WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber"

Transkript

1 WORKSHOP 300 studerede støber havegriller UDDANNELSE mere betonviden til ingeniørstuderende DANSK OPFINDELSE måler betons flydeegenskaber ADDITIVER nu også til betonvarer NOVEMBER 22. ÅRGANG

2 Hold produktkvaliteten i perfekt balance... med 3 stærke værktøjer, der nemt og hurtigt hjælper dig med optimal produktionsstyring og kvalitetssikring BV1338/1339/ er en programpakke til håndtering og dokumentation af måle- og kontroldata om belægningssten, fliser og kantsten iht. de nye regler i DS/EN 1338/1339/1340. Programmerne beregner, om resultaterne opfylder kravene til styrker og måltolerancer. Forskellen tæller... Interesseret i at vide mere? Kontakt CtO og modtag en GRATIS 30 dages demoversion B10 MARKETING TempSim - simulerer betonens hærdeproces med hensyn til temperaturforløb, modenhedsog styrkeudvikling. Programmet gør det muligt at planlægge støbeopgaver og forudse eventuelle hærdningsproblemer. Recept håndterer de mange regler og kontrolpunkter i DS/EN 206 med den tilhørende danske tillægsstandard DS Programmet fremstår yderst brugervenligt og med væsentligt flere faciliteter end nogensinde. Aalborg Portland A/S Tel: Fax: Internet:

3 ISSN X Nr årgang November Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: Dansk Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udgivere Dansk Beton Industriforening Betonelement-Foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Henrik Olsen Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- (4 numre) Løssalg kr. 65,00 excl. moms Indhold Nye additiver... 5 Aftale skal sikre gode belægninger.. 9 Betonvarekontrollen frygter for kvaliteten Kemisk hovedbrud på vej Mere betonviden 14 Fuld fart på Center for Betonuddannelse Nyt målesystem giver bedre styr på betons flydeegenskaber Den rette analysemetode er afgørende ved undersøgelse af betonslam Vor Gud han har så fast en borg Blokløsninger klarer kommende energikrav Nye autoværn.. 24 Betonpyramider sikrer god akustik Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion 28 Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening Betongriller lover godt for fremtiden Om nogle år står Danmark med et næsten trehundrede nyuddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og betonmagere, der fra begyndelsen har en positiv opfattelse af beton og de mange muligheder, som beton byder på. Det er ikke en urimelig spådom på baggrund af en stor og spændende firedages workshop, som fandt sted i Aalborg i slutningen af oktober Workshoppen havde deltagelse af ca. 270 nystartede studerende og lærlinge fra Aalborg Universitets Institutter for Arkitektur & Design og Bygningsteknik, Nordjyllands Erhvervsakademi og AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri. Det store arrangement blev til i samarbejde med Aalborg White og Unicon A/S, der leverede hvid beton til ugens store højdepunkt: En holdkonkurrence, hvor deltagerne på tværs af fagskel i grupper på personer skulle designe og fremstille en grill. Bag det utraditionelle og tværfaglige arrangement stod Center for Betonuddannelse, som er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri, Aalborg Portland A/S og AMU Nordjylland. Workshoppen skulle dels åbne de studerendes øjne for de mange spændende muligheder inden for beton, dels formidle en række andre budskaber. Blandt andet, at et succesfuldt bygningsværk fordrer et godt samarbejde mellem alle faggrupper. Arrangørerne ville også overfor omverdenen sætte fokus på det paradoks, at unge forgæves søger læreplads som tømrer, mens der er ledige lærepladser inden for den nært beslægtede erhvervsuddannelse som bygningsstruktør, hvor der arbejdes med armering, forskalling, montage af bygningselementer og alle andre former for betonarbejder. Den vellykkede grillstøbning med mere sætter en tydelig streg under, at Center for Betonuddannelse der faktisk kun har eksisteret i to år virkelig kan gøre en forskel. Centret har gennemslagskraft og evner at finde opbakning hos sine samarbejdspartnere, så de gode ideer bliver ført ud i livet. Allerede i foråret fik Center for Betonuddannelse Byggeriets Uddannelsespris. Fuldt og helt fortjent, ingen tvivl om det. Men på en måde også en skam for hvad skal byggeriet så give dem nu... LÆS ARTIKLERNE OM WORKSHOPPEN OG CENTER FOR BETONUDDANNELSE PÅ SIDE 16 Forsiden GUG KIRKE HAR BETON MED FORSKELLIGE OVERFLADER BÅDE UDVENDIGT OG INDVENDIGT. ARKITEKTER: INGER OG JOHANNES EXNER. FOTO: JBN ADRESSEÆNDRING BRUG jbn

4 SKAKO MODULAR serien En nyhed fra SKAKO til alle producenter i f rdigbeton- og betonvareindustrien Kvalitet uden kompromiser Bliv inspireret af mulighederne i de tre forskellige niveauer : MODULAR Primary serien MODULAR Advanced serien MODULAR Premier serien

5 Nye additiver skræddersyet til betonvarer EFTER TO ÅRS UDVIKLING ER DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS NU KLAR TIL AT SENDE ADDITIVER BASERET PÅ SPECIALDESIGNEDE POLYMERER PÅ MARKEDET. Producenter af betonvarer skal nu have lige så gode muligheder for at bruge avancerede additiver som fx producenter af fabriksbeton og betonelementer. Det mener Degussa Construction Chemicals, som derfor har udviklet en række additiver rettet mod at optimere produktionen af betonvarer som fliser, belægningssten, blokke og rør. Tilsætningsstoffer til brug ved produktion af betonvarer er hidtil blevet mere eller mindre overset af leverandørerne. I dag udgør produkter til betonvareproduktion kun syv procent af additivmarkedet. Men efter to års udviklingsarbejde er vi nu klar til vækst, sagde president Don Cronin fra Degussa Admixture Systems Europa, da den nye produktlinie, RheoFIT, blev præsenteret for den europæiske fagpresse i oktober forskellige additiver I alt består produktlinien af 11 additiver, som ifølge virksomheden er udviklet til at opfylde forskellige, konkrete behov og give producenter af betonvarer en række fordele. Blandt mulighederne er større slutstyrke, hurtigere styrkeudvikling, kortere produktionstid, mindre udblomstring, bedre frost/tø-egenskaber, jævnere fordeling af farvepigmenter og bedre overfladeegenskaber. Omvendt kan producenten vælge at fastholde kvaliteten for til gengæld at optimere recepten og fx opnå et lavere cementforbrug. Degussa Construction Chemicals har afprøvet RheoFIT-produkterne i flere virksomheder og rapporterer blandt andet om resultater som et 12 procent lavere cementforbrug, en cyklustid på 18,8 sekund nedsat med 1,4 sekund og en otte timer kortere hærdeperiode. Skræddersyede polymerer Baggrunden for forbedringerne er polymere stoffer, der er designet til at FORTSÆTTES SIDE 7 5

6 6

7 FORTSAT FRA SIDE 5 give en bedre fordeling af partikler i den friske beton og til at virke smørende, så betonen bliver nemmere at komprimere. Vi har arbejdet med nanoteknologi for at nå frem til de nye tilsætningsstoffer, som både bygger på elektrostatisk frastødning og steriske effekter mellem molekylerne, forklarede Senior Research Chemist Nicoletta Zeminian fra Degussa Construction Chemicals. Den bedre dispersion og tribologi giver produktionsmæssige fordele som større formfyldningsevne og mindre behov for vibration. Samtidig bliver betonen tættere, og hydratiseringsgraden stiger, så cementen udnyttes bedre. Ny testmetode Et væsentligt led i udviklingsarbejdet var en ny testmetode til at simulere betonens samspil med produktionsudstyret. Metoden kan give et bud på produktiviteten og det nødvendige energiforbrug ved produktion af betonvarer. Det har været en bremse for innovation, at det hidtil ikke har været muligt at lave pålidelige laboratorieforsøg med effekten af nye tilsætningsstoffer til betonvarer, sagde Degussa Construction Chemicals forskningschef Roberta Magarotto på pressekonferencen i Edinburgh. Derfor udviklede forskerne Degussa PEM (Production Effeciency PATERSONS OF GREENOAKHILL LTD. LIDT UDEN FOR EDINBURGH FREMSTILLER BLOKKE TIL BOLIGBYGGERI. VIRKSOMHE- DEN BRUGER PRIMÆRT DE NYE ADDITIVER TIL AT NEDSÆTTE HÆRDETIDEN, ØGE DEN TIDLIGE STYRKE FOR HURTIGERE AT KUNNE EFTERBEHANDLE PRODUKTERNE OG REDUCERE ANTALLET AF PRODUK- TIONSFEJL. Method), der tager højde for, at den friske beton ved formfyldning bliver udsat for både tryk og forskydning. Testmetoden bygger på cylinderformede prøveemner, der fremstilles med en kombination af rotation og aksialt tryk. Antallet af rotationer, der er nødvendig for at opnå en given massefylde, bliver derved et mål for betonens formfyldningsevne og vibrationsbehov. jbn DEGUSSA PEM PRODUCTION EFFE- CIENCY METHOD BRUGER EN KOM BINATION AF TRYK OG ROTA- TION TIL AT SIMULERE BETONVARE- BRANCHENS PRODUKTIONSUDSTYR. ANTALLET AF ROTATIONER FOR AT OPNÅ EN GIVEN MASSEFYLDE, ER ET MÅL FOR BETONENS FORMFYLDNINGS- EVNE OG VIBRATIONSBEHOV. Huskeliste ved indkøb af formolier til betonstøbning: Ren afforskalling Ingen lufthuller Ingen misfarvning Bedste arbejdsmiljø Vegetabilsk bionedbrydelig Pris (vigtigt!) Rigtige formolier siden 1962 Benol Aps Geminivej Greve Tlf Fax

8 FINGERSPITZ* 8

9 HÅNDSLAGET MELLEM BELÆG- NINGSFRAKTIONEN, DANCERT OG BVK GÅR UD PÅ AT SIKRE GODE BELÆGNINGER VED FRIVILLIGT AT FRASKRIVE SIG RETTEN TIL AT PRODUCERE LAVERE KVALITET, SELV OM PRODUKTERNE VILLE KUNNE CE-MÆRKES. Aftale skal sikre gode belægninger BELÆGNINGSFRAKTIONEN I DBI, DANCERT OG BVK HAR GIVET HÅNDSLAG PÅ IKKE AT ACCEPTERE DEN LAVE KVALITET, DER FORMELT BLIVER MULIG MED NYE STANDARDER. Godt i gang med CE-mærkning På forhånd var der en vis usikkerhed hos de danske producenter af betonvarer over den obligatoriske CE-mærkning, der blev en realitet i begyndelsen af Men det gik forholdsvis smertefrit. Det skyldes blandt andet, at Belægningsfraktionen oprettede et teknisk udvalg, der via hjemmesiden har svaret på medlemmernes spørgsmål og fortolket teksten, hvor der har været brug for det, siger civilingeniør Søren Gleerup fra Gleerup RCI, som er teknisk konsulent for DBI s Belægningsfraktion. Det er forsat muligt at stille spørgsmål til udvalget på hjemmesiden, der også viser tidligere spørgsmål og svar. Dansk Beton Industriforenings Belægningsfraktion, Dancert og Betonvarekontrollen har indgået en aftale, der skal sikre kvaliteten af danske betonvarer i forbindelse med, at den nye CE mærkning og dermed de nye europæiske standarder på området stiller betydeligt lempeligere minimumskrav end de nu ophævede danske standarder. De europæiske standarder er DS/ EN 1338, DS/EN 1339 og DS/EN Standarderne indeholder prøvningsmetoder og krav til henholdsvis belægningssten, fliser og kantsten. De tre standarder har afløst de tidligere danske standarder på området. Problemet med CE-mærkningen er, at den ud over krav om en beskeden minimumsstyrke stort set ikke stiller kvalitetskrav til produkterne, bl.a. fordi det var umuligt at blive enige på europæisk plan, siger civilingeniør Søren Gleerup fra Gleerup CE BVK/Dancert Styrke 3,5 MPa 4,0 MPa Frost-tø bestandighed + Afvigelser på længde, bredde og tykkelse + Afvigelser på diagonaler + Planhed + SKEMAET VISER MED FLISER SOM EKSEMPEL DE SUPPLERENDE KRAV, SOM BVK OG DANCERT OVERVÅGER, OG MINIMUMSKRAVENE FOR CE-MÆRKNING. FORTSÆTTES SIDE 11 9

10 RCI, som er teknisk konsulent for DBI s Belægningsfraktion. De manglende kvalitetskrav skyldes også, at CE-mærkningen fokuserer meget på sikkerheden, og da risikoen ved at anvende betonbelægningssten, fliser og kantsten ikke er stor, er kravene lave. Elendige produkter er lovlige Det eneste kvalitetskrav for at måtte CE-mærke sit produkt er en minimumstyrke, der vel at mærke ligger under det tidligere niveau. I mange af klasserne er kravene meget små set med danske øjne. Derfor er det muligt helt lovligt at sænke kvaliteten af betonvarer betydeligt, for eksempel hvad angår styrke og afskalning. Det er med andre ord i orden at lave et elendigt produkt, blot det ikke medfører en sikkerhedsrisiko. Det kan på længere sigt blive til stor skade for de seriøse producenter, som har gjort en stor indsats for at opretholde et højt kvalitetsniveau til gavn for kunder og samfundsværdier. Problemerne med at blive enige førte til en nødløsning, hvor hvert enkelt land skulle udarbejde et nationalt tillæg med landets egne, supplerende krav. Dermed kunne man tro, at problemerne var løst. Men sådan skulle det ikke være. De supplerende krav er nemlig ikke bindende. Vi udarbejdede et nationalt tillæg med danske kvalitetskrav i regi af Dansk Standard. Men det var noget af en overraskelse for branchen, at tillægget kun har status som vejledende. Virksomhederne behøver ikke overholde de danske kvalitetskrav for lovligt at markedsføre produkterne, fortsætter Søren Gleerup. Håndslag Håndslaget mellem Belægningsfraktionen, Dancert og BVK går derfor ud på frivilligt at fraskrive sig retten til at producere lavere kvalitet. Produkterne skal som minimum opfylde kravene i den danske vejledning. Hvis produktet er mærket med enten Dancerts mærke eller BVK s trekantmærke ved man derfor som kunde, at der er tale om et ordentligt produkt, siger Søren Gleerup. Alle medlemmer af Belægningsfraktionen skal være tilsluttet en tredjepartsovervågning. jbn Revideret Teknisk Håndbog Belægningsfraktionen udgiver nu en revideret udgave af den tekniske håndbog for anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af betonbelægninger. Den ny udgave er blandt andet revideret på baggrund af de nye standarder på området. Håndbogen kan købes via Total Performance Control Hvordan opnås høj betonkvalitet med forlænget bearbejdelighed? Beton skal opfylde en række krav, alt afhængigt af brugerens behov, dets anvendelse og det miljø, som det placeres i. For færdigbetonproducenten er økonomisk betonproduktion meget vigtig, entreprenøren ønsker en beton med lang bearbejdelighed og nem udstøbning, og den projekterende er interesseret i høj styrke og lang levetid. For at løse disse problemer samtidig har Degussa Construction Chemicals lanceret Total Performance Control TM -konceptet. Superplastificeringsmidlet Glenium SKY er et nøgleelement i Total Performance Control TM -konceptet. Degussa Construction Chemicals Denmark A/S, Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro Telefon , Fax , Adding Value to Concrete 10

11 BETONVAREKONTROLLEN FRYGTER FOR KVALITETEN, FORDI DET ER LANGT NEMMERE AT CE-MÆRKE BETONVARER END AT BRUGE DET DANSKE TREKANTMÆRKE. TREKANTMÆRKET BETYDER, AT DER STILLES EN BRED VIFTE AF KVALITETSKRAV, SOM ER AFSTEMT TIL AT GIVE LANG LEVETID, SMUKT UDSEENDE OG EN NEM ARBEJDSPROCES UNDER DANSKE FORHOLD. Betonvarekontrollen frygter for kvaliteten KVALITET I FARE: DET ER LANGT NEMMERE AT CE-MÆRKE BETONVARER END AT BRUGE DET DANSKE TREKANTMÆRKE. BVK FRYGTER, AT DET KAN SENDE KVALITETEN PÅ RUTSCHETUR. Kravene bag det obligatoriske CEmærke på betonvarer er så lempelige, at Betonvarekontrollen (BVK) nu advarer om, at den ellers høje danske kvalitet på området kan være på vej ned ad en glidebane til skade for både holdbarhed og udseende. CE-mærket kan nemlig ud fra filosofien et mærke er vel et mærke få nogle producenter til at spare BVK s frivillige danske Trekantmærke væk. Men det kan være risikabelt at opfatte CE-mærket som et kvalitetsstempel. Et CE-mærke betyder kun, at der findes en europæisk standard på området, og at sikkerhedskravene i denne er overholdt. Trekantmærket betyder derimod, at der stilles en bred vifte af kvalitetskrav, som er afstemt til at give lang levetid, smukt udseende og en nem arbejdsproces under danske forhold. Kvalitetsmærke Trekantmærket på en betonvare er kvalitetsmærket, som jeg vil opfordre alle danske producenter til at anvende. Og både den store bygherre, med ansvar for holdbart byggeri, og gør-det-selv-manden, der laver en ny terrasse, bør i egen interesse kun købe Trekantmærkede betonvarer, oplyser Jack Anderson, der er daglig leder af BVK, Betonvarekontrollen i Danmark. For eksempel kan betonvarer CEmærkes ganske lovligt, selv om produkterne ikke opfylder helt almindelige krav til form og dimensioner, som de findes i de danske standarder for betonvarer. Tilsvarende er det tilladt at CE-mærke betonvarer uden at dokumentere produkternes frostbestandighed. CE-mærke uden kontrol Det er ikke mindst meget uheldigt i Danmark, hvor vinterklimaet hyppigt veksler mellem frost og tø, siger Jack Anderson. En meget stor forskel på de to mærker er også, at BVK gennemfører to årlige kontrolbesøg hos tilsluttede virksomheder. CE-mærket kræver blot en erklæring fra virksomheden om, at den overholder den europæiske standard. Jeg frygter, at der kommer flere og flere produkter på markedet, som kun er CE-mærkede, og som derfor ikke behøver overholde kravene i de relevante danske standarder. Det kan underminere BVK s mangeårige og samfundsnyttige arbejde med Trekantmærket, siger Jack Anderson. jbn 11

12 Kemisk hovedbrud på vej til mange betonvirksomheder VIRKSOMHEDER I BETONBRANCHEN BØR ALLEREDE NU FORBEREDE SIG PÅ NYE REGLER FOR KEMIKALIER OG ARBEJDSMILJØ, MENER EKSPERT. REACH, de kommende EU-regler for kemikalier og arbejdsmiljø, kommer til at volde hovedbrug i mange virksomheder i betonbranchen. Det forudser akademiingeniør, økonom Kirsten Pommer fra Teknologisk Institut på baggrund af, at virksomhederne efter de nye regler selv skal dokumentere sikkerheden ved brug af kemikalier og materialer. Reglerne træder i kraft i 2006 eller senest REACH betyder Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De nye, fælleseuropæiske regler gør op med, at myndighederne beskytter arbejdsmiljøet ved hjælp af bl.a. faremærkning. Fremover skal industrien selv dokumentere gener og problemer. Det bliver en udfordring for virksomheder, der ikke har kemikere ansat. Virksomhederne skal udarbejde betydeligt mere dokumentation end i dag, siger Kirsten Pommer. I første omgang skal producenterne af kemiske stoffer levere en omfattende dokumentation med produktet. Men også brugerne står overfor nye krav. På baggrund af kemikalieproducentens dokumentation og virksomhedens anvendelse af kemikalierne skal brugeren udarbejde sin egen dokumentation og vurdering. De nye krav falder i fire hovedgrupper: Virksomhederne skal vurdere, hvordan det enkelte produkt påvirker mennesker og miljø i en given anvendelsessituation og indarbejde dette i et udvidet datablad. Alle kemiske stoffer, som virksomheden bruger i mængder på over ét ton pr. år, skal registreres. Særligt farlige kemiske stoffer bliver forbudt. Brug af betænkelige stoffer skal godkendes. Også en anden nyskabelse er på vej. BST er ved at blive afløst af en ny ordning, hvor virksomhederne inddeles i tre grupper og tildeles henholdsvis en grøn, en gul eller en rød smiley for arbejdsmiljøet. Det sker på baggrund af et tilsyn. Både REACH og smileyordningen er gode årsager til at få styr på virksomhedens kemikalier nu. Jo bedre overblik en virksomhed har, desto lettere vil det være at få den grønne smiley. Så både af hensyn til medarbejderne og økonomien gælder det om at komme i gang, mener Kirsten Pommer. Virksomheder med en grøn smiley har et godt arbejdsmiljø og behøver ikke købe ekstern rådgivning. NYE, FÆLLESEUROPÆISKE REGLER GØR OP MED, AT MYNDIGHEDERNE BESKYTTER ARBEJDSMILJØET VED HJÆLP AF BL.A. FAREMÆRKNING. FREMOVER SKAL INDUSTRIEN SELV DOKUMENTERE GENER OG PROBLEMER. Gode råd om virksom hedens kemikalier Skab overblik over de kemikalier, der står på hylderne lige nu. Lav en liste over produkterne, og hvor de er købt. Bed leverandørerne om oplysninger. Overvej for hvert enkelt produkt, om der overhovedet er brug for det. Ryd op i kemikalielisten med det samme. Fjern så vidt muligt betænkelige stoffer og stoffer, der bliver forbudt. Undgå at købe kemikalier fra leverandører uden for EU. Virksomheden kan selv komme til at stå med den fulde dokumentationspligt. Den gule smiley signalerer få problemer, og at virksomheden har brug for midlertidig ekstern rådgivning. Den røde smiley betyder, at arbejdsmiljøet skal forbedres væsentligt, og at virksomheden har brug for en fast ekstern rådgiver. jbn ADRESSEÆNDRING BRUG ABONNENTER HAR NYE MULIGHEDER PÅ SE TIDLIGERE UDGAVER AF DANSK BETON PÅ 12

13

14 Mere betonviden til nye bygningsingeniører EFTER DØRSMÆK OG FORANDRINGER ER UDDANNELSEN TIL BYGNINGSINGENIØR PÅ DTU NU TRIMMET TIL FREMTIDEN. En gevaldig omvæltning. Det er, hvad bygningsingeniørudannelsen på DTU har været udsat for, siden Byg DTU blev etableret i En institutleder og en professor har smækket grundigt med døren, en ny strategi er kommet til og et generationsskifte er gennemført. Men så er uddannelsen også trimmet til fremtiden, fastslog institutleder Jacob Steen Møller fra Byg DTU på Dansk Betondag i Vejle midt i september Og til glæde for betonfolket er der samtidig gjort op med et gammelt ankepunkt, at det i G SET PÅ DANSK BETONDAG HØRT OG SET PÅ DANSK BETOND SPAR PENGE MED SELVUDTØRRENDE BETON Brug af selvudtørrende beton vil i mange tilfælde betyde en klækkelig økonomisk gevinst inden for byggeperioden, selv om der på kort sigt er tale om en merudgift. Ved at bruge selvudtørrende beton til gulve kan man reducere byggetiden og spare dyr affugtning. AKADEMIINGENIØR JENS MEJER FREDERIKSEN, BIRCH & KROGBOE BESTEMMELSE AF REOLOGI Vi har udviklet en prototype til en system, der kan bestemme de reologiske parameter af SCC. Systemet hedder 4C Auto Slump Flow. SENIORKONSULENT CLAUS PADE, TEKNOLOGISK INSTITUT RIGTIG JUTNING AF GULVE Jutning af SCC-gulve er en afgørende proces. For tidlig eller for kraftig jutning øger risikoen for huller i overfladen og ujævnheder. SEKTIONSLEDER TOMMY B. JACOBSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT HOVEDBANEGÅRD HOLDER 50 ÅR UDEN VÆSENTLIG VEDLIGEHOLDELSE Det synlige resultat af betonrenovering og ombygning af Københavns Hovedbanegård er umiddelbart kun en moderniseret forpladsindretning og et par mindre perronforlængelser. Men det betragtelige entreprisearbejde dækker over en bro- og bygningskonstruktion, der gennem de senere år har krævet betydelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder, og som fremover vil få forlænget levetiden med mindst 50 år uden væsentlig vedligeholdelse. CIVILINGENIØR MOGENS BIRKOV ANDERSEN, CARL BRO AS 14

15 mange år har været muligt at blive bygningsingeniør næsten uden at vide noget om beton. Den nye bygningsingeniøruddannelse har tre overordnede spor. To diplomingeniøruddannelser, Architectural Engineering og bygningsingeniør, hver på 3 1 /2 år, og civilingeniøruddannelsen, der begynder med en treårig bachelor i byggeteknologi efterfulgt af en toårig kandidatuddannelse. Civilingeniøruddannelsen har fire linier: Anlæg, Bygningskonstruktion, Installation og Byggeledelse. Betonviden indgår i særlig grad i uddannelsen til diplom-bygningsingeniør og i civilingeniøruddannelsens linier for anlæg og bygningskonstruktion. Disse studerende får praktisk erfaring med materialer og eksperimentelle metoder til materialekarakterisering gennem laboratoriekursus og virksomhedsbesøg. Endvidere får de et grundlæggende kendskab til betons struktur og egenskaber, så de herved erhverver forudsætninger for korrekt valg af delmaterialer og for teknisk og økonomisk korrekt fremstilling og brug af beton, fortalte Jacob Steen Møller. På kandidatuddannelsen planlægger Byg DTU at oprette nye kursusforløb om avanceret betonteknologi. På programmet er for eksempel hærdeteknologi, nye betontypers egenskaber, udførelsesteknologi, avancerede målemetoder, holdbarhed og levetidsprojektering samt reparation og vedligeholdelse. På længere sigt vil Byg DTU desuden lægge større vægt på emner som videregående økonomisk estimering, ressourceøkonomi og livscyklusanalyse, der er relevante for specialister i beton på kandidatniveau. jbn AG HØRT OG SET PÅ DANSK BETONDAG HØRT OG SET PÅ DA PROBABILISTISK LEVE- TIDSDESIGN I SYDKOREA DuraCrete-metoden er en af de få probabilistisk baserede metoder, som tager højde for usikkerheden af miljøets aggressivitet, nedbrydningsmekanismer og materialeegenskaber. Vi anvender metoden i forbindelse med levetidsdesignet for den armerede beton i bro- og tunnelkonstruktionerne og tunneler for den faste forbindelse mellem den sydkoreanske storby Busan og øen Geoje. DIPLOMINGENIØR CAMILLA ØSTERGAARD ODGAARD, COWI LEV GODT OG SOV TRYGT I ET BETONELEMENTHUS Brandprøvning viser, at huldæk besidder fortrinlige brandegenskaber. Og betonbranchen leverer nu dokumentation for, at beton som byggemateriale og et sundt indeklima er to størrelser, der let går hånd i hånd. Så nu er det bevist, at man kan leve og sove trygt i et betonelementhus. DIREKTØR POUL-ERIK HJORTH, BETONELEMENT-FORENINGEN MANGLENDE VIDEN OM REVNER Eksistensen af paradokser, uklarheder og manglende dokumentation samt ikke mindst manglen på praktiske erfaringer med revners reelle betydning må og skal give anledning til at foretage en mere nuanceret vurdering af revner og krav til revnevidder således, at de revner der rent faktisk er farlige, undgås. AKADEMIINGENIØR CARSTEN HENRIKSEN, VEJDIREKTORATET Alle indlæg fra Dansk Betondag kan findes på 15

16 Undgå ubehagelige overraskelser Fuld fart på Center for Betonuddannelse FLERE NYSKABELSER PÅ VEJ. BLANDT ANDET EN KONSTRUKTØRUDDANNELSE MED SPECIALE I BETON. Center for Betonuddannelse i Aalborg er kommet flyvende fra start. Cirka elever har været gennem et af centrets uddannelsestilbud i løbet af de første to sæsoner siden etableringen i Det er gået efter planen. Vi er blevet det førende uddannelsessted på den håndværksmæssige front for beton. Det har givet elever fra Gedser til Nuuk på centret, siger konsulent Torben Andersen fra Center for Betonuddannelse, der i foråret 2005 blev tildelt Byggeriets Uddannelsespris for sine aktiviteter. Centret er det eneste sted i Danmark, der tilbyder uddannelsen som betonmager. Det overordnede mål er at yde en helhedsorienteret indsats for betonindustrien på alle niveauer og at skabe sammenhæng mellem industri og forskning. Blandt andet er centret nu i gang med at skabe LECA letfyld er uden tvivl en nem, billig og gennemprøvet metode til at opnå optimal stabilitet for anlægs- og bygningskonstruktioner. LECA letfyld leveres i 3 sorteringer afhængig af krav til densitet og styrke: LECA-ærter 4-10mm LECA-nødder 10-20mm LECA let usorteret Rekvirer vores brochure LECA letfyld Geotekniske løsninger ved at ringe til LECA-Byggeinformation eller besøge vores hjemmeside på i grunden det bedste underlag Tlf.: ProService Betongriller på workshop Cirka 300 unge mennesker fra en række uddannelser fik i oktober 2005 øjnene op for betons store muligheder og endda gastronomiske perspektiver. Det skete på en workshop, arrangeret af Center for Betonuddannelse i Aalborg sammen med Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, AMU Nordjylland, Unicon A/S og Aalborg White. Workshoppen samlede kommende ingeniører, arkitekter, designere, konstruktører og betonmagere om den opgave at designe og fremstille en grill i hvid beton. I alt tog det fire dage. De første to dage gik med undervisning i betonteori og æstetik. Dernæst stod den på formbygning udstøbning i tre store haller. Den sidste dag var måske den mest spændende med afforskalling, efterbehandling og bedømmelse af et dommerpanel, der blandt andre bestod af repræsentanter for det danske kokkeungdomslandshold. jbn 16

17 VI ER BLEVET DET FØRENDE UDDAN NELSESSTED PÅ DEN HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FRONT FOR BETON, SIGER KONSULENT TORBEN ANDERSEN FRA CENTER FOR BETONUDDANNELSE I AALBORG. mulighed for, at kommende bygningskonstruktører kan afslutte uddannelsen med et speciale i beton. Vi tror på, at vi kan påvirke nogle af de unge, der vælger konstruktørfaget, til at vælge beton som hovedfag, siger Torben Andersen. Tanken er blevet godt modtaget, og Torben Andersen regner med, at de første konstruktører med speciale i beton kan være færdiguddannede og klar til industrien i Jeg håber, at et hold på elever vil vælge dette speciale, siger han. For at nå målet er det vigtigt, at industrien bakker op med gæstelærere. Centret har i forvejen et godt samarbejde med en række virksomheder, og Torben Andersen er overbevist om, at det nok skal lykkes at få det nye speciale op at stå. Desuden er Center for Betonuddannelse gået i dialog Center for Betonuddannelse blev oprettet i 2003 i samarbejde mellem AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri og Aalborg Portland A/S. Centret er et landsdækkende viden- og kompetencecenter, som dækker alle behov for uddannelse og rådgivning af branchens medarbejdere. Uddannelserne på Center for Betonuddannelser omfatter både grund- og efteruddannelser. Centret er et tværgående fagligt miljø, der forener uddannelser som betonmager, struktør, reparationssvejser, betonlaborant, bygningskonstruktør, arkitekt, diplomingeniør, civilingeniør med det store udbud af AMU-uddannelser. Læs mere på med Norsk Betonforening om de norske kompetencekrav til alle, der arbejder med beton. Måske kan vi indarbejde de norske kompetencekrav i vores uddannelser. Det vil både styrke mulighederne for at arbejde i Norge og den danske betoneksport, siger Torben Andersen, der også oplyser, at en bedre uddannelse i opstilling af elementer er på vej for at højne arbejdssikkerheden. jbn Workshop blev stor succes Lørdag den 29. oktober 2005 er Torben Andersen fra Center for Betonuddannelse i Aalborg både en træt og en glad mand. Fire dagens workshop har været en succes, vinderne i design-og-støb-en-grill konkurrencen er fundet, og hovedbudskaberne gik ind hos de mange unge deltagere. Deltagerne blev både klar over de mange muligheder, der ligger i beton, og de lærte, at der er andre fag end deres eget, der også har betydning for slutresultatet, siger Torben Andersen. Interesserede kan læse mere om workshop en på VINDERPROJEKTET PRÆSENTEREDE SIG MED EN GRILLKYLLING AF FLAMINGO. SAGKYNDIGE DOMMERE MED SÆRLIG EKSPERTISE. FOTOS: ERIK KNUDSEN 17

18 Nyt målesystem giver bedre styr på betons flydeegenskaber DANSK OPFINDELSE KAN NEDSÆTTE ANTALLET AF KASSEREDE BETONBLANDINGER. Alle kender problemerne med at få tomatketchup ud af flasken. Først sker der ingenting og pludselig sker der alt for meget. Det skyldes, at der i modsætning til fx vand skal en vis påvirkning til for at få ketchup og andre såkaldte Bingham-materialer til at flyde. Tilsvarende er frisk beton et Bingham-materiale. Derfor har det hidtil været en udfordring at måle bearbejdelighed og flydeevne i blanderen til brug for styring af blandeprocessen. Men det laver den lille Odense-virksomhed CONVI nu om på med et nyt konsistensmåleudstyr, Visco Probe, der ifølge virksomhedens stifter, Niels Høll Nielsen, kan udrette små mirakler ved betonblanding. De fleste betonproducenter styrer tilsætningen af vand ved hjælp af et wattmeter og blandemesterens fornemmelse. Det er en upræcis metode, PÅ DANSK BETONDAG 2005 I VEJLE KUNNE INTERESSEREDE PRØVE AT LÆGGE ARM MED MÅLESYSTEMET. som jævnligt gør det nødvendigt at kassere en blanding., siger Niels Høll Nielsen, der har arbejdet med betonblandere i over 25 år; senest som udviklingschef hos SKAKO. Blandt andet er visningen på wattmeteret afhængig af mængden af beton i blanderen, slitagen på røreværkets skovle og olietemperaturen i gearkassen. Effektmålingen er desuden for enkel til at beskrive betons flydeegenskaber, der både afhænger af hvor stor en kraft, der skal til for at få betonen til at flyde, og hvor tyndtflydende betonen er, når flydningen begynder. Trådløs elektronik Visco Probe placeres på blanderens røreværk. Selve proben består af en elektronikdel, hvorfra en stålstang med en kugle for enden rager ned i NIELS HØLL NIELSEN HAR ARBEJDET MED BETONBLANDERE I OVER 25 ÅR; SENEST SOM UDVIKLINGSCHEF HOS SKAKO. betonen. Proben måler løbende betonens tryk mod kuglen ved hjælp af en strain gauge. Måleresultaterne sendes trådløst til en baseenhed uden for blanderen, og de behandlede data præsenteres på en pc og bruges til processtyring. I en modstrømsblander er der kun brug for en probe, hvorimod der skal bruges to i en enkeltroterende blander. Kernen i måleprincippet er nemlig, at der er brug for målinger, hvor proben bevæger sig gennem betonen med forskellig hastighed. 18

19 AF SENIORKONSULENT JØRN BØDKER, TEKNOLOGISK INSTITUT MÅLESYSTEMET BEREGNER BETONENS FLYDESPÆNDING OG VISKOSITET PÅ BAGGRUND AF PÅVIRKNINGEN AF PROBEN VED HENHOLDSVIS HØJ OG LAV HASTIGHED. Den rette analysemetode er afgørende ved undersøgelse af betonslam TEKNOLOGISK INSTITUT ANBEFALER BRUG AF GC-MS VED ANALYSE AF BETONSLAM FOR INDHOLD AF KULBRINTER. ELLERS KAN MÅLINGERNE IKKE SKELNE MELLEM KUL BRINTER OG VEGETABILSKE FORMOLIER. I modstrømsblanderen registrerer proben på grund af røreværkets bevægelse således både data, hvor hastigheden er høj og lav. I den enkeltroterende blander opnås det sammen ved at placere den ene probe nær centrum og den anden nær blandekarrets yderside. Målesystemet beregner betonens flydespænding og viskositet på baggrund af påvirkningen af proben ved henholdsvis høj og lav hastighed. Det betyder blandt andet, at mængden af beton i blanderen og de øvrige usikkerhedsfaktorer ved måling med wattmeter ikke har betydning for resultaterne. Nyttigt til SCC Måledata fra systemet er relative. De kan bruges til at lave en blanding med samme flydeegenskaber som en referenceblanding, men de kan ikke bruges til direkte at producere en blanding med en så og så stor flydespænding og viskositet, siger Niels Høll Nielsen, som ikke mindst fremhæver nytten af Visco Proben i forbindelse med SCC, hvor flydeegenskaberne er afgørende Han beskriver fordelen som mere ensartet kvalitet, lavere kassation, større kundetilfredshed, bedre dokumentation og mindre behov for menneskelig overvågning af produktionen. Det patentanmeldte system er afprøvet hos Centrum Pæle i Vejle og hos Spæncom i Ålborg. jbn Myndighederne har relativt skrappe krav til kulbrinteindholdet i jord til deponering, og de fleste myndigheder sidestiller betonaffald med jord, hvis det skal deponeres. Teknologisk Institut har for BIF, Ålborg Portland A/S og Miljøstyrelsen gennemført en kortlægning af problemstillingen. Hovedkonklusionerne er: Vegetabilsk olie og fedtsyre er ikke kulbrinte ellers ville en stor del af vor føde også skulle klassificeres som kulbrinte. Man skal analysere betonaffald ved hjælp af en metode, der kan skelne mellem formolie på basis af mineralolie og formolie på basis af vegetabilsk olie. Formolie på mineraloliebasis forurener. Al den formolie der sælges i Danmark havner enten i naturen eller i produkterne der er ikke meget der afleveres som kemikalieaffald til Kommunekemi. Formolie på vegetabilsk basis er en fornyelig ressource. Formolier Formolier er typisk enten baseret på mineralolie eller fremstillet på basis af vegetabilsk olie. Formolierne på mineraloliebasis giver anledning til en relativ høj koncentration af kulbrinte i betonaffaldet fra en typisk betonfabrik. Selvom de olier, der anvendes i mineraloliebaseret formolie, ofte er højt raffinerede olier, giver de alligevel anledning til et meget højt kulbrinteindhold i betonaffaldet. I stedet for kulbrinte baseret formolie kan man anvende formolie, der baseres på vegetabilsk olie. Vegetabilsk olie ligner en kulbrinte, men vegetabilsk olie er ikke hverken mil jømæssigt eller kemisk at regne for kulbrinte. Kulbrinterne består af kulstof og brint, og de frem stilles typisk af råolie. Vegetabilsk formolie baseres på madolie som fx rapsolie, der omsættes nemt i naturen. Kemiske analyser Betonaffald er typisk blevet analyseret for kulbrinte efter samme metode, som man benytter til analysere forurenet jord for kulbrinte. Forurenet jord, som skal analyseres for kulbrinte, stammer typisk fra oprensning efter et oliespild fx en utæt brændstoftank. Når det handler om betonaffald fra virksomheder, der anvender vegetabilsk baseret formolie, er det imidlertid afgørende, at man anvender en anden analysemetode, som gør det muligt at skelne mellem kulbrinte og vegetabilsk baseret olie. Teknologisk Institut anbefaler derfor, at der anvendes en analysemetode baseret på GC-MS (GasChromatografi MasseSpektrometri) ved analyse af betonslam. Denne metode kan skelne mellem mineralolie, fedtsyrer og fedtsyreestre. GC-MS metoden er ca. 50% dyrere end den oftest anvendte metode, som baseres på GC-FID (Gaschromatografi Flame Ionisation Detector). Seniorkonsulent Jørn Bødker, Teknologisk Institut 19

20 EN KIRKE MED SPÆNDENDE BETONOVERFLADER VOR GUD HAN HAR SÅ F Sådan kan man med en let omskrivning af Kingos salme beskrive Gug kirke, der blev opført i 1972 i pladsstøbt beton. Nærmest som et fæstningsværk præsenterer kirken sig på toppen af en lille bakke. Det er arkitekterne Inger og Johannes Exner, begge født i 1926, der har tegnet den funktionalistiske, næsten brutalistiske kirke, hvor spillet mellem mange forskellige betonoverflader både udvendigt og indvendigt understreger materialets mange muligheder. jbn Fremragende arkitektur Fremragende Fremragende arkitektur

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Overenstemmelsesrapport Projekt nummer: 1328891-2/2007 Udført for: Bokn Plast 5561 Bokn Norge Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere Udført

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen 2001-05-01 DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen Baggrund DBR har tidligere taget initiativ til undersøgelsen Analyse af betonbranchens behov og ønsker

Læs mere

Dansk Betondag 2005. Torsdag den 15.september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og ekskursion fredag den 16.september

Dansk Betondag 2005. Torsdag den 15.september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og ekskursion fredag den 16.september Dansk Betondag 2005 Torsdag den 15.september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og ekskursion fredag den 16.september Indhold Bygningsingeniøruddannelsen på DTU med speciel vægt på beton som byggemateriale....

Læs mere

TempSim TempSim er et program til temperatursimulering

TempSim TempSim er et program til temperatursimulering Nr. 30 - december 2003 Kolde fingre og røde ører ja det er blevet vintertid igen, og dermed også sæson for varmekanoner, vintermåtter, varm beton og ikke mindst et program til temperatursimulering for

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

4 2006 NOVEMBER 23. ÅRGANG TEMA KULØR PÅ BETONEN MODEN DIKTERER SORTE ELEMENTER ELLEHAMMER LETTEDE FRA BETON

4 2006 NOVEMBER 23. ÅRGANG TEMA KULØR PÅ BETONEN MODEN DIKTERER SORTE ELEMENTER ELLEHAMMER LETTEDE FRA BETON TEMA FARVET BETON KULØR PÅ BETONEN Pigmenteret beton med både muligheder og udfordringer MODEN DIKTERER SORTE ELEMENTER Industribyggeriet afslører det ELLEHAMMER LETTEDE FRA BETON Verdens første startbane

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere