Indledning. Kongernes Nordsjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Kongernes Nordsjælland."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Det strategiske fundament 4 Vision Mission Værdier Drømmen Kongernes Nordsjælland som brand Det strategiske hus VisitNordsjællands virke 10 Målgrupper Værdiskabende målgrupper Rolle og værdiskabelse Konkurrenter SWOT analyse Strategien Strategien i hovedtræk Branding og Co-branding Indsatsområderne VisitNordsjællands strategiske rejse Organisationsudvikling Strategi og ressourceanvendelse Additionalitet EU vækstprojekternes afgørende bidrag Ledelsessammenhængen VisitNordsjællands strategikort 35 Økonomi 36 Turismens potentiale i Nordsjælland 37 Turismens national økonomiske nøgletal 39 2

3 Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere VisitNordsjællands første, egentlige strategiplan. Strategien bygger bl.a. på: VisitNordsjællands implementeringsplan for helårsturismen , mange input og kommentarer fra Turismekonferencen den 1. juni 2010 på Esrum Kloster, Wonderful Copenhagens og VisitNordsjællands EU vækstprojektansøgning 2010 og en lang række offentlige og private partneres forventninger, input og kommentarer i det første hele drifts år 2010 samt ikke mindst høringskommentarerne i perioden fra december 2010 til og med marts Strategiplanen indeholder en rammestrategi, der med afsæt i en beskrivelse af organisationens strategiske fundament og virke angiver hovedtrækkene i den turismemæssige udvikling, som VisitNordsjælland vil stå i spidsen for i de kommende tre år. Strategien baseres på såvel driftsorganisationen VisitNordsjælland som projektsekretariatet for EU vækstprojekterne for henholdsvis Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og Kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland. Strategien kaldes sammenfattende Mere for Flere, fordi strategien helt overordnet skal medvirke til, at turist- og oplevelsesbranchen i Nordsjælland udvikler og tilbyder nye oplevelsesmuligheder på en mere tilgængelig måde for flere gæster og derigennem skaber større omsætning og flere arbejdspladser på destinationen. Ingen strategi er så god, at den implementerer sig selv. Derfor ser vi frem til, med den godkendte strategi som arbejdsværktøj og ramme for vores arbejde, i de kommende tre år, at koncentrere vores energi og ressourcer om at indfri de ambitioner, målsætninger og forventninger, denne strategiplan lægger op til. VisitNordsjællands bestyrelse, repræsentantskab, følgegruppe, direktion og medarbejdere Peter Rømer-Hansen, formand Dorte Kiilerich, direktør 3

4 Vision Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare * oplevelsesdestinationer. Mission Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare* og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring**. * Med bookbar menes at produkter, pakker og oplevelser på destinationen kan bestilles og betales online via internettet ** Med landene omkring menes primært Nord- og Centraleuropa og sekundært de internationale gæster, som besøger hovedstaden og har udflugter til Nordsjælland. Se også under værdiskabende målgrupper side 10. 4

5 VÆRDIER Forslaget på næste side bygger på den tanke, at vi skal definere de vigtigste kendetegn i forhold til VisitNordsjælland og vores primære interessenter. Med andre ord: De oplever værdi, som er relevant og vigtig for dem. Værdien beskriver, hvordan vi gerne vil opfattes af dem: TURIST OG OPLEVELSESBRANCHEN* Partnerorienterede GÆSTER Imødekommende KOMMUNER Nyskabende MEDARBEJDERE Engagerede * Med turist- og oplevelsesbranchen mener vi aktører, som har kontakt med gæsten som en kunde. Eksempelvis: Overnatningssteder, attraktioner, seværdigheder, spisesteder, kulturaktører, transportører og detailhandlen 5

6 VÆRDIER TURIST- OG OPLEVELSESBRANCHEN Partnerorienterede Vi fremmer samarbejdet Vi arbejder på tværs Vi styrker værtsrollen Vi skaber synlighed Vi fremmer oplevelsesværdien GÆSTER Imødekommende Vi er let tilgængelige Vi lytter til gæsterne Vi styrker værtsrollen Vi skaber høj oplevelsesværdi KOMMUNER Nyskabende Vi tager initiativer Vi skaber omsætning Vi skaber arbejdspladser Vi arbejder på tværs Vi styrker helårsturismen MEDARBEJDERE Engagerede Vi er proaktive Vi tager ansvar Vi er iværksættere Vi er samarbejdende 6

7 Drømmen Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde 7

8 Et første bud på Kongernes Nordsjællands oplevelsesprofil - et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde 8

9 Det strategiske hus DRØMMEN Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde VISIONEN STRATEGIEN Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare oplevelsesdestinationer MERE FOR FLERE DE STRATEGISKE SØJLER/TEMAER PROFIL Indsats 1 OPLEVELSES MODTAGELSE Indsats 2 MARKEDSFØRINGS PLATFORM Indsats 3 VÆRDIER MISSIONEN Partnerorienterede, imødekommende, nyskabende, engagerede Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. 9

10 Målgrupper Prioriterede målgrupper og interessenter: Hvem arbejder vi for: FERIE- OG ERHVERVS TURISTERNE Hvem arbejder vi sammen med: TURIST- OG OPLEVELSES BRANCHEN Hvem arbejder vi på vegne af: PARTNER KOMMUNERNE 10

11 Værdiskabende målgrupper Strategien indeholder en prioritering af målgrupper indenfor dansk turismes 5 forretningsområder. Strategien peger på såvel ferie- som erhvervsmålgrupper, hvor det vurderes at være størst potentiale for Nordsjælland. Prioriteringen af målgrupper er foretaget med udgangspunkt i en vurdering af målgruppernes værdiskabende potentiale for dansk turisme i dag. Stort potentiale og vigtig Int. potentiale som udflugtsmål for storbyferier i København Interessant potentiale og vigtig Niche potentiale Værdiskabende målgrupper: - har et mellem til højt døgnforbrug - har en vis størrelse i international turisme - rummer et potentiale for Nordsjælland - er i vækst - kan skabe øget omsætning 11

12 Værdiskabelsen i hovedtræk VISITNORDSJÆLLANDS ROLLE OG VÆRDISKABELSE I FORHOLD TIL: Øge tilfredsheden under besøget Øge loyaliteten til Nordsjælland Øge oplevelsernes ØgØsynlighed Øge oplevelsernes bookbarhed Øge antal af temaruter / oplevelser Skabe vækst i omsætningen Skabe synlighed og bookbarhed Styrke netværk og samarbejde på tværs Styrke deres omdømme Skabe vækst i beskæftigelsen Skabe vækst i omsætningen hos erhvervet Styrke samarbejde på tværs Målene er konkretiseret i afsnittet under de 3 indsatsområder GÆSTERNE TURIST- OG OPLEVELSES BRANCHEN KOMMUNERNE 12

13 Konkurrenter I Danmark Andre attraktioner vælges pga. synlighed, service, kvalitet, tilgængelighed, professionalisme mv. Udenfor Danmark Attraktioner i nabolande vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, priser m.v. Ubevidst fravalg Kongerne Nordsjælland besøges ikke fordi turisterne ikke er klar over oplevelsesmulighederne Utydelig profil Nordsjælland er kendt, men ikke kendt for noget specielt derfor manglende tilvalg I Danmark Andre destinationer vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, eks. vandland, forlystelsespark Udenfor Danmark Nabolande vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, service, priser m.v. Ferie-oplevelser sker som passive aktiviteter eks. biobesøg, computer-spil m.v. Erhvervs-oplevelser sker gennem videokonferencer og telefonmøder 13

14 SWOT analyse STYRKER Internationale kendte produkter/oplevelser Naturen, kulturen og kunsten Hamlets historie Fælles Kongernes Nordsjælland historie Nationalparken Kongernes Nordsjælland Beliggenhed nærheden til København og Helsingborg / Sydsverige Lokale ildsjæle Stærke traditioner og stærke fortællinger Nordsjællands gode omdømme Generel god kvalitet på overnatning SVAGHEDER Ikke et indarbejdet fælles destinations brand Svage traditioner for tværkommunalt samarbejde Dårligt udnyttet sæson kapacitet Synlighed Elektronisk markedsføring Elektronisk informationshåndtering Fælles mål og strategi Tematiseret oplevelsesudvikling Samarbejde på tværs af oplevelsesøkonomien MULIGHEDER Forandringer i verden med fokus på livskvalitet Fokus på Nordsjællands styrker og værdier Ny teknologi er mere effektiv Flere og mindre møder Flere og kortere ferier Fokus på korte rejseafstande Nationalpark Kongernes Nordsjælland EU vækstprojektets økonomi og ressourcer TRUSLER Den økonomiske stagnation/udvikling Virksomhederne er lidt tilbageholdende Bestillingshorisonten bliver kortere Andre destinationer er i hastig udvikling Kursudviklingen Moms og prisniveau Prispres Politisk geografisk fokus frem for tematiseret oplevelsesfokus 14

15 Strategien i hovedtræk Mere for flere VisitNordsjællands strategi bygger på følgende tre, overordnede indsatsområder: Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 MODTAGE APPARAT OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE ØGE ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN SAMMENHÆNGSKRAFTEN GENNEMSLAGSKRAFTEN Opgaven: Det handler om at udvikle destinationens events og oplevelsesprodukter: Flere og nye varer på hylderne Opgaven: Det handler om at styrke værtskabet på hele destinationen og i alle led: Mere og bedre for gæsterne Opgaven: Det handler om at skabe synlig og positiv markedsføring for bookbare oplevelser: Flere og nye gæster i butikken 15

16 16

17 Co-branding eksempler med fokus på oplevelsesindhold: 17

18 Co-branding eksempler med fokus på geografi og oplevelsesindhold: 18

19 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Baggrunden og udfordringen: Nordsjælland har i dag ikke en klar oplevelsesprofil på markedet. Der findes masser af attraktive produkter og oplevelser, men de er ikke samlet i tematiserede, let tilgængelige on- og offline bookbare tilbud i VisitNordsjællands regi. Det kræver derfor som gæst et stort arbejde på egen hånd at sammensætte et oplevelsesprogram, hvor oplevelserne tillige skal bookes enkeltvis. Dette er en god del af forklaringen på, at området i en årrække har udviklet sig langsommere end resten af Danmark. Et væsentligt problem er, at Nordsjællands turismeprodukter udvikles, præsenteres og markedsføres spredt og ustruktureret, fordi der ganske enkelt ikke har været tradition for samarbejde mellem områdets aktører, udbydere og kommuner. Produktudbuddet fremstår derfor spinkelt og nogle steder nedslidt. 19

20 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Opgaven: Det handler om at øge attraktionskraften og udvikle destinationens turismeprodukter: Flere og nye varer på hylderne. Det skal ske gennem udvikling og strukturering af produktpakker, oplevelsesruter, attraktioner, events, konferencer, krydstogtprodukter og ferieprodukter mv. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: Indsats 1 handler om at samle offentlige og private aktører om at udvikle en klar oplevelsesprofil for Nordsjælland. Dette indebærer en bedre strukturering af og tilgængelighed til Nordsjællands oplevelsesprodukt. Der skal med andre ord skabes produktpakker og oplevelsestemaer i form af netværk, oplevelser, produkter og services, der som konkrete oplevelsesruter tydeligt kan markedsføres og sælges til turisterne. En oplevelsesrute er en række udbud inden for et givent tema som fx gastronomi, kunst/kultur, sport/velvære, møder/konferencer, krydstogt og ikke mindst aktiv ferie. Knyttet til de respektive temaer vil der blive udviklet koncepter, som skal være nytænkende i deres indhold og fortællinger. Eksempelvis: Autentiske landsbyer på cykel, Sund gastronomi til fods, Modig brugskunst og velvære osv. 20

21 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Derfor opnår vi følgende: 1) Overblik over aktører i Nordsjælland via aktør- og udbudsanalysen 2) Etablering af tværkommunale og netværksbaserede arbejdsgrupper i forbindelse med de 6 oplevelsestemaer 3) Tværkommunale workshops med leverandører af oplevelsesindhold til temaer, koncepter og pakker 4) Tværkommunal oplevelsesudvikling af fælles koncepter indenfor de 6 temaer 5) Tværkommunale tematiske netværk indenfor de 6 temaer 6) Målgruppe rettede fortællinger / story telling knyttet til koncepterne indenfor de 6 temaer 7) Bookbare tematiserede oplevelsesruter / pakker inden for de 6 temaer 8) Grobund for yderligere innovation og samarbejde mellem destinationens offentlige og private aktører så som kommuner, erhvervsliv, kultur- og vidensinstitutioner 9) Fælles forankring og tværkommunal matchmaking på kick off konferencen 10) Fælles opsamling af erfaringer, udfordringer, processer, cases og resultater på destinationskonferencen, som afslutter projektet 11) Udfærdigelse af en hvidbog / manual over destinationsudvikling som et vigtigt vidensbidrag til turismesektoren nationalt som internationalt 21

22 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands uklare oplevelsesprofil skyldes bl.a., at destinationen har et forholdsvis svagt og spredt modtageapparat med begrænsede ressourcer og uden et overordnet koncept. Modtageapparatet er usammenhængende, utidssvarende og bruger endnu ikke de teknologiske platforme og sociale medier, der er vigtige konkurrence- og serviceparametre for turisme- og oplevelseserhvervet i dag. Disse udfordringer for den digitale del af modtagerapparatet er kombineret med udfordringer for den fysiske del af modtagerapparatet: lav servicekompetence og et begrænset engagement i værtskab på salgsstederne, blandt oplevelsesaktørerne osv. Medvirkende til Nordsjællands uklare oplevelsesprofil er også, at modtageapparatet indtil for nylig er blevet drevet af fire forskellige kommuner med begrænsede ressourcer. Derfor har modtagelsen af besøgende i Nordsjælland gennem mange år været sporadisk og uensartet, og megen af områdets modtageservice har været overladt til overnatningsstederne og hovedvejenes rastepladser. I dag lægger vi stor vægt på information til gæsterne og mindre vægt på at etablere og vedligeholde relationen med gæsterne og dermed muligheden for at øge deres forbrug. Det er helt galt. Der mangler stadig et overordnet og tidssvarende koncept som kombinerer og udvikler både det fysiske og virtuelle værtskab bedre. Det skal denne strategi bane vej for. 22

23 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Opgaven: Det handler om at øge sammenhængskraften og styrke værtskabet på destinationen: Vi skal være mere og bedre for gæsterne. Det skal ske gennem opgradering og udvikling af det nordsjællandske modtageapparat gennem satsninger på fysisk og digitalt værtskab. Ved i endnu højere grad at kunne leve op til gæsternes forventninger kan VisitNordsjælland medvirke til at øge tilstrømningen af både danske og udenlandske gæster og både nye og tilbagevendende gæster. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: I indsats 2 skal der udvikles et tidssvarende og fremtidssikret modtageapparat i Nordsjælland; det være sig fysisk på selve destinationen, på Internettet og på mobiltelefonen. Der er således behov for at udvikle et mere ensartet og integreret modtageapparat, der, allerede før gæsterne besøger Nordsjælland fysisk, kan byde dem velkommen og tage hånd om dem digitalt. Destinationsprojektet imødekommer fremtidens efterspørgsel på værtskab gennem to indsatser: Uddannelse og engagering af turismeerhvervenes frontpersonel i aktivt værtskab Udvikling af et tidssvarende digitalt og teknologisk formidlings- og modtageapparat, der håndterer og servicerer turisten før, under og efter besøget 23

24 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Derfor opnår vi følgende: 1) Et fremtidsorienteret teknologisk koncept for modtageapparatet på destinationen 2) Et fremtidsorienteret værtskabs koncept for modtagerapparatet på destinationen 3) Overblik over strategiske fysiske og digitale nedslagsfelter i Nordsjælland via lokaliseringsanalysen 4) Tværkommunal CRM - database 5) Tværkommunal eventkalender 6) Tværkommunale informationsstandere 7) Tværkommunale mobilapplikationer 8) Tværkommunale booking- og pakketerings værktøj indenfor de 6 temaer 9) Tværkommunal webportal for de 6 temaer 10)Etablering af WI-FI Zonerne 11)Viden om de besøgendes holdninger, forventninger og motiver via turismeundersøgelser 12)Viden om turist- og oplevelsesbranchens behov for kompetenceudvikling via kompetenceundersøgelsen 13)Et værtskabsbaseret kompetence udviklingskoncept med tilhørende markedsførings- og uddannelsesmateriale 24

25 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands turismemarkedsføring fremstod indtil 2010 som forholdsvis ukoordineret og ineffektiv. Det skyldes primært, at turismemarkedsføringen overvejende har været struktureret efter kommunegrænser. Der er behov for en hel del nyudvikling af markedsføringen herunder at tilrettelægge markeds- føringsaktiviteterne efter nye temaer og oplevelsesruter, som dels går på tværs af områdets kommuner og dels tager direkte sigte på de interesser og motiver, som bæres af fremtidens turister. Den strategiske målrettethed skal kombineres med en grundlæggende udvikling af en markedsføringsplatform baseret på de seneste online-teknologier og sociale medier. 25

26 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Opgaven: Vi skal skabe synlighed for Nordsjælland og dermed placere destinationen på både det danske og nordeuropæiske verdenskort. Det handler om at øge gennemslagskraften og skabe sammenhæng i markedsføringen: Flere nye gæster i butikken. Det skal ske gennem udvikling af en fremtidssikret og effektiv markedsføringsplatform for oplevelsesbranchen i Kongernes Nordsjælland. Der er behov for en mere opsøgende, individuel dialog med potentielle og loyale gæster med hensyn til tilbud om relevante, tilgængelige og bookbare oplevelser. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: Aktiviteterne i indsats 3 skal skabe en markedsføringsplatform, som passer til Nordsjællands oplevelsesprodukt og markedsappel, og som samtidig supplerer hovedstadens internationale brand: Copenhagen Open Nordsjælland skal opfattes og opleves som Kongernes Nordsjælland Københavns grønne forhave. Det er her livet leves. Pulsen sættes ned og livskvaliteten op! Markedsføringsplatformen skal integreres i hovedstaden øvrige internationale markedsføring her tænkes primært på Wonderful Copenhagen og VisitDenmarks markedsføringsplatforme. 26

27 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Derfor opnår vi følgende: 1) En fælles tværkommunal markedsføringsstrategi med fokus på digitale medier 2) En fælles Brandbook for destinationen og de 6 temaer. Herunder en præcis beskrivelse af brand positionen for Kongernes Nordsjælland og de 6 temaer. Brand koncepter med kant og skæve kombinationer 3) Tværkommunal, tematiserede kampagnedesign for de 6 temaer 4) Tværkommunal, tematiserede nyhedsbreve 5) Mødemarked aktørerne anvender det fælle, tværkommunale værktøj: My Meeting Planner til at forespørge, booke og invitere til møder og konferencer i Nordsjælland 6) Tværkommunal CRM database* 7) Tværkommunal eventkalender 8) Tværkommunale informationsstandere 9) Tværkommunale mobilapplikationer 10) Tværkommunale booking- og pakketerings værktøj indenfor de 6 temaer 11) Tværkommunal webportal for de 6 temaer 12) Etablering af WI-FI Zonerne** 13) Testkampagner indenfor de 6 temaer 14) Synlighed i forbindelse med presseture i Nordsjælland for internationale journalister 15) Mediemæssig synlighed af de 6 tematiserede koncepter 16) Lokal, regional og national synlighed af destination Kongernes Nordsjællands vækstprojekter * Database med individuelle oplysninger om vores gæster og samarbejdspartnere ** Zoner / områder hvor der er trådløs adgang til Internettet 27

28 VisitNordsjællands strategiske rejse Fra Sammenlagte Fokus på geografi Fastholde turister Turistinformation Spredte initiativer Forventningsskabelse Afventende Off-line baseret kommunikation Synlighed Til: Sammenhængende Fokus på fælles oplevelsestemaer Tiltrække købestærke gæster Det gode værtskab Sammenhængende oplevelsesbranche Forventningsindfrielse Initiativtagende On- og off-line baseret kommunikation Værdiskabelse 28

29 Organisationsudvikling FREMOVER BASIS/DRIFTS ORGANISATION Som også laver mindre projekter PROJEKTorienteret ORGANISATION Som også varetager driften Fokus: Turisme information Formål: Fastholde og tiltrække turister gennem information om eksisterende muligheder Fokus: Destinationsudvikling Formål: Fastholde og tiltrække købestærke gæster gennem nye, fælles initiativer der skaber vækst og omsætning 29

30 Strategi og ressourceanvendelse Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGE APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM RESSOURCE- ANVENDELSE: BASIS/DRIFTS ORGANI- SATION % 75%* 20-25% PROJEKT ORGANI- SATION % 51%** 30% *Personlig information 30 ** Digital information, værtskabsuddannelse, kompetenceudvikling og teknologiske værktøjer

31 Additionelt EU - vækstprojekterne Destinations- og kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland er additionelt til driften + Projekt periode Basis driftsorganisationen VisitNordsjælland Etableret

32 EU vækstprojekternes afgørende bidrag til prioriteringer og målopfyldelse PROJEKTorienteret ORGANISATION Som også varetager driften Gennem udvikling og gennemførelse af en lang række tværkommunale aktiviteter, netværk, oplevelser og services af høj kvalitet, der samler det nordsjællandske oplevelsesprodukt samt kan kommunikeres klart og tydeligt fra en fælles koordineret markedsføringsplatform. Målet er at bringe nye turismeprodukter og oplevelser til hovedstadsregionens primære målgrupper de nære turismemarkeder. Hertil kommer de internationale storbyferie gæsters udflugter fra hovedstaden til Nordsjælland Københavns grønne forhave. 32

33 Strategi og EU vækstprojekternes afgørende bidrag Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGER APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Formålet med vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland er at udvikle og etablere oplevelsesspor, der skal realisere Nordsjællands væsentlige og uforløste potentiale for at skabe vækst i helårsturismen og oplevelsesøkonomien i øvrigt. Dette potentiale skal realiseres ved at udvikle det nordsjællandske område til en egentlig destination. Det vil sige et samlet turistmål for en bred vifte af målgrupper. 33

34 Ledelsessammenhængen VisitNordsjælland (drifts org.) Projektsekretariat EU-vækstprojekterne Repræsentantskabet Bestyrelsen: Formand Peter RH Per Frost H Stanna ØL, Jesper B, Klaus M, Szilvia, Bjarne P Styregruppen: Formand Peter RH (Woco) Annette S (Gribskov) Gitte A (Fredensborg) Erik N (Hillerød) Stella H (Helsingør) Følgegruppen: Søren, Randi, Eva (Helsingør) Annette, (Gribskov) Gitte, Martin (Fredensborg) Sara, (Hillerød) Følgegruppen: Jørgen Selmer, Carsten Larsen, Thomas Thulstrup, Michael Fock, Louise Moos, Jesper Behrensdorff Stanna Øland, Randy Thybo, Tina Jørstian, Henrik Rørbæk, Mai Vedel, Jens Bjerregaard, Erik Als, Henrik Sønksen, Thomas Elong VisitNordsjælland: Dorte (deltid), Tommy, Henrik, Karen, Mette, Sanne (deltid), Gitte, Søren (deltid) og Susanne (sæson) + sommerfugle VisitNordsjælland sekretariatet: Projektdirektør Dorte (deltid), projektleder Birgitte, Søren (deltid) og Christina, kommunikation Camilla, koordinator Henriette, revision (Woco) økonomi Sanne (deltid), analytiker Lasse (Woco) og studenter. 34

35 VisitNordsjællands strategikort de strategiske fokusområder INTERESSENTER VISITNORDSJÆLLAND INTERNT PERSPEKTIV EKSTERNT PERSPEKTIV KOMMUNERNE - SAMFUNDSNYTTE GÆSTERNE SKABE ARBEJDSPLADSER TILTRÆKKE GÆSTER YDELSER OG PRODUKTER MODTAGELSE AF GÆSTEN KOMPETENCER PROJEKT KOMPETENCER PRIMÆRE VÆRDISKABELSE MARKEDSFØRINGS PLATFORM MARKEDSFØRINGS KOMPETENCER SKABE MEROMSÆTNING TURISTERHVERVET STYRKE SAMARBEJDET OPLEVELSES UDVIKLING VÆRTSKABS KOMPETENCER vv 35

36 Budgetteret økonomi per år Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGER APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Økonomi 2011: Basis /driftsorganisationen inklusiv 2,5 mio. i erhvervets medfinansiering EU vækst projekterne kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr. 36

37 Turismens potentiale i Nordsjælland Nedenstående redegørelse for turismens potentiale i Nordsjælland skal ses i lyset af de nationale nøgletal for turismens økonomiske og erhvervsudviklingsmæssige betydning At Nordsjælland har et uforløst potentiale i oplevelsesøkonomien, som kan realiseres med en strategisk og ambitiøs satsning på at udvikle lokalområdernes turisme-og oplevelsesprodukter. At mens Region Hovedstaden som helhed oplevede en vækst i overnatninger på 4,6 % i perioden oplevede de nordsjællandske kommuner isoleret set en vækst på 0,4 % i samme periode. At der kan skabes i omegnen af akkumuleret nye årsværk samt offentlige indtægter i omegnen af akkumuleret 390 mio. kr. i perioden 2009 til 2015 under forudsætning af, at der er uudnyttede regionale arbejdskraftressourcer. At den samfundsøkonomiske meromsætning forbundet med en sådan satsning alene vil betyde en årlig meromsætning på 242 millioner kr. (i 2015). 37

38 Uddrag fra VisitDenmark rapport 2011 Fredensborg 1,6 pct. Hillerød 2,0 pct.

39 Turismens national økonomiske nøgletal 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer sticky jobs, fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. I en lang række udkantskommuner skabes hvert 10. job af turismen mod ca. hvert 20. job i Danmark som helhed. 39

40 Turismens national økonomiske nøgletal Hotelgæster har et gennemsnitligt døgnforbrug på 1050,- kr. Gæster på vandrehjem har et gennemsnitligt døgnforbrug på 750,- kr. Campister har et gennemsnitligt døgnforbrug på 260,- kr. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samle offentligt provenu. Kilder: Wonderful Copenhagen og VisitDenmark samt Danmarks Statistik 40

41 TAK for gode input og kommentarer, nu skal strategien realiseres og vi ser frem til samarbejdet herom Med venlig hilsen VisitNordsjælland 41

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

HEKSENS, TROLDENS & ELVERPIGENS NORDSJÆLLAND

HEKSENS, TROLDENS & ELVERPIGENS NORDSJÆLLAND Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland Konceptbeskrivelse Version 2 Baggrund Feriekoncepter HEKSENS, TROLDENS & ELVERPIGENS NORDSJÆLLAND Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Udvikling af Destination Fyn. Ansøgning til Syddansk Vækstforum

Udvikling af Destination Fyn. Ansøgning til Syddansk Vækstforum Udvikling af Destination Fyn Ansøgning til Syddansk Vækstforum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Resumé... 4 2. Baggrund... 4 3. Udfordringer... 5 Stærkere fyrtårne... 6 Bedre service og

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Nordsjælland styrket som én destination...4. Mere for flere VisitNordsjællands strategi... 6. VisitNordsjælland i medierne... 15

Nordsjælland styrket som én destination...4. Mere for flere VisitNordsjællands strategi... 6. VisitNordsjælland i medierne... 15 Årsberetning 2010 Indhold Beretning Nordsjælland styrket som én destination.............4 Strategi Mere for flere VisitNordsjællands strategi........... 6 Modtageapparat Det personlige værtskab.........................8

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere