Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune -

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. 3 stk. skopisøjle med lyskilde, videoprocessor, CO2-regulator, HF generator, spulepumpe 3 stk. UPD 8 stk. videokoloskoper. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for Kolorektal Cancer Screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Endoskoper REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter supplerende udstyr til ultralydsudstyr. 2 stk. Pentax-skoper. stk. videoprocessor. Kun den oprindelige leverandør kan levere skoper samt videoprocessor som er kompatibel med ultralydsudstyret. CPV: , Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer AMU NORDJYLLAND Rengøringsservice og vinduespolering. Rengøringsservice og vinduespolering på AMU Nordjylland. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af udvendigt og indvendigt facadeglas mv. samt internt glas. Opgaven udbydes i 2 delaftaler, hvor rengøringsservice udgør den ene delaftale og vinduespolering udgør den anden delaftale. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en eller begge delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal på ansøgningsskemaet i CTM-systemet under»individuelle spørgsmål«(se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges om prækvalifikation, vil den ansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation. CPV: , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens RengøringsCompagniet A/S Hobrovej Aalborg

5 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VIA UNIVERSITY COLLEGE Etablering af ny hjemmeside til VIA University College. Kontrakten vedrører etablering og vedligehold af ny webløsning til VIA University College omfattende ny hjemmeside (www.viauc.dk) og et antal underliggende sites. Omfattet af opgaven er ligeledes en vis videreudvikling, således at webløsningen løbende tilpasses udviklingen i kundens forretningsmæssige behov. Den nye hjemmeside skal understøtte VIAs forretningsstrategiske mål og kerneydelser. Følgende ydelser er omfattet af kontrakten: Udvikling af moduler/funktionalitet under anvendelse af en agil metode og i tæt samspil med kunden Løbende samspil med og loyal rådgivning af kunden i en nærmere fastlagt agil proces Implementering af en flerkanalstrategi, hvor der forventes reel håndtering af alternative skærmstørrelser mobile platforme (»responsive design«) Implementering af grafisk design efter kundens designretningslinjer Implementering af informationsarkitektur på operationelt niveau efter kundens oplæg til informationsstruktur, der udarbejdes på et overordnet niveau Integration til en række systemer og datakilder, således at disse kan tilgås via web herunder bistand til afklaring af, om disse integrationer videreføres i nuværende form eller genetableres under anvendelse af anden teknologi/integrationsform Bistand til test af integrationer i samspil med kundens it og/eller 3. parts leverandører Bistand til opsætning af test og driftsmiljø med CMS-servere evt. under anvendelse af kundens licenser og relevant hardware (inkl. basis software/os) - Både for så vidt angår grafisk design og informationsarkitektur oplyses, at denne udarbejdes i et samarbejde med VIA og virksomheden 508 A/S. Leverandøren må således forvente at skulle samarbejde med denne 3. part vedrørende vedr. disse forhold, ligesom Leverandøren forventes at tage ejerskab for den endelige informationsarkitektur. Følgende ydelser er ikke omfattet af udbuddet (negativ afgrænsning): VIA University College ønsker at anskaffe et helt nyetableret website, hvorfor opgaven ikke omfatter tilbud på en konvertering. VIA University College er selv indholdsleverandør/redaktør, hvorfor opgaven ikke omfatter tilbud på redaktionelle opgaver. VIA University College forestår selv drift ved. tredjepart. VIA University College har Sitecore licenser, der stilles til rådighed for leverandøren. Udbuddet omfatter en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere systemløsning, vedligeholdelse m.v. ud fra det ovenfor angivne, ligesom der vil indgå et element af rammeaftale i forbindelse med ordregivernes muligheder for i kontraktperioden at bestille konsulentydelser, herunder udviklingsarbejder, relateret til den leverede løsning. CPV: , , , , ,

6 Pentia A/S Islands Brygge København S Telefon: Internetadresse: 2

7 Danmark-Aarhus: Monitorer REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Monitorer, centraler, trådløst netvæk og telemetrisendere. Monitorer, centraler, trådløst netvæk og telemetrisendere. CPV: , , GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

8 Danmark-Aarhus: Røntgenapparatur REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Komplet gennemlysningssystem med C-bue til Regionshospitalet Randers, skal anvendes primært til urogenitale og abdominale procedure men det skal også bruges til almindelige ortopædiske undersøgelser som f.eks. knæ og columna. Komplet gennemlysningssystem med C-bue til Regionshospitalet Randers, skal anvendes primært til urogenitale og abdominale procedure men det skal også bruges til almindelige ortopædiske undersøgelser som f.eks. knæ og columna. CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

9 Danmark-Aarhus: Røntgenapparatur REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Røntgenudstyr til knogleoptagelser, thoraxoptagelser og sengethorax. Det skal med apparaturet også væremuligt at foretage myelografier en undersøgelse som kræver gennemlysning i både frontale og laterale planer. Røntgenudstyr til knogleoptagelser, thoraxoptagelser og sengethorax. Det skal med apparaturet også væremuligt at foretage myelografier en undersøgelse som kræver gennemlysning i både frontale og laterale planer. CPV: Santax Medico A/S Bredskifte Alle 820 Aarhus V

10 Danmark-Aarhus: Tømrer- og snedkerarbejde AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedrørende udførelse af tømrer-, snedker- og gulvarbejdsydelser. ønsker at samle sine indkøb af tømrer-, snedker- og gulvarbejdsydelser på en rækker rammeaftaler. Rammeaftalerne er påtæntk at skulle dække indkøb af almindelig tømrer-/snedkerarbejde fordelt på 8 geografiske aftaler samt gulvarbejde fordelt på 8 geografiske aftaler. Ved gulvarbejde skal forstås pålægning af vinyl- og linoleumsgulve samt tæpper. Specialopgaver som fx sten og terrazzogulve er undtaget aftalen. CPV: , , , , , , , , , , , , , , Tømrer & Snedkerfirma E. Anker & Søn A/S Åby Bækgårdsvej Åbyhøj Gjellerupvej Maskinsnedkeri Gjellerupvej Åbyhøj Jakob Tømrerfirma A/S Lystrupvej Risskov Hjortshøj Tømrer- og snedkerforret. Frode Nielsens Eftf. Aps Hundkærvej 3B 8530 Hjortshøj Enemærke og Petersen Edwin Rahrs Vej Brabrand Juul & Nielsen A/S mølbakvej Lystrup Tømrerfirma Poul Nielsen A/S Eriksvej Randers SØ 8960 Skovby Snedkeri A/S ved Tømrermester Jan Sæderup A/S Engvangsvej 3

11 HUSTØMRERNE A/S Katrinebjergvej Aarhus N Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S HUSTØMRERNE A/S Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S Madsen & Grangård A/S Tømrerfirma Poul Nielsen A/S HUSTØMRERNE A/S Tømrerfirma Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S Enemærke og Petersen Skovby Snedkeri A/S ved Tømrermester Jan Sæderup A/S HUSTØMRERNE A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S A.I. Gulve A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration 2

12 Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration A/S Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration A/S DR Gulve Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S 3

13 Danmark-Ballerup: Bygningsinspektion BOLIGFORENINGEN AAB Bygningsregistrering af Boligforeningen AAB's ejendomme. Kontrakten vedrører bygningsregistrering af ca.. mio. kvm med tilhørende udformning af dokumentationsmateriale og fremlæggelse for driftskoordinator og afdelingsbestyrelser. Arealet er fordelt på 80 boligafdelinger alle beliggende i Storkøbenhavn. Registreringen forventes udført i 7 faser og forventes afsluttet med udgangen af 204. CPV: Kuben Management Ellebjergvej København

14 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S Rammeaftale om el-tekniske arbejder. Forsyning Ballerup Service A/S (herefter ordregiver) har brug for løbende bistand til udførelse af el-tekniske arbejder på vand- og spildevandstekniske anlæg, herunder vandværker, renseanlæg og pumpestationer, som ligger indenfor ordregivers forsyningsområde, og som tilhører, serviceres og drives af ordregiver. Rammeaftalen vil omfatte både akutte og planlagte el-tekniske arbejder på anlæg tilhørende Afløb Ballerup A/S,Vand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. Rammeaftalen omfatter ligeledes levering af materialer og komponenter til brug for udførelse af de el-tekniske arbejder. Rammeaftalen skal sikre, at ordregiver kan bestille disse arbejder, efterhånden som ordregivers behov herfor opstår. CPV: , , , , CR El & Teknik A/S Telegrafvej Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Frederiksberg: Engangsbleer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af børnebleer. Udbuddet omfatter levering af børnebleer til ca. 30 kommunale daginstitutioner i Frederiksberg Kommune. s forventede årlige forbrug er ca bleer fordelt på 4 størrelser. Udbuddet skal føre til indgåelsen af en obligatorisk aftale mellem udbyder og den tilbudsgiver (kontrakthaver), som tildeles kontrakten. CPV: Dania Nova ApS Nyholms Alle Rødovre Telefon: Fax:

16 Danmark-Hedehusene: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET 052.R05 Rådgivning vej og konstruktioner udbygning af Køge Bugt motorvej. Udbygning af Køge Bugt motorvejen. Udbygning af den ca. 3,4 km lange strækning mellem tilslutningsanlæg 3b (Egedesvej) og sammenfletningen mellem syd- og vestmotorvejen ved Køge fra 6 til 8 spor. Udbygningen foretages efter princippet i vejdirektoratets hovedforslag i VVM-undersøgelsen for»udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge. Rapport 355, 2009«. Se nedenstående link. Der kan læses på mere om projektet på: Overordnet tidsplan for projektet forventes at se ud som følger: Besigtigelse og ekspropriation: August 203-marts 205 Detailprojektering og udbud: Marts 204-februar 205 Anlægsarbejder: April 205-november 206. CPV: COWI Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Internetadresse: cowi.dk

17 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Leveringsaftale om bistand til udrulning af Microsoft Windows 7 og XP-support. Leveringsaftale om bistand til udrulning af Microsoft Windows 7 i Region Hovedstaden og XP-support frem til udrulningens gennemførelse. CPV: Microsoft ApS Tuborg Boulevard Hellerup Telefon:

18 Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) (Prækvalifikation og udbud) Rådgiverkontrakt FBE-BD BUA NR. R200/204 lovpligtig energimærkning i Nordjylland. Kontrakten omhandler det i EU-udbud udbudte rådgiverarbejde vedr. energimærkning af Forsvarets bygninger i Nordjylland. De eksisterende energimærkers gyldighed udløber fra medio 204 indtil ultimo 204. Derfor skal de nye energimærker være gennemført og indberettet forinden. CPV: Brix & Kamp A/S, Rådgivende Ingeniører Badehusvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Fax:

19 Danmark-Hjørring: Elektricitet HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden Udbuddet omfatter Hjørring Kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden CPV: SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Hjørring: Naturgas HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes indkøb af mark-up på og transportydelser for naturgas i perioden Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Hjørring Kommunes samlede indkøb af naturgas til fast pris henholdsvis variabel pris på en børs i NCG-prisområdet til levering i perioden opdelt i 3 delperioder for levering i henholdsvis..205 (6:00) til..206 (6:00) (»delperiode a«) og..206 (6:00) til..207 (»delperiode b«) og..207 (6.00) til..208 (»delperiode c«). CPV: HMN Gashandel A/S Vognmagervej Viborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: hmn.naturgas.dk

21 Danmark-Holbæk: Indsamling af affald HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S. Kontrakten omfatter indsamling og transport af affald (dagrenovation og genanvendelige materialer) fra samtlige haveboliger, fritidshuse og etageboliger, der er tilmeldt indsamlingsordningen i Holbæk Kommune. CPV: , 90500, , RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

22 Danmark-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre kommune. Kontrakterne omhandler vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre kommune. CPV: Ottzen & Co. KRS Service A/S MJ Service A/S Forenede Service A/S

23 Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Totalrådgivning ifm. med om- og tilbygning af Sigurdsgade, København. Professionshøjskolen Metropol ønsker at udføre renovering og tilbygning af eksisterende uddannelsesinstitutioner på Sigurdsgade, fordelt over 2 etaper og udbyder i den forbindelse totalrådgivning af ovenstående. Etape ca m2, etape 2 ca m2, omfattende om- og tilbygning, herunder produktionskøkken, asbestsanering, laboratorier og undervisningslokaler. Rådgivers ydelse forventes at blive udført i perioden medio 203 til ultimo 205. CPV: , Kant Arkitekter A/S Ryesgade 9 C, 2. sal 2200 København Internetadresse:

24 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NATURSTYRELSEN Hammershus besøgscenter aftale om teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgivning). Aftalen omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og opførelse af et nyt besøgscenter ved Hammershus på Bornholm. CPV: , , , H+ Arkitekter A/S Sankt Kjelds Plads 2, København Ø 200 København

25 Danmark-København: Av-udstyr DEN DANSKE STAT, V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser (AV-aftalen). Se pkt. II..5) i 203/S af CPV: , , , , , , School Management Ulvsundavägen 74 SE Bromma SVERIGE Telefon:

26 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder FSB () Ungdomsboliger på Nordre Fasanvej. fsb ønsker at opføre en række ungdomsboliger på Nordre Fasanvej 209. Der er tale om cirka m2 boliger, der skal opføres ovenpå 2 ejerlejligheder i stueetagen; erhverv. Alle 3 ejerlejligheder; ungdomsboligerne og de 2 ejerlejligheder med erhverv i stueetagen, skal nyopføres med fælles grundmodning, etablering af adgangsforhold med videre. Grunden er ejet af KPC København A/S, og det er en betingelse for fsb's køb af byggeret og ejerlejlighed, at byggeriet opføres samlet, så opførelsen kan koordineres som et samlet projekt. Projektet er udarbejdet af KPC København A/S. Alle bygge- og anlægsarbejder med tilknytning til fsb's andel af byggeriet vil blive indgået efter udbudsdirektivets regler, også selvom de i det væsentlige kun vedrører de 2 ejerlejligheder med erhverv. KPC København A/S vil som styrende men altså ikke udførende totalentreprenør forestå konkurrenceudsættelse og aftaleindgåelse af disse bygge- og anlægsarbejder, og det er aftaleforholdet mellem fsb og KPC København A/S, som denne ordretildelingsbekendtgørelse vedrører. fsb står som bygherre. Bygherrerådgivning til fsb vil blive indkøbt efter udbudsdirektivets regler. CPV: , KPC København A/S Borupvang 2D 2750 Ballerup Internetadresse:

27 Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed NRCWE, DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Dataindsamling. Udtræk af personer, samt gennemførelse af undersøgelse, herunder rykkerprocedure. CPV: DST Drejøgade 200 København

28 Danmark-København: Grafisk design SUND OG BÆLT HOLDING A/S Aftale om design og produktion af Sund & Bælts trykte kommunikationsmateriale samt ad hoc-kommunikationsrådgivning. Sund & Bælt Holding A/S ønsker at indgå aftale om udførelse af design samt rådgivning og implementering af ad hoc-kommunikationsprojekter og produktion af materiale i tilknytning til Sund & Bælt og tilhørende datterselskaber: A/S Storebælt, A/S Øresund og BroBizz A/S. Assistancen omfatter bl.a. følgende opgaver: Årsrapporter Tekniske rapporter Ad hoc-kommunikationsrådgivning bl.a. inden for sociale medier, film og intern kommunikation. CPV: , , , BGRAPHIC Amagertorv 9 60 København K Internetadresse:

29 Danmark-København: Installation af telekommunikationsudstyr ØRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: , , , , , , , , Installation af telekommunikationsudstyr. Telekommunikationsnet. Telefonnetudstyr. Følgearbejder i forbindelse med telekommunikationsnet. Installation af telefoncentraler. Installation af telefonlinjer. Telekommunikation. Telefon- og datatransmissionstjenester. Mobiltelefontjeneste. Eltel Networks Infranet AB Box Stockholm Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MILJØSTYRELSEN, ERHVERV Kontrakt om etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af it-systemet Digital Miljø Administration (DMA) til håndtering af administrative miljødata. Miljøstyrelsen har udbudt en rammeaftale om etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af et it-system til håndtering af miljødata på virksomhedsområdet, herefter benævnt Digital Miljø Administration (DMA). DMA har til formål at indsamle, lagre, kvalitetssikre, analysere og distribuere tilsyns- og miljødata, herunder virksomhedernes indberetningsdata og kommunernes tilsynsdata. De indsamlede data skal anvendes til ledelsesinformation, offentliggørelse og beslutningsstøtte til sagsbehandlere samt til at opfylde nationale og internationale rapporteringsforpligtelser. Der skal etableres brugerstyring og brugergrænseflader til de data, som skal offentliggøres og til de søgnings- og rapporteringsmuligheder systemet skal kunne stille til rådighed for de forskellige aktører. Der føres tilsyn med i alt ca virksomheder og landbrug i Danmark. Der gennemføres ca tilsyn pr. år. Overvejende i kommunerne. Leverandørens leverance omfatter således følgende hovedområder: A. Etablering af it-systemet DMA, der bl.a. løbende skal kunne modtage indberetninger fra virksomheder og fra offentlige tilsynsmyndigheder samt kunne udstille nødvendige tekniske snitflader og have værktøjer til at overvåge og styre datastrømme til og fra systemet. Etableringen af DMA omfatter bl.a. følgende ydelser: Datamodellering og implementering af systemets databaser, herunder specifikation af udvekslingsformater for tilsyn og indberetninger (i samarbejde med MST og på baggrund af MST-begrebsmodel) Webservices til modtagelse af data fra MST, kommunerne og virk.dk (tilsyn, indberetninger) Beskedfordeler til styring af kommunikation og dataudveksling Integration til fællesoffentlige portaler og systemer Brugerstyring og administration af følsomme data (baseret på fælles offentlige standarder) Brugergrænseflader til offentliggørelser, søgninger og rapportgenerering (i samarbejde med MST) Faste statistikker og EU-rapporteringer Systemdokumentation, driftsvejledninger mv. Specifikation af den tekniske platform (krav til servere, hardware og middleware). B. Vedligeholdelse: Vedligeholdelsen omfatter bl.a. løbende udbedring af fejl og mangler samt opdatering af nye versioner af systemet. Leverandørens opgaver under vedligeholdelse kan variere i kontraktens løbetid. C. Videreudvikling: Dette omfatter bl.a. løbende tilpasning og udvidelse af systemets funktionalitet, herunder modtagelse, udstilling og offentliggørelse af miljøgodkendelser og ansøgninger om miljøgodkendelser mv., samt tilpasninger som følge af ændrede lovgivningskrav, som Miljøstyrelsen forventer at skulle imødekomme, ændring af eksisterende integrationer eller implementering af nye integrationer, f.eks. som følge af ændrede lovgivningskrav og muligheder for at andre kan bidrage til eller trække på systemet, og ændring eller udvidelse af systemets understøttelse af Miljøstyrelsens og kommunernes registrerings- og tilsynsopgaver på

31 miljøområdet. CPV: CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup 2

32 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehusapotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Ge Healthcare A/S Park Allé Brøndby Bracco Imaging Scandinavia AB Salsmästaregatan 32 SE Hisings Backa SVERIGE Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 3, København S Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

33 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehusapotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: CSL Behring AB Berga Backe 2 SE-82 7 Danderyd SVERIGE Novo Nordisk Scandinavia AB Arne Jacobsens Allé 7, København S Baxter A/S Gydevang Allerød Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 3, København S Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup

34 Danmark-København: Massespektrometer KØBENHAVNS UNIVERSITET Anskaffelse af LC-MS/MS udstyr: Xevo TQ-S. Indkøb af 2 væske-kromatografi-tandem-masse-spektrometre til analyse af lægemidler og misbrugsstoffer i retskemiske sager som en del af Retskemisk Instituts opgaver for politi og retsvæsen. Der er tale om analyser af ekstrakter af biologiske prøver. Apparaterne supplerer eksisterende udstyr til Retskemisk Afdeling, Retskemisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Retskemisk Afdeling er et analyselaboratorium, der udfører retskemiske analyseopgaver som led i behandling af retsmedicinske sager. Der anvendes overvejende massespektrometrisk baserede analysemetoder. Afdelingen råder over GC-, GC-MS-, LC-MS/MS- og HRLCMS-udstyr (time-of-flight- og orbitrap-udstyr). Der er knapt 40 ansatte i Retskemisk Afdeling. CPV: Waters Baldersbuen Hedehusene Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR TRAFIK Udbud af rådgivningsydelser vedr. trafikplanlægning, trafiksikkerhed og trafikteknik. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder en rammeaftale om rådgivningsydelser bestående af 3 delaftaler. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen vil prækvalificere 5 virksomheder til at afgive tilbud indenfor hver delaftale. De 3 delaftaler omhandler henholdsvis trafikplanlægning, trafiksikkerhed og trafikteknik. forventer at bestille rådgivningsydelser omfattet af dette udbud for sammenlagt 2,0 mio. DKK årligt, fordelt på enkeltopgaver og projekter, der hver for sig vil udgøre en værdi på maksimalt DKK. agter at indgå aftaler med 3 rådgivningsvirksomheder indenfor hver delaftale. CPV: 73300, , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby

36 Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød 2

37 Danmark-København: Sporskifter BANE Rammeaftale om produktion og levering af hele sporskifter og jerndele til sporskifter. Banedanmarks hovedopgaver er at: planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur styre og overvåge trafikken på jernbanenettet udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet tildele kapacitet til togoperatørerne fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen. Som led i Banedanmarks opgave med at vedligeholde og forny jernbaneinfrastrukturen udbyder Banedanmark en rammeaftale omhandlende produktion og levering af hele sporskifter, herunder præfabrikerede sporskifter, samt jerndele til sporskifter, herunder tunge- og krydsningspartier samt tvangsskinner. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale omhandler produktion og levering af jerndele til sporskifter. Såfremt Banedanmark anmoder herom, skal leverandøren på delaftale som en del af sine ydelser udarbejde teknisk dokumentation i form af blandt andet tegningsmateriale til brug ved fremstillingen af ændrede standardsporkomponenter. Tegningsmaterialet skal leve op til Banedanmarks egne normaltegninger indenfor området»spor«. Tegningerne skal overholde kravene i Banedanmarks normer for de pågældende konstruktioner. Delaftale 2 omhandler produktion og levering af hele sporskifter, herunder som præfabrikerede sporskifter. Delaftale 2 indeholder endvidere en option på produktion og levering af manganstålskrydsninger. Såfremt Banedanmark anmoder herom, skal leverandøren på delaftale 2 som en del af sine ydelser udarbejde teknisk dokumentation i form af blandt andet følgende tegningsmateriale: Oversigtsplan med hovedkomponenterne, sporafstande og svellefordeling af sporskifter, sporskæringer med videre til brug ved udlægning i sporet. Detailtegninger til brug ved fremstillingen af de af sporskifternes enkeltdele, der afviger fra standardtegningerne. Øvrige tegninger til brug for enten fremstilling eller udlægning i sporet af de leverede sporskifter og sporkonstruktioner. Tegningsmaterialet skal leve op til Banedanmarks egne normaltegninger indenfor området»spor«. Tegningerne skal overholde kravene i Banedanmarks normer for de pågældende konstruktioner. Hver delaftale vil blive tildelt leverandør, og den samme leverandør vil ikke kunne få tildelt begge delaftaler. Begge delaftaler er eksklusive i det omfang, der er tale om leverancer af sporskifter/jerndele til sporskifter, som er direkte prissat i rammeaftalen. I det omfang der skal foretages specialtilpasninger af de ønskede leverancer, er Banedanmark berettiget til at indhente tilbud fra leverandøren på de specialtilpassede leverancer, men Banedanmark er ikke forpligtet til at foretage indkøbet af de pågældende leverancer hos leverandøren på rammeaftalen. Rammeaftalen er trådt i kraft medio februar 204 og har en varighed på 4 år med option på forlængelse i yderligere 2 gange 2 år. CPV: , , , , ,

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere