eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler"

Transkript

1 RESOL DeltaS B Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så du får det optimale udbytte af apparatet. DeltaS B

2 B side 2/16 Indholdsfortegnelse Tekniske data og funktionsoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger Installation Montage El-tilslutning Følertyper Betjening og funktion Betjeningsknapper Styringsparametre og måleværdier Måleværdi TC - solfangertemperatur Måleværdi TS - beholdertemperatur Måleværdi TT/T3 - termostat/ekstrafølertemp Måleværdi PC - relativ pumpehastighed Måleværdi HO - driftstimetal Temperaturdifferensstyring Beholder-maksimaltemperatur Solfanger-grænsetemperatur Solfanger-maksimaltemperatur Solfanger-minimaltemperatur Kølefunktion Solfangerkølefunktion Minimums-pumpehastighed Driftsmodus Termostatfunktion Lysdiode-signalkoder Ibrugtagning Tips til fejlfinding Anvendelseseksempler Standard-solvarmesystem Solvarmesystem med suppleringsvarme Rumvarme-supplering Vandopvarmning fra fyr m. min.-temp Vandopvarmning fra buffertank Swimmingpool-solvarmeanlæg Termostatsystem (opvarmning /køling) Kolofon Denne montage- og betjeningsvejledning er i sin helhed ophavsretligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse/kopiering, oversættelse eller digitalisering må kun ske med RESOLs skriftlige tilladelse. Oversat af Niels Lyck, Varmt vand fra solen. Udgiver: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Vigtig henvisning Denne vejledning er udført med størst mulig omhu og efter vores bedste overbevisning. Da fejl aldrig kan udelukkes, bedes du bemærke følgende: Grundlaget for dine projekter skal udelukkende være dine egne beregninger og planer, udarbejdet i henhold til gældende normer og forskrifter. Vi garanterer ikke for fuldstændigheden af de i vejledningen gengivne tegninger og tekst, der alene tjener som eksempler, og hvis benyttelse derfor sker på egen risiko. Udgiver påtager sig intet ansvar for ukorrekte, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger eller de skader, der måtte opstå som følge heraf. Forbehold for fejl og tekniske ændringer. Sikkerhedshenvisning: For at undgå skader på dit anlæg bedes du gennemlæse denne montagevejledning nøje, før apparatet tages i brug. Husk at tilpasse montagen efter de lokale forhold, at følge almindelige tekniske regler og at overholde gældende love. Observer almindelige forholdsregler til forebyggelse af ulykker under arbejdet. Ukorrekt anvendelse samt tekniske ændringer på apparatet fører til bortfald af garanti. Af love og regler af betydning for arbejdet med installation af solvarmeanlæg kan nævnes: BR-S 98 kap , 7.1.5, Bygningsreglement 1995, kap. 12 AT publ. 42 AT bek. 746 af 26. nov Stærkstrømsreglementet Elinstallatørloven DS 439 vandinstallationer DS 452 isolering Lov om bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald

3 B side 3/16 Universel temperaturdifferensstyring for solvarme- og varmesystemer Montage- og betjeningsvejledning Montagevenligt kabinet i fremragende design og kompakt udførelse Multifunktionelt kombidisplay Enkel og brugervenlig betjening Intuitiv menuopbygning Funktionsovervågning Valgfri omdrejningshastighedsstyring, driftstimetæller og termostatfunktion D B Styringen RESOL D B kan anvendes i standard-solvarmesystemer såvel som i varme- og klimaanlæg og udmærker sig ved sit klare betjeningskoncept. Et nyudviklet multifunktionelt kombidisplay muliggør den samtidige aflæsning af to temperaturer, f.eks. solfangerog beholdertemperatur. De enkle piktogrammer giver brugeren letforståelige informationer om systemets og styringens egen funktion og driftstilstand. Styringen er udstyret med 3 følerindgange for Pt1000-temperaturfølere, overtemperaturbegrænsning og manuel betjeningsmodus (via menuen). Det centrale betjeningselement er feltet med de tre knapper under displayet. Det nyudviklede kombi- LC-display muliggør en intuitiv og sikker indstilling af styringen såvel som en forståelig visualisering af anlæggets tilstand. Solfangerkølings- og beholderkølefunktion samt sikkerhedsafbrydelse hører til styringens grundudstyr. Termostatfunktion, pumpeudgang med variabel hastighed samt solvarme-driftstimetæller er ekstraudstyr, der hører til bestemte varianter (se oversigt over styringsvarianter). D B kan derudover leveres i individualiseret OEM-udførelse med yderligere systemtilpasninger. Tekniske data Kabinet: Kunststof, PC-ABS og PMMA Beskyttelse: IP 20/DIN Omgivelsestemperatur: C Mål: 172 x 110 x 46 mm Installation: Vægmontage, indbygning i tavle Display: LCD, multifunktionelt kombidisplay med 8 piktogrammer, to tekstfelter på hver 2 bogstaver og to 4-cifrede 7-segment talfelter plus en tofarvet LED Betjening: Ved hjælp af tre trykknapper på apparatets forside Styringsvarianter: Funktioner: Standard-solvarmestyring med indstillelige værdier: Minimal-maksimaltemperaturbegrænsning, indkoblings- og udkoblingsdifferens. Frostbeskyttelse / kølefunktion, sikkerhedsafbrydelse, funktionskontrol, omdrejningshastighedsregulering og soldriftstimetæller (programafhængig, se oversigt "Styringsvarianter") Indgange: 3 temperaturfølere Pt1000 Udgange: versionsafhængigt, se oversigt "Styringsvarianter" Samlet ydelse: max. 4A Tilsmudsningsgrad: 2 Version PG Halvlederrelæ Standardrelæ Omdrejningsregulering Driftstimetæller Termostatfunktion nej ja nej ja nej nej nej ja ja ja nej ja Strømforsyning: V~, Hz Effektoptagelse: ca. 2A Testspænding: 2,5 kv Temp. for kugletrykprøvning: 75 C Funktionsmåde: Type 1.b (version 51.02, 53.02) Type 1.y (version 52.02, 54.02) Ydelse pr. relæ: Halvlederrelæ: 1,6 (1) A 250 V~ Elektromekanisk relæ: 4 (2) A 250 V~ Statisk elektricitet kan føre til beskadigelse af elektroniske komponenter Advarsel! Spændingsførende dele

4 B side 4/16 Anvendelseseksempler D B Standard-solvarmesystemer Vandopvarmning fra (fastbrændsels)fyr med minimaltemperaturbegrænsning Solvarmerumvarmesupplering Vandopvarmning fra buffertank Swimmingpoolsolvarmeanlæg Elektronisk termostat (opvarmning/køling) Solvarmesystemer med suppleringsvarme (53.02/54.02) Bestillingsinformation Udførlige tilslutningsanvisninger for de viste systemer finder du i kapitel 6. Version 51.02: 1 standardrelæ, driftstimetæller RESOL D B / RESOL D B / 1 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Standardudførelse Version 52.02: 1 halvlederrelæ, omdrejningshastighedsregulering RESOL D B / RESOL D B / 2 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Version 53.02: 2 standardrelæer, termostatfunktion, driftstimetæller RESOL D B / RESOL D B / 3 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Version 54.02: 1 halvlederrelæ, 1 standardrelæ, omdrejningshastighedsregulering, termostatfunktion RESOL D B / RESOL D B/ 4 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Tilbehør Overspændingsbeskyttelse RESOL overspændingsbeskyttelse SP1 anvendes for at beskytte de følsomme temperaturfølere i eller ved solfangeren mod fremmed-inducerede overspændinger forårsaget af f.eks. lynnedslag i nærheden. RESOL SP

5 B side 5/16 1. Installation 1.1Montage Forsigtigt! Netforbindelsen skal afbrydes fuldstændigt før apparatet åbnes. Kontrollampe for drift Blinddæksel Dæksel Kombi-LCD Tastatur Klemmer Styringen skal monteres indendørs i et tørt rum. For en fejlfri funktion forudsættes det, at der ikke forekommer stærke elektromagnetiske felter i nærheden af apparatet. Styringens lysnetforbindelse skal ske via en afbryder med jord. Lysnetkablet bør ikke anbringes tæt på følerledningerne, da dette kan føre til fejlfunktion. 1. Fjern stjerneskruen i blinddækslet og træk dette nedad og af. 2. Marker det øverste skruehul på væggen og monter vedlagte skrue og plug 3. Hæng apparatet op på skruen, marker det nedre skruehul (hulafstand 130 mm) og monter plug 4. Hæng igen apparatet op på den øverste skrue og skru den nederste skrue i. Sokkel Kabelgennemføringer med trækaflastning 1.2 El-tilslutning PG og PG Sikring Styringens strømtilførsel skal ske via en ekstern afbryder (gøres til allersidst!) og forsyningsspændingen være Volt ( Hz). Fleksible ledninger fastgøres til apparatets kabinet ved hjælp af de medfølgende skruer og trækaflastningsbøjler. Styringen er, alt efter variant udstyret med ét relæ (PG og PG 52.02) eller to relæer (PG og PG 54.02, se oversigt på s. 3), hvortil forbrugerne, dvs. pumper, ventiler o.l. kan tilsluttes: Følertilslutningsklemmer Pumpe/ventil-klemmer Lysnettilslutning Relæ 1 (omdrejningsreguleret på PG og PG 54.02) 18 = Fase R1 17 = Nulleder N 13 = Jord PG og PG Sikring Relæ 2 (kun PG og PG 54.02) 16 = Fase R2 15 = Nulleder N 14 = Jord Temperaturfølerne (S1 til S3) tilsluttes (polaritet ligegyldig) til følgende klemmer: Følertilslutningsklemmer Pumpe/ventil-klemmer Lysnettilslutning 1 / 2 = Varmekildens føler (f.eks. solfangerføler) 3 / 4 = Varmeaftagers føler (f.eks. beholderføler) 5 / 6 = Ekstraføler (PG og PG 52.02) eller termostatføler (PG og PG 54.02) Lysnettilslutning foregår på klemmerne: 19 = Nulleder N 20 = Fase L 12 = Jord

6 B side 6/16 2. Sensortyper Til styringen RESOL D B anvendes der præcisions-temperaturfølere af typen Pt1000 (FKP og FRP). Følernes placering er af afgørende betydning for anlæggets samlede virkningsgrad. Solfangertemperaturen skal måles inde i solfangerens øverste ende. I en beholder med indbygget varmeveksler skal følerens dyklomme (følerrøret) sidde umiddelbart over varmeveksleren. Ved anvendelse af eksterne varmevekslere skal føleren anbringes ved beholderens bund. For at passe til forskellige anlægsforhold leveres følerne i tre varianter: Til montering i dyklomme, på plan overflade og på rør. Følertyperne FK og FR er teknisk ens og leveres begge i alle tre varianter. De adskiller sig kun fra hinanden ved den anvendte ledning: FK: 1,5 m vejr- og temperaturbestandig silikoneledning for temperaturer på -50 C C, fortrinsvis til brug i solfanger. FR: 2,5 m olieflexledning for temperaturer fra -5 C C, fortrinsvis til anvendelse i beholder. Følerledningerne er lavspænding og må ikke føres i samme kabelkanal som ledninger med mere end 50 Volt. Følerledningerne kan forlænges op til 100 m, når forlængerledningens tværsnit er 1,5 mm 2 (hhv. 0,75 mm 2 op til 50 m længde). Ved længere ledninger og ved anvendelse i kabelkanaler bør der fortrinsvis anvendes ledninger med skærm. Til runde følere skal der anvendes dyklomme (følerrør). Føler med dyklomme: Dyklomme leveres i forskellige længder FK...60: 60 mm dyklængde, lomme af messing, forkromet FK...150: 150 mm dyklængde, lomme af kobber, forkromet Vigtigt: Føleren skubbes helt ind i dyklommen og trækaflastningen strammes let til. Føler til montering udenpå rør: Til vilkårlig rørdiameter, komplet med spændebånd FK...21 eller FR...21 Føleren skal have god termisk kontakt med røret. Derfor rengøres anlægsfladen grundigt og der påsmøres varmeledningspasta mellem føler og rør. For at undgå indflydelse fra den omgivende temperatur vikles følerens ledning en gang omkring røret og det hele isoleres godt. Flad føler: Til befæstigelse på plane flader FK...9 eller FR...9 Vær opmærksom på god termisk kontakt. Brug varmeledningspasta og isoler mod omgivelsestemperatur. FK... : Solfangerføler FR... : Referenceføler (Beholderføler) Henvisning: For at undgå overspændingsbeskadigelse af solfangerføler (f.eks. forårsaget af lynnedslag i nærheden) anbefales det at benytte overspændingsbeskyttelsen RESOL SP1.

7 B side 7/16 3. Betjening og funktion 3.1 Indstillingsknapper Tilbage Set (Valg / Indstillingsmodus) Frem Styringen betjenes udelukkende ved hjælp af de tre trykknapper under displayet. Frem-knappen (1) bruges til at blade fremad gennem måleværdimenuen eller til at forhøjelse af en indstillelig værdi. Tilbage-knappen (2) har den tilsvarende, modsatrettede funktion. Efter de rene måleværdi-menupunkter vises de indstillelige parametre i displayet. For at komme frem til disse, skal fremknappen holdes nede i 2 sekunder efter visning af HO (PG og PG 53.02), hhv. PC (PG og PG 54.02). Når der optræder en indstillelig parameter, vises i displayet ordet SEt. Herefter skiftes der til indstillings-modus med et tryk på set-knappen (3). Blad frem til den ønskede parameter med knap 1 og 2 Tryk kort på knap 3, så et "SEt" blinker i displayet Indstil værdien med knapperne 1 og 2 Bekræft indstillingen med et kort tryk på 3; "SEt" vises igen uden blink; den indstillede værdi er gemt 3.2 Styringsparametre og måleværdier TC=Temperature Collector Solfangertemperatur TS=Temperature Storage Beholdertemperatur TT/T3=Termperature Thermostat Termostat-temperatur (kun PG og PG 54.02) T3 er en ren måleværdi uden styringsindflydelse PC=PumpSpeed Current Aktuel relativ pumpehastighed (kun PG og PG 54.02) HO=Hours of Operation Solvarme-driftstimer (kun PG og PG 53.02) DO=TemperatureDifference On Indkoblingstemperaturdifferens DF=TemperatureDifference OfF Udkoblingstemperaturdifferens SX=StorageTemperature MaXimum Beholdermaksimaltemperatur CL=CollectorTemperature Limited Solfanger-grænsetemperatur CX=CollectorTemperature MaXimum Solfangermaksimaltemperatur CN=CollectorTemperature MiNimum Solfanger-minimumstemperatur TO=ThermostatTemperature On Termostatindkoblingstemperatur (kun PG og PG 54.02) TF=ThermostatTemperature OfF Termostatudkoblingstemperatur (kun PG og PG 54.02) FN=FuNction Funktion 0 : Beholder-maksimaltemperatur deaktiveret 1 : Beholder-maksimaltemperatur aktiveret 2 : Beholder-maksimaltemperatur deaktiveret, kølefunktion aktiveret 3 : Beholder-maksimaltemperatur sekundært aktiveret, solfangerkølefunktion aktiveret PN=PumpSpeed MiNimal Minimums-pumpehastighed (kun PG og PG 54.02) MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0 : Relæ 1 og 2 fra 1 : Relæ 1 til, relæ 2 fra 2 : Relæ 1 fra, relæ 2 til 3 : Relæ 1 og 2 til 4 : Automatisk drift MM=Mode Manual for PG og PG52.02 Manuel drift 0 : Relæ 1 fra 1 : Relæ 1 til 2 : Automatisk drift PG=ProGram Program-nummer VN=Version Number Versions-nummer Bemærk: Styringen er udstyret med en beholder-sikkerhedsafbrydelse, som ved en beholdertemperatur på 90 C forhindrer yderligere tilførsel af solvarme.

8 B side 8/ Måleværdi TC Måleværdi TS Måleværdi TT / T Måleværdi PC Måleværdien TC viser den aktuelle temperatur ved varmekildens føler (f.eks. solfangerføleren) i C. Måleværdien TS viser den aktuelle temperatur ved varmeaftagerens føler (f.eks. beholderføleren) i C. Måleværdi TT / T3 viser den aktuelle temperatur ved termostatfunktionens føler (kun PG / 54.02) eller ekstraføleren (PG / 52.02, uden styringsindflydelse) i C. Måleværdi PC (kun PG / 54.02) viser den aktuelle omdrejningshastighed for solkredspumpen, hhv. for den til relæudgang R1 tilsluttede strømforbruger Måleværdi HO Måleværdien HO (kun PG / 53.02) angiver solkredspumpens, hhv. den til relæudgang R1 tilsluttede strømforbrugers samlede antal driftstimer. Den opsummerede driftstid gemmes i styringens hukommelse hver 6. time, således at den maksimale afvigelse efter et strømsvigt ikke overstiger 6 timer. Driftstimetallet kan ikke nulstilles T-styring (DO, DF) DO: Indkoblingstemperaturdifferens Indstillingsområde K Fabriksindstilling 6.0 K DF: Udkoblingstemperaturdifferens Indstillingsområde K Fabriksindstilling 4.0 K Bemærk: Indkoblings-temperaturdifferensen DO skal mindst være 1 K større end udkoblings-temperaturdifferensen DF. Styringen overvåger de temperaturer, der måles af de to følere S1 og S2 og sammenligner disses temperaturforskel (=differens) med den forud indstillede indkoblingstemperaturdifferens T TIL (DO). Styringen kobler IND, når den målte temperaturforskel T er større end, eller lig med den under menupunkt DO indstillede værdi. I displayet vises og driftskontrollampen lyser grønt. Når den indstillede udkoblings-temperaturdifferens T FRA (DF) underskrides kobler styringen FRA. Fra fabrikken er indkoblingstemperaturdifferensen indstillet til 6 K og udkoblingstemperaturdifferensen til 4 K Beholder-maksimaltemperatur (SX) SX: Beholdermaksimaltemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 60 C Ved overskridelse af den indstillede maksimaltemperatur forhindres en yderligere beholderopvarmning og den dermed forbundne skadelige overophedning. Beholdermaksimaltemperatur-begrænsningen er forhåndsaktiveret gennem fabriksindstillingen FN=3 (se pkt ). Ved overskridelse af beholder-maksimaltemperaturen vises symbolerne og (blinker), og driftskontrollampen lyser rødt. Hvis en ren maksimaltemperaturbegrænsning, og dermed en deaktivering af køle- og/eller solfangerkølefunktionen ønskes, vælges FN=1.

9 B side 9/ Solfanger-grænsetemperatur (CL) CL: Solfangerbegrænsningstemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 140 C Ekstremt høje solfangertemperaturer og det deraf følgende overtryk i solkredsen opfanges i gode solvarmeanlæg af en korrekt dimensioneret trykekspansionsbeholder. Når den indstillede solfangergrænsetemperatur (CL) overskrides, afbrydes solkredspumpen for at undgå en skadelig overophedning af solkredskomponenterne (solfangernødstop). Fra fabrik er grænsetemperaturen indstillet på 140 C, men den kan frit indstilles i området fra C. Når solfangergrænsetemperaturen overskrides vises og i displayet, og driftskontrollampen lyser rødt Solfanger-maksimaltemperatur (CX) Hvis solfangertemperaturen ved stilstand i solkredsen (beholder-maksimaltemperatur er nået) stiger til over den indstillede solfanger-maksimaltemperatur CX indkobles solkredspumpen (R1) igen og afkøler solfangeren på grund af varmetabet i rør og beholder (solfangerkølefunktion). Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere, men dog kun op CX: Solfangermaksimaltemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 120 C til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse, se nederst s. 8). Kølefunktionen holder solvarmeanlægget længere i drift på varme sommerdage og betyder en termisk aflastning af solfangere og solvarmevæske. Fra fabrikken er solfanger-maksimaltemperaturen indstillet til 120 C, men den kan ændres i området C. Når solfanger-maksimaltemperaturen overskrides vises, og i displayet, og driftskontrollampen lyser grønt Solfanger-minimumstemperatur (CN) CN : Solfanger-minimumstemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 10 C Solfanger-minimumstemperaturen er en mindste indkoblingstemperatur, som skal overskrides for at solkredspumpen (R1) indkobles. Minimumstemperaturens funktion er at forhindre en for hyppig indkobling af solkredspumpen (eller fastbrændselsfyrets pumpe) ved lave solfangertemperaturer. Fra fabrik er minimumstemperaturen indstillet på 10 C og funktionen dermed deaktiveret. Når minimumstemperaturen underskrides vises og i displayet. Funktionen kan også anvendes som minimaltemperaturbegrænsning i fastbrændselsfyr, her med en anbefalet indstilling på 60 C. Bemærk: Solfanger-minimumstemperaturen anvendes med temperaturintervallet -10,0... 9,9 C til frostbeskyttelsesfunktionen og med intervallet 10, C til mindste indkoblingstemperaturfunktionen Kølefunktion Køling (FN 2): Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX) nås, forbliver solkredspumpen indkoblet for at forhindre en overophedning af solfangeren. Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere, dog kun op til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse, se nederst s. 8). Om aftenen kører solvarmeanlægget således videre indtil beholderen, på grund af varmetabet fra solfangere og rør er kølet ned til den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX).

10 B side 10/ Solfangerkølefunktion Solfangerkølefunktion(FN 3): Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur nås, stopper solvarmeanlægget. Stiger solfangertemperaturen nu til over den indstillede solfangermaksimaltemperatur (CX) aktiveres solkredspumpen, indtil denne temperatur igen underskrides. Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere (sekundært aktiveret beholdermaksimaltemperatur), dog kun op til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse). Er beholdertemperaturen over beholdermaksimaltemperaturen (SX) og solfangertemperaturen mindst 5K under beholdertemperaturen, kører solkredspumpen videre indtil beholderen, på grund af varmetabet fra solfangere og rør er kølet ned til den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX) Minimums-pumpehastighed Indstillingen PN muliggør valg af en mindste, relativ omdrejningshastighed for den komponent, der er tilsluttet udgang R1. For ikke-regulerbare komponenter vælges 100% (hastighedsregulering deaktiveret) Driftsmodus (MM) MM R1 R2 0 fra fra 1 til fra 2 fra til 3 til til 4 auto auto PG / MM R1 0 fra 1 til 2 auto PG / Termostatfunktion (TO, TF) kun PG og PG Suppleringsvarmetilførsel Display: PG og PG Overskudsvarmeudnyttelse For kontrol- og servicearbejder kan styringens driftsmodus indstilles manuelt. Her vælges funktionen MM, der giver følgende indstillingsmuligheder: MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 og 2 fra 1: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 til, relæ 2 fra 2: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 fra, relæ 2 til 3: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 og 2 til 4: Kontrollampe lyser rødt eller grønt (alt efter relæposition). Automatisk drift MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 fra 1: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 til 2: Kontrollampe lyser rødt eller grønt (alt efter relæposition). Automatisk drift Styringen er udstyret med et 2. relæ og en 3. temperaturfølerindgang (S3, f.eks. i toppen af beholderen) for en termostatfunktion. Termostatfunktionen fungerer uafhængigt af solvarmeanlægget og kan f.eks. benyttes til bortledning af overskudsvarme eller tilførsel af supplerende varme. Fabriksindstilling TO = 40 C, TF = 40 C TO = TF Termostatfunktionen er deaktiveret. I dette tilfælde indkobles R2, når beholdermaksimaltemperaturen overskrides. TO < TF Termostaten anvendes for tilførsel af suppleringsvarme TO > TF Termostaten anvendes til udnyttelse af overskudsvarme Når 2. relæudgang er aktiveret vises i displayet.

11 B side 11/ Lysdiode-signalkoder 4. Ibrugtagning Konstant grøn: Konstant rød: Grønt/rødt blinkende: Mindst ét relæ er aktiveret Ingen relæer er aktiveret Initialisering Følerdefekt Manuel betjening Efter strømtilslutning gennemløber styringen en initialiseringsfase, hvor kontrollampen blinker rødt og grønt. Efter initialisering går styringen i automatisk drift, hvilket i de fleste tilfælde giver en optimal virkningsgrad på grund af de fabriksindstillede værdier. Er der individuelle anlægsforhold der nødvendiggør en tilpasning af de indstillede styringsparametre kan disse indstilles med de relevante værdier (jfr. 3.2). 5. Tips til fejlfinding Forsigtigt! Netforbindelsen skal afbrydes fuldstændigt før apparatet åbnes. Modstandsværdier for Pt1000-føler 4 (1) A 250 V~ Glassikring T4A 20 Skulle der undtagelsesvis forekomme et funktionssvigt ved RESOL-styringen, bedes du kontrollere følgende: 1. Strømforsyning Er driftskontrollampen slukket bør strømforsyningen til styringen kontrolleres. Styringen er beskyttet med en T4A-sikring. Sikringen er tilgængelig når blinddækslet aftages. Ekstrasikring er vedlagt i tilbehørsposen. 2. Følerfejl Styringsproblemer der skyldes følerfejl angives ved rødt/ grønt blink fra kontrollampen og visning af symbolet i displayet (gælder ikke T3). I displayet angives samtidig en fejlkode for den pågældende føler (TC, TS eller TT). For at kontrollere den 3. temperaturføler skal der trykkes én gang på indstillingsknap 1. Kortslutning: Kortslutning af følerledning angives i displayet med fejlkoden sammen med betegnelsen for den berørte temperaturføler (TC, TS eller TT). Ledningsbrud: Afbrydelse af følerledning angives i displayet med fejlkoden sammen med betegnelsen for den berørte temperaturføler (TC, TS eller TT). Pt1000-følere kan kontrolleres med en modstandsmåler eller et multimeter. De korrekte temperaturafhængige modstandsværdier ses i tabellen ved siden af. Følerens forbindelse til styringen skal afbrydes før målingen foretages.

12 B side 12/16 6. Anvendelseseksempler 6.1 Solvarmesystem med 1 solfangerfelt og 1 beholder: S1 1 2 S3 3 4 S2 Solindstrålingen tilfører systemet varme via solfangeren (2). Varmen nyttiggøres via varmeveksleren i beholderen (4). Styringen (1) registrerer temperaturforskellen mellem solfangerføler S1 og beholderføler S2. Så snart forskellen er større end (eller lig med) den indstillede startdifferens (DO) starter pumpen (3) og beholderen tilføres solvarme. Når temperaturforskellen igen falder til under den indstillede stopdifferens (DF), standser pumpen. Den 3. temperaturføler S3 kan bruges som en ekstraføler, der registrerer f.eks. den øvre beholdertemperatur. 6.2 Solvarmesystem med 1 solfangerfelt, 1 beholder og suppleringsvarmetilførsel (kun PG og PG 54.02) S S3 4 S2 Solindstrålingen tilfører systemet varme via solfangeren (2). Varmen nyttiggøres via varmeveksleren i beholderen (4). Styringen (1) registrerer temperaturforskellen mellem solfangerføler S1 og beholderføler S2. Så snart forskellen er større end (eller lig med) den indstillede startdifferens (DO) starter pumpen (3) og beholderen lades. Når temperaturforskellen igen falder til under den indstillede stopdifferens (DF), standser pumpen. Den tredje temperaturføler S3 kan anvendes til termostatfunktionen. Hertil benyttes indstillingsværdierne TO, termostat-indkoblingstemperatur, og TF, udkoblingstemperaturen. Alt efter indstilling bevirker termostatfunktionen enten tilførsel af suppleringsvarme til, eller bortledning af overskudsvarme fra, beholder.

13 B side 13/ Returtemperaturforøgelse, centralvarmekreds 1 S1 2 S2 3 Styringen (1) sammenligner temperaturen ved føler S1 i buffertanken med varmeanlæggets returtemperatur ved føler S2. Hvis den registrerede temperaturforskel er større end eller lig med den forudindstillede differens T, skifter trevejsventilen (3) og retur-temperaturen hæves ved hjælp af varme fra buffertanken. 6.4 Opvarmning af (varmtvands)beholder fra brændeovn eller fastbrændselsfyr. 1 S1 3 2 S2 4 Styringen (1) sammenligner temperaturen ved ovnens/fyrets (2) føler S1 med temperaturen ved S2 i beholderen (3). Hvis den registrerede temperaturforskel er større end eller lig med den forudindstillede differens DO (indkoblingstemperaturdifferensen), tændes pumpen (4), såfremt den forudindstillede minimums-temperatur (CN, indstillingsområde 10, C) er nået eller overskredet. Når udkoblingstemperaturdifferensen DF eller minimumstemperaturen underskrides, slukkes pumpen igen. Indstilling af minimumstemperaturbegrænsning (for at undgå røggas-kondensation): CN = 60 C (anbefalet)

14 B side 14/ Vandopvarmning fra buffertank 1 S1 3 S2 Styringen (1) måler temperaturforskellen mellem buffertankføler S1 og beholderføler S2. Så snart differensen er større end eller lig med den indstillede værdi (DO), tændes pumpen og beholderen opvarmes. Når differensen underskrider den indstillede udkoblings-temperaturdifferens, slukker pumpen igen. Den 3. temperaturføler S3 kan frit anvendes som en ekstra temperaturmåler, f.eks. til måling af beholdertoptemperatur. 6.6 Swimmingpool-solvarmeanlæg S1 1 2 S2 3 Styringen (1) måler temperaturdifferensen mellem solfangerføler S1 og swimmingpool-returføler S2. Så snart differensen er større end eller lig med den indstillede værdi (DO), tændes pumpen og poolvandet opvarmes. Når differensen underskrider den indstillede udkoblings-temperaturdifferens (DF), slukker pumpen igen. Den 3. temperaturføler S3 kan frit anvendes som en ekstra temperaturmåler, f.eks. til måling af anlæggets fremløbstemperatur.

15 B side 15/ Termostatreguleret tilførsel af suppleringsvarme (kun PG og PG 54.02) 1 S3 Den tredje temperaturføler S3 kan anvendes til termostatfunktionen. Hertil indstilles værdien TO, termostat-indkoblingstemperaturen og TF, dens udkoblingstemperatur. Alt efter indstilling vil termostaten enten kunne tilføre eller bortlede varme. Fabriksindstilling TO = 40 C, TF = 40 C TO = TF Termostatfunktionen er deaktiveret. I dette tilfælde indkobles relæudgang R2, når beholdermaksimaltemperaturen overskrides. TO < TF Termostaten anvendes for tilførsel af suppleringsvarme TO > TF Termostaten anvendes til udnyttelse af overskudsvarme

16 B side 16/16 RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße 10 D Hattingen Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Din forhandler: Bemærk Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Afbildede eksempler kan afvige let fra apparatets endelige udgave.

D e lt a S o l BS *48004681* Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. Håndbog

D e lt a S o l BS *48004681* Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. Håndbog RESOL D e lt a S o l BS *48004681* 48004681 Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring. Gennemlæs venligst vejledningen omhyggeligt, så du får det

Læs mere

BS Plus. D e lt a S o l BS Plus *48001291* Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. Håndbog

BS Plus. D e lt a S o l BS Plus *48001291* Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. Håndbog RESOL D e lt a S o l Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler BS Plus D e lt a S o l BS Plus *48001291* 48001291 Tak for dit køb af denne RESOL-styring. Gennemlæs venligst vejledningen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SUN 2 PLUS 2R. Montering Tilslutning Betjening Fejlsøgning Systemforslag. Tak fordi du valgte dette produkt.

SUN 2 PLUS 2R. Montering Tilslutning Betjening Fejlsøgning Systemforslag. Tak fordi du valgte dette produkt. Montering Tilslutning Betjening Fejlsøgning Systemforslag Tak fordi du valgte dette produkt. Gennemlæs venligst denne vejledning omhyggeligt for at få det optimale udbytte af produktet. Vejledning Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Kontrolenhed BW/H. Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning. Quickguide/ monteringsvejledning

Kontrolenhed BW/H. Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning. Quickguide/ monteringsvejledning Kontrolenhed BW/H Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning Quickguide/ monteringsvejledning Kontrolenheden BW leveres komplet og indeholder udover selve styringen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

DeltaSol BS Plus. RESOL DeltaSol BS Plus (Version 2) *11205218* Montage Eltilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler.

DeltaSol BS Plus. RESOL DeltaSol BS Plus (Version 2) *11205218* Montage Eltilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. RESOL DeltaSol BS Plus (Version 2) Montage Eltilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler DeltaSol BS Plus *11205218* 11205218 Tak for dit køb af denne RESOL-styring. Gennemlæs venligst vejledningen

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co. Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at Fabriksindstillingen UVR1611 Fabriksindstillingen UVR1611 TAs

Læs mere

DeltaSol BS/4. RESOL DeltaSol BS/4 (Version 2) *11205217* Montage Eltilslutning Systemeksempler Betjening Fejlfinding. Håndbog

DeltaSol BS/4. RESOL DeltaSol BS/4 (Version 2) *11205217* Montage Eltilslutning Systemeksempler Betjening Fejlfinding. Håndbog RESOL DeltaSol BS/4 (Version 2) Montage Eltilslutning Systemeksempler Betjening Fejlfinding DeltaSol BS/4 *11205217* 11205217 Tak for dit køb af denne RESOL-styring. Gennemlæs venligst vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware Flex Sun Brugervejledning TacWare VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Telefon 72 41 41 41 Fax 72 41 41 99 Aktuel visning Driftstatus Valg af temperatur visning manuel drift Programmering Dette

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

SPIII DANSK BRUGERMANUAL

SPIII DANSK BRUGERMANUAL SPIII DANSK BRUGERMANUAL SOLVARMESTYRING MED INTERNET & NETVÆRKS ADGANG. Copyright Dansk Sol ApS 2010 Indhold Ⅰ Generel information. 1 Ⅱ Produkt beskrivelse.. 2 Ⅲ Tilslutning af ledninger... 3 Ⅳ System

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere