Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1."

Transkript

1 eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper med friskvandsteknologi the power family

2 . c_allgemeine Informationen Indholdsfortegnelse d i e e n e r g i e f a m i l i e Indholdsfortegnelse. Generelt.. Generelt.. Sikkerhedsvejledning.. ransport.. Støj.. ørring af byggeri og opvarmning af afretningslag.. Service og vedligeholdelse.. Rengøring.. Installation af yderligere komponenter.. Installationsrum.. iljøoplysninger.. Standarder og direktiver. Beskrivelse.. Beskrivelse.. Anvendelsesområde.. Leveranceomfang.. ilbehør.. ål.. ekniske data.. Driftsgrænser. Opvarmningsside, installation.. Installation.. Opvarmningsside, installation 0.. Strømforsyning. Elinstallation.. Afmontering af skærme.. ilslutning af strømforsyning.. ilslutning af varmekildepumpe.. Elektromagnetisk kompatibilitet (EC).. ilslutningsdiagram, elkomponenter.. ildeling af indgange på centralenheden... Følerudformning... Følerudstyr... Fremløbstemperaturføler.. Pulsindgange.. Layout, udgange.. ilslutning af blandeventiler.. Jording af anlæg.. aks. begrænsning for gulvvarme.. Styresignal, skifteventiler.. Hastighedsstyring, ladepumpe.. Ekstra moduler til Navigator-styring... Internt udvidelsesmodul for varmekreds... Internt udvidelsesmodul for varmekreds Installation ERRA AX S/W

3 d i e e n e r g i e f a m i l i e Indholdsfortegnelse... EIB/KNX-modul... GS-modul.. Kaskadestyring. Varmekilde.. Varmekilder.. Jordvarmeslange... Beskrivelse... Bemærkninger.. Brinesonde... Beskrivelse... Bemærkninger.. Grundvandsanlæg 0... Beskrivelse 0... Bemærkninger 0... Anvendelsesområde 0... Installationsdiagram... Sikkerhedsvarmeveksler til grundvandsanlæg... Grundvandsflowmeter... Grundvandsfilter. Idriftsættelse.. Idriftsættelsesinformation... Valg af varmekildepumpe.. Betjening.. Funktionsfejl. Bilag.. Ydelsesdata ERRA-AX 0-0 med R0C (i henhold til EN ).. Ydelsesdata ERRA-AX 0-0 med RC (i henhold til EN ).. ryktabskarakteristik ERRA AX ekniske data, sikkerhedsvarmeveksler.. ekniske data, køle-/varmeveksler... ilbehør til køling Indholdsfortegnelse Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer. (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

4 . c_allgemeine Generelt Informationen d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Generelt ed købet af dette anlæg har du fået et moderne og effektivt varmeanlæg. Løbende kvalitetskontrol og -forbedringer samt funktionstest på fabrikken er din garanti for teknisk perfekt udstyr. Læs denne dokumentation grundigt igennem. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation samt sikker og økonomisk drift af anlægget... Sikkerhedsvejledning Installations- og vedligeholdelsesarbejde kan være forbundet med fare på grund af et højt anlægstryk, høje temperaturer og strømførende dele. Anlægget må kun betjenes af specielt uddannet personale. Varmepumper må kun installeres af specielt uddannet personale og skal idriftsættes af en kundeservicevirksomhed, som ID-Energiesysteme GmbH har uddannet til formålet. Ved arbejde på varmepumpen skal anlægget være deaktiveret og sikret mod aktivering. Desuden skal alle sikkerhedsinstruktioner i den relevante dokumentation følges, herunder mærkater påsat varmepumpen og alle andre gældende sikkerhedsforskrifter... Støj ERRA-varmepumper er meget støjsvage i drift takket være deres konstruktion. Det er dog vigtigt, at varmeanlægget befinder sig så langt væk fra støjfølsomme bygninger eller beboede arealer som muligt. Der bør monteres en støjisolerende dør... ørring af byggeri og opvarmning af afretningslag Varmepumpen er ikke konstrueret til de store varmekrav, der stilles til tørring af byggeri eller opvarmning af puds eller afretningslag. Udstyr hertil skal kunden selv anskaffe efter behov... Service og vedligeholdelse Jævnlig vedligeholdelse samt kontrol og servicering af alle anlægskomponenter er din garanti for sikker og økonomisk drift i lang tid fremover. Det anbefales derfor at indgå en vedligeholdelseskontrakt med den pågældende kundeservicevirksomhed... Rengøring ERRA-varmepumpen kan om nødvendigt rengøres med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler. Generelt.. ransport Ved transport må varmepumpen aldrig hælde mere end 0. Varmepumpen må ikke transporteres på tilslutningsfittings! ransportemballagen må først fjernes, når varmepumpen befinder sig på installationsstedet... Installation af yderligere komponenter Installation af yderligere komponenter, der ikke er testet sammen med udstyret, kan forringe dets funktion. Vi påtager os ikke noget ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af beskadigelse som følge heraf. Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

5 d i e e n e r g i e f a m i l i e Generelt.. Installationsrum.. iljøoplysninger ERRA-varmepumpen skal installeres i et frostsikret rum! (Rumtemperaturen skal være mellem C og C!). Ved svømmende afretningslag skal afretningslaget og støjisoleringen udsparres omkring varmepumpen for at sikre støjsvag drift. Udstyret må ikke installeres i vådrum, støvfyldte rum eller i rum, hvor der er risiko for eksplosion. Kølemiddelgas, der slipper ud af maskinrum, må ikke udledes til nærliggende rum, trapperum, gårdhaver, gange eller til afløbssystemer. Gassen skal udledes på en forsvarlig måde! I tilfælde af fare skal maskinrummet straks forlades. Der skal være en fjernafbryder (nødafbryder) uden for maskinrummet og tæt ved døren til maskinrummet til at slukke for køleanlægget. ekanisk ventilation skal etableres i tilfælde af utilstrækkelig naturlig ventilation. Den mekaniske ventilator skal være udstyret med en uafhængig nødstyring uden for maskinrummet tæt ved døren til rummet. Varmepumper er eludstyr fremstillet af kvalitetsmaterialer, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. aterialerne skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Forkert bortskaffelse kan medføre straf, skader på miljøet og udsætte dit helbred for fare... Standarder og direktiver Alle gældende nationale og internationale rør- og installationsregler, herunder regler for forebyggelse af uheld og sikkerhedsforskrifter, skal følges ved installation af rørsystemer samt elkomponenter og -udstyr. Desuden skal instruktionerne i denne installationsvejledning følges. Disse omfatter: almindeligt gældende regler for forebyggelse af uheld samt sikkerhedsforskrifter forskrifter for miljøbeskyttelse gældende forskrifter fra arbejdsgiverens ansvarsforsikingsselskab gældende love, standarder, retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE forskrifter fra lokale forsyningsselskaber Generel vejledning for drift af varmepumpen. Generel vejledning for installation af varmepumpen. Generelt Vigtige oplysninger om installation og drift af varmepumpen. Disse instruktioner SKAL følges! Plads til hotline for kundeservice (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

6 . Beskrivelse c_allgemeine Informationen d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse.. Beskrivelse Varmepumpe til indendørs installation med effektive sugegaskølede scroll-kompressorer med store pladevarmevekslere i rustfrit stål som fordampere, kondensator og HGL-veksler (til HGL-type ), separate kølelinjer hver især med filtertørrer, opsamler, skueglas, termostatisk ekspansionsventil med stor driftskapacitet (hvilket gør det muligt at fortsætte med at køre den anden enhed i tilfælde af funktionsfejl på kølelinjen). Udstyret er etableret på en stabil bundramme af aluminiumsprofiler med hjørnetilslutninger og er isoleret med varme- og støjisolerende skærme. Varmepumpen indeholder også et elpanel med Navigator-styring og med alle koblings- og sikkerhedsmekanismer indbygget. Varmepumpen er udført i et kompakt design. Varmepumpen er fyldt med kølemiddel og kontrolleret for korrekt funktion. Egnet til brine- og grundvandsdrift En -vejs skifteventil er indbygget i begge kølekredse på erra ax S/W-varmepumpen med vending af proces (-P) for køledrift... Anvendelsesområde il monovalent opvarmning af store bygninger med geotermisk varme. Bygningen skal være forsynet med lavtemperaturopvarmning (f.eks. gulvvarme, vægvarme eller lavtemperatur radiatoropvarmning). Jo lavere indstilling af maks. fremløbstemperatur, jo større varmepumpevirkningsgrad. ERRA-varmepumper arbejder med sikkerhedskølemidlerne R 0 C eller R A, der cirkulerer i lukkede kredse, når de er installeret og idriftsat korrekt, dvs. at de stort set ikke påvirker miljøet... Leveranceomfang Varmepumpe med to sugegaskølede scroll-kompressor o pladevarmevekslere i rustfrit stål som kondensator o pladevarmevekslere i rustfrit stål som fordamper Pladevarmeveksler i rustfrit stål som HGL-veksler (til maskiner med HGL-teknologi) Kølemiddelopsamler og tørrer til hver kreds ermostatisk ekspansionsventil til hver kreds Kølemiddelskueglas til hver kreds Kølemiddelvarmeveksler til hver kreds -vejs skifteventil til hver kreds (til P-type) Pressostat til højt og lavt tryk for hver kreds Ladepumpe leveres separat (kun til HGL-type, ikke inkluderet i levarancen for basistypen) Indbygget HGL-ventil (til maskiner med HGLteknologi) Styrepanel med Navigator-styring Startstrømsbegrænser for kompressorer Stabil bundramme med kapperamme fremstillet af aluminiumsprofiler med hjørnetilslutninger Beklædning, varme- og støjisoleret.. ilbehør Fleksible tilslutningsslanger, " Flowswitch til overvågning af fremløb på grundvandssiden Fremløbsføler for den anden varmekreds Internt udvidelsesmodul til to varmekredse, inkl. følere Eksternt styremodul til varmekreds for tre ekstra blandevarmekredse Offset-rumtermostat for varmekreds til NAVIGA- OR GS-modem, indstik, inkl. antenne, m kabel EIB-KNX-modul rykregulator til brinesystemer Flowmeter til logging af varmeeffekt Spirovent-slam- og luftfilter til installation i returledningen eller HGL-fremløbsledningen Sikkerhedsvarmeveksler (obligatorisk til grundvandsanlæg!) Køleveksler -vejs ventil som køleventil Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

7 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse.. ål ilslutninger ERRA AX-HGL ilslutninger ERRA AX-BASIC aster: HGL-fremløb / IG (kun for HGL-type) Varmepumpe, fremløbssamlestykker IG Varmepumpe, returløbssamlestykker IG Brine- eller grundvandstilgang IG Brine- eller grundvandsafgang IG Styrepanel Vibrationsdæmper, indstillelige fødder Åbning Ø 0 mm for tilslutning af hovedstrøm Åbning Ø 0 mm for tilslutning af styrespænding/brine- eller grundvandspumpe/ladepumpe Åbning Ø 0 mm for følerkabel Beskrivelse En mærkat med beskrivelse af tilslutninger er placeret bag på varmepumpen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

8 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e.. ekniske data ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) med R0C ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W ål (H x B x D) cm 0// 0// 0// 0// Vægt HGL/Basic kg /0 / / / Eltilslutning af primærkreds V/Hz x00/0 x00/0 x00/0 x00/0 ilført effekt, begge kompressorer A. 0 Startstrøm for kompressor (med soft start)* A,,, Eltilslutning for styrekreds V/Hz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Sikringsstyrekreds A Kølemiddel R 0 C R 0 C R 0 C R 0 C Påfyldningsmængde kg Se type skilt Påfyldningsvolumen, kompressorolie l x, x, x, x, inimumsstørrelse, installationsrum m³ inimumsstørrelse, ventilationsåbning (naturlig) m² inimumsluftstrøm (mekanisk) m³/t *Effektiv værdi gælder for start af én kompressor. Denne driftsstrøm skal tages i betragtning, når den anden kompressor kører! Dimensioneringen af den sikring, der skal serieforbindes i primærkredsen, findes ved at lægge mærkestrømmen for kompressorerne, ladepumpen, varmekildepumpen på stedet og en evt. mellemkredspumpe sammen. Anbefalede typer effektafbryder: LSS -polede. ype C, K Beskrivelse Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

9 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) med Ra ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H ål (H x B x D) cm 0// 0// 0// 0// Vægt HGL/Basic kg /0 / / / Eltilslutning af primærkreds V/Hz x00/0 x00/0 x00/0 x00/0 Strømforbrug, begge kompressorer A,,,, Startstrøm for kompressor (med soft start)* A,,,, Eltilslutning for styrekreds V/Hz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Sikringsstyrekreds A Kølemiddel R a R a R a R a Påfyldningsmængde kg Se type skilt Påfyldningsvolumen, kompressorolie l x, x, x, x, inimumsstørrelse, installationsrum m³.... inimumsstørrelse, ventilationsåbning (naturlig) m² inimumsluftstrøm (mekanisk) m³/t *Effektiv værdi gælder for start af én kompressor. Denne driftsstrøm skal tages i betragtning, når den anden kompressor kører! Dimensioneringen af den sikring, der skal serieforbindes i primærkredsen, findes ved at lægge mærkestrømmen for kompressorerne, ladepumpen, varmekildepumpen på stedet og en evt. mellemkredspumpe sammen. Anbefalede typer effektafbryder: LSS -polede. ype C, K Beskrivelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

10 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til brineanvendelse med R0C i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W Varmeydelse for S0 C/W C kw.... Strømforbrug for S0 C/W C kw COP for S0 C/W C.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" /" /" /" ak. fremløbstemperatur C in. vandvolumen, varmekreds m³/t ryktab, opvarmningsside kpa.... Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa 0 0 I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C Brinetilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum brinecirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab på brinesiden kpa,,,0, Anbefalet brinekredspumpe A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Dimensioner for tilslutningsledninger op til en samlet længde på 0 m mm x, x, 0 x, 0 x, Antal brinekredse Samlet rørlængde** m Brinepåfyldningsvolumen (blanding)* l 0 Sonde /00 /00 /00 /00 Antal sonder Beskrivelse Samlet sondedybde** m Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x 0 mm sonde)* l Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x mm sonde)* l Lydeffektniveau db (A) * * Brineblanding (0 % frostvæske) uden indhold i forbindelsesrør **Spec. absorberingsydelse afhænger af jordens beskaffenhed i henhold til VDI 0 Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

11 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til brineanvendelse med Ra i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H Varmeydelse for S0 C/W C kw Strømforbrug for S0 C/W C kw COP for S0 C/W C.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" /" /" /" ak. fremløbstemperatur C in. vandvolumen, varmekreds m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,, Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw....0 Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C.0... Brinetilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum brinecirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab på brinesiden kpa,0,,, Anbefalet brinekredspumpe A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Dimensioner for tilslutningsledninger op til en samlet længde på 0 m mm x, x, x, x, Antal brinekredse Samlet rørlængde** m Brinepåfyldningsvolumen (blanding)* l 0 0 Sonde /00 /00 /00 /00 Antal sonder Samlet sondedybde** m Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x 0 mm sonde)* l Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x mm sonde)* l Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse * * Brineblanding (0 % frostvæske) uden indhold i forbindelsesrør **Spec. absorberingsydelse afhænger af jordens beskaffenhed i henhold til VDI 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

12 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til grundvandsanvendelse med R0C i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W Varmeydelse for W/W kw....0 Strømforbrug for W/W kw COP for W/W.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" / / / aks. fremløbstemperatur C inimum vandvolumen, opvarmning m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,, Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder - A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C Grundvandstilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum grundvandscirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab, grundvandsside kpa,,,, "Dimensioner for grundvandstilgangsog afgangsledning op til en samlet længde af 0 m" mm x, x, 0 x, 0 x, Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

13 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til grundvandsanvendelse med Ra i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H Varmeydelse for W/W kw Strømforbrug for W/W kw COP for W/W.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" / / / aks. fremløbstemperatur C inimum vandvolumen, opvarmning m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,,0 Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder. A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw....0 Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C.0... Grundvandstilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum grundvandscirkulationsvolumen m³/t,,,,0 ryktab, grundvandsside kpa,,,0, ""Dimensioner for grundvandstilgangsog afgangsledning op til en samlet længde af 0 m" mm x, x, 0 x, 0 x, Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

14 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Driftsgrænser ERRA-AX-S/W-varmepumper må kun bruges med det varmebærende medie brine eller grundvand. Andre varmebærende medier må ikke anvendes. Anvendelsesområde for brinevarmepumper [ C] Desuden må der ikke opvarmes andre væsker end vand (se kapitlet "Opvarmningsside, installation" for oplysninger om opvarmningsvandets beskaffenhed). Varmepumpers drift er pr. definition begrænset af tryk og temperatur (se tegning). Drift af ERRA-varmepumpen uden for disse grænser er ikke tilladt. Flow temperatur Ra R0c Bemærkninger: Følgende sikkerhedsmekanismer skal beskytte varmepumpen mod mulige funktionsfejl: Brine ind temperatur [ C] Kombineret patronpressostat for højt og lavt tryk med automatisk låsning eller oplåsning ved at slukke og tænde for systemet (efter tre fejlfunktioner inden for timer). aks. grænse for fremløbstemperatur med automatisk reset via Navigator-styringen. Startstrømsbegrænser med overvågning af rotationsfelt, motorstrøm og fase for kompressor. Intern viklingsbeskyttelse i kompressoren Anvendelsesområde for grundvandsvarmepumper Flow temperatur [ C] in. ind temperatur grundvand C Ra 0 R0c Beskrivelse Grundvand ind temperatur [ C] Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

15 d i e e n e r g i e f a m i l i e. Opvarmningsside, installation.. Installation ERRA-AX-varmepumpen skal installeres i et frostsikret rum af en godkendt kompetent virksomhed. Rumtemperaturen skal være mellem C og C. Installationsrummet skal opfylde kravene i EN, del og. Udstyret må ikke installeres i vådrum, støvfyldte rum eller i rum, hvor der er risiko for eksplosion. For at undgå strukturbåren støj skal ERRA-AXvarmepumpen installeres på et vandret, plant og stabilt underlag (en betonplade eller lignende). Ved svømmende afretningslag skal afretningslaget og støjisoleringen udsparres omkring varmepumpen for at sikre støjsvag drift. Overhold friafstandene ved siderne og bagsiden som angivet i tegningen af hensyn til monterings- og vedligeholdelsesarbejdet. De gældende love, forskrifter og standarder skal overholdes, især EN, del og, samt BGV D. Overhold minimumsfriafstande! Overhold minimumsstørrelse for installationsrum! min. 00 min. 00* 0** Control-/ Service side * fri bredde til væg min. 00 mm ** HGL-ventil kun til varmepumper af HGL-typen Bagside ERRA AX-BA min. 00* 0 min. 00 Overhold gældende love, forskrifter og standarder for ventilation i installationsrum. For at undgå støjoverførsel via rørsystemet anbefales det at montere egnede kompensatorer i varmepumpens frem- og returløb, HGL-linjen samt i brine- eller grundvandstilgange og -afgange, eller at anvende tilslutningsslanger. Undgå at bøje tilslutningsslanger. Brug flexslanger (fås som tilbehør) eller kompensatorer Opvarmningsside, installation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

16 . c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e ERRA AX - HGL med Hygienik og varmebufferakkumulator (N_ ) Hygienik bruges kun til at producere varmt brugsvand og ved prioriteret ladning opvarmes den med en hastighedsreguleret ladepumpe ved den indstillede HGL-temperatur. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Ved varmedrift opvarmes det øverste område af Hygienik ved den indstillede HGL-temperatur. Denne opstilling giver også mulighed for et kaskadesystem. I et kaskadesystem skal der anvendes en kontraventil ved hver varmepumpe. B OS RE (B) RE (A) B HC (B) HC (A) B FS B B FS P VV B B B B B KV B Opvarmningsside, installation ERRA AX HGL.. Version with charging pumps Hygienik Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! For at sikre en konstant ladetemperatur ved prioriteret opvarmning skal ladepumpen være en højeffektiv pumpe med en styrespænding på 0- V. Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykmuffen i varmepumpens returløb direkte på varmepumpen (se installationsvejledning for flowmetre). Buffer Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

17 d i e e n e r g i e f a m i l i e Opvarmningsside, installation ERRA AX - BA med Hygienik og varmebufferakkumulator (N_ ) I det viste hydraulikdiagram bruges Hygienik udelukkende til at producere varmt brugsvand. Hygienik lades via prioriteringsventilen. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Varmekredsen kan udformes som en pumpe- eller blandekreds. il det formål anbefales en varmeblandeventil. OS B HC (B) RE (B) RE (A) B B B HC (A) B VV P B B B B B B KV Buffer ERRA AX BA Hygienik Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykrøret i varmepumpens returløb direkte i varmepumpen. Opvarmningsside, installation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

18 ERRA. c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e ERRA AX - BA med varmebuffer og ERRA S/W-BA-H med Hygienik til produktion af varmt vand (N_ ) Denne opstilling bruges til større anlæg i f.eks. boligblokke. Fordelen ved separat behandling af varmt brugsvand og opvarmning af varmeanlæg er de relativt konstante driftsbetingelser, der gælder for begge varmepumper uafhængigt at hinanden. Dvs., at ERRA AX altid har en lav fremløbstemperatur og dermed en god COP. ERRA S/W-BA-H med højtemperaturkølemidlet Ra kører stadig ved et rimeligt gunstigt driftsniveau på trods af de højere fremløbstemperaturer til ladning af varmt brugsvand. Hygienik bruges kun til produktion af varmt vand og lades af en separat varmepumpe med høj temperatur. I denne opstilling bruges ERRA AX kun til at lade varmesystemet. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Varmekredsene kan udformes som pumpe- eller blandekredse. il det formål anbefales en trevejsblandeventil. B OS HC (B) RE (B) RE (A) B B HC (A) VV B B P 0 C B B B B B B B B KV Opvarmningsside, installation Buffer ERRA AX BA ERRA SW BA-H Hygienik (med Ra) Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykrøret i varmepumpens returløb direkte i varmepumpen. Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

19 d i e e n e r g i e f a m i l i e Varmepumpe ERRA AX - BA med vending af proces (N_ ) Processen kan kun vendes, hvis varmepumpen har en indbygget vendefunktion. I nedenstående opstilling kan varmekredsen VK (A) og VK (B) skifte mellem opvarmning og køling. For at kunne skifte til køledrift ved hjælp af vending af proces skal køleventilerne og installeres. Anvendelse af rumfugtføler Opvarmningsside, installation Når en fugtføler anvendes sammen med en rumtermostat, skal fugtighedsføleren være placeret i et referencerum for luftfugtighed. Navigator-styringen bruger referenceluftfugtigheden og de individuelle rumtemperaturer til at beregne det teoretiske dugpunkt for de enkelte varmekredse. For at undgå fugtskader i bygninger ved køledrift, skal der installeres en fugtføler sammen med rumtermostater for hver kølekreds. Alternativt kan man tilslutte en dugpunktsføler til styreenheden for overvågning af dugpunkt. Når en fugtføler bruges sammen med rumtermostater, skal indstillingshjulet på rumtermostaten være i sin midterstilling ved køledrift. Hvis rumtermostatens indstilling ændres, vil det beregnede dugpunkt for den pågældende varmekreds være forkert! OS RE (B) RE (A) B rh% B B VK (B) VK (A) FS B FS B B0 Kølebuffertank B B ERRA-AX-P P B Buffer Opvarmningsside, installation Brineslange jordvarme (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

20 . c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Opvarmningsside, installation Iltdiffusion AF Relevante love, forskrifter og standarder for rørsystemer i maskinrum og varmepumpesystemer skal overholdes. RG (B) RG (A) B B VK HK (B) VK HK (A) B B I forbindelse med gulvvarmeanlæg med plastrør eller åbne varmeanlæg, der ikke er diffusionstætte, kan der på grund af iltdiffusion dannes korrosion på ståldele ved brug af stålrør, stålradiatorer eller lagerbeholdere. Korrosionsprodukter kan ophobe sig i kondensatoren og medføre reduceret varmepumpeeffekt og fejl på grund af et højt tryk. an bør derfor undgå åbne varmeanlæg og stålrørsinstallationer i kombination med gulvvarmeanlæg med plastrør, der ikke er diffusionstætte. Opvarmningsvandets beskaffenhed Afhængigt af opvarmningsvandets beskaffenhed kan der forekomme kedelsten (fastsiddende belægning bestående af kalciumkarbonat) på varmevekslerens overflader, dvs. at risikoen for dannelse af kedelsten øges ved en stor forekomst af kalciumbikarbonat. Et snavsfilter skal være monteret på varmeretur til varmepumpen. I henhold til EN skal der monteres sikkerheds- og ekspansionsanordninger til lukkede varmesystemer. Rørdimensioner skal passe til det ønskede flowvolumen (se kapitlet "ekniske data"). Ladepumpen skal monteres i Hygienik/buffer-returledningen til varmepumpen (se tegning herunder). Ved basistypen skal du anskaffe ladepumpen. Den leveres separat sammen med HGL-typen. ilslutningsslanger til varmepumpens frem- og returløb samt til HGL-tilslutning fås som ekstra udstyr og skal installeres. ilslutningsslanger kan tilpasses til den påkrævede længde, men må ikke være kortere end 0 cm. Undgå at bøje tilslutningsslanger. Udluftning skal etableres ved tilslutningsrørenes højeste punkter og aftapningsmuligheder ved de nederste punkter. For at undgå varmetab skal tilslutningslinjerne iso- For påfyldning af varmeanlæg gælder der meget klare retningslinjjer for opvarmningsvandets beskaffenhed. I den forbindelse skal den europæiske leres med egnet materiale. standard EN og ÖNOR H og specielt nlagenschema N_ VDI-retningslinje nr. 0- overholdes og repræsentere den seneste RRA-AX-HGL mit Hygienik und Pufferspeicher - - / / udvikling. Opvarmningsvandets ph-værdi bør også kontrolleres. Den skal være mellem og WW,. Opvarmningsside, installation B0 B Snavsudskiller P Luftudskiller B B B Pufferspeicher ERRA AX-HGL Hygienik Hinweis: Das hier dargestellte Hydraulikschema stellt nur eine mögliche Variante dar und ist als Vorschlag zu sehen, der keine fachgerechte Planung ersetzt! B Ladepumpe (leveres separat sammen med HGL-maskiner) B B KW 0 Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

21 d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Strømforsyning. Elinstallation Den nødvendige serieforbundne sikring til primærkredsen kan bestemmes ud fra de tekniske data (startstrøm for kompressor) samt strømforbrug for ladepumpe og de installerede brine-/grundvandspumper og en evt. installeret cirkulationspumpe. Det er vigtig, at der anvendes en langsom sikring (karakteristik "C" eller "K"). Elinstallatøren skal fastlægge det relevante kabeltværsnit. Alle systemer er udstyret med en startstrømsbegrænser, der også overvåger strømforbrug og faser. Der er på forhånd installeret en effektafbryder til brine- eller grundvandspumpen. Det anbefales især at installere et passende motorværn i forsyningsledningen til brine- eller grundvandspumpen samt ladepumpen. Varmepumpen betjenes via NAVIGAOR -styringen. Passende følere kan være påkrævet, afhængigt af anlæggets udformning (se eldiagram for yderligere oplysninger). Pålidelig drift af varmepumpen kræver, at spændingen i hovednettet ligger inden for specifikke tolerancegrænser mellem 0 and 0 V (kontrolleres om nødvendigt hos det relevante elselskab). Primærstrømtilslutning: x 00 V/0 Hz ilslutning af styrespænding 0 V/0 Hz Brine-/grundvandspumpestyring x 00 V/0 Hz Ladepumpestyring x 00 V/0 Hz Anbefalinger: Installér et egnet motorværn Elinstallation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere