Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1."

Transkript

1 eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper med friskvandsteknologi the power family

2 . c_allgemeine Informationen Indholdsfortegnelse d i e e n e r g i e f a m i l i e Indholdsfortegnelse. Generelt.. Generelt.. Sikkerhedsvejledning.. ransport.. Støj.. ørring af byggeri og opvarmning af afretningslag.. Service og vedligeholdelse.. Rengøring.. Installation af yderligere komponenter.. Installationsrum.. iljøoplysninger.. Standarder og direktiver. Beskrivelse.. Beskrivelse.. Anvendelsesområde.. Leveranceomfang.. ilbehør.. ål.. ekniske data.. Driftsgrænser. Opvarmningsside, installation.. Installation.. Opvarmningsside, installation 0.. Strømforsyning. Elinstallation.. Afmontering af skærme.. ilslutning af strømforsyning.. ilslutning af varmekildepumpe.. Elektromagnetisk kompatibilitet (EC).. ilslutningsdiagram, elkomponenter.. ildeling af indgange på centralenheden... Følerudformning... Følerudstyr... Fremløbstemperaturføler.. Pulsindgange.. Layout, udgange.. ilslutning af blandeventiler.. Jording af anlæg.. aks. begrænsning for gulvvarme.. Styresignal, skifteventiler.. Hastighedsstyring, ladepumpe.. Ekstra moduler til Navigator-styring... Internt udvidelsesmodul for varmekreds... Internt udvidelsesmodul for varmekreds Installation ERRA AX S/W

3 d i e e n e r g i e f a m i l i e Indholdsfortegnelse... EIB/KNX-modul... GS-modul.. Kaskadestyring. Varmekilde.. Varmekilder.. Jordvarmeslange... Beskrivelse... Bemærkninger.. Brinesonde... Beskrivelse... Bemærkninger.. Grundvandsanlæg 0... Beskrivelse 0... Bemærkninger 0... Anvendelsesområde 0... Installationsdiagram... Sikkerhedsvarmeveksler til grundvandsanlæg... Grundvandsflowmeter... Grundvandsfilter. Idriftsættelse.. Idriftsættelsesinformation... Valg af varmekildepumpe.. Betjening.. Funktionsfejl. Bilag.. Ydelsesdata ERRA-AX 0-0 med R0C (i henhold til EN ).. Ydelsesdata ERRA-AX 0-0 med RC (i henhold til EN ).. ryktabskarakteristik ERRA AX ekniske data, sikkerhedsvarmeveksler.. ekniske data, køle-/varmeveksler... ilbehør til køling Indholdsfortegnelse Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer. (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

4 . c_allgemeine Generelt Informationen d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Generelt ed købet af dette anlæg har du fået et moderne og effektivt varmeanlæg. Løbende kvalitetskontrol og -forbedringer samt funktionstest på fabrikken er din garanti for teknisk perfekt udstyr. Læs denne dokumentation grundigt igennem. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation samt sikker og økonomisk drift af anlægget... Sikkerhedsvejledning Installations- og vedligeholdelsesarbejde kan være forbundet med fare på grund af et højt anlægstryk, høje temperaturer og strømførende dele. Anlægget må kun betjenes af specielt uddannet personale. Varmepumper må kun installeres af specielt uddannet personale og skal idriftsættes af en kundeservicevirksomhed, som ID-Energiesysteme GmbH har uddannet til formålet. Ved arbejde på varmepumpen skal anlægget være deaktiveret og sikret mod aktivering. Desuden skal alle sikkerhedsinstruktioner i den relevante dokumentation følges, herunder mærkater påsat varmepumpen og alle andre gældende sikkerhedsforskrifter... Støj ERRA-varmepumper er meget støjsvage i drift takket være deres konstruktion. Det er dog vigtigt, at varmeanlægget befinder sig så langt væk fra støjfølsomme bygninger eller beboede arealer som muligt. Der bør monteres en støjisolerende dør... ørring af byggeri og opvarmning af afretningslag Varmepumpen er ikke konstrueret til de store varmekrav, der stilles til tørring af byggeri eller opvarmning af puds eller afretningslag. Udstyr hertil skal kunden selv anskaffe efter behov... Service og vedligeholdelse Jævnlig vedligeholdelse samt kontrol og servicering af alle anlægskomponenter er din garanti for sikker og økonomisk drift i lang tid fremover. Det anbefales derfor at indgå en vedligeholdelseskontrakt med den pågældende kundeservicevirksomhed... Rengøring ERRA-varmepumpen kan om nødvendigt rengøres med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler. Generelt.. ransport Ved transport må varmepumpen aldrig hælde mere end 0. Varmepumpen må ikke transporteres på tilslutningsfittings! ransportemballagen må først fjernes, når varmepumpen befinder sig på installationsstedet... Installation af yderligere komponenter Installation af yderligere komponenter, der ikke er testet sammen med udstyret, kan forringe dets funktion. Vi påtager os ikke noget ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af beskadigelse som følge heraf. Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

5 d i e e n e r g i e f a m i l i e Generelt.. Installationsrum.. iljøoplysninger ERRA-varmepumpen skal installeres i et frostsikret rum! (Rumtemperaturen skal være mellem C og C!). Ved svømmende afretningslag skal afretningslaget og støjisoleringen udsparres omkring varmepumpen for at sikre støjsvag drift. Udstyret må ikke installeres i vådrum, støvfyldte rum eller i rum, hvor der er risiko for eksplosion. Kølemiddelgas, der slipper ud af maskinrum, må ikke udledes til nærliggende rum, trapperum, gårdhaver, gange eller til afløbssystemer. Gassen skal udledes på en forsvarlig måde! I tilfælde af fare skal maskinrummet straks forlades. Der skal være en fjernafbryder (nødafbryder) uden for maskinrummet og tæt ved døren til maskinrummet til at slukke for køleanlægget. ekanisk ventilation skal etableres i tilfælde af utilstrækkelig naturlig ventilation. Den mekaniske ventilator skal være udstyret med en uafhængig nødstyring uden for maskinrummet tæt ved døren til rummet. Varmepumper er eludstyr fremstillet af kvalitetsmaterialer, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. aterialerne skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Forkert bortskaffelse kan medføre straf, skader på miljøet og udsætte dit helbred for fare... Standarder og direktiver Alle gældende nationale og internationale rør- og installationsregler, herunder regler for forebyggelse af uheld og sikkerhedsforskrifter, skal følges ved installation af rørsystemer samt elkomponenter og -udstyr. Desuden skal instruktionerne i denne installationsvejledning følges. Disse omfatter: almindeligt gældende regler for forebyggelse af uheld samt sikkerhedsforskrifter forskrifter for miljøbeskyttelse gældende forskrifter fra arbejdsgiverens ansvarsforsikingsselskab gældende love, standarder, retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE forskrifter fra lokale forsyningsselskaber Generel vejledning for drift af varmepumpen. Generel vejledning for installation af varmepumpen. Generelt Vigtige oplysninger om installation og drift af varmepumpen. Disse instruktioner SKAL følges! Plads til hotline for kundeservice (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

6 . Beskrivelse c_allgemeine Informationen d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse.. Beskrivelse Varmepumpe til indendørs installation med effektive sugegaskølede scroll-kompressorer med store pladevarmevekslere i rustfrit stål som fordampere, kondensator og HGL-veksler (til HGL-type ), separate kølelinjer hver især med filtertørrer, opsamler, skueglas, termostatisk ekspansionsventil med stor driftskapacitet (hvilket gør det muligt at fortsætte med at køre den anden enhed i tilfælde af funktionsfejl på kølelinjen). Udstyret er etableret på en stabil bundramme af aluminiumsprofiler med hjørnetilslutninger og er isoleret med varme- og støjisolerende skærme. Varmepumpen indeholder også et elpanel med Navigator-styring og med alle koblings- og sikkerhedsmekanismer indbygget. Varmepumpen er udført i et kompakt design. Varmepumpen er fyldt med kølemiddel og kontrolleret for korrekt funktion. Egnet til brine- og grundvandsdrift En -vejs skifteventil er indbygget i begge kølekredse på erra ax S/W-varmepumpen med vending af proces (-P) for køledrift... Anvendelsesområde il monovalent opvarmning af store bygninger med geotermisk varme. Bygningen skal være forsynet med lavtemperaturopvarmning (f.eks. gulvvarme, vægvarme eller lavtemperatur radiatoropvarmning). Jo lavere indstilling af maks. fremløbstemperatur, jo større varmepumpevirkningsgrad. ERRA-varmepumper arbejder med sikkerhedskølemidlerne R 0 C eller R A, der cirkulerer i lukkede kredse, når de er installeret og idriftsat korrekt, dvs. at de stort set ikke påvirker miljøet... Leveranceomfang Varmepumpe med to sugegaskølede scroll-kompressor o pladevarmevekslere i rustfrit stål som kondensator o pladevarmevekslere i rustfrit stål som fordamper Pladevarmeveksler i rustfrit stål som HGL-veksler (til maskiner med HGL-teknologi) Kølemiddelopsamler og tørrer til hver kreds ermostatisk ekspansionsventil til hver kreds Kølemiddelskueglas til hver kreds Kølemiddelvarmeveksler til hver kreds -vejs skifteventil til hver kreds (til P-type) Pressostat til højt og lavt tryk for hver kreds Ladepumpe leveres separat (kun til HGL-type, ikke inkluderet i levarancen for basistypen) Indbygget HGL-ventil (til maskiner med HGLteknologi) Styrepanel med Navigator-styring Startstrømsbegrænser for kompressorer Stabil bundramme med kapperamme fremstillet af aluminiumsprofiler med hjørnetilslutninger Beklædning, varme- og støjisoleret.. ilbehør Fleksible tilslutningsslanger, " Flowswitch til overvågning af fremløb på grundvandssiden Fremløbsføler for den anden varmekreds Internt udvidelsesmodul til to varmekredse, inkl. følere Eksternt styremodul til varmekreds for tre ekstra blandevarmekredse Offset-rumtermostat for varmekreds til NAVIGA- OR GS-modem, indstik, inkl. antenne, m kabel EIB-KNX-modul rykregulator til brinesystemer Flowmeter til logging af varmeeffekt Spirovent-slam- og luftfilter til installation i returledningen eller HGL-fremløbsledningen Sikkerhedsvarmeveksler (obligatorisk til grundvandsanlæg!) Køleveksler -vejs ventil som køleventil Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

7 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse.. ål ilslutninger ERRA AX-HGL ilslutninger ERRA AX-BASIC aster: HGL-fremløb / IG (kun for HGL-type) Varmepumpe, fremløbssamlestykker IG Varmepumpe, returløbssamlestykker IG Brine- eller grundvandstilgang IG Brine- eller grundvandsafgang IG Styrepanel Vibrationsdæmper, indstillelige fødder Åbning Ø 0 mm for tilslutning af hovedstrøm Åbning Ø 0 mm for tilslutning af styrespænding/brine- eller grundvandspumpe/ladepumpe Åbning Ø 0 mm for følerkabel Beskrivelse En mærkat med beskrivelse af tilslutninger er placeret bag på varmepumpen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

8 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e.. ekniske data ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) med R0C ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W ål (H x B x D) cm 0// 0// 0// 0// Vægt HGL/Basic kg /0 / / / Eltilslutning af primærkreds V/Hz x00/0 x00/0 x00/0 x00/0 ilført effekt, begge kompressorer A. 0 Startstrøm for kompressor (med soft start)* A,,, Eltilslutning for styrekreds V/Hz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Sikringsstyrekreds A Kølemiddel R 0 C R 0 C R 0 C R 0 C Påfyldningsmængde kg Se type skilt Påfyldningsvolumen, kompressorolie l x, x, x, x, inimumsstørrelse, installationsrum m³ inimumsstørrelse, ventilationsåbning (naturlig) m² inimumsluftstrøm (mekanisk) m³/t *Effektiv værdi gælder for start af én kompressor. Denne driftsstrøm skal tages i betragtning, når den anden kompressor kører! Dimensioneringen af den sikring, der skal serieforbindes i primærkredsen, findes ved at lægge mærkestrømmen for kompressorerne, ladepumpen, varmekildepumpen på stedet og en evt. mellemkredspumpe sammen. Anbefalede typer effektafbryder: LSS -polede. ype C, K Beskrivelse Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

9 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) med Ra ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H ål (H x B x D) cm 0// 0// 0// 0// Vægt HGL/Basic kg /0 / / / Eltilslutning af primærkreds V/Hz x00/0 x00/0 x00/0 x00/0 Strømforbrug, begge kompressorer A,,,, Startstrøm for kompressor (med soft start)* A,,,, Eltilslutning for styrekreds V/Hz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Sikringsstyrekreds A Kølemiddel R a R a R a R a Påfyldningsmængde kg Se type skilt Påfyldningsvolumen, kompressorolie l x, x, x, x, inimumsstørrelse, installationsrum m³.... inimumsstørrelse, ventilationsåbning (naturlig) m² inimumsluftstrøm (mekanisk) m³/t *Effektiv værdi gælder for start af én kompressor. Denne driftsstrøm skal tages i betragtning, når den anden kompressor kører! Dimensioneringen af den sikring, der skal serieforbindes i primærkredsen, findes ved at lægge mærkestrømmen for kompressorerne, ladepumpen, varmekildepumpen på stedet og en evt. mellemkredspumpe sammen. Anbefalede typer effektafbryder: LSS -polede. ype C, K Beskrivelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

10 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til brineanvendelse med R0C i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W Varmeydelse for S0 C/W C kw.... Strømforbrug for S0 C/W C kw COP for S0 C/W C.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" /" /" /" ak. fremløbstemperatur C in. vandvolumen, varmekreds m³/t ryktab, opvarmningsside kpa.... Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa 0 0 I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C Brinetilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum brinecirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab på brinesiden kpa,,,0, Anbefalet brinekredspumpe A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Dimensioner for tilslutningsledninger op til en samlet længde på 0 m mm x, x, 0 x, 0 x, Antal brinekredse Samlet rørlængde** m Brinepåfyldningsvolumen (blanding)* l 0 Sonde /00 /00 /00 /00 Antal sonder Beskrivelse Samlet sondedybde** m Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x 0 mm sonde)* l Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x mm sonde)* l Lydeffektniveau db (A) * * Brineblanding (0 % frostvæske) uden indhold i forbindelsesrør **Spec. absorberingsydelse afhænger af jordens beskaffenhed i henhold til VDI 0 Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

11 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til brineanvendelse med Ra i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H Varmeydelse for S0 C/W C kw Strømforbrug for S0 C/W C kw COP for S0 C/W C.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" /" /" /" ak. fremløbstemperatur C in. vandvolumen, varmekreds m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,, Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw....0 Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C.0... Brinetilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum brinecirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab på brinesiden kpa,0,,, Anbefalet brinekredspumpe A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Dimensioner for tilslutningsledninger op til en samlet længde på 0 m mm x, x, x, x, Antal brinekredse Samlet rørlængde** m Brinepåfyldningsvolumen (blanding)* l 0 0 Sonde /00 /00 /00 /00 Antal sonder Samlet sondedybde** m Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x 0 mm sonde)* l Påfyldningsvolumen, brineblanding ( x mm sonde)* l Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse * * Brineblanding (0 % frostvæske) uden indhold i forbindelsesrør **Spec. absorberingsydelse afhænger af jordens beskaffenhed i henhold til VDI 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

12 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til grundvandsanvendelse med R0C i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W 0 S/W 0 S/W 0 S/W Varmeydelse for W/W kw....0 Strømforbrug for W/W kw COP for W/W.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" / / / aks. fremløbstemperatur C inimum vandvolumen, opvarmning m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,, Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder - A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C Grundvandstilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum grundvandscirkulationsvolumen m³/t,,,, ryktab, grundvandsside kpa,,,, "Dimensioner for grundvandstilgangsog afgangsledning op til en samlet længde af 0 m" mm x, x, 0 x, 0 x, Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

13 d i e e n e r g i e f a m i l i e Beskrivelse ekniske data, ERRA AX (BA) (HGL) (P) til grundvandsanvendelse med Ra i overensstemmelse med EN ype ERRA AX (BA) (HGL) (P) Enhed 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H 0 S/W H Varmeydelse for W/W kw Strømforbrug for W/W kw COP for W/W.... Radiator, frem- og returrør P [O..] " " " " HGL-tilslutning P [O..] /" / / / aks. fremløbstemperatur C inimum vandvolumen, opvarmning m³/t,,,, ryktab, opvarmningsside kpa,,,,0 Anbefalet eller leveret ladepumpe til lagerbeholder. A-pumpe 0/- 0/- 0/- 0/- Frit overskydende tryk, ladepumpe kpa I varmepumper med vending af proces Køleydelse for W/B C/W C kw Køleydelse for W/B C/W C kw Strømforbrug for W/B C/ C kw....0 Strømforbrug for W/B C/ C kw ERR ved W/B C/W C.0... Grundvandstilgang og -afgang P [O..] " " " " inimum grundvandscirkulationsvolumen m³/t,,,,0 ryktab, grundvandsside kpa,,,0, ""Dimensioner for grundvandstilgangsog afgangsledning op til en samlet længde af 0 m" mm x, x, 0 x, 0 x, Lydeffekt niveau db (A) Beskrivelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

14 . c_allgemeine Informationen Beskrivelse d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Driftsgrænser ERRA-AX-S/W-varmepumper må kun bruges med det varmebærende medie brine eller grundvand. Andre varmebærende medier må ikke anvendes. Anvendelsesområde for brinevarmepumper [ C] Desuden må der ikke opvarmes andre væsker end vand (se kapitlet "Opvarmningsside, installation" for oplysninger om opvarmningsvandets beskaffenhed). Varmepumpers drift er pr. definition begrænset af tryk og temperatur (se tegning). Drift af ERRA-varmepumpen uden for disse grænser er ikke tilladt. Flow temperatur Ra R0c Bemærkninger: Følgende sikkerhedsmekanismer skal beskytte varmepumpen mod mulige funktionsfejl: Brine ind temperatur [ C] Kombineret patronpressostat for højt og lavt tryk med automatisk låsning eller oplåsning ved at slukke og tænde for systemet (efter tre fejlfunktioner inden for timer). aks. grænse for fremløbstemperatur med automatisk reset via Navigator-styringen. Startstrømsbegrænser med overvågning af rotationsfelt, motorstrøm og fase for kompressor. Intern viklingsbeskyttelse i kompressoren Anvendelsesområde for grundvandsvarmepumper Flow temperatur [ C] in. ind temperatur grundvand C Ra 0 R0c Beskrivelse Grundvand ind temperatur [ C] Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

15 d i e e n e r g i e f a m i l i e. Opvarmningsside, installation.. Installation ERRA-AX-varmepumpen skal installeres i et frostsikret rum af en godkendt kompetent virksomhed. Rumtemperaturen skal være mellem C og C. Installationsrummet skal opfylde kravene i EN, del og. Udstyret må ikke installeres i vådrum, støvfyldte rum eller i rum, hvor der er risiko for eksplosion. For at undgå strukturbåren støj skal ERRA-AXvarmepumpen installeres på et vandret, plant og stabilt underlag (en betonplade eller lignende). Ved svømmende afretningslag skal afretningslaget og støjisoleringen udsparres omkring varmepumpen for at sikre støjsvag drift. Overhold friafstandene ved siderne og bagsiden som angivet i tegningen af hensyn til monterings- og vedligeholdelsesarbejdet. De gældende love, forskrifter og standarder skal overholdes, især EN, del og, samt BGV D. Overhold minimumsfriafstande! Overhold minimumsstørrelse for installationsrum! min. 00 min. 00* 0** Control-/ Service side * fri bredde til væg min. 00 mm ** HGL-ventil kun til varmepumper af HGL-typen Bagside ERRA AX-BA min. 00* 0 min. 00 Overhold gældende love, forskrifter og standarder for ventilation i installationsrum. For at undgå støjoverførsel via rørsystemet anbefales det at montere egnede kompensatorer i varmepumpens frem- og returløb, HGL-linjen samt i brine- eller grundvandstilgange og -afgange, eller at anvende tilslutningsslanger. Undgå at bøje tilslutningsslanger. Brug flexslanger (fås som tilbehør) eller kompensatorer Opvarmningsside, installation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

16 . c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e ERRA AX - HGL med Hygienik og varmebufferakkumulator (N_ ) Hygienik bruges kun til at producere varmt brugsvand og ved prioriteret ladning opvarmes den med en hastighedsreguleret ladepumpe ved den indstillede HGL-temperatur. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Ved varmedrift opvarmes det øverste område af Hygienik ved den indstillede HGL-temperatur. Denne opstilling giver også mulighed for et kaskadesystem. I et kaskadesystem skal der anvendes en kontraventil ved hver varmepumpe. B OS RE (B) RE (A) B HC (B) HC (A) B FS B B FS P VV B B B B B KV B Opvarmningsside, installation ERRA AX HGL.. Version with charging pumps Hygienik Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! For at sikre en konstant ladetemperatur ved prioriteret opvarmning skal ladepumpen være en højeffektiv pumpe med en styrespænding på 0- V. Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykmuffen i varmepumpens returløb direkte på varmepumpen (se installationsvejledning for flowmetre). Buffer Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

17 d i e e n e r g i e f a m i l i e Opvarmningsside, installation ERRA AX - BA med Hygienik og varmebufferakkumulator (N_ ) I det viste hydraulikdiagram bruges Hygienik udelukkende til at producere varmt brugsvand. Hygienik lades via prioriteringsventilen. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Varmekredsen kan udformes som en pumpe- eller blandekreds. il det formål anbefales en varmeblandeventil. OS B HC (B) RE (B) RE (A) B B B HC (A) B VV P B B B B B B KV Buffer ERRA AX BA Hygienik Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykrøret i varmepumpens returløb direkte i varmepumpen. Opvarmningsside, installation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

18 ERRA. c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e ERRA AX - BA med varmebuffer og ERRA S/W-BA-H med Hygienik til produktion af varmt vand (N_ ) Denne opstilling bruges til større anlæg i f.eks. boligblokke. Fordelen ved separat behandling af varmt brugsvand og opvarmning af varmeanlæg er de relativt konstante driftsbetingelser, der gælder for begge varmepumper uafhængigt at hinanden. Dvs., at ERRA AX altid har en lav fremløbstemperatur og dermed en god COP. ERRA S/W-BA-H med højtemperaturkølemidlet Ra kører stadig ved et rimeligt gunstigt driftsniveau på trods af de højere fremløbstemperaturer til ladning af varmt brugsvand. Hygienik bruges kun til produktion af varmt vand og lades af en separat varmepumpe med høj temperatur. I denne opstilling bruges ERRA AX kun til at lade varmesystemet. Varmen leveres via en ekstra varmebuffer. Varmekredsene kan udformes som pumpe- eller blandekredse. il det formål anbefales en trevejsblandeventil. B OS HC (B) RE (B) RE (A) B B HC (A) VV B B P 0 C B B B B B B B B KV Opvarmningsside, installation Buffer ERRA AX BA ERRA SW BA-H Hygienik (med Ra) Note: On part of ID-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the function of the whole system! his is only a tentative suggestion for installing an ID heat pump in the heating system. his suggestion replaces no professional planning! Når der anvendes et flowmeter til måling af varmevolumen, skal føler B installeres i dykrøret i varmepumpens returløb direkte i varmepumpen. Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

19 d i e e n e r g i e f a m i l i e Varmepumpe ERRA AX - BA med vending af proces (N_ ) Processen kan kun vendes, hvis varmepumpen har en indbygget vendefunktion. I nedenstående opstilling kan varmekredsen VK (A) og VK (B) skifte mellem opvarmning og køling. For at kunne skifte til køledrift ved hjælp af vending af proces skal køleventilerne og installeres. Anvendelse af rumfugtføler Opvarmningsside, installation Når en fugtføler anvendes sammen med en rumtermostat, skal fugtighedsføleren være placeret i et referencerum for luftfugtighed. Navigator-styringen bruger referenceluftfugtigheden og de individuelle rumtemperaturer til at beregne det teoretiske dugpunkt for de enkelte varmekredse. For at undgå fugtskader i bygninger ved køledrift, skal der installeres en fugtføler sammen med rumtermostater for hver kølekreds. Alternativt kan man tilslutte en dugpunktsføler til styreenheden for overvågning af dugpunkt. Når en fugtføler bruges sammen med rumtermostater, skal indstillingshjulet på rumtermostaten være i sin midterstilling ved køledrift. Hvis rumtermostatens indstilling ændres, vil det beregnede dugpunkt for den pågældende varmekreds være forkert! OS RE (B) RE (A) B rh% B B VK (B) VK (A) FS B FS B B0 Kølebuffertank B B ERRA-AX-P P B Buffer Opvarmningsside, installation Brineslange jordvarme (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

20 . c_allgemeine Informationen Opvarmningsside, installation d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Opvarmningsside, installation Iltdiffusion AF Relevante love, forskrifter og standarder for rørsystemer i maskinrum og varmepumpesystemer skal overholdes. RG (B) RG (A) B B VK HK (B) VK HK (A) B B I forbindelse med gulvvarmeanlæg med plastrør eller åbne varmeanlæg, der ikke er diffusionstætte, kan der på grund af iltdiffusion dannes korrosion på ståldele ved brug af stålrør, stålradiatorer eller lagerbeholdere. Korrosionsprodukter kan ophobe sig i kondensatoren og medføre reduceret varmepumpeeffekt og fejl på grund af et højt tryk. an bør derfor undgå åbne varmeanlæg og stålrørsinstallationer i kombination med gulvvarmeanlæg med plastrør, der ikke er diffusionstætte. Opvarmningsvandets beskaffenhed Afhængigt af opvarmningsvandets beskaffenhed kan der forekomme kedelsten (fastsiddende belægning bestående af kalciumkarbonat) på varmevekslerens overflader, dvs. at risikoen for dannelse af kedelsten øges ved en stor forekomst af kalciumbikarbonat. Et snavsfilter skal være monteret på varmeretur til varmepumpen. I henhold til EN skal der monteres sikkerheds- og ekspansionsanordninger til lukkede varmesystemer. Rørdimensioner skal passe til det ønskede flowvolumen (se kapitlet "ekniske data"). Ladepumpen skal monteres i Hygienik/buffer-returledningen til varmepumpen (se tegning herunder). Ved basistypen skal du anskaffe ladepumpen. Den leveres separat sammen med HGL-typen. ilslutningsslanger til varmepumpens frem- og returløb samt til HGL-tilslutning fås som ekstra udstyr og skal installeres. ilslutningsslanger kan tilpasses til den påkrævede længde, men må ikke være kortere end 0 cm. Undgå at bøje tilslutningsslanger. Udluftning skal etableres ved tilslutningsrørenes højeste punkter og aftapningsmuligheder ved de nederste punkter. For at undgå varmetab skal tilslutningslinjerne iso- For påfyldning af varmeanlæg gælder der meget klare retningslinjjer for opvarmningsvandets beskaffenhed. I den forbindelse skal den europæiske leres med egnet materiale. standard EN og ÖNOR H og specielt nlagenschema N_ VDI-retningslinje nr. 0- overholdes og repræsentere den seneste RRA-AX-HGL mit Hygienik und Pufferspeicher - - / / udvikling. Opvarmningsvandets ph-værdi bør også kontrolleres. Den skal være mellem og WW,. Opvarmningsside, installation B0 B Snavsudskiller P Luftudskiller B B B Pufferspeicher ERRA AX-HGL Hygienik Hinweis: Das hier dargestellte Hydraulikschema stellt nur eine mögliche Variante dar und ist als Vorschlag zu sehen, der keine fachgerechte Planung ersetzt! B Ladepumpe (leveres separat sammen med HGL-maskiner) B B KW 0 Installation ERRA AX S/W (C) ID ENERGIESYSEE GBH

21 d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Strømforsyning. Elinstallation Den nødvendige serieforbundne sikring til primærkredsen kan bestemmes ud fra de tekniske data (startstrøm for kompressor) samt strømforbrug for ladepumpe og de installerede brine-/grundvandspumper og en evt. installeret cirkulationspumpe. Det er vigtig, at der anvendes en langsom sikring (karakteristik "C" eller "K"). Elinstallatøren skal fastlægge det relevante kabeltværsnit. Alle systemer er udstyret med en startstrømsbegrænser, der også overvåger strømforbrug og faser. Der er på forhånd installeret en effektafbryder til brine- eller grundvandspumpen. Det anbefales især at installere et passende motorværn i forsyningsledningen til brine- eller grundvandspumpen samt ladepumpen. Varmepumpen betjenes via NAVIGAOR -styringen. Passende følere kan være påkrævet, afhængigt af anlæggets udformning (se eldiagram for yderligere oplysninger). Pålidelig drift af varmepumpen kræver, at spændingen i hovednettet ligger inden for specifikke tolerancegrænser mellem 0 and 0 V (kontrolleres om nødvendigt hos det relevante elselskab). Primærstrømtilslutning: x 00 V/0 Hz ilslutning af styrespænding 0 V/0 Hz Brine-/grundvandspumpestyring x 00 V/0 Hz Ladepumpestyring x 00 V/0 Hz Anbefalinger: Installér et egnet motorværn Elinstallation (C) ID ENERGIESYSEE GBH Installation ERRA AX S/W

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere