Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland."

Transkript

1 Herningsholm Erhvervsskole 25. juni 2013 Energioptimering af byggeri

2 Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland 2

3 Regionens 15 største byer Struer Skive Viborg Randers Grenaa Holstebro Ringkøbing Herning Ikast Silkeborg Skanderborg Aarhus Horsens Odder Hedensted

4 Præsentation Bygningschef Carsten Kronborg, civilingeniør Region Midtjyllands ejendomme og byggerier Byggeregulativ Strategier og udbud Rådgivning Projektleder Hans Bruun Jespersen, ingeniør Region Midtjyllands Agenda 21-Strategi Rådgivning og gennemførelse af energiprojekter og bæredygtighed Energimærkning og energiregistrering DNV-Gødstrup 4

5 Regionens bygninger Somatiske hospitaler ca m2 Psykiatri og sociale institutioner m2 Regionshuse ca m2 Ca m2 nybyggeri Herudover kommer mange ombygninger Ca m2 bygninger der skal sælges 5

6 Vores opgaver inden for byggeri Nybyggeri, om- og tilbygninger Vedligeholdelse af bygninger Energi og miljø Køb og salg af ejendomme Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med byggeri Totaløkonomi og helheder 6

7 Energi og miljø Regionen støtter erhvervsudvikling på energi- og miljøområdet gennem overordnede initiativer og konkrete projekter. 50 % af energiforbruget i Region Midtjylland skal komme fra vedvarende energikilder i 2025 Foto: Daka 7

8 Energivirksomheder Foto: Vestas Foto: Maabjerg Bioenergy 8

9 Dagens emner 1. Indsatsområder for Grønt byggeri 2. Konvertering til fjernvarme i Holstebro 3. ESCO-projekt i Silkeborg 4. Energi, miljø og bæredygtighed i DNV- Gødstrup 9

10 Indsatsområder for Grønt byggeri Lokal Agenda 21 Energi og miljø Byggeri Energirenovering Energiforsyning - vedvarende energi Indeklima Bæredygtighed Fremtiden 10

11 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan Drift Byggeri Indkøb Energi Ressourcer Affald og miljø De nye sygehusbyggerier 11

12 Byggeri - Kvalitetsfondsbyggerier mia. kr. m² DNU 6, Viborg 1, DNV 3,

13 Energirenovering Formålet er mindre energiforbrug og bedre indeklima Hospitaler, institutioner og regionshuse Klimaskærm inkl. vinduer og solafskærmning Varme- og energisystem Ventilation og indeklima El-forbrugende udstyr i øvrigt Energimærkning Finansiering: alm., lånebekendtgørelse, lånepuljer Projektform: alm., ESCO, ELENA 13

14 Indeklima Temperatur Luftkvalitet Dagslys og solafskærmning Kunstig belysning Lyd ( støj ) og rumakustik Designguides for hospitalsbyggeri Om isolering og energi i bygninger 14

15 Fremtiden Bygningsklasse 2020 som standard Commissioning systemerne samarbejder Smart Grid Smart Energi Miljøvaredeklarering af byggematerialer Livscyklusanalyse og vugge til vugge Bæredygtighedscertificering 15

16 Konvertering til fjernvarme Målet var at generere energibesparelser ved konvertering fra naturgas til fjernvarme på Regionshospitalet Holstebro Aftale at de første 800 MWh/år besparelse tilfalder Vestforsyningen Varme A/S. Yderligere besparelser sælges efter markedspris. Der forekommer energibesparelser på følgende: Nedlægning af to kedler med virkningsgrad på 90% Fjernelse af rørtab fra eksisterende dampledninger Nedlukning af aflufter til kondensatorvand Fjernelse af uisolerede komponenter på dampanlæg (f.eks. ventiler mm.) Elektriske besparelser (f.eks. pumper mm.) 16

17 17

18 Konvertering til fjernvarme Miljøpåvirkninger En reduktion i varmebehovet på min. 20 %, svarende til en reduktion fra til MWh/år Nuværende CO2 emission ved 1,1 mio. Nm3/år (~ MWh) udgør tons/år Fjernvarmeproduktion vil via affaldsforbrænding udgøre 260 tons/år - dog er det nødvendigt at supplere forsyningen med naturgasbaseret varme fra backupcentralen, så ved en marginalbetragtning vil CO2 emissionen derfor kun blive reduceret til tons/år. 18

19 Konvertering til fjernvarme Økonomi naturgasdrift: Omkostning til drift og vedligehold af dampkedelanlæg udgør 0,3 mio. kr. inkl. vandforbrug. Årlig naturgas udgift: 1.1 mio. Nm3 5,20 kr/mwh = 5,7 mio. kr. - i alt 6,0 mio. kr. Økonomi fjernvarmedrift: Den årlige omkostning til vedligehold af fjernvarmeinstallation sættes til 0 kr. Årlig variabel udgift: MWh 480 kr/mwh = 4,6 mio. kr. Årlig abonnement 0,6 mio. kr. - i alt 5,2 mio. kr. 19

20 ESCO-projekt i Silkeborg ESCO er en forkortelse af Energy Service Company. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCO-firmaets ydelser bliver betalt af energibesparelsen, og hvor ESCO-firmaet stiller en garanti for energibesparelsen. Schneider Electric lavede forstudiet 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 ESCO-projekt i Silkeborg Det er primært varme og elforbrug Særligt fokusområde har været ventilation En meget stor del andel af ventilationen har overskredet sin tekniske levetid (20 år) Funktionsændringer og ændret brugeradfærd har medført forkert betjening af områder. Derfor betydeligt potentiale for opnåelse af energibesparelse på ventilationen 25

26 ESCO-projekt i Silkeborg Eksempler på energibesparende tiltag Intelligent CO2- og temperaturstyring af ventilationen samt trimning af driftstider (TBT 9 år) Køkken ventileres med for høje luftmængder Intelligent udsugningsstyring (TBT 11 år) Udskiftning af eksisterende køleanlæg med et nyt 2-trins kæleanlæg baseret på naturligt kølemiddel (TBT 10 år) Optimering af belysningsarmaturer elektronisk forkobling og T5 rør mv. (TBT 34 år) Udskiftning af termostatventiler til elektronisk styring og med natsænkning (TBT 6 år) Solcelleanlæg (TBT 16 år) Spareteknologi på vandforbrug fra armaturer (TBT 5 år) Udskiftning af bækkenvaskere (TBT 13 år) mv. NB mange pumper var udskiftet forud for ESCO aftalen 26

27 ESCO-projekt i Silkeborg Økonomi (på baggrund af forstudiet) Besparelse i energienheder 25% (MWh) Besparelsespotentiale i kr. 19% Investeringsomfanget er ca. 25 mio. kr. Tilbagebetalingstid 11 år 27

28 DNV-Gødstrup (i tal) Somatisk Kvalitetsfondsprojekt, etape 1 og 3 Grundareal m² Etageareal ca m² Anlægsøkonomi kr. 3,15 mia. Psykiatri Regionsprojekt, etape 2 Etageareal ca m² Anlægsøkonomi ca. kr. 0,4 mia. Ønskeliste/andet: Center for forskning og uddannelse CFU ca m² Cyklotron ca. 500 m² Kirkerum 150m² 28

29 29

30 30

31 DNV - Gødstrup Bygningsklasse 2020 VE solceller Vandbassiner Grønne tage Design Indeklima Drift Totaløkonomi Bæredygtighed 31

32 Energi til byggeprocessen Solceller på Innovationsstalden Størrelse: 250 m2 Supplement til forbruget i stalden Ydelse ca kwh/år Vindmølle Supplement til alm. forbrug i skurby Understøtter bæredygtig /grøn byggeplads Ydelse ca kwh/år Skurbyens opførelse Opføres efter LE2015 krav Fjernvarmeforsyning fra træpille kedel Efterfølgende fjernvarme Energiregistrering af forbrug via Energykey 32

33 Energitiltag i DNV Aktive tiltag Passive tiltag Høje dagslysfaktorer reducerer el til belysning Med passive og aktive virkemidler overholder DNV-Gødstrup lavenergiklasse De gratis og rentable energitiltag, som passivt energidesign prioriteres først således at optimal totaløkonomi opnås. Grundvandskøleanlægget sikrer energieffektiv varme og køleforsyning til både bygningsdriften og procesdriften. Energieffektiv, individuelt reguleret ventilation 3-lags vinduer med solafskærmning Effektiv belysningsstrategi Effektiv klimaskærm og passiv varmeakkumulering Større dybde er mere optimalt for operationsbygninger Behovstilpasset ventilation i operationsrum Grundvandskølingsanlæg lagrer varme og kulde i jorden under hospitalet 33

34 Kølefunktion ved grundvandskøl 34

35 Varmefunktion ved grundvandskøl 35

36 Placering i landskabet 36

37 Bæredygtighed Brundtlandrapporten, 1987: Bæredygtig udvikling Rio-erklæringen, Dimensioner: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed Certificeringsordninger for bygninger, 2013: BREEAM - England, LEED - USA, HQE - Frankrig, DGNB - Tyskland 37

38 Bæredygtighed - DGNB DGNB administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (DK-GBC) Gør bæredygtighed målbar: Bæredygtighed Vægtning % Social/funktionel 22,5 Økonomisk 22,5 Miljømæssig 22,5 Teknisk 22,5 Planlægning/proces 10 Byggegrund - 38

39 Bæredygtighed DNV Gødstrup Strategien vil være DNV skal være et fyrtårn inden for grønne hospitaler Certificeringen skal bruges til markedsføring af DNV Læring til hele organisationen (medarbejdere) medarbejderne har et konkret redskab til at relatere til det grønne hospital Byggeprocessen gennemføres struktureret og veldokumenteret Erfaringsopsamling og vidensdeling til andre hospitaler Bruge certificeringen til benchmarking Regionen deltager i udviklingen af certificeringssystemet 39

40 Bæredygtighed DNV Gødstrup Fordele kunne være Styr på kvaliteten inden for i alt ca. 180 delområder Værktøj til at justere delområders kvalitet op/ned Energibesparelserne ved bygningsklasse 2020 Ressourcebesparelser og miljøbelastning bliver bedømt Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, produktivitet, fleksibilitet, værdistabilitet og fremtidssikring bliver bedømt (økonomi) Dokumentation for at bygningsteknikken (commissioning) Bedømmelse vedrørende perifere funktionsområder m.m. (facility management) Pilotprojekt med nytænkning og intern læring Resultatet kan udtrykkes som guld, sølv eller bronze 40

41 Eventuelt 41

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011 Energi- og miljøredegørelse for 2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere