Borgermøde om vinge 16/4/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde om vinge 16/4/2012"

Transkript

1 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse af arealerne som kommunen har fortaget sig, der gør at kommunen i dag ejer de væsentligste arealer i den kommende midtby. Vi har afsluttet de forberedende øvelser og med budgetlægning 2012, er byråd gået i gang. Dette borgermøde er det officielle startskud der skal få gang i udviklingen. Der er afsat penge til erhvervs arealerne, markedsføring og rådgivning med afsæt I de 4 oprindelige projekter. John Schmidt Andersen - Formand for Plan & Udvikling Her efter sommerferien skal programmet for planlægningen vedtages. Planlægningen skal indeholde bæredygtighed, infrastruktur, landskab, erhvervs- og boligområder. Anker Riis Chef for Plan & Miljø (Powerpoint præsentation dannede udgangspunkt for præsentationen) En kort redegørelse for Vinges placering i området og hvordan det er et regionalt center med store udviklingsmuligheder. For at Frederikssund kan gøre sig gældende i det nordsjællandske, kræver det at byen kan vokse. Dette kan snart kun lade sig gøre ved Vinge byudlægget. Dette byudlæg giver masser af muligheder som vi skal i gang med at udnytte. Skematiske tidsplan Perioden frem til udgangen af Vi skal i gang med programskrivning for helhedsplanen. Denne vil være opgavebeskrivelsen for vores rådgivere. Helhedsplanen laves derefter, hvilket vil sige i resten af 2012 ca. Herefter skal der formentlig laves et udbud af areal til tæt lav bebyggelse. Dette efterfølges af lokalplaner og kommuneplan tillæg. Alt dette betyder at de første kan flytte ind i Dette kan rykke sig og blive påvirket men er den tidsfrist som der arbejdes ud fra lige nu. Vi har fortaget et miniudbud af rådgivningsopgaven. Ved dette miniudbud, var der et bilag med de foreløbige tanker om Vinge. Bilaget beskriver foreløbige tanker vedrørende fremtidige bystrukturer. Materialet ligger under byrådets dagsordner, og vil blive lagt ud på hjemmesiden for Vinge. Miniudbuddet blev vundet af et team bestående af Henning Larsen Architects, Effekt arkitekter, Moe & Brødsgaard og Marianne Levinsen. Der er mange interessenter i dette projekt; De nuværende beboere, fremtidige beboere, investorer, statslige parter blandt andre. Der er flere interesse punkter der ligger på det statslige niveau, på grund af den kommende motorvej og en fjordforbindelse. Derudover skal der tænkes tilslutninger til den eksisterende Frederikssundsvej, da de nuværende tilkørsler ikke er tilstrækkelige ved en udvikling af byen. Som borgmesteren nævnte, indledes processen med dette borgermøde, som vil blive suppleret af et arrangement i efteråret, hvor de første skitser og planer vil blive præsenteret. Herefter vil rådgiverne gennemarbejde forslaget, så det ligger klart til årsskiftet med både helhedsplan og masterplan for bymidten. Der vil være tale om en helhedsplan for hele området med fokus på de strukturer - som f.eks. veje og stier - som skal ligge i området. Master plan er en mere detaljeret planlægning for bymidten, der dykker ned i en mere håndgribelige skala. Arkitekterne tegner i en større målestok, så der er flere detaljer. Der vil ikke blive tale om en endelig og bindende plan, men et udgangspunkt for det videre arbejde. Vinges bemanding Thomas Sichelkow er projektlederen på opgaven, med ansvar for den daglige drift og koordinering. Han er den rette at kontakte for at få svar på, hvad der sker i området i forbindelse med processen og vil stå for kontakten til følgegruppen. En følgegruppe startes op på samme måde som den gamle. Det er ikke en decideret en genoptagelse af den gamle følgegruppe, da alle interesserede kan melde sig til. Den præcise arbejdsform vil blive fastlagt undervejs. Rådgiverteam Det vindende rådgiver team som blev fundet efter miniudbuddet, består af Henning Larsen Architects, Effekt arkitekter, Moe & Brødsgaard rådgivende ingeniører og Marianne Levinsen tegnestue.

2 Niels Edeltoft (Henning Larsen architects) Det er dejligt med så stor interesse for projektet. Jeg repræsenterer det samlede rådgiverteam der omfatter en række ekspertiser indenfor bl.a. bæredygtighed og byduvikling; Henning Larsen Architects større arkitekt firma med 140 ansatte, med speciale i planlægning, by bygning og bæredygtighed. Effekt yngre tegnestue med ildsjæle, der brænder for udvikling Moe & Brødsgård specialister i trafikplanlægning, jordbund og bæredygtighed Marianne Levinsen landskabsarkitekt Delikat område med landskabelige forhold der skal tages i betragtning og som skal integreres i området. Derudover er der et såkaldt advisory board tilknyttet med bl.a. ressourcer indenfor økonomi fra Rambøll Managment. Projektet har været under vejs i nogle år. Vi er flere fra dette team der i 2005 arbejde med helhedsplanlægning for Ny By og bl.a. deltog ved 3 workshops, hvor de forskellige brugers kommentarer blev bearbejdet og indgik i 4 endelige forslag. Alt hvad der blev indsamlet i sin tid fra de fire forslag kan indgå i et nyt og forbedret forslag, sammen med hvad der er sket de sidste 6 år på dette område (bl.a. økonomi). Rådgiver teamet skal blandt andet hjælpe ved udarbejdelse af programmet og så derefter udarbejde helhedsplanen og masterplanen for midtbyen. I aften er vi lutter åbne ører og har ikke noget design at vise lige nu. Anker Riis Vi er her for at lytte, det er det aftenen handler om. Vi kommer ind på forskellige emner, men det er vigtigst at I kommer med kommentarer, så I afbryder bare med de kommentarer I måtte have. Spørgsmål er også velkomne, men da vi ikke er så langt i planprocessen, er det ikke givet at vi kan svare. Vi vil gerne have en god dialog fra starten, da det er her, der ikke ligger så meget fast. Processen Der vil blive udarbejdet en Helhedsplan for hele byen og en Masterplan for midtbyen. Disse planer er ikke bindende, men udtryk for idéer og tanker om, hvordan sammenhængene skal være i Vinge. De er ikke retsligt bindende, men skal vise overordnede struktur som skal bruges, når Vinge skal udvikles. Der vil være efterfølgende processer hvor det også er muligt at kommentere ved de offentlige høringer, men vi fortrækker at få kommentarerne så tidligt som muligt, så de kan indarbejdes fra start af, frem for at planerne skal tilrettes i de senere forløb. Masterplanen er den lidt mere detaljerede plan for den kommende bymidte, der skal vise hvordan byen skal startes på de kommunalt ejet arealer i midten af byen. Kommunen ejer i dag 70 ha. i bymidten og en del i den nordlige ende af Vinge. Gennemførelsen af masterplanen og helhedsplanen, skal ske ved kommuneplantillæg og lokalplan. Dvs. detaljeret planlægning, når man er klar til at sætte byggeri i gang. Det bliver måske først i slutningen af 2013 før der ligger noget bindende planlægning. Evt. lidt langsommere - nu må vi se hvordan det går. Kommunale indtægter fra jordsalg er en afgørende forudsætning. Realisering af Vinge er meget omkostningstungt for kommunen. Derfor er det vigtigt, at der kommer indtægter fra jordsalg. Vi åbner for områder ved at lave kommuneplantillæg. Man kan ikke lave lokalplaner i byen uden at der først er vedtaget et kommuneplantillæg for det delområde, man vil lokalplanlægge. Sådan vil vi åbne område for område og overføre områder til byzone. Trin for trin derude. Vi forventer, at kommunen ejer nok jord i bymidten til byudviklingen frem til ca uden at vi ved præcist, hvordan det kommer til at forgå. Der er i hvert fald en lang tidshorisont i de arealer som kommunen ejer. I den nuværende kommuneplan er Vinge udlagt meget groft. Der kommer en ny kommuneplan i 2013, men vi forventer ikke at kunne nå at ændre kommuneplanlægningen for Vinge i større udstrækning i den forbindelse ændringer vil komme løbende derefter i stedet. Den nordøstligste del af Vinge er allerede i gang med lokalplan 042, hvor Tosils byggeri er i fuld gang. Der er kommuneplantillæg for den og den er overført til byzone. Overordnet set sætter erhvervsområdet i nord nogle begrænsninger i planlægning, pg.a afstandszoner ved støj hensyn. Syd for erhvervsområdet ligger der et blandet boligområde efterfulgt af et centralt byområde. Grænserne for disse ligger ikke endeligt fast, men er lagt efter nuværende matrikelskel. Syd for banen mod St. Rørbæk og Snostrup, er der et blandet byområde, hvilket giver anledning til overvejelser i forhold til de eksisterende landsbyer. Det skal bl.a.

3 undersøges om de skal vokse sammen med Vinge eller om de skal holdes som selvstændige landsbysamfund med en eller anden afstand imellem. I alt er byudlægget 350 ha. stort, hvilket er lidt større end Ørestaden. Så det er rigtigt stort og det største byudviklingsområde i hovedstadsområdet. Jørgen Olsen fra Solvænget: Vi har været med i processen lige fra begyndelsen. Der var jo en investor som var inde og købe en masse jord op, han brugte også en del ressourcer på at lave meget meget smuk byplanlægning indkaldte til møder med arkitekter og landskabsarkitekter. Så vil jeg bare spørge, er alle de planer forkastet? Derudover har jeg hørt en udsendelse i radioen fra Rusland. Om en by på størrelse med Ørestaden, hvor man vil blive færdig i Projektet, og det hele er gået i gang i år. Det er et dansk arkitektfirma der står for det og det skulle være på alle områder, miljømæssigt, korrekt byggeri. Hvorfor skal det gå så langsomt her? AR Ja, hvorfor skal det gå så langsomt. Der er to dimensioner i det. Den ene er, hvor meget kan man sælge? Vores projekt er markedsbaseret og i konkurrence med rigtigt meget andet. Den anden er, at man skal passe på med, hvor hurtigt det går, fordi stor hastighed kan resultere i et dårligt bymiljø. Det er derfor ikke nødvendigvis skidt, at det går langsomt. Så spurgte du til tidligere planlægning. Den investor som arbejdede i området solgte arealerne til kommunen. Der ligger nogle overvejelser som han har gjort, og de må gerne give inspiration, men der skal laves en ny planlægning med inddragelse. Så ja, der startes forfra, men det planarbejde, der er gjort tidligere glemmes ikke. Ligeledes med de 4 andre helhedsplanforslag som heller ikke går i glemmebogen. De gode idéer skal vise deres værd og skal indtænkes i den nye planlægning Stina fra Solbakken Er der taget højde for hvordan vandområdet øst for Solbakken skal håndteres? Om det bare lukkes af? Der er mange dyr. AR Ja der vil blive taget højde for det. Det er helt klart en af de ting der skal indgå i planlægningen. De naturværdier der er derude på stedet, skal naturligvis bruges i en ny by. Den skal jo også have sine grønne områder, så det vil vi se på i den kommende planlægning med vores rådgivere. Naturen er jo en af de kvaliteter og salgsargumenter som skal sælge byen. I forbindelse med planlægningen af Vinge og det nordlige erhvervsområde har kommunen nogle overvejelser om også at inddrage arealer nord for Strandvangen. Vi ejer området og vil gerne inddrage dem i byudlægget. Det er ikke en realitet endnu, men vi håber at det kan komme på plads. Det kræver sin egen proces, med kommuneplan tillæg og lokalplan. Syd for Strandvangen er vi som jeg nævnte før i gang. Der er lavet kommuneplan tillæg, og lokal plan 042, med flere grunde end Topsil. Så der er mulighed for at tage imod flere virksomheder der vil etablere sig. Lokalplanen krævede nogle øvelser da vi ikke havde nogen helhedsplan. Vi blev nødt til at tage stilling til hvordan lokalplanområdet potentielt kunne hænge sammen med resten af byen. Derfor er der gjort nogle helhedsplanlignende overvejelser om den nordlige tredjedel af Vinges byudlæg, som er grundlaget for lokalplan 42. Med den kommende helhedsplan får vi den rette basis at lave lokalplaner for delområder ud fra. Det første der sker, er at kommunen arbejder med et program for den videre planlægning. Dette vil være de politiske rammer for hvad det er for en slags by der skal laves og hvad det er for en plan vores rådgivere skal udarbejde. Programmet skal definere hvad byen skal indeholde og hvordan den nye by skal opleves. Det vil ske ved en proces frem til ultimo august, hvor det endelig program forventes vedtaget. Byrådet er i gang med opgaven og i dag er der mulighed for input til Byrådets tanker om, hvad det skal være for en ny by. Økonomiudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget var i sidste uge i Holland, hvor de bygger nye byer og har gjort sig mange erfaringer. Byggerierne vi så, er kendetegnet ved at være meget tætte og typisk bygget på indvundet land. Det er nogle spændende erfaringer som udvalgene har studeret. Dette vil blive efterfulgt af politiske drøftelser, som fører frem til det endelige program for helhedsplanlægningen. Jens holtenborg fra St. Rørbæk.

4 Hvad er det for nogle byer i har besøgt i Holland? Hvis ikke I har set den endnu, så har Hyllie i Malmø nogle spændende ting som I bør se. AR jeg kommer tilbage til nogle referencer fra Holland under præsentationen. 4-5 bynavne vil blive præsenteret med enkelte reference billeder. Malmø er et oplagt sted og en hel del af os har været der, så det er ikke ukendt for os. Det kan selvfølgelig også inspirere. I Vinge taler vi om en by med 10,000-12,000 indbyggere og arbejdspladser. Dvs. et stort bysamfund og en relativ tæt by. Det er ikke tanken, at der skal være traditionelle parcelhuskvarterer, men i stedet tættere bebyggelse. En traditionel parcelhusby vil slet ikke komme op på det planlagte antal indbyggere. Nogle af de ting Vinge skal sælges på, er bl.a. to ting; Der er adgang til dejlige naturområder -, Skenkelsø, Hagerup Mose, en relativ hurtig forbindelse til strandparken i Frederikssund og mulighed for at komme fra Vinge ned igennem Sillebro Ådal til midtbyen. Men det er ikke kun rundt om byen, men naturligvis også i den lille skala inde i selve Vinge, at der findes naturkvaliteter. Den anden ting er afstanden til København. Vinge ligger indenfor de steder hvor man kan bo, hvis man vil være en del af Hovedstadens og Nordsjællands arbejdsmarked. Disse ligger tilgængelige fra Vinge med gode veje og kollektiv trafik. Motorvejen til Frederikssund og Vinge er fastlagt af Folketinget ved en anlægslov. Der mangler endnu finansiering, som fastlægges i de trafikforlig der indgås hvert år. Fjordforbindelsen er desværre endnu ikke fastlagt ved anlægslov. Der ligger et vigtigt arbejde foran os med at få stationen på plads, men vi forventer ikke, at det bliver så vanskelligt at få den godkendt, da der også statsligt er opmærksomhed på vigtigheden af at styrke den kollektive trafik. Samtidig ligger vi yderligt på fingeren. Dette betyder at der ikke er så mange passagerer, der påvirkes af en forlænget rejsetid, når der indføres et nyt stop i Vinge. Karsten fra Dalvejen Hvor kommer den station til at ligge? AR Det kan vi ikke sige præcist, men vi kan beskrive nogle af de overvejelser, vi har gjort os. Vi planlægger ud fra at parcelhusene skal blive liggende. Så stationen skal enten ligge mod øst eller vest set i forhold til de eksisterende parcelhuse, og det er meget forskellige muligheder. Mod vest kan der blive meget tæt med infrastruktur. Der er meget infrastruktur der skal afvikles og kun et mindre areal til rådighed, hvilket gør det svært at skabe en tæt og attraktiv bymidte. Den forventede vestlige vej internt i Vinge og motorvejens udfletningsanlæg taler for, at det bliver en østlig løsning. Mod øst kan der være et rigtigt bymiljø omkring stationen. Der kan også være mulighed for kontorer og handel. Hvis der skal være mange funktioner og kvaliteter i bymidten nytter det ikke noget at lægge den, hvor der ikke er plads. Per Kofoed Jensen, Solbakken Der er planlagt motorvej helt op til rundkørslen ved J.F. Willumsensvej..Det er da lidt overkill at lave motorvej helt der op til. Men en motortrafikvej fra syd for udfletningsanlægget kan give nogle bedre muligheder. Samtidig er det vigtigt at få en tunnel under fjorden pga. naturkvaliteter og støj. Det syntes jeg man bør tage med i overvejelserne Med hensyn til stationsdebatten, så er der langt fra Frederikssundsvejen til parcelhusene, hvor man kan ligge stationen. AR omkring motorvejen er der p.t. fokus på at få den etableret og få den lavet så langt som muligt. Måske senere kan der være en dialog om, hvordan den bedst kan afsluttes,der ligger en anlægslov, der fastlægger, hvordan den ser ud, så det er ikke noget vi lige kan åbne. Først når anlægsarbejdet nærmer sig, kan vi måske en åbne en debat om dit forslag. Carsten Cederholm, Frederikssund Klimaforening Da man anlagde Ørestaden byggede man metroen først inden resten kom til. Så vænnede man folk til at bruge den kollektive trafik. Der er en risiko her for et manglende passagergrundlag for stationen. Derfor burde man overveje at bruge nogle kroner på den kollektive trafik, inden man har stationsgrundlaget på plads så folk vænnes til at bruge den kollektive trafik

5 AR Stationen skal på plads så tidligt som muligt. Der er nogle kommunale handlemuligheder og måske kan vi også bidrage til stationen. Vi vil meget gerne skabe et område med gode kollektive forbindelser. Mette Brick Johansen, solbakken Vi var med sidste gang, hvor der var en overhængende ekspropriationsfare. Du sagde at parcelhusene bliver liggende Jeg vil bare gerne lige høre dig sige igen, at vi ikke eksproprieres, så vi kan sove trygt. AR Der var en stor diskussion i 2006 der endte med en beslutning om at parcelhusene bliver ved med at ligge der. Det er en forudsætning i det videre arbejde,så der tegnes ikke streger ind over det område. Leila, Gl. Slangerupvej 11. Du siger at stationen skal ligge mod øst. Hvor langt mod øst? AR Det kan vi ikke svare præcist på. Der er ting der taler for mod øst, og den skal helst ligge nogenlunde centralt., men ingen beslutning herom. Leila Der vil vel komme busser til stationen midt i byen. Det virker ikke særligt smart. Thomas O Connor. Solbakken. I nævner en trinvis overgang til byzone. Hvad så med de eksisterende bebyggelser, er der nogle overvejelser om dem? AR Ikke aktuelt. Det vil ske på et tidspunkt at de kommer med i byzonen. Men der kan gå mange år, inden det bliver relevant. Thomas Forventer I at hele den centrale by bliver til byzone i en omgang? AR Det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt. Men de nuværende tanker lægger ikke op til det. Der er i hvert fald ikke noget der peger mod, at det skal ske lige med det samme. Pause. Ingelise Nielsen, Stationsvænget Med hensyn til placering af stationen, hvem skal benytte den? Hvad tænker man med stationen? Er den til oplandet eller for byen? AR Det kan være både og. Stationen er helt klart for byen, men om den også er for oplandet, kan der være flere løsninger på. F.eks. kan en fjordforbindelse gøre det aktuelt med en pendlerstation, men det kræver så parkeringspladser, der giver problemer i forhold til ønsket om en by med et levende centrum. Begge dele er muligt. Vi kan ikke give nogle konkrete svar på det lige nu og der er ikke truffet nogen beslutninger om det. Ingelise Den vestlige placering vil være at fortrække for at undgå alt den trafik ind igennem byen. AR Men så bliver der meget lidt plads til bymidten. Det er fint for pendlere til at komme let til en station placeret i vest, men det er skidt for bymidten. Ingelise Der skal vel ikke ligge så meget op ad en evt. motorvej? AR Området ud mod vest kan måske godt udnyttes til f.eks. erhverv og P-pladser for pendlere. Der er mange overvejelser, som vi vil se nærmere på. Det er en mulighed at der placeres pendlerparkering mod vest og station mod øst. Ingelise Tænk lidt kreativt med parkering, så det komme til at ligge i en sammenhæng.

6 AR Parkering fylder meget - ca. 25 kvm. pr. bil. Parkeringshuse koster måske en kvart million kr. pr. plads, hvorimod det koster ca. 40,000 kr. pr. parkerings plads i terræn. Vi vil analysere mulighederne. Vi hælder nok mere til den østlige placering, som naturligvis giver veje, men de kan jo også gøres forholdsvis fredelige. Søren Drewsen St. Rørbæk Lidt input il S-togs stationen. Vi kører tit ind til Ølstykke. Det vil være nærliggende med nogle gode stisystemer fra St. Rørbæk ind til den kommende station. Men også at få gjort lidt mere for St. Rørbæk salgsmæssigt og det vil være et kæmpe boost at få stationen så tidligt som muligt. (Ukendt) Hvad med den erhvervsmæssige konkurrence med f.eks. Egedal og Hillerød? Hvad gør Frederikssund? Hvilke positive initiativer er der i gang, således at Vinge kan blive en attraktion? AR Der er en markedsføring i gang. Den skal fortsættes og udbygges. Her er helhedsplan og masterplan vigtige for de skal vise, hvad det er for en ny by. Det vil blive udbygget og suppleret i takt med at planerne bliver mere detaljerede. Det er på vej og udvikles fremover. Ide Nielsen, Frederikssund klimaforening. Da der blev spurgt til hvad attraktionen for Vinge ville være, havde jeg håbet, at det første du sagde var bæredygtighed, og klimamæssigt og socialt spændende byggeri. At det er attraktionen ved Vinge. NE talte om nogle planer der revideres lidt pga. økonomi. Jeg håber ikke at det er bæredygtigheden det går ud over men at der er der man sætter ind. Ikke kun det nødvendige. Men energi plus huse og lign. AR Jeg er enig i, at det er meget vigtigt, hvilken bæredygtigheds profil, der skal vælges, og det er noget vi tænker over. Jeg kommer ind på det senere. G. Rolfsgård St. Rørbæk Det nævnes at en god ting ved den nye by, er den natur der er omkring. Men den natur kan man ikke komme ud i. Tvindsmosen f.eks., kan man kun betragte fra Dalvejen. Ligeledes med Skenkelsø, Hagerup mose og Oppesundby mose. Man kan ikke komme ud i dem, så gør det tilgængeligt. Så er der noget ved det. Anne Kongsgård. Oppesundby menighedsråd næstformand. Jeg vil lige gøre opmærksom på at der er restriktioner omkring kirkerne. Det er Oppe Sundby og Snostrup kirke. Tag det med i jeres overvejelser. Jens fra St. Rørbæk De der grønne pile på dine slides fra f.eks. Skenkelsø. Er der tale om grønne korridorer? Der er mange små vandhuller der kan forbindes. AR skitsen på min slide er principiel, men tanken er at trække naturområderne omkring Vinge ind i byen, så der også er naturværdier i byen og ikke kun rundt om. Det er vi opmærksomme på. Noget af dette med veje og stier, grønne områder er vigtigt at kommentere på, fordi de holder over lang tid. Kvarterne kan der laves om på. Men strukturer som veje og stier er svære at flytte væsentligt. Nord-syd vejforbindelsen kan man f.eks. ikke pludseligt kappe. Derfor har den slags strukturer en længere levetid. Jeg kommer ind på lidt flere strukturer, som vi har kigget på. Noget der også kan være en attraktion er, at der kommer en S-togsstation. Dette giver mulighed for stationsnære arealer. Der må kun laves større kontorvirksomheder indenfor stationsnære områder, hvilket vil sige i en radius på 600m rundt om stationen. Det betyder at Vinge får væsentlige arealer der kan bruges til dette. De fleste andre stationsnæreområder er bebygget. Det giver gode udviklingsmuligheder for bl.a. kontorerhverv. Det har andre byer også f.eks. Egedal, men det giver også os muligheder. Vi har også gode muligheder indenfor f.eks. detailhandel, hvor der skal udpeges en bymidte. Her må der etableres butikker på op til 3500 kvm. osv. Nu ved vi jo ikke hvor bymidten skal ligge præcist, men denne slide viser, hvad en cirkel på 600 m rundt om stationen fylder.

7 I kommuneplanlægningen er der hidtil arbejdet med en by med 10-12,000 indbyggere og 3-6,000 arbejdspladser og det kræver en tæt by. Som inspiration har jeg taget lidt billeder med fra vores studietur. Her fra Lejdsche Rijn med nogle eksempler på nyopførte byhuse, der danner attraktive gaderum. Det er ikke nødvendigvis sådan Vinge skal være, men det er et eksempel på, hvad der kunne komme. Der er primært boliger her, men der kan også komme andet. Det vil ikke være så tæt det hele, der kan også være arealer med rækkehuse. Her er et godt eksempel fra Culemborg i Holland. I Holland har vi også set tæt byggeri af enkeltstående huse -, sådan set er det parcelhuse men på grunde, der kun er f.eks. 400 kvm. Vi kender tæt byggeri af enkeltstående huse fra muremester huse i Danmark, bortset fra at de typisk har store baghaver. Det kan give den nødvendige tæthed. Flere typologier kan komme i spil. Lidt til infrastrukturen. Der skal naturligvis være et vejsystem og nogle stier. Denne slide viser et principielt vejsystem. Der vil formentlig være en større vej der kan tage hovedparten af trafikken i den vestlige side af byen. Her er der i forvejen en større trafikåre - Frederikssundsvej. Dermed kommer der ikke nye ulemper fra trafikstøj. Fra start skal støjgenerne ikke spredes, men samles ét sted. Fra den overordnede vej i byens vestlige side kan man komme ind i delområderne. Billedet på denne slide er fra Houten i Holland, hvor de har lavet stisystem som også fungerer som vej, hvor bilisterne skal tage hensyn til de cyklende. Det er de cyklendes vej, så cykler har førsteprioritet, men bilerne må gerne være der. Det viser, at veje og stier ikke nødvendigvis behøver at være opdelt hele tiden. Stier skal selvfølgelig også gøre det muligt at komme ud til nogle af de kvaliteter, der ligger rundt om byen - Hagerup Mose, Sillebro Ådal, Strandparken osv. Landskab. Der er et eksisterende landskab derude som naturligvis skal indgå i overvejelserne. Der er højere beliggende arealer med en dal midt gennem byen, hvor banen går igennem. Mod øst er der en å fra Skenkelsø op igennem Hagerup mose. Mod vest ligger Marbæk renden, som ikke er fritlagt, men det er en blå forbindelse, der kan genskabes. Llandskabet betyder noget for, hvordan man kan arbejde med vandafledning, f.eks. regnvand. Der er ler i jordbunden, så regnvand synker ikke ned i jorden, sådan uden videre, især ikke ved de kraftige regnskyl, der kan komme i fremtiden. Det skal inddrages i planlægning. Vandet skal heller ikke bare ledes væk fra byen hurtigst muligt, da det bare vil belaste systemerne nedstrøms. En god regnvandsafledning eraf de strukturer, der skal være i en ny by. Regnvand skal kunne håndteres - og typisk på overfladen. Der skal også laves løsninger til spildevand. Man kan føre det ned til Frederikssund rensningsanlæg eller evt. håndtere det decentralt. Det ved vi ikke endnu og det er knap så strukturerende for byen. Vi har fået støtte af Energistyrelsen til at se, hvordan vi kan energiforsyne Vinge. I dag ligger det uden for de områder, der er kollektivt forsynet, dvs. der er ikke ført fjernvarme eller gas frem. Skal der være kollektive systemer? Det ser dette projekt på. Vi forventer at husene i Vinge får et rigtigt lavt energi- og varmeforbrug. Det kan gøre det vanskelligt at etablere kollektive systemer, da afsætningsbehovet og dermed betalingerne til et kollektivt system vil blive små. Vi ser samtidig ind i en fremtid, hvor der kan være energiproduktion i husene, f.eks. solceller på hustagene, vindkraft osv. Det kan se meget anderledes ud, end de byer vi kender i dag. Projektet om energiforsyning af Vinge tager et år og kører parallelt med helhedsplanlægningen. Fleksibilitet. Byer formes af muligheder i deres tid. Men det er ikke altid at livet følger med. Vinge skal kunne gribe muligheder. Det kan godt være at vi kan tegne noget, men vi kan ikke forudse det hele. Derfor skal der være en fleksibilitet til at tage imod uventede ting, og skabes strukturer, der kan håndtere ændringer. Det vigtige er, at det bliver en god by at leve i. Der er mulighed for at sende idéer til os. Helst inden udgangen af april, således at vi kan få dem ind tidligt i processen, hvor der ikke er alt for meget, der er fastlagt endnu. Jens fra Rørbæk Planlægningen peger på at I er overbevist om at stationen skal ligge i den østlige del. Som i kan høre på plenum, så er vi mange, der mener, at den skal ligge i den østlige. Det virker som om, at det der ligger derude ikke er så vigtigt. Men HLA burde tage derud, og snakke lidt med dem der bor derude. Vi vil gerne vise det frem. Kom ud på egnen. Vi samler gerne 3-4 folk til at vise rundt og udpege de ting, der er værd at vide helt kontant.

8 AR Det kan meget vel være at vi skal lave sådan et arrangement. Men meld samtidig Jeres synspunkter ind til os, mens vi er tidligt i planprocessen. Det er nu de kan bruges, og jo stærkere argumenter der er, jo bedre muligheder er der for at få synspunkter inddraget. Søren fra St.Rørbæk Der er muligheder i begge stationsplaceringer. Det er nogle gode planer og godt at tage nye ting med. Det kan være f.eks. regnvand til toiletter. Jeg tror selv på tanken om små enheder af huse med f.eks. solceller på tage til el og varme produktion. Det er et byggeri stik syd for Stenløse station som er utroligt smukt. Der er en dejlig følelse ved at bevæge sig rundt i området. Det har et sydøstasiatisk/tibetansk præg. De er utroligt smukke. Det grønne er tænkt med ind. Noget med lys i området. Frihed. AR Brug af gråt vand er ikke så nemt, da det skal holdes helt adskilt fra det rene drikkevand, og det kræver kun en enkelt fejl i systemet, før det giver kæmpe problemer og fejlen kan være svær at finde. Men det er selvfølgelig også interessant at genbruge regnvand. Kenneth, Snostrup Lav en Informations pakke som I kan lægge ud på hjemmesiden. Så man kan hente det der. Og lav også et referat af, hvad der blev snakket om i aften. AR Enig det gør vi. Carsten Cederholm Frederikssund Klimaforening Der findes miljøcertificering på kontorbyggeri, men hvad med boliger? Der er en oplagt mulighed for at det kan forgå i Vinge, hvor nye byggerier udvikles. Hvordan har I det med det? AR Svært at svare på. Vi er opmærksomme på det arbejde der ligger i det, men det ligger et stykke fremme, da vi først skal have det planmæssige på plads. Derfor er det først om ca. 2 år, at det kan blive aktuelt. Men det er klart noget, der indgår i overvejelserne. Søren St. Rørbæk IT-infrastruktur i St. Rørbæk er meget svingende. Telefonopkoblinger og fibernet ligger flere kilometer væk. Det ville være nærliggende at få det for den nye by og de tilstødende byer. Det ville være et stort plus. AR I det nordlige erhvervsområde er der tænkt på det. Og det ville være nærliggende at tænke det ind i resten af udviklingen også. Tidshorisonten er usikker, men det vil klart give nogle muligheder med sådan et nyt bysamfund til de omkringliggende områder. Jørgen Olsen Snostrup Idrætspladser ligger i nogle af de tidligere planer på det højeste område. Man burde prioritere de højest beliggende områder med højt byggeri. Den gode udsigt kan tjene mange penge hjem til kommunen. AR Vi har overvejet højere byggerier nogle steder og det kan indgå i overvejelserne fremover Per fra Solvangen Fibernet gør at vi kan arbejde på mange måder. Topsil må have fået fibernet deroppe. Det vil sige at det ligger i vores baghave. Det bør tænkes ind fra starten med et hovedkabel ned til stationen. AR Der er ingen tvivl om, at det vil være attraktivt. Så det er kun et spørgsmål om, hvem der skal finansiere det og hvem kan bidrage til det. Kommunen eller forbrugere. Det kræver en investor og det er usikkert om det kan være kommunen. Per Jorden der graves derude, kan samles til et skisportsted med vandrutchebaner om sommeren. Anne Fosborg Hvis der er arkæologiske undersøgelser. Hvor meget skrider tidsplanen så? Og er den inddeling i fire områder en prioriteret rækkefølge? Er det hele området, der er på tegnebrættet på en gang?

9 AR rækkefølgen er at vi jo er startet i nord med produktionserhverv, der kan sprede sig i det tempo, der nu kan skabes efterspørgsel. Der vil komme et andet vækstpunkt i bymidten som vil afhænge af markedet og alle mulige detaljer. Det er rigtigt, at spor fra forhistorien kan blive forsinkende. Men det opdager man jo undervejs. Afrunding ved borgmester Ole Find Jensen og formand for Plan- og Udviklingsudvalget John Schmidt Andersen Herefter sagde borgmester Ole Find Jensen og formand for Plan- og Udviklingsudvalget John Schmidt Andersen tak for i aften og rundede mødet af.

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Studietur til Holland. Reference dokument for Frederikssund Kommune,

Studietur til Holland. Reference dokument for Frederikssund Kommune, Studietur til Holland Reference dokument for Frederikssund Kommune, Studieturens destinationer I forbindelse med planlægnings- og udviklingsarbejdet for helhedsplanen for Vinge var Økonomiudvalget og Plan-

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon.

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Kong Svends Park Den 17.06.2011 Udarbejdet af: Jan Falk Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Centralt beliggende i aksen mellem Københavns Centrum, Hillerød

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11

NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 911713 Ref. GUSR Dir. tiff. 46 31 35 71 gunillasr@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere