Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps"

Transkript

1 Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC USA Tlf.: Internet: Dokument nr Dokument rev. 1.0 Disse anvisninger bør læses grundigt før installation, drift eller vedligeholdelse af pumpens af alle medarbejdere, der arbejder med pumpens drift.

2 Indholdsfortegnelse A Om dette dokument... 3 A.1 Målgrupper... 3 A.2 Andre relevante dokumenter... 3 A.3 Advarsler og symboler... 4 B Maskinens opbygning/benævnelser... 5 B.1 Generel beskrivelse... 5 B.2 Pumpeplaner... 5 B.3 Benævnelser... 6 C Sikkerhed... 7 C.1 Vigtig bemærkning... 7 C.2 Driftsanvisninger for operatøren... 7 C.3 Tilsigtet brug... 7 C.4 Medarbejdernes kvalifikationer... 7 C.5 Generelle sikkerhedsanvisninger... 7 C.6 Installation/maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger... 7 C.7 Sikkerhedsbemærkninger ved opstart... 8 C.8 Drift og vedligeholdelse - sikkerhed... 8 C.9 Luftbåren støj... 9 C.10 Pumper med magnetisk kobling... 9 D Transport/opbevaring... 9 D.1 Sikker løftning og transport af pumper... 9 D.2 Opbevaring/reservedele... 9 E Installation/opstart E.1 Generelt E.2 Værktøjer E.3 Installation/forvarmning/opstart E.3.1 Smøring, forberedelse E.3.2 Forvarmning, køling...11 E.3.3 Montering/justering/installation...11 E.3.4 Opstart...11 F Drift/nedlukning/genstart F.1 Varme, køling under drift F.2 Nedlukning F.3 Genstart G Vedligeholdelse G.1 Gennemførelse af vedligeholdelse G.2 Bestilling og installation af dele/reservedele H Svigt I Fejlfinding J EF Overensstemmelseserklæring BEMÆRK Hvis driften af denne pumpe er kritisk til din virksomhed, anbefaler vi kraftigt, at du altid har en reservepumpe på lager. Der bør mindst haves et tætningssæt (o-ringe, tætninger og akseltætning) i reserve, så pumpen kan istandsættes efter intern inspektion Rev Oversættelse af originalanvisningerne

3 A Om dette dokument Denne manual: Er en del af Zenith -pumpen Gælder for alle Zenith -pumpemodeller/-serier Giver anvisninger, der beskriver sikre og passende metoder for pumpens generelle installation, drift og fejlfinding. BEMÆRK Kontraktbetingelserne kan indeholde særlige bestemmelser, der afviger fra, hvad der vises i denne manual! Hvis der opstår spørgsmål, som ikke besvares i disse anvisninger, se de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. A.1 Målgrupper Målgruppe Den pumpedrivende virksomhed Specialiserede medarbejdere, montører, operatører Pligt ¾ Denne manual skal altid være til hånde ved udstyret, inkl. til senere brug. ¾ Kontroller, at medarbejderne har læst og følge anvisningerne i denne manual og andre relevante dokumenter, især alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. ¾ Overhold alle øvrige regler og forskrifter, der henviser til pumpen eller systemet. ¾ Læs, overhold og følg denne manual og de øvrige relevante dokumenter, især alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. A.2 Andre relevante dokumenter Dokument Original manual for installation, pleje og vedligeholdelse Enhedsplaner, reservedelsliste/materialeliste ATEX - øvrige anvisninger (hvis relevant) Ordredetaljer, datablad Produktbrochurer, tekniske datablade Dokumentation for leverandører Overensstemmelseserklæring Formål Detaljerede anvisninger til inspektion, nedtagning, reparation, samling, fejlfinding. Planer af pumpeenheden og underenheden Reservedelsliste og materialeliste over komponenterne Drift i områder med eksplosionsfare Tekniske specifikationer, driftsbetingelser Tekniske specifikationer, driftsbetingelser Teknisk dokumentation vedr. dele, der leveres af underleverandører Overensstemmelse med standarder, indholdet af overensstemmelseserklæringen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

4 A.3 Advarsler og symboler Advarselsniveau Risikoniveau Konsekvenser ved tilsidesættelse af advarslen FARE Umiddelbar, akut risiko Død, alvorlig personskade Mulig akut risiko Død, alvorlig personskade FORSIGTIG Umiddelbar farlig situation Mindre personskade, materiel skade BEMÆRK Muligvis farlig situation Mindre personskade, materiel skade Symbol Betydning Sikkerhedsadvarsel Bemærk alle oplysninger markeret med tegnet Sikkerhedsadvarsel, og følg anvisningerne for at undgå skader til udstyr, personskader eller død. Anvisning Anvisning i flere trin Oplysninger, bemærkninger Stærkt magnetfelt - mennesker med pacemakers skal holde mindst 3 m afstand Rev Oversættelse af originalanvisningerne

5 B Maskinens opbygning/benævnelser B.1 Generel beskrivelse Zenith -pumper er fortrængningspumphoveder med eksternt gear. En enkel aksel overfører kraft/moment til et eller flere drivgear, som så sættes i gang og leverer kraft/moment til et eller flere drevne gear. Væske føres ind i pumpen igennem indløbsstrømmen(e). Væsken fylder de eksponerede rum mellem tandhjulene og befordres så rundt inde i gearkassen, mens gearene drejes. Når stien er afsluttet, går gearene i indgreb, og væsken fjernes. Væsken flyder ud af pumpen igennem udløbsporten(e). Der kan være flere drevne gear, hvert med sin egen særlige udløbsport. Der kan være flere drivgear, og der kan være flere indløbsporte i en enkelt pumpeenhed. B.2 Pumpeplaner Pumpeplanerne medfølger sammen med denne originalanvisning i den dokumentmappe, der leveres med pumpen. Eksempel på plan: Rev Oversættelse af originalanvisningerne

6 B.3 Benævnelser Markeringerne på pumpen omfatter følgende: Zenith -logo CE-mærke Delnummer Vægt Eksempler: Serienummer Rotationsretning Forskydning pr. akselomdrejning i cm3/omdr Rev Oversættelse af originalanvisningerne

7 C Sikkerhed C.1 Vigtig bemærkning Læs denne betjeningsforskrift, inden pumpen installeres og/eller startes. Installations-, drifts- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges til punkt og prikke, da der ellers kan opstå personskader eller alvorlige skader på pumpen. Zenith Pumps overtager ikke ansvaret for utilstrækkelig ydelse eller skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne. Denne manual dækker ikke alle situationer, der kan opstå mht. installation, drift, inspektion og vedligeholdelse af det leverede udstyr. Zenith Pumps antager, at de medarbejdere, der har fået som opgave at installere, drive og vedligeholde det leverede udstyr, har tilstrækkelig med teknisk viden for at anvende generelt vedtagne sikkerheds- og driftsprocedurer, der måske ikke er dækket. Der er blevet gjort ethvert forsøg på at forfatte teksten i denne manual, så de tekniske oplysninger er lette at forstå. C.2 Driftsanvisninger for operatøren Som operatør er du forpligtet til at formulere specifikke driftsanvisninger for dine medarbejdere på baggrund på virksomhedens specifikke driftsbetingelser. Brug af denne manual vil hjælpe dig med at skabe jeres egne anvisninger. C.3 Tilsigtet brug Brugen af pumpen til andre processer end dem, den er beregnet til, kan resultere i pumpens svigt eller personskader. Zenith -pumpen er en præcisionsmåleenhed og udviklet til at blive brugt som sådan. Hvis der er behov for at anvende pumpen på en måde, der ligger uden for de originale, offentliggjorte specifikationer, kontakt da Zenith Pumps før anvendelsen for at få hjælp og anbefalinger. C.4 Medarbejdernes kvalifikationer Kun uddannede operatører bør bruges til pumpens opstart og drift. Kun uddannede, specialiserede medarbejdere bør gennemføre installation, vedligeholdelse, nedtagning eller samling af pumpen. C.5 Generelle sikkerhedsanvisninger Kun uddannede operatører eller uddannede, specialiserede medarbejdere må håndtere eller drive pumpen. Overhold de driftsbegrænsninger, der nævnes i Zenith -specifikationer eller i ordredokumentationen. Brug altid korrekt personligt beskyttelsesudstyr. (Dvs. sikkerhedsbriller, sikkerhedssko, ansigtsskjold, beskyttelsesdragt, handsker, iltapparat, støvmaske osv., som krævet af sikkerhedsreglerne) FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. FARE Sikkerhedsskærme eller andre beskyttelsesenheder må ikke fjernes forud for installation eller under drift. C.6 Installation/maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger Brug pumpen kun som tilsigtet, forbliv klar over sikkerhedsrisici, og overhold anvisningerne i denne manual. Det skal sikres, at alle sikkerhedsenheder, maskinens sikkerhedsindretninger, elektriske sikkerhedsforbindelser, temperaturovervågningsenheder, trykovervågningsenheder og forseglingsapparat er installeret og driftsklar, før pumpen startes Rev Oversættelse af originalanvisningerne

8 FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. Pumpen må ikke køre, mens ventilerne i systemet er lukkede. FORSIGTIG Pumperne må ikke bruges sammen med levnedsmidler, hvis de ikke er blevet tilpasset dette formål. Pumpning af levnedsmidler skal oplyses som formål på den oprindelige købsordre. For at sikre pumpens og systemets normale funktion, skal trykket ved pumpens indløb og udløb kontrolleres. De to overvågningssteder bør være indløbs- og udløbsportsforbindelser/-flanger eller nøjagtig ved siden af disse forbindelser/flanger. Overvåg pumpetemperaturen efter installationen og under driften. Bemærk pludselige ændringer i temperaturen, som ikke stemmer overens med pludselige ændringer i den behandlede væskes temperatur- Hvis der opstår pludselige temperaturændringer, slukkes for pumpens drift og uddannede, specialiserede medarbejdere tilkaldes til inspektion og vedligeholdelse. C.7 Sikkerhedsbemærkninger ved opstart Kontroller, at alle processikkerhedsenheder er på plads og driftsklare. Kontroller, at alle pumpens dele er smurte og fulde af væske, inden motoren startes. Kontroller, at pumpetemperaturen har nået procestemperaturen helt, inden motoren startes. Opvarm pumpen nok til at sikre, at alle hulrum har nået procestemperatur. Under opstarten startes motoren ved et lavt hastighedsindstillingsværdi, og øg så gradvist hastigheden til den ønskede driftshastighed. En accelerationsrate på 20 omgange/sek. eller mindre anbefales. 5 omgange/sek. er et godt udgangspunkt, der tillader rigelig accelerationstid, så nedstrømsapparatet fyldes gradvist med væske, og trykket øges langsomt. C.8 Drift og vedligeholdelse sikkerhed BEMÆRK Producentens garanti bliver ugyldig, hvis der udskiftes dele eller pumpen modificeres på nogen måde, uden at Zenith Pumps har givet deres tilladelse hertil. Nedstrømstryk kan skifte hurtigt, så snart pumpen starter. Hvis nedstrømsflowets passager er blokerede eller ventilerne lukkede, når pumpen sandsynligvis dødpunktet, før ventilerne kan åbnes eller blokeringen fjernes. Dødepunktet opstår, når pumpen når det maksimalt mulige tryk ved en given hastighed med en given væskeviskositet. Pumpen kan svigte, hvis dødepunktet nås, eller der vises rørenes begrænsninger. BEMÆRK Kun uddannede, specialiserede medarbejdere er kvalificeret til at gennemføre vedligeholdelsesopgaver, der omfatter, men ikke er begrænsede til: Inspektion Reparation Samling Nedtagning Kontakt Zenith Pumps vedr. oplysninger om medarbejderuddannelse. Mål pumpetemperaturen efter installationen og overvåg temperaturen under driften. Hurtige ændringer i temperaturen ved stabile proces- og omgivelsestemperaturen signalerer et forestående svigt. Gør brug af alle medfølgende forbindelsespunkter til temperaturmåling, dvs. termokoblingspunkter osv Rev Oversættelse af originalanvisningerne

9 C.9 Luftbåren støj Ved normale driftsbetingelser ligger det luftbårne støjniveau ved mindre end eller lig med 70 db. Hvis der bemærkes luftbårne støjniveauer på over 70 db, arbejder pumpen ikke under normale betingelser, eller komponentsvigt er umiddelbart forestående. Kontakt da din Zenith Pumps repræsentant om hjælp. C.10 Pumper med magnetisk kobling Magnetiske koblinger bruger stærke permanente magneter, der frembringer et stærkt magnetfelt. Installationen må kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere. Alle installationsanvisninger skal overholdes nøje. Tillempelser eller ændringer af den magnetiske kobling eller dens komponenter er ikke tilladt. Producenten overtager intet ansvar for skaber på grund af ukorrekt brug. FARE I områder, hvor permanent magnetiske koblinger håndteres eller gemmes med åben adgang, bør personer med hjerte-pacemaker holde en sikkerhedsafstand på 3 meter. Ved permanent magnetiske koblinger, der sidder på indersiden af pumpen, er en sikkerhedsafstand på 1 meter nok. Installation og vedligeholdelse skal udføres af uddannede, specialiserede medarbejdere og skal altid foretages under komplet nedlukning under betingelser, der er uden tryk. Køreenheden skal sikres mod utilsigtet aktivering (med tegn, deaktivering af forbindelsen til elforsyningen) for at undgå alvorlige skader. Klemningsfare! Ræk ikke hånden ind i arbejdsområdet, mens koblingen er i drift. Der skal installeres passende maskinskærme for at beskytte mod utilsigtet kontakt, og sikkerheden skal opretholdes. FORSIGTIG Medier med magnetdata (bankkort, harddiske og andre elektroniske enheder) kan blive ulæselige og bør holdes på afstand af den magnetiske kobling magnetfelt. D Transport/opbevaring D.1 Sikker løftning og transport af pumper Død eller knuste lemmer forårsages af faldende eller væltende læs! FARE Tunge løft og ukorrekte bevægelser kan forårsage legemsskader! Operatøren skal sørge for beskyttelse mod varme overflader og væsker! Sørg for, at pumpen ikke tabes. Pumpens vægt er klart og holdbart oplyst på pumpens yderside. Læs og overvej vægten, inden pumpen skal løftes eller flyttes. Forsøg ikke at løfte pumper, der vejer mere end 25 kg uden brug af en kran eller en anden type løfteværktøj. Kun kvalificerede medarbejdere må transportere pumper, der vejer mere end 25 kg. Under arbejdet med pumper, der er varme, skal der anvendes korrekt beskyttelsesudstyr, og det skal bemærkes, at der kan flyde varm væske ud af pumpen. Undgå hudkontakt med varme væsker eller en varm pumpe. Følg alle væskeproducentens forholdsregler ved håndteringen af væsken. D.2 Opbevaring/reservedele Skulle en Zenith -pumpe opbevares, skal denne altid beskyttes mod vand og anden forurening. Opbevar pumpen i rene, tørre og varme omgivelser. Pumper leveres med ZeLube eller et andet passende smøremiddel (med mindre dette er specifikt forbudt på kundens ordre) og med beskyttelseslag i eller over alle åbninger. Disse lag bør så længe som muligt forblive på plads ved montering og justering. Fjern lagene lige før systemrørene tilsluttes pumpen. Hvis pumpen skal opbevares ved en høj temperatur eller i et udfordrende miljø, eller hvis den skal opbevares i mere end seks måneder, kontakt da Zenith Pumps vedr. den korrekte opbevaringsprocedure. Ved opbevaring af reservedele skal delene altid beskyttes mod vand og forurening. Opbevar delene i rene, tørre og varme omgivelser. Reservedele bør påføres et let lag med rustbeskyttende olie og opbevares i en lufttæt beholder Rev Oversættelse af originalanvisningerne

10 E Installation/opstart E.1 Generelt Kun uddannede, specialiserede medarbejdere kan udføre installationen og opstarten af Zenith -pumper korrekt. Pumperne bør tages forsigtigt ud af emballagen for at sikre, at leverancen er komplet. Hvis der mangler dele eller der er beskadigede dele skal vognmanden og Zenith underrettes med det samme. Selv om pumpen består af stål eller andet, holdbart metal, er det et præcisionsinstrument. Tabes pumpen på gulvet eller bliver den slået med hårdt materiale, kan dette forårsage alvorlige skader på komponenterne. Mange pumpematerialer er gennemhærdede til maks. hårdhed, så de er skøre. De skal behandles, som man behandler ethvert andet præcisionsmåleinstrument. FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. Sørg for sikkerheds- og nødsystemer ved kritisk eller farligt udstyr for at beskytte medarbejdere og ejendom fra skader pga. pumpefejl. Hvis pumpevæskerne er brændbare, toksiske, ætsende, eksplosive eller på anden måde farlige, skal der sørges for sikkerhed i tilfælde af lækage eller fejl. FØR der arbejdes på udstyret skal al strøm til udstyret fjernes og låses ude. E.2 Værktøjer De procedurer, der nævnes i denne manual, kan kræve mekanisk håndværktøj, måleure og rettelinealer til justering, passende løfteenheder såsom sæler eller remme, løftehjælpsudstyr eller vippearme. Hvis pumpen består af blødere materiale, såsom nikkellegeringer eller korrosionsbestandigt rustfrit stål, bør værktøjerne være i messing eller kobber for at undgå skader på pumpen. E.3 Installation/forvarmning/opstart Hvis pumpen på noget tidspunkt af driften synes ikke at køre jævnt, eller der høres usædvanlige lyde, skal pumpen standses omgående for at begrænse interne skader og Zenith kontaktes. E.3.1 Smøring, forberedelse Zenith -pumper leveres fyldt med ZeLube eller et andet rustforebyggende smøremiddel som oplyst. Hvis der ikke er noteres særlige krav, er smøremidlet ZeLube. Når pumpen gøres driftsklar, skal det afgøres, om smøremidlet i pumpen er egnet til at blive introduceret i processen. ZeLube er et kemisk inert, højtemperaturssmøremiddel, som er sikkert ved tilfældig hudkontakt, er levendsmiddelsikkert ved tilfældig kontakt, og som ikke efterlader kulstofrester ved opvarmning. Yderligere oplysninger om ZeLube findes på eller ved at kontakte Zenith Pumps. Det er vigtigt, at smøremidlet ikke efterlader kulstofrester, når den opvarmes og fordamper. Alle organiske olier og mange syntetiske olier efterlader kulstofrester ved fordampning. Kulstofrester ligner en hærdet, emaljeret finish og har samme virkning som hvis pumpen havde fået tilført et stærkt klæbestof. Tømt Zenith -pumpen for overskydende væske, og skyld smøremidlet ud, hvis der er bekymring for kontaminering af proceslinjen, eller hvis der er bekymring for brugen af smøremidlet ved driftstemperaturen. Efter skylningen skal pumpen smøres indvendigt. Hæld et proces- og temperaturkompatibelt smøremiddel i indløbsporten, og drej pumpens drivaksel manuelt, indtil smøremidlet løber ud af udløbsporten Rev Oversættelse af originalanvisningerne

11 E.3.2 Forvarmning, køling Lad ikke pumpen ændre temperaturen hurtigt. Brug ikke åbent ild inde i pumpen. Lad ikke lækkende væsker bryde i brand. Udsæt ikke pumpen til flydende kvælstof eller andre, meget kolde stoffer. Prøv ikke at nedkøle en varm pumpe ved at kaste vand eller andre kølige væsker på dens overflade. E.3.3 E.3.4 Hvis pumpen skal forvarmes eller afkøles før installationen, opvarm eller nedkøl pumpen til driftstemperaturen vha. en godkendt metode, såsom et varmebånd, en varmeskinne, ovn, køle- eller miljøkammer, flydende bad eller varmekappe, som helt kan nå pumpesystemets driftstemperatur. Overvåg pumpetemperaturen, og sørg for, at måltemperaturen er blevet nået og opretholdes. Giv pumpen rigeligt med tid til grundigt og jævnt at optage varme (inkl. tætningsanordningen). Montering/justering/installation Pumpens montering, justering og installation bør kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere sammen med de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. Opstart Se anvisningerne for pumpens installation, pleje og vedligeholdelse for alle opstartsanvisninger. Hvis driftstemperaturen overstiger 60 ºC (140ºF), skal der tages forholdsregler for at undgå hudkontakt. ª ª Skyl rørsystemet, før pumpen tilsluttes. ª ª Væske, der flyder ind i pumpen, bør filtreres til en partikelgrænsestørrelse på 1/2 af gearsløret i pumpen under drift. Hør fabrikken ad. ª ª Rotér pumpens drivaksel manuelt efter at monteringsboltene eller omdrejningstapperne er blevet monteret og strammet helt. Akslen børe kunne drejes let. ª ª Kontroller, at væsken frit kan komme ind i pumpen før start. Sørg for at bruge tilstrækkelig med positivt indløbstryk for at undgå hulrumsdannelse under driften. ª ª Kontroller at alle skærme og sikkerhedsanordninger er komplet installeret før opstart. ª ª Tilslut alt tryk- og temperaturovervågningsudstyr, og kontroller, at de virker korrekt. ª ª Kontroller, at alle nedstrømsventiler osv. er åbne. ª ª Øg gradvist hastigheden til den påtænkte driftshastighed. En accelerationsrate på 20 omgange/sek. eller mindre anbefales. 5 omgange/sek. er et godt udgangspunkt, der tillader rigelig accelerationstid, så nedstrømsapparatet fyldes gradvist med væske, og trykket øges langsomt. ª ª Hvis pumpen bruger pakningstætninger: Lidt lækage er nødvendig for at smøre pakningen. BEMÆRK Hvis vand fra pakningslækager ikke opsamles korrekt, kan det gøre gulvet glat og/eller udsætte medarbejdere til farlige væsker. Opsaml pakningsvand korrekt og sikkert. ¾ Stram pakningsgevindskruerne langsomt over kors, indtil pakningen er jævnt sammenpresset, og lækagen mindskes til næsten nul. Løsn så hver af skruerne langsomt, 1/4 omdrejning adgangen, indtil der opstår en lille lækage. En let lækage er nødvendig* for at smøre pakningen og akslen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

12 ª ª Sørg for at justere pakningsskruen korrekt. ª ª Stram ikke pakningsskruen for meget. For stor stramning vil forårsage skader på pakning og aksel. ª ª Der findes andre tætningsmuligheder. F Drift/nedlukning/genstart ¾ Genjuster pakningsskruen flere gange igennem indkøringsperioden, indtil tætningen sidder, som den skal, og lækageraten er stabil. F.1 Varme, køling under drift Hvis pumpen skal bruges under eller over rumtemperatur (10 C 45 C), skal der sørges for, at procestemperaturen opnås og opretholdes før og under driften. Overvåg pumpetemperaturen, og sørg for, at måltemperaturen er blevet nået og opretholdes. Giv pumpen rigelig med til til at justeres og stabiliseres. Sørg for, at alle temperaturændringer sker langsomt, grundigt og jævnt (inkl. tætningens position). Beskyt pumpen mod temperaturudsving på mere end 28 C. Disse kunne opstå ved at væske flyder ind i pumpen, ved hurtige temperaturændringer i omgivelserne eller ved ild. Hurtige temperaturskift skal undgås. Forvarmning er nødvendig, hvis pumpens driftstemperatur er større en 28 C over omgivelsestemperaturen. F.2 Nedlukning Pumpen skal tømmes for procesvæske ved nedlukningen. Brug af tømningsvæske (en inert smøringsvæske, som er sikker for pumpe og medarbejdere) anbefales i stedet for bare at prøve at tømme pumpen for procesvæske. ª ª Lad pumpen køre langsomt under tømningsprocessen for at sikre, at der ikke opstår skader. F.3 Genstart ª ª Fjern koblingskomponenterne, der forbinder pumpeakslen med gearkasse eller motor, og drej pumpen manuelt eller med en skruenøgle, når rensningen og tømningen afsluttes. ª ª Hvis der ikke findes rengøringsvæske og pumpen kører for at muliggøre tømningen, skal processen afsluttes i under 1 minut. ª ª Hvis pumpen skal opbevares, eller hvis den vil stå i lang tid ad gangen uden at være i drift eller beskyttet, dækkes alle interne og eksterne overflader med rustbeskyttende olie. Ved genstart, hvor produktvæsken er hærdet og blevet fast i pumpen under nedlukningen, skal væsken blødgøres og igen blive komplet flydende, inden pumpen kan genstartes. Hvis produktvæsken kan blødgøres ved opvarmning, forvarmes pumpen og lade produktet smelte helt. Hvis produktvæsken ikke let kan blødgøres, eller hvis hærdelsen af produktvæsken ikke kan ophæves, skal pumpen rengøres for genstart. FORSIGTIG Sørg for, at produktet ikke har ændret egenskaber. Kontroller, at væsken stadig væk kan smøre pumpens interne komponenter. Genstart langsomt og gradvis. FORSIGTIG POLYMER-SERVICE: Under forvarmnings må der ikke sidde polymer inde i pumpen i mere end 5 timer, da man derved risikerer nedbrydning og omdannelse af polymeren. Nedbrydning eller omdannelse ville føre til utilfredsstillende smøring af pumpens lejebøsninger ved opstart og føre til pumpesvigt. G Vedligeholdelse G.1 Gennemførelse af vedligeholdelse Der vil med tiden opstå tætningssvigt. Udvikl en plan til at klare denne situation. Tag passende sikkerhedsforanstaltninger, hvis væsken er farlig Rev Oversættelse af originalanvisningerne

13 FØR påbegyndelse af vedligeholdelsesprocedurer gøres følgende: ª ª Sluk alle elkontakter og hovedafbrydere. ª ª Fjern alle elektriske servicesikringer. ª ª Aflås det elektriske servicepanel, der leverer el til maskinen. ª ª Luk, sikr og lås alle ventiler i pumpens indløbs-/udløbsrør. Foretag hyppige synskontroller af udstyret for tegn på skader og lækage fra akselpakninger, pakninger eller o-ringe. Kontroller, at alle forbindelser holder tæt. Hvis tætningslækagen er på mere end 10 dråber i timen pr. tætning, skal udstyret nedlukkes og de nødvendige dele repareres eller udskiftes. Akseltætninger har en begrænset, endelig levetid, som påvirkes af driftsbetingelser og miljø. Det skal forventes, at de slides og til sidst svigter. Når lækagen bliver uacceptabel, skal tætningsenheden udskiftes med den korrekte udskiftningsenhed, som er kompatibel med pumpens driftsbetingelser. Tilsmudsede væsker nedsætter tætningens levetid. Pakningstætninger bør udskiftes, når alle pakningsskruernes gevind er opbrugt, eller når pakningen er beskadiget og lækagen ikke kan styres. Hvor den tid, pumpen er ude af drift, er af afgørende betydning og nedetiden skal minimeres, bør der købes sæt af reservedele og tætninger, inden de skal bruges, og opbevares på stedet. Kun uddannede, specialiserede medarbejdere, der bruger de korrekte, originale installations-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger, må udforme vedligeholdelsesopgaver, som omfatter, men ikke er begrænsede til inspektion, reparation, samling og nedtagning. Kontakt Zenith Pumps vedr. oplysninger om medarbejderuddannelse. G.2 Bestilling og installation af dele/reservedele ª ª Hvis relevant lukkes for alle damp- eller andre væskeforsyningsledninger til pumpen. Ved kontakt med Zenith Pumps vedrørende reservedele skal pumpens mærkninger og enhedsplanen, som anvist nedenfor, forlægges: ª ª Fra mærkningerne på pumpen noteres pumpens modelnummer, serienummer og vægt. ª ª Fra enhedsplanen eller anvisningsmanualen oplyses betegnelserne for reservedelen(e). ª ª Oplys de ovennævnte oplysninger til Zenith -servicerepræsentanten. Installation af reservedele bør kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere sammen med de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. H Svigt Alle svigt kan undersøges og serviceres igennem Zenith Pumps' reparations- eller garantiserviceafdelinger. I Fejlfinding Fejlfinding på gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejder sammen med de originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. Zenith Pumps kan også kontaktes for hjælp ved fejlfindingen. J EF Overensstemmelseserklæring EF Overensstemmelseserklæring følger med de dokumenter, der leveres sammen med pumpen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

14 COLFAX CORPORATION Zenith Pumps 1710 Airport Road Monroe, NC USA tlf web COLFAX, ALLWEILER, BARIC, COLFAX BUSINESS SYSTEM, FAIRMOUNT AUTOMATION, HOUTTUIN, IMO, LSC, ROSSCOR, TUSHACO, WARREN og ZENITH er registrerede varemærker, tilhørende Colfax Corporation eller dennes datterselskaber i USA og/eller andre lande Colfax Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall farmaceutiske kvalitetsfilterpatroner 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall farmaceutisk kvalitetsfilterpatroner. De i

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BRUGERMANUAL TS 9000

BRUGERMANUAL TS 9000 BRUGERMANUAL TS 9000 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGERMANUAL WCL 700

BRUGERMANUAL WCL 700 BRUGERMANUAL WCL 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål 9 Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE

BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesmanual

Drift- og vedligeholdelsesmanual Forfatter: Godkendt af: Dato: Side: 1 of 11 Rev.: 1 Drift- og vedligeholdelsesmanual (Nedenstående udfyldes af Art Andersen CPH til den specifikke leverance, på foranledning af kunden) Forfatter: Godkendt

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING

KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING Side 1 af 15 KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING Side 2 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Fejlfinding 6. Garanti Side

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere