Forfattere Forfatter: Cecilia Nilsson Referenter: Lars Franch Andersen, Viktoriya Lukyanenko, Kresten Rubeck Petersen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere Forfatter: Cecilia Nilsson Referenter: Lars Franch Andersen, Viktoriya Lukyanenko, Kresten Rubeck Petersen."

Transkript

1 Titel Nødprævention Forfattere Forfatter: Cecilia Nilsson Referenter: Lars Franch Andersen, Viktoriya Lukyanenko, Kresten Rubeck Petersen. Arbejdsgruppens medlemmer. Lars Franch Andersen (tovholder), Line Borregaard, Eva reisler, Camilla Flarup Gosvig, Lene Hee Christensen, Peter Helm, Ida Baadsgaard Jepsen, Maja ahl Langhoff, Øjvind Lidegaard, Viktoriya Lukyanenko, Vibeke Kramer Lysdal, Simon Uhl Nielsen, Cecilia Nilsson, Kresten Rubeck Petersen, Malene Skorstengaard, Sven O. Skouby, Sandra Teiblum, Johan Tolstrup, Marianne Vestgaard. Korrespondance Lars Franch Andersen, Status Første udkast: 2003 iskuteret på Hindsgavl dato: Korrigeret udkast dato: Endelig guideline dato: Guideline skal revideres tentativt senest: 2018 Nuværende guideline erstatter tidligere guideline om samme emne fra Indholdsfortegnelse Korrespondance... 1 Status... 1 Forkortelser... 2 Indledning... 2 Litteratursøgningsmetode... 2 Problemstilling... 2 Resumé af evidens Kobberspiral Hormonel nødprævention... 2 Kliniske rekommandationer Kobberspiral Hormonel nødprævention... 3 Virkningsmekanisme... 3 Effektivitet... 4 BMI og effektivitet... 4 Bivirkninger... 5 Kontraindikationer... 5 Praktisk anvendelse af nødprævention... 5 Nød-alternativ... 6 Produktresumé... 6 Referenceliste

2 Forkortelser Ulipristalacetat (UPA); Levonorgestrel (LNG) Indledning efinition Nødprævention (Eng. Emergency contraception): betegnelse for akut, postcoital svangerskabsforebyggende metode, der anvendes efter ubeskyttet samleje eller efter mistanke om svigt af anden svangerskabsforebyggende metode. Baggrund er er to forskellige metoder til nødprævention: hormonal behandling eller kobberspiralen. en mest effektive metode er kobberspiralen, som samtidigt tilvejebringer fortsat, reversibel kontraception. e hormonale alternativer, vil imidlertid oftest være lettere tilgængelige; de udgøres i anmark af levonorgestrel (LNG) 1,5 mg eller ulipristalacetat (UPA) 30 mg; begge tages som engangsdosis og fås i håndkøb. en primære virkningsmekaniske er blokering eller forsinkelse af ovulationen. Af de to hormonelle metoder er UPA den mest effektive, da det aktive vindue, dvs. den periode under follikeludviklingen hvor behandlingen er effektiv, er længere for UPA. I tilfælde af manglende adgang til LNG og UPA kan p-piller eller mini-piller, i doser som svarer til Yupze-regimet (se nedenfor) eller 1,5 mg LNG bruges som nødprævention. er blev i 2013 solgt ca enkeltdoser LNG, og ca. 400 enkeltdoser UPA i anmark. Antallet af kobberspiraler, som anvendes i forbindelse med nødprævention er ukendt. (1) Afgrænsning af emnet I det følgende omtales anvendelse af: 1. Kobberspiral 2. Hormonel nødprævention, med fokus på LNG og UPA. Litteratursøgningsmetode Litteratursøgning afsluttet dato: Maj 2015 atabaser der er søgt i: Artikel søgning i Pub Med samt gennemgang af eksisterende guidelines fra Sverige, UK, USA. Problemstilling Hvornår kan kvinden tilbydes nødprævention, og hvilken metode skal anbefales? Resumé af evidens 1. Kobberspiral Nødprævention med kobberspiral bør iværksættes så hurtigt som muligt og senest 5 døgn efter ubeskyttet samleje - eller oplægges indtil 5 døgn efter det formodede ovulationstidspunkt. Hvis nødprævention med kobberspiral iværksættes indenfor 5 døgn efter ubeskyttet samleje er effektiviteten 99 %. 2. Hormonel nødprævention Nødprævention med UPA bør iværksættes så hurtigt som muligt og senest 5 døgn efter ubeskyttet samleje Hvis nødprævention med UPA iværksættes indenfor 3 døgn efter ubeskyttet samleje er effektiviteten 85 %. IIa IIa 2

3 Nødprævention med LNG bør iværksættes så hurtigt som muligt og senest 3 døgn efter ubeskyttet samleje. Hvis nødprævention med LNG iværksættes indenfor 3 døgn efter ubeskyttet samleje er effektivteten 69 %. Efter hormonal nødprævention forrykkes tidspunktet for næste menstruation ofte; forskydningen kan gå i begge retninger. Kendt allergi er den eneste absolutte kontraindikation for hormonal nødprævention. Kliniske rekommandationer 1. Kobberspiral Kobberspiral bør foretrækkes, hvis kvinden er motiveret for denne metode evt. også som langsigtet kontraception, hvis hun skønnes egnet hertil. Kobberspiralen kan oplægges op til 5 døgn efter ubeskyttet samleje eller det formodede ovulationstidspunkt. 2. Hormonel nødprævention Nødprævention med UPA bør iværksættes så hurtigt som muligt og senest 5 døgn efter ubeskyttet samleje. er tages 30 mg UPA som engangsdosis. Nødprævention med LNG bør iværksættes så hurtig som muligt og senest 3 døgn efter ubeskyttet samleje. er tages 1,5 mg LNG som engangsdosis. Hvis kvinden kaster op indenfor 3 timer efter tabletindtagelsen, bør behandlingen gentages. Hvis der er behov, kan hormonel nødprævention anvendes flere gange i samme cyklus. Uanset hvilken metode, der anvendes, skal kvinden informeres om at foretage graviditetstest 2 uger efter næste forventede menstruationstidspunkt. Hvis der er anvendt hormonel metode, skal hun ligeledes tilrådes lægekontakt m.h.p fremtidig kontraception. B A A Virkningsmekanisme en primære virkningsmekaniske for både UPA og LNG antages at være blokering eller forsinkelse af ovulationen via suppression af LH-peaken. ette betyder samtidigt, at behandling med hormonel nødprævention er uvirksom efter, at ovulationen er indtruffet (2-5). UPA har et længere aktivt vindue end LNG, hvorfor UPA kan anbefales som behandling i et længere tidsinterval. LNG er kun effektiv frem til, at LH begynder at stige, mens UPA forsinker vækst af ledende follikel, også efter LH er begyndt at stige. I den sene follikulærfase (når LH begynder at stige) forskydes ovulationen i mindst 5 døgn i 79% af tilfældene (5, 6). At UPA er effektiv også lige før ovulation er vigtig, fordi det er her sandsynligheden for at blive gravid er højest. LNG og UPA i de anbefalede doser har ingen effekt på endometriet eller embryoimplantation (4, 7, 8). LNG og UPA påvirker ikke udviklingen af et allerede implanteret embryon (9). er er således ikke grundlag for at tilråde abort på grund af teratogenicitet efter svigt af nødprævention. 3

4 Til forskel fra de hormonelle metoder har kobberspiralen også effekt efter ovulation. Kobberionerne forhindrer fertilisering, men er også implantationshæmmende, hvis et befrugtet æg når uterinkaviteten (5). Effektivitet Angivelser af effektiviteten af nødprævention er i sagens natur usikre, da de ikke kan baseres på kontrollerede, randomiserede forsøg, men på en vurdering af forholdet mellem det observerede og det forventede antal graviditeter. Man kan dog sammenligne effektiviteten mellem de forskellige nødpræventionsmetoder. Kobberspiralen er den mest effektive metode og i tillæg den eneste metode, som giver en fortsat beskyttelse mod uønsket graviditet. Effektiviteten af kobberspiral oplagt indtil 5 døgn efter ubeskyttet samleje angives at ligge på 99 % (10). To uafhængige, kontrollerede, randomiserede studier har sammenlignet effektiviteten af UPA og LNG. Hvis behandling iværksættes indenfor 3 døgn efter ubeskyttet samleje er effektiviteten for UPA 85% og for LNG 69% (11). I tidsintervallet 0-5 døgn, var den observerede graviditetsrate for UPA 1,6% og for LNG 2,6% (12). Når de to studier kombineres i en metaanalyse (Tabel 1), findes UPA mere effektivt end LNG med hensyn til at forhindre graviditet i samtlige tidsintervaller. LNG har fortsat nogen effekt mellem 3 til 5 døgn, men i dette tidsinterval, er risikoen for at blive gravid næsten halveret, hvis behandling med UPA vælges. Tabel 1. Metaanalyse af effektiviteten af UPA sammenlignet med LNG. (modificeret fra Glasier et al.) Graviditeter, n/n (%) Odds Ratio (95% CI) P-værdi UPA LNG Creinin et al (0-72h) 7/773 (0.9%) 13/773 (1.7%) 0.50 ( ) Glacier et al (0-120h) 15/941 (1.6%) 25/958 (2.6%) 0.57 ( ) Meta-analyse (0-72 h) 22/1617 (1.4%) 35/1625 (2.2%) 0.58 ( ) Meta-analyse (0-120 h) 22/1731 (1.3%) 38/1731 (2.2%) 0.55 ( ) BMI og effektivitet Selv om enkelte kliniske studier tyder på, at effekten af medicin til nødprævention kan afhænge af legemsvægten, vurderer Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), at der ikke er evidens nok for, at effekten af nødprævention forringes ved øget legemsvægt. ette gælder både LNG og UPA (13). Baggrunden for denne konklusion grundes på to modsigende metaanalysers (Tabel 2 og 3). Tabel 2. Meta-analyse af tre WHO studier, som ikke viser reduktion i effektivitet hos kvinder med høj BMI.(Von Hertzen et al., 1998(14) and 2002(15); ada et al., 2010(16)) BMI (kg/m2) Underweight Normal Overweight Obese 30 N total N pregancies Pregnancy rate 1.83% 0.99% 0.57% 1.17% Confidence Interval

5 Tabel 3. Metaanalyse som viser reduktion af effektivitet hos kvinder med høj BMI (Creinin et al., 2006(11) and Glasier et al., 2010(12)) BMI (kg/m2) Underweight Normal Overweight Obese 30 N total N pregancies Pregnancy rate 1.56% 0.96% 2.36% 5.19% Confidence Interval Bivirkninger Bivirkningsprofilen for UPA og LNG er ensartet. e hyppigste bivirkninger er hovedpine, kvalme og opkastning. Bivirkningerne er oftest lette og forbigående. Ved opkastning indenfor 3 timer efter indtagelsen, bør dosis gentages. Tidspunktet for næste menstruation påvirkes af hormonel nødprævention og kan forskydes i begge retninger. UPA tenderer til at fremrykke menstruationen 1-2 dage, mens modsat gælder for LNG. Varigheden af menstruationen er oftest uændret (12, 17). Hormonel nødprævention øger ikke risikoen for ektopisk graviditet (18). Kontraindikationer en eneste absolutte kontraindikation for hormonel nødprævention er kendt allergi. Hormonel nødprævention bør administreres med forsigtighed ved svær leversygdom. UPA/LNG metaboliseres hovedsageligt via cytokrom P450, hvilket medfører, at enzyminducerende lægemidler kan interagere med UPA/LNG og mindske effekten. Praktisk anvendelse af nødprævention Ved ønske om nødprævention bør kvinden som første valg foreslås oplægning af kobberspiral. Hvis kvinden ønsker at bruge spiralen kun som nødprævention, kan den fjernes efter næste menstruation. Hvis kvinden ikke ønsker spiral, anbefales hormonel nødprævention. Både LNG og UPA fås i håndkøb og på nuværende tidspunkt koster LNG cirka halvdelen af UPA. Hvis der har været cyklusuregelmæssigheder forud for henvendelsen, eller der af anden årsag kan være mistanke om graviditet, bør dette udelukkes før behandlingen iværksættes. Kvinden informeres om mulige bivirkninger, og at tidspunktet for den næste menstruation kan forskydes. Hun informeres om, at barrieremetode bør bruges resten af indeværende cyklus. Hvis der atter skulle optræde svigt, anbefales gentagen nødprævention, for selvom det anbefales at nødprævention kun anvendes en gang i hver cyklus, synes der ikke at være dokumentation for væsentlige bivirkninger ved gentagen behandling. Kvinden opfordres til at tage en graviditetstest ca. 2. uger efter forventet menstruationstidspunkt samt vejledes vedrørende fremtidig kontraception. Kvinden kan påbegynde p-pillebehandling ved første menstruation efter nødprævention, men graviditetstest skal tilrådes under alle omstændigheder. 5

6 Nød-alternativ Hvis LNG, UPA eller kobberspiral ikke er tilgængelige kan nød-alternativ bruges. Alle p-pilleeller gestagenpræparater med et hormonindhold, som kan sammenlignes med 1,5 mg LNG, kan anvendes som nødprævention. Tidligere brugte man det såkaldte Yuzpe-regime. I Kina bruges mifepriston. Yuzpe-regimet Yuzpe-regimet er en kombinationsmetode, som består af 0,1 mg ethinylestradiol (EE) og 0,5 mg levonorgestrel (LNG) givet 2 gange med 12 timers interval senest 3 døgn efter ubeskyttet samleje (19). Som følge især af den høje dosis af østrogen, oplever op til 50% kvalme og 20% opkastning (20). LNG givet som 0,75 mg administreret to gange med 12-timers interval er bedre tolereret og et mere effektivt alternativ til Yuzpe-metoden (21, 22). Et WHO multicenter-studie viste, at LNG 1,5 mg givet som engangsdosis er lige så effektivt og uden flere bivirkninger (15). Mifepriston Mifepriston er et anti-progesteron, som primært bruges ved induktion af abort, men som også er effektivt som nødprævention. Mifepriston er ikke godkendt som nødprævention i Europa eller USA, men er godkendt i Kina, Rusland og Ukraine i doserne 10 eller 25 mg. er er ingen signifikant forskel i effektivitet mellem de to doser, men tidspunktet for næste menstruation forskydes i korrelation med dosis. (22, 23) Mifepriston er mere effektivt end behandling med 1,5 mg LNG. (22) Mifepriston i nævnte doser, virker primært gennem hæmning af follikeludvikling samt ovulation og har mindre eller ingen effekt på endometriet. (4, 24). Produktresumé EllaOne: /WC pdf Norlevo: Referenceliste Brache V, Cochon L, Jesam C, Maldonado R, Salvatierra AM, Levy P, et al. Immediate pre-ovulatory administration of 30 mg ulipristal acetate significantly delays follicular rupture. Human reproduction. 2010;25(9): Hapangama, Glasier AF, Baird T. The effects of peri-ovulatory administration of levonorgestrel on the menstrual cycle. Contraception. 2001;63(3): Marions L, Hultenby K, Lindell I, Sun X, Stabi B, Gemzell anielsson K. Emergency contraception with mifepristone and levonorgestrel: mechanism of action. Obstetrics and gynecology. 2002;100(1): Gemzell-anielsson K, Berger C, P GLL. Emergency contraception -- mechanisms of action. Contraception. 2013;87(3): Brache V, Cochon L, eniaud M, Croxatto HB. Ulipristal acetate prevents ovulation more effectively than levonorgestrel: analysis of pooled data from three randomized trials of emergency contraception regimens. Contraception. 2013;88(5): Lalitkumar PG, Lalitkumar S, Meng CX, Stavreus-Evers A, Hambiliki F, Bentin-Ley U, et al. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. Human reproduction. 2007;22(11):

7 8. Stratton P, Levens E, Hartog B, Piquion J, Wei Q, Merino M, et al. Endometrial effects of a single early luteal dose of the selective progesterone receptor modulator CB Fertility and sterility. 2010;93(6): Zhang L, Chen J, Wang Y, Ren F, Yu W, Cheng L. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Human reproduction. 2009;24(7): Cleland K, Zhu H, Goldstuck N, Cheng L, Trussell J. The efficacy of intrauterine devices for emergency contraception: a systematic review of 35 years of experience. Human reproduction. 2012;27(7): Creinin M, Schlaff W, Archer F, Wan L, Frezieres R, Thomas M, et al. Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology. 2006;108(5): Glasier AF, Cameron ST, Fine PM, Logan SJ, Casale W, Van Horn J, et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet. 2010;375(9714): ws_detail_ jsp&mid=wc0b01ac058004d5c von Hertzen H. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Lancet. 1998;352(9126): von Hertzen H, Piaggio G, ing J, Chen J, Song S, Bartfai G, et al. Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contraception: a WHO multicentre randomised trial. Lancet. 2002;360(9348): ada OA, Godfrey EM, Piaggio G, von Hertzen H, Nigerian Network for Reproductive Health R, Training. A randomized, double-blind, noninferiority study to compare two regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigeria. Contraception. 2010;82(4): Levy P, Jager M, Kapp N, Abitbol JL. Ulipristal acetate for emergency contraception: postmarketing experience after use by more than 1 million women. Contraception. 2014;89(5): Cleland K, Raymond E, Trussell J, Cheng L, Zhu H. Ectopic pregnancy and emergency contraceptive pills: a systematic review. Obstetrics and gynecology. 2010;115(6): Yuzpe AA, Lancee WJ. Ethinylestradiol and dl-norgestrel as a postcoital contraceptive. Fertility and sterility. 1977;28(9): Ashok PW, Hamoda H, Flett GM, Templeton A. Mifepristone versus the Yuzpe regimen (PC4) for emergency contraception. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics. 2004;87(2): Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Lancet. 1998;352(9126): Cheng L, Che Y, Gulmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. The Cochrane database of systematic reviews. 2012;8:C Gemzell-anielsson K, Rabe T, Cheng L. Emergency contraception. Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology. 2013;29 Suppl 1: Marions L, Cekan SZ, Bygdeman M, Gemzell-anielsson K. Effect of emergency contraception with levonorgestrel or mifepristone on ovarian function. Contraception. 2004;69(5):

Forfattere Forfatter: Cecilia Nilsson Referenter: Lars Franch Andersen, Viktoriya Lukyanenko, Kresten Rubeck Petersen.

Forfattere Forfatter: Cecilia Nilsson Referenter: Lars Franch Andersen, Viktoriya Lukyanenko, Kresten Rubeck Petersen. Titel Nødprævention Forfattere Forfatter: Cecilia Nilsson Referenter: Lars Franch Andersen, Viktoriya Lukyanenko, Kresten Rubeck Petersen. Arbejdsgruppens medlemmer. Lars Franch Andersen (tovholder), Line

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

HORMONEL KONTRACEPTION OG CANCER

HORMONEL KONTRACEPTION OG CANCER HORMONEL KONTRAEPTION OG ANER 22.6.2015 Hovedansvarlig: Øjvind Lidegaard. Referenter: Kresten Rubeck Petersen, Sven O. Skouby, ecilia Nilsson. Arbejdsgruppens medlemmer Lars Franch Andersen (tovholder),

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Behandling af Crohns sygdom

Behandling af Crohns sygdom Til patienter og pårørende Behandling af Crohns sygdom med lægemidlet Metotrexat Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Daghospital, Tønder Medicinsk Center 2 Crohns sygdom - Metotrexat Hvad er Metotrexat?

Læs mere

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler 17 December 2015 EMA/PRAC/835771/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler Vedtaget den 30. november-3. december

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Hormonel kontraception og cancer

Hormonel kontraception og cancer Hormonel kontraception og cancer Forfatter: Øjvind Lidegaard. Referenter: Kresten Rubeck Petersen, Sven O. Skouby, ecilia Nilsson. Arbejdsgruppens medlemmer: Lars Franch Andersen (tovholder), Lisbeth Andreassen,

Læs mere

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Prævention. P-piller: Udarbejdet af BLJ, jan. 2012, revideret marts 2016, næste revision senest jan. 2017.

Prævention. P-piller: Udarbejdet af BLJ, jan. 2012, revideret marts 2016, næste revision senest jan. 2017. Prævention Der findes mange former for beskyttelse mod graviditet. Det er oftest muligt at finde en løsning for den enkelte i den givne situation. Her beskrives lidt forskellige former: P-piller: De almindelige

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Epilepsi antikonception og hormonbehandling i klimakteriet

Epilepsi antikonception og hormonbehandling i klimakteriet 1550 EPILEPSI Epilepsi antikonception og hormonbehandling i klimakteriet Anne Sabers Ved samtidig anvendelse af østrogenholdige hormonpræparater og antiepileptika er der risiko for farmakologiske interaktioner,

Læs mere

Prævention fra A til Z

Prævention fra A til Z Prævention fra A til Z Hovedbudskab Hvis man vil have sex og ikke vil være gravid, skal man bruge prævention - ALTID 250.000 kvinder dør om året i forbindelse med graviditet og fødsel Ikke-planlagte graviditeter

Læs mere

Fra evidens til anbefalinger

Fra evidens til anbefalinger Fra evidens til anbefalinger National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering - Fase II rehabilitering af patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og efter hjerteklapoperation. 1. Systematisk

Læs mere

Mia Steengaard Olesen: Terapeutisk endometrie abradering. Medvejleder Prof. Peter humaidan. Forskningsårsstuderende

Mia Steengaard Olesen: Terapeutisk endometrie abradering. Medvejleder Prof. Peter humaidan. Forskningsårsstuderende Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive a) Forskningsansvarlig.

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet sitagliptin (Januvia

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning

En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning Oplysninger om din hydrocortisonsubstitutionsbehandling for binyreinsufficiens. VIGTIGT Denne vejledning erstatter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Titel Parenteral hormonal kontraception gestagenmetoder.

Titel Parenteral hormonal kontraception gestagenmetoder. Titel Parenteral hormonal kontraception gestagenmetoder. Forfattere Forfatter: Kresten Rubeck Petersen Referenter: Lars Franch Andersen, Camilla Flarup Gosvig og Cecilia Nilsson Korrespondance krp@tdcadsl.dk

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Sp 25 Anticonception. Nævn 3 absolutte kontraindikationer mod P-piller

Sp 25 Anticonception. Nævn 3 absolutte kontraindikationer mod P-piller VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for positiv udtalelse fremsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for positiv udtalelse fremsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for positiv udtalelse fremsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur 6 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Yvidually

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Hormonel kontraception og trombose

Hormonel kontraception og trombose Hormonel kontraception og trombose 2015 Forfatter: Øjvind Lidegaard Referenter: Kresten Rubeck Petersen, Marianne Vestgaard, Cecilia Nilsson, Sven O Skouby. Arbejdsgruppens medlemmer Lars Franch Andersen

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler. Master of Public Health uddannelsen i Århus 2006

Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler. Master of Public Health uddannelsen i Århus 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler Master of Public Health uddannelsen i Århus 2006 Oversigt over fremlæggelse Udvikling i epiduralbedøvelse blandt fødende på fødegangen Aalborg

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Kvalitet Døgnet Rundt Familicentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er du blevet ultralydscannet

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Information til gravide. Igangsættelse af fødslen

Information til gravide. Igangsættelse af fødslen Information til gravide Igangsættelse af fødslen Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-obstetrisk afdeling Information om igangsættelse af fødslen Igangsættelse af fødslen sker efter en lægelig vurdering.

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

- information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER

- information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER - information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) 2005 FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER Fakta-blad om abort og indvandrerkvinder - information til indsats ifm.

Læs mere

Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjælp til en positiv hverdag. Patientinformation om behandling med Xeplion

Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjælp til en positiv hverdag. Patientinformation om behandling med Xeplion Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjælp til en positiv hverdag Patientinformation om behandling med Xeplion I tiden mellem behandlingerne kan du bruge din frihed til at have mere fokus på det gode liv

Læs mere

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Formål Med udgangspunkt i artiklen What works with men? A systematic review of health

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Forskning i fosterskader af alkoholindtagelse under graviditeten

Forskning i fosterskader af alkoholindtagelse under graviditeten Forskning i fosterskader af alkoholindtagelse under graviditeten Katrine Strandberg-Larsen Afdeling for social medicin, Institut for Folkesundhed E-mail: ksla@sund.ku.dk Alkohol kan skade barnet i mors

Læs mere

Kvalme og opkastning. SIG til!

Kvalme og opkastning. SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Effekter af beskæftigelsesindsatser. svær psykisk sygdom. Thomas Christensen Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 12.3.

Effekter af beskæftigelsesindsatser. svær psykisk sygdom. Thomas Christensen Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 12.3. Effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk Thomas Christensen Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 12.3. 2012 Baggrund Mange mennesker med svær psykisk har ønske om at

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending foregår.

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel)

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel) Projekt.8. Kerners henfald (Excel) Når radioaktive kerner henfalder under udsendelse af stråling, sker henfaldet I følge kvantemekanikken helt spontant, dvs. rent tilfældigt uden nogen påviselig årsag.

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Prævention-baggrund, muligheder, begrænsninger. Charlotte Wilken-Jensen Hvidovre Hospital

Prævention-baggrund, muligheder, begrænsninger. Charlotte Wilken-Jensen Hvidovre Hospital Prævention-baggrund, muligheder, begrænsninger Ledende overlæge gynækologisk obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus knap 3.000 fødsler 600 aborter År 2006 15.august 2002 29.oktober 2012 Hvilken præventionsmetode?

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver de oprensede hurtigtsvømmende sædceller sprøjtet direkte ind i livmoderen. Du modner selv

Læs mere

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK Fra d. 15. januar 2010 er ansættelseskravene til lærere på AMU og

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i måne...

Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i måne... Page 1 of 6 Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i månedsvis Af: Marie Barse 16. april 2015 kl. 03:47 Når retspsykiatriske patienter, som lægges i bælte, kæmper imod og reagerer med

Læs mere

Udgivet af Line Christensen, fra: SkrevetafFysioterapeuten.dk Kontakt:

Udgivet af Line Christensen, fra: SkrevetafFysioterapeuten.dk Kontakt: Udgivet af Line Christensen, fra: SkrevetafFysioterapeuten.dk Kontakt: kontakt@skrevetaffysioterapeuten.dk Indledning Jeg har lavet denne Smertedagbog for at hjælpe dig med at få et overblik over dine

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank Kort fortalt Af John Buhl e-bog Forlaget Nomedica 1. udgave juni 2016 ISBN: 978-87-90009-34-2 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Titel Naturlig kontraception

Titel Naturlig kontraception Titel Naturlig kontraception Forfatter Forfattere: Camilla Flarup Gosvig, Simon Uhl Nielsen, Sandra Teiblum, Johan Tolstrup. Referenter: Lars Franch Andersen, Charlotte Wilken-Jensen, Kresten Rubeck Petersen.

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008

Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008 Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner.

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner. Herlevs herligheder Ernæring På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Mange ældre indlagte patienter

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention

Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention Af Hanne Højtorp Sørensen og Lene Buchholt Hald Juni 2015 Indhold Indledning 3 Østrogen og gestagen fysiologi og patofysiolog

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

HVORNÅR MÅ ARBEJDSGIVER KONTAKTE MEDARBEJDERE?

HVORNÅR MÅ ARBEJDSGIVER KONTAKTE MEDARBEJDERE? HVORNÅR MÅ ARBEJDSGIVER KONTAKTE MEDARBEJDERE? UNDER FERIE Som udgangspunkt NEJ. Uanset årsag kan arbejdsgiver ikke kræve, at arbejdstager afbryder en allerede pbegyndt ferie ifølge ferieloven. Ferie begynder

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

- om akut smertebehandling

- om akut smertebehandling Patientinformation - om akut smertebehandling - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. okt. 2005 Information om akut smertebehandling Når du er kommet til skade og f.eks.

Læs mere

Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten

Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten Spies Information Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten 1. udgave, 2010 ISBN 87-92421-02-4 Spies Information ApS Ida Tesdorpfsvej

Læs mere

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban)

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Indledning Sundhedsstyrelsen samarbejder med Forskningens Hus, Trombosecenter Aalborg, om monitoreringen af en gruppe af blodfortyndende midler,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer: Hver tablet indeholder 237 mg lactosemonohydrat.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NorLevo 1,5 mg tablet Levonorgestrel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NorLevo 1,5 mg tablet Levonorgestrel INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN NorLevo 1,5 mg tablet Levonorgestrel Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere