(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års"

Transkript

1 D9 - AD3

2 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet og fornyelse Ordene fra Konfuzius har især en meget stor Hertil hører alle de kriterier, der spiller en stor Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års betydning i landbruget nu, fordi kornpriserne er helt i bund. Kun de bedrifter, der arbejder meget rolle ved såarbejdet: Jordbearbejdning, pakvirkning, såbedstilbered- den nye såmaskinegeneration AMAZONE D9 og AD3 perfekt. az såteknik rationelt, kan tjene penge. AMAZONEN-WERKE har ved hjælp af årtiers erfaring sørget for at man opnår en meget rationel kornavl. ning, præcis sådybde, jævn tildækning af såsæden og en god struktureret mark uden spor. Dermed er forudsætningen for en god fremspiring og et optimalt udbytte opfyldt. Tjen penge med AMAZONE-maskiner! De nye AMAZONE-D9 og AD3 såmaskiner er resultatet af 50 års erfaring fra den førende på markedet inden for såteknik. Målet var, at såmaskinerne skulle være: Bedre, betjeningsvenlige, præcise og stabile. Sådan opstod den nye såmaskinegeneration, der er konstrueret til at klare de hårdeste belastninger. Med den ny gearkasse, der kan indstilles trinløs, bliver såmængden doseret fra 400 kg. ned til 2 kg. pr hektar med største præcision. Selvfølgelig bliver alle såsædstyper som raps, græs, korn, ja selv ærter og bønner, doseret med den største præcision. Liftophængte såmaskiner D9 Special og D9 Super Påbygningssåmaskinen AD3 Special og AD3 Super Den liftophængte såmaskine D9 Special er konstrueret D9 såmaskinen kan arbejde solo eller i kombination Til mindre og middelstore bedrifter producerer AMAZONE bedrifter kan leveres med 3; 4 og 4,5 m arbejdsbredde. til mindre og middelstore bedrifter og bliver produceret med alle jordbearbejdningsredskaber efter ploven eller påbygningssåmaskiner AD3 Special med 2,5 og 3 m Såmaskinen AD3 kan meget hurtigt af- og påmonteres med en arbejdsbredde på 2,5 og 3 m. Den liftophængte til reduceret jordbearbejdning. arbejdsbredde til en meget favorabel pris. pakvalsen på jordbearbejdningsredskabet og kan anven- såmaskine D9 Super til middelstore og store bedrifter Påbygningssåmaskinen AD3 Super til middelstore og store des efter ploven og til reduceret jordbearbejdning. kan leveres med 3; 4; 6 og 12 m arbejdsbredde. Så med den førende på markedet Så med den førende på markedet Så med den føren de på markedet Så med den førende på markedet Så med den førende på markedet

3 Såsæden placeres perfekt med Placering af såsæden med RoTeC-skærene efter pløjning og reduceret jordbearbejdning sølvmedalje på Agritechnica WS-såskær efter pløjning robust og præcis Uddrag fra Profi 4/2002 Test af såmaskiner: AMAZONE har det bedste enkeltskive-rulleskær. RoTeC-skæret har som standard en integreret dybdebegrænser og afskraberskive hvor sådybden kan indstilles uden brug af værktøj. RoTeC-skærene arbejder næsten Når man ønsker en meget stor sådybde bliver kunststofskiven afmonteret med et greb. WS-såskæret er fremragende efter pløjning eller når der skal arbejdes med minimale halmrester, f.eks. efter raps eller roer. Skærspidserne der er lavet af hærdet støbejern har en enorm lang levetid. Udskiftningen af såskæret foregår hurtig og nemt blot ved at løsne en bolt. Såskærene der er placeret i tre rækker giver sikkerhed for at skærene ikke stopper til under vanskelige forhold. En fordelertragt der er placeret i skæret leder såsæden nøjagtig bag ved skærspidsen. Tilbageløbsklappen forhindrer at såskæret stopper til når såmaskinen sættes i jorden. uden slitage. Præcision, kapacitet og Hvis man ønsker en meget lille levetid bliver væsentligt forøget med de nye RoTeC-skær. Selv om der er mange halm- og plan- sådybde, f.eks. ved græs, kan man anvende en flad kunststofskive på sandjord. Hvis man ønsker en meget lille sådybde på meget let jord eller ved reduceret jordbearbejdning med en middel stråmængde har man udviklet sabelskærspidsen. Denne Båndsåsko, der fordeler såsæden i striber og reducerer sådybden, monteres hurtigt og nemt med en splitbolt. terester arbejder de uden at stoppe. skærspids kan hurtigt monteres i stedet for WS skærspidsen. Den optimale placering af såsæden i den rigtige dybde sker på den ene side med rulleskærsskiven og på den anden side med et specielt hårdmetalsskær der laver en perfekt sårille. Den elastiske kunststofskive forhindrer, at jorden klæber til rulleskærsskiven, og hjælper med at danne en sårille og styrer den nøjagtige sådybde. Det store skærtryk (35 kg) og vægten der ligger på kunststofskiven betyder, at skæret arbejder meget roligt, hvorved man opnår en meget nøjagtig sådybde. RoTeC-såskær: Har i mellemtiden stået sin prøve over gange! Kvalitet og pålidelig på grund af: Såskive af hærdet, rustfrit stål 7 -skærevinkel så jorden bevæges ganske lidt slidstærk kunststofskive der anvendes som afskraber og som indstillelig dybdebegrænser Den store afstand imellem den bagerste og forreste sårække betyder, at der kan arbejdes med mange halmrester uden at det stopper til.

4 Såsæden dækkes til med Dosering, indsåning, pålæsning og tømning af maskinen eksaktstriglen Præcis og pålidelig Med den største præcision Med det nye AMAZONE-doseringssystem fyldes såsæden på ovenfra, ligesom ved cellehjulet. Herved kan der ikke være afvigelser imellem indsåningsprøven og såmængden. Den trinløse gearkasse er vedligeholdelsesfri og nem at betjene. Når man skal så raps kobles røreakslen fra blot ved at afmontere en ringsplit. Maskinen er klar til indsåning blot ved at foretage nogle få greb. RoTeC-skær og eksaktdækstrigle med centralhydraulisk trykindstilling. Eksaktstriglen der tildækker de åbne såriller og planerer jordoverfladen arbejder helt uden at stoppe til, selv når der er mange halmrester. Med de enkeltophængte strigleelementer tilpasser strigletænderne sig fuldstændigt jordoverfladen, hvilket bevirker en fuldstændig ens tildækning af såsæ- Kombinationen af fin såhjul og nor- den, selv om der er få eller mange halmrester. Trykket på såskærene og trykket på striglen foregår mekanisk eller hydrau- lisk. Når man anvender det hydrauliske skærtryk, indstilles det minimale og maksimale tryk ved at montere en bolt i de ønskede positioner. Derved kan skær og strigletrykket indstilles til de forskellige jordtyper under arbejdet, blot ved at anvende en styreventil. mal såhjul gør det muligt at arbejde med en nøjagtig såmængde fra 2 til 400 kg/ha. Indstillingen foretages på få sekunder. Slæbetandsstriglen - robust og til en favorabel pris Stor og komfortabel Den store såkasse bliver lukket helt vand- og støvtæt med det stabile klaplåg. Låget er nemt at betjene ved hjælp af gascylindre og et rørgreb. Der kan leveres forskellige såkassestørrelser og opsatse så beholderindholdet kan variere fra 450 l til 1000 l ved en arbejdsbredde på 3 m. Store trappetrin og et stabilt gelænder giver stor sikkerhed når man skal op på gangbroen. Det er muligt hurtigt at montere en rapsindsats, der reducerer restmængden af raps i såkassen væsentligt. WS-såskæret og slæbetandsstriglen. Slæbetandsstriglen anvendes overvejende sammen med WS såskærene. Hvis man kun skal arbejde med meget få halmrester er dette et billigt alternativ der skåner jorden. Strigleophænget med en firleddet bom gør det muligt at bommen kan klappe op hvis maskinen skulle rulle tilbage.

5 Alt dette er så nemt, praktisk og godt! Uendelig komfortabel Markører stabile og nemme at betjene Maskin-computer AMALOG + og AMATRON + Markørerne på D9 Super og AD3 Super sættes fra arbejds- Maskin-computeren AMALOG + og stilling til lodret position ved hjælp af hydraulikcylindre. AMATRON + styrer køresporsskiftet Dermed kan man så helt ud til markskellet eller og plejesporsmarkeringen. komme forbi, når der er forhindringer. Når man Anlægning af køresporene bliver skifter markørstilling tæller køresporsskiftet kontrolleret med en sensor. Det er videre for at man opnår den korrekte køre- meget nemt at omprogrammere til sporsrytme når der anlægges kørespor. en anden køresporsrytme. Markørerne på D9 Special og AD3 Special Markørernes arbejdsposition og bliver hævet op til lodret og sænket ved køresporsskiftet, det tilsåede areal Køresporsskift hjælp af en hydraulisk betjent skifteautomat. Markørskiftet og den hydrauliske køresporsautomat bliver betjent med kun en enkeltvirkende styreventil. samt såkasseniveauet bliver vist i displayet. Med AMATRON + kan man også indstille såmængden, f.eks. i trin på 10% og lave intervalkørespor i bakket terræn. Herved bliver der skiftevis sået/ikke sået korn i køresporet så køresporet er synligt, men vanderosion bliver bremset i køresporet på grund af det tilsåede område. På grund at den integrerede serielle grænseflade kan AMATRON + også foretage differentieret såning i delarealer i kombination med en GPS-terminal. Det hydraulisk betjente køresporsskift får køresporshjulene til at stå stille eller kobler dem til, så det passer til den indstillede køresporsrytme. Man kan koble det antal såhjul fra som man ønsker. Hvis man kører med et køresporssystem, der kan deles med et lige tal, f.eks. 4 delt køresporsskift, begynder man såarbejdet med en halv arbejdsbredde. Hertil kan man koble halvdelen af såvalsen fra med et enkelt håndgreb. Såmængdeindstilling Med såmængdeindstillingen er det muligt at variere såmængden til jordforholdene under arbejdet. Den hydrauliske såmængdeindstilling er koblet sammen med det hydrauliske skærtryk og strigletrykindstillingen med en styreventil, så såmængden forøges samtidig med at skærtrykket og trykket på striglen forøges, f.eks. når der er lerpolde på marken. Med den elektronisk styrede såmængde-fjernindstilling i forbindelse med AMATRON + kan såmængden forøges eller reduceres med den ønskede mængde. Plejesporsmarkering Niveaumåler Plejesporsmarkeringen markerer køresporene meget tydeligt med store markørskiver, så man tydeligt kan se køresporene før kornet er spiret frem. Dette forbedrer overblikket når der anlægges kørespor og er nødvendigt når man skal sprøjte inden kornet er spiret frem. Med niveaumåleren bliver såsædsniveauet vist foran på såkassen ved hjælp af en svømmer der er monteret i såkassen. Når dækslet på såkassen løftes op bliver svømmeren løftet samtidigt, så svømmerens funktion altid er optimal Med AMALOG + eller AMATRON + bliver såkasseindholdet kontrolleret ved hjælp af en sensor. Hvis såkasseindholdet kommer under det punkt som sensoren er indstillet til, bliver der udløst en alarm til maskincomputeren.

6 Såbedskombination med de liftophængte såmaskiner D9 Super og D9 Special Såbedskombinationer med påbygningssåmaskinerne AD3 Super og AD3 Special Fleksible og pålidelige maskiner der også kan anvendes solo Kompakt, solid, kort konstruktion der er nem at løfte D9 Super såmaskinen er beregnet til middel og store bedrifter med 3 og 4 meters arbejdsbredde. Den solide konstruktion gør det muligt at forøge såkasseindholdet på en 3 m maskine op til 1000 l ved hjælp af opsatse. Påbygningssåmaskinen AD3 Super er optimalt egnet til middelstore og store bedrifter. Denne såmaskine bliver meget ofte kombineret med rotorgrubberen, kileringvalsen og RoTeC-skærene til arbejde efter ploven og til reduceret jordbearbejdning. Alle liftophængte såmaskiner fra AMAZONE er som standard udstyret med store hjul med en diameter på ca. 600 mm for at reducere AD3 Special med udstyr til en favorabel pris anvendes ofte med WS-skærene og slæbetandsstriglen, f.eks. i kombination med rotorharven. Det meget store træksporehjul garanterer en sikker, pålidelig dosering af såsæden, også under meget vanskelige forhold. uønskede hjulspor. Udstyret opfylder de største krav. Den liftophængte såmaskine D9 Special er beregnet til mindre bedrifter og kan leveres i 2,5 m og 3 m arbejdsbredde. Hvis rotorharven eller rotorgrubberen skal køre solo, kobles påbygningssåmaskinen AD3 fra valsen med nogle få greb. På grund af det meka- Med AMAZONE-systemet Huckepack bliver såmaskinen løftet frem mod jordbearbejdningsredskabet under transport og når der skal vendes på forageren for at reducere løftebehovet på traktoren og for at forøge frihøjden under skærene. Hjulsporene på såmaskinen kan blive løsnet med hjulsporløsnere med stensikring der er monteret foran det yderste såskær. Hvis man anvender den liftophængte såmaskine uden jordbearbejdningsredskab, kan der monteres hjulsporløsnere, der løsner og jævner traktorsporene. Hvis der er mange sten kan der leveres specielle, affjedrede sporløsnere. niske træk uden blæser er såmaskinen meget hurtig og nem at koble til rotorharven. AD3 såmaskinen kan også kombineres med rotorharver fra andre producenter.

7 Store arbejdsbredder, stor kapacitet, præcis såarbejde D9-60 Super, 6 m arbejdsbredde, liftophængt Enorm kapacitet til en favorabel pris D9-120 Super, 12 m arbejdsbredde, bugseret Nem og solid teknik til de store bedrifter Overbevisende maskiner til de store arealer D9-60 Super med 6 m arbejdsbredde består af to 3 m såmaskiner, der er monteret på en koblingsramme med store gummihjul. Det giver en såmaskine med stor kapacitet til en favorabel pris. D9-120 Super er en bugseret Under vejtransport og når der kørespor i 12, 24 eller 36 m afstand. Alt det beskrevne tilbehør kan også anvendes på D9-60 såmaskinen. På lette jordtyper er det muligt at montere fire hjul i stedet for de to store luftgummihjul. kombination der består af tre D9-40 såmaskiner, dvs. en arbejdsbredde på 12 m. Hver af de tre maskiner kører selvstændigt så de skal vendes på forageren, bliver de tre 4 m såmaskiner løftet op med Huckepack -systemet. De meget solide markører markerer Til transport bliver de to yderste maskiner klappet ind. I alt skal der kun anvendes to hydrauliske styreventiler på traktoren. De tre D9-40 kan tilpasses jordforholdene også sporet til midten af traktoren og løftes Super kan også anvendes enkeltvis når der er ekstreme ujævnheder. op til lodret når der skiftes side. Den med 4 m arbejdsbredde. Tilkoblingsrammen trækkes af en midterste såmaskine er udstyret med Den kompakte konstruktion gør det muligt at koble traktor i 180 kw (240hk)-klassen. køresporsskift der kan anlægge såmaskinen direkte efter traktorer i 130 kw(180 hk)- klassen.

8 Såmaskine, jordbearbejdningsredskab og valse De hører sammen! Såmaskine, jordbearbejdningsredskab og valse De hører sammen! Alt fra en producent! Sten-test-strækning Optimal afstemt! Rotorgrubber fra 3 til 6 m arbejdsbredde; fra 4 m også med hydraulisk opklap til 3 m transportbredde. På grund af søgende tænder er den bundsolide allroundmaskine både beregnet til at arbejde efter pløjning og til reduceret jordbearbejdning. Optimal blanding af halmrester og jord. Ved at køre på denne sten-test-strækning bliver AMAZONE jordbearbejdningsredskaberne testet under den største belastning, så de er forberedt til de sværeste udfordringer under arbejdet. Dette betyder at man opnår en utrolig solid konstruktion af rotorharver og rotorgrubbere. For at såkombinationen kan arbejde optimalt er valsen lige så afgørende som jordbearbejdningsredskabet og såmaskinen. Kileringvalsen pakker jorden i højtpakkede riller. Det løse jord dækker sårækkerne til igen. Sådan opnår man et optimalt såbed: Fast jord forneden og løs jord foroven! Støttevalsen er en særdeles billig løsning. Den sørger for at jordbearbejdningsredskaber arbejder i den rigtige dybde og efterlader et løst åbent såbed, f.eks. til kartofler. Planerplanken der er monteret efter jordbearbejdningsredskabet giver forudsætningen for at den efterfølgende valse pakker jorden meget ensartet. Rotorharve 2,50 til 4 m arbejdsbredde, hvor mange konstruktionsdele passer sammen med KG modellen. Den er udstyret med det hurtige tandskiftesystem uden brug af bolte, ligesom KG modellen. Tandpakkervalsen med 500 eller 600 mm i diameter er standardvalsen når der arbejdes med liftophængt såmaskine. Solid, pålidelig og meget slidstærk på grund af de hårdmetalsbelagte afskrabere. Såkombination med dybdeløsneren TL 3 til 4 m arbejdsbredde, superstabil, dybdeløsning, såbedstilberedning og såarbejde i en arbejdsgang. Reduceret jordbearbejdning er sagen, fordi: Den slår fire fluer med et smæk. Reducerer omkostningerne, forbedrer jordboniteten, beskytter imod erosion, bedre udbytte, = større fortjeneste Tildækning af såsæden med eksaktstriglen placering af såsæden med rulleskær jorden pakkes i striber med dækpakkervalsen planering med planerplanke smuldret overflade med rotorgrubberen dybdeløsning med TL

9 Sikkerhed i alle situationer Vejtransport Til AMAZONE-såmaskinerne kan man få et fast monteret lysanlæg, der opfylder alle krav i færdselsloven. Tekniske data: Liftophængt såmaskine D9 Påbygningssåmaskine AD3 D9-25 D9-30 D9-30 D9-40 D9-60 D9-120 AD 253 AD 303 AD 303 AD 403 AD 453 Special Special Super Super Super Super Special Special Super Super Super Arbejdsbredde (m) 2,50 3,00 3,00 4,00 6,00 12,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,50 Rækkeanta Rækkeafstand 14,3 14,3 13,8 12,5 13,8 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 (cm) 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 12,0 10,0 10,0 10,3 10,3 Skær WS-slæbeskær WS-slæbeskær RoTeC-skær RoTeC-skær Vægt (kg) WS/RoTeC Såkasse (l) med opsatse (l) 710/ / / / Den oplyste vægt er selve maskinen med eksaktstrigle, gangbro, markører og køresporsskift, 12 cm rækkeafstand Den oplyste vægt er selve maskinen med eksaktstrigle, gangbro, markører og køresporsskift, 12,5 cm rækkeafstand Billeder, indhold og oplysninger om tekniske data er uforbindende! Patenter er anmeldt! Tjen penge med AMAZONE-såmaskiner! Pneumatisk såmaskine AD-P Special Pneumatisk såmaskine AD-P Profi Pneumatisk såkombination med fronttank Avant Pneumatisk pakkerskærsåmaskine Cirrus Såmaskinen Citan til de store bedrifter Pneumatisk direkte såmaskine Primera AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach Hasbergen-Gaste Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) BRØNS MASKINFORRETNING Aps Tingvej Skærbæk Tel: / Fax: MI 295 / D 688 (DK) Printed in Germany

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision...

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision... Såkombination MSC Accord Stor kapacitet høj præcision... Den mest moderne teknologi fra specialisten inden for pneumatiske såmaskiner Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige

Læs mere

Intensiv bearbejdning og effektiv planering

Intensiv bearbejdning og effektiv planering Intensiv bearbejdning og effektiv planering 2 NZ Aggressive såbedstilberedning til dig, som stiller høje krav Allerede i 1967 lancerede Väderstad sin første harve. Dette blev starten til en fremgangsrig

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF SALG AF MASKINER I MERE END 75 år PRODUKT KATALOG Stenderup 2014 STENDERUP INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Velkommen til Stenderup... 3 Service & Reservedele... 4 Trioliet & TFM.... 6 Trioliet

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Lotus Spredere www.lely.com innovators in agriculture Fast greb om afgrøden Mere end bare til beskyttelse Alle sektioner er sikkert forbundet via drejepunkter. I kombination med sektioners støttestænger

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

Vi kan lide detaljer!

Vi kan lide detaljer! Vi kan lide detaljer! Väderstad står for nyskabende og pålidelige produkter af høj kvalitet, hvilket gør det lettere at opnå gode resultater i planteavlen. Vores reservedele og tilbehør er en vigtig del

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Succes ved brug af det rigtige system

Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Indholdsfortegnelse side 4-13 side 14-19 side 20-23 side 24-27 Manto MANTO XXL RASTO Søjleforskalling RONDA RASTO

Læs mere

Produktprogram Indlagringsteknik

Produktprogram Indlagringsteknik KARTOFFELTEKNIK ROETEKNIK GRØNTSAGSTEKNIK Produktprogram Indlagringsteknik Skånsom lagring høst succes! Kun produkter, der indlageres sundt og frisk, kan leveres sunde og friske! Innovative ideer og et

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

Fendt C-serie 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL

Fendt C-serie 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL Fendt C-serie 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL 2 Fendt C-serie 3 Høst intelligent. Styrk effektiviteten. Vores C-serie står for optimal økonomi, avanceret teknologi og stor fleksibilitet. Med

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SÅ. TILDELE. FORVALTE. HØSTE. PLANLÆGGE. 2015 PRODUKTER OG SERVICES

SÅ. TILDELE. FORVALTE. HØSTE. PLANLÆGGE. 2015 PRODUKTER OG SERVICES SÅ. TILDELE. FORVALTE. HØSTE. PLANLÆGGE. 2015 PRODUKTER OG SERVICES ER DU EN "AG LEADER"? Ag Leader var med til at starte præcisionslandbrug med udbyttemåleren "Yield Monitor 2000", der var et af de første

Læs mere

Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m

Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m AXIS fremtidens gødningsspredere Med enestående kapacitet sætter AXIS gødningsspredere nye standarder for gødningsspredere til professionel anvendelse:

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere