BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl"

Transkript

1 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part.

2 Ændringer i forhold til forrige versioner Version Version Version Version Version 2.0 Første version, 01. maj juni 2010 Mange to be written steder er blevet skrevet. Implementering og beskrivelse af teknisk anlæg afventer (på grund af DIADEM felter) Nogle steder er markeret med to be written. Disse afsnit skrives snarest. Andre steder er markeret med gul farve. Disse skrives når implementeringen af snitfladerne er afsluttet idet disse steder kræver afklaring. metoderne er blevet beskrevet nærmere oprettelse og sletning af geometripunkter er beskrevet teknisk anlæg er blevet opdateret 29. juni produktionsversion (svarende til BuildingDwellingServiceV1.svc) Tegning vedr. repræsentative adresser tilknyttet Ændring af navn til BuildingDwelling.wsdl Alle strukturer og metoder er beskrevet færdigt Webservice version 2, BuildingDwellingServiceV2.svc 15. december 2010 ( Kommune version 1.2. lægges i produktion) Søgningen er begrænset til 100 resultater (tilføjet til vejledningen) Beskrivelse af hvordan man sletter et ejerskab tilføjet Opdatering af links i kapitel 1 Ny kapitel 4.13 Datatyper Ny kapitel 4.14 Udviklingsværktøjer Afsnit 16.2 (Kodeeksempel for kald af certifikat) tilføjet Opdatering af strukturer på grund af nye felter i Nyt version 1.2 eller andre ændringer/fejlrettelser o o o o o o o Pålæg fra stormområdet ny kodeliste Gyldighedsdato på 7 entiteter (flyttet fra update/create metoder til selve entitetsstrukturerne) Afløbsforhold nye kodeværdier og nye kodeoversættelser Nyt felt Omfattet af byggeskadeforsikring Forsikringsselskab ny kodeliste (kode 3 slettet, kode 8 tilføjet) En byggesag Et teknisk anlæg kan oprettes på en grund uden vandforsyning og afløbsforhold. Snitfladebeskrivelse Side 2 af 303

3 o Beskrivelsen vedr. midlertidig afslutning er udvidet med beskrivelse for afslutning af byggesager med teknisk anlæg o Felt FloorDeviationStatusIndicator hedder nu FloorDeviationStatusCode på grund af fejl i version 1. o o o o Felt DrainagePermissionCode er blevet opdateret på grund af fejl i version 1. Felt PublicSubsidyCode er blevet opdateret på grund af fejl i version 1. Felt WaterSupplyCode er blevet opdateret på grund af fejl i version 1 (kode 7 manglede). Kode 1 har fået ny kodeoversættelse. Felt LegalUseCode er blevet opdateret på grund af fejl i version 1 (kode I manglede og kode blank er blevet fjernet) o Felt TechnicalInstallationContentCode: Tekst oliebekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 11 rettet til oliebekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13 Version 3.0 Version 1.0 af snitfladen udfases (BuildingDwellingServiceV1.svc) Webservice version 3, BuildingDwellingServiceV3.svc lægges i produktion den 21. juni 2011 ( Kommune version 1.3.) Bygning/Grunde Bygning 7 nye felter i strukturen WaterDrainage, som angiver yderligere spildevandsoplysninger. Ny kodeliste (ændrede kodeoversættelser og nye koder) til feltet DrainageCode (afløbsforhold) Ny kodeliste (ændrede kodeoversættelser og nye koder) til feltet DrainagePermissionCode (afløbsforholdtilladelse) Ny struktur på bygning, som angiver om bygningen er under flytning til en anden kommune (MunicipalityRelocation) Ny kodeliste for feltet Forsikringsselskab, BuildingDamageInsuranceCompanyCode i strukturen BuildingInsurance. Kode 09 er tilføjet. Ny version af feltet Pålæg fra Stormrådet (StormCouncilInstructionCode), idet feltet ændrer navn til Selvrisiko ved oversvømmelse jf. Stormrådet. Det engelske navn for xsd skemaet bibeholdes, men der tilføjes en ny metadatafil og der laves en ny version af strukturen. Teknisk anlæg Snitfladebeskrivelse Side 3 af 303

4 Ny xsd fil til TechnicalInstallationContentCode, idet xsd filen ved en fejl manglede kode 40. Nyt felt Sløjfningsår (TechnicalInstallationAbolishYearIdentifier) i strukturen TechnicalInstallationInformation Version 4.0 Version 2.0 af snitfladen udfases (BuildingDwellingServiceV2.svc) Webservice version 4, BuildingDwellingServiceV4.svc lægges i produktion den 9. februar 2012 ( Kommune version 1.4.) Identændringer Flere muligheder for identændringer for bygning, teknisk anlæg og opgang. Disse er beskrevet i afsnit , og og Ny funktion på grundniveau, som flytter alle entiteter fra en matrikel til en anden (afsnit 5.1.1) Historiske data Nyt afsnit Historiske data, som beskriver at snitfalden ikke giver adgang til historiske data. (afsnit 3.7). Ny mulighed for at slette data fra historikken (afsnit 3.7). Dette indebærer en ny metode <Entitity>DeleteHistoric for hvert niveau. Grund Ny metode SiteMoveEntities som flytter alle entiteter fra en matrikel til en anden (afsnit 5.1.1) Enhed Ny kodeliste for feltet Boligtype (DwellingTypeCode) i strukturen BuildingUnitInformation. Det tidligere brugte xsd skema DwellingTypeCode fra namespacet for feltet Boligtype indeholder desværre ikke værdien E. Det betyder at snitfladen i version 3.0 fejler, når man henter en enhed med boligtype E. Fejlen er rettet ved at definere et nyt skema i version 4.0. Ny kodeliste for feltet Offentlig Støtte (PublicSubsidy- Code) i strukturen BuildingUnitInformation. Det tidligere brugte skema mangler fejlagtigt kodeværdi 0. Bygning Nye muligheder for identændringer Ny kodeliste for feltet Forsikringsselskab, BuildingDamageInsuranceCompanyCode i strukturen BuildingInsu- Snitfladebeskrivelse Side 4 af 303

5 rance. Koderne 10, 11, 12 og 13 er tilføjet. Ny kodeliste for feltet Tagdækningsmateriale (Roofing- MaterialCode) og Supplerende Tagdækningsmateriale(RoofingSupplementaryMaterialCode) i strukturen BuildingMaterial. Kode 20 Grønne tage er tilføjet. Ny version af feltet Dato for pålæg fra Stormrådet (StormCouncilInstructionDate) i strukturen BuildingInsurance, idet feltet ændrer navn til Dato for skade hos Stormrådet. Det engelske navn for xsd skemaet bibeholdes, men der tilføjes en ny metadatafil og der laves en ny version af strukturen. Teknisk anlæg Nye muligheder for identændringer Opgang Nye muligheder for identændringer Byggesag Afsnit 3.5 er tilrettet i forbindelse med en revidering af byggesagskoderne. Diverse Feltet Sagstype i strukturen EntityBuildingCaseInformation hed fejlagtigt BuildingCaseFileTypeCode i vejledningen og er nu blevet rettet til BuildingCaseTypeCode, som er det rigtige navn. Snitfladebeskrivelse Side 5 af 303

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Formål og målgrupper Forretningsviden De forskellige entiteter i og deres sammenhæng Adressers tilknytning til niveauer i Bygninger og boliger Stamentiteter Sagsentiteter Byggesager Mulige byggesagskoder Afslutning af en byggesag Overførsel af data fra sag til stam Midlertidig afslutning af en byggesag Delvis afslutning af en byggesag Indflytning Henlæggelse Sletning af sagsentitet i en byggesag Sletning af byggesag Kopiering af byggesager Koordinater til bygning og teknisk anlæg Foreløbige koordinater Kontrol af koordinater Historiske data Overblik over webservices og metoderne Sandsynlighedskontroller (IgnoreWarningIndicator) Udskrivning af Meddelelser (printenableindicator) Gyldighedsdato (AssessmentChangedDate) Den implementerede opdateringsmekanisme Rettigheder Styring af opdateringer (RecordChangeDateTime) Sagstype (BuildingCaseTypeCode og updatereasoncode) Resultat for metodekald (ReturnMessage) Skemavalidering UniversalIdentifier og Reference Placeholder-problematik <Entity>GetById og <Entity>GetByIds metoder <Entity>GetByParentId metoder <Entity1>GetBy<Entity2>Id metoder BuildingCaseGetByEntityId metode Delete og update metoder Namespaces Datatyper Udviklingsværktøjer Rettigheder Strukturer til entiteter - <Entity>Structure SiteStructure Mulighed for identændringer SiteKeys Snitfladebeskrivelse Side 6 af 303

7 SiteInformation AddressComplete WaterDrainage EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure BuildingStructure Mulighed for identændringer BuildingKeys BuildingInformation AddressComplete CondominiumStructure ConstructionPoint BuildingHeating BuildingArea BuildingArrangement BuildingMaterial WaterDrainage EntityBuildingCaseInformation BuildingInsurance ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure MunicipalityRelocation EntranceStructure Mulighed for identændringer EntranceKeys EntranceInformation AddressComplete EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure FloorStructure Mulighed for identændringer FloorKeys FloorInformation FloorArea EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure BuildingUnitStructure Mulighed for identændringer BuildingUnitKeys BuildingUnitInformation AddressComplete EntityBuildingCaseInformation CondominiumStructure BuildingUnitHeating BuildingUnitArea BuildingUnitInterior ExternalReferences MunicipalityFields Snitfladebeskrivelse Side 7 af 303

8 NoteStructure TechnicalInstallationStructure Mulighed for identændringer TechnicalInstallationKeys TechnicalInstallationInformation AddressComplete ConstructionPoint EntityBuildingCaseInformation CondominiumStructure ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure RoomStructure Mulighed for identændringer RoomKeys RoomInformation AddressComplete EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure UseUnitStructure Mulighed for identændringer UseUnitKeys UseUnitInformation UseUnitArea AddressComplete EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure BuildingCaseStructure BuildingCaseKeys BuildingCaseInformation BuildingCaseDates BuildingCaseInformationDates BuildingCaseCompletionDates Fælles strukturer landparcelidentitystructure AddressComplete ConstructionPoint WaterDrainage EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields CondominiumStructure NoteStructure Metoder til entitet grund SiteGetById SiteGetByIdRequestStructure SiteGetByIdResponseStructure SiteGetByIds SiteGetByIdsRequestStructure SiteGetByIdsResponseStructure Snitfladebeskrivelse Side 8 af 303

9 6.3. SiteGet SiteGetRequestStructure SiteGetResponseStructure SiteGetByMunicipalRealPropertyId SiteGetByMunicipalRealPropertyIdRequestStructure SiteGetByMunicipalRealPropertyIdResponseStructure SiteGetByParentId SiteGetByParentIdRequestStructure SiteGetByParentIdResponseStructure SiteGetSubStructuresById SiteGetSubStructuresByIdRequestStructure SiteGetSubStructuresByIdResponseStructure SiteCreate SiteCreateRequestStructure SiteCreateResponseStructure SiteUpdate SiteUpdateRequestStructure SiteUpdateResponseStructure SiteDelete SiteDeleteRequestStructure SiteDeleteResponseStructure SiteMoveEntities SiteMoveEntitiesRequestStructure SiteMoveEntitiesResponseStructure Metoder til entitet bygning BuildingGetById BuildingGetByIdRequestStructure BuildingGetByIdResponseStructure BuildingGetByIds BuildingGetByIdsRequestStructure BuildingGetByIdsResponseStructure BuildingGet BuildingGetRequestStructure BuildingGetResponseStructure BuildingGetBySiteId BuildingGetBySiteIdRequestStructure BuildingGetBySiteIdResponseStructure BuildingGetByParentId BuildingGetByParentIdRequestStructure BuildingGetByParentIdResponseStructure BuildingCreate BuildingCreateRequestStructure BuildingCreateResponseStructure BuildingUpdate BuidlingUpdateRequestStructure BuildingUpdateResponseStructure BuildingDelete BuildingDeleteRequestStructure BuildingDeleteResponseStructure BuildingDeleteHistoric BuildingDeleteHistoricRequestStructure BuildingDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet opgang/indgang Snitfladebeskrivelse Side 9 af 303

10 8.1. EntranceGetById EntranceGetByIdRequestStructure EntranceGetByIdResponseStructure EntranceGetByIds EntranceGetByIdsRequestStructure EntranceGetByIdsResponseStructure EntranceGet EntranceGetRequestStructure EntranceGetResponseStructure EntranceGetByBuildingId EntranceGetByBuildingIdRequestStructure EntranceGetByBuildingIdResponseStructure EntranceGetByParentId EntranceGetByParentIdRequestStructure EntranceGetByParentIdResponseStructure EntranceCreate EntranceCreateRequestStructure EntranceCreateResponseStructure EntranceUpdate EntranceUpdateRequestStructure EntranceUpdateResponseStructure EntranceDelete EntranceDeleteRequestStructure EntranceDeleteResponseStructure EntranceDeleteHistoric EntranceDeleteHistoricRequestStructure EntranceDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet etage FloorGetById FloorGetByIdRequestStructure FloorGetByIdResponseStructure FloorGetByIds FloorGetByIdsRequestStructure FloorGetByIdsResponseStructure FloorGet FloorGetRequestStructure FloorGetResponseStructure FloorGetByBuildingId FloorGetByBuildingIdRequestStructure FloorGetByBuildingIdResponseStructure FloorGetByParentId FloorGetByParentIdRequestStructure FloorGetByParentIdResponseStructure FloorCreate FloorCreateRequestStructure FloorCreateResponseStructure FloorUpdate FloorUpdateRequestStructure FloorUpdateResponseStructure FloorDelete FloorDeleteRequestStructure FloorDeleteResponseStructure FloorDeleteHistoric FloorDeleteHistoricRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 10 af 303

11 FloorDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet enhed BuildingUnitGetById BuildingUnitGetByIdRequestStructure BuildingUnitGetByIdResponseStructure BuildingUnitGetByIds BuildingUnitGetByIdsRequestStructure BuildingUnitGetByIdsResponseStructure BuildingUnitGet BuildingUnitGetRequestStructure BuildingUnitGetResponseStructure BuildingUnitGetByEntranceId BuildingUnitGetByEntranceIdRequestStructure BuildingUnitGetByEntranceIdResponseStructure BuildingUnitGetByFloorId BuildingUnitGetByFloorIdRequestStructure BuildingUnitGetByFloorIdResponseStructure BuildingUnitGetByParentId BuildingUnitGetByParentIdRequestStructure BuildingUnitGetByParentIdResponseStructure BuildingUnitCreate BuildingUnitCreateRequestStructure BuildingUnitCreateResponseStructure BuildingUnitUpdate BuildingUnitUpdateRequestStructure BuildingUnitUpdateResponseStructure BuildingUnitDelete BuildingUnitDeleteRequestStructure BuildingUnitDeleteResponseStructure BuildingUnitDeleteHistoric BuildingUnitDeleteHistoricRequestStructure BuildingUnitDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet teknisk anlæg TechnicalInstallationGetById TechnicalInstallationGetByIdRequestStructure TechnicalInstallationGetByIdResponseStructure TechnicalInstallationGetByIds TechnicalInstallationGetByIdsRequestStructure TechnicalInstallationGetByIdsResponseStructure TechnicalInstallationGet TechnicalInstallationGetRequestStructure TechnicalInstallationGetResponseStructure TechnicalInstallationGetBySiteId TechnicalInstallationGetBySiteIdRequestStructure TechnicalInstallationGetBySiteIdResponseStructure TechnicalInstallationGetByBuildingId TechnicalInstallationGetByBuildingIdRequestStructure TechnicalInstallationGetByBuildingIdResponseStructure TechnicalInstallationGetByParentId TechnicalInstallationGetByParentIdRequestStructure TechnicalInstallationGetByParentIdResponseStructure TechnicalInstallationCreate TechnicalInstallationCreateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 11 af 303

12 TechnicalInstallationCreateResponseStructure TechnicalInstallationUpdate TechnicalInstallationUpdateRequestStructure TechnicalInstallationUpdateResponseStructure TechnicalInstallationDelete TechnicalInstallationDeleteRequestStructure TechnicalInstallationDeleteResponseStructure TechnicalInstallationDeleteHistoric TechnicalInstallationDeleteHistoricRequestStructure TechnicalInstallationDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet rum RoomGetById RoomGetByIdRequestStructure RoomGetByIdResponseStructure RoomGetByIds RoomGetByIdsRequestStructure RoomGetByIdsResponseStructure RoomGet RoomGetRequestStructure RoomGetResponseStructure RoomGetByFloorId RoomGetByFloorIdRequestStructure RoomGetByFloorIdResponseStructure RoomGetByBuildingUnitId RoomGetByBuildingUnitIdRequestStructure RoomGetByBuildingUnitIdResponseStructure RoomGetByParentId RoomGetByParentIdRequestStructure RoomGetByParentIdResponseStructure RoomCreate RoomCreateRequestStructure RoomCreateResponseStructure RoomUpdate RoomUpdateRequestStructure RoomUpdateResponseStructure RoomDelete RoomDeleteRequestStructure RoomDeleteResponseStructure RoomDeleteHistoric RoomDeleteHistoricRequestStructure RoomDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet brugsenhed UseUnitGetById UseUnitGetByIdRequestStructure UseUnitGetByIdResponseStructure UseUnitGetByIds UseUnitGetByIdsRequestStructure UseUnitGetByIdsResponseStructure UseUnitGet UseUnitGetRequestStructure UseUnitGetResponseStructure UseUnitGetByBuildingId UseUnitGetByBuildingIdRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 12 af 303

13 UseUnitGetByBuildingIdResponseStructure UseUnitGetByParentId UseUnitGetByParentIdRequestStructure UseUnitGetByParentIdResponseStructure UseUnitCreate UseUnitCreateRequestStructure UseUnitCreateResponseStructure UseUnitUpdate UseUnitUpdateRequestStructure UseUnitUpdateResponseStructure UseUnitDelete UseUnitDeleteRequestStructure UseUnitDeleteResponseStructure UseUnitDeleteHistoric UseUnitDeleteHistoricRequestStructure UseUnitDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet byggesag BuildingCaseGetById BuildingCaseGetByIdRequestStructure BuildingCaseGetByIdResponseStructure BuildingCaseGetByIds BuildingCaseGetByIdsRequestStructure BuildingCaseGetByIdsResponseStructure BuildingCaseGet BuildingCaseGetRequestStructure BuildingCaseGetResponseStructure BuildingCaseGetBySiteId BuildingCaseGetBySiteIdRequestStructure BuildingCaseGetBySiteIdResponseStructure BuildingCaseGetByEntityId BuildingCaseGetByEntityIdRequestStructure BuildingCaseGetByEntityIdResponseStructure BuildingCaseGetAllEntities BuildingCaseGetAllEntitiesRequestStructure BuildingCaseGetAllEntitiesResponseStructure BuildingCaseCreate BuildingCaseCreateRequestStructure BuildingCaseCreateResponseStructure BuildingCaseUpdate BuidlingCaseUpdateRequestStructure BuildingCaseUpdateResponseStructure BuildingCaseDelete BuildingCaseDeleteRequestStructure BuildingCaseDeleteResponseStructure Metoder til søgninger Søgekriterier AddressSearchRequestSubStructure SiteSearchRequestSubStructure BuildingSearchRequestSubStructure FloorSearchRequestSubStructure BuildingUnitSearchRequestSubStructure CondominiumSearchRequestSubStructure TechnicalInstallationSearchRequestSubStructure Snitfladebeskrivelse Side 13 af 303

14 RoomSearchRequestSubStructure UseUnitSearchRequestSubStructure BuildingCaseSearchRequestSubStructure Søgemetoder og søgeresultat Søgning på grunde SiteSearchRequestStructure SiteSearchResponseStructure Søgning på bygninger BuildingSearchRequestStructure BuildingSearchResponseStructure Søgning på opgange/indgange EntranceSearchRequestStructure EntranceSearchResponseStructure Søgning på etager FloorSearchRequestStructure FloorSearchResponseStructure Søgning på enheder BuildingUnitSearchRequestStructure BuildingUnitSearchResponseStructure Søgning på tekniske anlæg TechnicalInstallationSearchRequestStructure TechnicalInstallationSearchResponseStructure Søgning på rum RoomSearchRequestStructure RoomSearchResponseStructure Søgning på brugsenheder UseUnitSearchRequestStructure UseUnitSearchResponseStructure Søgning på byggesager BuildingCaseSearchRequestStructure BuildingCaseSearchResponseStructure Adgang til snitfladen Sikkerhed Kodeeksempel for kald af certifikat Autorisation Testmiljø Indholdsfortegnelse Introduktion Formål og målgrupper Forretningsviden De forskellige entiteter i og deres sammenhæng Adressers tilknytning til niveauer i Bygninger og boliger Stamentiteter Sagsentiteter Byggesager Mulige byggesagskoder Afslutning af en byggesag Overførsel af data fra sag til stam Midlertidig afslutning af en byggesag Delvis afslutning af en byggesag Indflytning Snitfladebeskrivelse Side 14 af 303

15 Henlæggelse Sletning af sagsentitet i en byggesag Sletning af byggesag Kopiering af byggesager Koordinater til bygning og teknisk anlæg Foreløbige koordinater Kontrol af koordinater Historiske data Overblik over webservices og metoderne Sandsynlighedskontroller (IgnoreWarningIndicator) Udskrivning af Meddelelser (printenableindicator) Gyldighedsdato (AssessmentChangedDate) Den implementerede opdateringsmekanisme Rettigheder Styring af opdateringer (RecordChangeDateTime) Sagstype (BuildingCaseTypeCode og updatereasoncode) Resultat for metodekald (ReturnMessage) Skemavalidering UniversalIdentifier og Reference Placeholder-problematik <Entity>GetById og <Entity>GetByIds metoder <Entity>GetByParentId metoder <Entity1>GetBy<Entity2>Id metoder BuildingCaseGetByEntityId metode Delete og update metoder Namespaces Datatyper Udviklingsværktøjer Rettigheder Strukturer til entiteter - <Entity>Structure SiteStructure Mulighed for identændringer SiteKeys SiteInformation AddressComplete WaterDrainage EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure BuildingStructure Mulighed for identændringer BuildingKeys BuildingInformation AddressComplete CondominiumStructure ConstructionPoint BuildingHeating BuildingArea BuildingArrangement BuildingMaterial WaterDrainage EntityBuildingCaseInformation Snitfladebeskrivelse Side 15 af 303

16 BuildingInsurance ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure MunicipalityRelocation EntranceStructure Mulighed for identændringer EntranceKeys EntranceInformation AddressComplete EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure FloorStructure Mulighed for identændringer FloorKeys FloorInformation FloorArea EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure BuildingUnitStructure Mulighed for identændringer BuildingUnitKeys BuildingUnitInformation AddressComplete EntityBuildingCaseInformation CondominiumStructure BuildingUnitHeating BuildingUnitArea BuildingUnitInterior ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure TechnicalInstallationStructure Mulighed for identændringer TechnicalInstallationKeys TechnicalInstallationInformation AddressComplete ConstructionPoint EntityBuildingCaseInformation CondominiumStructure ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure RoomStructure Mulighed for identændringer RoomKeys RoomInformation AddressComplete EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields Snitfladebeskrivelse Side 16 af 303

17 NoteStructure UseUnitStructure Mulighed for identændringer UseUnitKeys UseUnitInformation UseUnitArea AddressComplete EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields NoteStructure BuildingCaseStructure BuildingCaseKeys BuildingCaseInformation BuildingCaseDates BuildingCaseInformationDates BuildingCaseCompletionDates Fælles strukturer landparcelidentitystructure AddressComplete ConstructionPoint WaterDrainage EntityBuildingCaseInformation ExternalReferences MunicipalityFields CondominiumStructure NoteStructure Metoder til entitet grund SiteGetById SiteGetByIdRequestStructure SiteGetByIdResponseStructure SiteGetByIds SiteGetByIdsRequestStructure SiteGetByIdsResponseStructure SiteGet SiteGetRequestStructure SiteGetResponseStructure SiteGetByMunicipalRealPropertyId SiteGetByMunicipalRealPropertyIdRequestStructure SiteGetByMunicipalRealPropertyIdResponseStructure SiteGetByParentId SiteGetByParentIdRequestStructure SiteGetByParentIdResponseStructure SiteGetSubStructuresById SiteGetSubStructuresByIdRequestStructure SiteGetSubStructuresByIdResponseStructure SiteCreate SiteCreateRequestStructure SiteCreateResponseStructure SiteUpdate SiteUpdateRequestStructure SiteUpdateResponseStructure SiteDelete SiteDeleteRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 17 af 303

18 SiteDeleteResponseStructure SiteMoveEntities SiteMoveEntitiesRequestStructure SiteMoveEntitiesResponseStructure Metoder til entitet bygning BuildingGetById BuildingGetByIdRequestStructure BuildingGetByIdResponseStructure BuildingGetByIds BuildingGetByIdsRequestStructure BuildingGetByIdsResponseStructure BuildingGet BuildingGetRequestStructure BuildingGetResponseStructure BuildingGetBySiteId BuildingGetBySiteIdRequestStructure BuildingGetBySiteIdResponseStructure BuildingGetByParentId BuildingGetByParentIdRequestStructure BuildingGetByParentIdResponseStructure BuildingCreate BuildingCreateRequestStructure BuildingCreateResponseStructure BuildingUpdate BuidlingUpdateRequestStructure BuildingUpdateResponseStructure BuildingDelete BuildingDeleteRequestStructure BuildingDeleteResponseStructure BuildingDeleteHistoric BuildingDeleteHistoricRequestStructure BuildingDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet opgang/indgang EntranceGetById EntranceGetByIdRequestStructure EntranceGetByIdResponseStructure EntranceGetByIds EntranceGetByIdsRequestStructure EntranceGetByIdsResponseStructure EntranceGet EntranceGetRequestStructure EntranceGetResponseStructure EntranceGetByBuildingId EntranceGetByBuildingIdRequestStructure EntranceGetByBuildingIdResponseStructure EntranceGetByParentId EntranceGetByParentIdRequestStructure EntranceGetByParentIdResponseStructure EntranceCreate EntranceCreateRequestStructure EntranceCreateResponseStructure EntranceUpdate EntranceUpdateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 18 af 303

19 EntranceUpdateResponseStructure EntranceDelete EntranceDeleteRequestStructure EntranceDeleteResponseStructure EntranceDeleteHistoric EntranceDeleteHistoricRequestStructure EntranceDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet etage FloorGetById FloorGetByIdRequestStructure FloorGetByIdResponseStructure FloorGetByIds FloorGetByIdsRequestStructure FloorGetByIdsResponseStructure FloorGet FloorGetRequestStructure FloorGetResponseStructure FloorGetByBuildingId FloorGetByBuildingIdRequestStructure FloorGetByBuildingIdResponseStructure FloorGetByParentId FloorGetByParentIdRequestStructure FloorGetByParentIdResponseStructure FloorCreate FloorCreateRequestStructure FloorCreateResponseStructure FloorUpdate FloorUpdateRequestStructure FloorUpdateResponseStructure FloorDelete FloorDeleteRequestStructure FloorDeleteResponseStructure FloorDeleteHistoric FloorDeleteHistoricRequestStructure FloorDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet enhed BuildingUnitGetById BuildingUnitGetByIdRequestStructure BuildingUnitGetByIdResponseStructure BuildingUnitGetByIds BuildingUnitGetByIdsRequestStructure BuildingUnitGetByIdsResponseStructure BuildingUnitGet BuildingUnitGetRequestStructure BuildingUnitGetResponseStructure BuildingUnitGetByEntranceId BuildingUnitGetByEntranceIdRequestStructure BuildingUnitGetByEntranceIdResponseStructure BuildingUnitGetByFloorId BuildingUnitGetByFloorIdRequestStructure BuildingUnitGetByFloorIdResponseStructure BuildingUnitGetByParentId BuildingUnitGetByParentIdRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 19 af 303

20 BuildingUnitGetByParentIdResponseStructure BuildingUnitCreate BuildingUnitCreateRequestStructure BuildingUnitCreateResponseStructure BuildingUnitUpdate BuildingUnitUpdateRequestStructure BuildingUnitUpdateResponseStructure BuildingUnitDelete BuildingUnitDeleteRequestStructure BuildingUnitDeleteResponseStructure BuildingUnitDeleteHistoric BuildingUnitDeleteHistoricRequestStructure BuildingUnitDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet teknisk anlæg TechnicalInstallationGetById TechnicalInstallationGetByIdRequestStructure TechnicalInstallationGetByIdResponseStructure TechnicalInstallationGetByIds TechnicalInstallationGetByIdsRequestStructure TechnicalInstallationGetByIdsResponseStructure TechnicalInstallationGet TechnicalInstallationGetRequestStructure TechnicalInstallationGetResponseStructure TechnicalInstallationGetBySiteId TechnicalInstallationGetBySiteIdRequestStructure TechnicalInstallationGetBySiteIdResponseStructure TechnicalInstallationGetByBuildingId TechnicalInstallationGetByBuildingIdRequestStructure TechnicalInstallationGetByBuildingIdResponseStructure TechnicalInstallationGetByParentId TechnicalInstallationGetByParentIdRequestStructure TechnicalInstallationGetByParentIdResponseStructure TechnicalInstallationCreate TechnicalInstallationCreateRequestStructure TechnicalInstallationCreateResponseStructure TechnicalInstallationUpdate TechnicalInstallationUpdateRequestStructure TechnicalInstallationUpdateResponseStructure TechnicalInstallationDelete TechnicalInstallationDeleteRequestStructure TechnicalInstallationDeleteResponseStructure TechnicalInstallationDeleteHistoric TechnicalInstallationDeleteHistoricRequestStructure TechnicalInstallationDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet rum RoomGetById RoomGetByIdRequestStructure RoomGetByIdResponseStructure RoomGetByIds RoomGetByIdsRequestStructure RoomGetByIdsResponseStructure RoomGet RoomGetRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 20 af 303

21 RoomGetResponseStructure RoomGetByFloorId RoomGetByFloorIdRequestStructure RoomGetByFloorIdResponseStructure RoomGetByBuildingUnitId RoomGetByBuildingUnitIdRequestStructure RoomGetByBuildingUnitIdResponseStructure RoomGetByParentId RoomGetByParentIdRequestStructure RoomGetByParentIdResponseStructure RoomCreate RoomCreateRequestStructure RoomCreateResponseStructure RoomUpdate RoomUpdateRequestStructure RoomUpdateResponseStructure RoomDelete RoomDeleteRequestStructure RoomDeleteResponseStructure RoomDeleteHistoric RoomDeleteHistoricRequestStructure RoomDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet brugsenhed UseUnitGetById UseUnitGetByIdRequestStructure UseUnitGetByIdResponseStructure UseUnitGetByIds UseUnitGetByIdsRequestStructure UseUnitGetByIdsResponseStructure UseUnitGet UseUnitGetRequestStructure UseUnitGetResponseStructure UseUnitGetByBuildingId UseUnitGetByBuildingIdRequestStructure UseUnitGetByBuildingIdResponseStructure UseUnitGetByParentId UseUnitGetByParentIdRequestStructure UseUnitGetByParentIdResponseStructure UseUnitCreate UseUnitCreateRequestStructure UseUnitCreateResponseStructure UseUnitUpdate UseUnitUpdateRequestStructure UseUnitUpdateResponseStructure UseUnitDelete UseUnitDeleteRequestStructure UseUnitDeleteResponseStructure UseUnitDeleteHistoric UseUnitDeleteHistoricRequestStructure UseUnitDeleteHistoricResponseStructure Metoder til entitet byggesag BuildingCaseGetById BuildingCaseGetByIdRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 21 af 303

22 BuildingCaseGetByIdResponseStructure BuildingCaseGetByIds BuildingCaseGetByIdsRequestStructure BuildingCaseGetByIdsResponseStructure BuildingCaseGet BuildingCaseGetRequestStructure BuildingCaseGetResponseStructure BuildingCaseGetBySiteId BuildingCaseGetBySiteIdRequestStructure BuildingCaseGetBySiteIdResponseStructure BuildingCaseGetByEntityId BuildingCaseGetByEntityIdRequestStructure BuildingCaseGetByEntityIdResponseStructure BuildingCaseGetAllEntities BuildingCaseGetAllEntitiesRequestStructure BuildingCaseGetAllEntitiesResponseStructure BuildingCaseCreate BuildingCaseCreateRequestStructure BuildingCaseCreateResponseStructure BuildingCaseUpdate BuidlingCaseUpdateRequestStructure BuildingCaseUpdateResponseStructure BuildingCaseDelete BuildingCaseDeleteRequestStructure BuildingCaseDeleteResponseStructure Metoder til søgninger Søgekriterier AddressSearchRequestSubStructure SiteSearchRequestSubStructure BuildingSearchRequestSubStructure FloorSearchRequestSubStructure BuildingUnitSearchRequestSubStructure CondominiumSearchRequestSubStructure TechnicalInstallationSearchRequestSubStructure RoomSearchRequestSubStructure UseUnitSearchRequestSubStructure BuildingCaseSearchRequestSubStructure Søgemetoder og søgeresultat Søgning på grunde SiteSearchRequestStructure SiteSearchResponseStructure Søgning på bygninger BuildingSearchRequestStructure BuildingSearchResponseStructure Søgning på opgange/indgange EntranceSearchRequestStructure EntranceSearchResponseStructure Søgning på etager FloorSearchRequestStructure FloorSearchResponseStructure Søgning på enheder BuildingUnitSearchRequestStructure BuildingUnitSearchResponseStructure Søgning på tekniske anlæg Snitfladebeskrivelse Side 22 af 303

23 TechnicalInstallationSearchRequestStructure TechnicalInstallationSearchResponseStructure Søgning på rum RoomSearchRequestStructure RoomSearchResponseStructure Søgning på brugsenheder UseUnitSearchRequestStructure UseUnitSearchResponseStructure Søgning på byggesager BuildingCaseSearchRequestStructure BuildingCaseSearchResponseStructure Adgang til snitfladen Sikkerhed Kodeeksempel for kald af certifikat Autorisation Testmiljø Snitfladebeskrivelse Side 23 af 303

24 1. Introduktion Denne snitfladebeskrivelse beskriver en af de OIOXML snitflader BuildingDwelling, som systemet stiller til rådighed. Baggrunden for snitfladen er, at man ønsker at registrere og opdatere Bygninger og boliger -data i ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML format. Denne snitfladebeskrivelse svarer til følgende version af webservicen: BuildingDwellingServiceV4.svc. I produktionsmiljø findes snitfladens endpoint her: https://bbr-kommune.dk/services/servicegateway/buildingdwellingservicev4.svc Snitfladens dokumentation, snitfladens wsdl dokumenter for både produktions- og demoversionen vil man kunne finde på s demoserver, hvor den kan tilgåes uden certifikater. Wsdl'en er ikke eksponeret i produktion. Man skal bruge den fra demomiljøet og erstatte endpointet når man vil køre op mod produktion. Snitfladebeskrivelsen giver kort sagt mulighed for fremsøgning samt opdatering af Bygninger og boliger -data i, herunder grunde, bygninger, opgange/indgange, etager, enheder, tekniske anlæg, rum, brugsenheder og ikke mindst byggesager. Kapitel 2 giver en mere detaljeret beskrivelse af snitfladens formål samt dens målgruppe. Kapitel 3 beskriver de grundlæggende begreber og definitioner for s bygnings- og boligoplysninger, herunder datasammenhængen. Kapitel 4 giver et overblik over webservicen BuildingDwelling og dens metoder, som udgør snitfladen. Kapitlet beskriver også nogle generelle forhold som gælder for alle metoder og strukturer hørende til webservicen. Kapitel 5 beskriver strukturerne, som benyttes til at beskrive de enkelte entiteter. Det er en og den samme struktur som benyttes for hver entitet, uafhængig af hvor den benyttes, dvs. i alle metoder som henter og opdaterer entiteterne samt i søgningerne. Kapitel 5 beskriver også nogle fælles strukturer, som benyttes på tværs af entiteterne. Kapitel 6 til 14 beskriver metoderne for hver entitet i detaljer. kapitel 6 beskriver metoderne hørende til entiteten grund kapitel 7 beskriver metoderne hørende til entiteten bygning kapitel 8 beskriver metoderne hørende til entiteten opgang/indgang kapitel 9 beskriver metoderne hørende til entiteten etage kapitel 10 beskriver metoderne hørende til entiteten enhed kapitel 11 beskriver metoderne hørende til entiteten teknisk anlæg kapitel 12 beskriver metoderne hørende til entiteten rum kapitel 13 beskriver metoderne hørende til entiteten brugsenhed kapitel 14 beskriver metoderne hørende til entiteten byggesag Kapitel 15 beskriver søgningerne. Snitfladebeskrivelse Side 24 af 303

25 Kapitel 16 beskriver de betingelser, som skal være opfyldt for at få adgang til snitfladen, deriblandt sikkerheden omkring snitfladen. Der gøres opmærksom på, at denne snitflade alene dækker data i 's Bygninger og boliger del. Ud over denne snitflade findes 4 andre snitflader, som er relevante, hvis man ønsker at udvikle applikationer til systemet. Snitfladen Address dækker over systemets adressedel og stiller metoder til hentning og opdatering af adgangs- og enhedsadresser til rådighed. Snitfladen Permission stiller funktionalitet til rådighed, som er relevant både når man benytter Address eller BuildingDwelling. Denne service tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i Nyt. Afhængig af hvilke roller man er tildelt i Nyt vil man have adgang til at læse, skrive eller læse/skrive til de enkelte felter. Snitfladen CodeList stiller funktionalitet til rådighed, som er relevant både når man benytter Address eller BuildingDwelling. Denne service tilbyder tre metoder til at få oplysninger om kodelister i Nyt. Snitfladen StreetName stiller funktionalitet til rådighed, som er relevant både når man benytter Address eller BuildingDwelling. Denne service tilbyder 2 metoder til at hente veje og adgangsadresser i. Vejledninger til snitfladerne kan finde her: Snitfladebeskrivelse Side 25 af 303

26 2. Formål og målgrupper Snitfladen har til formål at gøre det muligt for kommunerne at fremsøge og ajourføre Bygninger og boliger -data i. Snitfladen er en tovejskommunikation mellem en leverandør/kommune og systemet. Den gør det muligt at hente data fra systemet og den gør det muligt at sende data til opdatering af. Når der skrives "Bygninger og boliger"-data dækker det over de allerede nævnte 9 entiteter: Grund Bygning Opgang/indgang Etage Enhed Teknisk anlæg Rum Brugsenhed Byggesag Snitfladens funktioner henvender sig hovedsaglig til private eller offentlige itvirksomheder som ønsker at udvikle it-løsninger eller andre komponenter, der ved hjælp af webservicebaseret overførsel kan anvendes til at registrere eller opdatere 's bygnings- og boligoplysninger. Snitfladebeskrivelse Side 26 af 303

27 3. Forretningsviden For at kunne forstå den efterfølgende vejledning og snitfladens metoder er det vigtigt at kende de enkelte entiteter samt deres datasammenhæng. Snitfladen indeholder metoder hørende til de i kapitel 2 nævnte 9 entiteter. De første 8 entiteter og deres sammenhæng er beskrevet i afsnit 3.1. Entiteten byggesag adskiller sig fra de andre 8 entiteter og bliver beskrevet i afsnit 3.5. Afsnit 3.2. beskriver sammenhængen mellem adresser og entiteter i Bygninger- og Boliger. Afsnit 3.3 og 3.4 beskriver forskellen mellem stamentiteter og sagsentiteter, som er vigtig at kende for at kunne forstå forretningslogikken omkring de 8 entiteter og entiteten byggesag. Afsnit 3.6 beskriver geometripunkter til tekniske anlæg og bygninger De forskellige entiteter i og deres sammenhæng Billedet på næste side viser sammenhængen mellem de 8 nævnte entiteter. Selv om matriklen vises som entitet på figuren, betragtes den ikke som en -entitet, idet matrikeloplysninger stammer fra KMS og ESR-systemerne og de kan således ikke oprettes, rettes eller slettes i. I snitfladen vil matrikeloplysninger altid blive leveret som en undertstruktur til de respektive entiteter. Entiteten byggesag er ikke med på tegningen idet den som nævnt adskiller sig fra de andre 8 entiteter. Som man kan se, er entiteterne knyttet til hinanden. En grund består altid af 1 til flere matrikler. Omvendt er en matrikel altid knyttet til præcis en grund. På en matrikel kan der være registeret 0 til flere bygninger og 0 til flere tekniske anlæg. Omvendt er en bygning altid knyttet til en matrikel og et teknisk anlæg er enten knyttet til en bygning eller direkte til en matrikel. Som noget nyt kan man oprette tekniske anlæg på ubebyggede grunde uden at der er indberettet kloak- og vandforhold på grunden. En bygning kan have tilknyttet 0 til flere opgange/indgange, 0 til flere etager, 0 til flere tekniske anlæg og 0 til flere brugsenheder. Omvendt er en opgang/indgang, en etage og en brugsenhed altid knyttet til en bygning. Et teknisk anlæg kan være knyttet til en bygning eller direkte til en matrikel. En opgang/indgang og en etage kan have 0 til flere tilknyttede enheder. Omvendt er en enhed altid knyttet til en opgang/indgang og til en etage i samme bygning. En etage eller en enhed kan have underliggende rum. Omvendt er et rum altid knyttet til en etage og et rum kan yderligere være knyttet til en enhed. Snitfladebeskrivelse Side 27 af 303

28 Brugsenheder, rum og tekniske anlæg har ikke nogen underliggende entiteter. I forbindelse med de enkelte metoder vil relationerne mellem entiteterne blive beskrevet endnu engang. Grund hedder på engelsk site og i servicen Site. Bygning hedder på engelsk building og i servicen Building. Opgang/indgang hedder på engelsk entrance og i servicen Entrance. Etage hedder på engelsk floor og i servicen Floor. Enhed hedder på engelsk unit og i servicen BuildingUnit for at markere at en enhed altid hører til en bygning. Teknisk anlæg hedder på engelsk technical installation og i servicen TechnicalInstallation. Snitfladebeskrivelse Side 28 af 303

29 Rum hedder på engelsk room og i servicen Room. Brugsenhed hedder på engelsk use unit og i servicen UseUnit. En byggesag er altid knyttet til en grund og de sagsentiteter som hører til byggesagen skal ligge under selv samme grund. Byggesag hedder på engelsk building case og i servicen BuildingCase. Ud over at entiteterne har deres indbyrdes sammenhæng, kan de have tilknyttet adresser. I denne webservice er denne tilknytning udtrykt via en reference til en adresse ident, hørende til en adgangs- eller enhedsadresse. Denne webservice giver mulighed for at oprette, ændre og slette referencer til adresser, men vil man oprette nye adresser, ændre eller slette adresser i s adressedel, skal man benytte sig af webservicen Address.wsdl Adressers tilknytning til niveauer i Bygninger og boliger En adresse kan bruges på flere niveauer i Bygninger og Boliger. I Bygninger og Boliger fungerer adressen som en simpel attribut, der beskriver beliggenheden af den pågældende entitet. Man kan også sige at Bygninger og Boliger anvender de adresser der er oprettet i Adresser. En adgangsadresse kan tilknyttes til følgende niveauer: Grund Bygning Teknisk anlæg Opgang En enhedsadresse kan tilknyttes til følgende niveauer: Enhed Brugsenhed Følgende niveauer har ingen adresse tilknyttet: Rum Etage Adressen er krævet for alle niveauer, som har en adresse, undtagen ubebyggede grunde, som ikke behøver at have en adresse. Der kan forekomme grunde uden adresse når grunde oprettes automatisk efter besked fra ESR/KMS. Når adresser tilknyttes til niveauer i Bygninger og Boliger kan følgende adresser benyttes: Gældende adgangsadresser og gældende enhedsadresser Nye foreløbige adgangsadresser med husnummer og tilhørende enhedsadresser Den samme adresse må gerne benyttes på flere niveauer i Bygninger og boliger. I tidligere versioner af Nyt har det ikke været muligt for to ejendomme at have den samme adresse. Denne begrænsning er fjernet. En adgangsadresse, som er knyttet til en bygning direkte kaldes også repræsentativ adgangsadresse. For de repræsentative bygningsadresser gælder det, at samme adgangsadresse kan benyttes for flere bygninger. På en Snitfladebeskrivelse Side 29 af 303

30 landbrugsejendom vil alle bygninger typisk have samme repræsentative adgangsadresse. For et enfamiliehus vil garagen typisk have samme repræsentative adgangsadresse som villaen. Adgangsadresser kan også knyttes til en bygning indirekte via bygningens opgang/indgange. Bygninger hvori der findes en eller flere opgange/indgange har tilknyttet en adgangsadresse for hver opgang eller indgang. En adgangsadresse kan i en bygning kun være tilknyttet til højst én opgang/indgang i bygningen. Hvis en bygning har mere end en opgang/indgang vil den have lige så mange adgangsadresser tilknyttet via opgangene/indgangene. Opgangsadresser skal være entydige i én bygning. To opgange i to forskellige bygninger på samme ejendom kan dog have den samme adresse. Dette imødekommer anneksproblematikken. Systemet vil dog give en advarsel i dette tilfælde. To opgange i forskellige ejendomme må ikke have den samme adresse. Disse regler skal også opretholdes, når man flytter en bygning til en anden matrikel. Der er sammenhæng mellem en opgangs adgangsadresse og de tilhørende enheders enhedsadresser. Enheder i en opgang har enhedsadresser, som ligger under den adgangsadresse, som opgangen har. Der gælder, at enhedsadresser og brugsenhedsadresser i to forskellige ejendomme ikke må være ens. Snitfladebeskrivelse Side 30 af 303

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD version 1.0.0.121 - MUD-Administration version 1.0.0.34 MUD s bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Revideret 29. oktober 2014. Stor tak til Carsten Risager

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere