WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber"

Transkript

1 WORKSHOP 300 studerede støber havegriller UDDANNELSE mere betonviden til ingeniørstuderende DANSK OPFINDELSE måler betons flydeegenskaber ADDITIVER nu også til betonvarer NOVEMBER 22. ÅRGANG

2 Hold produktkvaliteten i perfekt balance... med 3 stærke værktøjer, der nemt og hurtigt hjælper dig med optimal produktionsstyring og kvalitetssikring BV1338/1339/ er en programpakke til håndtering og dokumentation af måle- og kontroldata om belægningssten, fliser og kantsten iht. de nye regler i DS/EN 1338/1339/1340. Programmerne beregner, om resultaterne opfylder kravene til styrker og måltolerancer. Forskellen tæller... Interesseret i at vide mere? Kontakt CtO og modtag en GRATIS 30 dages demoversion B10 MARKETING TempSim - simulerer betonens hærdeproces med hensyn til temperaturforløb, modenhedsog styrkeudvikling. Programmet gør det muligt at planlægge støbeopgaver og forudse eventuelle hærdningsproblemer. Recept håndterer de mange regler og kontrolpunkter i DS/EN 206 med den tilhørende danske tillægsstandard DS Programmet fremstår yderst brugervenligt og med væsentligt flere faciliteter end nogensinde. Aalborg Portland A/S Tel: Fax: Internet:

3 ISSN X Nr årgang November Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: Dansk Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udgivere Dansk Beton Industriforening Betonelement-Foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Henrik Olsen Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- (4 numre) Løssalg kr. 65,00 excl. moms Indhold Nye additiver... 5 Aftale skal sikre gode belægninger.. 9 Betonvarekontrollen frygter for kvaliteten Kemisk hovedbrud på vej Mere betonviden 14 Fuld fart på Center for Betonuddannelse Nyt målesystem giver bedre styr på betons flydeegenskaber Den rette analysemetode er afgørende ved undersøgelse af betonslam Vor Gud han har så fast en borg Blokløsninger klarer kommende energikrav Nye autoværn.. 24 Betonpyramider sikrer god akustik Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion 28 Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening Betongriller lover godt for fremtiden Om nogle år står Danmark med et næsten trehundrede nyuddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og betonmagere, der fra begyndelsen har en positiv opfattelse af beton og de mange muligheder, som beton byder på. Det er ikke en urimelig spådom på baggrund af en stor og spændende firedages workshop, som fandt sted i Aalborg i slutningen af oktober Workshoppen havde deltagelse af ca. 270 nystartede studerende og lærlinge fra Aalborg Universitets Institutter for Arkitektur & Design og Bygningsteknik, Nordjyllands Erhvervsakademi og AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri. Det store arrangement blev til i samarbejde med Aalborg White og Unicon A/S, der leverede hvid beton til ugens store højdepunkt: En holdkonkurrence, hvor deltagerne på tværs af fagskel i grupper på personer skulle designe og fremstille en grill. Bag det utraditionelle og tværfaglige arrangement stod Center for Betonuddannelse, som er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri, Aalborg Portland A/S og AMU Nordjylland. Workshoppen skulle dels åbne de studerendes øjne for de mange spændende muligheder inden for beton, dels formidle en række andre budskaber. Blandt andet, at et succesfuldt bygningsværk fordrer et godt samarbejde mellem alle faggrupper. Arrangørerne ville også overfor omverdenen sætte fokus på det paradoks, at unge forgæves søger læreplads som tømrer, mens der er ledige lærepladser inden for den nært beslægtede erhvervsuddannelse som bygningsstruktør, hvor der arbejdes med armering, forskalling, montage af bygningselementer og alle andre former for betonarbejder. Den vellykkede grillstøbning med mere sætter en tydelig streg under, at Center for Betonuddannelse der faktisk kun har eksisteret i to år virkelig kan gøre en forskel. Centret har gennemslagskraft og evner at finde opbakning hos sine samarbejdspartnere, så de gode ideer bliver ført ud i livet. Allerede i foråret fik Center for Betonuddannelse Byggeriets Uddannelsespris. Fuldt og helt fortjent, ingen tvivl om det. Men på en måde også en skam for hvad skal byggeriet så give dem nu... LÆS ARTIKLERNE OM WORKSHOPPEN OG CENTER FOR BETONUDDANNELSE PÅ SIDE 16 Forsiden GUG KIRKE HAR BETON MED FORSKELLIGE OVERFLADER BÅDE UDVENDIGT OG INDVENDIGT. ARKITEKTER: INGER OG JOHANNES EXNER. FOTO: JBN ADRESSEÆNDRING BRUG jbn

4 SKAKO MODULAR serien En nyhed fra SKAKO til alle producenter i f rdigbeton- og betonvareindustrien Kvalitet uden kompromiser Bliv inspireret af mulighederne i de tre forskellige niveauer : MODULAR Primary serien MODULAR Advanced serien MODULAR Premier serien

5 Nye additiver skræddersyet til betonvarer EFTER TO ÅRS UDVIKLING ER DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS NU KLAR TIL AT SENDE ADDITIVER BASERET PÅ SPECIALDESIGNEDE POLYMERER PÅ MARKEDET. Producenter af betonvarer skal nu have lige så gode muligheder for at bruge avancerede additiver som fx producenter af fabriksbeton og betonelementer. Det mener Degussa Construction Chemicals, som derfor har udviklet en række additiver rettet mod at optimere produktionen af betonvarer som fliser, belægningssten, blokke og rør. Tilsætningsstoffer til brug ved produktion af betonvarer er hidtil blevet mere eller mindre overset af leverandørerne. I dag udgør produkter til betonvareproduktion kun syv procent af additivmarkedet. Men efter to års udviklingsarbejde er vi nu klar til vækst, sagde president Don Cronin fra Degussa Admixture Systems Europa, da den nye produktlinie, RheoFIT, blev præsenteret for den europæiske fagpresse i oktober forskellige additiver I alt består produktlinien af 11 additiver, som ifølge virksomheden er udviklet til at opfylde forskellige, konkrete behov og give producenter af betonvarer en række fordele. Blandt mulighederne er større slutstyrke, hurtigere styrkeudvikling, kortere produktionstid, mindre udblomstring, bedre frost/tø-egenskaber, jævnere fordeling af farvepigmenter og bedre overfladeegenskaber. Omvendt kan producenten vælge at fastholde kvaliteten for til gengæld at optimere recepten og fx opnå et lavere cementforbrug. Degussa Construction Chemicals har afprøvet RheoFIT-produkterne i flere virksomheder og rapporterer blandt andet om resultater som et 12 procent lavere cementforbrug, en cyklustid på 18,8 sekund nedsat med 1,4 sekund og en otte timer kortere hærdeperiode. Skræddersyede polymerer Baggrunden for forbedringerne er polymere stoffer, der er designet til at FORTSÆTTES SIDE 7 5

6 6

7 FORTSAT FRA SIDE 5 give en bedre fordeling af partikler i den friske beton og til at virke smørende, så betonen bliver nemmere at komprimere. Vi har arbejdet med nanoteknologi for at nå frem til de nye tilsætningsstoffer, som både bygger på elektrostatisk frastødning og steriske effekter mellem molekylerne, forklarede Senior Research Chemist Nicoletta Zeminian fra Degussa Construction Chemicals. Den bedre dispersion og tribologi giver produktionsmæssige fordele som større formfyldningsevne og mindre behov for vibration. Samtidig bliver betonen tættere, og hydratiseringsgraden stiger, så cementen udnyttes bedre. Ny testmetode Et væsentligt led i udviklingsarbejdet var en ny testmetode til at simulere betonens samspil med produktionsudstyret. Metoden kan give et bud på produktiviteten og det nødvendige energiforbrug ved produktion af betonvarer. Det har været en bremse for innovation, at det hidtil ikke har været muligt at lave pålidelige laboratorieforsøg med effekten af nye tilsætningsstoffer til betonvarer, sagde Degussa Construction Chemicals forskningschef Roberta Magarotto på pressekonferencen i Edinburgh. Derfor udviklede forskerne Degussa PEM (Production Effeciency PATERSONS OF GREENOAKHILL LTD. LIDT UDEN FOR EDINBURGH FREMSTILLER BLOKKE TIL BOLIGBYGGERI. VIRKSOMHE- DEN BRUGER PRIMÆRT DE NYE ADDITIVER TIL AT NEDSÆTTE HÆRDETIDEN, ØGE DEN TIDLIGE STYRKE FOR HURTIGERE AT KUNNE EFTERBEHANDLE PRODUKTERNE OG REDUCERE ANTALLET AF PRODUK- TIONSFEJL. Method), der tager højde for, at den friske beton ved formfyldning bliver udsat for både tryk og forskydning. Testmetoden bygger på cylinderformede prøveemner, der fremstilles med en kombination af rotation og aksialt tryk. Antallet af rotationer, der er nødvendig for at opnå en given massefylde, bliver derved et mål for betonens formfyldningsevne og vibrationsbehov. jbn DEGUSSA PEM PRODUCTION EFFE- CIENCY METHOD BRUGER EN KOM BINATION AF TRYK OG ROTA- TION TIL AT SIMULERE BETONVARE- BRANCHENS PRODUKTIONSUDSTYR. ANTALLET AF ROTATIONER FOR AT OPNÅ EN GIVEN MASSEFYLDE, ER ET MÅL FOR BETONENS FORMFYLDNINGS- EVNE OG VIBRATIONSBEHOV. Huskeliste ved indkøb af formolier til betonstøbning: Ren afforskalling Ingen lufthuller Ingen misfarvning Bedste arbejdsmiljø Vegetabilsk bionedbrydelig Pris (vigtigt!) Rigtige formolier siden 1962 Benol Aps Geminivej Greve Tlf Fax

8 FINGERSPITZ* 8

9 HÅNDSLAGET MELLEM BELÆG- NINGSFRAKTIONEN, DANCERT OG BVK GÅR UD PÅ AT SIKRE GODE BELÆGNINGER VED FRIVILLIGT AT FRASKRIVE SIG RETTEN TIL AT PRODUCERE LAVERE KVALITET, SELV OM PRODUKTERNE VILLE KUNNE CE-MÆRKES. Aftale skal sikre gode belægninger BELÆGNINGSFRAKTIONEN I DBI, DANCERT OG BVK HAR GIVET HÅNDSLAG PÅ IKKE AT ACCEPTERE DEN LAVE KVALITET, DER FORMELT BLIVER MULIG MED NYE STANDARDER. Godt i gang med CE-mærkning På forhånd var der en vis usikkerhed hos de danske producenter af betonvarer over den obligatoriske CE-mærkning, der blev en realitet i begyndelsen af Men det gik forholdsvis smertefrit. Det skyldes blandt andet, at Belægningsfraktionen oprettede et teknisk udvalg, der via hjemmesiden har svaret på medlemmernes spørgsmål og fortolket teksten, hvor der har været brug for det, siger civilingeniør Søren Gleerup fra Gleerup RCI, som er teknisk konsulent for DBI s Belægningsfraktion. Det er forsat muligt at stille spørgsmål til udvalget på hjemmesiden, der også viser tidligere spørgsmål og svar. Dansk Beton Industriforenings Belægningsfraktion, Dancert og Betonvarekontrollen har indgået en aftale, der skal sikre kvaliteten af danske betonvarer i forbindelse med, at den nye CE mærkning og dermed de nye europæiske standarder på området stiller betydeligt lempeligere minimumskrav end de nu ophævede danske standarder. De europæiske standarder er DS/ EN 1338, DS/EN 1339 og DS/EN Standarderne indeholder prøvningsmetoder og krav til henholdsvis belægningssten, fliser og kantsten. De tre standarder har afløst de tidligere danske standarder på området. Problemet med CE-mærkningen er, at den ud over krav om en beskeden minimumsstyrke stort set ikke stiller kvalitetskrav til produkterne, bl.a. fordi det var umuligt at blive enige på europæisk plan, siger civilingeniør Søren Gleerup fra Gleerup CE BVK/Dancert Styrke 3,5 MPa 4,0 MPa Frost-tø bestandighed + Afvigelser på længde, bredde og tykkelse + Afvigelser på diagonaler + Planhed + SKEMAET VISER MED FLISER SOM EKSEMPEL DE SUPPLERENDE KRAV, SOM BVK OG DANCERT OVERVÅGER, OG MINIMUMSKRAVENE FOR CE-MÆRKNING. FORTSÆTTES SIDE 11 9

10 RCI, som er teknisk konsulent for DBI s Belægningsfraktion. De manglende kvalitetskrav skyldes også, at CE-mærkningen fokuserer meget på sikkerheden, og da risikoen ved at anvende betonbelægningssten, fliser og kantsten ikke er stor, er kravene lave. Elendige produkter er lovlige Det eneste kvalitetskrav for at måtte CE-mærke sit produkt er en minimumstyrke, der vel at mærke ligger under det tidligere niveau. I mange af klasserne er kravene meget små set med danske øjne. Derfor er det muligt helt lovligt at sænke kvaliteten af betonvarer betydeligt, for eksempel hvad angår styrke og afskalning. Det er med andre ord i orden at lave et elendigt produkt, blot det ikke medfører en sikkerhedsrisiko. Det kan på længere sigt blive til stor skade for de seriøse producenter, som har gjort en stor indsats for at opretholde et højt kvalitetsniveau til gavn for kunder og samfundsværdier. Problemerne med at blive enige førte til en nødløsning, hvor hvert enkelt land skulle udarbejde et nationalt tillæg med landets egne, supplerende krav. Dermed kunne man tro, at problemerne var løst. Men sådan skulle det ikke være. De supplerende krav er nemlig ikke bindende. Vi udarbejdede et nationalt tillæg med danske kvalitetskrav i regi af Dansk Standard. Men det var noget af en overraskelse for branchen, at tillægget kun har status som vejledende. Virksomhederne behøver ikke overholde de danske kvalitetskrav for lovligt at markedsføre produkterne, fortsætter Søren Gleerup. Håndslag Håndslaget mellem Belægningsfraktionen, Dancert og BVK går derfor ud på frivilligt at fraskrive sig retten til at producere lavere kvalitet. Produkterne skal som minimum opfylde kravene i den danske vejledning. Hvis produktet er mærket med enten Dancerts mærke eller BVK s trekantmærke ved man derfor som kunde, at der er tale om et ordentligt produkt, siger Søren Gleerup. Alle medlemmer af Belægningsfraktionen skal være tilsluttet en tredjepartsovervågning. jbn Revideret Teknisk Håndbog Belægningsfraktionen udgiver nu en revideret udgave af den tekniske håndbog for anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af betonbelægninger. Den ny udgave er blandt andet revideret på baggrund af de nye standarder på området. Håndbogen kan købes via Total Performance Control Hvordan opnås høj betonkvalitet med forlænget bearbejdelighed? Beton skal opfylde en række krav, alt afhængigt af brugerens behov, dets anvendelse og det miljø, som det placeres i. For færdigbetonproducenten er økonomisk betonproduktion meget vigtig, entreprenøren ønsker en beton med lang bearbejdelighed og nem udstøbning, og den projekterende er interesseret i høj styrke og lang levetid. For at løse disse problemer samtidig har Degussa Construction Chemicals lanceret Total Performance Control TM -konceptet. Superplastificeringsmidlet Glenium SKY er et nøgleelement i Total Performance Control TM -konceptet. Degussa Construction Chemicals Denmark A/S, Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro Telefon , Fax , Adding Value to Concrete 10

11 BETONVAREKONTROLLEN FRYGTER FOR KVALITETEN, FORDI DET ER LANGT NEMMERE AT CE-MÆRKE BETONVARER END AT BRUGE DET DANSKE TREKANTMÆRKE. TREKANTMÆRKET BETYDER, AT DER STILLES EN BRED VIFTE AF KVALITETSKRAV, SOM ER AFSTEMT TIL AT GIVE LANG LEVETID, SMUKT UDSEENDE OG EN NEM ARBEJDSPROCES UNDER DANSKE FORHOLD. Betonvarekontrollen frygter for kvaliteten KVALITET I FARE: DET ER LANGT NEMMERE AT CE-MÆRKE BETONVARER END AT BRUGE DET DANSKE TREKANTMÆRKE. BVK FRYGTER, AT DET KAN SENDE KVALITETEN PÅ RUTSCHETUR. Kravene bag det obligatoriske CEmærke på betonvarer er så lempelige, at Betonvarekontrollen (BVK) nu advarer om, at den ellers høje danske kvalitet på området kan være på vej ned ad en glidebane til skade for både holdbarhed og udseende. CE-mærket kan nemlig ud fra filosofien et mærke er vel et mærke få nogle producenter til at spare BVK s frivillige danske Trekantmærke væk. Men det kan være risikabelt at opfatte CE-mærket som et kvalitetsstempel. Et CE-mærke betyder kun, at der findes en europæisk standard på området, og at sikkerhedskravene i denne er overholdt. Trekantmærket betyder derimod, at der stilles en bred vifte af kvalitetskrav, som er afstemt til at give lang levetid, smukt udseende og en nem arbejdsproces under danske forhold. Kvalitetsmærke Trekantmærket på en betonvare er kvalitetsmærket, som jeg vil opfordre alle danske producenter til at anvende. Og både den store bygherre, med ansvar for holdbart byggeri, og gør-det-selv-manden, der laver en ny terrasse, bør i egen interesse kun købe Trekantmærkede betonvarer, oplyser Jack Anderson, der er daglig leder af BVK, Betonvarekontrollen i Danmark. For eksempel kan betonvarer CEmærkes ganske lovligt, selv om produkterne ikke opfylder helt almindelige krav til form og dimensioner, som de findes i de danske standarder for betonvarer. Tilsvarende er det tilladt at CE-mærke betonvarer uden at dokumentere produkternes frostbestandighed. CE-mærke uden kontrol Det er ikke mindst meget uheldigt i Danmark, hvor vinterklimaet hyppigt veksler mellem frost og tø, siger Jack Anderson. En meget stor forskel på de to mærker er også, at BVK gennemfører to årlige kontrolbesøg hos tilsluttede virksomheder. CE-mærket kræver blot en erklæring fra virksomheden om, at den overholder den europæiske standard. Jeg frygter, at der kommer flere og flere produkter på markedet, som kun er CE-mærkede, og som derfor ikke behøver overholde kravene i de relevante danske standarder. Det kan underminere BVK s mangeårige og samfundsnyttige arbejde med Trekantmærket, siger Jack Anderson. jbn 11

12 Kemisk hovedbrud på vej til mange betonvirksomheder VIRKSOMHEDER I BETONBRANCHEN BØR ALLEREDE NU FORBEREDE SIG PÅ NYE REGLER FOR KEMIKALIER OG ARBEJDSMILJØ, MENER EKSPERT. REACH, de kommende EU-regler for kemikalier og arbejdsmiljø, kommer til at volde hovedbrug i mange virksomheder i betonbranchen. Det forudser akademiingeniør, økonom Kirsten Pommer fra Teknologisk Institut på baggrund af, at virksomhederne efter de nye regler selv skal dokumentere sikkerheden ved brug af kemikalier og materialer. Reglerne træder i kraft i 2006 eller senest REACH betyder Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De nye, fælleseuropæiske regler gør op med, at myndighederne beskytter arbejdsmiljøet ved hjælp af bl.a. faremærkning. Fremover skal industrien selv dokumentere gener og problemer. Det bliver en udfordring for virksomheder, der ikke har kemikere ansat. Virksomhederne skal udarbejde betydeligt mere dokumentation end i dag, siger Kirsten Pommer. I første omgang skal producenterne af kemiske stoffer levere en omfattende dokumentation med produktet. Men også brugerne står overfor nye krav. På baggrund af kemikalieproducentens dokumentation og virksomhedens anvendelse af kemikalierne skal brugeren udarbejde sin egen dokumentation og vurdering. De nye krav falder i fire hovedgrupper: Virksomhederne skal vurdere, hvordan det enkelte produkt påvirker mennesker og miljø i en given anvendelsessituation og indarbejde dette i et udvidet datablad. Alle kemiske stoffer, som virksomheden bruger i mængder på over ét ton pr. år, skal registreres. Særligt farlige kemiske stoffer bliver forbudt. Brug af betænkelige stoffer skal godkendes. Også en anden nyskabelse er på vej. BST er ved at blive afløst af en ny ordning, hvor virksomhederne inddeles i tre grupper og tildeles henholdsvis en grøn, en gul eller en rød smiley for arbejdsmiljøet. Det sker på baggrund af et tilsyn. Både REACH og smileyordningen er gode årsager til at få styr på virksomhedens kemikalier nu. Jo bedre overblik en virksomhed har, desto lettere vil det være at få den grønne smiley. Så både af hensyn til medarbejderne og økonomien gælder det om at komme i gang, mener Kirsten Pommer. Virksomheder med en grøn smiley har et godt arbejdsmiljø og behøver ikke købe ekstern rådgivning. NYE, FÆLLESEUROPÆISKE REGLER GØR OP MED, AT MYNDIGHEDERNE BESKYTTER ARBEJDSMILJØET VED HJÆLP AF BL.A. FAREMÆRKNING. FREMOVER SKAL INDUSTRIEN SELV DOKUMENTERE GENER OG PROBLEMER. Gode råd om virksom hedens kemikalier Skab overblik over de kemikalier, der står på hylderne lige nu. Lav en liste over produkterne, og hvor de er købt. Bed leverandørerne om oplysninger. Overvej for hvert enkelt produkt, om der overhovedet er brug for det. Ryd op i kemikalielisten med det samme. Fjern så vidt muligt betænkelige stoffer og stoffer, der bliver forbudt. Undgå at købe kemikalier fra leverandører uden for EU. Virksomheden kan selv komme til at stå med den fulde dokumentationspligt. Den gule smiley signalerer få problemer, og at virksomheden har brug for midlertidig ekstern rådgivning. Den røde smiley betyder, at arbejdsmiljøet skal forbedres væsentligt, og at virksomheden har brug for en fast ekstern rådgiver. jbn ADRESSEÆNDRING BRUG ABONNENTER HAR NYE MULIGHEDER PÅ SE TIDLIGERE UDGAVER AF DANSK BETON PÅ 12

13

14 Mere betonviden til nye bygningsingeniører EFTER DØRSMÆK OG FORANDRINGER ER UDDANNELSEN TIL BYGNINGSINGENIØR PÅ DTU NU TRIMMET TIL FREMTIDEN. En gevaldig omvæltning. Det er, hvad bygningsingeniørudannelsen på DTU har været udsat for, siden Byg DTU blev etableret i En institutleder og en professor har smækket grundigt med døren, en ny strategi er kommet til og et generationsskifte er gennemført. Men så er uddannelsen også trimmet til fremtiden, fastslog institutleder Jacob Steen Møller fra Byg DTU på Dansk Betondag i Vejle midt i september Og til glæde for betonfolket er der samtidig gjort op med et gammelt ankepunkt, at det i G SET PÅ DANSK BETONDAG HØRT OG SET PÅ DANSK BETOND SPAR PENGE MED SELVUDTØRRENDE BETON Brug af selvudtørrende beton vil i mange tilfælde betyde en klækkelig økonomisk gevinst inden for byggeperioden, selv om der på kort sigt er tale om en merudgift. Ved at bruge selvudtørrende beton til gulve kan man reducere byggetiden og spare dyr affugtning. AKADEMIINGENIØR JENS MEJER FREDERIKSEN, BIRCH & KROGBOE BESTEMMELSE AF REOLOGI Vi har udviklet en prototype til en system, der kan bestemme de reologiske parameter af SCC. Systemet hedder 4C Auto Slump Flow. SENIORKONSULENT CLAUS PADE, TEKNOLOGISK INSTITUT RIGTIG JUTNING AF GULVE Jutning af SCC-gulve er en afgørende proces. For tidlig eller for kraftig jutning øger risikoen for huller i overfladen og ujævnheder. SEKTIONSLEDER TOMMY B. JACOBSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT HOVEDBANEGÅRD HOLDER 50 ÅR UDEN VÆSENTLIG VEDLIGEHOLDELSE Det synlige resultat af betonrenovering og ombygning af Københavns Hovedbanegård er umiddelbart kun en moderniseret forpladsindretning og et par mindre perronforlængelser. Men det betragtelige entreprisearbejde dækker over en bro- og bygningskonstruktion, der gennem de senere år har krævet betydelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder, og som fremover vil få forlænget levetiden med mindst 50 år uden væsentlig vedligeholdelse. CIVILINGENIØR MOGENS BIRKOV ANDERSEN, CARL BRO AS 14

15 mange år har været muligt at blive bygningsingeniør næsten uden at vide noget om beton. Den nye bygningsingeniøruddannelse har tre overordnede spor. To diplomingeniøruddannelser, Architectural Engineering og bygningsingeniør, hver på 3 1 /2 år, og civilingeniøruddannelsen, der begynder med en treårig bachelor i byggeteknologi efterfulgt af en toårig kandidatuddannelse. Civilingeniøruddannelsen har fire linier: Anlæg, Bygningskonstruktion, Installation og Byggeledelse. Betonviden indgår i særlig grad i uddannelsen til diplom-bygningsingeniør og i civilingeniøruddannelsens linier for anlæg og bygningskonstruktion. Disse studerende får praktisk erfaring med materialer og eksperimentelle metoder til materialekarakterisering gennem laboratoriekursus og virksomhedsbesøg. Endvidere får de et grundlæggende kendskab til betons struktur og egenskaber, så de herved erhverver forudsætninger for korrekt valg af delmaterialer og for teknisk og økonomisk korrekt fremstilling og brug af beton, fortalte Jacob Steen Møller. På kandidatuddannelsen planlægger Byg DTU at oprette nye kursusforløb om avanceret betonteknologi. På programmet er for eksempel hærdeteknologi, nye betontypers egenskaber, udførelsesteknologi, avancerede målemetoder, holdbarhed og levetidsprojektering samt reparation og vedligeholdelse. På længere sigt vil Byg DTU desuden lægge større vægt på emner som videregående økonomisk estimering, ressourceøkonomi og livscyklusanalyse, der er relevante for specialister i beton på kandidatniveau. jbn AG HØRT OG SET PÅ DANSK BETONDAG HØRT OG SET PÅ DA PROBABILISTISK LEVE- TIDSDESIGN I SYDKOREA DuraCrete-metoden er en af de få probabilistisk baserede metoder, som tager højde for usikkerheden af miljøets aggressivitet, nedbrydningsmekanismer og materialeegenskaber. Vi anvender metoden i forbindelse med levetidsdesignet for den armerede beton i bro- og tunnelkonstruktionerne og tunneler for den faste forbindelse mellem den sydkoreanske storby Busan og øen Geoje. DIPLOMINGENIØR CAMILLA ØSTERGAARD ODGAARD, COWI LEV GODT OG SOV TRYGT I ET BETONELEMENTHUS Brandprøvning viser, at huldæk besidder fortrinlige brandegenskaber. Og betonbranchen leverer nu dokumentation for, at beton som byggemateriale og et sundt indeklima er to størrelser, der let går hånd i hånd. Så nu er det bevist, at man kan leve og sove trygt i et betonelementhus. DIREKTØR POUL-ERIK HJORTH, BETONELEMENT-FORENINGEN MANGLENDE VIDEN OM REVNER Eksistensen af paradokser, uklarheder og manglende dokumentation samt ikke mindst manglen på praktiske erfaringer med revners reelle betydning må og skal give anledning til at foretage en mere nuanceret vurdering af revner og krav til revnevidder således, at de revner der rent faktisk er farlige, undgås. AKADEMIINGENIØR CARSTEN HENRIKSEN, VEJDIREKTORATET Alle indlæg fra Dansk Betondag kan findes på 15

16 Undgå ubehagelige overraskelser Fuld fart på Center for Betonuddannelse FLERE NYSKABELSER PÅ VEJ. BLANDT ANDET EN KONSTRUKTØRUDDANNELSE MED SPECIALE I BETON. Center for Betonuddannelse i Aalborg er kommet flyvende fra start. Cirka elever har været gennem et af centrets uddannelsestilbud i løbet af de første to sæsoner siden etableringen i Det er gået efter planen. Vi er blevet det førende uddannelsessted på den håndværksmæssige front for beton. Det har givet elever fra Gedser til Nuuk på centret, siger konsulent Torben Andersen fra Center for Betonuddannelse, der i foråret 2005 blev tildelt Byggeriets Uddannelsespris for sine aktiviteter. Centret er det eneste sted i Danmark, der tilbyder uddannelsen som betonmager. Det overordnede mål er at yde en helhedsorienteret indsats for betonindustrien på alle niveauer og at skabe sammenhæng mellem industri og forskning. Blandt andet er centret nu i gang med at skabe LECA letfyld er uden tvivl en nem, billig og gennemprøvet metode til at opnå optimal stabilitet for anlægs- og bygningskonstruktioner. LECA letfyld leveres i 3 sorteringer afhængig af krav til densitet og styrke: LECA-ærter 4-10mm LECA-nødder 10-20mm LECA let usorteret Rekvirer vores brochure LECA letfyld Geotekniske løsninger ved at ringe til LECA-Byggeinformation eller besøge vores hjemmeside på i grunden det bedste underlag Tlf.: ProService Betongriller på workshop Cirka 300 unge mennesker fra en række uddannelser fik i oktober 2005 øjnene op for betons store muligheder og endda gastronomiske perspektiver. Det skete på en workshop, arrangeret af Center for Betonuddannelse i Aalborg sammen med Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, AMU Nordjylland, Unicon A/S og Aalborg White. Workshoppen samlede kommende ingeniører, arkitekter, designere, konstruktører og betonmagere om den opgave at designe og fremstille en grill i hvid beton. I alt tog det fire dage. De første to dage gik med undervisning i betonteori og æstetik. Dernæst stod den på formbygning udstøbning i tre store haller. Den sidste dag var måske den mest spændende med afforskalling, efterbehandling og bedømmelse af et dommerpanel, der blandt andre bestod af repræsentanter for det danske kokkeungdomslandshold. jbn 16

17 VI ER BLEVET DET FØRENDE UDDAN NELSESSTED PÅ DEN HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FRONT FOR BETON, SIGER KONSULENT TORBEN ANDERSEN FRA CENTER FOR BETONUDDANNELSE I AALBORG. mulighed for, at kommende bygningskonstruktører kan afslutte uddannelsen med et speciale i beton. Vi tror på, at vi kan påvirke nogle af de unge, der vælger konstruktørfaget, til at vælge beton som hovedfag, siger Torben Andersen. Tanken er blevet godt modtaget, og Torben Andersen regner med, at de første konstruktører med speciale i beton kan være færdiguddannede og klar til industrien i Jeg håber, at et hold på elever vil vælge dette speciale, siger han. For at nå målet er det vigtigt, at industrien bakker op med gæstelærere. Centret har i forvejen et godt samarbejde med en række virksomheder, og Torben Andersen er overbevist om, at det nok skal lykkes at få det nye speciale op at stå. Desuden er Center for Betonuddannelse gået i dialog Center for Betonuddannelse blev oprettet i 2003 i samarbejde mellem AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri og Aalborg Portland A/S. Centret er et landsdækkende viden- og kompetencecenter, som dækker alle behov for uddannelse og rådgivning af branchens medarbejdere. Uddannelserne på Center for Betonuddannelser omfatter både grund- og efteruddannelser. Centret er et tværgående fagligt miljø, der forener uddannelser som betonmager, struktør, reparationssvejser, betonlaborant, bygningskonstruktør, arkitekt, diplomingeniør, civilingeniør med det store udbud af AMU-uddannelser. Læs mere på med Norsk Betonforening om de norske kompetencekrav til alle, der arbejder med beton. Måske kan vi indarbejde de norske kompetencekrav i vores uddannelser. Det vil både styrke mulighederne for at arbejde i Norge og den danske betoneksport, siger Torben Andersen, der også oplyser, at en bedre uddannelse i opstilling af elementer er på vej for at højne arbejdssikkerheden. jbn Workshop blev stor succes Lørdag den 29. oktober 2005 er Torben Andersen fra Center for Betonuddannelse i Aalborg både en træt og en glad mand. Fire dagens workshop har været en succes, vinderne i design-og-støb-en-grill konkurrencen er fundet, og hovedbudskaberne gik ind hos de mange unge deltagere. Deltagerne blev både klar over de mange muligheder, der ligger i beton, og de lærte, at der er andre fag end deres eget, der også har betydning for slutresultatet, siger Torben Andersen. Interesserede kan læse mere om workshop en på VINDERPROJEKTET PRÆSENTEREDE SIG MED EN GRILLKYLLING AF FLAMINGO. SAGKYNDIGE DOMMERE MED SÆRLIG EKSPERTISE. FOTOS: ERIK KNUDSEN 17

18 Nyt målesystem giver bedre styr på betons flydeegenskaber DANSK OPFINDELSE KAN NEDSÆTTE ANTALLET AF KASSEREDE BETONBLANDINGER. Alle kender problemerne med at få tomatketchup ud af flasken. Først sker der ingenting og pludselig sker der alt for meget. Det skyldes, at der i modsætning til fx vand skal en vis påvirkning til for at få ketchup og andre såkaldte Bingham-materialer til at flyde. Tilsvarende er frisk beton et Bingham-materiale. Derfor har det hidtil været en udfordring at måle bearbejdelighed og flydeevne i blanderen til brug for styring af blandeprocessen. Men det laver den lille Odense-virksomhed CONVI nu om på med et nyt konsistensmåleudstyr, Visco Probe, der ifølge virksomhedens stifter, Niels Høll Nielsen, kan udrette små mirakler ved betonblanding. De fleste betonproducenter styrer tilsætningen af vand ved hjælp af et wattmeter og blandemesterens fornemmelse. Det er en upræcis metode, PÅ DANSK BETONDAG 2005 I VEJLE KUNNE INTERESSEREDE PRØVE AT LÆGGE ARM MED MÅLESYSTEMET. som jævnligt gør det nødvendigt at kassere en blanding., siger Niels Høll Nielsen, der har arbejdet med betonblandere i over 25 år; senest som udviklingschef hos SKAKO. Blandt andet er visningen på wattmeteret afhængig af mængden af beton i blanderen, slitagen på røreværkets skovle og olietemperaturen i gearkassen. Effektmålingen er desuden for enkel til at beskrive betons flydeegenskaber, der både afhænger af hvor stor en kraft, der skal til for at få betonen til at flyde, og hvor tyndtflydende betonen er, når flydningen begynder. Trådløs elektronik Visco Probe placeres på blanderens røreværk. Selve proben består af en elektronikdel, hvorfra en stålstang med en kugle for enden rager ned i NIELS HØLL NIELSEN HAR ARBEJDET MED BETONBLANDERE I OVER 25 ÅR; SENEST SOM UDVIKLINGSCHEF HOS SKAKO. betonen. Proben måler løbende betonens tryk mod kuglen ved hjælp af en strain gauge. Måleresultaterne sendes trådløst til en baseenhed uden for blanderen, og de behandlede data præsenteres på en pc og bruges til processtyring. I en modstrømsblander er der kun brug for en probe, hvorimod der skal bruges to i en enkeltroterende blander. Kernen i måleprincippet er nemlig, at der er brug for målinger, hvor proben bevæger sig gennem betonen med forskellig hastighed. 18

19 AF SENIORKONSULENT JØRN BØDKER, TEKNOLOGISK INSTITUT MÅLESYSTEMET BEREGNER BETONENS FLYDESPÆNDING OG VISKOSITET PÅ BAGGRUND AF PÅVIRKNINGEN AF PROBEN VED HENHOLDSVIS HØJ OG LAV HASTIGHED. Den rette analysemetode er afgørende ved undersøgelse af betonslam TEKNOLOGISK INSTITUT ANBEFALER BRUG AF GC-MS VED ANALYSE AF BETONSLAM FOR INDHOLD AF KULBRINTER. ELLERS KAN MÅLINGERNE IKKE SKELNE MELLEM KUL BRINTER OG VEGETABILSKE FORMOLIER. I modstrømsblanderen registrerer proben på grund af røreværkets bevægelse således både data, hvor hastigheden er høj og lav. I den enkeltroterende blander opnås det sammen ved at placere den ene probe nær centrum og den anden nær blandekarrets yderside. Målesystemet beregner betonens flydespænding og viskositet på baggrund af påvirkningen af proben ved henholdsvis høj og lav hastighed. Det betyder blandt andet, at mængden af beton i blanderen og de øvrige usikkerhedsfaktorer ved måling med wattmeter ikke har betydning for resultaterne. Nyttigt til SCC Måledata fra systemet er relative. De kan bruges til at lave en blanding med samme flydeegenskaber som en referenceblanding, men de kan ikke bruges til direkte at producere en blanding med en så og så stor flydespænding og viskositet, siger Niels Høll Nielsen, som ikke mindst fremhæver nytten af Visco Proben i forbindelse med SCC, hvor flydeegenskaberne er afgørende Han beskriver fordelen som mere ensartet kvalitet, lavere kassation, større kundetilfredshed, bedre dokumentation og mindre behov for menneskelig overvågning af produktionen. Det patentanmeldte system er afprøvet hos Centrum Pæle i Vejle og hos Spæncom i Ålborg. jbn Myndighederne har relativt skrappe krav til kulbrinteindholdet i jord til deponering, og de fleste myndigheder sidestiller betonaffald med jord, hvis det skal deponeres. Teknologisk Institut har for BIF, Ålborg Portland A/S og Miljøstyrelsen gennemført en kortlægning af problemstillingen. Hovedkonklusionerne er: Vegetabilsk olie og fedtsyre er ikke kulbrinte ellers ville en stor del af vor føde også skulle klassificeres som kulbrinte. Man skal analysere betonaffald ved hjælp af en metode, der kan skelne mellem formolie på basis af mineralolie og formolie på basis af vegetabilsk olie. Formolie på mineraloliebasis forurener. Al den formolie der sælges i Danmark havner enten i naturen eller i produkterne der er ikke meget der afleveres som kemikalieaffald til Kommunekemi. Formolie på vegetabilsk basis er en fornyelig ressource. Formolier Formolier er typisk enten baseret på mineralolie eller fremstillet på basis af vegetabilsk olie. Formolierne på mineraloliebasis giver anledning til en relativ høj koncentration af kulbrinte i betonaffaldet fra en typisk betonfabrik. Selvom de olier, der anvendes i mineraloliebaseret formolie, ofte er højt raffinerede olier, giver de alligevel anledning til et meget højt kulbrinteindhold i betonaffaldet. I stedet for kulbrinte baseret formolie kan man anvende formolie, der baseres på vegetabilsk olie. Vegetabilsk olie ligner en kulbrinte, men vegetabilsk olie er ikke hverken mil jømæssigt eller kemisk at regne for kulbrinte. Kulbrinterne består af kulstof og brint, og de frem stilles typisk af råolie. Vegetabilsk formolie baseres på madolie som fx rapsolie, der omsættes nemt i naturen. Kemiske analyser Betonaffald er typisk blevet analyseret for kulbrinte efter samme metode, som man benytter til analysere forurenet jord for kulbrinte. Forurenet jord, som skal analyseres for kulbrinte, stammer typisk fra oprensning efter et oliespild fx en utæt brændstoftank. Når det handler om betonaffald fra virksomheder, der anvender vegetabilsk baseret formolie, er det imidlertid afgørende, at man anvender en anden analysemetode, som gør det muligt at skelne mellem kulbrinte og vegetabilsk baseret olie. Teknologisk Institut anbefaler derfor, at der anvendes en analysemetode baseret på GC-MS (GasChromatografi MasseSpektrometri) ved analyse af betonslam. Denne metode kan skelne mellem mineralolie, fedtsyrer og fedtsyreestre. GC-MS metoden er ca. 50% dyrere end den oftest anvendte metode, som baseres på GC-FID (Gaschromatografi Flame Ionisation Detector). Seniorkonsulent Jørn Bødker, Teknologisk Institut 19

20 EN KIRKE MED SPÆNDENDE BETONOVERFLADER VOR GUD HAN HAR SÅ F Sådan kan man med en let omskrivning af Kingos salme beskrive Gug kirke, der blev opført i 1972 i pladsstøbt beton. Nærmest som et fæstningsværk præsenterer kirken sig på toppen af en lille bakke. Det er arkitekterne Inger og Johannes Exner, begge født i 1926, der har tegnet den funktionalistiske, næsten brutalistiske kirke, hvor spillet mellem mange forskellige betonoverflader både udvendigt og indvendigt understreger materialets mange muligheder. jbn Fremragende arkitektur Fremragende Fremragende arkitektur

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING T E M A : BRUG FOR STØRRE RØR Mere nedbør og en ny funktionspraksis kræver større rør BETONRØR DER BARE HOLDER Betonrør fra 1933 forsyner københavnerne med frisk vand R Ø R MESTERVÆRK AF SORT BETON Ordrupgaards

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG 3 2002 AUGUST 19. ÅRGANG TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE Creavision 2614 TEMA: HI Messe Nr. 3 19. årgang August 2002 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og

Læs mere

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet

Læs mere

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA. Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema: betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik 20 10 års succes Workshops

Læs mere

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema: betonnummer 4 November 2013 Tema: Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri 16 i aalborg 26 Højt og stort ved Limfjorden Megafedt at montere Montør elsker jobbet

Læs mere

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA Beton 2 Maj 2011 Bred vifte af krav til Femernbeton 120 års levetid kræver styr på mange parametre TEMA Tre store anlægsprojekter Succesfuld Bæredygtig Beton Konference Fire prisuddelinger og spændende

Læs mere

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Beton 2 Maj 2009 Drøn på i Århus Tema: Drøn på i Århus læs om de projekter, der vil forandre byen Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Fedt at arbejde med beton

Læs mere

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013 Beton 1 Februar 2013 Optimismen bobler i Aarhus Tilsyneladende er krisen forbi. Stor aktivitet og efterspørgsel efter byggeretter på havnen TEMA Betonprojekter Fornem beton til Grauballemanden Det ny Moesgaard

Læs mere

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012 Beton 3 August 2012 Mange måder at nedrive beton på Fra håndholdt værktøj til sprængladninger TEMA Nedrivning og bortskaffelse Danmarks mest komplekse nedrivning Det tager tre år bare at fjerne betonen

Læs mere

betonnummer 4 Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 Station med sildeben Beton på teatret Hvad beton også kan Tema:

betonnummer 4 Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 Station med sildeben Beton på teatret Hvad beton også kan Tema: betonnummer 4 november 2014 Tema: Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 8 Station med sildeben Kompleks beton ved Carlsberg 16 Beton på teatret Urpremiere i Aalborg 32 Hvad beton også kan

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Svejsning 3. Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: CE-mærkning EN 1090

Svejsning 3. Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: CE-mærkning EN 1090 3 Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: CE-mærkning EN 1090 LEDER Ingeniør Niels Ovesen, FORCE Certification. Hvorvidt resultatet af det netop

Læs mere

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere