Aalborg Stiftsbog 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Stiftsbog 2010"

Transkript

1 Aalborg Stiftsbog 2010

2 Aalborg Stiftsbog 2010

3 2

4 Aalborg Stiftsbog 2010 Udgivet af Aalborg Stifts Landemode 3

5 Aalborg Stiftsbog årgang Udgivet af Aalborg Stifts Landemode Redaktionsudvalg: Domprovst Arne Mumgaard Provst Henning Bjørndal Sørensen Redigeret af: Provst Lars-Erich Stephansen Redaktionssekretær sognepræst Niels Christian Lassen Grafisk tilrettelæggelse, tegninger og akvareller: Henrik Bygholm Teknisk produktion: Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring Miljøcertifikat ISO ISSN Ved henvendelse til redaktionen vil alle copyright-spørgsmål blive behandlet efter gældende regler. Titelblad: Nådefader med Kristus som smertensmand. Fra middelalderlig altertavle. Raabjerg kirke. Foto: Niels Clemmensen Omslag: Forside: Vor altfavnende Gud. Akvaral Henrik Bygholm. Bagside: Jesus Kristus. Akvarel Henrik Bygholm 4

6 Indhold Forord... 7 Prædiken ved landemodegudstjenesten 2010 Af provst Holger Lyngberg... 9 Tanker omkring bispeeksamen og ordination Af biskop Henning Toft Bro Styrker og muligheder i sogn og provsti Af proceskonsulent og afdelingsleder Flemming Vium Nielsen Den nye salmebog 7 år efter Af lektor, stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard Når mormor dør, kæresten vil giftes eller lillebror kommer til verden Af lektor Ulla Morre Bidstrup Er der kun en Gud? Af biskop Niels Henrik Arendt Menigheden på kanten Af provst Lars-Erich Stephansen del Fra provstierne Ordinationer i Aalborg Stift Nyansættelser i Aalborg Stift Vikariater i Aalborg Stift Præster, der er blevet bevilget afsked Døde Meddelelser fra stiftet Statistiske oplysninger vedrørende ind- og udmeldelse af folkekirken Statistiske oplysninger om dåb og navngivning i Aalborg Stifts Landemodeakt

7 Regnskab fra Aalborg Stiftsfond for året Ansatte ved Aalborg Stiftsøvrighed og Aalborg bispeembede Adresser og oversigter vedrørende Aalborg Stift Kort over Aalborg Stifts provstier Aalborg Stifts udvalg for det mellemkirkelige arbejde Stiftsråd Aalborg stift Horne kirke.

8 Forord Der er tre væsentlige ting, som har været bestemmende for årets stiftsbog. Den første er, at Henning Toft Bro er tiltrådt som biskop over Aalborg stift. Den anden er, at Henrik Bygholm har meddelt, at han stopper som grafisk tilrettelægger af stiftsbogen. Den tredje er, at det derfor er sidste gang stiftsbogen ser ud, som den gør. Da det desuden er naturligt i forbindelse med bispeskiftet at overveje ændringer, arbejder stiftsbogens redaktionsudvalg med forslag til stiftsbogens fremtidige udseende og format. For 31 år siden henvendte daværende redaktør af stiftsbogen, provst Verner Hyttel, sig til Bygholms tegnestue i Danmarksgade, Frederikshavn med henblik på at få hjælp til den grafiske tilrettelæggelse af stiftsbogen. Det eneste krav var, at den skulle have samme udvendige format som hidtil, sådan at der kunne blive en pæn række bøger i bogreolen. Det er stadig samme ydre format; men indvendig har bogens udseende ændret karakter, først og fremmest i kraft af de mange billeder, herunder ikke mindst Henrik Bygholms egne akvareller og fotos. Han har gennemfotograferet samtlige stiftets kirker først i sorthvid siden i farver, da det blev aktuelt for stiftsbogen, og opbygget et imponerende billedarkiv, som han nu forærer til stiftet. En fin billeddokumentation. Det er samlet set blevet til 2 år og 7 måneders honoreret arbejde for Aalborg Stift, og der er grund til at rette en varm tak til Henrik Bygholm både for den store og professionelle indsats, som har vundet anerkendelse fra forfattere, kunstnere og andre fagfolk, for hans billedarkiv og ikke mindst for den store tålmodighed, hvormed han har ventet på forsinkede manuskripter og illustrationsmateriale. I år har han imidlertid ikke skullet vente på for- og bagsideillustrationen, idet redaktionen bad ham om selv male et billede, som passer til det billedtema, som er gennemgående i denne årgang: Gudsbilleder i kunsten i Aalborg Stift. Det glæder os, at han tog udfordringen op og løste den til 7

9 vores fulde tilfredshed med et helt igennem nutidigt gudsbillede på forsiden, Vor altfavnende Gud, og et klassisk Kristusbillede på bagsiden. Redaktionen retter en stor tak til Henrik Bygholm nu og for alle årene. Efter landemodeprædikenen kan vi læse biskoppens tanker omkring bispeeksamen og ordination og dermed få indblik i, hvilken proces der går forud for en præsteindsættelse. Artiklen efterfølges af en billedrække fra bispevielsen den 9. maj. Flemming Vium Nielsen fra Landsforeningen af menighedsråd fortæller om samarbejde mellem menighedsråd med Sæby og omliggende sogne som eksempel. Han er selv både menighedsrådsformand og medlem af et provstiudvalg, og er således ikke kun en hr. Klogesen, der kommer udefra. Derefter bringer vi lektor, stiftskonsulent Jørgen Kjærgaards både veloplagte og kompetente artikel om såvel brugen som tilblivelsen af den nye salmebog, der nu har 7 år på bagen. På årets stiftspræstemøde holdt lektor på pastoralseminariet Ulla Morre Bistrup et tankevækkende foredrag med titlen: Når mormor dør, kæresten vil giftes, eller lillebror kommer til verden. Det drejer sig altsammen om afgørende livssituationer, hvor præster kommer meget tæt på den enkelte og ofte kan gøre en forskel. Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, har deltaget i mange religionssamtaler og skrevet artiklen: Er der kun én Gud? Det belyses ganske indgående, men ender også i den nødvendige konklusion, at man ikke som troende både kan stille sig i kristendommen og udenfor den. Men der er det særlige ved kristendommen, at den hævder, at Jesus har betydning for alle mennesker hvad enten de tror på ham eller ej. Endelig har jeg selv skrevet en lille artikel om den nye altertavle i Gudumholm kirke, malet af Poul Anker Bech, som jeg kendte særdeles godt. Anden del rummer lokalstoffet fra provstierne, personstoffet vedr. præsteembederne samt landemodeakterne. En tak til alle, der har medvirket, for deres beredvillige indsats. 8 Lars-Erich Stephansen

10 Prædiken ved landemodegudstjenesten 2010 Af provst Holger Lyngberg Jon 2. Matt Salmer: 3, 303, 344, 674, 523. Kan man forestille sig, at Gud kan tilgive et menneske, der ikke ønsker og derfor heller ikke beder om hans tilgivelse? Jeg tænker her slet ikke på, om Gud vil tilgive et sådant menneske...jeg tænker heller ikke på om Gud måtte nære noget ønske om at tilgive den, som ikke mener at have tilgivelse behov. Men jeg tænker på, om det giver mening, at Gud skulle kunne tilgive det menneske, som har vendt ham ryggen og som har vrænget op i hans åbne åsyn: Du og din tilgivelse...hvad skal jeg dog med den...hold den borte fra mig..jeg har ikke bedt om den og jeg har aldrig ønsket den...har Gud så magten og evnen til alligevel at skænke det menneske sin tilgivelse?? Jeg spørger jo egentlig ikke for at få et svar, dels kan I jo ikke svare mig nu og her, dels har jeg vel stillet spørgsmålet sådan, at der kun er et svar muligt. Ja, selvfølgelig kan Gud tilgive et sådant menneske...selvfølgelig har han magt og evne til at overvinde den menneskelige vilje eller skulle man sige uvilje. Hvis han ikke havde den magt og den evne, da ville han vel ikke være Gud, men blot et forstørret menneske...med tilsvarende forstørret smålighed...et overmenneske. Tilgivelse betyder vel ikke, at man bagatelliserer det, der er sket...det med at bagatellisere tingene, kan den, der er stærk og stor nok...den der mener at have råd til at flotte sig og dermed nedgøre andre ved nådigt at sige: Så glemmer vi denne lille fejltagelse, vi taler aldrig mere om den..det er ikke tilgivelse...det er at holde min næste fast i ydmygelsen...det er at øve terror, for han slippes aldrig fri og samles aldrig op. 9

11 Tilgivelse betyder at vende om mod sin fjende og gå ham imøde at gå hen til ham...det er at gå derhen, hvor venskabet gik i stykker, der hvor man forlod hinanden i smerte og sorg, og så samle den op som man mistede, for han var umistelig...tilgivelse er at give sig hen til og hen for den, som står tomhændet tilbage. Netop derfor kan vor Herre da også sige, at alt synd og bespottelse skal tilgives mennesker...alt...når alt hånes og der gøres nar ad alt og vrænges...når der trækkes på skuldrene eller når ligegyldigheden har sænket sin bedøvende klokke om mig og stoppet mine ører til med vat...da lyder stadig væk ordene...al synd og bespottelse skal tilgives mennesker...kun en Gud kan sige den slags..kun den som har skabt himlen og hele dens hær, jorden og alt som er derpå, han som giver os liv og ånde og daglig mætter os af sin fylde...han alene han udtale de ord så de giver mening. Hvis vi selv prøver at sige dem efter og forestille os Guds storhed, da går det på en måde galt...da går der skred i tingene..og en underlig protest vokser sig større og større i munden, så jeg er ved at blive kvalt...en sur og tvær modsigelse...arh...vel ikke alt kan Gud tilgive..den, der ikke vil vide af hans tilgivelse, han får den heller ikke... Og dog...guds søn vil ikke være skilt fra et eneste menneske..i hans verden er intet menneske lukket ude, intet menneske, som har hans kærlighed er skilt fra Gud...derfor bar han med korsets skam al verdens synder....han bar den også skam, som kommer fra os, når vi påstår, at vi påkalder hans navn og siger, at vi elsker ham af hele vort hjerte, alt imens vi lyver ham vor egen smålighed på..til netop os hvisker han da: jo, min lille ven... Al synd og bespottelse skal tilgives...også den synd og bespottelse som begås mod mig ved at hævde at ikke alt tilgives...ved at bilde de små ind, at der er en grænse... For naturligvis er der en grænse, nemlig grænsen ved den onde selv, han der som den eneste virkelig formår at spotte mod Guds Ånd, for det er hele hans væsen...han hverken får eller har brug for tilgivelse, hverken i denne eller den kommende verden, for han går til grunde, den dag Gud vender sig mod ham og møder ham med ordene. Nu er løgnen slut...og dermed er din tid om og du har ikke længere noget sted at være. Dermed kan vi Ravnkilde kirke. Foto: Henrik Bygholm. 10

12 11

13 Kapel fra renæssancetiden sammenbygget med Ravnkilde kirke. Foto: Henrik Bygholm.. hviske til os selv og hinanden..sov sødt barnlille lig rolig og stille og nyn så på det navn med nåden i favn..al jorden til fred og salighed givet... Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen! Provst Holger Lyngberg, f Sognepræst i Brorstrup- Ravnkilde fra Provst i Sydvesthimmerlands provsti fra 1991, i Rebild provsti fra

14 Tanker omkring bispeeksamen og ordination Fredag den 9. august 1985 blev for altid en skelsættende dato for både min familie og mig. Den dag blev jeg ordineret i Viborg domkirke. Et erindringsglimt melder sig. Vi var tre ordinander. Forud for ordinationen havde vi været til bispeeksamen hos biskop Johs. W. Jakobsen i bispegården i Viborg. En værdig og minderig dag. Bispeeksamen, ordination og den efterfølgende indsættelse af os tre præster på hvert vores sted, var med til at skrive dansk kirkehistorie. Det handler ikke om mig. Men en af os tre ordinander var kvinde. Hun skulle indsættes i sit embede vest for Herning. Hendes provst var John Ørum Jørgensen, daværende formand for Indre Mission i Danmark. Det var ikke acceptabelt at formanden for Indre Mission indsatte en kvindelig præst, og derfor drog den samvittighedsfulde provst den konsekvens, at han trak sig fra formandsposten i Indre Mission. Tirsdag den 18. maj 2010, ni dage efter bispevielsen i domkirken, havde jeg min første bispeeksamen som biskop over Aalborg stift, i Aalborg domkirke. Og hvilken dag det blev! Bispeeksamen. Ordet eksamen leder straks tanken hen på det grønne klæde mange af os har siddet ved utallige gange ved eksamensbordet. Ved bispeeksamen er det grønne klæde skiftet ud med dækkeservietter, kaffe, brød og vand. For bispeeksamen adskiller sig fra alle andre eksaminer bl.a. ved, at her kan man (næsten sikkert) ikke dumpe. Bispeeksamen er ikke en egentlig eksamen, men en samtale som giver biskoppen mulighed for nøje at vurdere den kommende præsts egnethed som præst både personlig og teologisk. 13

15 Og hvis en biskop i selve fasen op til bispeeksamen ville være i tvivl om egnetheden, ville en bispeeksamen ikke finde sted. Derfor er dumpeprocenten ved bispeeksamen lig nul. Jeg har i hvert fald ingen erindring om, at det har fundet sted. Når en kandidat er indstillet til og udnævnt til sognepræst i et sogn sendes en eksamensopgave ud til kandidaten. Det er en opgave, der skal besvares skriftligt. Opgaven består af tre dele: a. en teologisk opgave om et givent emne. Det kan eksempelvis være om dåben. b. en prædiken til den søndag kandidaten skal indsættes. c. en levnedsbeskrivelse. Disse tre besvarelser danner dermed grundlag for den samtale/eksamen der afholdes få dage før selve ordinationen. Og besvarelse og selve forløbet af bispeeksamen er som nævnt med til at give biskoppen en fornemmelse af kandidaternes teologiske ståsted og indsigt samt en opfattelse af kandidatens personlige integritet. Vi mødtes på en solrig junidag kl. 10 Begge ordinander gav udtryk for en blanding af spænding og nervøsitet, men efter en kort introduktion til dagen, akkompagneret af kaffe og brød, blev stemningen blødt op til en efterfølgende samtale gennem mere end to timer. Efterfølgende har jeg haft endnu to ordinationer, og det der står tilbage i erindringen er mødet med engagerede kommende præster, der brænder for at komme i gang. Man kan mærke, at der står noget på spil, at de brænder for sagen og at de teologiske overvejelser, de mange refleksioner, de tanker, de mange studieår nu skal omsættes i praktisk levet liv og teologi. Bispeeksamen afsluttes med at biskoppen oplæser præsteløftet, som de kommende præster efterfølgende skriver under. Ordination i domkirken Ordinationsdagen er en festdag. Alle anstrengelser gennem studiet og en veloverstået bispeeksamen krones ved ordinationen. Mange af stiftets præster, studiekammerater der har fået embede, venner og familie samles om ordinanderne med støtte, opbakning og opmuntring. 14

16 Ordinationen i Budolfi kirke den Selve ordinationsgudstjenesten er en festgudstjeneste. Sindet er stemt til glæde og lovsang. En ny tid begynder ikke bare for de kommende præster, men naturligvis også for de menigheder, der har kaldet på præsten. Ved ordinationsgudstjenesten holder biskoppen en tale til ordinanderne. Derefter læser fire præster tekster fra det nye testamente. Efter disse læsninger, siger biskoppen blandt andet: 15

17 Derfor lægger jeg jer nu på sinde: at I forkynder Guds ord rent og purt... flittigt gransker den hellige skrift og troens lærdomme, altid beder om Guds bistand i jeres kald, og at I således på enhver måde stræber efter at leve Gud til ære og jeres tjeneste til gavn. Efter at have nævnt ordinandernes navn spørger biskoppen: På mit embedes vegne spørger jeg: Lover I, at I redeligt vil gøre alt dette, efter den nåde, Gud vil give jer Hertil svarer ordinanderne ja, hvorefter ordinanderne giver hånd til biskoppen og de tilstedeværende præster som en bekræftelse på præsteløftet og et som et udtryk for fællesskab i tjenesten. Under den efterfølgende bøn lægger biskoppen og præsterne deres hånd på ordinandernes hoveder. Bønnen afsluttes med Fadervor. Gudstjenesten slutter med nadver og velsignelsen. Nu er de kommende præster ordineret, og parate til tjeneste i den danske folkekirke. Afslutning og begyndelse Ordinationsdagen slutter med en sammenkomst i bispegården under afslappede former, hvor ordinander og pårørende mødes og får lejlighed til at tale sammen om dagens store begivenhed og den fremtid der står for. Afslutningsvis vil jeg sige, at for mig er både bispeeksamen og ordinationen i domkirken højtidsdage med indhold og dybde. Der findes ingen andre organisationer der modtager sine kommende medarbejdere med så stor indlevelse og imødekommenhed som en præst på vej i embede. Det er med til at holde en god og vigtigt tradition i hævd, men også med til at minde ordinanderne om, at de led i en kæde, der har lange historiske rødder. Ved en ordination sættes man ind i en sammenhæng med traditionen, med den folkekirke man nu skal tjene i og med de præster man skal tjene sammen med. Ordinationen er så at sige indgangen til det præsteembede, der nu begynder. Det embede der først og sidst og har sin berettigelse i, at vi som præster er sat til at prædike evangeliet om Jesus Kristus. Til glæde og trøst. Til opmuntring og håb. Til fred og frelse. 16

18 Glimt fra bispevielsen 9. maj 2010 Sognepræst Ruth Østergaard og provst Holger Lyngberg iklæder Henning Toft Bro bispekåben. Foto: Chr. Roar Pedersen. 17

19 18

20 Øverst: Indbudte gæster ved bispevielsen. Herover: Stiftes præster overværer bispevielsen på storskærm i landemodesalen. Dronningen lykønsker Henning Toft Bro med bispevielsen. T.v.Henning Toft Bro prædiker efter bispevielsen. Fotos: Chr. Roar Pedersen. 19

21 Lone Bygholm: Opstigende engel. 20

22 Styrker og muligheder i sogn og provsti Om pastoratssamarbejde og samarbejde over sognegrænser Af proceskonsulent og afdelingsleder Flemming Vium Nielsen, Landsforeningen af Menighedsråd Mange menighedsråd gør sig i disse år grundige overvejelser om, hvorvidt den aktuelle organisering og opgavefordeling faktisk modsvarer de opgaver og muligheder, som kirken i lokalområdet står overfor. Det udmønter sig i mange tilfælde i grundige målsætningsdrøftelser, samarbejdsinitiativer og strukturtilpasninger. Landsforeningen af Menighedsråd har på denne baggrund suppleret sine tilbud til menighedsrådene med rådgivning om og ledelse af samarbejdsprocesser og har i nogle tilfælde også løst procesopgaver for provstier. På baggrund af disse erfaringer gøres i denne artikel en række overvejelser om tilgange og metoder til fremme af demokratisk solide processer, og der antydes nogle perspektiver på indsatsen. Ønskerne om at styrke samarbejdet over sognegrænser har ret forskellige udgangspunkter. Menighedsråd i et lokalområde, som løbende har øget deres indbyrdes samarbejde om konkrete opgaver, kan have et ønske om at indgå i et mere forpligtende samarbejde. Menighedsrådene i et provsti, kan - typisk på provstiudvalgets initiativ have et ønske om en styret proces til styrkelse af samarbejdet over sognegrænser i provstiet. Et tredje eksempel kan være sogne, som på biskoppens beslutning udgør et nyt pastorat, hvor menighedsrådene hidtil ikke har haft et nævneværdigt samarbejde, og hvor der er et ønske om at få det bedst mulige ud af det. Endelig er der eksempler på at provst og provstiudvalg indbyder menighedsrådene til at indgå i en proces, som har til formål at tilpasse sognestruktur, pastoratsinddeling mv. til aktuelle behov. Til indledning først nogle overvejelser om baggrunde for samarbejdsinitiativer fra henholdsvis sogne- og provstiniveau. 21

23 Initiativer fra sogneniveau Med betænkning 1477 ( den blå ) blev det slået fast, at menighedsrådet såvel de valgte medlemmer som sognets præst(er) har den overordnede ledelse af kirken i sognet. Konkret førte det til en ændring af menighedsrådslovens formålsparagraf, hvor det nu hedder, at sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Tidligere hed det blot, at sognets anliggender styres af menighedsrådet, og ændringen markerer således styrkelse af menighedsrådets medansvar for det kirkelige liv i sognet. Den blå betænkning satte dermed begrebet kirkelig ledelse på folkekirkens dagsorden. Inspireret heraf og af betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi ( den grønne ) arbejder stadig flere menighedsråd i dag med visioner og mål for kirkens virksomhed i sognet såvel den kirkelige som den administrative virksomhed. Man stiller sig spørgsmål som: Har vi i menighedsrådet et fælles billede af styrker og muligheder i vores sogn? Hvad er en god kirke for os? Hvad vil vi med det kirkelige liv? Arbejdet i menighedsrådet efter faste regelsæt er med andre ord suppleret med et arbejde med værdier. Hvor menighedsrådsmedlemmerne før spurgte hinanden: Mon vi kan få lov til det her?, så spørger de nu hinanden: Er det det her, vi vil?. Det er en positiv udvikling, som imidlertid også stiller krav til menighedsrådet og dets medlemmer. Et naturligt udgangspunkt for overvejelserne om visioner og mål er det lokale sogn. Erfaringerne har dog vist, at samtalen hurtigt orienterer sig udad mod nabosognene, mod provstiet og mod stiftet: Hvilke opgaver løser vi bedst selv, og hvilke opgaver løser vi bedst sammen med andre? Hvordan harmonerer vores visioner og mål med naboernes visioner og mål og med de øvrige sogne i provstiet? Hvordan finder vi en fælles retning? Fælles målsætninger på provstiniveau De nævnte betænkninger og folkekirkens generelle udfordringer medfører også grundige overvejelser i provstiudvalgene. Provstiudvalget har til opgave at fastsætte overordnede målsætninger for udgifter og ligningsindtægter i provstiet og kan benytte sin beslutningskompetence til at udmelde sådanne målsætninger og dermed fastsætte de økonomiske rammer for de enkelte menighedsråd. I mange provstiudvalg overvejer man imidlertid også, hvordan sådanne målsætninger og rammer kan fastsættes, så der opstår det bedst mulige samspil med menighedsrådenes visio- 22

24 Børglum Kloster knejser i horisonten. Foto: Henrik Bygholm. ner og mål. Udvalget påtager sig i disse tilfælde med andre ord at foreslå en retning. Udvalget udøver kirkelig ledelse i provstiet. I den grønne betænkning foreslås det, at menighedsrådene indgår i en proces med fastlæggelse af prioriteringer på provstiniveau. De formelle rammer om dette er i dag begrænset til budgetsamrådene, men selvom 23

25 der er mulighed for at holde to budgetsamråd om året, er det vanskeligt at opnå en egentlig proces om fælles prioriteringer af provstiets indsatser. Loven giver ganske vist mulighed for, at menighedsrådene kan delegere kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet, men modellen har ikke vist sig at løse opgaven i praksis. En række provstiudvalg har derfor gjort forskellige tiltag for at etablere processer, som i højere grad inddrager menighedsrådene. Dels i det konkrete økonomiske prioriteringsarbejde, men også i udvalgets mere langsigtede overvejelser om prioriteringer og strukturel udvikling i provstiet, herunder ikke mindst øget samarbejde over sognegrænser. Tiltagene har præg af forsøg og har det til fælles, at provstiudvalget tager initiativ og inviterer menighedsrådene ind i en proces, som skal afdække muligheder for øget samarbejde og typisk også igangsætte initiativer. Landsforeningen tog efter udgivelsen af den grønne betænkning initiativ til at gennemføre et pilotprojekt i samarbejde med Syddjurs Provsti, som havde til formål at afklare samarbejdsmuligheder og iværksætte konkrete samarbejdsprojekter. Gennem to år samarbejdede provsti og Landsforening om en grundig proces, som har resulteret i et langt tættere samarbejde mellem menighedsrådene i provstiet og mellem medarbejderne i hele provstiet. På baggrund af de opnåede erfaringer har Landsforeningen i foråret 2010 udbudt et kursus for provstiudvalg om provstiudvalget som katalysator for samarbejde over sognegrænser. Hvert tredje af landets provstiudvalg har deltaget i kurserne, hvilket med stor tydelighed viser, at der arbejdes intenst med dette tema på provstiniveau. Provstiudvalget som initiativtager til strukturændringer Et andet udgangspunkt kan være at provstiudvalget har identificeret nogle strukturelle udfordringer i provstiet eller i et lokalområde. For at kvalificere de mulige løsninger ønsker provstiudvalget at inddrage de involverede menighedsråd i arbejdet med at finde gode løsningsforslag. Et eksempel er Frederikshavns provsti, hvor provstiudvalg og provst sammen med præster og menighedsråd har afsøgt muligheder for forbedring af den kirkelige struktur omkring Sæby. Byen er for længst vokset ud af Sæby sogn og ind i nabosognet Volstrup. Det har fungeret i kraft af præsternes og andres vilje til uformelt samarbejde, men ordningen dækker 24

26 over en meget ujævn fordeling af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer. Landsforeningen har medvirket i en toårig proces, hvor provstiudvalg og menighedsråd er nået frem til et forslag til ny struktur, som indstilles til biskoppen til gennemførelse. Både når provstiudvalget er katalysator for et generelt øget samarbejde i provstiet, og når provstiudvalget inddrager menighedsrådene i strukturændringer, er der tale om en balancegang mellem provstiudvalgets formelle kompetencer og det mandat, som menighedsrådene løbende giver til provstiudvalget til at arbejde videre med en aftalt proces. Hertil kommer det tætte samspil mellem provsten og provstiudvalget som kan sammenlignes med samspillet mellem præst og menighedsråd. Fokus på styrker og muligheder I sin indgang til strukturændringer og øget samarbejde lægger Landsforeningen vægt på anerkendelse. Anerkendelse af menighedsrådenes kompetenceområder. Anerkendelse af historie og tradition. Anerkendelse af rådsmedlemmerne som repræsentanter for synspunkter og holdninger i sognet. Det er ikke vanskeligt at opremse en række udfordringer for folkekirken. I flæng kan nævnes den vigende medlemsandel, det generelle pres på økonomien og den svage interesse for menighedsrådsarbejdet. For stifter som Aalborg stift tæller også tilflytningen til storbyerne som en udfordring. Dette pres udefra er reelt og skal tages alvorligt. Og når trusler tegner sig, er det naturligt at rykke sammen og værne om det, man finder værdifuldt. Men der er også tendens til en tiltagende interesse hos mange menighedsrådsmedlemmer for fokus på det kirkelige liv. En interesse for at sætte mål og prioritere. En interesse for at overskue større sammenhænge end de helt lokale. Der er derfor basis for en tilgang, hvor udfordringer og trusler tages alvorligt, men hvor der sættes fokus på styrker og muligheder. På baggrund af erfaringer med især pastoratsprojekter beskrives i det følgende en række overvejelser og anbefalinger, som gør det muligt at fokusere på mulighederne og styrkerne. Fælles verdensbilleder fremmer forståelsen Menighedsrådsmedlemmer er valgt til at have et lokalt perspektiv - først og fremmest. Men som lokal kirkelig ledelse har rådet også behov for at orientere sig i et lidt bredere perspektiv. Hvad kendetegner sognet i forhold til naboer og det øvrige provsti? Hvad kendetegner provstiet i forhold til andre provstier? 25

27 Ofte har rådet ikke de nødvendige oplysninger til at medlemmerne kan skabe sig et sådant overblik. Der er flere metoder til at få dette overblik. Deltagelse i netværksmøder, provstimøder mv. giver indsigt i hinandens styrker og muligheder. En anden mulighed er at benytte statistiske oplysninger. I mange provstier og lokalområder er der opstået uformelle netværk af eksempelvis menighedsrådsformænd eller kontaktpersoner. I netværket tilbyder man hinanden sparring og måske hjælp til konkrete udfordringer. Herved får deltagerne en betydelig indsigt i nabosognenes situation og virke. Betydningen af disse netværk kan vanskeligt overvurderes. Når der på et tidspunkt er behov for strukturændringer, har netværksmedlemmerne allerede et godt kendskab til hinanden og dermed en væsentlig lettere vej til fælles løsninger. Anvendelse af statistikker giver sjældent løsninger på udfordringer, men kan være et godt redskab til at skabe et fælles billede af den nuværende situation. Fra Kirkestatistikken kan der hentes oplysninger om befolkningens sammensætning på sogne-, provsti- og stiftsniveau. Ved at gennemgå sognets gudstjenesteliste og planlægningskalender f.eks. 1-2 år bagud kan der skabes et lokalt overblik over antal gudstjenester og kirkelige handlinger. Sammen med oplysninger om økonomi og stillingsnormeringer kan der derved tegnes et billede af opgavernes fordeling på de enkelte præster og kirkefunktionærer. Tilsvarende kan der sammenholdes oplysninger om kirkegårdsdrift, administration mv. Endelig kan der hos kommunen være mulighed for at indhente befolkningsprognoser og beskrivelser af skolestrukturer mv. Erfaringen viser, at menighedsrådsmedlemmer nok har et lokalt udgangspunkt, men at mange også finder stor inspiration i at blive inviteret med op i helikopteren og dermed få mulighed for at anskue sognet i et bredere perspektiv. De nævnte redskaber er eksempler på metoder til i fællesskab at opnå et sådant bredere perspektiv og dermed opbygge et fælles verdensbillede et fælles billeder af muligheder og styrker som grundlag for en fælles drøftelse af visioner, mål og nye initiativer. Visioner giver grundlag for forandringer Foruden et fælles billede af den nuværende situation er der grund til at arbejde med fælles billeder af den ønskede situation der er brug for en vision. En vision er et fælles billede af den situation, man ønsker skal bli- 26

28 Sæby kirke og Mariehuset. Foto: Henrik Bygholm. ve til virkelighed. En tilstand, man kan se, men endnu ikke nå. Visionen flytter fokus fra det uhensigtsmæssige og det, der ikke fungerer. Visionen viser, at der findes et alternativ til den nuværende situation. Visionen løser ikke i sig selv problemer, men den viser, at det kan blive anderledes. Visionen kan være nedfældet på skrift, eller den kan udtrykkes i fortælleform. I Syddjurs provsti formulerer provst og provstiudvalg sig konsekvent om et provsti med en fælles husholdning som en familie. Om engagerede menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. Om provstiet som en attraktiv arbejdsplads. Og om provstiet som en gruppe af kirker med fælles interesser og forskellige styrker. Som en løbende historiefortælling om det gode provsti, udgør disse billeder en væsentlig del af grundlaget for den nye åbenhed og det nye samarbejde. 27

29 I den omtalte proces vedrørende forbedring af den kirkelige struktur omkring Sæby blev formuleret følgende vision: Alle indbyggere i sognene har mulighed for på lige vilkår at deltage i et kirkeligt liv med en mangfoldighed, der svarer til områdets bymæssige karakter og med personlige valgmuligheder. Alle medlemmer har mulighed for indflydelse på det kirkelige liv gennem menighedsrådsvalg og gennem deltagelse i frivilligt arbejde ved kirkerne. Det er attraktivt at arbejde ved kirkerne, både som præst og som kirkefunktionær. Der er mulighed for kollegialt samarbejde med en god opgavefordeling og der er velordnede forhold med gode relationer til nabosogne, institutioner mv. Aftaler om samarbejde mellem sognene er gennemskuelige hvad angår demokratisk indflydelse og fordeling af økonomiske byrder. At få de gode forslag og ideer frem I processer, hvor formålet er en generel styrkelse af samarbejdet mellem menighedsrådene i provstiet, er der god grund til at starte der, hvor det hele i sidste ende skal virke: Blandt menighedsråd og medarbejdere. En central erfaring fra provstiprojekter er, at både medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer har ideer og forslag i rigt mål til fremme af samarbejdet. Det simple spørgsmål: Hvilke opgaver løser vi bedst sammen med andre? sætter fokus på opgaverne og får de gode forslag frem om hvilke opgaver, der med fordel kan sættes ind i en større ramme end sognet. Først når forslagene senere konkretiseres, skal der tages stilling til, hvem de relevante samarbejdspartnere er. Om det er de nærmeste naboer, sognene i et kulturelt nærområde eller i hele provstiet. Sammen med Syddjurs provsti har Landsforeningen udarbejdet et koncept for en sådan ide-proces, som starter i sognene og bliver til konkrete forslag til samarbejdsinitiativer. Metoden er præsenteret på de omtalte kurser for provstiudvalg. Modeller fremmer samtalen Pastoratssamarbejde og samarbejde over sognegrænser bør i videst mulig udstrækning styrkes gennem frivillighed. Når det gælder den formelle fastsættelse af pastorater, herunder hvordan præstestillingerne fordeles i 28

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. Førstehjælp til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp"

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være 14. årgang nr. 4 december 2009 januar februar 2010 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet 3 Ikke alt er lige godt 6 Kirken på nettet 10 Et sted at være Nyansættelser Marianne Telling, Skovshoved

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland 2013 Rapport om hospitalspræsters arbejde Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland Rapport om hospitalspræsters arbejde Indhold Om denne rapport - side 4 Hospitalspræsternes ansættelse

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er)

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) den 27. august 2007 Indhold Chief Imagination Officer Rolf Jensen: Folkekirkens fremtider - i fremtidsforskerens perspektiv...3 Professor, dr. theol.

Læs mere

FORSLAG TIL NY SALMEBOG

FORSLAG TIL NY SALMEBOG FORSLAG TIL NY SALMEBOG Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte SALMEBOGSKOMMISSION Bind 1 Indledning - Salmer - Bønner og tekster BETÆNKNING NR. 1381 2 FORSLAG TIL NY SALMEBOG

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere