Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1."

Transkript

1 eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper med friskvandsteknologi the power family

2 . c_allgemeine Informationen Indholdsfortegnelse d i e e n e r g i e f a m i l i e Indholdsfortegnelse. Generelt.. Generelt.. Sikkerhedsvejledning.. ransport.. Støj.. ørring af byggeri og opvarmning af afretningslag.. Service og vedligeholdelse.. Rengøring.. Installation af yderligere komponenter.. Installationsrum.. iljøoplysninger.. Standarder og direktiver. Beskrivelse.. Beskrivelse.. Anvendelsesområde.. Leveranceomfang.. ilbehør.. ål.. ekniske data.. Driftsgrænser. Opvarmningsside, installation.. Installation.. Opvarmningsside, installation 0.. Strømforsyning. Elinstallation.. Afmontering af skærme.. ilslutning af strømforsyning.. ilslutning af varmekildepumpe.. Elektromagnetisk kompatibilitet (EC).. ilslutningsdiagram, elkomponenter.. ildeling af indgange på centralenheden... Følerudformning... Følerudstyr... Fremløbstemperaturføler.. Pulsindgange.. Layout, udgange.. ilslutning af blandeventiler.. Jording af anlæg.. aks. begrænsning for gulvvarme.. Styresignal, skifteventiler.. Hastighedsstyring, ladepumpe.. Ekstra moduler til Navigator-styring... Internt udvidelsesmodul for varmekreds... Internt udvidelsesmodul for varmekreds Installation ERRA AX S/W

3 d i e e n e r g i e f a m i l i e Indholdsfortegnelse... EIB/KNX-modul... GS-modul.. Kaskadestyring. Varmekilde.. Varmekilder.. Jordvarmeslange... Beskrivelse... Bemærkninger.. Brinesonde... Beskrivelse... Bemærkninger.. Grundvandsanlæg 0... Beskrivelse 0... Bemærkninger 0... Anvendelsesområde 0... Installationsdiagram... Sikkerhedsvarmeveksler til grundvandsanlæg... Grundvandsflowmeter... Grundvandsfilter. Idriftsættelse.. Idriftsættelsesinformation... Valg af varmekildepumpe.. Betjening.. Funktionsfejl. Bilag.. Ydelsesdata ERRA-AX 0-0 med R0C (i henhold til EN ).. Ydelsesdata ERRA-AX 0-0 med RC (i henhold til EN ).. ryktabskarakteristik ERRA AX ekniske data, sikkerhedsvarmeveksler.. ekniske data, køle-/varmeveksler... ilbehør til køling Indholdsfortegnelse Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer. (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

4 . c_allgemeine Generelt Informationen d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Generelt ed købet af dette anlæg har du fået et moderne og effektivt varmeanlæg. Løbende kvalitetskontrol og -forbedringer samt funktionstest på fabrikken er din garanti for teknisk perfekt udstyr. Læs denne dokumentation grundigt igennem. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation samt sikker og økonomisk drift af anlægget... Sikkerhedsvejledning Installations- og vedligeholdelsesarbejde kan være forbundet med fare på grund af et højt anlægstryk, høje temperaturer og strømførende dele. Anlægget må kun betjenes af specielt uddannet personale. Varmepumper må kun installeres af specielt uddannet personale og skal idriftsættes af en kundeservicevirksomhed, som ID-Energiesysteme GmbH har uddannet til formålet. Ved arbejde på varmepumpen skal anlægget være deaktiveret og sikret mod aktivering. Desuden skal alle sikkerhedsinstruktioner i den relevante dokumentation følges, herunder mærkater påsat varmepumpen og alle andre gældende sikkerhedsforskrifter... Støj ERRA-varmepumper er meget støjsvage i drift takket være deres konstruktion. Det er dog vigtigt, at varmeanlægget befinder sig så langt væk fra støjfølsomme bygninger eller beboede arealer som muligt. Der bør monteres en støjisolerende dør... ørring af byggeri og opvarmning af afretningslag Varmepumpen er ikke konstrueret til de store varmekrav, der stilles til tørring af byggeri eller opvarmning af puds eller afretningslag. Udstyr hertil skal kunden selv anskaffe efter behov... Service og vedligeholdelse Jævnlig vedligeholdelse samt kontrol og servicering af alle anlægskomponenter er din garanti for sikker og økonomisk drift i lang tid fremover. Det anbefales derfor at indgå en vedligeholdelseskontrakt med den pågældende kundeservicevirksomhed... Rengøring ERRA-varmepumpen kan om nødvendigt rengøres med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler. Generelt.. ransport Ved transport må varmepumpen aldrig hælde mere end 0. Varmepumpen må ikke transporteres på tilslutningsfittings! ransportemballagen må først fjernes, når varmepumpen befinder sig på installationsstedet... Installation af yderligere komponenter Installation af yderligere komponenter, der ikke er testet sammen med udstyret, kan forringe dets funktion. Vi påtager os ikke noget ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af beskadigelse som følge heraf. Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

5 d i e e n e r g i e f a m i l i e Generelt.. Installationsrum.. iljøoplysninger ERRA-varmepumpen skal installeres i et frostsikret rum! (Rumtemperaturen skal være mellem C og C!). Ved svømmende afretningslag skal afretningslaget og støjisoleringen udsparres omkring varmepumpen for at sikre støjsvag drift. Udstyret må ikke installeres i vådrum, støvfyldte rum eller i rum, hvor der er risiko for eksplosion. Kølemiddelgas, der slipper ud af maskinrum, må ikke udledes til nærliggende rum, trapperum, gårdhaver, gange eller til afløbssystemer. Gassen skal udledes på en forsvarlig måde! I tilfælde af fare skal maskinrummet straks forlades. Der skal være en fjernafbryder (nødafbryder) uden for maskinrummet og tæt ved døren til maskinrummet til at slukke for køleanlægget. ekanisk ventilation skal etableres i tilfælde af utilstrækkelig naturlig ventilation. Den mekaniske ventilator skal være udstyret med en uafhængig nødstyring uden for maskinrummet tæt ved døren til rummet. Varmepumper er eludstyr fremstillet af kvalitetsmaterialer, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. aterialerne skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Forkert bortskaffelse kan medføre straf, skader på miljøet og udsætte dit helbred for fare... Standarder og direktiver Alle gældende nationale og internationale rør- og installationsregler, herunder regler for forebyggelse af uheld og sikkerhedsforskrifter, skal følges ved installation af rørsystemer samt elkomponenter og -udstyr. Desuden skal instruktionerne i denne installationsvejledning følges. Disse omfatter: almindeligt gældende regler for forebyggelse af uheld samt sikkerhedsforskrifter forskrifter for miljøbeskyttelse gældende forskrifter fra arbejdsgiverens ansvarsforsikingsselskab gældende love, standarder, retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE forskrifter fra lokale forsyningsselskaber Generel vejledning for drift af varmepumpen. Generel vejledning for installation af varmepumpen. Generelt Vigtige oplysninger om installation og drift af varmepumpen. Disse instruktioner SKAL følges! Plads til hotline for kundeservice (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

6 . Beskrivelse c_allgemeine Informationen d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse.. Beskrivelse Varmepumpe til indendørs installation med effektive sugegaskølede scroll-kompressorer med store pladevarmevekslere i rustfrit stål som fordampere, kondensator og HGL-veksler (til HGL-type ), separate kølelinjer hver især med filtertørrer, opsamler, skueglas, termostatisk ekspansionsventil med stor driftskapacitet (hvilket gør det muligt at fortsætte med at køre den anden enhed i tilfælde af funktionsfejl på kølelinjen). Udstyret er etableret på en stabil bundramme af aluminiumsprofiler med hjørnetilslutninger og er isoleret med varme- og støjisolerende skærme. Varmepumpen indeholder også et elpanel med Navigator-styring og med alle koblings- og sikkerhedsmekanismer indbygget. Varmepumpen er udført i et kompakt design. Varmepumpen er fyldt med kølemiddel og kontrolleret for korrekt funktion. Egnet til brine- og grundvandsdrift En -vejs skifteventil er indbygget i begge kølekredse på erra ax S/W-varmepumpen med vending af proces (-P) for køledrift... Anvendelsesområde il monovalent opvarmning af store bygninger med geotermisk varme. Bygningen skal være forsynet med lavtemperaturopvarmning (f.eks. gulvvarme, vægvarme eller lavtemperatur radiatoropvarmning). Jo lavere indstilling af maks. fremløbstemperatur, jo større varmepumpevirkningsgrad. ERRA-varmepumper arbejder med sikkerhedskølemidlerne R 0 C eller R A, der cirkulerer i lukkede kredse, når de er installeret og idriftsat korrekt, dvs. at de stort set ikke påvirker miljøet... Leveranceomfang Varmepumpe med to sugegaskølede scroll-kompressor o pladevarmevekslere i rustfrit stål som kondensator o pladevarmevekslere i rustfrit stål som fordamper Pladevarmeveksler i rustfrit stål som HGL-veksler (til maskiner med HGL-teknologi) Kølemiddelopsamler og tørrer til hver kreds ermostatisk ekspansionsventil til hver kreds Kølemiddelskueglas til hver kreds Kølemiddelvarmeveksler til hver kreds -vejs skifteventil til hver kreds (til P-type) Pressostat til højt og lavt tryk for hver kreds Ladepumpe leveres separat (kun til HGL-type, ikke inkluderet i levarancen for basistypen) Indbygget HGL-ventil (til maskiner med HGLteknologi) Styrepanel med Navigator-styring Startstrømsbegrænser for kompressorer Stabil bundramme med kapperamme fremstillet af aluminiumsprofiler med hjørnetilslutninger Beklædning, varme- og støjisoleret.. ilbehør Fleksible tilslutningsslanger, " Flowswitch til overvågning af fremløb på grundvandssiden Fremløbsføler for den anden varmekreds Internt udvidelsesmodul til to varmekredse, inkl. følere Eksternt styremodul til varmekreds for tre ekstra blandevarmekredse Offset-rumtermostat for varmekreds til NAVIGA- OR GS-modem, indstik, inkl. antenne, m kabel EIB-KNX-modul rykregulator til brinesystemer Flowmeter til logging af varmeeffekt Spirovent-slam- og luftfilter til installation i returledningen eller HGL-fremløbsledningen Sikkerhedsvarmeveksler (obligatorisk til grundvandsanlæg!) Køleveksler -vejs ventil som køleventil Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

7 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse.. ål ilslutninger ERRA AX-HGL ilslutninger ERRA AX-BASIC aster: HGL-fremløb / IG (kun for HGL-type) Varmepumpe, fremløbssamlestykker IG Varmepumpe, returløbssamlestykker IG Brine- eller grundvandstilgang IG Brine- eller grundvandsafgang IG Styrepanel Vibrationsdæmper, indstillelige fødder Åbning Ø 0 mm for tilslutning af hovedstrøm Åbning Ø 0 mm for tilslutning af styrespænding/brine- eller grundvandspumpe/ladepumpe Åbning Ø 0 mm for følerkabel Beskrivelse En mærkat med beskrivelse af tilslutninger er placeret bag på varmepumpen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

8 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e.. ekniske data ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) med R0C ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W ål (H x B x D) cm 0// 0// 0// 0// Vægt HGL/Basic kg /0 / / / Eltilslutning af primærkreds V/Hz x00/0 x00/0 x00/0 x00/0 ilført effekt, begge kompressorer A. 0 Startstrøm for kompressor (med soft start)* A,,, Eltilslutning for styrekreds V/Hz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Sikringsstyrekreds A Kølemiddel R 0 C R 0 C R 0 C R 0 C Påfyldningsmængde kg Se type skilt Påfyldningsvolumen, kompressorolie l x, x, x, x, inimumsstørrelse, installationsrum m³ inimumsstørrelse, ventilationsåbning (naturlig) m² inimumsluftstrøm (mekanisk) m³/t *Effektiv værdi gælder for start af én kompressor. Denne driftsstrøm skal tages i betragtning, når den anden kompressor kører! Dimensioneringen af den sikring, der skal serieforbindes i primærkredsen, findes ved at lægge mærkestrømmen for kompressorerne, ladepumpen, varmekildepumpen på stedet og en evt. mellemkredspumpe sammen. Anbefalede typer effektafbryder: LSS -polede. ype C, K Beskrivelse Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

9 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) med Ra ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H ål (H x B x D) cm 0// 0// 0// 0// Vægt HGL/Basic kg /0 / / / Eltilslutning af primærkreds V/Hz x00/0 x00/0 x00/0 x00/0 Strømforbrug, begge kompressorer A,,,, Startstrøm for kompressor (med soft start)* A,,,, Eltilslutning for styrekreds V/Hz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Sikringsstyrekreds A Kølemiddel R a R a R a R a Påfyldningsmængde kg Se type skilt Påfyldningsvolumen, kompressorolie l x, x, x, x, inimumsstørrelse, installationsrum m³.... inimumsstørrelse, ventilationsåbning (naturlig) m² inimumsluftstrøm (mekanisk) m³/t *Effektiv værdi gælder for start af én kompressor. Denne driftsstrøm skal tages i betragtning, når den anden kompressor kører! Dimensioneringen af den sikring, der skal serieforbindes i primærkredsen, findes ved at lægge mærkestrømmen for kompressorerne, ladepumpen, varmekildepumpen på stedet og en evt. mellemkredspumpe sammen. Anbefalede typer effektafbryder: LSS -polede. ype C, K Beskrivelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

10 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til brineanvendelse med R0C i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W Varmeydelse for S0 C/W C kw.... Strømforbrug for S0 C/W C kw COP for S0 C/W C.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" /" /" /" ak. fremløbstemperatur C in. vandvolumen, varmekreds m³/t ryktab, opvarmningsside kpa.... Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa 0 0 I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C Brinetilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum brinecirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab på brinesiden kpa,,,0, Anbefalet brinekredspumpe A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Dimensioner for tilslutningsledninger op til en samlet længde på 0 m mm x, x, 0 x, 0 x, Antal brinekredse Samlet rørlængde** m Brinepåfyldningsvolumen (blanding)* l 0 Sonde /00 /00 /00 /00 Antal sonder Beskrivelse Samlet sondedybde** m Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x 0 mm sonde)* l Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x mm sonde)* l Lydeffektniveau db (A) * * Brineblanding (0 % frostvæske) uden indhold i forbindelsesrør **Spec. absorberingsydelse afhænger af jordens beskaffenhed i henhold til VDI 0 Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

11 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til brineanvendelse med Ra i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H Varmeydelse for S0 C/W C kw Strømforbrug for S0 C/W C kw COP for S0 C/W C.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" /" /" /" ak. fremløbstemperatur C in. vandvolumen, varmekreds m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,, Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw....0 Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C.0... Brinetilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum brinecirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab på brinesiden kpa,0,,, Anbefalet brinekredspumpe A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Dimensioner for tilslutningsledninger op til en samlet længde på 0 m mm x, x, x, x, Antal brinekredse Samlet rørlængde** m Brinepåfyldningsvolumen (blanding)* l 0 0 Sonde /00 /00 /00 /00 Antal sonder Samlet sondedybde** m Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x 0 mm sonde)* l Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x mm sonde)* l Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse * * Brineblanding (0 % frostvæske) uden indhold i forbindelsesrør **Spec. absorberingsydelse afhænger af jordens beskaffenhed i henhold til VDI 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

12 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til grundvandsanvendelse med R0C i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W Varmeydelse for W/W kw....0 Strømforbrug for W/W kw COP for W/W.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" / / / aks. fremløbstemperatur C inimum vandvolumen, opvarmning m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,, Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder - A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C Grundvandstilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum grundvandscirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab, grundvandsside kpa,,,, "Dimensioner for grundvandstilgangsog afgangsledning op til en samlet længde af 0 m" mm x, x, 0 x, 0 x, Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

13 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til grundvandsanvendelse med Ra i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H Varmeydelse for W/W kw Strømforbrug for W/W kw COP for W/W.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" / / / aks. fremløbstemperatur C inimum vandvolumen, opvarmning m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,,0 Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder. A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw....0 Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C.0... Grundvandstilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum grundvandscirkulationsvolumen m³/t,,,,0 ryktab, grundvandsside kpa,,,0, ""Dimensioner for grundvandstilgangsog afgangsledning op til en samlet længde af 0 m" mm x, x, 0 x, 0 x, Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

14 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Driftsgrænser ERRA-AX-S/W-varmepumper må kun bruges med det varmebærende medie brine eller grundvand. Andre varmebærende medier må ikke anvendes. Anvendelsesområde for brinevarmepumper [ C] Desuden må der ikke opvarmes andre væsker end vand (se kapitlet "Opvarmningsside, installation" for oplysninger om opvarmningsvandets beskaffenhed). Varmepumpers drift er pr. definition begrænset af tryk og temperatur (se tegning). Drift af ERRA-varmepumpen uden for disse grænser er ikke tilladt. Flow temperatur Ra R0c Bemærkninger: Følgende sikkerhedsmekanismer skal beskytte varmepumpen mod mulige funktionsfejl: Brine ind temperatur [ C] Kombineret patronpressostat for højt og lavt tryk med automatisk låsning eller oplåsning ved at slukke og tænde for systemet (efter tre fejlfunktioner inden for timer). aks. grænse for fremløbstemperatur med automatisk reset via Navigator-styringen. Startstrømsbegrænser med overvågning af rotationsfelt, motorstrøm og fase for kompressor. Intern viklingsbeskyttelse i kompressoren Anvendelsesområde for grundvandsvarmepumper Flow temperatur [ C] in. ind temperatur grundvand C Ra 0 R0c Beskrivelse Grundvand ind temperatur [ C] Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

15 d i e e n e r g i e f a m i l i e. Opvarmningsside, installation.. Installation ERRA-AX-varmepumpen skal installeres i et frostsikret rum af en godkendt kompetent virksomhed. Rumtemperaturen skal være mellem C og C. Installationsrummet skal opfylde kravene i EN, del og. Udstyret må ikke installeres i vådrum, støvfyldte rum eller i rum, hvor der er risiko for eksplosion. For at undgå strukturbåren støj skal ERRA-AXvarmepumpen installeres på et vandret, plant og stabilt underlag (en betonplade eller lignende). Ved svømmende afretningslag skal afretningslaget og støjisoleringen udsparres omkring varmepumpen for at sikre støjsvag drift. Overhold friafstandene ved siderne og bagsiden som angivet i tegningen af hensyn til monterings- og vedligeholdelsesarbejdet. De gældende love, forskrifter og standarder skal overholdes, især EN, del og, samt BGV D. Overhold minimumsfriafstande! Overhold minimumsstørrelse for installationsrum! min. 00 min. 00* 0** Control-/ Service side * fri bredde til væg min. 00 mm ** HGL-ventil kun til varmepumper af HGL-typen Bagside ERRA AX-BA min. 00* 0 min. 00 Overhold gældende love, forskrifter og standarder for ventilation i installationsrum. For at undgå støjoverførsel via rørsystemet anbefales det at montere egnede kompensatorer i varmepumpens frem- og returløb, HGL-linjen samt i brine- eller grundvandstilgange og -afgange, eller at anvende tilslutningsslanger. Undgå at bøje tilslutningsslanger. Brug flexslanger (fås som tilbehør) eller kompensatorer Opvarmningsside, installation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

16 . c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e ERRA AX - HGL med Hygienik og varmebufferakkumulator (N_ ) Hygienik bruges kun til at producere varmt brugsvand og ved prioriteret ladning opvarmes den med en hastighedsreguleret ladepumpe ved den indstillede HGL-temperatur. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Ved varmedrift opvarmes det øverste område af Hygienik ved den indstillede HGL-temperatur. Denne opstilling giver også mulighed for et kaskadesystem. I et kaskadesystem skal der anvendes en kontraventil ved hver varmepumpe. B OS RE (B) RE (A) B HC (B) HC (A) B FS B B FS P VV B B B B B KV B Opvarmningsside, installation ERRA AX HGL.. Version with charging pumps Hygienik Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! For at sikre en konstant ladetemperatur ved prioriteret opvarmning skal ladepumpen være en højeffektiv pumpe med en styrespænding på 0- V. Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykmuffen i varmepumpens returløb direkte på varmepumpen (se installationsvejledning for flowmetre). Buffer Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

17 d i e e n e r g i e f a m i l i e Opvarmningsside, installation ERRA AX - BA med Hygienik og varmebufferakkumulator (N_ ) I det viste hydraulikdiagram bruges Hygienik udelukkende til at producere varmt brugsvand. Hygienik lades via prioriteringsventilen. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Varmekredsen kan udformes som en pumpe- eller blandekreds. il det formål anbefales en varmeblandeventil. OS B HC (B) RE (B) RE (A) B B B HC (A) B VV P B B B B B B KV Buffer ERRA AX BA Hygienik Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykrøret i varmepumpens returløb direkte i varmepumpen. Opvarmningsside, installation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

18 ERRA. c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e ERRA AX - BA med varmebuffer og ERRA S/W-BA-H med Hygienik til produktion af varmt vand (N_ ) Denne opstilling bruges til større anlæg i f.eks. boligblokke. Fordelen ved separat behandling af varmt brugsvand og opvarmning af varmeanlæg er de relativt konstante driftsbetingelser, der gælder for begge varmepumper uafhængigt at hinanden. Dvs., at ERRA AX altid har en lav fremløbstemperatur og dermed en god COP. ERRA S/W-BA-H med højtemperaturkølemidlet Ra kører stadig ved et rimeligt gunstigt driftsniveau på trods af de højere fremløbstemperaturer til ladning af varmt brugsvand. Hygienik bruges kun til produktion af varmt vand og lades af en separat varmepumpe med høj temperatur. I denne opstilling bruges ERRA AX kun til at lade varmesystemet. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Varmekredsene kan udformes som pumpe- eller blandekredse. il det formål anbefales en trevejsblandeventil. B OS HC (B) RE (B) RE (A) B B HC (A) VV B B P 0 C B B B B B B B B KV Opvarmningsside, installation Buffer ERRA AX BA ERRA SW BA-H Hygienik (med Ra) Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykrøret i varmepumpens returløb direkte i varmepumpen. Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

19 d i e e n e r g i e f a m i l i e Varmepumpe ERRA AX - BA med vending af proces (N_ ) Processen kan kun vendes, hvis varmepumpen har en indbygget vendefunktion. I nedenstående opstilling kan varmekredsen VK (A) og VK (B) skifte mellem opvarmning og køling. For at kunne skifte til køledrift ved hjælp af vending af proces skal køleventilerne og installeres. Anvendelse af rumfugtføler Opvarmningsside, installation Når en fugtføler anvendes sammen med en rumtermostat, skal fugtighedsføleren være placeret i et referencerum for luftfugtighed. Navigator-styringen bruger referenceluftfugtigheden og de individuelle rumtemperaturer til at beregne det teoretiske dugpunkt for de enkelte varmekredse. For at undgå fugtskader i bygninger ved køledrift, skal der installeres en fugtføler sammen med rumtermostater for hver kølekreds. Alternativt kan man tilslutte en dugpunktsføler til styreenheden for overvågning af dugpunkt. Når en fugtføler bruges sammen med rumtermostater, skal indstillingshjulet på rumtermostaten være i sin midterstilling ved køledrift. Hvis rumtermostatens indstilling ændres, vil det beregnede dugpunkt for den pågældende varmekreds være forkert! OS RE (B) RE (A) B rh% B B VK (B) VK (A) FS B FS B B0 Kølebuffertank B B ERRA-AX-P P B Buffer Opvarmningsside, installation Brineslange jordvarme (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

20 . c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Opvarmningsside, installation Iltdiffusion AF Relevante love, forskrifter og standarder for rørsystemer i maskinrum og varmepumpesystemer skal overholdes. RG (B) RG (A) B B VK HK (B) VK HK (A) B B I forbindelse med gulvvarmeanlæg med plastrør eller åbne varmeanlæg, der ikke er diffusionstætte, kan der på grund af iltdiffusion dannes korrosion på ståldele ved brug af stålrør, stålradiatorer eller lagerbeholdere. Korrosionsprodukter kan ophobe sig i kondensatoren og medføre reduceret varmepumpeeffekt og fejl på grund af et højt tryk. an bør derfor undgå åbne varmeanlæg og stålrørsinstallationer i kombination med gulvvarmeanlæg med plastrør, der ikke er diffusionstætte. Opvarmningsvandets beskaffenhed Afhængigt af opvarmningsvandets beskaffenhed kan der forekomme kedelsten (fastsiddende belægning bestående af kalciumkarbonat) på varmevekslerens overflader, dvs. at risikoen for dannelse af kedelsten øges ved en stor forekomst af kalciumbikarbonat. Et snavsfilter skal være monteret på varmeretur til varmepumpen. I henhold til EN skal der monteres sikkerheds- og ekspansionsanordninger til lukkede varmesystemer. Rørdimensioner skal passe til det ønskede flowvolumen (se kapitlet "ekniske data"). Ladepumpen skal monteres i Hygienik/buffer-returledningen til varmepumpen (se tegning herunder). Ved basistypen skal du anskaffe ladepumpen. Den leveres separat sammen med HGL-typen. ilslutningsslanger til varmepumpens frem- og returløb samt til HGL-tilslutning fås som ekstra udstyr og skal installeres. ilslutningsslanger kan tilpasses til den påkrævede længde, men må ikke være kortere end 0 cm. Undgå at bøje tilslutningsslanger. Udluftning skal etableres ved tilslutningsrørenes højeste punkter og aftapningsmuligheder ved de nederste punkter. For at undgå varmetab skal tilslutningslinjerne iso- For påfyldning af varmeanlæg gælder der meget klare retningslinjjer for opvarmningsvandets beskaffenhed. I den forbindelse skal den europæiske leres med egnet materiale. standard EN og ÖNOR H og specielt nlagenschema N_ VDI-retningslinje nr. 0- overholdes og repræsentere den seneste RRA-AX-HGL mit Hygienik und Pufferspeicher - - / / udvikling. Opvarmningsvandets ph-værdi bør også kontrolleres. Den skal være mellem og WW,. Opvarmningsside, installation B0 B Snavsudskiller P Luftudskiller B B B Pufferspeicher ERRA AX-HGL Hygienik Hinweis: Das hier dargestellte Hydraulikschema stellt nur eine mögliche Variante dar und ist als Vorschlag zu sehen, der keine fachgerechte Planung ersetzt! B Ladepumpe (leveres separat sammen med HGL-maskiner) B B KW 0 Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

21 d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Strømforsyning. Elinstallation Den nødvendige serieforbundne sikring til primærkredsen kan bestemmes ud fra de tekniske data (startstrøm for kompressor) samt strømforbrug for ladepumpe og de installerede brine-/grundvandspumper og en evt. installeret cirkulationspumpe. Det er vigtig, at der anvendes en langsom sikring (karakteristik "C" eller "K"). Elinstallatøren skal fastlægge det relevante kabeltværsnit. Alle systemer er udstyret med en startstrømsbegrænser, der også overvåger strømforbrug og faser. Der er på forhånd installeret en effektafbryder til brine- eller grundvandspumpen. Det anbefales især at installere et passende motorværn i forsyningsledningen til brine- eller grundvandspumpen samt ladepumpen. Varmepumpen betjenes via NAVIGAOR -styringen. Passende følere kan være påkrævet, afhængigt af anlæggets udformning (se eldiagram for yderligere oplysninger). Pålidelig drift af varmepumpen kræver, at spændingen i hovednettet ligger inden for specifikke tolerancegrænser mellem 0 and 0 V (kontrolleres om nødvendigt hos det relevante elselskab). Primærstrømtilslutning: x 00 V/0 Hz ilslutning af styrespænding 0 V/0 Hz Brine-/grundvandspumpestyring x 00 V/0 Hz Ladepumpestyring x 00 V/0 Hz Anbefalinger: Installér et egnet motorværn Elinstallation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

Teknisk dokumentation Installationsvejledning. TERRA S/W HGL (H)(P) 07-45 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.0 styring

Teknisk dokumentation Installationsvejledning. TERRA S/W HGL (H)(P) 07-45 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.0 styring eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA S/W HGL (H)(P) 0 - til brine- og grundvandsanlæg med avigator.0 styring Ausgabe0// 0 Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumper med friskvandsteknologi

Læs mere

TERRA S/W BA (H) 07-45 til brine- og grundvandssystemer med Navigator 1.0-styring

TERRA S/W BA (H) 07-45 til brine- og grundvandssystemer med Navigator 1.0-styring eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA S/W BA (H) 0 - til brine- og grundvandssystemer med avigator.0-styring Ausgabe// Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumper med friskvandsteknologi

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning

Teknisk dokumentation Installationsvejledning eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA CL 0- - HGL/BA (00V) ERRA CL 0- - HGL/BA-P (00V) vendbar til køling med Navigator.0 styringen Ausgabe// Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten Varmepumper med elektrisk kompressor

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Basic Line BM 7010 Ydelse 6 12 kw Både vinter og sommer Den ny-udviklede Basic Line BM 7010 er en kompakt designet luft varmepumpe

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere