Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing. Kontrakten omfatter etablering af ny skole i Rudkøbing som et offentligt-privat partnerskab (OPP-projekt). Den private leverandør skal forestå design, udførelse, finansiering og drift af skolen i 30 år, hvorefter skolen skal overdrages til Langeland Kommune. Skolen bliver en af tre skoler på Langeland mod tidligere ni skoler. Skolen skal rumme 0 skoletrin, og alle klasser skal samles her. Skolen skal indrettes med klasselokaler, herunder kalsselokaler for indskoling og mellemtrin, faglokaler, lokaler til skolefritidsordning (SFO), idrætssale samt en række basisfunktioner så som administration, fællesrum, skoletorv osv. Skolen skal planlægges klar til ibrugtagning i august CPV: , OPP Ørstedskolen A/S, c/o DanEjendomme A/S, Tuborg Boulevard 2, DK-2900 Hellerup.

2 DK-Værløse: Indsamling af husholdningsaffald FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af storskrald, haveaffald og pap. Indsamling af storskrald - efter tilmedling. Indsamling af haveaffald fra haveboliger - abonnementordning. Indsamling af pap i opstillede containere. Storskrald afleveres på kommunernes genbrugsstationer. haveaffald afleveres på Store Rosenbusk i Lynge. Pap bortskaffes til godkendt modtageanlæg. CPV: S. Jacobsen, Kongevejen 82, DK-2840 Holte. Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Værløse: Indsamling af husholdningsaffald FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af dagrenovation og batterier. Indsamling af dagrenovation fra husstande, landejendomme, institutioner og erhverv, samt indsamling af batterier fra enfamilieboliger i Furesø Kommune. Indsamlede batterier afleveres på kommunens genbrugsstationer og dagrenovation transporteres til I/S Vestforbrænding, Ejby Industrivej 29, 2600 Glostrup. CPV: HC Container Service A/S, Lejrvej 33, DK-3500 Værløse. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

4 DK-Århus: Vinduespudsning DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHOEJSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Opgaven omfatter vinduespolering for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på ovennævnte adresser. CPV: MJ Service A/S, Langebjerg 23C, DK-4000 Roskilde. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

5 DK-Søborg: Vask og rensning GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vaskeriydelser. Vask af linned og uniformer til omsorgscentrene i Gladsaxe Kommune. CPV: Institutionsvask, Meterbuen 35, DK-2740 Skovlunde.

6 DK-Albertslund: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ALBERTSLUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af fødevarer til centralkøkkener. Levering af fødevarer til centralkøkkener i Albertslund Kommune. CPV: , , 50000, , , , 58000, , , , , , , Hørkram Schulz Food Service, Centervej, DK-480 Sorø. Hørkram Schulz Food Service, Centervej, DK-480 Sorø. Grøn Fokus, Industriparken 29, DK-4450 Jyderup.

7 DK-Albertslund: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter ALBERTSLUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af hygiejneprodukter. Levering af hygiejneprodukter til Albertslund Kommune. CPV: , , , , , , , , , , , MultiLine A/S, Juliesmindevej 2, DK-480 Sorø. MultiLine A/S, Juliesmindevej 2, DK-480 Sorø. Stadsing A/S, Østre Fælledvej 3, DK-9400 Nørresundby.

8 DK-Ballerup: Trykkamre FORSVARETS MATERIEL TJENESTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Trykkamre. GDA Sverige AB, Hagelvädersgatan 5, S Göteborg.

9 DK-Aabybro: Produktionsudstyr til udsendelser TV2 / NORD CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , Produktionsudstyr til udsendelser. Computerrelateret udstyr. Videokameraer. Danmon Systems Group A/S, Sindalsvej 48B, DK-8240 Risskov. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax MedieTek A/S, Filmbyen 9, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

10 DK-Thisted: Tasker, sække, poser REGION NORDJYLLAND SYGEHUS THY-MORS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Plastikposer, plastiksække, papirsække m.v. til Region Midtjylland og Region Nordjylland. Indkøb af plastikposer, plastiksække, papirsække m.v. til Region Midtjylland og Region Nordjylland. CPV: , , MultiLine A/S, Alsvej 4, DK-8940 Randers SV. Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa.

11 DK-Odense: Programpakke til uddannelses- og underholdningsformål SYDDANSK UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Learning Management System. Syddansk Universitet ønsker at indgå en kontrakt om anskaffelsen af en softwarepakke af kategorien "Learning Management System" til understøttelse af undervisnings- og læringsaktiviteter via internettet. Produktet skal indholde komponenter der understøtter asynkrone og synkrone dialogformer, dokumentudveksling, lyd-, video- og animationsvisning, tests og andre læringsaktiviteter. Produktet skal kunne understøtte læringsobjekter og moduler udviklet i henhold til internationale standardformater fx SCORM eller IMS. Produktet skal kunne tilgås via almindeligt udbredte internetbrowsere og mobile enheder, fx smart-phones og PDA'er. Produktet skal kunne importere og håndtere de brugere som eksisterer i Syddansk Universitets studieadministrative systemer. Kontrakten skal udover anskaffelse af softwarelicens også indeholde eventuelle tilretninger af produktet i forhold til kravspecifikationen, adgang til support, vedligeholdelse i form af opgraderinger, generelle fejlrettelser, uddannelse af systemteknikere og administratorer samt adgang til hotline for systempersonale. CPV: Blackboard International BV, Dam 27, NL-02 JS Amsterdam. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

12 DK-Roskilde: Optiske hjælpemidler ROSKILDE KOMMUNE RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Leverance af optiske hjælpemidlerjf. Lov om Social Service $ 2, stk 2. Optiske hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service 2 stk. 2, punkt sorterer efter kommunalreformen under CSU, som er en del af Roskilde Kommune. Det er Greve, Lejre, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner der benytter sig af ordningen. Dette udbud omhandler alene optiske hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service 2 stk. 2, punkt. Opgaven udbydes på vegne af hele området, der geografisk strækker sig over de nævnte kommuner. Det skal bemærkes, at udbyder efter dette udbuds afslutning kun henviser til den valgte kontrakthaver, kontrakten tiltrædes som individuelle juridiske parter. Borgeren har dog, jf. ovennævnte paragraf, frit valg. Det er hensigten at lave én kontrakt med den, der billigst og bedst løser opgaven, gældende for den samlede udbudsperiode. Kontrakt søges gerne indgået med lokale optikere fra hele området. Valg af leverandør er ikke afsluttet før kontrakten er underskrevet af begge parter. Udbyder ønsker at indgå kontrakt på optikerydelser, som beskrevet i punkt 2.6. Kontraktperiode bliver fra til og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 måneder. Kontrakten skal sikre en effektiv og driftssikker bevilling af optiske hjælpemidler. Det drejer sig i alt om samlet ca. 500 personer om året i kommunerne, der hver især skal tages særlige hensyn til. Den samlede årlige volumen andrager ca DKK (2008 priser). Tilbud skal afgives i henhold til de betingelser, som fremgår af nedenstående udbudsmateriale. Kravspecifikation er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 3. Såfremt konsortier byder, skal det fremgå hvem udbyder skal korrespondere med. Det skal ligeledes fremgå, hvem som på konsortiets vegne er tegningsberettiget. Bemærk at priser jf. bilag 5 - Tilbudslinier skal uploades som selvstændigt bilag sammen med angivelse af tidsforbrug ud for den enkelte varelinie. CPV: , , , Buus optik Aps, Algade 40, DK-4000 Roskilde. Internetadresse (URL):

13 DK-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed OEKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forundersøgelse - EXPO i København. Regeringen vil sammen med Vækstforum Hovedstaden og Københavns Kommune undersøge mulighederne for at tiltrække og afholde verdensudstillingen EXPO i København med særlig sigte på udstillingen i Formålet med kontrakten er at lave en forundersøgelse af mulighederne for et evt. dansk EXPO-værtskab. Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at man på baggrund af forundersøgelsen kan tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes og indsendes en officiel ansøgning om værtskab med særligt sigte på EXPO CPV: , Konsortium bestående af Niras Konsulenterne A/S, Grant Leisure og Roskilde Gruppen, c/o Niras Konsulenterne A/S Sortemosevej 2, DK-3450 Allerød.

14 DK-Odense: Forsikringstjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Odense Kommune ønsker med virkning fra indgået forsikringskontrakt inden for følgende: - Bygnings- og løsøreforsikring. CPV: , , KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

15 DK-Odense: Forsikringstjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakt inden for følgende område: - motorkøretøjsforsikring. CPV: , 66540, KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

16 DK-Odense: Forsikringstjenester SALG OG UDLEJNING, ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Salg og Udlejning ved Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakter inden for følgende områder: - motorkøretøjsforsikring - arbejdsskadeforsikring. CPV: , , 66540, KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

17 DK-Odense: Forsikringstjenester SALG OG UDLEJNING, ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Salg og Udlejning ved Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakt indenfor følgende: - Bygnings- og løsøreforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring. CPV: , , , KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

18 DK-Vordingborg: Rådgivning i forbindelse med byggeri VORDINGBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EMO af kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Opgaven omfatter energimærkning af m2 bygningsmasse i Vordingborg Kommune. CPV: OBH-Rådgivende Ingeniører A/S, Birkemose Alle 25, DK-6000 Kolding. E-post: Tlf Fax

19 DK-Helsingør: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Formidling og rådgivning i forbindelse med annoncering af stillingsannoncer. Opsætning og distribution af samtlige stillingsannoncer i Helsingør Kommune samt medierådgivning, korrektur og tekstrådgivning. CPV: Promedia A/S, Antonigade 2, DK-06 København K. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

20 DK-Taastrup: Formidling af personale HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vikarydelser til det sociale område indenfor følgende: sygeplejerske, syge-plejestuderende, hjemmehjælper, sosu social- og sundhedshjælper, sygehjælper, SSA soci-alog sundhedsassistenter, plejehjemsassistent og servicemedarbejder. Vikarydelser til det sociale område indenfor følgende: sygeplejerske, sygeplejestuderende, hjemmehjælper, sosu social- og sundhedshjælper, sygehjælper, SSA social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistent og servicemedarbejder. CPV: PersonaleGruppen A/S, Maglegårds Alle 34, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

21 DK-Århus N: Produktionsudstyr til udsendelser TV 2 OESTJYLLAND CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Produktionsudstyr til udsendelser. Sony Nordic A/S, Industrivej 29, DK-2750 Ballerup. Tlf Fax

22 DK-Copenhagen K: Levering af programmel DET KONGELIGE TEATER (THE ROYAL DANISH THEATRE) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Levering af programmel. Implementering af programmel. Galathea STS Ltd, Seatem House, 39 Moreland Street, UK-London ECV 8BB.

23 DK-Hedehusene: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr VEJDIREKTORATET, DRIFTSOMRADET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelse af nødtelefoner på de danske statsveje. Drift og vedligeholdelse af etablerede nødtelefonanlæg langs statens motor- og motortrafikveje i Danmark, bestående af nødtelefoner, telefoncentraler, kabelanlæg mm. Opgaven omfatter vagtordning, rutinemæssige serviceeftersyn, fejlretning samt administrative ydelser så som ledningspåvisninger, deltagelse i driftsmøder, registrering og rapportering af aktiviteter, ajourføring af lagerlister og anlægsdokumentation o.lign. CPV: , , , , , Strøm Hansen A/S, Sundsholmen 39, DK-9400 Nørresundby. Tlf

24 DK-Uldum: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HEDENSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af hustanke i Hedensted Kommune. Tømning af hustanke ved ca husstande incl. tømninger ved sommerhuse. Tømningen omfatter alle septiktanke, trixtanke og flerkammertanke med efterfølgende transport af det opsugede slam til renseanlæg. CPV: ØEN's Kloak & Industriservice ApS, Gransangervej 22, DK-520 Odense NV. E-post: Tlf

25 DK-København: Tjenesteydelser inden for landbrug MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, CONTRACT SECRETARIAT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Tjenesteydelser inden for landbrug. COWI A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Lyngby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

26 DK-Aalborg: Rengøring AMU NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på AMU Nordjylland. Der indgås en samlet kontrakt. CPV: Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5-7, DK-8700 Horsens.

27 DK-Nykøbing: Rådgivning i forbindelse med byggeri GULDBORGSUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EMO af kommunale bygninger i Guldborgsund Kommune. Opgaven omfatter energimærkning af m2 bygningsmasse i Guldborgsund Kommune. CPV: Damgaard Rådgivende Ingeniører, Algade 43, DK-4000 Roskilde.

28 DK-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSHAVN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekonkurrence vedr. totalrenovering af Frederikshavn rådhus samt ændring af borgerservice. Totalentreprise ved totalrenovering af Frederikshavn rådhus. CPV: M.T. Højgaard A/S, H.C. Ørstedsvej 7, DK-9900 Frederikshavn. Tlf

29 DK-Tarm: Affaldscontainere og -spande RENOVATIONSSELSKABET ESOE 90 I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af affaldsbeholdere i plast og glasfiber. Indkøb af plastbeholdere i størrelser fra 40 liter til 660 liter og indkøb af glasfiberbeholdere i størrelser fra 400 liter til 600 liter. 2-hjulede beholdere skal være med låg i låg eller. dobbeltlåg. CPV: Joca A/S, Industrivej 6, DK-7830 Vinderup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Joca, Industrivej 6, DK-7830 Vinderup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-Århus: Massespektrometer REGION MIDTJYLLAND, MEDICO-TEKNISK AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af et massespektrometer. Der er indkøbt massespektrometre. Dette udbud omfatter LC-MS-MS udstyr som primært skal anvendes til kvantificering af medikamenter og misbrugsstoffer (<2000 dalton) i urin og serum, applikationer hvor høj følsomhed er påkrævet. CPV: Agilent Technologies Denmark A/S, Nærum Hovedgade 8, DK-2850 Nærum. Internetadresse (URL): Fax

31 DK-Frederikberg: Kørestole FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Genbrugshjælpemidler. Indkøb af genbrugshjælpemidler. CPV: , Invacare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby. Etac A/S, Egeskovvej 2, DK-8700 Horsens. Meyra Danmark K/S, Støberivej, DK-3660 stenløse. Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby. Invacare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby. InvaCare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby.

32 DK-Århus: Diagnostiske systemer REGION MIDTJYLLAND, MEDICO-TEKNISK AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af automatiseret udstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen. Indkøb af automatiseret udstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen. CPV: Ax-Lab A/S, Bygstubben 2, DK-2950 Vedbæk.

33 DK-København: Busser KOEBENHAVNS KOMMUNE V./ BOERNE OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af børnehavebusser / råbusser. Anskaffelse af børnehavebusser / råbusser til Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. CPV: Bus Center Vest A/S, Kokmose 7, DK-6000 Kolding.

34 DK-Hillerød: Persontransport, ikke rutekørsel REGION HOVEDSTADEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Liggende patientbefordring (sygetransport) i Region Hovedstaden. Liggende patientbefordring (sygetransport) uden krav til behandling eller medicinsk overvågning af patienten under transporten. Opgaven blev udbudt i 4 delaftaler svarende til geografisk afgrænsede områder (optageområder) hvortil sygetransporterne vil have den primære geografiske tilknytning. Der skal indenfor hver delaftale (optageområde) tilvejebringes følgende antal enheder med option på tilkøb og fravalg af enkeltenheder: Optageområde Nord Hverdage: Dag-aftenenhed, 4 Dagenheder. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed. Optageområde Midt Hverdage: Dag-aftenenhed, 4 Dagenheder, Aftenenhed. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed, Dagenhed. Optageområde Syd Hverdage: 2 Dagenheder, Aftenenhed. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed, Dagenhed. Delaftale 4: optageområde Byen blev annulleret ved bekendtgørelse 2008/S dateret og vil blive genudbudt. CPV: Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C. Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C. Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C.

35 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald VESTFORBRAENDING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Behandling af tungt affald. Modtagelse, registrering og behandling af tungt affald fra genbrugsstationer i Vestforbrændings interessentkommuner. Tungt affald er defineret som følgende fraktioner: Beton Tegl, mursten og gasbeton Jord, ler og grus. CPV: RGS 90, Selinevej 4, DK-2300 København S. Internetadresse (URL): Norrecco A/S, K-vej 9, Prøvestenen, DK-2300 København S. Internetadresse (URL): Norrecco, K-vej 9, Prøvestenen, DK-2300 København S. Internetadresse (URL):

36 DK-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Konsulentbistand i forbindelse med auktion over frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz. Begrænset udbud af bistand i forbindelse med auktion over frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz. Konsulenten skal bistå med forberedelse og gennemførelse af auktionen. Selve afhændelsen af frekvenserne forventes at kunne ske i oktober/november Det overvejes at adskille afhændelsen af frekvenserne i de to frekvensbånd tidsmæssigt, således at der først afholdes auktion over tilladelser i frekvensbåndet MHz og dernæst auktion over tilladelser i frekvensbåndet MHz. CPV: , , DotEcon Ltd, 7 Welbeck Street, UK-London WG 9XJ. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

37 DK-Gentofte: Gasdistribution DONG ENERGY S&D A/S ens betegnelse for kontrakten: Køb og levering af Turbine og Rotationsmålere. Køb og levering af Turbine og Rotationsmålere. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Elster Intromet A/S, DK-.

38 DK-Assens: Bygge- og anlægsarbejder ASSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Assens Kommune - Nyt Rådhus. Etablering af nyt rådhus i eksisterende bygninger i den tidligere fabriksbygning til Danisco i Assens. CPV: MT Højgaard A/S, Middelfartvej 28, DK-5200 Odense V. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

39 DK-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: stk. KAG anlæg til stue 5, Aalborg Sygehus Syd. stk. KAG anlæg til stue 5, Aalborg Sygehus Syd. CPV: Philips Medico A/S, Frederikskaj 6, DK-780 København K.

40 DK-Kokkedal: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter FREDENSBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU-udbud af fødevarer til storkøkkener i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Rammeaftale med flere aktører. Varighed 3 år. CPV: Hørkram Schulz Food Service A/S, Centervej, DK-480 Sorø. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

41 DK-Hjørring: Rengøring HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice i administrative bygninger i Hjørring Kommune. Rengøringsservice i 3 administrative bygninger i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler en for hver af de 3 bygninger. Vinduespolering udbydes som option til rengøringsservice. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5-7, DK-8700 Horsens. Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf Internetadresse (URL): Fax Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-København: Rengøring KOEBENHAVNS UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice i 0 bygningskomplekser under det Naturvidenskabelige Fakultet (ca m2), 26 adresser i Indre By (ca m2) og 6 adresser under det Humanistiske Fakultet (ca m2). Opgaven udbydes i 3 basisdelaftaler og kombinationsdelaftale. Basisdelaftalerne (en for hver af ovenstående fakulteter/områder) består flere bygningskomplekser/ adresser. Kombinationsdelaftalen består af de 3 basisdelaftaler. Den konkrete opdeling i delaftaler fremgår af bilag B. Der er mulighed for at anmode om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Det skal tydeligt fremgå af den ansøgende virksomheds ansøgning, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Skema til markering af delaftaler skal anvendes og kan hentes på internetadressen eller rekvireres ved henvendelse til Dansk Servicerådgivning, se bilag A til denne udbudsbekendtgørelse. Der en forudsætning for prækvalifikation på kombinationsdelaftalen, at der samtidig opnås prækvalifikation på de 3 basisdelaftaler. I forbindelse med tilbudsafgivelsen kan der afgives bud på en, flere eller alle delaftaler afhængig af prækvalifikation. Tilbudsgivere der er prækvalificeret til at afgive bud på alle 3 basisdelaftaler (og kombinationsdelaftalen) har samtidig mulighed for at afgive et bud på kombinationsdelaftalen i form af en rabat ved samtidig accept af de 3 basisdelaftaler i kombinationsdelaftalen.i forbindelse med tildelingen af ordren sammenlignes det bedste bud på de 3 basisdelaftaler med det bedste bud på kombinationsdelaftalen. Rengøringsservice skal på alle delaftaler udføres i henhold til INSTA 800:2006. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: Forenede Rengøring, Buddingevej 32-36, DK-2860 Søborg. Tlf Internetadresse (URL): Fax

43 DK-Varde: Forsikringstjenester VARDE BOLIG ADMINISTRATION A.M.B.A. Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Bygnings- og løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervsansvar, Motorkøretøjsforsikring, entrepriseforsikring, edb-forsikring. CPV: if Forsikring, Stamholmen 59, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

44 DK-Kolding: Reparation og vedligeholdelse af anlæg KOLDING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligehold af teknisk anlæg i Kolding Kommune. Opgaven omfatter drift og service af byggeteknisk anlæg, bl.a. ventilation, køl, vand, varme, automatik samt CTS på hovedsagelige skoler i Kolding Kommune. CPV: , , , Glenco A/S, Albuen 4, DK-6000 Kolding. E-post:

45 DK-Herning: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad HERNING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af lovpligtig energimærkning. Udførelse af lovpligtig energimærkning. CPV: Grontmij / Carl Bro, Sofiendalsvej 94, DK-9200 Aalborg SV. Tlf Internetadresse (URL):

46 DK-København: Kabellægningsarbejder A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Kabellægningsarbejder. Undersøisk kabel. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: NKT Cables A/S, Toftegårdsvej 25, DK-4550 Asnæs. Peter Madsen Rederi A/S og Svensk Sjöentreprenad AB, co. Søren Nymarksvej 8, DK-8270 Højbjerg.

47 DK-København: Præfabrikerede konstruktioner A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Præfabrikerede konstruktioner. Vindkraftanlæg. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Aarsleff/Bilfinger Berger - Joint Venture, Lokesvej 5, DK-8230 Aabyhøj.

48 DK-København: Vindmøllepark A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Vindmøllepark. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Vestas Offshore A/S, Alsvej 2, DK-8940 Randers SV.

49 DK-Ballerup: Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer FORSVARETS MATERIEL TJENESTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om levering af Løfte-, Træk- og Surringsgrej m.v. Anskaffelse af løftegrej, anhugningsgrej, hejsemateriel, trækmateriel og surringer med en primær arbejdsbelastning på -5 tons. Det er ikke et krav at den enkelte leverandør skal kunne levere hele produktsortiementet. Leverandøren skal kunne levere serviceydelser i form at reparation, montage og rådgivning. Alle produkter og teknisk dokumentation skal opfylde Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav indenfor produktområdet. Certifikater skal kunne godkendes af relevant klassifikationsselskab, som f.eks. Det Norske Veritas (DNV). CPV: Certex Danmark A/S, Trekanten 6-8, DK-6500 Vojens.

50 DK-Ballerup: Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer FORSVARETS MATERIEL TJENESTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om levering af Løfte-, Træk- og Surringsgrej m.v. Anskaffelse af løftegrej, anhugningsgrej, hejsemateriel, trækmateriel og surringer med en primær arbejdsbelastning på - 5 tons. Det er ikke et krav at den enkelte leverandør skal kunne levere hele produktsortiementet. Leverandøren skal kunne levere serviceydelser i form at reparation, montage og rådgivning. Alle produkter og teknisk dokumentation skal opfylde Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav indenfor produktområdet. Certifikater skal kunne godkendes af relevant klassifikationsselskab, som f.eks. Det Norske Veritas (DNV). CPV: Fyns Kran Udstyr A/S, Brændekildevej 37, DK-5250 Odense SV.

51 DK-København: Forsikringstjenester COPENHAGEN MALMOE PORT AB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikring. Forsikring: Ansvar, terminalansvar, transport, all risk, motor, arbejdsskade, rejse, D&O, Crime. CPV: Zurich, Stampgatan 4, S-4 0 Göteborg. Internetadresse (URL): Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, DK-790 København V. Internetadresse (URL): Trygg-Hansa, Scheelegatan 23, S Stockholm. Internetadresse (URL):

52 DK-Esbjerg: Cd-rommer ESBJERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Esbjerg lydavis. Esbjerg Lydavis er en selvejende institution, hvis formål er at udgive lokale nyheder og informationer på CD i Daisyformat, til blinde og svagsynede borgere i Esbjerg kommune. Opgaven består af redigering, indlæsning, kopiering og forsendelse af en lydavis til ca. 220 abonnenter. CPV: , Ordlyd v. Jørgen Jørgensen, Marsvænget 9, DK-670 Esbjerg v.

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odense: Byggearbejde FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING 6 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Arbejder ved blok 63 og Fælleshus. Miljørenovering i Birkeparken, Vollsmose. Udvendige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud om indkøb af EMO-mærkning til kommunens bygninger.

Læs mere

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, 445000, 42652000.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere