Indledning. Kongernes Nordsjælland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Kongernes Nordsjælland."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Det strategiske fundament 4 Vision Mission Værdier Drømmen Kongernes Nordsjælland som brand Det strategiske hus VisitNordsjællands virke 10 Målgrupper Værdiskabende målgrupper Rolle og værdiskabelse Konkurrenter SWOT analyse Strategien Strategien i hovedtræk Branding og Co-branding Indsatsområderne VisitNordsjællands strategiske rejse Organisationsudvikling Strategi og ressourceanvendelse Additionalitet EU vækstprojekternes afgørende bidrag Ledelsessammenhængen VisitNordsjællands strategikort 35 Økonomi 36 Turismens potentiale i Nordsjælland 37 Turismens national økonomiske nøgletal 39 2

3 Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere VisitNordsjællands første, egentlige strategiplan. Strategien bygger bl.a. på: VisitNordsjællands implementeringsplan for helårsturismen , mange input og kommentarer fra Turismekonferencen den 1. juni 2010 på Esrum Kloster, Wonderful Copenhagens og VisitNordsjællands EU vækstprojektansøgning 2010 og en lang række offentlige og private partneres forventninger, input og kommentarer i det første hele drifts år 2010 samt ikke mindst høringskommentarerne i perioden fra december 2010 til og med marts Strategiplanen indeholder en rammestrategi, der med afsæt i en beskrivelse af organisationens strategiske fundament og virke angiver hovedtrækkene i den turismemæssige udvikling, som VisitNordsjælland vil stå i spidsen for i de kommende tre år. Strategien baseres på såvel driftsorganisationen VisitNordsjælland som projektsekretariatet for EU vækstprojekterne for henholdsvis Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og Kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland. Strategien kaldes sammenfattende Mere for Flere, fordi strategien helt overordnet skal medvirke til, at turist- og oplevelsesbranchen i Nordsjælland udvikler og tilbyder nye oplevelsesmuligheder på en mere tilgængelig måde for flere gæster og derigennem skaber større omsætning og flere arbejdspladser på destinationen. Ingen strategi er så god, at den implementerer sig selv. Derfor ser vi frem til, med den godkendte strategi som arbejdsværktøj og ramme for vores arbejde, i de kommende tre år, at koncentrere vores energi og ressourcer om at indfri de ambitioner, målsætninger og forventninger, denne strategiplan lægger op til. VisitNordsjællands bestyrelse, repræsentantskab, følgegruppe, direktion og medarbejdere Peter Rømer-Hansen, formand Dorte Kiilerich, direktør 3

4 Vision Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare * oplevelsesdestinationer. Mission Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare* og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring**. * Med bookbar menes at produkter, pakker og oplevelser på destinationen kan bestilles og betales online via internettet ** Med landene omkring menes primært Nord- og Centraleuropa og sekundært de internationale gæster, som besøger hovedstaden og har udflugter til Nordsjælland. Se også under værdiskabende målgrupper side 10. 4

5 VÆRDIER Forslaget på næste side bygger på den tanke, at vi skal definere de vigtigste kendetegn i forhold til VisitNordsjælland og vores primære interessenter. Med andre ord: De oplever værdi, som er relevant og vigtig for dem. Værdien beskriver, hvordan vi gerne vil opfattes af dem: TURIST OG OPLEVELSESBRANCHEN* Partnerorienterede GÆSTER Imødekommende KOMMUNER Nyskabende MEDARBEJDERE Engagerede * Med turist- og oplevelsesbranchen mener vi aktører, som har kontakt med gæsten som en kunde. Eksempelvis: Overnatningssteder, attraktioner, seværdigheder, spisesteder, kulturaktører, transportører og detailhandlen 5

6 VÆRDIER TURIST- OG OPLEVELSESBRANCHEN Partnerorienterede Vi fremmer samarbejdet Vi arbejder på tværs Vi styrker værtsrollen Vi skaber synlighed Vi fremmer oplevelsesværdien GÆSTER Imødekommende Vi er let tilgængelige Vi lytter til gæsterne Vi styrker værtsrollen Vi skaber høj oplevelsesværdi KOMMUNER Nyskabende Vi tager initiativer Vi skaber omsætning Vi skaber arbejdspladser Vi arbejder på tværs Vi styrker helårsturismen MEDARBEJDERE Engagerede Vi er proaktive Vi tager ansvar Vi er iværksættere Vi er samarbejdende 6

7 Drømmen Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde 7

8 Et første bud på Kongernes Nordsjællands oplevelsesprofil - et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde 8

9 Det strategiske hus DRØMMEN Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde VISIONEN STRATEGIEN Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare oplevelsesdestinationer MERE FOR FLERE DE STRATEGISKE SØJLER/TEMAER PROFIL Indsats 1 OPLEVELSES MODTAGELSE Indsats 2 MARKEDSFØRINGS PLATFORM Indsats 3 VÆRDIER MISSIONEN Partnerorienterede, imødekommende, nyskabende, engagerede Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. 9

10 Målgrupper Prioriterede målgrupper og interessenter: Hvem arbejder vi for: FERIE- OG ERHVERVS TURISTERNE Hvem arbejder vi sammen med: TURIST- OG OPLEVELSES BRANCHEN Hvem arbejder vi på vegne af: PARTNER KOMMUNERNE 10

11 Værdiskabende målgrupper Strategien indeholder en prioritering af målgrupper indenfor dansk turismes 5 forretningsområder. Strategien peger på såvel ferie- som erhvervsmålgrupper, hvor det vurderes at være størst potentiale for Nordsjælland. Prioriteringen af målgrupper er foretaget med udgangspunkt i en vurdering af målgruppernes værdiskabende potentiale for dansk turisme i dag. Stort potentiale og vigtig Int. potentiale som udflugtsmål for storbyferier i København Interessant potentiale og vigtig Niche potentiale Værdiskabende målgrupper: - har et mellem til højt døgnforbrug - har en vis størrelse i international turisme - rummer et potentiale for Nordsjælland - er i vækst - kan skabe øget omsætning 11

12 Værdiskabelsen i hovedtræk VISITNORDSJÆLLANDS ROLLE OG VÆRDISKABELSE I FORHOLD TIL: Øge tilfredsheden under besøget Øge loyaliteten til Nordsjælland Øge oplevelsernes ØgØsynlighed Øge oplevelsernes bookbarhed Øge antal af temaruter / oplevelser Skabe vækst i omsætningen Skabe synlighed og bookbarhed Styrke netværk og samarbejde på tværs Styrke deres omdømme Skabe vækst i beskæftigelsen Skabe vækst i omsætningen hos erhvervet Styrke samarbejde på tværs Målene er konkretiseret i afsnittet under de 3 indsatsområder GÆSTERNE TURIST- OG OPLEVELSES BRANCHEN KOMMUNERNE 12

13 Konkurrenter I Danmark Andre attraktioner vælges pga. synlighed, service, kvalitet, tilgængelighed, professionalisme mv. Udenfor Danmark Attraktioner i nabolande vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, priser m.v. Ubevidst fravalg Kongerne Nordsjælland besøges ikke fordi turisterne ikke er klar over oplevelsesmulighederne Utydelig profil Nordsjælland er kendt, men ikke kendt for noget specielt derfor manglende tilvalg I Danmark Andre destinationer vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, eks. vandland, forlystelsespark Udenfor Danmark Nabolande vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, service, priser m.v. Ferie-oplevelser sker som passive aktiviteter eks. biobesøg, computer-spil m.v. Erhvervs-oplevelser sker gennem videokonferencer og telefonmøder 13

14 SWOT analyse STYRKER Internationale kendte produkter/oplevelser Naturen, kulturen og kunsten Hamlets historie Fælles Kongernes Nordsjælland historie Nationalparken Kongernes Nordsjælland Beliggenhed nærheden til København og Helsingborg / Sydsverige Lokale ildsjæle Stærke traditioner og stærke fortællinger Nordsjællands gode omdømme Generel god kvalitet på overnatning SVAGHEDER Ikke et indarbejdet fælles destinations brand Svage traditioner for tværkommunalt samarbejde Dårligt udnyttet sæson kapacitet Synlighed Elektronisk markedsføring Elektronisk informationshåndtering Fælles mål og strategi Tematiseret oplevelsesudvikling Samarbejde på tværs af oplevelsesøkonomien MULIGHEDER Forandringer i verden med fokus på livskvalitet Fokus på Nordsjællands styrker og værdier Ny teknologi er mere effektiv Flere og mindre møder Flere og kortere ferier Fokus på korte rejseafstande Nationalpark Kongernes Nordsjælland EU vækstprojektets økonomi og ressourcer TRUSLER Den økonomiske stagnation/udvikling Virksomhederne er lidt tilbageholdende Bestillingshorisonten bliver kortere Andre destinationer er i hastig udvikling Kursudviklingen Moms og prisniveau Prispres Politisk geografisk fokus frem for tematiseret oplevelsesfokus 14

15 Strategien i hovedtræk Mere for flere VisitNordsjællands strategi bygger på følgende tre, overordnede indsatsområder: Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 MODTAGE APPARAT OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE ØGE ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN SAMMENHÆNGSKRAFTEN GENNEMSLAGSKRAFTEN Opgaven: Det handler om at udvikle destinationens events og oplevelsesprodukter: Flere og nye varer på hylderne Opgaven: Det handler om at styrke værtskabet på hele destinationen og i alle led: Mere og bedre for gæsterne Opgaven: Det handler om at skabe synlig og positiv markedsføring for bookbare oplevelser: Flere og nye gæster i butikken 15

16 16

17 Co-branding eksempler med fokus på oplevelsesindhold: 17

18 Co-branding eksempler med fokus på geografi og oplevelsesindhold: 18

19 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Baggrunden og udfordringen: Nordsjælland har i dag ikke en klar oplevelsesprofil på markedet. Der findes masser af attraktive produkter og oplevelser, men de er ikke samlet i tematiserede, let tilgængelige on- og offline bookbare tilbud i VisitNordsjællands regi. Det kræver derfor som gæst et stort arbejde på egen hånd at sammensætte et oplevelsesprogram, hvor oplevelserne tillige skal bookes enkeltvis. Dette er en god del af forklaringen på, at området i en årrække har udviklet sig langsommere end resten af Danmark. Et væsentligt problem er, at Nordsjællands turismeprodukter udvikles, præsenteres og markedsføres spredt og ustruktureret, fordi der ganske enkelt ikke har været tradition for samarbejde mellem områdets aktører, udbydere og kommuner. Produktudbuddet fremstår derfor spinkelt og nogle steder nedslidt. 19

20 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Opgaven: Det handler om at øge attraktionskraften og udvikle destinationens turismeprodukter: Flere og nye varer på hylderne. Det skal ske gennem udvikling og strukturering af produktpakker, oplevelsesruter, attraktioner, events, konferencer, krydstogtprodukter og ferieprodukter mv. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: Indsats 1 handler om at samle offentlige og private aktører om at udvikle en klar oplevelsesprofil for Nordsjælland. Dette indebærer en bedre strukturering af og tilgængelighed til Nordsjællands oplevelsesprodukt. Der skal med andre ord skabes produktpakker og oplevelsestemaer i form af netværk, oplevelser, produkter og services, der som konkrete oplevelsesruter tydeligt kan markedsføres og sælges til turisterne. En oplevelsesrute er en række udbud inden for et givent tema som fx gastronomi, kunst/kultur, sport/velvære, møder/konferencer, krydstogt og ikke mindst aktiv ferie. Knyttet til de respektive temaer vil der blive udviklet koncepter, som skal være nytænkende i deres indhold og fortællinger. Eksempelvis: Autentiske landsbyer på cykel, Sund gastronomi til fods, Modig brugskunst og velvære osv. 20

21 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Derfor opnår vi følgende: 1) Overblik over aktører i Nordsjælland via aktør- og udbudsanalysen 2) Etablering af tværkommunale og netværksbaserede arbejdsgrupper i forbindelse med de 6 oplevelsestemaer 3) Tværkommunale workshops med leverandører af oplevelsesindhold til temaer, koncepter og pakker 4) Tværkommunal oplevelsesudvikling af fælles koncepter indenfor de 6 temaer 5) Tværkommunale tematiske netværk indenfor de 6 temaer 6) Målgruppe rettede fortællinger / story telling knyttet til koncepterne indenfor de 6 temaer 7) Bookbare tematiserede oplevelsesruter / pakker inden for de 6 temaer 8) Grobund for yderligere innovation og samarbejde mellem destinationens offentlige og private aktører så som kommuner, erhvervsliv, kultur- og vidensinstitutioner 9) Fælles forankring og tværkommunal matchmaking på kick off konferencen 10) Fælles opsamling af erfaringer, udfordringer, processer, cases og resultater på destinationskonferencen, som afslutter projektet 11) Udfærdigelse af en hvidbog / manual over destinationsudvikling som et vigtigt vidensbidrag til turismesektoren nationalt som internationalt 21

22 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands uklare oplevelsesprofil skyldes bl.a., at destinationen har et forholdsvis svagt og spredt modtageapparat med begrænsede ressourcer og uden et overordnet koncept. Modtageapparatet er usammenhængende, utidssvarende og bruger endnu ikke de teknologiske platforme og sociale medier, der er vigtige konkurrence- og serviceparametre for turisme- og oplevelseserhvervet i dag. Disse udfordringer for den digitale del af modtagerapparatet er kombineret med udfordringer for den fysiske del af modtagerapparatet: lav servicekompetence og et begrænset engagement i værtskab på salgsstederne, blandt oplevelsesaktørerne osv. Medvirkende til Nordsjællands uklare oplevelsesprofil er også, at modtageapparatet indtil for nylig er blevet drevet af fire forskellige kommuner med begrænsede ressourcer. Derfor har modtagelsen af besøgende i Nordsjælland gennem mange år været sporadisk og uensartet, og megen af områdets modtageservice har været overladt til overnatningsstederne og hovedvejenes rastepladser. I dag lægger vi stor vægt på information til gæsterne og mindre vægt på at etablere og vedligeholde relationen med gæsterne og dermed muligheden for at øge deres forbrug. Det er helt galt. Der mangler stadig et overordnet og tidssvarende koncept som kombinerer og udvikler både det fysiske og virtuelle værtskab bedre. Det skal denne strategi bane vej for. 22

23 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Opgaven: Det handler om at øge sammenhængskraften og styrke værtskabet på destinationen: Vi skal være mere og bedre for gæsterne. Det skal ske gennem opgradering og udvikling af det nordsjællandske modtageapparat gennem satsninger på fysisk og digitalt værtskab. Ved i endnu højere grad at kunne leve op til gæsternes forventninger kan VisitNordsjælland medvirke til at øge tilstrømningen af både danske og udenlandske gæster og både nye og tilbagevendende gæster. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: I indsats 2 skal der udvikles et tidssvarende og fremtidssikret modtageapparat i Nordsjælland; det være sig fysisk på selve destinationen, på Internettet og på mobiltelefonen. Der er således behov for at udvikle et mere ensartet og integreret modtageapparat, der, allerede før gæsterne besøger Nordsjælland fysisk, kan byde dem velkommen og tage hånd om dem digitalt. Destinationsprojektet imødekommer fremtidens efterspørgsel på værtskab gennem to indsatser: Uddannelse og engagering af turismeerhvervenes frontpersonel i aktivt værtskab Udvikling af et tidssvarende digitalt og teknologisk formidlings- og modtageapparat, der håndterer og servicerer turisten før, under og efter besøget 23

24 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Derfor opnår vi følgende: 1) Et fremtidsorienteret teknologisk koncept for modtageapparatet på destinationen 2) Et fremtidsorienteret værtskabs koncept for modtagerapparatet på destinationen 3) Overblik over strategiske fysiske og digitale nedslagsfelter i Nordsjælland via lokaliseringsanalysen 4) Tværkommunal CRM - database 5) Tværkommunal eventkalender 6) Tværkommunale informationsstandere 7) Tværkommunale mobilapplikationer 8) Tværkommunale booking- og pakketerings værktøj indenfor de 6 temaer 9) Tværkommunal webportal for de 6 temaer 10)Etablering af WI-FI Zonerne 11)Viden om de besøgendes holdninger, forventninger og motiver via turismeundersøgelser 12)Viden om turist- og oplevelsesbranchens behov for kompetenceudvikling via kompetenceundersøgelsen 13)Et værtskabsbaseret kompetence udviklingskoncept med tilhørende markedsførings- og uddannelsesmateriale 24

25 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands turismemarkedsføring fremstod indtil 2010 som forholdsvis ukoordineret og ineffektiv. Det skyldes primært, at turismemarkedsføringen overvejende har været struktureret efter kommunegrænser. Der er behov for en hel del nyudvikling af markedsføringen herunder at tilrettelægge markeds- føringsaktiviteterne efter nye temaer og oplevelsesruter, som dels går på tværs af områdets kommuner og dels tager direkte sigte på de interesser og motiver, som bæres af fremtidens turister. Den strategiske målrettethed skal kombineres med en grundlæggende udvikling af en markedsføringsplatform baseret på de seneste online-teknologier og sociale medier. 25

26 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Opgaven: Vi skal skabe synlighed for Nordsjælland og dermed placere destinationen på både det danske og nordeuropæiske verdenskort. Det handler om at øge gennemslagskraften og skabe sammenhæng i markedsføringen: Flere nye gæster i butikken. Det skal ske gennem udvikling af en fremtidssikret og effektiv markedsføringsplatform for oplevelsesbranchen i Kongernes Nordsjælland. Der er behov for en mere opsøgende, individuel dialog med potentielle og loyale gæster med hensyn til tilbud om relevante, tilgængelige og bookbare oplevelser. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: Aktiviteterne i indsats 3 skal skabe en markedsføringsplatform, som passer til Nordsjællands oplevelsesprodukt og markedsappel, og som samtidig supplerer hovedstadens internationale brand: Copenhagen Open Nordsjælland skal opfattes og opleves som Kongernes Nordsjælland Københavns grønne forhave. Det er her livet leves. Pulsen sættes ned og livskvaliteten op! Markedsføringsplatformen skal integreres i hovedstaden øvrige internationale markedsføring her tænkes primært på Wonderful Copenhagen og VisitDenmarks markedsføringsplatforme. 26

27 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Derfor opnår vi følgende: 1) En fælles tværkommunal markedsføringsstrategi med fokus på digitale medier 2) En fælles Brandbook for destinationen og de 6 temaer. Herunder en præcis beskrivelse af brand positionen for Kongernes Nordsjælland og de 6 temaer. Brand koncepter med kant og skæve kombinationer 3) Tværkommunal, tematiserede kampagnedesign for de 6 temaer 4) Tværkommunal, tematiserede nyhedsbreve 5) Mødemarked aktørerne anvender det fælle, tværkommunale værktøj: My Meeting Planner til at forespørge, booke og invitere til møder og konferencer i Nordsjælland 6) Tværkommunal CRM database* 7) Tværkommunal eventkalender 8) Tværkommunale informationsstandere 9) Tværkommunale mobilapplikationer 10) Tværkommunale booking- og pakketerings værktøj indenfor de 6 temaer 11) Tværkommunal webportal for de 6 temaer 12) Etablering af WI-FI Zonerne** 13) Testkampagner indenfor de 6 temaer 14) Synlighed i forbindelse med presseture i Nordsjælland for internationale journalister 15) Mediemæssig synlighed af de 6 tematiserede koncepter 16) Lokal, regional og national synlighed af destination Kongernes Nordsjællands vækstprojekter * Database med individuelle oplysninger om vores gæster og samarbejdspartnere ** Zoner / områder hvor der er trådløs adgang til Internettet 27

28 VisitNordsjællands strategiske rejse Fra Sammenlagte Fokus på geografi Fastholde turister Turistinformation Spredte initiativer Forventningsskabelse Afventende Off-line baseret kommunikation Synlighed Til: Sammenhængende Fokus på fælles oplevelsestemaer Tiltrække købestærke gæster Det gode værtskab Sammenhængende oplevelsesbranche Forventningsindfrielse Initiativtagende On- og off-line baseret kommunikation Værdiskabelse 28

29 Organisationsudvikling FREMOVER BASIS/DRIFTS ORGANISATION Som også laver mindre projekter PROJEKTorienteret ORGANISATION Som også varetager driften Fokus: Turisme information Formål: Fastholde og tiltrække turister gennem information om eksisterende muligheder Fokus: Destinationsudvikling Formål: Fastholde og tiltrække købestærke gæster gennem nye, fælles initiativer der skaber vækst og omsætning 29

30 Strategi og ressourceanvendelse Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGE APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM RESSOURCE- ANVENDELSE: BASIS/DRIFTS ORGANI- SATION % 75%* 20-25% PROJEKT ORGANI- SATION % 51%** 30% *Personlig information 30 ** Digital information, værtskabsuddannelse, kompetenceudvikling og teknologiske værktøjer

31 Additionelt EU - vækstprojekterne Destinations- og kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland er additionelt til driften + Projekt periode Basis driftsorganisationen VisitNordsjælland Etableret

32 EU vækstprojekternes afgørende bidrag til prioriteringer og målopfyldelse PROJEKTorienteret ORGANISATION Som også varetager driften Gennem udvikling og gennemførelse af en lang række tværkommunale aktiviteter, netværk, oplevelser og services af høj kvalitet, der samler det nordsjællandske oplevelsesprodukt samt kan kommunikeres klart og tydeligt fra en fælles koordineret markedsføringsplatform. Målet er at bringe nye turismeprodukter og oplevelser til hovedstadsregionens primære målgrupper de nære turismemarkeder. Hertil kommer de internationale storbyferie gæsters udflugter fra hovedstaden til Nordsjælland Københavns grønne forhave. 32

33 Strategi og EU vækstprojekternes afgørende bidrag Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGER APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Formålet med vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland er at udvikle og etablere oplevelsesspor, der skal realisere Nordsjællands væsentlige og uforløste potentiale for at skabe vækst i helårsturismen og oplevelsesøkonomien i øvrigt. Dette potentiale skal realiseres ved at udvikle det nordsjællandske område til en egentlig destination. Det vil sige et samlet turistmål for en bred vifte af målgrupper. 33

34 Ledelsessammenhængen VisitNordsjælland (drifts org.) Projektsekretariat EU-vækstprojekterne Repræsentantskabet Bestyrelsen: Formand Peter RH Per Frost H Stanna ØL, Jesper B, Klaus M, Szilvia, Bjarne P Styregruppen: Formand Peter RH (Woco) Annette S (Gribskov) Gitte A (Fredensborg) Erik N (Hillerød) Stella H (Helsingør) Følgegruppen: Søren, Randi, Eva (Helsingør) Annette, (Gribskov) Gitte, Martin (Fredensborg) Sara, (Hillerød) Følgegruppen: Jørgen Selmer, Carsten Larsen, Thomas Thulstrup, Michael Fock, Louise Moos, Jesper Behrensdorff Stanna Øland, Randy Thybo, Tina Jørstian, Henrik Rørbæk, Mai Vedel, Jens Bjerregaard, Erik Als, Henrik Sønksen, Thomas Elong VisitNordsjælland: Dorte (deltid), Tommy, Henrik, Karen, Mette, Sanne (deltid), Gitte, Søren (deltid) og Susanne (sæson) + sommerfugle VisitNordsjælland sekretariatet: Projektdirektør Dorte (deltid), projektleder Birgitte, Søren (deltid) og Christina, kommunikation Camilla, koordinator Henriette, revision (Woco) økonomi Sanne (deltid), analytiker Lasse (Woco) og studenter. 34

35 VisitNordsjællands strategikort de strategiske fokusområder INTERESSENTER VISITNORDSJÆLLAND INTERNT PERSPEKTIV EKSTERNT PERSPEKTIV KOMMUNERNE - SAMFUNDSNYTTE GÆSTERNE SKABE ARBEJDSPLADSER TILTRÆKKE GÆSTER YDELSER OG PRODUKTER MODTAGELSE AF GÆSTEN KOMPETENCER PROJEKT KOMPETENCER PRIMÆRE VÆRDISKABELSE MARKEDSFØRINGS PLATFORM MARKEDSFØRINGS KOMPETENCER SKABE MEROMSÆTNING TURISTERHVERVET STYRKE SAMARBEJDET OPLEVELSES UDVIKLING VÆRTSKABS KOMPETENCER vv 35

36 Budgetteret økonomi per år Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGER APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Økonomi 2011: Basis /driftsorganisationen inklusiv 2,5 mio. i erhvervets medfinansiering EU vækst projekterne kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr. 36

37 Turismens potentiale i Nordsjælland Nedenstående redegørelse for turismens potentiale i Nordsjælland skal ses i lyset af de nationale nøgletal for turismens økonomiske og erhvervsudviklingsmæssige betydning At Nordsjælland har et uforløst potentiale i oplevelsesøkonomien, som kan realiseres med en strategisk og ambitiøs satsning på at udvikle lokalområdernes turisme-og oplevelsesprodukter. At mens Region Hovedstaden som helhed oplevede en vækst i overnatninger på 4,6 % i perioden oplevede de nordsjællandske kommuner isoleret set en vækst på 0,4 % i samme periode. At der kan skabes i omegnen af akkumuleret nye årsværk samt offentlige indtægter i omegnen af akkumuleret 390 mio. kr. i perioden 2009 til 2015 under forudsætning af, at der er uudnyttede regionale arbejdskraftressourcer. At den samfundsøkonomiske meromsætning forbundet med en sådan satsning alene vil betyde en årlig meromsætning på 242 millioner kr. (i 2015). 37

38 Uddrag fra VisitDenmark rapport 2011 Fredensborg 1,6 pct. Hillerød 2,0 pct.

39 Turismens national økonomiske nøgletal 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer sticky jobs, fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. I en lang række udkantskommuner skabes hvert 10. job af turismen mod ca. hvert 20. job i Danmark som helhed. 39

40 Turismens national økonomiske nøgletal Hotelgæster har et gennemsnitligt døgnforbrug på 1050,- kr. Gæster på vandrehjem har et gennemsnitligt døgnforbrug på 750,- kr. Campister har et gennemsnitligt døgnforbrug på 260,- kr. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samle offentligt provenu. Kilder: Wonderful Copenhagen og VisitDenmark samt Danmarks Statistik 40

41 TAK for gode input og kommentarer, nu skal strategien realiseres og vi ser frem til samarbejdet herom Med venlig hilsen VisitNordsjælland 41

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Udvikling af Destination Fyn Komprimeret Projektbeskrivelse Marts 2012

Udvikling af Destination Fyn Komprimeret Projektbeskrivelse Marts 2012 Udvikling af Destination Fyn Komprimeret Projektbeskrivelse Marts 2012 Den fulde version, inklusive detaljebeskrivelser af delprojekterne kan bestilles via mail til Lisanne Gerlich på liger@udviklingfyn.dk

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Kings Challenge. Udvikling af oplevelsesruter i Kongernes Nordsjælland. Konceptbeskrivelse. Version 1

Kings Challenge. Udvikling af oplevelsesruter i Kongernes Nordsjælland. Konceptbeskrivelse. Version 1 Udvikling af oplevelsesruter i Kongernes Nordsjælland Konceptbeskrivelse Kings Challenge Version 1 Baggrund Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

FRA OG TIL UDKAST. Forskellen i retningen nu og i fremtiden

FRA OG TIL UDKAST. Forskellen i retningen nu og i fremtiden Forskellen i retningen nu og i fremtiden OG UDKAST v/dorte Kiilerich Januar-marts 2017 Et ståsted at møde verden fra Strategiske trædesten VisitRoskilde 2018-2021 Trædestenenes mål er at fremme turisterhvervet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Februar 2015 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Februar 2015 1 Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020 Februar 2015 1 Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere