Sørensen Landsforeningen JAK fylder 80 år den 11. februar Helt naturligt er dette nummer af JAK bladet domineret af artikler, der beskriver, hvad JAK har været, er og gerne skulle blive i fremtiden. Personligt har jeg været en del af JAK i 50 år. Da erfaren mand er god at gæste, har redaktionsudvalget bedt mig skrive en form for festtale en opfordring, jeg med glæde påtager mig. I tidens løb har jeg talt ved mange JAK møder. Her er jeg ofte blevet spurgt, om jeg kunne foreslå en sang til indledning. Sangen skal naturligvis være fra JAK sangbogen, som indeholder mange tankevækkende tekster, der kan give en god start på en dejlig dag. Oftest vælger jeg nr. 49, som for mig ikke blot er en sang, men også et stykke prosa, der faktisk udtrykker de fleste af de tanker, jeg gerne vil bygge et foredrag op omkring. I det følgende vil jeg prøve at vise, hvordan det kan hænge sammen. Sangen starter med disse fire linjer: Man siger, verden den er ond, en vild og voldsom elv, kan hænde dog, det har sin grund så halvvejs i os selv. Det er på mange måder en voldsom verden, vi lever i. Det er ikke vanskeligt at finde noget at klage over men det er ikke altid de andres skyld. Ved nærmere eftertanke kan det måske være vore egne handlinger (eller mangel på samme), der er en del af årsagen til trøstesløsheden. Der kan være noget at hente i de sidste linjer i første vers: Forbedred vi vor færden, bød vi det onde trods, hvem ved, om da ej verden den bedred sig med os. Netop det løser ikke noget at være passiv. Hvis vi vælger at kæmpe for det gode og sætter vore kræfter ind (i tanke og i handling), kan vi gøre verden en lille smule bedre. Med en vis optimisme kan vi gå videre og bruge første halvdel af det andet vers som inspiration: For vi er verden, du og jeg, vi folk fra tusind hjem, og hitter fremad vi en vej, går verden frem ad den. Vi skal kende vort eget værd. Hver især betyder vi noget. Enhver af os kan være et eksempel til efterfølgelse, og ved samarbejde med meningsfæller kan vi finde en sti at betræde en vej, der fører os fremad til det mål, vi øjner i horisonten. Der er ingen grund til at føle sig mindreværdig. Der er nyt mod at hente i versets næste linjer: Og er du nok så ringe og bygger lavt i grus, en sten du dog skal bringe til slægtens nye hus. Sammenhold og samarbejde giver styrke. Du er en vigtig byggesten til det hus, vi skal opføre. Du lægger din sten (= dine tanker, dine følelser, din vilje), jeg lægger én ovenpå, og således har vi fundamentet til den JAK bygning, mange andre hver med deres sten vil hjælpe os med at færdiggøre. Det er helt afgørende, at hver enkelt JAK kvinde og mand bliver sin egen styrke bevidst. Ligesom havet består af et utal af vanddråber, skal små almindelige menneskers tanker og handlinger danne det frigørelsens hav, der kan oversvømme rentesystemet og lade det lide druknedøden. Sidste vers bringer en opfordring og et svar: Så virk da for din lille kreds det bedste, som du kan, da skal vel også frugten ses engang for folk og land. Vi har Landsforeningen JAK, vi har JAK bladet, vi har vore JAK pengeinstitutter men det er ude i den enkelte region ja, hos det enkelte medlem af JAK, at de holdbare resultater for fremtiden skal skabes. Du kan virke for din lille kreds i din familie, i din vennekreds, tale med naboen og arbejdskammeraterne. Du skal med dit eksempel vise din tro på og kærlighed til JAK sagen. Når du er parat med et aldrig svigtende virke for JAK, og når alle dine fæller under paraplyen Jord - Arbejde - Kapital gør ligeså, er der al mulig grund til at satse på, at sangens sidste fire linjer går i opfyldelse: De mange spæde bække skal samles til en å, og marken vil sig dække med tusind blomster på. Det vil ikke være sidste gang, at jeg har valgt nr. 49 i JAK sangbogen i mit eget virke for økonomisk og menneskelig frigørelse. JAK BLADET JANUAR

4 En bevægelse bliver 8O Af Henrik Fode 11. februar 2011 er det 80 år siden, bevægelsen JAK blev stiftet i Kolding. Det var midt i en alvorlig krisetid, hvor tusindvis af landbrug gik på tvangsauktion, og beskæftigelsen blandt faglærte arbejdere i byen var elendig med arbejdsløshedsprocenter på over 30. Ikke blot Danmark, men verden var midt i en økonomisk krise af et omfang, som ingen kunne huske tilsvarende. Økonomer og politikere var i vildrede. Hvordan kom man ud af krisen, hvordan kunne man bekæmpe arbejdsløsheden? De traditionelle løsninger med toldmure og valutapolitik havde været taget i brug og blev fortsat forsøgt. Men hvad hjalp det, at hver enkelt nation søgte at løse egne problemer, når krisen var verdensomspændende og økonomien efterhånden skruet sådan sammen, at landene økonomisk var afhængige af hinanden med køb af råvarer og salg af færdigprodukter på et stadig mere internationalt marked? Begreber som valutakurser, guldindløselighed, nationalbanker og pengesedler af papir samt veksler og andre gældspapirer var begreber, der optrådte i den daglige politiske debat. Dagbladene var fyldt med annoncer for tvangsauktioner over gårde og huse på landet. Landbruget havde alvorlige problemer, og når der var vanskeligheder i landets hovederhverv, forplantede det sig naturligvis til byerne. Bønderne købte ikke nye maskiner eller investerede i bygninger og inventar. Det økonomiske liv var kort og godt præget af en nedadgående spiral. En løsning? I Kolding Folkeblad kunne man i begyndelsen af februar måned 1931 se en lille annonce, der indbød til et møde på Kolding Højskolehjem den 11. februar under overskriften En reform af vort kreditsystem. Den fortalte også, at det var landinspektør K.E. Kristiansen, der stod for det foredrag. Hvem, der stod bag annoncen, var endnu ukendt, for den var blot underskrevet med Indbyderne. Var annoncerne beskedne, så var landbrugets problemer til gengæld så store, at ganske mange mødte frem for at lytte til den indtil da næsten ukendte landinspektør og hans løsninger. De små annoncer havde ikke blot gjort mange tilhørere nysgerrige, men også redaktionen på Kolding Folkeblad. Bladet sendte en journalist, der lavede et fyldigt referat over adskillige spalter. Flere hundrede mennesker var mødt frem, og alle fik ved indgangen udleveret et program, der orienterede om, hvad foredraget ville berøre. Kun få af de fremmødte vidste, at det var to brødre, der stod bag initiativet: Den omtalte landinspektør Kristiansen fra Brande samt dennes broder gartner Karl Fredrik Kristiansen. I tavshed blev der lyttet til foredragsholderen, der konkluderede, at der var tre piller, der kunne bære en samfundsøkonomi: Jord, Arbejde og Kapital. Før han forlod talerstolen blev det med tydelig stemme fastslået, at det er selve jorden, der er det økonomiske systems grundlag. For journalisten fra Folkebladet var det påfaldende, at foredragsholderen ikke ønskede nogen diskussion af de fremførte synspunkter en sådan plejede blot at være gold og uden at bringe resultater. En diskussion ville blot forsinke sagen, og så blev det føjet til, at skulle man vente, til alle havde forstået vor mening, kom vi aldrig i gang. En forening? Inden folk begyndte at forlade salen, havde Kristiansen opfordret de af deltagerne, der ønskede at deltage i planerne, om at blive siddende. Herefter genoptog han mødet for den lille gruppe, der talte en halv snes. Man fortsatte ca. 3½ time, sådan som Kolding Folkeblads artikel oplyser. Her blev det også føjet til, at den nye forening fik navnet Jord, Arbejde, Kapital. Det blev siden forkortet, og foreningen kendt under navnet JAK. Mødet i Kolding er siden blevet opfattet som organisationens stiftelsesdag, og resulterede i, at der blev tegnet 16 medlemskaber. De fem stammede fra den nærmeste familie, der i de følgende år i høj grad kom til at sætte præg på organisationen. Allerede godt en uge senere blev det første møde afholdt under Andelsselskabet Jord, Arbejde og Kapital. Det var i et privat hjem, hos gårdejer Chr. Petersen i Vejstrup ved Kolding. Her blev den første ledelse valgt, og der blev truffet bestemmelser om den første pjece, som skulle fortælle om de nye tanker. Mødet var på mange måderkarakteristisk for den lange rækker af møder, som K.E. Kristiansen holdt op 4 JAK BLADET JANUAR 2011

5 gennem 1930erne. Han havde en gennemslagskraft, der kunne fastholde en sal og skabe tilslutning til de fremførte synspunkter. K. E. Kristiansen Han talte aldrig efter et færdigt manuskript, hvorfor der ofte blev trukket mange af de elementer ind, som Kristiansen var dybt interesseret i: Økonomi, opdragelse, ernæring, sundhed, kristendom og livsanskuelser alt blev vævet sammen til et helhedssyn, der med stor overbevisning blev præsenteret for den lyttende forsamling K.E. Kristiansen Den energiske, tynde skarptskårne mand besteg altid talerstolen uden nervøsitet. Han troede fuldt og fast på sit budskab, og han frygtede aldrig en forsamling. Han kunne starte med et god morgen og lad os synge I Østen stiger solen op, hvorefter han stadig oftere indledte sit foredrag med moralsk at motivere et rygeforbud i foredragssalen: Jeg vil gerne bede Dem holde op med at ryge, for man tænker bedre i ren luft, og vi får brug for at kunne tænke i aften. Han talte aldrig efter et færdigt manuskript, hvorfor der ofte blev trukket mange af de elementer ind, som Kristiansen var dybt interesseret i: Økonomi, opdragelse, ernæring, sundhed, kristendom og livsanskuelser alt blev vævet sammen til et helhedssyn, der med stor overbevisning blev præsenteret for den lyttende forsamling. Landinspektøren blev i 1930erne hurtigt opfattet som en frygtet modstander. Han mestrede talerstolens teknik, og han kunne styre en forsamling, så andre talere fik endog meget svært ved at få deres synspunkter fremført. JAK pengene Krisen fortsatte, og det betød, at der fortsat var social uro. Mange var åbne for at prøve noget nyt: JAK tankerne var et alternativ, og organisationen voksede ganske hurtigt. Et afgørende bindeled i opbygningen var et blad, der i begyndelsen kom én gang om ugen, men snart oftere, hvorefter det naturligt skiftede navn til Hver 2den Dag, siden blot til JAK Bladet. Artikler, karikaturtegninger og annoncer bandt læserne sammen. Bevægelsen var da allerede blevet kendt for de såkaldte andelspenge, der blev en vigtig del af bevægelsen allerede fra Loven af 2. maj 1934 satte imidlertid en stopper for det initiativ, men den betød blot, at nye initiativer på det økonomiske område så dagens lys. JAK BLADET JANUAR

6 De store stævner 1930erne var til store stævner, hvor folkelige og politiske organisationer gav udtryk for deres holdninger. Det var naturligt for JAK også at vælge denne løsning. Det blev ikke blot til egne stævner, men også til stævner i samarbejde med andre af tidens protestbevægelser: LS, DNSAP eller måske en husmandsforening. Der blev kæmpet på mange fronter for at opnå indflydelse. Hertil hørte også et forsøg på opstilling til Folketinget i 1939, dog uden succes. Under krig og besættelse De værste krisesymptomer var sidst i 1930erne forsvundet, men til gengæld bød besættelsen på helt nye udfordringer. Det var ikke en tid til store ideologiske tiltag. I stedet blev der holdt liv i foreningerne gennem omfattende foredragsrækker, som Frederik K. Kristiansen stod for. Med lysbilledapparat og tunge lysbilleder i glas rejste han land og rige rundt for at holde liv i de etablerede JAK lokalforeninger. Det var også under krigen, at JAK flyttede aktiviteterne til Middelfart, hvor der blev opbygget et administrativt hovedsæde. ungdomsstævner hørte tiden til, så det var også et initiativ, JAK tog op for at fastholde ungdommen omkring bevægelsen. JAK Banken Der skulle noget nyt til, hvis bevægelsen skulle overleve. Valget blev naturligt etablering af en egentlig bank, hvor vedtægter og formål var nøje godkendt af myndighederne. Provokationerne fra 1930erne ønskede ingen at gentage. Det var en rigtig bank, der blev oprettet, anerkendt af kolleger og branche. Den åbnede i Middelfart i På få år blev den landsdækkende med begreber som hovedsæde, afdelinger og kontorsteder. I spidsen for banken stod Halfdan Kristiansen, søn af K.E. Kristiansen, der endnu stod i spidsen for organisationen på trods af sin høje alder. 8. juni 1965 gik han imidlertid bort, men banken og pengespørgsmålet var blevet det helt centrale i organisationen. Derfor var K.E. Kristiansen da også formand for banken frem til sin død. Fortsat blev der argumenteret for rentefrie lån. Det gik imidlertid ikke. Konkurrencen og de voldsomme omlægninger i samfundet betød, at banken ikke kunne klare sig. Bankens egenkapital fulgte ikke med forpligtelserne. Banktilsynet måtte gribe ind i 1972, og banken forsvandt 1. januar 1973 ind i sparekassen Bikuben. Et fornyet grundlag Da banken først var forsvundet, og medlemskredsen ikke blev passet og plejet med foredrag og et fyldigt medlemsblad, var en dødskamp på vej: Medlemmerne forsvandt. Og alligevel. Nogle medlemmer var stadig præget af idealisme og havde 6 JAK BLADET JANUAR 2011

7 også analyseret baggrunden for JAK Bankens fald. Problemet var det centrale aktieselskab, hvorom filialerne var knyttet. Faldt det, faldt alle. Hertil kom, at man også havde centraliseret ansvaret bort fra lokalkredsene. Der var kun ét at gøre: Opbygge et nyt net af små selvstændige pengeinstitutter. Ovenover skulle der skabes en fælles servicesparekasse, der kunne servicere de små. Det blev uffe Madsen, der fik ansvar for at etablere Folkesparekassen i Silkeborg. Det var det pengeinstitut, der netop skulle bistå de mindre og yde service. Splid og en ny organisation JAK bevægelsen havde været præget af voldsomme rystelser. Idealerne havde været vanskelige at realisere, og den meget demokratiske struktur havde også betydet, at det kunne være besværligt at nå frem til afgørelser, herunder ikke mindst prioritere, hvilke opgaver bevægelsen skulle arbejde for. Bag det hele lå også et dybere filosofisk grundlag, som nogle tog alvorligt, mens andre prioriterede det praktiske arbejde. Efter en del diskussion fik bevægelsen i 2000 helt nye vedtægter, der skabte en ny struktur i Landsforeningen og lokalkredsene. Landsorganisationen JAK blev øverste myndighed, men sammensat af personer der dels er valgt af medlemmerne og dels af repræsentanterne fra JAK Andelskasserne og Folkesparekassen. Enhederne var dermed bundet sammen i ét fællesskab. JAK i 2011 Det er nu 80 år siden, Kolding Folkeblad kaldte til møde for at høre brødrene Kristiansens løsning på tidens spørgsmål. Bevægelsen har gennem de mange år haft en turbulent historie, men står i dag i en fornyet og ung skikkelse, rede til at møde tidens udfordringer. Det har man gjort ved at modernisere de tilbud, bevægelsens pengeinstitutter tilbyder, men det er også sket gennem en fornyelse af JAK Bladet og ikke mindst gennem moderne elektroniske kommunikation med hjemmesider, hvor det enkelte medlem nøje kan følge initiativer. Vigtigt er det også at påpege, at med den nye organisation er JAK bevægelsen og dens pengeinstitutter i stand til at tilbyde medlemmerne alle bankydelser, opsparing, lån samt en pensionsløsning foruden ikke mindst være et fornuftigt alternativ for det mindre erhvervsliv og den lønmodtager, der ikke ønsker, at de opsparede midler investeres for kreativt, men måske hellere i økologi og miljø. Henrik Fode 22/ JAK BLADET JANUAR

8 En rentefri samfundsbank Af Poul Busk Sørensen JAK har en ide om et samfund, hvor penge ikke er en vare, men et rentefrit omsætningsmiddel På min private opslagstavle har jeg en tegning af to mænd på en øde ø. Den ene har netop åbnet en kiste, som er drevet i land, og udbryder: Åh, nej! Det er ikke andet end penge. Tegningen - som i øvrigt er lavet af Füchsel - er god humor, ikke blot sjov, men også med et indhold. Med sin lette streg og nogle få ord sætter tegneren fingeren på en af verdens største sandheder: Penge har ingen værdi i sig selv. Havde det været en kiste med kartofler, kunne de to mænd på den øde ø have spist nogle af dem - og have brugt andre af dem som læggekartofler, så de også var sikret mad til kommende tider. Havde kisten indeholdt værktøj, kunne de gå i gang med en masse opgaver: bygge en bolig, lave fiskestænger osv. Ja, hvis kisten havde været fyldt med papir og blyanter, kunne de skrive bøger og digte eller fremstille kunstneriske tegninger. Meget kunne blive resultatet, hvis kisten havde indeholdt alt andet end penge! Hvad er penge? Med sin tegning har Füchsel - måske uden at vide det - faktisk illustreret Landsforeningen JAKs økonomiske ideprogram. Efter JAKs opfattelse må penge ikke tillægges nogen selvstændig værdi, men skal være et neutralt omsætningsmiddel, som på en let måde omsætter varer og tjenesteydelser. JAK mener at se et problem i, at 8 JAK BLADET JANUAR 2011

9 vi i vor dagligdag har gjort penge til en vare i sig selv - en vare, der kan købes og sælges som en sæk kartofler - og den helt store katastrofe indtræffer, når penge belægges med rente. Konsekvensen af princippet rente og rentes rente bliver en evig gældsætning, som aldrig kan betales. Jeg indledte denne artikel med at fortælle om en øde ø. Billedet med en ø kan efter min mening også bruges til - på en forenklet måde - at belyse, hvordan rentesystemet virker. Lad mig vise det ved nogle eksempler. Eksempel nr. 1 Med det formål at etablere et mønster-samfund får en gruppe mennesker stillet en ø til rådighed kvit og frit. Der laves en aftale med det store samfund (staten), så evt. moms og alle skatter kompenseres ved offentlige tilskud, så det går lige op. Beboerne beslutter, at aktiviteterne på øen skal ske som i et moderne samfund - med rigtige penge, ikke som tuskhandel. For hurtigt at komme i gang med diverse produktioner og udveksling af andre gøremål følger øen de kendte normer og kontakter en af det store samfunds private banker for at låne nogle penge. Ansøgningen bliver imødekommet på følgende vilkår: Et lån på 10 mio. kr. - 10% p.a. i rente - Afdragsfrit i 10 år - Øen som sikkerhed for lånet. Der vil så ske det, at øens pengemængde vil falde med 1 mio. kr. om året (renterne). Når de 10 år er gået, er pengene væk, og beboerne må aflevere øen til långiverne. Så fantasiløst vil rentesystemets dirigenter nok ikke optræde, for et sådant eksempel vil straks afsløre rentens konsekvenser. Det kan gøres meget smartere. Eksempel nr. 2 De samme mennesker overtager øen og låner 10 mio. kr. på samme fine betingelser som eksempel nr. 1. Pengemængden falder også her med 1 mio. kr. om året, men efter 5 år gives et tillægslån på 5 mio. kr. (det store samfund har gennem opskrivning af øens ejendomsværdi øget sikkerheden). Nu bliver den årlige rentebyrde 1,5 mio. kr. Efter de 10 år gøres regnestykket op: Gæld på 15 mio. kr. - Pengemængde 2,5 mio. kr. Konsekvens: Fallit eller nye lån til at betale renterne! Kunne der tænkes andre økonomiske modeller end i de to eksempler? Eksempel nr. 3 Vi tager endnu en gang vore venner, deres ø og de 10 mio. kr. i lån til 10% i rente - men pengemængden holdes konstant, ved at långiver hvert år fører renterne tilbage til øen, f.eks. til finansiering af vejbyggeri, skoler, sygehuse, forskning og videnskabeligt arbejde. Et sådant samfund vil ikke miste sin pengemængde og kan hele tiden udvikle sig, men naturligvis på långiverens filantropiske nåde og barmhjertighed. Vi skal huske, at JAK BLADET JANUAR

10 långiver fortsat har øen som sikkerhed og kravet om rentebetaling. Spørgsmålet er derfor, om vi også kan forbedre den økonomiske model i eksempel nr. 3? Eksempel nr. 4 Hvad er der som udgangspunkt sket i alle tre eksempler? Jo - Fællesejet (øen) blev stillet som sikkerhed for de penge, der som omsætningsmidler skulle sørge for, at øens økonomiske liv kunne fungere. Så kan man stille det store spørgsmål: Er det nødvendigt at lade nogle uvedkommende personer (f.eks. via en bank) skaffe pengene? Kunne det ikke lige så godt være samfundet selv, der udmøntede sine værdier ved at stille dem som sikkerhed for de nødvendige omsætningsmidler? Helt banalt ville det i øens tilfælde betyde, at der blev oprettet en samfundsbank, som ved at tage pant i fællesejet (jorden) udstedte de nødvendige penge. Pengenes rolle ville jo være den samme, nemlig at sørge for omsætningen af de varer og tjenesteydelser, som udgjorde det daglige liv på øen. Forskellen ville være, at når der ikke var nogen rente-betaling, kunne den oprindelige pengemængde holdes konstant og fortsat opfylde sin funktion. Skulle øen udvikle sig eksplosivt og have brug for flere penge i omsætningen, ville det være muligt at udmønte nogle af de nyskabte værdier - naturligvis under en fastlagt kontrol. resultatet ville under alle omstændigheder blive et helt andet og mere positivt end i de to første eksempler! Man kunne måske få den tanke, at det store samfund ikke ville tillade øen at trykke sine egne penge. I vore dage kan et sådant problem let klares, ved at omsætningsmidlerne skabes som tal i et edb-bogholderi, hvor hver borger på øen får sin konto, og hvor al omsætning klares som posteringer. Så kan enhver også se, hvor fjollet det ville være at lægge rente på edb-tallene! Konsekvensen af et rentesamfund I vort land har Nationalbanken monopol på at udstede penge. Da pengene er nødvendige for samfundets omsætning, og da gæld, skatter og moms skal betales med rede penge, kan vi ikke undvære pengene. Pengene kommer ud i samfundet, ved at Nationalbanken mod betaling af en rente kanaliserer danske kroner til de private pengeinstitutter, der så låner pengene ud mod en endnu højere rente til produktion og forbrug. Hver gang en produktion igangsættes, sker det med lånte penge, hvilket vil sige, at gælden og rentebyrden i samfundet forøges. Dækningen af renterne kan kun skaffes gennem nye lån, da ydelserne jo skal betales med penge. Ingen långiver ønsker produktion som betaling - nej, de producerede varer skal omsættes til penge for at betale renterne. Efterhånden som renterne vender tilbage til långiverne, vil de ofte blive lånt ud mod nye renter - og det vil så ske igen og igen. Er jeg naiv, hvis jeg påstår, at det aldrig vil stoppe og betyder evig gældsætning? Dette pengesystem betyder, at samfundets borgere vil opleve gode tider, når der sendes mange penge i omløb, mens færre penge via kriseforlig, lønstop, prisstop, offentlige besparelser og andre panikreaktioner fratager folket muligheden for at betale renterne på de igangværende pengelån - og så får vi dårlige tider. Pengemangel bevirker, at samfundet på samme tid kan have arbejdsløshed og masser af uløste opgaver. Hvis renterne på lånene skal kunne betales, stiller det krav om fortsat vækst og størst mulig indtjening i virksomhederne, hvilket kan give sig udslag i ringere produkter, accept af forurening og et dårligt arbejdsmiljø. Ja, det er til at græde over, at samtidig med, at vi med flid og kløgt kunne være i stand til at skabe et mønster-samfund, tvinger et rentebaseret pengesystem os til det stik modsatte. Alle spændes for rentevognen. Overflodssamfundet bliver stress og jag i stedet for frihed og lykke - det bliver alles kamp mod alle i stedet for et samarbejde for et bedre samfund. Det kan med tørre tal bevises, at samfundets gæld stiger med rentebyrden, og det går stærkere og stærkere, jo højere rentefoden er. Med en rentefod på 5% fordobles en gæld på 15 år - med en rente på 15% sker fordoblingen på 5 år - og vi har haft år med en endnu højere rente (spørg blot dem med de gamle studielån). Oprettelsen af en samfundsbank Det er en almindelig betragtning, at det er tilstrækkeligt, at staten har pengeudstedelsen under kontrol. Nej, spørgsmålet er: Til hvem udstedes pengene. I dag må svaret være: Til de private pengeejere. JAKs tese er, at omsætning af varer og produktion med dertil hørende afregning er en så vigtig samfundsmæssig funktion, at sam- 10 JAK BLADET JANUAR 2011

11 fundsøkonomien går til grunde, hvis denne funktion overlades som jagtmark for private pengespekulanter. JAKs endelige mål på det økonomiske område er, at der skal oprettes en samfundsbank, der mod fornøden sikkerhed rentefrit stiller omsætningsmidler til rådighed, naturligvis efter nøje udformede regler. Hvordan skal en samfundsbank fungere? I et nyt samfund - som i mit eksempel nr. 4 (læs side 10) - skal Samfundsbanken naturligvis etableres fra starten. Det, som må interessere læserne af denne artikel, vil være, om JAK mener, det kan lade sig gøre at ændre det økonomiske system i det eksisterende danske samfund. Det mener vi faktisk - og tøver ikke med at fremlægge følgende model til debat. Teknisk set vil der ikke ske den store forandring. Vort nuværende banksystem med Nationalbanken i spidsen kan uden problemer løse den administrative opgave. Men hvad skal skabe sikkerhed for de penge, en samfundsbank udsteder? Samfundsbanken oprettes med første-prioritets sikkerhed i Danmarks grundværdier. Da der kun behøves en brøkdel af disse værdier for at skabe solid sikkerhed for den udsendte pengemængde, vil ingen kunne bestride soliditeten af Samfundsbankens penge. Der foretages en vurdering af ejendommenes grund- og bygningsværdi. Gælden i grundværdierne afvikles ved, at Samfundsbanken simpelt hen overtager denne og betaler långiveren (kreditforening mv.). Overstiger grundværdien gældens beløb, eller er der slet ingen gæld på grunden, får ejeren udbetalt friværdien. Hermed har samfundet overtaget grundværdierne og gjort dem likvide, ved at værdien er udbetalt i gangbar mønt og ikke i kreditforenings-obligationer. Hermed har man foretaget den økonomiske manøvre, som gør det muligt at indføre fuld grundskyld uden at forurette ejeren af jorden. At ville pålægge samfundet fuld grundskyld uden at gøre grundværdien likvid, vil være en uret. Kun på den her skitserede måde bliver en grundskyld retfærdig. En retfærdig afgift, som alle, der lægger beslag på vort fælles eje - jorden - skal erlægge til de jordløse. En afgift, der går ind i samfundets kasse, hvorfra den fordeles ud i samfundet igen. En sådan afgift vil kunne være en erstatning for de skatter, som rentesamfundet er nødt til at plage os alle med. Finansiering af faste værdier Bygninger og andet af fast værdi finansieres også af Samfundsbanken i henhold til en stedfunden vurdering. Den rentebærende gæld, som ejendommene er behæftet med, udbetales til panthaverne, som det er aftalt i lånedokumenterne. Er gælden mindre end ejendommens værdi, vil det overskydende blive udbetalt til ejeren. Grundværdien vil have førsteprioritets panteret, og lånene i de menneskeskabte værdier (bygninger mv.) bliver anden-pant. Mens købesummen (lånet) i grundværdien ikke skal afdrages eller forrentes, skal lån i bygninger mv. afdrages i et tempo, som er passende for den nedslidning, der sker. I et rentefrit samfund vil man kunne afskrive de producerede brugsgenstande og bygninger, modsat det vi oplever nu: At jo ældre bygningerne bliver, jo højere bliver prisen på dem. Det sidste er - i det aktuelle samfund - en nødvendighed, så længe man skal kunne skabe plads til en sikkerhed for de evindelige låntagninger, som rentesystemet efter den matematiske regel (rente og rentes rente) forlanger, såfremt låntager ikke skal gå fallit på grund af manglende likviditet. Finansiering af samfundsmæssige opgaver uanset hvilke samfundsmæssige opgaver, det drejer sig om, må princippet for finansieringen være, at disse anlæg skal afskrives i samfundets bogholderi på samme vis, som det er gældende for de private investeringer. Derfor er det nødvendigt at afvikle lånene (inddrage den udstedte pengemængde) inden for en passende periode - alt efter det pågældende projekt. Dette vil ikke skabe problemer, da den nytteværdi, anlæggene har, enten i trafikal betydning, som sygdomsbehandler eller som undervisningssted, vil opveje omkostningerne rigeligt. Alle kan få en bolig Efter oprettelsen af en samfundsbank behøver begrebet bolignød ikke at eksistere, da bygningen af boliger efterhånden er så gennemrationaliseret, at den økonomiske indsats, samfundet skal yde, for at alle kan få en god og sund bolig, er så ringe, at det ikke vil være nogen anstrengelse. I et rentefrit finansieret samfund vil der kun være behov for en brøkdel af de indtægter, vi kender i de offentlige kasser i dag, da der ikke vil være noget videre behov for støtte til samfundets medlemmer. JAK BLADET JANUAR

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Frit Norden. www.fritnorden.dk. Husk Debatog Årsmøde d. 28. sept i Færøhuset, København læs side 9

Frit Norden. www.fritnorden.dk. Husk Debatog Årsmøde d. 28. sept i Færøhuset, København læs side 9 41. ÅRGANG Frit Norden Dette blad indeholder artikler baseret på oplæg fra Folkebevægelsen mod EU og Frit Nordens Grundlovsmøde 2013 i Odense Husk Debatog Årsmøde d. 28. sept i Færøhuset, København læs

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Leder. VISION April 2007 INDHOLD

Leder. VISION April 2007 INDHOLD VISION April 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere