inside Rejsegilde i Byvangen Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år."

Transkript

1 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

2 Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på 36 sider denne gang har vi 48 sider fordi referatet fra repræsentantskabsmødet har "bestilt" fra side 13 til side 46. Det var et specielt og godt møde! Men vi skriver selvfølgelig også om andet LIV i ALBOA, bl.a. om fastelavn en revy en onsdagsklub og to bocciastævner. Indhold Leder... 3 Bøgeskov Revyen... 4 Fastelavnsfest... 5 Kosovo... 6 Onsdagsklubben... 8 Boccia... 9 Andet godt stof er snakken med Flemming Hansen der er ejendomsfunktionær i Søndervangen og har været i Kosovo for NATO. God læselyst vi ses igen omkring den 1. oktober Venlig hilsen fra redaktionen. Velkommen Pensionistferie Byttelejlighed Repræsentantskabsmøde...13 til 46 Nødtelefon Boccia...bagsiden 2. ÅRGANG juli 2012 blad nr. 6 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet 12. juni Næste nummer udkommer sept./oktober 2012 Deadline næste nummer 2. august 2012 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens oicielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Juli 2012

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Organisationsbestyrelsen i alboa er nu på ni personer Det var en aftale, der var skrevet ind i fusionsgrundlaget for Alboa, at bestyrelserne fra Bo og Liv, Højbjerg og Viby Andelsboligforening skulle fungere videre, som én samlet bestyrelse for Alboa. Fusionen startede som bekendt 1. januar I hele 2011 og indtil repræsentantskabsmødet den 12. maj 2012 var vi 19 bestyrelsesmedlemmer. De tre formænd fra de gamle foreninger dannede et formandskab. Det var en stor bestyrelse Det kan lyde som om det var en stor og besværlig forsamling, hvor man kunne have frygtet, at møderne ville trække ud i det uendelige, hvis alle ville have deres synspunkter frem og kæmpe for egne, eller måske endda de gamle foreningers synspunkter. Dette har ingenlunde været tilfældet. Vore bestyrelsesmøder var præget af ønsket om at få det til at fungere. Alle syntes at have tænkt: Nu er vi sammen, det er den nye boligorganisation, som vi arbejder for og vil gøre gavn for. Det krævede fra tid til anden en stram styring fra mødeledelsens side, men grundet alles gode vilje gik det faktisk. Den 12. maj 2012 var det slut Lørdag den 12. maj i år afholdtes der repræsentantskabsmøde i Alboa, hvor vi ifølge tidligere aftaler, skar bestyrelsen ned til ni medlemmer. Vi har måttet tage afsked med gode kolleger, som hver på sin post har ydet en fortræelig indsats i beboerdemokratiets tjeneste. Der skal lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer afgående som genvalgte - som har medvirket til at gøre den store gamle bestyrelse langt mere arbejdsdygtig, end man havde turdet håbe på fra starten. Konstituering På det første bestyrelsesmøde i den reducerede bestyrelse konstitueredes bestyrelsen med Ole Østergaard som næstformand. Bestyrelsen består herefter af: - Poul Ankersen, formand - Ole Østergaard, næstformand - Tonny Mikkelsen - Niels Skov Nielsen - Troels Munthe - Kim S. Jensen - Lone Terkildsen - Michael Korsholm - Peter Andersen De tre sidstnævnte er alle nyvalgte, mens resten er gamle kendinge. Der er ingen tvivl om, at vi har fået en kompetent bestyrelse, som vil arbejde for beboerdemokratiet og vore beboere i samarbejde med vor administration. Endvidere blev vore mange udvalg bemandet. Mere herom i efterfølgende numre af Alboa inside, hvor vi har planer om at skrive om vore forskellige udvalgs arbejdsopgaver. Note Ordet organisationsbestyrelsen virker noget tungt. I daglig tale siger vi som regel hovedbestyrelsen til forskel fra afdelingsbestyrelserne, men den korrekte betegnelse er organisationsbestyrelsen, således som det fremgår af Lov om Almene Boliger. Juli

4 Bøgeskov Revyen i P4 Så har der igen været gang i den i Håndværkerparkens beboerhus Tekst og foto: Henning T. Nielsen // P164 Torsdag den 22. marts 2012 var Bøgeskov Revyen på besøg i beboerhuset P4. Der var mulighed for at spise i beboerhuset inden revyen, men man kunne også nøjes med at se revyen - pris for revyen uden spisning var kr. 60 og 12 personer valgte kun at se revyen. 70 personer valgte at spise, og vi startede kl. 18. Menuen bød på Vikingegryde og dessertkager til den favorable pris af kr. 100, og der kunne som sædvanlig købes vin, øl og vand. Revyen var rigtig underholdende og der var gang i lattermusklerne. Af sketches kan i flæng nævnes Visitationen, Bankgaranti, Svend Ib s begravelse, Skibet skal sejle i nat, Hjemmehjælpen, Hos frisøren, Lægevagten osv.- alt sammen med direkte adresse til dagligdagens hændelser. Tak for en hyggelig aften, det er dejlig at se, at så mange mennesker bakker op om Beboerhusets arrangementer. En stor tak til Beboerhusets Venner - ikke mindst til alle de frivillige, uden deres hjælp kunne det jo ikke lade sig gøre at gennemføre dette. Tak, og lad os bare få noget mere af den slags. PS: Er du i tvivl om hvad der foregår i Beboerhuset P4 kan du altid finde oplysninger på hjemmesiden FAKTABOKS: Bøgeskov Revyen Bøgeskovrevyen er etableret på basis af brugerrådsmedlemmers snak med beboere på Lokalcenter Bøgeskovhus. Det var et entydigt ønske, at man gerne ville have en revy. Revyens formål er, at give svage ældre en god oplevelse, at gøre samarbejdet og fællesskabet stærkere blandt beboere, medarbejdere, pårørende, naboer og frivillige hjælpere ved at øge kendskab til og forståelse for hinanden, samt at medvirke til at gøre Lokalcenter Bøgeskovhus til STEDET, hvor MAN kommer. Revyens skuespillere er amatører og består af beboere, medarbejdere, pårørende og venner af lokalcentret Bøgeskovhus i Viby. Aktørerne siger selv: - Vi blander nostalgien, det hyggelige, og det humoristiske med et drej af ironi hentet fra vores hverdag, en hverdag de fleste af os vil kunne smile af - og nikke genkendende til! Ind imellem de forskellige indslag synger vi naturligvis sange alle kan synge eller nynne med på. Bøgeskov Revyen leverer en god blandet pose med stjerneskud, smækfyldt af magi og boblende humør, der går rent ind hos tilskuerne. 4 Juli 2012

5 Fastelavnsfest i P4 Det buldrede og bragede både indenfor og udendørs i Beboerhuset Tekst og foto: Henning T. Nielsen // P164 Søndag den 19. februar 2012 kl blev der gået til makronerne i Håndværkerparkens Beboerhus. Ca. 90 børn og lige så mange voksne slog katten af tønden. Huset havde sørget for tønder til de forskellige aldersgrupper, børn op til 6 år var indendørs og de lidt større børn - og voksne, var udenfor huset. Der var som sædvanlig mulighed for at købe kae, the, øl og sodavand og hjemmelavede fastelavnsboller. Det var dejligt at se de mange deltagere - så er der jo noget ved at lave arrangementet. Da alle tønderne var slået i gulvet var der selvfølgelig gaver til alle kattekonger og -dronninger og naturligvis: godteposer til børnene. Igen et godt arrangement af Beboerhusets Venner og frivillige hjælpere. PS: Er du i tvivl om hvad der foregår i Beboerhuset P4 kan du altid finde oplysninger på hjemmesiden Juli

6 Bonde med hestevogn Aaldsdynge Kosovo Den sidste konflikt på Balkan? Af Erlind Daugaard Foto: Flemming Hansen ALBOA inside har haft en samtale med Flemming Hansen, ejendomsfunktionær i Søndervangen, der har været i KOSOVO på opgave for NATO. Flemming er i marinehjemmeværnet, distrikt Nordjylland. Det er som bekendt vedtaget på Borgen, at benytte hjemmeværnet til først og fremmest bevogtnings- og sikkerhedsopgaver i de områder, hvor danske soldater er udstationeret i udlandet. I begyndelsen af 2011 blev de første hjemmeværnsfolk sendt til Kosovo. Som medlem i hjemmeværnet, kan man søge om at komme i betragtning, når nye hold skal etableres. Man bliver naturligvis set an både fysisk og mentalt, inden man bliver en del af et hold. Forberedelserne starter ca. et halvt år før den planlagte udsendelse. Flemming har i den tid brugt 6-7 weekender og to ugers ferie på diverse kurser og informationsmøder om opgaven. Bortset fra, at man skal have en relevant militæruddannelse, stilles der ikke specifikke krav til ansøgerne, ej heller aldersmæssigt. I øvrigt skyder han på, at han bruger ca. 500 timer om året i værnet. NATO-personellet Flemming var udsendt i perioden til Der var 30 mand på holdet. I øvrigt er der til stadighed mand i Kosovo i NATO-regi. Langt de fleste er naturligvis rigtige kamptropper fra omkring 30 forskellige lande. Alt personel optræder i de enkelte landes egne uniformer, så der er noget at holde styr på som bevogtningssoldat. Det samme gjaldt styrkernes køretøjer. Disse kunne dog kendes på nummerpladerne, der var det enkelte lands egne militærnummerplader. Køretøjerne var mest lette køretøjer, dog rådede man også over Høstarbejde et par pansrede vogne. Der arbejdes på at trappe ned på styrken. Lejren Formålet med at benytte hjemmeværnsstyrkerne er at aflaste de egentlige soldater. Og som før nævnt primært med kontrol og vagttjeneste i lejren. Der findes flere af disse lejre i Kosovo. Flemming var stationeret i en lejr, der hedder Novo Selo. Lejren ligger nord for hovedstaden Pristina. Vagttjenesten drejede sig naturligvis først og fremmest om hovedindgangen, legitimation og kontrol af regler for, hvad man må medbringe/udbringe. Der må for eksempel ikke findes skarpladte våben på lejrområdet. Så går man hegnspatrulje, det siger sig selv: jævnlig tjek af det omkransende hegn. Der var også et ammunitionsdepot, der skulle holdes øje med. Lejren har eget vandværk, der lå et stykke fra selve lejren. Det var indhegnet og med alarm. Det Hegnspatrulje 6 Juli 2012 Flemming med medalje efter march, 26 km.

7 Vej gennem bjerglandskab hændte, at alarmen gik i gang, som regel uden grund. Der arbejdedes i turnusser fra kl. 9 til 9, hvor man så havde h.h.v. vagt og fri. I vagtdøgnet var man så opdelt i hold, der skiftevis varetog de forskellige sikkerhedsopgaver. Civilt personel Der arbejdede civile i lejren, de skulle selvfølgelig også kontrolleres. Alle var forsynede med ID-kort. Disse lokale civile arbejdede primært i kantinen eller med rengøring. De var naturligvis glade for lejrens eksistens, som betød arbejde og penge. Der var også en del firmaer, der havde deres gang i lejren. For eksempel elektrikere og andre håndværkere plus renovationsfolk og vaskerifolk, da tøjvask blev klaret af et vaskeri i en nærliggende by. Man kan sagtens forestille sig hvilket aktiv en sådan lejr må være for området. En aktiv serber havde startet en kartoelchipsfabrik nær lejren. Det gav mulighed for, at de små landbrug kunne afsætte deres kartofler plus at der jo skulle bruges folk på fabrikken. Infrastrukturen Hjemmeværnsfolkene havde mulighed for ture ud i området i fridøgnene. Indbyggerne, Kosovoalbanere, så gerne de fremmede soldater og smilte og hilste. De ved selvfølgelig godt, at deres hverdag er sikret så længe NATO er i landet. Man kunne godt frekventere andre NATO-lejre, for eksempel for at købe mad i kantinen. Mange har måske en idé om, at landskabet i KOSOVO bar præg af krigshandlingerne med sønderskudte huse o.s.v. Det var ikke tilfældet. De sammenstød, der havde været, havde overvejende fundet sted i grænseområderne til Serbien. Disse områder med grænseovergangene var stadig de mest urolige med gensidige vejspærringer og lignende, især på den serbiske side. Men ellers bar landet præg af det det er, fattigt og med en svag infrastruktur. Et slidt vejnet og aald overalt. Organiseret aaldsindsamling er der ikke tale om. Aaldet hobede sig op langs vejene. Soldaterne yndede at sige, at der var to aaldspladser, en i venstre side af vejen og en i højre side. En gang imellem blev der sat ild til dyngerne for at få bugt med det. Der lå hele tiden denne fims af forbrændingen i luften. Vandløbene havde det heller ikke for godt. Under de givne forhold, kan man jo godt forestille sig, at meget aald ryger i vandløbene. Flemming fortalte, at de et sted havde set en død ko ligge og rådne i en flod. Fattigdommen kom til udtryk på mange måder. Efter en skydeøvelse for eksempel strømmede børnene til for at opsamle patronhylstre det var der penge i! Fakta om Kosovo Kosovo er beliggende på Balkanhalvøen som i alt udgør ca km2. Kosovo er med sine km 2 kun en lille brik i området, (lidt større end Sjælland). Indbyggertal: ca. 1,7 mio. hvoraf 88% er kosovo-albanere, 7% serbere og 5% andre etniske grupper. Hele Balkanområdet har været under pres (og mere eller mindre erobret) af det Osmanniske Rige (Tyrkiet) siden 1300-tallet, men det er en lang historie, som bl.a. har bevirket, at store dele af området er muslimsk. Ikke mindst religionerne har ført til talrige konflikter i tidens løb. Kosovo har selvfølgelig været en del af dette forløb. Efter at Jugoslavien blev oprettet under marskal Tito, blev Kosovo en del af denne statsdannelse. Efter Jugoslaviens opløsning i 90 èrne, blev Kosovo en selvstyrende region under Serbien. Den nyere historie med krigshandlingerne i forlængelse af Jugoslavien-kollapset kender vi jo. Nu er situationen så den, at Kosovo har erklæret sig selvstændig, men de historiske bånd mellem Serbien og Kosovo er ikke nemme at rive over. Ikke mindst fordi den kristne, ortodokse serbiske kirke har sine rødder i Kosovo, hvor der også ligger mange klostre. NATO gik ind i konflikten, og håndhæver nu den skrøbelige fred i området. Idyllisk bjergsø Juli

8 Saralystparken Onsdagsklubben blev 10 år Vi havde et rigtig fint jubilæum,med mange besøgende. Vore medlemmer havde sørget for, at der var boller og kager til alle, og der blev taget for sig af retterne, dejligt at se. Vi vil gerne takke afdelingsbestyrelsen for gaven, det betyder, at det varer længe, inden vi skal købe kae igen. Også tak for de andre gaver vi modtog. Vi fortsætter ufortrødent, og der er altid plads til nye mennesker. Vi kan så håbe, at der vil blive ved med at være noget, der hedder Onsdagsklubben, hvor der stadig vil kunne vendes en verdenssituation, eller strikkes et par sokker med hjælp. Venlig hilsen Anny Rasmussen 8 Juli 2012

9 Tilmelding til Egelundparkens Boccia stævne Egelundsparken Beder, den 11. august 2012 Kl på Grønningen over mod Byagerparken Tilmelding til Jørgen på Tlf eller Senest den 27. juli Hvert hold består af 3. spillere. Pris pr. hold kr. 75,- Fra kl vil blive mulighed for køb af kae og håndværkere, juice, og mælk. Pris kr. Ca. kl til kl vil der blive frokostretter til en pris på kr. 25,- Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid: Som resten af administrationen. Træetid: Gå ikke forgæves, ring og få en aftale inden du kommer. Kontortid i Galten: Inspektøren træes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærer: Se listen bagest i bladet. Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Juli

10 Preben Holm Christensen Velkommen... Den 1. marts 2012 blev Preben ansat i ALBOA som projektleder og er blevet fastansat pr. 1. juni Preben er udlært tømrer og har arbejdet som sådan indtil 1993, hvor han efter endt uddannelse som bygningskonstruktør, skiftede til et rådgivende ingeniørfirma. Efterfølgende har Preben været ansat i 3 forskellige arkitektfirmaer, hvor han har arbejdet med bl.a. projektering af enfamiliehuse og børnehaver, været projektleder i forbindelse med udbudssager med efterfølgende fagtilsyn og byggeledelse i enten fagentreprise eller hovedentreprise. Nu har Preben valgt at prøve den anden side af skrivebordet i bygherrerollen, og vi er glade for, at han har valgt ALBOA. Velkommen til Preben! Charlotte Schacht Madsen Charlotte går igen Charlotte har været ansat i Viby Andelsboligforening i perioden 6. september april 2006, hvor ansættelsesforholdet blev overført til Administrationsselskabet ALBOA og efterfølgende pr. 1. januar 2011 til Boligorganisationen ALBOA. 31. marts 2011 fratrådte Charlotte imidlertid sin stilling hos ALBOA for at prøve kræfter med et nyt arbejdsområde. Men hun vendte hurtigt tilbage, og vi er glade for, at Charlotte er startet i ALBOA igen pr. 1. april 2012, hvor hun sidder på sin gamle plads i udlejningen. Velkommen tilbage til Charlotte! Pensionistferie på Haraldskjær 2012 Boligforeningens bestyrelse, Alboa, foretog i maj måned lodtrækning om, hvem det i år skulle være der vandt årets pensionistferie på Haraldskjær. Blandt de mange indsendte kuponer blev følgende udtrukket. Enlig: Karin-Lykke Mølhave, Børupvej, Tranbjerg Lis Beck, Sadelmagertoften, Højbjerg Par: Knud Jensen, Porsevænget, Galten Alboa og redaktionen ønsker de udtrukne vindere rigtig god ferie i det smukke landskab omkring Haraldskær. 10 Juli 2012

11 Det skal selvfølgelig lige rettes i kolofonen. UDLEJNING Det kunne være en god idé at Torben lavede et banner i bladet, f.eks.: SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Har du noget på send os en Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Juli

12 Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 21. august 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: afd, 39, Hjulbjergvej, 2.vær. nyere handicapvenlig rækkehus med egen have. Ønskes: afd 57, Ingerslev Boulevard, 4 vær. lejlighed eller 3,4,5 vær. rækkehus i afd.39 eller 4-5 vær. lejlighed i afd. 7 Saralystparken. Henv.: Kontaktperson: Jeanette Haves: 2 vær., 1. sal, Solbjerg Ønskes: 2 vær., Beder Henv.: Kontaktperson: Lisbeth Haves: 2 vær. lejlighed, 1. sal, Stautrup Ønskes: 2 vær. lejlighed ved jorden, Nygårdsvej Henv.: Kontaktperson: Thomas Simone skrev den 30. april under på Salamanderparken 60 og glæder sig, skriver inspektør Ole Pedersen 12 Juli 2012

13 Repræsentantskabsmøde AFD. 26 AFD. 80 STAVTRUP AFD. 5 AFD. 79 SOLBJERG AFD. 16 KONTOR PENSIONISTFEST REP.MØDE AFD. 13 almen boligorganisation aarhus Juli

14 Repræsentantskabsmøde Indhold Ledelsessekretariatet IT-afdelingen Udlejningsafdelingen Økonomi og husleje Projektsekretariatet Driftsafdelingen Afdelingsbudgetter 2012 Afdelingsregnskaber 2010/2011 Info-afdelingen Afdelingsmøderne 2011 Den sociale helhedsplan Tilskud fra egen trækningsret Opfølgning på skyldnere Formuepleje Varmemesterkontorer Energi- og forsyningsudvalget Kursusudvalget Visitationsudvalget Det boligsociale udvalg ALBOA i øvrigt BL Medarbejdere 2012 Beboerdemokratiet Et spændende år Overordnet orientering Selskabslokalet Søndervangs Allé 47 Fire forslag blev forkastet Ny formand Valg til organisationsbestyrelsen Ny valghandling Sidste notater Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Udgiver ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Vestergårdsvej 15 Postboks 2373 // 8260 Viby J Tlf // Fax Indhold Organisationsbestyrelsen // Udvalg John Jensen, direktør Administrationen Redigering, layout & grafik ALBOA, info-afdelingen Poul Fisker Foto Jan Grarup, BL Velfac A/S Bent Nielsen, ingeniør ILK Beboerbladet ALBOA inside Pia V. Lindgaard ALBOA info Jan Rasmussen ALBOA info Tryk Uni-Tryk Aps, Åbyhøj Oplag 8000 eksemplarer 14 Juli 2012

15 Første valg Første repræsentantskabsmøde i ALBOA Hvor Valg til organisationsbestyrelsen var på dagsordenen Af Organisationsbestyrelsen Så er vi nået til det første repræsentantskabsmøde efter fusionen, og der skal vælges en ny 9-personers bestyrelse (se side 44). Som bekendt har den nuværende bestyrelse besluttet, at de, som ønsker at stille op til den nye bestyrelse, får mulighed for at præsentere sig selv forud for valghandlingen. Hvis man interesserer sig for den almene boligtanke, og hvis man vil bruge fritid på frivilligt arbejde, findes der nok ikke en mere spændende og udviklende funktion end at være medlem af boligorganisationens bestyrelse. Kendetegnende for de tidligere hovedbestyrelser i de fusionerede boligorganisationer har været, at de indvalgte er uhyre stabile, og for det meste forbliver man som hovedbestyrelsesmedlem i en årrække. Dette er der dokumentation for! Det har været spændende i knap halvandet år at være medlem af ALBOA s 19 mands/kvindes store bestyrelse. Vi har i perioden haft 16 bestyrelsesmøder, som typisk har varet 2½-3 timer. Møderne er blevet afviklet på en eektiv måde og i en god atmosfære, hvor der har været plads til forskellige holdninger, og hvor der har været mange gode, saglige diskussioner forud for beslutningstagen. Forud for bestyrelsesmøderne har der været afholdt møder i formandsskabet. Møderne har typisk haft en varighed af ca. 2 timer. På møderne har formandsskabet i en række sager fremkommet med en sagsindstilling til behandling på bestyrelsesmøderne. I forbindelse med overgangen til en 9 mands/kvindes bestyrelse er det i første omgang besluttet ikke at nedsætte et forretningsudvalg. Måtte det vise sig, at der er behov for et forretningsudvalg, vil et sådant blive nedsat. Der forventes afholdt 11 årlige bestyrelsesmøder, juli måned fritaget. Det er bestyrelsens opfattelse, at AL- BOA er godt på vej til at udvikle sig til en rigtig visionær boligorganisation med stort fokus på service, kvalitet og tidssvarende boliger. Fremtiden for ALBOA ser lys ud, og den nuværende bestyrelse er af den opfattelse, at fundamentet for ALBOA er i orden, når en ny bestyrelse tager over! HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Juli

16 Repræsentantskabsmøde Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet omfatter administrationschefen, sekretærfunktionen der servicerer afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og direktøren, IT-afdelingen og den interne service, dvs. post- og budtjeneste samt rengøring. Sekretariatsopgaver Aktiviteterne i beretningsåret har i høj grad været præget af fusionen pr. 1. januar 2011, dels de aktiviteter, der direkte er relateret til fusionen:»» navneændring i tingbogen»» varemærkeregistrering af de tidligere boligorganisationers navne og logoer samt ALBOA s navn og logo»» og andet dels de aktiviteter, der i det daglige er en følge af fusionen:»» harmonisering af mødeaktiviteterne i beboerdemokratiet»» harmonisering af arbejdsgange»» harmonisering af TV-signalforsyning til afdelingerne»» udarbejdelse af generelle politikker»» udarbejdelse af personalepolitik og -håndbog»» og andet Der pågår således stadigvæk aktiviteter, der er relateret til fusionen, men vi er kommet meget langt, og processen skrider planmæssigt frem. Ledelsessekretariatet forestår proceskoordineringen godt bistået af ledergruppen. Personaleadministration Ledelsessekretariatet står desuden for personaleadministrationen, og i administrationen er der i beretningsåret sket følgende: 30. juni 2011: Torben Classen, økonomiafdelingen, fratræder. 15. august 2011: Tina F. Pedersen tiltræder den ledige stilling i økonomiafdelingen. 31. august 2011: Randa Mansour, udlejningen, fratræder et vikariat. 15. september 2011: Lan T. Le, økonomiafdelingen, går på barselsorlov. 15. september 2011: Claus Holm Nielsen tiltræder barselsvikariatet i økonomiafdelingen frem til 30. september november 2011: Rasmus Jensen, IT-afdelingen, fratræder efter virksomhedspraktik 19. december 2011: Hans Jørgen Rohde, projektsekretariatet, får forlænget sin projektansættelse frem til den 31. december januar 2012: Jakob Thuesen, projektsekretariatet, fratræder for at gå på efterløn. 29. februar 2012: Lis Langberg, økonomiafdelingen, fratræder efter godt 27 års ansættelse for at gå på pension. 1. marts 2012: Preben Holm Christensen tiltræder den ledige projektlederstilling i projektsekretariatet. 31. marts 2012: Pernille Robdrup, huslejeafdelingen, fratræder - stillingen genbesættes ikke. 1. april 2012: Tina Due Karlshøj, udlejningsafdelingen, tiltræder den ledige stilling i økonomiafdelingen. 1. april 2012: Charlotte Schacht Madsen vender tilbage til ALBOA og tiltræder den ledige stilling i udlejningsafdelingen. 1. april 2012: Anette Degn, ledelsessekretariatet, fritstilles af helbredsmæssige årsager og fratræder efter godt 38 års ansættelse den 30. september stillingen genbesættes ikke. 16 Juli 2012

17 Nye tiltag i 2012 IT-afdelingen Administration, ejendomsfunktionærer, bestyrelse, hjemmearbejdspladser og i perioder revisorer giver travlhed på ALBOAs digitale motorvej - ca. 160 brugere benytter dagligt vores servere på Vestergårdsvej. IT-afdelingen har konstant fokus på at højne driftsstabiliteten og tilgængeligheden for brugerne i organisationen. Dette er blandt andet sket ved at opgradere IT-systemet til nyeste version af operativsystemer og Oice 2010, og i de første uger af 2012 gennemførte vi en mindre opgradering af IT-systemet for at være rustet til den kommende tids opgaver, og for at være på forkant med udviklingen og de stadig større krav til lagerplads og processorkraft i systemet. Supporten vs. udvikling ALBOA er en stor organisation med mange brugere, og det lægger selvsagt et vist pres på supporten. Der bliver til stadighed taget tiltag til at eektivisere og organisere for at minimere supporten og give brugerne et eektivt IT-system. Og det bliver bedre og bedre. Desværre sker dette på bekostning af udvikling og nye tiltag på IT-området, hvor flere større tiltag venter på at blive søsat. Tiltag, som forventes at kunne spare administrationen noget tid i en travl dagligdag såvel som at hjælpe med til at yde en endnu bedre beboerservice. Nye tiltag i 2012 Af tiltag, som ventes sat i gang i løbet af 2012, kan som eksempel nævnes: elektronisk syn - som vil nedbringe arbejdsbyrden med flyttesyn betragteligt samtidig med, at behandlingstiden forkortes. Intranet og elektronisk dokumenthåndtering som vil give en væsentlig større vidensdeling i ALBOA, samtidig med at den vil spare både porto og tid i det daglige arbejde. Samtidig vil dette på sigt danne krumtappen i en løsning, der skal give beboerne mulighed for en vis grad af selvbetjening på nettet. Projektmedarbejder IT-afdelingen fik sidste forår tilgang af en ny medarbejder, Rasmus Jensen, i et projektforløb der løb til og med januar i år. Det har været en stor hjælp, og en stor arbejdspukkel blev i høj grad høvlet ned, samtidig med at der også blev tid til de opgaver, som kræver mere fordybelse. Opgaver, der tidligere måtte vente. Rasmus nåede også at videreudvikle et energistyringssystem til aflæsning af energimålere og afregning af forbrug. Et system, vi forventer vil spare en del tid i fremtiden. Nyt telefonsystem De sidste måneder af 2011 gik i høj grad med projektering af et nyt, fælles telefonsystem til administrationen og alle varmemesterkontorerne, da ALBOA s hidtidige system efterhånden havde 10 år på bagen og fortjente at blive udfaset. Implementeringen er i skrivende stund i fuld gang rundt om på varmemesterkontorerne. Det nye telefonsystem giver mulighed for en væsentlig højere service overfor beboerne, samtidig med at medarbejderne får nogle værktøjer til internt brug i organisationen. I samme periode er der indgået en ny, treårig aftale med Telia om telefon- og internettrafikken i organisationen. Det har givet en betragtelig besparelse i forhold til den gamle aftale. LEDELSESSEKRETARIATET: KJELD JESPERSEN administrationschef MIKKEL DAM JUNKER IT-administrator KARIN SJØSTEDT sekretær EA DAMGAARD sekretær PER DEGN kontorbud JAKLIN JOEL ODISHO rengøringsassistent Juli

18 Repræsentantskabsmøde Udlejningsafdelingen Gebyrbetaling, opnotering, venteliste, medlemsanciennitet og Aarhusbolig.dk er nogle af de nye begreber, der har været den store udfordring det sidste års tid. Medlemsanciennitet: Den nye lov om gebyrbetaling for at bevare sin medlemsanciennitet er stadigvæk genstand for mange diskussioner med tidligere medlemmer. Klager, modtaget gennem Beboerklagenævnet er dog stærkt faldende - måske 3-5 stk. pr. måned. Indtil videre er der kun 2 sager, som er blevet afgjort til medlemmernes fordel. Aarhusbolig: Vi har nu arbejdet med det nye udlejningssystem i 1 år og det fungerer stadig godt, MEN det har desværre den ulempe, at vi skal udsende rigtig mange tilbud, og det forsinker genudlejningen. Det har dog ikke kostet på lejetabskontoen, men der er desværre nogle fraflyttere, som kommer til at hæfte for en længere periode end først beregnet. Vi ser desværre alt for mange på ventelisten, som søger rigtig mange steder og dermed siger nej til alt uden at tage stilling til, om man stadigvæk ønsker at søge i den pågældende afdeling. Der arbejdes nu på, at man ikke kan svare på tilbud mere uden at tage stilling til ovennævnte. Det skal dog også nævnes, at vi sender ca. 90% af tilbuddene som e-tilbud. Der er også nedsat arbejdsgrupper, en kommunikationsgruppe og en udlejningsgruppe. Der afholdes 4 møder om året. Foruden disse grupper mødes udlejningsledere også 4 gange om året. Disse grupper arbejder løbende på at forbedre Aarhusbolig til gavn for vores nuværende og kommende opnoterede. Det er en balancekunst at få så mange boligorganisationers ansatte med så forskellige foreningskulturer til at lykkes med dette projekt, og når alle de små knaster er slebet væk, må man sige, at det er lykkedes. Nybyggeri: Salamanderparken, afd. 80 Stavtrup: Udlejningen af 1. etape er påbegyndt, og i skrivende stund er der underskrevet 3 lejekontrakter. Det tager dog også længere tid at udleje p.g.a. udsendelse af rigtig mange tilbud. Pilevangen, afd. 79 Solbjerg: 12 stk boliger vil være færdige til udlejning pr og denne opgave er der også taget hul på. Der er desværre ikke mange forhåndsinteresserede, så dér forventer vi også at lave et åbent-hus arrangement. Måske bliver det nødvendigt at annoncere i lokalområdet i Solbjerg. Udlejningsaftaler med kommunen Kjærslund og Søndervangen: Aftalerne udløber i 2014, og vi evaluerer løbende for at sikre, at de har den ønskede funktion. Det har desværre vist sig, at vi bliver nødt til at sidestille de to første kriterier, således det er ligegyldigt om man bor uden- eller indenfor Aarhus kommune. Det har vist sig, at man som næsten nyopnoteret kunne komme foran alle andre blot ved at flytte sin adresse udenfor kommunen, og det er selvfølgelig ikke hensigten. Vårkjærparken: Her udløber aftalen nu. Den blev kun givet for et år, og den skal nu evalueres og evt. genansøges. 18 Juli 2012

19 Opgaverne ses på figuren Økonomi og husleje Fusionen har naturligvis også haft stor indflydelse på økonomiafdelingens arbejde. Huslejevarsling { Forbrugsregnskaber Budget- og afdelingsmøder Forbrugsregnskaber Budgetudarbejdelse Regnskabsmøder Regnskabsudarbejdelse JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Fusionen har sat sit præg på årets gang i økonomiafdelingen. Specielt det at være én boligorganisation, hvor vi før var 3 med forskellige afslutningstidspunkter for regnskabsåret - har krævet ændrede arbejdsgange. Årets gang i økonomiafdelingen kan bedst illustreres med figuren til venstre. De daglige opgaver Herudover beskæftiger vi os dagligt med bl.a.: PETER B. HEBROE regnskabschef ØKONOMIAFDELINGEN: LAN T. LE økonomimedarbejder JEANET S. KRAFT økonomimedarbejder CINDIE B. HANSEN økonomimedarbejder TINA F. PEDERSEN økonomimedarbejder»» bogføring af ind- og udbetalinger»» individuelle huslejevarslinger»» kreditorer»» løn»» huslejeopkrævninger»» boligstøtte»» lån»» afstemninger»» flytteafregninger»» debitorer TINA D. KARLSHØJ økonomimedarbejder CLAUS H. NIELSEN økonomimedarbejder [vikar] BERIT RIIS - huslejeafd. økonomimedarbejder TINA STÜKER - huslejeafd. økonomimedarbejder Marts nogle af»øko-medarbejderne«begravet i afdelingsregnskaber... Juli

20 Repræsentantskabsmøde Projektsekretariatet Afdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoverings- og ombygningsopgaver. Nybyggerier Pilevangen i Solbjerg. Der bygges på en storparcel, som er opdelt i 3 delparceller med hver sin bygherre. Lasse Larsen Byggefirma opfører 8 stk. ejerboliger. Århus Omegn opfører 20 stk. familieboliger samt fælleshus. ALBOA opfører 12 stk. +55 boliger. ALBOA får brugsret til fælleshuset Lasse Larsen Byggefirma er hovedentreprenør på alle 40 boliger. Arbejdet blev påbegyndt i maj måned 2011, og indflytning kan ske den 1. juni Der afholdes åbent hus i løbet af forsommeren. 1. etape - i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 91 stk. familieboliger og fælleshus, der opføres af Dansk Boligbyg i totalentreprise. Byggeriet er påbegyndt i februar 2011, og indflytning kan ske etapevis 1. maj 1. oktober Der afholdtes åbent hus i april måned. 2. etape - i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 40 stk. familieboliger og 20 stk. +55 boliger, der også opføres af Dansk Boligbyg. Arbejdet blev påbegyndt i september 2011 med etapevis indflytning i kvartal Storbylandsbyen Der har siden 1995 været arbejdet med et projekt, der omfatter 40 stk. træhuse i det nordlige Aarhus. Både ved licitation i 2005 og i september 2011 har det vist sig umuligt at overholde den økonomiske ramme, så projektet vil ikke blive realiseret. Renoverings- og ombygningssager Afdeling 1 - Grundtvigsvej: Planerne om at udføre 6 tagboliger blev sat i bero efter licitation i juli 2011, da den økonomiske ramme ikke kunne overholdes. Der skal nu udføres en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med fokus på energirenovering. Afdeling 5 - Øster Allé: Der er udført tagudskiftning i perioden februar 2011 februar Afdeling 9 - Saralystparken II: Beboerne har i september 2011 godkendt et altanprojekt, som skal gennemføres i sommeren Afdeling 13 - Stenkildeparken: Renovering af badeværelserne, der blev igangsat i 2010, er blevet afsluttet i december Afdeling 16 - Høvænget: Renovering af klimaskærm og fjernvarmeledninger blev udført i perioden marts - december Afdeling 20 - Elverdalsparken: Beboerne har i 2011 godkendt en kloakrenovering og en efterfølgende modernisering af haveanlægget ud mod Elverdalsvej. Arbejderne udføres i løbet af sommeren Afd Salamanderparken, Stavtrup - marts Juli 2012

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere