?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????"

Transkript

1 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2 Formål med undersøgelsen. Formålet med brugerundersøgelsen var at spørge vores brugere og vores ikke-brugere om, hvorfor de bruger biblioteket eller hvorfor de ikke bruger biblioteket. Derudover er der spørgsmål om tilfredshed med fysiske og elekroniske materialer, brugerundervisning, personale og indretning. Hvem deltog i undersøgelsen? Vi har valgt at udsende vores brugertilfredshedsundersøgelse på mail for at nå flest mulige studerende, både brugere og ikke-brugere. Spørgeskemaet kunne besvares i perioden fra april Der blev midt i perioden udsendt en reminder til dem, der ikke havde besvaret endnu. Der var også opfordring på Facebook om at besvare. Vi har udsendt vores spørgeskema til 3488 studerende indskrevet på Campus Horsens. Heraf var der 481 der ikke kunne leveres, da modtagerens postkasse var fyldt eller den studerende udmeldt. Spørgeskemaet er kommet frem til 3007 og 444 personer har udfyldt det. Svarprocenten er 13. Det er ikke nogen høj svarprocent, men ifølge VIAs Kvalitetsafdeling et grundlag vi kan arbejde videre med. Campus Horsens rummer studerende fra VIA s tre højskoler, og undersøgelsen er besvaret af 90 studerende fra Pædagogisk Socialfaglig Højskole (PSH), 369 studerende fra Teknisk Merkantil Højskole (TMH) og 18 studerende fra Sundhedsfaglig Højskole (SFH), i alt 477 studerende. Heraf gennemførte 444 spørgeskemaet. 44% af besvarelserne kommer fra danske studerende og 56% kommer fra internationale studerende. De internationale studerende kan tage en hel uddannelse her eller kan være på udveksling, som typisk varer et semester. Næsten alle internationale studerende kommer fra TMH s uddannelser. Blandt deltagerne blev der trukket lod om 3 gavekort til biografen. Bearbejdning af undersøgelsen Undersøgelsens resultater er præsenteret herunder. Under hvert afsnit præsenteres udvalgte tabeller og repræsentative kommentarer med de studerendes egne ord. Tabellerne opdelt i henholdsvis danske og internationale studerende eller på højskoler, hvor det giver mening. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 1

3 Resultatet af undersøgelsen Fakta om brugere og ikke-brugere Bruger du biblioteket på dit uddannelsessted/campus? De studerende blev i undersøgelsen spurgt om de anvender biblioteket på Campus Horsens. Figuren ovefor viser at 78% af de studerende i undersøgelsen (444) svarer ja til, at de benytter biblioteket. 106 studerende i undersøgelsen har studeret på deres uddannelse i mere end 24 måneder. 84% af dem benytter biblioteket. Trods internet og e-bøger er det positivt at så mange af vores studerende finder vej til biblioteket og benytter bibliotekets tilbud. Biblioteket har trods den teknologiske udvikling oplevet en stigning på 22 % i udlån af fysiske materialer i fra 2011 til Studerende, der svarede nej til at de bruger biblioteket på campus (22%), blev spurgt om, hvorfor de ikke anvender deres bibliotek. 90 studerende har givet deres kommentar til dette. Svarene falder primært inden for to områder - behovet er ikke opstået endnu eller internettet dækker deres behov. Mange studerende er få måneder inde i deres uddannelsesforløb og har derfor endnu rigeligt at gøre med at læse pensumlitteraturen. De svarer, at de ikke har behov for biblioteket - endnu. Altså en forventning om, at de på et senere tidspunkt skal bruge biblioteket. Den helt store årsag til ikke at bruge biblioteket er dog internettet. Det kan ikke komme som en overraskelse, at mange bruger nettet, fordi det er nemt, hurtigt og altid tilgængeligt. Da jeg er ret ny har det ikke været relevant endnu... Men har planer om at bruge jer...' 'actually I want to use it [library] but every time I can find some information on the internet and then I forget to go to the library' 'It's maybe because I don't really like the old fashion way of learning even though I think it could be more usefull than the information I'm searching on the internet, but the internet is so much more easy to use' Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 2

4 'Jeg er så kort inde i min uddannelse, at jeg endnu ikke har haft brug for det, men får sikkert brug for det senere' 'Når jeg ikke ved om de har den information jeg skal bruge til rådighed, så er det for besværligt at skulle finde op til biblioteket, finde nogle at spørge og så læse 5 bøger igennem for at finde den rigtige' Nettet er naturligvis en stor konkurrent til biblioteket, men flere af de studerende tilkendegiver, som fx ovenstående kommentar, at de ikke har det store kendskab til bibliotekets tilbud og derfor ikke helt ved, hvad de vælger fra. Fire studerende skriver direkte, at de ikke synes deres kendskab til biblioteket er godt. Af andre årsager til ikke at bruge biblioteket er nærhed til lokalt folkebibliotek. Selv om biblioteket på vores campus ligger meget centralt er der en del studerene, der også bruger andre biblioteker til studiet. Bruger du andre biblioteker til dine studieopgaver? Biblioteket på Campus Horsens dækker tre højskoler: Pædagogisk-Socialfaglig Højskole (PSH), Tekniske-Merkantil Højskole (TMH) og Sundhedsfaglig Højskole (SFH). Vores lånere som studerer på henholdsvis PSH og SFH kan i højere udstrækning end studerende på TMH finde relevant materiale på folkebibliotekerne.. Deres svar afspejler sig i at 57% af studerende på PSH og 72% af studerende på SFH også vælger at bruge andre biblioteker i studiemæssigt øjemed, hvorimod tallet for TMH kun er 28%. Det er vigtigt for biblioteket at have denne viden om de studerendes biblioteksvaner. 137 studerende har udfyldt kommentarfeltet og uddyber her, hvorfor de benytter andre biblioteker. Den største årsag til at bruge andre biblioteker er nærhed, altså at biblioteket ligger tættere på deres bopæl. Kort afstand til biblioteket og det at de i forvejen er bekendt med biblioteket og dets åbningstider har en betydning for deres valg. Studerende på Campus Horsens kommer fra mange af de omkringliggende byer, så både Vejle, Skanderborg og Århus biblioteker nævnes. 'I am very familiar to the system my old library uses, not quite the same as yours, and they are able to get me whatever information I need' Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 3

5 'Er ikke altid på skolen, når jeg skal bruge et bibliotek' 'Der ved jeg lige, hvor jeg skal kigge efter bøgerne' Bibliotek.dk er blevet en favorit hos flere studerende, som bruger et afhentningssted og ellers bestiller alt gennem basen. For nogle opfylder deres lokale bibliotek også flere forskellige behov som børnebibliotek og fritidslæsning. 'Jeg bor tættere på biblioteket der ligger i byen, og så er det bare en vane, når man bestiller bøger på bibliotek.dk at vælge det som afhentningssted' 'Bestiller bøger via nettet til afhentning på mit lokale bibliotek samt besøger biblioteket med mine unger' Hvis man oplever, at det materiale, man søger ikke er tilgængeligt hos os, søger de studerende selvfølgelig efter det andre steder. Netop den situation, at de står og skal bruge en bog og den ikke er tilgængelig hos os, sender dem på jagt hos andre biblioteker. '... Til visse perioder er der pres på udlån og det kan være svært at låne den litteratur, vi bliver anbefalet at læse, da der er mange i perioden, der skal låne bøger' 'Jeg oplever ofte der er stor ventetid på de bøger som, jeg har behov for. Derfor søger jeg blandt andre biblioteker også' Ventetiden har stor betydning, så på trods af at der kommer bøger til Horsens ofte, vælger de studerende tit at finde andre veje i ønsket om at få materialet hurtigst muligt. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 4

6 Materialesamlingen Biblioteket på Campus Horsens har en materialesamling på titler. Emnemæssigt dækker vi fagene i de tre højskoler, PSH, TMH, SFH. 1/3 del af bibliotekets samling er på fremmedsprog. Dog er sygeplejerskeuddannelsen i Horsens ny med opstart i 2011 og der vil derfor være færre titler til rådighed for uddannelsen, mens materialesamlingen udbygges. De studerende blev i undersøgelsen spurgt om deres tilfredshed med materialesamlingen i forhold til emnedækning og aktualitet. Da vi både har internationale og danske studerende og materialesamlingen derfor ikke kan bruges ens af alle, viser nedenstående figurer tilfredsheden hos både danske og internationale studerende. Bøgernes emnedækning hvor tilfreds er du med følgende områder? Bøgernes aktualitet hvor tilfreds er du med følgende områder? Trods den forholdsvis lille samling af sygeplejefaglig litteratur giver ingen af de 18 sygeplejerskestuderende, der har udfyldt skemaet udtryk for utilfredshed med samlingen. Og i tiden fremover bliver samlingen yderligere udbygget efter uddannelses aktuelle behov og profil. De studerende kunne ud over deres angivelse af tilfredshed med materialesamlingen give os en uddybende kommentar om vores materialer. Kommentarerne falder overvejende i to kategorier, nemlig tilgængeligheden af netop den bog de efterspørger og bibliotekets skønlitterære samling - eller mangel på samme. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 5

7 I afsnittet om de studerendes anvendelse af andre biblioteker til studieformål skriver de studerende, at de ofte går andre steder hen, når de ikke finder bøgerne på vores hylder. Populære titler, der er udlånt, når man står og skal bruge dem får mange studerende til at ønske flere eksemplarer i biblioteket. En del er klar over, at det ikke er muligt altid at have et eksemplar til rådighed og udtrykker tilfredshed med muligheden for at skaffe bøger fra andre biblioteker. It would help to have more copies of the same book at the library. 1-2 copies aren't enough for very demanded materials. Jeg blev positiv overrasket, da jeg en gang skulle bruge en bog som biblioteket skulle skaffe hjem. Den kom allerede næste dag selvom jeg blev advaret at det kan tage op til en uge. Det er ofte, at der kun er et eksemplar af en bog så ventetiden kan være lang, men derfor er det godt at der kan bestilles hjem, hvilket fungerer godt. I eksamensperioder eller perioder, hvor en underviser har bedt os om at låne bestemte bøger til hele klassen, så er det træls, hvis der kun findes et enkelt eksemplar. Bibliotekets materialesamling er både dansk og international. 1/3 af samlingen på titler er international. De internationale studerende oplever selvfølgelig, at en del litteratur ikke er på deres sprog og udtrykker ønske om en større samling. As an full degree international student I would like to have a larger area of English literature library should include more books in English relating for example marketin Regarding the scope of the book collection at the library, there are only books related to the degree programs available at VIA. There are no books on more general subjects. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 6

8 De internationale studerende har et særligt ønske om, at biblioteket har mere skønlitteratur. Bibliotekets samling af romaner på engelsk er for lille påpeger flere studerende, der har været forbi vores samling, der består af 75 engelsksprogede romaner. More books with different topics (even adventure, science fiction books) in English would be an improvement More fiction in English would be good - the variety right now is extremely low. Lån og bestilling Efter ombygningen i 2011 er biblioteket indrettet så de studerende kan være mere selvhjulpne. På torvet står en udlånsautomat, så de studerende hurtigt og nemt kan låne og aflevere materiale uden at skulle vente ved skranken. Mulighederne for selvbetjening via bibliotekets hjemmeside er en fast del af introduktionen til bibliotekets tilbud. I undersøgelsen blev de studerende spurgt om deres oplevelser med at være på egen hånd i biblioteket og kendskabet til at være selvhjulpen uden for bibliotekets åbningstider. Lån - Kender du til muligheden for at reservere og forny materiale i bibliotekets database? Lån - Hvor tilfreds er du med muligheden for at bestille og forny materialer? 70% af de studerende i undersøgelsen har brugt selvbetjeningsautomaten og stort set alle (90%) udtrykker tilfredshed med funktionen. Spørgsmålet om selvbetjeningsautomaten har fået en del studerende til at kommentere på deres brug af den. Selvbetjeningsautomaten står på torvet og kan efter bibliotekets lukketid bruges til at aflevere materialer. Automaten får generelt positive kommentarer pga. af hurtigheden. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 7

9 The self-service machine is amazingly fast way of borrowing/returning materials! Selvbetjeningsautomaten har skygget for kommentarer omkring fornyelse og bestilling i databasen. Langt de fleste studerende har fod på hvordan systemet virker (se ovenstående figurer), men de 32% der ikke kender til funktionen har valgt ikke at kommentere på det. It would be good to have a paper that shows how to operate the returning machine in connection with the yellow card and also to tell where to actually leave the book when the shelf is closed. Trods det at introduktion til vores bibliotekssystem er en fast del af biblioteksintroduktionen til alle nye studerende, må vi konstatere, at 1/3 del af de studerende ikke har fanget denne del. Lidt bedre bliver det, når de har gået på uddannelsen i to år, men også blandt de 106 studerende i undersøgelsen der er så langt i deres uddannelse, har 22% af dem ikke kendskab til deres muligheder for selv at bestille og forny. Brugerundervisning og evt. studielængde Biblioteket på Campus Horsens underviser de studerende i informations- og litteratursøgning samt referencehåndtering. Undervisningen er primært lektioner planlagt i samarbejde med uddannelsen, men vi afholder også frivillige kurser for de studerende. Ydermere kan man booke tid hos en bibliotekar og få hjælp/undervisning i forhold til netop den opgave, man arbejder på. I brugerundersøgelsen spurgte vi de studerende, hvorvidt de har deltaget i undervisningen og om de fik udbytte af undervisningen. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 8

10 Kommentarerne er gennemgående positive. Den overvejende del af kommentarerne understreger at tidspunktet for undervisningen er afgørende for hvordan de vil kunne bruge oplysningerne fremadrettet. Så timing i forhold til relevans er et afgørende succeskriterium. Jeg tror søgekurset havde været bedre husket, hvis det havde ligget er smule senere. Samtidig efterlyses der mere undervisning og formidling på andre måder fx written guides eller instructions in pictures and paste it on the wall. Muligheden for personlig hjælp påskønnes og opsøges. Et tæt samarbejde mellem uddannelse og bibliotek er vigtigt, da det imødekommer de studerendes ønske om undervisning, når behovet opstår. Biblioteket arbejder med projekter for at styrke samspillet mellem uddannelse og undervisning, så biblioteket fremtræder som en integreret og naturlig del af det at tage en videregående uddannelse. usually if we have more questions, we simply ask librarians when needed Synes at "bestil en bibliotekar" er en rigtig fin ide til at søge efter materiale, det hjalp mig meget i mit projekt. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 9

11 Bibliotekets indretning og studiepladserne Biblioteket er nyindrettet i En undersøgelse i 2012 blandt biblioteksbrugere, der besøgte biblioteket viser at behovet for studiepladser på biblioteket er stort. Afledt af undersøgelsen i 2012 har biblioteket etableret et stillerum og bookingsystem til studiecellen. I denne undersøgelse som både dækker brugere og ikke-brugere ønskede vi at få deres kommentarer på både studiepladserne og indretningen i forhold til selv at finde materialer på biblioteket. 47% af de studerende i undersøgelsen svarer at de benytter biblioteket til at lave gruppearbejde eller studere alene. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 10

12 The idea of the room that we can book is really great. I think this idea should expand, as in there should be more rooms like that. it is very helpful to have a place that is isolated during the day. SUPER SUPER godt med studiepladser og muligheden for at kunne sætte sig ind i et lokale hvor der er HELT stille og lave sine 'lektier' der. Der er VIRKELIG meget larm lige ved siden af kantinen... På biblioteket er der udover små studieborde og sofagrupper mulighed for at sidde og arbejde i et stillerum. I kommentarerne udtrykker brugere overvejende tilfredshed med indretningen af biblioteket. Af de 445 studerende der har besvaret, er det 207 der svarer at de benytter sig af muligheden af at benytte biblioteket til enten gruppearbejde eller til at studere alene. De studerendes gennemgående kommentarer er at de mangler grupperum og der er for få studiepladser. Det fysiske arbejdsmiljø som støj fra kantinen og varme/kulde får flere negative bemærkninger. I biblioteket arbejder vi løbende på at skabe rum for studiepladser, men også for at de studerende kan finde områder, hvor de kan slappe af alene eller sammen med andre, som Wii rummet og sofagruppen i skoven. Personalets service I undersøgelsen blev de studerende spurgt om muligheden for at få hjælp af personalet, når de kommer på biblioteket eller om de har oplevet utilfredsstillende betjening. Gennemgående er de studerende tilfredse og uddeler mange roser til personalet på biblioteket. De benytter alle kommentarfelter til at kommentere positivt på den hjælp de får i biblioteket. Derudover kommer der flere uopfordrede kommentarer og ros til bibliotekets Book Talks. I er altid klar til at hjælpe og vejlede, hvis man har brug for det Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 11

13 The book talks have been a positive experience and a great aspect of the libraries services to students. I really like the library staff and especially Book Talks that they organize. It is really lovely to consider our students opinion and to help us. De er der altid og der er næsten altid en mulighed for at de kan hjælpe med at finde eller også kan de vise / fortælle på en måde så man forstår hvor det man leder efter står. The staff is always helpful and very friendly all the time which makes you confident to ask for the things you don't know Som serviceorganisation arbejder vi løbende med serviceforbedringer i forhold til mødet med brugerne. Førstegangskontakten og introduktionen til biblioteket for nye studerende er et af de fokusområder, vi gerne vil udvikle. Konklusion Bibliotekets formål med at udsende spørgeskemaet er få belyst hvem vores brugere er, hvad de bruger biblioteket til, deres mening om de forskellige funktioner og hvem der er ikke-brugere, og hvorfor de er ikke-brugere. Vores besvarelse ligger på 13%. Vi havde håbet på mere, men der udsendes mange spørgeskemaer, da mange afdelinger i VIA gerne vil kende deres brugeres meninger. Når vi i fremtiden vil vide noget om vores brugere og ikke-brugere, findes der flere andre metoder, så mulighederne for at indhente information er ikke udtømte, selvom vi måske ikke vælger denne måde at spørge på. I undersøgelsen er der mange engagerede kommentarer fra både brugere og ikke-brugere. Disse kommentarer og billedet af brugernes mening om biblioteket, kommer vi til at arbejde med i lang tid fremover. Hvad viser undersøgelsen så? Brug versus ikke-brug: Den viser at den primære årsag til ikke at bruge biblioteket er Internettet. Sekundære årsager er at behovet endnu ikke er opstået eller at de bruger et andet bibliotek, som de bor tæt ved. Bekvemmelighed, nærhed og hastighed har derfor betydning, både i valg af brug af det fysiske bibliotek eller biblioteket versus Internettet. Biblioteket må derfor til stadighed arbejde med at blive endnu bedre til at formidle, hvad de studerende og ansatte kan bruge biblioteket til. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 12

14 Materialesamlingen. De studerende er overvejende tilfredse med emnedækningen og aktualiteten af materialesamlingen, så vi skal til stadighed arbejde på at kunne efterkomme deres ønsker om relevant supplerende materiale. Samtidig er de bevidste om muligheden for få skaffet materiale fra andre biblioteker. Det kan også være en medvirkende årsag til fx studerende fra sygeplejerskeuddannelsen er tilfredse med materialeudbuddet, selvom samlingen langt fra er udbygget indenfor sygepleje. Flere studerende efterlyser skønlitteratur. Biblioteket har valgt ikke at indkøbe skønlitteratur, men vi har i gennem flere år modtaget boggaver fra studerende og undervisere, og disse boggaver er et godt supplement til den engelske skønlitteratur, der efterspørges i flere kommentarer. Lån og selvbetjening Muligheden for at bestille og reservere materiale på bibliotekets hjemmeside er der rigtig mange der er godt tilfredse med, men 1/3 af de der har svaret kender ikke til muligheden. Så det er en facilitet vi skal blive ved med have fokus på i vores formidling til brugerne. De der så kender til muligheden er godt tilfredse med den, så det er absolut en facilitet der anvendes og forventes. Selvbetjeningsautomaten får også roser med på vejen, så de muligheder der findes på biblioteket for selvbetjening værdsættes af brugerne. Undervisning af de studerende: Den overvejende del af de studerende var tilfredse med den undervisning biblioteket giver. Kommentarerne viser tydeligt at relevans og timing er afgørende faktorer for et godt resultat. Bibliotekets indretning Vores brugere er generelt tilfredse med muligheden for at studere på biblioteket, men af de adspurgte er det kun halvdelen der kender til studiepladserne. Der er plads til at flere benytter bibliotekets studiepladser og studiepladser er netop det vi til stadighed er opmærksomme på, når der er mulighed for at ændre på bibliotekets indretning. Personalets service Både med hensyn til service, imødekommenhed og mulighed for hjælp fra personalet er tilfredsheden stor. Og ved mange af de spørgsmål, der indeholdt et kommentarfelt, er der positive bemærkninger til personalets hjælpsomhed. Overrasker svarene os? De studerendes svar omkring brug af internet og andre biblioteket overrasker os ikke. Men de studerendes tilfredshed og især deres kommentarer giver os dokumentation for vores antagelser om brugen af biblioteket og hvilke alternativer de har og hvorfor de bruger netop dem. Derudover er vi selvfølgelig rigtig glade for at de studerende i så høj grad udtrykker tilfredshed med biblioteket. På vores personaledag i august tog vi udgangspunkt i denne brugerundersøgelse og en undersøgelse blandt et udvalg af undervisere. Dette input har vi bearbejdet, og kan fremadrettet arbejde kvalificeret i de arbejdsgrupper, der er nedsat på baggrund af disse undersøgelser. Biblioteket arbejder med disse 3 kerneområder: 1) Relationer til uddannelserne 2) Studiemiljø & social profil 3) Relationer til brugerne herunder service Nedenfor er et par eksempler på, hvad biblioteket arbejder med netop nu. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 13

15 Ad 1: Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg er tovholdere på et DEFF-projekt 1. Projektets formål er at undersøge om det er muligt at lave en model til samarbejde mellem bibliotek og uddannelse. 2 bibliotekarer fra Campus Horsens deltager sammen med undervisere fra Maskiningeniøruddannelsen, Global Business Engineer og Sygeplejerskeuddannelsen. Ad 2: Udstillinger fra de forskellige uddannelser, så brugerne på biblioteket får mulighed for at se, hvad der bl.a. arbejdes med på de forskellige uddannelser på Campus Horsens og ligeledes fortsætter Booktalks i dette efterår. Ad 3: VIA Bibliotekerne har siden undersøgelsen fået ny integreret database og hjemmeside. Således at studerende og ansatte har mulighed for at trække på alle VIA Bibliotekernes materialesamlinger. Vi kan allerede nu oktober 2013 konstatere at den nye service har forbedret materialeforsyningen betragteligt. Adgangen til henholdsvis fysiske bøger og tidsskrifter og elektroniske bøger og online artikler er gjort enklere. Denne platform arbejder vi med at formidle til vores brugere, så de i endnu højere grad kan få glæde af / udbytte af vores fælles materialesamling og online-ressourcer. 1 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Der ydes bl.a. tilskud til centrale projekter indenfor fag- og forskningsbiblioteker. Brugerundersøgelse foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens. Side 14

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 43, svarprocent: 80% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

10 biblioteker 02egaa. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv kommentar. Alder?: Under 18 Køn?: Mand Hvilken : Studerende

10 biblioteker 02egaa. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv kommentar. Alder?: Under 18 Køn?: Mand Hvilken : Studerende Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 4 Hvor tit bruger du biblioteket? Respondentens svar: 1-2 gange om ugen og somme tider hver dag Alder?: 41-60 Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv Respondentens svar: 1-2

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 9 45,0% 11-15 timer 7 35,0% 16-20 timer 3 15,0% 21-25 timer 1 5,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Utrech University Land: Holland Periode: Fra:1. februar 2013 Til: 30. juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: La Universidad de Salamanca (USAL) Land: Spanien Periode:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold Har du været

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: United Kingdom Periode: Fra: 9/1/2012 Til: 23/6/2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere