Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde"

Transkript

1 Fiske forrådnelsessensor Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Problemstilling s Problemformulering s Teoretisk baggrund s Forrådnelse i fisk s Trimethylamin s Hypotese s Produktet s Overvejelser omkring sensor s Praktisk anvendelse af sensor s Konklusion & perspektivering s Referencer s. 9 Forsidebilledet er taget fra 2

3 1. Indledning I Danmark bliver der smidt alt for meget god mad ud. I december 2013 lavede fødevarestyrelsen (Fødevarestyrelsen, 2013) en markedsanalyse, over hvor meget mad der blev smidt ud, og hvilken slags mad der blev smidt ud i de danske hjem. Det bliver nævnt, at selvom vi generelt i de danske husholdninger er imod madspild ofte ender med dagligt, at smide god mad ud simpelthen fordi for meget er blevet tilberedt og det ikke kunne spises op, eller fordi det blev for gammelt inde bag i et køleskab eller fryser, hvor der bare konstant blev fyldt mere og mere på. Udover at der i hjemmene bliver smidt utroligt meget mad ud, bliver der også i supermarkeder og hos distributører smidt mad ud i tonsvis. For eksempel oplyser Coop på deres hjemmeside, at de smider mad ud svarende til 3 procent af deres omsætning, og de har derfor startet en kampagne mod madspild i de forskellige supermarkeder i Coop koncernen (Coop, 2015). Kampagnen indeholder mange gode små ændringer til, hvordan tingene bliver gjort i de danske supermarkeder. Jeg valgte dette emne, fordi jeg ved, at der hver dag også bliver fanget flere fisk end der bliver forbrugt. Det betyder, at der hver dag bliver smidt fisk ud, fordi den gennemsnitlige fisk ikke kan holde sig længere end dage ved 0 o (se tabel 1; Andersen og medforfattere, 2003). Fisk er den slags kød, som holder kortest tid efter at dyret er slået ihjel, og jo længere tid der går inden det kommer på køl jo kortere tid holder det. Hvor køligt der er, der hvor det bliver opbevaret, har også noget med holdbarheden at gøre, da den ved bare 2 o holder i op til 6 dage kortere end ved 0 o (Andersen og medforfattere, 2003). Mit mål med projektet er, at medvirke til at begrænse madspild ved, at optimere den tid fisk og fiskeprodukter kan sælges. Dette vil gøre en forskel for fiskebestanden, som er under pres fra et stigende forbrug og overfiskning. Det vil også hjælpe fiskehandlere til, at tjene så mange penge, som muligt ved, at undgå, at smide spiseegnet fisk ud, men samtidig sælge friske fisk og dermed give dem et godt omdømme. Tabel 1. Omtrentlig holdbarhed af fisk ved forskellige opbevaringstemperaturer. Tabel taget fra fødevaredirektoratets Helhedssyn på fisk og fiskevarer (Andersen og medforfattere 2003). Opbevaringstemperatur ( C) Holdbarhed (dage) ca ca. 3 God kvalitet (dage) 5 ca. 6 ca Problemstilling Forudsætningen for projektet er, at fiskehandlere hver dag smider fisk ud, som rent faktisk sagtens kunne holde en dag eller to mere. Måske bliver der også solgt fisk, som faktisk er en dag for gamle, 3

4 hvilket påvirker smagen. Det gør der højst sandsynligt, da man lige nu bare har en tabel for holdbarhed man følger (se tabel 1). Hvis det er tilfældet, bliver der dagligt landet flere fisk, end der er brug for i forhold til købere. Set i forhold til, at der mange steder bliver overfisket og fiskebestanden derfor falder i disse områder, og også at man ofte hører ordet madspild i nutidens Danmark, er forandring nødvendig. Hvis man fandt den rette teknologi, kunne man måske i fremtiden rette op på nogle af disse problemer, så man ikke risikerer, at købe dårlige fisk mere fordi man følger en upræcis tabel, hvor holdbarheden baseres på en gennemsnitsværdi. Udfordringen er, at fremstille en teknologi, som har den rette størrelse og ikke er alt for dyr, at producere. 3. Problemformulering Min problemformulering kan opsummeres i to delspørgsmål: 1. Hvilke faktorer kan resultere i ændringer i forrådnelsesprocessen? 2. Er det muligt at lave en sensor som er lille nok til at den kan sidde i kølediske hos fiskehandlere, og kan den produceres billigt nok til at kunne bruges i hele verden? 4. Teoretisk baggrund 4.1 Forrådnelse i fisk Ifølge Fisheries and Aquaculture Department (2015) bliver nyfangede fisk inddelt i fire forskellige faser efter, at de er blevet landet. Disse faser er (se endvidere figur 1): Fase 1: Fisken er frisk og har en sød og delikat smag. Fase 2: Fisken mister sin karakteristiske lugt og smag, og kødet bliver mere mørt men har ingen nye dårlige smage. Konsistensen er stadig behagelig. Fase 3: Tegn på forrådnelse begynder at ses og en række af ubehageligt lugtende stoffer begynder at blive udskilt fra fisken. Det er forskelligt fra fisk til fisk hvilke stoffer det er og hvor de udskilles. Et af disse stoffer kan være trimethylamin som giver fisken dens fiskede, ammoniak lignende lugt. Konsistensen bliver enten blød og løbende eller tør og hård, hvilket kommer an på hvad der er for en fiskeart. Fase 4: Fisken bliver nu karakteriseret som rådden. 4

5 Figur 1. Kurve over inddelingen af de fire faser. Kurven bevæger sig ned ad, i takt med at niveauerne af bakterier stiger og tiden går. Det er særligt i fase 3 og 4 at bakterie udviklingen forekommer (Fisheries and Aquaculture Department, 2015) I 3 og 4 fase begynder bakterierne forrådnelsesprocessen og nedbrydningen af væv og kød. Bakterierne Pseudomonas (se figur 2) og Shewanella i fiskens indre omdanner trimethylaminoxid til trimethylamin i løbet af forrådnelsesprocessen. Begge bakteriearter arbejder aerobt hvilket vil sige, at de skal bruge ilt for, at forårsage nedbrydningen. Ilten får de fra trimethylaminoxid, som dannes i fisken. Bakterierne reducerer dermed trimethylaminoxiden og omdanner den til trimethylamin. Figur 2. Bakterien Pseudomonas som omdanner trimethylaminoxid til trimethylamin ved at reducere oxygen niveauerne. (Billedet er fra wikipedia aviewer/file:pseudomonas.jpg) 4.2 Trimethylamin Trimethylamin er en organisk forbindelse hvilket betyder, at den er en del af en stor gruppe kemiske forbindelser, som alle er molekyler der indeholder kulstof. Trimethylamin er en tertiær amin, som består af et nitrogen atom med tre kulstof atomer, som alle har tre hydrogen atomer så den kemiske formel kommer til at hedde N(CH 3 ) 3 (se figur 3). Figur 3. 3D model af trimethylamin. Den blå kugle symboliserer nitrogen, de sorte kulstofatomer og de hvide hydrogenatomer (Billedet er fra 5

6 Aminer er derivater af ammoniak. Det betyder, at organiske sidekæder med kulstofatomer har erstattet et eller flere at ammoniakkens brintatomer. Figur 3 viser en primær, en sekundær og en tertiær amin. Den primære amin har fået erstattet et af sine brintatomer med en organisk sidekæde som altid indeholder kulstof. Den sekundære har fået erstattet 2 og den tertiære har fået erstattet alle tre. Figur 4. Primær amin. Sekundær amin. Tertiær amin. R viser de organiske sidekæder som erstatter brintatomerne (Billedet er fra iewer/file:prim_sec_tert_amines_general _Formulae.png ) Trimethylamin er en farveløs gas, og det er den, som giver rådnende fisk deres lugt. Stoffet anses for at være lettere giftigt, og det er irriterende for øjnene og åndedrætsorganerne. Optages trimethylamin får man ret hurtigt efter mavesmerter med opkast, og trimethylamin kan føre til skade på hud, luftveje og fordøjelseskanalen. Lugten alene kan få en til næsten at kaste op, fordi kroppen er programmeret til ikke at indtage rådden mad. Ved stuetemperatur er trimethylamin en gas, men det bliver oftest solgt i tryktanke eller i en vandblanding hvor det udgør 40 %. Det er en meget hygroskopisk gas hvilket betyder at det er i stand til at tiltrække og holde vandmolekyler fra omgivelserne. Trimethylamin er en svag base med en pk b = 4,19 hvilket vil sige at den ligger lige på grænsen til at være en middelstærk base. 5. Hypotese Min hypotese er, at man kan bygge en sensor som er i stand til, at måle på mængden af trimethylamin i luften, og mærke hvornår mængden af gassen er så høj, at den kommer ud gennem gæller, mund og andre åbninger i fiskens krop. Sensoren vil kunne måle mere præcist, hvornår en fisk er for gammel til at kunne spises, eller om den rent faktisk kan holde sig en dag mere end den gennemsnitlige fisk. Det kunne gå hen og betyde meget for fiskeindustrien og kraftigt nedsætte madspildet. Jeg mener, at en sådan sensor kan baseres på nogle af trimethylamins egenskaber, enten som en sensor der registrerer ph ændringer eller som en elektrokemisk sensor der bygges på basis af titaniumdioxid, elektrisk strøm og en spændingsmåler. 6

7 6. Produktet I afsnit 6.1 og 6.2 har jeg beskrevet mine overvejelser omkring de to detekteringsmetoder jeg nævner i min hypotese, og som bygger på forskellige egenskaber af trimethylamin. Jeg har desuden beskrevet nogle indledende forsøg jeg har foretaget for at teste sensitiviteten af den ene metode. 6.1 Overvejelser omkring sensor Sensor baseret på ph detektering. En oplagt metode til detektion af trimethylamin er ved hjælp af ph måling da det er en base. Når kødet nedbrydes af bakterier, bliver der dog udover trimethylamin også dannet andre stoffer som f.eks. CO 2 hvilket kan medvirke til en forsuring, og dermed muligvis nedsætter sensitiviteten af denne form for måling. Derfor opsatte jeg et eksperiment for at teste om trimethylamin fra fisk kan måles som en ph ændring. Tanken var at sådan en sensor kunne udvikles til at være på papirform, så et lille stykke papir kunne lægges i hver pakke med fisk. Papirsensoren skulle så fungere ved, at et kemikalie (ph indikator) reagerede med trimethylamin for, at skabe en række farver på et stykke papir. Det skulle virke som en ny form for datomærkning for fisk, også i vakuumpakker i kølediske i supermarkeder, så det blev nemmere for kunder at bestemme, hvilken pakke man helst ville have, og man bedre kunne bedømme hvilken fisk som var friskest. Metode og resultater Ændring i ph fra neutral eller surt til basisk kan detekteres med ph indikatoren phenophtalein. Inden jeg lavede forsøget med rigtige fisk, testede jeg min forsøgsopstilling, ved at benytte ammoniak i stedet for fisk, da ammoniak minder meget om trimethylamin, selv om det er en lidt svagere base. Forsøgsopstillingen er en beholder med vådt filterpapir med phenophtalein i toppen. Da trimethylamin er en hygroskopisk base vil gassen i teorien søge det våde filterpapir og på den måde forårsage en ph-ændring som kan detekteres med phenophtalein. Jeg startede med at lave ammoniak forsøget som var en erlemeyer kolbe med en enkelt dråbe ammoniak i bunden og en åben tragt i toppen med filterpapiret placeret ovenpå. Der gik kun lige omkring et minut før man kunne se en farveændring i phenophtaleinen hvilket indikerede at forsøget var en succes (figur 5B). Derfra kunne jeg så bevæge mig videre til den næste opstilling som minder meget om den første men adskiller sig på et punkt. Denne opstilling er et renset syltetøjsglas med en fisk som er langt i forrådnelsesprocessen nede i. Ovenpå placeres en glasballon med et vådt stykke filterpapir, med phenophtalein på, skubbet op i. Først afprøvede jeg opstillingen med den åbne tragt til detektering af trimethylamin fra fisk men uden succes. Grunden til at det ikke virkede, kunne være at den begrænsede mængde trimethylamin som fisken udskiller ikke bliver holdt inde og derfor bare siver ud inden phenophtaleinen når at ændre farve. Derfor skiftede jeg forsøgsopstillingen til syltetøjsglasset og glasballonen da gassen der blev holdt inde i ballonen og derfor ikke bare sivede ud (se figur 5C&D). Tiden det tager for phenophtalinen at skifte farve varierer efter hvor rådden fisken er. Tidsrummet varierer fra over en halv time for fisk som kun lige er begyndt på forrådnelsesprocessen til lige over et minut for fisk som er så langt i processen at deres skæl udskiller grønt slim. 7

8 A B C D Figur 5. De to forsøgsopstillinger, før og efter phenophtalein reaktion. A og B er forsøgsopstillingen, henholdsvis før og efter reaktion med ammoniak, mens C og D er opstillingen brugt ved detektion af trimethylamin fra fisk ligeledes før og efter reaktion. Konklusion på forsøget Desværre er denne metode til detektion ikke præcis nok da fisken allerede er langt over punktet, hvor den stadig kan spises, når man kan måle på den indenfor et effektivt tidsrum Elektrokemisk sensor I perioden hvor jeg har arbejdet med projektet, har jeg som nævnt overvejet 2 forskellige typer af sensorer. En ph baseret sensor eventuelt i papirform og en elektrokemisk sensor. Jeg gik væk fra ideen med en ph baseret sensor, da jeg kom til at tænke på, at de fleste mennesker nok ikke vil købe noget med en masse kemikalier pakket tæt sammen med deres mad. Desuden er det de færreste, som ville vælge den pakke med fisk som havde en kort holdbarhed tilbage over den med den lange holdbarhed. I så fald skulle prisen nedsættes relativt meget, og måske endda i en sådan grad, at det ikke længere ville kunne betale sig for supermarkedet. Da mine forsøg desuden tydede på at en ph baseret sensor ikke ville være sensitiv nok begyndte jeg, at tænke mere i retning af en elektrokemisk sensor, som så af størrelsesmæssige årsager, højst sandsynligt ikke ville kunne måle på de vakuumpakkede fisk i supermarkeder. Alligevel begyndte jeg, at overveje mulighederne for, at konstruere en mindre sensor, som så ville kunne bruges hos mere traditionelle fiskehandlere og fiskegrossister, der ville kunne have en eller flere i deres kølediske med is og fisk. Teoretisk beskrivelse af sensor Selve sensoren skulle laves efter samme princip, som sensoren på figur 5 (City Technology, 2015). Figur 9. Opbygning af en elektrokemisk sensor som kan detektere giftige gasser. Billede taget fra Citytech.com (Billedet er fra City Technology, 2015) 8

9 Denne sensor fungerer ved at gassen kommer ned igennem toppen, og takket være Capillary Diffusion barrier kommer gassen ned i begrænsede mængder, så sensoren kan måle på hvert eneste molekyle. Sensing Electrode og Counter Electrode er den del af sensoren som rent faktisk senser at der er noget. Separator er et lille gummi eller silikone stykke som indsættes mellem elektroderne og sørger for, at de ikke kortslutter hinanden. Current Collectors er den del af sensoren som opfanger den elektriske strøm. En elektrolyt er et stof eller en mekanik som fremskynder en proces der ellers ville tage lang tid. Og til sidst de to sensor pins er dem som giver den elektriske strøm til den elektrokemiske sensor. Jeg har ved at søge på internettet, fundet et bogkapitel om trimethylamin skrevet af Makoto Egashira, Yasuhiro Shimizu, og Yuji Takao (1994), om hvordan man kunne lave en trimethylamin sensor til et formål, der lidt ligner det som jeg søger at opnå. Den artikel, jeg læste, omhandlede nemlig opbygningen af en gas sensor, som blev brugt i sammenhæng med, at fiskene blev trukket på land og så målt for forhøjede trimethylamin niveauer. Det vil sige, at sensoren i princippet kunne bruges til kølediske bortset fra, at den er alt for stor, når den bliver lavet med den metode som disse forfattere beskriver. Min opgave er derfor, at tage nogle af informationerne fra denne artikel og måske bruge dem til, at lave en meget mindre version af denne sensor, som kan bruges i køledisken. I artiklen blev nævnt 3 forskellige stoffer, som reagerede med trimethylamin på hver sin måde, de tre stoffer var Cr 2 O 3 (Chromiumoxid), In 2 O 3 (Indiumoxid), og TiO 2 (Titaniumdioxid). Jeg har valgt, at kigge nærmere på titaniumdioxid, da det er det nemmeste at skaffe, det billigste og også viste sig at være det mest sensitive overfor trimethylamin (Egashira og medforfattere, 1994). Sensoren virker ved, at man på en overflade har et lag af titaniumdioxid. Titaniumdioxid kan lede en elektrisk strøm, men den har en mindsket effekt i iltede områder. Derfor vil man, ved at lede en elektrisk strøm gennem et lag af titaniumoxid, måle på ledningsevnen, da den vil stige når luften bliver fyldt med trimethylamin. Grunden til, at den gør det er, at trimethylaminen binder sig til oxygenarter og dermed forhindrer dem i, at mindske strømledningen af titaniumdioxiden. Så med en spændingsmåler vil man kunne måle eventuelle ændringer i spændingen, hvilket vil betyde at trimethylamin er til stede. Jeg har i august 2014 skrevet en mail til Yasuhiro Shimizu, og spurgt om han måske kunne dele noget teknisk information om eventuelle metoder til, at bygge sensoren, men jeg har ikke fået et svar endnu. For at komme videre med denne idé har jeg brug for hjælp og vejledning fra en fysiker eller kemiker med særlig viden indenfor området elektrokemiske sensorer, da teknologien er kompliceret. 6.2 Praktisk anvendelse af sensor Ideen med anvendelsen af sensoren skulle være, at man opdelte køledisken med fisk, i afgrænsede sektioner til hver slags fisk, som kommer i samme fangst. Inde i hver sektion skal sidde en sensor, som måler på Trimethylamin niveauerne, og på den måde effektivt måler præcist hvornår fiskene i den sektion begynder at rådne og blive usunde at spise (se figur 6). 9

10 Figur 10. Min originale ide og illustration af hvordan sensoren skulle monteres på køledisken. På denne illustration var jeg endnu ikke kommet på ideen med at dele køledisken op i sektioner. Når gasniveauerne bliver for høje, skal sensoren sende et signal, til en lampe eller en alarm som enten har et lille display, som beskriver hvilken slags fisk som skal tjekkes, eller også bare en række lamper, en for hver sektion, som så begyndte, at lyse når fiskene deri er for gamle. Det vil gøre det nemmere for fiskehandleren at undersøge fiskene, i stedet for bare at smide dem alle sammen ud. Det vil nemlig formindske antallet af fisk, som han skal undersøge om de er bløde eller lugter eller lignende. Desuden er sådan en sensor sandsynligvis også mere sensitiv, og dermed mere præcis, end en menneskelig næse. Derfor vil fiskehandleren måske nogle gange kunne beholde en fisk, som ifølge en gennemsnitsfisk skulle smides ud, fordi den var for gammel men som faktisk ikke er det. Dermed ville fiskehandleren spare penge, og mængden af spiseegnede fisk der smides ud ville formindskes, det vil også forbedre kundernes oplevelse i høj grad, da det drastisk vil nedsætte mængden af dårlige køb af fisk. Hvis det viser sig, at denne type sensorer er dyre at bygge og vedligeholde, kunne anden mulighed være, at man kun havde én sensor, men stadig delte køledisken op i sektioner. Med denne metode skulle man bare have en sensor nede for enden tilsluttet til en computer, som var programmeret til at suge luft ud af sektionerne på skift i for eksempel 5 minutter ad gangen, og hvis den fandt noget, starte en alarm så fiskehandleren kan se på skærmen hvilken sektion der er tale om. 7. Konklusion og perspektivering Ved hjælp af mine forsøg fandt jeg ud af at en sensor baseret på detektering af ph ændringer sandsynligvis ikke vil være tilstrækkelig sensitiv. Jeg har fundet ud af, at teknologien til at lave den elektrokemiske sensor faktisk er opfundet, og måske endda inden for rækkevidde. Der mangler stadig nogle optimeringer for, at få sensoren til at passe til formålet. Jeg skal stadig finde en måde, at konstruere en sensor som har den rigtige størrelse og som ikke er for stor til, at sidde i en almindelig køledisk. Jeg skal også have optimeret en køledisk, så den er designet til, at passe til sensoren, med sektionerne og systemet integreret i den på en god måde. På samme tid må sensoren ikke være dyr, at producere og købe. Jeg skal også undersøge, om det er muligt, at lave en sensor som kan måle på trimethylamin i så små mængder, at man kan detektere dem inden fisken er rådden. 10

11 Jeg håber på, at sensoren en dag vil blive en del af fødevarestyrelsens smileysystem. Så hvis en fiskehandler har en sensor i sin butik får han en smiley, så kunderne kan se at han har kvalitet og sørger for, at der er friske fisk til dem. 8. Referenceliste JK Andersen, A Büchert, B Koch, O Ladefoged, T Leth, D Licht, L Ovesen, Helhedssyn på fisk og fiskevarer. Fødevaredirektoratet. M Egashira, Y Shimizu, Y Takao, Fish freshness detection by semiconductor gas sensors. I Olfaction and Taste XI (ed. Kurihara, Suzuki, Ogawa) (Fundet på august 2014) City technology, Toxic sensors. (Fundet på https://www.citytech.com/loader/frame_loader.asp?page=https://www.citytech.com/technology/toxi c-sensors.asp januar 2015) Fisheries and Aquaculture Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Quality and quality changes in fresh fish 5. Post-mortem changes in fish (Fundet på februar 2015 ) Wikipedia (tysk) Trimethylamin (http://de.wikipedia.org/wiki/trimethylamin) Fødevarestyrelsen, Markedsanalyse: Danskernes madspild af forskellige fødevarer (http://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/spiseva.aspx) Coop, Reduktion af madspild. (https://om.coop.dk/ansvarlighed/miljoe+og+oekologi/madspild.aspx) 11

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud Markedsanalyse 3. december 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes madspild af forskellige fødevarer Highlights: Det er især middagsrester,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche

http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche Problemformulering Hvordan kan det være, vi smider så meget mad ud, og hvad kan vi gøre ved det? http://www.stopspildafmad.dk/hvadkandugoere.html

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Bilag 1 Første survey Bilag 2 Resultater af første survey Bilag 3 Anden survey Bilag 4 Resultater af anden survey Bilag 5 Tredje survey Bilag 6

Bilag 1 Første survey Bilag 2 Resultater af første survey Bilag 3 Anden survey Bilag 4 Resultater af anden survey Bilag 5 Tredje survey Bilag 6 Bilag 1 Første survey Bilag 2 Resultater af første survey Bilag 3 Anden survey Bilag 4 Resultater af anden survey Bilag 5 Tredje survey Bilag 6 Resultater af tredje survey Bilag 7 Første plakat til Kampsax

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

Vi mangler respekt for maden

Vi mangler respekt for maden Vi mangler respekt for maden Enorme mængder mad bliver årligt kasseret i Danmark. Det sker både i madvareproduktionen, i detailhandelen og hjemme hos forbrugerne. Er vi for sippede, og hænger vi os for

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard

Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PROBLEMFORMULERING... 3 HVORDAN BLIVER MÆLKEN SUR?... 3 MÆLKESYRNINGS FORSØG... 3 MATERIALELISTE... 3 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Rask & Ren med grønne smoothies af Gitte Koldtoft

Rask & Ren med grønne smoothies af Gitte Koldtoft Rask & Ren med grønne smoothies af Gitte Koldtoft Energi-vendepunkt I 8 år var min energi i bund, og lamperne lyste rødt. Det var ikke sjovt, at jeg udadtil skulle virke som et energi-bundt, imens jeg

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere