Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden september Spørgeskemaet er sendt til s, men af disse nåede 129 s ikke frem, så i alt havde mulighed for at deltage. Af disse svarede 2.135, hvilket giver en svarprocent på 65,8 %. Desuden har 65 personer besvaret en del af spørgeskemaet og de svar er også medtaget i notatet. Dette spørgeskema er også udsendt til efterlønnere og pensionister. Disse grupper har en lavere svarprocent på hhv. 40,5 % og 32,5 %, hvor de erhvervsaktive ligger på ca. 70 %. For undersøgelsens deltagere blev frivilligt socialt arbejde defineret som: Ved frivilligt arbejde forstår vi en indsats, som er ulønnet og som udføres over for andre end familie og venner. Det er en organiseret indsats, hvor den frivillige er i kontakt med andre mennesker enten direkte, i telefonen el. lign. Selve det at være medlem af eller indsamler for organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår mv. regner vi ikke for frivilligt socialt arbejde i denne sammenhæng. Undersøgelsens hovedkonklusioner er: Cirka hvert tredje FOA-medlem har personer på deres arbejdsplads, der udfører frivilligt socialt arbejde. Flest har FOA-medlemmer har frivillige på deres arbejdsplads i hjemmeplejen (38 %) og på plejehjemmene (70 %). Færrest FOA-medlemmer har frivillige på deres arbejdsplads i behandlingspsykiatrien (4 %), i daginstitutioner (6 %) og på rådhuse (9 %). 9 ud af 10 vurderer, at det frivillige sociale arbejde er med til at forbedre hverdagen for modtagerne/de berørte borgere. Ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen vurderer i højere grad, at det frivillige arbejde forbedrer hverdagen for borgerne. 8 ud 10 vurderer, at samarbejdet med de frivillige er godt eller meget godt. Samarbejdet med de frivillige anses bedst af ansatte på plejehjemmene. Her mener 93 % af de ansatte er godt eller meget godt. Cirka 45 % af tillidsrepræsentanterne rapporterer, at der er retningslinier for brugen af frivilligt socialt arbejde på arbejdspladsen. 30 % siger, at sådanne retningslinier ikke findes, mens 25 % ikke ved om der er retningslinier på arbejdspladsen. 1 ud af 5 har selv udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år. Halvdelen af FOAs medlemmer, der selv har udført frivilligt socialt arbejde har haft med børn og unge at gøre. I gennemsnit bruger de medlemmer, der har udført frivilligt socialt arbejde lidt over 7 timer om måneden. Hvis man ikke er i arbejde bruger man 2 timer mere om måneden i gennemsnit (lidt over 9 timer pr. måned). 1

2 Frivillige på arbejdspladser med FOA medlemmer Her ses hvor udbrudt frivilligt socialt arbejde er på arbejdspladser med FOA-medlemmer. I figur 1 ses, at lidt over hver tredje FOA-medlem har personer udefra, der udfører frivilligt socialt arbejde på netop deres arbejdsplads. Figur 1. Er der personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på din arbejdsplads? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 46,5% 35,8% 17,7% Ja Nej Antal svarpersoner: Vægtet for sektorer. Tabel 1. Er der personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på din arbejdsplads? fordelt på arbejdssteder. Uvægtede tal. Ja Nej I alt Hjemmeplejen 38,0 % 37,4 % 24,6 % 358 Plejehjem/plejecenter 69,8 % 19,4 % 10,8 % 556 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 8,5 % 70,2 % 21,3 % 47 Daginstitution/SFO eller lignende 6,2 % 75,7 % 18,1 % 144 Sygehus (somatisk) 26,4 % 57,1 % 16,5 % 231 Behandlingspsykiatrien 3,9 % 82,4 % 13,7 % 51 Socialpsykiatrien 14,8 % 74,1 % 11,1 % 108 Andet, skriv gerne hvad: 21,1 % 56,9 % 22,0 % 246 Jeg er ikke i arbejde for tiden 25,6 % 37,2 % 37,2 % 43 I alt 38,1 % 44,5 % 17,4 % Af tabel 1 og figur 1 ses at der er store forskelle på, hvor der er frivilligt arbejde. Mest er der på plejehjem/plejecentre, mens der også er en del i hjemmeplejen og på de somatiske afdelinger på sygehusene. Når der er hele 25,6 % af dem der ikke er i arbejde, som også oplever frivillige på arbejdspladsen skyldes det, at de svarer for deres seneste arbejdsplads. Af figur 1.1 nedenunder ses, at der er geografisk forskel på, hvor mange FOA-medlemmer, der har personer udefra, der laver frivilligt socialt arbejde på deres arbejdsplads. Det er tilsyneladende i højere grad et provinsfænomen; Region Hovedstaden har en signifikant lavere grad af frivilligt socialt arbejde på FOA-medlemmers arbejdsplads. Region Sjælland ligger umiddelbart også lavt, men forskellen er kun signifikant i forhold til Region Hovedstaden. 2

3 Figur 1.1. Er der personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på din arbejdsplads? fordelt på regioner. 70% 60% 60,3% 50% 40% 41,5% 39,7% 43,8% 43,7% 40,9% 39,0% 35,1% 48,5% Ja 30% 20% 18,9% 15,3% 17,4% 18,8% 20,9% 16,4% Nej 10% 0% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Antal svarpersoner i alt: Tallene er vægtede for sektorer. Figur 2. Vurderer du, at det frivillige arbejde på din arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, børnene, de unge, patienterne mv.)? ,2% ,6% 2 1 Ja, i høj grad 7,1% Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad 0,9% 2,2% Nej, slet ikke Antal svarpersoner: 609. Kun dem, der har svaret bekræftende på, at der foregår frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Vægtede for sektorer. Jf. figur 2 angiver 89,8 % af svarpersonerne, at det frivillige arbejde på deres arbejdsplads i nogen eller i høj grad forbedrer hverdagen for borgerne. Under 1 % svarer slet ikke. I figur 2.1. ses fordelingen af svar på forskellige arbejdsområder. På plejehjemmene og i hjemmeplejen vurderer de ansatte i højere grad, at det frivillige sociale arbejde forbedrer hverdagen for borgerne end på sygehusene og i socialpsykiatrien. Cirka 2 ud af 3 svarer, at det frivillige sociale arbejde i høj grad forbedrer hverdagen for borgerne i førstnævnte gruppe, mens tallet er cirka 4 ud af 10 blandt sidstnævnte. 3

4 Figur 2.1. Vurderer du, at det frivillige arbejde på din arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, børnene, de unge, patienterne mv.)? fordelt på udvalgte arbejdsområder ,1% 63,7% 66,7% 62,3% ,8% 38,3% 37,5% 38,3% 28,2% 27,6% 24,4% 18,3% 17,6% 12,5% 11,8% 5,2% 5,4% 7,1% 5,0% 6,2% 2,2% 1,0% 1,6% 2,0% 2,0% 2,1% 0,9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke Antal respondenter: 674. Tallene er uvægtede. Kun de største arbejdsområder fremgår af figuren, da der var for få respondenter i de andre grupper. I figur 3 nedenunder ses, at 79,8 % af svarpersonerne angiver, at samarbejdet med de personer, der udfører frivilligt arbejde er godt eller meget godt. Kun omkring 1 % angiver, at de synes, at samarbejdet er dårligt eller meget dårligt. I figur 4 er TR er med frivillige på deres arbejdsplads blevet spurgt om der eksisterer retninglinier for og om brug af frivillige. Cirka 44 % angiver ja, 30 % angiver nej, mens cirka 26 % ikke ved om det er tilfældet. Figur 3. Hvordan synes du, at samarbejdet mellem dig og dine kolleger og de frivillige på din arbejdsplads fungerer? 5 45,0% 43,5% 4 35,0% 36,3% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 11,9% Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt 0,7% 0,4% 7,1% Dårligt Meget dårligt Antal respondenter: 608. Kun dem, der har svaret bekræftende på, at der foregår frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Vægtede for sektorer. 4

5 Figur 3.1. Hvordan synes du, at samarbejdet mellem dig og dine kolleger og de frivillige på din arbejdsplads fungerer? fordelt på udvalgte arbejdsområder ,7% 44,7% 41,8% 38,3% 37,5% 41,2% 41,2% 43,5% 36,4% Meget godt Godt ,0% 25,0% 22,2% 18,3% 16,3% 16,7% 13,3% 8,8% 3,6% 0,7% 0,7% 0,8% 1,7% 0,3% 25,0% 15,7% 11,9% 6,2% 6,2% 7,0% 2,0% 0,7% 0,4% Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Antal respondenter: 673. Tallene er uvægtede. Kun de største arbejdsområder fremgår af figuren, da der var for få respondenter i de andre grupper. I figur 3.1. ovenover ses vurderingen af samarbejdet med de frivillige fordelt på arbejdsområder. Her skiller især plejehjemmene sig ud. De vurderer i højere grad samarbejdet som værende meget godt cirka 4 ud af 10 på plejehjemmene mod cirka 1 ud af 4 i hjemmeplejen, på sygehusene og i socialpsykiatrien. Figur 4. Er der en aftale/retningslinjer på din arbejdsplads om brug af de frivillige? 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 44,4% 3 25,6% Ja Nej Antal respondenter: 70. Vægtet for sektorer. Kun TR er med personer, der udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads er blevet stillet dette spørgsmål 5

6 FOA medlemmer som frivillige i socialt arbejde Figur 5 nedenunder viser, at næsten hver femte FOA-medlem har udført én eller anden form for frivilligt socialt arbejde indenfor de sidste år. Figur 5. Har du udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år? ,2% ,4% 2,4% Ja Nej /husker ikke Antal respondenter: Vægtet for sektorer. Figur 5.1. Har du udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år? fordelt på regioner ,5% 74,0% 75,3% 82,8% 82,7% ,4% 23,5% 21,2% 16,2% 14,9% Ja Nej /husker ikke 1 3,1% 2,5% 3,5% 0,9% 2,3% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Antal respondenter: Vægtet for sektorer. I figur 5.1. ses hvor stor en andel FOA-medlemmer, der selv har udført frivilligt socialt arbejde fordelt på region. Her ligger andelen, der udfører frivilligt socialt arbejde i region 6

7 Sjælland signifikant under andelen i region Midtjylland og region Syddanmark. Der er ikke andre statistisk signifikante forskelle at spore i svarene. I figur 6 nedenunder kan ses, hvem der har været de primære målgrupper for det frivillige sociale arbejde, som FOAs medlemmer har udført. Mest frivilligt arbejde har været med børn, unge og familier. Hver anden af de frivillige arbejdere har haft med denne gruppe at gøre. Næsten hver tredje har haft med ældre at gøre, f.eks. gennem besøgstjenester og lignede. Figur 6. Hvem har du udført frivilligt socialt arbejde for inden for det seneste år? ,1% ,8% 2 12,6% 17,2% 1 5,5% 6,7% Børn, unge og familier Ældre (besøgstjenester og lign.) Patientforeninger, syge eller handicappede Misbrugere, hjemløse og andre udsatte grupper Indvandrere eller flygtninge Andre Antal respondenter: 423. Tallene er vægtede for sektorer. Respondenterne kunne angive flere i grupper. I gennemsnit angav respondenterne 1,2 gruppe. Figur 7. Har du udført frivilligt socialt arbejde inden for den seneste måned? 6 53,3% 5 45,9% ,9% Ja Nej / husker ikke Antal respondenter: 422. Tallene er vægtede for sektorer. Bemærk, at tallene blot dækker over de svarpersoner, der har sagt ja til at de har udført frivilligt arbejde indenfor det seneste år 7

8 Figur 7 viser, at cirka 53 % af svarpersonerne, der har udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år, har udført arbejdet indenfor den seneste måned. Figur 8 viser hvor meget tid de respondenter, der har sagt ja til at de har udført frivilligt socialt arbejde, rent faktisk bruger om måneden. Måske ikke overraskende bruger medlemmer, der ikke er i arbejde i gennemsnit mest tid på frivilligt socialt arbejde. De bruger i snit 9,3 timer om måneden. Gennemsnittet for alle arbejdsområder er cirka 7,3 timer om måneden. Figur 8. Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på dit frivillige sociale arbejde om måneden? (ca. timer om måneden) 12,00 10,00 9,33 9,30 Timer pr. måned 8,00 6,00 4,00 5,90 6,46 6,11 7,88 4,96 7,73 7,75 7,47 7,29 2,00 0,00 Arbejdsområde 8

9 Undersøgelsens metode Repræsentativiteten er i undersøgelsen er flere steder ikke særlig god, men er som i de fleste andre MedlemsPuls undersøgelser. Der er for mange fra Social- og Sundhedssektoren og for få fra især Pædagogisk Sektor. Der er for få under 40 år og for mange 45 og 59. Der er også væsentlig flere tillidsrepræsentanter end i FOA generelt. Det ses også, at der er flere erhvervsaktive end andre medlemstyper, men det er ikke rigtig et problem, da det oftest er den gruppe, som er interessant. For at rette op på den manglende repræsentativitet er der igennem undersøgelsen brugt vægtede data for sektorer, således at de underrepræsenterede sektorer vægter højere for at give et mere præcist billede af hvordan det ser ud i FOA. Opdelinger i sektorer eller arbejdsplads er ikke vægtede. Tabel 2. Repræsentativitet i undersøgelsen Undersøgelsen FOA Forskel Sektor: Kost- og servicesektoren 5,9 % 8,3 % -2,4 % Pædagogisk sektor 20,4 % 26,9 % -6,5 % Social- og sundhedssektoren 68,5 % 56,9 % 11,6 % Teknik- og servicesektoren 4,6 % 5,5 % -0,9 % Uden sektor 0,6 % 2,4 % -1,8 % Køn: Kvinder 90,0 % 88,0 % 2,0 % Mænd 10,0 % 12,0 % -2,0 % Alder: ,0 % 0,9 % -0,9 % ,5 % 3,8 % -3,3 % ,7 % 4,9 % -3,2 % ,9 % 7,3 % -3,4 % ,5 % 9,1 % -2,6 % ,2 % 11,5 % -0,3 % ,2 % 13,6 % 3,6 % ,7 % 15,2 % 9,5 % ,3 % 14,3 % 8,0 % Over 60 12,0 % 19,6 % -7,6 % Medlemstype: Elev 1,0 % 2,9 % -1,9 % Erhvervsaktiv 91,9 % 80,1 % 11,8 % Efterløn 3,5 % 5,6 % -2,1 % Pensionister 3,6 % 11,2 % -7,6 % Tillidshverv: Sikkerhedsrepræsentant 6,8 % 2,4 % 4,4 % Tillidsrepræsentant 10,5 % 2,5 % 8,0 % Tillids- og Kan ikke sikkerhedsrepræsentant 1,4 % beregnes 1,4 % Ej tillidsvalgt 81,2 % 93,6 % -12,4 % 9

10 Bilag 1. Frivilligt socialt arbejde fordelt på regioner I dette bilag præsenteres svarene om frivilligt socialt arbejde fordelt på regioner. Det skal slås fast, at der ikke er en signifikant forskel på svarfordelingen i forhold til regionerne på spørgsmålene angivet i dette bilag. Den eneste regionale forskel, der lod sig vise rent statistisk, var på spørgsmålet om svarpersonerne havde folk udefra på deres arbejdsplads, der udførte frivilligt socialt arbejde. Her sås det, at Region Hovedstaden havde signifikant færre, der udførte frivilligt socialt arbejde på FOA-arbejdspladser, jf. figur 1.1 på side 3. Figur B.1. Vurderer du, at det frivillige arbejde på din arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, børnene, de unge, patienterne mv.)? x Region: ,8% 25,0% 72,7% 21,9% 59,0% 55,0% 32,0% 26,8% 15,0% 5,6% 5,5% 4,8% 5,8% 2,7% 3,2% 0,9% 0,5% 0,5% 53,0% 34,0% 8,8% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Antal svarpersoner: 598. Tallene er vægtede for sektorer. 3,2% 1,1% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke Figur B.2. Hvordan synes du, at samarbejdet mellem dig og dine kolleger og de frivillige på din arbejdsplads fungerer? x Region: 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 45,9% 45,8% 44,0% 43,6% 4 40,7% 36,6% 36,8% 32,0% 25,5% 20,2% 13,4% 12,5% 11,8% 9,8% 9,6% 7,8% 6,1% 6,5% 5,2% 2,1% 2,1% 0,5% 1,0% 0,5% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Antal svarpersoner: 597. Tallene er vægtede for sektorer 10

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering

FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering August 2009 FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering INDHOLD 0. DET SIGER FOAS MEDLEMMER OM DOKUMENTATION, REGISTRERING OG AFBUREAUKRATISERING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om sygefravær FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Resume... 3 1. Indledning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Sammenligninger med andre undersøgelser... 5

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

HVORDAN FAGPROFESSIONELLE PÅVIRKES AF NEDSKÆRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

HVORDAN FAGPROFESSIONELLE PÅVIRKES AF NEDSKÆRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN? HVORDAN FAGPROFESSIONELLE PÅVIRKES AF NEDSKÆRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN? CAND. PSYCH. DORTE SCHIØNNING ANDERSEN KONSULENT I DSR FTF REGION NORDJYLLAND TEMADAG Bedre arbejdsmiljø når forandringens vinde blæser

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere