eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler"

Transkript

1 RESOL DeltaS B Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så du får det optimale udbytte af apparatet. DeltaS B

2 B side 2/16 Indholdsfortegnelse Tekniske data og funktionsoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger Installation Montage El-tilslutning Følertyper Betjening og funktion Betjeningsknapper Styringsparametre og måleværdier Måleværdi TC - solfangertemperatur Måleværdi TS - beholdertemperatur Måleværdi TT/T3 - termostat/ekstrafølertemp Måleværdi PC - relativ pumpehastighed Måleværdi HO - driftstimetal Temperaturdifferensstyring Beholder-maksimaltemperatur Solfanger-grænsetemperatur Solfanger-maksimaltemperatur Solfanger-minimaltemperatur Kølefunktion Solfangerkølefunktion Minimums-pumpehastighed Driftsmodus Termostatfunktion Lysdiode-signalkoder Ibrugtagning Tips til fejlfinding Anvendelseseksempler Standard-solvarmesystem Solvarmesystem med suppleringsvarme Rumvarme-supplering Vandopvarmning fra fyr m. min.-temp Vandopvarmning fra buffertank Swimmingpool-solvarmeanlæg Termostatsystem (opvarmning /køling) Kolofon Denne montage- og betjeningsvejledning er i sin helhed ophavsretligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse/kopiering, oversættelse eller digitalisering må kun ske med RESOLs skriftlige tilladelse. Oversat af Niels Lyck, Varmt vand fra solen. Udgiver: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Vigtig henvisning Denne vejledning er udført med størst mulig omhu og efter vores bedste overbevisning. Da fejl aldrig kan udelukkes, bedes du bemærke følgende: Grundlaget for dine projekter skal udelukkende være dine egne beregninger og planer, udarbejdet i henhold til gældende normer og forskrifter. Vi garanterer ikke for fuldstændigheden af de i vejledningen gengivne tegninger og tekst, der alene tjener som eksempler, og hvis benyttelse derfor sker på egen risiko. Udgiver påtager sig intet ansvar for ukorrekte, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger eller de skader, der måtte opstå som følge heraf. Forbehold for fejl og tekniske ændringer. Sikkerhedshenvisning: For at undgå skader på dit anlæg bedes du gennemlæse denne montagevejledning nøje, før apparatet tages i brug. Husk at tilpasse montagen efter de lokale forhold, at følge almindelige tekniske regler og at overholde gældende love. Observer almindelige forholdsregler til forebyggelse af ulykker under arbejdet. Ukorrekt anvendelse samt tekniske ændringer på apparatet fører til bortfald af garanti. Af love og regler af betydning for arbejdet med installation af solvarmeanlæg kan nævnes: BR-S 98 kap , 7.1.5, Bygningsreglement 1995, kap. 12 AT publ. 42 AT bek. 746 af 26. nov Stærkstrømsreglementet Elinstallatørloven DS 439 vandinstallationer DS 452 isolering Lov om bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald

3 B side 3/16 Universel temperaturdifferensstyring for solvarme- og varmesystemer Montage- og betjeningsvejledning Montagevenligt kabinet i fremragende design og kompakt udførelse Multifunktionelt kombidisplay Enkel og brugervenlig betjening Intuitiv menuopbygning Funktionsovervågning Valgfri omdrejningshastighedsstyring, driftstimetæller og termostatfunktion D B Styringen RESOL D B kan anvendes i standard-solvarmesystemer såvel som i varme- og klimaanlæg og udmærker sig ved sit klare betjeningskoncept. Et nyudviklet multifunktionelt kombidisplay muliggør den samtidige aflæsning af to temperaturer, f.eks. solfangerog beholdertemperatur. De enkle piktogrammer giver brugeren letforståelige informationer om systemets og styringens egen funktion og driftstilstand. Styringen er udstyret med 3 følerindgange for Pt1000-temperaturfølere, overtemperaturbegrænsning og manuel betjeningsmodus (via menuen). Det centrale betjeningselement er feltet med de tre knapper under displayet. Det nyudviklede kombi- LC-display muliggør en intuitiv og sikker indstilling af styringen såvel som en forståelig visualisering af anlæggets tilstand. Solfangerkølings- og beholderkølefunktion samt sikkerhedsafbrydelse hører til styringens grundudstyr. Termostatfunktion, pumpeudgang med variabel hastighed samt solvarme-driftstimetæller er ekstraudstyr, der hører til bestemte varianter (se oversigt over styringsvarianter). D B kan derudover leveres i individualiseret OEM-udførelse med yderligere systemtilpasninger. Tekniske data Kabinet: Kunststof, PC-ABS og PMMA Beskyttelse: IP 20/DIN Omgivelsestemperatur: C Mål: 172 x 110 x 46 mm Installation: Vægmontage, indbygning i tavle Display: LCD, multifunktionelt kombidisplay med 8 piktogrammer, to tekstfelter på hver 2 bogstaver og to 4-cifrede 7-segment talfelter plus en tofarvet LED Betjening: Ved hjælp af tre trykknapper på apparatets forside Styringsvarianter: Funktioner: Standard-solvarmestyring med indstillelige værdier: Minimal-maksimaltemperaturbegrænsning, indkoblings- og udkoblingsdifferens. Frostbeskyttelse / kølefunktion, sikkerhedsafbrydelse, funktionskontrol, omdrejningshastighedsregulering og soldriftstimetæller (programafhængig, se oversigt "Styringsvarianter") Indgange: 3 temperaturfølere Pt1000 Udgange: versionsafhængigt, se oversigt "Styringsvarianter" Samlet ydelse: max. 4A Tilsmudsningsgrad: 2 Version PG Halvlederrelæ Standardrelæ Omdrejningsregulering Driftstimetæller Termostatfunktion nej ja nej ja nej nej nej ja ja ja nej ja Strømforsyning: V~, Hz Effektoptagelse: ca. 2A Testspænding: 2,5 kv Temp. for kugletrykprøvning: 75 C Funktionsmåde: Type 1.b (version 51.02, 53.02) Type 1.y (version 52.02, 54.02) Ydelse pr. relæ: Halvlederrelæ: 1,6 (1) A 250 V~ Elektromekanisk relæ: 4 (2) A 250 V~ Statisk elektricitet kan føre til beskadigelse af elektroniske komponenter Advarsel! Spændingsførende dele

4 B side 4/16 Anvendelseseksempler D B Standard-solvarmesystemer Vandopvarmning fra (fastbrændsels)fyr med minimaltemperaturbegrænsning Solvarmerumvarmesupplering Vandopvarmning fra buffertank Swimmingpoolsolvarmeanlæg Elektronisk termostat (opvarmning/køling) Solvarmesystemer med suppleringsvarme (53.02/54.02) Bestillingsinformation Udførlige tilslutningsanvisninger for de viste systemer finder du i kapitel 6. Version 51.02: 1 standardrelæ, driftstimetæller RESOL D B / RESOL D B / 1 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Standardudførelse Version 52.02: 1 halvlederrelæ, omdrejningshastighedsregulering RESOL D B / RESOL D B / 2 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Version 53.02: 2 standardrelæer, termostatfunktion, driftstimetæller RESOL D B / RESOL D B / 3 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Version 54.02: 1 halvlederrelæ, 1 standardrelæ, omdrejningshastighedsregulering, termostatfunktion RESOL D B / RESOL D B/ 4 - kompletpakke inkl. 3 temperaturfølere Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) Tilbehør Overspændingsbeskyttelse RESOL overspændingsbeskyttelse SP1 anvendes for at beskytte de følsomme temperaturfølere i eller ved solfangeren mod fremmed-inducerede overspændinger forårsaget af f.eks. lynnedslag i nærheden. RESOL SP

5 B side 5/16 1. Installation 1.1Montage Forsigtigt! Netforbindelsen skal afbrydes fuldstændigt før apparatet åbnes. Kontrollampe for drift Blinddæksel Dæksel Kombi-LCD Tastatur Klemmer Styringen skal monteres indendørs i et tørt rum. For en fejlfri funktion forudsættes det, at der ikke forekommer stærke elektromagnetiske felter i nærheden af apparatet. Styringens lysnetforbindelse skal ske via en afbryder med jord. Lysnetkablet bør ikke anbringes tæt på følerledningerne, da dette kan føre til fejlfunktion. 1. Fjern stjerneskruen i blinddækslet og træk dette nedad og af. 2. Marker det øverste skruehul på væggen og monter vedlagte skrue og plug 3. Hæng apparatet op på skruen, marker det nedre skruehul (hulafstand 130 mm) og monter plug 4. Hæng igen apparatet op på den øverste skrue og skru den nederste skrue i. Sokkel Kabelgennemføringer med trækaflastning 1.2 El-tilslutning PG og PG Sikring Styringens strømtilførsel skal ske via en ekstern afbryder (gøres til allersidst!) og forsyningsspændingen være Volt ( Hz). Fleksible ledninger fastgøres til apparatets kabinet ved hjælp af de medfølgende skruer og trækaflastningsbøjler. Styringen er, alt efter variant udstyret med ét relæ (PG og PG 52.02) eller to relæer (PG og PG 54.02, se oversigt på s. 3), hvortil forbrugerne, dvs. pumper, ventiler o.l. kan tilsluttes: Følertilslutningsklemmer Pumpe/ventil-klemmer Lysnettilslutning Relæ 1 (omdrejningsreguleret på PG og PG 54.02) 18 = Fase R1 17 = Nulleder N 13 = Jord PG og PG Sikring Relæ 2 (kun PG og PG 54.02) 16 = Fase R2 15 = Nulleder N 14 = Jord Temperaturfølerne (S1 til S3) tilsluttes (polaritet ligegyldig) til følgende klemmer: Følertilslutningsklemmer Pumpe/ventil-klemmer Lysnettilslutning 1 / 2 = Varmekildens føler (f.eks. solfangerføler) 3 / 4 = Varmeaftagers føler (f.eks. beholderføler) 5 / 6 = Ekstraføler (PG og PG 52.02) eller termostatføler (PG og PG 54.02) Lysnettilslutning foregår på klemmerne: 19 = Nulleder N 20 = Fase L 12 = Jord

6 B side 6/16 2. Sensortyper Til styringen RESOL D B anvendes der præcisions-temperaturfølere af typen Pt1000 (FKP og FRP). Følernes placering er af afgørende betydning for anlæggets samlede virkningsgrad. Solfangertemperaturen skal måles inde i solfangerens øverste ende. I en beholder med indbygget varmeveksler skal følerens dyklomme (følerrøret) sidde umiddelbart over varmeveksleren. Ved anvendelse af eksterne varmevekslere skal føleren anbringes ved beholderens bund. For at passe til forskellige anlægsforhold leveres følerne i tre varianter: Til montering i dyklomme, på plan overflade og på rør. Følertyperne FK og FR er teknisk ens og leveres begge i alle tre varianter. De adskiller sig kun fra hinanden ved den anvendte ledning: FK: 1,5 m vejr- og temperaturbestandig silikoneledning for temperaturer på -50 C C, fortrinsvis til brug i solfanger. FR: 2,5 m olieflexledning for temperaturer fra -5 C C, fortrinsvis til anvendelse i beholder. Følerledningerne er lavspænding og må ikke føres i samme kabelkanal som ledninger med mere end 50 Volt. Følerledningerne kan forlænges op til 100 m, når forlængerledningens tværsnit er 1,5 mm 2 (hhv. 0,75 mm 2 op til 50 m længde). Ved længere ledninger og ved anvendelse i kabelkanaler bør der fortrinsvis anvendes ledninger med skærm. Til runde følere skal der anvendes dyklomme (følerrør). Føler med dyklomme: Dyklomme leveres i forskellige længder FK...60: 60 mm dyklængde, lomme af messing, forkromet FK...150: 150 mm dyklængde, lomme af kobber, forkromet Vigtigt: Føleren skubbes helt ind i dyklommen og trækaflastningen strammes let til. Føler til montering udenpå rør: Til vilkårlig rørdiameter, komplet med spændebånd FK...21 eller FR...21 Føleren skal have god termisk kontakt med røret. Derfor rengøres anlægsfladen grundigt og der påsmøres varmeledningspasta mellem føler og rør. For at undgå indflydelse fra den omgivende temperatur vikles følerens ledning en gang omkring røret og det hele isoleres godt. Flad føler: Til befæstigelse på plane flader FK...9 eller FR...9 Vær opmærksom på god termisk kontakt. Brug varmeledningspasta og isoler mod omgivelsestemperatur. FK... : Solfangerføler FR... : Referenceføler (Beholderføler) Henvisning: For at undgå overspændingsbeskadigelse af solfangerføler (f.eks. forårsaget af lynnedslag i nærheden) anbefales det at benytte overspændingsbeskyttelsen RESOL SP1.

7 B side 7/16 3. Betjening og funktion 3.1 Indstillingsknapper Tilbage Set (Valg / Indstillingsmodus) Frem Styringen betjenes udelukkende ved hjælp af de tre trykknapper under displayet. Frem-knappen (1) bruges til at blade fremad gennem måleværdimenuen eller til at forhøjelse af en indstillelig værdi. Tilbage-knappen (2) har den tilsvarende, modsatrettede funktion. Efter de rene måleværdi-menupunkter vises de indstillelige parametre i displayet. For at komme frem til disse, skal fremknappen holdes nede i 2 sekunder efter visning af HO (PG og PG 53.02), hhv. PC (PG og PG 54.02). Når der optræder en indstillelig parameter, vises i displayet ordet SEt. Herefter skiftes der til indstillings-modus med et tryk på set-knappen (3). Blad frem til den ønskede parameter med knap 1 og 2 Tryk kort på knap 3, så et "SEt" blinker i displayet Indstil værdien med knapperne 1 og 2 Bekræft indstillingen med et kort tryk på 3; "SEt" vises igen uden blink; den indstillede værdi er gemt 3.2 Styringsparametre og måleværdier TC=Temperature Collector Solfangertemperatur TS=Temperature Storage Beholdertemperatur TT/T3=Termperature Thermostat Termostat-temperatur (kun PG og PG 54.02) T3 er en ren måleværdi uden styringsindflydelse PC=PumpSpeed Current Aktuel relativ pumpehastighed (kun PG og PG 54.02) HO=Hours of Operation Solvarme-driftstimer (kun PG og PG 53.02) DO=TemperatureDifference On Indkoblingstemperaturdifferens DF=TemperatureDifference OfF Udkoblingstemperaturdifferens SX=StorageTemperature MaXimum Beholdermaksimaltemperatur CL=CollectorTemperature Limited Solfanger-grænsetemperatur CX=CollectorTemperature MaXimum Solfangermaksimaltemperatur CN=CollectorTemperature MiNimum Solfanger-minimumstemperatur TO=ThermostatTemperature On Termostatindkoblingstemperatur (kun PG og PG 54.02) TF=ThermostatTemperature OfF Termostatudkoblingstemperatur (kun PG og PG 54.02) FN=FuNction Funktion 0 : Beholder-maksimaltemperatur deaktiveret 1 : Beholder-maksimaltemperatur aktiveret 2 : Beholder-maksimaltemperatur deaktiveret, kølefunktion aktiveret 3 : Beholder-maksimaltemperatur sekundært aktiveret, solfangerkølefunktion aktiveret PN=PumpSpeed MiNimal Minimums-pumpehastighed (kun PG og PG 54.02) MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0 : Relæ 1 og 2 fra 1 : Relæ 1 til, relæ 2 fra 2 : Relæ 1 fra, relæ 2 til 3 : Relæ 1 og 2 til 4 : Automatisk drift MM=Mode Manual for PG og PG52.02 Manuel drift 0 : Relæ 1 fra 1 : Relæ 1 til 2 : Automatisk drift PG=ProGram Program-nummer VN=Version Number Versions-nummer Bemærk: Styringen er udstyret med en beholder-sikkerhedsafbrydelse, som ved en beholdertemperatur på 90 C forhindrer yderligere tilførsel af solvarme.

8 B side 8/ Måleværdi TC Måleværdi TS Måleværdi TT / T Måleværdi PC Måleværdien TC viser den aktuelle temperatur ved varmekildens føler (f.eks. solfangerføleren) i C. Måleværdien TS viser den aktuelle temperatur ved varmeaftagerens føler (f.eks. beholderføleren) i C. Måleværdi TT / T3 viser den aktuelle temperatur ved termostatfunktionens føler (kun PG / 54.02) eller ekstraføleren (PG / 52.02, uden styringsindflydelse) i C. Måleværdi PC (kun PG / 54.02) viser den aktuelle omdrejningshastighed for solkredspumpen, hhv. for den til relæudgang R1 tilsluttede strømforbruger Måleværdi HO Måleværdien HO (kun PG / 53.02) angiver solkredspumpens, hhv. den til relæudgang R1 tilsluttede strømforbrugers samlede antal driftstimer. Den opsummerede driftstid gemmes i styringens hukommelse hver 6. time, således at den maksimale afvigelse efter et strømsvigt ikke overstiger 6 timer. Driftstimetallet kan ikke nulstilles T-styring (DO, DF) DO: Indkoblingstemperaturdifferens Indstillingsområde K Fabriksindstilling 6.0 K DF: Udkoblingstemperaturdifferens Indstillingsområde K Fabriksindstilling 4.0 K Bemærk: Indkoblings-temperaturdifferensen DO skal mindst være 1 K større end udkoblings-temperaturdifferensen DF. Styringen overvåger de temperaturer, der måles af de to følere S1 og S2 og sammenligner disses temperaturforskel (=differens) med den forud indstillede indkoblingstemperaturdifferens T TIL (DO). Styringen kobler IND, når den målte temperaturforskel T er større end, eller lig med den under menupunkt DO indstillede værdi. I displayet vises og driftskontrollampen lyser grønt. Når den indstillede udkoblings-temperaturdifferens T FRA (DF) underskrides kobler styringen FRA. Fra fabrikken er indkoblingstemperaturdifferensen indstillet til 6 K og udkoblingstemperaturdifferensen til 4 K Beholder-maksimaltemperatur (SX) SX: Beholdermaksimaltemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 60 C Ved overskridelse af den indstillede maksimaltemperatur forhindres en yderligere beholderopvarmning og den dermed forbundne skadelige overophedning. Beholdermaksimaltemperatur-begrænsningen er forhåndsaktiveret gennem fabriksindstillingen FN=3 (se pkt ). Ved overskridelse af beholder-maksimaltemperaturen vises symbolerne og (blinker), og driftskontrollampen lyser rødt. Hvis en ren maksimaltemperaturbegrænsning, og dermed en deaktivering af køle- og/eller solfangerkølefunktionen ønskes, vælges FN=1.

9 B side 9/ Solfanger-grænsetemperatur (CL) CL: Solfangerbegrænsningstemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 140 C Ekstremt høje solfangertemperaturer og det deraf følgende overtryk i solkredsen opfanges i gode solvarmeanlæg af en korrekt dimensioneret trykekspansionsbeholder. Når den indstillede solfangergrænsetemperatur (CL) overskrides, afbrydes solkredspumpen for at undgå en skadelig overophedning af solkredskomponenterne (solfangernødstop). Fra fabrik er grænsetemperaturen indstillet på 140 C, men den kan frit indstilles i området fra C. Når solfangergrænsetemperaturen overskrides vises og i displayet, og driftskontrollampen lyser rødt Solfanger-maksimaltemperatur (CX) Hvis solfangertemperaturen ved stilstand i solkredsen (beholder-maksimaltemperatur er nået) stiger til over den indstillede solfanger-maksimaltemperatur CX indkobles solkredspumpen (R1) igen og afkøler solfangeren på grund af varmetabet i rør og beholder (solfangerkølefunktion). Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere, men dog kun op CX: Solfangermaksimaltemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 120 C til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse, se nederst s. 8). Kølefunktionen holder solvarmeanlægget længere i drift på varme sommerdage og betyder en termisk aflastning af solfangere og solvarmevæske. Fra fabrikken er solfanger-maksimaltemperaturen indstillet til 120 C, men den kan ændres i området C. Når solfanger-maksimaltemperaturen overskrides vises, og i displayet, og driftskontrollampen lyser grønt Solfanger-minimumstemperatur (CN) CN : Solfanger-minimumstemperatur Indstillingsområde C Fabriksindstilling 10 C Solfanger-minimumstemperaturen er en mindste indkoblingstemperatur, som skal overskrides for at solkredspumpen (R1) indkobles. Minimumstemperaturens funktion er at forhindre en for hyppig indkobling af solkredspumpen (eller fastbrændselsfyrets pumpe) ved lave solfangertemperaturer. Fra fabrik er minimumstemperaturen indstillet på 10 C og funktionen dermed deaktiveret. Når minimumstemperaturen underskrides vises og i displayet. Funktionen kan også anvendes som minimaltemperaturbegrænsning i fastbrændselsfyr, her med en anbefalet indstilling på 60 C. Bemærk: Solfanger-minimumstemperaturen anvendes med temperaturintervallet -10,0... 9,9 C til frostbeskyttelsesfunktionen og med intervallet 10, C til mindste indkoblingstemperaturfunktionen Kølefunktion Køling (FN 2): Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX) nås, forbliver solkredspumpen indkoblet for at forhindre en overophedning af solfangeren. Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere, dog kun op til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse, se nederst s. 8). Om aftenen kører solvarmeanlægget således videre indtil beholderen, på grund af varmetabet fra solfangere og rør er kølet ned til den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX).

10 B side 10/ Solfangerkølefunktion Solfangerkølefunktion(FN 3): Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur nås, stopper solvarmeanlægget. Stiger solfangertemperaturen nu til over den indstillede solfangermaksimaltemperatur (CX) aktiveres solkredspumpen, indtil denne temperatur igen underskrides. Herved kan beholdertemperaturen stige yderligere (sekundært aktiveret beholdermaksimaltemperatur), dog kun op til 90 C (beholder-sikkerhedsafbrydelse). Er beholdertemperaturen over beholdermaksimaltemperaturen (SX) og solfangertemperaturen mindst 5K under beholdertemperaturen, kører solkredspumpen videre indtil beholderen, på grund af varmetabet fra solfangere og rør er kølet ned til den indstillede beholdermaksimaltemperatur (SX) Minimums-pumpehastighed Indstillingen PN muliggør valg af en mindste, relativ omdrejningshastighed for den komponent, der er tilsluttet udgang R1. For ikke-regulerbare komponenter vælges 100% (hastighedsregulering deaktiveret) Driftsmodus (MM) MM R1 R2 0 fra fra 1 til fra 2 fra til 3 til til 4 auto auto PG / MM R1 0 fra 1 til 2 auto PG / Termostatfunktion (TO, TF) kun PG og PG Suppleringsvarmetilførsel Display: PG og PG Overskudsvarmeudnyttelse For kontrol- og servicearbejder kan styringens driftsmodus indstilles manuelt. Her vælges funktionen MM, der giver følgende indstillingsmuligheder: MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 og 2 fra 1: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 til, relæ 2 fra 2: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 fra, relæ 2 til 3: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 og 2 til 4: Kontrollampe lyser rødt eller grønt (alt efter relæposition). Automatisk drift MM=Mode Manual for PG og PG Manuel drift 0: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 fra 1: Kontrollampe blinker rødt/grønt. Relæ 1 til 2: Kontrollampe lyser rødt eller grønt (alt efter relæposition). Automatisk drift Styringen er udstyret med et 2. relæ og en 3. temperaturfølerindgang (S3, f.eks. i toppen af beholderen) for en termostatfunktion. Termostatfunktionen fungerer uafhængigt af solvarmeanlægget og kan f.eks. benyttes til bortledning af overskudsvarme eller tilførsel af supplerende varme. Fabriksindstilling TO = 40 C, TF = 40 C TO = TF Termostatfunktionen er deaktiveret. I dette tilfælde indkobles R2, når beholdermaksimaltemperaturen overskrides. TO < TF Termostaten anvendes for tilførsel af suppleringsvarme TO > TF Termostaten anvendes til udnyttelse af overskudsvarme Når 2. relæudgang er aktiveret vises i displayet.

11 B side 11/ Lysdiode-signalkoder 4. Ibrugtagning Konstant grøn: Konstant rød: Grønt/rødt blinkende: Mindst ét relæ er aktiveret Ingen relæer er aktiveret Initialisering Følerdefekt Manuel betjening Efter strømtilslutning gennemløber styringen en initialiseringsfase, hvor kontrollampen blinker rødt og grønt. Efter initialisering går styringen i automatisk drift, hvilket i de fleste tilfælde giver en optimal virkningsgrad på grund af de fabriksindstillede værdier. Er der individuelle anlægsforhold der nødvendiggør en tilpasning af de indstillede styringsparametre kan disse indstilles med de relevante værdier (jfr. 3.2). 5. Tips til fejlfinding Forsigtigt! Netforbindelsen skal afbrydes fuldstændigt før apparatet åbnes. Modstandsværdier for Pt1000-føler 4 (1) A 250 V~ Glassikring T4A 20 Skulle der undtagelsesvis forekomme et funktionssvigt ved RESOL-styringen, bedes du kontrollere følgende: 1. Strømforsyning Er driftskontrollampen slukket bør strømforsyningen til styringen kontrolleres. Styringen er beskyttet med en T4A-sikring. Sikringen er tilgængelig når blinddækslet aftages. Ekstrasikring er vedlagt i tilbehørsposen. 2. Følerfejl Styringsproblemer der skyldes følerfejl angives ved rødt/ grønt blink fra kontrollampen og visning af symbolet i displayet (gælder ikke T3). I displayet angives samtidig en fejlkode for den pågældende føler (TC, TS eller TT). For at kontrollere den 3. temperaturføler skal der trykkes én gang på indstillingsknap 1. Kortslutning: Kortslutning af følerledning angives i displayet med fejlkoden sammen med betegnelsen for den berørte temperaturføler (TC, TS eller TT). Ledningsbrud: Afbrydelse af følerledning angives i displayet med fejlkoden sammen med betegnelsen for den berørte temperaturføler (TC, TS eller TT). Pt1000-følere kan kontrolleres med en modstandsmåler eller et multimeter. De korrekte temperaturafhængige modstandsværdier ses i tabellen ved siden af. Følerens forbindelse til styringen skal afbrydes før målingen foretages.

12 B side 12/16 6. Anvendelseseksempler 6.1 Solvarmesystem med 1 solfangerfelt og 1 beholder: S1 1 2 S3 3 4 S2 Solindstrålingen tilfører systemet varme via solfangeren (2). Varmen nyttiggøres via varmeveksleren i beholderen (4). Styringen (1) registrerer temperaturforskellen mellem solfangerføler S1 og beholderføler S2. Så snart forskellen er større end (eller lig med) den indstillede startdifferens (DO) starter pumpen (3) og beholderen tilføres solvarme. Når temperaturforskellen igen falder til under den indstillede stopdifferens (DF), standser pumpen. Den 3. temperaturføler S3 kan bruges som en ekstraføler, der registrerer f.eks. den øvre beholdertemperatur. 6.2 Solvarmesystem med 1 solfangerfelt, 1 beholder og suppleringsvarmetilførsel (kun PG og PG 54.02) S S3 4 S2 Solindstrålingen tilfører systemet varme via solfangeren (2). Varmen nyttiggøres via varmeveksleren i beholderen (4). Styringen (1) registrerer temperaturforskellen mellem solfangerføler S1 og beholderføler S2. Så snart forskellen er større end (eller lig med) den indstillede startdifferens (DO) starter pumpen (3) og beholderen lades. Når temperaturforskellen igen falder til under den indstillede stopdifferens (DF), standser pumpen. Den tredje temperaturføler S3 kan anvendes til termostatfunktionen. Hertil benyttes indstillingsværdierne TO, termostat-indkoblingstemperatur, og TF, udkoblingstemperaturen. Alt efter indstilling bevirker termostatfunktionen enten tilførsel af suppleringsvarme til, eller bortledning af overskudsvarme fra, beholder.

13 B side 13/ Returtemperaturforøgelse, centralvarmekreds 1 S1 2 S2 3 Styringen (1) sammenligner temperaturen ved føler S1 i buffertanken med varmeanlæggets returtemperatur ved føler S2. Hvis den registrerede temperaturforskel er større end eller lig med den forudindstillede differens T, skifter trevejsventilen (3) og retur-temperaturen hæves ved hjælp af varme fra buffertanken. 6.4 Opvarmning af (varmtvands)beholder fra brændeovn eller fastbrændselsfyr. 1 S1 3 2 S2 4 Styringen (1) sammenligner temperaturen ved ovnens/fyrets (2) føler S1 med temperaturen ved S2 i beholderen (3). Hvis den registrerede temperaturforskel er større end eller lig med den forudindstillede differens DO (indkoblingstemperaturdifferensen), tændes pumpen (4), såfremt den forudindstillede minimums-temperatur (CN, indstillingsområde 10, C) er nået eller overskredet. Når udkoblingstemperaturdifferensen DF eller minimumstemperaturen underskrides, slukkes pumpen igen. Indstilling af minimumstemperaturbegrænsning (for at undgå røggas-kondensation): CN = 60 C (anbefalet)

14 B side 14/ Vandopvarmning fra buffertank 1 S1 3 S2 Styringen (1) måler temperaturforskellen mellem buffertankføler S1 og beholderføler S2. Så snart differensen er større end eller lig med den indstillede værdi (DO), tændes pumpen og beholderen opvarmes. Når differensen underskrider den indstillede udkoblings-temperaturdifferens, slukker pumpen igen. Den 3. temperaturføler S3 kan frit anvendes som en ekstra temperaturmåler, f.eks. til måling af beholdertoptemperatur. 6.6 Swimmingpool-solvarmeanlæg S1 1 2 S2 3 Styringen (1) måler temperaturdifferensen mellem solfangerføler S1 og swimmingpool-returføler S2. Så snart differensen er større end eller lig med den indstillede værdi (DO), tændes pumpen og poolvandet opvarmes. Når differensen underskrider den indstillede udkoblings-temperaturdifferens (DF), slukker pumpen igen. Den 3. temperaturføler S3 kan frit anvendes som en ekstra temperaturmåler, f.eks. til måling af anlæggets fremløbstemperatur.

15 B side 15/ Termostatreguleret tilførsel af suppleringsvarme (kun PG og PG 54.02) 1 S3 Den tredje temperaturføler S3 kan anvendes til termostatfunktionen. Hertil indstilles værdien TO, termostat-indkoblingstemperaturen og TF, dens udkoblingstemperatur. Alt efter indstilling vil termostaten enten kunne tilføre eller bortlede varme. Fabriksindstilling TO = 40 C, TF = 40 C TO = TF Termostatfunktionen er deaktiveret. I dette tilfælde indkobles relæudgang R2, når beholdermaksimaltemperaturen overskrides. TO < TF Termostaten anvendes for tilførsel af suppleringsvarme TO > TF Termostaten anvendes til udnyttelse af overskudsvarme

16 B side 16/16 RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße 10 D Hattingen Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Din forhandler: Bemærk Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Afbildede eksempler kan afvige let fra apparatets endelige udgave.

D e lt a S o l BS *48004681* Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. Håndbog

D e lt a S o l BS *48004681* Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler. Håndbog RESOL D e lt a S o l BS *48004681* 48004681 Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring. Gennemlæs venligst vejledningen omhyggeligt, så du får det

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjenings manual Solvarme styring

Betjenings manual Solvarme styring Betjenings manual Solvarme styring Model SR868C8 1 Læs denne manual grundigt før montering og opstart! Indhold 1. Sikkerhedsinformation 1.1 Installation 1.2 Om denne manual 1.3 Ansvarsfraskrivelse 1.4

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

DANSKSOLVARME.DK DANSK MANUAL SR728C

DANSKSOLVARME.DK DANSK MANUAL SR728C DANSKSOLVARME.DK DANSK MANUAL SR728C Indhold 1. Sikkerheds information------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Installation, forbehold og advarsler ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere