Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2)"

Transkript

1 GARAGE VIPPEPORT (EU - 2/2) Monterings- og betjeningsvejledning EN Technical Description Assembly and Operating Instructions Overhead garage door / PART 2 Technical Documentation - go to PART 1 (EU - 1/2) CS Technický popis Návod k instalaci a obsluze Výklopná garážová vrata / ČÁST 2 Technická dokumentace - přejděte na ČÁST 1 (EU - 1/2) HR Tehnički opis Instrukcija za Instalaciju i Rukovanje Garažna podizna vrata / 2. DIO Tehnička Dokumentacija - otići na 1. DIO (EU - 1/2) DE Technische Beschreibung Montage und Bedienungsanleitung Garagen-Schwingtor / TEIL 2 Technische Dokumentation - siehe TEIL 1 (EU - 1/2) SK Technický popis Návod na montáž a obsluhu Garážová brána výklopná / ČASŤ 2 Technická dokumentácia - prejdite na ČASŤ 1 (EU - 1/2) DA Teknisk beskrivelse Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport / DEL 2 Teknisk dokumentation - se DEL 1 (EU - 1/2) FR Descriptif Technique Notice de Montage et de Fonctionnement Porte de garage basculante / PART 2 Dossier Technique - voir Part 1 (EU - 1/2) HU Műszaki leírás Beszerelési és Kezelési Útmutató Billenő Garázskapu / 2. FEJEZET Műszaki dokumentáció - lásd az 1. FEJEZETBEN (EU - 1/2) RU Техническое описание Инструкция по монтажу и эксплуатации Подъемно-поворотные гаражные ворота / ЧАСТЬ 2 Техническая документация - смотри ЧАСТЬ 1 (EU - 1/2) RO Descrierea technică Instrucţiuni de Instalare şi deservire Uşă de Garaj Basculantă / PARTEA 2. Documentaţia technică - vezi PARTEA 1. (EU - 1/2)

2 DA Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport INDHOLD: 1. Generelt Begreber og definitioner iht. EN Symbolforklaring Konstruktion og tekniske data Formål og anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger Monteringsanbefalinger Monteringskrav Montering af garageport Fremgangsmåde ved montering Fejl ved montering af porten Yderligere krav Miljømæssige foranstaltninger Demontering af porten Driftsmæssige foranstaltninger Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Vigtige oplysninger og bemærkninger Betjening af porten Regelmæssig vedligeholdelse Oftest stillede spørgsmål... 6 [A000001] 1. GENERELT Montering og justering af porten skal som minimum udføres af en KOMPETENT person. [D000323] Garagevippeporten er beregnet for anvendelse i enfamiliehuse. [A000002] Denne monteringsvejledning er beregnet til kvalificerede montører og kompetente personer. Vejledningen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne montere porten på sikker og forsvarlig vis. Porten og dens separate bestanddele skal monteres i overensstemmelse med WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. s monterings- og betjeningsvejledning. Ved montering af porten må der kun bruges de originale medleverede fastgørelsematerialer. Læs hele vejledningen igennem før påbegyndelse af montage. Læs denne vejledning grundigt og følg de heri angvine anvisninger. Portens korrekte drift afhænger i høj grad af dens korrekte montering. Denne vejledning omfatter montering af porten med standardudstyr og ekstraudstyr. Alt standard- og ekstraudstyr er beskrevet i salgstilbuddet. [B000002] Valg af fastgørelsesmaterialer afhænger i høj grad af typen og strukturen af det underlag porten skal fastgøres til. Som standard medfølger der sømdybler, der er beregnet til fastgørelse af porten til vægkonstruktioner i massivt murværk (f.eks. beton eller massiv mursten). Hvis porten skal monteres i andet materiale, skal montøren bruge fastgørelser, der passer til det materialer, væggene og loftet er bygget af, og følge producentens anvisninger vedrørende valg af fastgørelsesmaterialer. [B000028] Ruder i vinduesektioner (vinduer, aluprofiler med vinduer) er udført i kunststof. Kunststofruder har en naturlig evne til at optage fugt fra luften, hvilket i omskiftelige vejrforhold kan føre til midlertidig kondensering ind i vinduesektionerne. Forekomst af kondens på aluprofiler er en naturlig proces og kan ikke gøres gældende som garantikrav. [A000003] Monteringsvejledningen dækker flere typer af porte. Forklarende tegninger kan variere i udførelsesdetaljer. Hvor dette er nødvendigt, vil detaljerne vises på separate tegninger. Vejledningen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne montere, betjene og vedligeholde porten på sikker og forsvarlig vis. Ved montering af porten er det vigtigt, at gældende sikkerhedsregler vedrørende installations- og smedearbejde samt arbejder med elværktøjer overholdes, og at der tages hensyn til de gældende normer, forskrifter og den relevante byggedokumentation. Ved renoveringsarbejder skal porten beskyttes mod sprøjt af mørtel, cement eller gips, da de kan føre til beskadigelser af overfladen. Monterings- og betjeningsvejledningen er beregnet til portens ejer. Når porten er færdigmonteret, skal vejledningen overgives til ejeren, som skal sørge for at den opbevares på et forsvarligt og sikkert sted. Hvis der ved montering af porten anvendes elementer fra forskellige producenter eller leverandører, skal den, der foretager montering, anses for at være portens producent i henhold til den europæiske standard EN Der må ikke foretages uautoriserede ombygninger eller modifikationer på portens komponenter, da dette kan sætte vigtige sikkerhedselementer ude af drift. Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer på portens delsystemer. [C000229] Der må ikke foretages ombygninger eller modifikationer på portens komponenter, såsom f.eks. varmeisolering af portbladet. [A000042] Ved montering af automatikken skal der overholdes anvisninger fra firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k., producenten af automatikken og tilbehør. Automatikken skal tilsluttes udelukkende med de originale komponenter der er leveret af producenten. [B000052] Portens bevægelsesområde skal holdes frit. Portens åbnings- og lukningsområde skal være frit for forhindringer af enhver art. Der skal sørges for, at der ikke befinder sig personer, specielt børn eller genstande, indenfor portens bevægelsesområde. [A000037] 2. BEGREBER OG DEFINITIONER IHT. EN Anvendte advarselshenvisninger: 2 Bemærk! angiver de oplysninger, der skal lægges mærke til. Vigtigt angiver vigtige oplysninger. Henvisning henviser til en bestemt afsnit i monteringsvejledningen. Kvalificeret montør - en kompetent person eller organisation, som tilbyder portinstallationstjenester for tredje parter, inklusiv opgradering (iht. EN 12635). Kompetent person en person, som har modtaget passende oplæring til at opnå den nødvendige viden og praktiske erfaring og som har modtaget de nødvendige instruktioner, som muliggør, at den nødvendige installation udføres på korrekt og sikker vis (iht. EN 12635). Ejer en fysisk eller juridisk person, der har beføjelser til råde over porten og tager ansvar for dens drift og anvendelse (iht. EN 12635). Rapportbog en bog med hoveddata om den pågældende port og med plads til bemærkninger vedrørende kontrol, tests, vedligeholdelse og alle reparationer eller modifikationer der foretages på porten (iht. EN 12635). [D000324] 3. SYMBOLFORKLARING So åbningens bredde Ho åbningens højde [A000052] [D000335] City, Novum, Progress, Komfort, Select [D000336] Komfort, Select - ekstraudstyr - manual - automatisk [D000325] 4. KONSTRUKTION OG TEKNISKE DATA Vippeporte er som standard udført som garageporte. For detaljerede mål og tekniske data henvises til prislisten. Porten er opbygget af lukkede zinkbelagte stålprofiler og fyldt med forzinket profileret stålplader (trapez T-10) med polyestergrundbelægning. Portene kan leveres med en integreret gangdør i portbladet, der åbner udad, og vinduesektioner. Portene er forsynet med et trækfjedersystem, der gør det lettere at løfte og sænke portbladet. Fjedrene er beskyttede med manchetter som sikring mod bl.a. fingerklemning. SELECT modeller leveres uden fjedermanchetter. [D000326] 4.1. FORMÅL OG ANVENDELSE Garage vippeporte er beregnet for anvendelse i private bygninger og teknikrum. [B000004] 4.2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Minimum påkrævet kantsikring i henhold til PN-EN Åbningsmåder Dødmandsstyring med en person til stede med udsigt til porten (model Totmann) Impulsstyring med udsigt til porten (model Automatik) Impulsstyring uden udsigt til porten (model Automatik) Automatisk styring (model Automatik automatisk lukning) kantsikring - påkrævet fotocelle - påkrævet Personer trænet i betjening af porten (ikke offentligt område) Knapstyring uden elektrisk aflåsning Betjeningsmåder Personer trænet i betjening af porten (offentligt område) Styring med nøgleafbryder uden elektrisk aflåsning fotocelle - ekstraudstyr Personer utrænet i betjening af porten (offentligt område) Utilladt [A000005] 5. MONTERINGSANBEFALINGER Læs hele vejledningen grundigt igennem før påbegyndelse af montering og ibrugstagning af porten. Følg de i monterings- og betjeningsvejledningen angivne anvisninger for at kunne sikre en korrekt montering samt mangeårig og pålidelig drift af porten. De enkelte monteringsskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge. [A000006] 6. MONTERINGSKRAV Porten skal anvendes og bruges i overensstemmelse med formålet. Valg og anvendelse af porte i bygge og anlægsmæssige opgaver bør foregå på baggrund af en bygnings tekniske dokumentation, udarbejdet i henhold til de gældende forskrifter og standarder. IIiO/BGU/04/2012/ID Teknisk beskrivelse

3 Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport DA [B000005] Portene kan fastgøres til stålbetonvægge, murstenvægge eller stålkarme. Det rum, hvor porten skal monteres i, skal være færdiggjort (vægge færdigpudsede, gulve med færdig belægning på), og væggene må være frie for eventuelle udførelsesfejl. Rummet skal være tørt og fri for kemiske stoffer der er skadelige for lakerede og malede overflader. Sidevæggene, frontvæggene og portåbningens overkant skal være færdiggjort, lodrette og vinkelrette i forhold til gulvet. Det er forbudt at montere porten i et rum, hvor der stadig skal udføres afsluttende arbejder såsom f.eks. pudsning, spartling, slibning eller maling. Porten forneden skal gulvet være nivelleret og udført på en sådan måde, at der kan sørges for tilstrækkelig vandafløb og ventilation (tørring) i garagen. Portens automatik skal monteres af en kvalificeret installatør eller en kompetent person i overensstemmelse med automatikkens monterings- og betjeningsvejledning. [C000184] Det er forbudt at åbne porten uden fastgjorte føringsskinner. [C000230] Det er forbudt at transportere porten i vandret stilling med den udvendige overflade rettet nedad. [B000009] Sikkerhedsanvisninger Regler for udførelse af elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød er fastsat i gældende normer og retsforskrifter. Automatikkens forsyningskredsløb skal være forsynet med en strømafbryder, en fejlstrømsafbryder og en sikring, der afbryder en overbelastende strøm. Portens forsyningssystem skal være udført som et separat elektrisk kredsløb. Påkrævet jordforbindelse af motoren skal udføres først. Motoren skal tilsluttes med de af firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. leverede ledninger. Den elektriske installation skal udføres i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Alle elektriske arbejder må kun foretages af en uddannet elektriker. [D000001] 7. MONTERING AF GARAGEPORT Portens korrekte drift afhænger i høj grad af dens korrekte montering. Firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. anbefaler at bruge autoriserede monteringsfirmaer. Korrekt montering og vedligeholdelse udført af kompetente personer eller enheder i overensstemmelse med denne vejledning er en forudsætning for at sikre, at porten kan betjenes på sikker og forsvarlig vis. [D000327] 7.1. FREMGANGSMÅDE VED MONTERING Fig.02. Kontroller portåbningens mål (bredde og højde) inden påbegyndelse af montering. Fig. 03. Færdiggør om nødvendig portåbningen således, at portens ramme sidder løst i åbningen og at der stadig er rum for justering af porten horizontalt og vertikalt i åbningens plan. Fig I 1. Sæt porten ind og juster til den er i vater og lod. Kontroller at portbladet passer godt til hele rammens omkreds. Om nødvendig kan accepteres en afvigelse på op til 2 [mm] pr. 1 [m], forudsat at portbladet og rammen passer godt sammen. Hvis portbladet gnider for meget mod rammen, kontroller at føringsskinnerne er vinkelrette i forhold til portens overkant (event. kontroller skinnernes diagonaler). Hvis ja, så kan armene bøjes lidt for at forbedre portens bevægelse. Fig Udfør forsigtigt næste trin som vist på tegningerne. Fig Kontroller diagonaler på de vandrette skinner. Fastgør skinnerne til loftet med ophængsbeslag. Fig. 4, 11, 12. Monter porten ved hjælp af monteringsbolte. Antal bolte er tilpasset antallet monteringsplader. Fig Afskær de fremtrædende dele af ophængsbeslagene efter udført montering. Skærekanterne glattes og den nye kant lakeres. Fig De vandrette skinner fastgøres til loftet med to sæt ophængsbeslag. Fig.16. Montering af ekstra lås. Fig. 17. Montering af porten med børsteprofil. Afmonter portens bundprofil og fastgør porten med monteringsbolte. Porten monteres direkte på underlag. Fig. I. Når porten er færdigmonteret, skal det kontrolleres, at den fungerer i overensstemmelse med monterings- og betjeningsvejledningen, og indstilles om nødvendigt. Det skal kontrolleres at portens trækfjederspænding er korrekt, og indstilles om nødvendigt (portens justering må kun udføres når porten er fuldstændigt åbnet og beskyttet mod utilsigtet lukning). Sådan gøres det: åbn porten ved at løfte portbladet halvt op (åbningsvinkel ca. 45 ), hvis portbladet synker tydeligt ned, forøg trækfjederspændingen (Fig. I.I - I.II) eller stil om nødvendig på spændingsskruen (Fig. I.III), hvis portbladet trækker tydeligt op, slæk trækfjederspændingen (Fig. I.I - I.II) eller stil om nødvendig på spændingsskruen (Fig. I.III), Hvis der skal foretages justering efter Fig. I.III, må den selvhæmmende skrue udskiftes med en ny! Den selvhæmmende skrue er beregnet til engangsbrug, og kun som sådan virker den efter hensigten! Teknisk beskrivelse IIiO/BGU/04/2012/ID [D000328] 7.2. FEJL VED MONTERING AF PORTEN For at undgå fejl ved monteringen af porten, sørg altid for at: portens skinner har en diagonal og er parallel med hinanden; portbladet har en diagonal i sin lukkede stilling; den frie bredde mellem rammen og portbladet er ens på begge sider; alle koblinger er korrekt tilkoblede. Tilsidesættelse af de overnævnte anbefalinger kan vanskeliggøre den korrekte drift af porten, forårsage beskadigelse af porten eller medføre ophævelse af garantien. [A000007] 8. YDERLIGERE KRAV Når porten er færdigmonteret, skal det kontrolleres, om den er påsat et CE-skilt i overensstemmelse med standarden. Hvis ikke, så skal porten påsættes et sådant skilt. Efter portens drift er blevet testet og godkendt, kan monterings- og brugsvejledningen og hvis påkrævet servicebogen overgives til portens ejer. [B000013] Husk at fjerne beskyttelsesfolien fra portbladets udvendige overflade straks efter porten er færdigmonteret. Hvis du undlader at fjerne folien, vil den være udsat for direkte sollys og klistre sig fast på portbladets overflade. Dette vil umuliggøre en efterfølgende fjernelse af folien og kan føre til beskadigelse af lakken på overfladen. Porte med elektriske motorer skal åbnes som beskrevet i monteringsog betjeningsvejledningen fra elmotorens producent. [A000008] 9. MILJØMÆSSIGE FORANSTALTNINGER Emballage Emballageelementer såsom f.eks. karton og kunststof er kvalificeret som genanvendeligt affald. Tom emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for det pågældende materiale. Skrotning Produktet består af flere forskellige materialer, hvoraf de fleste kan genbruges. Inden bortskaffelsen skal affaldet sorteres og derefter leveres til genbrug. Skrotning skal foretages i overensstemmelse med de lokale regler for det pågældende materiale. [A000009] Husk! Returnering af det brugte emballagemateriale tilbage til den generelle materialecyklus sparer på råstofferne og reducerer mængden af affald. [A000017] Det ejeren selv kan gøre efter at have læst den medfølgende monterings- og betjeningsvejledning. Beskyttelsesfolien fra portbladets udvendige overflade skal fjernes straks efter porten er færdigmonteret. Hvis du undlader at fjerne folien, vil den være udsat for direkte sollys og klistre sig fast på portbladets overflade. Dette vil umuliggøre en efterfølgende fjernelse af folien og kan føre til beskadigelse af lakken på overfladen. [D000329] 10. DEMONTERING AF PORTEN 1. Luk og lås porten. 2. Afmonter ophængsbeslagene og føringsskinnen. 3. Træk porten ud af åbningen. Sørg for, at portens udvendige overflade er rettet opad. 4. Kontroller at portbladet er sikret mod utilsigtet åbning inden transport påbegyndes. [D000330] 11. DRIFTSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER Grundlæggende forudsætninger for korrekt drift af porten for at sikre dens funktionsdygtighed på lang sigt: Sørg for tilstrækkelig vandafløb porten forneden. Beskyt porten mod stoffer der er skadelige for malede overflader og metaller, bl.a. ætsende stoffer såsom syrer, lud, salte. Beskyt porten mod sprøjt af mørtel, malinger og opløsningstoffer når der udføres renoverings- eller færdiggørelsesarbejder ind i garagen. Få portbladets trækfjedre udskiftet efter portkørsler (som standard). Åbn porte med elmotorer som beskrevet i vejledningen fra elmotorens producent. Hvis du konstaterer for stor modstand mens porten åbnes, tjek om porten er monteret korrekt, og indstil om nødvendig iht. monteringsvejledningen. Hvis porten er forsynet med en integreret gangdør, må porten ikke åbnes hvis gangdøren ikke er nøglelåst. [D000331] Miljømæssige forhold Modstand mod vandindtrængen Modstand mod vindbelastning Luftgennemtrængelighed - 0 klasse - 4 klasse - 0 klasse [A000029] 12. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Denne monterings- og betjeningsvejledning er beregnet til ejere af porte. Læs denne vejledning grundigt og følg de heri angivne anvisninger. Vejledningen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene og vedligeholde porten på sikker og forsvarlig vis. [A000010] 13. VIGTIGE OPLYSNINGER OG BEMÆRKNINGER Denne vejledning skal opbevares forsvarligt. Alle aktiviteter skal udføres i overensstemmelse med portens monterings- og betjeningsvejledning. 3

4 DA Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport 4 Alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder skal udføres på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis og i overensstemmelse med anbefalinger angivne i portens monterings- og betjeningsvejledning. Der må under ingen omstændigheder ændres på portens delsystemer eller komponenter. [B000006] DET ER FORBUDT at åbne porten uden fastgjorte føringsskinner. at opstille fremmede genstande i portens vippeområde. Der skal sørges for, at der ikke befinder sig personer, specielt børn eller genstande, indenfor portens bevægelsesområde. at opholde sig og parkere biler eller opstille andre genstande indenfor den åbne ports rækkevidde. at opholde sig, gå, løbe eller køre under en port i bevægelse. at bruge porten til at løfte genstande eller personer. at lade børn leje med anordninger. Håndsendere til porten skal opbevares utilgængeligt for børn på et tørt og fugtfrit sted. at fjerne portens komponenter eller foretage ændringer på dem! Dette kan sætte vigtige sikkerhedselementer ude af drift. [B000010] Det er forbudt at montere ekstra påfyldninger eller varmeisolering i portbladet uden firmaets WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. skriftlige samtykke. Portens trækfjedre er præcist afstemt efter portbladets vægt, og yderligere elementer påmonteret portbladet kan føre til overblastning og ukorrekt drift af proten. [B000013] Beskyttelsesfolien fra portbladets udvendige overflade skal fjernes straks efter porten er færdigmonteret. Hvis du undlader at fjerne folien, vil den være udsat for direkte sollys og klistre sig fast på portbladets overflade. Dette vil umuliggøre en efterfølgende fjernelse af folien og kan føre til beskadigelse af lakken på overfladen. Porte med elektriske motorer skal åbnes som beskrevet i monterings- og betjeningvejledning fra elmotorens producent. [B000008] Beskyt porten mod stoffer der er skadelige for malede overflader og metaller, bl.a. ætsende stoffer såsom syrer, lud, salte. Beskyt porten mod sprøjt af mørtel, malinger og opløsningstoffer når der udføres renoverings- eller færdiggørelsesarbejder ind i garagen. [C000011] 14. BETJENING AF PORTEN Portens bevægelsesområde skal holdes frit. Porten åbner lodret opad, hvorfor der ikke må være fremmede genstande indenfor dens bevægelsesområde. Der skal sørges for, at der ikke befinder sig personer, specielt børn eller genstande, indenfor portens bevægelsesområde. OBS! Fare for at komme til skade. [A000063] Det er forbudt at bruge en defekt port, specielt når den udviser synlige tegn på beskadigelse af trækfjedrene, ophængene eller sikkerhedselementerne. [B000007] Det er forbudt at bruge en defekt port, når der konstateres afvigelser fra dens normale drift eller beskadigelse på portens delsystemer. I så fald skal betjening stoppes og et autoriseret servicecenter kontaktes. [C000012] Før porten åbnes første gang, skal det kontrolleres at den er monteret korrekt og i overensstemmelse med monteringsog betjeningsvejledningen. Hvis porten er monteret korrekt, er den letgående og nem at betjene. [C000231] Åbning porten må kun åbnes manuelt med håndtag eller de indvendige eller udvendige greb. Ved forkert åbning af porten opstår der risiko for at komme til skade. Lukning - porten må lukkes manuelt ved at gribe på håndtaget og skubbe på portbladet, hvorved smæklåse smækker automatisk bag rammens koblingselementer. Låsning som standard er portene forsynet med låse, som i håndbetjente porte kan låses ved at trække nøglen ud og dreje håndtaget over til den lukkede stilling. Aflåsning med en nøgle eller låsemekanisme: udefra drej nøglen ca. 190 til højre, indefra træk låsemekanismem opad samtidig med at dreje håndtaget til højre. [C000088] Gangdøre Gangdøre kan kun åbnes manuelt ved at trække håndtaget mod dørens åbningsretning. Dørene skal åbnes og lukkes roligt, uden pludselige træk i døren, da dette vil have en negativ effekt på portens holdbarhed, funktionsdygtighed og sikkerhed. Hvis gangdøren er monteret og justeret korrekt, er den letgående og nem at betjene. Undgå at smække hård med døre, da dette kan medføre beskadigelse på den lakerede overflade, ruderne og vinduerne og have en negativ effekt på funktionsdygtigheden af beslagene, hængslerne, tætningerne og dørfløjen. Det er forbudt at overbelaste døren, åbne døren med kraft og lade andre genstande stå i dørfløjens bevægelsesområde. [C000089] Det er altid anbefalet at bruge en selvlukker, som udelukkende skal anvendes til automatisk lukning af gangdøren efter den har været åbnet manuelt. [C000090] Det skal altid kontrolleres at gangdøren er lukket ingen åbning af porten. Gangdøre i en automatisk port skal være forsynet med en endestopafbryder, som forhindrer at porten bevæges, når gangdøren er åben. [C000091] Det er forbudt af anvende ekstra kraft (anden end dørlukkerens) for hurtigere at lukke døren, da dette vil føre til løsning eller beskadigelse på dørlukkeren. [C000209] Det er forbudt at opstille genstande af enhver art mellem rammen og dørfløjen mens dørfløjen åbnes eller lukkes. Bemærk! Fare for at komme til skade. [C000050] 15. REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Det ejeren selv kan gøre efter at have læst den medfølgende monterings- og betjeningsvejledning: [C000055] Portbladets udvendige overflade skal vaskes med en svamp og rent vand eller de på markedet tilgængelige midler til rengøring af lakerede overflader. Brug aldrig midler, der kan ridse overfladen, skarpe genstande eller nitroopløsningsbaserede rengøringsmidler. Mindst en gang hver 6. måned skal der foretages et vedligeholdelsessyn af porten, herunder: Hængsler, ruller, fjedre og skinner smøres med et smøringsmiddel, f.eks. semifedt HWS-100 Wurth, inden portens ibrugstagning og, hvis påkrævet, under drift. Låscylindren skal ikke smøres. Om nødvendig smøres den med specialfedt med grafit. Portens fastgørelseselementer, bolte (skruer) og indføringsruller kontrolleres og ved eventuelle afvigelser skal disse fjernes, ellers må porten absolut ikke ibrugtages. Hvis portens delsystemer virker ukorrekt eller er defekte, skal betjening stoppes og et autoriseret servicecenter kontaktes. [B000029] Ruder i vinduesektioner (vinduer, aluprofiler med vinduer) skal rengøres med tøre, rene og meget bløde bomuldmaterialer. Der kan anvendes ikkeridsende rengøringsmidler, f.eks. opvaskemidler med netural ph-værdi, men det anbefales først at udføre en prøverengøring på et mindre synligt sted. Før rengøring påbegyndes skal ruden skylles grundigt med vand (lad være med at bruge højtryksrenseanlæg) for at fjerne små partikler og støv som kan ridse rudens overflade. Det anbefales ikke at bruge alkohol- eller opløsningsholdige rengøringsmidler (da de kan forårsage permantent beskadigelse af overfladen). [C000017] Det en kompetent person med passende oplæring kan gøre [D000332] Mindst hver 12. måned skal der gennemføres et hovedeftersyn af porten. Som standard skal følgende udføres: Kontroller at portens trækfjederspænding er korrekt - åbn porten ved at løfte portbladet halvt op (åbningsvinkel ca. 45 ): hvis portbladet synker tydeligt ned, forøg trækfjederspændingen, Fig. I.II-I.III, hvis portbladet trækker tydeligt op, slæk trækfjederspændingen, Fig. I.II-I.III. Hvis du undlader at udføre det ovennævnte, opstår der en risiko for, at portbladet pludselig synker ned og personer eller genstande der befinder sig i nærheden kommer til skade. Kontroller fjedermanchetter og juster om nødvendig. Kontroller at drivrullerne drejer rundt mens portbladet åbnes og lukkes. Hvis der er modstand eller de overhovedet ikke vil dreje, kontroller rullernes tilstand og specielt deres overflader. Udskift hele emnet om nødvendig. Kontroller portens mekaniske delsystemer, som har indflydelse på portens sikkerhed og funktionsdygtighed. Hvis der er mangler eller defekter, skal de mangelfulde dele fjernes og repareres eller udskiftes med nye. Kontroller fjedrenes tekniske tilstand. [D000333] Det en kvalificeret montør kan gøre: Ombygninger eller modifikationer på porten skal aftales med firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. gennemfører et periodisk eftersyn af porten, som omfatter: Identifikation af portens type og serienumer. Kontrol af portens mærkning, advarselsetiketter og event. påsætning af manglende mærkater. Kontrol af portens monteringselementer inkl. sømdybler, bolte og skruer. Kontrol af fjedre og tilsluttede elementer for synlige tegn på slid; udskiftning af slidte dele. Udskiftning af trækfjedrene efter 12 års drift eller portkørsler (antal kørsler skal vurderes efter samtale med portens bruger). Der skal lægges mærke til portens driftsvilkår. Hvis disse afviger fra det, der er påkrævet, skal ejeren advares om mulige risici (f.eks. risiko for havari). [C000232] Det kun et autoriseret servicecenter kan gøre: Ombygninger eller modifikationer på porten Udskiftning af portens trækfjedre Reparation af elektriske delsystemer Reparation af portens delsystemer. Motorens forsyning skal afbrydes før vedligeholdelse eller reparation påbegyndes. Fastgørelse af portbladets trækfjedre kan løsnes først efter porten er bragt til fuldt åben stilling. [A000011] Alle aktiviteter skal gennemføres i overensstemmelse med denne monterings- og betjeningsvejledning. Alle bemærkninger og anbefalinger skal være noteret i portens rapportbog eller servicebog og meddelt portens ejer. Efter et gennemført eftersyn skal der stemples i portens rapportbog eller i servicebogen. IIiO/BGU/04/2012/ID Teknisk beskrivelse

5 Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport DA [A000012] WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. forbeholder sig ret til uden varsel at foretage konstruktive ændringer der aspejler de teknologiske fremskridt men ikke ændrer produktets funktionsdygtighed. Denne dokumentation er ejet af firmaet WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k. og må ikke kopieres, reproduceres og anvendes i dens helhed uden ejerens skriftlige samtykke. [A000048] Denne oversættelse er foretaget på baggrund af den polske version. Hvis der skulle være forskel mellem den danske oversættelse og den polske original, er det det polske dokument som er gældende. Teknisk beskrivelse IIiO/BGU/04/2012/ID

6 DA Monterings- og betjeningsvejledning Garage Vippeport [D000334] 16. Oftest stillede spørgsmål Problem Det er svært at åbne porten / porten lukker sig pludseligt. Portbladet er forkert afbalanceret (porten synker ned eller trækker op af sig selv). Der er stor modstand under portens drift. Portbladet er ikke letgående. Låsen åbner / lukker ikke. Låsen fungerer forkert. Smæklåse smækker ikke. Smæklåse i en motordreven port smækker ikke. Løsning Kontroller portens trækfjederspænding - åbn porten ved at løfte portbladet halvt op. Hvis portbladet synker tydeligt ned, forøg trækfjederspændingen; hvis portbladet trækker tydeligt op, slæk trækfjederspændingen. Kontroller at drivrullerne drejer rundt mens portbladet åbnes og lukkes. Hvis der er modstand eller de overhovedet ikke vil dreje, skal de genjusteres og smøres. Kontroller at føringsskinnerne er frie for forureninger der kan medføre forkert drift af porten. Tjek om føringsskinnerne er monteret korrekt (diagonal). Smør låscylindren med specialfedt med grafit. Kontroller låsens bevægelse og smør om nødvendig. Kontroller at låsens forbindelseselement er monteret korrekt. Kontroller at låsens låsestykker fungerer korrekt. Kontroller smæklåsens bevægelse og smør om nødvendig. Kontroller forbindelsen mellem smæklåse og portlås. Om nødvendig forøg låsetrådsspændning (porte forsynet med en låsetråd) eller udskift styrestangen (porte forsynet med en styrestang). Kontroller indstiling af endestopafbryderen. Kontroller indstiling af mikroswitch i portens vippemåde. Kontroller spænding af tråden mellem låsen og motoren og indstil om nødvendig. Kontakt et autoriseret servicecenter ved tvivl eller hvis årsagen til problemet ikke kan fjernes eller afhjælpes. 6 IIiO/BGU/04/2012/ID Teknisk beskrivelse

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Lindab Doorline. Garageporte til bilen, der skal have det bedste 1006.01

Lindab Doorline. Garageporte til bilen, der skal have det bedste 1006.01 Lindab Doorline Produktbrochure Lindab Doorline Garageporte til bilen, der skal have det bedste 1006.01 2 Lindab Doorline En port, der klæder dit hus En garageport er en markant del af dit hus. Det er

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere