Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej Hadsund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund"

Transkript

1 Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar med tilhørende beboelse. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, i det østlige Himmerland, mellem Hadsund og Aalborg, og kun få km sydøst for Rold Skov. Ambjerggaard skov er en ung og varieret skov, stående på et kuperet og spændende terræn, som varierer, lige fra høje bakker med flotte udsigter, til fugtige lavninger med søer og grønne græsgange. Skovens bevoksninger består af et bredt spektrum af alle de i Danmark sædvanligt benyttede træarter, og de fleste af bevoksningerne er blandingsbevoksninger med flere træarter. Bevoksningerne brydes flere steder af græssletter, smukke søer og flotte udsigter, hvilket giver en fantastisk variation, samtidig med at det sikrer livsgrundlaget for vildtet i skoven. Jagten i Ambjerggaard Skov er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræv, ænder, fasaner, duer, snepper og andet småvildt. Hertil kommer, at ejendommen regelmæssigt frekventeres af kronvildt, idet ejendommen ligger relativt tæt på Rold Skov, som huser en meget stor og stærk bestand af kronvildt. Skovens variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, krat, skovenge og søer giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Til Ambjerggaard Skov hører en ældre velholdt gård, beliggende centralt og ugenert, midt i skoven. Ejendommen er en selvstændig skovejendom uden bopælspligt, og den vil derfor kunne erhverves frit, både privat og i selskabsform.

3 Udbudsvilkår Salgspris Kontant kr Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder muligheden for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Beliggenhed Matr.nr. Matr.nr. 7b, 7h og 7n, Brøndbjerg By, Rostrup, samt matr.nr. 4c, 4e og 4f, Vrå Ejerlav, Rostrup, Mariagerfjord Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 48,4679 ha. Adresse Kommune Region Zonestatus Hovednotering, ejendomsstruktur og erhvervelsesregler Ambjergvej 8, 9560 Hadsund. Mariagerfjord Kommune. Region Nordjylland. Landzone. Ambjerggaard Skov består af 6 matrikler, som er samnoteret til 1 samlet skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen er følgelig uden bopælspligt og frit omsættelig og vil kunne erhverves såvel personligt som i selskabsform.

4 Historie Historie Ambjerggaard Skov er beliggende i det østlige Himmerland, mellem Hadsund og Aalborg, og kun få km sydøst for Rold Skov. Landskabet er lettere kuperet morænelandskab, som oprindeligt er skabt i sin nuværende udformning ved skiftende istider, og aflejring af materialer fra gletscherne og smeltevandsfloderne. Ambjerggaard, ca Efter istiden voksede det meste af Danmark, herunder området omkring Ambjerggaard, til med blandet løvskov. De tidlige mennesker på egnen fældede den oprindelige skov, og dyrkede jorden op. Ambjerggaard var således gennem flere hundrede år agerjord, græsning, hede og overdrev, hvilket også de historiske kort viser. Ambjerggaard, ca Jorderne var dog sandede, og det har været et nøjsomt og slidsomt liv at skulle leve som landmand på disse sandede og marginale landbrugsjorder. I 1964 erhvervede ejendommens nuværende ejer Ambjerggaard, og drev denne landbrugsmæssigt og med produktion af juletræer. Ambjerggaard, I 1994 besluttede ejeren at omdanne ejendommen, til en skov- og naturejendom, og ejendommen tilplantedes derfor successivt i løbet af få år med blandet og varieret skov. De højeste udsigtsbakker friholdtes dog for beplantning, ligesom de laveste områder omkring ejendommens søer blev omdannet til frodige skovenge, hvor både vildtet og ejeren nu kan nyde ejendommens fred og ro. Ambjerggaard, I dag fremstår Ambjerggaard Skov derfor som en uhyre dejlig, fredfyldt, og smuk skov-, natur- og jagtejendom, beliggende helt ugenert i et noget af Danmarks smukkeste natur.

5 Bygninger Bygninger Til Ambjerggaard Skov hører en ældre velholdt gård, bestående af et stuehus, en lade, et maskinhus, et udhus og en løsdriftstald / læskur samt enkelte mindre ikke-registrerede småbygninger. Beboelsen / stuehuset (Bygning 1 i BBR) Beboelsen, beliggende Ambjergvej 8, 9560 Hadsund, er ifølge BBR opført i år 1920, og har et bebygget areal på 134 m2. Det samlede boligareal udgør ifølge BBR i alt 134 m2. Beboelsen er renoveret i 1975, hvilket dog ikke er registreret i BBR. Beboelsen ligger fredeligt og roligt, i østsiden af skoven, diskret tilbagetrukket fra alfarvej, midt i en dejlig, lys og venlig have, inde midt i skoven. Beboelsen har ydervægge i mursten og tagdækning med fibercement. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget olie og brændefyr, suppleret med en åben pejs i stuen. Der er vandforsyning fra egen boring, og afløb sker via mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Energimærkning for bygningen er udført i juli 2011, og udviser en energimærkning på niveau D. Beboelsen er indrettet med en stor vinkelstue med pejs, et værelse / kontor samt køkken, bad / toilet og bryggers. Bygningen er i god og funktionel stand og er løbende blevet godt vedligeholdt. Bygningen tjener som fritidsbeboelse for ejendommens nuværende ejere. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen.

6 Laden. (Bygning 2 i BBR) Laden, beliggende i forbindelse med beboelsen på Ambjergvej 8, 9560 Hadsund, er ifølge BBR opført i år 1890 og har et bebygget areal på 243 m2. Bygningen har ydervægge i andet materiale og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som lade, værksted og maskinhus, og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand og er løbende blevet godt vedligeholdt. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Maskinhuset. (Bygning 3 i BBR) Maskinhuset, beliggende i forbindelse med beboelsen på Ambjergvej 8, 9560 Hadsund, er ifølge BBR opført i år 1920 og har et bebygget areal på 52 m2. Bygningen har ydervægge i andet materiale og tagdækning med fibercement (fejlagtigt opført som metalplader i BBR). Bygningen er indrettet som garage og maskinhus, og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand og er løbende blevet godt vedligeholdt. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Udhus. (Bygning 4 i BBR) Udhuset, beliggende i forbindelse med beboelsen på Ambjergvej 8, 9560 Hadsund, er ifølge BBR opført i år 1980 og har et bebygget areal på 33 m2. Bygningen har ydervægge i letbeton og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som udhus, og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand og er løbende blevet godt vedligeholdt. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen.

7 Løsdriftsstald / Læskur. (Bygning 5 i BBR) Løsdriftsstalden / Læskuret, beliggende i forbindelse med beboelsen på Ambjergvej 8, 9560 Hadsund, er ifølge BBR opført i år 1985 og har et bebygget areal på 75 m2. Bygningen har ydervægge i letbeton og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som stald, læskur og laderum for ejendommens indhegnede hjortevildt, og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand og er løbende blevet godt vedligeholdt. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Jagthytte / arbejdshytten. (ikke registreret i BBR) Jagthytten / arbejdshytten, beliggende cirka 500 meter sydvest for beboelsen på Ambjergvej 8, 9560 Hadsund, er ikke registreret i BBR. Bygningen skønnes opført for mere end 20 år siden og har skønsmæssigt et bebygget areal på ca. 12 m2. Bygningen ligger særdeles smukt, på et højdedrag, midt i skoven, og med udsigt ud over frodige skovenge og en stor sø. Bygningen har ydervægge i træ og tagdækning med tagsten. Bygningen opvarmes ved brændeovn. Bygningen er uden vandforsyning og afløb. Bygningen er indrettet med et stort rum, med spiseplads og 2 køjer. Bygningen er i god og funktionel stand og er løbende blevet godt vedligeholdt. Bygningen tjener som jagt- og arbejdshytte for ejendommens nuværende ejere. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen.

8 Arealfordeling Arealfordeling Ambjerggaard Skov er pålagt fredskovpligt, og det meste af ejendommen er bevokset med skov samt juletræer og pyntegrønt. Bevoksningerne omfatter de fleste danske træarter, og de fleste af bevoksningerne er blandingsbevoksningen bestående af flere træarter. Seneste skovkort er udarbejdet i 2003, men den tilhørende bevoksningsliste senest er revideret i Ifølge bevoksningslisten fra 2008 udgør de enkelte bevoksninger omtrent følgende sammensætning: Arealfordeling 2008: Hektar Andel i % Bevoksninger med bøg m.v.: 5 ha 11 % Bevoksninger med eg m.v.: 13 ha 27 % Bevoksninger med kirsebær m.v.: 1 ha 2 % Bevoksninger med el, birk m.v.: 4 ha 8 % Bevoksninger med rødgran m.v.: 4 ha 8 % Bevoksninger med omorikagran: 1 ha 2 % Bevoksninger med grandis m.v. 4 ha 8 % Bevoksninger med douglas m.v. 1 ha 2 % Bevoksninger med lærk m.v.: 2 ha 4 % Bevoksninger med cypres, fyr, m.v.: 1 ha 2 % Bevoksninger med nobilis: 2 ha 4 % Bevoksninger med nordmannsgran: 3 ha 6 % Skovenge, græs, søer, moser m.v.: 4 ha 8 % Hus, have, veje, gårdsplads m.v.: 4 ha 8 % I alt: 49 ha 100 % Der henvises i øvrigt til skovkortet fra 2003 og bevoksningslisten fra 2008 i bilagene, idet der samtidig gøres opmærksom på, at hverken skovkortet eller bevoksningslisten er opdateret siden udarbejdelsen i 2003 og 2008, og at mange bevoksninger er blandingsbevoksninger. Skovkort og bevoksningsliste er i øvrigt baseret på optegninger ud fra flyfotos, hvorfor der ofte er en mindre divergens mellem arealet i bevoksningsbeskrivelsen og arealet i henhold til matrikelfortegnelsen og tingbogen.

9 Skoven Skoven Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar med tilhørende beboelse. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, i det østlige Himmerland, mellem Hadsund og Aalborg, og kun få km sydøst for Rold Skov. Ejendommen er velarronderet og uden generende offentlige veje ind igennem. Det vurderes, at der kun yderst sjældent kommer publikum i skoven, idet skoven ligger tilbagetrukket fra alfarvej, i en relativt tyndbefolket del af landet, og med magneten Rold Skov ganske tæt ved. Ambjerggaard Skov er en relativt ung og frodig skov, som for størstedelens vedkommende er plantet på tidligere, ret kuperet landbrugsjord, for ca. 15 år siden. Terrænet varierer meget, lige fra tørre bakker med flotte udsigter, til fugtige lavninger med søer og grønne græsgange. Jorden består hovedsagelig af grusede og sandede moræneaflejringer, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste sædvanligt benyttede træarter på ejendommen, når blot der tages højde for de enkelte træarters følsomhed overfor fugtighed, frost m.v. Skoven er yderst charmerende og varieret opbygget. Skovens bevoksninger består af et bredt spektrum af alle de i Danmark sædvanligt benyttede træarter, og de fleste af bevoksninger er blandingsbevoksninger med flere hovedtræarter, jf. bevoksningslisten i bilagslisten. Bevoksningerne brydes flere steder af grønne græssletter, smukke søer og flotte udsigter, hvilket giver en fantastisk variation samtidig med at det sikrer livsgrundlaget for vildtet i skoven.

10 Skoven fortsat Overordnet set udgør løvtræsbevoksningerne cirka 48 %, nåletræsbevoksningerne ca. 26 %, pyntegrøntarealer ca. 10 %, og søer, skovenge, veje m.v. ca. 16 %. Men nogen eksakt fordeling er det svært at sætte op, da mange af bevoksningerne, som nævnt, er blandinger af flere træarter. Skovens variation, det kuperede terræn, de slyngede veje og de lysåbne arealer, giver skoven en helt speciel karakter. Skovens er således på en gang meget intens, frodig og veldrevet, og alligevel skal man regelmæssigt have fat i sit skovkort, for ikke at fare vild, selvom skoven kun er 48,5 hektar. Midt i skoven i forbindelse med skovens bygninger, på en lysåben skoveng med søer og omkringliggende krat, ligger en indhegning på ca. 2 hektar, hvor der går ca. 5 stykker kronvildt. Hegningen går helt op til beboelsen, hvorfra man kan nyde synet af dyrene. Dyrene tilhører 3. mand, men vil i forbindelse med ejerskifte, kunne fjernes med rimeligt varsel, alt efter hvad der aftales med køberen. Driftsmæssigt er det i øvrigt begrænset, hvor mange restriktioner der er, udover den sædvanlige skovlovgivning. Ejerens frihedsgrader i driften er således temmelig store, i betragtning af de store naturværdier, ejendommen indeholder. Helheden afrundes med skovens beboelse, som ligger fredeligt og rolig, centralt midt i skoven, diskret tilbagetrukket fra alfarvej. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen. Ejendommens variation, fred og ro, og det kuperede terræn giver i sig selv et utal af muligheder.

11 Udviklingsmuligheder fortsat Der vil kunne dyrkes de fleste træarter på ejendommen, og en bæredygtig produktion af træ, jagt- og naturværdier vil for de fleste ejere også fremover være et aktiv, som vil være en væsentlig del af skovens drift. Det vil således være oplagt at fortsætte den nuværende afbalancerede indsats med træproduktion, vildt- og naturpleje. Indsatsen her vil i den kommende 10-års periode med fordel kunne koncentreres udtynding af skovens bevoksninger, samt slåning af skovengene mv. Det vil endvidere være oplagt at arbejde videre med ejendommens produktion af pyntegrønt. Dette kan enten gøres i eget regi, eller gennem samarbejder og forpagtningsaftaler, alt efter temperament. Endvidere ligger der et stort potentiale i ejendommens kuperede terræn, hvilket giver mulighed for at skabe mange flotte udsigter, samt specielle biotoper med lyng, blåbær osv. på udvalgte steder. Hjortehegnet åbner ligeledes for mange muligheder, alt efter temperament. For nogle vil det være oplagt at fortsætte hermed, mens andre vil vælge at nedtage hegnet. For mange vil det også være oplagt at indrette yderligere græsningsarealer, lysninger m.v. rundt omkring i skoven. Skoven er ganske vist fredskovpligtig, men skovloven åbner mulighed for at man som ejer kan benytte 10 % til juletræer, 10 % til natur og 10 % til skovgræsning. Så for den kreative og visionære er der mange muligheder. Endelig ligger der potentialet i ejendommens bygninger. Disse ligger helt fantastisk, inde midt i skoven på en lys plet. Der er ikke bopælspligt på ejendommen, og de vil derfor kunne anvendes både som helårsbolig og som fritidsbolig, ligesom man kan vælge selv at benytte dem, eller at leje dem ud, helt eller delvist.

12 Jagt Jagt Jagten i Ambjerggaard Skov er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræv, ænder, fasaner, duer, snepper og andet småvildt. Hertil kommer, at ejendommen regelmæssigt frekventeres af kronvildt, idet ejendommen ligger relativt tæt på Rold Skov, som huser en meget stor og stærk bestand af kronvildt. Skovens variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, krat, græssletter og søer giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Særligt skal ejendommens fred og ro, og store variation fremhæves. Det er således en sand fornøjelse af oplevelser og farver at færdes i rundt Ambjerggaard Skov, også rent jagtmæssigt. Jagtoplevelsen i Ambjerggaard Skov fuldendes i øvrigt med muligheden for en god frokost i jagthytten med udsigt ud over en af ejendommens søer. En ny ejer vil med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af supplerende fodermarker, udlægning af foder, slåning af vildtagre m.v. En ny ejer vil endvidere naturligt gøre sig nogle overvejelser omkring ejendommen hjortehegn. Hjortehegnet fungerer i dag upåklageligt og giver en dejlig dynamik med krondyr så tæt på ejendommens bygninger, og pasningen heraf er i praksis ret overskuelig. Hegnet kan dog hurtigt nedtages, hvis man som kommende ejer hellere vil være foruden. Jagten står til købers rådighed fra overtagelsesdagen.

13 Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten for Ambjerggaard Skov udgør i 2011: 2.944,08 kr. ekskl. forbrugsafgifter, skorstensfejning og rottebekæmpelse. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt årsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i den nuværende driftsform, markedspriser m.v. samt på basis af udlejning af boligen. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Køber overtager en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Ambjerggaard Skov består af 6 matrikler, som er samnoteret til 1 samlet skovejendom. Ejendommen er fuldt ud pålagt fredskovspligt, men er uden landbrugspligt. Ejendommen er derfor frit omsættelig og vil kunne erhverves såvel personligt som i selskabsform. Servitutter/Deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter. Områdeudpegninger Ejendommens søer og moser er på sædvanlig vis registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3.

14 Områdeudpegninger fortsat Hæftelser/Lån Ejendommen indgår ikke i Natura 2000 område. Der henvises i øvrigt til Ejendommen er ubelånt og sælges ubehæftet. Offentlig vurdering 2010 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 vurderet som en selvstændig skovejendom. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2010 var den offentlige vurdering for Ejendommen: kr., heraf grundværdi kr. Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant Kr Tinglysningsafgift & gebyr. (50 %) Kr Advokat m.v. anslået Kr Kapitalbehov i alt (anslået): Kr Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort. Bilag 2: Ortofoto Bilag 3: Skovkort fra (Ikke opdateret siden). Bilag 4: Bevoksningsliste fra (Ikke opdateret siden). (17 sider). Bilag 5: Budgetforslag. Bilag 6: Fotos fra ejendommen.

15 Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

16 Oversigtskort over Ambjerggaard Skov, Ambjergvej 8, 9560 Hadsund.

17 Ortofoto 2010, over Ambjerggaard Skov, Ambjergvej 8, 9560 Hadsund.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Forslag til driftsbudget for Ambjerggaard Skov. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. alo 15. august Træproduktion. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ - Der er ikke regnet med savværkstræ. Skovning og transport af råtræ - Der er ikke regnet med savværkstræ. Salg af Flis, netto på rod Der er regnet med 150 rm á 20 kr. Sankning/selvskovning Der er regnet med 75 rm á 120 kr. DB I, træproduktion Nykultur - Der er ikke regnet med nykulturer. Kultur og Bevoksningspleje (5.000) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion Hjortehegning. Drift af mindre hjortefarm - Der er regnet med neutral drift. DB II. Hjortehegning - Juletræer og pyntegrønt. Salg af juletræer. Netto på rod - Der er ikke regnet med juletræer. Pasning af juletræer - Der er ikke regnet med juletræer. Salg af pyntegrønt. Nettop på rod Der er regnet med 3 tons á 2 kr/kg. Pasning af pyntegrønt (2.500) Skønnet. Nykultur og hegning - Der er ikke regnet med nykultur. DB II. Juletræer og pyntegrønt Bygningsdrift. Husleje Skønnet indtægt ved udlejning. Bygningsdrift (18.000) Skønnet, ekskl. forbedringer. DB, Bygninger Skøn. Pt. ikke udlejet. Andre indtægter. Udlejning af jagt og fiskeri Skønnet værdi ved udlejning. Andet - Skønnes af mindre værdi. Andre indtægter i alt Skøn. Pt. ikke udlejet. Generalomkostninger. Vej- og grøftevedligeholdelse m.v. (5.000) Skønnet. Skovfogedbistand m.v. (10.000) Skønnet. Brandforsikring skoven (400) Nuværende forsikring. Stormforsikring skoven (800) Skønnet. Pt. ikke stormfaldsforsikret. Bygningsforsikringer (6.000) Skønnet. Ejendomsskat (3.100) 2011 niveau. Ekskl. forbrugsafgifter. Generalomkostninger, i alt. (25.300) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivning Budgetforslaget er baseret på nuværende driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgettet. Budgetforslaget er således uden forbindende. Køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

37 Fotos fra Ambjerggaard Skov, Ambjergvej 8, 9560 Hadsund.

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Tak for din interesse for ovennævnte ejendom. Såfremt at du har behov for yderligere oplysninger eller ønsker en fremvisning

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 32 Marts 2015 ØSTJYLLAND Ansøgning om gentilplantning efter stormfald er nu afsluttet Energirenovering af kontorerne på Parallelvej Fristen for ansøgning om tilskud til gentilplantning

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

ASNÆS - Åsevangsvej 74

ASNÆS - Åsevangsvej 74 ASNÆS - Åsevangsvej 74 Idyllisk landejendom på Odsherreds højderyg Flot udsigt over landskabet 12,8 hektar jord Kuperet terræn Harmonisk og rummelig ejendom Skøn lukket have Sagsnr. V2623 Kontakt: Mikkel

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indholdsfortegnelse Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Sådan læses vejledningen... 6

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Hyggeligt landsted med kattepension midt i sin egen ny plantede fredskov på vestsjælland.

SALGSOPSTILLING. Hyggeligt landsted med kattepension midt i sin egen ny plantede fredskov på vestsjælland. Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Hyggeligt landsted med kattepension midt i sin egen ny plantede fredskov på vestsjælland.

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere