Elevtrivselsundersøgelse Høng Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelse 2015. Høng Gymnasium og HF"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelse 2015 Høng Gymnasium og HF Udarbejdet November 2015

2 Undersøgelsen på Høng Gymnasium og HF Der har deltaget 190 elever ud af 218 mulige. Det giver en svarprocent på 87,2% Undersøgelsen dækker både stx og HF uddannelserne og svarprocenten mellem uddannelserne fordeler sig således: I alt Stx HF Mulige Besvarelser Svarprocent ,2% ,1% ,4% Sådan læses tabellerne uenig uenig enig enig Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 100% 3% 7% 40% 50% Jeg kommer til tiden % 3% 5% 28% 64% Jeg afleverer mine opgaver til tiden % 4% 11% 26% 60% De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål indenfor samme emneområde. I disse tilfælde skal hver enkelt linje i tabellen læses for sig. kolonnen til venstre viser, hvor mange, der har svaret på lige netop dette spørgsmål i undersøgelsen. Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange elever, der har svaret på hvert spørgsmål ved at samenligne basen (antallet af besparelser) med antalet af mulige besvarelser, nemlig 236. Visse spørgsmål har en væsentlig mindre base, nemlig i de tilfælde, hvor et spørgsmål er stillet betinget af et tidligere svar. Man kan diskutere, hvornår et svar et tilfredsstillende, og hvornår det ikke er det. I sidste ende er vurderingen afhængig af indholdet i det enkelte spørgsmål og spørgsmålets vigtighed, set fra skolens side etc. Et sæt retningslinjer der oftest bliver brugt til fortolkning af resultater, er den såkaldte 50/25 regel. Denne regel siger, at to krav skal være opfyldt, før man kan kalde et forhold tilfredsstillende: - Mindst 50% af svarpersonerne skal svare positivt - Højst 25% af svarpersonerne må svare negativt Bemærk, at denne regel kun skal betragtes som det den er, nemlig en tommelfingerregel. Det er op til skolen at anlægge sine egne - højere eller lavere - kvalitetsvurderinger. Høng Gymnsium og HF vil aktivt gøre brug af denne undersøgelse, ved at ledelsen vil gennemgå de enkelte punkter både med bestyrelsen, lærerne samt elevrådet. Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 2

3 Baggrundsspøgsmål Tabel 1: Hvilken klasse går du i? a 18 10% 1. b 18 10% 1. xy 13 7% 2. ab 19 10% 2. cx 14 7% 3. ab 17 9% 3. cx 17 9% 1. p 24 13% 1. q 17 9% 2. p 16 8% 2. q 16 8% Tabel 2: Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? 190 Ja % Nej 24 13% Tabel 3: Hvilken stx studieretning går du på? % Kunstnerisk 13 11% Naturvidenskabelig 31 27% Samfundsvidenskabelig 32 28% Sproglig 39 34% Andet 0 0% Ved ikke/endnu ikke valgt 1 1% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 3

4 Tabel 4: Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? % Grundskole/folkeskole 26 13,9% Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd % Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hhx, hhx 41 22% Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør 52 28% Ved ikke 23 12% Tabel 5: Er du kvinde eller mand % Kvinde % Mand 64 34% Tabel 6: Hvor mange timers erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Angiv ca. antal timer (gennemsnit) 69 11,5 Tabel 7: Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet? % Jeg er en af de bedste 26 14% Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig 45 24% Tabel 8: Hvordan vurderer du Høng Gymnasium og HF som helhed? Brug en skala 1 til 10, hvor 1 er dårligt og 10 er bedst. Dårligt Bedst Vurdering ,6 0% 1% 2% 3% 5% 8% 23% 33% 15% 10% Tabel 9: I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Brug en skala 1 til 10, hvor 1 er "slet ikke" og 10 er "fuldt ud". Slet ikke Fuldt ud Vurdering ,5 1% 1% 2% 2% 10% 8% 19% 25% 19% 13% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 4

5 Tabel 10: I hvilken grad vil du anbefale Høng Gymnasium og HF til andre? Brug en skala 1 til 10, hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale".. Slet ikke Fuldt ud Vurdering ,1 1% 1% 2% 1% 7% 5% 12% 23% 21% 28% Elevernes motivation og indsats Tabel 11: Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du Dårligst Bedst din egen indsats i ,8 undervisningen? 0% 1% 1% 5% 12% 17% 36% 21% 6% 3% din motivation til ,3 at lære nyt? 1% 1% 1% 4% 8% 11% 23% 26% 14% 11% Tabel 12: Helt Delvis Delvis Helt uenig uenig enig enig Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 100% 3% 7% 40% 50% Jeg kommer til tiden % 3% 5% 29% 64% Jeg afleverer mine opgaver til tiden % 4% 11% 26% 60% Jeg overholder aftaler med lærerne % 2% 4% 21% 73% Jeg er med til at skabe arbejdsro % 4% 8% 61% 27% Tabel 13: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Angiv ca. antal timer (gennemsnit) 160 8,3 Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 5

6 Lærere Tabel 14: uenig uenig enig enig Lærerne virker godt forberedte % 3% 5% 47% 44% Lærerne virker opdaterede på deres fag % 3% 7% 49% 41% Lærerne anvender opdaterede materialer 100% 6% 14% 57% 24% Lærerne inddrager it og elektroniske medier i undervisningen 100% 4% 17% 50% 29% Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer/min arbejdsindsats 100% 4% 21% 49% 26% Lærerne overholder aftaler % 1% 4% 45% 50% Lærerne kommer til tiden % 3% 21% 56% 21% Lærerne giver plads til humor i undervisningen 100% 3% 10% 54% 33% Lærerne er gode til at samarbejde om undervisningen 100% 2% 15% 52% 31% Undervisning Tabel 15: Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du Dårligst Bedst undervisningen? ,1 100% 0% 2% 1% 0% 9% 21% 23% 28% 12% 4% variationen i ,0 undervisningsformerne? 100% 2% 2% 7% 10% 15% 22% 19% 14% 5% 3% Tabel 16: uenig uenig enig enig Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 100% 4% 17% 63% 15% Vi har indflydelse på undervisningen % 3% 31% 52% 14% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 100% 6% 19% 49% 26% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 100% 11% 28% 47% 15% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 100% 4% 16% 52% 28% Tabel 17: Hvor ofte oplever du følgende? Aldrig Sjældent Ofte Altid Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 100% 5% 24% 55% 15% Vi drøfter resultaterne af undervisnings evalueringer i klassen 100% 5% 40% 49% 7% Vi bruger Lectio i forbindelse med undervisningen 100% 5% 19% 50% 26% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 6

7 Tabel 18: Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? 189 For svært 5 3% Svært, men jeg klarer mig 62 33% Passende % For let 6 3% Frafald Tabel 19: Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? 189 Nej, slet ikke 90 48% Ja, nogle få timer 79 42% Ja, 1-3 dage 15 8% Ja, 4 dage eller mere 5 3% Tabel 20: Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? 188 Ja 36 19% Nej % Socialt miljø Tabel 21: Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du Dårligst Bedst skolens sociale miljø ,6 100% 2% 2% 1% 3% 7% 9% 19% 18% 25% 15% klassens sammenhold ,7 100% 5% 5% 5% 7% 8% 13% 11% 15% 20% 12% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 7

8 Tabel 22: uenig uenig enig enig Skolen er et rart sted at være % 2% 9% 38% 51% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 100% 4% 9% 34% 54% Jeg føler mig tryg i min klasse % 4% 11% 33% 53% Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden 100% 7% 20% 44% 29% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater 100% 4% 21% 38% 38% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, idræt, musik ol. uden for skoletiden 100% 4% 7% 38% 51% Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser 100% 6% 13% 49% 32% Organisering og kommunikation Tabel 23: Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du som helhed Dårligst Bedst studie ,2 administrationen? 100% 2% 0% 1% 3% 14% 12% 23% 23% 11% 12% uddannelsens ,9 ledelse? 100% 4% 2% 2% 4% 14% 13% 16% 26% 11% 9% uddannelsens ,2 studievejledning? 100% 2% 1% 2% 2% 16% 10% 16% 23% 15% 14% Tabel 24: uenig uenig enig enig Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 100% 1% 14% 60% 25% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 100% 7% 26% 42% 25% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 100% 6% 25% 47% 21% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst 100% 9% 17% 60% 15% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 100% 25% 29% 37% 9% Fysisk/ æstetisk miljø Tabel 25: Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du som skolens Dårligst Bedst...fysiske undervisnings ,5 forhold? *) 100% 8% 3% 10% 14% 14% 13% 24% 7% 4% 4% rengøring? ,1 100% 1% 1% 1% 3% 6% 4% 14% 23% 14% 32% indretning og ,6 udseende? 100% 7% 3% 9% 11% 19% 13% 18% 12% 5% 4% *) bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 8

9 Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Tabel 26: Hvis du tænker tilbage på det sidste halve år Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange pr/md Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange pr/uge er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? 100% 90% 6% 1% 1% 2% har du været med til at mobbe andre elever? 100% 94% 3% 1% 2% 1% er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? 100% 89% 10% 1% 0% 1% har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? 100% 96% 4% 0% 0% 1% Udvidet fysisk miljø Tabel 27: Burdes Mindre ændres problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) 100% 30% 40% 30% Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, sidder man godt) 100% 38% 34% 29% Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) 100% 14% 35% 51% Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) 100% 11% 36% 53% Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) % 55% 30% 15% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) % 25% 47% 28% Skolens netværk % 58% 31% 12% Skolens printere % 7% 35% 58% Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) 100% 6% 26% 68% Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) 100% 11% 24% 64% Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdsplads indretning m.m.) 100% 7% 22% 70% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) % 12% 40% 48% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 100% 3% 11% 86% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 9

10 Udvidet æstetisk miljø Tabel 28: uenig uenig enig enig Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende 100% 33% 41% 23% 3% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 100% 11% 28% 48% 12% Der er mange hyggekroge på skolen % 24% 35% 30% 11% Skolen er flot udsmykket % 22% 42% 32% 4% Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 100% 15% 34% 38% 13% Udvidet it Tabel 29: Hvor tit bruger du computeren til. Aldrig Sjældent Ofte Altid at tage noter i undervisningen? % 6% 18% 43% 33% underholdning i timerne, fx chat facebook, film mm? 100% 14% 51% 31% 4% informationssøgning? % 2% 11% 64% 22% individuelt arbejde? % 2% 15% 55% 28% gruppearbejde? % 2% 9% 63% 26% Tabel 30: uenig uenig enig enig Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 100% 4% 7% 52% 37% Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer 100% 13% 16% 41% 30% Fremtidsplaner Tabel 31: Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Mulighed for flere svar 190 Læse videre 98 52% Få en uddannelsesaftale 14 7% Få en læreplads 4 2% Tage et arbejde 24 13% Tage sabbatår 60 32% Andet 13 7% Ved ikke endnu 36 19% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 10

11 Tabel 32: Hvilke af disse uddannelsesfoløb har du overvejet at vælge? Mulighed for flere svar 190 Akademiuddannelse (f. eks. bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, datamatiker, designteknolog) 21 11% Professionsbachelor (f. eks. lærer, sygeplejerske, bioanalytiker, laborant, pædagog) 71 37% Videregående uddannelser (f. eks. universitet, handelshøjskole, kandidat- og masteruddannelse) 87 46% Andet 43 23% Tabel 33: Sæt kryds ud for de punkter, som har haft størst betydning for dit valt af Høng Gymnasium og HF Mulighed for flere svar 190 Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 17 9% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø % Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 64 34% Skolens udbud af linjer/studieretninger 48 25% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 84 44% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium (stx, hhx, htx, hf) 22 12% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 17 9% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 25 13% Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 21 11% Mine forældre anbefalede mig skolen 39 21% Der er gode muligheder for videreuddannelse 33 17% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 16 8% Brobygningskurser 12 6,3% Introduktionskurser 4 2% Skolens hjemmeside/facebook 23 12% Andet 62 33% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 11

12 Fritids-/erhvervsarbejde Tabel 34: I hvor høj grad er dit tritids-/erhvervsarbejde Slet I nogen I høj Ved ikke grad grad ikke studierelevant % 37% 22% 4% 36% fleksibelt i forhold til skolen? % 13% 22% 25% 31% med til at strukturere din tid bedre? % 19% 28% 13% 40% positivt for din samarbejdsevne? % 13% 17% 35% 35% med til at øge dit fravær på skolen? % 48% 16% 4% 31% med til at påvirke dine karakter negativt? 100% 48% 17% 2% 33% Tabel 35: Hvordan indvirker dit fritids-/erhvervsarbejde på din uddannelse? % Stimulerende/udviklende 31 18,8% Ingen virkning ,5% Belastende/hæmmende 16 9,7% Kostafdelingen Tabel 36: Er du kostelev? % Nej % Ja 62 34% Tabel 37: uenig uenig enig enig Jeg befinder mig godt på kostskolen % 2% 5% 39% 55% Jeg har gode kammerater på kostskolen % 3% 1% 18% 78% Der er ro til lektielæsning % 11% 16% 25% 48% Der er ro efter kl. 23 på dage før skoledage 100% 6% 31% 42% 21% Jeg henvender mig gerne til kostlærerne, når jeg har et problem 100% 3% 19% 26% 52% Jeg kan få fat på en kostlærer, når jeg har brug for det 100% 5% 10% 40% 45% Jeg får god og varieret mad på kostskolen 100% 13% 23% 40% 24% Høng Gymnasium og HF - Elevtrivselsundersøgelse 2015 Side 12

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 Svarprocent: 92% (529 besvarelser ud af 5 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Syddanmark) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 79 [+6] 79 [+1] 88 4 2 Elevtrivsel

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 67% (334 besvarelser ud af 498 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+6] 68 72 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Turøgade

Aalborg Handelsgymnasium Turøgade Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Turøgade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Turøgade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX og HTX

Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX og HTX Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Turøgade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Turøgade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Turøgade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Turøgade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 HF og VUC FYN Svarprocent: 88% (1861 besvarelser ud af 2124 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 91 89 85 87 86 86 82 82 78 82 78 74 73 72 71 81 87 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen. Netværk G, HTX. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk G, HTX. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen, HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse, HTX Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College, HHX Der har i alt deltaget 679

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere