Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2)"

Transkript

1 GARAGE VIPPEPORT (EU - 2/2) Monterings- og betjeningsvejledning EN Technical Description Assembly and Operating Instructions Overhead garage door / PART 2 Technical Documentation - go to PART 1 (EU - 1/2) CS Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2) HR Tehnički opis Instrukcija za Instalaciju i Rukovanje Garažna podizna vrata / 2. DIO Tehnička Dokumentacija - otići na 1. DIO (EU - 1/2) DE Technische Beschreibung Montage und Bedienungsanleitung Garagen-Schwingtor / TEIL 2 Technische Dokumentation - siehe TEIL 1 (EU - 1/2) SK Technický popis Návod na montáž a obsluhu Garážová brána výklopná / ČASŤ 2 Technická dokumentácia - prejdite na ČASŤ 1 (EU - 1/2) DA Teknisk beskrivelse Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport / DEL 2 Teknisk dokumentation - se DEL 1 (EU - 1/2) FR Descriptif Technique Notice de Montage et de Fonctionnement Porte de garage basculante / PART 2 Dossier Technique - voir Part 1 (EU - 1/2) HU Műszaki leírás Beszerelési és Kezelési Útmutató Billenő Garázskapu / 2. FEJEZET Műszaki dokumentáció - lásd az 1. FEJEZETBEN (EU - 1/2) RU Техническое описание Инструкция по монтажу и эксплуатации Подъемно-поворотные гаражные ворота / ЧАСТЬ 2 Техническая документация - смотри ЧАСТЬ 1 (EU - 1/2) RO Descrierea technică Instrucţiuni de Instalare şi deservire Uşă de Garaj Basculantă / PARTEA 2. Documentaţia technică - vezi PARTEA 1. (EU - 1/2)

2 DA Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport INDHOLD: 1. Generelt Begreber og definitioner iht. EN Symbolforklaring Konstruktion og tekniske data Formål og anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger Monteringsanbefalinger Monteringskrav Montering af garageport Fremgangsmåde ved montering Fejl ved montering af porten Yderligere krav Miljømæssige foranstaltninger Demontering af porten Driftsmæssige foranstaltninger Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Vigtige oplysninger og bemærkninger Betjening af porten Regelmæssig vedligeholdelse Oftest stillede spørgsmål... 6 [A000001] 1. GENERELT Montering og justering af porten skal som minimum udføres af en KOMPETENT person. [D000323] Garagevippeporten er beregnet for anvendelse i enfamiliehuse. [A000002] Denne monteringsvejledning er beregnet til kvalificerede montører og kompetente personer. Vejledningen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne montere porten på sikker og forsvarlig vis. Porten og dens separate bestanddele skal monteres i overensstemmelse med WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. s monterings- og betjeningsvejledning. Ved montering af porten må der kun bruges de originale medleverede fastgørelsematerialer. Læs hele vejledningen igennem før påbegyndelse af montage. Læs denne vejledning grundigt og følg de heri angvine anvisninger. Portens korrekte drift afhænger i høj grad af dens korrekte montering. Denne vejledning omfatter montering af porten med standardudstyr og ekstraudstyr. Alt standard- og ekstraudstyr er beskrevet i salgstilbuddet. [B000002] Valg af fastgørelsesmaterialer afhænger i høj grad af typen og strukturen af det underlag porten skal fastgøres til. Som standard medfølger der sømdybler, der er beregnet til fastgørelse af porten til vægkonstruktioner i massivt murværk (f.eks. beton eller massiv mursten). Hvis porten skal monteres i andet materiale, skal montøren bruge fastgørelser, der passer til det materialer, væggene og loftet er bygget af, og følge producentens anvisninger vedrørende valg af fastgørelsesmaterialer. [B000028] Ruder i vinduesektioner (vinduer, aluprofiler med vinduer) er udført i kunststof. Kunststofruder har en naturlig evne til at optage fugt fra luften, hvilket i omskiftelige vejrforhold kan føre til midlertidig kondensering ind i vinduesektionerne. Forekomst af kondens på aluprofiler er en naturlig proces og kan ikke gøres gældende som garantikrav. [A000003] Monteringsvejledningen dækker flere typer af porte. Forklarende tegninger kan variere i udførelsesdetaljer. Hvor dette er nødvendigt, vil detaljerne vises på separate tegninger. Vejledningen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne montere, betjene og vedligeholde porten på sikker og forsvarlig vis. Ved montering af porten er det vigtigt, at gældende sikkerhedsregler vedrørende installations- og smedearbejde samt arbejder med elværktøjer overholdes, og at der tages hensyn til de gældende normer, forskrifter og den relevante byggedokumentation. Ved renoveringsarbejder skal porten beskyttes mod sprøjt af mørtel, cement eller gips, da de kan føre til beskadigelser af overfladen. Monterings- og betjeningsvejledningen er beregnet til portens ejer. Når porten er færdigmonteret, skal vejledningen overgives til ejeren, som skal sørge for at den opbevares på et forsvarligt og sikkert sted. Hvis der ved montering af porten anvendes elementer fra forskellige producenter eller leverandører, skal den, der foretager montering, anses for at være portens producent i henhold til den europæiske standard EN Der må ikke foretages uautoriserede ombygninger eller modifikationer på portens komponenter, da dette kan sætte vigtige sikkerhedselementer ude af drift. Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer på portens delsystemer. [C000229] Der må ikke foretages ombygninger eller modifikationer på portens komponenter, såsom f.eks. varmeisolering af portbladet. [A000042] Ved montering af automatikken skal der overholdes anvisninger fra firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k., producenten af automatikken og tilbehør. Automatikken skal tilsluttes udelukkende med de originale komponenter der er leveret af producenten. [B000052] Portens bevægelsesområde skal holdes frit. Portens åbnings- og lukningsområde skal være frit for forhindringer af enhver art. Der skal sørges for, at der ikke befinder sig personer, specielt børn eller genstande, indenfor portens bevægelsesområde. [A000037] 2. BEGREBER OG DEFINITIONER IHT. EN Anvendte advarselshenvisninger: 2 Bemærk! angiver de oplysninger, der skal lægges mærke til. Vigtigt angiver vigtige oplysninger. Henvisning henviser til en bestemt afsnit i monteringsvejledningen. Kvalificeret montør - en kompetent person eller organisation, som tilbyder portinstallationstjenester for tredje parter, inklusiv opgradering (iht. EN 12635). Kompetent person en person, som har modtaget passende oplæring til at opnå den nødvendige viden og praktiske erfaring og som har modtaget de nødvendige instruktioner, som muliggør, at den nødvendige installation udføres på korrekt og sikker vis (iht. EN 12635). Ejer en fysisk eller juridisk person, der har beføjelser til råde over porten og tager ansvar for dens drift og anvendelse (iht. EN 12635). Rapportbog en bog med hoveddata om den pågældende port og med plads til bemærkninger vedrørende kontrol, tests, vedligeholdelse og alle reparationer eller modifikationer der foretages på porten (iht. EN 12635). [D000324] 3. SYMBOLFORKLARING So åbningens bredde Ho åbningens højde [A000052] [D000335] City, Novum, Progress, Komfort, Select [D000336] Komfort, Select - ekstraudstyr - manual - automatisk [D000325] 4. KONSTRUKTION OG TEKNISKE DATA Vippeporte er som standard udført som garageporte. For detaljerede mål og tekniske data henvises til prislisten. Porten er opbygget af lukkede zinkbelagte stålprofiler og fyldt med forzinket profileret stålplader (trapez T-10) med polyestergrundbelægning. Portene kan leveres med en integreret gangdør i portbladet, der åbner udad, og vinduesektioner. Portene er forsynet med et trækfjedersystem, der gør det lettere at løfte og sænke portbladet. Fjedrene er beskyttede med manchetter som sikring mod bl.a. fingerklemning. SELECT modeller leveres uden fjedermanchetter. [D000326] 4.1. FORMÅL OG ANVENDELSE Garage vippeporte er beregnet for anvendelse i private bygninger og teknikrum. [B000004] 4.2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Minimum påkrævet kantsikring i henhold til PN-EN Åbningsmåder Dødmandsstyring med en person til stede med udsigt til porten (model Totmann) Impulsstyring med udsigt til porten (model Automatik) Impulsstyring uden udsigt til porten (model Automatik) Automatisk styring (model Automatik automatisk lukning) kantsikring - påkrævet fotocelle - påkrævet Personer trænet i betjening af porten (ikke offentligt område) Knapstyring uden elektrisk aflåsning Betjeningsmåder Personer trænet i betjening af porten (offentligt område) Styring med nøgleafbryder uden elektrisk aflåsning fotocelle - ekstraudstyr Personer utrænet i betjening af porten (offentligt område) Utilladt [A000005] 5. MONTERINGSANBEFALINGER Læs hele vejledningen grundigt igennem før påbegyndelse af montering og ibrugstagning af porten. Følg de i monterings- og betjeningsvejledningen angivne anvisninger for at kunne sikre en korrekt montering samt mangeårig og pålidelig drift af porten. De enkelte monteringsskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge. [A000006] 6. MONTERINGSKRAV Porten skal anvendes og bruges i overensstemmelse med formålet. Valg og anvendelse af porte i bygge og anlægsmæssige opgaver bør foregå på baggrund af en bygnings tekniske dokumentation, udarbejdet i henhold til de gældende forskrifter og standarder. IIiO/BGU/04/2012/ID Teknisk beskrivelse

3 Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport DA [B000005] Portene kan fastgøres til stålbetonvægge, murstenvægge eller stålkarme. Det rum, hvor porten skal monteres i, skal være færdiggjort (vægge færdigpudsede, gulve med færdig belægning på), og væggene må være frie for eventuelle udførelsesfejl. Rummet skal være tørt og fri for kemiske stoffer der er skadelige for lakerede og malede overflader. Sidevæggene, frontvæggene og portåbningens overkant skal være færdiggjort, lodrette og vinkelrette i forhold til gulvet. Det er forbudt at montere porten i et rum, hvor der stadig skal udføres afsluttende arbejder såsom f.eks. pudsning, spartling, slibning eller maling. Porten forneden skal gulvet være nivelleret og udført på en sådan måde, at der kan sørges for tilstrækkelig vandafløb og ventilation (tørring) i garagen. Portens automatik skal monteres af en kvalificeret installatør eller en kompetent person i overensstemmelse med automatikkens monterings- og betjeningsvejledning. [C000184] Det er forbudt at åbne porten uden fastgjorte føringsskinner. [C000230] Det er forbudt at transportere porten i vandret stilling med den udvendige overflade rettet nedad. [B000009] Sikkerhedsanvisninger Regler for udførelse af elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød er fastsat i gældende normer og retsforskrifter. Automatikkens forsyningskredsløb skal være forsynet med en strømafbryder, en fejlstrømsafbryder og en sikring, der afbryder en overbelastende strøm. Portens forsyningssystem skal være udført som et separat elektrisk kredsløb. Påkrævet jordforbindelse af motoren skal udføres først. Motoren skal tilsluttes med de af firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. leverede ledninger. Den elektriske installation skal udføres i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Alle elektriske arbejder må kun foretages af en uddannet elektriker. [D000001] 7. MONTERING AF GARAGEPORT Portens korrekte drift afhænger i høj grad af dens korrekte montering. Firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. anbefaler at bruge autoriserede monteringsfirmaer. Korrekt montering og vedligeholdelse udført af kompetente personer eller enheder i overensstemmelse med denne vejledning er en forudsætning for at sikre, at porten kan betjenes på sikker og forsvarlig vis. [D000327] 7.1. FREMGANGSMÅDE VED MONTERING Fig.02. Kontroller portåbningens mål (bredde og højde) inden påbegyndelse af montering. Fig. 03. Færdiggør om nødvendig portåbningen således, at portens ramme sidder løst i åbningen og at der stadig er rum for justering af porten horizontalt og vertikalt i åbningens plan. Fig I 1. Sæt porten ind og juster til den er i vater og lod. Kontroller at portbladet passer godt til hele rammens omkreds. Om nødvendig kan accepteres en afvigelse på op til 2 [mm] pr. 1 [m], forudsat at portbladet og rammen passer godt sammen. Hvis portbladet gnider for meget mod rammen, kontroller at føringsskinnerne er vinkelrette i forhold til portens overkant (event. kontroller skinnernes diagonaler). Hvis ja, så kan armene bøjes lidt for at forbedre portens bevægelse. Fig Udfør forsigtigt næste trin som vist på tegningerne. Fig Kontroller diagonaler på de vandrette skinner. Fastgør skinnerne til loftet med ophængsbeslag. Fig. 4, 11, 12. Monter porten ved hjælp af monteringsbolte. Antal bolte er tilpasset antallet monteringsplader. Fig Afskær de fremtrædende dele af ophængsbeslagene efter udført montering. Skærekanterne glattes og den nye kant lakeres. Fig De vandrette skinner fastgøres til loftet med to sæt ophængsbeslag. Fig.16. Montering af ekstra lås. Fig. 17. Montering af porten med børsteprofil. Afmonter portens bundprofil og fastgør porten med monteringsbolte. Porten monteres direkte på underlag. Fig. I. Når porten er færdigmonteret, skal det kontrolleres, at den fungerer i overensstemmelse med monterings- og betjeningsvejledningen, og indstilles om nødvendigt. Det skal kontrolleres at portens trækfjederspænding er korrekt, og indstilles om nødvendigt (portens justering må kun udføres når porten er fuldstændigt åbnet og beskyttet mod utilsigtet lukning). Sådan gøres det: åbn porten ved at løfte portbladet halvt op (åbningsvinkel ca. 45 ), hvis portbladet synker tydeligt ned, forøg trækfjederspændingen (Fig. I.I - I.II) eller stil om nødvendig på spændingsskruen (Fig. I.III), hvis portbladet trækker tydeligt op, slæk trækfjederspændingen (Fig. I.I - I.II) eller stil om nødvendig på spændingsskruen (Fig. I.III), Hvis der skal foretages justering efter Fig. I.III, må den selvhæmmende skrue udskiftes med en ny! Den selvhæmmende skrue er beregnet til engangsbrug, og kun som sådan virker den efter hensigten! Teknisk beskrivelse IIiO/BGU/04/2012/ID [D000328] 7.2. FEJL VED MONTERING AF PORTEN For at undgå fejl ved monteringen af porten, sørg altid for at: portens skinner har en diagonal og er parallel med hinanden; portbladet har en diagonal i sin lukkede stilling; den frie bredde mellem rammen og portbladet er ens på begge sider; alle koblinger er korrekt tilkoblede. Tilsidesættelse af de overnævnte anbefalinger kan vanskeliggøre den korrekte drift af porten, forårsage beskadigelse af porten eller medføre ophævelse af garantien. [A000007] 8. YDERLIGERE KRAV Når porten er færdigmonteret, skal det kontrolleres, om den er påsat et CE-skilt i overensstemmelse med standarden. Hvis ikke, så skal porten påsættes et sådant skilt. Efter portens drift er blevet testet og godkendt, kan monterings- og brugsvejledningen og hvis påkrævet servicebogen overgives til portens ejer. [B000013] Husk at fjerne beskyttelsesfolien fra portbladets udvendige overflade straks efter porten er færdigmonteret. Hvis du undlader at fjerne folien, vil den være udsat for direkte sollys og klistre sig fast på portbladets overflade. Dette vil umuliggøre en efterfølgende fjernelse af folien og kan føre til beskadigelse af lakken på overfladen. Porte med elektriske motorer skal åbnes som beskrevet i monteringsog betjeningsvejledningen fra elmotorens producent. [A000008] 9. MILJØMÆSSIGE FORANSTALTNINGER Emballage Emballageelementer såsom f.eks. karton og kunststof er kvalificeret som genanvendeligt affald. Tom emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for det pågældende materiale. Skrotning Produktet består af flere forskellige materialer, hvoraf de fleste kan genbruges. Inden bortskaffelsen skal affaldet sorteres og derefter leveres til genbrug. Skrotning skal foretages i overensstemmelse med de lokale regler for det pågældende materiale. [A000009] Husk! Returnering af det brugte emballagemateriale tilbage til den generelle materialecyklus sparer på råstofferne og reducerer mængden af affald. [A000017] Det ejeren selv kan gøre efter at have læst den medfølgende monterings- og betjeningsvejledning. Beskyttelsesfolien fra portbladets udvendige overflade skal fjernes straks efter porten er færdigmonteret. Hvis du undlader at fjerne folien, vil den være udsat for direkte sollys og klistre sig fast på portbladets overflade. Dette vil umuliggøre en efterfølgende fjernelse af folien og kan føre til beskadigelse af lakken på overfladen. [D000329] 10. DEMONTERING AF PORTEN 1. Luk og lås porten. 2. Afmonter ophængsbeslagene og føringsskinnen. 3. Træk porten ud af åbningen. Sørg for, at portens udvendige overflade er rettet opad. 4. Kontroller at portbladet er sikret mod utilsigtet åbning inden transport påbegyndes. [D000330] 11. DRIFTSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER Grundlæggende forudsætninger for korrekt drift af porten for at sikre dens funktionsdygtighed på lang sigt: Sørg for tilstrækkelig vandafløb porten forneden. Beskyt porten mod stoffer der er skadelige for malede overflader og metaller, bl.a. ætsende stoffer såsom syrer, lud, salte. Beskyt porten mod sprøjt af mørtel, malinger og opløsningstoffer når der udføres renoverings- eller færdiggørelsesarbejder ind i garagen. Få portbladets trækfjedre udskiftet efter portkørsler (som standard). Åbn porte med elmotorer som beskrevet i vejledningen fra elmotorens producent. Hvis du konstaterer for stor modstand mens porten åbnes, tjek om porten er monteret korrekt, og indstil om nødvendig iht. monteringsvejledningen. Hvis porten er forsynet med en integreret gangdør, må porten ikke åbnes hvis gangdøren ikke er nøglelåst. [D000331] Miljømæssige forhold Modstand mod vandindtrængen Modstand mod vindbelastning Luftgennemtrængelighed - 0 klasse - 4 klasse - 0 klasse [A000029] 12. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Denne monterings- og betjeningsvejledning er beregnet til ejere af porte. Læs denne vejledning grundigt og følg de heri angivne anvisninger. Vejledningen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene og vedligeholde porten på sikker og forsvarlig vis. [A000010] 13. VIGTIGE OPLYSNINGER OG BEMÆRKNINGER Denne vejledning skal opbevares forsvarligt. Alle aktiviteter skal udføres i overensstemmelse med portens monterings- og betjeningsvejledning. 3

4 DA Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport 4 Alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder skal udføres på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis og i overensstemmelse med anbefalinger angivne i portens monterings- og betjeningsvejledning. Der må under ingen omstændigheder ændres på portens delsystemer eller komponenter. [B000006] DET ER FORBUDT at åbne porten uden fastgjorte føringsskinner. at opstille fremmede genstande i portens vippeområde. Der skal sørges for, at der ikke befinder sig personer, specielt børn eller genstande, indenfor portens bevægelsesområde. at opholde sig og parkere biler eller opstille andre genstande indenfor den åbne ports rækkevidde. at opholde sig, gå, løbe eller køre under en port i bevægelse. at bruge porten til at løfte genstande eller personer. at lade børn leje med anordninger. Håndsendere til porten skal opbevares utilgængeligt for børn på et tørt og fugtfrit sted. at fjerne portens komponenter eller foretage ændringer på dem! Dette kan sætte vigtige sikkerhedselementer ude af drift. [B000010] Det er forbudt at montere ekstra påfyldninger eller varmeisolering i portbladet uden firmaets WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. skriftlige samtykke. Portens trækfjedre er præcist afstemt efter portbladets vægt, og yderligere elementer påmonteret portbladet kan føre til overblastning og ukorrekt drift af proten. [B000013] Beskyttelsesfolien fra portbladets udvendige overflade skal fjernes straks efter porten er færdigmonteret. Hvis du undlader at fjerne folien, vil den være udsat for direkte sollys og klistre sig fast på portbladets overflade. Dette vil umuliggøre en efterfølgende fjernelse af folien og kan føre til beskadigelse af lakken på overfladen. Porte med elektriske motorer skal åbnes som beskrevet i monterings- og betjeningvejledning fra elmotorens producent. [B000008] Beskyt porten mod stoffer der er skadelige for malede overflader og metaller, bl.a. ætsende stoffer såsom syrer, lud, salte. Beskyt porten mod sprøjt af mørtel, malinger og opløsningstoffer når der udføres renoverings- eller færdiggørelsesarbejder ind i garagen. [C000011] 14. BETJENING AF PORTEN Portens bevægelsesområde skal holdes frit. Porten åbner lodret opad, hvorfor der ikke må være fremmede genstande indenfor dens bevægelsesområde. Der skal sørges for, at der ikke befinder sig personer, specielt børn eller genstande, indenfor portens bevægelsesområde. OBS! Fare for at komme til skade. [A000063] Det er forbudt at bruge en defekt port, specielt når den udviser synlige tegn på beskadigelse af trækfjedrene, ophængene eller sikkerhedselementerne. [B000007] Det er forbudt at bruge en defekt port, når der konstateres afvigelser fra dens normale drift eller beskadigelse på portens delsystemer. I så fald skal betjening stoppes og et autoriseret servicecenter kontaktes. [C000012] Før porten åbnes første gang, skal det kontrolleres at den er monteret korrekt og i overensstemmelse med monteringsog betjeningsvejledningen. Hvis porten er monteret korrekt, er den letgående og nem at betjene. [C000231] Åbning porten må kun åbnes manuelt med håndtag eller de indvendige eller udvendige greb. Ved forkert åbning af porten opstår der risiko for at komme til skade. Lukning - porten må lukkes manuelt ved at gribe på håndtaget og skubbe på portbladet, hvorved smæklåse smækker automatisk bag rammens koblingselementer. Låsning som standard er portene forsynet med låse, som i håndbetjente porte kan låses ved at trække nøglen ud og dreje håndtaget over til den lukkede stilling. Aflåsning med en nøgle eller låsemekanisme: udefra drej nøglen ca. 190 til højre, indefra træk låsemekanismem opad samtidig med at dreje håndtaget til højre. [C000088] Gangdøre Gangdøre kan kun åbnes manuelt ved at trække håndtaget mod dørens åbningsretning. Dørene skal åbnes og lukkes roligt, uden pludselige træk i døren, da dette vil have en negativ effekt på portens holdbarhed, funktionsdygtighed og sikkerhed. Hvis gangdøren er monteret og justeret korrekt, er den letgående og nem at betjene. Undgå at smække hård med døre, da dette kan medføre beskadigelse på den lakerede overflade, ruderne og vinduerne og have en negativ effekt på funktionsdygtigheden af beslagene, hængslerne, tætningerne og dørfløjen. Det er forbudt at overbelaste døren, åbne døren med kraft og lade andre genstande stå i dørfløjens bevægelsesområde. [C000089] Det er altid anbefalet at bruge en selvlukker, som udelukkende skal anvendes til automatisk lukning af gangdøren efter den har været åbnet manuelt. [C000090] Det skal altid kontrolleres at gangdøren er lukket ingen åbning af porten. Gangdøre i en automatisk port skal være forsynet med en endestopafbryder, som forhindrer at porten bevæges, når gangdøren er åben. [C000091] Det er forbudt af anvende ekstra kraft (anden end dørlukkerens) for hurtigere at lukke døren, da dette vil føre til løsning eller beskadigelse på dørlukkeren. [C000209] Det er forbudt at opstille genstande af enhver art mellem rammen og dørfløjen mens dørfløjen åbnes eller lukkes. Bemærk! Fare for at komme til skade. [C000050] 15. REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Det ejeren selv kan gøre efter at have læst den medfølgende monterings- og betjeningsvejledning: [C000055] Portbladets udvendige overflade skal vaskes med en svamp og rent vand eller de på markedet tilgængelige midler til rengøring af lakerede overflader. Brug aldrig midler, der kan ridse overfladen, skarpe genstande eller nitroopløsningsbaserede rengøringsmidler. Mindst en gang hver 6. måned skal der foretages et vedligeholdelsessyn af porten, herunder: Hængsler, ruller, fjedre og skinner smøres med et smøringsmiddel, f.eks. semifedt HWS-100 Wurth, inden portens ibrugstagning og, hvis påkrævet, under drift. Låscylindren skal ikke smøres. Om nødvendig smøres den med specialfedt med grafit. Portens fastgørelseselementer, bolte (skruer) og indføringsruller kontrolleres og ved eventuelle afvigelser skal disse fjernes, ellers må porten absolut ikke ibrugtages. Hvis portens delsystemer virker ukorrekt eller er defekte, skal betjening stoppes og et autoriseret servicecenter kontaktes. [B000029] Ruder i vinduesektioner (vinduer, aluprofiler med vinduer) skal rengøres med tøre, rene og meget bløde bomuldmaterialer. Der kan anvendes ikkeridsende rengøringsmidler, f.eks. opvaskemidler med netural ph-værdi, men det anbefales først at udføre en prøverengøring på et mindre synligt sted. Før rengøring påbegyndes skal ruden skylles grundigt med vand (lad være med at bruge højtryksrenseanlæg) for at fjerne små partikler og støv som kan ridse rudens overflade. Det anbefales ikke at bruge alkohol- eller opløsningsholdige rengøringsmidler (da de kan forårsage permantent beskadigelse af overfladen). [C000017] Det en kompetent person med passende oplæring kan gøre [D000332] Mindst hver 12. måned skal der gennemføres et hovedeftersyn af porten. Som standard skal følgende udføres: Kontroller at portens trækfjederspænding er korrekt - åbn porten ved at løfte portbladet halvt op (åbningsvinkel ca. 45 ): hvis portbladet synker tydeligt ned, forøg trækfjederspændingen, Fig. I.II-I.III, hvis portbladet trækker tydeligt op, slæk trækfjederspændingen, Fig. I.II-I.III. Hvis du undlader at udføre det ovennævnte, opstår der en risiko for, at portbladet pludselig synker ned og personer eller genstande der befinder sig i nærheden kommer til skade. Kontroller fjedermanchetter og juster om nødvendig. Kontroller at drivrullerne drejer rundt mens portbladet åbnes og lukkes. Hvis der er modstand eller de overhovedet ikke vil dreje, kontroller rullernes tilstand og specielt deres overflader. Udskift hele emnet om nødvendig. Kontroller portens mekaniske delsystemer, som har indflydelse på portens sikkerhed og funktionsdygtighed. Hvis der er mangler eller defekter, skal de mangelfulde dele fjernes og repareres eller udskiftes med nye. Kontroller fjedrenes tekniske tilstand. [D000333] Det en kvalificeret montør kan gøre: Ombygninger eller modifikationer på porten skal aftales med firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. gennemfører et periodisk eftersyn af porten, som omfatter: Identifikation af portens type og serienumer. Kontrol af portens mærkning, advarselsetiketter og event. påsætning af manglende mærkater. Kontrol af portens monteringselementer inkl. sømdybler, bolte og skruer. Kontrol af fjedre og tilsluttede elementer for synlige tegn på slid; udskiftning af slidte dele. Udskiftning af trækfjedrene efter 12 års drift eller portkørsler (antal kørsler skal vurderes efter samtale med portens bruger). Der skal lægges mærke til portens driftsvilkår. Hvis disse afviger fra det, der er påkrævet, skal ejeren advares om mulige risici (f.eks. risiko for havari). [C000232] Det kun et autoriseret servicecenter kan gøre: Ombygninger eller modifikationer på porten Udskiftning af portens trækfjedre Reparation af elektriske delsystemer Reparation af portens delsystemer. Motorens forsyning skal afbrydes før vedligeholdelse eller reparation påbegyndes. Fastgørelse af portbladets trækfjedre kan løsnes først efter porten er bragt til fuldt åben stilling. [A000011] Alle aktiviteter skal gennemføres i overensstemmelse med denne monterings- og betjeningsvejledning. Alle bemærkninger og anbefalinger skal være noteret i portens rapportbog eller servicebog og meddelt portens ejer. Efter et gennemført eftersyn skal der stemples i portens rapportbog eller i servicebogen. IIiO/BGU/04/2012/ID Teknisk beskrivelse

5 Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport DA [A000012] WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. forbeholder sig ret til uden varsel at foretage konstruktive ændringer der aspejler de teknologiske fremskridt men ikke ændrer produktets funktionsdygtighed. Denne dokumentation er ejet af firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. og må ikke kopieres, reproduceres og anvendes i dens helhed uden ejerens skriftlige samtykke. [A000048] Denne oversættelse er foretaget på baggrund af den polske version. Hvis der skulle være forskel mellem den danske oversættelse og den polske original, er det det polske dokument som er gældende. Teknisk beskrivelse IIiO/BGU/04/2012/ID

6 DA Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport [D000334] 16. Oftest stillede spørgsmål Problem Det er svært at åbne porten / porten lukker sig pludseligt. Portbladet er forkert afbalanceret (porten synker ned eller trækker op af sig selv). Der er stor modstand under portens drift. Portbladet er ikke letgående. Låsen åbner / lukker ikke. Låsen fungerer forkert. Smæklåse smækker ikke. Smæklåse i en motordreven port smækker ikke. Løsning Kontroller portens trækfjederspænding - åbn porten ved at løfte portbladet halvt op. Hvis portbladet synker tydeligt ned, forøg trækfjederspændingen; hvis portbladet trækker tydeligt op, slæk trækfjederspændingen. Kontroller at drivrullerne drejer rundt mens portbladet åbnes og lukkes. Hvis der er modstand eller de overhovedet ikke vil dreje, skal de genjusteres og smøres. Kontroller at føringsskinnerne er frie for forureninger der kan medføre forkert drift af porten. Tjek om føringsskinnerne er monteret korrekt (diagonal). Smør låscylindren med specialfedt med grafit. Kontroller låsens bevægelse og smør om nødvendig. Kontroller at låsens forbindelseselement er monteret korrekt. Kontroller at låsens låsestykker fungerer korrekt. Kontroller smæklåsens bevægelse og smør om nødvendig. Kontroller forbindelsen mellem smæklåse og portlås. Om nødvendig forøg låsetrådsspændning (porte forsynet med en låsetråd) eller udskift styrestangen (porte forsynet med en styrestang). Kontroller indstiling af endestopafbryderen. Kontroller indstiling af mikroswitch i portens vippemåde. Kontroller spænding af tråden mellem låsen og motoren og indstil om nødvendig. Kontakt et autoriseret servicecenter ved tvivl eller hvis årsagen til problemet ikke kan fjernes eller afhjælpes. 6 IIiO/BGU/04/2012/ID Teknisk beskrivelse

Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2)

Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2) GARAGE VIPPEPORT (EU - 2/2) Monterings- og betjeningsvejledning EN Technical Description Assembly and Operating Instructions Overhead garage door / PART 2 Technical Documentation - go to PART 1 (EU - 1/2)

Læs mere

GARAGE LEDHEJSEPORT UNIPRO PLUS A

GARAGE LEDHEJSEPORT UNIPRO PLUS A GARAGE LEDHEJSEPORT UNIPRO PLUS A (EU - 2/2) Monterings- og betjeningsvejledning EN Technical Description Assembly and Operating Instructions Sectional garage door UniPro Plus A / PART 2 Technical Documentation

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Assembly and Operating Instructions. strana 23

Assembly and Operating Instructions. strana 23 Assembly and Operating Instructions Sectional garage door ENTOR (eu - 2/2) EN page 2 CS strana 23 hr strana 42 Technical description Assembly and Operating Instructions Sectional garage door Entor / PART

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Made in Germany Alle EcoStar-portåbnere fremstilles i

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

Ledhejseport brugermanual

Ledhejseport brugermanual Ledhejseport brugermanual NN 2015.1 INDHOLD 1. Generel information 1 2. Beskyttelsesforanstaltning for brugeren 1 3. Liste over nødvendigt værktøj 3 4. Sikkerhedspåbud 3 5. Konstruktions- og monteringskrav

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726 GARAGEPORTÅBNER MED FJERNBETJENINGER Brugervejledning Modelnr. 075/076 INDHOLD:. Vigtige sikkerhedskrav og forskrifter. Egenskaber og specifikationer 3. Produktegenskaber 3. Produktspecifikationer 3 Model

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Industriporte ledhejseporte P rulleporte

Industriporte ledhejseporte P rulleporte Industriporte ledhejseporte rulleporte MakroPro and MakroPro Alu ledhejseporte er en moderne løsning for industri, lagerhuse og værksteder. Solid, driftsikker og varm port Ledhejseporten er produceret

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Sikkerhedsanvisning:

Sikkerhedsanvisning: Denne anvisning omhandler drifts-, vedligeholdelses- samt sikkerhedsanvisninger og bør læses grundigt før ibrugtagning af produktet. Anvisningen er udarbejdet til såvel professionel installatør, som til

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung FI Kokoonpanoohjeet HR Skupština Upute FR Notice de Montage IT Istruzioni di Montaggio BS Skupština Uputstvo NL Montage Instructies CS Montážní Návod RO Instrucţiuni

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere