Orphan drugs fordele og ulemper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orphan drugs fordele og ulemper"

Transkript

1 Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende gruppe af lægemidler? Få svarene her. AF BIRGITTE SØKILDE, SENIORKONSULENT, PHARMADANMARK Mange biotek- og farmavirksomheder har i de senere år kastet deres kærlighed på orphan drugs medicin til sjældne sygdomme. Men orphan drugs er i dag også et ømtåleligt emne, for trods uhyrlige offentlige investeringer er der kommet relativt få lægemidler ud af indsatsen. Og så bliver lægemidlerne måske endda ikke taget i anvendelse, fordi de er for dyre. Pharma giver her en indføring i begreberne og noget om fordele og ulemper. Uattraktiv lægemiddeludvikling Udvikling af lægemidler til små og sjældne sygdomme har ikke altid været attraktiv. En af de største forhindringer for forskning i de små sygdomsområder har været manglen på økonomiske incitamenter for lægemiddelvirksomhederne. Patientgrundlaget er småt, og i de fleste tilfælde ville en biotek- eller medicinalvirksomhed ikke blive i stand til at tjene nok på salget af dette lægemiddel set i forhold til de mange penge, som udviklingen har kostet. Netop det manglende incitament til at udvikle Orphan Medical Products (OMP) har givet navnet til denne gruppe af præparater. Særlovgivning for OMP Gennem de sidste 23 år har flere lande indført særskilt lovgivning for udvikling af lægemidler til de sjældne sygdomme. USA var først i 1983, efterfulgt af Japan (1993), Australien (1998) samt EU i Singapore, Taiwan og Korea er også med, og flere lande vil følge i fremtiden. I 1983 etablerede den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA the Office for Orphan Product Development (OOPD). OOPD blev dannet med en mission om at promovere udviklingen af produkter tiltænkt diagnose og/eller behandling af sjældne sygdomme. Allerede i 1983 vedtog den amerikanske kongres det endelige regelsæt i form at the Orphan Drug Act (ODA), hvori en række incitamenter er listet. Incitamenterne er: Syv års markedseksklusivitet for udvikleren Markante skattefordele ved udgifterne til kliniske forsøg i USA FDA assistance ved udvikling af de kliniske protokoller Tildeling af økonomiske tilskud til udvikling af kliniske forsøg inden for sjældne sygdomme. En fast-track procedure for FDAs godkendelse af registreringsansøgningen. ODA viste sig hurtigt at være en stor succes, og en lang række af lægemidler til sjældne sygdomme begyndte hurtigt at se dagens lys. I USA betyder fast-track proceduren, at FDA har 60 kalenderdage til at gennemse ansøgningen, vurdere, samt at svare virksomheden. Incitamenter i Europa Der er tilsvarende incitamenter for udvikling af OMPs i Europa. I 1999 blev en særlig orphan drug lovgivning vedtaget. Den kaldes The European Orphan Medicinal Products Regulation og bliver administreret af the Committee of Orphan Medicinal Products (COMP) under det europæiske > Et kriterium for en sjælden sygdom er ifølge det europæiske lægemiddelagentur EMA, at sygdommen rammer højst 5 ud af personer.her og på de følgende sider ses en grafisk fremstilling af 10.ooo personer, hvoraf fem i alt 5 er fremhævet. pharma maj

2 lægemiddelagentur EMA.. Den europæiske definition af en sjælden sygdom er lidt bredere end den amerikanske. Incitamenterne til udvikling af orphan drugs i EU er: Ti års markedseksklusivitet for udvikleren Direkte adgang til centraliseret marketingsautorisation En lang række af finansielle fordele, fx ydes fuld kompensation ved protokolassistance og follow-up, fuld reduktion for nye ansøgninger til marketingsautorisation for små og mellemstore firmaer og fuld kompensation for post marketing aktiviteter for små og mellemstore virksomheder det første år Assistance ved udvikling af protokoller Det skal i denne sammenhæng nævnes, at EU-donationer i forbindelse med ovenstående økonomiske fordele for lægemiddelvirksomhederne var seks milliarder euro alene i En egentlig fasttrack-procedure findes ikke, og selv om den centraliserede godkendelsesprocedure i EU er ret effektiv, har de forskellige medlemslande stadig lokale kontrolinstanser. Mindre kliniske forsøg Regulatorisk skal orphan drugs opfylde de samme krav som stilles til udvikling af andre lægemidler. Imidlertid er den statistiske byrde i de kliniske forsøg reduceret markant. Ved små sygdomme er det oftest ikke muligt at finde patientgrundlag til test på personer i den kliniske fase 3-undersøgelse. Derfor muliggør de forskellige orphan drug regulativer, at patientgrundlaget i forsøgene er stærkt reduceret. Omkostningsmæssigt er det ligeledes disse store kliniske undersøgelser, der er de tungeste for en virksomhed. For at gøre godkendelsesproceduren mere smidig, enedes FDA og EMA i 2007 om at anvende en fælles ansøgningsproces til begge agenturer. Hvor mange Orphan Drugs i USA? Hvor mange lægemidler, der på verdensplan har opnået OMP status, er meget svært at få et samlet overblik over. Men i USA blev der fra 1983 til 2004 tildelt OMP status til lægemidler. Ud af disse lægemidler blev 249 tilkendt marketingsautorisation (MA). Til sammenligning kan nævnes, at der mellem 1973 og 1983 kun blev markedsført under 10 lignende produkter. Ifølge det amerikanske lægemiddelagentur FDA har i alt 363 lægemidler til dato fået både orphan drug og MA status i USA. Flere danske medicinal- og biotekfirmaer har de senere år opnået både orphan drug og MA status på det amerikanske marked. Det gjaldt fx for lægemiddelkoncernen Lundbeck for lægemidlet Xenazine i Dette var det første og eneste FDA-godkendte lægemiddel mod Huntingtons chorea. Biotekfirmaet TopoTarget A/S opnåede orphan drug status i 2007 på lægemidlet Totect mod extravasation ved kemobehandling, og senere har firmaets mest lovende blockbuster lægemiddel mod cancer, Belinostat, fået tildelt orphan drug og fast track-status af FDA. Orphan drugs i EU I EU har omkring 700 lægemidler opnået orphan drug status de første ti år efter indførelsen af OMP lovgivningen. Orphan drugs er relativt nyt i EU sammenlignet med USA, men der er i løbet af disse første 11 år blevet opbygget en stor erfaring og ekspertise inden for området. Ud af disse 700 lægemidler har i alt 125 lægemidler fået enten orphan drug og/eller MA godkendelse. Eksempelvis fik medicinalvirksomheden Novartis lægemidlet Glivec godkendt i Glivec blev hurtigt en kæmpe succes, og orphan drugs blev således kickstartet i Europa. Glivec blev det første eksempel på det, der i dag kaldes en niche-blockbuster. Blockbuster lægemidler bliver normalt omtalt i forbindelse med lægemidler til meget store patientgrupper og med et meget højt salgspotentiale. I 2009 fandtes der i alt 19 af disse niche-blockbustere godkendt og anvendt i EU. En af de markante spillere på orphan drug området har været firmaet Genzyme. Dette firma har i alt fået godkendt og markedsført otte OMPs i Europa. Siden firmaets start i 1981 som et lille biotekfirma er det vokset til en verdensomspændende virksomhed med i dag omkring medarbejdere. Genzyme, der primært udvikler lægemidler til sjældne sygdomme, fik i 2001, som et af de første firmaer, MA godkendelse i EU. Det var på lægemidlet Fabrazyme. Danske TopoTarget fik MA godkendelse på Savene i Dette lægemiddel er den europæiske pendant til Totect, navnet under hvilket lægemidlet er markedsført i USA. 16 pharma maj 2011

3 Det danske flagskib på medicinalområdet, Novo Nordisk A/S, fik MA på lægemidlet Novoseven i Andre store medicinalkoncerner som Roche og Schering-Plough har fået MA godkendelse på i alt fem lægemidler. Samlet set er der i EU og USA udviklet og markedsført omkring 500 OMPs siden Biotek er førende Biotekfirmaer har lige fra starten været førende med hensyn til udvikling og markedsføring af OMPs. Gennem årene har flere og flere big pharma virksomheder fået øjnene op for det potentiale, der ligger i udviklingen af disse lægemidler. I øjeblikket står big pharma for omkring halvdelen af markedet for OMPs, mens større biotek virksomheder står for omkring 37 procent. Resten udvikles af små- og mellemstore biotekvirksomheder. Mange store medicinalvirksomheder har samarbejdet med de amerikanske og de europæiske myndigheder om en fortsat udvikling inden for området. Dette tætte samarbejde, både med myndighederne men ikke mindst virksomhederne imellem, bliver understøttet af den årlige World Orphan Drug Congress i Geneve. kun rammer en meget lille population, har fået betegnelsen Ultra Rare Diseases. Det europæiske lægemiddelagentur EMA har udarbejdet nogle estimater for sjældne sygdomme samt for, hvor mange personer der lider af dem. Ser man lidt nærmere på Europa og på den europæiske definition af en sjælden sygdom (en livstruende eller kronisk, invaliderende tilstand der rammer højst 5 ud af personer) ser tallet ikke umiddelbart stort ud. På europæisk plan svarer dette dog til omkring personer i de 27 EU medlemslande. Men igen de fleste sjældne sygdomme har langt mindre patientpopulationer end dette antal sygdomme Det er estimeret, at der i dag findes mellem og sjældne sygdomme, samt at disse sygdomme ses hos mellem seks og otte procent af befolkningen. Det svarer til, at mellem 27 millioner og 36 millioner mennesker i EU er ramt af en af disse sygdomme. Faktisk bliver der i den medicinske litteratur hver uge beskrevet omkring fem nye sjældne sygdomme. Omkring 80 procent af sjældne sygdomme er af genetisk oprindelse, hvilket igen svarer til, at omkring tre procent af alle nyfødte bærer gener for en af disse sygdomme. Den medicinske og videnskabelige viden om de sjældne sygdomme er sparsom, og man regner med, at kun omkring af de hyppigst forekomne sjældne sygdomme er karakteriseret på et dybere videnskabeligt plan. Tilsammen er der således omkring 55 millioner mennesker i Europa og USA, der lider af en sjælden sygdom. Da der for langt hovedparten af de sjældne sygdomme endnu ikke findes nogen effektiv behandling, indebærer denne store patientgruppe et meget stort globalt sundhedsproblem. De 500 lægemidler i EU og USA, som har opnået orphan drug og MA godkendelse, modsvarer altså på ingen måde de mange sjældne sygdomme samt de mange millioner mennesker, der er berørt af disse sygdomme. Endnu værre ser det ud, når det anslås, at der kun kommer omkring to nye OMPs på markedet hvert år. Da omkring halvdelen af alle OMPs adresserer cancerbehandling, er der således udviklet små 250 lægemidler til re- Antal sjældne sygdomme Der findes ikke et præcist tal for, hvor mange sjældne sygdomme der findes på verdensplan. Ydermere er der store geografiske variationer i hyppigheden af disse sygdomme. En sygdom kan være sjælden i Asien (eksempelvis cystisk fibrose), mens denne sygdom i Vesten er relativt almindelig. De forskellige lande har forskellige definitioner af sjældne sygdomme. I Orphan Drug Act (ODA) fastslås det, at højst en ud af amerikanere må lide af sygdommen. I Japan er tallet højst en ud af personer, mens EMA følger definitionen om, at højst en ud af personer må lide af den pågældende sygdom. Der er utrolig store variationer i patientpopulationerne inden for de forskellige sjældne sygdomme. Hovedparten af de patienter, der er repræsenteret i statistikkerne, lider af sygdomme, der er endnu sjældnere; sygdomme som rammer højst en ud af personer. Der er altså tale om rigtig mange små sygdomme. Sygdomme, der er så sjældne, at de sten af de tusindvis af sjældne og ultra sjældne sygdomme. > pharma maj

4 Fordele for firmaer og patienter Det er stadigvæk primært biotekvirksomhederne, der investerer i de tidlige faser af orphan drug udvikling. Big pharma kommer typisk først ind i billedet, når lægemiddelkandidaten har passeret de tidlige discovery og/eller development faser. Faktorer som drænede pipelines, generisk konkurrence, indviklede og langvarige regulatoriske krav samt de enorme summer, det koster at drive en lægemiddeludvikling, har medført, at big pharmas andel i udviklingen af orphan drugs har været støt stigende de seneste tyve år. En udvikling der ser ud til at fortsætte. Tilsyneladende har dette samarbejde mellem biotek og big pharma været til stor fordel for begge parter. Oftest har et stort medicinalfirma valgt at overtage eller samarbejde med et lille biotekfirma omkring et OMP. Dette kan være langt mere rentabelt end selv at skulle starte et nyt udviklingsprogram mod en sjælden sygdom. Omvendt har denne strategi været livsnødvendig for mange små biotekfirmaer, der jo netop har kæmpet med finansiering af de dyre kliniske udviklingsstudier. Også venture markedet har haft stort udbytte af disse samarbejder i forbindelse med en god exit strategi ved investering i et givent biotekfirma. Har det overhovedet virket? Der er ingen tvivl om, at markedsføringen af orphan drugs har været til gavn, både for producenterne og ikke mindst for patienterne. I årenes løb er der imidlertid fremkommet kritiske røster, og en række spørgsmål er blevet stillet. Spørgsmål som: Er selve orphan drug lovgivningen den egentlige årsag til det stærkt sigende antal af markedsførte OMPs? Heri ligger tesen om, at disse nye lægemidler var tiltænkt sygdomme, inden for hvilke der i forvejen fandtes en massiv forskning, og at disse lægemidler således ville være blevet udviklet alligevel. Herunder hører netop lægemidler til cancerbehandling. Spørgsmålet, man således kan stille sig, er, i hvor høj grad hele orphan drug lovgivningen i virkeligheden har været med til at sætte fokus på hidtil oversete små sygdomsområder. Eller sagt med andre ord: Udgør orphan drug lovgivningen reelt set et så vigtigt incitament, at firmaer bevidst vælger at satse på nye og sjældne sygdomme snarere end på de mere sikre lægemidler? Forskellig tilgængelighed De mange orphan drugs, der er udviklet og markedsført i eksempelvis EU, er tilgængelige i nogle, men ikke nødvendigvis alle EU lande. I virkeligheden afhænger tilgængeligheden af disse lægemidler af de beslutninger, der er taget af de forskellige nationale sundhedsmyndigheder. På denne måde eksisterer der således ikke en ligelig adgang til disse lægemidler, hverken i EU eller globalt, og det er derfor næsten umuligt at få et konkret overblik over, i hvor høj grad mange af disse lægemidler faktisk bliver anvendt. Selv om et OMP er tilgængeligt, findes der ingen statistikker over, i hvor høj grad de faktisk bliver anvendt eksempelvis på hospitalerne. Dette fører direkte videre til spørgsmålet om prisen på disse lægemidler. Er de for dyre? Da OMPs er udviklet til små eller meget små patientpopulationer, er producenternes indtjeningsmuligheder i sagens natur begrænsede i forhold til andre lægemidler. Dette er nok den væsentligste årsag til, at hovedparten af alle orphan drugs er meget dyre. Undersøgelser viser, at jo mindre patientgruppe jo dyrere er en OMP behandling af en given patient pr. år. Prisen ser ud til at være en medvirkende faktor til de meget store forskelle i tilgængeligheden af disse lægemidler. På nogle behandlingsinstitutioner vælger man hvor det er muligt at bruge andre og lignende lægemidler frem for det dyre nicheprodukt. Ofte findes der dog ingen alternativ behandlingsmetode af den pågældende sjældne sygdom. I flere lande bliver der allerede fortaget vurderinger og prioriteringer af anvendelsen af disse meget dyre lægemidler. Det britiske prioriteringsorgan NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) opererer allerede med et maksimumbeløb for, hvor meget det må koste at forlænge en patients liv med medicin. Debat i Danmark Også i Danmark verserer der i øjeblikket en politisk diskussion om, hvorvidt der skal anvendes den nyeste (og dyre) medicin i stedet for velkendt standardbehandling. Der findes allerede en række initiativer på området, bl.a. Rådet for An- 18 pharma maj 2011

5 vendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), der har til formål at sikre omkostningseffektivitet og ensartethed i behandlingerne. Danske Regioners formand Bent Hansen efterlyser i øjeblikket yderligere prioriteringer og foreslår, at Danmark etablerer en dansk pendant til NICE. Disse lokale, økonomiske vurderinger kan rejse et vigtigt etisk spørgsmål: Skal alle patienter have de samme muligheder for optimal behandling af deres sygdom, eller skal patienter med meget sjældne sygdomme risikere, at deres behandlingsmuligheder vurderes at være for kostbare? Fremtidsperspektiver Vi vil sandsynligvis se mange flere orphan drugs i fremtiden. På verdensplan er flere og flere regeringer godt i gang med at udarbejde både lovgivning og rammer for udviklingen af OMPs, fx i Indien og New Zealand. Især i Asien har dette hidtil usete område nu fået stor politisk bevågenhed. Flere og flere lande vil således komme med på vognen, og det kan forventes, at markedspotentialet i fremtiden vil øges markant. Fremtidens udvikling af OMPs vil givetvis ændre sig. I takt med at patenterne udløber, og markedseksklusiviteten ophører, vil fremtiden byde på en række generika-versioner. Da omkring halvdelen af alle OMPs er af biologisk oprindelse, vil fremtiden således blive præget af kommende biogenerika. I takt med udviklingen inden for pharmacogenomics og hele konceptet omkring personalized medicine forventes et helt paradigmeskift inden for lægemiddeludviklingen. Som et resultat af denne udvikling vil man nok i fremtiden se mindre og mindre patientpopulationer. På lang sigt vil man måske se, at selv de store blockbuster lægemidler kun vil være egnede til patientgrupper, hvis størrelse vil falde ind under definitionen for en sjælden sygdom. Under alle omstændigheder vil der fortsat i høj grad være brug for incitamenter, som gør det attraktivt for industrien at satse bevidst på udviklingen af OMPs. FAKTA OM ORPHAN DRUG Orphan drugs er betegnelsen for lægemidler, der er blevet udviklet specielt til at diagnosticere, forebygge eller behandle sjældne sygdomme. Disse sjældne sygdomme kaldes orphan diseases. Tildelingen af orphan status til enten en sygdom eller et lægemiddel afhænger af lovgivningen i de forskellige lande. Patientpopulation i de sjældne sygdomme er selvsagt ikke så stor, som det er tilfældet for mange af de store blockbuster lægemidler. Det amerikanske lægemiddelagentur FDA har opstillet følgende kriterium for en sjælden sygdom: Sygdommen rammer færre end personer eller mindre end 5 ud af personer. Det europæiske lægemiddelagentur EMA opstiller følgende kriterier for en sjælden sygdom. Den sjældne sygdom må højst ramme 5 ud af personer i EU. Desuden skal det være en livstruende eller kronisk, invaliderende tilstand. Endvidere nævner EMA, at det skal være tvivlsomt, om det pågældende lægemiddel efter markedsføring kan indtjene mere end omkostningerne ved udviklingen af lægemidlet. Slutteligt skal lægemidlet adressere et hidtil overset sygdoms- og lægemiddelområde. De fleste sjældne sygdomme er af genetisk oprindelse. Cancer hos børn er pr. definition en sjælden sygdom, ligesom en række sygdomme hos nyfødte hører ind under denne kategori. Der er store geografiske forskelle på, hvorvidt en sygdom kan betegnes som værende sjælden eller ej. Eksempelvis sygdommen cystisk fibrose. Denne sygdom er sjælden i Asien, hvorfor den her har orphan drug status, mens den i den vestlige verden er relativt almindelig. pharma maj

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Indhold e lægemidler og biosimilars Biosimilars giver samfundet besparelser Sådan godkendes biosimilars Sundhedsstyrelsen anerkender biosimilars Kvalitetskontrol

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Sundhedssektoren er en vækstindustri

Sundhedssektoren er en vækstindustri Perspektiv 6 15 Sundhedssektoren er en vækstindustri Af temaspecialist Morten Springborg Overalt i den vestlige verden foregår der en ophedet debat om sundhedsudgifternes himmelflugt. Senest under valg

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 SERONO

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere