Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur"

Transkript

1 Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Specialreglement for evalueringen af filatelistiske litteratureksponater ved F.I.P.- udstillinger. 1: Eksponater i konkurrenceklassen I overensstemmelse med de i Artikel 1.4 i General Regulations of the F.I.P. (GREV) anførte regler for evaluering af eksponater i konkurrenceklassen er følgende specialreglement lavet som supplement til de omtalte regler med specielt hensyn til filatelistisk litteratur. Se også Guidelines til reglement for filatelistisk litteratur. 2: Eksponater i konkurrenceklassen Filatelistisk litteratur omfatter al for trykt materiale, som er tilgængeligt for samlerne og som er relateret til frimærker, posthistorie og samling af samme, samt til ethvert specialiseret område i forbindelse med dem. 3: Principper for fremstilling af filatelistisk litteratur til konkurrenceklassen Filatelistisk litteratur vil omfatte: 1) Håndbøger og specialstudier: a) Håndbøger b) Monografier (afhandling om enkelte områder) c) Videnskabelige artikler d) Bibliografier and tilsvarende specielle arbejder e) Udstillingskataloger f) Specialkataloger som udover at beskæftige sig med de for et eller flere lande udgivne frimærker, også omhandler specielle emner, som studier af varianter, stempler eller lignende. g) Oversættelse af filatelistisk litteratur, referater af foredrag holdt i radio, fjernsyn, eller fremstillet ud fra film eller lysbilleder. h) Tilsvarende andre specialarbejder. 2) Generelle Kataloger Verdens-, nationale- eller regionale-kataloger som i deres dybdebehandling af stoffet ikke kvalificerer dem som specialkataloger. 3) Filatelistiske Tidsskrifter

2 Filatelistiske tidsskrifter, avisartikler, foreningstidsskrifter, klubblade, årbøger og tilsvarende publikationer. 4) Artikler Generelle artikler i filatelistiske eller ikke-filatelistiske publikationer.. 4: Evalueringskriterier for litteratureksponater 4.1 Litteratureksponater vil blive evalueret med reference til følgende kriterier: Behandling af indhold Originalitet, signifikans og dybden af forskningen Tekniske forhold Præsentation 4.2 Kriteriet "Behandling af indhold" omfatter en evaluering af litterær stil, klarhed og evnen til at kommunikere stoffet ud til læseren. 4.3 Kriteriet "Originalitet, signifikans og dybden af forskningen" omfatter en evaluering af den almene signifikans af det emne, der behandles i eksponatet, såvel som omfanget af nye opdagelser, ny forskning samt af graden af den dybdegående forståelse for emnet. 4.4 Kriteriet "Tekniske forhold" omfatter en evaluering af forsiden, trykningen, sideinddeling, henvisning til evt. bidragydere, referencer, indeks og brug af illustrationer. 4.5 Kriteriet "Præsentation" omfatter en evaluering af indbindingsmetoden, den anvendte typografi og evt. andre produktionsfaktorer, der har indflydelse på eksponatets brugsegnethed. For at undgå effekten af rene kommercielle aspekter, vil dette kriterium kun blive anvendt i den grad det har negativ indflydelse. 5: Bedømmelse af eksponater 5.1 Litteratureksponater vil blive bedømt af godkendte dommere med specialviden på de relevante områder og i overensstemmelse med Sektion V (Artikel 31 og 47 i GREX - jf. GREV, artikel 5.1) 5.2 For Litteratureksponater vil juryen anvende følgende skala for at opnå en velafbalanceret bedømmelse: (jf. GREV, artikel 5.2): Behandling af indhold 40 Originalitet, signifikans og dybden af forskningen 40 Tekniske forhold 15 Præsentation 5 Total 100 6: Afsluttende bemærkninger 6.1 Hvis der opstår uklarheder ved tolkningen af den danske oversættelse af reglementet er det den engelske tekst, der er gældende. 6.2 Disse Specielle Regler for evalueringen af filatelistisk litteratur på F.I.P.-udstillinger er godkendt på den 54. F.I.P. Kongres, den 5. november 1985 i Rom. Reglerne trådte i kraft

3 fra samme dag og er gældende for udstillinger, der har opnået F.I.P.-patronage, auspices eller support på den 54. F.I.P.-kongres og senere. Tillægsregler for den filatelistiske litteratur-klasse på F.I.P.-udstillinger Regel 1: Disse tillægsregler om adgang til udstilling af litteratureksponater er blevet til med reference til Artikel 4.9 i General Regulations (GREX) for F.I.P.-udstillinger og vil være gældende på såvel generelle som specialiserede F.I.P.-udstillinger (jf. GREX, artikel 2). Regel 2: I supplering af Artikel 16.1 (GREX), kan litteratureksponater udstilles af forfatteren, oversætteren, redaktøren. udgiveren, sponsor-organisationen eller enhver anden person, der har ejendomsret til værket. Regel 3: Et litteratureksponat kan få adgang på betingelse af, at udstilleren, som anført i Regel 2, har opnået kvalifikationerne som anført i GREX, artikel 9.1. Nyligt publicerede arbejder, som ikke har haft mulighed for at have været udstillet på en national udstilling, kan direkte tilmeldes en F.I.P.-exhibition. (Kravet, nævnt i GREX, artikel 9.3, frafaldes, som det anføres i GREX, artikel 4.9). Regel 4: Et specielt anmeldelsesskema vil blive anvendt for eksponater til litteraturklassen. I tillæg til andre informationer til udstillingskommitteen, skal dette skema inkludere udgivelsesdag, udgiver, antal sider, udgivelsesterminer (for tidsskrifter) og oplysninger om, hvor publikationen kan købes (adresse samt pris). Regel 5: Udstilleren skal fremsende to eksemplarer af sit litteratureksponat. Ét til brug ved bedømmelsen og et til udstillingens læseafdelingen jf. GREX, artikel 6.7. Et eksemplar skal af udstillingskommitteen sendes til F.I.P.s sekretariat til F.I.P.s bibliotek og det andet eksemplar skal overleveres til udstillingens medlemsorganisation, med mindre udstilleren specifikt anmoder om at få returneret eksponaterne. Regel 6: Deltagerafgiften for et litteratureksponat skal svare til afgiften for én ramme i udstillingens konkurrenceklasse. Regel 7:

4 Udstillingskommitteen skal fremsende en liste over litteratureksponater til dommerne senest tre måneder forud for udstillingen. Regel 8: Håndbøger og specialstudier må ikke være publiceret tidligere end fem år før udstillingsåret. For alle andre litteratureksponater må publikationsdatoen ikke være tidligere end to år før udstillingsåret. For eksponater, der består af flere bind gælder denne regel for hvert bind separat. Reviderede udgivelser vil blive betragtet som nyudgivelser. For tidsskrifter skal udstilles et komplette sæt af seneste komplette årgang. Ved avisartikler, skal der udstilles artikler fra mindst 10 forskellige udgaver af avisen. Regel 9: Medaljer i litteraturklassen vil bære inskriptionen "Literature" i fuld tekst eller forkortet. Litteratureksponater er også berettiget til at modtage ærespræmier (jf. GREX, artikel 7.5). Regel 10: Litteraturdommer må beherske mindst to skrevne sprog, hvoraf eet må være et af de fem officielle F.I.P.-sprog (jf. artikel 27.1 i F.I.P.s statutter). Regel 11: Hvis der opstår uklarheder ved tolkningen af den danske oversættelse af reglementet er det den engelske tekst, der er gældende. Regel 12: Disse supplerende regler for evalueringen af filatelistisk litteratur på F.I.P.-udstillinger er godkendt på den 54. F.I.P. Kongres, den 5. november 1985 i Rom. Reglerne trådte i kraft fra samme dag og er gældende for udstillinger, der har opnået F.I.P.-patronage, auspices eller support på den 54. F.I.P.-kongres og senere.

5 Guidelines for bedømmelse af filatelistisk litteratur Introduktion Disse guidelines er tænkt som en tjekliste, der er detaljeret nok til at være til hjælp ved såvel specielle litteratur-udstillinger som ved generelle filatelistiske udstillinger hvor litteraturklassen er en enkelt ud af flere konkurrenceklasser. Generelle principper Medens hovedparten af de principper, der ligger til grund for udstilling af litteratur er identiske med principperne, der gælder for andre filatelistisk konkurrenceklasser, er der flere tydelige forskelle. For det første fremgår signifikansen og betydningen af et stykke filatelistisk litteratur ikke af dets ydre. Litteratur skal bedømmes på indholdet og naturligvis må dommerne have kendskab til indholdet før udstillingen finder sted. Medens litteraturdommerne normalt har 3-4 dage ekstra før udstillingen til at bedømme litteratureksponater, er den tid ikke tilstrækkelig til at hver dommer kan nærlæse hvert litteraturobjekt. For det andet kan et stykke litteratur ikke skilles ad og forbedres fra en udstilling til den næste. I mange tilfælde repræsenterer eksponatet en livslang forskning og kraftanstrengelse der vil komme filatelien til gode i de næste mange år. Af den grund bør man se udstilling af litteratur som en opmuntring til og promovering af sådanne litterære kraftanstrengelser mere end som en konkurrence for at opnå forskellige medaljer. For det tredie må publikum have mulighed for at gøre sig bekendt med den udstillede litteratur. Et blik på en række bøger i en aflåst montre giver kun lidt information og er ikke en service for hverken den besøgende eller udstilleren. Det er indholdet af litteraturobjekterne, der er af interesse, ikke omslagene. F.I.P. har udviklet et omfattende sæt reglementer til evaluering af filatelistiske eksponater og indarbejdet F.I.P.s fælles principper i alle konkurrenceklasserne. For filatelistisk litteraturs vedkommende er disse indarbejdet i SREV for litteraturklassen på F.I.P.- udstillinger. De er suppleret af bestemmelser som vedrører forskellige aspekter af den filatelistiske litteratur, der er unik for litteraturklassen: Tillægsregler for den filatelistiske litteratur-klasse på F.I.P.-udstillinger, Disse to dokumenter, taget under eet, udgør vedtægterne for udstilling og bedømmelse af filatelistisk litteratur på F.I.P.-udstillinger. Brugen af evalueringssystemet. Brugen af et pointsystem sammen med et bedømmelsesskema kan være en stor hjælp for at nå en afbalanceret og rationel bedømmelse. Det må imidlertid understreges, at bedømmelse med et sådant system ikke kan foregå pr. automatik. Det endelige antal totale point skal udtrykke eksponatets gennemsnitlige kvalitet.

6 Det kan være en hjælp at give et par konkrete eksempler på brug af bedømmelsesskemaet. Eksemplerne er ikke taget fra en tidligere bedømmelse, men er imidlertid repræsentative for en jurys velovervejede evaluering. 1) The Postal History of the Forwarding Agents, by Ken Rowe, published 1984 by L. Hartmann: Behandling af indhold (maksimum 40) 38 Klar præsentation af et vanskeligt verdensomspændende emne. Bogen er let at anvende og indholdet til at stole på. Originalitet, signifikans og dybden af forskningen (maksimum 40) 37 Originalitet er i højsædet. Rowe var den første, der systematisk behandlede dette posthistoriske aspekt (i 1996 samt igen i 1974), og inspirerede hermed andre forskere til lignende forskning. Subjektet er også af høj signifikans. Ganske gennemtænk med henblik på det verdensomspændende emne, har Drombergs seneste arbejde vedr. Finske forwarding agents, en række vigtige sådanne agenter, der ikke er omfattet af Rowes arbejde. Tekniske forhold (maksimum 15).13 Der er enkelte problemer med krydsindeksering samt med anbringelsen af noterne. Præsentation (maksimum 5) 4 Total: 92(= Gold) 2) Eesti Filatelist / The Estonian Philatelist / Der Estnische Philatelist, No. 30 (1984). Årlig publikation fra The Society of Estonian Philatelists i Sverige og The Estonian Philatelic Society i New York. Redaktør Elmar Ojaste. 288 sider. Behandling af indhold (maksimum 40) 34 Generelt velskrevet og redigeret med god brug af illustrationer og tabeller. De fleste artikler er i flere sprog eller har i det mindste flersproget resume. Ikke alle artikler har det samme niveau af klarhed og teknisk indsigt i emnet. Originalitet, signifikans og dybden af forskningen (maksimum 40) 32 Denne publikation er af vigtighed for Estisk filateli og indeholder meget originalt materiale. Den her bedømte udgave har en del genoptrykte artikler fra andre kilder og ikke alt indhold er filatelistisk (enkelte numismatiske artikler). En enkelt nummer af det estiske filatelistiske tidsskrift har selvfølgelig ikke den dybdeforskning som den årlige publikation har, selv om det må erindres, at hovedparten af årbogens artikler originalt har været bragt i deres tidsskrifts enkelt numre. Tekniske forhold (maksimum 15) 14 Præsentation (maksimum 5) 4 Enkelte svagheder i offset-trykket har negativ indflydelse på gengivelserne af breve og dokumenter Total: 84 (= Vermeil)

7 Bemærk venligst, at ovenstående kommentarer er tænkt for at lette den mentale proces for at nå en numerisk evaluering. To ting skal understreges i den forbindelse: Dommerne skal først og fremmest se efter de positive ting i eksponatet i stedet for at tænke: hvor mange point kan jeg trække fra. Alle bedømmelser må ske med sammenligning med, hvad der tidligere er udgivet om emnet. Hvor godt tilsvarende emner er behandlet i andre publikationer. Også med sammenligning af, hvor vigtig publikationen er for det enkelte land eller den enkelte sproggruppe sammenlignet med andre. Da disse sammenlignende faktorer kan ændre sig fra det ene år til det andet eller fra en udstilling til en anden kan det tænkes, at disse ændringer kan have effekt på evalueringen af et eksponat.

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13 Helsagssamleren En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht Artiklerne 1-13 Indhold: Artikel 1: Helsager: Hvad er det, og hvad er det ikke? Artikel 2: De forskellige former for helsager

Læs mere

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere