Indledning. Kongernes Nordsjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Kongernes Nordsjælland."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Det strategiske fundament 4 Vision Mission Værdier Drømmen Kongernes Nordsjælland som brand Det strategiske hus VisitNordsjællands virke 10 Målgrupper Værdiskabende målgrupper Rolle og værdiskabelse Konkurrenter SWOT analyse Strategien Strategien i hovedtræk Branding og Co-branding Indsatsområderne VisitNordsjællands strategiske rejse Organisationsudvikling Strategi og ressourceanvendelse Additionalitet EU vækstprojekternes afgørende bidrag Ledelsessammenhængen VisitNordsjællands strategikort 35 Økonomi 36 Turismens potentiale i Nordsjælland 37 Turismens national økonomiske nøgletal 39 2

3 Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere VisitNordsjællands første, egentlige strategiplan. Strategien bygger bl.a. på: VisitNordsjællands implementeringsplan for helårsturismen , mange input og kommentarer fra Turismekonferencen den 1. juni 2010 på Esrum Kloster, Wonderful Copenhagens og VisitNordsjællands EU vækstprojektansøgning 2010 og en lang række offentlige og private partneres forventninger, input og kommentarer i det første hele drifts år 2010 samt ikke mindst høringskommentarerne i perioden fra december 2010 til og med marts Strategiplanen indeholder en rammestrategi, der med afsæt i en beskrivelse af organisationens strategiske fundament og virke angiver hovedtrækkene i den turismemæssige udvikling, som VisitNordsjælland vil stå i spidsen for i de kommende tre år. Strategien baseres på såvel driftsorganisationen VisitNordsjælland som projektsekretariatet for EU vækstprojekterne for henholdsvis Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og Kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland. Strategien kaldes sammenfattende Mere for Flere, fordi strategien helt overordnet skal medvirke til, at turist- og oplevelsesbranchen i Nordsjælland udvikler og tilbyder nye oplevelsesmuligheder på en mere tilgængelig måde for flere gæster og derigennem skaber større omsætning og flere arbejdspladser på destinationen. Ingen strategi er så god, at den implementerer sig selv. Derfor ser vi frem til, med den godkendte strategi som arbejdsværktøj og ramme for vores arbejde, i de kommende tre år, at koncentrere vores energi og ressourcer om at indfri de ambitioner, målsætninger og forventninger, denne strategiplan lægger op til. VisitNordsjællands bestyrelse, repræsentantskab, følgegruppe, direktion og medarbejdere Peter Rømer-Hansen, formand Dorte Kiilerich, direktør 3

4 Vision Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare * oplevelsesdestinationer. Mission Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare* og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring**. * Med bookbar menes at produkter, pakker og oplevelser på destinationen kan bestilles og betales online via internettet ** Med landene omkring menes primært Nord- og Centraleuropa og sekundært de internationale gæster, som besøger hovedstaden og har udflugter til Nordsjælland. Se også under værdiskabende målgrupper side 10. 4

5 VÆRDIER Forslaget på næste side bygger på den tanke, at vi skal definere de vigtigste kendetegn i forhold til VisitNordsjælland og vores primære interessenter. Med andre ord: De oplever værdi, som er relevant og vigtig for dem. Værdien beskriver, hvordan vi gerne vil opfattes af dem: TURIST OG OPLEVELSESBRANCHEN* Partnerorienterede GÆSTER Imødekommende KOMMUNER Nyskabende MEDARBEJDERE Engagerede * Med turist- og oplevelsesbranchen mener vi aktører, som har kontakt med gæsten som en kunde. Eksempelvis: Overnatningssteder, attraktioner, seværdigheder, spisesteder, kulturaktører, transportører og detailhandlen 5

6 VÆRDIER TURIST- OG OPLEVELSESBRANCHEN Partnerorienterede Vi fremmer samarbejdet Vi arbejder på tværs Vi styrker værtsrollen Vi skaber synlighed Vi fremmer oplevelsesværdien GÆSTER Imødekommende Vi er let tilgængelige Vi lytter til gæsterne Vi styrker værtsrollen Vi skaber høj oplevelsesværdi KOMMUNER Nyskabende Vi tager initiativer Vi skaber omsætning Vi skaber arbejdspladser Vi arbejder på tværs Vi styrker helårsturismen MEDARBEJDERE Engagerede Vi er proaktive Vi tager ansvar Vi er iværksættere Vi er samarbejdende 6

7 Drømmen Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde 7

8 Et første bud på Kongernes Nordsjællands oplevelsesprofil - et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde 8

9 Det strategiske hus DRØMMEN Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde VISIONEN STRATEGIEN Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare oplevelsesdestinationer MERE FOR FLERE DE STRATEGISKE SØJLER/TEMAER PROFIL Indsats 1 OPLEVELSES MODTAGELSE Indsats 2 MARKEDSFØRINGS PLATFORM Indsats 3 VÆRDIER MISSIONEN Partnerorienterede, imødekommende, nyskabende, engagerede Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. 9

10 Målgrupper Prioriterede målgrupper og interessenter: Hvem arbejder vi for: FERIE- OG ERHVERVS TURISTERNE Hvem arbejder vi sammen med: TURIST- OG OPLEVELSES BRANCHEN Hvem arbejder vi på vegne af: PARTNER KOMMUNERNE 10

11 Værdiskabende målgrupper Strategien indeholder en prioritering af målgrupper indenfor dansk turismes 5 forretningsområder. Strategien peger på såvel ferie- som erhvervsmålgrupper, hvor det vurderes at være størst potentiale for Nordsjælland. Prioriteringen af målgrupper er foretaget med udgangspunkt i en vurdering af målgruppernes værdiskabende potentiale for dansk turisme i dag. Stort potentiale og vigtig Int. potentiale som udflugtsmål for storbyferier i København Interessant potentiale og vigtig Niche potentiale Værdiskabende målgrupper: - har et mellem til højt døgnforbrug - har en vis størrelse i international turisme - rummer et potentiale for Nordsjælland - er i vækst - kan skabe øget omsætning 11

12 Værdiskabelsen i hovedtræk VISITNORDSJÆLLANDS ROLLE OG VÆRDISKABELSE I FORHOLD TIL: Øge tilfredsheden under besøget Øge loyaliteten til Nordsjælland Øge oplevelsernes ØgØsynlighed Øge oplevelsernes bookbarhed Øge antal af temaruter / oplevelser Skabe vækst i omsætningen Skabe synlighed og bookbarhed Styrke netværk og samarbejde på tværs Styrke deres omdømme Skabe vækst i beskæftigelsen Skabe vækst i omsætningen hos erhvervet Styrke samarbejde på tværs Målene er konkretiseret i afsnittet under de 3 indsatsområder GÆSTERNE TURIST- OG OPLEVELSES BRANCHEN KOMMUNERNE 12

13 Konkurrenter I Danmark Andre attraktioner vælges pga. synlighed, service, kvalitet, tilgængelighed, professionalisme mv. Udenfor Danmark Attraktioner i nabolande vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, priser m.v. Ubevidst fravalg Kongerne Nordsjælland besøges ikke fordi turisterne ikke er klar over oplevelsesmulighederne Utydelig profil Nordsjælland er kendt, men ikke kendt for noget specielt derfor manglende tilvalg I Danmark Andre destinationer vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, eks. vandland, forlystelsespark Udenfor Danmark Nabolande vælges pga. særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, service, priser m.v. Ferie-oplevelser sker som passive aktiviteter eks. biobesøg, computer-spil m.v. Erhvervs-oplevelser sker gennem videokonferencer og telefonmøder 13

14 SWOT analyse STYRKER Internationale kendte produkter/oplevelser Naturen, kulturen og kunsten Hamlets historie Fælles Kongernes Nordsjælland historie Nationalparken Kongernes Nordsjælland Beliggenhed nærheden til København og Helsingborg / Sydsverige Lokale ildsjæle Stærke traditioner og stærke fortællinger Nordsjællands gode omdømme Generel god kvalitet på overnatning SVAGHEDER Ikke et indarbejdet fælles destinations brand Svage traditioner for tværkommunalt samarbejde Dårligt udnyttet sæson kapacitet Synlighed Elektronisk markedsføring Elektronisk informationshåndtering Fælles mål og strategi Tematiseret oplevelsesudvikling Samarbejde på tværs af oplevelsesøkonomien MULIGHEDER Forandringer i verden med fokus på livskvalitet Fokus på Nordsjællands styrker og værdier Ny teknologi er mere effektiv Flere og mindre møder Flere og kortere ferier Fokus på korte rejseafstande Nationalpark Kongernes Nordsjælland EU vækstprojektets økonomi og ressourcer TRUSLER Den økonomiske stagnation/udvikling Virksomhederne er lidt tilbageholdende Bestillingshorisonten bliver kortere Andre destinationer er i hastig udvikling Kursudviklingen Moms og prisniveau Prispres Politisk geografisk fokus frem for tematiseret oplevelsesfokus 14

15 Strategien i hovedtræk Mere for flere VisitNordsjællands strategi bygger på følgende tre, overordnede indsatsområder: Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 MODTAGE APPARAT OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE ØGE ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN SAMMENHÆNGSKRAFTEN GENNEMSLAGSKRAFTEN Opgaven: Det handler om at udvikle destinationens events og oplevelsesprodukter: Flere og nye varer på hylderne Opgaven: Det handler om at styrke værtskabet på hele destinationen og i alle led: Mere og bedre for gæsterne Opgaven: Det handler om at skabe synlig og positiv markedsføring for bookbare oplevelser: Flere og nye gæster i butikken 15

16 16

17 Co-branding eksempler med fokus på oplevelsesindhold: 17

18 Co-branding eksempler med fokus på geografi og oplevelsesindhold: 18

19 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Baggrunden og udfordringen: Nordsjælland har i dag ikke en klar oplevelsesprofil på markedet. Der findes masser af attraktive produkter og oplevelser, men de er ikke samlet i tematiserede, let tilgængelige on- og offline bookbare tilbud i VisitNordsjællands regi. Det kræver derfor som gæst et stort arbejde på egen hånd at sammensætte et oplevelsesprogram, hvor oplevelserne tillige skal bookes enkeltvis. Dette er en god del af forklaringen på, at området i en årrække har udviklet sig langsommere end resten af Danmark. Et væsentligt problem er, at Nordsjællands turismeprodukter udvikles, præsenteres og markedsføres spredt og ustruktureret, fordi der ganske enkelt ikke har været tradition for samarbejde mellem områdets aktører, udbydere og kommuner. Produktudbuddet fremstår derfor spinkelt og nogle steder nedslidt. 19

20 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Opgaven: Det handler om at øge attraktionskraften og udvikle destinationens turismeprodukter: Flere og nye varer på hylderne. Det skal ske gennem udvikling og strukturering af produktpakker, oplevelsesruter, attraktioner, events, konferencer, krydstogtprodukter og ferieprodukter mv. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: Indsats 1 handler om at samle offentlige og private aktører om at udvikle en klar oplevelsesprofil for Nordsjælland. Dette indebærer en bedre strukturering af og tilgængelighed til Nordsjællands oplevelsesprodukt. Der skal med andre ord skabes produktpakker og oplevelsestemaer i form af netværk, oplevelser, produkter og services, der som konkrete oplevelsesruter tydeligt kan markedsføres og sælges til turisterne. En oplevelsesrute er en række udbud inden for et givent tema som fx gastronomi, kunst/kultur, sport/velvære, møder/konferencer, krydstogt og ikke mindst aktiv ferie. Knyttet til de respektive temaer vil der blive udviklet koncepter, som skal være nytænkende i deres indhold og fortællinger. Eksempelvis: Autentiske landsbyer på cykel, Sund gastronomi til fods, Modig brugskunst og velvære osv. 20

21 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Derfor opnår vi følgende: 1) Overblik over aktører i Nordsjælland via aktør- og udbudsanalysen 2) Etablering af tværkommunale og netværksbaserede arbejdsgrupper i forbindelse med de 6 oplevelsestemaer 3) Tværkommunale workshops med leverandører af oplevelsesindhold til temaer, koncepter og pakker 4) Tværkommunal oplevelsesudvikling af fælles koncepter indenfor de 6 temaer 5) Tværkommunale tematiske netværk indenfor de 6 temaer 6) Målgruppe rettede fortællinger / story telling knyttet til koncepterne indenfor de 6 temaer 7) Bookbare tematiserede oplevelsesruter / pakker inden for de 6 temaer 8) Grobund for yderligere innovation og samarbejde mellem destinationens offentlige og private aktører så som kommuner, erhvervsliv, kultur- og vidensinstitutioner 9) Fælles forankring og tværkommunal matchmaking på kick off konferencen 10) Fælles opsamling af erfaringer, udfordringer, processer, cases og resultater på destinationskonferencen, som afslutter projektet 11) Udfærdigelse af en hvidbog / manual over destinationsudvikling som et vigtigt vidensbidrag til turismesektoren nationalt som internationalt 21

22 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands uklare oplevelsesprofil skyldes bl.a., at destinationen har et forholdsvis svagt og spredt modtageapparat med begrænsede ressourcer og uden et overordnet koncept. Modtageapparatet er usammenhængende, utidssvarende og bruger endnu ikke de teknologiske platforme og sociale medier, der er vigtige konkurrence- og serviceparametre for turisme- og oplevelseserhvervet i dag. Disse udfordringer for den digitale del af modtagerapparatet er kombineret med udfordringer for den fysiske del af modtagerapparatet: lav servicekompetence og et begrænset engagement i værtskab på salgsstederne, blandt oplevelsesaktørerne osv. Medvirkende til Nordsjællands uklare oplevelsesprofil er også, at modtageapparatet indtil for nylig er blevet drevet af fire forskellige kommuner med begrænsede ressourcer. Derfor har modtagelsen af besøgende i Nordsjælland gennem mange år været sporadisk og uensartet, og megen af områdets modtageservice har været overladt til overnatningsstederne og hovedvejenes rastepladser. I dag lægger vi stor vægt på information til gæsterne og mindre vægt på at etablere og vedligeholde relationen med gæsterne og dermed muligheden for at øge deres forbrug. Det er helt galt. Der mangler stadig et overordnet og tidssvarende koncept som kombinerer og udvikler både det fysiske og virtuelle værtskab bedre. Det skal denne strategi bane vej for. 22

23 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Opgaven: Det handler om at øge sammenhængskraften og styrke værtskabet på destinationen: Vi skal være mere og bedre for gæsterne. Det skal ske gennem opgradering og udvikling af det nordsjællandske modtageapparat gennem satsninger på fysisk og digitalt værtskab. Ved i endnu højere grad at kunne leve op til gæsternes forventninger kan VisitNordsjælland medvirke til at øge tilstrømningen af både danske og udenlandske gæster og både nye og tilbagevendende gæster. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: I indsats 2 skal der udvikles et tidssvarende og fremtidssikret modtageapparat i Nordsjælland; det være sig fysisk på selve destinationen, på Internettet og på mobiltelefonen. Der er således behov for at udvikle et mere ensartet og integreret modtageapparat, der, allerede før gæsterne besøger Nordsjælland fysisk, kan byde dem velkommen og tage hånd om dem digitalt. Destinationsprojektet imødekommer fremtidens efterspørgsel på værtskab gennem to indsatser: Uddannelse og engagering af turismeerhvervenes frontpersonel i aktivt værtskab Udvikling af et tidssvarende digitalt og teknologisk formidlings- og modtageapparat, der håndterer og servicerer turisten før, under og efter besøget 23

24 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Derfor opnår vi følgende: 1) Et fremtidsorienteret teknologisk koncept for modtageapparatet på destinationen 2) Et fremtidsorienteret værtskabs koncept for modtagerapparatet på destinationen 3) Overblik over strategiske fysiske og digitale nedslagsfelter i Nordsjælland via lokaliseringsanalysen 4) Tværkommunal CRM - database 5) Tværkommunal eventkalender 6) Tværkommunale informationsstandere 7) Tværkommunale mobilapplikationer 8) Tværkommunale booking- og pakketerings værktøj indenfor de 6 temaer 9) Tværkommunal webportal for de 6 temaer 10)Etablering af WI-FI Zonerne 11)Viden om de besøgendes holdninger, forventninger og motiver via turismeundersøgelser 12)Viden om turist- og oplevelsesbranchens behov for kompetenceudvikling via kompetenceundersøgelsen 13)Et værtskabsbaseret kompetence udviklingskoncept med tilhørende markedsførings- og uddannelsesmateriale 24

25 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands turismemarkedsføring fremstod indtil 2010 som forholdsvis ukoordineret og ineffektiv. Det skyldes primært, at turismemarkedsføringen overvejende har været struktureret efter kommunegrænser. Der er behov for en hel del nyudvikling af markedsføringen herunder at tilrettelægge markeds- føringsaktiviteterne efter nye temaer og oplevelsesruter, som dels går på tværs af områdets kommuner og dels tager direkte sigte på de interesser og motiver, som bæres af fremtidens turister. Den strategiske målrettethed skal kombineres med en grundlæggende udvikling af en markedsføringsplatform baseret på de seneste online-teknologier og sociale medier. 25

26 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Opgaven: Vi skal skabe synlighed for Nordsjælland og dermed placere destinationen på både det danske og nordeuropæiske verdenskort. Det handler om at øge gennemslagskraften og skabe sammenhæng i markedsføringen: Flere nye gæster i butikken. Det skal ske gennem udvikling af en fremtidssikret og effektiv markedsføringsplatform for oplevelsesbranchen i Kongernes Nordsjælland. Der er behov for en mere opsøgende, individuel dialog med potentielle og loyale gæster med hensyn til tilbud om relevante, tilgængelige og bookbare oplevelser. Derfor gennemfører vi følgende aktiviteter og indsatser: Aktiviteterne i indsats 3 skal skabe en markedsføringsplatform, som passer til Nordsjællands oplevelsesprodukt og markedsappel, og som samtidig supplerer hovedstadens internationale brand: Copenhagen Open Nordsjælland skal opfattes og opleves som Kongernes Nordsjælland Københavns grønne forhave. Det er her livet leves. Pulsen sættes ned og livskvaliteten op! Markedsføringsplatformen skal integreres i hovedstaden øvrige internationale markedsføring her tænkes primært på Wonderful Copenhagen og VisitDenmarks markedsføringsplatforme. 26

27 Indsats 3: Udvikle markedsføringsplatformen Derfor opnår vi følgende: 1) En fælles tværkommunal markedsføringsstrategi med fokus på digitale medier 2) En fælles Brandbook for destinationen og de 6 temaer. Herunder en præcis beskrivelse af brand positionen for Kongernes Nordsjælland og de 6 temaer. Brand koncepter med kant og skæve kombinationer 3) Tværkommunal, tematiserede kampagnedesign for de 6 temaer 4) Tværkommunal, tematiserede nyhedsbreve 5) Mødemarked aktørerne anvender det fælle, tværkommunale værktøj: My Meeting Planner til at forespørge, booke og invitere til møder og konferencer i Nordsjælland 6) Tværkommunal CRM database* 7) Tværkommunal eventkalender 8) Tværkommunale informationsstandere 9) Tværkommunale mobilapplikationer 10) Tværkommunale booking- og pakketerings værktøj indenfor de 6 temaer 11) Tværkommunal webportal for de 6 temaer 12) Etablering af WI-FI Zonerne** 13) Testkampagner indenfor de 6 temaer 14) Synlighed i forbindelse med presseture i Nordsjælland for internationale journalister 15) Mediemæssig synlighed af de 6 tematiserede koncepter 16) Lokal, regional og national synlighed af destination Kongernes Nordsjællands vækstprojekter * Database med individuelle oplysninger om vores gæster og samarbejdspartnere ** Zoner / områder hvor der er trådløs adgang til Internettet 27

28 VisitNordsjællands strategiske rejse Fra Sammenlagte Fokus på geografi Fastholde turister Turistinformation Spredte initiativer Forventningsskabelse Afventende Off-line baseret kommunikation Synlighed Til: Sammenhængende Fokus på fælles oplevelsestemaer Tiltrække købestærke gæster Det gode værtskab Sammenhængende oplevelsesbranche Forventningsindfrielse Initiativtagende On- og off-line baseret kommunikation Værdiskabelse 28

29 Organisationsudvikling FREMOVER BASIS/DRIFTS ORGANISATION Som også laver mindre projekter PROJEKTorienteret ORGANISATION Som også varetager driften Fokus: Turisme information Formål: Fastholde og tiltrække turister gennem information om eksisterende muligheder Fokus: Destinationsudvikling Formål: Fastholde og tiltrække købestærke gæster gennem nye, fælles initiativer der skaber vækst og omsætning 29

30 Strategi og ressourceanvendelse Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGE APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM RESSOURCE- ANVENDELSE: BASIS/DRIFTS ORGANI- SATION % 75%* 20-25% PROJEKT ORGANI- SATION % 51%** 30% *Personlig information 30 ** Digital information, værtskabsuddannelse, kompetenceudvikling og teknologiske værktøjer

31 Additionelt EU - vækstprojekterne Destinations- og kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland er additionelt til driften + Projekt periode Basis driftsorganisationen VisitNordsjælland Etableret

32 EU vækstprojekternes afgørende bidrag til prioriteringer og målopfyldelse PROJEKTorienteret ORGANISATION Som også varetager driften Gennem udvikling og gennemførelse af en lang række tværkommunale aktiviteter, netværk, oplevelser og services af høj kvalitet, der samler det nordsjællandske oplevelsesprodukt samt kan kommunikeres klart og tydeligt fra en fælles koordineret markedsføringsplatform. Målet er at bringe nye turismeprodukter og oplevelser til hovedstadsregionens primære målgrupper de nære turismemarkeder. Hertil kommer de internationale storbyferie gæsters udflugter fra hovedstaden til Nordsjælland Københavns grønne forhave. 32

33 Strategi og EU vækstprojekternes afgørende bidrag Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGER APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Formålet med vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland er at udvikle og etablere oplevelsesspor, der skal realisere Nordsjællands væsentlige og uforløste potentiale for at skabe vækst i helårsturismen og oplevelsesøkonomien i øvrigt. Dette potentiale skal realiseres ved at udvikle det nordsjællandske område til en egentlig destination. Det vil sige et samlet turistmål for en bred vifte af målgrupper. 33

34 Ledelsessammenhængen VisitNordsjælland (drifts org.) Projektsekretariat EU-vækstprojekterne Repræsentantskabet Bestyrelsen: Formand Peter RH Per Frost H Stanna ØL, Jesper B, Klaus M, Szilvia, Bjarne P Styregruppen: Formand Peter RH (Woco) Annette S (Gribskov) Gitte A (Fredensborg) Erik N (Hillerød) Stella H (Helsingør) Følgegruppen: Søren, Randi, Eva (Helsingør) Annette, (Gribskov) Gitte, Martin (Fredensborg) Sara, (Hillerød) Følgegruppen: Jørgen Selmer, Carsten Larsen, Thomas Thulstrup, Michael Fock, Louise Moos, Jesper Behrensdorff Stanna Øland, Randy Thybo, Tina Jørstian, Henrik Rørbæk, Mai Vedel, Jens Bjerregaard, Erik Als, Henrik Sønksen, Thomas Elong VisitNordsjælland: Dorte (deltid), Tommy, Henrik, Karen, Mette, Sanne (deltid), Gitte, Søren (deltid) og Susanne (sæson) + sommerfugle VisitNordsjælland sekretariatet: Projektdirektør Dorte (deltid), projektleder Birgitte, Søren (deltid) og Christina, kommunikation Camilla, koordinator Henriette, revision (Woco) økonomi Sanne (deltid), analytiker Lasse (Woco) og studenter. 34

35 VisitNordsjællands strategikort de strategiske fokusområder INTERESSENTER VISITNORDSJÆLLAND INTERNT PERSPEKTIV EKSTERNT PERSPEKTIV KOMMUNERNE - SAMFUNDSNYTTE GÆSTERNE SKABE ARBEJDSPLADSER TILTRÆKKE GÆSTER YDELSER OG PRODUKTER MODTAGELSE AF GÆSTEN KOMPETENCER PROJEKT KOMPETENCER PRIMÆRE VÆRDISKABELSE MARKEDSFØRINGS PLATFORM MARKEDSFØRINGS KOMPETENCER SKABE MEROMSÆTNING TURISTERHVERVET STYRKE SAMARBEJDET OPLEVELSES UDVIKLING VÆRTSKABS KOMPETENCER vv 35

36 Budgetteret økonomi per år Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN MODTAGER APPARAT ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN OPLEVELSES- PROFIL MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Økonomi 2011: Basis /driftsorganisationen inklusiv 2,5 mio. i erhvervets medfinansiering EU vækst projekterne kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr. 36

37 Turismens potentiale i Nordsjælland Nedenstående redegørelse for turismens potentiale i Nordsjælland skal ses i lyset af de nationale nøgletal for turismens økonomiske og erhvervsudviklingsmæssige betydning At Nordsjælland har et uforløst potentiale i oplevelsesøkonomien, som kan realiseres med en strategisk og ambitiøs satsning på at udvikle lokalområdernes turisme-og oplevelsesprodukter. At mens Region Hovedstaden som helhed oplevede en vækst i overnatninger på 4,6 % i perioden oplevede de nordsjællandske kommuner isoleret set en vækst på 0,4 % i samme periode. At der kan skabes i omegnen af akkumuleret nye årsværk samt offentlige indtægter i omegnen af akkumuleret 390 mio. kr. i perioden 2009 til 2015 under forudsætning af, at der er uudnyttede regionale arbejdskraftressourcer. At den samfundsøkonomiske meromsætning forbundet med en sådan satsning alene vil betyde en årlig meromsætning på 242 millioner kr. (i 2015). 37

38 Uddrag fra VisitDenmark rapport 2011 Fredensborg 1,6 pct. Hillerød 2,0 pct.

39 Turismens national økonomiske nøgletal 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer sticky jobs, fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. I en lang række udkantskommuner skabes hvert 10. job af turismen mod ca. hvert 20. job i Danmark som helhed. 39

40 Turismens national økonomiske nøgletal Hotelgæster har et gennemsnitligt døgnforbrug på 1050,- kr. Gæster på vandrehjem har et gennemsnitligt døgnforbrug på 750,- kr. Campister har et gennemsnitligt døgnforbrug på 260,- kr. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samle offentligt provenu. Kilder: Wonderful Copenhagen og VisitDenmark samt Danmarks Statistik 40

41 TAK for gode input og kommentarer, nu skal strategien realiseres og vi ser frem til samarbejdet herom Med venlig hilsen VisitNordsjælland 41

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere