SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk"

Transkript

1 Retstavning på engelsk SpellRight til Mac Indhold SpellRight til Mac i korte træk Kom hurtigt i gang Installation Forskellige brugere, forskellige indstillinger Kontrol af tekst SpellRight til Mac som fritstående program Start Rettelse Indstillinger De mest almindelige meddelelser... 4 SpellRight til Mac via operativsystemets indbyggede stavekontrol SpellRight til Mac, hovedvinduet Indstillinger Generelt Ordlister Om SpellRight Mere om Pages Mere om ordlisterne...17 At bruge talesyntese Genvejskommandoer Teknisk information Systemkrav Afinstallation...22 Licensvilkår og support

2 SpellRight til Mac i korte træk SpellRight til Mac er et program, der retter stavefejl og grammatikfejl i engelsk tekst. I håndbogen omtaler vi kun programmet som SpellRight. SpellRight kan bruges på forskellige måder: Som separat program sammen med f.eks. Pages og Microsoft Word. Så vil man komme til at se SpellRight i et separat dialogfelt med egne knapper. Via operativsystemets indbyggede stavekontrol, for eksempel Safari og TextEdit. Så ser interfacet præcist ud som når man bruger systemets almindelige stavekontrol. Hvordan SpellRight fungerer, og hvad programmet er i stand til at rette, afhænger af hvilket miljø, man arbejder i. Til brugere med læse- og skrivevanskeligheder anbefales SpellRight som separat program sammen med f.eks. Microsoft Word og Pages. Med den kombination får man den bedste og mest nuancerede støtte under staverettelsen. I visse miljøer, hvor man benytter operativsystemets stavekontrol, får man rettelsesforslag fra SpellRight, men ikke hjælp med f.eks. ord, der nemt kan forveksles, og/ eller grammatikkontrol. TIP På Oribi ABs webside er der FAQ (hyppige spørgsmål med svar) om SpellRight, samt ligeledes information om hvordan man kan opdatere programmet. Læs gerne mere der! Kom hurtigt i gang Installation 1. Start din Mac. 2. Sæt cd en i computerens cd-enhed. 3. Dobbeltklik på cd-ikonet og start installationsprogrammet SpellRight.pkg. 4. Følg instrukserne på skærmen indtil installationen er klar. 5. SpellRight er nu installeret i mappen Programmer og ønsker man, at SpellRight skal være synligt i Docken, kan man trække programikonet dertil. 6. Er punkt 5 udført, kan man starte SpellRight ved at klikke på SpellRight-ikonet i Docken eller også dobbeltklikker man på programikonet, der findes i mappen Programmer. Den første gang man starter SpellRight, spørger programmet efter en licensnøgle. Licensnøglen finder du i coveret, som SpellRight-cd en blev leveret i. 2

3 Forskellige brugere, forskellige indstillinger SpellRight kan håndtere flere forskellige brugere på den samme computer med individuelle indstillinger for, hvordan programmet skal fungere. Hver brugers personlige indstillinger og ordlister gemmes i den inloggede brugers bibliotek. Kontrol af tekst SpellRight opdager og advarer om mange sprogfejl, som operativsystemets sprogkontroller ikke kan finde. SpellRight kan rette alvorlige stavefejl, som djøni (journey) og chrafs (giraffes) og hjælper til at skelne mellem ord, der er nemme at forveksle, f.eks. meat og meet. I would love to have a citon. En enkel støtte for grammatik og udtryk korrigerer mange fejl, f.eks. She eat an apple (She eats an apple). Mange dansk-engelske fejl rettes, som The train will arrive to København very late (The train will arrive in København very late). 3

4 Spell ight til Mac som fritstående program Start Start SpellRight ved at klikke på SpellRight-ikonet i Docken eller dobbeltklik på programikonet i mappen Programmer. Når programmet er startet, klikker man på knappen Næste. Rettelse SpellRight begynder at kontrollere teksten fra indsættelses punktet (tekstmarkøren). Hvis indsættelsespunktet er i slutningen af dokumentet, rettes teksten fra begyndelsen. Man kan også markere en vis tekstdel, som man ønsker at rette. Når SpellRight har præsenteret sine rettelsesforslag, vælger man et ord ved enten at dobbeltklikke på ordet direkte i forslagslisten, eller markere det og klikke på knappen Ret. Indstillinger Ved hjælp af forskellige indstillinger kan man tilpasse SpellRight efter de behov, man har. Indstillingerne kan ændres, når SpellRight bruges som et aktivt program. I menulinjen kan man klikke på SpellRight og derefter vælge Indstillinger. Det går også udmærket at bruge genvejskommandoen, (kommando+kommategn). De mest almindelige meddelelser Her følger en forklaring af de hyppigste meddelelser fra SpellRight. Vi anbefaler, at man bruger et stykke tid på at sætte sig ind i, hvad de forskellige meddelelser betyder. 4

5 1. Ordet står ikke i din ordliste Denne meddelelse vises, når man har skrevet noget, der ikke findes i den ordliste, man arbejder med (læs mere om, hvordan valget af ordliste påvirker rettelsesforslagene i afsnittet Mere om ordlisterne). Her har nogen skrevet sositch: For lunch, I had a sositch. SpellRight viser et (somme tider flere, hvis de bedømmes lige sandsynlige) forslag på første plads i dette tilfælde sausage. Lidt til højre for dette står der en forklaring til ordet. Vi får at vide, at sausage betyder pølse. 5

6 I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at få et eller et par forslag fra SpellRight, men vil man alligevel gerne se flere rettelsesforslag, klikker man på knappen Flere forslag (den tykke blå pil, der peger nedad). Så vil et forslag ad gangen dukke op. Hvilke forslag, der vises, afhænger af hvilken ordliste, man arbejder med. I dette tilfælde arbejder vi med den lille liste, og når hele forslagslisten er fremklikket, ses følgende. 6

7 2. Forvekslingsord Denne meddelelse vises, hvis man skriver et ord, som SpellRight mener er nemt at forveksle med et andet ord. Man får en opfordring til at kontrollere, at man har valgt det rette ord. Her er et eksempel, hvor den mellemstore liste er aktiveret: It kneads love. SpellRight standser på kneads og beder om kontrol: Sandsynligvis skal det være needs i dette tilfælde. Man vælger nemt det rette ord ved at dobbeltklikke på det rette ord, eller markerer det og vælger Ret. 7

8 I mange tilfælde kan SpellRight registrere omgivelsen omkring et ord for at bedømme, om man har stavet korrekt. Det betyder færre stop i de tilfælde, man faktisk har stavet korrekt. Her følger et eksempel. I like to meet new people. SpellRight standser ikke ved meet, som er korrekt her. Vegetarians don t eat meet. Her standser SpellRight ved meet og advarer om et ord, der er nemt at forveksle: 8

9 3. Tjek grammatikken Denne meddelelse vises, når SpellRight mener, at man lavet en fejl, der ikke handler om stavning, men om bøjning, ordfølge eller sætningens konstruktion. Det, SpellRight har reageret på, markeres i teksten, og i meddelelsesfeltet ser man et forslag til rettelse. Her er et eksempel: The train will arrive to København very late. Spell ight til Mac via operativsystemets indbyggede stavekontrol Mange programmer, f.eks. Safari eller tekstbehandlingsprogrammet TextEdit, bruger operativsystemets stavekontrol. I de respektive programmers indstillinger angiver man hvilket sprog, der skal kontrolleres. Efter installation af SpellRight tilbydes et nyt alternativ, der kaldes English (Oribi). Dette alternativ skal man vælge aktivt, for at rettelsesforslagene skal komme fra SpellRight. Har man valgt dette, betyder det, at de rødmarkerede fejlstavninger eller grønmarkerede grammatikfejl vil komme fra SpellRight. Højreklikker man på et fejlstavet ord, kommer rettelsesforslagene fra SpellRight. 9

10 Systemets stavekontrol kan man starte via Macprogrammets menu under Rediger. Man kan også starte kontrollen med genvejskommandoen : (kommando+kolon). I et vindue viser stavekontrollen de fejlstavede ord, men også forslag til korrekt stavede ord. En del tekstbehandlingsprogrammer benytter sig ikke af systemets stavekontrol, men har i stedet sin egen stavekontrol, f.eks. Microsoft Office og OpenOffice. Apples eget tekstbehandlingsprogram Pages bruger systemets stavekontrol, men kun i begrænset omfang. 10

11 Spell ight til Mac, hovedvindue I dette afsnit forklares knappernes funktion i SpellRights hovedvindue. Vi udgår fra et eksempel på, hvordan hovedvinduet kan se ud, når SpellRight er standset under stavekontrol med den lille ordliste i aktiv status. I know witch one it is. Ret For at vælge et ord, markerer man det og klikker på knappen Ret eller dobbeltklikker på ordet direkte i vinduet. Flere forslag SpellRight viser normalt 1-2 ord som det første forslag til rettelse. Ønsker man at se flere forslag, klikker man på knappen Flere forslag. 11

12 Næste Gå videre til det næste sted i teksten ved at klikke på knappen Næste. Fortryd For at fortryde den seneste ændring og gå tilbage til det forrige ord, programmet er stoppet ved, klikker man på knappen Fortryd. Tilføj Hvis man har skrevet et ord, som er nyt for SpellRight, og ønsker, at programmet skal lære det, klikker man på Tilføj. Stop ikke Hvis man ønsker, at SpellRight skal holde op med at stoppe ved et ord, der anses for at være et ofte forvekslet ord, men som man aldrig laver fejl med, kan man klikke på knappen Stop ikke. Læs op Den markerede tekst kan læses op med talesyntese, hvis denne funktion er installeret i computeren se også afsnit At bruge talesyntese. 12

13 Indstillinger Du kan ændre indstillinger i SpellRight ved at klikke på menulinjen (SpellRight / Indstillinger ) eller bruge genvejskommandoen, (kommando+kommategn) Fra Indstillinger kan du ændre på bl.a. størrelse på ordliste, rettelsesalternativer og vælge forskellige ordlister. Generelt Her foretages generelle indstillinger for SpellRight. 13

14 Valg af ordliste Her markerer man, hvilken ordliste man ønsker at arbejde med: Lille, Mellem eller Stor. Bemærk, at Mellem er grundindstillingen i programmet. Læs mere om ordlisternes egenskaber i afsnittet Mere om ordlisterne. Sprog ordliste Her vælger man, hvilke sprog SpellRight skal præsentere. Grundindstillingen er English-dansk, men flere kombinationer med engelsk kan vælges. Stop ved forvekslingsord Ønsker du, at SpellRight skal advare om forvekslingsord? Med afkrydset felt vil programmet standse op, hvis man skriver det korrekt stavede ord witch og vise ordene witch/wish/which med tilhørende oversættelser. Bemærk, at denne indstilling kan få SpellRight til at standse op, også hvis man egentlig har stavet korrekt. Synes man, at SpellRight standser for ofte ved et ord, kan man klikke på knappen Stop ikke under rettelsen. I mange tilfælde kan SpellRight registrere omgivelsen omkring et ord for at bedømme, om man har stavet korrekt. (Læs mere om dette i afsnittet De mest almindelige meddelelser og i afsnittet Forvekslingsord). Tjek mellemrum og tegnsætning Her vælger man, om SpellRight skal registrere f.eks. et overflødigt mellemrum før punktum (Hello, said Sam.) eller reagere, hvis man har skrevet både spørgsmålstegn og punktum (What do you think?.). Tjek grammatik Her bestemmer man, hvorvidt SpellRight skal reagere på mange almindelige grammatikfejl, der er typiske for personer med dansk som modersmål, f.eks. The train will arrive to København very late, som skal være The train will arrive in København very late. Vi anbefaler, at dette felt afkrydses. Bemærk, at det kan være nødvendigt at aktivere stavekontrollen to gange, hvis den grammatiske konstruktion også indeholder stavefejl, eftersom SpellRight ikke kan rette alle fejl parallelt. 14

15 Ordlister Under denne fane kan man redigere ordlisterne. Ord, der ved en fejltagelse er havnet der, kan fjernes ved at man markerer ordet i listen og sletter det. Ønsker man at ændre stavningen af et ord, kan man redigere det i listen. Man kan tilføje ord under denne fane ved at indskrive et nyt ord på en ny linje. Man kan også bruge Sæt ind for at tilføje flere ord i listen. Ændringerne gemmes, når man klikker på Arkiver. Min ordliste Under denne fane kan man redigere ordlisten over de ord, som man selv har tilføjet. Alternativt kan man klikke på Tilføj i SpellRights hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse. Stop ikke Ønsker man, at SpellRight skal lade være med at standse ved visse ord, kan man redigere i denne liste. Alternativt kan man klikke på Stop ikke i SpellRight hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse. 15

16 Om SpellRight Man kan få information om SpellRight ved at klikke på menulinjen (SpellRight / Om SpellRight). Her vises generel information om programmet såsom versionsnummer og information om licens. Mere om Pages I Pages angiver man, hvilken stavekontrol der skal bruges ved at klikke på ikonet Info. Derefter klikker man på T for Tekst og vælger fanen Mere. I feltet Sprog kan man vælge stavekontrol. Bemærk, at valget kun gælder for den markerede tekst. 16

17 TIP For at et nyt dokument skal bruge English (Oribi) som stavekontrol kan man oprette en skabelon. 1. Åbn et nyt, tomt dokument og vælg English (Oribi) som Sprog. 2. Gem dokumentet som en skabelon ved at vælge Arkiv / Arkiver som skabelon 3. Brug denne skabelon, når nyt dokument oprettes. Mere om ordlisterne SpellRight kan arbejde med ordlister af forskellig størrelse; vi har kaldt dem Lille, Mellem og Stor. Foruden de engelske ord i ordlisterne er der et antal danske ord med, eftersom det er meget sandsynligt, at personer i Danmark har brug for at bruge danske navne: Last week, I went to Odense with my friend Preben. Lille Den mindste ordliste, Lille, indeholder ca relativt almindelige ord, og alle ord er oversat til dansk. Typiske ord fra den lille ordliste er car, lives og narrow. Den lille ordliste er velegnet for en nybegynder og er gennemgået af en erfaren lærer. Fordelen ved en begrænset ordliste er, at nybegynderen kun får relativt få forslag, som han/hun ikke forstår. Rettelsesydeevnen påvirkes af, hvilken ordliste man bruger. Bruger man den lille ordliste og skriver reken, får man ikke ordet reckon (der betyder synes, anse, regne, beregne) som forslag fra SpellRight, eftersom det ord ligger i den mellemstore ordliste. I stedet forsøger SpellRight at rette reken til noget, der findes i den lille ordliste, og det første forslag bliver recent. Hvis man arbejder med den lille ordliste og synes, at man får dårlige rettelsesforslag på ord, som man egentlig synes er en selvfølge, kan det derfor være værd at prøve at ændre til den mellemstore ordliste. Bemærk, at for skellige former af samme ord kan ligge i forskellige ordlister. For eksempel anses congratulation for at være betydeligt mere usædvanlig end congratulations, og de er derfor havnet i forskellige ordlister. Mellem Den mellemstore ordliste, Mellem, indeholder alle ord i den lille ordliste plus yderligere ca ord, dvs. sammenlagt ca ord. Alle ord er oversat. Repræsentative ord for den mellemstore liste er except, considerate og vow. Den mellemstore ordlistes tiltænkte brugere er unge og voksne med et middelstort til ganske stort engelsk ordforråd. Ved installation af SpellRight starter programmet med den mellemstore ordliste som grundindstilling. 17

18 Stor Den største ordliste, Stor, har i alt flere ord end den mellemstore liste, hvilket betyder sammenlagt ca ord. De unikke ord på niveau Stor er usædvanlige, og de fleste er ikke oversat. Eksempler er ply, fowl og anthropomorphism (!). Arbejder man med den store ordliste, vil man mærke, at mange rettelsesforslag mangler oversættelse. Det kan man tage som et vink om, at de pågældende ord er mere usædvanlige end de ord, der er oversat. Den opmærksomme bruger af SpellRight vil også lægge mærke til, at man ser flere oversættelser af en del ord i den store ordliste, end hvis man bruger den lille eller mellemstore ordliste, og at mere usædvanlige betydninger er medtaget. Et eksempel: He fell on the flor Med den lille ordliste vises denne oversættelse af forslaget floor: 18

19 Har man i stedet den store liste i gang, vises yderligere en oversættelse af floor, nemlig lægge gulv: I SpellRight vises eksempelsætninger for at tydeliggøre betydningen af ord, der anses for at være nemme at forveksle, f.eks. witch og which. Ca sådanne eksempelsætninger findes i programmet. 19

20 At bruge talesyntese SpellRight bruger systemets talesyntese, og indstillinger til talesyntese foretages i Systemindstillinger og fanen Tale. I SpellRight findes knappen Læs op, som læser tekst op i det aktive vindue. Markeres en tekst, er det kun denne tekst, der læses op. I Mac OSX indgår engelsk talesyntese. For at aktivere engelsk talesyntese, gør man som følger: 1. Gå til Systemindstillinger. 2. Vælg Tale og derefter fanen Tekst til tale. 3. Vælg engelsk stemme (f.eks. Agnes eller Alex) ved at klikke på Systemstemme. 20

21 4. Er stemmerne ikke downloadet, kan man, fra Mac OSX 10.7 (Lion), klikke på Systemstemme og vælge Speciel Markér de engelske stemmer og godkend, at systemet downloader stemmerne. Vælg derefter ønsket systemstemme. Genvejskommandoer Når SpellRight er aktivt, kan følgende genveje bruges. : (kommando+kolon) Start systemets stavekontrol., (kommando+kommategn) Start indstillinger for SpellRight. Pil op Pil ned Enter Højrepil Går opad i SpellRights forslagsliste. Går nedad i SpellRights forslagsliste. Hvis det markerede ord er det sidste ord i forslagslisten, vises endnu et forslag (svarer til knappen Flere forslag). Det markerede ord i dokumentet erstattes med ord fra forslagslisten (svarer til knappen Ret). Går til det næste rettelsessted i teksten (svarer til knappen Næste). 21

22 Teknisk information Systemkrav For at SpellRight skal fungere kræves: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senere, cd-rom-enhed, mindst 8 Mb ledigt arbejdshukommelse, mindst 20 Mb ledig harddiskplads. SpellRight til Mac fungerer i den nuværende version (august 2012) som fritstående program sammen med Pages 09, version 4.0 eller senere. Microsoft Word 2008 eller senere. For en opdateret liste over tekstbehandlere, der fungerer sammen med SpellRight til Mac, gå til og klik på Support/FAQ Mac. Afinstallation For at afinstallere SpellRight flytter man både programmet SpellRight og servicen SpellRight til papirkurven. Programmet SpellRight findes i mappen Programmer og servicen SpellRight, der hedder SpellRightServer.service, findes i mappen System/Bibliotek/Services. Licensvilkår og support Det er ulovligt og strafbart ifølge svensk lov og dansk lov at kopiere SpellRight til Mac. Det er imidlertid tilladt at lave sin egen sikkerhedskopi. For support, kontakt den danske hoveddistributør, forlaget Sokratez, eller din forhandler. 22

23 SpellRight til Mac Idé, programmering og håndbog: Oribi AB, 2012, Illustrationer: Kristina Grundström. Oversættelse til dansk: Poul Hansen. Grafisk formgivning: Karin Österlund Oribi AB, Bredgatan 2, Lund, Sverige tlf , fax , 23

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2 Retstavning på dansk StavLet til Mac Indhold Kort om StavLet til Mac.... 2 Kom hurtigt i gang... 2 Installation... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger... 2 Kontrol af tekst... 3 StavLet til

Læs mere

SpellRight kort fortalt

SpellRight kort fortalt Oribi SpellRight Version 1.0 Idé, programmering og manual: Oribi AB, 2005 2006 www.oribi.se, info@oribi.se Illustrationer: Kristina Grundström Grafisk formgivning af manual: Helena Alvesalo Indhold SpellRight

Læs mere

StavLet. til PC. Indhold. Retstavning på dansk

StavLet. til PC. Indhold. Retstavning på dansk Retstavning på dansk StavLet til PC Indhold Kort om StavLet til PC.... 2 Kom hurtigt i gang.... 3 Installation.... 3 Brug af StavLet... 3 Eksempel på brug af StavLet.... 5 De mest almindelige meddelelser....

Læs mere

Brugermanual Saida 1

Brugermanual Saida 1 Brugermanual Saida 1 2 Håndbog til Saida Ordprædiktionsprogram til Windows Indhold Brugermanual Saida... 1 Håndbog til Saida Ordprædiktionsprogram til Windows... 3 Hvorfor hedder programmet Saida?... 4

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Håndbog til Oribi Speak for Chrome

Håndbog til Oribi Speak for Chrome Håndbog til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er et tillæg (eng. extension), til browseren Google Chrome og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Oribi Speak læser

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med IntoWords Mac 1.0 Indholdsfortegnelse IntoWords Mac 1.0... 2 Oplæsning i IntoWords... 3 Oplæsning i IntoWords... 4 Stemmer i IntoWords... 5 Ordforslag i IntoWords... 6 Ordforslag i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

IntoWords til Mac mikrov.dk

IntoWords til Mac mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords til Mac mikrov.dk Indhold IntoWords til Mac 4 Overblik over IntoWords 5 Læs op/pause og Stop 6 Stemmehastighed 6 Åbne/lukke ordlisten 7 Profiler 7 Indstillinger 7 Profil 8

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Indhold Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop... 1 Download og installation af Oracle BI Publisher Desktop...

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Kursus i Mac for begyndere d. 17. jan. 2012

Kursus i Mac for begyndere d. 17. jan. 2012 En Mac hvafornoget? Kursus i Mac for begyndere d. 17. jan. 2012 Gitte Andersen Helsingør Kommunes Biblioteker gan65@helsbib.dk 49 28 36 84 1 KURSUSBESKRIVELSE 3 GENNEMGANG AF SKRIVEBORDET 4 MENUBAR 4 STATUSMENU

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

QuarkXPress 9.3 LæsMig

QuarkXPress 9.3 LæsMig QuarkXPress 9.3 LæsMig INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse QuarkXPress 9.3 LæsMig...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Udførelse af en baggrundsinstallation...7

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

OS X Mavericks Godt i gang med Mac

OS X Mavericks Godt i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Godt i gang med Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Daniel Riegels KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Alle dine programmer i Launchpad...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere