Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail."

Transkript

1 Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen 1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af at februar-mødet blev aflyst p.g.a. prøveprædiken 2. Nyt fra kassereren Godkendt. Jessie budt velkommen Godkendt. - regnskab for Sognepræsten Asger s hjørne Intet 4. Sognepræsten Lisbeth s hjørne Asger Mørch stopper søndag den 30. marts. Lisbeth Bukh overtager indtil Jessie er ansat. 5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget Ikke noget. 6. Nyt fra aktivitetsudvalget Skærtorsdag den 17. april arrangeres spisning i kirken kl Der annonceres i uge 14 og 15. Jens og Leif deltager i kirkegårdskonference den 19. marts i Nyborg - husk café-aften i sognegården tirsdag, den kl husk kirkekoncert, onsdag den kl Journalist, nyhedsoplæser og vejrvært Per Christiansen fortæller om et fornøjeligt og uhøjtideligt liv i mediernes inderkreds. unge talenter. 7. Nyt fra PR-udvalget Der har været møde i februar. Fremover sendes ting til hjemmesiden både til Helle og til hjemmesiden(jens Peter). Udvalget vil gerne have lavet visitkort til fri afbenyttelse (Leif og Lissy). Der er oprettet en facebook. Nyhedsmail afløst af nyhedsbrev. 1

2 - Kirkefondet invitation til at deltage i projektet: Lokal Kirkeudvikling Projektperiode: maj 2014-januar Deltagerpris: kr moms pr. år ( ). Vester Hassing deltager ikke. Der skal forhandles vederlag til Jens Peter for Nyt fra byggeudvalget - byggetilladelse - økonomisk status på byggeprojekterne - håndværksmæssig status på byggeprojekterne, jævnfør byggemøde den kl Byggetilladelse er modtaget fra Aalborg Kommune både til præsteboligen og sognegården. Spar Nord har stillet fornøden likviditet til rådighed for økonomisk gennemførelse af begge byggeprojekter. Kreditrammen afvikles løbende med månedlige udbetalinger fra Aalborg Stift. Kreditten indfries Præsteboligen er næsten færdig. Maleren skal til senest fredag i denne uge. Carporten er lidt forsinket. Der er startet på sognegården i denne uge. Der kan først arbejdes indendørs efter 6. maj. Der skal laves en opsummering af økonomien i ombygning af præstebolig. 9. Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke - Kirkeistandsættelsesordningen MiLiKi offentliggjorde den regnskabsstatistikken for folkekirkens økonomi på ministeriets hjemmeside (2012 regnskaber) Udmelding om regulering af timesatser for 2014 vedrørende konsulenter Nyt udkast til bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene Sidste frist for ansøgning: De enkelte mhr og provstiers regnskabstal for 2012 er tilgængelige på hhv. sogn.dk og provsti.dk til orientering udkast sendt i høring den Bemærkninger til udkastet skal være indsendt til ministeriet senest den Nyt fra Aalborg Stift - Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg a) medlemmer b) nyhedsbrev januar Nordjysk Kirkedag 2014, lørdag den kl , Vesterkær Kirke Protokol over medlemmer samt nyhedsbrev kan ses på DAP Emne: Når troen koster! om religion og politik i Mellemøsten. Talere: Jørgen Bæk Simonsen, Naser Khader 2

3 og Jens Nielsen. Tilmelding: senest den Program og yderligere info kan ses på DAP. Møder om kirketællinger pr (påskedag). Målgruppe: mhr-medlemmer samt kirkefunktionærer som har tjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. Der afholdes følgende fyraftens-møder i.f.m. kirketællinger (alle fra kl ): : Skalborg sognegård : Brønderslev sognegård : Thisted kirkecenter : Hjørring sognegård : Hadsund kirkecenter Helle og Lissy deltager i Hadsund den 8/4. Lissy sørger selv for tilmelding. Tilmelding til: - Stiftsrådet referat fra 18. møde, afholdt den i Aalborg Bispegård. - Energimærkning af folkekirkens bygninger i Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. - Introkursus for nyansatte i Folkekirken. onsdag, den 2. april 2014 i Støvring Sognegård Hele referatet kan læses på DAP. Rentesatser for 2015: indlån: 3,5 % udlån: 3,5 % I 2009 blev der gennemført energimærkning. Denne har gyldighed i 7 år. Der udsendes i slutningen af 2015 en orientering fra stiftet om fremgangsmåden for gennemførelsen af ny energimærkning under hensyntagen til det regelsæt, der vil være gældende på dette tidspunkt. Nyhedsbrevet for februar 2014 kan læses på DAP. Målgruppe: Nyansatte kirkefunktionærer, præster og ansatte ved provsti- og stiftsadministrationen i perioden 1. marts 2013 til 28. februar Tilmelding: senest onsdag den til Viborg Stift 11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti - referat fra PU den referat fra PU den Kan læses på DAP kan læses på DAP. Den fremsendte finansieringsplan fra Vester Hassing er godkendt. Transporterklæring underskrevet til godkendelse af, at der optages en kassekredit. Eventuel overskridelse af anlægsbevillingen på tkr skal afholdes af kirkekassen eller gennem besparelser i forbindelse med projekternes gennemførelse. Eventuelle 3

4 renteudgifter afholdes af kirkekassen. - materiale fra stormødet om visioner, afholdt den Budget 2015 honorarsatser Indsættelse af ny præst den 6/4 Slides fra mødet samt resultater fra gruppearbejde kan ses på DAP. Honorarsatser til formand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer er nu meldt ud. Er uændret i 2014, 2015 og Vi laver arrangement efter gudstjenesten. Der bliver sendt besked til pressen om ordination og indsættelse. I næste uge indbydes pressen til møde med Jessie. 12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af Menighedsråd (LM) - (LM) Send medarbejderne på AMU-kursus med tilskud - (LM) Nye muligheder på Den Digitale Arbejdsplads - (LM) Års- og delegeretmøde den maj Mere kirke for pengene Et eksempel er vist på DAP. Vi har haft folk på kursus. Lettere arbejdsgang indført ved oprettelse/nedlæggelse af brugere på DAP. Hvem ønsker at deltage? Jens deltager for distriktsforeningen. Tilmelding åbner 24/3 og 4 uger frem. Der henvises til stormødet under punkt 11. Jens kontakter LMs kontor. 13. Nyt fra Folkekirkens Forsikringsenhed (FF) og Folkekirkens IT (FIT) - (FF) Månedsnyhedsbreve for januar og februar (FIT) Om digitale postkasser på virk.dk Er nu tilgængelige på DAP. For yderligere information henvises til DAP. 14. Nyt vedrørende personale - aktuel status vedrørende samarbejdsaftalerne Organisterne er kommet med et udspil til retningslinier om deres arbejde. Kontaktpersonerne har behandlet sagen, og skal så mødes med organisterne. Nyt udkast forventes til næste møde. Mus samtaler skal afholdes. 15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretning, publikationer m.v. - ny indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Helene orienterede. Der er 34 sogne som er tilmeldt 4

5 Aalborg-provstiers Menighedspleje den (mødet den blev aflyst p.g.a. snestorm). - Folkekirkens skoletjeneste Aalborg menighedsplejen. Der kommer ansøgning om bidrag til menighedspleje. Behandles på vores møde den 8/4. På januar-mødet blev det besluttet, at informationsbrevet fra december 2013 skulle medbringes af præsterne til mødet den Lisbeth Bukh orienterede. Tages op igen på næste møde. - Invitation til DSUK årsmøde den kl Sted: Hals Kirke / sognegård Program og tilmelding findes på DAP. 16. Andet - revideret mødekalender for 2014 for VH mhr - nyt/opdateret ordens- og anvendelses-reglement for sognegården med virkning fra indvielse af ny sognegård - Stae-Vester Hassing Samråd holder generalforsamling i sognegården, onsdag, den kl ansøgning om støtte fra koordinator (sognepræst Elisabeth Hildestad, Nørholm sogn) for kirketeltet på Nibe-festivallen ,00 kr Vedlagt mødeindkaldelsen. Forslag fra TH: Der nedsættes udvalg på 3-4 personer, som fremlægger udkast til maj-mødet. Tommy, Lissy, Leif, Christian og Jessie deltager. Ændringer vedr. indkaldelse til generalforsamling er godkendt. Aalborg Stiftsråd har ydet støtte med kr Vi giver 1.500,00 kr. 17. Eventuelt Hos NCT køber vi ny PC til graverkontoret for kr.ca ,00. Ny PC til sognegården ca ,00. Jens A. bestiller. 18. Næste møde tirsdag, den 8. april 2014 kl Mødet sluttede kl.: Tommy Hvedhaven (TH) Helene Søholm Knudsen (HSK) Jens Andreasen (JA)..... Lisbeth Andreasen (LA) Else Gjedde (EG) Christian Borrisholt Steen (CBS) 5

6 .. a f b u d Lissy Larsen (LL) Lisbeth Bukh (LB) Peder Møller Jacobsen (PMJ) p. t. orlov Asger Mørck (AM) Leif Christensen (LC) Inger Østergaard Seerup (IØS) 6

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Til stede: Bent Engelbrecht, Kaj Ove Højgaard, Svend S. Kjeldsen, Inger Bech, Dorrit Mikkelsen, Birgit Svarre, Kirsten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere