Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN udgave Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules

2 DS/EN København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN :2004. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN :2005 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 DS/EN :2007 Kære bruger Du kan holde dig ajour med den løbende udvikling på eurocode-området via hjemmesiden hvor Dansk Standard bl.a. vil oplyse om ændringer til eurocodes, såsom: Tillæg (amendments), rettelsesblade (corrigenda), nationale annekser (NA), vejledninger etc. På hjemmesiden vil du også kunne finde information om de DS-standardiseringsudvalg, der står bag arbejdet med eurocodes på de enkelte områder.

4

5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN November 2004 ICS Supersedes ENV :1994 English version Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales This European Standard was approved by CEN on 23 April Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: rue de Stassart, CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. B-1050 Brussels Ref. No. EN :2004: E

6 EN :2004 (E) Contents Foreword... 5 Section 1 General Scope Normative references Assumptions Distinction between Principles and Application Rules Definitions Symbols Section 2 Basis of geotechnical design Design requirements Design situations Durability Geotechnical design by calculation Design by prescriptive measures Load tests and tests on experimental models Observational method Geotechnical Design Report Section 3 Geotechnical data General Geotechnical investigations Evaluation of geotechnical parameters Ground Investigation Report Section 4 Supervision of construction, monitoring and maintenance General Supervision Checking ground conditions Checking construction Monitoring Maintenance Section 5 Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement General Fundamental requirements Fill construction Dewatering Ground improvement and reinforcement Section 6 Spread foundations General Limit states Actions and design situations Design and construction considerations Ultimate limit state design Serviceability limit state design Foundations on rock; additional design considerations Structural design of spread foundations Preparation of the subsoil Section 7 Pile foundations General Limit states Actions and design situations

7 DS/EN :2007 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel 1 Generelt Emne Normative referencer Forudsætninger Forskel mellem normtekst og vejledningstekst Definitioner Symboler Kapitel 2 Geoteknisk projekteringsgrundlag Projekteringskrav Projekteringstilfælde Holdbarhed Geoteknisk dimensionering ved beregning Dimensionering ud fra erfaringsregler Belastningsforsøg og modelforsøg Observationsmetode Den geotekniske projekteringsrapport Kapitel 3 Geotekniske data Generelt Geotekniske undersøgelser Fastsættelse af geotekniske parametre Den geotekniske undersøgelsesrapport Kapitel 4 Tilsyn med udførelse, overvågning og vedligeholdelse Generelt Tilsyn Kontrol af jordbundsforhold Kontrol af udførelse Overvågning Vedligeholdelse Kapitel 5 Opfyldning, afvanding, grundforbedring og -forstærkning Generelt Grundlæggende krav Opfyldning Afvanding Grundforbedring og -forstærkning Kapitel 6 Direkte fundering Generelt Grænsetilstande Laster og projekteringstilfælde Projekterings- og udførelsesmæssige hensyn Beregning af brudgrænsetilstand Beregning af anvendelsesgrænsetilstand Fundamenter på fjeld; andre dimensioneringshensyn Beregning af fundamentskonstruktion Forberedelse af råjorden Kapitel 7 Pælefundering Generelt Grænsetilstande Laster og projekteringstilfælde Side 2 (da)

8 EN :2004(E) 7.4 Design methods and design considerations Pile load tests Axially loaded piles Transversely loaded piles Structural design of piles Supervision of construction Section 8 Anchorages General Limit states Design situations and actions Design and construction considerations Ultimate limit state design Serviceability limit state design Suitability tests Acceptance tests Supervision and monitoring Section 9 Retaining structures General Limit states Actions, geometrical data and design situations Design and construction considerations Determination of earth pressures Water pressures Ultimate limit state design Serviceability limit state design Section 10 Hydraulic failure General Failure by uplift Failure by heave Internal erosion Failure by piping Section 11 Overall stability General Limit states Actions and design situations Design and construction considerations Ultimate limit state design Serviceability limit state design Monitoring Section 12 Embankments General Limit states Actions and design situations Design and construction considerations Ultimate limit state design Serviceability limit state design Supervision and monitoring Annex A (normative) Partial and correlation factors for ultimate limit states and recommended values Annex B (informative) Background information on partial factors for Design Approaches 1, 2 and Annex C (informative) Sample procedures to determine limit values of earth pressures on vertical walls Annex D (informative) A sample analytical method for bearing resistance calculation

9 DS/EN : Dimensioneringsmetoder og dimensioneringshensyn Pælebelastningsforsøg Aksialbelastede pæle Tværbelastede pæle Beregning af pælekonstruktion Tilsyn med udførelsen Kapitel 8 Forankringer Generelt Grænsetilstande Dimensioneringstilstande og laster Dimensionerings- og udførelsesmæssige hensyn Beregning af brudgrænsetilstand Beregning af anvendelsesgrænsetilstand Egnethedsforsøg Godkendelsesprøvning Tilsyn og overvågning Kapitel 9 Støttekonstruktioner Generelt Grænsetilstande Laster, geometriske data og projekteringstilfælde Projekterings- og udførelsesmæssige hensyn Bestemmelse af jordtryk Vandtryk Beregning af brudgrænsetilstand Beregning af anvendelsesgrænsetilstand Kapitel 10 Hydraulisk brud Generelt Brud ved løftning Brud ved hævning Indre erosion Brud ved piping Kapitel 11 Totalstabilitet Generelt Grænsetilstande Laster og projekteringstilfælde Dimensionerings- og udførelsesmæssige hensyn Beregning af brudgrænsetilstand Beregning af anvendelsesgrænsetilstand Overvågning Kapitel 12 Dæmninger Generelt Grænsetilstande Laster og projekteringstilfælde Projekterings- og udførelsesmæssige hensyn Projektering i brudgrænsetilstand Projektering i anvendelsesgrænsetilstand Tilsyn og overvågning Anneks A (normativt) Partialkoefficienter og korrelationsfaktorer for brudgrænsetilstande og anbefalede værdier Anneks B (informativt) Baggrundsinformation for partialkoefficienter for dimensioneringsmetode 1, 2 og Anneks C (informativt) Eksempel på procedurer til bestemmelse af grænseværdier for jordtryk på lodrette vægge Anneks D (informativt) Eksempel på analytisk metode til bæreevneberegning (da)

10 EN :2004 (E) Annex E (informative) A sample semi-empirical method for bearing resistance estimation Annex F (informative) Sample methods for settlement evaluation Annex G (informative) A sample method for deriving presumed bearing resistance for spread foundations on rock Annex H (informative) Limiting values of structural deformation and foundation movement Annex J (informative) Checklist for construction supervision and performance monitoring

11 DS/EN :2007 Anneks E (informativt) Eksempel på halv-empirisk metode til vurdering af bæreevne Anneks F (informativt) Eksempler på metoder til sætningsberegning Anneks G (informativt) Eksempel på metode til bestemmelse af anslået bæreevne for fundamenter på fjeld Anneks H (informativt) Grænseværdier for deformation af konstruktion samt fundamentsbevægelse Anneks J (informativt) Tjekliste for tilsyn med udførelsen og løbende kontrolmålinger (da)

12 EN :2004(E) Foreword This document (EN ) has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 Structural Eurocodes, the secretariat of which is held by BSI. CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text, or by endorsement, at the latest by May 2005 and conflicting national standards shall be withdrawn by March This document supersedes ENV :1994. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Background to the Eurocode programme In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications. Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them. For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s. In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement 1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council s Directives and/or Commissions Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market). The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts: EN 1990 Eurocode : Basis of Structural Design EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures 1 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89). 5

13 DS/EN :2007 Forord Dette dokument (EN :2004) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 250, Structural Eurocodes, der har engelsk sekretariat (BSI). CEN/TC 250 har ansvaret for alle eurocodes for bærende konstruktioner. Denne europæiske standard skal have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst eller ved formel godkendelse senest i maj 2005, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest i marts Dette dokument erstatter ENV :1994. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Baggrund for eurocodeprogrammet I 1975 besluttede Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber at igangsætte et handlingsprogram på bygge- og anlægsområdet på grundlag af traktatens artikel 95. Formålet med programmet var at fjerne tekniske handelshindringer og at harmonisere tekniske specifikationer. Inden for dette handlingsprogram tog Kommissionen initiativ til at fastlægge et sæt harmoniserede tekniske regler for projektering af bygværker, der i første omgang skulle tjene som et alternativ til de gældende regler i medlemslandene og senere erstatte dem. Med støtte fra en styrekomité med repræsentanter fra medlemslandene varetog Kommissionen i 15 år udviklingen af eurocodeprogrammet, der førte til den første generation af europæiske byggestandarder i 1980 erne. I 1989 besluttede Kommissionen og medlemslandene i EU og EFTA, på grundlag af en aftale 1 mellem Kommissionen og CEN, at overdrage udarbejdelsen og offentliggørelsen af eurocodes til CEN gennem en række mandater med det formål at give disse eurocodes en fremtidig status som europæisk standard (EN). Dette forbinder de facto eurocodes med de bestemmelser i alle rådets direktiver og/eller Kommissionens beslutninger, der vedrører europæiske standarder (fx Rådets Direktiv 89/106/EØF om byggevarer og Rådets Direktiv 93/37/EØF, 92/50/EØF og 89/440/ EØF om offentlige bygge- og anlægsarbejder samt tilsvarende EFTA-direktiver igangsat med henblik på etableringen af det indre marked). Eurocodeprogrammet for bærende konstruktioner omfatter følgende standarder, der som hovedregel består af et antal dele: EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures 1 Aftale mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Komite for Standardisering, CEN, om udarbejdelsen af Eurocodes for projektering af bygge- og anlægsarbejder (BC/CEN/03/89). 5 (da)

14 EN :2004 (E) EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State. Status and field of application of Eurocodes The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes: as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement N 1 Mechanical resistance and stability and Essential Requirement N 2 Safety in case of fire; as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services; as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs) The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents 2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards 3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes. The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases. 2 According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs. 3 According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall : a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary ; b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc. ; c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals. The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2. 6

15 DS/EN :2007 EN 1994 EN 1995 EN 1996 EN 1997 EN 1998 EN 1999 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures Eurocode 5: Design of timber structures Eurocode 6: Design of masonry structures Eurocode 7: Geotechnical design Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Eurocode 9: Design of aluminium structures Eurocodes anerkender det ansvar, som myndighederne i hvert medlemsland har, og har sikret deres ret til at fastsætte værdier med relation til sikkerhedsforhold i forskrifter på nationalt niveau, hvor disse værdier fortsat er forskellige fra medlemsland til medlemsland. Status samt gyldighedsområde for eurocodes Medlemslandene i EU og EFTA anerkender, at eurocodes anvendes som referencedokumenter til følgende formål: som et middel til at påvise bygge- og anlægsarbejders overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets Direktiv 89/106/EØF, i særdeleshed væsentligt krav nr. 1 Mekanisk modstandsevne og stabilitet og væsentligt krav nr. 2 Brandsikring som grundlag for at udforme kontrakter for bygværker og tilhørende anlægsopgaver som ramme for udarbejdelsen af harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer (EN er og ETA er). I det omfang eurocodes omhandler selve bygværket, har de en direkte sammenhæng med de basisdokumenter 2, der henvises til i artikel 12 i Byggevaredirektivet, skønt de adskiller sig fra harmoniserede produktstandarder 3. Derfor er det nødvendigt, at CEN s tekniske komiteer og/eller EOTA s arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med produktstandarder, tager tilstrækkeligt hensyn til de tekniske aspekter, som fremkommer i forbindelse med arbejdet med eurocodes, med det formål at der opnås fuldstændig overensstemmelse mellem disse tekniske specifikationer og eurocodes. Eurocodes fastlægger fælles regler for projektering af bærende konstruktioner til almindelig brug ved projektering af bygværker og komponenter både af traditionel og nyskabende art. Usædvanlige bygningsformer eller projekteringsbetingelser er ikke omfattet specifikt, og det vil i sådanne tilfælde være nødvendigt for den projekterende at rådføre sig med eksperter. 2 I henhold til art. 3.3 i Byggevaredirektivet skal de væsentlige krav (ER) udmøntes konkret i form af basisdokumenter for etableringen af den nødvendige forbindelse mellem de væsentlige krav og mandaterne for harmoniserede EN'er og ETAG'er/ ETA'er. 3 I henhold til art. 12 i Byggevaredirektivet skal basisdokumenterne: a) præcisere de væsentlige krav, idet de harmoniserer terminologien og de tekniske grundlag og anfører klasser eller niveauer for hvert enkelt krav, når dette er nødvendigt b) anvise fremgangsmåder for påvisning af den indbyrdes sammenhæng mellem disse klasser eller niveauer af krav og de tekniske specifikationer: fx beregnings- og påvisningsmetoder, tekniske konstruktionsregler, mm c) tages i betragtning ved udarbejdelse af harmoniserede standarder og retningslinjer for den europæiske tekniske godkendelse. Eurocodes spiller de facto en lignende rolle på området omfattet af væsentlige krav ER 1 og en del af væsentlige krav ER 2. 6 (da)

16 EN :2004(E) National Standards implementing Eurocodes The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex. The National annex may only contain information on those parameters, which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e. : values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode, values to be used where a symbol only is given in the Eurocode, country specific data (geographical, climatic), e.g. snow map, the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode. It may also contain: decisions on the application of informative annexes, references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode. Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works 4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products, which refer to Eurocodes should clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account. Additional information specific to Eurocode 7 EN gives design guidance and actions for geotechnical design of buildings and civil engineering works. EN is intended for clients, designers, contractors and public authorities. EN is intended to be used with EN 1990 and EN 1991 to EN In using EN in practice, particular regard should be paid to the underlying assumptions and conditions given in 1.3. The 12 sections of EN are complemented by 1 normative and 8 informative annexes. National annex for EN This standard gives alternative procedures and recommended values with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country. 4 see Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1, and 5.2 of ID 1. 7

17 DS/EN :2007 Nationale standarder, der implementerer eurocodes De nationale standarder, der implementerer eurocodes, vil indeholde eurocodens tekst i sin helhed (med annekser), som den er offentliggjort af CEN, og der kan foran være en national forside og et nationalt forord og til sidst et nationalt anneks. Det nationale anneks må kun indeholde oplysninger om de parametre, for hvilke der i eurocoden er givet mulighed for national valgfrihed, kaldet nationalt bestemte parametre, der skal anvendes ved projektering af bygge- og anlægsarbejder til konstruktionen i det pågældende land fx: værdier og/eller klasser, hvor eurocoden indeholder alternativer værdier, der skal anvendes, hvor der kun er angivet et symbol i eurocode landespecifikke data (geografiske, klimatiske, osv.) fx snekort de fremgangsmåder, der skal følges, hvis der er angivet alternative fremgangsmåder i Eurocode. Det kan også indeholde: beslutninger om anvendelsen af informative annekser henvisninger til ikke-modstridende supplerende oplysninger, der er en hjælp for brugeren af eurocoden. Sammenhæng mellem eurocodes og harmoniserede tekniske specifikationer (EN'er og ETA'er) for produkter Der er behov for overensstemmelse mellem de harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer og de tekniske regler for bygværker 4. Desuden bør alle de oplysninger, der ledsager byggevarernes CE-mærkning, og som henviser til eurocodes, tydeligt angive, hvilke nationalt bestemte parametre der er anvendt. Yderligere oplysninger, der er specifikke for EN EN giver regler og laster for geoteknisk dimensionering af bygge- og anlægsarbejder. EN er beregnet for bygherrer, projekterende, entreprenører og relevante myndigheder. EN skal anvendes sammen med EN 1990 og EN 1991 til EN Ved praktisk anvendelse af EN skal der tages særligt hensyn til de antagelser og betingelser, der er anført i 1.3. De 12 kapitler i EN suppleres af 1 normativt og 8 informative annekser. Nationalt anneks for EN Denne standard indeholder alternative fremgangsmåder, værdier og klassifikationsvejledning samt noter, der angiver, hvor det kan være nødvendigt at træffe nationale valg. Derfor indeholder den nationale standard til implementering af EN et nationalt anneks med alle de nationalt bestemte parametre, der skal anvendes ved projektering af bygge- og anlægsarbejder til udførelse i det pågældende land. 4 se art. 3.3 og art. 12 i Byggevaredirektivet, samt 4.2, og 5.2 i basisdokument 1. 7 (da)

18 EN :2004 (E) National choice is allowed in EN through the following paragraphs: 2.1(8)P, (4)P, (2)P, (2)P, (3), (2)P, (3)P, (2)P, (1)P, (3)P, (2)P, 2.4.8(2), 2.4.9(1)P, 2.5(1), (8)P, (14)P, (4)P, (5)P, (8), (4)P, (2)P, (5)P, (3)P, (4)P, (6), 8.5.2(2)P, 8.5.2(3), 8.6(4), (1)P and the following clauses in annex A: A.2 A.3.1, A.3.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6, A.4 A.5 8

19 DS/EN :2007 Nationalt valg er ifølge EN tilladt i: 2.1(8)P, (4)P, (2)P, (2)P, (3), (2)P, (3)P, (2)P, (1)P, (3)P, (2)P, 2.4.8(2), 2.4.9(1)P, 2.5(1), (8)P, (14)P, (4)P, (5)P, (8), (4)P, (2)P, (5)P, (3)P, (4)P, (6), 8.5.2(2)P, 8.5.2(3), 8.6(4), (1)P og følgende paragraffer i anneks A: A.2 A.3.1, A.3.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6, A.4 A.5 8 (da)

20 EN :2004(E) Section 1 General 1.1 Scope Scope of EN 1997 (1) EN 1997 is intended to be used in conjunction with EN 1990:2002, which establishes the principles and requirements for safety and serviceability, describes the basis of design and verification and gives guidelines for related aspects of structural reliability. (2) EN 1997 is intended to be applied to the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works. It is subdivided into various separate parts (see and 1.1.3). (3) EN 1997 is concerned with the requirements for strength, stability, serviceability and durability of structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered. (4) Numerical values of actions on buildings and civil engineering works to be taken into account in design are provided in EN 1991 for the various types of construction. Actions imposed by the ground, such as earth pressures, shall be calculated according to the rules of EN (5) Separate European Standards are intended to be used to treat matters of execution and workmanship. They are denoted in the relevant sections. (6) In EN 1997 execution is covered to the extent that is necessary to comply with the assumptions of the design rules. (7) EN 1997 does not cover the special requirements of seismic design. EN 1998 provides additional rules for geotechnical seismic design, which complete or adapt the rules of this Standard Scope of EN (1) EN is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works. (2) The following subjects are dealt with in EN : Section 1: General Section 2: Basis of geotechnical design Section 3: Geotechnical data Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement Section 6: Spread foundations Section 7: Pile foundations Section 8: Anchorages Section 9: Retaining structures 9

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Dansk Standard DS/EN 1335-1 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Office furniture Office work chair Part 1: Dimensions Determination of dimensions

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Dansk Standard DS/EN 13183-2 1. udgave 2002-04-30 Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Moisture content of a piece of sawn timber Part 2: Estimation by electrical

Læs mere

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Dansk standard DS/EN ISO 14731 1. udgave 2006-11-06 Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Welding coordination Tasks and responsibilities DS/EN ISO 14731:2006 København DS projekt: 55660 ICS: 25.160.01

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Dansk standard DS/EN 14130 1. udgave 2003-07-15 Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Foodstuffs Determination of vitamin C by HPLC DS/EN 14130 København DS projekt: 46748 ICS: 67.050 Deskriptorer:

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Dansk standard DS/EN 60749-33 1. udgave 2004-04-29 Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Semiconductor devices Mechanical and

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-2: Brandteknisk dimensionering Dansk standard DS/EN 1999-1-2 2. udgave 2008-02-12 Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-2: Brandteknisk dimensionering Eurocode 9 Design of aluminium structures Part 1-2: Structural fire design DS/EN

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse

Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse Dansk Standard DS/EN 13417-1 1. udgave 2001-11-07 Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse Reinforcement Specifications for woven fabrics Part 1: Designation DS/EN 13417-1 København

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video Dansk standard DS/EN 62503 1. udgave 2008-10-31 Multimediekvalitet Metode til fastsættelse af synkronisering mellem lyd og billede Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14468-2:2015 2. udgave 2015-04-29 Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Table tennis Part 2: Posts for net assemblies Requirements and test methods DS/EN 14468-2:2015

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster Brandlast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster Brandlast Dansk standard DS/EN 1991-1-2 3. udgave 2007-06-21 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster Brandlast Eurocode 1: Actions on structures Part 1-2: General actions Actions on

Læs mere

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Dansk standard DS/EN 12792 1. udgave 2003-12-17 Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Ventilation for buildings Symbols, terminology and graphical symbols DS/EN 12792 København

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Dansk standard DS/EN 1991-1-1 2. udgave 2007-06-21 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Eurocode 1: Actions on structures

Læs mere

Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-4 : Generelle regler Supplerende regler for rustfrit stål

Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-4 : Generelle regler Supplerende regler for rustfrit stål Dansk standard DS/EN 1993-1-4 2. udgave 2007-11-13 Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-4 : Generelle regler Supplerende regler for rustfrit stål Eurocode 3 Design of steel structures Part 1-4: General

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard DS/EN 60958-1 3. udgave 2008-10-31 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1 København DS projekt: M222433 ICS: 33.160.30 Første del

Læs mere

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Dansk standard DS/EN 61400-25-3 1. udgave 2007-04-27 Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Wind turbines

Læs mere

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Dansk standard DS/EN 62002-2 1. udgave 2006-12-12 Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Mobile and portable DVB-T/H radio access Part 2: Interface conformance

Læs mere

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value Dansk standard DS/EN 13431 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres i form af energiudnyttelse, herunder specifikation af mindstemål for brændværdi Packaging Requirements

Læs mere

Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-3: Generelle regler Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplade

Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-3: Generelle regler Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplade Dansk standard DS/EN 1993-1-3 2. udgave 2007-11-12 Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-3: Generelle regler Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplade Eurocode 3 Design of

Læs mere

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Dansk Standard DS/EN 1904 1. udgave Godkendt:2001-01-31 Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Precious metals The finenesses of solders used with precious metal jewellery

Læs mere

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 581-1 2. udgave 2006-04-19 Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Outdoor furniture Seating and tables

Læs mere

Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler

Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler Dansk standard DS/EN 14952 1. udgave 2006-05-05 Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler Surfaces for sports areas Determination of water absorption of unbound minerals

Læs mere

Eurocode 3 Stålkonstruktioner Del 3-2: Tårne, master og skorstene Skorstene

Eurocode 3 Stålkonstruktioner Del 3-2: Tårne, master og skorstene Skorstene Dansk standard DS/EN 1993-3-2 1. udgave 2007-01-08 Eurocode 3 Stålkonstruktioner Del 3-2: Tårne, master og skorstene Skorstene Eurocode 3 Design of steel structures Part 3-2: Towers, masts and chimneys

Læs mere

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Dansk Standard DS/EN 61703 1. udgave 2002-05-01 Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Mathematical expressions for reliability,availability,

Læs mere

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 716-1 3. udgave 2008-10-09 Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Furniture Children's cots and folding cots for domestic use Part 1: Safety

Læs mere

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Dansk standard DS/EN 409 2. udgave 2009-06-24 Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Timber structures Test methods Determination of the yield moment of dowel type fasteners DS/EN 409 København

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007#

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007# Dansk standard DS/EN ISO 8501-4 1. udgave 2007-01-29 Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter Visuel vurdering af overfladens renhed Del 4: Karakterisering af overfladens

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode

Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode Dansk Standard DS/EN ISO 1120 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode Conveyor belts

Læs mere

Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning

Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning Dansk Standard DS/EN 1848-2 1. udgave Godkendt:2001-06-01 Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning Flexible sheets for waterproofing

Læs mere

Eurocode 6 Design of masonry structures Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Eurocode 6 Design of masonry structures Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry Dansk standard DS/EN 1996-2 2. udgave 2007-04-19 Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Eurocode 6 Design of masonry structures Part 2:

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner

Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner Dansk Standard DS/EN 60953-3 1. udgave 2002-02-26 Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner Rules for steam turbine thermal

Læs mere

Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning

Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning Dansk standard DS/EN 13973 1. udgave 2002-11-28 Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning Rigid plastics containers Method for determination of drainability DS/EN 13973 København DS projekt:

Læs mere

Copyright Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION

Copyright Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Dansk standard DS/EN 1993-1-9 + AC 2. udgave 2007-02-02 Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-9: Udmattelse Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-9: Fatigue DS/EN 1993-1-9 + AC København DS projekt:

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Dansk standard DS/EN 61606-4 1. udgave 2007-02-08 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Audio and audiovisual

Læs mere

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Dansk standard Tillæg DS/EN 60115-1:2011/ A11:2015 1. udgave 2015-05-18 Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Fixed resistors for use in electronic equipment Part

Læs mere

Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet

Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet Dansk Standard DS/EN 1730 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet Domestic furniture Tables Test methods for determination

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Dansk standard DS/EN 80000-13 1. udgave 2008-08-22 Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Quantities and units Part 13: Information science and technology DS/EN 80000-13 København

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Dansk standard DS/EN 60747-16-3 1. udgave 2002-09-23 Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Semiconductor devices Part 16-3: Microwave integrated circuits Frequency

Læs mere

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Dansk standard DS/EN 61788-10 2. udgave 2006-12-11 Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Superconductivity Part 10:

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Bygningsbeslag Tætningslister til døre, vinduer, skodder og curtain walling Del 2: Prøvningsmetoder for lineær lukkekraft

Bygningsbeslag Tætningslister til døre, vinduer, skodder og curtain walling Del 2: Prøvningsmetoder for lineær lukkekraft Dansk standard DS/EN 12365-2 1. udgave 2003-12-17 Bygningsbeslag Tætningslister til døre, vinduer, skodder og curtain walling Del 2: Prøvningsmetoder for lineær lukkekraft Building hardware Gasket and

Læs mere

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Dansk standard DS/EN 61970-453 1. udgave 2008-09-26 Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Energy management system application

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

Karakteristikker af DAB-modtagere

Karakteristikker af DAB-modtagere Dansk Standard DS/EN 50248 2. udgave 2001-12-11 Karakteristikker af DAB-modtagere Characteristics of DAB receivers DS/EN 50248 København DS projekt: 42051 ICS: 33.160.20 33.160.25 Deskriptorer: lydudsendelse,tv-udsendelse,satellit-udsendelse,digitale

Læs mere

Belysningsmaster Del 3-1: Konstruktion og verifikation Specifikation af karakteristiske belastninger

Belysningsmaster Del 3-1: Konstruktion og verifikation Specifikation af karakteristiske belastninger Dansk Standard DS/EN 40-3-1 1. udgave Godkendt:2001-01-10 Belysningsmaster Del 3-1: Konstruktion og verifikation Specifikation af karakteristiske belastninger Lighting columns Part 3-1: Design and verification

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

Kvalitetsledelsessystemer Krav

Kvalitetsledelsessystemer Krav Dansk standard DS/EN ISO 9001 4. udgave 2008-12-09 Kvalitetsledelsessystemer Krav Quality management systems Requirements DS/EN ISO 9001 København DS projekt: M220000 ICS: 03.120.10 Første del af denne

Læs mere

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Dansk standard DS/EN 60706-3 1. udgave 2007-02-02 Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Maintainability of equipment Part 3: Verification and collection,

Læs mere

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns Dansk standard DS/EN 14621 1. udgave 2005-12-21 Textiler Multifilamentgarner Prøvningsmetoder til teksturerede og ikke-teksturerede multifilamentgarner Textiles Multifilament yarns Methods of test for

Læs mere

Dansk standard DS/EN 14731. Execution of special geotechnical works Ground treatment by deep vibration. 1. udgave 2006-02-24

Dansk standard DS/EN 14731. Execution of special geotechnical works Ground treatment by deep vibration. 1. udgave 2006-02-24 Dansk standard DS/EN 14731 1. udgave 2006-02-24 Udførelse af specielle geotekniske arbejder Jordbearbejdning ved dybdevibration Execution of special geotechnical works Ground treatment by deep vibration

Læs mere

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Dansk standard DS/EN 15961 1. udgave 2012-01-06 Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Fertilizers Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13590

Dansk standard DS/EN 13590 Dansk standard DS/EN 13590 1. udgave 2003-06-30 Emballage Bæreposer af fleksibelt materiale til transport af dagligvarer Generelle egenskaber og prøvningsmetoder til bestemmelse af volumen og bæreevne

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand

Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand Dansk standard DS/EN 1173 2. udgave 2008-05-14 Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand Copper and copper alloys Material condition designation DS/EN 1173 København DS projekt: M222779

Læs mere

Ståltråd og trådprodukter Ikke-jernholdige metalliske belægninger på ståltråd Del 6: Kobber, bronze eller messing

Ståltråd og trådprodukter Ikke-jernholdige metalliske belægninger på ståltråd Del 6: Kobber, bronze eller messing Dansk Standard DS/EN 10244-6 1. udgave Godkendt:2001-06-21 Ståltråd og trådprodukter Ikke-jernholdige metalliske belægninger på ståltråd Del 6: Kobber, bronze eller messing Steel wire and wire products

Læs mere

Steel castings Austenitic manganese steel castings

Steel castings Austenitic manganese steel castings Dansk standard DS/EN 10349 1. udgave 2009-11-05 Stålstøbegods Austenitisk manganstålstøbegods Steel castings Austenitic manganese steel castings DS/EN 10349 København DS projekt: M220956 ICS: 77.140.80

Læs mere

Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af densitet for præfabrikeret rørisolering

Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af densitet for præfabrikeret rørisolering Dansk Standard DS/EN 13470 1. udgave 2001-10-02 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af densitet for præfabrikeret rørisolering Thermal insulating

Læs mere

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Dansk standard DS/EN 61995-2 1. udgave 2009-06-10 Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Devices for the connection of luminaires for household

Læs mere

Dansk standard DS/EN Precast concrete products Stairs. 2. udgave

Dansk standard DS/EN Precast concrete products Stairs. 2. udgave Dansk standard DS/EN 14843 2. udgave 2007-12-11 Præfabrikerede betonelementer Trapper Precast concrete products Stairs DS/EN 14843 København DS projekt: M227306 ICS: 91.060.30; 91.100.30 Første del af

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13430 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres ved materialegenanvendelse Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling DS/EN

Læs mere

Products and systems for the protection and repair of concrete structures Test methods Determination of modulus of elasticity in compression

Products and systems for the protection and repair of concrete structures Test methods Determination of modulus of elasticity in compression Dansk standard DS/EN 13412 1. udgave 2006-09-07 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner Prøvningsmetoder Bestemmelse af elasticitetsmodul under trykpåvirkning Products

Læs mere

Vinduer, døre og skodder Modstandsevne over for eksplosion Krav og klassifikation Del 1: "Shock tube" prøvning

Vinduer, døre og skodder Modstandsevne over for eksplosion Krav og klassifikation Del 1: Shock tube prøvning Dansk Standard DS/EN 13123-1 1. udgave 2001-07-31 Vinduer, døre og skodder Modstandsevne over for eksplosion Krav og klassifikation Del 1: "Shock tube" prøvning Windows and doors and shutters Explosion

Læs mere

Ledere af isolerende kabler

Ledere af isolerende kabler Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 60228/AC:2005 1. udgave Ledere af isolerende kabler Conductors of insulated cables DS/EN 60228/AC:2005 København DS projekt: M290250 ICS: 29.060.01 Første del af denne

Læs mere

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM)

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM) Dansk standard DS/EN 60300-3-11 1. udgave 2009-12-10 Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM) Dependability management Part 3-11: Application

Læs mere

Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine

Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine Dansk standard DS/EN ISO 19954 1. udgave 2003-10-31 Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine Footwear Test methods for whole shoe Washability in a domestic washing machine DS/EN

Læs mere

Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation

Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation Dansk Standard DS/EN 1264-4 1. udgave 2001-09-07 Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation Floor heating Systems and components Part 4: Installation DS/EN 1264-4 København DS projekt: 20421

Læs mere

Digital lyd - Grænseflade for ulineær PCM-kodet bitstrøm gældende for IEC 60958 Del 3: Ulineære PCM-bitstrømme i AC-3-format

Digital lyd - Grænseflade for ulineær PCM-kodet bitstrøm gældende for IEC 60958 Del 3: Ulineære PCM-bitstrømme i AC-3-format Dansk standard Tillæg DS/EN 61937-3 1. udgave 2003-12-22 Digital lyd - Grænseflade for ulineær PCM-kodet bitstrøm gældende for IEC 60958 Del 3: Ulineære PCM-bitstrømme i AC-3-format Digital audio - Interface

Læs mere

Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-4 : Generelle regler Supplerende regler for rustfrit stål

Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-4 : Generelle regler Supplerende regler for rustfrit stål Dansk standard DS/EN 1993-1-4 2. udgave 2007-11-13 Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-4 : Generelle regler Supplerende regler for rustfrit stål Eurocode 3 Design of steel structures Part 1-4: General

Læs mere

Rullestilladser fremstillet af præfabrikerede elementer Materialer, dimensioner, tilladte belastninger, sikkerheds- og ydeevnekrav

Rullestilladser fremstillet af præfabrikerede elementer Materialer, dimensioner, tilladte belastninger, sikkerheds- og ydeevnekrav Dansk standard DS/EN 1004 1. udgave 2006-01-12 Rullestilladser fremstillet af præfabrikerede elementer Materialer, dimensioner, tilladte belastninger, sikkerheds- og ydeevnekrav Mobile access and working

Læs mere

Textiler Brandforhold, større telte og lignende produkter Antændelighed

Textiler Brandforhold, større telte og lignende produkter Antændelighed Dansk Standard DS/EN 14115 1. udgave 2002-03-12 Textiler Brandforhold, større telte og lignende produkter Antændelighed Textiles Burning behaviour of materials for marquees, large tents and related products

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere