OVERSÆTTELSE AF DEN OPRINDELIGE UDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSÆTTELSE AF DEN OPRINDELIGE UDGAVE"

Transkript

1 Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Kvalitetsfællesskabet for låse og beslag / registreret forening) : VHBH OVERSÆTTELSE AF DEN OPRINDELIGE UDGAVE Udgave: Beslag til vinduer og franske døre Indhold 1 Dette direktivs anvendelsesområde Symbolforklaring Målgruppebeskrivelse Beslagenes almene funktion og anvendelsesområde Ansvarsbegrænsning Sikkerhed Vedligeholdelse/pleje og inspektion Udgiver: Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Kvalitetsfællesskabet for låse og beslag / registreret forening) Offerstraße 12 D Velbert Telefon: +49 (0)2051 / Fax: +49 (0)2051 / www: Henvisning Tekniske angivelser og anbefalinger i dette direktiv beror på vidensstanden på tidspunktet for trykning. 1 / 32

2 1 Dette direktivs anvendelsesområde Symbolforklaring Symboler i dette direktiv Sikkerhedsanvisninger Tips og anbefalinger Driftsbeskrivelser og opremsninger Symboler på vinduer og franske døre Dreje- og drejekipbeslag Hæveskyde-/hæveskydekip-beslag Parallel-skydekip-beslag Folde-skydebeslag Ovenlysåbner Vippe- og vendebeslag Målgruppebeskrivelse Beslaghandel Producenter af vinduer og franske døre Byggevarehandel/montagefirma Bygherre Slutbrugere Beslagenes almene funktion og anvendelsesområde Dreje- og drejekipbeslag Skydebeslag Ovenlysåbner Vippe- og vendebeslag Beslægtede beslag Ansvarsbegrænsning Sikkerhed Tilsigtet anvendelse af beslagene Dreje- og drejekipbeslag Skydebeslag Ovenlysåbner Vippe- og vendebeslag Forkert brug Instruktionspligt Ansvar for målgrupperne Beslaghandlens ansvar Ansvaret hos producenten af vinduer og franske døre Byggevarehandlens/montagefirmaets ansvar Bygherrens ansvar Forarbejdningsanvisninger Maksimale vingestørrelser og -vægt Profilproducentens oplysninger Sammensætning af beslagene Skruesamlinger / 32

3 6.4.5 Transport/håndtering af vindueselementerne Vedligeholdelse/pleje og inspektion Sikkerhed Opretholdelse af overfladematerialet Vedligeholdelsesarbejde og plejeanvisninger Vedligeholdelse Rengøring / 32

4 1 Dette direktivs anvendelsesområde Dette direktiv indeholder vigtige informationer og forpligtende anvisninger til omgang med beslagene ved videreforarbejdning. Yderligere nævner dette direktiv forpligtende forskrifter vedrørende garanti af overholdelse af instruktionspligten under hele processen frem til slutbrugeren. De i dette direktiv anførte informationer og anvisninger relaterer sig ikke til enkelte produkter/produkttyper, men gælder alment og på tværs af produkter. For specialprodukter/-produkttyper gælder følgende dokumenter: Produktkatalog Anvendelsesdiagrammer (maks. vingestørrelser og -vægte) Anslagsvejledninger Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger Følgende direktiver gælder også: TBDK fra Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge (Kvalitetsfællesskabet for låse og beslag / registreret forening) (Fastgørelse af bærende beslagdele fra dreje- og drejekip-beslag) VHBE fra Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge (Kvalitetsfællesskabet for låse og beslag / registreret forening) (beslag til vinduer og franske døre forskrifter og henvisninger til slutbrugere) Yderligere anbefales det at overholde følgende retningslinjer: TLE.01 fra VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) (Forbundet for vindues- og facadeproducenter) Den rigtige omgang med indbygningsfærdige vinduer og yderdøre ved transport, opbevaring og montering WP.01 fra VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) (Forbundet for vindues- og facadeproducenter) Istandholdning af vinduer, facader og yderdøre vedligeholdelse, pleje og inspektion anvisninger til salget WP.02 fra VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) (Forbundet for vindues- og facadeproducenter) Istandholdning af vinduer, facader og yderdøre vedligeholdelse, pleje og inspektion forholdsregler og dokumenter WP.03 fra VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) (Forbundet for vindues- og facadeproducenter) Istandholdning af vinduer, facader og yderdøre vedligeholdelse, pleje og inspektion vedligeholdelseskontrakt 4 / 32

5 2 Symbolforklaring 2.1 Symboler i dette direktiv Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisningerne er blevet kendetegnet med et symbol i dette direktiv og indledes med et signalord. Overhold ubetinget alle sikkerhedsanvisninger og gå forsigtigt til værks for at undgå ulykker, person- og tingskader. ADVARSEL! henviser til en muligvis farlig situation, der kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås Tips og anbefalinger HENVISNING!...fremhæver nyttige tips og anbefalinger samt informationer Driftsbeskrivelser og opremsninger For driftsbeskrivelser (handlingsanvisninger) og opremsninger anvendes de følgende tegn: Handlingsanvisninger Opremsning uden bestemt rækkefølge 2.2 Symboler på vinduer og franske døre Følgende symboler kan være anbragt på vinduerne og de franske døre for at beskytte slutbrugerne. Disse symboler skal altid holdes i en god læsbar tilstand. Overhold altid alle symboler og deres betydning for at undgå ulykker, kvæstelser og tingskader. 5 / 32

6 2.2.1 Dreje- og drejekipbeslag Sikkerhedsrelevante symboler Symbol Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. nedstyrtning fra åbnede vinduer og franske døre Vær forsigtig i nærheden af åbnede vinduer og franske døre. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse og tingskader ved at trykke vingen mod lysningskanten (lysningen) Undlad at trykke vingen mod lysningskanten (lysningen). Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader pga. ekstra belastning af vingen Undlad ekstra belastning af vingen. Fare for kvæstelse pga. vindens påvirkning Undgå vindens påvirkning på de åbnede vinger. Luk vinduer og franske døre og lås dem ved vind og gennemtræk. 6 / 32

7 Anskueliggørende symboler Følgende symboler anskueliggør forskellige håndtagsstillinger samt vinduernes og de franske døres deraf resulterende vingestillinger. Drejekip-beslag Vingens kipåbningsstilling Vingens drejeåbningsstilling Drejekip-beslag med spalteåbning Vingens kipåbningsstilling Vingens åbningsstilling Vingens drejeåbningsstilling Kipdreje-beslag Vingens drejeåbningsstilling Vingens kipåbningsstilling 7 / 32

8 2.2.2 Hæveskyde-/hæveskydekip-beslag Sikkerhedsrelevante symboler Symbol Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. nedstyrtning fra åbnede vinduer og franske døre Vær forsigtig i nærheden af åbnede vinduer og franske døre. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse og tingskader pga. ukontrolleret åbning og lukning af vingen Kontrollér, at vingen manuelt føres langsomt over det samlede bevægelsesområde frem til den absolutte lukke- eller åbningsstilling ( ). Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader pga. ekstra belastning af vingen Undlad ekstra belastning af vingen. 8 / 32

9 Anskueliggørende symboler Følgende symboler anskueliggør forskellige grebsstillinger samt vinduernes og de franske døres deraf resulterende vingestillinger. Hæveskyde-beslag Vingens skydeåbningsstilling Hæveskydekip-beslag Vingens skydeåbningsstilling Vingens kipåbningsstilling Alternativ Vingens skydeåbningsstilling Vingens kipåbningsstilling 9 / 32

10 2.2.3 Parallel-skydekip-beslag Sikkerhedsrelevante symboler Symbol Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. nedstyrtning fra åbnede vinduer og franske døre Vær forsigtig i nærheden af åbnede vinduer og franske døre. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse og tingskader pga. ukontrolleret åbning og lukning af vingen Kontrollér, at vingen manuelt føres langsomt over det samlede bevægelsesområde frem til den absolutte lukke- eller åbningsstilling ( ). Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. 10 / 32

11 Symbol Fare for kvæstelse og tingskader pga. ekstra belastning af vingen Undlad ekstra belastning af vingen. Fare for kvæstelse pga. vindens påvirkning Undgå vindens påvirkning på de åbnede vinger. Luk vinduer og franske døre og lås dem ved vind og gennemtræk. Anskueliggørende symboler Følgende symboler anskueliggør forskellige grebsstillinger samt vinduernes og de franske døres deraf resulterende vingestillinger. Parallel-skydekip-beslag Vingens kipåbningsstilling Vingens skydeåbningsstilling Alternativ Vingens kipåbningsstilling Vingens skydeåbningsstilling 11 / 32

12 2.2.4 Folde-skydebeslag Sikkerhedsrelevante symboler Symbol Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. nedstyrtning fra åbnede vinduer og franske døre Vær forsigtig i nærheden af åbnede vinduer og franske døre. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelser og tingskader ved at trykke vingen mod lysningskanten (lysningen) samt ukontrolleret lukning og åbning af vingen Undlad at trykke vingen mod lysningskanten (lysningen). Kontrollér, at vingen manuelt føres langsomt over det samlede bevægelsesområde frem til den absolutte lukke- eller åbningsstilling ( ). Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. 12 / 32

13 Symbol Fare for kvæstelse og tingskader pga. ekstra belastning af vingen Undlad ekstra belastning af vingen. Fare for kvæstelse pga. vindens påvirkning Undgå vindens påvirkning på de åbnede vinger. Luk vinduer og franske døre og lås dem ved vind og gennemtræk. Anskueliggørende symboler Følgende symboler anskueliggør forskellige grebsstillinger samt vinduernes og de franske døres deraf resulterende vingestillinger. Foldeskyde-beslag Vingens kipåbningsstilling Vingens foldeskyde- og drejeåbningsstilling 13 / 32

14 2.2.5 Ovenlysåbner Sikkerhedsrelevante symboler Symbol Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. nedstyrtning fra åbnede vinduer og franske døre Vær forsigtig i nærheden af åbnede vinduer og franske døre. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader pga. ekstra belastning af vingen Undlad ekstra belastning af vingen. Fare for kvæstelse pga. ukorrekt ihængning efter rengøring Ihæng og arretér vingen omhyggeligt iht. producentens anvisninger efter rengøring. Fare for kvæstelse pga. deaktivering af sikringssaksene Vær opmærksom på, at sikringsskaksene fungerer upåklageligt. 14 / 32

15 Symbol Fare for kvæstelse pga. vindens påvirkning Undgå vindens påvirkning på de åbnede vinger. Luk vinduet ved vind og gennemtræk. Anskueliggørende symboler Følgende symboler anskueliggør forskellige grebsstillinger samt vinduernes og de franske døres deraf resulterende vingestillinger. Kipvinge Vingens kipåbningsstilling Alternativ Vingens kipåbningsstilling 15 / 32

16 Klapvinge Vingens klapåbningsstilling Alternativ Vingens klapåbningsstilling 16 / 32

17 2.2.6 Vippe- og vendebeslag Sikkerhedsrelevante symboler Symbol Fare for kvæstelse pga. klemning af legemsdele i åbningen mellem vinge og ramme Grib aldrig mellem vinge og blindramme ved lukning af vinduer og franske døre, og gå altid forsigtigt til værks. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse pga. nedstyrtning fra åbnede vinduer og franske døre Vær forsigtig i nærheden af åbnede vinduer og franske døre. Børn og personer, der ikke kan vurdere farer, skal holdes på afstand af farestederne. Fare for kvæstelse og tingskader ved at trykke vingen mod lysningskanten (lysningen) Undlad at trykke vingen mod lysningskanten (lysningen). Fare for kvæstelse og tingskader ved at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme Undlad at bringe hindringer ind i åbningen mellem vinge og ramme. Fare for kvæstelse og tingskader pga. ekstra belastning af vingen Undlad ekstra belastning af vingen. Undlad ekstra belastning i begrænsede åbningsstillinger. Fare for kvæstelse pga. vindens påvirkning Undgå vindens påvirkning på de åbnede vinger. Luk vinduer og franske døre og lås dem ved vind og gennemtræk. 17 / 32

18 Anskueliggørende symboler Følgende symboler anskueliggør forskellige grebsstillinger samt vinduernes og de franske døres deraf resulterende vingestillinger. Vippevinge-beslag Vingens vippeåbningsstilling Vendevinge-beslag Vingens vendeåbningsstilling Vippevinge-beslag åbningsstilling Vingens åbningsstilling 18 / 32

19 Vendevinge-beslag åbningsstilling Vingens åbningsstilling 19 / 32

20 3 Målgruppebeskrivelse Informationerne i dette dokument retter sig mod følgende målgrupper: 3.1 Beslaghandel Målgruppen "Beslaghandel" omfatter alle virksomheder/personer, der indkøber beslag fra beslagproducenten for at videresælge disse uden, at beslagene ændres eller videreforarbejdes. 3.2 Producenter af vinduer og franske døre Målgruppen "Producent af vinduer og franske døre" omfatter alle virksomheder/personer, der indkøber beslag fra beslagproducenten eller beslaghandlen og videreforarbejder disse i vinduer eller franske døre. 3.3 Byggevarehandel/montagefirma Målgruppen "Byggevarehandel" omfatter alle virksomheder/personer, der indkøber vinduer og/eller franske døre fra producenten af vinduer og franske døre for at videresælge disse og montere dem i et byggeri, uden at vinduerne og de franske døre ændres. Målgruppen "Montagefirma" omfatter alle virksomheder/personer, der indkøber vinduer og/eller franske døre fra producenten eller byggevarehandlen af vinduer og franske døre for at videresælge disse og montere dem i et byggeri, uden at vinduerne og de franske døre ændres. 3.4 Bygherre Målgruppen "Bygherre" omfatter alle virksomheder/personer, der bestiller produktion af vinduer og/eller franske døre til montering i deres byggeri. 3.5 Slutbrugere Målgruppen "Slutbrugere" omfatter alle personer, som betjener de indbyggede vinduer og/eller franske døre. 20 / 32

21 4 Beslagenes almene funktion og anvendelsesområde 4.1 Dreje- og drejekipbeslag Dreje- og drejekipbeslag er beslag til drejelige og/eller kipbare vinger på vinduer og franske døre i etagebygninger. De tjener til at bringe vinger på vinduer og franske døre i et drejeleje vha. aktivering af et håndtag eller i en pga. snitudføringen begrænset kipstilling. Ved lukning af en vinge og låsning af beslaget skal en isolerings modkraft som regel overvindes. 4.2 Skydebeslag Skydebeslag er beslag til skydebare vinger på vinduer og franske døre, som overvejende anvendes som udvendige lukninger og som regel er med glas. I kombination med de skydebare vinger kan der være anordnet faste felter og/eller yderligere vinger i et vindueselement. Skydebeslag er udstyret med en lås, som låse den skydebare vinge. Yderligere har skydebeslag valser, der som regel er anordnet under den skydebare vinges vandrette flig. Yderligere kan der være planlagt udstillingsstivere til kipning og mekanismer til at hæve hhv. sænke parallel henstilling af vingerne. Vingerne lukkes over beslagene, som bringes i ventilationsstilling og skubbes til side. 4.3 Ovenlysåbner Ovenlysåbnere er beslag til at åbne og lukke kip- eller klapvinduer, der åbner indad eller udad. De skal bruges til med et håndtag at åbne og lukke vinduesvinger sikkert, der ikke er inden for et menneskes rækkevidde. Håndtaget er over en stangforbindelse forbundet med et saksbeslag og anordnet på blindrammen hhv. på murværket. Saksbeslaget kan alternativt foretages med et håndsving eller en elektromotor. Der anvendes forskellige saksbeslag med forskellige sakssystemer, som er tilpasset til de pågældende forhold, til de forskellige måder at åbne vinduerne på og tilsvarende til de forskellige montagemuligheder i bygningsværket. Saksbeslagene bringer vinduesvingerne i de forskellige ventilationsstillinger og lukker dem. 4.4 Vippe- og vendebeslag Vippe- og vendebeslag er anordninger til at åbne og lukke vinduer i etagebyggeri. De tjener til at bringe vinduesvinger i en ventilationsstilling med et håndtag. Ventilationsstillingen kan være begrænset pga. håndtaget, en spærre i vippe- eller vendelejet eller et ekstra beslag. Ved lukning af en vinge og låsning af beslaget skal en isolerings modkraft som regel overvindes. 4.5 Beslægtede beslag For beslægtede beslagsystemer gælder informationerne i dette dokument på samme måde. 21 / 32

22 5 Ansvarsbegrænsning Alle oplysninger og anvisninger i dette dokument er sammensat under hensyntagen til de gældende normer og forskrifter, teknikkens stand samt mangeårigt kendskab og erfaring. Beslagproducenten overtager intet ansvar for skader, der opstår pga.: Manglende overholdelse af dette dokument og alle produktspecifikke dokumenter og medgældende direktiver (se kapitel 6.1 på side 22) Ikke tilsigtet anvendelse/forkert brug (se kapitel på side 23) Tredjemands krav til beslagproducenten pga. skader, der beror på forkert brug eller misligholdelse af instruktionspligten fra beslaghandlens side, producenten af vinduer og franske døre samt byggevarehandlen eller bygherren videreledes tilsvarende. De i leveringskontrakten aftalte forpligtelser, beslagproducentens standardvilkår samt leveringsbetingelser og de på tidspunktet for kontraktslutningen gældende lovbestemte forskrifter gælder. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer som et led i forbedring af brugsegenskaberne og videreudviklingen. 6 Sikkerhed 6.1 Tilsigtet anvendelse af beslagene Dreje- og drejekipbeslag samt skydebeslag er udelukkende konciperet og konstrueret til den i det følgende beskrevne tilsigtede anvendelse. Til den tilsigtede anvendelse hører overholdelse af alle oplysninger i de produktspecifikke dokumenter som Produktkataloger Anvendelsesdiagrammer (maks. vingestørrelser og -vægt) Anslagsvejledninger Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger Profilproducentens informationer/oplysninger (f.eks. ved kunststof- eller letmetalprofiler osv.) erne TBDK og VHBE fra Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge (Kvalitetsfællesskabet for låse og beslag / registreret forening) Gældende nationale love og retningslinjer Dreje- og drejekipbeslag Dreje- og drejekipbeslag tjener udelukkende til videreforarbejdning på vinduer og franske døre, der skal monteres lodret, af træ, kunststof, aluminium eller stål og deres tilsvarende materialekombinationer. 22 / 32

23 6.1.2 Skydebeslag Skydebeslag tjener udelukkende til videreforarbejdning på vinduer og franske døre, der skal monteres lodret, af træ, kunststof, aluminium eller stål og deres tilsvarende materialekombinationer. HENVISNING! Alt efter udendørstemperatur, relativ luftfugtighed i rummet samt skydeelementets monteringssituation kan der forekomme en forbigående kondensvandsdannelse på aluminiumskinnerne på den side, der vender ind mod rummet. Dette fremmes især ved hindring af luftcirkulationen, f.eks. ved dyb åbning, gardiner samt en ugunstig placering af radiatorer eller lignende Ovenlysåbner Ovenlysåbnere tjener udelukkende til videreforarbejdning på vinduer og franske døre, der skal monteres lodret, af træ, kunststof, aluminium eller stål og deres tilsvarende materialekombinationer Vippe- og vendebeslag Vippe- og vendebeslag tjener udelukkende til videreforarbejdning på vinduer og franske døre, der skal monteres lodret, af træ, kunststof, aluminium eller stål og deres tilsvarende materialekombinationer Forkert brug Enhver brug eller forarbejdning af produkterne, som går ud over den tilsigtede anvendelse, gælder som forkert brug og kan føre til farlige situationer. ADVARSEL! Forkert brug af beslagene og de franske døre kan føre til farlige situationer. Undlad især følgende anvendelser: Anvendelse af sammensætninger, der ikke er frigivet af beslagproducenten, og/eller en ukorrekt gennemført montering af beslaget. Anvendelse af tilbehørsdele, der ikke er originale hhv. ikke frigivet af beslagproducenten. 23 / 32

24 6.2 Instruktionspligt Det følgende skema viser, hvilke dokumenter og informationer, der til overholdelse af instruktionspligt skal viderebringes fra/til de pågældende målgrupper Katalog Betjenings-/vedligeholdelsesvejledning (Specielt beslag) Anslagsanvisninger til beslaget (montagedirektiver) + TBDK-direktivet Oplysninger/anvisninger vedrørende produkt og binding (VHBH) Oplysninger/anvisninger til slutbrugeren (VHBE) 24 / 32

25 6.3 Ansvar for målgrupperne HENVISNING! Hver målgruppe skal ubegrænset opfylde sin instruktionspligt. Såfremt ikke andet er fastlagt i det følgende, kan videregivelsen af dokumenter og informationer f.eks. foretages i form af trykt udgave, CD-ROM eller over en internetadgang Beslaghandlens ansvar Beslaghandleren skal videregive de dokumenter, der er defineret i "Instruktionspligt", til producenten af vinduer og franske døre Ansvaret hos producenten af vinduer og franske døre Producenten af vinduer og franske døre skal videregive de dokumenter, der er defineret i "Instruktionspligt", til byggevarehandlen eller bygherren, også hvis der er en underleverandør som mellemled. Han skal sikre, at de dokumenter og informationer, der er bestemt for slutbrugeren, også stilles til rådighed for denne i trykt udgave Byggevarehandlens/montagefirmaets ansvar Byggevarehandlen skal videregive de dokumenter, der er defineret i dokumenterne i kapitlet "Instruktionspligt", til bygherren, også hvis der er en underleverandør (montagefirma) som mellemled Bygherrens ansvar Bygherren skal videregive de dokumenter, der er defineret i "Instruktionspligt", til slutbrugeren. 6.4 Forarbejdningsanvisninger Maksimale vingestørrelser og -vægt De tekniske data, anvendelsesdiagrammer og komponentklassifikationer, der findes i beslagproducentens produktspecifikke dokumentation, giver anvisninger vedrørende de maksimalt tilladte vingestørrelser og -vægt. Komponenten med den lavest tilladte bærekraft bestemmer herved den maksimalt tilladte vingevægt. Før der anvendes elektroniske datasatser, og særlig før disse omsættes i vinduesbyggeprogrammer, skal overholdelsen af de tekniske data, anvendelsesdiagrammerne og komponenklassifikationerne kontrolleres. Overskrid aldrig de maksimalt tilladte vingestørrelser og -vægt. Kontakt beslagproducenten ved uklarheder. 25 / 32

26 6.4.2 Profilproducentens oplysninger Producenten af vinduer og franske døre skal overholde alle fastsatte systemmål (f.eks. isoleringsspaltemål eller låsningsafstande). Yderligere skal han under produktionen og fortløbende frem til den endelige vinduesmontering regelmæssigt sikre og kontrollere disse, især ved første anvendelse af nye beslagdele. HENVISNING! Beslagdelene er principielt udlagt således, at systemmålene, såfremt der er under indflydelse af beslaget, kan indstilles. Hvis der først efter montering af vinduet konstateres en afvigelse fra disse mål, hæfter beslagproducenten ikke for en evt. opstået ekstra bekostning Sammensætning af beslagene Indbrudshindrende vinduer og franske døre kræver beslag, der opfylder særlige krav. Vinduer og franske døre til fugtrum og sådanne til anvendelse i omgivelser med aggressive, korrosionsfremmende luftindhold kræver beslag, der opfylder særlige krav. Modstandsdygtigheden mod vindbelastninger, når vinduerne og de franske døre befinder sig i lukket og låst tilstand, er afhængig af den måde, vinduerne og de franske døre er konstrueret på. Lovmæssigt og normativt foreskrevne vindbelastninger (f.eks. iht. EN især kontroltryk P3) kan fjernes fra beslagsysmet. Generelt kan de i dette dokument definerede dreje- og drejekipbeslag og skydebeslag opfylde lovbestemte og normative krav til barrierefri boliger. Til de før anførte områder skal tilsvarende beslagsammensætninger og montering i vinduerne og de franske døre afstemmes og særskilt aftales med belsagproducenten og profilproducenten. HENVISNING! Beslagproducentens forskrifter om sammensætning af beslagene (f.eks. anvendelse af ekstra stivere, beslagenes udformning til indbrudshindrende vinger på vinduer og franske døre osv.) er forpligtende Skruesamlinger ADVARSEL! Livsfare pga. beslagdele, der er monteret og samlet ukorrekt! Ukorrekt montering og ukorrekt skruesamling af beslagdelene kan føre til farlige situationer og forårsage alvorlige ulykker eller dødsfald. Derfor: Overhold alle beslagproducentens produktspecifikke dokumentation, profilproducentens anvisninger samt alle indhold i direktivet TBDK fra Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge (Kvalitetsfællesskabet for låse og beslag / registreret forening) ved monteringen og især sammenskruningen. 26 / 32

27 6.4.5 Transport/håndtering af vindueselementerne ADVARSEL! Livsfare pga. ukorrekt håndtering og transport! Ukorrekt håndtering og ukorrekt transport af vindueselementerne kan føre til farlige situationer og forårsage alvorlige ulykker eller dødsfald. Derfor: Ved på- og aflæsningsprocedurer skal der vælges angrebspunkter for kraften, der udelukkende genererer reaktionskræfter i overensstemmelse med den konstruktive udlægning af beslagdelene til den planlagte montagestilling. Ved håndtering og transport skal det sikres, at beslaget er i låst position for at undgå, at vingen ukontrolleret slår op. Anvend egnede sikringsmidler dertil. Må udelukkende anvendes til transportsikringer, der er afstemt til den pågældende falseluft. Gennemfør så vidt muligt transporten i den planlagte montagestilling. Hvis transport i den planlagte montagestilling ikke er mulig, skal vingen transporteres udhængt og adskilt fra den tilhørende blindramme. Ved transport samt ved på- og aflæsningsprocesser, især med støtte fra hjælpemidler som f.eks. pumpeventiler, transportnet, gaffeltrucks eller kraner, kan der forekomme reaktionskræfter, der forårsager beskadigelser eller fejlbelastninger på de monterede beslag. Overhold derfor følgende ved alle transport-, på- og aflæsningsprocedurer: Typen og angrebspunkterne for kraften ved transporten samt ved på- og aflæsningsprocesser påvirker de forekommende reaktionskræfter betydeligt. Vælg altid angrebspunkterne for kraften således, at de deraf resulterende reaktionskræfter kan fjernes i overensstemmelse med den konstruktive udlægning af beslagdelene til den planlagte montagestilling. Dette gælder især for hængslerne. Ved transport af vindueselementer opstår der pga. rystelser ikke uvæsentlige reaktionskræfter, hvorved der ligeledes kan forekomme beskadigelser eller fejlbelastninger på de monterede beslag. Anvend altid transportsikringer, der er afstemt til den pågældende falseluft (for eksempel afstandsklodser) for at holde vingen i den planlagte position under transporten og således at fjerne de forekommende reaktionskræfter direkte fra vingen over blindrammen. Transportér så vidt muligt altid vindueselementer i den planlagte montagestilling, så der deraf resulterende reaktionskræfter fjernes i overensstemmelse med den konstruktive udlægning af beslagdelene til den planlagte montagestilling. Dette gælder især for hængslerne. Hvis transport i den planlagte montagestilling ikke er mulig, skal de pågældende vinger transporteres udhængt og adskilt fra den tilhørende blindramme. HENVISNING! Yderligere anbefales det at overholde følgende retningslinje: TLE.01 fra VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) (Forbundet for vinduesog facadeproducenter) Den rigtige omgang med monteringsfærdige vinduer og yderdøre ved transport, opbevaring og montering 27 / 32

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. facadeelementer af aluminium

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. facadeelementer af aluminium Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for vinduer, døre og facadeelementer af aluminium Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation og forskriftsmæssig anvendelse 2. Forkert anvendelse 3. Betjening af

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Bruseløsninger uden profiler

Bruseløsninger uden profiler Bruseløsninger uden profiler 5 års produktgaranti Bruseløsninger uden profiler brusevægselementer er uden profiler og forsynede med flotte beslag i kromoptik, som får brusebadene til at virke elegante.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SIEGENIA-AUBI informerer!

SIEGENIA-AUBI informerer! SIEGENIA-AUBI informerer! VINDUESBESL AG DØRBESL AG På de følgende sider kan De hurtigt og nemt se, om vores advarselshenvisning gælder for Deres skydedøre eller -vinduer. SKYDEDØRSBESL AG VENTILATIONS-

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Vinduer og døre i aluminium Betjening og vedligeholdelse

Vinduer og døre i aluminium Betjening og vedligeholdelse Vinduer og døre i aluminium Betjening og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse 1.0 Sikkerhed........................................................ 5 2.0 Betjening: vinduer................................................

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere