CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE"

Transkript

1 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren for både tid og penge, men det er kvaliteten, der er i fokus. Vi har råd, og en god forståelse mellem byggeriets parter får tingene til at sidde bedre fast. Der er dog langt til en helt digital byggesektor. Læs mere på side 4 BIM tegner fremtiden i 3D BIM-teknologi sparer tid, koordinerer byggeaktørernes information og manøvrerer uden om bekostelige fejl. Men den er svær at klemme ind på byggepladserne. Læs mere på side 5 Den grønne løsning Modsat både farven og hvad mange tror, er beton faktisk et grønt og miljøvenligt byggemateriale. Beton består primært af naturlige råstoffer og har en meget lang holdbarhed. Desuden er der en lang række faktorer som indeklima, genbrug og energiforbrug, hvor betonen har fordele, fortæller konsulent fra Teknologisk Institut. Læs mere på side 7 Kamp mod fordomme Masser af trøstesløse betonbyggerier fra 60 erne og 70 erne har givet beton et dårligt ry som byggemateriale i æstetisk forstand. Hvis fordommene kan kommes til livs og der åbnes op for eksperimeter kan beton gå hen og blive moderne igen, mener arkitekt. Læs mere på side 10 ALTERNATIV TILGANG TIL ENERGI - RENOVERInG. LÆS MERE SIDE 14. Annonce CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Vi er blandt landets største udlejere af alt indenfor skurvogne, pavilloner, byggemaskiner, anlægsmaskiner, lifte, kraner og hejs. Vi har 21 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med os. Annonce TLF VEDLAGT SOM UAFHÆNGIgt indstik i jyllands-posten april 2008

2 2 DET MODERNE BYGGERI annonceindstik Indledning Vil det være muligt at reducere energiforbruget i bygningsmassen? De politiske visioner er store. Energiforliget betyder, at omfanget af energiforbedringer i eksisterende bygninger mindst skal fordobles for at nå målsætningerne i energiforliget. Det bliver ikke nemt! Danmark er et af de lande i verden, der har den højeste boligstandard. Det skyldes både vores velstandsniveau og at vejrforholdene kræver, at vi opholder os inden døre en stor del af året. Historisk har byggepolitikken stået over for mange forskellige udfordringer, bl.a. i perioder med høj aktivitet. Byggepolitikken har også været præget af de muligheder, ny teknologi og nye materialer gennem tiden har givet. I dag er energiforbruget byggeriets helt store udfordring. Men samtidig er energivenlige materialer og byggemetoder også en eksportmulighed for at komme først med løsninger, som andre lande også har brug for. I det seneste energiforlig har næsten alle Folketingets partier forpligtet Danmark til en ambitiøs reduktion af energiforbruget foreløbig frem til Danmarks samlede energiforbrug skal falde med i gennemsnit 0,3 pct. om året ialt 4 pct. frem til år Det lyder måske ikke som et særligt stort krav, men det er nyt og ambitiøst, at forbruget af energi faktisk skal falde. Hidtil har ambitionen blot været at undgå, at energiforbruget steg. Udgangspunktet må være, at byggeriet tager sin del. Opvarmning, varmt vand og ventilation står for næsten 40 pct. af vores energiforbrug, og det vil være en naturlig ambition, at forbruget af energi i bygninger også skal falde med mindst 0,3 pct. om året. Det er allerede meldt ud i regeringsgrundlaget fra november sidste år, at der gennem skærpelser i bygningsreglementet skal ske en drastisk reduktion af energiforbruget i nybyggeri. Ingen andre lande har endnu stillet så ambitiøse krav. Problemet er imidlertid, at selv disse skærpelser for nybyggeri ikke er tilstrækkelige til at nå målene i energiforliget. Med et forventet nybyggeri, der øger bygningsmassens areal med 0,7-0,8 pct. om året, vil nybyggeriet forøge energiforbruget i bygninger med mindst 0,3 pct. om året selv med de planlagte skærpelser. Efterisoleringer, ombygninger og energirenoveringer skønnes at reducere energiforbruget med 0,2 pct. om året. Tilbage er således en manko på ca. 0,4 pct. om året. Kravene til nybyggeri er allerede meget skrappe. Tilbage står derfor, at hvis vi skal reducere vores energiforbrug i overensstemmelse med energiforliget, så skal omfanget af energiforbedringer stige kraftigt. Et groft skøn viser, at den årlige reduktion af energiforbruget, som opnås på baggrund af ombygnings- og forbedringsarbejder, mindst skal fordobles. Det bliver ikke nemt! En mulighed er at stille krav til bygningsdele (f.eks. vinduer eller pumper), som ikke blot gælder ved ombygninger. Det har vi ikke tradition for normalt gælder det princip, at hvis en bygning er lovligt opført og vedligeholdes fornuftigt, så kan senere stramninger af bygningsreglementet ikke forpligte ejeren til at ændre bygningen. Altså: er en bygning lovligt opført, er den altid lovlig. Dette princip har det dog været nødvendigt at fravige på sikkerhedsområdet, hvor der er indført krav om HPFI-relæer senest i 2008, og tidligere på brandområdet. Og det kan vise sig, at det også bliver nødvendigt på byggeområdet, hvis de energipolitiske mål skal nås. En stor udfordring bliver i øvrigt at sikre, at energiforbedringerne ikke gør vores huse kedelige eller usunde. Finn Lauritzen, Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen INdhold Det digitale byggeri vinder frem side 4 Kvalitet og fælles fodslag i højsædet side 4 BIM tegner fremtiden i 3D side 5 Stort potentiale i udveksling af informationer i byggeriet side 6 Beton jordens naturlige byggemateriale side 7 Beton er grønt indeni side 7 Knivskarp og individuelle facadeudtryk med grafisk beton side 8 Nye betontyper vinder frem side 10 Beton skaber energirigtigt byggeri side 10 Hip at bo i beton side 11 Brug rigeligt med beton... side 12 Bedre miljø, bedre konstruktioner og mere individuelle udtryk side 13 Hjælpemidler letter hverdagen side 14 Alternative tilgange til energi-renovering side 14 MED DAGSAVISENS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Mediaplanet er Europas førende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspressen kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Projektleder Troels Mortensen Kontakt: Stockholm Oslo København Helsinki London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bruxelles New York det moderne byggeri - en titel fra Mediaplanet Aps Projektleder: Troels Mortensen, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Erhvervsudvikler: Jonas Sand, Mediaplanet ApS Tekster: InPublic og Henriette Dragø, Michael Falhgren Layout og repro: Favrskov-gruppen A/S Distribueres med i Jyllands-Posten april Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. Hård beton har også brug for blid omsorg... ECOBETON er ekspert i behandling af betonoverflader. Ring og hør, hvad der skal til!...f.eks EverCrete Et vandglasbaseret produkt til behandling af beton. Forbedrer betonens egenskaber mod kemisk nedbrydning Reducerer betonens frigørelse af støv Øger slidstyrken og overfladens hårdhed Forbedrer betonens evne til at tage imod andre overfladebehandlinger Anvendelsesområder: Betongulve Betonvægge Bassiner Broer Tunneler Balkoner og trapper Dyrestalde...og Steinfix En natursæbe til rengøring, imprægnering og støvbinding af beton. ECOBETON Danmark ApS Højvangsvej Hedehusene Mobil: Fax:

3 Ekspertberegninger viser at 60 % af verdens CO 2 - udslip, som øger den globale opvarmning, kommer fra vores bygninger. Softwaren Revit, som er udviklet til bygningsinformationsmodellering sammen med ledende analysepartnere, giver designere mulighed for at forudse en bygnings miljøpåvirkning dens forbrug og overforbrug af energi inkluderet så de kan konstruere løsninger til at reducere brugen af energi. Ved at arbejde ud fra en digital model, kan designere få tilgang til modellens miljøpåvirkning allerede før det første spadestik er taget. Læs mere om BIM (bygningsinformationsmodellering) på HVORDAN BYGNINGSINFORMATIONS- MODELLERING KAN BIDRAGE TIL AT REDUCERE DENNE BYGNINGS CO 2 -UDSLIP ALLEREDE FØR BYGNINGSARBEJDET ER BEGYNDT. Autodesk and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document Autodesk, Inc. All rights reserved.

4 4 DET MODERNE BYGGERI annonceindstik Det digitale byggeri Det digitale byggeri vinder frem hæmmet af muskelog skeletsygdomme Ikke kun statslige byggerier bruger i højere og højere grad værktøjerne fra det digitale byggeri. Også kommunale og private bygherrer er med på digitaliseringsbølgen, som ikke er til at komme udenom. Af jacob friis, Inpublic Implementeringen af Det Digitale Byggeri (DDB) er gået ind i sit andet år, og alt tyder på, at der bliver mere fart på end i det første. I januar 2007 pålagde regeringen de tre statslige bygherrer at stille en række krav til informations- og kommunikationsteknologien hos deres rådgivere og udførende. Og selv om der er langt endnu, ser tiltaget ud til at have fået godt fat i branchen, lyder det fra projektleder Svend Erik Jensen fra foreningen bips (byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde). Vi kan betragte DDB som et spark, der har mindet parterne om, at det er på tide, at vi ruster os til en mere intelligent måde at arbejde og samarbejde på, siger han. Ideen bag Det Digitale Byggeri er, at aktørerne skal bruge de samme data og samme tegninger i samtlige faser af en byggeproces og på den måde få nemmere ved at tale med og forstå hinanden og ikke mindst undgå kommunikationsbaserede misforståelser, fejl og forsinkelser, som menes at stå bag et årligt velfærdstab på omkring 7,2 milliarder kroner. Først og fremmest handler det om, at parterne bruger en fælles projektweb, og at de udveksler tredimensionale modeller (3D) på samme måde hele vejen rundt. Og at kunne finde rundt i denne fællesværktøjskasse er helt afgørende for at være med i fremtiden, siger Svend Erik Jensen. Hvad enten de vil eller ej, så er firmaerne nødt til at ruste sig til den internationale konkurrence, siger Svend Erik Jensen. Implementeringsnetværket for DDB har spurgt sig for hos to af de tre statslige bygherrer og erfaret, at Universitets- og Bygningsstyrelsen i år planlægger omkring 50 renoveringsprojekter, omfattet af DDB s principper, mens Slots- og Ejendomsstyrelsen har 15 digitale opgaver herunder to på over 40 millioner kroner. Styrelsen vil i øvrigt fremover skele til eventuelle samarbejdspartneres digitaliseringsniveau. Kvalitet og fælles fodslag i højsædet Den digitale værktøjskasse kan spare tid og penge, men det er først og fremmest kvaliteten, der er oppe i tiden. Vi har råd til den, og en god forståelse mellem alle parter i et byggeri får tingene til at sidde bedre fast. Men der er langt i mål. Af jacob friis, Inpublic Det Digitale Byggeri (DDB) er den rigtige kurs at følge. Det hersker der udbredt enighed om i den danske byggebranche, som i højere og højere grad stiger på det digitale eksprestog, der aktuelt skyder en god fart på det globaliserede byggemarked. Ifølge arkitekt og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) Nils Lykke Sørensen er det vigtigste ved DDB lige nu branchens umiddelbare konsensus omkring, at nu må vi hellere gøre noget ved det her. Ifølge Nils Lykke Sørensen er der også konsensus omkring at bruge de digitale værktøjer som middel til at levere god kvalitet frem for til at spare tid og penge. Hverken forkromede projektwebeller BIM-systemer sparer i sig selv tid, men de produkter, der kommer ud af at bruge systemerne, bliver ofte af højere kvalitet end tidligere, fordi bygherren, ingeniøren og elektrikeren kan følge med i, hvad hinanden laver og derfor samarbejder bedre. Og kvalitetsløftet passer godt ind i tidsånden, mener Nils Lykke Sørensen. Vi har råd til kvalitet Folk vil have kvalitet, og de har råd til det for tiden. Men kvalitet skal forstås bredt. I øjeblikket er energi jo for eksempel meget in, og det vil sige, at en god energiberegning i et projekteret hus er et kvalitetsløft. Der bruges altså ikke mindre tid, men til gengæld er der tid til at produktforædle, siger han. Men den digitale revolution sker ikke over en nat. Nils Lykke Sørensens forsigtige og lidt konservative skøn læner sig op ad en 10-årig tidshorisont. Både uddannelser og efteruddannelser skal hægtes på, ligesom et velsmurt digitalt byggeris alfa og omega er opbygningen af fælles standarder, mener Nils Lykke Sørensen. Fælles standarder Infrastrukturchef hos MT Højgaard Peter Bo Olsen er enig i, at fælles digitale standarder spiller en helt afgørende rolle. Men der er langt endnu, siger han. Hvis man går ud og kigger på en ganske almindelig byggeplads i dag, så er den typisk bundet op med flere it-forbindelser, som samarbejdspartnerne bruger til at kommunikere med hinanden. Men det foregår stadig oftest i 2D, og i lang tid endnu vil det være et grundvilkår i DDB, at der skal stå en printer i skurvognen. For når noget skal videre fra byggeledelsen og ud på selve pladsen, skal det være i papirformat, forklarer Peter Bo Olsen. Han har dog stor tiltro til, at den teknologiske udvikling på konsummarkedet og ønsket om et papirløst samfund fortsat vil smitte af på byggebranchens hardware og arbejdsgange. Mobilen i centrum I dag rummer eksempelvis en mobiltelefon jo mange af de ting, man for blot ganske få år siden skulle ud at købe adskillige komponenter for at sammensætte, siger Peter Bo Olsen, som i øvrigt ser netop mobilen som et væsentligt stykke værktøj på fremtidens digitale byggeplads. Den helt store udfordring er efter hans opfattelse opbyggelsen af en entydig digital klassifikation af byggeriets delelementer. I den forbindelse peger han på varemærkningen i supermarkederne som rollemodel for fremtidens ensretning af byggeklassifikationerne. Stregkoderne er jo ikke lavet til det enkelte supermarked, men fra producentens side og virker i hele verden. Hvis hvert enkelt supermarked stadig skulle rundt og sætte priser og stregkoder på alting herunder også lagerbeholdningen, så ville de have nok at se til og sandsynligvis også være nødt til at indskrænke varesortimentet, siger han. Et tilsvarende effektivt system inden for byggeriet er absolut værd at kigge på, og det gør vi også, siger Peter Bo Olsen. Kom godt i gang med ArchiCAD og Det Digitale Byggeri - få de bedste forudsætninger for en succesfuld overgang. Ill. Stein Halvorsen AS Archiwise bygger på viden fra mere end 10 års projekteringserfaring med BIM værktøjet ArchiCAD. På baggrund af dette kan vi støtte større eller mindre arkitektvirksomheder i implementeringsprocessen af ArchiCAD. Ved at være en del af denne proces kan vi rådgive og sparre omkring forløbet; planlægning, strukturering, arbejdsmetodik, ressource tildeling samt opbygning af modellen. Ved at udarbejde virksomhedsspecifikke manualer og styringsredskaber sikres et godt fundament at bygge sin 3D cad-projektering på. For yderligere information: Charlotte Metz, tlf ARCHIWISE Med ArchiCAD kan arkitekter bruge tid til design og samtidigt sikre dokumentation og konstruktioner i projekterne hvorved byggeprocessen kan optimeres. Graphisoft udvikler en fuldstændig dansk lokalisering af ArchiCAD, tilpasset Det Digitale Byggeri. Programmet understøtter sikker håndtering af IFC. ArchiCAD er globalt anerkendt som det mest udvidede og etablerede BIM-system (Building Information Modeling), og flere millioner byggerier i verden er projekteret i ArchiCAD. For yderligere information: Louise Holme Andersen, tlf

5 annonceindstik BIM tegner fremtiden i 3D BIM-teknologi sparer tid, koordinerer byggeaktørernes informationer og manøvrerer uden om bekostelige fejl. Men den er svær at klemme ind på byggespladserne. Af jacob friis, Inpublic En stærkt effektiviseret designog byggeproces og et gennemarbejdet produkt af høj kvalitet. Et væld af nyttige oplysninger, som kan tages direkte med i den efterfølgende drift af bygningen som et led i den optimerede vidensdeling aktørerne imellem. Listen er lang, når det kommer til lyksaglighederne ved BIM-teknologien, der ligner fremtidens bud på det digitale centrum af enhver byggeplads med respekt for sig selv. BIM, der står for Bygningsinformationsmodel, er da også begyndt at finde fodfæste rundt omkring inden for det danske byggeri. Men ikke i så høj grad, som man havde ventet efter lanceringen af Det Digitale Byggeri (DDB) i begyndelsen af Der er jo nogle arbejdsprocesser, der skal være afgørende anderledes, end man har været vant til. Derfor er det klart, at det er en længere proces, og at mange ikke har set lyset endnu. Dem der har fået øjnene op for fordelene ved BIM er til gengæld begyndt at flytte på sig, siger Susanne Lund Bergan, product manager i Betech Data, som sælger teknologiske løsninger og blandt andet også beskæftiger sig med rådgivning af virksomheder, der ønsker at skærpe deres digitale profil. En uundværlig del af DDB Ifølge Susanne Lund Bergan er BIM derimod ikke til at komme udenom i forbindelse med implementeringen af DDB. En del af kravene fra DDB er jo netop, at man skal projektere i 3D, og at man skal bruge og genbruge informationerne fra modellerne. Og det er lige det BIM kan, siger hun. BIM adskiller sig fra en traditionel CAD-tegning ved, at modellen sammenkæder mange flere informationer og dermed også afklarer forholdet mellem eksempelvis de CAD-objekter, 3D-modeller, bygningsdelsbeskrivelser, mængdefortegnelser, tilbudslister og produktionsdelskort osv., der indgår i DDB-kravene. Ud over at kunne projektere en bygning i 3D, kan man også både køre ting som kollisionskontrol og lave forskellige simuleringer og analyser, som ellers ville kræve en manuel proces. Det betyder også, at BIM ville kunne manøvrere byggeriet uden om en lang række af de fejl og mangler, der hvert år koster omkring 12 milliarder kroner at udbedre. Fejl hvoraf 60 procent, eller hvad der svarer til udbedringer til en værdi af 7,2 milliarder kroner, menes at skyldes sløj kommunikation og dårligt samarbejde. Kan virke overvældende Ifølge Huw Roberts, global marketing director hos Bentley Industries-Building, er det vigtigt at huske på, at selv om BIM er fuld af potentielle fordele, så kræver teknologien også en så afgørende forandring af arbejdsgangene, at det kan virke overvældende for nogle virksomheder at sluge hele pakken på en gang. Mit råd til de fleste virksomheder, der ønsker at implementere BIM, er simpelthen at gøre det over flere omgange. Særligt i første omgang er det vigtigt at være opmærksom på lige præcis det, man som virksomhed mener, at man har brug for. Så kan man udvide efterhånden, fra projekt til projekt, siger han. Sørg for at søge råd hos nogle af de rådgivningsfirmaer, som der tilsyneladende bliver flere og flere af i disse år. Træk også på andres erfaringer, hvilket der er god mulighed for i casestudier om virksomheder, som minder om din egen, eller hos det ligeledes voksende antal af FAKTA professionelle organisationer, som bygherrer, arkitekter, entreprenører osv. er medlemmer af, siger Huw Roberts. Et af de rådgivningsfirmaer er Betech Data. Her barsler Susanne Lund Bergan i samarbejde med Læringsnetværket snart med en DET MODERNE BYGGERI 5 Fremtiden i 3D BIM Building Information Model/Modelling. Dansk: Bygningsinformationsmodel. BIM er en bygningsmodel, som indeholder alle informationerne om bygningen, herunder CAD-objekter, 3D-modeller, bygningsdelsbeskrivelser, økonomi og tidsplaner. bips Foreningen byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde blev dannet i marts 2003 ved en fusion af de hidtidige foreninger BPS, ibb og IT-ByggeNet. Ideen er at samle byggesektorens kræfter og interesser under én hat. CAD Computer Aided Design er en lang række af computerbaserede værktøjer, som bruges inden for forskellige former for design, tegning, konstruktion af eksempelvis bygninger DDB Det Digitale Byggeri har som formål at fremme den digitale udvikling i byggeriet. Målet skal forfølges af op til seks konsortier, som fra 2007 og tre år frem skal komme med forslag til fremme af byggeriets digitalisering, produktivitet og kvalitet. DDB gennemføres af Erhvervs- og Boligstyrelsen og Fonden Realdania, som har bidraget med 10 mio. kr. af den samlede projektramme. Staten bidrager med 20 mio. kr., mens de øvrige private aktører bidrager med 10 mio. kr. ialt 40 mio. kr. Læringsnetværket Læringsnetværket styres af bips og har som hovedformål at angribe byggesektorens svigtende evne til at håndtere læring og innovation. Et grundlæggende element i netværket er dk, som deler viden mellem byggeriets virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og myndigheder. undersøgelse af byggeaktørers implementering af 3D-arbejdsmetoder. Undersøgelsen omfatter godt nok kun medlemmer af Det Digitale Byggeri, men den viser ikke desto mindre, at næsten alle de 1000 adspurgte er hoppet med på 3D-vognen.

6 6 DET MODERNE BYGGERI annonceindstik BIM-programmer Stort potentiale i udveksling af informationer i byggeriet Med de nyeste intelligente og databasebaserede BIM-programmer er der sket et stort fremskridt med store perspektiver for en mere effektiv byggeproces og efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggerierne. Af jens kisker, Inpuplic Færre fejl, forsinkelser og mangler samt bedre økonomi er en del af formålet med Det Digitale Byggeri (DDB), der, ifølge Peter Kent Lord, salgschef hos NTI CADcenter, har fået et gevaldigt løft de senere år. Til forskel fra CAD er der nemlig ikke kun tale om streger, men en intelligent 3D informationsbærende model. Mulighederne for at afprøve forskellige løsninger inden selve byggeriet og udføre beregninger og visualiseringer er en stor fordel for alle parter i byggesektoren. På den måde undgås dyre fejl på byggepladserne, da der allerede er udført blandt andet koalitionskontrol, inden byggerierne påbegyndes, så tingene passer sammen, forklarer Peter Kent Lord og tilføjer, at miljøet ligeledes vil have glæde og gavn af de mange muligheder, da for eksempel lysindfald og varme- og ventilationssystemer kan beregnes mere optimalt. Nye muligheder med computerdesign Lars Hesselgren, direktør hos KFP Research, er heller ikke imponeret over BIMs potentiale. BIM er nødvendigt, men bygger på standardviden eller `best practice - bygningens systemer er velkendte. Med computer-design (CD)redefineres bygninger og deres systemer. Der er ingen indbyggede antagelser om bygninger. I stedet drejer det sig om undersøgelse og opdagelse ved hjælp af blandt andet kompleks geometri. CD er fremtidens system og betyder millioner af muligheder og løsninger. Med det kan man opdage designrum og kritisk undersøge, hvad der er muligt indenfor visse grænser. BIM er nødvendigt og handler om konstruktionseffektivitet, men siger ikke noget om design det er med andre ord lidt kedeligt, forklarer han og understreger, at man ved at evaluere disse millioner af alternativer fremdyrker nye ideer om design. Man optimerer ikke blot, men kombinerer menneskelig viden med computerkraft. Vi har blot åbnet døren til en helt ny arkitektur. Mere i pagt med naturen og blødere, men kreeret af digital teknologi, forudser Lars Hesselgren. Perspektiver med BIM Men der er flere muligheder i BIM (Building Information Models) endnu. Blandt andet vil det være en stor fordel at kunne overdrage data og modeller til facility manageren, der skal stå for den efterfølgende vedligeholdelse og drift af byggeriet, mener Peter Kent Lord. Det vil blandt andet betyde, at man på den måde vil kunne overdrage informationer om, hvornår og hvordan de forskellige komponenter i byggeriet skal vedligeholdes. Ud over vedligeholdelsen kan programmerne også være til stor hjælp i forbindelse med driften, for eksempel i forbindelse med udtræk af arealer til rengøring, oversigt over placering og antal af installationer, IT m.m. Så fremtiden tegner lys, forudser Peter Kent Lord. Fælles standarder på vej En del af problemet i dag er, ifølge ham, at man i høj grad begynder forfra, hver gang en ny faggruppe bliver involveret, og at der kun tegnes i 2D CAD uden intelligens: Ingeniøren bruger programmerne på én måde og arkitekten på en anden. På den måde skal man starte forfra hver gang, ud over geometrien. Det ville aldrig gå i andre sammenhænge. Disse fagskel og honoreringsproblemer er, ifølge Peter Kent Lord, med til at systemet og udvekslingen ikke fungerer optimalt. Selvom man internationalt arbejder på fælles standarder som IFC, så vil der, efter Peter Kent Lords opfattelse, gå lang tid før eksempelvis konkurrerende firmaers programmer kan udveksle informationer direkte med hinanden uden tab af information. Som det er i dag, benytter de fleste i byggebranchen da også de samme programmer eller programmer fra samme producent som for eksempel Autodesk, så det mindsker problemet, men tankegangen om fri informationsstrøm mellem konkurrerende programmer er også en meget akademisk snak, som er meget svær at opnå i praksis, mener han. Peter Kent Lord påpeger, at det dog aldrig har været lettere at bruge programmerne, end det er i dag: For et par måneder siden var der en arkitekt på 60 år, som egentlig var gået på pension, inde for at se på CAD-programmer. Han havde altid brugt pen og BIM er nødvendigt, men bygger på standardviden eller `best practice - bygningens systemer er velkendte papir, men han blev så begejstret for et af de nye databasebaserede BIM systemer, at han nu vil have et par år mere på arbejdsmarkedet og derfor har investeret i et og allerede er i fuld gang med de første opgaver. Kan man tænde en computer, kan man også lære at bruge den nye generation af intelligente databasebaserede BIM-programmer. BIM er godt for samfundsøkonomien Hos Autodesk skelner man meget imellem, hvad der er CAD- og BIM-baserede løsninger. Traditionel CAD er tegningsbaserede løsninger, hvor der udarbejdes planer, snit og opstalter som uafhængige tegninger, som alle skal rettes hver gang der foretages en ændring i byggeriet. Det er naturligvis en meget arbejdskrævende proces og risikoen for fejl er stor. BIM er databaserede løsninger, hvor systemet forstår bygningen. Autodesk Revit er for eksempel baseret på denne teknologi, som betyder enorme besparelser og frem for alt at arkitekten eller ingeniøren arbejder med et værktøj, som forstår hvilke problemstillinger der måtte være i en given situation, siger Michael Schwartz, salgschef for Nordeuropa hos Autodesk og fremhæver, at for eksempel kan installationsingeniøren anvende arkitektens model til at udarbejde optimale ventilations-løsninger, ved at systemet vil komme med forslag til optimal ventilationsløsning, baseret på de faktiske forhold i rummet, type af rum, hvor mange personer der er i rummet, og de faktiske dagslysforhold. Konstruktionsingeniøren vil blandt andet få information omkring problemer i konstruktionen, styrke, fordeling af laster, samt komplet dokumentation for beregninger og analyser. BIM handler om muligheden for så tidligt som muligt at kunne påvise bygningens performance, det kan være omkostninger i driften, som det kan være konstruktionsmæssige, planlægnings eller logistikmæssige problemstillinger. Med muligheden for at arbejde med den egentlige bygningsmodel før byggeriet opføres, undgår vi en lang række fejl og mangler samt har muligheden for at bygge langt mere vedvarende byggeri, som tager hensyn til arkitektur, bedre miljø og reducerer omkostningerne for bygningsejeren og i et større perspektiv for samfundet, siger Michael Schwartz. Han fremhæver beregninger fra forskellige institutter og revisorer verden over, der viser, at i gennemsnit 20 procent af byggebranchens samlede omsætning kan henføres til fejl, mangler og misforståelser, som blandt andet kommer fra dårlig kommunikation, fejl i koordineringen af data og helt basale misforståelser imellem de projekterende parter. Det betyder altså for et land som Danmark, at det accepteres, at der spildes omkring 40 milliarder kroner årligt, hvis branchen omsætter for omkring 200 milliarder kroner, slutter Michael Schwartz.

7 annonceindstik Beton jordens naturlige byggemateriale Bestående af jordens naturlige råstoffer er beton med dens holdbarhed samt miljø- og designmæssige fordele, blevet en uundværlig del af byggebranchen. Af Isabel Hokken, Inpublic Et byggemateriale med et hav af muligheder. Det er hvad der gør beton - bestående af råstofferne sand, grus, kalk og vand så attraktivt for byggebranchen. Beton er interessant, fordi det er stærkt, formbart og kan bruges til alle mulige arkitektoniske løsninger. Det er på mange måder arkitektens drømmemateriale, siger Anette Berrig, chefkonsulent hos Dansk Byggeri. Der bruges årligt fem mio. kubikmeter beton i den danske bygge- og anlægssektor, og alle fundamenter og de fleste bærende konstruktioner udføres i dag af beton. Materialet giver mulighed for at arbejde med forskelligt udseende i form af farver og overfladestrukturer. Samtidig er der en masse tekniske og konstruktive muligheder. Med beton skabes holdbare konstruktioner, og det er derfor også et nødvendigt materiale for byggebranchen, siger Anette Berrig. Betons andre fordele er, at det f.eks. giver stor sikkerhed ved brand, og idet beton er et uorganisk materiale, bliver det ikke angrebet af f.eks. skimmelsvamp. Med et større fokus på energibesparende byggerier, har beton også fordelen, at det kan akkumulere varme og kulde. Det er energibesparende, giver et godt indeklima og kan udnyttes på så mange måder. På den teknologiske front anvendes der nu også mere avancerede teknikker og nye typer beton, som giver mange fordele. Eksempelvis øges anvendelsen af selvkompakterende beton, så man undgår tunge løft og støj på byggepladsen, siger Anette Berrig. Beton er interessant, fordi det er stærkt, formbart og kan bruges til alle mulige arkitektoniske løsninger. Det er på mange måder arkitektens drømmemateriale. Beton er grønt indeni Af Steffen Moestrup Det er muligt, at beton ofte kan se gråt og kedeligt ud, men indeni må det nærmest have farven grøn. Beton er nemlig et af de mest miljøvenlige byggematerialer, vi har. Dels er beton et bæredygtigt materiale, fordi det primært består af naturlige råstoffer såsom sand, sten, kridt og vand, og dels har beton en holdbarhed, styrke og robusthed, som ikke mange byggematerialer kan matche. Desuden er der en længere række karakteristika, som gør beton særdeles velegnet til byggeri: Da beton er et uorganisk materiale, vil det ikke skabe indeklimaproblemer med f.eks. råd og svamp eller afgasning, siger Claus V. Nielsen, seniorkonsulent hos Teknologisk Instituts Betoncenter. Han påpeger i øvrigt betonens mulighed for at blive genbrugt som en væsentlig miljøfaktor og betonens mulighed for at minimere energiforbruget til opvarmning og køling samt udjævning af temperaturer. I dag ligger vi nok på cirka 90% genanvendelse for beton fra nedrivningsarbejder. Det foregår typisk sådan, at gamle betondele nedknuses, indstøbt jern fjernes og omsmeltes, mens de nedknuste betonrester primært bruges som fyldemateriale i veje og lignende, forklarer Claus V. Nielsen. Produktionen af beton kræver selvsagt energi, og især produktionen af cement, som udgør bindemidlet i beton, er energikrævende, da det foregår ved brænding af kridt ved 1500 grader. Cement er dog ikke sådan lige til at erstatte. Men alle cementfabrikker er jo underlagt strenge miljøkrav, så produktionen udvikler sig til stadighed imod større bæredygtighed, og der er mange muligheder for at producere mere miljøvenlige betoner ved blandt andet ved at tilsætte restprodukter fra kraftværker og aske fra forbrændingsprocesser, siger Claus V. Nielsen. Han tilføjer at beton i øvrigt opsuger kuldioxid fra luften under hele dets levetid, og ikke mindst efter nedknusning. DET MODERNE BYGGERI 7 Naturlige byggematerialer Beton indeholder en række fordele, som gør beton til et af de mest miljømæssigt forsvarlige byggematerialer. Produktionen af beton kræver selvsagt energi, og især produktionen af cement, som udgør bindemidlet i beton, er energikrævende, da det foregår ved brænding af kridt ved 1500 grader. Det ideelle byggemateriale En af Danmarks største producenter af betonelementer er virksomheden Dalton, hvor man har mere end 75 års erfaring med at producere beton. Beton har jo ikke ændret sig i grundsubstans siden romerriget, men især på cementudviklingen er der sket meget, sådan at der i dag er cement til hvert enkelt specifikke formål, siger leder af blandeanlægget hos Dalton, akademiingeniør Mette Lauridsen. Hun er enig i Claus V. Nielsens vurdering af bæredygtigheden i beton og hæfter sig især ved betonproduktionens lokale ingredienser. Vi har jo hverken stål i undergrunden eller store mængder klippestykker, vi kan tage af, så beton er ideelt set i lyset af råstofforekomsten i Danmark, siger hun og understreger endvidere betons lange levetid. Med det rette vedligehold, hvor man sørger for at udbedre skader i tide, kan beton stå i meget lang tid. Et betonbyggeri som Storebæltsbroen er beregnet på at stå i minimum 100 år, men kan sandsynligvis holde sig meget længere. Et eksempel på meget levedygtigt betonbyggeri er Pantheon i Rom, som blev bygget i år 140 og stadig står i dag. Beton bruges især til byggerier, der skal holde længe. Og for tiden er der meget forskning i CRC-beton, som er en højstyrkebeton, der kan bruges i meget slanke konstruktioner. Noget af det, som diskvalificerer beton i visse tilfælde er jo, at det bliver for tungt. Det begrænser eksempelvis spændvidden på en bro, men med de nye betontyper vil der komme en større fleksibilitet og flere konstruktionsmuligheder i spil, siger Betonbranchens sparringspartner Center for Betonuddannelse er et landsdækkende videns- og kompetencecenter, der dækker betonbranchens samlede behov for uddannelse af medarbejdere. Centret forener det store udbud af AMU-uddannelser med uddannelserne som betonmager, struktør, betonlaborant, bygningskonstruktør, arkitekt, diplomingeniør, civilingeniør m.v. Center for Betonuddannelse er resultat af et unikt samarbejde mellem Dansk Byggeri, Aalborg Universitet, AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Nordjyllands Erhvervsakademi og Aalborg Portland A/S. Kontakt Center for Betonuddannelse for yderligere information om de mange uddannelsesmuligheder. Vi er altid klar til at rådgive. Center for Betonuddannelse KompetenceCenter for Byggeri - en del af AMU Nordjylland Sofievej Aalborg tlf Akkrediteret betonprøvning sikrer kvaliteten VBM Laboratoriet A/S har arbejdet med prøvning og specialistundersøgelser af beton gennem mange år, og har blandt andet deltaget ved Storebæltsforbindelsen, Banegraven og Metroen i København samt broer i forbindelse med det danske motorvejsnet og belægninger på flyvepladser. Undersøgelserne af beton foretages ved hjælp af mikroskopi, hvor mikrostrukturen underkastes en grundig analyse for at dokumentere betonens holdbarhed og sammensætning og betonarbejdets kvalitative udførelse. Betonundersøgelser udføres både i forbindelse med nye anlægsarbjder, og i forbindelse med skadesog tilstandsundersøgelser af ældre betonkonstruktioners vedligeholdelse. VBM Laboratoriet A/S er et akkrediteret prøvningslaboratorium, der af den statslige myndighed DANAK er akkrediteret til at foretage en lang række analyser inden for områderne vej, byggeri og miljø. Og netop myndighedernes akkreditering betyder at de mange forskellige prøvninger, som VBM Laboratoriet A/S tilbyder, både udføres i overensstemmelse med givne retningslinjer, og i henhold til en række internationalt anerkendte standarder.

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Kommunikationsteknologi Marts 2008 En mindre og mere fleksibel verden Aldrig har kommunikationsteknologien været så mobil, som den er i

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Operation Sikring - Danmarks nye sikringsselskab. Overvågningskameraer Alarm Fingeraftrykslåse

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Operation Sikring - Danmarks nye sikringsselskab. Overvågningskameraer Alarm Fingeraftrykslåse ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET INNOVATIVE HJEM Oktober 2007 Dynamisk lys er et hit Læs mere på side 12 Komfort, sikkerhed og besparelser Moderne højteknologiske løsninger

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

DET MODERNE KONTOR. Januar 2008. Lad der blive lys. 890 skriveborde til 1.200 ansatte. Dansk møbeldesign fortsat i front

DET MODERNE KONTOR. Januar 2008. Lad der blive lys. 890 skriveborde til 1.200 ansatte. Dansk møbeldesign fortsat i front ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET MODERNE KONTOR Januar 2008 Dansk møbeldesign fortsat i front På trods af at møbelvarehusenes discountpriser har gjort et stort indhug

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Beton 2 Maj 2009 Drøn på i Århus Tema: Drøn på i Århus læs om de projekter, der vil forandre byen Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Fedt at arbejde med beton

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å.

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å. Nr. 6 December 2009 19. Årgang Tlf: 33 44 55 55 Årsabonnement: 576,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt Særtillæg KLIMA, ENERGI & MILJØ Giv dine energimærker en vitaminindsprøjtning Som kunde

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere