Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing. Kontrakten omfatter etablering af ny skole i Rudkøbing som et offentligt-privat partnerskab (OPP-projekt). Den private leverandør skal forestå design, udførelse, finansiering og drift af skolen i 30 år, hvorefter skolen skal overdrages til Langeland Kommune. Skolen bliver en af tre skoler på Langeland mod tidligere ni skoler. Skolen skal rumme 0 skoletrin, og alle klasser skal samles her. Skolen skal indrettes med klasselokaler, herunder kalsselokaler for indskoling og mellemtrin, faglokaler, lokaler til skolefritidsordning (SFO), idrætssale samt en række basisfunktioner så som administration, fællesrum, skoletorv osv. Skolen skal planlægges klar til ibrugtagning i august CPV: , OPP Ørstedskolen A/S, c/o DanEjendomme A/S, Tuborg Boulevard 2, DK-2900 Hellerup.

2 DK-Værløse: Indsamling af husholdningsaffald FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af storskrald, haveaffald og pap. Indsamling af storskrald - efter tilmedling. Indsamling af haveaffald fra haveboliger - abonnementordning. Indsamling af pap i opstillede containere. Storskrald afleveres på kommunernes genbrugsstationer. haveaffald afleveres på Store Rosenbusk i Lynge. Pap bortskaffes til godkendt modtageanlæg. CPV: S. Jacobsen, Kongevejen 82, DK-2840 Holte. Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Værløse: Indsamling af husholdningsaffald FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af dagrenovation og batterier. Indsamling af dagrenovation fra husstande, landejendomme, institutioner og erhverv, samt indsamling af batterier fra enfamilieboliger i Furesø Kommune. Indsamlede batterier afleveres på kommunens genbrugsstationer og dagrenovation transporteres til I/S Vestforbrænding, Ejby Industrivej 29, 2600 Glostrup. CPV: HC Container Service A/S, Lejrvej 33, DK-3500 Værløse. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

4 DK-Århus: Vinduespudsning DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHOEJSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Opgaven omfatter vinduespolering for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på ovennævnte adresser. CPV: MJ Service A/S, Langebjerg 23C, DK-4000 Roskilde. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

5 DK-Søborg: Vask og rensning GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vaskeriydelser. Vask af linned og uniformer til omsorgscentrene i Gladsaxe Kommune. CPV: Institutionsvask, Meterbuen 35, DK-2740 Skovlunde.

6 DK-Albertslund: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ALBERTSLUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af fødevarer til centralkøkkener. Levering af fødevarer til centralkøkkener i Albertslund Kommune. CPV: , , 50000, , , , 58000, , , , , , , Hørkram Schulz Food Service, Centervej, DK-480 Sorø. Hørkram Schulz Food Service, Centervej, DK-480 Sorø. Grøn Fokus, Industriparken 29, DK-4450 Jyderup.

7 DK-Albertslund: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter ALBERTSLUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af hygiejneprodukter. Levering af hygiejneprodukter til Albertslund Kommune. CPV: , , , , , , , , , , , MultiLine A/S, Juliesmindevej 2, DK-480 Sorø. MultiLine A/S, Juliesmindevej 2, DK-480 Sorø. Stadsing A/S, Østre Fælledvej 3, DK-9400 Nørresundby.

8 DK-Ballerup: Trykkamre FORSVARETS MATERIEL TJENESTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Trykkamre. GDA Sverige AB, Hagelvädersgatan 5, S Göteborg.

9 DK-Aabybro: Produktionsudstyr til udsendelser TV2 / NORD CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , Produktionsudstyr til udsendelser. Computerrelateret udstyr. Videokameraer. Danmon Systems Group A/S, Sindalsvej 48B, DK-8240 Risskov. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax MedieTek A/S, Filmbyen 9, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

10 DK-Thisted: Tasker, sække, poser REGION NORDJYLLAND SYGEHUS THY-MORS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Plastikposer, plastiksække, papirsække m.v. til Region Midtjylland og Region Nordjylland. Indkøb af plastikposer, plastiksække, papirsække m.v. til Region Midtjylland og Region Nordjylland. CPV: , , MultiLine A/S, Alsvej 4, DK-8940 Randers SV. Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa.

11 DK-Odense: Programpakke til uddannelses- og underholdningsformål SYDDANSK UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Learning Management System. Syddansk Universitet ønsker at indgå en kontrakt om anskaffelsen af en softwarepakke af kategorien "Learning Management System" til understøttelse af undervisnings- og læringsaktiviteter via internettet. Produktet skal indholde komponenter der understøtter asynkrone og synkrone dialogformer, dokumentudveksling, lyd-, video- og animationsvisning, tests og andre læringsaktiviteter. Produktet skal kunne understøtte læringsobjekter og moduler udviklet i henhold til internationale standardformater fx SCORM eller IMS. Produktet skal kunne tilgås via almindeligt udbredte internetbrowsere og mobile enheder, fx smart-phones og PDA'er. Produktet skal kunne importere og håndtere de brugere som eksisterer i Syddansk Universitets studieadministrative systemer. Kontrakten skal udover anskaffelse af softwarelicens også indeholde eventuelle tilretninger af produktet i forhold til kravspecifikationen, adgang til support, vedligeholdelse i form af opgraderinger, generelle fejlrettelser, uddannelse af systemteknikere og administratorer samt adgang til hotline for systempersonale. CPV: Blackboard International BV, Dam 27, NL-02 JS Amsterdam. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

12 DK-Roskilde: Optiske hjælpemidler ROSKILDE KOMMUNE RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Leverance af optiske hjælpemidlerjf. Lov om Social Service $ 2, stk 2. Optiske hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service 2 stk. 2, punkt sorterer efter kommunalreformen under CSU, som er en del af Roskilde Kommune. Det er Greve, Lejre, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner der benytter sig af ordningen. Dette udbud omhandler alene optiske hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service 2 stk. 2, punkt. Opgaven udbydes på vegne af hele området, der geografisk strækker sig over de nævnte kommuner. Det skal bemærkes, at udbyder efter dette udbuds afslutning kun henviser til den valgte kontrakthaver, kontrakten tiltrædes som individuelle juridiske parter. Borgeren har dog, jf. ovennævnte paragraf, frit valg. Det er hensigten at lave én kontrakt med den, der billigst og bedst løser opgaven, gældende for den samlede udbudsperiode. Kontrakt søges gerne indgået med lokale optikere fra hele området. Valg af leverandør er ikke afsluttet før kontrakten er underskrevet af begge parter. Udbyder ønsker at indgå kontrakt på optikerydelser, som beskrevet i punkt 2.6. Kontraktperiode bliver fra til og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 måneder. Kontrakten skal sikre en effektiv og driftssikker bevilling af optiske hjælpemidler. Det drejer sig i alt om samlet ca. 500 personer om året i kommunerne, der hver især skal tages særlige hensyn til. Den samlede årlige volumen andrager ca DKK (2008 priser). Tilbud skal afgives i henhold til de betingelser, som fremgår af nedenstående udbudsmateriale. Kravspecifikation er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 3. Såfremt konsortier byder, skal det fremgå hvem udbyder skal korrespondere med. Det skal ligeledes fremgå, hvem som på konsortiets vegne er tegningsberettiget. Bemærk at priser jf. bilag 5 - Tilbudslinier skal uploades som selvstændigt bilag sammen med angivelse af tidsforbrug ud for den enkelte varelinie. CPV: , , , Buus optik Aps, Algade 40, DK-4000 Roskilde. Internetadresse (URL):

13 DK-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed OEKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forundersøgelse - EXPO i København. Regeringen vil sammen med Vækstforum Hovedstaden og Københavns Kommune undersøge mulighederne for at tiltrække og afholde verdensudstillingen EXPO i København med særlig sigte på udstillingen i Formålet med kontrakten er at lave en forundersøgelse af mulighederne for et evt. dansk EXPO-værtskab. Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at man på baggrund af forundersøgelsen kan tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes og indsendes en officiel ansøgning om værtskab med særligt sigte på EXPO CPV: , Konsortium bestående af Niras Konsulenterne A/S, Grant Leisure og Roskilde Gruppen, c/o Niras Konsulenterne A/S Sortemosevej 2, DK-3450 Allerød.

14 DK-Odense: Forsikringstjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Odense Kommune ønsker med virkning fra indgået forsikringskontrakt inden for følgende: - Bygnings- og løsøreforsikring. CPV: , , KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

15 DK-Odense: Forsikringstjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakt inden for følgende område: - motorkøretøjsforsikring. CPV: , 66540, KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

16 DK-Odense: Forsikringstjenester SALG OG UDLEJNING, ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Salg og Udlejning ved Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakter inden for følgende områder: - motorkøretøjsforsikring - arbejdsskadeforsikring. CPV: , , 66540, KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

17 DK-Odense: Forsikringstjenester SALG OG UDLEJNING, ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Salg og Udlejning ved Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakt indenfor følgende: - Bygnings- og løsøreforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring. CPV: , , , KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

18 DK-Vordingborg: Rådgivning i forbindelse med byggeri VORDINGBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EMO af kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Opgaven omfatter energimærkning af m2 bygningsmasse i Vordingborg Kommune. CPV: OBH-Rådgivende Ingeniører A/S, Birkemose Alle 25, DK-6000 Kolding. E-post: Tlf Fax

19 DK-Helsingør: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Formidling og rådgivning i forbindelse med annoncering af stillingsannoncer. Opsætning og distribution af samtlige stillingsannoncer i Helsingør Kommune samt medierådgivning, korrektur og tekstrådgivning. CPV: Promedia A/S, Antonigade 2, DK-06 København K. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

20 DK-Taastrup: Formidling af personale HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vikarydelser til det sociale område indenfor følgende: sygeplejerske, syge-plejestuderende, hjemmehjælper, sosu social- og sundhedshjælper, sygehjælper, SSA soci-alog sundhedsassistenter, plejehjemsassistent og servicemedarbejder. Vikarydelser til det sociale område indenfor følgende: sygeplejerske, sygeplejestuderende, hjemmehjælper, sosu social- og sundhedshjælper, sygehjælper, SSA social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistent og servicemedarbejder. CPV: PersonaleGruppen A/S, Maglegårds Alle 34, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

21 DK-Århus N: Produktionsudstyr til udsendelser TV 2 OESTJYLLAND CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Produktionsudstyr til udsendelser. Sony Nordic A/S, Industrivej 29, DK-2750 Ballerup. Tlf Fax

22 DK-Copenhagen K: Levering af programmel DET KONGELIGE TEATER (THE ROYAL DANISH THEATRE) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Levering af programmel. Implementering af programmel. Galathea STS Ltd, Seatem House, 39 Moreland Street, UK-London ECV 8BB.

23 DK-Hedehusene: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr VEJDIREKTORATET, DRIFTSOMRADET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelse af nødtelefoner på de danske statsveje. Drift og vedligeholdelse af etablerede nødtelefonanlæg langs statens motor- og motortrafikveje i Danmark, bestående af nødtelefoner, telefoncentraler, kabelanlæg mm. Opgaven omfatter vagtordning, rutinemæssige serviceeftersyn, fejlretning samt administrative ydelser så som ledningspåvisninger, deltagelse i driftsmøder, registrering og rapportering af aktiviteter, ajourføring af lagerlister og anlægsdokumentation o.lign. CPV: , , , , , Strøm Hansen A/S, Sundsholmen 39, DK-9400 Nørresundby. Tlf

24 DK-Uldum: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HEDENSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af hustanke i Hedensted Kommune. Tømning af hustanke ved ca husstande incl. tømninger ved sommerhuse. Tømningen omfatter alle septiktanke, trixtanke og flerkammertanke med efterfølgende transport af det opsugede slam til renseanlæg. CPV: ØEN's Kloak & Industriservice ApS, Gransangervej 22, DK-520 Odense NV. E-post: Tlf

25 DK-København: Tjenesteydelser inden for landbrug MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, CONTRACT SECRETARIAT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Tjenesteydelser inden for landbrug. COWI A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Lyngby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

26 DK-Aalborg: Rengøring AMU NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på AMU Nordjylland. Der indgås en samlet kontrakt. CPV: Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5-7, DK-8700 Horsens.

27 DK-Nykøbing: Rådgivning i forbindelse med byggeri GULDBORGSUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EMO af kommunale bygninger i Guldborgsund Kommune. Opgaven omfatter energimærkning af m2 bygningsmasse i Guldborgsund Kommune. CPV: Damgaard Rådgivende Ingeniører, Algade 43, DK-4000 Roskilde.

28 DK-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSHAVN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekonkurrence vedr. totalrenovering af Frederikshavn rådhus samt ændring af borgerservice. Totalentreprise ved totalrenovering af Frederikshavn rådhus. CPV: M.T. Højgaard A/S, H.C. Ørstedsvej 7, DK-9900 Frederikshavn. Tlf

29 DK-Tarm: Affaldscontainere og -spande RENOVATIONSSELSKABET ESOE 90 I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af affaldsbeholdere i plast og glasfiber. Indkøb af plastbeholdere i størrelser fra 40 liter til 660 liter og indkøb af glasfiberbeholdere i størrelser fra 400 liter til 600 liter. 2-hjulede beholdere skal være med låg i låg eller. dobbeltlåg. CPV: Joca A/S, Industrivej 6, DK-7830 Vinderup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Joca, Industrivej 6, DK-7830 Vinderup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-Århus: Massespektrometer REGION MIDTJYLLAND, MEDICO-TEKNISK AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af et massespektrometer. Der er indkøbt massespektrometre. Dette udbud omfatter LC-MS-MS udstyr som primært skal anvendes til kvantificering af medikamenter og misbrugsstoffer (<2000 dalton) i urin og serum, applikationer hvor høj følsomhed er påkrævet. CPV: Agilent Technologies Denmark A/S, Nærum Hovedgade 8, DK-2850 Nærum. Internetadresse (URL): Fax

31 DK-Frederikberg: Kørestole FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Genbrugshjælpemidler. Indkøb af genbrugshjælpemidler. CPV: , Invacare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby. Etac A/S, Egeskovvej 2, DK-8700 Horsens. Meyra Danmark K/S, Støberivej, DK-3660 stenløse. Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby. Invacare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby. InvaCare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby.

32 DK-Århus: Diagnostiske systemer REGION MIDTJYLLAND, MEDICO-TEKNISK AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af automatiseret udstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen. Indkøb af automatiseret udstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen. CPV: Ax-Lab A/S, Bygstubben 2, DK-2950 Vedbæk.

33 DK-København: Busser KOEBENHAVNS KOMMUNE V./ BOERNE OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af børnehavebusser / råbusser. Anskaffelse af børnehavebusser / råbusser til Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. CPV: Bus Center Vest A/S, Kokmose 7, DK-6000 Kolding.

34 DK-Hillerød: Persontransport, ikke rutekørsel REGION HOVEDSTADEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Liggende patientbefordring (sygetransport) i Region Hovedstaden. Liggende patientbefordring (sygetransport) uden krav til behandling eller medicinsk overvågning af patienten under transporten. Opgaven blev udbudt i 4 delaftaler svarende til geografisk afgrænsede områder (optageområder) hvortil sygetransporterne vil have den primære geografiske tilknytning. Der skal indenfor hver delaftale (optageområde) tilvejebringes følgende antal enheder med option på tilkøb og fravalg af enkeltenheder: Optageområde Nord Hverdage: Dag-aftenenhed, 4 Dagenheder. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed. Optageområde Midt Hverdage: Dag-aftenenhed, 4 Dagenheder, Aftenenhed. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed, Dagenhed. Optageområde Syd Hverdage: 2 Dagenheder, Aftenenhed. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed, Dagenhed. Delaftale 4: optageområde Byen blev annulleret ved bekendtgørelse 2008/S dateret og vil blive genudbudt. CPV: Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C. Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C. Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C.

35 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald VESTFORBRAENDING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Behandling af tungt affald. Modtagelse, registrering og behandling af tungt affald fra genbrugsstationer i Vestforbrændings interessentkommuner. Tungt affald er defineret som følgende fraktioner: Beton Tegl, mursten og gasbeton Jord, ler og grus. CPV: RGS 90, Selinevej 4, DK-2300 København S. Internetadresse (URL): Norrecco A/S, K-vej 9, Prøvestenen, DK-2300 København S. Internetadresse (URL): Norrecco, K-vej 9, Prøvestenen, DK-2300 København S. Internetadresse (URL):

36 DK-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Konsulentbistand i forbindelse med auktion over frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz. Begrænset udbud af bistand i forbindelse med auktion over frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz. Konsulenten skal bistå med forberedelse og gennemførelse af auktionen. Selve afhændelsen af frekvenserne forventes at kunne ske i oktober/november Det overvejes at adskille afhændelsen af frekvenserne i de to frekvensbånd tidsmæssigt, således at der først afholdes auktion over tilladelser i frekvensbåndet MHz og dernæst auktion over tilladelser i frekvensbåndet MHz. CPV: , , DotEcon Ltd, 7 Welbeck Street, UK-London WG 9XJ. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

37 DK-Gentofte: Gasdistribution DONG ENERGY S&D A/S ens betegnelse for kontrakten: Køb og levering af Turbine og Rotationsmålere. Køb og levering af Turbine og Rotationsmålere. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Elster Intromet A/S, DK-.

38 DK-Assens: Bygge- og anlægsarbejder ASSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Assens Kommune - Nyt Rådhus. Etablering af nyt rådhus i eksisterende bygninger i den tidligere fabriksbygning til Danisco i Assens. CPV: MT Højgaard A/S, Middelfartvej 28, DK-5200 Odense V. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

39 DK-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: stk. KAG anlæg til stue 5, Aalborg Sygehus Syd. stk. KAG anlæg til stue 5, Aalborg Sygehus Syd. CPV: Philips Medico A/S, Frederikskaj 6, DK-780 København K.

40 DK-Kokkedal: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter FREDENSBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU-udbud af fødevarer til storkøkkener i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Rammeaftale med flere aktører. Varighed 3 år. CPV: Hørkram Schulz Food Service A/S, Centervej, DK-480 Sorø. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

41 DK-Hjørring: Rengøring HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice i administrative bygninger i Hjørring Kommune. Rengøringsservice i 3 administrative bygninger i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler en for hver af de 3 bygninger. Vinduespolering udbydes som option til rengøringsservice. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5-7, DK-8700 Horsens. Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf Internetadresse (URL): Fax Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-København: Rengøring KOEBENHAVNS UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice i 0 bygningskomplekser under det Naturvidenskabelige Fakultet (ca m2), 26 adresser i Indre By (ca m2) og 6 adresser under det Humanistiske Fakultet (ca m2). Opgaven udbydes i 3 basisdelaftaler og kombinationsdelaftale. Basisdelaftalerne (en for hver af ovenstående fakulteter/områder) består flere bygningskomplekser/ adresser. Kombinationsdelaftalen består af de 3 basisdelaftaler. Den konkrete opdeling i delaftaler fremgår af bilag B. Der er mulighed for at anmode om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Det skal tydeligt fremgå af den ansøgende virksomheds ansøgning, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Skema til markering af delaftaler skal anvendes og kan hentes på internetadressen eller rekvireres ved henvendelse til Dansk Servicerådgivning, se bilag A til denne udbudsbekendtgørelse. Der en forudsætning for prækvalifikation på kombinationsdelaftalen, at der samtidig opnås prækvalifikation på de 3 basisdelaftaler. I forbindelse med tilbudsafgivelsen kan der afgives bud på en, flere eller alle delaftaler afhængig af prækvalifikation. Tilbudsgivere der er prækvalificeret til at afgive bud på alle 3 basisdelaftaler (og kombinationsdelaftalen) har samtidig mulighed for at afgive et bud på kombinationsdelaftalen i form af en rabat ved samtidig accept af de 3 basisdelaftaler i kombinationsdelaftalen.i forbindelse med tildelingen af ordren sammenlignes det bedste bud på de 3 basisdelaftaler med det bedste bud på kombinationsdelaftalen. Rengøringsservice skal på alle delaftaler udføres i henhold til INSTA 800:2006. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: Forenede Rengøring, Buddingevej 32-36, DK-2860 Søborg. Tlf Internetadresse (URL): Fax

43 DK-Varde: Forsikringstjenester VARDE BOLIG ADMINISTRATION A.M.B.A. Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Bygnings- og løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervsansvar, Motorkøretøjsforsikring, entrepriseforsikring, edb-forsikring. CPV: if Forsikring, Stamholmen 59, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

44 DK-Kolding: Reparation og vedligeholdelse af anlæg KOLDING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligehold af teknisk anlæg i Kolding Kommune. Opgaven omfatter drift og service af byggeteknisk anlæg, bl.a. ventilation, køl, vand, varme, automatik samt CTS på hovedsagelige skoler i Kolding Kommune. CPV: , , , Glenco A/S, Albuen 4, DK-6000 Kolding. E-post:

45 DK-Herning: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad HERNING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af lovpligtig energimærkning. Udførelse af lovpligtig energimærkning. CPV: Grontmij / Carl Bro, Sofiendalsvej 94, DK-9200 Aalborg SV. Tlf Internetadresse (URL):

46 DK-København: Kabellægningsarbejder A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Kabellægningsarbejder. Undersøisk kabel. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: NKT Cables A/S, Toftegårdsvej 25, DK-4550 Asnæs. Peter Madsen Rederi A/S og Svensk Sjöentreprenad AB, co. Søren Nymarksvej 8, DK-8270 Højbjerg.

47 DK-København: Præfabrikerede konstruktioner A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Præfabrikerede konstruktioner. Vindkraftanlæg. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Aarsleff/Bilfinger Berger - Joint Venture, Lokesvej 5, DK-8230 Aabyhøj.

48 DK-København: Vindmøllepark A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Vindmøllepark. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Vestas Offshore A/S, Alsvej 2, DK-8940 Randers SV.

49 DK-Ballerup: Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer FORSVARETS MATERIEL TJENESTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om levering af Løfte-, Træk- og Surringsgrej m.v. Anskaffelse af løftegrej, anhugningsgrej, hejsemateriel, trækmateriel og surringer med en primær arbejdsbelastning på -5 tons. Det er ikke et krav at den enkelte leverandør skal kunne levere hele produktsortiementet. Leverandøren skal kunne levere serviceydelser i form at reparation, montage og rådgivning. Alle produkter og teknisk dokumentation skal opfylde Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav indenfor produktområdet. Certifikater skal kunne godkendes af relevant klassifikationsselskab, som f.eks. Det Norske Veritas (DNV). CPV: Certex Danmark A/S, Trekanten 6-8, DK-6500 Vojens.

50 DK-Ballerup: Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer FORSVARETS MATERIEL TJENESTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om levering af Løfte-, Træk- og Surringsgrej m.v. Anskaffelse af løftegrej, anhugningsgrej, hejsemateriel, trækmateriel og surringer med en primær arbejdsbelastning på - 5 tons. Det er ikke et krav at den enkelte leverandør skal kunne levere hele produktsortiementet. Leverandøren skal kunne levere serviceydelser i form at reparation, montage og rådgivning. Alle produkter og teknisk dokumentation skal opfylde Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav indenfor produktområdet. Certifikater skal kunne godkendes af relevant klassifikationsselskab, som f.eks. Det Norske Veritas (DNV). CPV: Fyns Kran Udstyr A/S, Brændekildevej 37, DK-5250 Odense SV.

51 DK-København: Forsikringstjenester COPENHAGEN MALMOE PORT AB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikring. Forsikring: Ansvar, terminalansvar, transport, all risk, motor, arbejdsskade, rejse, D&O, Crime. CPV: Zurich, Stampgatan 4, S-4 0 Göteborg. Internetadresse (URL): Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, DK-790 København V. Internetadresse (URL): Trygg-Hansa, Scheelegatan 23, S Stockholm. Internetadresse (URL):

52 DK-Esbjerg: Cd-rommer ESBJERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Esbjerg lydavis. Esbjerg Lydavis er en selvejende institution, hvis formål er at udgive lokale nyheder og informationer på CD i Daisyformat, til blinde og svagsynede borgere i Esbjerg kommune. Opgaven består af redigering, indlæsning, kopiering og forsendelse af en lydavis til ca. 220 abonnenter. CPV: , Ordlyd v. Jørgen Jørgensen, Marsvænget 9, DK-670 Esbjerg v.

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere