REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 2 Emne: 4. Økonomirapport 2010 bilag 2

2 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Likviditeten pr. 30. november 2010 samt prognose for årene På baggrund af 4. økonomirapport 2010 og det forventede regnskab 2010 sammenholdt med budget er der udarbejdet et samlet nyt likviditetsskøn for de kommende 4 år. Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug og tidsforskydninger mellem årene er der samlet set et likviditetsmerforbrug på 91mio. kr., der især kan henføres til den forventede overskridelse vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets fællesudgifter, delvist modgået af øget kommunal medfinansiering. Disse merudgifter og - indtægter er ikke videreført i årene På investeringsområdet er der taget udgangspunkt i budget , samlet set er der kun indregnet tidsforskydninger fra 2010 til Dog er der taget højde for, at hensættelser til kvalitetsfondsprojekter skal deponeres. I det vedtagne budget er der forudsat en primo kassebeholdning på -464,5 mio.kr. og en ultimo kassebeholdning på ,3 mio.kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen er beregnet til mio. kr. for 2011 i det vedtagne budget Budget indeholder et samlet likviditetstræk på 972 mio. kr. i hele, den 4 årige budgetperiode. Den tekniske forudsætning for beregningen af gennemsnitslikviditeten er, at samtlige bevillinger bruges fuldt ud, herunder at der ikke er merforbrug på driften samt af de øvrige forudsætninger i budgettet holder inklusive de forudsatte låneoptag. Det er forudsat, at regionen i hele flerårsperioden kan foretage en fuld refinansiering af årets afdrag. Der er ikke indregnet likviditetsmæssigt forbrug af kassebeholdning i forbindelse med tilsagnet af 19. november 2010 om sygehusinvesteringer til Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital.

3 Med de anvendte forudsætninger bliver likviditetsudviklingen som vist i figuren nedenfor. Likviditetsudvikling Mio. kr Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Jan Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Jan Månedlig gennemsnit Ultimokassebeholdning Kassekreditreglen Månedlig gennemsnit (prognose) Ultimokassebeholdning Kassekreditreglen (prognose) I vedlagte bilag 1 fremgår de talmæssige forudsætninger for likviditetsprognosen. Side 2

4 BILAG 1 Budget 2010 sammenholdt med bevillingssituationen i 4. økonomirapport 2010 og det vedtagne budget inkl. indregning af tidsforskydningerne fra 2010 til Mio.kr. Vedtaget Budget 2010 KB ØR Vedtaget Budget 2011 Korrigeret Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Sundhed Socialområdet Regionaludvikling I alt drift I alt investering Nettodrift- og investeringsbudget Finansiering Renter Finansforskydninger (NESA-frigivelse) Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter, deponering lån og afdrag Finansiering sundhed Finansiering, regional udvikling Forskydninger i ordinær kassebeholdning I alt (-) = forbrug af likvide aktiver (+) = kassehenlæggelse Faktisk/forventet Primo kassebeholdning* Ultimo kassebeholdning 4 730, , Opsparing til kvalitetsfondsprojekter akkumuleret* Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) ** Ultimo gæld langfristet *Primo kassebeholdningen 2011 i det vedtagne budget 2011 er udfra 2. økonomirapport 10 ** Ekskl. budget til kvalitetsfondsprojekter. I 2010 budgetteres kvalitetsfondsmidlerne under likvide midler i kassekreditreglen og i 2011 og fremover er beløbet afsat som deponerede beløb. Side 3

5 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af sundhedsaftaler for mellem de 29 kommuner og Region Hovedstaden bilag 3

6 Til: Regionsrådet Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: Winnie Brandt Dato: 13. december 2010 Vedrørende kommunernes tilslutning til Følge-op ordningen. Forretningsudvalget har, i forbindelse med behandling af sagen vedrørende godkendelse af sundhedsaftalerne for mellem de 29 kommuner og Region Hovedstaden, ønsket at få oplyst hvor mange kommuner, der ikke er med i Følge-op ordningen. Det kan oplyses, at 17 kommuner positivt har tilkendegivet at de forventer at deltage i Følge-op ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Der er 7 kommuner, der har tilkendegivet at de først vil tage stilling til deltagelse i Følge-op ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Endelig er der 5 kommuner som har tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå i Følgeop ordningen. De fem kommuner er Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune. En samlet oversigt over kommunernes tilslutning til Følge-op ordningen er vedlagt som bilag.

7 Oversigt over kommunernes tilslutning til Følge-op ordningen Kommune Albertslund Forventer at indgå følge-op Ja Aftaletekst Albertslund Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Allerød Ja Allerød Kommune ønsker at deltage/indgå i følge-opordning på et indsatsniveau og ressourceforbrug svarende til det eksisterende tilbud i Allerød Kommune. Ballerup Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen Ballerup Ja praksis. Vilkår, målgruppe og forventet volumen for ordningen skal aftales mellem Ballerup Kommune og Herlev Hospital. Bornholm Ja Bornholms Regionskommune tilslutter sig brug af følge-op ordningen og starter implementeringen primo Implementeringen forventes tilendebragt i løbet af Brøndby Ikke taget stilling Brøndby Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Dragør Ikke taget stilling Dragør Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-sftale med almen praksis. Egedal Ikke taget stilling Egedal Kommune har endnu ikke besluttet, om kommunen vil indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis Fredensborg Ja Fredensborg Kommune tilslutter sig følge-opordningen ud fra den model, som er politisk vedtaget 1. juni Deltagelse af egen læge i de opfølgende besøg afventer 2 aftale mellem Region Hovedstaden og Praksisudvalget Frederiksberg Nej Frederiksberg Kommune finder ikke behov for at indgå i en følge-op ordning. Det er kommunens egen vurdering, hvilke borgere de skønner, der har behov for at blive fulgt op. Frederikssund Nej Frederikssund Kommune følger op på udvalgte borgere efter behov. Det er visitator, sagsbehandlende terapeut eller hjemmesygeplejerske, der følger op. Furesø Gentofte Nej Ja Furesø Kommune forventer ikke, at kommunen vil indgå i Følge-op ordningen på nuværende tidspunkt. Gentofte Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når Region Hovedstaden har indgået 2-aftale med almen praksis.

8 Kommune Gladsaxe Glostrup Gribskov Forventer at indgå følge-op Ja Ikke taget stilling Ja Aftaletekst Gladsaxe Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Når der er indgået 2-aftale med almen praksis om Følge-op ordningen, tager Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune stilling til, om man vil indgå i ordningen Gribskov Kommune ønsker at deltage/indgå i følge-opordning på et indsatsniveau og ressourceforbrug svarende til det eksisterende tilbud i Gribskov Kommune. Halsnæs Nej Halsnæs Kommune ønsker ikke at indgå i den foreslåede følge-opordning. Kommunen følger op på udvalgte borgere. Helsingør Ja Helsingør Kommune vil deltage/indgå i følge-opordning på samme indsatsniveau og ressourceforbrug som i Helsingør Kommune eksisterende tilbud. Herlev Ikke taget stilling Herlev Kommune har endnu ikke besluttet,om kommunen vil indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Hillerød Nej Hillerød Kommune ønsker ikke at indgå i den foreslåede følge-opordning. Kommunen følger op på udvalgte borgere efter behov Hvidovre Ikke taget stilling Hvidovre Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i Følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Høje-Tåstrup Ja Høje-Tåstrup Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Hørsholm Ja Hørsholm Kommune ønsker at deltage/indgå i følge-opordning på samme indsatsniveau og ressourceforbrug som Hørsholm Kommunes eksisterende tilbud. Deltagelsen sker med deltagelse af visitator eller hjemmesygeplejerske alt efter konkret vurdering af behovet. Ishøj Ja Ishøj Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. København JA Der pågår i øjeblikket, med udgangspunkt i en lokal 2-aftale, et pilot projekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital vedr. afprøvning af en følge-op ordning. Projektet evalueres i 2011 og det forventes at Københavns Kommune på baggrund af de indhøstede erfaringer generelt vil indgå i Følge-op ordningen.* Lyngby-TaarbækJa Lyngby-Taarbæk Kommune har implementeret Følge-op ordningen og forventer fortsat at indgå i denne når Region Hovedstaden har indgået 2 aftale med almen praksis.

9 Kommune Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Forventer at indgå følge-op Ja Ja Ikke taget stilling Ja Aftaletekst Rudersdal Kommune forventer at indgå ifølge-op ordningen i 2011, når Region Hovedstanden har indgået 2- aftale med almen praksis. Rødovre Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Vilkår, målgruppe og forventet volumen for ordningen skal aftales mellem Rødovre Kommune og Herlev Hospital. Tårnby Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Vallensbæk Kommune forventer at indgå i Følge-ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. * Aftaleteksten i tillægsaftalen for Københavns Kommune er i forhold til følge-op ordningen meget omfattende - ovenstående er derfor regionsadministrationens formulering.

10 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 5 Emne: Høringsudkast til regional kræftplan bilag 2

11 Til: Koncerndirektionen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: rikoer Dato: 7. december 2010 Oversigt over høringsparter Statslige myndigheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Lægemiddelstyrelsen Sundhedsstyrelsen Københavns Universitet Professionshøjskolen Metropol Regioner Danske Regioner (til orientering) Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kommuner Kommunernes Landsforening (til orientering) Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Helsingør Kommune Frederikssund Kommune Hillerød Kommune Fredensborg Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Rudersdal Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Ballerup Kommune Herlev Kommune Gladsaxe Kommune Gentofte Kommune Rødovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Albertslund Kommune Glostrup Kommune

12 Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Brøndby Kommune Hvidovre Kommune Tårnby Kommune Dragør Kommune Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Videnskabelige selskaber Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Dansk Medicinsk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Selskab for Almen Medicin Dansk Selskab for Folkesundhed Dansk Selskab for Palliativ Medicin Faglige organisationer Dansk Sygepleje Råd Lægeforeningen Hovedstaden Praksisudvalget - Hovedstadsregionens praktiserende læger Dansk Psykolog Forening Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Danske Bioanalytikere Dansk Socialrådgiverforening Dansk Radiografforening Foreningen af Offentligt Ansatte Fag og Arbejde (FOA) Tandlægeforeningen Dansk Tandplejeforening Foreningen af specialtandlæger i tand-mund-kæbekirurgi Dansk Farmaceutforening Farmakonomforeningen Foreningen af Kliniske Diætister Patientforeninger Kræftens Bekæmpelse Danske Patienter Danske Handicaporganisationer Andre sammenslutninger Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Dansk Sygepleje Selskab Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hospice Forum Danmark Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Institut for Folkesundhedsvidenskab Palliativt Videncenter Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Syddansk Universitet National kræftstyregruppe (til orientering) Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet (til Side 2

13 orientering) De syv regionale arbejdsgrupper (til orientering) Hospicer Arresødal Diakonissestiftelsen Sankt Lukas Søndergård Interne parter Hospitalsdirektionerne Region Hovedstadens Psykiatri Sundhedsfagligt Råd for Kl. Onkologi Sundhedsfagligt Råd for Dermatologi-venerologi Sundhedsfagligt Råd for Diagnostisk radiologi Sundhedsfagligt Råd for Gastroenterologi Sundhedsfagligt Råd for Gynækologi og obstetrik Sundhedsfagligt Råd for Hæmatologi Sundhedsfagligt Råd for Kirurgi Sundhedsfagligt Råd for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Sundhedsfagligt Råd for Klinisk Genetik Sundhedsfagligt Råd for Lungesygdomme Sundhedsfagligt Råd for Mammakirurgi Sundhedsfagligt Råd for Neurokirurgi Sundhedsfagligt Råd for Neurologi og Klinisk Neurofysiologi Sundhedsfagligt Råd for Oftalmologi Sundhedsfagligt Råd for Ortopædkirurgi Sundhedsfagligt Råd for Oto-rhino-laryngologi Sundhedsfagligt Råd for Palliativ behandling Sundhedsfagligt Råd for Patologisk Anatomi Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri Sundhedsfagligt Råd for Plastikkirurgi Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri Sundhedsfagligt Råd for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Sundhedsfagligt Råd for Thoraxkirurgi Sundhedsfagligt Råd for Urologi Side 3

14 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 6 Emne: Fødeplan for Region Hovedstaden bilag 5

15 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Hanne Susan Rasmussen Dato: 8. december 2010 Oversigt over anbefalinger i fødeplan for Region Hovedstaden Anbefalinger der er gennemført: Kvinderne i regionen tilbydes en differentieret indsats afhængig af behov Kvinderne tilbydes kontinuitet i graviditeten Der tilbydes 5 til 7 jordemoderkonsultationer i graviditeten Der tilbydes fødselsforberedelse i grupper samt enkeltstående temaeftermiddage for flergangsfødende Der er tilbud om ambulant fødsel, hvor kvinden udskrives 4-6 timer efter fødslen, og ambulant fødsel er standard for flergangsfødende uden komplikationer Førstegangsfødende får tilbud om to overnatninger, hvis der ikke ønskes ambulant fødsel Efter ambulant fødsel og hjemmefødsel er der to jordemoderkontakter. Den ene kontakt foregår 2 til 3 dage efter fødslen, og den anden kontakt foregår efter behov i barselambulatoriet Fødestedet tager telefonisk kontakt inden for det første døgn efter fødslen ved ambulant fødsel og hjemmefødsel Der tages hælblodprøve i hjemmet/på afdelingen ved ambulant fødsel og hjemmefødsel, og hørescreening foregår efter aftale Der er barselsambulatorier på alle fødesteder, hvor kvinderne selv kan henvende sig Fødestederne anvender ensartet terminologi, og ambulatorier for amning m.v. benævnes barselambulatorium Det enkelte fødested skaber overblik over de relevante kommunale henvisningsmuligheder i fødestedets optageområde Anbefalinger der skal gennemføres indenfor eksisterede budget: Hvert fødested etablerer en brugervenlig hjemmeside med råd og vejledning Der er tilbud om hjemmefødsel, hvor hvert fødested varetager hjemmefødsler for eget optageområde Fødestederne udpeger koordinerende jordemødre, som tager sig af kvinder fra niveau 2, 3 og 4 og sørger for sammenhæng i indsatsen Sundhedsfagligt råd for gynækologi og obstetrik følger, opgør og sammenligner kliniske data i regionen

16 Data til overvågning af krav fra Den Danske Kvalitets Model til det obstetriske forløb samles i Enhed for Klinisk Kvalitet Anbefalinger der kræver yderligere analysearbejde, forhandlinger eller lignende inden en implementering er mulig: Alle elektroniske henvendelser til kommunerne sendes til kommunernes hovedpostkasse. Det skal tydeligt fremgå af henvendelsen, hvem den skal videresendes til, og om det er til sundhedsplejen, sagsbehandlerne i socialforvaltningen eller begge funktioner Med udgangspunkt i et passende befolkningsunderlag og fødestedernes optageområder planlægger regionen, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere jordemoderkonsultationerne uden for fødestedet Regionen understøtter udviklingen af en elektronisk vandrejournal, som kan tilgås af almen praksis og fødestedet, og som gøres tilgængelig for alle involverede Via sundhedsaftalerne arbejdes der videre med at fastlægge en klar arbejdsfordeling mellem fødestedet og fødestedets optagekommuner for hjemmefødsler og ambulante fødsler Efter aftale med regionen indtænker kommunerne jordemoderkonsultationer ved planlægning af sundhedscentre, hvor der også er sundhedspleje Kommunerne indgår i dialog med kommunens praktiserende læger om snitfladen i relation til svangreomsorg, eventuelt via de kommunale praksiskonsulenter eller tilsvarende ordning Det aftales med kommunerne, hvordan MedCom standarderne for svangreomsorg skal anvendes til kommunikation mellem hospital og kommune På sigt gennemføres kvalitetsovervågningen i tæt samarbejde mellem hospitaler, praksissektor og kommuner, og der udarbejdes fælles journaldokumentation i både hospitalets journal og i sundhedsplejerskernes journalsystem. Imidlertid er der behov for en præcis afdækning, og derfor nedsættes en arbejdsgruppe under det permanente fødeplanudvalg, som ser nærmere herpå Der gennemføres en analyse af, hvilke behov et it-system, som understøtter det obstetriske speciale skal dække, herunder udarbejdelse af kravspecifikation for en specialespecifik obstetrisk journal Det permanente fødeplanudvalg udformer en strategi for, hvordan der kan følges op på resultaterne i undersøgelsen af fødende kvinders oplevelser Udarbejdelse af regionalt og kommunalt informationsmateriale til gravide. Anbefalinger der implementeres i takt med de økonomiske muligheder: Fødestederne tilbyder særlig målrettet fødselsforberedelse for kvinder fra niveau 3 og 4 Fødestederne tilbyder fast tilstedeværelse af jordemoder ved aktiv fødsel Efter ambulant fødsel og hjemmefødsel er der to jordemoderkontakter. Den første kontakt foregår 2 til 3 dage efter fødslen som hjemmebesøg Fødestederne tilbyder ved behov efterfødselsamtale inden for en måned Der indføres perinatal audit (gennemgang af udvalgte fødselsforløb) Der iværksættes obstetrisk færdighedstræning (øvelser i livstruende situationer). Side 2

17 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 7 Emne: Afrapportering fra Psykiatri - og handicapudvalget om visioner for fremtidens psykiatri bilag 2 (revideret udgave af bilag 1)

18 1 (10. december 2010) Formateret: Skrifttype: 10 pkt Visioner for fremtidens psykiatri Mere præcis diagnosticering, ny medicin, nye behandlingsformer og et ændret syn på behandling har gjort det muligt for psykiatrien at behandle patienterne hurtigere og mere effektivt end tidligere. Samtidig er der fokus på, at en hurtig indsats har afgørende betydning for helbredelsen, og at lange indlæggelser kan have negative konsekvenser for patienternes selvopfattelse og kompetencer. Konkret har det betydet, at den ambulante og opsøgende behandling styrkes. Et væsentligt formål er at sikre, at behandlingen griber så lidt ind i patientens liv som muligt, og at patientens egne ressourcer og recovery-proces står i centrum for forløbet. Visionen Det er regionens opgave at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Psykisk sygdom kan i mange tilfælde helbredes helt eller delvist, og med nye behandlingsmetoder, både medicinske, terapeutiske og psykosociale, kan livskvaliteten for mennesker med psykisk sygdom øges. I Region Hovedstaden skal flere helbredes, og livskvaliteten skal forbedres. Der skal forskes i og udvikles nye behandlingsmetoder, som kan bruges i den medicinske og terapeutiske behandling. Psykiatrien er eksperter i at behandle psykisk sygdom, og patienterne er som udgangspunkt eksperter i eget liv. Behandlingsmetoderne i fremtidens psykiatri skal været baseret på forskning, og patienternes og de ansattes egne erfaringer skal indgå. Psykiatrien skal i langt højere grad end i dag inddrage netværket og tage afsæt i patientens ønsker. Behandlingen skal understøtte patientens egen recovery-proces i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Alle patienter i Region Hovedstaden skal altid tilbydes den behandling, der har bedst effekt. Der skal tilbydes medicinsk og terapeutisk behandling samt psykosociale interventioner eller en kombination heraf, og behandlingen skal være åben og anerkendende. Slettet: modtage Region Hovedstaden vil bidrage til at åbne og afstigmatisere psykiatrien og styrke samarbejdet med patienter og netværket, der bl.a. omfatter pårørende og samarbejdsparter. Psykiatrien skal informere og kommunikere åbent om sygdom og behandling. Et øget kendskab kan styrke forståelsen for psykisk sygdom og dermed mindske den stigmatisering, som mennesker med psykisk sygdom ofte udsættes for. Visionen for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden kan sammenfattes i følgende punkter:

19 2 En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse 1. En psykiatri med patienten i centrum Udgangspunktet er altid, at patienten er beslutningstager i hele behandlingsforløbet og skal have mulighed for at deltage i behandlingen og beslutninger om behandlingen. Psykiatrien skal informere grundigt og hjælpe patienten til at træffe de nødvendige beslutninger. Patienten skal have den nødvendige og mindst indgribende behandling. Psykiatrien skal tilbyde patienten hjælp til at opsætte og nå individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen og til selv at kunne udvikle metoder til, hvordan livet med en psykisk sygdom bedst kan mestres. Slettet: P 2. En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering Psykiatrien skal understøtte patientens egen recovery proces. Recovery er en dybt personlig og unik proces, der muliggør det at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdommen. Recovery indebærer udviklingen af ny mening og et nyt formål i ens liv. Behandlingen, der tager afsæt i patientens ønsker, skal understøtte patientens egen recovery proces, og indsatsen skal være baseret på inddragelse af patientens pårørende og netværk, som ofte har en unik baggrundsviden, når udredning og behandling planlægges. Psykiatrien skal styrke dialogen og samarbejdet med hele netværket både de pårørende, sociale myndigheder, skoler, politi m.fl. Rehabiliteringen skal styrkes og være en naturlig indfaldsvinkel for al aktivitet i behandlingen og for tilrettelæggelsen af overgangen mellem tilbuddene. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutningerne består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 3. En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud Patienten tilbydes en kombination af medicinsk og terapeutisk behandling og psykosociale interventioner, og behandlingen skal være åben og anerkendende. Der skal være adgang til den nyeste og mest effektive behandling, og alle patienter skal altid tilbydes den behandling, der har bedst effekt. Slettet: modtage Der skal endvidere fokuseres på mental sundhed, aktiviteter, motion, kost, rygning og rusmidler samt generel livsstil i psykiatrien, og samarbejdet med kommunerne indenfor området skal styrkes.

20 3 4. En psykiatri med let adgang til udredning og behandling Alle med behov for hjælp fra psykiatrien skal have let og hurtig adgang til behandling uanset om de har behov for akut hjælp eller planlagt udredning og behandling. Alle skal komme i behandling hurtigt og indsatsen skal være målrettet den enkeltes situation. De akutte tilbud skal samles og udvikles, så alle patienter i regionen kan få en mere specialiseret og effektiv akutindsats i alle døgnets timer. Samtidig skal kapaciteten på områder med stigende efterspørgsel øges, så ventetider minimeres. Der er især pres på børne- og ungdomspsykiatrien, på retspsykiatrien, på tilbud til mennesker med angst, depression, spiseforstyrrelser og OCD samt på personlighedsforstyrrelser. 5. En psykiatri med fokus på forebyggende, ambulant og opsøgende indsats Tidlig udredning og efterfølgende intensiv behandling kan mindske risikoen for langvarige behandlingsforløb, tvangsindlæggelser og udvikling af kronisk psykisk sygdom. Derfor skal tidlig opsporing, tidlig indsats og forebyggelse styrkes. Psykiatrien skal være til rådighed for patienter, pårørende, praktiserende læger og speciallæger, kommuner og andre samarbejdsparter med råd og vejledning om forebyggelse, opsporing og behandling af psykisk sygdom. Det er sygdommens sværhedsgrad, der har betydning for, hvor patienten skal behandles. Der skal være adgang til den nyeste og mest effektive behandling, som omfatter almindelig og højt specialiseret behandling. Udgangspunktet er derfor, at de patienter, der kan behandles ambulant, skal behandles ambulant. Den ambulante behandling styrkes ved udbygning af distriktspsykiatrien samt udbygning af den opsøgende indsats (OP- og OPUS-team m.fl.). Psykiatrien skal aktivt tilbyde behandling til de patienter, der ikke formår at tage hånd om deres egen sygdom. Derfor skal de forebyggende, opsøgende og udgående tilbud til såvel udsatte som andre patientgrupper styrkes og videreudvikles. Der må ikke være ventetid til de opsøgende og udgående tilbud. 6. En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs Patienterne skal opleve effektive, sammenhængende og velkoordinerede forløb, hvor behandling, rehabilitering og social indsats fungerer i en helhed og uden slip. Psykiatrien skal benytte de redskaber, som findes i lovgivningen, til at fastholde patienterne i behandling og sikre gode indskrivnings-, udskrivnings- og udslusningsforløb. Dialogen og samarbejdet med andre sektorer som kommuner og praksissektor skal udvikles gennem Sundhedsaftalerne, og samarbejdsfora som PSP (psykiatri/social/politi) skal styrkes. Sektorerne skal samarbejde om behandlingen ud fra fælles mål, metoder og kvalitetsstandarder og med gensidig respekt for de forskellige opgaver og fagligheder. Samarbejdsformerne skal løbende videreudvikles, så de stemmer overens med patienternes behov og de generelle forventninger til psykiatrien.

21 4 7. En psykiatri hvor tvang minimeres Det vil være nødvendigt at anvende tvang over for nogle patienter, som er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Tvang opleves som et overgreb, og brugen af tvang skal minimeres gennem bedre behandlingsmetoder og samarbejde med patienten. Der skal udvikles og anvendes metoder til at begrænse brugen af tvang, og der skal ske en målrettet uddannelse af personalet i at forebygge konflikter. Patienterne skal involveres i arbejdet. Når tvang anvendes, skal det ske så nænsomt som muligt, og patienternes rettigheder skal til hver en tid sikres. 8. En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere Psykiatrien er i gang med større omstillings- og forandringsproces, bl.a. med mere vægt på forebyggelse, ambulant og opsøgende behandling, og hvor patientens situation og behov definerer personalets funktioner. Personalets kompetencer skal således matche såvel kerneopgaverne som de mere specialiserede opgaver og nye behandlingsformer. En indsats af høj kvalitet og omsorg for patienterne i psykiatrien forudsætter kompetente og engagerede medarbejdere. Efteruddannelse og et godt arbejdsmiljø er blandt de faktorer, der skal bidrage til den nødvendige kvalitetsudvikling i psykiatrien. Psykiatriens medarbejdere skal løbende kunne udvikle deres kompetencer i relation til holdninger, indsatsområder, opgaver og funktioner. Derfor er der behov for en fælles udviklingsproces med fokus på et individuelt og kollektivt kompetenceløft af personalet Gode arbejdsforhold og udviklingsmuligheder skal styrke rekruttering og fastholdelse af personalet. Det er derfor helt centralt, at organisationen er præget af god personaleledelse og god kommunikation i omstillings- og forandringsprocessen. 9. En psykiatri i stimulerende fysiske rammer Tidssvarende og tilstrækkelige fysiske rammer har betydning for patienternes velvære og behandling og for sikkerheden for patienter og personale. En stor del af de nuværende fysiske rammer i psykiatrien i Region Hovedstaden lever ikke op til moderne standarder for byggeri og skal derfor moderniseres i de kommende år. Der skal være enestuer til alle patienter og gode muligheder for aktivitet og motion. Patienterne skal inddrages i byggeprojekterne. 10. En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Forskningen i psykiatrien skal styrkes. Region Hovedstaden skal være førende i forskning i Danmark og indgå aktivt i international forskning. Forskningsresultater skal hurtigt omsættes til en forbedret behandling. En psykiatri af høj kvalitet er ambitionen. Derfor skal der udvikles kvalitetsstandarder for psykiatrien. Der skal systematisk høstes viden om effekt og resultater til gavn for patienterne. Region Hovedstaden skal gå forrest i udviklingen af psykiatrien og skal have mod til at gå nye veje og søge nye løsninger i samarbejde med patienter, pårørende og samarbejdsparter. Psykiatrien skal tilpasse sig samfundets forventninger og aktivt udvikle og omsætte kravene til nye tiltag til gavn for patienterne. Samtidig skal psykiatrien selv være proaktiv i forhold til udvikling af nye metoder, arbejdsformer, organisering, kompetencecentre, og teknologi. Slettet: til

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere