SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk"

Transkript

1 Retstavning på engelsk SpellRight til Mac Indhold SpellRight til Mac i korte træk Kom hurtigt i gang Installation Forskellige brugere, forskellige indstillinger Kontrol af tekst SpellRight til Mac som fritstående program Start Rettelse Indstillinger De mest almindelige meddelelser... 4 SpellRight til Mac via operativsystemets indbyggede stavekontrol SpellRight til Mac, hovedvinduet Indstillinger Generelt Ordlister Om SpellRight Mere om Pages Mere om ordlisterne...17 At bruge talesyntese Genvejskommandoer Teknisk information Systemkrav Afinstallation...22 Licensvilkår og support

2 SpellRight til Mac i korte træk SpellRight til Mac er et program, der retter stavefejl og grammatikfejl i engelsk tekst. I håndbogen omtaler vi kun programmet som SpellRight. SpellRight kan bruges på forskellige måder: Som separat program sammen med f.eks. Pages og Microsoft Word. Så vil man komme til at se SpellRight i et separat dialogfelt med egne knapper. Via operativsystemets indbyggede stavekontrol, for eksempel Safari og TextEdit. Så ser interfacet præcist ud som når man bruger systemets almindelige stavekontrol. Hvordan SpellRight fungerer, og hvad programmet er i stand til at rette, afhænger af hvilket miljø, man arbejder i. Til brugere med læse- og skrivevanskeligheder anbefales SpellRight som separat program sammen med f.eks. Microsoft Word og Pages. Med den kombination får man den bedste og mest nuancerede støtte under staverettelsen. I visse miljøer, hvor man benytter operativsystemets stavekontrol, får man rettelsesforslag fra SpellRight, men ikke hjælp med f.eks. ord, der nemt kan forveksles, og/ eller grammatikkontrol. TIP På Oribi ABs webside er der FAQ (hyppige spørgsmål med svar) om SpellRight, samt ligeledes information om hvordan man kan opdatere programmet. Læs gerne mere der! Kom hurtigt i gang Installation 1. Start din Mac. 2. Sæt cd en i computerens cd-enhed. 3. Dobbeltklik på cd-ikonet og start installationsprogrammet SpellRight.pkg. 4. Følg instrukserne på skærmen indtil installationen er klar. 5. SpellRight er nu installeret i mappen Programmer og ønsker man, at SpellRight skal være synligt i Docken, kan man trække programikonet dertil. 6. Er punkt 5 udført, kan man starte SpellRight ved at klikke på SpellRight-ikonet i Docken eller også dobbeltklikker man på programikonet, der findes i mappen Programmer. Den første gang man starter SpellRight, spørger programmet efter en licensnøgle. Licensnøglen finder du i coveret, som SpellRight-cd en blev leveret i. 2

3 Forskellige brugere, forskellige indstillinger SpellRight kan håndtere flere forskellige brugere på den samme computer med individuelle indstillinger for, hvordan programmet skal fungere. Hver brugers personlige indstillinger og ordlister gemmes i den inloggede brugers bibliotek. Kontrol af tekst SpellRight opdager og advarer om mange sprogfejl, som operativsystemets sprogkontroller ikke kan finde. SpellRight kan rette alvorlige stavefejl, som djøni (journey) og chrafs (giraffes) og hjælper til at skelne mellem ord, der er nemme at forveksle, f.eks. meat og meet. I would love to have a citon. En enkel støtte for grammatik og udtryk korrigerer mange fejl, f.eks. She eat an apple (She eats an apple). Mange dansk-engelske fejl rettes, som The train will arrive to København very late (The train will arrive in København very late). 3

4 Spell ight til Mac som fritstående program Start Start SpellRight ved at klikke på SpellRight-ikonet i Docken eller dobbeltklik på programikonet i mappen Programmer. Når programmet er startet, klikker man på knappen Næste. Rettelse SpellRight begynder at kontrollere teksten fra indsættelses punktet (tekstmarkøren). Hvis indsættelsespunktet er i slutningen af dokumentet, rettes teksten fra begyndelsen. Man kan også markere en vis tekstdel, som man ønsker at rette. Når SpellRight har præsenteret sine rettelsesforslag, vælger man et ord ved enten at dobbeltklikke på ordet direkte i forslagslisten, eller markere det og klikke på knappen Ret. Indstillinger Ved hjælp af forskellige indstillinger kan man tilpasse SpellRight efter de behov, man har. Indstillingerne kan ændres, når SpellRight bruges som et aktivt program. I menulinjen kan man klikke på SpellRight og derefter vælge Indstillinger. Det går også udmærket at bruge genvejskommandoen, (kommando+kommategn). De mest almindelige meddelelser Her følger en forklaring af de hyppigste meddelelser fra SpellRight. Vi anbefaler, at man bruger et stykke tid på at sætte sig ind i, hvad de forskellige meddelelser betyder. 4

5 1. Ordet står ikke i din ordliste Denne meddelelse vises, når man har skrevet noget, der ikke findes i den ordliste, man arbejder med (læs mere om, hvordan valget af ordliste påvirker rettelsesforslagene i afsnittet Mere om ordlisterne). Her har nogen skrevet sositch: For lunch, I had a sositch. SpellRight viser et (somme tider flere, hvis de bedømmes lige sandsynlige) forslag på første plads i dette tilfælde sausage. Lidt til højre for dette står der en forklaring til ordet. Vi får at vide, at sausage betyder pølse. 5

6 I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at få et eller et par forslag fra SpellRight, men vil man alligevel gerne se flere rettelsesforslag, klikker man på knappen Flere forslag (den tykke blå pil, der peger nedad). Så vil et forslag ad gangen dukke op. Hvilke forslag, der vises, afhænger af hvilken ordliste, man arbejder med. I dette tilfælde arbejder vi med den lille liste, og når hele forslagslisten er fremklikket, ses følgende. 6

7 2. Forvekslingsord Denne meddelelse vises, hvis man skriver et ord, som SpellRight mener er nemt at forveksle med et andet ord. Man får en opfordring til at kontrollere, at man har valgt det rette ord. Her er et eksempel, hvor den mellemstore liste er aktiveret: It kneads love. SpellRight standser på kneads og beder om kontrol: Sandsynligvis skal det være needs i dette tilfælde. Man vælger nemt det rette ord ved at dobbeltklikke på det rette ord, eller markerer det og vælger Ret. 7

8 I mange tilfælde kan SpellRight registrere omgivelsen omkring et ord for at bedømme, om man har stavet korrekt. Det betyder færre stop i de tilfælde, man faktisk har stavet korrekt. Her følger et eksempel. I like to meet new people. SpellRight standser ikke ved meet, som er korrekt her. Vegetarians don t eat meet. Her standser SpellRight ved meet og advarer om et ord, der er nemt at forveksle: 8

9 3. Tjek grammatikken Denne meddelelse vises, når SpellRight mener, at man lavet en fejl, der ikke handler om stavning, men om bøjning, ordfølge eller sætningens konstruktion. Det, SpellRight har reageret på, markeres i teksten, og i meddelelsesfeltet ser man et forslag til rettelse. Her er et eksempel: The train will arrive to København very late. Spell ight til Mac via operativsystemets indbyggede stavekontrol Mange programmer, f.eks. Safari eller tekstbehandlingsprogrammet TextEdit, bruger operativsystemets stavekontrol. I de respektive programmers indstillinger angiver man hvilket sprog, der skal kontrolleres. Efter installation af SpellRight tilbydes et nyt alternativ, der kaldes English (Oribi). Dette alternativ skal man vælge aktivt, for at rettelsesforslagene skal komme fra SpellRight. Har man valgt dette, betyder det, at de rødmarkerede fejlstavninger eller grønmarkerede grammatikfejl vil komme fra SpellRight. Højreklikker man på et fejlstavet ord, kommer rettelsesforslagene fra SpellRight. 9

10 Systemets stavekontrol kan man starte via Macprogrammets menu under Rediger. Man kan også starte kontrollen med genvejskommandoen : (kommando+kolon). I et vindue viser stavekontrollen de fejlstavede ord, men også forslag til korrekt stavede ord. En del tekstbehandlingsprogrammer benytter sig ikke af systemets stavekontrol, men har i stedet sin egen stavekontrol, f.eks. Microsoft Office og OpenOffice. Apples eget tekstbehandlingsprogram Pages bruger systemets stavekontrol, men kun i begrænset omfang. 10

11 Spell ight til Mac, hovedvindue I dette afsnit forklares knappernes funktion i SpellRights hovedvindue. Vi udgår fra et eksempel på, hvordan hovedvinduet kan se ud, når SpellRight er standset under stavekontrol med den lille ordliste i aktiv status. I know witch one it is. Ret For at vælge et ord, markerer man det og klikker på knappen Ret eller dobbeltklikker på ordet direkte i vinduet. Flere forslag SpellRight viser normalt 1-2 ord som det første forslag til rettelse. Ønsker man at se flere forslag, klikker man på knappen Flere forslag. 11

12 Næste Gå videre til det næste sted i teksten ved at klikke på knappen Næste. Fortryd For at fortryde den seneste ændring og gå tilbage til det forrige ord, programmet er stoppet ved, klikker man på knappen Fortryd. Tilføj Hvis man har skrevet et ord, som er nyt for SpellRight, og ønsker, at programmet skal lære det, klikker man på Tilføj. Stop ikke Hvis man ønsker, at SpellRight skal holde op med at stoppe ved et ord, der anses for at være et ofte forvekslet ord, men som man aldrig laver fejl med, kan man klikke på knappen Stop ikke. Læs op Den markerede tekst kan læses op med talesyntese, hvis denne funktion er installeret i computeren se også afsnit At bruge talesyntese. 12

13 Indstillinger Du kan ændre indstillinger i SpellRight ved at klikke på menulinjen (SpellRight / Indstillinger ) eller bruge genvejskommandoen, (kommando+kommategn) Fra Indstillinger kan du ændre på bl.a. størrelse på ordliste, rettelsesalternativer og vælge forskellige ordlister. Generelt Her foretages generelle indstillinger for SpellRight. 13

14 Valg af ordliste Her markerer man, hvilken ordliste man ønsker at arbejde med: Lille, Mellem eller Stor. Bemærk, at Mellem er grundindstillingen i programmet. Læs mere om ordlisternes egenskaber i afsnittet Mere om ordlisterne. Sprog ordliste Her vælger man, hvilke sprog SpellRight skal præsentere. Grundindstillingen er English-dansk, men flere kombinationer med engelsk kan vælges. Stop ved forvekslingsord Ønsker du, at SpellRight skal advare om forvekslingsord? Med afkrydset felt vil programmet standse op, hvis man skriver det korrekt stavede ord witch og vise ordene witch/wish/which med tilhørende oversættelser. Bemærk, at denne indstilling kan få SpellRight til at standse op, også hvis man egentlig har stavet korrekt. Synes man, at SpellRight standser for ofte ved et ord, kan man klikke på knappen Stop ikke under rettelsen. I mange tilfælde kan SpellRight registrere omgivelsen omkring et ord for at bedømme, om man har stavet korrekt. (Læs mere om dette i afsnittet De mest almindelige meddelelser og i afsnittet Forvekslingsord). Tjek mellemrum og tegnsætning Her vælger man, om SpellRight skal registrere f.eks. et overflødigt mellemrum før punktum (Hello, said Sam.) eller reagere, hvis man har skrevet både spørgsmålstegn og punktum (What do you think?.). Tjek grammatik Her bestemmer man, hvorvidt SpellRight skal reagere på mange almindelige grammatikfejl, der er typiske for personer med dansk som modersmål, f.eks. The train will arrive to København very late, som skal være The train will arrive in København very late. Vi anbefaler, at dette felt afkrydses. Bemærk, at det kan være nødvendigt at aktivere stavekontrollen to gange, hvis den grammatiske konstruktion også indeholder stavefejl, eftersom SpellRight ikke kan rette alle fejl parallelt. 14

15 Ordlister Under denne fane kan man redigere ordlisterne. Ord, der ved en fejltagelse er havnet der, kan fjernes ved at man markerer ordet i listen og sletter det. Ønsker man at ændre stavningen af et ord, kan man redigere det i listen. Man kan tilføje ord under denne fane ved at indskrive et nyt ord på en ny linje. Man kan også bruge Sæt ind for at tilføje flere ord i listen. Ændringerne gemmes, når man klikker på Arkiver. Min ordliste Under denne fane kan man redigere ordlisten over de ord, som man selv har tilføjet. Alternativt kan man klikke på Tilføj i SpellRights hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse. Stop ikke Ønsker man, at SpellRight skal lade være med at standse ved visse ord, kan man redigere i denne liste. Alternativt kan man klikke på Stop ikke i SpellRight hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse. 15

16 Om SpellRight Man kan få information om SpellRight ved at klikke på menulinjen (SpellRight / Om SpellRight). Her vises generel information om programmet såsom versionsnummer og information om licens. Mere om Pages I Pages angiver man, hvilken stavekontrol der skal bruges ved at klikke på ikonet Info. Derefter klikker man på T for Tekst og vælger fanen Mere. I feltet Sprog kan man vælge stavekontrol. Bemærk, at valget kun gælder for den markerede tekst. 16

17 TIP For at et nyt dokument skal bruge English (Oribi) som stavekontrol kan man oprette en skabelon. 1. Åbn et nyt, tomt dokument og vælg English (Oribi) som Sprog. 2. Gem dokumentet som en skabelon ved at vælge Arkiv / Arkiver som skabelon 3. Brug denne skabelon, når nyt dokument oprettes. Mere om ordlisterne SpellRight kan arbejde med ordlister af forskellig størrelse; vi har kaldt dem Lille, Mellem og Stor. Foruden de engelske ord i ordlisterne er der et antal danske ord med, eftersom det er meget sandsynligt, at personer i Danmark har brug for at bruge danske navne: Last week, I went to Odense with my friend Preben. Lille Den mindste ordliste, Lille, indeholder ca relativt almindelige ord, og alle ord er oversat til dansk. Typiske ord fra den lille ordliste er car, lives og narrow. Den lille ordliste er velegnet for en nybegynder og er gennemgået af en erfaren lærer. Fordelen ved en begrænset ordliste er, at nybegynderen kun får relativt få forslag, som han/hun ikke forstår. Rettelsesydeevnen påvirkes af, hvilken ordliste man bruger. Bruger man den lille ordliste og skriver reken, får man ikke ordet reckon (der betyder synes, anse, regne, beregne) som forslag fra SpellRight, eftersom det ord ligger i den mellemstore ordliste. I stedet forsøger SpellRight at rette reken til noget, der findes i den lille ordliste, og det første forslag bliver recent. Hvis man arbejder med den lille ordliste og synes, at man får dårlige rettelsesforslag på ord, som man egentlig synes er en selvfølge, kan det derfor være værd at prøve at ændre til den mellemstore ordliste. Bemærk, at for skellige former af samme ord kan ligge i forskellige ordlister. For eksempel anses congratulation for at være betydeligt mere usædvanlig end congratulations, og de er derfor havnet i forskellige ordlister. Mellem Den mellemstore ordliste, Mellem, indeholder alle ord i den lille ordliste plus yderligere ca ord, dvs. sammenlagt ca ord. Alle ord er oversat. Repræsentative ord for den mellemstore liste er except, considerate og vow. Den mellemstore ordlistes tiltænkte brugere er unge og voksne med et middelstort til ganske stort engelsk ordforråd. Ved installation af SpellRight starter programmet med den mellemstore ordliste som grundindstilling. 17

18 Stor Den største ordliste, Stor, har i alt flere ord end den mellemstore liste, hvilket betyder sammenlagt ca ord. De unikke ord på niveau Stor er usædvanlige, og de fleste er ikke oversat. Eksempler er ply, fowl og anthropomorphism (!). Arbejder man med den store ordliste, vil man mærke, at mange rettelsesforslag mangler oversættelse. Det kan man tage som et vink om, at de pågældende ord er mere usædvanlige end de ord, der er oversat. Den opmærksomme bruger af SpellRight vil også lægge mærke til, at man ser flere oversættelser af en del ord i den store ordliste, end hvis man bruger den lille eller mellemstore ordliste, og at mere usædvanlige betydninger er medtaget. Et eksempel: He fell on the flor Med den lille ordliste vises denne oversættelse af forslaget floor: 18

19 Har man i stedet den store liste i gang, vises yderligere en oversættelse af floor, nemlig lægge gulv: I SpellRight vises eksempelsætninger for at tydeliggøre betydningen af ord, der anses for at være nemme at forveksle, f.eks. witch og which. Ca sådanne eksempelsætninger findes i programmet. 19

20 At bruge talesyntese SpellRight bruger systemets talesyntese, og indstillinger til talesyntese foretages i Systemindstillinger og fanen Tale. I SpellRight findes knappen Læs op, som læser tekst op i det aktive vindue. Markeres en tekst, er det kun denne tekst, der læses op. I Mac OSX indgår engelsk talesyntese. For at aktivere engelsk talesyntese, gør man som følger: 1. Gå til Systemindstillinger. 2. Vælg Tale og derefter fanen Tekst til tale. 3. Vælg engelsk stemme (f.eks. Agnes eller Alex) ved at klikke på Systemstemme. 20

21 4. Er stemmerne ikke downloadet, kan man, fra Mac OSX 10.7 (Lion), klikke på Systemstemme og vælge Speciel Markér de engelske stemmer og godkend, at systemet downloader stemmerne. Vælg derefter ønsket systemstemme. Genvejskommandoer Når SpellRight er aktivt, kan følgende genveje bruges. : (kommando+kolon) Start systemets stavekontrol., (kommando+kommategn) Start indstillinger for SpellRight. Pil op Pil ned Enter Højrepil Går opad i SpellRights forslagsliste. Går nedad i SpellRights forslagsliste. Hvis det markerede ord er det sidste ord i forslagslisten, vises endnu et forslag (svarer til knappen Flere forslag). Det markerede ord i dokumentet erstattes med ord fra forslagslisten (svarer til knappen Ret). Går til det næste rettelsessted i teksten (svarer til knappen Næste). 21

22 Teknisk information Systemkrav For at SpellRight skal fungere kræves: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senere, cd-rom-enhed, mindst 8 Mb ledigt arbejdshukommelse, mindst 20 Mb ledig harddiskplads. SpellRight til Mac fungerer i den nuværende version (august 2012) som fritstående program sammen med Pages 09, version 4.0 eller senere. Microsoft Word 2008 eller senere. For en opdateret liste over tekstbehandlere, der fungerer sammen med SpellRight til Mac, gå til og klik på Support/FAQ Mac. Afinstallation For at afinstallere SpellRight flytter man både programmet SpellRight og servicen SpellRight til papirkurven. Programmet SpellRight findes i mappen Programmer og servicen SpellRight, der hedder SpellRightServer.service, findes i mappen System/Bibliotek/Services. Licensvilkår og support Det er ulovligt og strafbart ifølge svensk lov og dansk lov at kopiere SpellRight til Mac. Det er imidlertid tilladt at lave sin egen sikkerhedskopi. For support, kontakt den danske hoveddistributør, forlaget Sokratez, eller din forhandler. 22

23 SpellRight til Mac Idé, programmering og håndbog: Oribi AB, 2012, Illustrationer: Kristina Grundström. Oversættelse til dansk: Poul Hansen. Grafisk formgivning: Karin Österlund Oribi AB, Bredgatan 2, Lund, Sverige tlf , fax , 23

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2 Retstavning på dansk StavLet til Mac Indhold Kort om StavLet til Mac.... 2 Kom hurtigt i gang... 2 Installation... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger... 2 Kontrol af tekst... 3 StavLet til

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere