Orphan drugs fordele og ulemper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orphan drugs fordele og ulemper"

Transkript

1 Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende gruppe af lægemidler? Få svarene her. AF BIRGITTE SØKILDE, SENIORKONSULENT, PHARMADANMARK Mange biotek- og farmavirksomheder har i de senere år kastet deres kærlighed på orphan drugs medicin til sjældne sygdomme. Men orphan drugs er i dag også et ømtåleligt emne, for trods uhyrlige offentlige investeringer er der kommet relativt få lægemidler ud af indsatsen. Og så bliver lægemidlerne måske endda ikke taget i anvendelse, fordi de er for dyre. Pharma giver her en indføring i begreberne og noget om fordele og ulemper. Uattraktiv lægemiddeludvikling Udvikling af lægemidler til små og sjældne sygdomme har ikke altid været attraktiv. En af de største forhindringer for forskning i de små sygdomsområder har været manglen på økonomiske incitamenter for lægemiddelvirksomhederne. Patientgrundlaget er småt, og i de fleste tilfælde ville en biotek- eller medicinalvirksomhed ikke blive i stand til at tjene nok på salget af dette lægemiddel set i forhold til de mange penge, som udviklingen har kostet. Netop det manglende incitament til at udvikle Orphan Medical Products (OMP) har givet navnet til denne gruppe af præparater. Særlovgivning for OMP Gennem de sidste 23 år har flere lande indført særskilt lovgivning for udvikling af lægemidler til de sjældne sygdomme. USA var først i 1983, efterfulgt af Japan (1993), Australien (1998) samt EU i Singapore, Taiwan og Korea er også med, og flere lande vil følge i fremtiden. I 1983 etablerede den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA the Office for Orphan Product Development (OOPD). OOPD blev dannet med en mission om at promovere udviklingen af produkter tiltænkt diagnose og/eller behandling af sjældne sygdomme. Allerede i 1983 vedtog den amerikanske kongres det endelige regelsæt i form at the Orphan Drug Act (ODA), hvori en række incitamenter er listet. Incitamenterne er: Syv års markedseksklusivitet for udvikleren Markante skattefordele ved udgifterne til kliniske forsøg i USA FDA assistance ved udvikling af de kliniske protokoller Tildeling af økonomiske tilskud til udvikling af kliniske forsøg inden for sjældne sygdomme. En fast-track procedure for FDAs godkendelse af registreringsansøgningen. ODA viste sig hurtigt at være en stor succes, og en lang række af lægemidler til sjældne sygdomme begyndte hurtigt at se dagens lys. I USA betyder fast-track proceduren, at FDA har 60 kalenderdage til at gennemse ansøgningen, vurdere, samt at svare virksomheden. Incitamenter i Europa Der er tilsvarende incitamenter for udvikling af OMPs i Europa. I 1999 blev en særlig orphan drug lovgivning vedtaget. Den kaldes The European Orphan Medicinal Products Regulation og bliver administreret af the Committee of Orphan Medicinal Products (COMP) under det europæiske > Et kriterium for en sjælden sygdom er ifølge det europæiske lægemiddelagentur EMA, at sygdommen rammer højst 5 ud af personer.her og på de følgende sider ses en grafisk fremstilling af 10.ooo personer, hvoraf fem i alt 5 er fremhævet. pharma maj

2 lægemiddelagentur EMA.. Den europæiske definition af en sjælden sygdom er lidt bredere end den amerikanske. Incitamenterne til udvikling af orphan drugs i EU er: Ti års markedseksklusivitet for udvikleren Direkte adgang til centraliseret marketingsautorisation En lang række af finansielle fordele, fx ydes fuld kompensation ved protokolassistance og follow-up, fuld reduktion for nye ansøgninger til marketingsautorisation for små og mellemstore firmaer og fuld kompensation for post marketing aktiviteter for små og mellemstore virksomheder det første år Assistance ved udvikling af protokoller Det skal i denne sammenhæng nævnes, at EU-donationer i forbindelse med ovenstående økonomiske fordele for lægemiddelvirksomhederne var seks milliarder euro alene i En egentlig fasttrack-procedure findes ikke, og selv om den centraliserede godkendelsesprocedure i EU er ret effektiv, har de forskellige medlemslande stadig lokale kontrolinstanser. Mindre kliniske forsøg Regulatorisk skal orphan drugs opfylde de samme krav som stilles til udvikling af andre lægemidler. Imidlertid er den statistiske byrde i de kliniske forsøg reduceret markant. Ved små sygdomme er det oftest ikke muligt at finde patientgrundlag til test på personer i den kliniske fase 3-undersøgelse. Derfor muliggør de forskellige orphan drug regulativer, at patientgrundlaget i forsøgene er stærkt reduceret. Omkostningsmæssigt er det ligeledes disse store kliniske undersøgelser, der er de tungeste for en virksomhed. For at gøre godkendelsesproceduren mere smidig, enedes FDA og EMA i 2007 om at anvende en fælles ansøgningsproces til begge agenturer. Hvor mange Orphan Drugs i USA? Hvor mange lægemidler, der på verdensplan har opnået OMP status, er meget svært at få et samlet overblik over. Men i USA blev der fra 1983 til 2004 tildelt OMP status til lægemidler. Ud af disse lægemidler blev 249 tilkendt marketingsautorisation (MA). Til sammenligning kan nævnes, at der mellem 1973 og 1983 kun blev markedsført under 10 lignende produkter. Ifølge det amerikanske lægemiddelagentur FDA har i alt 363 lægemidler til dato fået både orphan drug og MA status i USA. Flere danske medicinal- og biotekfirmaer har de senere år opnået både orphan drug og MA status på det amerikanske marked. Det gjaldt fx for lægemiddelkoncernen Lundbeck for lægemidlet Xenazine i Dette var det første og eneste FDA-godkendte lægemiddel mod Huntingtons chorea. Biotekfirmaet TopoTarget A/S opnåede orphan drug status i 2007 på lægemidlet Totect mod extravasation ved kemobehandling, og senere har firmaets mest lovende blockbuster lægemiddel mod cancer, Belinostat, fået tildelt orphan drug og fast track-status af FDA. Orphan drugs i EU I EU har omkring 700 lægemidler opnået orphan drug status de første ti år efter indførelsen af OMP lovgivningen. Orphan drugs er relativt nyt i EU sammenlignet med USA, men der er i løbet af disse første 11 år blevet opbygget en stor erfaring og ekspertise inden for området. Ud af disse 700 lægemidler har i alt 125 lægemidler fået enten orphan drug og/eller MA godkendelse. Eksempelvis fik medicinalvirksomheden Novartis lægemidlet Glivec godkendt i Glivec blev hurtigt en kæmpe succes, og orphan drugs blev således kickstartet i Europa. Glivec blev det første eksempel på det, der i dag kaldes en niche-blockbuster. Blockbuster lægemidler bliver normalt omtalt i forbindelse med lægemidler til meget store patientgrupper og med et meget højt salgspotentiale. I 2009 fandtes der i alt 19 af disse niche-blockbustere godkendt og anvendt i EU. En af de markante spillere på orphan drug området har været firmaet Genzyme. Dette firma har i alt fået godkendt og markedsført otte OMPs i Europa. Siden firmaets start i 1981 som et lille biotekfirma er det vokset til en verdensomspændende virksomhed med i dag omkring medarbejdere. Genzyme, der primært udvikler lægemidler til sjældne sygdomme, fik i 2001, som et af de første firmaer, MA godkendelse i EU. Det var på lægemidlet Fabrazyme. Danske TopoTarget fik MA godkendelse på Savene i Dette lægemiddel er den europæiske pendant til Totect, navnet under hvilket lægemidlet er markedsført i USA. 16 pharma maj 2011

3 Det danske flagskib på medicinalområdet, Novo Nordisk A/S, fik MA på lægemidlet Novoseven i Andre store medicinalkoncerner som Roche og Schering-Plough har fået MA godkendelse på i alt fem lægemidler. Samlet set er der i EU og USA udviklet og markedsført omkring 500 OMPs siden Biotek er førende Biotekfirmaer har lige fra starten været førende med hensyn til udvikling og markedsføring af OMPs. Gennem årene har flere og flere big pharma virksomheder fået øjnene op for det potentiale, der ligger i udviklingen af disse lægemidler. I øjeblikket står big pharma for omkring halvdelen af markedet for OMPs, mens større biotek virksomheder står for omkring 37 procent. Resten udvikles af små- og mellemstore biotekvirksomheder. Mange store medicinalvirksomheder har samarbejdet med de amerikanske og de europæiske myndigheder om en fortsat udvikling inden for området. Dette tætte samarbejde, både med myndighederne men ikke mindst virksomhederne imellem, bliver understøttet af den årlige World Orphan Drug Congress i Geneve. kun rammer en meget lille population, har fået betegnelsen Ultra Rare Diseases. Det europæiske lægemiddelagentur EMA har udarbejdet nogle estimater for sjældne sygdomme samt for, hvor mange personer der lider af dem. Ser man lidt nærmere på Europa og på den europæiske definition af en sjælden sygdom (en livstruende eller kronisk, invaliderende tilstand der rammer højst 5 ud af personer) ser tallet ikke umiddelbart stort ud. På europæisk plan svarer dette dog til omkring personer i de 27 EU medlemslande. Men igen de fleste sjældne sygdomme har langt mindre patientpopulationer end dette antal sygdomme Det er estimeret, at der i dag findes mellem og sjældne sygdomme, samt at disse sygdomme ses hos mellem seks og otte procent af befolkningen. Det svarer til, at mellem 27 millioner og 36 millioner mennesker i EU er ramt af en af disse sygdomme. Faktisk bliver der i den medicinske litteratur hver uge beskrevet omkring fem nye sjældne sygdomme. Omkring 80 procent af sjældne sygdomme er af genetisk oprindelse, hvilket igen svarer til, at omkring tre procent af alle nyfødte bærer gener for en af disse sygdomme. Den medicinske og videnskabelige viden om de sjældne sygdomme er sparsom, og man regner med, at kun omkring af de hyppigst forekomne sjældne sygdomme er karakteriseret på et dybere videnskabeligt plan. Tilsammen er der således omkring 55 millioner mennesker i Europa og USA, der lider af en sjælden sygdom. Da der for langt hovedparten af de sjældne sygdomme endnu ikke findes nogen effektiv behandling, indebærer denne store patientgruppe et meget stort globalt sundhedsproblem. De 500 lægemidler i EU og USA, som har opnået orphan drug og MA godkendelse, modsvarer altså på ingen måde de mange sjældne sygdomme samt de mange millioner mennesker, der er berørt af disse sygdomme. Endnu værre ser det ud, når det anslås, at der kun kommer omkring to nye OMPs på markedet hvert år. Da omkring halvdelen af alle OMPs adresserer cancerbehandling, er der således udviklet små 250 lægemidler til re- Antal sjældne sygdomme Der findes ikke et præcist tal for, hvor mange sjældne sygdomme der findes på verdensplan. Ydermere er der store geografiske variationer i hyppigheden af disse sygdomme. En sygdom kan være sjælden i Asien (eksempelvis cystisk fibrose), mens denne sygdom i Vesten er relativt almindelig. De forskellige lande har forskellige definitioner af sjældne sygdomme. I Orphan Drug Act (ODA) fastslås det, at højst en ud af amerikanere må lide af sygdommen. I Japan er tallet højst en ud af personer, mens EMA følger definitionen om, at højst en ud af personer må lide af den pågældende sygdom. Der er utrolig store variationer i patientpopulationerne inden for de forskellige sjældne sygdomme. Hovedparten af de patienter, der er repræsenteret i statistikkerne, lider af sygdomme, der er endnu sjældnere; sygdomme som rammer højst en ud af personer. Der er altså tale om rigtig mange små sygdomme. Sygdomme, der er så sjældne, at de sten af de tusindvis af sjældne og ultra sjældne sygdomme. > pharma maj

4 Fordele for firmaer og patienter Det er stadigvæk primært biotekvirksomhederne, der investerer i de tidlige faser af orphan drug udvikling. Big pharma kommer typisk først ind i billedet, når lægemiddelkandidaten har passeret de tidlige discovery og/eller development faser. Faktorer som drænede pipelines, generisk konkurrence, indviklede og langvarige regulatoriske krav samt de enorme summer, det koster at drive en lægemiddeludvikling, har medført, at big pharmas andel i udviklingen af orphan drugs har været støt stigende de seneste tyve år. En udvikling der ser ud til at fortsætte. Tilsyneladende har dette samarbejde mellem biotek og big pharma været til stor fordel for begge parter. Oftest har et stort medicinalfirma valgt at overtage eller samarbejde med et lille biotekfirma omkring et OMP. Dette kan være langt mere rentabelt end selv at skulle starte et nyt udviklingsprogram mod en sjælden sygdom. Omvendt har denne strategi været livsnødvendig for mange små biotekfirmaer, der jo netop har kæmpet med finansiering af de dyre kliniske udviklingsstudier. Også venture markedet har haft stort udbytte af disse samarbejder i forbindelse med en god exit strategi ved investering i et givent biotekfirma. Har det overhovedet virket? Der er ingen tvivl om, at markedsføringen af orphan drugs har været til gavn, både for producenterne og ikke mindst for patienterne. I årenes løb er der imidlertid fremkommet kritiske røster, og en række spørgsmål er blevet stillet. Spørgsmål som: Er selve orphan drug lovgivningen den egentlige årsag til det stærkt sigende antal af markedsførte OMPs? Heri ligger tesen om, at disse nye lægemidler var tiltænkt sygdomme, inden for hvilke der i forvejen fandtes en massiv forskning, og at disse lægemidler således ville være blevet udviklet alligevel. Herunder hører netop lægemidler til cancerbehandling. Spørgsmålet, man således kan stille sig, er, i hvor høj grad hele orphan drug lovgivningen i virkeligheden har været med til at sætte fokus på hidtil oversete små sygdomsområder. Eller sagt med andre ord: Udgør orphan drug lovgivningen reelt set et så vigtigt incitament, at firmaer bevidst vælger at satse på nye og sjældne sygdomme snarere end på de mere sikre lægemidler? Forskellig tilgængelighed De mange orphan drugs, der er udviklet og markedsført i eksempelvis EU, er tilgængelige i nogle, men ikke nødvendigvis alle EU lande. I virkeligheden afhænger tilgængeligheden af disse lægemidler af de beslutninger, der er taget af de forskellige nationale sundhedsmyndigheder. På denne måde eksisterer der således ikke en ligelig adgang til disse lægemidler, hverken i EU eller globalt, og det er derfor næsten umuligt at få et konkret overblik over, i hvor høj grad mange af disse lægemidler faktisk bliver anvendt. Selv om et OMP er tilgængeligt, findes der ingen statistikker over, i hvor høj grad de faktisk bliver anvendt eksempelvis på hospitalerne. Dette fører direkte videre til spørgsmålet om prisen på disse lægemidler. Er de for dyre? Da OMPs er udviklet til små eller meget små patientpopulationer, er producenternes indtjeningsmuligheder i sagens natur begrænsede i forhold til andre lægemidler. Dette er nok den væsentligste årsag til, at hovedparten af alle orphan drugs er meget dyre. Undersøgelser viser, at jo mindre patientgruppe jo dyrere er en OMP behandling af en given patient pr. år. Prisen ser ud til at være en medvirkende faktor til de meget store forskelle i tilgængeligheden af disse lægemidler. På nogle behandlingsinstitutioner vælger man hvor det er muligt at bruge andre og lignende lægemidler frem for det dyre nicheprodukt. Ofte findes der dog ingen alternativ behandlingsmetode af den pågældende sjældne sygdom. I flere lande bliver der allerede fortaget vurderinger og prioriteringer af anvendelsen af disse meget dyre lægemidler. Det britiske prioriteringsorgan NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) opererer allerede med et maksimumbeløb for, hvor meget det må koste at forlænge en patients liv med medicin. Debat i Danmark Også i Danmark verserer der i øjeblikket en politisk diskussion om, hvorvidt der skal anvendes den nyeste (og dyre) medicin i stedet for velkendt standardbehandling. Der findes allerede en række initiativer på området, bl.a. Rådet for An- 18 pharma maj 2011

5 vendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), der har til formål at sikre omkostningseffektivitet og ensartethed i behandlingerne. Danske Regioners formand Bent Hansen efterlyser i øjeblikket yderligere prioriteringer og foreslår, at Danmark etablerer en dansk pendant til NICE. Disse lokale, økonomiske vurderinger kan rejse et vigtigt etisk spørgsmål: Skal alle patienter have de samme muligheder for optimal behandling af deres sygdom, eller skal patienter med meget sjældne sygdomme risikere, at deres behandlingsmuligheder vurderes at være for kostbare? Fremtidsperspektiver Vi vil sandsynligvis se mange flere orphan drugs i fremtiden. På verdensplan er flere og flere regeringer godt i gang med at udarbejde både lovgivning og rammer for udviklingen af OMPs, fx i Indien og New Zealand. Især i Asien har dette hidtil usete område nu fået stor politisk bevågenhed. Flere og flere lande vil således komme med på vognen, og det kan forventes, at markedspotentialet i fremtiden vil øges markant. Fremtidens udvikling af OMPs vil givetvis ændre sig. I takt med at patenterne udløber, og markedseksklusiviteten ophører, vil fremtiden byde på en række generika-versioner. Da omkring halvdelen af alle OMPs er af biologisk oprindelse, vil fremtiden således blive præget af kommende biogenerika. I takt med udviklingen inden for pharmacogenomics og hele konceptet omkring personalized medicine forventes et helt paradigmeskift inden for lægemiddeludviklingen. Som et resultat af denne udvikling vil man nok i fremtiden se mindre og mindre patientpopulationer. På lang sigt vil man måske se, at selv de store blockbuster lægemidler kun vil være egnede til patientgrupper, hvis størrelse vil falde ind under definitionen for en sjælden sygdom. Under alle omstændigheder vil der fortsat i høj grad være brug for incitamenter, som gør det attraktivt for industrien at satse bevidst på udviklingen af OMPs. FAKTA OM ORPHAN DRUG Orphan drugs er betegnelsen for lægemidler, der er blevet udviklet specielt til at diagnosticere, forebygge eller behandle sjældne sygdomme. Disse sjældne sygdomme kaldes orphan diseases. Tildelingen af orphan status til enten en sygdom eller et lægemiddel afhænger af lovgivningen i de forskellige lande. Patientpopulation i de sjældne sygdomme er selvsagt ikke så stor, som det er tilfældet for mange af de store blockbuster lægemidler. Det amerikanske lægemiddelagentur FDA har opstillet følgende kriterium for en sjælden sygdom: Sygdommen rammer færre end personer eller mindre end 5 ud af personer. Det europæiske lægemiddelagentur EMA opstiller følgende kriterier for en sjælden sygdom. Den sjældne sygdom må højst ramme 5 ud af personer i EU. Desuden skal det være en livstruende eller kronisk, invaliderende tilstand. Endvidere nævner EMA, at det skal være tvivlsomt, om det pågældende lægemiddel efter markedsføring kan indtjene mere end omkostningerne ved udviklingen af lægemidlet. Slutteligt skal lægemidlet adressere et hidtil overset sygdoms- og lægemiddelområde. De fleste sjældne sygdomme er af genetisk oprindelse. Cancer hos børn er pr. definition en sjælden sygdom, ligesom en række sygdomme hos nyfødte hører ind under denne kategori. Der er store geografiske forskelle på, hvorvidt en sygdom kan betegnes som værende sjælden eller ej. Eksempelvis sygdommen cystisk fibrose. Denne sygdom er sjælden i Asien, hvorfor den her har orphan drug status, mens den i den vestlige verden er relativt almindelig. pharma maj

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -?

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -? Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling Hvem bestemmer -? Lægemidler EU: Politisk ønske om rettidig (hurtig) og lige adgang til nye lægemidler til sygdomme med stort behov for ny behandling Ved

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet INCRELEX til sjældne

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier DanPedMed 3.3.2017 Marianne Orholm EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 36 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 42 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 42 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 42 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet til sjældne sygdomme

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark En præsentation at de tiltag der skal være med til at sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 2. marts 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 2. marts 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 43 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 702 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 702 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 702 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse på særlige vilkår for lægemidlet

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet til sjældne sygdomme

Læs mere

Forslaget behandles i skriftlig procedure, og Kommissionen har oplyst, at medlemsstaternes. i hænde senest den 12. november 2007.

Forslaget behandles i skriftlig procedure, og Kommissionen har oplyst, at medlemsstaternes. i hænde senest den 12. november 2007. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 47 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Irbesartan

Læs mere

Ny model for vurdering af medicin

Ny model for vurdering af medicin Pressemøde fredag den 5. februar 2016 Ved Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk Ny model for vurdering af medicin Fremskrivning af sundhedsudgifter 160 2016 = indeks 100 150

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål 4. november 2011 EMA/527628/2011 Direktionen Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål til Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, bedes du sende

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Winthrop og Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

Winthrop og Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Irbesartan

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Tandemact pioglitazon

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt. Resumé

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt. Resumé Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for

Læs mere

Den Forbudte Medicin.

Den Forbudte Medicin. Den Forbudte Medicin. Cannabis: Den Forbudte Medicin med sundhedsmæssige fordele du ikke hører om i nyhederne. Ja det kan jo ikke undre nogen, at medicinal industrien ikke fortæller folk om planten. De

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk

Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt Overbevis beslutningstagerne om bedre og billigere medicinalprodukt Det er ikke nok bare at sige, at et nyt medicinalprodukt er bedre. Hvis det skal

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 5 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 5 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 5 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Azilect

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 27. juni 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 27. juni 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 204 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. juni 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Indhold. 1 Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. sal 1220 København K Telefon: 33 14 00 10 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.

Indhold. 1 Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. sal 1220 København K Telefon: 33 14 00 10 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser. Årsberetning 2006 Indhold Torben Grønnebæk Formand Lene Jensen Direktør 1 Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. sal 1220 København K Telefon: 33 14 00 10 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Tak for invitationen!

Tak for invitationen! Tak for invitationen! Professor Peter Schwarz Formand for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber www.selskaberne.dk @LVS_Videnskab Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber 120 medlemsselskaber

Læs mere

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 27. juni 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 27. juni 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 202 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. juni 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005 Europaudvalget, Sundhedsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 244,SUU alm. del - Bilag 264 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Indhold e lægemidler og biosimilars Biosimilars giver samfundet besparelser Sådan godkendes biosimilars Sundhedsstyrelsen anerkender biosimilars Kvalitetskontrol

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Svar på ofte stillede spørgsmål om HD - den første i en

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 155 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 155 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 155 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1101265 Dok. Nr.: 429656 Dato: 28. januar 2011 Grundnotat til

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

EU/1/08/483/ (EMEA/H/C/001049) "Zomarist vildagliptin/metformin hydrochloride"

EU/1/08/483/ (EMEA/H/C/001049) Zomarist vildagliptin/metformin hydrochloride Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Zomarist-vildagliptin/metformin hydrocloride og Vildagliptin/metformin

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 247 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 247 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 247 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om tilladelse under særlige omstændigheder til markedsføring af lægemidlet

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA Contact: Genmab A/S Bredgade 23 1260 København K Danmark Tel + 45 7020 2728 Fax + 45 7020 2729 CVR no. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Bea Evangelista

Læs mere