eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler"

Transkript

1 RESOL DeltaS B Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så du får det optimale udbytte af apparatet. DeltaS B

2 B side 2/16 Indholdsfortegnelse Tekniske data og funktionsoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger Installation Montage El-tilslutning Følertyper Betjening og funktion Betjeningsknapper Styringsparametre og måleværdier Måleværdi TC - solfangertemperatur Måleværdi TS - beholdertemperatur Måleværdi TT/T3 - termostat/ekstrafølertemp Måleværdi PC - relativ pumpehastighed Måleværdi HO - driftstimetal Temperaturdifferensstyring Beholder-maksimaltemperatur Solfanger-grænsetemperatur Solfanger-maksimaltemperatur Solfanger-minimaltemperatur Kølefunktion Solfangerkølefunktion Minimums-pumpehastighed Driftsmodus Termostatfunktion Lysdiode-signalkoder Ibrugtagning Tips til fejlfinding Anvendelseseksempler Standard-solvarmesystem Solvarmesystem med suppleringsvarme Rumvarme-supplering Vandopvarmning fra fyr m. min.-temp Vandopvarmning fra buffertank Swimmingpool-solvarmeanlæg Termostatsystem (opvarmning /køling) Kolofon Denne montage- og betjeningsvejledning er i sin helhed ophavsretligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse/kopiering, oversættelse eller digitalisering må kun ske med RESOLs skriftlige tilladelse. Oversat af Niels Lyck, Varmt vand fra solen. Udgiver: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Vigtig henvisning Denne vejledning er udført med størst mulig omhu og efter vores bedste overbevisning. Da fejl aldrig kan udelukkes, bedes du bemærke følgende: Grundlaget for dine projekter skal udelukkende være dine egne beregninger og planer, udarbejdet i henhold til gældende normer og forskrifter. Vi garanterer ikke for fuldstændigheden af de i vejledningen gengivne tegninger og tekst, der alene tjener som eksempler, og hvis benyttelse derfor sker på egen risiko. Udgiver påtager sig intet ansvar for ukorrekte, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger eller de skader, der måtte opstå som følge heraf. Forbehold for fejl og tekniske ændringer. Sikkerhedshenvisning: For at undgå skader på dit anlæg bedes du gennemlæse denne montagevejledning nøje, før apparatet tages i brug. Husk at tilpasse montagen efter de lokale forhold, at følge almindelige tekniske regler og at overholde gældende love. Observer almindelige forholdsregler til forebyggelse af ulykker under arbejdet. Ukorrekt anvendelse samt tekniske ændringer på apparatet fører til bortfald af garanti. Af love og regler af betydning for arbejdet med installation af solvarmeanlæg kan nævnes: BR-S 98 kap , 7.1.5, Bygningsreglement 1995, kap. 12 AT publ. 42 AT bek. 746 af 26. nov Stærkstrømsreglementet Elinstallatørloven DS 439 vandinstallationer DS 452 isolering Lov om bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald

3 B side 3/16 Universel temperaturdifferensstyring for solvarme- og varmesystemer Montage- og betjeningsvejledning Montagevenligt kabinet i fremragende design og kompakt udførelse Multifunktionelt kombidisplay Enkel og brugervenlig betjening Intuitiv menuopbygning Funktionsovervågning Valgfri omdrejningshastighedsstyring, driftstimetæller og termostatfunktion D B Styringen RESOL D B kan anvendes i standard-solvarmesystemer såvel som i varme- og klimaanlæg og udmærker sig ved sit klare betjeningskoncept. Et nyudviklet multifunktionelt kombidisplay muliggør den samtidige aflæsning af to temperaturer, f.eks. solfangerog beholdertemperatur. De enkle piktogrammer giver brugeren letforståelige informationer om systemets og styringens egen funktion og driftstilstand. Styringen er udstyret med 3 følerindgange for Pt1000-temperaturfølere, overtemperaturbegrænsning og manuel betjeningsmodus (via menuen). Det centrale betjeningselement er feltet med de tre knapper under displayet. Det nyudviklede kombi- LC-display muliggør en intuitiv og sikker indstilling af styringen såvel som en forståelig visualisering af anlæggets tilstand. Solfangerkølings- og beholderkølefunktion samt sikkerhedsafbrydelse hører til styringens grundudstyr. Termostatfunktion, pumpeudgang med variabel hastighed samt solvarme-driftstimetæller er ekstraudstyr, der hører til bestemte varianter (se oversigt over styringsvarianter). D B kan derudover leveres i individualiseret OEM-udførelse med yderligere systemtilpasninger. Tekniske data Kabinet: Kunststof, PC-ABS og PMMA Beskyttelse: IP 20/DIN Omgivelsestemperatur: C Mål: 172 x 110 x 46 mm Installation: Vægmontage, indbygning i tavle Display: LCD, multifunktionelt kombidisplay med 8 piktogrammer, to tekstfelter på hver 2 bogstaver og to 4-cifrede 7-segment talfelter plus en tofarvet LED Betjening: Ved hjælp af tre trykknapper på apparatets forside Styringsvarianter: Funktioner: Standard-solvarmestyring med indstillelige værdier: Minimal-maksimaltemperaturbegrænsning, indkoblings- og udkoblingsdifferens. Frostbeskyttelse / kølefunktion, sikkerhedsafbrydelse, funktionskontrol, omdrejningshastighedsregulering og soldriftstimetæller (programafhængig, se oversigt "Styringsvarianter") Indgange: 3 temperaturfølere Pt1000 Udgange: versionsafhængigt, se oversigt "Styringsvarianter" Samlet ydelse: max. 4A Tilsmudsningsgrad: 2 Version PG Halvlederrelæ Standardrelæ Omdrejningsregulering Driftstimetæller Termostatfunktion nej ja nej ja nej nej nej ja ja ja nej ja Strømforsyning: V~, Hz Effektoptagelse: ca. 2A Testspænding: 2,5 kv Temp. for kugletrykprøvning: 75 C Funktionsmåde: Type 1.b (version 51.02, 53.02) Type 1.y (version 52.02, 54.02) Ydelse pr. relæ: Halvlederrelæ: 1,6 (1) A 250 V~ Elektromekanisk relæ: 4 (2) A 250 V~ Statisk elektricitet kan føre til beskadigelse af elektroniske komponenter Advarsel! Spændingsførende dele

4 B side 4/16 Anvendelseseksempler D B Standard-solvarmesystemer Vandopvarmning fra (fastbrændsels)fyr med minimaltemperaturbegrænsning Solvarmerumvarmesupplering Vandopvarmning fra buffertank Swimmingpoolsolvarmeanlæg Elektronisk termostat (opvarmning/køling) Solvarmesystemer med suppleringsvarme (53.02/54.02) Bestillingsinformation Udførlige tilslutningsanvisninger for de viste systemer finder du i kapitel 6. Version 51.02: 1 standardrelæ, driftstimetæller RESOL D B / RESOL D B / 1 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Standardudførelse Version 52.02: 1 halvlederrelæ, omdrejningshastighedsregulering RESOL D B / RESOL D B / 2 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Version 53.02: 2 standardrelæer, termostatfunktion, driftstimetæller RESOL D B / RESOL D B / 3 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Version 54.02: 1 halvlederrelæ, 1 standardrelæ, omdrejningshastighedsregulering, termostatfunktion RESOL D B / RESOL D B/ 4 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Tilbehør Overspændingsbeskyttelse RESOL overspændingsbeskyttelse SP1 anvendes for at beskytte de følsomme temperaturfølere i eller ved solfangeren mod fremmed-inducerede overspændinger forårsaget af f.eks. lynnedslag i nærheden. RESOL SP

5 B side 5/16 1. Installation 1.1Montage Forsigtigt! Netforbindelsen skal afbrydes fuldstændigt før apparatet åbnes. Kontrollampe for drift Blinddæksel Dæksel Kombi-LCD Tastatur Klemmer Styringen skal monteres indendørs i et tørt rum. For en fejlfri funktion forudsættes det, at der ikke forekommer stærke elektromagnetiske felter i nærheden af apparatet. Styringens lysnetforbindelse skal ske via en afbryder med jord. Lysnetkablet bør ikke anbringes tæt på følerledningerne, da dette kan føre til fejlfunktion. 1. Fjern stjerneskruen i blinddækslet og træk dette nedad og af. 2. Marker det øverste skruehul på væggen og monter vedlagte skrue og plug 3. Hæng apparatet op på skruen, marker det nedre skruehul (hulafstand 130 mm) og monter plug 4. Hæng igen apparatet op på den øverste skrue og skru den nederste skrue i. Sokkel Kabelgennemføringer med trækaflastning 1.2 El-tilslutning PG og PG Sikring Styringens strømtilførsel skal ske via en ekstern afbryder (gøres til allersidst!) og forsyningsspændingen være Volt ( Hz). Fleksible ledninger fastgøres til apparatets kabinet ved hjælp af de medfølgende skruer og trækaflastningsbøjler. Styringen er, alt efter variant udstyret med ét relæ (PG og PG 52.02) eller to relæer (PG og PG 54.02, se oversigt på s. 3), hvortil forbrugerne, dvs. pumper, ventiler o.l. kan tilsluttes: Følertilslutningsklemmer Pumpe/ventil-klemmer Lysnettilslutning Relæ 1 (omdrejningsreguleret på PG og PG 54.02) 18 = Fase R1 17 = Nulleder N 13 = Jord PG og PG Sikring Relæ 2 (kun PG og PG 54.02) 16 = Fase R2 15 = Nulleder N 14 = Jord Temperaturfølerne (S1 til S3) tilsluttes (polaritet ligegyldig) til følgende klemmer: Følertilslutningsklemmer Pumpe/ventil-klemmer Lysnettilslutning 1 / 2 = Varmekildens føler (f.eks. solfangerføler) 3 / 4 = Varmeaftagers føler (f.eks. beholderføler) 5 / 6 = Ekstraføler (PG og PG 52.02) eller termostatføler (PG og PG 54.02) Lysnettilslutning foregår på klemmerne: 19 = Nulleder N 20 = Fase L 12 = Jord

6 B side 6/16 2. Sensortyper Til styringen RESOL D B anvendes der præcisions-temperaturfølere af typen Pt1000 (FKP og FRP). Følernes placering er af afgørende betydning for anlæggets samlede virkningsgrad. Solfangertemperaturen skal måles inde i solfangerens øverste ende. I en beholder med indbygget varmeveksler skal følerens dyklomme (følerrøret) sidde umiddelbart over varmeveksleren. Ved anvendelse af eksterne varmevekslere skal føleren anbringes ved beholderens bund. For at passe til forskellige anlægsforhold leveres følerne i tre varianter: Til montering i dyklomme, på plan overflade og på rør. Følertyperne FK og FR er teknisk ens og leveres begge i alle tre varianter. De adskiller sig kun fra hinanden ved den anvendte ledning: FK: 1,5 m vejr- og temperaturbestandig silikoneledning for temperaturer på -50 C C, fortrinsvis til brug i solfanger. FR: 2,5 m olieflexledning for temperaturer fra -5 C C, fortrinsvis til anvendelse i beholder. Følerledningerne er lavspænding og må ikke føres i samme kabelkanal som ledninger med mere end 50 Volt. Følerledningerne kan forlænges op til 100 m, når forlængerledningens tværsnit er 1,5 mm 2 (hhv. 0,75 mm 2 op til 50 m længde). Ved længere ledninger og ved anvendelse i kabelkanaler bør der fortrinsvis anvendes ledninger med skærm. Til runde følere skal der anvendes dyklomme (følerrør). Føler med dyklomme: Dyklomme leveres i forskellige længder FK...60: 60 mm dyklængde, lomme af messing, forkromet FK...150: 150 mm dyklængde, lomme af kobber, forkromet Vigtigt: Føleren skubbes helt ind i dyklommen og trækaflastningen strammes let til. Føler til montering udenpå rør: Til vilkårlig rørdiameter, komplet med spændebånd FK...21 eller FR...21 Føleren skal have god termisk kontakt med røret. Derfor rengøres anlægsfladen grundigt og der påsmøres varmeledningspasta mellem føler og rør. For at undgå indflydelse fra den omgivende temperatur vikles følerens ledning en gang omkring røret og det hele isoleres godt. Flad føler: Til befæstigelse på plane flader FK...9 eller FR...9 Vær opmærksom på god termisk kontakt. Brug varmeledningspasta og isoler mod omgivelsestemperatur. FK... : Solfangerføler FR... : Referenceføler (Beholderføler) Henvisning: For at undgå overspændingsbeskadigelse af solfangerføler (f.eks. forårsaget af lynnedslag i nærheden) anbefales det at benytte overspændingsbeskyttelsen RESOL SP1.

7 B side 7/16 3. Betjening og funktion 3.1 Indstillingsknapper Tilbage Set (Valg / Indstillingsmodus) Frem Styringen betjenes udelukkende ved hjælp af de tre trykknapper under displayet. Frem-knappen (1) bruges til at blade fremad gennem måleværdimenuen eller til at forhøjelse af en indstillelig værdi. Tilbage-knappen (2) har den tilsvarende, modsatrettede funktion. Efter de rene måleværdi-menupunkter vises de indstillelige parametre i displayet. For at komme frem til disse, skal fremknappen holdes nede i 2 sekunder efter visning af HO (PG og PG 53.02), hhv. PC (PG og PG 54.02). Når der optræder en indstillelig parameter, vises i displayet ordet SEt. Herefter skiftes der til indstillings-modus med et tryk på set-knappen (3). Blad frem til den ønskede parameter med knap 1 og 2 Tryk kort på knap 3, så et "SEt" blinker i displayet Indstil værdien med knapperne 1 og 2 Bekræft indstillingen med et kort tryk på 3; "SEt" vises igen uden blink; den indstillede værdi er gemt 3.2 Styringsparametre og måleværdier TC=Temperature Collector Solfangertemperatur TS=Temperature Storage Beholdertemperatur TT/T3=Termperature Thermostat Termostat-temperatur (kun PG og PG 54.02) T3 er en ren måleværdi uden styringsindflydelse PC=PumpSpeed Current Aktuel relativ pumpehastighed (kun PG og PG 54.02) HO=Hours of Operation Solvarme-driftstimer (kun PG og PG 53.02) DO=TemperatureDifference On Indkoblingstemperaturdifferens DF=TemperatureDifference OfF Udkoblingstemperaturdifferens SX=StorageTemperature MaXimum Beholdermaksimaltemperatur CL=CollectorTemperature Limited Solfanger-grænsetemperatur CX=CollectorTemperature MaXimum Solfangermaksimaltemperatur CN=CollectorTemperature MiNimum Solfanger-minimumstemperatur TO=ThermostatTemperature On Termostatindkoblingstemperatur (kun PG og PG 54.02) TF=ThermostatTemperature OfF Termostatudkoblingstemperatur (kun PG og PG 54.02) FN=FuNction Funktion 0 : Beholder-maksimaltemperatur deaktiveret 1 : Beholder-maksimaltemperatur aktiveret 2 : Beholder-maksimaltemperatur deaktiveret, kølefunktion aktiveret 3 : Beholder-maksimaltemperatur sekundært aktiveret, solfangerkølefunktion aktiveret PN=PumpSpeed MiNimal Minimums-pumpehastighed (kun PG og PG 54.02) MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0 : Relæ 1 og 2 fra 1 : Relæ 1 til, relæ 2 fra 2 : Relæ 1 fra, relæ 2 til 3 : Relæ 1 og 2 til 4 : Automatisk drift MM=Mode Manual for PG og PG52.02 Manuel drift 0 : Relæ 1 fra 1 : Relæ 1 til 2 : Automatisk drift PG=ProGram Program-nummer VN=Version Number Versions-nummer Bemærk: Styringen er udstyret med en beholder-sikkerhedsafbrydelse, som ved en beholdertemperatur på 90 C forhindrer yderligere tilførsel af solvarme.

8 B side 8/ Måleværdi TC Måleværdi TS Måleværdi TT / T Måleværdi PC Måleværdien TC viser den aktuelle temperatur ved varmekildens føler (f.eks. solfangerføleren) i C. Måleværdien TS viser den aktuelle temperatur ved varmeaftagerens føler (f.eks. beholderføleren) i C. Måleværdi TT / T3 viser den aktuelle temperatur ved termostatfunktionens føler (kun PG / 54.02) eller ekstraføleren (PG / 52.02, uden styringsindflydelse) i C. Måleværdi PC (kun PG / 54.02) viser den aktuelle omdrejningshastighed for solkredspumpen, hhv. for den til relæudgang R1 tilsluttede strømforbruger Måleværdi HO Måleværdien HO (kun PG / 53.02) angiver solkredspumpens, hhv. den til relæudgang R1 tilsluttede strømforbrugers samlede antal driftstimer. Den opsummerede driftstid gemmes i styringens hukommelse hver 6. time, således at den maksimale afvigelse efter et strømsvigt ikke overstiger 6 timer. Driftstimetallet kan ikke nulstilles T-styring (DO, DF) DO: Indkoblingstemperaturdifferens Indstillingsområde K Fabriksindstilling 6.0 K DF: Udkoblingstemperaturdifferens Indstillingsområde K Fabriksindstilling 4.0 K Bemærk: Indkoblings-temperaturdifferensen DO skal mindst være 1 K større end udkoblings-temperaturdifferensen DF. Styringen overvåger de temperaturer, der måles af de to følere S1 og S2 og sammenligner disses temperaturforskel (=differens) med den forud indstillede indkoblingstemperaturdifferens T TIL (DO). Styringen kobler IND, når den målte temperaturforskel T er større end, eller lig med den under menupunkt DO indstillede værdi. I displayet vises og driftskontrollampen lyser grønt. Når den indstillede udkoblings-temperaturdifferens T FRA (DF) underskrides kobler styringen FRA. Fra fabrikken er indkoblingstemperaturdifferensen indstillet til 6 K og udkoblingstemperaturdifferensen til 4 K Beholder-maksimaltemperatur (SX) SX: Beholdermaksimaltemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 60 C Ved overskridelse af den indstillede maksimaltemperatur forhindres en yderligere beholderopvarmning og den dermed forbundne skadelige overophedning. Beholdermaksimaltemperatur-begrænsningen er forhåndsaktiveret gennem fabriksindstillingen FN=3 (se pkt ). Ved overskridelse af beholder-maksimaltemperaturen vises symbolerne og (blinker), og driftskontrollampen lyser rødt. Hvis en ren maksimaltemperaturbegrænsning, og dermed en deaktivering af køle- og/eller solfangerkølefunktionen ønskes, vælges FN=1.

9 B side 9/ Solfanger-grænsetemperatur (CL) CL: Solfangerbegrænsningstemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 140 C Ekstremt høje solfangertemperaturer og det deraf følgende overtryk i solkredsen opfanges i gode solvarmeanlæg af en korrekt dimensioneret trykekspansionsbeholder. Når den indstillede solfangergrænsetemperatur (CL) overskrides, afbrydes solkredspumpen for at undgå en skadelig overophedning af solkredskomponenterne (solfangernødstop). Fra fabrik er grænsetemperaturen indstillet på 140 C, men den kan frit indstilles i området fra C. Når solfangergrænsetemperaturen overskrides vises og i displayet, og driftskontrollampen lyser rødt Solfanger-maksimaltemperatur (CX) Hvis solfangertemperaturen ved stilstand i solkredsen (beholder-maksimaltemperatur er nået) stiger til over den indstillede solfanger-maksimaltemperatur CX indkobles solkredspumpen (R1) igen og afkøler solfangeren på grund af varmetabet i rør og beholder (solfangerkølefunktion). Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere, men dog kun op CX: Solfangermaksimaltemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 120 C til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse, se nederst s. 8). Kølefunktionen holder solvarmeanlægget længere i drift på varme sommerdage og betyder en termisk aflastning af solfangere og solvarmevæske. Fra fabrikken er solfanger-maksimaltemperaturen indstillet til 120 C, men den kan ændres i området C. Når solfanger-maksimaltemperaturen overskrides vises, og i displayet, og driftskontrollampen lyser grønt Solfanger-minimumstemperatur (CN) CN : Solfanger-minimumstemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 10 C Solfanger-minimumstemperaturen er en mindste indkoblingstemperatur, som skal overskrides for at solkredspumpen (R1) indkobles. Minimumstemperaturens funktion er at forhindre en for hyppig indkobling af solkredspumpen (eller fastbrændselsfyrets pumpe) ved lave solfangertemperaturer. Fra fabrik er minimumstemperaturen indstillet på 10 C og funktionen dermed deaktiveret. Når minimumstemperaturen underskrides vises og i displayet. Funktionen kan også anvendes som minimaltemperaturbegrænsning i fastbrændselsfyr, her med en anbefalet indstilling på 60 C. Bemærk: Solfanger-minimumstemperaturen anvendes med temperaturintervallet -10,0... 9,9 C til frostbeskyttelsesfunktionen og med intervallet 10, C til mindste indkoblingstemperaturfunktionen Kølefunktion Køling (FN 2): Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX) nås, forbliver solkredspumpen indkoblet for at forhindre en overophedning af solfangeren. Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere, dog kun op til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse, se nederst s. 8). Om aftenen kører solvarmeanlægget således videre indtil beholderen, på grund af varmetabet fra solfangere og rør er kølet ned til den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX).

10 B side 10/ Solfangerkølefunktion Solfangerkølefunktion(FN 3): Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur nås, stopper solvarmeanlægget. Stiger solfangertemperaturen nu til over den indstillede solfangermaksimaltemperatur (CX) aktiveres solkredspumpen, indtil denne temperatur igen underskrides. Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere (sekundært aktiveret beholdermaksimaltemperatur), dog kun op til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse). Er beholdertemperaturen over beholdermaksimaltemperaturen (SX) og solfangertemperaturen mindst 5K under beholdertemperaturen, kører solkredspumpen videre indtil beholderen, på grund af varmetabet fra solfangere og rør er kølet ned til den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX) Minimums-pumpehastighed Indstillingen PN muliggør valg af en mindste, relativ omdrejningshastighed for den komponent, der er tilsluttet udgang R1. For ikke-regulerbare komponenter vælges 100% (hastighedsregulering deaktiveret) Driftsmodus (MM) MM R1 R2 0 fra fra 1 til fra 2 fra til 3 til til 4 auto auto PG / MM R1 0 fra 1 til 2 auto PG / Termostatfunktion (TO, TF) kun PG og PG Suppleringsvarmetilførsel Display: PG og PG Overskudsvarmeudnyttelse For kontrol- og servicearbejder kan styringens driftsmodus indstilles manuelt. Her vælges funktionen MM, der giver følgende indstillingsmuligheder: MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 og 2 fra 1: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 til, relæ 2 fra 2: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 fra, relæ 2 til 3: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 og 2 til 4: Kontrollampe lyser rødt eller grønt (alt efter relæposition). Automatisk drift MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 fra 1: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 til 2: Kontrollampe lyser rødt eller grønt (alt efter relæposition). Automatisk drift Styringen er udstyret med et 2. relæ og en 3. temperaturfølerindgang (S3, f.eks. i toppen af beholderen) for en termostatfunktion. Termostatfunktionen fungerer uafhængigt af solvarmeanlægget og kan f.eks. benyttes til bortledning af overskudsvarme eller tilførsel af supplerende varme. Fabriksindstilling TO = 40 C, TF = 40 C TO = TF Termostatfunktionen er deaktiveret. I dette tilfælde indkobles R2, når beholdermaksimaltemperaturen overskrides. TO < TF Termostaten anvendes for tilførsel af suppleringsvarme TO > TF Termostaten anvendes til udnyttelse af overskudsvarme Når 2. relæudgang er aktiveret vises i displayet.

11 B side 11/ Lysdiode-signalkoder 4. Ibrugtagning Konstant grøn: Konstant rød: Grønt/rødt blinkende: Mindst ét relæ er aktiveret Ingen relæer er aktiveret Initialisering Følerdefekt Manuel betjening Efter strømtilslutning gennemløber styringen en initialiseringsfase, hvor kontrollampen blinker rødt og grønt. Efter initialisering går styringen i automatisk drift, hvilket i de fleste tilfælde giver en optimal virkningsgrad på grund af de fabriksindstillede værdier. Er der individuelle anlægsforhold der nødvendiggør en tilpasning af de indstillede styringsparametre kan disse indstilles med de relevante værdier (jfr. 3.2). 5. Tips til fejlfinding Forsigtigt! Netforbindelsen skal afbrydes fuldstændigt før apparatet åbnes. Modstandsværdier for Pt1000-føler 4 (1) A 250 V~ Glassikring T4A 20 Skulle der undtagelsesvis forekomme et funktionssvigt ved RESOL-styringen, bedes du kontrollere følgende: 1. Strømforsyning Er driftskontrollampen slukket bør strømforsyningen til styringen kontrolleres. Styringen er beskyttet med en T4A-sikring. Sikringen er tilgængelig når blinddækslet aftages. Ekstrasikring er vedlagt i tilbehørsposen. 2. Følerfejl Styringsproblemer der skyldes følerfejl angives ved rødt/ grønt blink fra kontrollampen og visning af symbolet i displayet (gælder ikke T3). I displayet angives samtidig en fejlkode for den pågældende føler (TC, TS eller TT). For at kontrollere den 3. temperaturføler skal der trykkes én gang på indstillingsknap 1. Kortslutning: Kortslutning af følerledning angives i displayet med fejlkoden sammen med betegnelsen for den berørte temperaturføler (TC, TS eller TT). Ledningsbrud: Afbrydelse af følerledning angives i displayet med fejlkoden sammen med betegnelsen for den berørte temperaturføler (TC, TS eller TT). Pt1000-følere kan kontrolleres med en modstandsmåler eller et multimeter. De korrekte temperaturafhængige modstandsværdier ses i tabellen ved siden af. Følerens forbindelse til styringen skal afbrydes før målingen foretages.

12 B side 12/16 6. Anvendelseseksempler 6.1 Solvarmesystem med 1 solfangerfelt og 1 beholder: S1 1 2 S3 3 4 S2 Solindstrålingen tilfører systemet varme via solfangeren (2). Varmen nyttiggøres via varmeveksleren i beholderen (4). Styringen (1) registrerer temperaturforskellen mellem solfangerføler S1 og beholderføler S2. Så snart forskellen er større end (eller lig med) den indstillede startdifferens (DO) starter pumpen (3) og beholderen tilføres solvarme. Når temperaturforskellen igen falder til under den indstillede stopdifferens (DF), standser pumpen. Den 3. temperaturføler S3 kan bruges som en ekstraføler, der registrerer f.eks. den øvre beholdertemperatur. 6.2 Solvarmesystem med 1 solfangerfelt, 1 beholder og suppleringsvarmetilførsel (kun PG og PG 54.02) S S3 4 S2 Solindstrålingen tilfører systemet varme via solfangeren (2). Varmen nyttiggøres via varmeveksleren i beholderen (4). Styringen (1) registrerer temperaturforskellen mellem solfangerføler S1 og beholderføler S2. Så snart forskellen er større end (eller lig med) den indstillede startdifferens (DO) starter pumpen (3) og beholderen lades. Når temperaturforskellen igen falder til under den indstillede stopdifferens (DF), standser pumpen. Den tredje temperaturføler S3 kan anvendes til termostatfunktionen. Hertil benyttes indstillingsværdierne TO, termostat-indkoblingstemperatur, og TF, udkoblingstemperaturen. Alt efter indstilling bevirker termostatfunktionen enten tilførsel af suppleringsvarme til, eller bortledning af overskudsvarme fra, beholder.

13 B side 13/ Returtemperaturforøgelse, centralvarmekreds 1 S1 2 S2 3 Styringen (1) sammenligner temperaturen ved føler S1 i buffertanken med varmeanlæggets returtemperatur ved føler S2. Hvis den registrerede temperaturforskel er større end eller lig med den forudindstillede differens T, skifter trevejsventilen (3) og retur-temperaturen hæves ved hjælp af varme fra buffertanken. 6.4 Opvarmning af (varmtvands)beholder fra brændeovn eller fastbrændselsfyr. 1 S1 3 2 S2 4 Styringen (1) sammenligner temperaturen ved ovnens/fyrets (2) føler S1 med temperaturen ved S2 i beholderen (3). Hvis den registrerede temperaturforskel er større end eller lig med den forudindstillede differens DO (indkoblingstemperaturdifferensen), tændes pumpen (4), såfremt den forudindstillede minimums-temperatur (CN, indstillingsområde 10, C) er nået eller overskredet. Når udkoblingstemperaturdifferensen DF eller minimumstemperaturen underskrides, slukkes pumpen igen. Indstilling af minimumstemperaturbegrænsning (for at undgå røggas-kondensation): CN = 60 C (anbefalet)

14 B side 14/ Vandopvarmning fra buffertank 1 S1 3 S2 Styringen (1) måler temperaturforskellen mellem buffertankføler S1 og beholderføler S2. Så snart differensen er større end eller lig med den indstillede værdi (DO), tændes pumpen og beholderen opvarmes. Når differensen underskrider den indstillede udkoblings-temperaturdifferens, slukker pumpen igen. Den 3. temperaturføler S3 kan frit anvendes som en ekstra temperaturmåler, f.eks. til måling af beholdertoptemperatur. 6.6 Swimmingpool-solvarmeanlæg S1 1 2 S2 3 Styringen (1) måler temperaturdifferensen mellem solfangerføler S1 og swimmingpool-returføler S2. Så snart differensen er større end eller lig med den indstillede værdi (DO), tændes pumpen og poolvandet opvarmes. Når differensen underskrider den indstillede udkoblings-temperaturdifferens (DF), slukker pumpen igen. Den 3. temperaturføler S3 kan frit anvendes som en ekstra temperaturmåler, f.eks. til måling af anlæggets fremløbstemperatur.

15 B side 15/ Termostatreguleret tilførsel af suppleringsvarme (kun PG og PG 54.02) 1 S3 Den tredje temperaturføler S3 kan anvendes til termostatfunktionen. Hertil indstilles værdien TO, termostat-indkoblingstemperaturen og TF, dens udkoblingstemperatur. Alt efter indstilling vil termostaten enten kunne tilføre eller bortlede varme. Fabriksindstilling TO = 40 C, TF = 40 C TO = TF Termostatfunktionen er deaktiveret. I dette tilfælde indkobles relæudgang R2, når beholdermaksimaltemperaturen overskrides. TO < TF Termostaten anvendes for tilførsel af suppleringsvarme TO > TF Termostaten anvendes til udnyttelse af overskudsvarme

16 B side 16/16 RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße 10 D Hattingen Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Din forhandler: Bemærk Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Afbildede eksempler kan afvige let fra apparatets endelige udgave.

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere