Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps"

Transkript

1 Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC USA Tlf.: Internet: Dokument nr Dokument rev. 1.0 Disse anvisninger bør læses grundigt før installation, drift eller vedligeholdelse af pumpens af alle medarbejdere, der arbejder med pumpens drift.

2 Indholdsfortegnelse A Om dette dokument... 3 A.1 Målgrupper... 3 A.2 Andre relevante dokumenter... 3 A.3 Advarsler og symboler... 4 B Maskinens opbygning/benævnelser... 5 B.1 Generel beskrivelse... 5 B.2 Pumpeplaner... 5 B.3 Benævnelser... 6 C Sikkerhed... 7 C.1 Vigtig bemærkning... 7 C.2 Driftsanvisninger for operatøren... 7 C.3 Tilsigtet brug... 7 C.4 Medarbejdernes kvalifikationer... 7 C.5 Generelle sikkerhedsanvisninger... 7 C.6 Installation/maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger... 7 C.7 Sikkerhedsbemærkninger ved opstart... 8 C.8 Drift og vedligeholdelse - sikkerhed... 8 C.9 Luftbåren støj... 9 C.10 Pumper med magnetisk kobling... 9 D Transport/opbevaring... 9 D.1 Sikker løftning og transport af pumper... 9 D.2 Opbevaring/reservedele... 9 E Installation/opstart E.1 Generelt E.2 Værktøjer E.3 Installation/forvarmning/opstart E.3.1 Smøring, forberedelse E.3.2 Forvarmning, køling...11 E.3.3 Montering/justering/installation...11 E.3.4 Opstart...11 F Drift/nedlukning/genstart F.1 Varme, køling under drift F.2 Nedlukning F.3 Genstart G Vedligeholdelse G.1 Gennemførelse af vedligeholdelse G.2 Bestilling og installation af dele/reservedele H Svigt I Fejlfinding J EF Overensstemmelseserklæring BEMÆRK Hvis driften af denne pumpe er kritisk til din virksomhed, anbefaler vi kraftigt, at du altid har en reservepumpe på lager. Der bør mindst haves et tætningssæt (o-ringe, tætninger og akseltætning) i reserve, så pumpen kan istandsættes efter intern inspektion Rev Oversættelse af originalanvisningerne

3 A Om dette dokument Denne manual: Er en del af Zenith -pumpen Gælder for alle Zenith -pumpemodeller/-serier Giver anvisninger, der beskriver sikre og passende metoder for pumpens generelle installation, drift og fejlfinding. BEMÆRK Kontraktbetingelserne kan indeholde særlige bestemmelser, der afviger fra, hvad der vises i denne manual! Hvis der opstår spørgsmål, som ikke besvares i disse anvisninger, se de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. A.1 Målgrupper Målgruppe Den pumpedrivende virksomhed Specialiserede medarbejdere, montører, operatører Pligt ¾ Denne manual skal altid være til hånde ved udstyret, inkl. til senere brug. ¾ Kontroller, at medarbejderne har læst og følge anvisningerne i denne manual og andre relevante dokumenter, især alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. ¾ Overhold alle øvrige regler og forskrifter, der henviser til pumpen eller systemet. ¾ Læs, overhold og følg denne manual og de øvrige relevante dokumenter, især alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. A.2 Andre relevante dokumenter Dokument Original manual for installation, pleje og vedligeholdelse Enhedsplaner, reservedelsliste/materialeliste ATEX - øvrige anvisninger (hvis relevant) Ordredetaljer, datablad Produktbrochurer, tekniske datablade Dokumentation for leverandører Overensstemmelseserklæring Formål Detaljerede anvisninger til inspektion, nedtagning, reparation, samling, fejlfinding. Planer af pumpeenheden og underenheden Reservedelsliste og materialeliste over komponenterne Drift i områder med eksplosionsfare Tekniske specifikationer, driftsbetingelser Tekniske specifikationer, driftsbetingelser Teknisk dokumentation vedr. dele, der leveres af underleverandører Overensstemmelse med standarder, indholdet af overensstemmelseserklæringen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

4 A.3 Advarsler og symboler Advarselsniveau Risikoniveau Konsekvenser ved tilsidesættelse af advarslen FARE Umiddelbar, akut risiko Død, alvorlig personskade Mulig akut risiko Død, alvorlig personskade FORSIGTIG Umiddelbar farlig situation Mindre personskade, materiel skade BEMÆRK Muligvis farlig situation Mindre personskade, materiel skade Symbol Betydning Sikkerhedsadvarsel Bemærk alle oplysninger markeret med tegnet Sikkerhedsadvarsel, og følg anvisningerne for at undgå skader til udstyr, personskader eller død. Anvisning Anvisning i flere trin Oplysninger, bemærkninger Stærkt magnetfelt - mennesker med pacemakers skal holde mindst 3 m afstand Rev Oversættelse af originalanvisningerne

5 B Maskinens opbygning/benævnelser B.1 Generel beskrivelse Zenith -pumper er fortrængningspumphoveder med eksternt gear. En enkel aksel overfører kraft/moment til et eller flere drivgear, som så sættes i gang og leverer kraft/moment til et eller flere drevne gear. Væske føres ind i pumpen igennem indløbsstrømmen(e). Væsken fylder de eksponerede rum mellem tandhjulene og befordres så rundt inde i gearkassen, mens gearene drejes. Når stien er afsluttet, går gearene i indgreb, og væsken fjernes. Væsken flyder ud af pumpen igennem udløbsporten(e). Der kan være flere drevne gear, hvert med sin egen særlige udløbsport. Der kan være flere drivgear, og der kan være flere indløbsporte i en enkelt pumpeenhed. B.2 Pumpeplaner Pumpeplanerne medfølger sammen med denne originalanvisning i den dokumentmappe, der leveres med pumpen. Eksempel på plan: Rev Oversættelse af originalanvisningerne

6 B.3 Benævnelser Markeringerne på pumpen omfatter følgende: Zenith -logo CE-mærke Delnummer Vægt Eksempler: Serienummer Rotationsretning Forskydning pr. akselomdrejning i cm3/omdr Rev Oversættelse af originalanvisningerne

7 C Sikkerhed C.1 Vigtig bemærkning Læs denne betjeningsforskrift, inden pumpen installeres og/eller startes. Installations-, drifts- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges til punkt og prikke, da der ellers kan opstå personskader eller alvorlige skader på pumpen. Zenith Pumps overtager ikke ansvaret for utilstrækkelig ydelse eller skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne. Denne manual dækker ikke alle situationer, der kan opstå mht. installation, drift, inspektion og vedligeholdelse af det leverede udstyr. Zenith Pumps antager, at de medarbejdere, der har fået som opgave at installere, drive og vedligeholde det leverede udstyr, har tilstrækkelig med teknisk viden for at anvende generelt vedtagne sikkerheds- og driftsprocedurer, der måske ikke er dækket. Der er blevet gjort ethvert forsøg på at forfatte teksten i denne manual, så de tekniske oplysninger er lette at forstå. C.2 Driftsanvisninger for operatøren Som operatør er du forpligtet til at formulere specifikke driftsanvisninger for dine medarbejdere på baggrund på virksomhedens specifikke driftsbetingelser. Brug af denne manual vil hjælpe dig med at skabe jeres egne anvisninger. C.3 Tilsigtet brug Brugen af pumpen til andre processer end dem, den er beregnet til, kan resultere i pumpens svigt eller personskader. Zenith -pumpen er en præcisionsmåleenhed og udviklet til at blive brugt som sådan. Hvis der er behov for at anvende pumpen på en måde, der ligger uden for de originale, offentliggjorte specifikationer, kontakt da Zenith Pumps før anvendelsen for at få hjælp og anbefalinger. C.4 Medarbejdernes kvalifikationer Kun uddannede operatører bør bruges til pumpens opstart og drift. Kun uddannede, specialiserede medarbejdere bør gennemføre installation, vedligeholdelse, nedtagning eller samling af pumpen. C.5 Generelle sikkerhedsanvisninger Kun uddannede operatører eller uddannede, specialiserede medarbejdere må håndtere eller drive pumpen. Overhold de driftsbegrænsninger, der nævnes i Zenith -specifikationer eller i ordredokumentationen. Brug altid korrekt personligt beskyttelsesudstyr. (Dvs. sikkerhedsbriller, sikkerhedssko, ansigtsskjold, beskyttelsesdragt, handsker, iltapparat, støvmaske osv., som krævet af sikkerhedsreglerne) FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. FARE Sikkerhedsskærme eller andre beskyttelsesenheder må ikke fjernes forud for installation eller under drift. C.6 Installation/maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger Brug pumpen kun som tilsigtet, forbliv klar over sikkerhedsrisici, og overhold anvisningerne i denne manual. Det skal sikres, at alle sikkerhedsenheder, maskinens sikkerhedsindretninger, elektriske sikkerhedsforbindelser, temperaturovervågningsenheder, trykovervågningsenheder og forseglingsapparat er installeret og driftsklar, før pumpen startes Rev Oversættelse af originalanvisningerne

8 FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. Pumpen må ikke køre, mens ventilerne i systemet er lukkede. FORSIGTIG Pumperne må ikke bruges sammen med levnedsmidler, hvis de ikke er blevet tilpasset dette formål. Pumpning af levnedsmidler skal oplyses som formål på den oprindelige købsordre. For at sikre pumpens og systemets normale funktion, skal trykket ved pumpens indløb og udløb kontrolleres. De to overvågningssteder bør være indløbs- og udløbsportsforbindelser/-flanger eller nøjagtig ved siden af disse forbindelser/flanger. Overvåg pumpetemperaturen efter installationen og under driften. Bemærk pludselige ændringer i temperaturen, som ikke stemmer overens med pludselige ændringer i den behandlede væskes temperatur- Hvis der opstår pludselige temperaturændringer, slukkes for pumpens drift og uddannede, specialiserede medarbejdere tilkaldes til inspektion og vedligeholdelse. C.7 Sikkerhedsbemærkninger ved opstart Kontroller, at alle processikkerhedsenheder er på plads og driftsklare. Kontroller, at alle pumpens dele er smurte og fulde af væske, inden motoren startes. Kontroller, at pumpetemperaturen har nået procestemperaturen helt, inden motoren startes. Opvarm pumpen nok til at sikre, at alle hulrum har nået procestemperatur. Under opstarten startes motoren ved et lavt hastighedsindstillingsværdi, og øg så gradvist hastigheden til den ønskede driftshastighed. En accelerationsrate på 20 omgange/sek. eller mindre anbefales. 5 omgange/sek. er et godt udgangspunkt, der tillader rigelig accelerationstid, så nedstrømsapparatet fyldes gradvist med væske, og trykket øges langsomt. C.8 Drift og vedligeholdelse sikkerhed BEMÆRK Producentens garanti bliver ugyldig, hvis der udskiftes dele eller pumpen modificeres på nogen måde, uden at Zenith Pumps har givet deres tilladelse hertil. Nedstrømstryk kan skifte hurtigt, så snart pumpen starter. Hvis nedstrømsflowets passager er blokerede eller ventilerne lukkede, når pumpen sandsynligvis dødpunktet, før ventilerne kan åbnes eller blokeringen fjernes. Dødepunktet opstår, når pumpen når det maksimalt mulige tryk ved en given hastighed med en given væskeviskositet. Pumpen kan svigte, hvis dødepunktet nås, eller der vises rørenes begrænsninger. BEMÆRK Kun uddannede, specialiserede medarbejdere er kvalificeret til at gennemføre vedligeholdelsesopgaver, der omfatter, men ikke er begrænsede til: Inspektion Reparation Samling Nedtagning Kontakt Zenith Pumps vedr. oplysninger om medarbejderuddannelse. Mål pumpetemperaturen efter installationen og overvåg temperaturen under driften. Hurtige ændringer i temperaturen ved stabile proces- og omgivelsestemperaturen signalerer et forestående svigt. Gør brug af alle medfølgende forbindelsespunkter til temperaturmåling, dvs. termokoblingspunkter osv Rev Oversættelse af originalanvisningerne

9 C.9 Luftbåren støj Ved normale driftsbetingelser ligger det luftbårne støjniveau ved mindre end eller lig med 70 db. Hvis der bemærkes luftbårne støjniveauer på over 70 db, arbejder pumpen ikke under normale betingelser, eller komponentsvigt er umiddelbart forestående. Kontakt da din Zenith Pumps repræsentant om hjælp. C.10 Pumper med magnetisk kobling Magnetiske koblinger bruger stærke permanente magneter, der frembringer et stærkt magnetfelt. Installationen må kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere. Alle installationsanvisninger skal overholdes nøje. Tillempelser eller ændringer af den magnetiske kobling eller dens komponenter er ikke tilladt. Producenten overtager intet ansvar for skaber på grund af ukorrekt brug. FARE I områder, hvor permanent magnetiske koblinger håndteres eller gemmes med åben adgang, bør personer med hjerte-pacemaker holde en sikkerhedsafstand på 3 meter. Ved permanent magnetiske koblinger, der sidder på indersiden af pumpen, er en sikkerhedsafstand på 1 meter nok. Installation og vedligeholdelse skal udføres af uddannede, specialiserede medarbejdere og skal altid foretages under komplet nedlukning under betingelser, der er uden tryk. Køreenheden skal sikres mod utilsigtet aktivering (med tegn, deaktivering af forbindelsen til elforsyningen) for at undgå alvorlige skader. Klemningsfare! Ræk ikke hånden ind i arbejdsområdet, mens koblingen er i drift. Der skal installeres passende maskinskærme for at beskytte mod utilsigtet kontakt, og sikkerheden skal opretholdes. FORSIGTIG Medier med magnetdata (bankkort, harddiske og andre elektroniske enheder) kan blive ulæselige og bør holdes på afstand af den magnetiske kobling magnetfelt. D Transport/opbevaring D.1 Sikker løftning og transport af pumper Død eller knuste lemmer forårsages af faldende eller væltende læs! FARE Tunge løft og ukorrekte bevægelser kan forårsage legemsskader! Operatøren skal sørge for beskyttelse mod varme overflader og væsker! Sørg for, at pumpen ikke tabes. Pumpens vægt er klart og holdbart oplyst på pumpens yderside. Læs og overvej vægten, inden pumpen skal løftes eller flyttes. Forsøg ikke at løfte pumper, der vejer mere end 25 kg uden brug af en kran eller en anden type løfteværktøj. Kun kvalificerede medarbejdere må transportere pumper, der vejer mere end 25 kg. Under arbejdet med pumper, der er varme, skal der anvendes korrekt beskyttelsesudstyr, og det skal bemærkes, at der kan flyde varm væske ud af pumpen. Undgå hudkontakt med varme væsker eller en varm pumpe. Følg alle væskeproducentens forholdsregler ved håndteringen af væsken. D.2 Opbevaring/reservedele Skulle en Zenith -pumpe opbevares, skal denne altid beskyttes mod vand og anden forurening. Opbevar pumpen i rene, tørre og varme omgivelser. Pumper leveres med ZeLube eller et andet passende smøremiddel (med mindre dette er specifikt forbudt på kundens ordre) og med beskyttelseslag i eller over alle åbninger. Disse lag bør så længe som muligt forblive på plads ved montering og justering. Fjern lagene lige før systemrørene tilsluttes pumpen. Hvis pumpen skal opbevares ved en høj temperatur eller i et udfordrende miljø, eller hvis den skal opbevares i mere end seks måneder, kontakt da Zenith Pumps vedr. den korrekte opbevaringsprocedure. Ved opbevaring af reservedele skal delene altid beskyttes mod vand og forurening. Opbevar delene i rene, tørre og varme omgivelser. Reservedele bør påføres et let lag med rustbeskyttende olie og opbevares i en lufttæt beholder Rev Oversættelse af originalanvisningerne

10 E Installation/opstart E.1 Generelt Kun uddannede, specialiserede medarbejdere kan udføre installationen og opstarten af Zenith -pumper korrekt. Pumperne bør tages forsigtigt ud af emballagen for at sikre, at leverancen er komplet. Hvis der mangler dele eller der er beskadigede dele skal vognmanden og Zenith underrettes med det samme. Selv om pumpen består af stål eller andet, holdbart metal, er det et præcisionsinstrument. Tabes pumpen på gulvet eller bliver den slået med hårdt materiale, kan dette forårsage alvorlige skader på komponenterne. Mange pumpematerialer er gennemhærdede til maks. hårdhed, så de er skøre. De skal behandles, som man behandler ethvert andet præcisionsmåleinstrument. FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. Sørg for sikkerheds- og nødsystemer ved kritisk eller farligt udstyr for at beskytte medarbejdere og ejendom fra skader pga. pumpefejl. Hvis pumpevæskerne er brændbare, toksiske, ætsende, eksplosive eller på anden måde farlige, skal der sørges for sikkerhed i tilfælde af lækage eller fejl. FØR der arbejdes på udstyret skal al strøm til udstyret fjernes og låses ude. E.2 Værktøjer De procedurer, der nævnes i denne manual, kan kræve mekanisk håndværktøj, måleure og rettelinealer til justering, passende løfteenheder såsom sæler eller remme, løftehjælpsudstyr eller vippearme. Hvis pumpen består af blødere materiale, såsom nikkellegeringer eller korrosionsbestandigt rustfrit stål, bør værktøjerne være i messing eller kobber for at undgå skader på pumpen. E.3 Installation/forvarmning/opstart Hvis pumpen på noget tidspunkt af driften synes ikke at køre jævnt, eller der høres usædvanlige lyde, skal pumpen standses omgående for at begrænse interne skader og Zenith kontaktes. E.3.1 Smøring, forberedelse Zenith -pumper leveres fyldt med ZeLube eller et andet rustforebyggende smøremiddel som oplyst. Hvis der ikke er noteres særlige krav, er smøremidlet ZeLube. Når pumpen gøres driftsklar, skal det afgøres, om smøremidlet i pumpen er egnet til at blive introduceret i processen. ZeLube er et kemisk inert, højtemperaturssmøremiddel, som er sikkert ved tilfældig hudkontakt, er levendsmiddelsikkert ved tilfældig kontakt, og som ikke efterlader kulstofrester ved opvarmning. Yderligere oplysninger om ZeLube findes på eller ved at kontakte Zenith Pumps. Det er vigtigt, at smøremidlet ikke efterlader kulstofrester, når den opvarmes og fordamper. Alle organiske olier og mange syntetiske olier efterlader kulstofrester ved fordampning. Kulstofrester ligner en hærdet, emaljeret finish og har samme virkning som hvis pumpen havde fået tilført et stærkt klæbestof. Tømt Zenith -pumpen for overskydende væske, og skyld smøremidlet ud, hvis der er bekymring for kontaminering af proceslinjen, eller hvis der er bekymring for brugen af smøremidlet ved driftstemperaturen. Efter skylningen skal pumpen smøres indvendigt. Hæld et proces- og temperaturkompatibelt smøremiddel i indløbsporten, og drej pumpens drivaksel manuelt, indtil smøremidlet løber ud af udløbsporten Rev Oversættelse af originalanvisningerne

11 E.3.2 Forvarmning, køling Lad ikke pumpen ændre temperaturen hurtigt. Brug ikke åbent ild inde i pumpen. Lad ikke lækkende væsker bryde i brand. Udsæt ikke pumpen til flydende kvælstof eller andre, meget kolde stoffer. Prøv ikke at nedkøle en varm pumpe ved at kaste vand eller andre kølige væsker på dens overflade. E.3.3 E.3.4 Hvis pumpen skal forvarmes eller afkøles før installationen, opvarm eller nedkøl pumpen til driftstemperaturen vha. en godkendt metode, såsom et varmebånd, en varmeskinne, ovn, køle- eller miljøkammer, flydende bad eller varmekappe, som helt kan nå pumpesystemets driftstemperatur. Overvåg pumpetemperaturen, og sørg for, at måltemperaturen er blevet nået og opretholdes. Giv pumpen rigeligt med tid til grundigt og jævnt at optage varme (inkl. tætningsanordningen). Montering/justering/installation Pumpens montering, justering og installation bør kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere sammen med de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. Opstart Se anvisningerne for pumpens installation, pleje og vedligeholdelse for alle opstartsanvisninger. Hvis driftstemperaturen overstiger 60 ºC (140ºF), skal der tages forholdsregler for at undgå hudkontakt. ª ª Skyl rørsystemet, før pumpen tilsluttes. ª ª Væske, der flyder ind i pumpen, bør filtreres til en partikelgrænsestørrelse på 1/2 af gearsløret i pumpen under drift. Hør fabrikken ad. ª ª Rotér pumpens drivaksel manuelt efter at monteringsboltene eller omdrejningstapperne er blevet monteret og strammet helt. Akslen børe kunne drejes let. ª ª Kontroller, at væsken frit kan komme ind i pumpen før start. Sørg for at bruge tilstrækkelig med positivt indløbstryk for at undgå hulrumsdannelse under driften. ª ª Kontroller at alle skærme og sikkerhedsanordninger er komplet installeret før opstart. ª ª Tilslut alt tryk- og temperaturovervågningsudstyr, og kontroller, at de virker korrekt. ª ª Kontroller, at alle nedstrømsventiler osv. er åbne. ª ª Øg gradvist hastigheden til den påtænkte driftshastighed. En accelerationsrate på 20 omgange/sek. eller mindre anbefales. 5 omgange/sek. er et godt udgangspunkt, der tillader rigelig accelerationstid, så nedstrømsapparatet fyldes gradvist med væske, og trykket øges langsomt. ª ª Hvis pumpen bruger pakningstætninger: Lidt lækage er nødvendig for at smøre pakningen. BEMÆRK Hvis vand fra pakningslækager ikke opsamles korrekt, kan det gøre gulvet glat og/eller udsætte medarbejdere til farlige væsker. Opsaml pakningsvand korrekt og sikkert. ¾ Stram pakningsgevindskruerne langsomt over kors, indtil pakningen er jævnt sammenpresset, og lækagen mindskes til næsten nul. Løsn så hver af skruerne langsomt, 1/4 omdrejning adgangen, indtil der opstår en lille lækage. En let lækage er nødvendig* for at smøre pakningen og akslen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

12 ª ª Sørg for at justere pakningsskruen korrekt. ª ª Stram ikke pakningsskruen for meget. For stor stramning vil forårsage skader på pakning og aksel. ª ª Der findes andre tætningsmuligheder. F Drift/nedlukning/genstart ¾ Genjuster pakningsskruen flere gange igennem indkøringsperioden, indtil tætningen sidder, som den skal, og lækageraten er stabil. F.1 Varme, køling under drift Hvis pumpen skal bruges under eller over rumtemperatur (10 C 45 C), skal der sørges for, at procestemperaturen opnås og opretholdes før og under driften. Overvåg pumpetemperaturen, og sørg for, at måltemperaturen er blevet nået og opretholdes. Giv pumpen rigelig med til til at justeres og stabiliseres. Sørg for, at alle temperaturændringer sker langsomt, grundigt og jævnt (inkl. tætningens position). Beskyt pumpen mod temperaturudsving på mere end 28 C. Disse kunne opstå ved at væske flyder ind i pumpen, ved hurtige temperaturændringer i omgivelserne eller ved ild. Hurtige temperaturskift skal undgås. Forvarmning er nødvendig, hvis pumpens driftstemperatur er større en 28 C over omgivelsestemperaturen. F.2 Nedlukning Pumpen skal tømmes for procesvæske ved nedlukningen. Brug af tømningsvæske (en inert smøringsvæske, som er sikker for pumpe og medarbejdere) anbefales i stedet for bare at prøve at tømme pumpen for procesvæske. ª ª Lad pumpen køre langsomt under tømningsprocessen for at sikre, at der ikke opstår skader. F.3 Genstart ª ª Fjern koblingskomponenterne, der forbinder pumpeakslen med gearkasse eller motor, og drej pumpen manuelt eller med en skruenøgle, når rensningen og tømningen afsluttes. ª ª Hvis der ikke findes rengøringsvæske og pumpen kører for at muliggøre tømningen, skal processen afsluttes i under 1 minut. ª ª Hvis pumpen skal opbevares, eller hvis den vil stå i lang tid ad gangen uden at være i drift eller beskyttet, dækkes alle interne og eksterne overflader med rustbeskyttende olie. Ved genstart, hvor produktvæsken er hærdet og blevet fast i pumpen under nedlukningen, skal væsken blødgøres og igen blive komplet flydende, inden pumpen kan genstartes. Hvis produktvæsken kan blødgøres ved opvarmning, forvarmes pumpen og lade produktet smelte helt. Hvis produktvæsken ikke let kan blødgøres, eller hvis hærdelsen af produktvæsken ikke kan ophæves, skal pumpen rengøres for genstart. FORSIGTIG Sørg for, at produktet ikke har ændret egenskaber. Kontroller, at væsken stadig væk kan smøre pumpens interne komponenter. Genstart langsomt og gradvis. FORSIGTIG POLYMER-SERVICE: Under forvarmnings må der ikke sidde polymer inde i pumpen i mere end 5 timer, da man derved risikerer nedbrydning og omdannelse af polymeren. Nedbrydning eller omdannelse ville føre til utilfredsstillende smøring af pumpens lejebøsninger ved opstart og føre til pumpesvigt. G Vedligeholdelse G.1 Gennemførelse af vedligeholdelse Der vil med tiden opstå tætningssvigt. Udvikl en plan til at klare denne situation. Tag passende sikkerhedsforanstaltninger, hvis væsken er farlig Rev Oversættelse af originalanvisningerne

13 FØR påbegyndelse af vedligeholdelsesprocedurer gøres følgende: ª ª Sluk alle elkontakter og hovedafbrydere. ª ª Fjern alle elektriske servicesikringer. ª ª Aflås det elektriske servicepanel, der leverer el til maskinen. ª ª Luk, sikr og lås alle ventiler i pumpens indløbs-/udløbsrør. Foretag hyppige synskontroller af udstyret for tegn på skader og lækage fra akselpakninger, pakninger eller o-ringe. Kontroller, at alle forbindelser holder tæt. Hvis tætningslækagen er på mere end 10 dråber i timen pr. tætning, skal udstyret nedlukkes og de nødvendige dele repareres eller udskiftes. Akseltætninger har en begrænset, endelig levetid, som påvirkes af driftsbetingelser og miljø. Det skal forventes, at de slides og til sidst svigter. Når lækagen bliver uacceptabel, skal tætningsenheden udskiftes med den korrekte udskiftningsenhed, som er kompatibel med pumpens driftsbetingelser. Tilsmudsede væsker nedsætter tætningens levetid. Pakningstætninger bør udskiftes, når alle pakningsskruernes gevind er opbrugt, eller når pakningen er beskadiget og lækagen ikke kan styres. Hvor den tid, pumpen er ude af drift, er af afgørende betydning og nedetiden skal minimeres, bør der købes sæt af reservedele og tætninger, inden de skal bruges, og opbevares på stedet. Kun uddannede, specialiserede medarbejdere, der bruger de korrekte, originale installations-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger, må udforme vedligeholdelsesopgaver, som omfatter, men ikke er begrænsede til inspektion, reparation, samling og nedtagning. Kontakt Zenith Pumps vedr. oplysninger om medarbejderuddannelse. G.2 Bestilling og installation af dele/reservedele ª ª Hvis relevant lukkes for alle damp- eller andre væskeforsyningsledninger til pumpen. Ved kontakt med Zenith Pumps vedrørende reservedele skal pumpens mærkninger og enhedsplanen, som anvist nedenfor, forlægges: ª ª Fra mærkningerne på pumpen noteres pumpens modelnummer, serienummer og vægt. ª ª Fra enhedsplanen eller anvisningsmanualen oplyses betegnelserne for reservedelen(e). ª ª Oplys de ovennævnte oplysninger til Zenith -servicerepræsentanten. Installation af reservedele bør kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere sammen med de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. H Svigt Alle svigt kan undersøges og serviceres igennem Zenith Pumps' reparations- eller garantiserviceafdelinger. I Fejlfinding Fejlfinding på gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejder sammen med de originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. Zenith Pumps kan også kontaktes for hjælp ved fejlfindingen. J EF Overensstemmelseserklæring EF Overensstemmelseserklæring følger med de dokumenter, der leveres sammen med pumpen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

14 COLFAX CORPORATION Zenith Pumps 1710 Airport Road Monroe, NC USA tlf web COLFAX, ALLWEILER, BARIC, COLFAX BUSINESS SYSTEM, FAIRMOUNT AUTOMATION, HOUTTUIN, IMO, LSC, ROSSCOR, TUSHACO, WARREN og ZENITH er registrerede varemærker, tilhørende Colfax Corporation eller dennes datterselskaber i USA og/eller andre lande Colfax Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere