SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG"

Transkript

1 SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise, idet astrologiske undersøgelser har vist, at aktiveringen af spændingsbetonede aspekter i hundredeårshoroskoper udløser de store kollektive konflikter. Da hundredeårshoroskoper, mange internationale organisationer og statsdannelser som f.eks. EU, Tyskland og England er trådt i kraft 1.januar kl. 00:00 har alle disse horoskoper ascendanten i begyndelsen af Vægten og Solen 10 grader i Stenbukken i 4.hus. At de ydre planeters transitter virker stærkt i konjunktion med radixplaneterne i et hundredeårshoroskop viser følgende eksempler: Berlinmuren faldt november 1989, da Saturn og Neptun var i nøjagtig konjunktion med Solen i 1900-tallets horoskop. Det daværende Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, hvor Uranus var i konjunktion med Solen mens Neptun var i konjunktion med Mars, da USA indledte den første golfkrig og den lange og blodige borgerkrig i Ex-Jugoslavien brød ud samme år. Da et hundredeårshoroskop ikke blot virker inden for sit eget århundrede, men også for de følgende, kan vi forstå fortidens og nutidens internationale økonomiske konjunkturer ved at studere Plutos transit i 1900-tallets horoskop. Da Pluto gik over ascendanten i Vægten i 1973 brød oliekrisen ud, der indledte en længere periode med global lavkonjunktur. Denne økonomiske krise var med større og mindre intensitet mærkbar, mens Pluto gik igennem Skorpionen og 2.hus i perioden Dette tiår var yuppiernes storhedstid, som var præget af en voldsom investeringslyst, mange krak, bankskandaler og afsløringer af økonomisk svindel. En ny optimisme bredte sig på verdens børser og finansielle markeder fra 1995, da Pluto gik ind i Skytten. Da Pluto gik ind i 3.hus i konjunktion med Jupiter i Skytten, startede den internationale terrorisme, samtidig med at internettet fik sit globale gennembrud og IT-investeringsboblen begyndte på børsen i Wall Street i New York. IT-boblen brast år , da Pluto var i konjunktion med Uranus 10 grader i Skytten i 3.hus, som blandt andet styrer computerverdenen og kan stå for international organiseret terrorisme. Da Pluto var i konjunktion med Saturn og Månen i 2008 i 1900-tallets horoskop, brød den internationale finanskrise ud forårsaget af boligmarkedets kollaps i USA.

2 1900-TALLETS HOROSKOP 1. januar 1900 kl. 00:00 København 55N42 12Ø37 Zone: 1 Ø HOROSKOPET FOR VANDBÆRERENS TIDSALDER Horoskopet for år 2000 er som tidligere nævnt også et horoskop for de næste 1000 år og dækker dermed en del af Vandbærerens tidsalder. I dette horoskop er Månen i fald i Skorpionen i 2.hus i opposition til Saturn i Tyren i 8.hus, som er en del af T-kvadratet til Neptun i 4.hus. Neptun i konjunktion med Sydlige Måneknude i 4. hus i Vandmanden, står for USA, der har Vandmanden som ascendant i sit sjælshoroskop. Amerika har desuden en 6. stråle personlighed for idealisme og hengivenhed, der transmitteres af Neptun og Mars og en 2. stråle sjæl for kærlighed og visdom der formidles af Jupiter. Det er derfor sigende at Jupiter var i nøjagtig konjunktion med Neptun, da Barak Obama blev indsat som USA s præsident januar 2009, der mange

3 steder skabte nye idealistiske forhåbninger til USA og verdens fremtid Tallets Horoskop 1. januar 2000 kl. 00:00 København 55N42 12Ø37 Zone: 1 Ø Månen i Skorpionen i opposition til Saturn i Tyren udtrykker også den gamle værdikonflikt mellem Islam, der har Solen i Krebsen og Vesten og New York, som har Solen i Tyren. Denne spænding blev udløst af transit Neptun, der formidler 6. stråle for hengivenhed og idealisme, som styrer både USA og Islam ved World Trade Center katastrofen 11.september Da Neptun var i konjunktion med Uranus blev store dele at Sydøstasien oversvømmet af den store tsunami 26.december 2004, hvorunder mennesker blev dræbt. T-kvadratet mellem Månen, Saturn og Neptun skaber desuden muligheder for at illusoriske prisstigninger på boliger i Amerika (Neptun i 4.hus) kan føre til

4 økonomiske kriser og hjemløshed for almindelige mennesker (Månen i fald i Skorpionen i 2.hus) og skabe uro på verdens finansmarkeder (Saturn i 8.hus). Disse økonomiske kriser kan også skabe en transformation af nedarvede materialistiske tankeformer, hvor mange på længere sigt vil finde nye og højere både indre og ydre værdier. For nogle kan krisen føre til første indvielse, der kaldes fødslen i Betlehem, som er sjæls- eller Kristusbevidsthedens fødsel i hjertet, som er den første store bevidsthedsudvidelse til den åndelige verden på discipelskabets vej. Kollektivt kan finanskrisen også føre til tiltrængte og nødvendige reformer og forandringer i det nuværende internationale økonomiske system. Da finanskrisen brød ud i 2008, var progressive Venus i konjunktion med Pluto/Chiron konjunktionen i Skytten i 3.hus quincunx Saturn i 8.hus. Samtidig var Pluto i konjunktion med Merkur, hvilket skabte en global krise inden for bilindustrien, der blev hårdt ramt af den økonomiske recession. Occupy bevægelsen startede sine demonstrationer i New York mod børsen på Wall Street den 17.september 2011, da Jupiter var i konjunktion med Saturn i 8.hus i Tyren, som er New Yorks soltegn. Dette aspekt kan ses som en begyndende healing og løsning på et af de største problemer menneskeheden nu står over for, nemlig det globale finansielle system. USA har som tidligere omtalt ascendanten i Vandbæreren samt en 6.stråle personlighed, der transmitteres af Mars og Neptun. Da Uranus f.eks. var i konjunktion med Mars i Vandbæreren i foråret 2003, var NASA ude for en rumfartskatastrofe og USA invaderede Irak. Derfor viser den nuværende konjunktion mellem transit Neptun og 8.hus hersker Mars i 5.hus i Vandbæreren, hen til de idealistiske unges demonstrationer Occupybevægelsen har startet i New York mod det økonomiske system, der nu har bredt sig til det meste af den frie verden. Neptun over Mars i Vandmanden i 5.hus afspejler desuden gruppedesertering, oprøret i mellemøsten man kalder det arabiske forår, som overvejende blev igangsat af utilfredse unge med mobiltelefoner, NATO s luftangreb over Libyen, men også den stigende ungdomsarbejdsløshed, der truer mange nationer. MÅNEN SOM UDTRYK FOR OPINIONEN Alice Bailey skrev i 1940 erne at den offentlige mening for første gang er blevet et udtryk for Guds vilje gennem opinionen, hvilket Månen og progressive Måne står for, da denne skjuler 1.stråle planeten Vulkan, som udtrykker Guds og sjælens vilje.

5 Opinionen vil blive så stærk, at etik og menneskerettigheder vil blive påtvunget forretningslivet, hvilket vi nu ser blandt andet gennem Occupy bevægelsen (Alice Bailey: Hierarkiets Fremtræden (HF) 574/5). Denne opinion vil gøre det lettere for verdens ansvarlige ledere at foretage de nødvendige justeringer og den lovgivning og regulering af det økonomiske system, hvilket vil øge præsident Barack Obamas mulighed for at blive genvalgt som amerikansk præsident i Vægtascendantens esoteriske hersker, Uranus, og progressive Måne har i de sidste 2-3 år gået igennem Fiskene og 5. og 6.hus i 2000-tallets horoskop. Dette afspejler den smerte og lidelse det har været for mange at miste deres arbejde og skulle udvikle nye vaner og forsøge at finde en ny mening med deres daglige liv. Mange amerikanere har sammen med deres børn måtte stille op i lange køer for at få et dagligt måltid mad. Da Månen og Uranus gik ind i Vædderen i efteråret 2011, startede man i Amerika den nu verdensomspændende protest mod det finansielle system, hvor 1 % af verdens befolkning stort set ejer alle de økonomiske ressourcer. Under disse aspekter vil mange desuden få mod til at trodse autoriteterne og få inspiration til at indlede en ny og mere spændende, udviklende og udfordrende arbejdscyklus. For nogle kan fyringer, kaos og lidelse måske på længere sigt hjælpe dem til at finde deres af sjælens planlagte tjenestearbejde for menneskeheden på deres åndelige udviklingsvej. NYT ØKONOMISK FN Hvor Saturn står i et hundredeårshoroskop, er der i særlig høj grad uløste problemer og karmiske forhold som skaber modstande, udfordringer og muligheder for vækst hvis de bliver erkendt og løst. Med Saturn i 8.hus i Tyren er et af de største problemer menneskeheden står over for, problemet med at dele, som er en af årsagerne til sultens problem. Dette kan løses ved at erkende, at der er nok til alle og at ingen bestemt ejer ressourcerne og ved at etablere et internationalt økonomisk forbund eller fordelingsorgan. I dette internationale økonomiske forbund vil alle nationer have sæde, som kan komme til at fungere som et nyt økonomisk FN, der vil dele verdens fælles ressourcer mere retfærdigt. Ifølge teosofiske kilder vil de nationale valutaer med tiden stort set blive afskaffet og erstattet af en fælles international valuta, som Euroen er et skridt i retning af. Man vil også i stor stil gå over til byttehandel, som vort pengesystem er det karikerede symbol på (HF 574).

6 Når verden er rede til at dele og klar til en omfattende økonomisk justering, vil finanslivets reformatorer og indviede af 4. grad med stor kompetence gennemføre nyere finansielle systemer, som vil fortrænge de nuværende uheldige metoder (Alice Bailey: Hvid Magi 347, HF 564, 574). Dette kan måske ske når Uranus år går igennem Tyren og 8. hus, når Pluto går igennem Vandmanden eller fra 2040 når progressive ascendant går ind i Skorpionen og 2. hus. En måde at besejre modstandskræfterne på, er ved at lade dem komme frem og få succes i en periode, så alle kan opleve de forfærdelige konsekvenser deres manifesterede hensigter har, som det f.eks. skete under 2. verdenskrig og Den kolde Krig. På samme måde er materialismens kræfter lokket frem gennem den nuværende finanskrise, der pludseligt og uventet er blevet mødt med protest gennem de nu verdensomspændende demonstrationer. Finansverdenen, som har en kort hukommelse og ikke har interesse i at lære af fortidens fejltagelser, havde vel næppe regnet med Occupy Wall Street bevægelsen. De fleste børsfolk har nok troet krisen og den økonomiske kriminalitet nogle af dens bedste hjerner har udtænkt, hurtigt ville blive glemt. Danskeren Per Wimmer mener sin nye bog Wall Street at finansverden allerede nu er ved at starte en grøn investeringsboble, der let kan skabe en ny økonomisk krise om nogle år. Før denne nye grønne investeringsboble brister, kan de stærke investorer tjene mange penge. Når disse sælger alle deres aktier på samme tid, vil kurserne falde så hurtigt, at almindelige investorer igen risikerer at miste hele deres formue, som det skete i 1929, 2000 og Pluto er tærskelens vogter og discipelskabets planet, der er forbundet med de store kollektive kriser som menneskeheden vokser ved at stå over for. Pluto prøver åndeligt søgende mennesker samt hele menneskeheden hvilket fører til valgkriser, der ofte er forbundet med udfordrende karmaafviklinger. Pluto er siden 2008 gået gennem Stenbukkens første dekanat, der er styret af Saturn der formidler 3. stråle for aktiv intelligens, der er økonomiens, kommunikationens, filosofiens og åndsvidenskabens hovedstråle. Dette er en af årsagerne til at mange går gennem prøvelser og udfordringer, der vedrører deres evne til fysisk og økonomisk overlevelse, da første dekanat i ethvert stjernetegn styrer det fysiske legeme og personligheden. Men da Uranus, Saturn og 3.stråle også styrer astrologien, har Pluto gennem Saturndekanatet i kvadrat til Uranus skabt en krise i den alternative behandlerkultur

7 men også muligheder for den esoteriske astrologi gennem transformationen af den klassiske. Pluto gennem Stenbukken siden 2008 har desuden ramt en række lande som er styret af dette tegn, som f.eks. EU, Grækenland, Spanien, Tyskland, England og Japan. Pluto har været i konjunktion med Vulkan - der ligger mellem Merkur og Solen - idet Vulkan, Merkur og Solen esoterisk set er en syntese (Esoterisk Astrologi (EA) 127). Stenbukken, Pluto og Vulkan styrer første indvielse og mineralriget, som forklarer mange af de store jordskælv og oversvømmelser, som kan ses som et symbol på den krystalliserede personligheds sammenbrud, som finder sted i det enkelte menneske og i menneskeriget som helhed omkring første indvielse: Ved den første indvielse må disciplen kæmpe med de krystalliserende og destruktive kræfter fra Vulkan og Pluto. Indflydelsen fra Vulkan trænger ind i hans væsens inderste, mens Pluto drager op til overfladen alt det, som er til hinder i disse lavere regioner og destruerer det (EA 72). Pluto og Saturn styrer tærskelens vogter, som er en del af verdensblændværket, som er en illusorisk tankeform, der adskiller personligheden fra sjælen, der f.eks. er belyst i filmen The Matrix. Det er menneskehedens opgave at nedbryde dette maja og blændværk, da det er os der i sin tid har skabt det. Tærskelens vogter er samtidig vores individuelle skygge og det vampyristiske, separatistiske, manipulerende, angste og grådige ego alle må stå over for, gennemskue og besejre før første indvielse bliver mulig. En af prøverne for aspiranten og menneskeheden før første indvielse er hvordan man forholder sig penge, som menneskeheden - med Månen og Saturn i økonomihusene i 2000-års horoskopet - ikke ser ud til at have bestået endnu. Den globale krise er dog langt fra forbi endnu, idet Pluto vil gå i konjunktion med Solen , som kan påvirke alle byer og lande der som tidligere nævnt er styret af Stenbukken men også af Løven, som Berlin, London og Rom samt Rusland, Frankrig, Brasilien og Italien er under indflydelse af. Europas gældskrise ses blandt andet ved at Pluto var i konjunktion med IC i EU s horoskop 2010/11. I vil Pluto være i konjunktion med Solen i kvadrat til transit Uranus som er i konjunktion med descendanten, mens Saturn 2013 vil gå ind i Skorpionen i 2. hus og aktivere T-kvadratet mellem Neptun, Månen og Saturn. Samme aspekter vil være aktiverede i EU s horoskop fra dets begyndelse 1. januar 1958.

8 EU Den Europæiske Union 1.januar 1958 kl. 00:00 Rom 41N54 12Ø29 Zone 1:00 Ø Maja kalenderen udløber den 21. december 2012, hvor tidens planet Saturn lige er gået ind i Skorpionen. Da falder sammen med den 11-årige cyklus, hvor Solen udsender nye solstorme, kan dette i værste fald påvirke satellitter, rumfart, flyfart, det elektriske system og computersystemerne på Jorden med katastrofale konsekvenser til følge. Det er en kendsgerning at al elektricitet gik ud i Ottawa-provinsen i Canada i 2001, som videnskabsmænd fandt skyldtes udstrømninger af elektrisk energi fra Solen, som er styret af Uranus. Det værst tænkelige scenarie er at terrorister får kontrol over atomvåben, flere jordskælv og vulkanudbrud samt uventede atomkraftulykker måske i forbindelse med jordskælv og tsunamier, som vi har set det i Japan i begyndelsen af 2011.

9 Men da det drejer sig om en Pluto/Uranus spænding og det ikke er forundt noget menneske at kende fremtidens evolutionsplan i detaljer, må man forvente, at der pludseligt sker noget helt nyt og uventet, som først kan forstås astrologisk bagefter. Da Neptun gik ind i vandtegnet Fiskene og Uranus i ildtegnet Vædderen i 2011, er der de næste 12 år øget sandsynlighed for, at der bliver opfundet en helt ny form for billig energi hvori vand indgår. Da tidligere erfaringer viser, at det i gennemsnit tager 6 til 10 år at komme ud af en stor økonomisk krise, er det sandsynligt, at finanskrisen begynder at aftage fra Her forlader Saturn T-kvadratet i Scorpionen i 2.hus i EU s og 2000-tallets horoskop og går ind i Skytten og 3. hus, hvor den afslutter sin konjunktion med 2. hus hersker, Venus. Da Pluto samtidig forlader Solen og Uranus descendanten, kommer finanskrisen til at vare fra , som svarer til de 7 magre år man kan læse om i Biblen.

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg Finanskrisen har bevirket, at konflikten mellem menneskehedens sjæl og dens tærskelvogter er blevet intensiveret, så vi er nået til et punkt, hvor

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

PUTIN OG KRIM KRISEN

PUTIN OG KRIM KRISEN PUTIN OG KRIM KRISEN af Holger Stavnsbjerg På de kort, der findes i Hierarkiets arkiver, befinder hele området omkring Grækenland, Jugoslavien, Tyrkiet, Palæstina, De arabiske Stater, Ægypten og Rusland

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 PROFETKRISEN astrologisk

Læs mere

MUHAMEDTEGNINGERNE 2006

MUHAMEDTEGNINGERNE 2006 MUHAMEDTEGNINGERNE 2006 HOLGER STAVNSBJERG ISLAMS HOROSKOP Da araberne i årene efter Muhameds død manglede en kronologi, befalede Omar 1., at den 24. september 622 e. Kr., som var dagen for Muhameds ankomst

Læs mere

MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst

MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst 1 MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 MOHAMMED-KRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg Da araberne i årene efter Mohammeds død manglede en kronologi, befalede

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

De 12 hellige nætter før jul

De 12 hellige nætter før jul De 12 hellige nætter før jul Vi taler om "12 hellige nætter", men der er faktisk tale om 12 hellige nætter før julenat og 12 efter. De starter natten mellem den 13. og 14. december og "mødes" julenat.

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet ASTROL GIKON Astrologisk Selskabs Tidsskrift Nr.1 Maj 2017 Transformationsprocesser i horoskopet Kriser i sammenhæng med Mars cyklus 2016 Af astrolog Heidi Treier Oversat fra tysk af Aase Kærgaard, FAS

Læs mere

Retrograd Venus 2015

Retrograd Venus 2015 Retrograd Venus 2015 Lars Henrik Rasmussen Når Venus går baglæns, kan kærligheden vokse Mon ridderen på den hvide hest, på vej mod sin udkårne, vil sætte pris på at opdage, at han har mistet sin smukke

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG

TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG I en lille lejlighed i New York besluttede en gruppe esoterikere og åndeligt søgende mennesker sig at starte en åndsvidenskabelig forening den 7. september 1875 kl.

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Danmark. - i perspektiv

Danmark. - i perspektiv Danmark - i perspektiv SOMMERSOLHVERV. Horoskopet er opstillet for København den 21-6-2015 kl. 18.39. Vi ser på, hvad det kommende kvartal har at byde på, og hvilke temaer der vil blive belyst eller bliver

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Efterårskvartalet 2015. Terningerne er kastet

Danmark. - i perspektiv. Efterårskvartalet 2015. Terningerne er kastet Danmark - i perspektiv Efterårskvartalet 2015. Vi ser på det kommende kvartals aktuelle temaer. Hvordan ser det politiske liv ud, hvordan bliver økonomien, hvordan er tilliden til de folkevalgte politikere

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Skorpionen og discipelskabets vej

Skorpionen og discipelskabets vej Skorpionen og discipelskabets vej Af Philip Lindsay Oversat af Lisa Gamkjær og Anne Pedersen I videnskaben om esoterisk astrologi er zodiakkens tegn i deres dybeste okkulte betydning store grupper af levende

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år Danmark - i perspektiv Man siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Det er måske noget lettere, når astrologen, med de kosmiske briller på og med loven om som foroven så forneden, forsøger sig

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT AL BEGYNDELSE ER SVÆR I 2012 valgte jeg, efter 18 år som storryger, at kvitte smøgerne. I tiden efter havde jeg brug for at aktivere mine hænder og hoved, så jeg

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

ÅRETS INDRE REJSE. via 12 fuldmåneceremonier. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

ÅRETS INDRE REJSE. via 12 fuldmåneceremonier. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 ÅRETS INDRE REJSE via 12 fuldmåneceremonier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Årets indre rejse via 12 fuldmåneceremonier Af Kenneth Sørensen. Fra Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Astrologikon. Rummet mellem stjernerne. om planetknuders natur og funktion af Mark Jones

Astrologikon. Rummet mellem stjernerne. om planetknuders natur og funktion af Mark Jones Astrologikon ASTROLOGISK SELSKABS tidsskrift 2014 2 Månen danner sine knuder ved at dens bane krydser ekliptika. På samme måde danner alle andre planeter et sæt knuder om planetknuders natur og funktion

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Vintersolhverv 2015

Danmark. - i perspektiv. Vintersolhverv 2015 Danmark - i perspektiv Vintersolhverv 2015 Atter et år er gået på hæld. Vi er nu nået til den sidste årstid, vinter. Det er næsten helt Vivaldisk. Der er fokus på jordelementet. Vi kigger på, om der er

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:34 ISSN 1602-9631 Den danske revolution 1788 KULTURASTROLOGI af Claus Houlberg DEN INTERNATIONALE opvågnen til en ny tid blev brat i og med den franske revolution i 1789 og frihedskrigen i Amerika

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Karma, Fri Vilje og Astrologi

Karma, Fri Vilje og Astrologi Karma, Fri Vilje og Astrologi af Egon Eklund oversat og redigeret af Charline H. Chevilly Dette uomgængelige filosofiske spørgsmål er svært at besvare. Det mest almindelige svar er, at der er fri vilje

Læs mere

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS ASTROLOGIMAGASINET NR. 3 2012 PRIS: KR. 64,50 TITANICS FORLIS for 100 år siden Tema om musik DAVID BOWIE ROLLING STONES Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS Sommerhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Astrologi, Energi & Bevidsthed

Astrologi, Energi & Bevidsthed 1 Astrologi, Energi & Bevidsthed Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi, energi & bevidsthed Af Kenneth Sørensen. Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Mennesket og det

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst Tasseologi Læsning i kaffegrums På Krop-Sind-Ånd Messen i februar måned i Falkoner Centret i år, havde Horoskopbladet Stjernerne fået en ny stand-nabo. Det var Mona Lafi. Et af hendes specialer er at læse

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, udarbejdet 26.06, rev. 28.06.16 LÆREN AF BREXIT.

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen Den forbudne frugt

Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen Den forbudne frugt Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen Den forbudne frugt Syndefaldet Første Mosebog, kapitel 3 Men slangen var træskere end alle markens andre dyr, som Gud Herren havde gjort, og den sagde til kvinden:

Læs mere

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen.

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Solen er en stjer-ne. Solen er en stjer-ne i Mælke-vejen.

Læs mere

Eclipses en nytænkende bog om formørkelser

Eclipses en nytænkende bog om formørkelser 1 Eclipses en nytænkende bog om formørkelser De kommende formørkelser er allerede nu, halvanden måned før Måneformørkelsen den 28. august, begyndt at kaste deres skygger i den astrologiske praksis. Flere

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere