(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års"

Transkript

1 D9 - AD3

2 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet og fornyelse Ordene fra Konfuzius har især en meget stor Hertil hører alle de kriterier, der spiller en stor Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års betydning i landbruget nu, fordi kornpriserne er helt i bund. Kun de bedrifter, der arbejder meget rolle ved såarbejdet: Jordbearbejdning, pakvirkning, såbedstilbered- den nye såmaskinegeneration AMAZONE D9 og AD3 perfekt. az såteknik rationelt, kan tjene penge. AMAZONEN-WERKE har ved hjælp af årtiers erfaring sørget for at man opnår en meget rationel kornavl. ning, præcis sådybde, jævn tildækning af såsæden og en god struktureret mark uden spor. Dermed er forudsætningen for en god fremspiring og et optimalt udbytte opfyldt. Tjen penge med AMAZONE-maskiner! De nye AMAZONE-D9 og AD3 såmaskiner er resultatet af 50 års erfaring fra den førende på markedet inden for såteknik. Målet var, at såmaskinerne skulle være: Bedre, betjeningsvenlige, præcise og stabile. Sådan opstod den nye såmaskinegeneration, der er konstrueret til at klare de hårdeste belastninger. Med den ny gearkasse, der kan indstilles trinløs, bliver såmængden doseret fra 400 kg. ned til 2 kg. pr hektar med største præcision. Selvfølgelig bliver alle såsædstyper som raps, græs, korn, ja selv ærter og bønner, doseret med den største præcision. Liftophængte såmaskiner D9 Special og D9 Super Påbygningssåmaskinen AD3 Special og AD3 Super Den liftophængte såmaskine D9 Special er konstrueret D9 såmaskinen kan arbejde solo eller i kombination Til mindre og middelstore bedrifter producerer AMAZONE bedrifter kan leveres med 3; 4 og 4,5 m arbejdsbredde. til mindre og middelstore bedrifter og bliver produceret med alle jordbearbejdningsredskaber efter ploven eller påbygningssåmaskiner AD3 Special med 2,5 og 3 m Såmaskinen AD3 kan meget hurtigt af- og påmonteres med en arbejdsbredde på 2,5 og 3 m. Den liftophængte til reduceret jordbearbejdning. arbejdsbredde til en meget favorabel pris. pakvalsen på jordbearbejdningsredskabet og kan anven- såmaskine D9 Super til middelstore og store bedrifter Påbygningssåmaskinen AD3 Super til middelstore og store des efter ploven og til reduceret jordbearbejdning. kan leveres med 3; 4; 6 og 12 m arbejdsbredde. Så med den førende på markedet Så med den førende på markedet Så med den føren de på markedet Så med den førende på markedet Så med den førende på markedet

3 Såsæden placeres perfekt med Placering af såsæden med RoTeC-skærene efter pløjning og reduceret jordbearbejdning sølvmedalje på Agritechnica WS-såskær efter pløjning robust og præcis Uddrag fra Profi 4/2002 Test af såmaskiner: AMAZONE har det bedste enkeltskive-rulleskær. RoTeC-skæret har som standard en integreret dybdebegrænser og afskraberskive hvor sådybden kan indstilles uden brug af værktøj. RoTeC-skærene arbejder næsten Når man ønsker en meget stor sådybde bliver kunststofskiven afmonteret med et greb. WS-såskæret er fremragende efter pløjning eller når der skal arbejdes med minimale halmrester, f.eks. efter raps eller roer. Skærspidserne der er lavet af hærdet støbejern har en enorm lang levetid. Udskiftningen af såskæret foregår hurtig og nemt blot ved at løsne en bolt. Såskærene der er placeret i tre rækker giver sikkerhed for at skærene ikke stopper til under vanskelige forhold. En fordelertragt der er placeret i skæret leder såsæden nøjagtig bag ved skærspidsen. Tilbageløbsklappen forhindrer at såskæret stopper til når såmaskinen sættes i jorden. uden slitage. Præcision, kapacitet og Hvis man ønsker en meget lille levetid bliver væsentligt forøget med de nye RoTeC-skær. Selv om der er mange halm- og plan- sådybde, f.eks. ved græs, kan man anvende en flad kunststofskive på sandjord. Hvis man ønsker en meget lille sådybde på meget let jord eller ved reduceret jordbearbejdning med en middel stråmængde har man udviklet sabelskærspidsen. Denne Båndsåsko, der fordeler såsæden i striber og reducerer sådybden, monteres hurtigt og nemt med en splitbolt. terester arbejder de uden at stoppe. skærspids kan hurtigt monteres i stedet for WS skærspidsen. Den optimale placering af såsæden i den rigtige dybde sker på den ene side med rulleskærsskiven og på den anden side med et specielt hårdmetalsskær der laver en perfekt sårille. Den elastiske kunststofskive forhindrer, at jorden klæber til rulleskærsskiven, og hjælper med at danne en sårille og styrer den nøjagtige sådybde. Det store skærtryk (35 kg) og vægten der ligger på kunststofskiven betyder, at skæret arbejder meget roligt, hvorved man opnår en meget nøjagtig sådybde. RoTeC-såskær: Har i mellemtiden stået sin prøve over gange! Kvalitet og pålidelig på grund af: Såskive af hærdet, rustfrit stål 7 -skærevinkel så jorden bevæges ganske lidt slidstærk kunststofskive der anvendes som afskraber og som indstillelig dybdebegrænser Den store afstand imellem den bagerste og forreste sårække betyder, at der kan arbejdes med mange halmrester uden at det stopper til.

4 Såsæden dækkes til med Dosering, indsåning, pålæsning og tømning af maskinen eksaktstriglen Præcis og pålidelig Med den største præcision Med det nye AMAZONE-doseringssystem fyldes såsæden på ovenfra, ligesom ved cellehjulet. Herved kan der ikke være afvigelser imellem indsåningsprøven og såmængden. Den trinløse gearkasse er vedligeholdelsesfri og nem at betjene. Når man skal så raps kobles røreakslen fra blot ved at afmontere en ringsplit. Maskinen er klar til indsåning blot ved at foretage nogle få greb. RoTeC-skær og eksaktdækstrigle med centralhydraulisk trykindstilling. Eksaktstriglen der tildækker de åbne såriller og planerer jordoverfladen arbejder helt uden at stoppe til, selv når der er mange halmrester. Med de enkeltophængte strigleelementer tilpasser strigletænderne sig fuldstændigt jordoverfladen, hvilket bevirker en fuldstændig ens tildækning af såsæ- Kombinationen af fin såhjul og nor- den, selv om der er få eller mange halmrester. Trykket på såskærene og trykket på striglen foregår mekanisk eller hydrau- lisk. Når man anvender det hydrauliske skærtryk, indstilles det minimale og maksimale tryk ved at montere en bolt i de ønskede positioner. Derved kan skær og strigletrykket indstilles til de forskellige jordtyper under arbejdet, blot ved at anvende en styreventil. mal såhjul gør det muligt at arbejde med en nøjagtig såmængde fra 2 til 400 kg/ha. Indstillingen foretages på få sekunder. Slæbetandsstriglen - robust og til en favorabel pris Stor og komfortabel Den store såkasse bliver lukket helt vand- og støvtæt med det stabile klaplåg. Låget er nemt at betjene ved hjælp af gascylindre og et rørgreb. Der kan leveres forskellige såkassestørrelser og opsatse så beholderindholdet kan variere fra 450 l til 1000 l ved en arbejdsbredde på 3 m. Store trappetrin og et stabilt gelænder giver stor sikkerhed når man skal op på gangbroen. Det er muligt hurtigt at montere en rapsindsats, der reducerer restmængden af raps i såkassen væsentligt. WS-såskæret og slæbetandsstriglen. Slæbetandsstriglen anvendes overvejende sammen med WS såskærene. Hvis man kun skal arbejde med meget få halmrester er dette et billigt alternativ der skåner jorden. Strigleophænget med en firleddet bom gør det muligt at bommen kan klappe op hvis maskinen skulle rulle tilbage.

5 Alt dette er så nemt, praktisk og godt! Uendelig komfortabel Markører stabile og nemme at betjene Maskin-computer AMALOG + og AMATRON + Markørerne på D9 Super og AD3 Super sættes fra arbejds- Maskin-computeren AMALOG + og stilling til lodret position ved hjælp af hydraulikcylindre. AMATRON + styrer køresporsskiftet Dermed kan man så helt ud til markskellet eller og plejesporsmarkeringen. komme forbi, når der er forhindringer. Når man Anlægning af køresporene bliver skifter markørstilling tæller køresporsskiftet kontrolleret med en sensor. Det er videre for at man opnår den korrekte køre- meget nemt at omprogrammere til sporsrytme når der anlægges kørespor. en anden køresporsrytme. Markørerne på D9 Special og AD3 Special Markørernes arbejdsposition og bliver hævet op til lodret og sænket ved køresporsskiftet, det tilsåede areal Køresporsskift hjælp af en hydraulisk betjent skifteautomat. Markørskiftet og den hydrauliske køresporsautomat bliver betjent med kun en enkeltvirkende styreventil. samt såkasseniveauet bliver vist i displayet. Med AMATRON + kan man også indstille såmængden, f.eks. i trin på 10% og lave intervalkørespor i bakket terræn. Herved bliver der skiftevis sået/ikke sået korn i køresporet så køresporet er synligt, men vanderosion bliver bremset i køresporet på grund af det tilsåede område. På grund at den integrerede serielle grænseflade kan AMATRON + også foretage differentieret såning i delarealer i kombination med en GPS-terminal. Det hydraulisk betjente køresporsskift får køresporshjulene til at stå stille eller kobler dem til, så det passer til den indstillede køresporsrytme. Man kan koble det antal såhjul fra som man ønsker. Hvis man kører med et køresporssystem, der kan deles med et lige tal, f.eks. 4 delt køresporsskift, begynder man såarbejdet med en halv arbejdsbredde. Hertil kan man koble halvdelen af såvalsen fra med et enkelt håndgreb. Såmængdeindstilling Med såmængdeindstillingen er det muligt at variere såmængden til jordforholdene under arbejdet. Den hydrauliske såmængdeindstilling er koblet sammen med det hydrauliske skærtryk og strigletrykindstillingen med en styreventil, så såmængden forøges samtidig med at skærtrykket og trykket på striglen forøges, f.eks. når der er lerpolde på marken. Med den elektronisk styrede såmængde-fjernindstilling i forbindelse med AMATRON + kan såmængden forøges eller reduceres med den ønskede mængde. Plejesporsmarkering Niveaumåler Plejesporsmarkeringen markerer køresporene meget tydeligt med store markørskiver, så man tydeligt kan se køresporene før kornet er spiret frem. Dette forbedrer overblikket når der anlægges kørespor og er nødvendigt når man skal sprøjte inden kornet er spiret frem. Med niveaumåleren bliver såsædsniveauet vist foran på såkassen ved hjælp af en svømmer der er monteret i såkassen. Når dækslet på såkassen løftes op bliver svømmeren løftet samtidigt, så svømmerens funktion altid er optimal Med AMALOG + eller AMATRON + bliver såkasseindholdet kontrolleret ved hjælp af en sensor. Hvis såkasseindholdet kommer under det punkt som sensoren er indstillet til, bliver der udløst en alarm til maskincomputeren.

6 Såbedskombination med de liftophængte såmaskiner D9 Super og D9 Special Såbedskombinationer med påbygningssåmaskinerne AD3 Super og AD3 Special Fleksible og pålidelige maskiner der også kan anvendes solo Kompakt, solid, kort konstruktion der er nem at løfte D9 Super såmaskinen er beregnet til middel og store bedrifter med 3 og 4 meters arbejdsbredde. Den solide konstruktion gør det muligt at forøge såkasseindholdet på en 3 m maskine op til 1000 l ved hjælp af opsatse. Påbygningssåmaskinen AD3 Super er optimalt egnet til middelstore og store bedrifter. Denne såmaskine bliver meget ofte kombineret med rotorgrubberen, kileringvalsen og RoTeC-skærene til arbejde efter ploven og til reduceret jordbearbejdning. Alle liftophængte såmaskiner fra AMAZONE er som standard udstyret med store hjul med en diameter på ca. 600 mm for at reducere AD3 Special med udstyr til en favorabel pris anvendes ofte med WS-skærene og slæbetandsstriglen, f.eks. i kombination med rotorharven. Det meget store træksporehjul garanterer en sikker, pålidelig dosering af såsæden, også under meget vanskelige forhold. uønskede hjulspor. Udstyret opfylder de største krav. Den liftophængte såmaskine D9 Special er beregnet til mindre bedrifter og kan leveres i 2,5 m og 3 m arbejdsbredde. Hvis rotorharven eller rotorgrubberen skal køre solo, kobles påbygningssåmaskinen AD3 fra valsen med nogle få greb. På grund af det meka- Med AMAZONE-systemet Huckepack bliver såmaskinen løftet frem mod jordbearbejdningsredskabet under transport og når der skal vendes på forageren for at reducere løftebehovet på traktoren og for at forøge frihøjden under skærene. Hjulsporene på såmaskinen kan blive løsnet med hjulsporløsnere med stensikring der er monteret foran det yderste såskær. Hvis man anvender den liftophængte såmaskine uden jordbearbejdningsredskab, kan der monteres hjulsporløsnere, der løsner og jævner traktorsporene. Hvis der er mange sten kan der leveres specielle, affjedrede sporløsnere. niske træk uden blæser er såmaskinen meget hurtig og nem at koble til rotorharven. AD3 såmaskinen kan også kombineres med rotorharver fra andre producenter.

7 Store arbejdsbredder, stor kapacitet, præcis såarbejde D9-60 Super, 6 m arbejdsbredde, liftophængt Enorm kapacitet til en favorabel pris D9-120 Super, 12 m arbejdsbredde, bugseret Nem og solid teknik til de store bedrifter Overbevisende maskiner til de store arealer D9-60 Super med 6 m arbejdsbredde består af to 3 m såmaskiner, der er monteret på en koblingsramme med store gummihjul. Det giver en såmaskine med stor kapacitet til en favorabel pris. D9-120 Super er en bugseret Under vejtransport og når der kørespor i 12, 24 eller 36 m afstand. Alt det beskrevne tilbehør kan også anvendes på D9-60 såmaskinen. På lette jordtyper er det muligt at montere fire hjul i stedet for de to store luftgummihjul. kombination der består af tre D9-40 såmaskiner, dvs. en arbejdsbredde på 12 m. Hver af de tre maskiner kører selvstændigt så de skal vendes på forageren, bliver de tre 4 m såmaskiner løftet op med Huckepack -systemet. De meget solide markører markerer Til transport bliver de to yderste maskiner klappet ind. I alt skal der kun anvendes to hydrauliske styreventiler på traktoren. De tre D9-40 kan tilpasses jordforholdene også sporet til midten af traktoren og løftes Super kan også anvendes enkeltvis når der er ekstreme ujævnheder. op til lodret når der skiftes side. Den med 4 m arbejdsbredde. Tilkoblingsrammen trækkes af en midterste såmaskine er udstyret med Den kompakte konstruktion gør det muligt at koble traktor i 180 kw (240hk)-klassen. køresporsskift der kan anlægge såmaskinen direkte efter traktorer i 130 kw(180 hk)- klassen.

8 Såmaskine, jordbearbejdningsredskab og valse De hører sammen! Såmaskine, jordbearbejdningsredskab og valse De hører sammen! Alt fra en producent! Sten-test-strækning Optimal afstemt! Rotorgrubber fra 3 til 6 m arbejdsbredde; fra 4 m også med hydraulisk opklap til 3 m transportbredde. På grund af søgende tænder er den bundsolide allroundmaskine både beregnet til at arbejde efter pløjning og til reduceret jordbearbejdning. Optimal blanding af halmrester og jord. Ved at køre på denne sten-test-strækning bliver AMAZONE jordbearbejdningsredskaberne testet under den største belastning, så de er forberedt til de sværeste udfordringer under arbejdet. Dette betyder at man opnår en utrolig solid konstruktion af rotorharver og rotorgrubbere. For at såkombinationen kan arbejde optimalt er valsen lige så afgørende som jordbearbejdningsredskabet og såmaskinen. Kileringvalsen pakker jorden i højtpakkede riller. Det løse jord dækker sårækkerne til igen. Sådan opnår man et optimalt såbed: Fast jord forneden og løs jord foroven! Støttevalsen er en særdeles billig løsning. Den sørger for at jordbearbejdningsredskaber arbejder i den rigtige dybde og efterlader et løst åbent såbed, f.eks. til kartofler. Planerplanken der er monteret efter jordbearbejdningsredskabet giver forudsætningen for at den efterfølgende valse pakker jorden meget ensartet. Rotorharve 2,50 til 4 m arbejdsbredde, hvor mange konstruktionsdele passer sammen med KG modellen. Den er udstyret med det hurtige tandskiftesystem uden brug af bolte, ligesom KG modellen. Tandpakkervalsen med 500 eller 600 mm i diameter er standardvalsen når der arbejdes med liftophængt såmaskine. Solid, pålidelig og meget slidstærk på grund af de hårdmetalsbelagte afskrabere. Såkombination med dybdeløsneren TL 3 til 4 m arbejdsbredde, superstabil, dybdeløsning, såbedstilberedning og såarbejde i en arbejdsgang. Reduceret jordbearbejdning er sagen, fordi: Den slår fire fluer med et smæk. Reducerer omkostningerne, forbedrer jordboniteten, beskytter imod erosion, bedre udbytte, = større fortjeneste Tildækning af såsæden med eksaktstriglen placering af såsæden med rulleskær jorden pakkes i striber med dækpakkervalsen planering med planerplanke smuldret overflade med rotorgrubberen dybdeløsning med TL

9 Sikkerhed i alle situationer Vejtransport Til AMAZONE-såmaskinerne kan man få et fast monteret lysanlæg, der opfylder alle krav i færdselsloven. Tekniske data: Liftophængt såmaskine D9 Påbygningssåmaskine AD3 D9-25 D9-30 D9-30 D9-40 D9-60 D9-120 AD 253 AD 303 AD 303 AD 403 AD 453 Special Special Super Super Super Super Special Special Super Super Super Arbejdsbredde (m) 2,50 3,00 3,00 4,00 6,00 12,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,50 Rækkeanta Rækkeafstand 14,3 14,3 13,8 12,5 13,8 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 (cm) 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 12,0 10,0 10,0 10,3 10,3 Skær WS-slæbeskær WS-slæbeskær RoTeC-skær RoTeC-skær Vægt (kg) WS/RoTeC Såkasse (l) med opsatse (l) 710/ / / / Den oplyste vægt er selve maskinen med eksaktstrigle, gangbro, markører og køresporsskift, 12 cm rækkeafstand Den oplyste vægt er selve maskinen med eksaktstrigle, gangbro, markører og køresporsskift, 12,5 cm rækkeafstand Billeder, indhold og oplysninger om tekniske data er uforbindende! Patenter er anmeldt! Tjen penge med AMAZONE-såmaskiner! Pneumatisk såmaskine AD-P Special Pneumatisk såmaskine AD-P Profi Pneumatisk såkombination med fronttank Avant Pneumatisk pakkerskærsåmaskine Cirrus Såmaskinen Citan til de store bedrifter Pneumatisk direkte såmaskine Primera AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach Hasbergen-Gaste Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) BRØNS MASKINFORRETNING Aps Tingvej Skærbæk Tel: / Fax: MI 295 / D 688 (DK) Printed in Germany

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

MULTI JET / COMBI JET

MULTI JET / COMBI JET MULTI JET / COMBI JET Multi Jet/Combi Jet.. er bugserede højkapacitets såmaskiner med knastvalseudmadning og lufttransport af såsæd og gødning til såskærene. Multi Jet/Combi Jet findes i arbejdsbredder

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 2 CULTILINE 2 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 3 Alt i udstyr til den perfekte såning : SULKY er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Unicorn. Enkornssåmaskine til roer

Unicorn. Enkornssåmaskine til roer Unicorn Enkornssåmaskine til roer Enkornssåmaskine til roer UNICORN UNICORN Præcisionssåmaskine med indvendig fyldning til henholdsvis normalsåning, såning i planterester og direkte såning med mekanisk

Læs mere

Pöttinger TERRADISC/ VINODISC

Pöttinger TERRADISC/ VINODISC Svære tallerkenharver Pöttinger TERRADISC/ VINODISC 97+235.07.0605 Lad jorden leve Nye jordbehandlingsmetoder inden for moderne landbrug har styrket tendensen reduceret jordbehandling. Efter høsten skal

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

AMAZONE-enkornssåmaskine ED Simpelthen gennemtænkt!

AMAZONE-enkornssåmaskine ED Simpelthen gennemtænkt! ED 1 AMAZONE-enkornssåmaskine ED Simpelthen gennemtænkt! AMAZONE-enkornssåmaskine har meget vide anvendelsesmuligheder. Det udmærker sig ved en god slagkraft, stor pålidlighed og optimal arbejdskvalitet.

Læs mere

Rotorharver og såteknik LION VITASEM/AEROSEM

Rotorharver og såteknik LION VITASEM/AEROSEM Rotorharver og såteknik LION VITASEM/AEROSEM Vejen til succesful Det er nødvendigt for enhver landmand at kunne dyrke og beskytte jorden. Det er jorden, der leverer landmandens levebrød. Den bedste jordbehandling

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Redskaber til FERRARI tohjulede traktorer

Redskaber til FERRARI tohjulede traktorer Redskaber til FERRARI tohjulede traktorer Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup Tlf. 98653255 Fax. 98653300 www.ferrarimaskiner.dk - mail@ferrarimaskiner.dk Jordbearbejdning ekskl. Moms

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150 Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150 2 Overbeviser ved første blik. Begejstrer ved andet. Det er kravet til ethvert Festool værktøj

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Excentersliber EVA 150 E

Excentersliber EVA 150 E Excentersliber EVA 150 E EVA 150 E: Kraft og sikkerhed Made in Germany Lave vibrationer høj aflastning EVA 150 E er på det bedste egnet til langtidsbrug. Vibrationspuffere afkobler grebet, så vibrationerne

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

UG Special / Super. UG Special UG Super

UG Special / Super. UG Special UG Super UG Special UG Super Anbring sporene i den rigtige stilling! Indholdsfortegnelse UG præsenteres s. 2/3 Chassis s. 4 Trækstang s. 5 Opbygning, pumper s. 6/7 Anvendelsesteknik s. 8 Fremad med AMAZONE-ideer

Læs mere

Intensiv bearbejdning og effektiv planering

Intensiv bearbejdning og effektiv planering Intensiv bearbejdning og effektiv planering 2 NZ Aggressive såbedstilberedning til dig, som stiller høje krav Allerede i 1967 lancerede Väderstad sin første harve. Dette blev starten til en fremgangsrig

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

PRISLISTE, NOVEMBER 2014

PRISLISTE, NOVEMBER 2014 LISTE, NOVEMBER 1 INDHOLD MINI TCL....6 TCL JUNIOR.... 8 TCL JUNIOR SUPER... 10 TCL UNIVERSAL... 12 TCL SUPER... 1 TCL SUPER 230 DR... TCL MASTER... 18 MINI... LUPO... PANDA... PANDA REVERS... TIGRA...

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 UENS SPREDNING KOSTER UDBYTTE OG ER BESVÆRLIGT.. Hvad er vigtigt? Præcis spredning Nem indstilling Stor kapacitet Lavt vedligehold,

Læs mere

Aftryksløsninger. Pentamix Lite Automatisk blandemaskine. En god start. på et perfekt aftryk

Aftryksløsninger. Pentamix Lite Automatisk blandemaskine. En god start. på et perfekt aftryk Aftryksløsninger Pentamix Lite Automatisk blandemaskine En god start på et perfekt aftryk Gør arbejdsprocessen nemmere: Automatisk blanding af aftryksmaterialer Udviklingen indenfor aftryksprocessen fortsætter

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Hakomatic 1800 V/LPG. Så stærk som den ser ud. Erhvervsrengøring

Hakomatic 1800 V/LPG. Så stærk som den ser ud. Erhvervsrengøring Hakomatic 1800 V/LPG Så stærk som den ser ud. Erhvervsrengøring Hakomatic 1800 V/LPG To-i-en: Rationel fejesugning. Den kombinerede feje/- sugemaskine til rationel tung og konstant indsats, inde og ude.

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Väderstad på Agromek

Väderstad på Agromek Nyheder 2013 Väderstad på Agromek Väderstad skriver historie! For første gang deltager vi på Agromek med vores egen stand. I finder os i hal X Boxen på stand X1130, hvor vi glæder os til at byde jer velkomne

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

til afslapning og eventyr

til afslapning og eventyr til afslapning og eventyr Brenderup Bådtrailere 2015 DK på vej mod fremtiden Siden starten i 1936 har Brenderup kontinuerligt udviklet sig og undervejs er trailerne blevet udstyret med stadig flere funktioner

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Sideværn KATN (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.

Sideværn KATN (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer. Sideværn Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Sideværnsprofiler Sideværnsprofiler... 53-01 Hjørnesøjleprofiler...

Læs mere

All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL FENIX FO, FO_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den dobbelte centralramme (150 100 mm/120 120 mm) giver mulighed for

Læs mere

Pneumatisk såmaskiner DG 9000 / 10000 / 12000. Vi investerer i succes!

Pneumatisk såmaskiner DG 9000 / 10000 / 12000. Vi investerer i succes! Pneumatisk såmaskiner DG 9000 / 10000 / 12000 Vi investerer i succes! Kverneland Accord DG Højkapacitets pneumatisk såmaskine 2 Landbrugsproduktionen står i dag over for den store udfordring at producere

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET DU VÆGER DEN "BASIS" BRIKS DER PASSER TIL DIG - OG DET TILBEHØR DER PASSER TIL DIT ARBEJDE - DET SIKRER DEN STØRSTE BRUGSVÆRDI

Læs mere

Lettere arbejde og bedre resultater

Lettere arbejde og bedre resultater Nyheder 2015 Lettere arbejde og bedre resultater Vores drivkraft er og har altid været at udvikle og fremstille maskiner, som gør arbejdet lettere for landmændene og sikrer dem øget udbytte af deres afgrødeproduktion.

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Honda all Terrain VeHicles HONDA

Honda all Terrain VeHicles HONDA Honda All Terrain Vehicles Honda var først med ATV kørekøjer, i begyndelsen med tre hjul. Senere blev de af sikkerhedsgrunde firehjulede, i Honda terminologi benævnes de TRX og Honda har gennem årene udviklet

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

LED LENSER * P5 E. Letvægtsprofi med udholdenhed

LED LENSER * P5 E. Letvægtsprofi med udholdenhed LENSER * P5 E Letvægtsprofi med udholdenhed High End Længde 100 mm Vægt 62 g Lysstrøm 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Energitank 4,2 Wh*** Brændetid 20 h** Rækkevidde 75 m* Tekniske data Fremragende forarbejdning

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision...

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision... Såkombination MSC Accord Stor kapacitet høj præcision... Den mest moderne teknologi fra specialisten inden for pneumatiske såmaskiner Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

KRONE over 100 år med succes

KRONE over 100 år med succes Høvendere DK KRONE over 100 år med succes Viden og erfaring Nyskabende Tæt på kunden KRONE har været et respekteret navn inden for landbrugsmaskinbranchen i mere end et århundrede. Firmaet startede som

Læs mere

JORDBEARBEJDNINGSSYSTEMER

JORDBEARBEJDNINGSSYSTEMER DANSK JORDBEARBEJDNINGSSYSTEMER LIFTOPHÆNGT PRODUKTSORTIMENT Liftophængte jordbearbejdningsredskaber Great Plains har et stort sortiment af innovative liftmonterede jordbearbejdningsredskaber, herunder

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Den ny Arocs Loader. Den ny Arocs Grounder.

Den ny Arocs Loader. Den ny Arocs Grounder. Den ny Arocs Loader. Den ny Arocs Grounder. Superkræfter til superpræstationer. Arocs Loader og Arocs Grounder. Til meget høj nyttelast og ekstreme belastninger. Med Arocs Loader og Arocs Grounder tilbyder

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere