Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing. Kontrakten omfatter etablering af ny skole i Rudkøbing som et offentligt-privat partnerskab (OPP-projekt). Den private leverandør skal forestå design, udførelse, finansiering og drift af skolen i 30 år, hvorefter skolen skal overdrages til Langeland Kommune. Skolen bliver en af tre skoler på Langeland mod tidligere ni skoler. Skolen skal rumme 0 skoletrin, og alle klasser skal samles her. Skolen skal indrettes med klasselokaler, herunder kalsselokaler for indskoling og mellemtrin, faglokaler, lokaler til skolefritidsordning (SFO), idrætssale samt en række basisfunktioner så som administration, fællesrum, skoletorv osv. Skolen skal planlægges klar til ibrugtagning i august CPV: , OPP Ørstedskolen A/S, c/o DanEjendomme A/S, Tuborg Boulevard 2, DK-2900 Hellerup.

2 DK-Værløse: Indsamling af husholdningsaffald FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af storskrald, haveaffald og pap. Indsamling af storskrald - efter tilmedling. Indsamling af haveaffald fra haveboliger - abonnementordning. Indsamling af pap i opstillede containere. Storskrald afleveres på kommunernes genbrugsstationer. haveaffald afleveres på Store Rosenbusk i Lynge. Pap bortskaffes til godkendt modtageanlæg. CPV: S. Jacobsen, Kongevejen 82, DK-2840 Holte. Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Værløse: Indsamling af husholdningsaffald FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af dagrenovation og batterier. Indsamling af dagrenovation fra husstande, landejendomme, institutioner og erhverv, samt indsamling af batterier fra enfamilieboliger i Furesø Kommune. Indsamlede batterier afleveres på kommunens genbrugsstationer og dagrenovation transporteres til I/S Vestforbrænding, Ejby Industrivej 29, 2600 Glostrup. CPV: HC Container Service A/S, Lejrvej 33, DK-3500 Værløse. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

4 DK-Århus: Vinduespudsning DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHOEJSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Opgaven omfatter vinduespolering for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på ovennævnte adresser. CPV: MJ Service A/S, Langebjerg 23C, DK-4000 Roskilde. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

5 DK-Søborg: Vask og rensning GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vaskeriydelser. Vask af linned og uniformer til omsorgscentrene i Gladsaxe Kommune. CPV: Institutionsvask, Meterbuen 35, DK-2740 Skovlunde.

6 DK-Albertslund: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ALBERTSLUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af fødevarer til centralkøkkener. Levering af fødevarer til centralkøkkener i Albertslund Kommune. CPV: , , 50000, , , , 58000, , , , , , , Hørkram Schulz Food Service, Centervej, DK-480 Sorø. Hørkram Schulz Food Service, Centervej, DK-480 Sorø. Grøn Fokus, Industriparken 29, DK-4450 Jyderup.

7 DK-Albertslund: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter ALBERTSLUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af hygiejneprodukter. Levering af hygiejneprodukter til Albertslund Kommune. CPV: , , , , , , , , , , , MultiLine A/S, Juliesmindevej 2, DK-480 Sorø. MultiLine A/S, Juliesmindevej 2, DK-480 Sorø. Stadsing A/S, Østre Fælledvej 3, DK-9400 Nørresundby.

8 DK-Ballerup: Trykkamre FORSVARETS MATERIEL TJENESTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Trykkamre. GDA Sverige AB, Hagelvädersgatan 5, S Göteborg.

9 DK-Aabybro: Produktionsudstyr til udsendelser TV2 / NORD CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , Produktionsudstyr til udsendelser. Computerrelateret udstyr. Videokameraer. Danmon Systems Group A/S, Sindalsvej 48B, DK-8240 Risskov. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax MedieTek A/S, Filmbyen 9, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

10 DK-Thisted: Tasker, sække, poser REGION NORDJYLLAND SYGEHUS THY-MORS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Plastikposer, plastiksække, papirsække m.v. til Region Midtjylland og Region Nordjylland. Indkøb af plastikposer, plastiksække, papirsække m.v. til Region Midtjylland og Region Nordjylland. CPV: , , MultiLine A/S, Alsvej 4, DK-8940 Randers SV. Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa.

11 DK-Odense: Programpakke til uddannelses- og underholdningsformål SYDDANSK UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Learning Management System. Syddansk Universitet ønsker at indgå en kontrakt om anskaffelsen af en softwarepakke af kategorien "Learning Management System" til understøttelse af undervisnings- og læringsaktiviteter via internettet. Produktet skal indholde komponenter der understøtter asynkrone og synkrone dialogformer, dokumentudveksling, lyd-, video- og animationsvisning, tests og andre læringsaktiviteter. Produktet skal kunne understøtte læringsobjekter og moduler udviklet i henhold til internationale standardformater fx SCORM eller IMS. Produktet skal kunne tilgås via almindeligt udbredte internetbrowsere og mobile enheder, fx smart-phones og PDA'er. Produktet skal kunne importere og håndtere de brugere som eksisterer i Syddansk Universitets studieadministrative systemer. Kontrakten skal udover anskaffelse af softwarelicens også indeholde eventuelle tilretninger af produktet i forhold til kravspecifikationen, adgang til support, vedligeholdelse i form af opgraderinger, generelle fejlrettelser, uddannelse af systemteknikere og administratorer samt adgang til hotline for systempersonale. CPV: Blackboard International BV, Dam 27, NL-02 JS Amsterdam. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

12 DK-Roskilde: Optiske hjælpemidler ROSKILDE KOMMUNE RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Leverance af optiske hjælpemidlerjf. Lov om Social Service $ 2, stk 2. Optiske hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service 2 stk. 2, punkt sorterer efter kommunalreformen under CSU, som er en del af Roskilde Kommune. Det er Greve, Lejre, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner der benytter sig af ordningen. Dette udbud omhandler alene optiske hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service 2 stk. 2, punkt. Opgaven udbydes på vegne af hele området, der geografisk strækker sig over de nævnte kommuner. Det skal bemærkes, at udbyder efter dette udbuds afslutning kun henviser til den valgte kontrakthaver, kontrakten tiltrædes som individuelle juridiske parter. Borgeren har dog, jf. ovennævnte paragraf, frit valg. Det er hensigten at lave én kontrakt med den, der billigst og bedst løser opgaven, gældende for den samlede udbudsperiode. Kontrakt søges gerne indgået med lokale optikere fra hele området. Valg af leverandør er ikke afsluttet før kontrakten er underskrevet af begge parter. Udbyder ønsker at indgå kontrakt på optikerydelser, som beskrevet i punkt 2.6. Kontraktperiode bliver fra til og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 måneder. Kontrakten skal sikre en effektiv og driftssikker bevilling af optiske hjælpemidler. Det drejer sig i alt om samlet ca. 500 personer om året i kommunerne, der hver især skal tages særlige hensyn til. Den samlede årlige volumen andrager ca DKK (2008 priser). Tilbud skal afgives i henhold til de betingelser, som fremgår af nedenstående udbudsmateriale. Kravspecifikation er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 3. Såfremt konsortier byder, skal det fremgå hvem udbyder skal korrespondere med. Det skal ligeledes fremgå, hvem som på konsortiets vegne er tegningsberettiget. Bemærk at priser jf. bilag 5 - Tilbudslinier skal uploades som selvstændigt bilag sammen med angivelse af tidsforbrug ud for den enkelte varelinie. CPV: , , , Buus optik Aps, Algade 40, DK-4000 Roskilde. Internetadresse (URL):

13 DK-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed OEKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forundersøgelse - EXPO i København. Regeringen vil sammen med Vækstforum Hovedstaden og Københavns Kommune undersøge mulighederne for at tiltrække og afholde verdensudstillingen EXPO i København med særlig sigte på udstillingen i Formålet med kontrakten er at lave en forundersøgelse af mulighederne for et evt. dansk EXPO-værtskab. Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at man på baggrund af forundersøgelsen kan tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes og indsendes en officiel ansøgning om værtskab med særligt sigte på EXPO CPV: , Konsortium bestående af Niras Konsulenterne A/S, Grant Leisure og Roskilde Gruppen, c/o Niras Konsulenterne A/S Sortemosevej 2, DK-3450 Allerød.

14 DK-Odense: Forsikringstjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Odense Kommune ønsker med virkning fra indgået forsikringskontrakt inden for følgende: - Bygnings- og løsøreforsikring. CPV: , , KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

15 DK-Odense: Forsikringstjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakt inden for følgende område: - motorkøretøjsforsikring. CPV: , 66540, KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

16 DK-Odense: Forsikringstjenester SALG OG UDLEJNING, ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Salg og Udlejning ved Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakter inden for følgende områder: - motorkøretøjsforsikring - arbejdsskadeforsikring. CPV: , , 66540, KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

17 DK-Odense: Forsikringstjenester SALG OG UDLEJNING, ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. Salg og Udlejning ved Odense Kommune har med virkning fra indgået forsikringskontrakt indenfor følgende: - Bygnings- og løsøreforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring. CPV: , , , KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. KommuneForsikring, Krumtappen 2, DK-2500 Valby.

18 DK-Vordingborg: Rådgivning i forbindelse med byggeri VORDINGBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EMO af kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Opgaven omfatter energimærkning af m2 bygningsmasse i Vordingborg Kommune. CPV: OBH-Rådgivende Ingeniører A/S, Birkemose Alle 25, DK-6000 Kolding. E-post: Tlf Fax

19 DK-Helsingør: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Formidling og rådgivning i forbindelse med annoncering af stillingsannoncer. Opsætning og distribution af samtlige stillingsannoncer i Helsingør Kommune samt medierådgivning, korrektur og tekstrådgivning. CPV: Promedia A/S, Antonigade 2, DK-06 København K. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

20 DK-Taastrup: Formidling af personale HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vikarydelser til det sociale område indenfor følgende: sygeplejerske, syge-plejestuderende, hjemmehjælper, sosu social- og sundhedshjælper, sygehjælper, SSA soci-alog sundhedsassistenter, plejehjemsassistent og servicemedarbejder. Vikarydelser til det sociale område indenfor følgende: sygeplejerske, sygeplejestuderende, hjemmehjælper, sosu social- og sundhedshjælper, sygehjælper, SSA social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistent og servicemedarbejder. CPV: PersonaleGruppen A/S, Maglegårds Alle 34, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

21 DK-Århus N: Produktionsudstyr til udsendelser TV 2 OESTJYLLAND CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Produktionsudstyr til udsendelser. Sony Nordic A/S, Industrivej 29, DK-2750 Ballerup. Tlf Fax

22 DK-Copenhagen K: Levering af programmel DET KONGELIGE TEATER (THE ROYAL DANISH THEATRE) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Levering af programmel. Implementering af programmel. Galathea STS Ltd, Seatem House, 39 Moreland Street, UK-London ECV 8BB.

23 DK-Hedehusene: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr VEJDIREKTORATET, DRIFTSOMRADET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelse af nødtelefoner på de danske statsveje. Drift og vedligeholdelse af etablerede nødtelefonanlæg langs statens motor- og motortrafikveje i Danmark, bestående af nødtelefoner, telefoncentraler, kabelanlæg mm. Opgaven omfatter vagtordning, rutinemæssige serviceeftersyn, fejlretning samt administrative ydelser så som ledningspåvisninger, deltagelse i driftsmøder, registrering og rapportering af aktiviteter, ajourføring af lagerlister og anlægsdokumentation o.lign. CPV: , , , , , Strøm Hansen A/S, Sundsholmen 39, DK-9400 Nørresundby. Tlf

24 DK-Uldum: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HEDENSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af hustanke i Hedensted Kommune. Tømning af hustanke ved ca husstande incl. tømninger ved sommerhuse. Tømningen omfatter alle septiktanke, trixtanke og flerkammertanke med efterfølgende transport af det opsugede slam til renseanlæg. CPV: ØEN's Kloak & Industriservice ApS, Gransangervej 22, DK-520 Odense NV. E-post: Tlf

25 DK-København: Tjenesteydelser inden for landbrug MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, CONTRACT SECRETARIAT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Tjenesteydelser inden for landbrug. COWI A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Lyngby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

26 DK-Aalborg: Rengøring AMU NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på AMU Nordjylland. Der indgås en samlet kontrakt. CPV: Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5-7, DK-8700 Horsens.

27 DK-Nykøbing: Rådgivning i forbindelse med byggeri GULDBORGSUND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EMO af kommunale bygninger i Guldborgsund Kommune. Opgaven omfatter energimærkning af m2 bygningsmasse i Guldborgsund Kommune. CPV: Damgaard Rådgivende Ingeniører, Algade 43, DK-4000 Roskilde.

28 DK-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSHAVN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekonkurrence vedr. totalrenovering af Frederikshavn rådhus samt ændring af borgerservice. Totalentreprise ved totalrenovering af Frederikshavn rådhus. CPV: M.T. Højgaard A/S, H.C. Ørstedsvej 7, DK-9900 Frederikshavn. Tlf

29 DK-Tarm: Affaldscontainere og -spande RENOVATIONSSELSKABET ESOE 90 I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af affaldsbeholdere i plast og glasfiber. Indkøb af plastbeholdere i størrelser fra 40 liter til 660 liter og indkøb af glasfiberbeholdere i størrelser fra 400 liter til 600 liter. 2-hjulede beholdere skal være med låg i låg eller. dobbeltlåg. CPV: Joca A/S, Industrivej 6, DK-7830 Vinderup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Joca, Industrivej 6, DK-7830 Vinderup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-Århus: Massespektrometer REGION MIDTJYLLAND, MEDICO-TEKNISK AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af et massespektrometer. Der er indkøbt massespektrometre. Dette udbud omfatter LC-MS-MS udstyr som primært skal anvendes til kvantificering af medikamenter og misbrugsstoffer (<2000 dalton) i urin og serum, applikationer hvor høj følsomhed er påkrævet. CPV: Agilent Technologies Denmark A/S, Nærum Hovedgade 8, DK-2850 Nærum. Internetadresse (URL): Fax

31 DK-Frederikberg: Kørestole FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Genbrugshjælpemidler. Indkøb af genbrugshjælpemidler. CPV: , Invacare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby. Etac A/S, Egeskovvej 2, DK-8700 Horsens. Meyra Danmark K/S, Støberivej, DK-3660 stenløse. Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby. Invacare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby. InvaCare A/S, Sdr. Ringevej 37, DK-2605 Brøndby.

32 DK-Århus: Diagnostiske systemer REGION MIDTJYLLAND, MEDICO-TEKNISK AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af automatiseret udstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen. Indkøb af automatiseret udstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen. CPV: Ax-Lab A/S, Bygstubben 2, DK-2950 Vedbæk.

33 DK-København: Busser KOEBENHAVNS KOMMUNE V./ BOERNE OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af børnehavebusser / råbusser. Anskaffelse af børnehavebusser / råbusser til Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. CPV: Bus Center Vest A/S, Kokmose 7, DK-6000 Kolding.

34 DK-Hillerød: Persontransport, ikke rutekørsel REGION HOVEDSTADEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Liggende patientbefordring (sygetransport) i Region Hovedstaden. Liggende patientbefordring (sygetransport) uden krav til behandling eller medicinsk overvågning af patienten under transporten. Opgaven blev udbudt i 4 delaftaler svarende til geografisk afgrænsede områder (optageområder) hvortil sygetransporterne vil have den primære geografiske tilknytning. Der skal indenfor hver delaftale (optageområde) tilvejebringes følgende antal enheder med option på tilkøb og fravalg af enkeltenheder: Optageområde Nord Hverdage: Dag-aftenenhed, 4 Dagenheder. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed. Optageområde Midt Hverdage: Dag-aftenenhed, 4 Dagenheder, Aftenenhed. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed, Dagenhed. Optageområde Syd Hverdage: 2 Dagenheder, Aftenenhed. Lør-, søn- og helligdage: Dag-aftenenhed, Dagenhed. Delaftale 4: optageområde Byen blev annulleret ved bekendtgørelse 2008/S dateret og vil blive genudbudt. CPV: Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C. Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C. Falck Danmark A/S, Trindsøvej 4-0, DK-8000 Århus C.

35 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald VESTFORBRAENDING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Behandling af tungt affald. Modtagelse, registrering og behandling af tungt affald fra genbrugsstationer i Vestforbrændings interessentkommuner. Tungt affald er defineret som følgende fraktioner: Beton Tegl, mursten og gasbeton Jord, ler og grus. CPV: RGS 90, Selinevej 4, DK-2300 København S. Internetadresse (URL): Norrecco A/S, K-vej 9, Prøvestenen, DK-2300 København S. Internetadresse (URL): Norrecco, K-vej 9, Prøvestenen, DK-2300 København S. Internetadresse (URL):

36 DK-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Konsulentbistand i forbindelse med auktion over frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz. Begrænset udbud af bistand i forbindelse med auktion over frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz. Konsulenten skal bistå med forberedelse og gennemførelse af auktionen. Selve afhændelsen af frekvenserne forventes at kunne ske i oktober/november Det overvejes at adskille afhændelsen af frekvenserne i de to frekvensbånd tidsmæssigt, således at der først afholdes auktion over tilladelser i frekvensbåndet MHz og dernæst auktion over tilladelser i frekvensbåndet MHz. CPV: , , DotEcon Ltd, 7 Welbeck Street, UK-London WG 9XJ. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

37 DK-Gentofte: Gasdistribution DONG ENERGY S&D A/S ens betegnelse for kontrakten: Køb og levering af Turbine og Rotationsmålere. Køb og levering af Turbine og Rotationsmålere. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Elster Intromet A/S, DK-.

38 DK-Assens: Bygge- og anlægsarbejder ASSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Assens Kommune - Nyt Rådhus. Etablering af nyt rådhus i eksisterende bygninger i den tidligere fabriksbygning til Danisco i Assens. CPV: MT Højgaard A/S, Middelfartvej 28, DK-5200 Odense V. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

39 DK-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: stk. KAG anlæg til stue 5, Aalborg Sygehus Syd. stk. KAG anlæg til stue 5, Aalborg Sygehus Syd. CPV: Philips Medico A/S, Frederikskaj 6, DK-780 København K.

40 DK-Kokkedal: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter FREDENSBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU-udbud af fødevarer til storkøkkener i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Rammeaftale med flere aktører. Varighed 3 år. CPV: Hørkram Schulz Food Service A/S, Centervej, DK-480 Sorø. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

41 DK-Hjørring: Rengøring HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice i administrative bygninger i Hjørring Kommune. Rengøringsservice i 3 administrative bygninger i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler en for hver af de 3 bygninger. Vinduespolering udbydes som option til rengøringsservice. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5-7, DK-8700 Horsens. Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf Internetadresse (URL): Fax Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-København: Rengøring KOEBENHAVNS UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice i 0 bygningskomplekser under det Naturvidenskabelige Fakultet (ca m2), 26 adresser i Indre By (ca m2) og 6 adresser under det Humanistiske Fakultet (ca m2). Opgaven udbydes i 3 basisdelaftaler og kombinationsdelaftale. Basisdelaftalerne (en for hver af ovenstående fakulteter/områder) består flere bygningskomplekser/ adresser. Kombinationsdelaftalen består af de 3 basisdelaftaler. Den konkrete opdeling i delaftaler fremgår af bilag B. Der er mulighed for at anmode om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Det skal tydeligt fremgå af den ansøgende virksomheds ansøgning, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Skema til markering af delaftaler skal anvendes og kan hentes på internetadressen eller rekvireres ved henvendelse til Dansk Servicerådgivning, se bilag A til denne udbudsbekendtgørelse. Der en forudsætning for prækvalifikation på kombinationsdelaftalen, at der samtidig opnås prækvalifikation på de 3 basisdelaftaler. I forbindelse med tilbudsafgivelsen kan der afgives bud på en, flere eller alle delaftaler afhængig af prækvalifikation. Tilbudsgivere der er prækvalificeret til at afgive bud på alle 3 basisdelaftaler (og kombinationsdelaftalen) har samtidig mulighed for at afgive et bud på kombinationsdelaftalen i form af en rabat ved samtidig accept af de 3 basisdelaftaler i kombinationsdelaftalen.i forbindelse med tildelingen af ordren sammenlignes det bedste bud på de 3 basisdelaftaler med det bedste bud på kombinationsdelaftalen. Rengøringsservice skal på alle delaftaler udføres i henhold til INSTA 800:2006. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: Forenede Rengøring, Buddingevej 32-36, DK-2860 Søborg. Tlf Internetadresse (URL): Fax

43 DK-Varde: Forsikringstjenester VARDE BOLIG ADMINISTRATION A.M.B.A. Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Bygnings- og løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervsansvar, Motorkøretøjsforsikring, entrepriseforsikring, edb-forsikring. CPV: if Forsikring, Stamholmen 59, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

44 DK-Kolding: Reparation og vedligeholdelse af anlæg KOLDING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligehold af teknisk anlæg i Kolding Kommune. Opgaven omfatter drift og service af byggeteknisk anlæg, bl.a. ventilation, køl, vand, varme, automatik samt CTS på hovedsagelige skoler i Kolding Kommune. CPV: , , , Glenco A/S, Albuen 4, DK-6000 Kolding. E-post:

45 DK-Herning: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad HERNING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af lovpligtig energimærkning. Udførelse af lovpligtig energimærkning. CPV: Grontmij / Carl Bro, Sofiendalsvej 94, DK-9200 Aalborg SV. Tlf Internetadresse (URL):

46 DK-København: Kabellægningsarbejder A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Kabellægningsarbejder. Undersøisk kabel. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: NKT Cables A/S, Toftegårdsvej 25, DK-4550 Asnæs. Peter Madsen Rederi A/S og Svensk Sjöentreprenad AB, co. Søren Nymarksvej 8, DK-8270 Højbjerg.

47 DK-København: Præfabrikerede konstruktioner A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Præfabrikerede konstruktioner. Vindkraftanlæg. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Aarsleff/Bilfinger Berger - Joint Venture, Lokesvej 5, DK-8230 Aabyhøj.

48 DK-København: Vindmøllepark A/S STOREBAELT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Vindmøllepark. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Vestas Offshore A/S, Alsvej 2, DK-8940 Randers SV.

49 DK-Ballerup: Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer FORSVARETS MATERIEL TJENESTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om levering af Løfte-, Træk- og Surringsgrej m.v. Anskaffelse af løftegrej, anhugningsgrej, hejsemateriel, trækmateriel og surringer med en primær arbejdsbelastning på -5 tons. Det er ikke et krav at den enkelte leverandør skal kunne levere hele produktsortiementet. Leverandøren skal kunne levere serviceydelser i form at reparation, montage og rådgivning. Alle produkter og teknisk dokumentation skal opfylde Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav indenfor produktområdet. Certifikater skal kunne godkendes af relevant klassifikationsselskab, som f.eks. Det Norske Veritas (DNV). CPV: Certex Danmark A/S, Trekanten 6-8, DK-6500 Vojens.

50 DK-Ballerup: Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer FORSVARETS MATERIEL TJENESTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om levering af Løfte-, Træk- og Surringsgrej m.v. Anskaffelse af løftegrej, anhugningsgrej, hejsemateriel, trækmateriel og surringer med en primær arbejdsbelastning på - 5 tons. Det er ikke et krav at den enkelte leverandør skal kunne levere hele produktsortiementet. Leverandøren skal kunne levere serviceydelser i form at reparation, montage og rådgivning. Alle produkter og teknisk dokumentation skal opfylde Arbejdstilsynets og Søfartsstyrelsens krav indenfor produktområdet. Certifikater skal kunne godkendes af relevant klassifikationsselskab, som f.eks. Det Norske Veritas (DNV). CPV: Fyns Kran Udstyr A/S, Brændekildevej 37, DK-5250 Odense SV.

51 DK-København: Forsikringstjenester COPENHAGEN MALMOE PORT AB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikring. Forsikring: Ansvar, terminalansvar, transport, all risk, motor, arbejdsskade, rejse, D&O, Crime. CPV: Zurich, Stampgatan 4, S-4 0 Göteborg. Internetadresse (URL): Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, DK-790 København V. Internetadresse (URL): Trygg-Hansa, Scheelegatan 23, S Stockholm. Internetadresse (URL):

52 DK-Esbjerg: Cd-rommer ESBJERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Esbjerg lydavis. Esbjerg Lydavis er en selvejende institution, hvis formål er at udgive lokale nyheder og informationer på CD i Daisyformat, til blinde og svagsynede borgere i Esbjerg kommune. Opgaven består af redigering, indlæsning, kopiering og forsendelse af en lydavis til ca. 220 abonnenter. CPV: , Ordlyd v. Jørgen Jørgensen, Marsvænget 9, DK-670 Esbjerg v.

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere