Approach. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Approach. Brugervejledning"

Transkript

1 Approach G7 Brugervejledning April _0C

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Apple, iphone og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. ios er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under licens af Apple Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microsd og microsdhc logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

3 Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang... 1 Opladning af enheden... 1 Aktivering af enheden... 1 Opsætning af Golfkølle anbefaling... 1 Support og opdateringer... 1 Låsning af berøringsskærmen... 1 Sådan spiller du golf... 1 Visning af hul... 1 Visning af greenen... 1 Golfkøller... 2 Golfkølle anbefaling... 2 Afstandsmåling af et slag...2 Scorekort... 2 Handicapscore... 3 Visning af PlaysLike Distance...4 Lagring af en position... 4 Søgning efter baner... 4 Om banevisning... 4 TruSwing...4 TruSwing Målinger... 4 Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed... 5 Udskiftning af køllen... 5 Ændring af håndethed... 5 Frakobling af TruSwing enheden... 5 Tilpasning af din enhed... 5 Indstillinger...5 Garmin Connect... 5 Brug af Garmin Connect... 5 Bluetooth connectede funktioner... 5 Appendiks... 6 Installation af et hukommelseskort... 6 Vedligeholdelse af enheden... 6 Specifikationer... 6 Kalibrering af touchscreen... 6 Sletning af brugerdata... 6 Brug af clipsen... 6 Spar energi under opladning af enheden... 6 Indeks... 7 Indholdsfortegnelse i

4

5 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang. Registrer din enhed (Support og opdateringer, side 1). Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1). Tænd for enheden (Aktivering af enheden, side 1). Opdater din enheds software og baner (Software- og baneopdateringer, side 1). 5 Gå ud og tag et spil golf (Sådan spiller du golf, side 1) Opladning af enheden ADVARSEL Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. 1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á. 5 Når du har indtastet en distance for mindst tre køller, skal du vælge. Support og opdateringer Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til din enhed. Produktregistrering Brugervejledninger Softwareopdateringer Kort, kortprodukt eller baneopdateringer Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr Konfigurering af Garmin Express 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Software- og baneopdateringer Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort. Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis Garmin Express software fra Låsning af berøringsskærmen Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen. 1 Vælg. 2 Vælg. Sådan spiller du golf 1 Vælg Spil. 2 Vælg en bane. Visning af hul Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden. Slut det store stik på USB-kablet til AC-opladeren. Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt. Oplad enheden helt. Et fuldt opladet batteri holder op til 15 timer. Aktivering af enheden Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed. Du kan også indstille anbefalinger for golfkøller under den første opsætning. Hold nede på nede. Opsætning af Golfkølle anbefaling Når du tænder enheden for første gang, kan du opsætte golfkølle anbefaling. Hvis du ikke opsætter golfkølle anbefaling under den indledende opsætning, kan du gøre dette til hver en tid (Aktivering af golfkølle anbefaling, side 2). 1 Vælg eller for at vælge en kølle. 2 Vælg eller for at indtaste en distance. 3 Vælg for at indtaste en distance for den næste kølle. 4 Gentag trin 2 og 3 for at indtaste en distance for hver yderligere kølle. BEMÆRK: Du skal indtaste en distance for mindst tre køller. Sådan kommer du i gang À Á Â Viser hulnummeret. Antallet af farvede prikker angiver par for hullet. Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering. Aktiverer tilstand med store tal, når det vælges. Viser layup-buer, der angiver afstand til flag. Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der vises ingen buer for par 3. Ã viser det forrige hul, når den er valgt. er valgt (kun ved første og sidste hul). afslutter runden, når den Ä Flytter dig til det næste hul, når det vælges. Visning af greenen Når du får vist en bane, eller mens et spil er i gang, kan du se nærmere på greenen og ændre flagplaceringen. 1

6 1 Gå i gang med at spille et spil (Sådan spiller du golf, side 1) eller med at vise en bane (Om banevisning, side 4). 2 Vælg GREEN for at zoome ind på greenen. 3 Træk i for at ændre flagplaceringen. Golfkøller Du kan gemme distanceoplysninger for hver enkelt golfkølletype. Hvis golfkølle anbefaling er aktiveret, anvender enheden dine kølleoplysninger ved anbefaling af kølle til næste slag. Tilføj en kølle 1 Vælg Opsætning > Køller > Add Club. 2 Indtast et navn til køllen. 3 Vælg. 4 Vælg en kølletype. Redigering af kølleoplysninger 1 Vælg Opsætning > Køller. 2 Vælg en kølle. 3 Vælg en funktion: Hvis du vil ændre afstanden for en kølle, skal du vælge Rediger distance. BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når du aktiverer køllestatistik. Hvis du vil have vist køllestatistik, skal du vælge Slag. TIP: Vælg > Gem i Golfkølle anbefaling for at gemme køllen i golfkølle anbefaling. Vælg Kølletype for at vælge køllens materiale. Hvis du vil ændre køllens placering på listen, skal du vælge Flyt op eller Flyt ned. Hvis du vil fjerne en kølle listen, skal du vælge Slet. Golfkølle anbefaling Når funktionen Golfkølle anbefaling er aktiveret, anbefaler den en kølle til næste slag. Afstandsmåling af et slag 1 Hold MEASURE nede, når du har overstået et slag. 2 Vælg Start afstandsmåling. 3 Gå hen til bolden. Du behøver ikke at gå direkte hen til din bold for at få en præcis måling. Enheden måler afstanden i en lige linje fra dit udgangspunkt. Du kan vælge for at vende tilbage til kortet under måling. 4 Vælg en funktion, når du når hen til din bold: Hvis du vil slette slaget, skal du vælge Nulstil. Hvis du vil lægge slagafstanden til et køllegennemsnit, skal du vælge Gem slag, og derefter vælge den kølle, du brugte til slaget. Enheden gemmer slaget på scorekortet og tilføjer slagafstanden til din gennemsnitlige slagafstand for golfkøllen (Redigering af kølleoplysninger, side 2). Scorekort Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du vælge scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden, side 2). Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere. 1 Gå i gang med at spille (Sådan spiller du golf, side 1). 2 Vælg SCORE. 3 Vælg en funktion: Vælg navnet på en spiller for at redigere det. Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul. Vælg > Angiv spillere for at redigere spillerhandicap. Denne funktion bliver kun vist, hvis du har aktiveret handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 3). Vælg > > Opsætning > Scorer > Metode for at ændre scoremetoden. Hvis de pointscorer, du allerede har indtastet for runden, ikke er kompatible med den nye scoremetode, spørger enheden dig, om du vil rydde alle pointscorer for runden eller beholde den nuværende scoremetode. 4 Vælg SCORE for at vende tilbage til banekortet. Om scorekortet Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og handicap under en runde ved hjælp af scorekortet. À Viser den omtrentlige rækkevidde for den anbefalede kølle, når golfkølle anbefaling er aktiveret. Á Viser den omtrentlige rækkevidde for golfkøllen og indregner højdeforskelle, når "plays like" distance er aktiveret. Â Viser den anbefalede kølle og kølledistance, når golfkølle anbefaling er aktiveret. Aktivering af golfkølle anbefaling Du kan også anvende golfkølle anbefaling til at vise golfkølle anbefalinger, når du spiller en runde golf. 1 Vælg Opsætning > Golfkølle anbefaling. 2 Vælg Til. À Á Â Ã Lokalt handicap Samlet score Faktisk antal slag for hullet Registreret antal slag for hullet Sådan ændrer du scoremetoden Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater. 2 Sådan spiller du golf

7 1 Vælg en funktion: Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > > Opsætning > Scorer > Metode. Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge Opsætning > Scorer > Metode. 2 Vælg en scoremetode. Om Stableford-score Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden, side 2), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association. Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag. Point Antal slag brugt i forhold til par 0 2 eller flere over 1 1 over 2 Par 3 1 under 4 2 under 5 3 under Om Match-score Når du vælger Match-scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden, side 2), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder. BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt. Om Skins-score Når du vælger scoremetoden Skins (Sådan ændrer du scoremetoden, side 2), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er. Visning af statistik for runde Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille. 1 Mens et spil er i gang, skal du vælge SCORE >. 2 Vælg en funktion: For at få vist oplysninger for alle spillere skal du vælge Rundedetaljer. For at få vist flere oplysninger om en individuel spiller skal du vælge Rundedetaljer > > Spillerdetaljer, vælge navnet på spilleren og derefter vælge en statistik, du vil se. Om individuelle scorekort Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol. À Á Â Ã Ä Samlet score To eller flere over par En over par En under par To eller flere under par Sådan vises historik Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker. 1 Vælg Historik, og vælg en runde, du vil have vist. Enheden viser oplysninger om alle spillere. 2 Vælg en funktion. Vælg > Spillerdetaljer, og vælg navnet på en spiller for at få vist et individuelt scorekort for runden (Om individuelle scorekort, side 3). Vælg > Banedetaljer for at se en liste for hvert hul og dets par. Vælg > Rediger scorekort for at justere individuelle oplysninger for runden, herunder de enkelte spilleres navne, scorer og handicap. Vælg > Slet scorekort for at slette scorekortet fra enhedens historik. Visning af scorekort på en computer Du kan få vist alle scorekort på din computer. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows computere og som en monteret disk på Mac computere. 2 Åbn enhedsdrevet. 3 Åbn Scorekort > ScorecardViewer.html for at få vist scorekort. Handicapscore Du kan angive et handicap for hullet (Indstilling af hul-handicap, side 4) og for hver enkelt spiller (Angivelse af spillerhandicap, side 3). Sådan aktiverer du handicapscore 1 Vælg Opsætning > Scorer > Handicap. 2 Vælg Til. Angivelse af spillerhandicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 3). 1 Vælg SCORE > > Angiv spillere, mens et spil er i gang. 2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap for. 3 Vælg en funktion: Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score. Sådan spiller du golf 3

8 Vælg Indeks\Slope-metode for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren. Indstilling af hul-handicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 3). Enheden viser standardhandicap for hullet, hvis det er tilgængeligt. Du kan indstille hul-handicappet manuelt. 1 Mens et spil er i gang kan, skal du vælge SCORE > > Skift handicap. 2 Indtast hul-handicappet. Visning af PlaysLike Distance Funktionen "PlaysLike Distance" indregner højdeændringer på banen ved at vise den justerede afstand til greenen. 1 Vælg Opsætning > Plays Like Distance. 2 Vælg Vis. Vælg Stav banes navn for at søge efter en bane efter navnet. Om banevisning Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen (Visning af greenen, side 1) eller måle afstande (Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting, side 4). Hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid efter, at du har valgt et hul, starter en banesimulering (Tilstanden Gennemse, side 4). Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting Mens du gennemser en bane eller spiller et spil, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet. 1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf, side 1) eller med at vise en bane (Om banevisning, side 4). 2 Træk med fingeren for at placere målcirklen À. Den samlede "PlaysLike" disttance for hullet vises i øverste højre hjørne på skærmen À under afstanden til midten af greenen. Afstanden synes længere end forventet på grund af ændringer i højden. Afstanden er som forventet. Afstanden synes kortere end forventet på grund af ændringer i højden. Lagring af en position Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle position eller Touch Targeting. BEMÆRK: Du kan rydde alle gemte positioner fra et hul ved at vælge > > Ryd positioner. 1 Vælg > Gem position, mens et spil er i gang. 2 Vælg en funktion: Vælg Brug aktuel placering for at placere en markering ved din aktuelle position for hullet. Vælg Brug Touch Targeting for at vælge en position på kortet. Søgning efter baner Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn. 1 Vælg Gennemse. 2 Vælg en funktion: Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er tættest på din aktuelle position. Vælg Stav bynavn for at søge efter baner i en bestemt by. Á Viser afstanden til midten af greenen fra målcirklen.  Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du gennemser banen, er  afstanden fra tee'en til målcirklen. à Viser summen af de to afstande. 3 Vælg, om nødvendigt, for at zoome ind på målcirklen. 4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge for at vende tilbage til kortet over hullet. Tilstanden Gennemse Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul. Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid, efter du har valgt hullet. TruSwing Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til for at købe en TruSwing enhed. TruSwing Målinger Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin Connect eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger. 4 Søgning efter baner

9 Funktion Beskrivelse Krav Kun svingmålinger på din Approach enhed Svingmålinger på din Approach enhed og på Garmin Connect Mobile app'en De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler. De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler. TruSwing enheden skal parres med Approach enheden. Både TruSwing og Approach enhederne skal parres med Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone. Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed Før du kan få vist TruSwing indstillinger på din Approach enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren (Support og opdateringer, side 1). 1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din kølle. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger. 2 Tænd TruSwing enheden. 3 På din Approach enhed skal du vælge Opsætning > TruSwing. Din Approach enhed parres med TruSwing enheden. 4 Vælg en kølle. 5 Slå et slag. Din Approach enhed viser svingmålinger efter hvert sving. Du kan vælge eller for at rulle gennem de registrerede svingmålinger. Udskiftning af køllen 1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge > Skift kølle. 2 Vælg en kølle. Ændring af håndethed 1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge > Håndethed. 2 Vælg en funktion. Frakobling af TruSwing enheden På skærmen TruSwing vælges. Tilpasning af din enhed Indstillinger Vælg Opsætning for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner. Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 3), og aktiverer statistiksporing. Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi. Køller: Tilføjer og fjerner golfkøller (Redigering af kølleoplysninger, side 2). Display: Indstiller timeout til baggrundslys og kalibrerer skærmen. Skift til næste hul: Indstiller automatisk eller manuelt skift til næste hul. Enhed for distance: Indstiller måleenhed for distance. Plays Like Distance: Viser "PlaysLike Distance" (Visning af PlaysLike Distance, side 4). Golfkølle anbefaling: Aktiverer golfkølle anbefalinger (Aktivering af golfkølle anbefaling, side 2). Sprog: Indstiller sproget på enheden. BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata. Om: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til dine venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere og dele data. Du kan registrere begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. golf, vandreture, løb, oplevelser osv. Opret en gratis konto på Brug af Garmin Connect Du kan uploade dine scorekort og golfkølledata til Garmin Connect for at kunne udføre omfattende analyser, og du kan dele dine scorekort med dine venner. Du kan få vist din samlede statistik, statistik fra en runde eller statistik for en bane. Du kan også redigere golfkølleoplysninger for de golfkøller, der bruges til golfkølle anbefaling. 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Bluetooth connectede funktioner Denne enhed har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din kompatible mobile enhed ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Data uploades til Garmin Connect: Sender data til Garmin Connect ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Du kan finde flere oplysninger på Meddelelser: En alarm gør dig opmærksom på, at du modtager en besked. Sådan parrer du din telefon 1 Gå til og download Garmin Connect Mobile-app'en til din telefon. 2 Placer din telefon inden for en rækkevidde af 10 m (33 fod) til din enhed. 3 Fra din enhed skal du vælge Opsætning > Bluetooth > Par mobil enhed og følg instruktionerne på skærmen. 4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en fra telefonen, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed. Vejledningen begynder under den indledende konfiguration eller, hvis du vælger > Min enhed. Tilslutning til en parret telefon Før du kan tilknytte din telefon, skal du parre din telefon med din enhed. Når du tilknytter din telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, kan du dele scorer og andre data med Garmin Connect. Du kan også få vist telefonmeddelelser på din enhed. 1 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen. 2 Vælg på din enhed Opsætning > Bluetooth > Forbindelse > Til for at aktivere Bluetooth trådløs teknologi. 3 Vælg Meddelelser for at vise eller skjule telefonmeddelelser. Telefonmeddelelser Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone parres med Approach enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed. Visning af meddelelser Før du kan få vist meddelelser, skal du forbindes med din parrede telefon (Tilslutning til en parret telefon, side 5). 1 Vælg > Meddelelser. Tilpasning af din enhed 5

10 2 Vælg en meddelelse. 3 Vælg eller for at rulle gennem indholdet i meddelelsen. Appendiks Installation af et hukommelseskort Du kan installere et microsd hukommelseskort til yderligere lagring eller forudindlæste kort. 1 Fjern vejrhætten À fra microsd kortstikket Á. 2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads. Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget. *Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min. Du kan finde flere oplysninger på /waterrating. Kalibrering af touchscreen Hvis din touchscreen ikke reagerer, som den skal, kan du kalibrere den. 1 Vælg Opsætning > Display > Kalibrer skærm. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Sletning af brugerdata BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data. 1 Hold nede for at slukke for enheden. 2 Tænd enheden, mens du holder GREEN nede. 3 Vælg Ja. Brug af clipsen BEMÆRK: Din clips ser evt. anderledes ud end på billedet. Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen eller tasken. 1 Skub bunden af enheden ind i den nederste del af clipsen. BEMÆRK: Hvis du placerer enheden omvendt i clipsen, bliver den ikke låst på plads og kan nemt falde ud af clipsen. 2 Tryk den øverste del af enheden ind i den øverste del af clipsen, indtil den klikker på plads. Rengøring af skærmen Til rengøring af skærmen skal du bruge en blød, ren, fnugfri klud og vand, isopropylalkohol eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af. Rengøring af enheden BEMÆRK Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel. 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. Brug af baggrundslys Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke på berøringsskærmen. BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen. Vælg for at tænde baggrundslyset og justere lysstyrken. Du kan ændre timeout for baggrundslyset (Indstillinger, side 5). 3 Fjern enheden ved at trække den øverste del af clipsen ud, mens du trykker på bagsiden af enheden og trækker bunden af enheden ud fra bunden af clipsen. Spar energi under opladning af enheden Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens du oplader. 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde. Den resterende batterikapacitet vises. 2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder. Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand. 3 Oplad enheden helt. Specifikationer Batteritype Batterilevetid Driftstemperaturområde Temperatur ved opladning Vandklassificering Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri 15 timer, typisk brug Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF) Fra 0 til 40ºC (fra 32 til 104ºF) IEC IPX7* 6 Appendiks

11 Indeks B baner gennemse 4 lagring af positioner 4 spille 1 batteri, oplade 1, 6 Bluetooth teknologi 5 brugerdata, slette 6 bælteclips 6 C clips 6 D data opbevare 5 overføre 5 distance, måle 4 E enhed, vedligeholdelse 6 F flagplacering indstilling 1 vise 1 G Garmin Connect 5 Garmin Express 1 opdatering af software 1 registrering af enheden 1 golfkøller 1, 2 green, vise 1 H handicap 2 4 handicapscore, spiller 3 historik 3 sende til computer 5 hukommelseskort 6 håndethed 5 I indstillinger 5 K kalibrering af skærmen 6 kort opdatere 1 opdateringer 1 symboler 1 køller 2 L lagring af positioner 4 lysstyrke 6 låse, skærm 1 M meddelelser 5 microsd kort. Se hukommelseskort målinger 2, 4, 5 N nulstilling af enheden 6 O opdateringer banekort 1 software 1 oplade 6 P parre 5 produktregistrering 1 R registrering af enheden 1 rengøring af enheden 6 rydde, historik 3 S score 2, 3 handicap 3 match 3 skins 3 scorekort 2, 3 vise 3 simulering, hul 4 skærm kalibrering 6 lysstyrke 6 låse 1 rengøring 6 skærmindstillinger 5 software, opdatere 1 statistik 3 svinganalyse 4, 5 T tænd/sluk-knap 1 Indeks 7

12 (0) (+52) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Approach. Brugervejledning

Approach. Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning April 2016 190-01673-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach S20. Brugervejledning

Approach S20. Brugervejledning Approach S20 Brugervejledning Januar 2016 190-01989-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Indhold Motorola Xoom... 1

Indhold Motorola Xoom... 1 Motorola Xoom Her er en guide til softwareopdatering af Motorola Xoom, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, samt nulstilling ved bortkomst. Indhold Motorola Xoom... 1 Start

Læs mere

JABRA STEALTH. BrugerVejledning. jabra.com/stealth

JABRA STEALTH. BrugerVejledning. jabra.com/stealth BrugerVejledning jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER. Altid på hjemmebane

Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER. Altid på hjemmebane Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER Altid på hjemmebane 1 Få det bedste spil frem i dig Indholdsfortegnelse Approach golfure med GPS side 4-5 Se spillet på en ny måde Approach S2 & S4

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra Jabra BT2047 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2047...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps Udsæt ikke Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Placér ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmeelementer. Anvend

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Brugermanual. YouSee Voicemail

Brugermanual. YouSee Voicemail Brugermanual YouSee Voicemail Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 Introduktion Ikoner Login Afspil Spol i Del og lås Skift mellem Søgning Indstillinger Indtal FAQ Version 1.0 Android version:

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Manual til skinnelayoutprogram

Manual til skinnelayoutprogram Manual til skinnelayoutprogram Version 1.1 13. marts 2005 Skinnelayoutmanual af 13. marts 2005, version 1.1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt over startbillede... 3 3 Menulinie... 4

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

JABRA STEEL. Brugermanual. jabra.com/steel. jabra

JABRA STEEL. Brugermanual. jabra.com/steel. jabra jabra Brugermanual jabra.com/steel 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Stimulus glæder sig til at træffe dine søer.. Brugermanual

Stimulus glæder sig til at træffe dine søer.. Brugermanual Stimulus glæder sig til at træffe dine søer.. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Til lykke med din nye Stimulus... 3 Figuroversigt Stimulus og tilbehør... 4 Før du tager Stimulus i anvendelse... 4 Beskrivelse

Læs mere

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 1 til videokamera Introduktion Videokameraet er et IP-videokamera. Det kan tilsluttes med et netværkskabel (nødvendig for registrering på det online kontrolpanel) eller

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200

Læs mere

Garmin Drive 40/50/60. Brugervejledning

Garmin Drive 40/50/60. Brugervejledning Garmin Drive 40/50/60 Brugervejledning Januar 2016 190-01920-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Vector 2 og Vector 2S

Vector 2 og Vector 2S Vector 2 og Vector 2S Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01867-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

Vejledning - mitcfu.dk

Vejledning - mitcfu.dk 1 Vejledning - mitcfu.dk Denne vejledning er rettet mod pædagogiske konsulenter med henblik på anvendelse af mitcfu.dk som værktøj til berigelse af centrenes udlånsmaterialer. 1. Åben Internet Explorer

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Web TV på computeren...4 Waoo! Bio på Waoo! Web TV...7 Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Waoo! Web TV på computeren Hvem kan få Waoo! Web

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Applikationssite

Betjeningsvejledning. Applikationssite Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Bemærkninger... 3 Applikationssidens egenskaber...4 Før du går

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad Quickguide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14 Velkommen til Waoo! Web TV

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere