Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet"

Transkript

1 ZIN LICENSAFTALE Denne licensaftale ( Aftalen ) indgås imellem Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og dig ( Instruktøren ) og træder i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network ( ZIN ) ( Ikrafttrædelsesdato for ny instruktør ) eller d. 1/1/2014, hvis Instruktøren var medlem af ZIN forud for denne dato. Zumba og Instruktøren benævnes hver for sig som Parten og samlet som Parterne. Zumba ejer Zumbas immaterielle rettigheder (som er defineret nedenfor) og anvender rettighederne til Zumba i forbindelse med uddannelsesmæssige tjenester inden for danse- og fitness- området ( Tjenesterne ). Instruktøren har fuldført den et officielt Zumba - instruktørkursus og ønsker at blive medlem af ZIN og gøre brug af Zumba varemærkerne. Medlemskab af ZIN er kun muligt for enkeltpersoner. Virksomheder, organisationer, selskaber eller andre enheder, herunder motionscentre, kan ikke blive medlem af ZIN. Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet aftaler Parterne følgende: 1. Definitioner. I forbindelse med Aftalen har følgende udtryk følgende betydninger: 1.1. Indledende kontraktperiode og kontraktperiode. Den Indledende kontraktperiode er en periode, der angives af Zumba, og begynder på Ikrafttrædelsesdatoen for ny Instruktør. Den Indledende kontraktperiode angives på zumba.com. Efter udløb af den Indledende kontraktperiode fornys Aftalen automatisk i på hinanden følgende perioder på én måned i ubestemt tid, medmindre Zumba opsiger Aftalen, eller Instruktøren annullerer sit medlemskab i henhold til Zumbas annulleringspolitik ( Kontraktperiode ) Zumbas varemærker. Betyder bestemte ordvaremærker og/eller servicevaremærker, der ejes af Zumba, herunder Zumba, Zumba Fitness, Join the Party, Feel The Music, Party in Pink samt bestemte varemærkelogoer. Disse logoer vedlægges som bilag A Zumbas specialvaremærker. Betyder bestemte varemærker og/eller servicevaremærker med specialord, der ejes af Zumba, herunder Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Kids, Zumba Kids, Jr., Zumba Gold- Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit samt bestemte specialvaremærkelogoer. Disse logoer vedlægges som bilag B Varemærker. Betyder Zumbas Varemærker og Zumbas Specialvaremærker Zumbas ophavsret. Betyder bestemte originale litterære, dramatiske, musikalske, kunstneriske og andre værker som er defineret af den amerikanske lov om ophavsret og Bern- konventionen, der anvendes i forbindelse med Varemærkerne. Zumbas ophavsret er gyldig, bindende og i fuld kraft og effekt Zumbas immaterielle rettigheder. Betyder Varemærkerne og Zumbas ophavsret ZIN varemærker. Betyder bestemte ord og logovaremærker og/eller servicevaremærker, herunder ZIN og/eller dele af ZIN eller Zumba Instructor Network Zumbas nærtstående parter. Betyder Zumbas søsterselskaber, datterselskaber, nærtstående selskaber, medarbejdere, direktører, repræsentanter, agenter, forhandlere og leverandører. 2. Tildeling af licens. På de anførte betingelser tildeler Zumba Instruktøren en begrænset, ikke- eksklusiv, personlig og tilbagekaldelig licens, uden garanti, (i) til at anvende Zumbas Varemærker til at markedsføre og undervise Instruktørens Zumba- klasser og godkendte arrangementer samt til at anvende ZIN varemærkerne udelukkende til at identificere Instruktøren som værende medlem af ZIN ( Licens ), og (ii) efter afslutning af specialtræning at anvende Zumbas Specialvaremærker, der er tilknyttet dette ( Licens til specialvaremærker ) (f.eks. kan Instruktøren, efter afsluttet Zumba Gold - kursus, anvende Zumba Gold - varemærkerne til at markedsføre og undervise Zumba Gold - klasser) Anvendelsesområde. Licensen og Licensen til specialvaremærkerne gælder ikke i lande, hvor USA har handelsrestriktioner, eller hvor udøvelsen af rettigheder i henhold til Aftalen overtræder landets love, ZIN medlems- og licensaftale 1

2 bestemmelser eller bekendtgørelser. Yderligere oplysninger findes på zumba.com Tilhørsforhold. Brug af Zumbas immaterielle rettigheder skal foregå i henhold til Aftalen og indebærer ikke tilhørsforhold til nogen tredjepart, herunder et underforstået tilhørsforhold til noget varemærke, nogen organisation eller virksomhed og/eller nogen person, der ikke er tildelt licens under Aftalen. Hvis Instruktøren ønsker at anvende en tredjeparts navn, logo eller varemærker i forbindelse med Zumbas immaterielle rettigheder, skal Instruktøren forudgående indhente Zumbas godkendelse. Uanset ovenstående har Instruktøren ret til at bruge virksomhedsnavnet, handelsbetegnelsen og/eller varemærket på et motionscenter eller - anlæg, hvor en Zumba- klasse eller et godkendt arrangement afholdes, så længe en sådan anvendelse er underlagt Varemærkerne, og at motionscenteret eller anlægget har givet tilladelse hertil Forklejnelse. Instruktøren må ikke give udtryk for usmagelige holdninger eller komme med kommentarer og/eller udarbejde materialer eller indhold, som Zumba efter eget skøn mener udvander, forklejner eller er skadelig for Zumbas immaterielle rettigheder, Zumbas varemærke eller den goodwill, der er forbundet hermed. Instruktøren accepterer omgående at efterkomme instrukser fra Zumba, herunder fjernelse, sletning eller tilbagekaldelse af sådanne bemærkninger, dette indhold eller disse materialer Ejendomsret til Zumbas immaterielle rettigheder. Zumba ejer alle rettigheder til og interesser i Zumbas immaterielle rettigheder, og Instruktøren har ikke ret til at foretage nogen handling, der strider imod Zumbas ejendomsret hertil. Instruktørens brug af Zumbas immaterielle rettigheder tilfalder og anvendes udelukkende på vegne af Zumba. I den forbindelse ejer Zumba alle rettigheder til liveoptræden i og til eventuelle Zumba- klasser eller - arrangementer, der undervises af Instruktøren, herunder eventuelle ophavsrettigheder i filmoptagelser, lydoptagelser, streaming, uploading eller reproduktion af sådanne klasser eller arrangementer. Intet i Aftalen giver Instruktøren nogen rettighed eller interesse i Zumbas immaterielle rettigheder andet end retten til at anvende Zumbas immaterielle rettigheder som anført heri. Instruktøren har ikke ret til at bestride Zumbas ejerskab af immaterielle rettigheder, gyldigheden eller håndhævelsen af Zumbas immaterielle rettigheder, eller gyldigheden af Aftalen. Instruktøren må ikke registrere eller forsøge at registrere et varemærke, servicevaremærke, logo, ophavsret, handelsbetegnelse eller virksomhedsnavn, der omfatter ordet Zumba eller Varemærkerne, eller nogen udledning heraf, og Instruktøren må ikke være nogen tredjepart behjælpelig med dette. 3. Abonnementsgebyr. Instruktøren betaler et abonnementsgebyr til Zumba på et beløb, der fastsættes af Zumba ( Abonnementsgebyret ) hver måned i den Indledende kontraktperiode og i kontraktperioden. Zumba forbeholder sig ret til at ændre Abonnementsgebyret efter eget skøn. Zumba forbeholder sig ret til at etablere, revidere eller ændre sine fakturerings metoder og gebyrer, herunder inkasseringsmetoder, betalingsmetoder og gebyrer for indhold eller tjenester på Zumbas websted(er). Instruktøren accepterer, at meddelelser om sådanne ændringer offentliggøres på zumba.com. Instruktørens mangel på rettidig betaling under Aftalen anses for at være en væsentlig misligholdelse og giver Zumba ret til at opsige Aftalen Tredjepartsbetalinger. Zumba accepterer betaling af Abonnementsgebyret fra tredjepart (f.eks. motionscentre). Det er Instruktørens ansvar at sikre, at Abonnementsgebyret betales rettidigt, uanset om det betales af Instruktøren eller af tredjepart. En tredjepart, der betaler Abonnementsgebyret, har til enhver tid ret til at kontakte Zumba for at annullere betalingen af heraf. I tilfælde af at tredjeparten annullerer betalingen, er det Instruktørens ansvar at sikre, at alle aktuelle og fremtidige Abonnementsgebyrer betales rettidigt. Zumba vil gøre et rimeligt forsøg på at informere Instruktøren om en tredjeparts annullering af betaling. Zumba er ikke ansvarlig for tab eller skade, herunder opsigelse af Aftalen, som Instruktøren har lidt som følge af manglende betaling af Abonnementsgebyret Tredjeparts brug af ZIN- materialer. Aftalen eksisterer Parterne imellem, uanset om Abonnementsgebyret betales af Instruktøren eller af tredjepart. Alle ZIN- materialer, der udleveres til Instruktøren, ejes af Zumba og Instruktøren. Anden brug eller udlevering af sådanne materialer er forbudt, herunder brug af sådanne materialer af en part, der betaler Instruktørens Abonnementsgebyr. Uanset ovenstående, er motionscentre og andre anlæg, hvor Instruktørens Zumba- klasser eller godkendte arrangementer afholdes, berettiget til at bruge markedsføringsmaterialer, der stilles til rådighed for sådanne parter af Zumba Immaterielle rettigheder, der ejes af tredjepart. Instruktøren må ikke inkludere tredjeparts immaterielle ZIN medlems- og licensaftale 2

3 rettigheder i materialer, der markedsfører Instruktørens Zumba- klasser eller godkendte arrangementer uden Zumbas forudgående godkendelse. Imidlertid er brugen af navnet på et motionscenter eller anlæg, hvor Zumba- klasser eller godkendte arrangementer afholdes, tilladt, hvis de underlægges Varemærkerne, og anvendelsen er tilladt af motionscenteret eller anlægget. 4. Korrekt brug af Varemærkerne. Instruktøren må (i) kun anvende Varemærkerne i den udformning, der vises i bilag A og B, herunder overholdelse af farver, skrifttyper, stilisering, proportionalitet og andre elementer i Varemærkerne, (ii) overholdelse af Zumbas retningslinjer for anvendelse af Varemærkerne, (iii) anvendelse af det tilknyttede varemærkesymbol ( eller ) hver gang et Varemærke anvendes, (iv) overholdelse af alle instruktioner, anmodninger og/eller krav fra Zumba vedrørende Instruktørens brug af Zumbas immaterielle rettigheder, og (v) skal bestræbe sig på at bruge aktuelle versioner af Varemærkerne, som stilles til rådighed af Zumba Under licens- formuleringer. Instruktøren skal anvende følgende bruges under licens - formuleringer på alle trykte og elektroniske materialer, som bærer Varemærkerne: Zumba, [indsæt andre Varemærker, f.eks., Zumba Gold ] og Zumba Fitness- logoerne er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der bruges under licens Kvalitetsstandarder. Arten og kvaliteten af Instruktørens markedsføring og tjenester, der anvender Varemærkerne, skal overholde Zumbas standarder (i) i Instruktørens træningskurser og manualer, (ii) på zumba.com, (iii) i Zumbas retningslinjer for brug af Varemærket, og (iv) i Aftalen. Instruktøren skal samarbejde med Zumba for at muliggøre Zumbas kontrol over arten og kvaliteten af Instruktørens markedsføring og tjenester, for at muliggøre observation af Instruktørens Zumba- klasser eller godkendte arrangementer, for hurtigt at efterkomme alle Zumbas instrukser og for at bevise over for Zumba, at Instruktøren overholder Aftalen Overholdelse af lovgivning. Instruktøren skal overholde alle gældende love, regler og bekendtgørelser i landet, staten og lokaliteten, hvori Instruktøren underviser Zumba- klasser og godkendte arrangementer og indhente alle relevante myndighedsgodkendelser for markedsføring, reklame eller levering af Instruktørens tjenester, herunder eventuelle krav til undervisning af børn Reklamemateriale. Instruktøren er berettiget til at anvende Varemærkerne på brochurer, plakater, e- mails og andre trykte materialer, hvis formål udelukkende er at markedsføre Instruktørens Zumba- klasser eller godkendte arrangementer. Sådanne materialer skal indeholde bruges under licens - formuleringerne E- mail- adresser. Instruktøren er berettiget til at bruge Zumba eller et eller flere af Zumbas Specialvaremærker, som Instruktøren har licens til, som del af Instruktørens e- mail- adresse, så længe Instruktøren udelukkende anvender adressen til markedsføring af dennes Zumba- klasser og godkendte, Zumba- relaterede aktiviteter Domænenavne. Instruktøren er berettiget til at bruge Zumba eller et eller flere af Zumbas Specialvaremærker, som Instruktøren har licens til, som del af Instruktørens domænenavn til et websted, der udelukkende markedsfører Instruktørens Zumba- klasser, godkendte arrangementer og tilknyttet, men underordnet, salg af Zumba- beklædning og andet tilbehør (f.eks., zumbagoldbyjennifer.com er acceptabelt til en Instruktør, hvis navn er Jennifer og som har licens til at undervise Zumba Gold - klasser, og hvis websted udelukkende markedsfører hendes Zumba- klasser, godkendte arrangementer og Zumba- relaterede aktiviteter). Instruktøren må ikke registrere et domænenavn, der indeholder de andre Varemærker. Registrering og/eller brug af et domænenavn skal overholde betingelserne i Aftalen, herunder følgende: (a) Konkurrerende tjenester/varer. Instruktøren må ikke sælge, udbyde til salg, annoncere eller reklamere for nogen tjenester eller varer undtagen Instruktørens Zumba- klasser, godkendte arrangementer og autoriserede Zumba- relaterede varer og - aktiviteter under et domænenavn, der indeholder Zumba- varemærket. (b) Overførsel af domænenavn. I tilfælde af at Zumba beslutter, at Zumba har behov for eller ønsker at eje et domænenavn, der er registreret eller drevet af Instruktøren, der indeholder Varemærkerne, skal Instruktøren på Zumbas anmodning straks overføre et sådant domænenavn til Zumba. Zumba ZIN medlems- og licensaftale 3

4 refunderer muligvis Instruktørens rimelige og dokumenterede omkostninger, som Instruktøren har betalt for at registrere domænet. Zumba refunderer ikke Instruktøren for omkostninger, der er tilknyttet Instruktørens websted, udarbejdelse af markedsføringsmaterialer eller andre omkostninger, som Instruktøren måtte have pådraget sig i forbindelse med domænenavnet. (c) Identifikation af ZIN- medlem. Instruktøren skal være identificeret i Whois- registeret som ejeren af det domænenavn, som anvendes af Instruktøren, og som indeholder Varemærkerne. Instruktøren skal inkludere sit instruktørnummer eller sit profillink i registreringsoplysningerne for domænenavnet. Instruktøren må ikke bruge en tjeneste, der beskytter navnet på ejeren, i forbindelse med registreringen af et domænenavn. (d) Domæner, der indeholder et landenavn. En Instruktør, der ønsker at registrere eller bruge et domænenavn, der indeholder Zumba samt navnet på et land (f.eks. zumbaaustralia.com eller zumba- brazil.co.br), skal indhente Zumbas godkendelse, før en sådan registrering finder sted Brug på internettet. Instruktøren er berettiget til at anvende Varemærkerne på et websted, herunder blogs og sociale medier, hvor Instruktøren anvender Varemærkerne til at markedsføre Instruktørens Zumba- klasser og godkendte arrangementer i henhold til Aftalen og i henhold til følgende retningslinjer: (a) Varemærker. Instruktøren skal inkludere bruges under licens - formuleringen på startsiden på Instruktørens websted, som skal nævne alle de Varemærker, der anvendes på webstedet. (b) Link til Zumba.com. Instruktøren skal inkludere et fremstående hyperlink til zumba.com på sit websted. (c) Musik. Instruktøren er berettiget til at anvende Zumbas originale kompositioner og andre originale numre, der udgives fremover som baggrundsmusik på Instruktørens websted. Instruktøren må ikke anvende anden musik på sit websted, medmindre denne har indhentet den pågældende licens. (d) Ejendomsret. Instruktøren skal identificere sig som ejeren af Instruktørens websted ved at anføre sit juridiske navn på startsiden. Derudover skal Instruktøren anføre følgende link til sin ZIN- profil på startsiden: Dette websted ejes og drives af [indsæt navn], som er et licenseret medlem af ZIN. Se min ZIN- profil på: [indsæt link]. (e) AdWords/Søgeord. Instruktøren er ikke berettiget til at anvende Varemærkerne som AdWords, betalt søgning, søgeord eller andet til søgemaskineoptimering og/eller til oprettelse af sponsorerede links. (f) Overskrifter på sociale medier. Instruktøren er forpligtet til at inkludere sit navn i sidetitlen på sociale mediesider, der omfatter Varemærkerne. I tilfælde af gruppesider skal alle Instruktører være medlemmer af ZIN og skal identificeres på siden. Dette afsnit gælder for sociale mediesider, som oprettes og/eller bruges til arrangementer. En Instruktørs Facebook- side, der er oprettet på eller før d. 15. december 2011, er undtaget fra reglerne i dette afsnit. En sådan undtagelse kræver, at Instruktørens juridiske navn vises i Om mig - sektionen, som den vises på zumba.com, samt endvidere at et link til Instruktørens profil vises. Denne undtagelse påvirker ikke andre bestemmelser i Aftalen Radio-, tv- og nyhedsdækning. Instruktøren er ikke berettiget til at anvende Varemærkerne på radio eller tv uden Zumbas forudgående godkendelse. Instruktøren er berettiget til at markedsføre dennes Zumba- klasser eller godkendte arrangementer ved live nyhedsdækning eller nyheder på tryk eller igennem traditionelle nyhedsorganisationer eller forlag. I tilfælde af sådan markedsføring skal Instruktøren informere nyhedsorganisationen eller forlaget om Zumbas retningslinjer for brug af Varemærkerne. Med hensyn til live nyhedsdækning må en sådan dækning ikke inkludere mere end ti minutter af en Zumba- klasse, et godkendt arrangement eller Zumba- øvelser uden Zumbas forudgående godkendelse. Hvis Instruktøren kender til nyhedsdækningen, skal han/hun meddele Zumba dette ved at sende en e- mail til Hvis Instruktøren ikke forudgående kender til dækningen, skal denne straks efter dækningen meddele Zumba og, ZIN medlems- og licensaftale 4

5 hvor dette er muligt, fremsende en kopi af artiklen eller optagelserne Salg af originale Zumba- produkter. Instruktøren er berettiget til at anvende Varemærkerne i forbindelse med salg af originale Zumba- produkter, der er købt hos Zumba eller hos en autoriseret distributør, så længe et sådant salg er underlagt Instruktørens Zumba- klasser eller godkendte arrangementer. Instruktøren er berettiget til at sælge originale Zumba- produkter på online forummer på betingelse af, at Instruktøren identificerer sig på sådanne forummer. Medmindre andet er fastsat i en særskilt aftale, er Instruktøren ikke berettiget til at sælge Zumba- produkter uden for det land, hvor produkterne er købt (f.eks. produkter, der er købt i USA, skal sælges i USA og ikke uden for USA) Tjenester til velgørende formål/andre arrangementer. Instruktøren er berettiget til at afholde Zumba- klasser eller arrangementer i forbindelse med aktiviteter for velgørende organisationer eller til andre velgørende formål med Zumbas forudgående godkendelse. Sådanne arrangementer kan identificeres under navnet Zumba - fundraisingarrangement, Zumbathon - velgørenhedsarrangement, Zumbathon - arrangement, mv. Varemærket Zumbathon anses for at være et Varemærke i denne begrænsede forbindelse til velgørende formål, så længe Instruktøren har indhentet Zumbas godkendelse. Aktiviteter, der anvender varemærket Zumbathon, skal afholdes i henhold til gældende lovgivning. Instruktøren er ansvarlig for håndteringen af og korrekt udbetaling af alle midler, der blev indsamlet ved arrangementet. Zumba forbeholder sig ret til at forbyde Instruktøren at anvende varemærket Zumbathon og/eller de andre Varemærker i forbindelse med velgørenhedsaktiviteter, som Zumba beslutter efter eget skøn, er i strid med Aftalen eller ikke stemmer overens med Zumbas forretningsmål og - interesser. Det er Instruktøren forbudt at anvende Zumbas varemærke Fitness- Concert i forbindelse med ethvert arrangement, uanset om det er velgørende eller ej. Instruktøren skal indsende en anmodning via zumba.com for at indhente tilladelse til at afholde et velgørende arrangement eller andet arrangement, der anvender Varemærkerne, herunder varemærket Zumbathon Messer/Uddannelse. Instruktøren er berettiget til at afholde Zumba- undervisning ved messer og i klasser, der giver studiepoint med Zumbas forudgående godkendelse. En anmodning om godkendelse skal indsendes fjorten dage i forvejen gennem zumba.com. Når Instruktøren deltager i eller afholder sådanne messer eller hold, skal dennes navn angives på reklamematerialerne. Instruktøren må ikke deltage i hold, der bruger Varemærkerne, hvis andre undervisere ikke er medlemmer af ZIN. 5. Begrænset brug af varemærkerne og Zumbas immaterielle rettigheder. Zumba anvender muligvis, eller tillader andre under licens at anvende, Zumbas immaterielle rettigheder i forbindelse med bestemte varer og tjenester. Instruktøren er ikke berettiget til at bruge Zumbas immaterielle rettigheder med henblik på at reklamere for nogen workshop, træning, undervisning, koreografi eller anden aktivitet bortset fra Instruktørens egne Zumba- klasser eller godkendte arrangementer. Instruktøren er ikke berettiget til at anvende Zumbas immaterielle rettigheder til at identificere et motionscenter, et motionsanlæg, en virksomhed eller en handelsbetegnelse eller noget andet anlæg, undtagen som tilladt heri, uden Zumbas forudgående godkendelse. Zumba forbeholder sig ret til at fjerne indhold på internettet og/eller som bruges af Instruktøren, der overtræder Zumbas immaterielle rettigheder Varemærkerne må ikke ændres. Instruktøren er berettiget til at anvende Varemærkerne i henhold til betingelserne i Aftalen og skal afholde sig fra at ændre Varemærkerne (f.eks. Instruktøren må ikke (i) henvise til en klasse som f.eks. Zumba Core, Zumba Glutes eller Zumba Warrior eller (ii) ændre Varemærkernes stavemåde ved f.eks. at anvende udtryk som Zumbarific eller Zumba- mania ) Varemærkerne må aldrig bruges i virksomhedsnavne eller handelsbetegnelser. Instruktøren er ikke berettiget til at bruge Varemærkerne i et virksomhedsnavn eller i en handelsbetegnelse, f.eks. Zumba Klub, Zumba Studio eller Zumba Motionscenter Varemærkerne må aldrig bruges som verber eller substantiver. Instruktøren er ikke berettiget til at bruge Varemærkerne som verber eller substantiver, herunder f.eks. Jeg elsker at Zumba, Når du først har prøvet at Zumba, vil du være helt bidt af det eller Mit motionscenter tilbyder Zumba. Instruktøren skal altid bruge Varemærkerne som adjektiver, f.eks. Jeg elsker Zumba - programmet, Når du først har prøvet en Zumba - klasse, vil du være helt bidt af det eller Mit motionscenter tilbyder Zumba - klasser Varemærkerne må aldrig bruges som overskrifter på nyhedsbreve eller andre udgivelser. Instruktøren er ikke berettiget til at bruge Varemærkerne, hverken helt eller delvist, som overskrifter i trykte eller digitale ZIN medlems- og licensaftale 5

6 nyhedsbreve eller udgivelser Varer. Instruktøren må ikke producere, oprette, udbyde til salg, sælge eller distribuere varer, herunder beklædning, tilbehør, CD er, DVD er eller andre markedsføringsartikler, der bærer navnet Zumba eller andre navne, design eller logoer, der ligner Varemærkerne. Uanset ovenstående er Instruktøren berettiget til at ændre eller modificere officielle Zumba- produkter til Instruktørens personlige brug. Ændring og modificering omfatter f.eks. opskæring eller ændring af et officielt Zumba- produkt fra dets påtænkte anvendelse og form til en anden anvendelse eller form. Tilladt ændring og modificering udelukker udtrykkeligt anvendelse eller kombination af et Zumba- produkt eller en del heraf, uanset om det bærer Varemærkerne eller ej, til ethvert andet ikke- Zumba- produkt eller - produkter. Instruktøren er ikke berettiget til at udbyde til salg, sælge eller distribuere ændrede eller modificerede Zumba- produkter ZIN- materialer. Instruktøren er ikke berettiget til at kopiere, duplikere, sælge, distribuere, uploade, streame eller på anden måde udbrede ZIN- materialer som f.eks. velkomstpakker eller deres indhold, træningsmanualer, CD er og DVD er eller mega- miks- CD er. Instruktøren er ikke berettiget til at afspille ZIN- DVD er som del af en klasse eller offentligt opføre en Zumba- video, herunder af Instruktørens egne klasser. I tilfælde af opsigelse eller annullering af Aftalen, skal Instruktøren beholde dennes ZIN- materialer, destruere dem eller returnere dem til Zumba Videoer/Optagelser. Instruktøren er ikke berettiget til at filme, optage, streame live video, oprette DVD er eller på nogen måde reproducere Zumba- klasser eller på anden måde efterligne Zumba- /ZIN- koreografi eller - musik. Zumba- videoer, - CD er og - DVD er er fuldt beskyttet af amerikansk lovgivning om ophavsret, og uautoriseret duplikering, udstilling, distribution eller brug uden Zumbas forudgående godkendelse er forbudt Mobilapplikationer. Instruktøren er ikke berettiget til at bruge Zumbas immaterielle rettigheder i forbindelse med en mobilapplikation, herunder i applikationens titel, ikon eller indhold Programnavne. Instruktøren er kun berettiget til at bruge de programnavne, som Instruktøren har licens til at undervise i. Instruktøren er ikke berettiget til at ændre Zumba- programnavne eller udarbejde sine egne programnavne (f.eks. må Aqua Zumba ikke kaldes Pool Zumba, og undervisning af Aqua Zumba - klasser må kun foretages af en Instruktør, som har Speciallicens til at undervise i Aqua Zumba - programmet). 6. Opsigelse. Zumba er når som helst berettiget til straks at opsige Aftalen og Instruktørens medlemskab af ZIN, med eller uden grund, ved at give Instruktøren skriftlig meddelelse derom. Ved opsigelse uden grund vil ethvert Abonnementsgebyr, der er betalt, men ikke brugt, blive returneret til Instruktøren Opsigelse med gyldig grund. Zumba er berettiget til at opsige Aftalen ved at give skriftlig meddelelse herom, i tilfælde af at Instruktøren overtræder Aftalen eller i medfør af enhver handling eller adfærd fra Instruktørens side, som Zumba skønner er skadelig for Zumbas immaterielle rettigheder, varemærket Zumba eller den dertil knyttede goodwill. Zumba er berettiget til efter eget skøn at give Instruktøren mulighed for at afhjælpe en sådan overtrædelse, før opsigelsen finder sted. Ved opsigelse med gyldig grund vil ethvert Abonnementsgebyr, der er betalt, men ikke brugt, ikke blive returneret til Instruktøren Opsigelsens retsvirkning. I forbindelse med opsigelse skal Instruktøren straks (i) ophøre med at bruge Zumbas immaterielle rettigheder, herunder websteder og e- mail- adresser, der anvendes af Instruktøren, (ii) efterkomme Aftalens bestemmelser angående ZIN- materialer samt (iii) overføre alle domænenavne, der indbefatter Varemærkerne, til Zumba. Alle rettigheder indeholdt i Zumbas immaterielle rettigheder og den dertil knyttede goodwill forbliver Zumbas eksklusive ejendom. 7. Instruktørens annullering. Instruktøren er berettiget til at annullere Aftalen når som helst efter den Indledende kontraktperiode underlagt de vilkår, betingelser og processer, som er fastlagt af Zumba. Hvis Instruktøren annullerer Aftalen, før den Indledende kontraktperiode udløber, skal Instruktøren betale et annulleringsgebyr, der fastsættes af Zumba. Zumbas Annulleringspolitik findes på zumba.com. 8. Tredjeparts overtrædelse. Instruktøren skal omgående meddele Zumba om en tredjeparts uautoriserede brug af Zumbas immaterielle rettigheder, når Instruktøren bliver bekendt med en sådan overtrædelse. Zumba har eneret og er berettiget til efter eget skøn at skride til handling, herunder retsforfølge tredjeparten angående Zumbas ZIN medlems- og licensaftale 6

7 immaterielle rettigheder. Midler fra ethvert forlig eller tilbagebetaling fra et sådant sagsanlæg tilfalder Zumba. Instruktøren accepterer at samarbejde med Zumba med det formål at håndhæve og beskytte Zumbas immaterielle rettigheder. 9. Fortolkning og håndhævelse. Aftalen fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i USA og staten Florida. Enhver retssag, som følge af eller i forbindelse med Aftalen, skal bringes for en statslig eller føderal domstol beliggende i Broward County, Florida. Parterne giver afkald på enhver bestridelse af personlig jurisdiktion eller værneting ved disse domstole. Den vindende part i en sådan sag er berettiget til at inddrive sine advokatsalærer og omkostninger. Parterne giver udtrykkeligt afkald på retten til en nævningesag i sagsanlæg i forbindelse med Aftalen. En dom ved en domstol i henhold til dette afsnit kan tvangsfuldbyrdes i Instruktørens bopælsland. 10. Accept og ændringer af Aftalen. Betaling af Abonnementsgebyr i henhold til Aftalen og/eller fuldførelse af den online proces, der påkræves til accept af Aftalen, anses for at udgøre en original underskrift og udgør Instruktørens accept af betingelserne heri. Instruktøren bekræfter, at han/hun har læst og forstår Aftalen i sin helhed, og at Aftalen efter Zumbas skøn kan ændres. Sådanne ændringer træder i kraft ved Zumbas meddelelse af ændringer eller offentliggørelse af en ny aftale på zumba.com. Sådanne ændrede vilkår anses som indeholdt heri og udgør en del heraf. Zumba vil bestræbe sig inden for kommercielt rimelige grænser at underrette Instruktøren om alle ændringer forud for implementeringen. Håndhævelsen af sådanne ændringer er ikke betinget af den faktiske meddelelse, forudsat at Zumba har offentliggjort ændringerne på zumba.com. I tilfælde af at Instruktøren ikke accepterer at overholde sådanne ændrede vilkår i Aftalen, er Instruktørens eneste mulighed at opsige Aftalen. Instruktøren skal regelmæssigt kontrollere zumba.com for ændringer i Aftalen. 11. Parternes indbyrdes retsforhold. Parternes indbyrdes retsforhold er licensgiver og licenstager. Intet heri skal fortolkes som oprettelse af et partnerskab, joint venture, agentur, franchise, salgsrepræsentation eller ansættelsesforhold mellem Parterne, ej heller må Zumba anses for at handle som formynder for Instruktøren. Instruktøren har ikke bemyndigelse til at foretage eller acceptere noget tilbud eller repræsentationer på vegne af Zumba eller at handle på vegne af eller forpligte Zumba på nogen måde. Instruktøren er ikke berettiget til at komme med udtalelser eller træffe foranstaltninger, der kan modsige forholdet angivet heri eller forvirre eller vildlede nogen person med hensyn til arten af Parternes indbyrdes retsforhold. 12. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar. Zumba fremlægger ingen oplysninger eller garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til ZIN, Zumbas tjenester eller andre Zumba- relaterede produkter, herunder garantier for egnethed, salgbarhed eller ikke- krænkelse. Zumba eller Zumbas nærtstående parter er under ingen omstændigheder, om dette er i forbindelse med erstatningsret, kontrakt, objektivt ansvar eller andet, ansvarlige over for Instruktøren eller nogen anden person for indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader eller tab af nogen art, der udspringer af eller opstår i forbindelse med Aftalen, herunder erstatning for tabt fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, arbejdsstandsning, nøjagtighed af resultater eller computer- eller funktionssvigt, selv om en autoriseret repræsentant for Zumba er blevet underrettet om eller burde have kendt til muligheden for sådanne skader. Zumba garanterer ikke, at driften af Zumbas websted(er) vil være uafbrudt eller fejlfri. Zumba er ikke ansvarlig for konsekvenserne af eventuelle afbrydelser eller fejl, selvom Zumba vil bestræbe sig på at rette fejl eller afbrydelser inden for kommercielt rimelige grænser. Zumba er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader, der overstiger det Abonnementsgebyr, som Instruktøren har betalt i seks måneder forud for den dato, hvor et krav opstår. 13. Skadesløsholdelse. Instruktøren accepterer at skadesløsholde og forsvare Zumba og Zumbas nærtstående parter imod alle tab, forpligtelser, skader og udgifter (herunder advokatsalærer og omkostninger) som følge af eventuelle krav, handlinger eller andre sager anlagt af tredjepart, der måtte opstå som resultat af Instruktørens (i) kriminelle og/eller uagtsomme handlinger, (ii) Instruktørens manglende overholdelse af Aftalen, eller (iii) anden handling eller mangel på handling foretaget af Instruktøren. 14. Tjenesternes art. Zumbas klasser og arrangementer er muligvis ikke sundhedsmæssigt egnet for enhver. Alle oplysninger, som Zumba giver Instruktøren gennem Zumbas træning, i Zumbas materialer eller på Zumbas websted(er) vedrørende sundhed og motion, er kun beregnet som undervisningsmidler og erstatter ikke lægelig rådgivning. Instruktøren opfordres til at søge læge, før han/hun leverer Tjenesterne, eller hvis Instruktøren oplever en sygdomstilstand, der påvirker Instruktørens evne til at levere Tjenesterne. Instruktøren skal sikre, at han/hun overholder alle gældende love, regler og forordninger for undervisning af børn i det land, den stat eller den ZIN medlems- og licensaftale 7

8 lokalitet, hvor Instruktøren underviser. Zumba og Zumbas nærtstående parter påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser, der direkte eller indirekte måtte opstå som resultat af Instruktørens handlinger eller mangel på samme baseret på oplysninger, tjenester eller andet materiale, der er tilvejebragt af Zumba. Mens Zumba bestræber sig på at levere komplette, opdaterede og præcise oplysninger på sin(e) websted(er) og i andre materialer, kan Zumba og Zumbas nærtstående parter ikke garantere, og kan ikke være ansvarlig for eller hæfte for nogen skade eller noget tab forbundet med nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af sådanne oplysninger. Instruktøren friholder Zumba og Zumbas nærtstående parter for ansvar og holder Zumba og Zumbas nærtstående parter skadesløse for enhver ulykke, tilskadekomst, sygdom, død, tab, skade på person eller ejendom eller andre konsekvenser, der måtte overgå enhver person, der opstår som følge af Instruktørens levering af Tjenesterne. Hvis Instruktøren kommer til skade under levering af Tjenesterne, påtager han/hun sig fuldt ansvar for de økonomiske forpligtelser for medicinske omkostninger, som Instruktøren måtte pådrage sig. Zumba påtager sig intet ansvar for eventuelle medicinske udgifter, skade eller tab, som Instruktøren eller Instruktørens elever måtte lide i forbindelse med levering af Tjenesterne. 15. Meddelelser. Enhver meddelelse, anmodning eller anden kommunikation i forbindelse med Aftalen kan leveres til en Part på de adresser, der er angivet nedenfor. Enhver meddelelse eller anmodning i forbindelse med Aftalen skal leveres ved anbefalet brev med kvittering, med kurer eller via e- mail. Til Zumba: Chief Legal Officer, Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL 33009, USA E- mail: Til Instruktøren: Til e- mail- adressen på Instruktørens ZIN- registrering eller Instruktørens profilside. 16. Intet afkald eller forbehold for rettigheder. Zumbas manglende håndhævelse af en bestemmelse i Aftalen udgør ikke et afkald på retten til efterfølgende at håndhæve en sådan bestemmelse eller andre bestemmelser i Aftalen. Zumba tager forbehold for alle rettigheder, der ikke omfattes heri. Du kan indsende spørgsmål vedrørende Aftalen ved at besøge siden Kontakt os på zumba.com og vælge Legal Compliance. ZIN medlems- og licensaftale 8

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål,

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål, Yderligere betingelser for Adobe Stock Sidst opdateret 30. juni 2017. Erstatter den tidligere version i sin helhed. Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock er underlagt disse

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere