Velkommen til forældrekredsmøde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til forældrekredsmøde 2013"

Transkript

1 Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Den nuværende bestyrelse (de valgte): Jan Kehler, (gen)valgt af forældrekredsen for ; Nuværende suppleant: Christian H. Scheelhardt Erik Faurholt Siggaard, (gen)valgt af forældrekredsen for ; Næstformand Genopstiller ikke. Både bestyrelsen og skolen takker for den store indsats. Nuværende suppleant: Jan Koefod Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

2 Den nuværende bestyrelse (de udpegede): Johanne Guldberg, (gen)udpeget af sognepræsten ved Sankt Knud Lavard Kirke for Birgitte Ørsted, ny udpeget af den Katolske Kirke for Kim Ørtved, formand, (gen)udpeget af den Katolske Kirke for (og nok også for 2014 og 2015) Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Vedtægten om dette møde: Fra 7 under kapitel V: FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V., FORÆLDREKREDSMØDE OG FORÆLDREREPRÆSENTSKAB:. Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf. stk. 3. Stk. 7. Bestyrelsen og skolens ledelse har møde- og taleret ved forældrekredsmøderne. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt andre personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer. Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder. Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten. Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

3 Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Fremlæggelse af tilsynsrapport fra Pastor Niels Engelbrecht. Herunder information om tilsyn. 5. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem: Erik Siggaard er på valg, og har meddelt, at han efter 7 år på posten, synes der skal vælge en ny. 6. Valg af suppleant for to år for den under punkt 5 valgte bestyrelsesmedlem. 7. Eventuelt. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Valg af dirigent (og referent). Den udsendte dagsorden: 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Fremlæggelse af tilsynsrapport fra Pastor Niels Engelbrecht. Herunder information om tilsyn. 5. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem: Erik Siggaard er på valg, og har meddelt, at han efter 7 år på posten, synes der skal vælge en ny. 6. Valg af suppleant for to år for den under punkt 5 valgte bestyrelsesmedlem. 7. Eventuelt. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

4 Skolens mange traditioner: I juni: Farvel til 9. klasse Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Skolens mange traditioner: I August: Velkommen til børnehaveklassen Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

5 Skolens mange traditioner: I september: Høstmarkedet i år sammen med de 22 katolske skoler til et Caritas skoleprojekt til 18 skoler i Niger. og Verdens Bedste Nyheder om FN-målene i 2015 på Lyngby Station Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Skolens mange traditioner: I oktober: Trim-dagen: Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

6 Skolens mange traditioner: Musical Skolekomedie: (Peter Pan i næste uge) Fordybelsesuger Fester Religiøse fejringer: Jul, Hellig tre konger, påske etc Skolemesser Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Besøg fra en japansk ungdomsavis: Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

7 Lockout i april måned 2013 Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Nyansatte lærere: Simon Jensen, nyuddannet lærer (har været vikar på Gladsaxe Skole): barselsvikar for Kimie Majcherek frem til sommerferien Louise Vang, (har været lærer på folkeskole på Frederiksberg): ansat i stedet for Andreas Frederiksen fra 1. nov. Benjamin Nielsen, ansat på folkeskole i Hillerød: ansat fra 1. dec. i stedet for Lotte Ostenfeld, som starter som afdelingsleder på en Nordsjællandsk skole 1.dec. En langtidssygemelding i sidste skoleår og en barselsorlov endnu Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

8 Bygningerne: Tag og kælder endnu engang repareret Møderække med Bispekontoret for at drøfte mulighed for køb af skolebygningerne og fortsat samarbejde med Sankt Knud Lavard Kirke om koordinerede eller direkte fælles udvidelsesplaner. Vores egne ønsker: Større klasselokaler Flere faglokaler og andre lokaler IT, interaktive tavler og andre AV- og UV-materialer Skolegård og nærliggende omgivelser Kirkepladsen åbnet for at genboens institutioner også kan benytte den, når de skal aflevere børn. Lige nu checker vi op på det, da vi har en fornemmelse af at folk fra Lyngby benytter det til gratis parkering. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Tak til de mange aktive forældre for det store engagement: Bygningerne: Forældrerådet stod for maling af baderummene efter Anne Hopmanns tegninger - og Anne Hopmann (mor til søn i 7. og 8. kl.) har også dekoreret væggene i baderummene. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

9 Bygningerne: Tak til de mange aktive forældre for det store engagement: Til Quang (far til søn i bh. kl. og 2. kl.) for hjælp med at lægge asfalt i skolegårdens huller og forny de faste bænke. Til alle aktive forældre i forældrerådet der stiller op til arbejdslørdage og i andre sammenhænge hvor der er brug for det. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Og nogle af de langsigtede planer: Følge med i skole-reformens konkrete tiltag når de kommer Lægge nye rammer for arbejdstid og skoledage Etablere børnehave for at sikre tilgang til 0. klassen Etablere eftermiddagsskole med f.eks. sprog-undervisning (Vurdere overgang til fjernvarme fra naturgas) Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

10 Sognet er vokset og ny sognepræst Sankt Knud Lavard Kirke har fået medlemmer fra Hørsholm og Birkerød (og har derfor brug for mere plads) Vi har sagt farvel til P. Allen og velkommen til p. Marcos (også ny protestantisk præst Cecilie Lotke Pontoppidan) Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Så det med tallene og budgetter Året 2012 gav et resultat på kr. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

11 Skolen har en robust økonomi og det er nødvendigt Indtægter Udgifter Resultat M.Kr Regnskabsår Prognose for regnskab 2013 i balance ligesom budget 2014 Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Skolen har en solid egenkapital kr SKLs egenkapital Årets resultat Egenkapital ultimo kr kr kr kr. 0 -kr kr Regnskabsår Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

12 Den altafgørende faktor: Elevtallet (pr 5/9) Års-elevtal og gennemsnitlig årlig betaling pr elev på SKL kr kr kr kr kr kr kr kr Pr 5/ var vi ,4 164,1 152,7 127,4 128,8 124,4 124,7 117,6 108, Pr 5/ var vi 169 Prognosen 5/ er 174 kr kr Regnskabsår Årsbetaling pr elev Antal årselever Års-elever er 5/12 af året før + 7/12 af dette år Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Skolepengene stiger pr august 2014 Antal børn på skolen Nuværende pris Ny pris i næste skoleår Samlet årlig betaling Stigning fra 1/ barn 1000 kr./mnd 1075 kr./mnd kr. 7,5 % 2. Barn 800 kr./mnd. 850 kr./mnd kr. 6,9 % 3. Barn 460 kr./mnd. 460 kr./mnd kr. 0,0 % Med nuværende familie-struktur giver det omkring kr Det er under 1% af budgettet men det er mere end hele budgettet for undervisningsmaterialer Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

13 Vi bruger fortsat Google Adwords for at komme højt (oftest øverst) ved Google-søgninger Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl og det koster os omkring 5 kr. når der klikkes!! Så brug favoritter frem for at søge skolen igen via Google!! Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

14 Hjemmesiden er omlagt og under stadig forbedring Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden: 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Fremlæggelse af tilsynsrapport fra Pastor Niels Engelbrecht. Herunder information om tilsyn. 5. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem: Erik Siggaard er på valg, og har meddelt, at han efter 7 år på posten, synes der skal vælge en ny. 6. Valg af suppleant for to år for den under punkt 5 valgte bestyrelsesmedlem. 7. Eventuelt. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

15 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden: 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Fremlæggelse af tilsynsrapport fra Pastor Niels Engelbrecht. Herunder information om tilsyn. 5. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem: Erik Siggaard er på valg, og har meddelt, at han efter 7 år på posten, synes der skal vælge en ny. 6. Valg af suppleant for to år for den under punkt 5 valgte bestyrelsesmedlem. 7. Eventuelt. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Tilsynsrapport 2013/2014 (1/3) Jeg har i 2013 foretaget undervisningsbesøg i følgende klasser: 8.kl. Biologi 4.kl. Dansk 9.kl. Dansk 8.kl. Engelsk I min rapport fra 2012 lagde jeg vægt på udviklingen af cooperative learning og nye elektroniske undervisningssystemer. Det har også i år gjort stort indtryk på mig, i hvor høj grad traditionel kateder-undervisning er afløst af andre læringsmetoder som synes at beherskes godt af lærere og lærende. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

16 Tilsynsrapport 2013/2014 (2/3) På trods af, at jeg kun kunne høre få timer på min valgte besøgsdag, kunne jeg følge med i, hvad der skete i mange af klasserne, da der parvis og gruppevis arbejdes flittigt i alle hjørner og kroge på skolen, hvilket gav mig mulighed for at kontrollere, hvad der arbejdes med, og hvor effektiv arbejdsindsatsen er. Det var tydeligt, når man dykkede ned i de forskellige grupper, at de kunne gøre rede for klare delmål og hovedmål i de opgaver, de var ved at løse, og at de rent faktisk arbejdede på at løse opgaverne. I 8.klasse biologi og 9.klasse projektopgave blev der taget godt afsæt i de forestillinger og den viden, som elevernes allerede var i besiddelse af ved opstillingen af kollektive mind maps en slags brain storming som udgangspunkt for videnssøgning og indsnævring og fokusering af emner. Den selvstændige arbejdsproces blev styret og stimuleret godt af de pågældende lærere. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Tilsynsrapport 2013/2014 (3/3) 3. og 4. klasses elever dannede par i arbejde med at søge informationer om Myanmar i et program på nettet, der skulle gøre dem i stand til at lave en fotohistorie som sammenfatning af den viden, de havde erhvervet. Også her var der klare arbejdsinstruktioner og målsætninger, som gjorde at det parvise arbejde på tværs af klasserne fungerede. Det var imponerende at se elever i denne aldersklasse arbejde så fokuserede og rolige i et IT-lokale, hvor elever fra de ældre klasser, der havde brug for at arbejde med en computer, samtidig dukkede op og arbejdede med deres. Jeg har i eksamensprotokollen for Folkeskolens Afgangsprøve 2013 kunnet konstatere, skolen har haft et karaktergennemsnit et godt stykke over middel. Stor tak til Niels for de mange års tilsyn! Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

17 Selv-evaluering Selvevalueringen er en mulighed for at skabe et overblik, der samtidig kan være en mulighed for fordybelse. Det er ikke kun en tilsynsform, det er et udviklingsredskab for skolen: Kapitel 1. Skolens profil Kapitel 2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Kapitel 3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Kapitel 4. Elevens alsidige udvikling Kapitel 5. Frihed og folkestyre Kapitel 6. Tilbud om undervisning i 10. klasse Kapitel 7. Specialundervisning Kapitel 8. Dansk som andetsprog Kapitel 9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet Kapitel 10. Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen Kapitel 11. Samlet vurdering og handleplan Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden: 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Fremlæggelse af tilsynsrapport fra Pastor Niels Engelbrecht. Herunder information om tilsyn. 5. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem: Erik Siggaard er på valg, og har meddelt, at han efter 7 år på posten, synes der skal vælge en ny. 6. Valg af suppleant for to år for den under punkt 5 valgte bestyrelsesmedlem. 7. Eventuelt. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

18 Vedtægtens regler for valg 5: Stk. 3. Til valg af tilsynsførende, samt forældrerepræsentanter og disses suppleanter, har alene den eller de, der har forældremyndighed til et barn på skolen, stemmeret. Stk. 5. Der kan afgives stemme ved fuldmagt givet til den person, man har fælles forældremyndighed med. Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf. stk. 3.. Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det. Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder, jf. stk. 3, afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende. Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Stk.13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted. Stk. 15. Forældrene til børn på skolen vælger et forældrerepræsentantskab, for hvilket der er fastsat et særligt sæt vedtægter. Forældrerepræsentantskabet, som på Sankt Knud Lavard Skole benævnes forældrerådet, har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde skole, elever og forældre imellem. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden: 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Fremlæggelse af tilsynsrapport fra Pastor Niels Engelbrecht. Herunder information om tilsyn. 5. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem 6. Valg af suppleant for to år for den under punkt 5 valgte bestyrelsesmedlem. 7. Eventuelt. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

19 Og det var så det (Mulig konstituering i dag efter mødet her?) Næste bestyrelsesmøde foreslået til 21/ kl. 19 Kursus: Fredag 24/1 kl 15 og lørdag 25/ til kl 14 Sidste punkt: Eventuelt Værsgo, emnerne er frie! og kl. 20 er der forældrerådsmøde i Don Bosco lokalet på 3. sal for alle klasserepræsentanter. Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

Velkommen til forældrekreds møde 2014

Velkommen til forældrekreds møde 2014 Velkommen til forældrekreds møde 2014 ( 5 skud for en tyver ) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl 19-20 1 Vedtægten om dette møde: Fra 7 under kapitel V: FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V.,

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere