SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG"

Transkript

1 SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise, idet astrologiske undersøgelser har vist, at aktiveringen af spændingsbetonede aspekter i hundredeårshoroskoper udløser de store kollektive konflikter. Da hundredeårshoroskoper, mange internationale organisationer og statsdannelser som f.eks. EU, Tyskland og England er trådt i kraft 1.januar kl. 00:00 har alle disse horoskoper ascendanten i begyndelsen af Vægten og Solen 10 grader i Stenbukken i 4.hus. At de ydre planeters transitter virker stærkt i konjunktion med radixplaneterne i et hundredeårshoroskop viser følgende eksempler: Berlinmuren faldt november 1989, da Saturn og Neptun var i nøjagtig konjunktion med Solen i 1900-tallets horoskop. Det daværende Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, hvor Uranus var i konjunktion med Solen mens Neptun var i konjunktion med Mars, da USA indledte den første golfkrig og den lange og blodige borgerkrig i Ex-Jugoslavien brød ud samme år. Da et hundredeårshoroskop ikke blot virker inden for sit eget århundrede, men også for de følgende, kan vi forstå fortidens og nutidens internationale økonomiske konjunkturer ved at studere Plutos transit i 1900-tallets horoskop. Da Pluto gik over ascendanten i Vægten i 1973 brød oliekrisen ud, der indledte en længere periode med global lavkonjunktur. Denne økonomiske krise var med større og mindre intensitet mærkbar, mens Pluto gik igennem Skorpionen og 2.hus i perioden Dette tiår var yuppiernes storhedstid, som var præget af en voldsom investeringslyst, mange krak, bankskandaler og afsløringer af økonomisk svindel. En ny optimisme bredte sig på verdens børser og finansielle markeder fra 1995, da Pluto gik ind i Skytten. Da Pluto gik ind i 3.hus i konjunktion med Jupiter i Skytten, startede den internationale terrorisme, samtidig med at internettet fik sit globale gennembrud og IT-investeringsboblen begyndte på børsen i Wall Street i New York. IT-boblen brast år , da Pluto var i konjunktion med Uranus 10 grader i Skytten i 3.hus, som blandt andet styrer computerverdenen og kan stå for international organiseret terrorisme. Da Pluto var i konjunktion med Saturn og Månen i 2008 i 1900-tallets horoskop, brød den internationale finanskrise ud forårsaget af boligmarkedets kollaps i USA.

2 1900-TALLETS HOROSKOP 1. januar 1900 kl. 00:00 København 55N42 12Ø37 Zone: 1 Ø HOROSKOPET FOR VANDBÆRERENS TIDSALDER Horoskopet for år 2000 er som tidligere nævnt også et horoskop for de næste 1000 år og dækker dermed en del af Vandbærerens tidsalder. I dette horoskop er Månen i fald i Skorpionen i 2.hus i opposition til Saturn i Tyren i 8.hus, som er en del af T-kvadratet til Neptun i 4.hus. Neptun i konjunktion med Sydlige Måneknude i 4. hus i Vandmanden, står for USA, der har Vandmanden som ascendant i sit sjælshoroskop. Amerika har desuden en 6. stråle personlighed for idealisme og hengivenhed, der transmitteres af Neptun og Mars og en 2. stråle sjæl for kærlighed og visdom der formidles af Jupiter. Det er derfor sigende at Jupiter var i nøjagtig konjunktion med Neptun, da Barak Obama blev indsat som USA s præsident januar 2009, der mange

3 steder skabte nye idealistiske forhåbninger til USA og verdens fremtid Tallets Horoskop 1. januar 2000 kl. 00:00 København 55N42 12Ø37 Zone: 1 Ø Månen i Skorpionen i opposition til Saturn i Tyren udtrykker også den gamle værdikonflikt mellem Islam, der har Solen i Krebsen og Vesten og New York, som har Solen i Tyren. Denne spænding blev udløst af transit Neptun, der formidler 6. stråle for hengivenhed og idealisme, som styrer både USA og Islam ved World Trade Center katastrofen 11.september Da Neptun var i konjunktion med Uranus blev store dele at Sydøstasien oversvømmet af den store tsunami 26.december 2004, hvorunder mennesker blev dræbt. T-kvadratet mellem Månen, Saturn og Neptun skaber desuden muligheder for at illusoriske prisstigninger på boliger i Amerika (Neptun i 4.hus) kan føre til

4 økonomiske kriser og hjemløshed for almindelige mennesker (Månen i fald i Skorpionen i 2.hus) og skabe uro på verdens finansmarkeder (Saturn i 8.hus). Disse økonomiske kriser kan også skabe en transformation af nedarvede materialistiske tankeformer, hvor mange på længere sigt vil finde nye og højere både indre og ydre værdier. For nogle kan krisen føre til første indvielse, der kaldes fødslen i Betlehem, som er sjæls- eller Kristusbevidsthedens fødsel i hjertet, som er den første store bevidsthedsudvidelse til den åndelige verden på discipelskabets vej. Kollektivt kan finanskrisen også føre til tiltrængte og nødvendige reformer og forandringer i det nuværende internationale økonomiske system. Da finanskrisen brød ud i 2008, var progressive Venus i konjunktion med Pluto/Chiron konjunktionen i Skytten i 3.hus quincunx Saturn i 8.hus. Samtidig var Pluto i konjunktion med Merkur, hvilket skabte en global krise inden for bilindustrien, der blev hårdt ramt af den økonomiske recession. Occupy bevægelsen startede sine demonstrationer i New York mod børsen på Wall Street den 17.september 2011, da Jupiter var i konjunktion med Saturn i 8.hus i Tyren, som er New Yorks soltegn. Dette aspekt kan ses som en begyndende healing og løsning på et af de største problemer menneskeheden nu står over for, nemlig det globale finansielle system. USA har som tidligere omtalt ascendanten i Vandbæreren samt en 6.stråle personlighed, der transmitteres af Mars og Neptun. Da Uranus f.eks. var i konjunktion med Mars i Vandbæreren i foråret 2003, var NASA ude for en rumfartskatastrofe og USA invaderede Irak. Derfor viser den nuværende konjunktion mellem transit Neptun og 8.hus hersker Mars i 5.hus i Vandbæreren, hen til de idealistiske unges demonstrationer Occupybevægelsen har startet i New York mod det økonomiske system, der nu har bredt sig til det meste af den frie verden. Neptun over Mars i Vandmanden i 5.hus afspejler desuden gruppedesertering, oprøret i mellemøsten man kalder det arabiske forår, som overvejende blev igangsat af utilfredse unge med mobiltelefoner, NATO s luftangreb over Libyen, men også den stigende ungdomsarbejdsløshed, der truer mange nationer. MÅNEN SOM UDTRYK FOR OPINIONEN Alice Bailey skrev i 1940 erne at den offentlige mening for første gang er blevet et udtryk for Guds vilje gennem opinionen, hvilket Månen og progressive Måne står for, da denne skjuler 1.stråle planeten Vulkan, som udtrykker Guds og sjælens vilje.

5 Opinionen vil blive så stærk, at etik og menneskerettigheder vil blive påtvunget forretningslivet, hvilket vi nu ser blandt andet gennem Occupy bevægelsen (Alice Bailey: Hierarkiets Fremtræden (HF) 574/5). Denne opinion vil gøre det lettere for verdens ansvarlige ledere at foretage de nødvendige justeringer og den lovgivning og regulering af det økonomiske system, hvilket vil øge præsident Barack Obamas mulighed for at blive genvalgt som amerikansk præsident i Vægtascendantens esoteriske hersker, Uranus, og progressive Måne har i de sidste 2-3 år gået igennem Fiskene og 5. og 6.hus i 2000-tallets horoskop. Dette afspejler den smerte og lidelse det har været for mange at miste deres arbejde og skulle udvikle nye vaner og forsøge at finde en ny mening med deres daglige liv. Mange amerikanere har sammen med deres børn måtte stille op i lange køer for at få et dagligt måltid mad. Da Månen og Uranus gik ind i Vædderen i efteråret 2011, startede man i Amerika den nu verdensomspændende protest mod det finansielle system, hvor 1 % af verdens befolkning stort set ejer alle de økonomiske ressourcer. Under disse aspekter vil mange desuden få mod til at trodse autoriteterne og få inspiration til at indlede en ny og mere spændende, udviklende og udfordrende arbejdscyklus. For nogle kan fyringer, kaos og lidelse måske på længere sigt hjælpe dem til at finde deres af sjælens planlagte tjenestearbejde for menneskeheden på deres åndelige udviklingsvej. NYT ØKONOMISK FN Hvor Saturn står i et hundredeårshoroskop, er der i særlig høj grad uløste problemer og karmiske forhold som skaber modstande, udfordringer og muligheder for vækst hvis de bliver erkendt og løst. Med Saturn i 8.hus i Tyren er et af de største problemer menneskeheden står over for, problemet med at dele, som er en af årsagerne til sultens problem. Dette kan løses ved at erkende, at der er nok til alle og at ingen bestemt ejer ressourcerne og ved at etablere et internationalt økonomisk forbund eller fordelingsorgan. I dette internationale økonomiske forbund vil alle nationer have sæde, som kan komme til at fungere som et nyt økonomisk FN, der vil dele verdens fælles ressourcer mere retfærdigt. Ifølge teosofiske kilder vil de nationale valutaer med tiden stort set blive afskaffet og erstattet af en fælles international valuta, som Euroen er et skridt i retning af. Man vil også i stor stil gå over til byttehandel, som vort pengesystem er det karikerede symbol på (HF 574).

6 Når verden er rede til at dele og klar til en omfattende økonomisk justering, vil finanslivets reformatorer og indviede af 4. grad med stor kompetence gennemføre nyere finansielle systemer, som vil fortrænge de nuværende uheldige metoder (Alice Bailey: Hvid Magi 347, HF 564, 574). Dette kan måske ske når Uranus år går igennem Tyren og 8. hus, når Pluto går igennem Vandmanden eller fra 2040 når progressive ascendant går ind i Skorpionen og 2. hus. En måde at besejre modstandskræfterne på, er ved at lade dem komme frem og få succes i en periode, så alle kan opleve de forfærdelige konsekvenser deres manifesterede hensigter har, som det f.eks. skete under 2. verdenskrig og Den kolde Krig. På samme måde er materialismens kræfter lokket frem gennem den nuværende finanskrise, der pludseligt og uventet er blevet mødt med protest gennem de nu verdensomspændende demonstrationer. Finansverdenen, som har en kort hukommelse og ikke har interesse i at lære af fortidens fejltagelser, havde vel næppe regnet med Occupy Wall Street bevægelsen. De fleste børsfolk har nok troet krisen og den økonomiske kriminalitet nogle af dens bedste hjerner har udtænkt, hurtigt ville blive glemt. Danskeren Per Wimmer mener sin nye bog Wall Street at finansverden allerede nu er ved at starte en grøn investeringsboble, der let kan skabe en ny økonomisk krise om nogle år. Før denne nye grønne investeringsboble brister, kan de stærke investorer tjene mange penge. Når disse sælger alle deres aktier på samme tid, vil kurserne falde så hurtigt, at almindelige investorer igen risikerer at miste hele deres formue, som det skete i 1929, 2000 og Pluto er tærskelens vogter og discipelskabets planet, der er forbundet med de store kollektive kriser som menneskeheden vokser ved at stå over for. Pluto prøver åndeligt søgende mennesker samt hele menneskeheden hvilket fører til valgkriser, der ofte er forbundet med udfordrende karmaafviklinger. Pluto er siden 2008 gået gennem Stenbukkens første dekanat, der er styret af Saturn der formidler 3. stråle for aktiv intelligens, der er økonomiens, kommunikationens, filosofiens og åndsvidenskabens hovedstråle. Dette er en af årsagerne til at mange går gennem prøvelser og udfordringer, der vedrører deres evne til fysisk og økonomisk overlevelse, da første dekanat i ethvert stjernetegn styrer det fysiske legeme og personligheden. Men da Uranus, Saturn og 3.stråle også styrer astrologien, har Pluto gennem Saturndekanatet i kvadrat til Uranus skabt en krise i den alternative behandlerkultur

7 men også muligheder for den esoteriske astrologi gennem transformationen af den klassiske. Pluto gennem Stenbukken siden 2008 har desuden ramt en række lande som er styret af dette tegn, som f.eks. EU, Grækenland, Spanien, Tyskland, England og Japan. Pluto har været i konjunktion med Vulkan - der ligger mellem Merkur og Solen - idet Vulkan, Merkur og Solen esoterisk set er en syntese (Esoterisk Astrologi (EA) 127). Stenbukken, Pluto og Vulkan styrer første indvielse og mineralriget, som forklarer mange af de store jordskælv og oversvømmelser, som kan ses som et symbol på den krystalliserede personligheds sammenbrud, som finder sted i det enkelte menneske og i menneskeriget som helhed omkring første indvielse: Ved den første indvielse må disciplen kæmpe med de krystalliserende og destruktive kræfter fra Vulkan og Pluto. Indflydelsen fra Vulkan trænger ind i hans væsens inderste, mens Pluto drager op til overfladen alt det, som er til hinder i disse lavere regioner og destruerer det (EA 72). Pluto og Saturn styrer tærskelens vogter, som er en del af verdensblændværket, som er en illusorisk tankeform, der adskiller personligheden fra sjælen, der f.eks. er belyst i filmen The Matrix. Det er menneskehedens opgave at nedbryde dette maja og blændværk, da det er os der i sin tid har skabt det. Tærskelens vogter er samtidig vores individuelle skygge og det vampyristiske, separatistiske, manipulerende, angste og grådige ego alle må stå over for, gennemskue og besejre før første indvielse bliver mulig. En af prøverne for aspiranten og menneskeheden før første indvielse er hvordan man forholder sig penge, som menneskeheden - med Månen og Saturn i økonomihusene i 2000-års horoskopet - ikke ser ud til at have bestået endnu. Den globale krise er dog langt fra forbi endnu, idet Pluto vil gå i konjunktion med Solen , som kan påvirke alle byer og lande der som tidligere nævnt er styret af Stenbukken men også af Løven, som Berlin, London og Rom samt Rusland, Frankrig, Brasilien og Italien er under indflydelse af. Europas gældskrise ses blandt andet ved at Pluto var i konjunktion med IC i EU s horoskop 2010/11. I vil Pluto være i konjunktion med Solen i kvadrat til transit Uranus som er i konjunktion med descendanten, mens Saturn 2013 vil gå ind i Skorpionen i 2. hus og aktivere T-kvadratet mellem Neptun, Månen og Saturn. Samme aspekter vil være aktiverede i EU s horoskop fra dets begyndelse 1. januar 1958.

8 EU Den Europæiske Union 1.januar 1958 kl. 00:00 Rom 41N54 12Ø29 Zone 1:00 Ø Maja kalenderen udløber den 21. december 2012, hvor tidens planet Saturn lige er gået ind i Skorpionen. Da falder sammen med den 11-årige cyklus, hvor Solen udsender nye solstorme, kan dette i værste fald påvirke satellitter, rumfart, flyfart, det elektriske system og computersystemerne på Jorden med katastrofale konsekvenser til følge. Det er en kendsgerning at al elektricitet gik ud i Ottawa-provinsen i Canada i 2001, som videnskabsmænd fandt skyldtes udstrømninger af elektrisk energi fra Solen, som er styret af Uranus. Det værst tænkelige scenarie er at terrorister får kontrol over atomvåben, flere jordskælv og vulkanudbrud samt uventede atomkraftulykker måske i forbindelse med jordskælv og tsunamier, som vi har set det i Japan i begyndelsen af 2011.

9 Men da det drejer sig om en Pluto/Uranus spænding og det ikke er forundt noget menneske at kende fremtidens evolutionsplan i detaljer, må man forvente, at der pludseligt sker noget helt nyt og uventet, som først kan forstås astrologisk bagefter. Da Neptun gik ind i vandtegnet Fiskene og Uranus i ildtegnet Vædderen i 2011, er der de næste 12 år øget sandsynlighed for, at der bliver opfundet en helt ny form for billig energi hvori vand indgår. Da tidligere erfaringer viser, at det i gennemsnit tager 6 til 10 år at komme ud af en stor økonomisk krise, er det sandsynligt, at finanskrisen begynder at aftage fra Her forlader Saturn T-kvadratet i Scorpionen i 2.hus i EU s og 2000-tallets horoskop og går ind i Skytten og 3. hus, hvor den afslutter sin konjunktion med 2. hus hersker, Venus. Da Pluto samtidig forlader Solen og Uranus descendanten, kommer finanskrisen til at vare fra , som svarer til de 7 magre år man kan læse om i Biblen.

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS ASTROLOGIMAGASINET NR. 3 2012 PRIS: KR. 64,50 TITANICS FORLIS for 100 år siden Tema om musik DAVID BOWIE ROLLING STONES Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS Sommerhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store

Læs mere

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE LANGTIDSANALYSE HOROSkOP - af LIZ GREENE Horoskop - for Ilya, født 12 Aug 1948 Nr 7890.003 AstroScan Hærvejen 311, 7323 Give Telefon: 33338548. Internet: www.astroscan.dk Astrologisk viden, fuldstændig

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft HOROSKOPET BORGEN Forudsigelse af næste afsnit Steve Jobs Vreden som drivkraft ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN Vinterhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Ghita Nørby 80 år Still going strong Lars Juhl Tæt på stress-døden Gunver Juul Myter om sundhed STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER

Læs mere

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹ Registered: WWW.WOW.DK www.world-of-wisdom.com Side 2 Kvinde Test Fredag 29-06-1956 09:00:00 København Placidus Medium orber Tidszone: 1:00Ø Sommertid: 0:00 Danmark 55N40 12Ø35 ¾ ± ˆ š Ð ª «} ƒ Š Þ ¼ µ

Læs mere

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet Pluto transit Konjunktion Ascendant 01-01-2002 -> 16-11-2004 Livsbane Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye indstillinger

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Pia Mariah fandt kærlighedens vej /// 4. Hvad er astrologi? /// 11. Kan stress gøre ondt? /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Pia Mariah fandt kærlighedens vej /// 4. Hvad er astrologi? /// 11. Kan stress gøre ondt? /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Pia Mariah fandt kærlighedens vej /// 4 Hvad er astrologi? /// 11 Kan stress gøre ondt? ///

Læs mere

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

NYHEDSBREV. "Mellem himmel og jord" Dette nyhedsbrev indeholder

NYHEDSBREV. Mellem himmel og jord Dette nyhedsbrev indeholder NYHEDSBREV "Mellem himmel og jord" Du sidder her med det første nyhedsbrev fra Kinesiologiklinikken v/ Jarle Tamsen og Bogklubben Kinese. Først og fremmest de allerbedste ønsker om en god jul og et godt

Læs mere