Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps"

Transkript

1 Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC USA Tlf.: Internet: Dokument nr Dokument rev. 1.0 Disse anvisninger bør læses grundigt før installation, drift eller vedligeholdelse af pumpens af alle medarbejdere, der arbejder med pumpens drift.

2 Indholdsfortegnelse A Om dette dokument... 3 A.1 Målgrupper... 3 A.2 Andre relevante dokumenter... 3 A.3 Advarsler og symboler... 4 B Maskinens opbygning/benævnelser... 5 B.1 Generel beskrivelse... 5 B.2 Pumpeplaner... 5 B.3 Benævnelser... 6 C Sikkerhed... 7 C.1 Vigtig bemærkning... 7 C.2 Driftsanvisninger for operatøren... 7 C.3 Tilsigtet brug... 7 C.4 Medarbejdernes kvalifikationer... 7 C.5 Generelle sikkerhedsanvisninger... 7 C.6 Installation/maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger... 7 C.7 Sikkerhedsbemærkninger ved opstart... 8 C.8 Drift og vedligeholdelse - sikkerhed... 8 C.9 Luftbåren støj... 9 C.10 Pumper med magnetisk kobling... 9 D Transport/opbevaring... 9 D.1 Sikker løftning og transport af pumper... 9 D.2 Opbevaring/reservedele... 9 E Installation/opstart E.1 Generelt E.2 Værktøjer E.3 Installation/forvarmning/opstart E.3.1 Smøring, forberedelse E.3.2 Forvarmning, køling...11 E.3.3 Montering/justering/installation...11 E.3.4 Opstart...11 F Drift/nedlukning/genstart F.1 Varme, køling under drift F.2 Nedlukning F.3 Genstart G Vedligeholdelse G.1 Gennemførelse af vedligeholdelse G.2 Bestilling og installation af dele/reservedele H Svigt I Fejlfinding J EF Overensstemmelseserklæring BEMÆRK Hvis driften af denne pumpe er kritisk til din virksomhed, anbefaler vi kraftigt, at du altid har en reservepumpe på lager. Der bør mindst haves et tætningssæt (o-ringe, tætninger og akseltætning) i reserve, så pumpen kan istandsættes efter intern inspektion Rev Oversættelse af originalanvisningerne

3 A Om dette dokument Denne manual: Er en del af Zenith -pumpen Gælder for alle Zenith -pumpemodeller/-serier Giver anvisninger, der beskriver sikre og passende metoder for pumpens generelle installation, drift og fejlfinding. BEMÆRK Kontraktbetingelserne kan indeholde særlige bestemmelser, der afviger fra, hvad der vises i denne manual! Hvis der opstår spørgsmål, som ikke besvares i disse anvisninger, se de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. A.1 Målgrupper Målgruppe Den pumpedrivende virksomhed Specialiserede medarbejdere, montører, operatører Pligt ¾ Denne manual skal altid være til hånde ved udstyret, inkl. til senere brug. ¾ Kontroller, at medarbejderne har læst og følge anvisningerne i denne manual og andre relevante dokumenter, især alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. ¾ Overhold alle øvrige regler og forskrifter, der henviser til pumpen eller systemet. ¾ Læs, overhold og følg denne manual og de øvrige relevante dokumenter, især alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. A.2 Andre relevante dokumenter Dokument Original manual for installation, pleje og vedligeholdelse Enhedsplaner, reservedelsliste/materialeliste ATEX - øvrige anvisninger (hvis relevant) Ordredetaljer, datablad Produktbrochurer, tekniske datablade Dokumentation for leverandører Overensstemmelseserklæring Formål Detaljerede anvisninger til inspektion, nedtagning, reparation, samling, fejlfinding. Planer af pumpeenheden og underenheden Reservedelsliste og materialeliste over komponenterne Drift i områder med eksplosionsfare Tekniske specifikationer, driftsbetingelser Tekniske specifikationer, driftsbetingelser Teknisk dokumentation vedr. dele, der leveres af underleverandører Overensstemmelse med standarder, indholdet af overensstemmelseserklæringen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

4 A.3 Advarsler og symboler Advarselsniveau Risikoniveau Konsekvenser ved tilsidesættelse af advarslen FARE Umiddelbar, akut risiko Død, alvorlig personskade Mulig akut risiko Død, alvorlig personskade FORSIGTIG Umiddelbar farlig situation Mindre personskade, materiel skade BEMÆRK Muligvis farlig situation Mindre personskade, materiel skade Symbol Betydning Sikkerhedsadvarsel Bemærk alle oplysninger markeret med tegnet Sikkerhedsadvarsel, og følg anvisningerne for at undgå skader til udstyr, personskader eller død. Anvisning Anvisning i flere trin Oplysninger, bemærkninger Stærkt magnetfelt - mennesker med pacemakers skal holde mindst 3 m afstand Rev Oversættelse af originalanvisningerne

5 B Maskinens opbygning/benævnelser B.1 Generel beskrivelse Zenith -pumper er fortrængningspumphoveder med eksternt gear. En enkel aksel overfører kraft/moment til et eller flere drivgear, som så sættes i gang og leverer kraft/moment til et eller flere drevne gear. Væske føres ind i pumpen igennem indløbsstrømmen(e). Væsken fylder de eksponerede rum mellem tandhjulene og befordres så rundt inde i gearkassen, mens gearene drejes. Når stien er afsluttet, går gearene i indgreb, og væsken fjernes. Væsken flyder ud af pumpen igennem udløbsporten(e). Der kan være flere drevne gear, hvert med sin egen særlige udløbsport. Der kan være flere drivgear, og der kan være flere indløbsporte i en enkelt pumpeenhed. B.2 Pumpeplaner Pumpeplanerne medfølger sammen med denne originalanvisning i den dokumentmappe, der leveres med pumpen. Eksempel på plan: Rev Oversættelse af originalanvisningerne

6 B.3 Benævnelser Markeringerne på pumpen omfatter følgende: Zenith -logo CE-mærke Delnummer Vægt Eksempler: Serienummer Rotationsretning Forskydning pr. akselomdrejning i cm3/omdr Rev Oversættelse af originalanvisningerne

7 C Sikkerhed C.1 Vigtig bemærkning Læs denne betjeningsforskrift, inden pumpen installeres og/eller startes. Installations-, drifts- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges til punkt og prikke, da der ellers kan opstå personskader eller alvorlige skader på pumpen. Zenith Pumps overtager ikke ansvaret for utilstrækkelig ydelse eller skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne. Denne manual dækker ikke alle situationer, der kan opstå mht. installation, drift, inspektion og vedligeholdelse af det leverede udstyr. Zenith Pumps antager, at de medarbejdere, der har fået som opgave at installere, drive og vedligeholde det leverede udstyr, har tilstrækkelig med teknisk viden for at anvende generelt vedtagne sikkerheds- og driftsprocedurer, der måske ikke er dækket. Der er blevet gjort ethvert forsøg på at forfatte teksten i denne manual, så de tekniske oplysninger er lette at forstå. C.2 Driftsanvisninger for operatøren Som operatør er du forpligtet til at formulere specifikke driftsanvisninger for dine medarbejdere på baggrund på virksomhedens specifikke driftsbetingelser. Brug af denne manual vil hjælpe dig med at skabe jeres egne anvisninger. C.3 Tilsigtet brug Brugen af pumpen til andre processer end dem, den er beregnet til, kan resultere i pumpens svigt eller personskader. Zenith -pumpen er en præcisionsmåleenhed og udviklet til at blive brugt som sådan. Hvis der er behov for at anvende pumpen på en måde, der ligger uden for de originale, offentliggjorte specifikationer, kontakt da Zenith Pumps før anvendelsen for at få hjælp og anbefalinger. C.4 Medarbejdernes kvalifikationer Kun uddannede operatører bør bruges til pumpens opstart og drift. Kun uddannede, specialiserede medarbejdere bør gennemføre installation, vedligeholdelse, nedtagning eller samling af pumpen. C.5 Generelle sikkerhedsanvisninger Kun uddannede operatører eller uddannede, specialiserede medarbejdere må håndtere eller drive pumpen. Overhold de driftsbegrænsninger, der nævnes i Zenith -specifikationer eller i ordredokumentationen. Brug altid korrekt personligt beskyttelsesudstyr. (Dvs. sikkerhedsbriller, sikkerhedssko, ansigtsskjold, beskyttelsesdragt, handsker, iltapparat, støvmaske osv., som krævet af sikkerhedsreglerne) FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. FARE Sikkerhedsskærme eller andre beskyttelsesenheder må ikke fjernes forud for installation eller under drift. C.6 Installation/maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger Brug pumpen kun som tilsigtet, forbliv klar over sikkerhedsrisici, og overhold anvisningerne i denne manual. Det skal sikres, at alle sikkerhedsenheder, maskinens sikkerhedsindretninger, elektriske sikkerhedsforbindelser, temperaturovervågningsenheder, trykovervågningsenheder og forseglingsapparat er installeret og driftsklar, før pumpen startes Rev Oversættelse af originalanvisningerne

8 FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. Pumpen må ikke køre, mens ventilerne i systemet er lukkede. FORSIGTIG Pumperne må ikke bruges sammen med levnedsmidler, hvis de ikke er blevet tilpasset dette formål. Pumpning af levnedsmidler skal oplyses som formål på den oprindelige købsordre. For at sikre pumpens og systemets normale funktion, skal trykket ved pumpens indløb og udløb kontrolleres. De to overvågningssteder bør være indløbs- og udløbsportsforbindelser/-flanger eller nøjagtig ved siden af disse forbindelser/flanger. Overvåg pumpetemperaturen efter installationen og under driften. Bemærk pludselige ændringer i temperaturen, som ikke stemmer overens med pludselige ændringer i den behandlede væskes temperatur- Hvis der opstår pludselige temperaturændringer, slukkes for pumpens drift og uddannede, specialiserede medarbejdere tilkaldes til inspektion og vedligeholdelse. C.7 Sikkerhedsbemærkninger ved opstart Kontroller, at alle processikkerhedsenheder er på plads og driftsklare. Kontroller, at alle pumpens dele er smurte og fulde af væske, inden motoren startes. Kontroller, at pumpetemperaturen har nået procestemperaturen helt, inden motoren startes. Opvarm pumpen nok til at sikre, at alle hulrum har nået procestemperatur. Under opstarten startes motoren ved et lavt hastighedsindstillingsværdi, og øg så gradvist hastigheden til den ønskede driftshastighed. En accelerationsrate på 20 omgange/sek. eller mindre anbefales. 5 omgange/sek. er et godt udgangspunkt, der tillader rigelig accelerationstid, så nedstrømsapparatet fyldes gradvist med væske, og trykket øges langsomt. C.8 Drift og vedligeholdelse sikkerhed BEMÆRK Producentens garanti bliver ugyldig, hvis der udskiftes dele eller pumpen modificeres på nogen måde, uden at Zenith Pumps har givet deres tilladelse hertil. Nedstrømstryk kan skifte hurtigt, så snart pumpen starter. Hvis nedstrømsflowets passager er blokerede eller ventilerne lukkede, når pumpen sandsynligvis dødpunktet, før ventilerne kan åbnes eller blokeringen fjernes. Dødepunktet opstår, når pumpen når det maksimalt mulige tryk ved en given hastighed med en given væskeviskositet. Pumpen kan svigte, hvis dødepunktet nås, eller der vises rørenes begrænsninger. BEMÆRK Kun uddannede, specialiserede medarbejdere er kvalificeret til at gennemføre vedligeholdelsesopgaver, der omfatter, men ikke er begrænsede til: Inspektion Reparation Samling Nedtagning Kontakt Zenith Pumps vedr. oplysninger om medarbejderuddannelse. Mål pumpetemperaturen efter installationen og overvåg temperaturen under driften. Hurtige ændringer i temperaturen ved stabile proces- og omgivelsestemperaturen signalerer et forestående svigt. Gør brug af alle medfølgende forbindelsespunkter til temperaturmåling, dvs. termokoblingspunkter osv Rev Oversættelse af originalanvisningerne

9 C.9 Luftbåren støj Ved normale driftsbetingelser ligger det luftbårne støjniveau ved mindre end eller lig med 70 db. Hvis der bemærkes luftbårne støjniveauer på over 70 db, arbejder pumpen ikke under normale betingelser, eller komponentsvigt er umiddelbart forestående. Kontakt da din Zenith Pumps repræsentant om hjælp. C.10 Pumper med magnetisk kobling Magnetiske koblinger bruger stærke permanente magneter, der frembringer et stærkt magnetfelt. Installationen må kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere. Alle installationsanvisninger skal overholdes nøje. Tillempelser eller ændringer af den magnetiske kobling eller dens komponenter er ikke tilladt. Producenten overtager intet ansvar for skaber på grund af ukorrekt brug. FARE I områder, hvor permanent magnetiske koblinger håndteres eller gemmes med åben adgang, bør personer med hjerte-pacemaker holde en sikkerhedsafstand på 3 meter. Ved permanent magnetiske koblinger, der sidder på indersiden af pumpen, er en sikkerhedsafstand på 1 meter nok. Installation og vedligeholdelse skal udføres af uddannede, specialiserede medarbejdere og skal altid foretages under komplet nedlukning under betingelser, der er uden tryk. Køreenheden skal sikres mod utilsigtet aktivering (med tegn, deaktivering af forbindelsen til elforsyningen) for at undgå alvorlige skader. Klemningsfare! Ræk ikke hånden ind i arbejdsområdet, mens koblingen er i drift. Der skal installeres passende maskinskærme for at beskytte mod utilsigtet kontakt, og sikkerheden skal opretholdes. FORSIGTIG Medier med magnetdata (bankkort, harddiske og andre elektroniske enheder) kan blive ulæselige og bør holdes på afstand af den magnetiske kobling magnetfelt. D Transport/opbevaring D.1 Sikker løftning og transport af pumper Død eller knuste lemmer forårsages af faldende eller væltende læs! FARE Tunge løft og ukorrekte bevægelser kan forårsage legemsskader! Operatøren skal sørge for beskyttelse mod varme overflader og væsker! Sørg for, at pumpen ikke tabes. Pumpens vægt er klart og holdbart oplyst på pumpens yderside. Læs og overvej vægten, inden pumpen skal løftes eller flyttes. Forsøg ikke at løfte pumper, der vejer mere end 25 kg uden brug af en kran eller en anden type løfteværktøj. Kun kvalificerede medarbejdere må transportere pumper, der vejer mere end 25 kg. Under arbejdet med pumper, der er varme, skal der anvendes korrekt beskyttelsesudstyr, og det skal bemærkes, at der kan flyde varm væske ud af pumpen. Undgå hudkontakt med varme væsker eller en varm pumpe. Følg alle væskeproducentens forholdsregler ved håndteringen af væsken. D.2 Opbevaring/reservedele Skulle en Zenith -pumpe opbevares, skal denne altid beskyttes mod vand og anden forurening. Opbevar pumpen i rene, tørre og varme omgivelser. Pumper leveres med ZeLube eller et andet passende smøremiddel (med mindre dette er specifikt forbudt på kundens ordre) og med beskyttelseslag i eller over alle åbninger. Disse lag bør så længe som muligt forblive på plads ved montering og justering. Fjern lagene lige før systemrørene tilsluttes pumpen. Hvis pumpen skal opbevares ved en høj temperatur eller i et udfordrende miljø, eller hvis den skal opbevares i mere end seks måneder, kontakt da Zenith Pumps vedr. den korrekte opbevaringsprocedure. Ved opbevaring af reservedele skal delene altid beskyttes mod vand og forurening. Opbevar delene i rene, tørre og varme omgivelser. Reservedele bør påføres et let lag med rustbeskyttende olie og opbevares i en lufttæt beholder Rev Oversættelse af originalanvisningerne

10 E Installation/opstart E.1 Generelt Kun uddannede, specialiserede medarbejdere kan udføre installationen og opstarten af Zenith -pumper korrekt. Pumperne bør tages forsigtigt ud af emballagen for at sikre, at leverancen er komplet. Hvis der mangler dele eller der er beskadigede dele skal vognmanden og Zenith underrettes med det samme. Selv om pumpen består af stål eller andet, holdbart metal, er det et præcisionsinstrument. Tabes pumpen på gulvet eller bliver den slået med hårdt materiale, kan dette forårsage alvorlige skader på komponenterne. Mange pumpematerialer er gennemhærdede til maks. hårdhed, så de er skøre. De skal behandles, som man behandler ethvert andet præcisionsmåleinstrument. FORSIGTIG Pumpen må ikke køre tørt eller uden flow af indløbsvæske. Kontroller, at pumpen kun drives med - aldrig uden - at væske fylder pumpehuset. Sørg for sikkerheds- og nødsystemer ved kritisk eller farligt udstyr for at beskytte medarbejdere og ejendom fra skader pga. pumpefejl. Hvis pumpevæskerne er brændbare, toksiske, ætsende, eksplosive eller på anden måde farlige, skal der sørges for sikkerhed i tilfælde af lækage eller fejl. FØR der arbejdes på udstyret skal al strøm til udstyret fjernes og låses ude. E.2 Værktøjer De procedurer, der nævnes i denne manual, kan kræve mekanisk håndværktøj, måleure og rettelinealer til justering, passende løfteenheder såsom sæler eller remme, løftehjælpsudstyr eller vippearme. Hvis pumpen består af blødere materiale, såsom nikkellegeringer eller korrosionsbestandigt rustfrit stål, bør værktøjerne være i messing eller kobber for at undgå skader på pumpen. E.3 Installation/forvarmning/opstart Hvis pumpen på noget tidspunkt af driften synes ikke at køre jævnt, eller der høres usædvanlige lyde, skal pumpen standses omgående for at begrænse interne skader og Zenith kontaktes. E.3.1 Smøring, forberedelse Zenith -pumper leveres fyldt med ZeLube eller et andet rustforebyggende smøremiddel som oplyst. Hvis der ikke er noteres særlige krav, er smøremidlet ZeLube. Når pumpen gøres driftsklar, skal det afgøres, om smøremidlet i pumpen er egnet til at blive introduceret i processen. ZeLube er et kemisk inert, højtemperaturssmøremiddel, som er sikkert ved tilfældig hudkontakt, er levendsmiddelsikkert ved tilfældig kontakt, og som ikke efterlader kulstofrester ved opvarmning. Yderligere oplysninger om ZeLube findes på eller ved at kontakte Zenith Pumps. Det er vigtigt, at smøremidlet ikke efterlader kulstofrester, når den opvarmes og fordamper. Alle organiske olier og mange syntetiske olier efterlader kulstofrester ved fordampning. Kulstofrester ligner en hærdet, emaljeret finish og har samme virkning som hvis pumpen havde fået tilført et stærkt klæbestof. Tømt Zenith -pumpen for overskydende væske, og skyld smøremidlet ud, hvis der er bekymring for kontaminering af proceslinjen, eller hvis der er bekymring for brugen af smøremidlet ved driftstemperaturen. Efter skylningen skal pumpen smøres indvendigt. Hæld et proces- og temperaturkompatibelt smøremiddel i indløbsporten, og drej pumpens drivaksel manuelt, indtil smøremidlet løber ud af udløbsporten Rev Oversættelse af originalanvisningerne

11 E.3.2 Forvarmning, køling Lad ikke pumpen ændre temperaturen hurtigt. Brug ikke åbent ild inde i pumpen. Lad ikke lækkende væsker bryde i brand. Udsæt ikke pumpen til flydende kvælstof eller andre, meget kolde stoffer. Prøv ikke at nedkøle en varm pumpe ved at kaste vand eller andre kølige væsker på dens overflade. E.3.3 E.3.4 Hvis pumpen skal forvarmes eller afkøles før installationen, opvarm eller nedkøl pumpen til driftstemperaturen vha. en godkendt metode, såsom et varmebånd, en varmeskinne, ovn, køle- eller miljøkammer, flydende bad eller varmekappe, som helt kan nå pumpesystemets driftstemperatur. Overvåg pumpetemperaturen, og sørg for, at måltemperaturen er blevet nået og opretholdes. Giv pumpen rigeligt med tid til grundigt og jævnt at optage varme (inkl. tætningsanordningen). Montering/justering/installation Pumpens montering, justering og installation bør kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere sammen med de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. Opstart Se anvisningerne for pumpens installation, pleje og vedligeholdelse for alle opstartsanvisninger. Hvis driftstemperaturen overstiger 60 ºC (140ºF), skal der tages forholdsregler for at undgå hudkontakt. ª ª Skyl rørsystemet, før pumpen tilsluttes. ª ª Væske, der flyder ind i pumpen, bør filtreres til en partikelgrænsestørrelse på 1/2 af gearsløret i pumpen under drift. Hør fabrikken ad. ª ª Rotér pumpens drivaksel manuelt efter at monteringsboltene eller omdrejningstapperne er blevet monteret og strammet helt. Akslen børe kunne drejes let. ª ª Kontroller, at væsken frit kan komme ind i pumpen før start. Sørg for at bruge tilstrækkelig med positivt indløbstryk for at undgå hulrumsdannelse under driften. ª ª Kontroller at alle skærme og sikkerhedsanordninger er komplet installeret før opstart. ª ª Tilslut alt tryk- og temperaturovervågningsudstyr, og kontroller, at de virker korrekt. ª ª Kontroller, at alle nedstrømsventiler osv. er åbne. ª ª Øg gradvist hastigheden til den påtænkte driftshastighed. En accelerationsrate på 20 omgange/sek. eller mindre anbefales. 5 omgange/sek. er et godt udgangspunkt, der tillader rigelig accelerationstid, så nedstrømsapparatet fyldes gradvist med væske, og trykket øges langsomt. ª ª Hvis pumpen bruger pakningstætninger: Lidt lækage er nødvendig for at smøre pakningen. BEMÆRK Hvis vand fra pakningslækager ikke opsamles korrekt, kan det gøre gulvet glat og/eller udsætte medarbejdere til farlige væsker. Opsaml pakningsvand korrekt og sikkert. ¾ Stram pakningsgevindskruerne langsomt over kors, indtil pakningen er jævnt sammenpresset, og lækagen mindskes til næsten nul. Løsn så hver af skruerne langsomt, 1/4 omdrejning adgangen, indtil der opstår en lille lækage. En let lækage er nødvendig* for at smøre pakningen og akslen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

12 ª ª Sørg for at justere pakningsskruen korrekt. ª ª Stram ikke pakningsskruen for meget. For stor stramning vil forårsage skader på pakning og aksel. ª ª Der findes andre tætningsmuligheder. F Drift/nedlukning/genstart ¾ Genjuster pakningsskruen flere gange igennem indkøringsperioden, indtil tætningen sidder, som den skal, og lækageraten er stabil. F.1 Varme, køling under drift Hvis pumpen skal bruges under eller over rumtemperatur (10 C 45 C), skal der sørges for, at procestemperaturen opnås og opretholdes før og under driften. Overvåg pumpetemperaturen, og sørg for, at måltemperaturen er blevet nået og opretholdes. Giv pumpen rigelig med til til at justeres og stabiliseres. Sørg for, at alle temperaturændringer sker langsomt, grundigt og jævnt (inkl. tætningens position). Beskyt pumpen mod temperaturudsving på mere end 28 C. Disse kunne opstå ved at væske flyder ind i pumpen, ved hurtige temperaturændringer i omgivelserne eller ved ild. Hurtige temperaturskift skal undgås. Forvarmning er nødvendig, hvis pumpens driftstemperatur er større en 28 C over omgivelsestemperaturen. F.2 Nedlukning Pumpen skal tømmes for procesvæske ved nedlukningen. Brug af tømningsvæske (en inert smøringsvæske, som er sikker for pumpe og medarbejdere) anbefales i stedet for bare at prøve at tømme pumpen for procesvæske. ª ª Lad pumpen køre langsomt under tømningsprocessen for at sikre, at der ikke opstår skader. F.3 Genstart ª ª Fjern koblingskomponenterne, der forbinder pumpeakslen med gearkasse eller motor, og drej pumpen manuelt eller med en skruenøgle, når rensningen og tømningen afsluttes. ª ª Hvis der ikke findes rengøringsvæske og pumpen kører for at muliggøre tømningen, skal processen afsluttes i under 1 minut. ª ª Hvis pumpen skal opbevares, eller hvis den vil stå i lang tid ad gangen uden at være i drift eller beskyttet, dækkes alle interne og eksterne overflader med rustbeskyttende olie. Ved genstart, hvor produktvæsken er hærdet og blevet fast i pumpen under nedlukningen, skal væsken blødgøres og igen blive komplet flydende, inden pumpen kan genstartes. Hvis produktvæsken kan blødgøres ved opvarmning, forvarmes pumpen og lade produktet smelte helt. Hvis produktvæsken ikke let kan blødgøres, eller hvis hærdelsen af produktvæsken ikke kan ophæves, skal pumpen rengøres for genstart. FORSIGTIG Sørg for, at produktet ikke har ændret egenskaber. Kontroller, at væsken stadig væk kan smøre pumpens interne komponenter. Genstart langsomt og gradvis. FORSIGTIG POLYMER-SERVICE: Under forvarmnings må der ikke sidde polymer inde i pumpen i mere end 5 timer, da man derved risikerer nedbrydning og omdannelse af polymeren. Nedbrydning eller omdannelse ville føre til utilfredsstillende smøring af pumpens lejebøsninger ved opstart og føre til pumpesvigt. G Vedligeholdelse G.1 Gennemførelse af vedligeholdelse Der vil med tiden opstå tætningssvigt. Udvikl en plan til at klare denne situation. Tag passende sikkerhedsforanstaltninger, hvis væsken er farlig Rev Oversættelse af originalanvisningerne

13 FØR påbegyndelse af vedligeholdelsesprocedurer gøres følgende: ª ª Sluk alle elkontakter og hovedafbrydere. ª ª Fjern alle elektriske servicesikringer. ª ª Aflås det elektriske servicepanel, der leverer el til maskinen. ª ª Luk, sikr og lås alle ventiler i pumpens indløbs-/udløbsrør. Foretag hyppige synskontroller af udstyret for tegn på skader og lækage fra akselpakninger, pakninger eller o-ringe. Kontroller, at alle forbindelser holder tæt. Hvis tætningslækagen er på mere end 10 dråber i timen pr. tætning, skal udstyret nedlukkes og de nødvendige dele repareres eller udskiftes. Akseltætninger har en begrænset, endelig levetid, som påvirkes af driftsbetingelser og miljø. Det skal forventes, at de slides og til sidst svigter. Når lækagen bliver uacceptabel, skal tætningsenheden udskiftes med den korrekte udskiftningsenhed, som er kompatibel med pumpens driftsbetingelser. Tilsmudsede væsker nedsætter tætningens levetid. Pakningstætninger bør udskiftes, når alle pakningsskruernes gevind er opbrugt, eller når pakningen er beskadiget og lækagen ikke kan styres. Hvor den tid, pumpen er ude af drift, er af afgørende betydning og nedetiden skal minimeres, bør der købes sæt af reservedele og tætninger, inden de skal bruges, og opbevares på stedet. Kun uddannede, specialiserede medarbejdere, der bruger de korrekte, originale installations-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger, må udforme vedligeholdelsesopgaver, som omfatter, men ikke er begrænsede til inspektion, reparation, samling og nedtagning. Kontakt Zenith Pumps vedr. oplysninger om medarbejderuddannelse. G.2 Bestilling og installation af dele/reservedele ª ª Hvis relevant lukkes for alle damp- eller andre væskeforsyningsledninger til pumpen. Ved kontakt med Zenith Pumps vedrørende reservedele skal pumpens mærkninger og enhedsplanen, som anvist nedenfor, forlægges: ª ª Fra mærkningerne på pumpen noteres pumpens modelnummer, serienummer og vægt. ª ª Fra enhedsplanen eller anvisningsmanualen oplyses betegnelserne for reservedelen(e). ª ª Oplys de ovennævnte oplysninger til Zenith -servicerepræsentanten. Installation af reservedele bør kun gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejdere sammen med de korrekte originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. H Svigt Alle svigt kan undersøges og serviceres igennem Zenith Pumps' reparations- eller garantiserviceafdelinger. I Fejlfinding Fejlfinding på gennemføres af uddannede, specialiserede medarbejder sammen med de originale anvisninger for installation, pleje og vedligeholdelse. Zenith Pumps kan også kontaktes for hjælp ved fejlfindingen. J EF Overensstemmelseserklæring EF Overensstemmelseserklæring følger med de dokumenter, der leveres sammen med pumpen Rev Oversættelse af originalanvisningerne

14 COLFAX CORPORATION Zenith Pumps 1710 Airport Road Monroe, NC USA tlf web COLFAX, ALLWEILER, BARIC, COLFAX BUSINESS SYSTEM, FAIRMOUNT AUTOMATION, HOUTTUIN, IMO, LSC, ROSSCOR, TUSHACO, WARREN og ZENITH er registrerede varemærker, tilhørende Colfax Corporation eller dennes datterselskaber i USA og/eller andre lande Colfax Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere