Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune -

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. 3 stk. skopisøjle med lyskilde, videoprocessor, CO2-regulator, HF generator, spulepumpe 3 stk. UPD 8 stk. videokoloskoper. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for Kolorektal Cancer Screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Endoskoper REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter supplerende udstyr til ultralydsudstyr. 2 stk. Pentax-skoper. stk. videoprocessor. Kun den oprindelige leverandør kan levere skoper samt videoprocessor som er kompatibel med ultralydsudstyret. CPV: , Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer AMU NORDJYLLAND Rengøringsservice og vinduespolering. Rengøringsservice og vinduespolering på AMU Nordjylland. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af udvendigt og indvendigt facadeglas mv. samt internt glas. Opgaven udbydes i 2 delaftaler, hvor rengøringsservice udgør den ene delaftale og vinduespolering udgør den anden delaftale. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en eller begge delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal på ansøgningsskemaet i CTM-systemet under»individuelle spørgsmål«(se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges om prækvalifikation, vil den ansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation. CPV: , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens RengøringsCompagniet A/S Hobrovej Aalborg

5 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VIA UNIVERSITY COLLEGE Etablering af ny hjemmeside til VIA University College. Kontrakten vedrører etablering og vedligehold af ny webløsning til VIA University College omfattende ny hjemmeside (www.viauc.dk) og et antal underliggende sites. Omfattet af opgaven er ligeledes en vis videreudvikling, således at webløsningen løbende tilpasses udviklingen i kundens forretningsmæssige behov. Den nye hjemmeside skal understøtte VIAs forretningsstrategiske mål og kerneydelser. Følgende ydelser er omfattet af kontrakten: Udvikling af moduler/funktionalitet under anvendelse af en agil metode og i tæt samspil med kunden Løbende samspil med og loyal rådgivning af kunden i en nærmere fastlagt agil proces Implementering af en flerkanalstrategi, hvor der forventes reel håndtering af alternative skærmstørrelser mobile platforme (»responsive design«) Implementering af grafisk design efter kundens designretningslinjer Implementering af informationsarkitektur på operationelt niveau efter kundens oplæg til informationsstruktur, der udarbejdes på et overordnet niveau Integration til en række systemer og datakilder, således at disse kan tilgås via web herunder bistand til afklaring af, om disse integrationer videreføres i nuværende form eller genetableres under anvendelse af anden teknologi/integrationsform Bistand til test af integrationer i samspil med kundens it og/eller 3. parts leverandører Bistand til opsætning af test og driftsmiljø med CMS-servere evt. under anvendelse af kundens licenser og relevant hardware (inkl. basis software/os) - Både for så vidt angår grafisk design og informationsarkitektur oplyses, at denne udarbejdes i et samarbejde med VIA og virksomheden 508 A/S. Leverandøren må således forvente at skulle samarbejde med denne 3. part vedrørende vedr. disse forhold, ligesom Leverandøren forventes at tage ejerskab for den endelige informationsarkitektur. Følgende ydelser er ikke omfattet af udbuddet (negativ afgrænsning): VIA University College ønsker at anskaffe et helt nyetableret website, hvorfor opgaven ikke omfatter tilbud på en konvertering. VIA University College er selv indholdsleverandør/redaktør, hvorfor opgaven ikke omfatter tilbud på redaktionelle opgaver. VIA University College forestår selv drift ved. tredjepart. VIA University College har Sitecore licenser, der stilles til rådighed for leverandøren. Udbuddet omfatter en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere systemløsning, vedligeholdelse m.v. ud fra det ovenfor angivne, ligesom der vil indgå et element af rammeaftale i forbindelse med ordregivernes muligheder for i kontraktperioden at bestille konsulentydelser, herunder udviklingsarbejder, relateret til den leverede løsning. CPV: , , , , ,

6 Pentia A/S Islands Brygge København S Telefon: Internetadresse: 2

7 Danmark-Aarhus: Monitorer REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Monitorer, centraler, trådløst netvæk og telemetrisendere. Monitorer, centraler, trådløst netvæk og telemetrisendere. CPV: , , GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

8 Danmark-Aarhus: Røntgenapparatur REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Komplet gennemlysningssystem med C-bue til Regionshospitalet Randers, skal anvendes primært til urogenitale og abdominale procedure men det skal også bruges til almindelige ortopædiske undersøgelser som f.eks. knæ og columna. Komplet gennemlysningssystem med C-bue til Regionshospitalet Randers, skal anvendes primært til urogenitale og abdominale procedure men det skal også bruges til almindelige ortopædiske undersøgelser som f.eks. knæ og columna. CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

9 Danmark-Aarhus: Røntgenapparatur REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Røntgenudstyr til knogleoptagelser, thoraxoptagelser og sengethorax. Det skal med apparaturet også væremuligt at foretage myelografier en undersøgelse som kræver gennemlysning i både frontale og laterale planer. Røntgenudstyr til knogleoptagelser, thoraxoptagelser og sengethorax. Det skal med apparaturet også væremuligt at foretage myelografier en undersøgelse som kræver gennemlysning i både frontale og laterale planer. CPV: Santax Medico A/S Bredskifte Alle 820 Aarhus V

10 Danmark-Aarhus: Tømrer- og snedkerarbejde AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedrørende udførelse af tømrer-, snedker- og gulvarbejdsydelser. ønsker at samle sine indkøb af tømrer-, snedker- og gulvarbejdsydelser på en rækker rammeaftaler. Rammeaftalerne er påtæntk at skulle dække indkøb af almindelig tømrer-/snedkerarbejde fordelt på 8 geografiske aftaler samt gulvarbejde fordelt på 8 geografiske aftaler. Ved gulvarbejde skal forstås pålægning af vinyl- og linoleumsgulve samt tæpper. Specialopgaver som fx sten og terrazzogulve er undtaget aftalen. CPV: , , , , , , , , , , , , , , Tømrer & Snedkerfirma E. Anker & Søn A/S Åby Bækgårdsvej Åbyhøj Gjellerupvej Maskinsnedkeri Gjellerupvej Åbyhøj Jakob Tømrerfirma A/S Lystrupvej Risskov Hjortshøj Tømrer- og snedkerforret. Frode Nielsens Eftf. Aps Hundkærvej 3B 8530 Hjortshøj Enemærke og Petersen Edwin Rahrs Vej Brabrand Juul & Nielsen A/S mølbakvej Lystrup Tømrerfirma Poul Nielsen A/S Eriksvej Randers SØ 8960 Skovby Snedkeri A/S ved Tømrermester Jan Sæderup A/S Engvangsvej 3

11 HUSTØMRERNE A/S Katrinebjergvej Aarhus N Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S HUSTØMRERNE A/S Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S Madsen & Grangård A/S Tømrerfirma Poul Nielsen A/S HUSTØMRERNE A/S Tømrerfirma Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S Enemærke og Petersen Skovby Snedkeri A/S ved Tømrermester Jan Sæderup A/S HUSTØMRERNE A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S A.I. Gulve A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration 2

12 Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration A/S Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration A/S DR Gulve Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S 3

13 Danmark-Ballerup: Bygningsinspektion BOLIGFORENINGEN AAB Bygningsregistrering af Boligforeningen AAB's ejendomme. Kontrakten vedrører bygningsregistrering af ca.. mio. kvm med tilhørende udformning af dokumentationsmateriale og fremlæggelse for driftskoordinator og afdelingsbestyrelser. Arealet er fordelt på 80 boligafdelinger alle beliggende i Storkøbenhavn. Registreringen forventes udført i 7 faser og forventes afsluttet med udgangen af 204. CPV: Kuben Management Ellebjergvej København

14 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S Rammeaftale om el-tekniske arbejder. Forsyning Ballerup Service A/S (herefter ordregiver) har brug for løbende bistand til udførelse af el-tekniske arbejder på vand- og spildevandstekniske anlæg, herunder vandværker, renseanlæg og pumpestationer, som ligger indenfor ordregivers forsyningsområde, og som tilhører, serviceres og drives af ordregiver. Rammeaftalen vil omfatte både akutte og planlagte el-tekniske arbejder på anlæg tilhørende Afløb Ballerup A/S,Vand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. Rammeaftalen omfatter ligeledes levering af materialer og komponenter til brug for udførelse af de el-tekniske arbejder. Rammeaftalen skal sikre, at ordregiver kan bestille disse arbejder, efterhånden som ordregivers behov herfor opstår. CPV: , , , , CR El & Teknik A/S Telegrafvej Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Frederiksberg: Engangsbleer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af børnebleer. Udbuddet omfatter levering af børnebleer til ca. 30 kommunale daginstitutioner i Frederiksberg Kommune. s forventede årlige forbrug er ca bleer fordelt på 4 størrelser. Udbuddet skal føre til indgåelsen af en obligatorisk aftale mellem udbyder og den tilbudsgiver (kontrakthaver), som tildeles kontrakten. CPV: Dania Nova ApS Nyholms Alle Rødovre Telefon: Fax:

16 Danmark-Hedehusene: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET 052.R05 Rådgivning vej og konstruktioner udbygning af Køge Bugt motorvej. Udbygning af Køge Bugt motorvejen. Udbygning af den ca. 3,4 km lange strækning mellem tilslutningsanlæg 3b (Egedesvej) og sammenfletningen mellem syd- og vestmotorvejen ved Køge fra 6 til 8 spor. Udbygningen foretages efter princippet i vejdirektoratets hovedforslag i VVM-undersøgelsen for»udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge. Rapport 355, 2009«. Se nedenstående link. Der kan læses på mere om projektet på: Overordnet tidsplan for projektet forventes at se ud som følger: Besigtigelse og ekspropriation: August 203-marts 205 Detailprojektering og udbud: Marts 204-februar 205 Anlægsarbejder: April 205-november 206. CPV: COWI Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Internetadresse: cowi.dk

17 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Leveringsaftale om bistand til udrulning af Microsoft Windows 7 og XP-support. Leveringsaftale om bistand til udrulning af Microsoft Windows 7 i Region Hovedstaden og XP-support frem til udrulningens gennemførelse. CPV: Microsoft ApS Tuborg Boulevard Hellerup Telefon:

18 Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) (Prækvalifikation og udbud) Rådgiverkontrakt FBE-BD BUA NR. R200/204 lovpligtig energimærkning i Nordjylland. Kontrakten omhandler det i EU-udbud udbudte rådgiverarbejde vedr. energimærkning af Forsvarets bygninger i Nordjylland. De eksisterende energimærkers gyldighed udløber fra medio 204 indtil ultimo 204. Derfor skal de nye energimærker være gennemført og indberettet forinden. CPV: Brix & Kamp A/S, Rådgivende Ingeniører Badehusvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Fax:

19 Danmark-Hjørring: Elektricitet HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden Udbuddet omfatter Hjørring Kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden CPV: SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Hjørring: Naturgas HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes indkøb af mark-up på og transportydelser for naturgas i perioden Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Hjørring Kommunes samlede indkøb af naturgas til fast pris henholdsvis variabel pris på en børs i NCG-prisområdet til levering i perioden opdelt i 3 delperioder for levering i henholdsvis..205 (6:00) til..206 (6:00) (»delperiode a«) og..206 (6:00) til..207 (»delperiode b«) og..207 (6.00) til..208 (»delperiode c«). CPV: HMN Gashandel A/S Vognmagervej Viborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: hmn.naturgas.dk

21 Danmark-Holbæk: Indsamling af affald HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S. Kontrakten omfatter indsamling og transport af affald (dagrenovation og genanvendelige materialer) fra samtlige haveboliger, fritidshuse og etageboliger, der er tilmeldt indsamlingsordningen i Holbæk Kommune. CPV: , 90500, , RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

22 Danmark-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre kommune. Kontrakterne omhandler vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre kommune. CPV: Ottzen & Co. KRS Service A/S MJ Service A/S Forenede Service A/S

23 Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Totalrådgivning ifm. med om- og tilbygning af Sigurdsgade, København. Professionshøjskolen Metropol ønsker at udføre renovering og tilbygning af eksisterende uddannelsesinstitutioner på Sigurdsgade, fordelt over 2 etaper og udbyder i den forbindelse totalrådgivning af ovenstående. Etape ca m2, etape 2 ca m2, omfattende om- og tilbygning, herunder produktionskøkken, asbestsanering, laboratorier og undervisningslokaler. Rådgivers ydelse forventes at blive udført i perioden medio 203 til ultimo 205. CPV: , Kant Arkitekter A/S Ryesgade 9 C, 2. sal 2200 København Internetadresse:

24 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NATURSTYRELSEN Hammershus besøgscenter aftale om teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgivning). Aftalen omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og opførelse af et nyt besøgscenter ved Hammershus på Bornholm. CPV: , , , H+ Arkitekter A/S Sankt Kjelds Plads 2, København Ø 200 København

25 Danmark-København: Av-udstyr DEN DANSKE STAT, V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser (AV-aftalen). Se pkt. II..5) i 203/S af CPV: , , , , , , School Management Ulvsundavägen 74 SE Bromma SVERIGE Telefon:

26 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder FSB () Ungdomsboliger på Nordre Fasanvej. fsb ønsker at opføre en række ungdomsboliger på Nordre Fasanvej 209. Der er tale om cirka m2 boliger, der skal opføres ovenpå 2 ejerlejligheder i stueetagen; erhverv. Alle 3 ejerlejligheder; ungdomsboligerne og de 2 ejerlejligheder med erhverv i stueetagen, skal nyopføres med fælles grundmodning, etablering af adgangsforhold med videre. Grunden er ejet af KPC København A/S, og det er en betingelse for fsb's køb af byggeret og ejerlejlighed, at byggeriet opføres samlet, så opførelsen kan koordineres som et samlet projekt. Projektet er udarbejdet af KPC København A/S. Alle bygge- og anlægsarbejder med tilknytning til fsb's andel af byggeriet vil blive indgået efter udbudsdirektivets regler, også selvom de i det væsentlige kun vedrører de 2 ejerlejligheder med erhverv. KPC København A/S vil som styrende men altså ikke udførende totalentreprenør forestå konkurrenceudsættelse og aftaleindgåelse af disse bygge- og anlægsarbejder, og det er aftaleforholdet mellem fsb og KPC København A/S, som denne ordretildelingsbekendtgørelse vedrører. fsb står som bygherre. Bygherrerådgivning til fsb vil blive indkøbt efter udbudsdirektivets regler. CPV: , KPC København A/S Borupvang 2D 2750 Ballerup Internetadresse:

27 Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed NRCWE, DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Dataindsamling. Udtræk af personer, samt gennemførelse af undersøgelse, herunder rykkerprocedure. CPV: DST Drejøgade 200 København

28 Danmark-København: Grafisk design SUND OG BÆLT HOLDING A/S Aftale om design og produktion af Sund & Bælts trykte kommunikationsmateriale samt ad hoc-kommunikationsrådgivning. Sund & Bælt Holding A/S ønsker at indgå aftale om udførelse af design samt rådgivning og implementering af ad hoc-kommunikationsprojekter og produktion af materiale i tilknytning til Sund & Bælt og tilhørende datterselskaber: A/S Storebælt, A/S Øresund og BroBizz A/S. Assistancen omfatter bl.a. følgende opgaver: Årsrapporter Tekniske rapporter Ad hoc-kommunikationsrådgivning bl.a. inden for sociale medier, film og intern kommunikation. CPV: , , , BGRAPHIC Amagertorv 9 60 København K Internetadresse:

29 Danmark-København: Installation af telekommunikationsudstyr ØRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: , , , , , , , , Installation af telekommunikationsudstyr. Telekommunikationsnet. Telefonnetudstyr. Følgearbejder i forbindelse med telekommunikationsnet. Installation af telefoncentraler. Installation af telefonlinjer. Telekommunikation. Telefon- og datatransmissionstjenester. Mobiltelefontjeneste. Eltel Networks Infranet AB Box Stockholm Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MILJØSTYRELSEN, ERHVERV Kontrakt om etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af it-systemet Digital Miljø Administration (DMA) til håndtering af administrative miljødata. Miljøstyrelsen har udbudt en rammeaftale om etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af et it-system til håndtering af miljødata på virksomhedsområdet, herefter benævnt Digital Miljø Administration (DMA). DMA har til formål at indsamle, lagre, kvalitetssikre, analysere og distribuere tilsyns- og miljødata, herunder virksomhedernes indberetningsdata og kommunernes tilsynsdata. De indsamlede data skal anvendes til ledelsesinformation, offentliggørelse og beslutningsstøtte til sagsbehandlere samt til at opfylde nationale og internationale rapporteringsforpligtelser. Der skal etableres brugerstyring og brugergrænseflader til de data, som skal offentliggøres og til de søgnings- og rapporteringsmuligheder systemet skal kunne stille til rådighed for de forskellige aktører. Der føres tilsyn med i alt ca virksomheder og landbrug i Danmark. Der gennemføres ca tilsyn pr. år. Overvejende i kommunerne. Leverandørens leverance omfatter således følgende hovedområder: A. Etablering af it-systemet DMA, der bl.a. løbende skal kunne modtage indberetninger fra virksomheder og fra offentlige tilsynsmyndigheder samt kunne udstille nødvendige tekniske snitflader og have værktøjer til at overvåge og styre datastrømme til og fra systemet. Etableringen af DMA omfatter bl.a. følgende ydelser: Datamodellering og implementering af systemets databaser, herunder specifikation af udvekslingsformater for tilsyn og indberetninger (i samarbejde med MST og på baggrund af MST-begrebsmodel) Webservices til modtagelse af data fra MST, kommunerne og virk.dk (tilsyn, indberetninger) Beskedfordeler til styring af kommunikation og dataudveksling Integration til fællesoffentlige portaler og systemer Brugerstyring og administration af følsomme data (baseret på fælles offentlige standarder) Brugergrænseflader til offentliggørelser, søgninger og rapportgenerering (i samarbejde med MST) Faste statistikker og EU-rapporteringer Systemdokumentation, driftsvejledninger mv. Specifikation af den tekniske platform (krav til servere, hardware og middleware). B. Vedligeholdelse: Vedligeholdelsen omfatter bl.a. løbende udbedring af fejl og mangler samt opdatering af nye versioner af systemet. Leverandørens opgaver under vedligeholdelse kan variere i kontraktens løbetid. C. Videreudvikling: Dette omfatter bl.a. løbende tilpasning og udvidelse af systemets funktionalitet, herunder modtagelse, udstilling og offentliggørelse af miljøgodkendelser og ansøgninger om miljøgodkendelser mv., samt tilpasninger som følge af ændrede lovgivningskrav, som Miljøstyrelsen forventer at skulle imødekomme, ændring af eksisterende integrationer eller implementering af nye integrationer, f.eks. som følge af ændrede lovgivningskrav og muligheder for at andre kan bidrage til eller trække på systemet, og ændring eller udvidelse af systemets understøttelse af Miljøstyrelsens og kommunernes registrerings- og tilsynsopgaver på

31 miljøområdet. CPV: CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup 2

32 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehusapotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Ge Healthcare A/S Park Allé Brøndby Bracco Imaging Scandinavia AB Salsmästaregatan 32 SE Hisings Backa SVERIGE Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 3, København S Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

33 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehusapotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: CSL Behring AB Berga Backe 2 SE-82 7 Danderyd SVERIGE Novo Nordisk Scandinavia AB Arne Jacobsens Allé 7, København S Baxter A/S Gydevang Allerød Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 3, København S Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup

34 Danmark-København: Massespektrometer KØBENHAVNS UNIVERSITET Anskaffelse af LC-MS/MS udstyr: Xevo TQ-S. Indkøb af 2 væske-kromatografi-tandem-masse-spektrometre til analyse af lægemidler og misbrugsstoffer i retskemiske sager som en del af Retskemisk Instituts opgaver for politi og retsvæsen. Der er tale om analyser af ekstrakter af biologiske prøver. Apparaterne supplerer eksisterende udstyr til Retskemisk Afdeling, Retskemisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Retskemisk Afdeling er et analyselaboratorium, der udfører retskemiske analyseopgaver som led i behandling af retsmedicinske sager. Der anvendes overvejende massespektrometrisk baserede analysemetoder. Afdelingen råder over GC-, GC-MS-, LC-MS/MS- og HRLCMS-udstyr (time-of-flight- og orbitrap-udstyr). Der er knapt 40 ansatte i Retskemisk Afdeling. CPV: Waters Baldersbuen Hedehusene Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR TRAFIK Udbud af rådgivningsydelser vedr. trafikplanlægning, trafiksikkerhed og trafikteknik. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder en rammeaftale om rådgivningsydelser bestående af 3 delaftaler. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen vil prækvalificere 5 virksomheder til at afgive tilbud indenfor hver delaftale. De 3 delaftaler omhandler henholdsvis trafikplanlægning, trafiksikkerhed og trafikteknik. forventer at bestille rådgivningsydelser omfattet af dette udbud for sammenlagt 2,0 mio. DKK årligt, fordelt på enkeltopgaver og projekter, der hver for sig vil udgøre en værdi på maksimalt DKK. agter at indgå aftaler med 3 rådgivningsvirksomheder indenfor hver delaftale. CPV: 73300, , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby

36 Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød 2

37 Danmark-København: Sporskifter BANE Rammeaftale om produktion og levering af hele sporskifter og jerndele til sporskifter. Banedanmarks hovedopgaver er at: planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur styre og overvåge trafikken på jernbanenettet udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet tildele kapacitet til togoperatørerne fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen. Som led i Banedanmarks opgave med at vedligeholde og forny jernbaneinfrastrukturen udbyder Banedanmark en rammeaftale omhandlende produktion og levering af hele sporskifter, herunder præfabrikerede sporskifter, samt jerndele til sporskifter, herunder tunge- og krydsningspartier samt tvangsskinner. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale omhandler produktion og levering af jerndele til sporskifter. Såfremt Banedanmark anmoder herom, skal leverandøren på delaftale som en del af sine ydelser udarbejde teknisk dokumentation i form af blandt andet tegningsmateriale til brug ved fremstillingen af ændrede standardsporkomponenter. Tegningsmaterialet skal leve op til Banedanmarks egne normaltegninger indenfor området»spor«. Tegningerne skal overholde kravene i Banedanmarks normer for de pågældende konstruktioner. Delaftale 2 omhandler produktion og levering af hele sporskifter, herunder som præfabrikerede sporskifter. Delaftale 2 indeholder endvidere en option på produktion og levering af manganstålskrydsninger. Såfremt Banedanmark anmoder herom, skal leverandøren på delaftale 2 som en del af sine ydelser udarbejde teknisk dokumentation i form af blandt andet følgende tegningsmateriale: Oversigtsplan med hovedkomponenterne, sporafstande og svellefordeling af sporskifter, sporskæringer med videre til brug ved udlægning i sporet. Detailtegninger til brug ved fremstillingen af de af sporskifternes enkeltdele, der afviger fra standardtegningerne. Øvrige tegninger til brug for enten fremstilling eller udlægning i sporet af de leverede sporskifter og sporkonstruktioner. Tegningsmaterialet skal leve op til Banedanmarks egne normaltegninger indenfor området»spor«. Tegningerne skal overholde kravene i Banedanmarks normer for de pågældende konstruktioner. Hver delaftale vil blive tildelt leverandør, og den samme leverandør vil ikke kunne få tildelt begge delaftaler. Begge delaftaler er eksklusive i det omfang, der er tale om leverancer af sporskifter/jerndele til sporskifter, som er direkte prissat i rammeaftalen. I det omfang der skal foretages specialtilpasninger af de ønskede leverancer, er Banedanmark berettiget til at indhente tilbud fra leverandøren på de specialtilpassede leverancer, men Banedanmark er ikke forpligtet til at foretage indkøbet af de pågældende leverancer hos leverandøren på rammeaftalen. Rammeaftalen er trådt i kraft medio februar 204 og har en varighed på 4 år med option på forlængelse i yderligere 2 gange 2 år. CPV: , , , , ,

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere