Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune -

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. 3 stk. skopisøjle med lyskilde, videoprocessor, CO2-regulator, HF generator, spulepumpe 3 stk. UPD 8 stk. videokoloskoper. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for Kolorektal Cancer Screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Endoskoper REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter supplerende udstyr til ultralydsudstyr. 2 stk. Pentax-skoper. stk. videoprocessor. Kun den oprindelige leverandør kan levere skoper samt videoprocessor som er kompatibel med ultralydsudstyret. CPV: , Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer AMU NORDJYLLAND Rengøringsservice og vinduespolering. Rengøringsservice og vinduespolering på AMU Nordjylland. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af udvendigt og indvendigt facadeglas mv. samt internt glas. Opgaven udbydes i 2 delaftaler, hvor rengøringsservice udgør den ene delaftale og vinduespolering udgør den anden delaftale. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en eller begge delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal på ansøgningsskemaet i CTM-systemet under»individuelle spørgsmål«(se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges om prækvalifikation, vil den ansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation. CPV: , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens RengøringsCompagniet A/S Hobrovej Aalborg

5 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VIA UNIVERSITY COLLEGE Etablering af ny hjemmeside til VIA University College. Kontrakten vedrører etablering og vedligehold af ny webløsning til VIA University College omfattende ny hjemmeside (www.viauc.dk) og et antal underliggende sites. Omfattet af opgaven er ligeledes en vis videreudvikling, således at webløsningen løbende tilpasses udviklingen i kundens forretningsmæssige behov. Den nye hjemmeside skal understøtte VIAs forretningsstrategiske mål og kerneydelser. Følgende ydelser er omfattet af kontrakten: Udvikling af moduler/funktionalitet under anvendelse af en agil metode og i tæt samspil med kunden Løbende samspil med og loyal rådgivning af kunden i en nærmere fastlagt agil proces Implementering af en flerkanalstrategi, hvor der forventes reel håndtering af alternative skærmstørrelser mobile platforme (»responsive design«) Implementering af grafisk design efter kundens designretningslinjer Implementering af informationsarkitektur på operationelt niveau efter kundens oplæg til informationsstruktur, der udarbejdes på et overordnet niveau Integration til en række systemer og datakilder, således at disse kan tilgås via web herunder bistand til afklaring af, om disse integrationer videreføres i nuværende form eller genetableres under anvendelse af anden teknologi/integrationsform Bistand til test af integrationer i samspil med kundens it og/eller 3. parts leverandører Bistand til opsætning af test og driftsmiljø med CMS-servere evt. under anvendelse af kundens licenser og relevant hardware (inkl. basis software/os) - Både for så vidt angår grafisk design og informationsarkitektur oplyses, at denne udarbejdes i et samarbejde med VIA og virksomheden 508 A/S. Leverandøren må således forvente at skulle samarbejde med denne 3. part vedrørende vedr. disse forhold, ligesom Leverandøren forventes at tage ejerskab for den endelige informationsarkitektur. Følgende ydelser er ikke omfattet af udbuddet (negativ afgrænsning): VIA University College ønsker at anskaffe et helt nyetableret website, hvorfor opgaven ikke omfatter tilbud på en konvertering. VIA University College er selv indholdsleverandør/redaktør, hvorfor opgaven ikke omfatter tilbud på redaktionelle opgaver. VIA University College forestår selv drift ved. tredjepart. VIA University College har Sitecore licenser, der stilles til rådighed for leverandøren. Udbuddet omfatter en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere systemløsning, vedligeholdelse m.v. ud fra det ovenfor angivne, ligesom der vil indgå et element af rammeaftale i forbindelse med ordregivernes muligheder for i kontraktperioden at bestille konsulentydelser, herunder udviklingsarbejder, relateret til den leverede løsning. CPV: , , , , ,

6 Pentia A/S Islands Brygge København S Telefon: Internetadresse: 2

7 Danmark-Aarhus: Monitorer REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Monitorer, centraler, trådløst netvæk og telemetrisendere. Monitorer, centraler, trådløst netvæk og telemetrisendere. CPV: , , GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

8 Danmark-Aarhus: Røntgenapparatur REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Komplet gennemlysningssystem med C-bue til Regionshospitalet Randers, skal anvendes primært til urogenitale og abdominale procedure men det skal også bruges til almindelige ortopædiske undersøgelser som f.eks. knæ og columna. Komplet gennemlysningssystem med C-bue til Regionshospitalet Randers, skal anvendes primært til urogenitale og abdominale procedure men det skal også bruges til almindelige ortopædiske undersøgelser som f.eks. knæ og columna. CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

9 Danmark-Aarhus: Røntgenapparatur REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Røntgenudstyr til knogleoptagelser, thoraxoptagelser og sengethorax. Det skal med apparaturet også væremuligt at foretage myelografier en undersøgelse som kræver gennemlysning i både frontale og laterale planer. Røntgenudstyr til knogleoptagelser, thoraxoptagelser og sengethorax. Det skal med apparaturet også væremuligt at foretage myelografier en undersøgelse som kræver gennemlysning i både frontale og laterale planer. CPV: Santax Medico A/S Bredskifte Alle 820 Aarhus V

10 Danmark-Aarhus: Tømrer- og snedkerarbejde AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedrørende udførelse af tømrer-, snedker- og gulvarbejdsydelser. ønsker at samle sine indkøb af tømrer-, snedker- og gulvarbejdsydelser på en rækker rammeaftaler. Rammeaftalerne er påtæntk at skulle dække indkøb af almindelig tømrer-/snedkerarbejde fordelt på 8 geografiske aftaler samt gulvarbejde fordelt på 8 geografiske aftaler. Ved gulvarbejde skal forstås pålægning af vinyl- og linoleumsgulve samt tæpper. Specialopgaver som fx sten og terrazzogulve er undtaget aftalen. CPV: , , , , , , , , , , , , , , Tømrer & Snedkerfirma E. Anker & Søn A/S Åby Bækgårdsvej Åbyhøj Gjellerupvej Maskinsnedkeri Gjellerupvej Åbyhøj Jakob Tømrerfirma A/S Lystrupvej Risskov Hjortshøj Tømrer- og snedkerforret. Frode Nielsens Eftf. Aps Hundkærvej 3B 8530 Hjortshøj Enemærke og Petersen Edwin Rahrs Vej Brabrand Juul & Nielsen A/S mølbakvej Lystrup Tømrerfirma Poul Nielsen A/S Eriksvej Randers SØ 8960 Skovby Snedkeri A/S ved Tømrermester Jan Sæderup A/S Engvangsvej 3

11 HUSTØMRERNE A/S Katrinebjergvej Aarhus N Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S HUSTØMRERNE A/S Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S Madsen & Grangård A/S Tømrerfirma Poul Nielsen A/S HUSTØMRERNE A/S Tømrerfirma Jørgen Sørensen A/S Jakob Tømrerfirma A/S Enemærke og Petersen Skovby Snedkeri A/S ved Tømrermester Jan Sæderup A/S HUSTØMRERNE A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S A.I. Gulve A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration 2

12 Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S DR Gulve LH-Gulve A/S BT Administration A/S Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration A/S DR Gulve Hammelsvang A/S LH-Gulve A/S BT Administration Hammelsvang A/S 3

13 Danmark-Ballerup: Bygningsinspektion BOLIGFORENINGEN AAB Bygningsregistrering af Boligforeningen AAB's ejendomme. Kontrakten vedrører bygningsregistrering af ca.. mio. kvm med tilhørende udformning af dokumentationsmateriale og fremlæggelse for driftskoordinator og afdelingsbestyrelser. Arealet er fordelt på 80 boligafdelinger alle beliggende i Storkøbenhavn. Registreringen forventes udført i 7 faser og forventes afsluttet med udgangen af 204. CPV: Kuben Management Ellebjergvej København

14 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S Rammeaftale om el-tekniske arbejder. Forsyning Ballerup Service A/S (herefter ordregiver) har brug for løbende bistand til udførelse af el-tekniske arbejder på vand- og spildevandstekniske anlæg, herunder vandværker, renseanlæg og pumpestationer, som ligger indenfor ordregivers forsyningsområde, og som tilhører, serviceres og drives af ordregiver. Rammeaftalen vil omfatte både akutte og planlagte el-tekniske arbejder på anlæg tilhørende Afløb Ballerup A/S,Vand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. Rammeaftalen omfatter ligeledes levering af materialer og komponenter til brug for udførelse af de el-tekniske arbejder. Rammeaftalen skal sikre, at ordregiver kan bestille disse arbejder, efterhånden som ordregivers behov herfor opstår. CPV: , , , , CR El & Teknik A/S Telegrafvej Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Frederiksberg: Engangsbleer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af børnebleer. Udbuddet omfatter levering af børnebleer til ca. 30 kommunale daginstitutioner i Frederiksberg Kommune. s forventede årlige forbrug er ca bleer fordelt på 4 størrelser. Udbuddet skal føre til indgåelsen af en obligatorisk aftale mellem udbyder og den tilbudsgiver (kontrakthaver), som tildeles kontrakten. CPV: Dania Nova ApS Nyholms Alle Rødovre Telefon: Fax:

16 Danmark-Hedehusene: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET 052.R05 Rådgivning vej og konstruktioner udbygning af Køge Bugt motorvej. Udbygning af Køge Bugt motorvejen. Udbygning af den ca. 3,4 km lange strækning mellem tilslutningsanlæg 3b (Egedesvej) og sammenfletningen mellem syd- og vestmotorvejen ved Køge fra 6 til 8 spor. Udbygningen foretages efter princippet i vejdirektoratets hovedforslag i VVM-undersøgelsen for»udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge. Rapport 355, 2009«. Se nedenstående link. Der kan læses på mere om projektet på: Overordnet tidsplan for projektet forventes at se ud som følger: Besigtigelse og ekspropriation: August 203-marts 205 Detailprojektering og udbud: Marts 204-februar 205 Anlægsarbejder: April 205-november 206. CPV: COWI Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Internetadresse: cowi.dk

17 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Leveringsaftale om bistand til udrulning af Microsoft Windows 7 og XP-support. Leveringsaftale om bistand til udrulning af Microsoft Windows 7 i Region Hovedstaden og XP-support frem til udrulningens gennemførelse. CPV: Microsoft ApS Tuborg Boulevard Hellerup Telefon:

18 Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) (Prækvalifikation og udbud) Rådgiverkontrakt FBE-BD BUA NR. R200/204 lovpligtig energimærkning i Nordjylland. Kontrakten omhandler det i EU-udbud udbudte rådgiverarbejde vedr. energimærkning af Forsvarets bygninger i Nordjylland. De eksisterende energimærkers gyldighed udløber fra medio 204 indtil ultimo 204. Derfor skal de nye energimærker være gennemført og indberettet forinden. CPV: Brix & Kamp A/S, Rådgivende Ingeniører Badehusvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Fax:

19 Danmark-Hjørring: Elektricitet HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden Udbuddet omfatter Hjørring Kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden CPV: SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Hjørring: Naturgas HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes indkøb af mark-up på og transportydelser for naturgas i perioden Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Hjørring Kommunes samlede indkøb af naturgas til fast pris henholdsvis variabel pris på en børs i NCG-prisområdet til levering i perioden opdelt i 3 delperioder for levering i henholdsvis..205 (6:00) til..206 (6:00) (»delperiode a«) og..206 (6:00) til..207 (»delperiode b«) og..207 (6.00) til..208 (»delperiode c«). CPV: HMN Gashandel A/S Vognmagervej Viborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: hmn.naturgas.dk

21 Danmark-Holbæk: Indsamling af affald HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S. Kontrakten omfatter indsamling og transport af affald (dagrenovation og genanvendelige materialer) fra samtlige haveboliger, fritidshuse og etageboliger, der er tilmeldt indsamlingsordningen i Holbæk Kommune. CPV: , 90500, , RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

22 Danmark-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre kommune. Kontrakterne omhandler vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre kommune. CPV: Ottzen & Co. KRS Service A/S MJ Service A/S Forenede Service A/S

23 Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Totalrådgivning ifm. med om- og tilbygning af Sigurdsgade, København. Professionshøjskolen Metropol ønsker at udføre renovering og tilbygning af eksisterende uddannelsesinstitutioner på Sigurdsgade, fordelt over 2 etaper og udbyder i den forbindelse totalrådgivning af ovenstående. Etape ca m2, etape 2 ca m2, omfattende om- og tilbygning, herunder produktionskøkken, asbestsanering, laboratorier og undervisningslokaler. Rådgivers ydelse forventes at blive udført i perioden medio 203 til ultimo 205. CPV: , Kant Arkitekter A/S Ryesgade 9 C, 2. sal 2200 København Internetadresse:

24 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NATURSTYRELSEN Hammershus besøgscenter aftale om teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgivning). Aftalen omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og opførelse af et nyt besøgscenter ved Hammershus på Bornholm. CPV: , , , H+ Arkitekter A/S Sankt Kjelds Plads 2, København Ø 200 København

25 Danmark-København: Av-udstyr DEN DANSKE STAT, V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser (AV-aftalen). Se pkt. II..5) i 203/S af CPV: , , , , , , School Management Ulvsundavägen 74 SE Bromma SVERIGE Telefon:

26 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder FSB () Ungdomsboliger på Nordre Fasanvej. fsb ønsker at opføre en række ungdomsboliger på Nordre Fasanvej 209. Der er tale om cirka m2 boliger, der skal opføres ovenpå 2 ejerlejligheder i stueetagen; erhverv. Alle 3 ejerlejligheder; ungdomsboligerne og de 2 ejerlejligheder med erhverv i stueetagen, skal nyopføres med fælles grundmodning, etablering af adgangsforhold med videre. Grunden er ejet af KPC København A/S, og det er en betingelse for fsb's køb af byggeret og ejerlejlighed, at byggeriet opføres samlet, så opførelsen kan koordineres som et samlet projekt. Projektet er udarbejdet af KPC København A/S. Alle bygge- og anlægsarbejder med tilknytning til fsb's andel af byggeriet vil blive indgået efter udbudsdirektivets regler, også selvom de i det væsentlige kun vedrører de 2 ejerlejligheder med erhverv. KPC København A/S vil som styrende men altså ikke udførende totalentreprenør forestå konkurrenceudsættelse og aftaleindgåelse af disse bygge- og anlægsarbejder, og det er aftaleforholdet mellem fsb og KPC København A/S, som denne ordretildelingsbekendtgørelse vedrører. fsb står som bygherre. Bygherrerådgivning til fsb vil blive indkøbt efter udbudsdirektivets regler. CPV: , KPC København A/S Borupvang 2D 2750 Ballerup Internetadresse:

27 Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed NRCWE, DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Dataindsamling. Udtræk af personer, samt gennemførelse af undersøgelse, herunder rykkerprocedure. CPV: DST Drejøgade 200 København

28 Danmark-København: Grafisk design SUND OG BÆLT HOLDING A/S Aftale om design og produktion af Sund & Bælts trykte kommunikationsmateriale samt ad hoc-kommunikationsrådgivning. Sund & Bælt Holding A/S ønsker at indgå aftale om udførelse af design samt rådgivning og implementering af ad hoc-kommunikationsprojekter og produktion af materiale i tilknytning til Sund & Bælt og tilhørende datterselskaber: A/S Storebælt, A/S Øresund og BroBizz A/S. Assistancen omfatter bl.a. følgende opgaver: Årsrapporter Tekniske rapporter Ad hoc-kommunikationsrådgivning bl.a. inden for sociale medier, film og intern kommunikation. CPV: , , , BGRAPHIC Amagertorv 9 60 København K Internetadresse:

29 Danmark-København: Installation af telekommunikationsudstyr ØRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: , , , , , , , , Installation af telekommunikationsudstyr. Telekommunikationsnet. Telefonnetudstyr. Følgearbejder i forbindelse med telekommunikationsnet. Installation af telefoncentraler. Installation af telefonlinjer. Telekommunikation. Telefon- og datatransmissionstjenester. Mobiltelefontjeneste. Eltel Networks Infranet AB Box Stockholm Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MILJØSTYRELSEN, ERHVERV Kontrakt om etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af it-systemet Digital Miljø Administration (DMA) til håndtering af administrative miljødata. Miljøstyrelsen har udbudt en rammeaftale om etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af et it-system til håndtering af miljødata på virksomhedsområdet, herefter benævnt Digital Miljø Administration (DMA). DMA har til formål at indsamle, lagre, kvalitetssikre, analysere og distribuere tilsyns- og miljødata, herunder virksomhedernes indberetningsdata og kommunernes tilsynsdata. De indsamlede data skal anvendes til ledelsesinformation, offentliggørelse og beslutningsstøtte til sagsbehandlere samt til at opfylde nationale og internationale rapporteringsforpligtelser. Der skal etableres brugerstyring og brugergrænseflader til de data, som skal offentliggøres og til de søgnings- og rapporteringsmuligheder systemet skal kunne stille til rådighed for de forskellige aktører. Der føres tilsyn med i alt ca virksomheder og landbrug i Danmark. Der gennemføres ca tilsyn pr. år. Overvejende i kommunerne. Leverandørens leverance omfatter således følgende hovedområder: A. Etablering af it-systemet DMA, der bl.a. løbende skal kunne modtage indberetninger fra virksomheder og fra offentlige tilsynsmyndigheder samt kunne udstille nødvendige tekniske snitflader og have værktøjer til at overvåge og styre datastrømme til og fra systemet. Etableringen af DMA omfatter bl.a. følgende ydelser: Datamodellering og implementering af systemets databaser, herunder specifikation af udvekslingsformater for tilsyn og indberetninger (i samarbejde med MST og på baggrund af MST-begrebsmodel) Webservices til modtagelse af data fra MST, kommunerne og virk.dk (tilsyn, indberetninger) Beskedfordeler til styring af kommunikation og dataudveksling Integration til fællesoffentlige portaler og systemer Brugerstyring og administration af følsomme data (baseret på fælles offentlige standarder) Brugergrænseflader til offentliggørelser, søgninger og rapportgenerering (i samarbejde med MST) Faste statistikker og EU-rapporteringer Systemdokumentation, driftsvejledninger mv. Specifikation af den tekniske platform (krav til servere, hardware og middleware). B. Vedligeholdelse: Vedligeholdelsen omfatter bl.a. løbende udbedring af fejl og mangler samt opdatering af nye versioner af systemet. Leverandørens opgaver under vedligeholdelse kan variere i kontraktens løbetid. C. Videreudvikling: Dette omfatter bl.a. løbende tilpasning og udvidelse af systemets funktionalitet, herunder modtagelse, udstilling og offentliggørelse af miljøgodkendelser og ansøgninger om miljøgodkendelser mv., samt tilpasninger som følge af ændrede lovgivningskrav, som Miljøstyrelsen forventer at skulle imødekomme, ændring af eksisterende integrationer eller implementering af nye integrationer, f.eks. som følge af ændrede lovgivningskrav og muligheder for at andre kan bidrage til eller trække på systemet, og ændring eller udvidelse af systemets understøttelse af Miljøstyrelsens og kommunernes registrerings- og tilsynsopgaver på

31 miljøområdet. CPV: CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup 2

32 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehusapotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Ge Healthcare A/S Park Allé Brøndby Bracco Imaging Scandinavia AB Salsmästaregatan 32 SE Hisings Backa SVERIGE Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 3, København S Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

33 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehusapotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: CSL Behring AB Berga Backe 2 SE-82 7 Danderyd SVERIGE Novo Nordisk Scandinavia AB Arne Jacobsens Allé 7, København S Baxter A/S Gydevang Allerød Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 3, København S Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup

34 Danmark-København: Massespektrometer KØBENHAVNS UNIVERSITET Anskaffelse af LC-MS/MS udstyr: Xevo TQ-S. Indkøb af 2 væske-kromatografi-tandem-masse-spektrometre til analyse af lægemidler og misbrugsstoffer i retskemiske sager som en del af Retskemisk Instituts opgaver for politi og retsvæsen. Der er tale om analyser af ekstrakter af biologiske prøver. Apparaterne supplerer eksisterende udstyr til Retskemisk Afdeling, Retskemisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Retskemisk Afdeling er et analyselaboratorium, der udfører retskemiske analyseopgaver som led i behandling af retsmedicinske sager. Der anvendes overvejende massespektrometrisk baserede analysemetoder. Afdelingen råder over GC-, GC-MS-, LC-MS/MS- og HRLCMS-udstyr (time-of-flight- og orbitrap-udstyr). Der er knapt 40 ansatte i Retskemisk Afdeling. CPV: Waters Baldersbuen Hedehusene Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR TRAFIK Udbud af rådgivningsydelser vedr. trafikplanlægning, trafiksikkerhed og trafikteknik. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder en rammeaftale om rådgivningsydelser bestående af 3 delaftaler. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen vil prækvalificere 5 virksomheder til at afgive tilbud indenfor hver delaftale. De 3 delaftaler omhandler henholdsvis trafikplanlægning, trafiksikkerhed og trafikteknik. forventer at bestille rådgivningsydelser omfattet af dette udbud for sammenlagt 2,0 mio. DKK årligt, fordelt på enkeltopgaver og projekter, der hver for sig vil udgøre en værdi på maksimalt DKK. agter at indgå aftaler med 3 rådgivningsvirksomheder indenfor hver delaftale. CPV: 73300, , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby

36 Rambøll Danmark Hannemanns Allé København S Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3 B 3460 Birkerød 2

37 Danmark-København: Sporskifter BANE Rammeaftale om produktion og levering af hele sporskifter og jerndele til sporskifter. Banedanmarks hovedopgaver er at: planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur styre og overvåge trafikken på jernbanenettet udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet tildele kapacitet til togoperatørerne fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen. Som led i Banedanmarks opgave med at vedligeholde og forny jernbaneinfrastrukturen udbyder Banedanmark en rammeaftale omhandlende produktion og levering af hele sporskifter, herunder præfabrikerede sporskifter, samt jerndele til sporskifter, herunder tunge- og krydsningspartier samt tvangsskinner. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale omhandler produktion og levering af jerndele til sporskifter. Såfremt Banedanmark anmoder herom, skal leverandøren på delaftale som en del af sine ydelser udarbejde teknisk dokumentation i form af blandt andet tegningsmateriale til brug ved fremstillingen af ændrede standardsporkomponenter. Tegningsmaterialet skal leve op til Banedanmarks egne normaltegninger indenfor området»spor«. Tegningerne skal overholde kravene i Banedanmarks normer for de pågældende konstruktioner. Delaftale 2 omhandler produktion og levering af hele sporskifter, herunder som præfabrikerede sporskifter. Delaftale 2 indeholder endvidere en option på produktion og levering af manganstålskrydsninger. Såfremt Banedanmark anmoder herom, skal leverandøren på delaftale 2 som en del af sine ydelser udarbejde teknisk dokumentation i form af blandt andet følgende tegningsmateriale: Oversigtsplan med hovedkomponenterne, sporafstande og svellefordeling af sporskifter, sporskæringer med videre til brug ved udlægning i sporet. Detailtegninger til brug ved fremstillingen af de af sporskifternes enkeltdele, der afviger fra standardtegningerne. Øvrige tegninger til brug for enten fremstilling eller udlægning i sporet af de leverede sporskifter og sporkonstruktioner. Tegningsmaterialet skal leve op til Banedanmarks egne normaltegninger indenfor området»spor«. Tegningerne skal overholde kravene i Banedanmarks normer for de pågældende konstruktioner. Hver delaftale vil blive tildelt leverandør, og den samme leverandør vil ikke kunne få tildelt begge delaftaler. Begge delaftaler er eksklusive i det omfang, der er tale om leverancer af sporskifter/jerndele til sporskifter, som er direkte prissat i rammeaftalen. I det omfang der skal foretages specialtilpasninger af de ønskede leverancer, er Banedanmark berettiget til at indhente tilbud fra leverandøren på de specialtilpassede leverancer, men Banedanmark er ikke forpligtet til at foretage indkøbet af de pågældende leverancer hos leverandøren på rammeaftalen. Rammeaftalen er trådt i kraft medio februar 204 og har en varighed på 4 år med option på forlængelse i yderligere 2 gange 2 år. CPV: , , , , ,

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark.

Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark. Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42164133.aspx Ekstern udbuds ID 402649-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Byggeplads: Borup, Ll. Skensved, Bjæverskov og Herfølge Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: Adresse: Køge Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: By:

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODSHERRED KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODSHERRED KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODSHERRED KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet 4 4. Baggrund for udbuddet 4 5. Tidsplan for udbudsforretningen 5 5.1 Anmodninger om yderligere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

DK-Vejle: Tømrer- og snedkerarbejde 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-Vejle: Tømrer- og snedkerarbejde 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/7 DK-Vejle: Tømrer- og snedkerarbejde 2009/S 185-266670 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Region Syddanmark, Damhaven 12, Kontakt:

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285437-2011:text:da:html DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation -

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation - Annoncering af udbud Flytning af bohave - Prækvalifikation - Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i EAB afd. Fuglebakken Esbjerg Almennyttige Boligselskab

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere