?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????"

Transkript

1 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2 Formål med undersøgelsen. Formålet med brugerundersøgelsen var at spørge vores brugere og vores ikke-brugere om, hvorfor de bruger biblioteket eller hvorfor de ikke bruger biblioteket. Derudover er der spørgsmål om tilfredshed med fysiske og elekroniske materialer, brugerundervisning, personale og indretning. Hvem deltog i undersøgelsen? Vi har valgt at udsende vores brugertilfredshedsundersøgelse på mail for at nå flest mulige studerende, både brugere og ikke-brugere. Spørgeskemaet kunne besvares i perioden fra april Der blev midt i perioden udsendt en reminder til dem, der ikke havde besvaret endnu. Der var også opfordring på Facebook om at besvare. Vi har udsendt vores spørgeskema til 3488 studerende indskrevet på Campus Horsens. Heraf var der 481 der ikke kunne leveres, da modtagerens postkasse var fyldt eller den studerende udmeldt. Spørgeskemaet er kommet frem til 3007 og 444 personer har udfyldt det. Svarprocenten er 13. Det er ikke nogen høj svarprocent, men ifølge VIAs Kvalitetsafdeling et grundlag vi kan arbejde videre med. Campus Horsens rummer studerende fra VIA s tre højskoler, og undersøgelsen er besvaret af 90 studerende fra Pædagogisk Socialfaglig Højskole (PSH), 369 studerende fra Teknisk Merkantil Højskole (TMH) og 18 studerende fra Sundhedsfaglig Højskole (SFH), i alt 477 studerende. Heraf gennemførte 444 spørgeskemaet. 44% af besvarelserne kommer fra danske studerende og 56% kommer fra internationale studerende. De internationale studerende kan tage en hel uddannelse her eller kan være på udveksling, som typisk varer et semester. Næsten alle internationale studerende kommer fra TMH s uddannelser. Blandt deltagerne blev der trukket lod om 3 gavekort til biografen. Bearbejdning af undersøgelsen Undersøgelsens resultater er præsenteret herunder. Under hvert afsnit præsenteres udvalgte tabeller og repræsentative kommentarer med de studerendes egne ord. Tabellerne opdelt i henholdsvis danske og internationale studerende eller på højskoler, hvor det giver mening. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 1

3 Resultatet af undersøgelsen Fakta om brugere og ikke-brugere Bruger du biblioteket på dit uddannelsessted/campus? De studerende blev i undersøgelsen spurgt om de anvender biblioteket på Campus Horsens. Figuren ovefor viser at 78% af de studerende i undersøgelsen (444) svarer ja til, at de benytter biblioteket. 106 studerende i undersøgelsen har studeret på deres uddannelse i mere end 24 måneder. 84% af dem benytter biblioteket. Trods internet og e-bøger er det positivt at så mange af vores studerende finder vej til biblioteket og benytter bibliotekets tilbud. Biblioteket har trods den teknologiske udvikling oplevet en stigning på 22 % i udlån af fysiske materialer i fra 2011 til Studerende, der svarede nej til at de bruger biblioteket på campus (22%), blev spurgt om, hvorfor de ikke anvender deres bibliotek. 90 studerende har givet deres kommentar til dette. Svarene falder primært inden for to områder - behovet er ikke opstået endnu eller internettet dækker deres behov. Mange studerende er få måneder inde i deres uddannelsesforløb og har derfor endnu rigeligt at gøre med at læse pensumlitteraturen. De svarer, at de ikke har behov for biblioteket - endnu. Altså en forventning om, at de på et senere tidspunkt skal bruge biblioteket. Den helt store årsag til ikke at bruge biblioteket er dog internettet. Det kan ikke komme som en overraskelse, at mange bruger nettet, fordi det er nemt, hurtigt og altid tilgængeligt. Da jeg er ret ny har det ikke været relevant endnu... Men har planer om at bruge jer...' 'actually I want to use it [library] but every time I can find some information on the internet and then I forget to go to the library' 'It's maybe because I don't really like the old fashion way of learning even though I think it could be more usefull than the information I'm searching on the internet, but the internet is so much more easy to use' Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 2

4 'Jeg er så kort inde i min uddannelse, at jeg endnu ikke har haft brug for det, men får sikkert brug for det senere' 'Når jeg ikke ved om de har den information jeg skal bruge til rådighed, så er det for besværligt at skulle finde op til biblioteket, finde nogle at spørge og så læse 5 bøger igennem for at finde den rigtige' Nettet er naturligvis en stor konkurrent til biblioteket, men flere af de studerende tilkendegiver, som fx ovenstående kommentar, at de ikke har det store kendskab til bibliotekets tilbud og derfor ikke helt ved, hvad de vælger fra. Fire studerende skriver direkte, at de ikke synes deres kendskab til biblioteket er godt. Af andre årsager til ikke at bruge biblioteket er nærhed til lokalt folkebibliotek. Selv om biblioteket på vores campus ligger meget centralt er der en del studerene, der også bruger andre biblioteker til studiet. Bruger du andre biblioteker til dine studieopgaver? Biblioteket på Campus Horsens dækker tre højskoler: Pædagogisk-Socialfaglig Højskole (PSH), Tekniske-Merkantil Højskole (TMH) og Sundhedsfaglig Højskole (SFH). Vores lånere som studerer på henholdsvis PSH og SFH kan i højere udstrækning end studerende på TMH finde relevant materiale på folkebibliotekerne.. Deres svar afspejler sig i at 57% af studerende på PSH og 72% af studerende på SFH også vælger at bruge andre biblioteker i studiemæssigt øjemed, hvorimod tallet for TMH kun er 28%. Det er vigtigt for biblioteket at have denne viden om de studerendes biblioteksvaner. 137 studerende har udfyldt kommentarfeltet og uddyber her, hvorfor de benytter andre biblioteker. Den største årsag til at bruge andre biblioteker er nærhed, altså at biblioteket ligger tættere på deres bopæl. Kort afstand til biblioteket og det at de i forvejen er bekendt med biblioteket og dets åbningstider har en betydning for deres valg. Studerende på Campus Horsens kommer fra mange af de omkringliggende byer, så både Vejle, Skanderborg og Århus biblioteker nævnes. 'I am very familiar to the system my old library uses, not quite the same as yours, and they are able to get me whatever information I need' Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 3

5 'Er ikke altid på skolen, når jeg skal bruge et bibliotek' 'Der ved jeg lige, hvor jeg skal kigge efter bøgerne' Bibliotek.dk er blevet en favorit hos flere studerende, som bruger et afhentningssted og ellers bestiller alt gennem basen. For nogle opfylder deres lokale bibliotek også flere forskellige behov som børnebibliotek og fritidslæsning. 'Jeg bor tættere på biblioteket der ligger i byen, og så er det bare en vane, når man bestiller bøger på bibliotek.dk at vælge det som afhentningssted' 'Bestiller bøger via nettet til afhentning på mit lokale bibliotek samt besøger biblioteket med mine unger' Hvis man oplever, at det materiale, man søger ikke er tilgængeligt hos os, søger de studerende selvfølgelig efter det andre steder. Netop den situation, at de står og skal bruge en bog og den ikke er tilgængelig hos os, sender dem på jagt hos andre biblioteker. '... Til visse perioder er der pres på udlån og det kan være svært at låne den litteratur, vi bliver anbefalet at læse, da der er mange i perioden, der skal låne bøger' 'Jeg oplever ofte der er stor ventetid på de bøger som, jeg har behov for. Derfor søger jeg blandt andre biblioteker også' Ventetiden har stor betydning, så på trods af at der kommer bøger til Horsens ofte, vælger de studerende tit at finde andre veje i ønsket om at få materialet hurtigst muligt. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 4

6 Materialesamlingen Biblioteket på Campus Horsens har en materialesamling på titler. Emnemæssigt dækker vi fagene i de tre højskoler, PSH, TMH, SFH. 1/3 del af bibliotekets samling er på fremmedsprog. Dog er sygeplejerskeuddannelsen i Horsens ny med opstart i 2011 og der vil derfor være færre titler til rådighed for uddannelsen, mens materialesamlingen udbygges. De studerende blev i undersøgelsen spurgt om deres tilfredshed med materialesamlingen i forhold til emnedækning og aktualitet. Da vi både har internationale og danske studerende og materialesamlingen derfor ikke kan bruges ens af alle, viser nedenstående figurer tilfredsheden hos både danske og internationale studerende. Bøgernes emnedækning hvor tilfreds er du med følgende områder? Bøgernes aktualitet hvor tilfreds er du med følgende områder? Trods den forholdsvis lille samling af sygeplejefaglig litteratur giver ingen af de 18 sygeplejerskestuderende, der har udfyldt skemaet udtryk for utilfredshed med samlingen. Og i tiden fremover bliver samlingen yderligere udbygget efter uddannelses aktuelle behov og profil. De studerende kunne ud over deres angivelse af tilfredshed med materialesamlingen give os en uddybende kommentar om vores materialer. Kommentarerne falder overvejende i to kategorier, nemlig tilgængeligheden af netop den bog de efterspørger og bibliotekets skønlitterære samling - eller mangel på samme. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 5

7 I afsnittet om de studerendes anvendelse af andre biblioteker til studieformål skriver de studerende, at de ofte går andre steder hen, når de ikke finder bøgerne på vores hylder. Populære titler, der er udlånt, når man står og skal bruge dem får mange studerende til at ønske flere eksemplarer i biblioteket. En del er klar over, at det ikke er muligt altid at have et eksemplar til rådighed og udtrykker tilfredshed med muligheden for at skaffe bøger fra andre biblioteker. It would help to have more copies of the same book at the library. 1-2 copies aren't enough for very demanded materials. Jeg blev positiv overrasket, da jeg en gang skulle bruge en bog som biblioteket skulle skaffe hjem. Den kom allerede næste dag selvom jeg blev advaret at det kan tage op til en uge. Det er ofte, at der kun er et eksemplar af en bog så ventetiden kan være lang, men derfor er det godt at der kan bestilles hjem, hvilket fungerer godt. I eksamensperioder eller perioder, hvor en underviser har bedt os om at låne bestemte bøger til hele klassen, så er det træls, hvis der kun findes et enkelt eksemplar. Bibliotekets materialesamling er både dansk og international. 1/3 af samlingen på titler er international. De internationale studerende oplever selvfølgelig, at en del litteratur ikke er på deres sprog og udtrykker ønske om en større samling. As an full degree international student I would like to have a larger area of English literature library should include more books in English relating for example marketin Regarding the scope of the book collection at the library, there are only books related to the degree programs available at VIA. There are no books on more general subjects. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 6

8 De internationale studerende har et særligt ønske om, at biblioteket har mere skønlitteratur. Bibliotekets samling af romaner på engelsk er for lille påpeger flere studerende, der har været forbi vores samling, der består af 75 engelsksprogede romaner. More books with different topics (even adventure, science fiction books) in English would be an improvement More fiction in English would be good - the variety right now is extremely low. Lån og bestilling Efter ombygningen i 2011 er biblioteket indrettet så de studerende kan være mere selvhjulpne. På torvet står en udlånsautomat, så de studerende hurtigt og nemt kan låne og aflevere materiale uden at skulle vente ved skranken. Mulighederne for selvbetjening via bibliotekets hjemmeside er en fast del af introduktionen til bibliotekets tilbud. I undersøgelsen blev de studerende spurgt om deres oplevelser med at være på egen hånd i biblioteket og kendskabet til at være selvhjulpen uden for bibliotekets åbningstider. Lån - Kender du til muligheden for at reservere og forny materiale i bibliotekets database? Lån - Hvor tilfreds er du med muligheden for at bestille og forny materialer? 70% af de studerende i undersøgelsen har brugt selvbetjeningsautomaten og stort set alle (90%) udtrykker tilfredshed med funktionen. Spørgsmålet om selvbetjeningsautomaten har fået en del studerende til at kommentere på deres brug af den. Selvbetjeningsautomaten står på torvet og kan efter bibliotekets lukketid bruges til at aflevere materialer. Automaten får generelt positive kommentarer pga. af hurtigheden. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 7

9 The self-service machine is amazingly fast way of borrowing/returning materials! Selvbetjeningsautomaten har skygget for kommentarer omkring fornyelse og bestilling i databasen. Langt de fleste studerende har fod på hvordan systemet virker (se ovenstående figurer), men de 32% der ikke kender til funktionen har valgt ikke at kommentere på det. It would be good to have a paper that shows how to operate the returning machine in connection with the yellow card and also to tell where to actually leave the book when the shelf is closed. Trods det at introduktion til vores bibliotekssystem er en fast del af biblioteksintroduktionen til alle nye studerende, må vi konstatere, at 1/3 del af de studerende ikke har fanget denne del. Lidt bedre bliver det, når de har gået på uddannelsen i to år, men også blandt de 106 studerende i undersøgelsen der er så langt i deres uddannelse, har 22% af dem ikke kendskab til deres muligheder for selv at bestille og forny. Brugerundervisning og evt. studielængde Biblioteket på Campus Horsens underviser de studerende i informations- og litteratursøgning samt referencehåndtering. Undervisningen er primært lektioner planlagt i samarbejde med uddannelsen, men vi afholder også frivillige kurser for de studerende. Ydermere kan man booke tid hos en bibliotekar og få hjælp/undervisning i forhold til netop den opgave, man arbejder på. I brugerundersøgelsen spurgte vi de studerende, hvorvidt de har deltaget i undervisningen og om de fik udbytte af undervisningen. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 8

10 Kommentarerne er gennemgående positive. Den overvejende del af kommentarerne understreger at tidspunktet for undervisningen er afgørende for hvordan de vil kunne bruge oplysningerne fremadrettet. Så timing i forhold til relevans er et afgørende succeskriterium. Jeg tror søgekurset havde været bedre husket, hvis det havde ligget er smule senere. Samtidig efterlyses der mere undervisning og formidling på andre måder fx written guides eller instructions in pictures and paste it on the wall. Muligheden for personlig hjælp påskønnes og opsøges. Et tæt samarbejde mellem uddannelse og bibliotek er vigtigt, da det imødekommer de studerendes ønske om undervisning, når behovet opstår. Biblioteket arbejder med projekter for at styrke samspillet mellem uddannelse og undervisning, så biblioteket fremtræder som en integreret og naturlig del af det at tage en videregående uddannelse. usually if we have more questions, we simply ask librarians when needed Synes at "bestil en bibliotekar" er en rigtig fin ide til at søge efter materiale, det hjalp mig meget i mit projekt. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 9

11 Bibliotekets indretning og studiepladserne Biblioteket er nyindrettet i En undersøgelse i 2012 blandt biblioteksbrugere, der besøgte biblioteket viser at behovet for studiepladser på biblioteket er stort. Afledt af undersøgelsen i 2012 har biblioteket etableret et stillerum og bookingsystem til studiecellen. I denne undersøgelse som både dækker brugere og ikke-brugere ønskede vi at få deres kommentarer på både studiepladserne og indretningen i forhold til selv at finde materialer på biblioteket. 47% af de studerende i undersøgelsen svarer at de benytter biblioteket til at lave gruppearbejde eller studere alene. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 10

12 The idea of the room that we can book is really great. I think this idea should expand, as in there should be more rooms like that. it is very helpful to have a place that is isolated during the day. SUPER SUPER godt med studiepladser og muligheden for at kunne sætte sig ind i et lokale hvor der er HELT stille og lave sine 'lektier' der. Der er VIRKELIG meget larm lige ved siden af kantinen... På biblioteket er der udover små studieborde og sofagrupper mulighed for at sidde og arbejde i et stillerum. I kommentarerne udtrykker brugere overvejende tilfredshed med indretningen af biblioteket. Af de 445 studerende der har besvaret, er det 207 der svarer at de benytter sig af muligheden af at benytte biblioteket til enten gruppearbejde eller til at studere alene. De studerendes gennemgående kommentarer er at de mangler grupperum og der er for få studiepladser. Det fysiske arbejdsmiljø som støj fra kantinen og varme/kulde får flere negative bemærkninger. I biblioteket arbejder vi løbende på at skabe rum for studiepladser, men også for at de studerende kan finde områder, hvor de kan slappe af alene eller sammen med andre, som Wii rummet og sofagruppen i skoven. Personalets service I undersøgelsen blev de studerende spurgt om muligheden for at få hjælp af personalet, når de kommer på biblioteket eller om de har oplevet utilfredsstillende betjening. Gennemgående er de studerende tilfredse og uddeler mange roser til personalet på biblioteket. De benytter alle kommentarfelter til at kommentere positivt på den hjælp de får i biblioteket. Derudover kommer der flere uopfordrede kommentarer og ros til bibliotekets Book Talks. I er altid klar til at hjælpe og vejlede, hvis man har brug for det Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 11

13 The book talks have been a positive experience and a great aspect of the libraries services to students. I really like the library staff and especially Book Talks that they organize. It is really lovely to consider our students opinion and to help us. De er der altid og der er næsten altid en mulighed for at de kan hjælpe med at finde eller også kan de vise / fortælle på en måde så man forstår hvor det man leder efter står. The staff is always helpful and very friendly all the time which makes you confident to ask for the things you don't know Som serviceorganisation arbejder vi løbende med serviceforbedringer i forhold til mødet med brugerne. Førstegangskontakten og introduktionen til biblioteket for nye studerende er et af de fokusområder, vi gerne vil udvikle. Konklusion Bibliotekets formål med at udsende spørgeskemaet er få belyst hvem vores brugere er, hvad de bruger biblioteket til, deres mening om de forskellige funktioner og hvem der er ikke-brugere, og hvorfor de er ikke-brugere. Vores besvarelse ligger på 13%. Vi havde håbet på mere, men der udsendes mange spørgeskemaer, da mange afdelinger i VIA gerne vil kende deres brugeres meninger. Når vi i fremtiden vil vide noget om vores brugere og ikke-brugere, findes der flere andre metoder, så mulighederne for at indhente information er ikke udtømte, selvom vi måske ikke vælger denne måde at spørge på. I undersøgelsen er der mange engagerede kommentarer fra både brugere og ikke-brugere. Disse kommentarer og billedet af brugernes mening om biblioteket, kommer vi til at arbejde med i lang tid fremover. Hvad viser undersøgelsen så? Brug versus ikke-brug: Den viser at den primære årsag til ikke at bruge biblioteket er Internettet. Sekundære årsager er at behovet endnu ikke er opstået eller at de bruger et andet bibliotek, som de bor tæt ved. Bekvemmelighed, nærhed og hastighed har derfor betydning, både i valg af brug af det fysiske bibliotek eller biblioteket versus Internettet. Biblioteket må derfor til stadighed arbejde med at blive endnu bedre til at formidle, hvad de studerende og ansatte kan bruge biblioteket til. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 12

14 Materialesamlingen. De studerende er overvejende tilfredse med emnedækningen og aktualiteten af materialesamlingen, så vi skal til stadighed arbejde på at kunne efterkomme deres ønsker om relevant supplerende materiale. Samtidig er de bevidste om muligheden for få skaffet materiale fra andre biblioteker. Det kan også være en medvirkende årsag til fx studerende fra sygeplejerskeuddannelsen er tilfredse med materialeudbuddet, selvom samlingen langt fra er udbygget indenfor sygepleje. Flere studerende efterlyser skønlitteratur. Biblioteket har valgt ikke at indkøbe skønlitteratur, men vi har i gennem flere år modtaget boggaver fra studerende og undervisere, og disse boggaver er et godt supplement til den engelske skønlitteratur, der efterspørges i flere kommentarer. Lån og selvbetjening Muligheden for at bestille og reservere materiale på bibliotekets hjemmeside er der rigtig mange der er godt tilfredse med, men 1/3 af de der har svaret kender ikke til muligheden. Så det er en facilitet vi skal blive ved med have fokus på i vores formidling til brugerne. De der så kender til muligheden er godt tilfredse med den, så det er absolut en facilitet der anvendes og forventes. Selvbetjeningsautomaten får også roser med på vejen, så de muligheder der findes på biblioteket for selvbetjening værdsættes af brugerne. Undervisning af de studerende: Den overvejende del af de studerende var tilfredse med den undervisning biblioteket giver. Kommentarerne viser tydeligt at relevans og timing er afgørende faktorer for et godt resultat. Bibliotekets indretning Vores brugere er generelt tilfredse med muligheden for at studere på biblioteket, men af de adspurgte er det kun halvdelen der kender til studiepladserne. Der er plads til at flere benytter bibliotekets studiepladser og studiepladser er netop det vi til stadighed er opmærksomme på, når der er mulighed for at ændre på bibliotekets indretning. Personalets service Både med hensyn til service, imødekommenhed og mulighed for hjælp fra personalet er tilfredsheden stor. Og ved mange af de spørgsmål, der indeholdt et kommentarfelt, er der positive bemærkninger til personalets hjælpsomhed. Overrasker svarene os? De studerendes svar omkring brug af internet og andre biblioteket overrasker os ikke. Men de studerendes tilfredshed og især deres kommentarer giver os dokumentation for vores antagelser om brugen af biblioteket og hvilke alternativer de har og hvorfor de bruger netop dem. Derudover er vi selvfølgelig rigtig glade for at de studerende i så høj grad udtrykker tilfredshed med biblioteket. På vores personaledag i august tog vi udgangspunkt i denne brugerundersøgelse og en undersøgelse blandt et udvalg af undervisere. Dette input har vi bearbejdet, og kan fremadrettet arbejde kvalificeret i de arbejdsgrupper, der er nedsat på baggrund af disse undersøgelser. Biblioteket arbejder med disse 3 kerneområder: 1) Relationer til uddannelserne 2) Studiemiljø & social profil 3) Relationer til brugerne herunder service Nedenfor er et par eksempler på, hvad biblioteket arbejder med netop nu. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 13

15 Ad 1: Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg er tovholdere på et DEFF-projekt 1. Projektets formål er at undersøge om det er muligt at lave en model til samarbejde mellem bibliotek og uddannelse. 2 bibliotekarer fra Campus Horsens deltager sammen med undervisere fra Maskiningeniøruddannelsen, Global Business Engineer og Sygeplejerskeuddannelsen. Ad 2: Udstillinger fra de forskellige uddannelser, så brugerne på biblioteket får mulighed for at se, hvad der bl.a. arbejdes med på de forskellige uddannelser på Campus Horsens og ligeledes fortsætter Booktalks i dette efterår. Ad 3: VIA Bibliotekerne har siden undersøgelsen fået ny integreret database og hjemmeside. Således at studerende og ansatte har mulighed for at trække på alle VIA Bibliotekernes materialesamlinger. Vi kan allerede nu oktober 2013 konstatere at den nye service har forbedret materialeforsyningen betragteligt. Adgangen til henholdsvis fysiske bøger og tidsskrifter og elektroniske bøger og online artikler er gjort enklere. Denne platform arbejder vi med at formidle til vores brugere, så de i endnu højere grad kan få glæde af / udbytte af vores fælles materialesamling og online-ressourcer. 1 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Der ydes bl.a. tilskud til centrale projekter indenfor fag- og forskningsbiblioteker. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 14

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B Til DK Hostmaster Dokumenttype Tabelrapport Dato December 2012 REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B INDHOLD 1. Metode 3 2. Svarprocent 3 3. Frekvenser 4 3.1 Baggrund 4 3.2 Tilfredshed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker forår 2013. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker forår 2013. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Brædstrup Bibliotek Niels Wongesvej 8 8740 Brædstrup

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere