REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 2 Emne: 4. Økonomirapport 2010 bilag 2

2 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Likviditeten pr. 30. november 2010 samt prognose for årene På baggrund af 4. økonomirapport 2010 og det forventede regnskab 2010 sammenholdt med budget er der udarbejdet et samlet nyt likviditetsskøn for de kommende 4 år. Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug og tidsforskydninger mellem årene er der samlet set et likviditetsmerforbrug på 91mio. kr., der især kan henføres til den forventede overskridelse vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets fællesudgifter, delvist modgået af øget kommunal medfinansiering. Disse merudgifter og - indtægter er ikke videreført i årene På investeringsområdet er der taget udgangspunkt i budget , samlet set er der kun indregnet tidsforskydninger fra 2010 til Dog er der taget højde for, at hensættelser til kvalitetsfondsprojekter skal deponeres. I det vedtagne budget er der forudsat en primo kassebeholdning på -464,5 mio.kr. og en ultimo kassebeholdning på ,3 mio.kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen er beregnet til mio. kr. for 2011 i det vedtagne budget Budget indeholder et samlet likviditetstræk på 972 mio. kr. i hele, den 4 årige budgetperiode. Den tekniske forudsætning for beregningen af gennemsnitslikviditeten er, at samtlige bevillinger bruges fuldt ud, herunder at der ikke er merforbrug på driften samt af de øvrige forudsætninger i budgettet holder inklusive de forudsatte låneoptag. Det er forudsat, at regionen i hele flerårsperioden kan foretage en fuld refinansiering af årets afdrag. Der er ikke indregnet likviditetsmæssigt forbrug af kassebeholdning i forbindelse med tilsagnet af 19. november 2010 om sygehusinvesteringer til Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital.

3 Med de anvendte forudsætninger bliver likviditetsudviklingen som vist i figuren nedenfor. Likviditetsudvikling Mio. kr Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Jan Dec Se Jun Ma Dec Se Jun Ma Jan Månedlig gennemsnit Ultimokassebeholdning Kassekreditreglen Månedlig gennemsnit (prognose) Ultimokassebeholdning Kassekreditreglen (prognose) I vedlagte bilag 1 fremgår de talmæssige forudsætninger for likviditetsprognosen. Side 2

4 BILAG 1 Budget 2010 sammenholdt med bevillingssituationen i 4. økonomirapport 2010 og det vedtagne budget inkl. indregning af tidsforskydningerne fra 2010 til Mio.kr. Vedtaget Budget 2010 KB ØR Vedtaget Budget 2011 Korrigeret Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Sundhed Socialområdet Regionaludvikling I alt drift I alt investering Nettodrift- og investeringsbudget Finansiering Renter Finansforskydninger (NESA-frigivelse) Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter, deponering lån og afdrag Finansiering sundhed Finansiering, regional udvikling Forskydninger i ordinær kassebeholdning I alt (-) = forbrug af likvide aktiver (+) = kassehenlæggelse Faktisk/forventet Primo kassebeholdning* Ultimo kassebeholdning 4 730, , Opsparing til kvalitetsfondsprojekter akkumuleret* Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) ** Ultimo gæld langfristet *Primo kassebeholdningen 2011 i det vedtagne budget 2011 er udfra 2. økonomirapport 10 ** Ekskl. budget til kvalitetsfondsprojekter. I 2010 budgetteres kvalitetsfondsmidlerne under likvide midler i kassekreditreglen og i 2011 og fremover er beløbet afsat som deponerede beløb. Side 3

5 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af sundhedsaftaler for mellem de 29 kommuner og Region Hovedstaden bilag 3

6 Til: Regionsrådet Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: Winnie Brandt Dato: 13. december 2010 Vedrørende kommunernes tilslutning til Følge-op ordningen. Forretningsudvalget har, i forbindelse med behandling af sagen vedrørende godkendelse af sundhedsaftalerne for mellem de 29 kommuner og Region Hovedstaden, ønsket at få oplyst hvor mange kommuner, der ikke er med i Følge-op ordningen. Det kan oplyses, at 17 kommuner positivt har tilkendegivet at de forventer at deltage i Følge-op ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Der er 7 kommuner, der har tilkendegivet at de først vil tage stilling til deltagelse i Følge-op ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Endelig er der 5 kommuner som har tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå i Følgeop ordningen. De fem kommuner er Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune. En samlet oversigt over kommunernes tilslutning til Følge-op ordningen er vedlagt som bilag.

7 Oversigt over kommunernes tilslutning til Følge-op ordningen Kommune Albertslund Forventer at indgå følge-op Ja Aftaletekst Albertslund Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Allerød Ja Allerød Kommune ønsker at deltage/indgå i følge-opordning på et indsatsniveau og ressourceforbrug svarende til det eksisterende tilbud i Allerød Kommune. Ballerup Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen Ballerup Ja praksis. Vilkår, målgruppe og forventet volumen for ordningen skal aftales mellem Ballerup Kommune og Herlev Hospital. Bornholm Ja Bornholms Regionskommune tilslutter sig brug af følge-op ordningen og starter implementeringen primo Implementeringen forventes tilendebragt i løbet af Brøndby Ikke taget stilling Brøndby Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Dragør Ikke taget stilling Dragør Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-sftale med almen praksis. Egedal Ikke taget stilling Egedal Kommune har endnu ikke besluttet, om kommunen vil indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis Fredensborg Ja Fredensborg Kommune tilslutter sig følge-opordningen ud fra den model, som er politisk vedtaget 1. juni Deltagelse af egen læge i de opfølgende besøg afventer 2 aftale mellem Region Hovedstaden og Praksisudvalget Frederiksberg Nej Frederiksberg Kommune finder ikke behov for at indgå i en følge-op ordning. Det er kommunens egen vurdering, hvilke borgere de skønner, der har behov for at blive fulgt op. Frederikssund Nej Frederikssund Kommune følger op på udvalgte borgere efter behov. Det er visitator, sagsbehandlende terapeut eller hjemmesygeplejerske, der følger op. Furesø Gentofte Nej Ja Furesø Kommune forventer ikke, at kommunen vil indgå i Følge-op ordningen på nuværende tidspunkt. Gentofte Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når Region Hovedstaden har indgået 2-aftale med almen praksis.

8 Kommune Gladsaxe Glostrup Gribskov Forventer at indgå følge-op Ja Ikke taget stilling Ja Aftaletekst Gladsaxe Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Når der er indgået 2-aftale med almen praksis om Følge-op ordningen, tager Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune stilling til, om man vil indgå i ordningen Gribskov Kommune ønsker at deltage/indgå i følge-opordning på et indsatsniveau og ressourceforbrug svarende til det eksisterende tilbud i Gribskov Kommune. Halsnæs Nej Halsnæs Kommune ønsker ikke at indgå i den foreslåede følge-opordning. Kommunen følger op på udvalgte borgere. Helsingør Ja Helsingør Kommune vil deltage/indgå i følge-opordning på samme indsatsniveau og ressourceforbrug som i Helsingør Kommune eksisterende tilbud. Herlev Ikke taget stilling Herlev Kommune har endnu ikke besluttet,om kommunen vil indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Hillerød Nej Hillerød Kommune ønsker ikke at indgå i den foreslåede følge-opordning. Kommunen følger op på udvalgte borgere efter behov Hvidovre Ikke taget stilling Hvidovre Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i Følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Høje-Tåstrup Ja Høje-Tåstrup Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Hørsholm Ja Hørsholm Kommune ønsker at deltage/indgå i følge-opordning på samme indsatsniveau og ressourceforbrug som Hørsholm Kommunes eksisterende tilbud. Deltagelsen sker med deltagelse af visitator eller hjemmesygeplejerske alt efter konkret vurdering af behovet. Ishøj Ja Ishøj Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. København JA Der pågår i øjeblikket, med udgangspunkt i en lokal 2-aftale, et pilot projekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital vedr. afprøvning af en følge-op ordning. Projektet evalueres i 2011 og det forventes at Københavns Kommune på baggrund af de indhøstede erfaringer generelt vil indgå i Følge-op ordningen.* Lyngby-TaarbækJa Lyngby-Taarbæk Kommune har implementeret Følge-op ordningen og forventer fortsat at indgå i denne når Region Hovedstaden har indgået 2 aftale med almen praksis.

9 Kommune Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Forventer at indgå følge-op Ja Ja Ikke taget stilling Ja Aftaletekst Rudersdal Kommune forventer at indgå ifølge-op ordningen i 2011, når Region Hovedstanden har indgået 2- aftale med almen praksis. Rødovre Kommune forventer at indgå i Følge-op ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. Vilkår, målgruppe og forventet volumen for ordningen skal aftales mellem Rødovre Kommune og Herlev Hospital. Tårnby Kommune tilkendegiver, at kommunen træffer beslutning om deltagelse i følge-op-ordningen, når der er indgået en 2-aftale med almen praksis. Vallensbæk Kommune forventer at indgå i Følge-ordningen fra 2011, når der er indgået 2-aftale med almen praksis. * Aftaleteksten i tillægsaftalen for Københavns Kommune er i forhold til følge-op ordningen meget omfattende - ovenstående er derfor regionsadministrationens formulering.

10 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 5 Emne: Høringsudkast til regional kræftplan bilag 2

11 Til: Koncerndirektionen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: rikoer Dato: 7. december 2010 Oversigt over høringsparter Statslige myndigheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Lægemiddelstyrelsen Sundhedsstyrelsen Københavns Universitet Professionshøjskolen Metropol Regioner Danske Regioner (til orientering) Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kommuner Kommunernes Landsforening (til orientering) Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Helsingør Kommune Frederikssund Kommune Hillerød Kommune Fredensborg Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Rudersdal Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Ballerup Kommune Herlev Kommune Gladsaxe Kommune Gentofte Kommune Rødovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Albertslund Kommune Glostrup Kommune

12 Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Brøndby Kommune Hvidovre Kommune Tårnby Kommune Dragør Kommune Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Videnskabelige selskaber Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Dansk Medicinsk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Selskab for Almen Medicin Dansk Selskab for Folkesundhed Dansk Selskab for Palliativ Medicin Faglige organisationer Dansk Sygepleje Råd Lægeforeningen Hovedstaden Praksisudvalget - Hovedstadsregionens praktiserende læger Dansk Psykolog Forening Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Danske Bioanalytikere Dansk Socialrådgiverforening Dansk Radiografforening Foreningen af Offentligt Ansatte Fag og Arbejde (FOA) Tandlægeforeningen Dansk Tandplejeforening Foreningen af specialtandlæger i tand-mund-kæbekirurgi Dansk Farmaceutforening Farmakonomforeningen Foreningen af Kliniske Diætister Patientforeninger Kræftens Bekæmpelse Danske Patienter Danske Handicaporganisationer Andre sammenslutninger Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Dansk Sygepleje Selskab Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hospice Forum Danmark Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Institut for Folkesundhedsvidenskab Palliativt Videncenter Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Syddansk Universitet National kræftstyregruppe (til orientering) Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet (til Side 2

13 orientering) De syv regionale arbejdsgrupper (til orientering) Hospicer Arresødal Diakonissestiftelsen Sankt Lukas Søndergård Interne parter Hospitalsdirektionerne Region Hovedstadens Psykiatri Sundhedsfagligt Råd for Kl. Onkologi Sundhedsfagligt Råd for Dermatologi-venerologi Sundhedsfagligt Råd for Diagnostisk radiologi Sundhedsfagligt Råd for Gastroenterologi Sundhedsfagligt Råd for Gynækologi og obstetrik Sundhedsfagligt Råd for Hæmatologi Sundhedsfagligt Råd for Kirurgi Sundhedsfagligt Råd for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Sundhedsfagligt Råd for Klinisk Genetik Sundhedsfagligt Råd for Lungesygdomme Sundhedsfagligt Råd for Mammakirurgi Sundhedsfagligt Råd for Neurokirurgi Sundhedsfagligt Råd for Neurologi og Klinisk Neurofysiologi Sundhedsfagligt Råd for Oftalmologi Sundhedsfagligt Råd for Ortopædkirurgi Sundhedsfagligt Råd for Oto-rhino-laryngologi Sundhedsfagligt Råd for Palliativ behandling Sundhedsfagligt Råd for Patologisk Anatomi Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri Sundhedsfagligt Råd for Plastikkirurgi Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri Sundhedsfagligt Råd for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Sundhedsfagligt Råd for Thoraxkirurgi Sundhedsfagligt Råd for Urologi Side 3

14 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 6 Emne: Fødeplan for Region Hovedstaden bilag 5

15 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Hanne Susan Rasmussen Dato: 8. december 2010 Oversigt over anbefalinger i fødeplan for Region Hovedstaden Anbefalinger der er gennemført: Kvinderne i regionen tilbydes en differentieret indsats afhængig af behov Kvinderne tilbydes kontinuitet i graviditeten Der tilbydes 5 til 7 jordemoderkonsultationer i graviditeten Der tilbydes fødselsforberedelse i grupper samt enkeltstående temaeftermiddage for flergangsfødende Der er tilbud om ambulant fødsel, hvor kvinden udskrives 4-6 timer efter fødslen, og ambulant fødsel er standard for flergangsfødende uden komplikationer Førstegangsfødende får tilbud om to overnatninger, hvis der ikke ønskes ambulant fødsel Efter ambulant fødsel og hjemmefødsel er der to jordemoderkontakter. Den ene kontakt foregår 2 til 3 dage efter fødslen, og den anden kontakt foregår efter behov i barselambulatoriet Fødestedet tager telefonisk kontakt inden for det første døgn efter fødslen ved ambulant fødsel og hjemmefødsel Der tages hælblodprøve i hjemmet/på afdelingen ved ambulant fødsel og hjemmefødsel, og hørescreening foregår efter aftale Der er barselsambulatorier på alle fødesteder, hvor kvinderne selv kan henvende sig Fødestederne anvender ensartet terminologi, og ambulatorier for amning m.v. benævnes barselambulatorium Det enkelte fødested skaber overblik over de relevante kommunale henvisningsmuligheder i fødestedets optageområde Anbefalinger der skal gennemføres indenfor eksisterede budget: Hvert fødested etablerer en brugervenlig hjemmeside med råd og vejledning Der er tilbud om hjemmefødsel, hvor hvert fødested varetager hjemmefødsler for eget optageområde Fødestederne udpeger koordinerende jordemødre, som tager sig af kvinder fra niveau 2, 3 og 4 og sørger for sammenhæng i indsatsen Sundhedsfagligt råd for gynækologi og obstetrik følger, opgør og sammenligner kliniske data i regionen

16 Data til overvågning af krav fra Den Danske Kvalitets Model til det obstetriske forløb samles i Enhed for Klinisk Kvalitet Anbefalinger der kræver yderligere analysearbejde, forhandlinger eller lignende inden en implementering er mulig: Alle elektroniske henvendelser til kommunerne sendes til kommunernes hovedpostkasse. Det skal tydeligt fremgå af henvendelsen, hvem den skal videresendes til, og om det er til sundhedsplejen, sagsbehandlerne i socialforvaltningen eller begge funktioner Med udgangspunkt i et passende befolkningsunderlag og fødestedernes optageområder planlægger regionen, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere jordemoderkonsultationerne uden for fødestedet Regionen understøtter udviklingen af en elektronisk vandrejournal, som kan tilgås af almen praksis og fødestedet, og som gøres tilgængelig for alle involverede Via sundhedsaftalerne arbejdes der videre med at fastlægge en klar arbejdsfordeling mellem fødestedet og fødestedets optagekommuner for hjemmefødsler og ambulante fødsler Efter aftale med regionen indtænker kommunerne jordemoderkonsultationer ved planlægning af sundhedscentre, hvor der også er sundhedspleje Kommunerne indgår i dialog med kommunens praktiserende læger om snitfladen i relation til svangreomsorg, eventuelt via de kommunale praksiskonsulenter eller tilsvarende ordning Det aftales med kommunerne, hvordan MedCom standarderne for svangreomsorg skal anvendes til kommunikation mellem hospital og kommune På sigt gennemføres kvalitetsovervågningen i tæt samarbejde mellem hospitaler, praksissektor og kommuner, og der udarbejdes fælles journaldokumentation i både hospitalets journal og i sundhedsplejerskernes journalsystem. Imidlertid er der behov for en præcis afdækning, og derfor nedsættes en arbejdsgruppe under det permanente fødeplanudvalg, som ser nærmere herpå Der gennemføres en analyse af, hvilke behov et it-system, som understøtter det obstetriske speciale skal dække, herunder udarbejdelse af kravspecifikation for en specialespecifik obstetrisk journal Det permanente fødeplanudvalg udformer en strategi for, hvordan der kan følges op på resultaterne i undersøgelsen af fødende kvinders oplevelser Udarbejdelse af regionalt og kommunalt informationsmateriale til gravide. Anbefalinger der implementeres i takt med de økonomiske muligheder: Fødestederne tilbyder særlig målrettet fødselsforberedelse for kvinder fra niveau 3 og 4 Fødestederne tilbyder fast tilstedeværelse af jordemoder ved aktiv fødsel Efter ambulant fødsel og hjemmefødsel er der to jordemoderkontakter. Den første kontakt foregår 2 til 3 dage efter fødslen som hjemmebesøg Fødestederne tilbyder ved behov efterfødselsamtale inden for en måned Der indføres perinatal audit (gennemgang af udvalgte fødselsforløb) Der iværksættes obstetrisk færdighedstræning (øvelser i livstruende situationer). Side 2

17 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 7 Emne: Afrapportering fra Psykiatri - og handicapudvalget om visioner for fremtidens psykiatri bilag 2 (revideret udgave af bilag 1)

18 1 (10. december 2010) Formateret: Skrifttype: 10 pkt Visioner for fremtidens psykiatri Mere præcis diagnosticering, ny medicin, nye behandlingsformer og et ændret syn på behandling har gjort det muligt for psykiatrien at behandle patienterne hurtigere og mere effektivt end tidligere. Samtidig er der fokus på, at en hurtig indsats har afgørende betydning for helbredelsen, og at lange indlæggelser kan have negative konsekvenser for patienternes selvopfattelse og kompetencer. Konkret har det betydet, at den ambulante og opsøgende behandling styrkes. Et væsentligt formål er at sikre, at behandlingen griber så lidt ind i patientens liv som muligt, og at patientens egne ressourcer og recovery-proces står i centrum for forløbet. Visionen Det er regionens opgave at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Psykisk sygdom kan i mange tilfælde helbredes helt eller delvist, og med nye behandlingsmetoder, både medicinske, terapeutiske og psykosociale, kan livskvaliteten for mennesker med psykisk sygdom øges. I Region Hovedstaden skal flere helbredes, og livskvaliteten skal forbedres. Der skal forskes i og udvikles nye behandlingsmetoder, som kan bruges i den medicinske og terapeutiske behandling. Psykiatrien er eksperter i at behandle psykisk sygdom, og patienterne er som udgangspunkt eksperter i eget liv. Behandlingsmetoderne i fremtidens psykiatri skal været baseret på forskning, og patienternes og de ansattes egne erfaringer skal indgå. Psykiatrien skal i langt højere grad end i dag inddrage netværket og tage afsæt i patientens ønsker. Behandlingen skal understøtte patientens egen recovery-proces i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Alle patienter i Region Hovedstaden skal altid tilbydes den behandling, der har bedst effekt. Der skal tilbydes medicinsk og terapeutisk behandling samt psykosociale interventioner eller en kombination heraf, og behandlingen skal være åben og anerkendende. Slettet: modtage Region Hovedstaden vil bidrage til at åbne og afstigmatisere psykiatrien og styrke samarbejdet med patienter og netværket, der bl.a. omfatter pårørende og samarbejdsparter. Psykiatrien skal informere og kommunikere åbent om sygdom og behandling. Et øget kendskab kan styrke forståelsen for psykisk sygdom og dermed mindske den stigmatisering, som mennesker med psykisk sygdom ofte udsættes for. Visionen for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden kan sammenfattes i følgende punkter:

19 2 En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse 1. En psykiatri med patienten i centrum Udgangspunktet er altid, at patienten er beslutningstager i hele behandlingsforløbet og skal have mulighed for at deltage i behandlingen og beslutninger om behandlingen. Psykiatrien skal informere grundigt og hjælpe patienten til at træffe de nødvendige beslutninger. Patienten skal have den nødvendige og mindst indgribende behandling. Psykiatrien skal tilbyde patienten hjælp til at opsætte og nå individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen og til selv at kunne udvikle metoder til, hvordan livet med en psykisk sygdom bedst kan mestres. Slettet: P 2. En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering Psykiatrien skal understøtte patientens egen recovery proces. Recovery er en dybt personlig og unik proces, der muliggør det at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdommen. Recovery indebærer udviklingen af ny mening og et nyt formål i ens liv. Behandlingen, der tager afsæt i patientens ønsker, skal understøtte patientens egen recovery proces, og indsatsen skal være baseret på inddragelse af patientens pårørende og netværk, som ofte har en unik baggrundsviden, når udredning og behandling planlægges. Psykiatrien skal styrke dialogen og samarbejdet med hele netværket både de pårørende, sociale myndigheder, skoler, politi m.fl. Rehabiliteringen skal styrkes og være en naturlig indfaldsvinkel for al aktivitet i behandlingen og for tilrettelæggelsen af overgangen mellem tilbuddene. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutningerne består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 3. En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud Patienten tilbydes en kombination af medicinsk og terapeutisk behandling og psykosociale interventioner, og behandlingen skal være åben og anerkendende. Der skal være adgang til den nyeste og mest effektive behandling, og alle patienter skal altid tilbydes den behandling, der har bedst effekt. Slettet: modtage Der skal endvidere fokuseres på mental sundhed, aktiviteter, motion, kost, rygning og rusmidler samt generel livsstil i psykiatrien, og samarbejdet med kommunerne indenfor området skal styrkes.

20 3 4. En psykiatri med let adgang til udredning og behandling Alle med behov for hjælp fra psykiatrien skal have let og hurtig adgang til behandling uanset om de har behov for akut hjælp eller planlagt udredning og behandling. Alle skal komme i behandling hurtigt og indsatsen skal være målrettet den enkeltes situation. De akutte tilbud skal samles og udvikles, så alle patienter i regionen kan få en mere specialiseret og effektiv akutindsats i alle døgnets timer. Samtidig skal kapaciteten på områder med stigende efterspørgsel øges, så ventetider minimeres. Der er især pres på børne- og ungdomspsykiatrien, på retspsykiatrien, på tilbud til mennesker med angst, depression, spiseforstyrrelser og OCD samt på personlighedsforstyrrelser. 5. En psykiatri med fokus på forebyggende, ambulant og opsøgende indsats Tidlig udredning og efterfølgende intensiv behandling kan mindske risikoen for langvarige behandlingsforløb, tvangsindlæggelser og udvikling af kronisk psykisk sygdom. Derfor skal tidlig opsporing, tidlig indsats og forebyggelse styrkes. Psykiatrien skal være til rådighed for patienter, pårørende, praktiserende læger og speciallæger, kommuner og andre samarbejdsparter med råd og vejledning om forebyggelse, opsporing og behandling af psykisk sygdom. Det er sygdommens sværhedsgrad, der har betydning for, hvor patienten skal behandles. Der skal være adgang til den nyeste og mest effektive behandling, som omfatter almindelig og højt specialiseret behandling. Udgangspunktet er derfor, at de patienter, der kan behandles ambulant, skal behandles ambulant. Den ambulante behandling styrkes ved udbygning af distriktspsykiatrien samt udbygning af den opsøgende indsats (OP- og OPUS-team m.fl.). Psykiatrien skal aktivt tilbyde behandling til de patienter, der ikke formår at tage hånd om deres egen sygdom. Derfor skal de forebyggende, opsøgende og udgående tilbud til såvel udsatte som andre patientgrupper styrkes og videreudvikles. Der må ikke være ventetid til de opsøgende og udgående tilbud. 6. En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs Patienterne skal opleve effektive, sammenhængende og velkoordinerede forløb, hvor behandling, rehabilitering og social indsats fungerer i en helhed og uden slip. Psykiatrien skal benytte de redskaber, som findes i lovgivningen, til at fastholde patienterne i behandling og sikre gode indskrivnings-, udskrivnings- og udslusningsforløb. Dialogen og samarbejdet med andre sektorer som kommuner og praksissektor skal udvikles gennem Sundhedsaftalerne, og samarbejdsfora som PSP (psykiatri/social/politi) skal styrkes. Sektorerne skal samarbejde om behandlingen ud fra fælles mål, metoder og kvalitetsstandarder og med gensidig respekt for de forskellige opgaver og fagligheder. Samarbejdsformerne skal løbende videreudvikles, så de stemmer overens med patienternes behov og de generelle forventninger til psykiatrien.

21 4 7. En psykiatri hvor tvang minimeres Det vil være nødvendigt at anvende tvang over for nogle patienter, som er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Tvang opleves som et overgreb, og brugen af tvang skal minimeres gennem bedre behandlingsmetoder og samarbejde med patienten. Der skal udvikles og anvendes metoder til at begrænse brugen af tvang, og der skal ske en målrettet uddannelse af personalet i at forebygge konflikter. Patienterne skal involveres i arbejdet. Når tvang anvendes, skal det ske så nænsomt som muligt, og patienternes rettigheder skal til hver en tid sikres. 8. En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere Psykiatrien er i gang med større omstillings- og forandringsproces, bl.a. med mere vægt på forebyggelse, ambulant og opsøgende behandling, og hvor patientens situation og behov definerer personalets funktioner. Personalets kompetencer skal således matche såvel kerneopgaverne som de mere specialiserede opgaver og nye behandlingsformer. En indsats af høj kvalitet og omsorg for patienterne i psykiatrien forudsætter kompetente og engagerede medarbejdere. Efteruddannelse og et godt arbejdsmiljø er blandt de faktorer, der skal bidrage til den nødvendige kvalitetsudvikling i psykiatrien. Psykiatriens medarbejdere skal løbende kunne udvikle deres kompetencer i relation til holdninger, indsatsområder, opgaver og funktioner. Derfor er der behov for en fælles udviklingsproces med fokus på et individuelt og kollektivt kompetenceløft af personalet Gode arbejdsforhold og udviklingsmuligheder skal styrke rekruttering og fastholdelse af personalet. Det er derfor helt centralt, at organisationen er præget af god personaleledelse og god kommunikation i omstillings- og forandringsprocessen. 9. En psykiatri i stimulerende fysiske rammer Tidssvarende og tilstrækkelige fysiske rammer har betydning for patienternes velvære og behandling og for sikkerheden for patienter og personale. En stor del af de nuværende fysiske rammer i psykiatrien i Region Hovedstaden lever ikke op til moderne standarder for byggeri og skal derfor moderniseres i de kommende år. Der skal være enestuer til alle patienter og gode muligheder for aktivitet og motion. Patienterne skal inddrages i byggeprojekterne. 10. En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Forskningen i psykiatrien skal styrkes. Region Hovedstaden skal være førende i forskning i Danmark og indgå aktivt i international forskning. Forskningsresultater skal hurtigt omsættes til en forbedret behandling. En psykiatri af høj kvalitet er ambitionen. Derfor skal der udvikles kvalitetsstandarder for psykiatrien. Der skal systematisk høstes viden om effekt og resultater til gavn for patienterne. Region Hovedstaden skal gå forrest i udviklingen af psykiatrien og skal have mod til at gå nye veje og søge nye løsninger i samarbejde med patienter, pårørende og samarbejdsparter. Psykiatrien skal tilpasse sig samfundets forventninger og aktivt udvikle og omsætte kravene til nye tiltag til gavn for patienterne. Samtidig skal psykiatrien selv være proaktiv i forhold til udvikling af nye metoder, arbejdsformer, organisering, kompetencecentre, og teknologi. Slettet: til

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2012 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Meddelelse nr. 1 Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel 1 bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 80 Web www.regionh.dk Dato: 27. juni 2012 Projektforslag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital

Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 14 - Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om varetagelse af kræftrådgivning i Region Hovedstaden

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere