Undersøgelse af internationale studerende og biblioteket på tre erhvervsakademier (EA) i skæringspunktet mellem MM og PBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af internationale studerende og biblioteket på tre erhvervsakademier (EA) i skæringspunktet mellem MM og PBA"

Transkript

1 Undersøgelse af internationale studerende og biblioteket på tre erhvervsakademier (EA) i skæringspunktet mellem MM og PBA DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

2 Indhold ÂÂAbstract...3 ÂÂHvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?...4 ÂÂForord...4 ÂÂMetoder...5 ÂÂFokusgruppeinterview...7 ÂÂResultater...9 ÂÂUdfordringer ved campusdannelserne...12 ÂÂVidere arbejde...14 Abstract Bibliotekarer fra Erhvervsakademi Aarhus, IBC Kolding, Tietgen Business College har interviewet 15 østeuropæiske og asiatiske studerende efter konceptet fra Brugerkaravanen. Alle studerende afsluttede akademiuddannelsen i Marketing Management i juni 2011 og fortsatte på professionsbacheloren i International Sales & Marketing i september Formålet var at lære de internationale studerende bedre at kende for på denne måde at få indsigt i de udfordringer, de møder på og uden for studiet. Væsentlige indsigter har været: målgruppens kamp for at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk, den svage relation til danske medstuderende, den vanskelige tilvænningsproces fra hjemlandets studieform til den danske og den ufatteligt lille plads, biblioteket har i deres bevidsthed. Indsigterne kan bruges til at forbedre de internationale studerendes studieliv på de områder, hvor skolen og biblioteket kan spille en rolle. 2

3 Afrapportering på projektet Undersøgelse af internationale studerende og biblioteket på tre erhvervsakademier (EA) i skæringspunktet mellem MM og PBA Udarbejdet af Birgit Brink Lund, Tietgen Business College, Odense Marianne Lund, International Business College, Kolding Birgitte Moltke-Leth, Erhvervsakademi Aarhus Mette G. Hansen, Erhvervsakademi Aarhus Indledning Erhvervsakademierne (EA) udbyder foruden kortere videregående uddannelser (2-årig AP) på dansk og engelsk også professionsbachelor (1½ år) som overbygning til flere af deres uddannelser. Flere af disse udbydes også i en engelsksproget version (PBA) til internationale studerende, der har gennemført en AP. Vi har lagt mærke til, at de internationale studerende sjældnere opsøger biblioteket end danske studerende, og når de gør, så møder de os på en anden måde end de danske studerende; de stiller andre typer spørgsmål og vi ved ikke hvorfor. Internationale studerende kommer med forskellige kulturelle baggrunde og studietraditioner, og vores manglende kendskab til disse kan være en barriere i forhold til, hvordan vi møder dem og formidler bibliotekets mange services, der burde være en vigtig støtte i deres studieliv. Behovet for god research og valide kilder melder sig især, når de studerende begynder på PBA en, og det er baggrunden for dette projekt. Vi ønsker at lære dem bedre at kende: hvem er de, hvilke studietraditioner og vilkår kommer de fra, og kan vi og biblioteket være med til at gøre deres studieliv nemmere? Projektgruppen består af fire bibliotekarer fra tre erhvervsakademier: Erhvervsakademi Aarhus (EAA), International Business College Kolding (IBC) og Tietgen Business College i Odense (TBC). Formål Vores primære formål med projektet var at få en øget kulturel indsigt i målgruppen og dermed øget kendskab til og forståelse for de internationale studerendes behov. Vi ville læse eksisterende undersøgelser af målgruppen i det danske uddannelsessystem og tale om vore egne institutioners nuværende praksis på området. Vi forventede at opleve en synergieffekt og få gensidig inspiration gennem samarbejdet mellem tre akademibiblioteker med henblik på at udvikle bibliotekernes services til målgruppen. Til sidst håbede vi gennem projektet at få ambassadører for biblioteket på PBA-studiet. Vi håbede ligeledes på, at de interviewede ville komme til at reflektere over deres læringstilgang og brug/ikke-brug af biblioteket, og at det ville øge kendskabet og incitamentet til at bruge bib- 3

4 liotekets ressourcer på PBA-studiet. Best case scenario ville være, at de og hele målgruppen kunne se frem til et bedre studieliv. Metode Vi udvalgte i alt 15 studerende - 5 studerende på hvert EA. De studerende skulle have taget AP en Marketing Managemt (MM) på det lokale EA og være optaget på PBA i International Sales & Marketing. De havde således alle været i Danmark i mindst 2 år. Vi valgte at fokusere på studerende fra Østeuropa og Asien, da de er mest fremmede for os og ofte vælger at tage en hel uddannelse i Danmark, i modsætning til vesteuropæere, som i højere grad er her i nogle få semestre. Vi interviewede seks mænd og ni kvinder fordelt på følgende lande: Polen 2 personer Bulgarien 3 personer Letland 2 personer Litauen 2 personer Rumænien 3 personer Ungarn 1 person Nepal 2 personer Interviewene var semistrukturerede, dvs. at vi i fællesskab lavede en interviewramme, men med plads til at kunne improvisere efter behov. Interviewene skulle foregå ansigt-til-ansigt og så vidt muligt i den studerendes eget hjem for derved at kunne observere forhold, der ikke ville blive afdækket af selve interviewet. Vi tog udgangspunkt i de kvalitative metoder, vi blev præsenteret for på DEff-projektet Brugerkaravanen : at spørge ind til livet, til baggrund og erfaringer samt observere den interviewede i eget miljø. Indsigter - opsamling på interviews 1. Ambitioner Aldersmæssigt er de studerende fra 19 år til først i 20 erne, når de starter på MM en. De helt unge kommer direkte fra en gymnasial ungdomsuddannelse i hjemlandet, og de lidt ældre har i flere tilfælde afbrudt/fuldført en videregående uddannelse i hjemlandet før studiet i Danmark. Vore internationale studerende er ambitiøse, målrettede og dygtige i deres hjemland. Mange har taget ekstra engelskkurser, da de er bevidste om, at engelskkompetencer er vigtige i det globale samfund men at læse fagsproget kræver noget tilvænning. Danmark er ofte et bevidst valg, bl.a. fordi en vesteuropæisk uddannelse er værdifuld og giver respekt hjemme. At EU-borgere ikke skal betale for uddannelse i Danmark er heller ikke en uvæsentlig faktor. Flere fortæller, at de påtænker senere at tage en master i København, England, Sverige, Belgien eller allerhelst i USA. Så vi har at gøre med ambitiøse unge - ofte mønsterbrydere - der kæmper for et bedre liv! 4

5 2. Unge alene i verden Der er mange udfordringer, som fylder meget for den internationale studerende. Mange bunder i, at den studerende er helt ung og netop flyttet hjemmefra for første gang og til et fremmed land. Flytningen til Danmark har betydet debut for madlavning og tøjvask, og hvad der ellers hører med til at styre en husholdning. Det viste sig, at flere lever på kanten af loven i starten bor flere på ét kollegieværelse osv. Det tætte liv er både godt og skidt, du er ikke alene, men mangler privatliv og ro. Hjemve er et kendt fænomen, og kontakten til venner, familie og kæreste betyder rigtig meget, så kommunikation via en god internetforbindelse er altafgørende. Ikke alle har råd til egen forbindelse, så der nasses på åbne netværk, og man holder til på åbne hotspots (folkebiblioteket, skolen osv.). Kun få har fået danske venner og fx besøgt et dansk hjem. De oplever ikke, at danske studerende er interesserede i tættere kontakt. I det hele taget er der ikke meget liv i fritiden, og der er sjældent råd til fritidsaktiviteter. Heller ikke til at lege turist - efter 2 år i Danmark har de oftest kun set deres studieby og Kastrup lufthavn! 3. Kulturchok Vi bad de interviewede placere sig selv i Hofstede s kulturtilpasningskurve (Hofstede, 2010, s. 385). De studerende er ret euforiske, når de starter, men mange praktiske problemer og alle de anderledes krav i den danske studieform dræner dem for energi. Der går ofte et år med kulturchok, men så kører det, og it is much, much better than home. Det var også tydeligt, at kulturchokket er mindre, hvis man kommer fra de nordlige østeuropæiske lande, end hvis man er fra den sydøstlige del af Europa. Og kommer man fra Nepal, er man nærmest havnet på en anden planet. De fleste køber ikke pensumbøgerne, de er simpelthen for dyre. Nogle deles om en bog eller låner og scanner/kopierer. Andre fravælger helt den fysiske bog, de finder titlerne helt eller delvist digitaliseret på nettet, affotograferer siderne med deres mobiltelefoner osv., og klarer sig med de vigtigste kapitler. Udenlandske studerende oplever, at danske studerende og de har forskellige forudsætninger. De oplever også, at der er hierarki i klassen: danskere, vesteuropæere, østeuropæere (nord syd), asiater. Også et økonomisk hierarki: ERASMUS studerende er meget heldige, for de får stipendium og får udleveret bøger af skolen, men de er dovne og drikker for meget! 4. Den skandinaviske studieform De internationale studerende skal omstille sig til en anderledes måde at lære på. De kommer fra studieformer, der er autoritative, reproducerende og teoretisk baserede. Det tager tid at blive dus med den skandinaviske studieform, der vægter refleksion, debat og gruppearbejde meget højt. Til gengæld er alle meget positive overfor det praktiske element i studiet det er det, der gør teorierne forståelige. De uformelle omgangsformer med underviserne, og at underviserne virker oprigtigt interesserede i de studerende og i hvervet som underviser, er også noget de interviewede fortæller positivt om. Men det en kæmpebarriere at overskride at turde sige noget i timerne de er bange for at sige noget forkert, og de skammer sig over at spørge og derved afsløre, at de ikke har forstået. Der er både sproglige, faglige og personlige barrierer. Fra hjemlandet er de oplært til at blive belønnet for nøjagtig reproduktion af viden, så den danske studieform, der belønner refleksion, debat og selvstændige konklusioner kræver længere tids tilvænning. Flere havde problemer til deres første eksamen. Der er langt fra udenadslære til forståelse. 5

6 I Danmark stilles der krav om kvalitativ research på egen hånd, og det er svært - både fordi de studerende ikke er vant til at lave research, men også fordi det at benytte internettet som researchværktøj for mange er temmelig ukendt. Internettet har for flere hovedsageligt været hjemstedet for sociale medier og kommunikationsværktøjer (Facebook og Skype). De kan heller ikke overskue, at viden kan findes i (betalings)databaser, hvilket gør, at de bruger uforholdsmæssigt lang tid med Google som værktøj. 5. Study is important. Work is necessary. Asiaterne skal betale for at tage en uddannelse i Danmark, mens det for europæerne er gratis. Men leveomkostningerne er høje, og indtil den studerende har fået et job, der giver en stabil indkomst, lever mange kummerligt. Behovet for mad, penge til husleje og transport overskygger alle andre problemer. De fleste lever af lånte penge eller opsparing i det første halve år, og det økonomiske afhængighedsforhold til familien piner de unge studerende. Desværre er det pga. sproget meget svært for dem at finde et studierelevant arbejde, så de må nøjes med jobs inden for rengøring, opvask og lagerarbejde. 6. Biblioteket fylder meget lidt Emnet vendes kun, fordi vi spørger til det, og det viser sig, at de ikke har de store erfaringer med at bruge biblioteker, hvilket bl.a. skyldes, at de kommer direkte fra gymnasiet. Deres opfattelse af biblioteker er, at det er et sted med (gamle) bøger endda ikke altid til udlån. Heldigvis føler de sig velkomne på skolernes biblioteker, men de kommer der sjældent og er ikke bevidste om, hvilke ressourcer der er til rådighed via biblioteket. Måske er det igen en barriere at spørge om hjælp, selv om vi reklamerer for biblioteket. Fx har vi alle tre sendt mails med tilbud om hjælp til informationssøgning i forbindelse med hovedopgaven, men kun få har benyttet sig af det. Mailen er druknet blandt mange andre, og desuden var flere i hjemlandet, da hovedopgaven blev skrevet. Som nævnt er de uvante med at lave selvstændig research, og deres viden om at bruge internettet til informationssøgning er begrænset, og selv om vi præsenterer diverse databaser i klasserne, er det åbenbart svært at forstå nytten af dem i forhold til en googlesøgning. Vi kan konstatere, at de langt fra er digital natives. Inspiration til udvikling af bibliotekernes service Som vi lærte på Brugerkaravanen, skulle vi ikke forvente, at de studerende ville forsyne os med mange nye ideer til forbedring af bibliotekernes services vi skulle uddrage fra indsigterne. Det blev klart for os, at mange tidligere kun har brugt det sociale internet og er uvante med at bruge internettet til seriøs informationssøgning, samt at det er en stor barriere for dem at lave selvstændig research til opgaver. Det kan være en ide at imødekomme dem ved at lave selvstændige databasekurser, der starter mere grundlæggende (især for asiaterne) samt nogle trin for trin-guides til databaserne: ikke kun how men også why for at forklare, hvorfor denne og hin database eller metode er hensigtsmæssig. Guiderne skal findes både online og off-line. Hvis vi bliver inddraget mere som sparringspartner for underviserne ved udarbejdelse af emner/ temaer til især de første projekter, kan vi sikre, at de internationale studerende får en succesoplevelse af informationssøgningsprocessen. Vi kan undersøge tilgængeligheden af informationskilder om det valgte emne på engelsk, således at den internationale studerende ikke både skal kæmpe med selvstændig informationssøgning OG den uvante danske studie- og projektform. 6

7 Senere i studiet vil det være relevant, at vi er med, når de studerende får orientering om hovedopgaven så bibliotekets ressourcer igen bliver synliggjort. I det hele taget er det vigtigt at markedsføre bibliotekaren internt på akademierne som ressourceperson, ikke kun som administrativ bogstøtte - fx også via en nærmere kontakt med de undervisere, der er mentorer og vejledere for de internationale studerende. Generelt er vi blevet mere bevidste om de internationale studerende i biblioteket, og en sidegevinst er, at vi nu ofte giver os bedre tid til at tale med dem, når de henvender sig på biblioteket for at låne en bog, printe eller spørge om hjælp. Omvendt kan vi konstatere, at flere af de interviewede nu bruger biblioteket og tager deres venner med, så vi har opnået en ambassadør-effekt. Vi kan konkludere, at mund-til-mund metoden er effektiv, når der skal gøres opmærksom på bibliotekets værdi. Vi har ikke kun fået ideer til at udvikle bibliotekernes services, men også akademiernes modtagelse af de internationale studerende kan måske trænge til et serviceeftersyn. EAA gør meget ud af at forberede de internationale studerende på fænomenet kulturchok og de forskellige op- og nedture, de kan forvente i starten. Her benyttes Hofstedes kulturtilpasningskurve for at visualisere forløbet, og for at forklare, at det er noget, der rammer alle. Kulturmødet og de danske undervisningsformer er andre emner, man med fordel kunne gøre mere ud af i første semester, dels for at lette de internationale studerendes studiestart og dels for at fremme bedre integration mellem de studerende, så også danske studerende kunne opdage fremmede kulturer som noget positivt på studiet. Desuden mangler vi generelt sociale arrangementer uden alkohol måske kunne man som IBC ansætte en person på deltid til at lave out of class activities. TBC kunne fx etablere et samarbejde med Syddansk Universitets idrætsklubber, hvor det er muligt at møde både danske og udenlandske studerende om en fælles aktivitet. Det slog os, at de har oplevet så lidt af Danmark. Kunne der etableres et samarbejde med hhx, hvor elever derfra sammen med deres forældre lavede Mød en international studerende med en udflugt og middag i det private hjem? Det vil give hhx-eleven mulighed for at øve sit engelske og møde en anden kultur. Konklusion og perspektivering Konceptet har været enkelt og overkommeligt, og det har været uhyre spændende at gennemføre de enkelte interviews. Vi har fået indsamlet 15 interviews, der i høj grad er sammenlignelige, og det er tydeligvis de samme ting, der går igen, selvom de studerende repræsenterer forskellige lande. Samarbejdet mellem de tre biblioteker har bevirket, at vi har fået både volumen og bredde på resultaterne. Projektet har været en øjenåbner på mange måder. Det har været godt at få differentieret gruppen, så man ikke bare skærer dem over én kam. Gennem vores interviews har vi i høj grad lært de internationale studerende at kende. Førhen kategoriserede vi dem måske ubevidst som en ret ensartet gruppe måske grovinddelt i asiatere eller dem fra Østeuropa. Nu har vi fået øjnene op for, hvor fremmedartet vores kultur er for den nepalesiske studerende, at der er stor forskel på, om du kommer fra Polen eller Rumænien, og at de internationale studerende er lige så forskellige af sind som alle andre. De er unge mennesker, der sætter rigtig meget ind på at få et bedre liv. 7

8 De forbinder biblioteker med bøger og ikke med databaser, og hvordan skal man vide, at biblioteksansatte er ressourcepersoner, man kan spørge om faglige emner? Hvor vi med danske studerende står i en tradition med skole- og folkebiblioteker, hvor de fleste studerende dog kender fx Infomedia, mødte vi her en gruppe, der begynder et helt, helt andet sted. De danske studieog eksamensformer volder dem vanskeligheder, da de er vant til reproducere lærebogen, så de har svært ved at få gode karakterer her, hvor vi fordrer problemorientering og egne ideer. Vi er overbevidste om, at biblioteket og bibliotekarerne har noget at byde på i forhold til at sikre de internationale studerende et godt studieliv. Vi skal som profession være mere synlige for underviserne og blande os kvalitativt i forhold til opgaver og være med til at sikre, at de internationale studerende ikke overvældes på 1. semester. På TBC er projektet blevet præsenteret på et lærermøde, og det har medført en opfordring til at komme med et oplæg for de internationale studievejledere på akademiet samt på landsmødet for PBA i International Hospitality Management. Vi har både fået forventede svar og overraskende indsigter, som har fået mange brikker til at falde på plads. Det har været en stor oplevelse at få denne anledning til at lære nogle studerende bedre at kende. Vores brugerland bebos af rigtig mange spændende og interessante mennesker, hvis man får øje på dem. Det tror vi, at vi er blevet lidt bedre til. Referencer Damgaard, Gitte og Risgaard Olsen, Mette Kulturelle forskelle i undervisningsrummet på Erhvervsakademiet: Konsekvenser for pædagogisk praksis? [Hovedopgave, pædagogikum] Viby, Erhvervsakademi Aarhus Engelsksprogede uddannelser: erfaringer fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Danmarks Evalueringsinstitut. ISBN: Hofstede, Geert, Hofstede Gert Jan & Minkov, Michael Cultures and organizations: software of the mind, 3rd ed. New York, McGraw-Hill i-graduate, Danish International Student Barometer: exit wave 2011 [for Styrelsen for International Uddannelse] Fundet på Set d

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding

åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding Designskolen Kolding Åbent Hus er for alle uddannelsessøgende og andre med interesse for designuddannelser. Arrangementet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Værtskab og mødet med brugeren i Statsbibliotekets Servicecenter

Værtskab og mødet med brugeren i Statsbibliotekets Servicecenter Værtskab og mødet med brugeren i Statsbibliotekets Servicecenter DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010 Kl 13.00-13.55 Aarhus Universitet It-anvendelser i undervisningen afsluttede projekter, http://person.au.dk/da/hema@imv Grundskolen: 2002-2003: Junior pc-kørekort,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 2 Indhold Velkommen... 4 Vores værdier... 5 Din studiestart.... 7 At studere hos os.... 8 Støtte til dig under

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere