Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da"

Transkript

1 Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

2 Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D Augsburg Tyskland Denne dokumentation - eller dele deraf - må kun mangfoldiggøres eller gøres tilgængelig for tredjemand, hvis KUKA Roboter GmbH har givet udtrykkelig tilladelse hertil. Styringen kan indeholde andre funktioner, som ikke er beskrevet i denne dokumentation. Der kan ikke stilles krav om disse funktioner i forbindelse med omlevering eller i tilfælde af service. Den skriftlige dokumentation stemmer overens med den beskrevne hard- og software. Afvigelser kan dog ikke udelukkes helt. Af den grund kan vi ikke garantere, at den skriftlige dokumentation stemmer fuldstændig overens med den beskrevne hard- og software. Angivelserne i den skriftlige dokumentation kontrolleres dog regelmæssigt, så den efterfølgende udgave indeholder de nødvendige korrektioner. Ret til tekniske ændringer, der ikke påvirker funktionen, forbeholdes. Oversættelse af original dokumentation KIM-PS5-DOC Publication: Pub Spez KR C2 ed05 da Bookstructure: Spez KR C2 ed05 V6.1 Label: Spez KR C2 ed05 V5 da 2 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse Oversigt over industrirobotten Oversigt over robotstyringen Beskrivelse styrings-pc Styrings-PC-grænseflader Anvendelsesmuligheder for PCI-slots Beskrivelse af KUKA Control Panel (KCP) Forside Bagside Sikkerhedslogik Electronic Safety Circuit (ESC) Oversigt CI3-boards Beskrivelse af effektafgivende del Beskrivelse grænseflader Nettilslutning X1/XS KCP stik X Motorstik X20 akse 1 til Motorstik X7 (option) Dataledning X21 akse Beskrivelse kunde-indbygningsrum (option) Tekniske data Robotstyring Mål robotstyring Mindsteafstande robotstyring Mindsteafstande påsats- og teknologiskab Boremål for fastgørelse på gulv Svingområde skabsdør Sikkerhed Generel Ansvar Korrekt brug af industrirobotten EF-overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring Anvendte begreber Personale Arbejds-, beskyttelses- og fareområde Udløser af stop-reaktioner Sikkerhedsfunktioner Oversigt over sikkerhedsfunktioner Sikkerhedslogik ESC Driftsmådekontakt Operatørbeskyttelse NØDSTOP-anordning Ekstern NØDSTOP-anordning Frigivelsesanordning Eksterne frigivelsesanordninger Yderligere beskyttelsesudstyr Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 3 / 91

4 3.6.1 Rykvis kørsel Softwareendestopkontakter Mekaniske endestop Mekanisk akseområdebegrænsning (option) Akseområdeovervågning (option) Fridrejeanordning (option) KCP-kobler (option) Mærkninger på industrirobotten Eksterne beskyttelsesanordninger Oversigt over driftsmåder og beskyttelsesfunktioner Sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Kontrol af sikkerhedsrelaterede styrekomponenter Transport Ibrugtagning og genstart Virusbeskyttelse og netværkssikkerhed Manuel drift Simulering Automatisk drift Vedligeholdelse og istandsættelse Ud-af-drifttagning, opbevaring og bortskaffelse Sikkerhedsforanstaltninger til "Single Point of Control" Benyttede standarder og forskrifter Planlægning Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Opstillingsbetingelser Tilslutningsbetingelser Nettilslutning Nettilslutning via X1 Hartingstik Nettilslutning via CEE-stik XS NØDSTOP-kreds og beskyttelsesanordning Interface X Koblingseksempel X PE-potentialudligning Visualisering af KCP-kobler (option) Performance Level PFH-værdier for sikkerhedsfunktioner Transport Transport med transportgrej Transport med løftevogn Transport med gaffeltruck Transport med rullemonteringssæt (option) Ibrugtagning og genstart Oversigt Ibrugtagning Opstilling af robotstyring Tilslutning af forbindelsesledninger / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

5 Indholdsfortegnelse 6.4 Tilkobling af KCP Tilslutning af PE-potentialudligning Tilslutning af robotstyringen til nettet Deaktivering af akku-afladningsbeskyttelse Tilslutning af NØDSTOP-kreds og beskyttelsesanordning Konfigurering og tilslutning af stik X Indkobling af robotstyring Kontrol af drejeretning udvendig ventilator KUKA service Support-forespørgsel KUKA Customer Support Indeks Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 5 / 91

6 6 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

7 1 Produktbeskrivelse 1 Produktbeskrivelse 1.1 Oversigt over industrirobotten Industrirobotten består af følgende komponenter: Manipulator Robotstyring Programmeringsenhed Forbindelsesledninger Software Optioner, tilbehør Fig. 1-1: Eksempel med en industrirobot 1 Manipulator 3 Robotstyring 2 Forbindelsesledninger 4 Programmeringsenhed 1.2 Oversigt over robotstyringen Robotstyringen består af følgende komponenter: Styrings-pc Effektafgivende del Programmeringsenhed KCP Sikkerhedslogik ESC KCP-kobler (option) Servicestikdåse (option) Tilslutningsfelt Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 7 / 91

8 Fig. 1-2: Oversigt robotstyring 1 Effektafgivende del 6 Sikkerhedslogik (ESC) 2 Styrings-pc 7 KCP-kobler-kort (option) 3 KCP-kobler, betjenings- og Tilslutningsfelt 8 visningselementer (option) 4 KCP 9 Servicestikdåse (option) 5 Kunde-indbygningsrum 1.3 Beskrivelse styrings-pc Funktioner Oversigt Pc'en overtager alle robotstyringens funktioner ved hjælp af dens tilsluttede komponenter. Windows-brugeroverflade med visualisering og indtastning Programoprettelse, -korrektion, -arkivering, -vedligeholdelse Kørselsstyring Baneplanlægning Aktivering af drivkredsen Overvågning Dele af ESC-sikkerhedskredsen Kommunikation med eksternt perifert udstyr (andre styringer, hovedcomputer, pc'er, netværk) Med til styrings-pc'en hører følgende komponenter: Mainboard med interfaces Processor og hovedhukommelse Harddisk MFC3 KVGA DSE-IBS-C33 RDW Batterier Valgfri komponenter, f.eks. feltbuskort 8 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

9 1 Produktbeskrivelse Fig. 1-3: Oversigt styrings-pc 1 Pc 3 Pc-ventilator 2 Pc-interfacer 4 Batterier Styrings-PC-grænseflader Oversigt Fig. 1-4: Styrings-PC-grænseflader Pos. Grænseflade Pos. Grænseflade 1 PCI-slots 1-6 (>>> "Anvendelsesmuligheder for PCIslots" Side 10) 9 Tastatur tilslutning 2 AGP PRO slot 10 Mus tilslutning 3 USB 2x 11 X961 spændingsforsyning DC 24 V Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 9 / 91

10 Pos. Grænseflade Pos. Grænseflade 4 X804 Ethernet 12 ST5 seriel RTC-grænseflade COM 3 5 COM 1 seriel grænseflade 13 ST6 ESC/KCP o.lign. 6 LPT1 parallel grænseflade 14 ST3 drivbus til KPS600 7 COM 2 seriel grænseflade 15 ST4 seriel RDW-grænseflade X21 8 USB 2x Anvendelsesmuligheder for PCI-slots Oversigt Fig. 1-5: PCI-slots PC-slottene kan benyttes med følgende indstikskort: Slot Indstikskort 1 Interbus-kort (LWL) (option) Interbus-kort (kobber) (option) LPDN-scanner-kort (option) Profibus master/slave-kort (option) CN_EthernetIP-kort (option) 2 LPDN-scanner-kort (option) 3 KVGA-kort 4 DSE-IBS-C33 AUX-kort (option) 5 MFC3-kort 6 Netværkskort (option) LPDN-scanner-kort (option) Profibus master/slave-kort (option) LIBO-2PCI-kort (option) KUKA-modemkort (option) 7 Ledig 10 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

11 1 Produktbeskrivelse 1.4 Beskrivelse af KUKA Control Panel (KCP) Funktion KCP (KUKA Control Panel) er programmeringsenheden til robotsystemet. KCP) har alle betjenings- og visningsmuligheder, der er nødvendige for betjeningen og programmeringen af robotsystemet Forside Oversigt Fig. 1-6: KCP-forside 1 Driftsmådekontakt 10 Talblok 2 Drev ON 11 Softkeytaster 3 Drev OFF / SSB-GUI 12 Start-tilbage-tast 4 NØDSTOP-knap 13 Starttast 5 Space Mouse 14 STOP-knap 6 Statustaster til højre 15 Vindue-valgtast 7 Enter-tast 16 ESC-tast 8 Markørtaster 17 Statustaster til venstre 9 Tastatur 18 Menutaster Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 11 / 91

12 1.4.2 Bagside Oversigt Fig. 1-7: KCP-bagside 1 Typeskilt 4 Frigivelsestast 2 Starttast 5 Frigivelsestast 3 Frigivelsestaster Beskrivelse Element Typeskilt Starttast Frigivelsestast Typeskilt til KCP Beskrivelse Med Start-tasten startes et program. Frigivelsestasten har 3 stillinger: Ikke trykket ind Midterstilling Trykket helt ind I driftsmåderne T1 og T2 skal frigivelsestasten holdes i midterstilling, for at robotten kan bevæge sig. I driftsmåderne Automatik og Automatik Ekstern har frigivelsestasten ingen funktion. 1.5 Sikkerhedslogik Electronic Safety Circuit (ESC) Oversigt Sikkerhedslogikken ESC (Electronic Safety Circuit) er et processorstøttet 2- kanal-sikkerhedssystem. Det overvåger konstant alle tilsluttede sikkerhedsrelevante komponenter. I tilfælde af fejl eller afbrydelser af sikkerhedskredsen frakobler spændingsforsyningen drevene og bevirker dermed, at robotsystemet står stille. ESC-systemet består af følgende komponenter: CI3-board KCP (master) 12 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

13 1 Produktbeskrivelse KPS600 MFC (passiv knude) ESC-systemet med knudeperiferi erstatter alle grænseflader i et klassisk sikkerhedssystem. Følgende indgange overvåges af sikkerhedslogikken ESC: Lokalt NØDSTOP Eksternt NØDSTOP Operatørbeskyttelse Frigivelse Drev OFF Drev ON Driftsmåder Kvalificerende indgange Fig. 1-8: Opbygning ESC-kreds 1 KPS600 5 MFC3 2 CI3-board 6 DSE 3 KCP-kobler (option) 7 PC 4 KCP Knude i KCP Knuden i KCP er master og initialiseres herfra. Knuden modtager tokanal-signaler fra: NØDSTOP-knap Frigivelsestast Knuden modtager etkanal-signaler fra: Drev ON Driftsmåde AUTO, driftsmåde TEST VKCP skal være sat i, for at ESC-kredsen kan køre. Trækkes VKCP ud under driften, vil drevene koble fra uden forsinkelse. Knude i KPS I KPS findes der en ESC-knude, som i tilfælde af fejl kobler drivkontaktoren fra. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 13 / 91

14 Knude på MFC3 På MFC3-printkortet findes en passiv ESC-knude, som overvåger ESC-kredsens informationer og leder dem videre til styringen Oversigt CI3-boards Beskrivelse CI3-boardet forbinder de enkelte knuder i ESC-systemet med kundens interface. Forskellige boards sættes ind i robotstyringen afhængigt af kundens krav og ønsker: Board Egen knude Beskrivelse CI3-standard Nej Visning af følgende tilstande: Lokalt NØDSTOP CI3-extended Ja Visning af følgende tilstande: Driftsmåder Lokalt NØDSTOP Drev on CI3-bus Nej Forbindelsesprintkort mellem ESC-kreds og SafetyBUS p af mærket PILZ CI3-tech Ja Dette board skal bruges til følgende komponenter: KUKA.RoboTeam KUKA.SafeRobot SafetyBus-Gateway Udgang til ekstra skab (ekstra akser) Spændingsforsyning for en 2. RDW via X19A Visning af følgende tilstande: Driftsmåder Lokalt NØDSTOP Drev on 1.6 Beskrivelse af effektafgivende del Oversigt Med til den effektafgivende del hører følgende komponenter: Strømdele Servoomformer (KSD) Sikringselementer Ventilator Hovedafbryder Netfilter 14 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

15 1 Produktbeskrivelse Fig. 1-9: Effektafgivende del 1 Lavspændings-strømdel KPS-27 2 Sikringselementer (24 V ubuffet) 3 Netfilter 4 Hovedafbryder (EU-udførelse) 5 Ventilator kølekredsløb indvendigt 6 Effektgivende strømdel KPS600 7 KSD til 2 ekstra akser (option) 8 KSD til 6 grundakser 9 Sikringselementer (24 V buffet) 1.7 Beskrivelse grænseflader Oversigt Kontrolskabets tilslutningsfelt består som standard af tilslutninger til følgende ledninger: Netledning/indgangskreds Motorledninger til robotten Styreledninger til robotten KCP-tilslutning Tilslutningsfeltet er bestykket forskelligt, alt efter option og kundevariant. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 15 / 91

16 Tilslutningsfelt Fig. 1-10: KR C2 edition2005 tilslutningsfelt 1 X1/XS1 nettilslutning 9 Option 2 X20 motortilslutning 10 X19 KCP-tilslutning 3 X7 motortilslutning 11 X21 RDW-tilslutning 4 Option 12 SL1 jordledning til robot 5 Option 13 SL2 jordledning til hovedforsyning 6 Option 14 X30 motortilslutning på forbindelseskonsol 7 X11 grænseflade 15 X30.2 motortilslutning på forbindelseskonsol 8 Option 16 X31 RDW-tilslutning på forbindelseskonsol Motortilslutningen X7 anvendes ved: Sværlastrobotter Robotter med høj grænselast Alle kontaktor-, relæ- og ventilspoler, som er forbundet med robotstyringen på brugsstedet (hos kunden), skal være forsynet med egnede slettedioder. RC-led og VCR-modstande er ikke egnede Nettilslutning X1/XS1 Beskrivelse Robotstyringen kan forbindes med nettet over følgende tilslutninger: X1 Hartingstik i tilslutningsfeltet XS1 CEE-stik, kablet føres ud fra robotstyringen (option) Vigtigt! Hvis robotstyringen er tilsluttet til et net uden jordforbundet stjernepunkt, kan det medføre fejlfunktioner i robotstyringen og materielle skader på netdelene. Der kan også forekomme kvæstelser på grund af elektrisk spænding. Robotstyringen må kun tilsluttes til et net med jordforbundet stjernepunkt. 16 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

17 1 Produktbeskrivelse Oversigt Fig. 1-11: Nettilslutning * N-lederen er kun nødvendig til servicestikdåsen (valgfri) til 400 V net. Robotstyringen må kun tilsluttes et net med højredrejende drejefelt. Kun herved sikres det, at ventilatormotorernes drejeretning er rigtig. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 17 / 91

18 1.7.2 KCP stik X19 Stikforbindelse Fig / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

19 1 Produktbeskrivelse Motorstik X20 akse 1 til 6 Stikforbindelse Fig. 1-13: Multistik X20 bremser standard Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 19 / 91

20 1.7.4 Motorstik X7 (option) Stikforbindelse Fig / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

21 1 Produktbeskrivelse Dataledning X21 akse 1-8 Stikforbindelse Fig. 1-15: Stikforbindelser X Beskrivelse kunde-indbygningsrum (option) Oversigt Kunde-indbygningsrummet er en montageplade på dørens indvendige side, som kan anvendes som option til eksterne kundeinstallationer. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 21 / 91

22 Fig. 1-16: Kunde-indbygningsrum 1 Kunde-indbygningsrum (montageplade) Tekniske data Betegnelse Installationernes indbygningsvægt Installationernes tabseffekt Indbygningsdybde Montagepladens bredde Montagepladens højde Værdier maks. 5 kg maks. 20 W 180 mm 400 mm 340 mm 22 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

23 2 Tekniske data 2 Tekniske data 2.1 Robotstyring Grunddata Skabstype Farve KR C2 edition2005 Se følgeseddel Antal akser maks. 8 Vægt Kapslingsklasse IP 54 Støjniveau efter DIN Placering med og uden køleanlæg Taglast ved ensartet fordeling Se typeskilt Gennemsnitlig 67 db (A) Til siden, afstand 50 mm 1000 N Nettilslutning Nominel tilslutningsspænding Tilladt tolerance for nominel spænding Netfrekvens Netimpedans indtil robotstyringens tilslutningspunkt Nominel indgangseffekt Standard Nominel indgangseffekt Sværgodslaster Pallelaster Press-to-press robot Sikring på netsiden Hvis der anvendes et HFI-relæ: Udløsningsstrømdifference Potentialudligning AC 3x400 V... AC 3x415 V 400 V -10 % V +10 % Hz 300 mω 7,3 kva, se typeskilt 13,5 kva, se typeskilt min. 3x25 A træg, maks. 3x32 A træg, se typeskilt 300 ma for hver robotstyring, universalsensitiv For potentialudligningseffekterne og alle jordledningerne er det fælles stjernepunkt referenceskinnen på den effektafgivende del. Bremseaktivering Udgangsspænding Udgangsstrøm bremse Overvågning DC V maks. 6 A Ledningsbrud og kortslutning Servicestikdåse (option) Udgangsstrøm Anvendelse maks. 4 A Servicestikdåsen må kun anvendes til kontrol- og diagnoseudstyr. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 23 / 91

24 Omgivelsestemperatur ved drift uden køleanlæg Omgivelsestemperatur ved drift med køleanlæg Omgivelsestemperatur ved opbevaring og transport med batterier Omgivelsestemperatur ved opbevaring og transport uden batterier Temperaturændring C ( K) C ( K) C ( K) C ( K) maks. 1,1 K/min Fugtighedsklasse 3k3 iht. DIN EN ; 1995 Opstillingshøjde indtil 1000 m over havets overflade uden ydelsesreducering 1000 m 4000 m over havets overflade med ydelsesreducering 5 %/1000 m Vigtigt! For at undgå en hel afladningen og beskadigelse af batterierne skal batterierne oplades regelmæssigt iht. opbevaringstemperaturen. Ved en opbevaringstemperatur på +20 C eller mindre skal batterierne oplades hver 9. måned. Ved en opbevaringstemperatur på +20 C til +30 C skal batterierne oplades hver 6. måned. Ved en opbevaringstemperatur på +30 C til +40 C skal batterierne oplades hver 3. måned. Klimatiske betingelser Vibrationssikkerhed Belastningstype Ved transport I konstant drift Effektiv accelerationsværdi 0,37 g 0,1 g (konstant svingning) Frekvensområde (konstant Hz svingning) Acceleration (chok i X/Y/Zretning) 10 g 2,5 g Kurveform varighed (chok i Halvsinus/11 ms X/Y/Z-retning) Hvis det forventes, at de mekaniske belastninger er større, skal styringen stilles på svingningsdæmpende komponenter. Styredel Forsyningsspænding DC 25,8 27,3 V Styrings-pc Hovedprocessor DIMM-lagermoduler Harddisk se status ved udleveringen min. 512 MB se status ved udleveringen KUKA Control Panel Forsyningsspænding DC 25,8 27,3 V Mål (BxHxD) ca. 33x26x8 cm 3 24 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

25 2 Tekniske data VGA-display, opløsning 640x480 punkter VGA-display, størrelse 8" KCP overside IP54 Kapslingsklasse KCP underside IP23 Vægt 1,4 kg Ledningslængder Ledningsbetegnelser, ledningslængder (standard) samt speciallængder fremgår af tabellen. Ledning Standardlængde i m Speciallængde i m Motorledning 7 15 / 25 / 35 / 50 Dataledning 7 15 / 25 /35 / 50 Netledning med XS1 (valgfri) 3 - Ledning Standardlængde i m Forlængelse i m KCP-ledning / 20 / 30/ 40 Ved brug af KCP-kabelforlængere må der kun anvendes en forlænger og en samlet kabellængde på 60 m må ikke overskrides. 2.2 Mål robotstyring Billedet (>>> Fig. 2-1 ) viser robotstyringens mål. Fig. 2-1: Mål (angivelser i mm) 1 Køleanlæg (option) 3 Set fra side 2 Set forfra 4 Set oppefra Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 25 / 91

26 2.3 Mindsteafstande robotstyring Billedet (>>> Fig. 2-2 ) viser de mindsteafstande, som skal overholdes i forbindelse med robotstyringen. Fig. 2-2: Mindsteafstande (angivelser i mm) 1 Køleanlæg (option) Advarsel! Hvis mindsteafstandene ikke overholdes, kan robotstyringen blive beskadiget. De angivne mindsteafstande skal altid overholdes. Der skal udføres bestemte vedligeholdelses- og reparationsarbejder på robotstyringen fra siden eller bagfra. Robotstyringen skal være tilgængelig dertil. Hvis der ikke er adgang til side- eller bagvæggen, skal det være muligt at bevæge robotstyringen til en position, hvor arbejderne kan udføres. 26 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

27 2 Tekniske data 2.4 Mindsteafstande påsats- og teknologiskab Fig. 2-3: Mindsteafstande med påsats-teknologiskab 1 Ekstraskab (option) 2 Teknologiskab (option) 2.5 Boremål for fastgørelse på gulv Billedet (>>> Fig. 2-4 ) viser boremålene for fastgørelse på gulvet. Fig. 2-4: Boringer til fastgørelse på gulv 1 Set nedefra Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 27 / 91

28 2.6 Svingområde skabsdør Fig. 2-5: Svingområde skabsdør Svingområde stående enkeltvist: Dør med PC-ramme ca. 180 Svingområde stående på række: Dør ca / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

29 3 Sikkerhed 3 Sikkerhed 3.1 Generel Ansvar Maskinen, der er beskrevet i dette dokument, er enten en industrirobot eller en komponent i en industrirobot. Komponenter i industrirobotten: Manipulator Robotstyring Programmeringsenhed Forbindelsesledninger Ekstra akser (option) f.eks. linearenhed, dreje-/vippebord, positioneringsanordning Software Optioner, tilbehør Industrirobotten er bygget i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved fejlagtig anvendelse opstå farer for liv og helbred og beskadigelse af industrirobotten og andre materielle værdier. Industrirobotten må kun benyttes i teknisk fejlfri stand under iagttagelse af angivelserne vedrørende korrekt brug, sikkerhed og fareområder. Det foreliggende dokument og inkorporeringserklæringen, som medfølger industrirobotten ved leveringen, skal overholdes, når industrirobotten anvendes. Fejl, der har indflydelse på sikkerheden, skal udbedres med det samme. Sikkerhedsinformation Angivelser vedrørende sikkerhed kan ikke udlægges mod KUKA Roboter GmbH. Selv om alle sikkerhedshenvisninger følges, er der ingen garanti for, at industrirobotten ikke forårsager kvæstelser eller skader. Uden tilladelse fra KUKA Roboter GmbH må der ikke foretages ændringer på industrirobotten. Der kan integreres ekstra komponenter (værktøj, software etc.), der ikke er omfattet af leveringen fra KUKA Roboter GmbH, i industrirobotten. Ejeren hæfter for skader på industrirobotten eller på andre materielle værdier, der er forårsaget af disse komponenter. Ud over sikkerhedskapitlet findes der i denne dokumentation supplerende sikkerhedshenvisninger. Disse henvisninger skal også overholdes Korrekt brug af industrirobotten Industrirobotten må kun anvendes til de formål, der er angivet i drifts- eller montagevejledningen i kapitlet "Korrekt brug". Yderligere informationer findes i kapitlet "Korrekt brug" i driftsvejledningen eller montagevejledningen til komponenten. Al anden form for brug af robotten anses for forkert brug og er ikke tilladt. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug. Risikoen bæres udelukkende af brugeren. Korrekt brug af robotten omfatter også overholdelse af drifts- og montagevejledningerne til de enkelte komponenter og især overholdelse af vedligeholdelsesforskrifterne. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 29 / 91

30 Forkert anvendelse Al anvendelse af industrirobotten, der afviger fra korrekt brug, anses for forkert anvendelse og er ikke tilladt. Dertil hører f.eks.: Transport af mennesker og dyr Anvendelse som opstigningsmiddel Anvendelse uden for de tilladte driftsgrænser Anvendelse i områder med eksplosionsfare Anvendelse uden yderligere beskyttelsesanordninger Udendørs anvendelse EF-overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring Denne industrirobot udgør iht. EF-maskindirektivet en ufuldstændig maskine. Industrirobotten må kun tages i brug under følgende forudsætninger: Industrirobotten skal være integreret i et anlæg. Eller: Industrirobotten udgør sammen med andre maskiner et anlæg. Eller: Industrirobotten er efterfølgende forsynet med alle sikkerhedsfunktioner og beskyttelsesanordninger, som kræves til en fuldstændig maskine iht. EF-maskindirektivet. Anlægget skal overholde EF-maskindirektivet. Dette er konstateret ved en procedure til vurdering af overensstemmelsen. Overensstemmelseserklæring Inkorporeringserklæring Systemintegratoren skal udfærdige en overensstemmelseserklæring for hele anlægget iht. maskindirektivet. Overensstemmelseserklæringen er grundlaget for CE-mærkningen af anlægget. Industrirobotten må kun anvendes i henhold til gældende, nationale love, forskrifter og standarder. Robotstyringen er CE-mærket iht. EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet. Industrirobotten leveres som ufuldstændig maskine med en inkorporeringserklæring iht. bilag II B i maskindirektivet 2006/42/EF. Denne inkorporeringserklæring indeholder en liste over overholdte, grundlæggende krav iht. bilag I og montagevejledningen. Med inkorporeringserklæringen erklæres, at ibrugtagningen af den ufuldstændige maskine ikke er tilladt, så længe den ufuldstændige maskine ikke er integreret i en maskine eller samlet til en maskine med andre dele, som overholder bestemmelserne i EF-maskindirektivet, og indtil EF-overensstemmelseserklæringen iht. bilag II A foreligger. Inkorporeringserklæringen med bilag skal opbevares hos systemintegratoren som en del af den tekniske dokumentation til den fuldstændige maskine Anvendte begreber Begreb Akseområde Standsevej Arbejdsområde Ejer (Bruger) Fareområde Beskrivelse Det område på hver akse i grader eller millimeter, inden for hvilke de må bevæges. Akseområdet skal defineres for hver akse. Standsevej = reaktionsvej + bremsevej Standsevejen er en del af fareområdet. Manipulatoren må bevæges inden for arbejdsområdet. Arbejdsområdet findes ved hjælp af de enkelte akseområder. Ejeren af industrirobotten kan være virksomhedsejeren, arbejdsgiveren eller den udpegede person, der er ansvarlig for brugen af industrirobotten. Fareområdet omfatter arbejdsområdet og standsevejene. 30 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

31 3 Sikkerhed Begreb KCP Manipulator Beskyttelsesområde Stop-kategori 0 Stop-kategori 1 Stop-kategori 2 Systemintegrator (Anlægsintegrator) T1 T2 Ekstraakse Beskrivelse Programmeringsenheden KCP (KUKA Control Panel) har alle betjenings- og visningsfunktioner, der kræves for at betjene og programmere industrirobotten. Robottens mekaniske dele og den tilhørende elektroinstallation Beskyttelsesområdet befinder sig uden for fareområdet. Drevene frakobles med det samme, og bremserne aktiveres. Manipulatoren og de ekstra akser (option) standser tæt på banen. Bemærk: Denne stop-kategori betegnes i dokumentet som STOP 0. Manipulatoren og de ekstra akser (option) standser i banen. Efter 1 sek. frakobles drevene, og bremserne aktiveres. Bemærk: Denne stop-kategori betegnes i dokumentet som STOP 1. Drevene frakobles ikke, og bremserne aktiveres ikke. Manipulatoren og de ekstra akser (option) bremser med en normal bremserampe. Bemærk: Denne stop-kategori betegnes i dokumentet som STOP 2. Systemintegratorer er personer, som integrerer industrirobotten sikkert i et anlæg og tager det i brug. Test-driftsmåde Manuel reduceret hastighed (<= 250 mm/sek.) Test-driftsmåde Manuel høj hastighed (> 250 mm/sek. tilladt) Bevægelsesakse, der ikke er en del af manipulatoren, men styres med robotstyringen, f.eks. KUKA linearenhed, dreje-/vippebord, Posiflex 3.2 Personale Der defineres følgende personer eller grupper af personer til industrirobotten: Ejer Personale Alle personer, der arbejder med industrirobotten, skal have læst og forstået dokumentationen med kapitlet om sikkerhed i forbindelse med industrirobotten. Ejer Personale Ejeren skal overholde Arbejdstilsynets forskrifter. Dertil hører f.eks.: Ejeren skal overholde sine tilsynsforpligtelser. Ejeren skal regelmæssigt sørge for undervisning og instruktion. Personalet skal før arbejdets start undervises i arbejdets art og omfang samt gøres opmærksom på mulige farer. Undervisningen skal foregå med jævne mellemrum. Desuden skal personalet informeres, hvis der opstår særlige situationer eller i forbindelse med tekniske ændringer. Til personalet hører: Systemintegratoren Brugerne, opdelt i: ibrugtagnings-, vedligeholdelses- og servicepersonale Operatør Rengøringspersonale Opstilling, udskiftning, indstilling, betjening, vedligeholdelse og istandsættelse må kun udføres af særligt uddannet personale iht. forskrifterne i drifts- eller montagevejledningen til den pågældende komponent i industrirobotten. Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 31 / 91

32 Systemintegrator Bruger Eksempel Industrirobotten skal integreres sikkert i anlægget af systemintegratoren. Systemintegratoren er ansvarlig for følgende opgaver: Opstilling af industrirobotten Tilslutning af industrirobotten Risikovurdering Montering af nødvendige sikkerhedsfunktioner og beskyttelsesanordninger Udstedelse af overensstemmelseserklæringen Anbringelse af CE-mærket Udfærdigelse af anlæggets driftsvejledning Brugeren skal opfylde følgende forudsætninger: Brugeren skal være uddannet til det arbejde, der skal udføres. Industrirobotten må kun betjenes af kvalificeret personale. Det er personer, der på grund af deres faglige uddannelse, deres kendskab og erfaringer og på grund af deres kendskab til de gældende standarder kan vurdere det arbejde, der skal udføres, og se mulige farer. Personalets opgaver kan opdeles som vist i nedenstående tabel. Arbejdsopgaver Operatør Programmør Systeminteg rator Til-/frakobling af robotstyringen x x x Start af program x x x Valg af program x x x Valg af driftsmåde x x x Opmåling (Tool, Base) Justering af manipulator x x x x Konfiguration x x Programmering x x Ibrugtagning Vedligeholdelse Istandsættelse Ud-af-drifttagning Transport x x x x x Arbejde på elektriske og mekaniske dele på industrirobotten må kun udføres af personer med den nødvendige uddannelse. 3.3 Arbejds-, beskyttelses- og fareområde Arbejdsområder skal være begrænset til det nødvendige mindstemål. Et arbejdsområde skal sikres med beskyttelsesafskærmninger. 32 / 91 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

33 3 Sikkerhed Beskyttelsesafskærmningerne (f.eks. beskyttelsesdørene) skal være placeret i beskyttelsesområdet. Udløses et stop, bremses manipulatoren og de ekstra akser (option), så de standser i fareområdet. Fareområdet omfatter manipulatorens og de ekstra aksers (option) arbejdsområde og standseveje. De skal sikres ved hjælp af beskyttelsesafskærmninger for at udelukke fare for personer eller ting. Fig. 3-1: Eksempel akseområde A1 1 Arbejdsområde 3 Standsevej 2 Manipulator 4 Beskyttelsesområde 3.4 Udløser af stop-reaktioner Industrirobottens stop-reaktioner udløses på baggrund af betjeningshandlinger eller som reaktion på overvågningssignaler og fejlmeldinger. Nedenstående tabel viser stop-reaktionerne afhængigt af den indstillede driftsmåde. STOP 0, STOP 1 og STOP 2 er stop-definitioner iht. DIN EN :2006. Udløser T1, T2 AUT, AUT EXT Åbning af beskyttelsesdør - STOP 1 Tryk på NØDSTOP STOP 0 STOP 1 Ophævning af frigivelse STOP 0 - Slip starttaste STOP 2 - Tryk på tasten "Drev OFF" STOP 0 Tryk på STOP-tasten STOP 2 Skiftning af driftsmåde STOP 0 Sensorfejl STOP 0 (forbindelse DSE-RDW åben) Bortfald af kørselsfrigivelse STOP 2 Frakobling af robotstyring Spændingssvigt STOP 0 Stand: Version: Spez KR C2 ed05 V5 da 33 / 91

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

elero VarioTel 2 Nr. 28 245.0001, 28 246.0001, 28 247.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero VarioTel 2 Nr. 28 245.0001, 28 246.0001, 28 247.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! VarioTel 2 Nr. 28 245.0001, 28 246.0001, 28 247.0001 elero elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere