ENERGIINDEKS DANMARK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIINDEKS DANMARK 2013"

Transkript

1 ENERGIINDEKS DANMARK

2 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad Gade, Rikke Møller Glendorf, Morten Jastrup (red.), Kim Klastrup, Rasmus Plougmann Laursen, Julie Staal Nielsen. Dataindsamling og behandling: EA Energianalyse og Mandag Morgen Design: Tine Vognsen, Mandag Morgen Korrektur: Martin Lund, Retskrivningspolitiet Tryk: Rosendahl A/S Sustainia A/S 2013, citater kun tilladt med tydelig kildeangivelse 2 Energiindeks Danmark

3 ENERGIINDEKS DANMARK

4 4 Energiindeks Danmark

5 INDHOLD Forord Sammenfatning Virksomhedsresultater - Virksomhedernes energispareindsats - Mange, men forsigtige, tiltag - Rum for mere professionel energiledelse - Konsulenter og leverandører er populære rådgivere - Virksomhedernes fjernvarmeforbrug Kommuneresultater - Kommunernes energispareindsats - Kommunernes indkøb - Energiforbrug i kommunale bygninger - Kommunernes energiforbrug og bygningsmasse - Energirenoveringer Metode Appendiks - virksomheder og kommuner der har indberettet

6 6 Energiindeks Danmark

7 Forord Overalt i Danmark møder jeg virksomheder og kommuner, der arbejder dedikeret for at reducere energiforbruget. Det er ekstremt glædeligt at opleve denne ildhu og begejstring, for kun på den måde er det muligt at gennemføre den grønne omstilling, som vi har sat os for. Energiindeks Danmark 2013, som du sidder med lige nu, bekræfter i tørre tal, hvilken udvikling der er i gang. 83 procent af virksomhederne har udpeget en medarbejder, der er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug. 73 procent af virksomhederne har søgt ekstern energirådgivning. Og langt hovedparten af kommunerne arbejder aktivt på at reducere forbruget af energi. Der sker altså meget, og det er nødvendigt. Gennem de sidste 30 år er den danske økonomi vokset med 80 procent, mens energiforbruget har været uændret. Det har været godt for økonomien hos den enkelte forbruger, der bruger mindre energi. Det har polstret økonomien i hele samfundet, fordi vi skal importere mindre brændstof. Og sidst men ikke mindst belaster vi klimaet mindre. I de næste syv år skruer vi op for ambitionerne. Vi er ikke tilfredse med at holde energiforbruget på det samme niveau det skal sænkes. Med energiaftalen har vi besluttet at reducere forbruget med 12 procent frem mod Det vil kræve en ekstraordinær indsats, men gevinsterne er til gengæld kæmpestore. Virksomhederne kan effektivisere produktionen og spare penge. Kommunerne kan isolere børnehaver og skoler og spare penge. Vi fremtidssikrer det danske samfund, og vi dygtiggør os og udvikler produkter med et lavt energiforbrug. Det er produkter, som alle lande i verden vil efterspørge, i takt med at energipriserne stiger. En vigtig katalysator for, at vi kan nå vores ambitiøse målsætninger, er, at vi tør dele viden og lære af hinanden. Det kræver åbenhed om både fremskridt, resultater og de endnu uudnyttede potentialer. Derfor er Energiindeks Danmark 2013 et vigtigt projekt. De virksomheder og kommuner, der har medvirket, bidrager til at løfte vores samlede viden om både best practice og potentialer. Indekset viser, at udviklingen er i gang. Men analysen viser også, at der stadig er væsentlige uforløste potentialer. Der findes både virksomheder og kommuner, som ikke er med endnu. Og i virksomhederne er der en tendens til at tænke kortsigtet. De fleste investeringer i energieffektiviseringer har en tilbagebetalingstid på under fire år. Det er et tegn på, at virksomhederne nøjes med at plukke de lavthængende frugter og dermed går glip af de væsentlige gevinster, de kan hente ved at tænke mere langsigtet i deres energistyring. Min opfordring til kommuner og virksomheder er at gå efter både de kortsigtede og de langsigtede investeringer, når man kigger på energibesparelser. Det vil sikre, at vi kommer så langt som muligt i forsøget på at begrænse energiforbruget, men det vil formentlig også vise sig at være den bedste forretning. Jeg glæder mig til at følge de kommende års udgivelser af Energiindeks Danmark. Vi har sat os høje mål i de kommende år. Men den bølge af begejstring, som jeg oplever overalt i Danmark, skal vi surfe videre på i de kommende år, hvor vi bevæger os i retning af at blive verdens mest energieffektive samfund. Martin Lidegaard klima-, energi- og bygningsminister 7

8 Sammenfatning Denne første udgave af Energiindeks Danmark bygger på svar fra 11 pct. af landets største virksomheder samt fra 23 ud af 98 kommuner, der har indberettet energiforbruget for knap fem millioner kvadratmeter offentlige bygninger. Til sådanne undersøgelser vil man selvfølgelig altid ønske sig så høj svarprocent som muligt, men partnerne bag indekset er først og fremmest glade for, at det allerede i det første år har opnået en tilslutning, der gør det muligt at uddrage generelle indsigter i virksomheders og kommuners indsats for at spare på energien. VIRKSOMHEDER Denne første udgave af Energiindeks Danmark viser, at de største danske virksomheder har fokus på deres energiforbrug, og de fleste har taget de første skridt mod en effektiv energiindsats. Besvarelserne viser dog også, at der er stort rum for forbedring og professionalisering af energiindsatsen i de store danske virksomheder. Mange flere virksomheder kunne bruge energiledelse som værktøj til at styrke deres energiindsats. Kun omkring en tredjedel af virksomhederne kender til de gældende standarder for energiledelse, og ca. 6 pct. af virksomhederne, der har indberettet, er certificeret efter dem. Omtrent hver tiende virksomhed i undersøgelsen har hverken udpeget en energiansvarlig medarbejder eller søgt ekstern rådgivning for at reducere deres energiforbrug. Ser man på virksomhedernes investeringer i energieffektivisering, tegner der sig et tilsvarende billede af, at der stadig er et stort uudnyttet potentiale. Det store flertal af svarvirksomhederne omtrent tre ud af fire investerer i energieffektivt udstyr i de år, der spørges til, men investeringerne er ofte små i forhold til virksomhedernes størrelse. De færreste investerer mere end en mio. om året ud af en medianomsætning på 391 mio. kr. Dette bestyrkes af, at besvarelserne viser, at en meget stor del af investeringerne i energieffektiviseringer går efter de såkaldte lavthængende frugter med tilbagebetalingstid på få år. Her er det værd at nævne, at mange af de investeringer, der virkelig har muligheder for at reducere energiforbruget, f.eks. i forbindelse med energirenoveringer af bygninger, ofte har en længere tilbagebetalingstid. En vurdering fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)s Klimaplan 2050 er, at industrien må begynde at investere med tilbagebetalingstider på i hvert fald 7-8 år, hvis virksomhederne skal levere deres del af de besparelser, der skal til, for at Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler i Tilsammen skaber det et billede af, at flertallet af de store danske virksomheder endnu langtfra udnytter de rentable potentialer for effektiviseringsgevinster, som rent faktisk findes. Ser man på virksomhedernes forbrug af fjernvarme, viser der sig en bekymrende tendens til, at forbruget til opvarmning pr. kvadratmeter er stigende. Virksomhederne har brugt næsten 5 pct. mere fjernvarme pr. m2 i 2011 i forhold til 2009, når man tager højde for forskelle i vejret i de to år. Derudover viser undersøgelsen, at de deltagende virksomheder sjældent tager fat på de langsigtede investeringer med en tilbagebetalingstid på mere end fire år, hvilket langt de fleste energirenoveringer af bygninger kræver. Tilsammen kan det tyde på, at store danske virksomheder har et uudnyttet potentiale for besparelser i energirenovering af deres bygninger. I en tid, hvor energipriserne fortsat stiger, er energieffektivisering dermed et område, hvor virksomhederne med fordel kan satse mere for at styrke deres konkurrenceevne. Besvarelserne viser også, at virksomheder, der har taget et skridt mod en mere systematisk energiindsats og har forankret ansvaret for at overvåge virksomhedens energiforbrug hos en energiansvarlig medarbejder, har større ambitioner end de virksomheder, der ikke har en udpeget energiansvarlig. De investerer mere i energieffektivitet og implementerer forbedringer med 8 Energiindeks Danmark

9 længere tilbagebetalingstider. Besvarelserne kan dog ikke sige noget om, hvorvidt det at have en energiansvarlig i virksomheden øger ambitionerne, eller om det snarere er omvendt, dvs. at virksomhedens ambitioner på energiområdet skaber behovet for en energiansvarlig i organisationen. Alle virksomheder, der har indberettet til indekset, har svaret på spørgsmålene om deres indsats for at skabe energibesparelser, mens en mindre del af virksomhederne har indberettet deres konkrete energiforbrug. Disse sidste virksomheder gør en aktiv og prisværdig indsats for større åbenhed og mere fælles viden om danske virksomheders energiforbrug. I år er der dog ikke tilstrækkeligt mange besvarelser til at drage generelle konklusioner, bortset fra ovennævnte observation af udviklingen i fjernvarmeforbruget. Men indberetningerne, som forhåbentlig vil blive flere i de kommende år, er et første skridt på vejen til et bedre overblik over udviklingen i de danske virksomheders energiforbrug og -effektivisering. KOMMUNER Besvarelserne fra kommunerne tyder på et generelt større fokus på energiforbruget end i virksomhederne. Men kommunerne har også et ganske andet grundlag for indsatsen i form af aftale mellem KL og regeringen fra 2007 og et generelt større fokus på det offentliges energiforbrug. En del kommuner arbejder i forvejen aktivt med at profilere sig via deres energiindsats, f.eks. gennem Klimakommuneaftaler med Danmarks Naturfredningsforening, det europæiske initiativ Borgmesterpagten eller kurveknækkeraftaler med Energistyrelsen. Alle kommuner i undersøgelsen har en energiansvarlig, og langt de fleste har gennemført eller har planer om at foretage energirenovering af bygninger. De gør også i stort omfang brug af eksterne rådgivere i denne forbindelse. Det viser sig dog også, at kun to tredjedele af de kommuner, der svarer, har sat strategiske mål for deres energiindsats. Dette er interessant, fordi besvarelserne samtidig indikerer, at strategiske mål er et skridt mod at lave konkrete aftaler om energibesparelser med andre parter i kommunen. Ser man på kommunernes energiforbrug, viser undersøgelsen, at børn- og ungeområdet er det område, der samlet forbruger mest energi blandt de undersøgte forvaltninger (administration, børn og unge, social og sundhed, kultur og fritid). Dog viser det sig, at det netop også er dette forvaltningsområde, der har det laveste forbrug af energi pr. m2. Så selv om børn- og ungeområdet samlet bruger mest energi, er deres bygninger de mest energieffektive. Modsat er bygningerne i social- og sundhedsforvaltningerne de mest energiforbrugende, hvilket indikerer, at der kan være større muligheder for at energirenovere i den del af kommunens bygningsmasse. Hvorfor et energiindeks? Det danske samfund står over for en enorm opgave. I løbet af få årtier skal vi reducere vores energiforbrug og udvikle vores forsyning, så Danmark i 2050 er fri for fossile brændsler. Gruppen af partnere bag denne første udgave af Energiindeks Danmark mener, at selv om vi er godt på vej mod en mere energieffektiv fremtid, kan vi ikke nå målet om at være fri af fossile brændsler uden en større gennemsigtighed og et målrettet fokus på virksomheders og kommuners arbejde med energiforbruget og energieffektiviteten. 9

10 De største virksomheder Landets største virksomheder målt efter omsætning, er blevet kontaktet i forbindelse med arbejdet med Energiindeks Danmark. 10 Energiindeks Danmark

11 Energiindeks Danmark Virksomhedsresultater Danmarks største virksomheder målt efter omsætning er blevet bedt om at indberette, dels hvordan og i hvilket omfang de forsøger at effektivisere deres energiforbrug, dels hvor meget energi de har brugt i henholdsvis 2009 og De adspurgte virksomheder har alle en omsætning på mindst ca. 230 mio. kr., men da virksomhederne blandt andet spænder vidt i størrelse, branche og produktionsformer, er der stor forskel på deres energiforbrug og forudsætninger for at ændre på det. Besvarelserne kommer fra alle typer af virksomheder, fra traditionel fremstillingsindustri over større servicevirksomheder til finansielle virksomheder og energihandelsselskaber med stor omsætning og med en meget begrænset stab. Virksomhederne har således en omsætning, der svinger fra godt kr. til omkring 220 mio. kr. pr. ansat med en median på knap 2,2 mio. kr. i omsætning pr. ansat. Antallet af ansatte svinger mellem 4 og , med en median på 391 ansatte 2. En del virksomheder henter også betragtelige dele af deres omsætning fra aktiviteter uden for landets grænser, der ikke påvirker deres energiforbrug i Danmark, som der af hensyn til undersøgelsens størrelse og det arbejde, den medfører for de deltagende virksomheder alene er samlet indberetninger af energiforbrug for. 110 virksomheder har svaret, 30 dog kun delvist. Ud fra fordelingen på listen over de største virksomheder viser der sig en vis overrepræsentation af de største 100 virksomheder. Se figur 1. Den fulde liste over virksomheder, der har svaret, findes i appendikset bagest i publikationen. FLEST FRA DE STØRSTE VIRKSOMHEDER Antal besvarelser til Energiindeks Danmark fra landets største virksomheder opdelt i grupper på FIGUR 1 Der er en overvægt af de 100 største danske virksomheder blandt respondenterne til Energiindeks Danmark (n=110). Kilde Top1000.dk/ Energiindeks Danmark - virksomhedsindberetninger. 1 Listen over de største danske virksomheder er trukket fra hjemmesiden Top1000.dk d. 1. oktober I beregninger af omsætning pr. medarbejder og antal medarbejdere er n=106 pga. manglende data om nogle virksomheders antal medarbejdere. 11

12 FLEST SVAR FRA ENERGISEKTOREN Fordeling af besvarelser på virksomhedernes hovedsektor Underholdning Transport Tekstil og beklædning 7 3 Teknologi og maskinindustri 9 2 Automobil Bolig og indretning 1 Bygge og anlæg 3 6 Detailhandel 2 Elektronik 4 Service 7 Pct. 13 Energi og forsyning Rådgivning 4 Rederi og shipping 1 Papir og emballage Medier Medicinal og biotek 9 Levnedsmidler 2 Engroshandel 8 Finans og forsikring 7 2 It og tele 1 Kemisk fremstilling Konglomerat FIGUR 2 Branchefordeling af de virksomheder, der har indberettet til Energiindeks Danmark. Virksomhederne er opdelt efter de brancheinddelinger, der er opgivet på Top1000.dk (n=110). Kilde Top1000.dk/ Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. Virksomhederne er fordelt over en lang række brancher, der i et vist omfang afspejler branchernes fordeling på top1000-listen. Dog er det værd at bemærke, at mere end hver tredje elektronikvirksomhed i top1000 (5 ud af 14) og knap hver fjerde af energivirksomhederne (13 ud af 55) har besvaret det spørgeskema, der ligger til grund for undersøgelsen. Se figur 2. VIRKSOMHEDERNES ENERGISPAREINDSATS Virksomhederne er blevet spurgt til deres energiledelse samt til deres investeringer i energieffektivitet. De er også blevet bedt om at indberette, i hvor høj grad de kortlægger energiforbruget, har udpeget energiansvarlige medarbejdere eller anvender standarder og certificeringer for energiledelse. Samlet tegner besvarelserne et billede af, at danske virksomheder har nogen fokus på energieffektiviteten, men at der stadig er uudnyttet potentiale. De fleste har udpeget energiansvarlige, men mange mangler endnu centrale skridt for at arbejde effektivt med deres energiindsats og med energiledelse. Besvarelserne viser også, at der stadig er rum for at udnytte de værktøjer, der er til energiledelse, og derved høste de gevinster, som en mere målrettet indsats kan indbringe, samt at gøre brug af professionel rådgivning. Ser man på virksomhedernes konkrete investeringer, er indsatsen præget af mange, men ofte små, tiltag. MANGE, MEN FORSIGTIGE, TILTAG Besvarelserne viser, at en stor del af virksomhederne 12 Energiindeks Danmark

13 MANGE INVESTERER, MEN FÅ SATSER STORT Har virksomheden i 2011 foretaget tekniske ændringer eller udskiftninger af virksomhedens udstyr, som har forbedret energieffektiviteten? n=110 Ja Nej Indfører virksomheden i år (2012), eller planlægger virksomheden i 2013 at indføre tekniske ændringer eller udskiftninger af produktionsudstyr, som vil forbedre energieffektiviteten? n=109 Ja Nej % % Hvad var størrelsen på de samlede investeringer af udstyr i 2011? Mere end Hvad er størrelsen på de forventede investeringer af udstyr i 2012/13? Mere end % % n=78 n=85 FIGUR 3 Tre ud af fire respondentvirksomheder foretog i 2011 investeringer i udstyr, der forbedrer energieffektiviteten. Et lignende antal har gjort det i 2012 eller planlægger at gøre det i Størstedelen af virksomhederne investerer mindre end en million kroner om året på dette felt. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. knap 3 ud af 4 har gennemført og tænker at gennemføre tekniske ændringer eller at udskifte udstyr med det formål at reducere det samlede energiforbrug. Se figur 3. Der er spurgt til tekniske ændringer og udskiftning af udstyr i kategorierne elektronisk udstyr i administrationen eller på kontorer og teknisk udstyr såsom styringssystemer og produktionsudstyr i industrien. Indekset viser ikke ændringer i virksomhedernes gennemførte eller planlagte investeringer i energieffektivitet i disse kategorier fra 2011 til I 2011 foretog 71 pct. af virksomhederne tekniske ændringer eller udskiftning af virksomhedens udstyr. Umiddelbart kunne det se ud til at denne andel stiger til 78 pct. for årene 2012/13. Men da disse indberetninger dækker over en 2-årig periode, er det svært at vurdere, om antallet af virksomheder, der investerer i energibesparende teknologi og udstyr år for år, rent faktisk vokser. Omkring hver femte virksomhed har ikke eller planlægger ikke at foretage investeringer i energibesparende udstyr. Dette kan dog skyldes at langt de fleste af de investeringer, der er tale om fra kontormaskiner til produktionsudstyr bliver mere energieffektive med tiden, hvorfor nykøbt udstyr må forudsættes at have en længere funktionstid. At udstyr generelt har fået en længere funktionstid, kan muligvis være med til at forklare, hvorfor nogle virksomheder ikke behøver at udskifte deres udstyr så ofte og derfor heller ikke har gjort det eller planlægger at gøre det. Besvarelserne viser dog også, at størstedelen af investeringerne i energibesparende teknik og udstyr er 13

14 Hvad er energiledelse? Energiledelse er et redskab til strategisk styring af energiindsatsen i en organisation. Eksempler på anerkendte ledelsessystemer til energiledelse er de internationale standarder DS/EN og DS/ISO De centrale elementer i energiledelse er: Strategisk forankring i ledelsen for at sikre forretningsfokus og fremdrift i energiindsatsen. Energipolitik med målsætninger for virksomhedens energi- og klimaindsats. Overblik over energiforbruget og potentialerne for effektivisering. Prioritering, planlægning og realisering af energiprojekter. Løbende evaluering af energiforbrug og effekten af igangsatte projekter. relativt små sammenlignet med virksomhedernes samlede omsætning og omsætning pr. medarbejder. Størstedelen af virksomhederne har gennemført eller planlagt investeringer i energieffektivt udstyr for mindre end 1 mio. kr. om året. Dog ser det ud til, at færre virksomheder ligger i den nederste kategori med investeringer op til kr. pr. år fra 2011 til 2012/13. Ud over investeringer i teknik og udstyr, der medfører energibesparelser, er virksomhederne spurgt, om de har gennemført investeringer, der forbedrer energieffektiviteten. Denne kategori dækker over andre investeringer end i maskiner, f.eks. i bygningsforbedringer. Virksomhederne er også blevet spurgt om tilbagebetalingstiderne for disse investeringer. Besvarelserne viser, at ligesom det var tilfældet med investeringer i udstyr, investerer op mod fire ud af fem virksomheder i energiforbedringer. Se figur 4. En samkøring af de to spørgsmål viser også, at der er en del gengangere i kategorierne. 60 pct. af virksomhederne har svaret, at de både har investeret og planlægger at investere i såvel udstyr som i andre energieffektiviseringer. 3 procent har hverken investeret eller planlagt at gøre det i nogen af kategorierne. Ser man på de forventede tilbagebetalingstider for investeringerne, viser det sig, at virksomhederne i høj grad går efter de lavthængende frugter og laver investeringer med en tilbagebetalingstid på få år. Se figur 4. Kun omkring hver femte virksomhed rapporterer, at de investerer med tilbagebetalingstider på mere end fire år. Samtidig tyder indberetningerne på en vis usikkerhed hos mange virksomheder omkring tilbagebetalingstiden for deres investeringer. 30 pct. svarer, at de ikke kender tilbagebetalingstiden på de investeringer i energieffektivitet, som de har tænkt sig at foretage i 2012 og RUM FOR MERE PROFESSIONEL ENERGILEDELSE Energieffektivisering handler ikke kun om investeringer, men også om at holde et løbende fokus på energiforbruget 14 Energiindeks Danmark

15 FÅ LANGSIGTEDE INVESTERINGER I ENERGIEFFEKTIVISERING Har virksomheden i 2011 foretaget forbedringer i energieffektiviteten, som har betydet besparelser på virksomhedens samlede energiforbrug? Har virksomheden i 2012 foretaget eller planlægger virksomheden i 2013/14 at foretage forbedringer i energieffektiviteten, som betyder besparelser på virksomhedens samlede energiforbrug? Ja 76 n=108 Ja 82 n=107 Nej 19 Nej % % Hvor lang er tilbagebetalingstiden for disse projekter? Hvor lang er tilbagebetalingstiden på disse projekter? Under 2 år 37 n=82 Under 2 år 20 n= år år 30 Over 4 år 18 Over 4 år % % FIGUR 4 Størstedelen af virksomhederne investerer i og planlægger at investere i energieffektiviseringer. De planlagte tilbagebetalingstider for investeringer i energieffektivt udstyr og teknik er oftest korte, dvs. under fire år. Kilde Energiindeks Danmark - virksomhedsindberetninger. Anvendte begreber Energiansvarlig: Medarbejder, der som en del af sit arbejde har ansvar for overvågning og opfølgning på virksomhedens energiforbrug. Energiledelse: Et systematisk, løbende fokus på organisationens energi- og klimaindsats, som er strategisk forankret i ledelsen. Internationalt anerkendte ledelsessystemer for energiledelse er fx standarderne for energiledelse DS/EN og DS/EN ISO Miljøledelse: En systematisk og løbende indsats til forbedring af virksomhedens miljøpåvirkning. I miljøledelse arbejdes der med ressourceforbrug f.eks. vand, energi, affald. Anerkendte systemer for miljøledelse er f.eks. den internationale standard for miljøledelse DS/EN ISO og EMAS. og systematisere energiindsatsen. Undersøgelsen fokuserer på flere forhold, der kan være med til at afgøre, om virksomhederne fører en systematisk energiindsats: Er der udpeget en eller flere personer med ansvar for at gennemføre og overvåge virksomhedens energiindsats? Har virksomheden brugt eksterne rådgivere i arbejdet med at reducere sit energiforbrug? Hvor godt er kendskabet til systematisk energiledelse og miljøledelse i virksomheden? Besvarelserne viser, at en stor del af respondenterne (83 pct.) har en eller flere udpegede medarbejdere, som er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug og energiovervågning. En mindre del har gjort brug af ekstern rådgivning på energiområdet inden for de seneste fire år før undersøgelsen. Godt hver tredje virksomhed kender til en eller flere standarder for energiledelse, og kun 6 pct. af virksomhederne er selv certificeret efter de mest udbredte 15

16 VIRKSOMHEDERNE TÆNKER PÅ ENERGIFORBRUGET, MEN BRUGER IKKE VÆRKTØJERNE TIL SYSTEMATISK ENERGILEDELSE Har virksomheden udpeget en eller flere medarbejdere, der er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug, og som varetager en systematisk opfølgning/overvågning af energiforbruget? Har virksomheden gjort brug af ekstern energirådgivning i forbindelse med forbedring af energieffektiviteten på et tidspunkt i perioden fra 2009 til i dag? Ja 83 Ja 72 Nej 15 Nej % % n=107 n=109 Har virksomheden kendskab til standarder for energiledelse (den danske standard DS 2403, den europæiske standard DS/EN eller den internationale standard DS/EN ISO 50001)? Er virksomheden certificeret efter den gældende standard for energiledelse (DS/EN eller DS/EN ISO 50001)? Ja 35 Ja 7 Nej Nej % % n=109 n=109 FIGUR 5 Det store flertal af virksomhederne i undersøgelsen har energiansvarlige medarbejdere, men kun et fåtal kender til eller bruger de eksisterende standarder for energiledelse. Note Kun de virksomheder, der har angivet, at de kender til standarder, er spurgt til, om de bruger dem. Antallet af positive besvarelser i spørgsmålet om brug er dog i denne sammenhæng sat over for det fulde antal af virksomheder, der har svaret på spørgsmål om deres kendskab til standarder, for at anskueliggøre, i hvor høj grad virksomhederne gør brug af standarderne. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. standarder. Se figur pct. af respondenterne angiver, at de påtænker at indføre energiledelse i en eller anden form. Ser man på virksomhedernes fokus og indsats inden for miljøledelse, anvender 40 pct. af virksomhederne miljøledelse i en eller anden form. Dog er der ingen af virksomhederne, der påtænker at blive registreret under EMAS, der er EU s ordning for officielt anerkendt miljøledelse. Og kun 3 pct. påtænker at blive certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, DS/EN ISO Samlet tegner besvarelserne et billede af, at danske virksomheder allerede har taget de første skridt mod en systematisk energi- og miljøledelse. Dog er der stadig stort potentiale for at tilegne sig viden og gøre brug af de redskaber, der er til rådighed, for at systematisere deres indsats og arbejde professionelt med styring af virksomhedernes energiforbrug. Kigger man lidt dybere i besvarelserne, viser det sig, at mens 65 procent af virksomhederne både har udpeget en energiansvarlig og modtaget ekstern rådgivning, er der også godt 8 pct. af virksomhederne, der hverken har en energiansvarlig eller har modtaget ekstern rådgiv- 16 Energiindeks Danmark

17 ENERGIANSVARLIGE SØGER RÅD pct. Har udpeget en energiansvarlig Har ikke udpeget en energiansvarlig Har brugt ekstern rådgivning 65,4 5,6 Har ikke brugt ekstern rådgivning 14,9 8,4 2,8 1 ENERGIANSVARLIGE GÅR HÅND I HÅND MED EKSTERNE RÅDGIVERE Andel af virksomheder, der har gjort brug af eksterne energirådgivere, pct Har brugt ekstern energirådgivning Har ikke brugt ekstern energirådgivning TABEL 1 Der er sammenhæng mellem, om virksomhederne har energiansvarlige, og om de bruger ekstern rådgivning om deres energiforbrug. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger Har udpeget en energiansvarlig Har ikke udpeget en energiansvarlig FIGUR 6 Virksomheder, der har en eller flere energiansvarlige medarbejdere, bruger i væsentligt større grad ekstern rådgivning om virksomhedens energiforbrug. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. ning om deres energiforbrug. Se tabel 1. Det viser sig også, at virksomheder, der har udpeget en eller flere energiansvarlige, i højere grad bruger ekstern rådgivning. Se figur 6. Interne energiansvarlige i virksomheden og ekstern rådgivning er altså ikke tiltag, der afløser hinanden tværtimod. Vælger man at se på udpegningen af en energiansvarlig som et trin i en virksomheds rejse mod en systematisk energiindsats, er det værd at se på, om det skridt i sig selv hænger sammen med ændringer i virksomhedens indsats på området. I besvarelserne ses en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af en eller flere energiansvarlige i virksomheden og virksomhedens investeringer i energieffektiv teknik eller udstyr. Virksomheder, der har udpeget en eller flere medarbejdere med ansvar for at overvåge og følge op på virksomhedens energiforbrug, foretog i 2011 større investeringer i produktionsudstyr end virksomheder, der ikke har en udpeget medarbejder, med ansvar for virksomhedens energiforbrug. Det samme gør sig gældende i 2012/13. Se tabel 2 og 3. Der er dog en vis usikkerhed i at sammenligne årene, 17

18 ENERGIINDSATS OG INVESTERINGER 2011 Har virksomheden udpeget en energiansvarlig / Investering i kr. Ja Nej under Ca. 22,5 pct. Ca. 22,2 pct Ca. 20 pct. Ca. 22,2 pct. mere end Ca. 34 pct. Ca. 11,1 pct. Ca. 23,5 pct. Ca. 44,4 pct. I alt 100 pct. 100 pct. TABEL 2 Virksomheder med en eller flere energiansvarlige medarbejdere har foretaget større investeringer i produktionsudstyr end virksomheder, der ikke har energisansvarlige. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. ENERGIINDSATS OG INVESTERINGER 2012/2013 Har virksomheden udpeget en energiansvarlig / Investering i kr. Ja Nej under Ca. 17 pct. Ca. 0 pct Ca. 34 pct. Ca. 28 pct. over Ca. 22,7 pct. Ca. 22 pct. Kender ikke beløbet af deres fremtidige investeringer Ca. 9 pct. Ca. 0 pct. Virksomheder, der har angivet nej eller ved ikke, til om der er foretaget investeringer i 2012/2013 Ca. 17 pct. Ca. 40 pct. I alt 100 pct. 100 pct. TABEL 3 Virksomheder med en eller flere energiansvarlige medarbejdere forventer at foretage større investeringer i produktionsudstyr end virksomheder, der ikke har energiansvarlige. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. fordi der er en stor andel af virksomhederne uden energiansvarlige, der ikke kan oplyse, om de har foretaget investeringer i energieffektivt udstyr eller planlægger at gøre det. I alt svarer knap 40 pct. af virksomhederne uden energiansvarlige, at de ikke ved, om der er eller skal foretages denne type investeringer i Dette kan dog også tages som en indikation på medarbejdernes kendskab til indsatsen for at spare på energien i de virksomheder, der ikke har en energiansvarlig medarbejder. For virksomheder, hvor der er en udpeget energiansvarlig medarbejder, ligger denne andel på 17 pct. Ligeledes viser det sig, at virksomheder med en udpeget energiansvarlig i højere grad inddrager energiforbrug som et væsentligt kriterium, når der skal indkøbes nyt udstyr. For 87 pct. af virksomhederne med en energiansvarlig er udstyrs energiforbrug et væsentligt kriterium for valget af leverandør. Det samme gør sig gældende for 73 pct. af virksomhederne uden en energiansvarlig. Endelig ses der også en sammenhæng mellem virksomheder, der har udpeget energiansvarlige, og virksomhedernes strategi for investeringer i energieffektiviseringer. Virksomheder med en energiansvarlig 18 Energiindeks Danmark

19 VIRKSOMHEDER MED ENERGIANSVARLIGE INVESTERER MED STØRRE OVERBLIK OG LÆNGERE SIGTE Tilbagebetalingstid 2011 for virksomheder med en eller flere energiansvarlige n=89 23,59 Tilbagebetalingstid 2011 for virksomheder uden en eller flere energiansvarlige n=18 22,22 Tilbagebetalingstid på forbedringen i energieffektivitet Under 2 år 2-4 år Pct. 29,22 55,55 Pct. Over 4 år 15,73 31,46 5,55 16,66 / Ønsker ikke at svare Tilbagebetalingstid 2012/13 for virksomheder med en eller flere energiansvarlige n=89 n=18 17,97 Tilbagebetalingstid 2012/13 for virksomheder uden en eller flere energiansvarlige 11,11 38,2 11,11 Pct. 26,96 61,11 Pct. 16,66 16,85 FIGUR 7 Virksomhederne, der har udpeget en eller flere energiansvarlige medarbejdere, har bedre styr på deres energiinvesteringer og tænker mere langsigtet end virksomheder uden energiansvarlige. Kilde Energiindeks Danmark - virksomhedsindberetninger. har i højere grad overblik over tilbagebetalingstider for investeringer i energieffektivitet end virksomheder uden energiansvarlige. De er også langt mere tilbøjelige til at foretage investeringer med en tilbagebetalingstid på mere end 4 år. Se figur 7. Tallene skal dog tolkes med en vis grad af forsigtighed. Antallet af besvarelser fra virksomheder uden energiansvarlige er lille, og de rå tal siger intet om, hvorvidt virksomhederne investerer mere ambitiøst, fordi de har en energiansvarlig, eller om de omvendt har en energiansvarlig, fordi de har valgt at investere ambitiøst i energibesparelser og ønsker at forankre denne beslutning hos en eller flere medarbejdere. Man må også forvente, at undersøgelsen som sådan har en vis hældning mod, at virksomheder, der besvarer, netop gør det, fordi de har en energiansvarlig, som de kan placere opgaven med at indberette hos. KONSULENTER OG LEVERANDØRER ER POPULÆRE RÅDGIVERE Ser man på en anden indikator for, hvorvidt en virksomhed har en systematisk indsats for at spare energi ekstern 19

20 DE MEST POPULÆRE RÅDGIVERE Fra hvilket sted har virksomheden modtaget rådgivning? Leverandør Brancheforening Elselskab Andre virksomheder Rådgivende konsulent Energistyrelsen Andre FIGUR 8 Blandt de 73 pct. af virksomhederne, der har modtaget ekstern rådgivning, er konsulenter det mest populære valg af rådgiver. Det er muligt at svare i flere kategorier, derfor er summen af svarene mere end 100 pct. (n=79) Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. 100 % FJERNVARMEFORBRUGET ER STEGET I Fjernvarmeforbrug fordelt på m2 pr. år KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2011 KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2009 (n=30) Fjernvarmeforbrug fordelt på m2 pr. år (graddagsreguleret) KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2011 KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i KWh 83,8 KWh 87,3 KWh 83,8 KWh TABEL 4 Virksomhedernes fjernvarmeforbrug er steget mellem 2009 og Note Energiforbruget pr. m2 er reguleret på baggrund af graddagsberegning fra Danmarks Meteorologiske Institut for at tage højde for forskelle i vejret de to år. Kilde Energiindeks Danmark virksomhedsindberetninger. rådgivning viser det sig, at uafhængige konsulenter er det mest populære valg som rådgivere, efterfulgt af leverandører af energieffektive løsninger og forsyningsselskaber. Derimod er Energistyrelsen og brancheforeninger ikke særligt brugte. Se figur 8. VIRKSOMHEDERNES FJERNVARMEFORBRUG Virksomhederne er blevet bedt om at indberette deres energiforbrug i 2009 og 2011 fordelt på, hvilke energikilder de bruger. En del virksomheder har dog alene indberettet for enkelte år eller for enkelte energikilder uden at angive, hvorvidt de benytter andre energikilder. Sammenholdt med den store diversitet i brancher, antal ansatte og omsætning pr. ansat giver det anledning til stor forsigtighed i tolkningen af resultaterne. Derfor ser vi dette år alene på virksomhedernes forbrug af fjernvarme pr. m2 i 2011 sammenlignet med Dette kan tages som udtryk for, hvor energieffektive virksomhedernes bygninger er som helhed, og er dermed en indikator for, hvorvidt de virksomheder, der har indberettet energiforbrug fra begge år, har hævet energistandarden i deres bygningsmasse. Beregningen viser, at de 30 virksomheder, der har indberettet tal for fjernvarmeforbrug i både 2009 og 2011, ikke er blevet bedre til at spare på varmen. Tværtimod er forbruget steget med omkring 4 procent, når der reguleres for vejret i de pågældende år. Se tabel 4. Man skal være forsigtig med at tolke for bastant på dette pga. det relativt lille antal besvarelser. Dette gør sig specielt gældende, når der er tale om virksomheder, hvor man ikke kan afvise, at de sidste års økonomiske udvikling kan have betydet, at nogle bygninger har stået tomme i 2009, hvor den økonomiske krise toppede. Men set i lyset af, at få virksomheder investerer med en tilbagebetalingshorisont på 4 år eller mere (se figur 4 side 15), kan det tyde på, at der er et uudnyttet potentiale for energirenovering af bygninger hos de største danske virksomheder. 20 Energiindeks Danmark

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Energirenovering Indledning Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Syddanmark September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere