MTIC skaber intelligente koblinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTIC skaber intelligente koblinger"

Transkript

1 MTIC skaber intelligente koblinger

2 Teamet hos MTIC Bettina Balslev Sørensen Susanne Svendsen Project Manager Mette Herlev Communication Manager Sara Rose Newell Project Manager Trine Winterø CEO Project Manager Gitte Kjeldsen Project Manager Majbritt Aagaard Project Manager Klaus Veng Project Manager Jesper Piculell Project Manager Susanne Munkholt Jensen Office Manager

3 360 med MTIC De behov, spørgsmål og emner, som virksomhederne søger svar på er altid forskellige, men vi starter altid vores samarbejde med dem ét sted der hvor virksomheden selv mener, at de har brug for det. Sammen med virksomheden går vi 360 grader rundt om idéen og sørger for, at alle faner bliver vendt. På den måde sikrer vi den bedste og hurtigste vej til det kommercielle marked for virksomheden uden alt for mange uforudsete forhindringer. Idé Marked/ distribution/salg Business plan IPR Vi går tæt på virksomhedens idé, får afdækket historikken og ser på om idéen tager udgangspunkt i et reelt behov. Hvem er kunden, og hvem er slutbrugeren? Er der et reelt marked? Er der et internationalt kommercielt potentiale? Hvem er aftager, og hvordan kan salget gribes an? En forretningsplan er virksomhedens platform. Er der den rigtige forretningsplan, og hænger den sammen? Hvilke rettigheder ligger der omkring produktet? Det er vigtigt tidligt i processen at få klarhed over patentspørgsmål og andre rettigheder. Økonomi Regulatorisk Produkt Organisation Hvordan er økonomien i virksomheden? Er finansieringen på plads? Er der råderum til at arbejde med produktet og hænger den økonomiske tidsplan sammen? Er der taget højde for de regulatoriske problemstillinger? Skal der laves kliniske test og hvilke godkendelser skal være på plads? Er der allerede et kommercielt produkt i virksomheden eller står virksomheden overfor den første prototype? Er der den rigtige organisering i virksomheden? Er der de ressourcer, der skal til både i tid og kompetencer.

4 ORGANISATION PRODUKT KLINISK VIDEN REGULATORISK IDÉ Vi går tæt på virksomhedens idé, afdækker historikken og ser på det reelle behov bag idéen. MARKED/ DISTRIBUTION/ SALG FINANSIERING BUSINESS PLAN IPR

5 1 MTIC Kort fortalt MedTech Innovation Center (MTIC) blev etableret på opfordring fra bio- og medtech virksomhederne i Region Midtjylland i 2009, som en del af Region Midtjyllands erhvervssatsning Erhverv og Sundhed. Målet hos MTIC er at skabe vækst og sikre, at virksomhederne hurtigere og bedre får deres ideer realiseret og deres sundhedsteknologiske produkter på markedet nationalt og internationalt. Det hjælper vi dem med ved at give dem den rette, individuelle hjælp og sparring til deres kommercielle forretningskritiske udfordringer uanset hvor i processen de befinder sig. Et tæt samarbejde mellem MTIC og hospitalerne i Region Midtjylland sikrer desuden, at virksomhederne får adgang til den kliniske viden og det samarbejde, der skal til for, at få skabt de rigtige løsninger eller de rigtige produkter til sundhedsvæsenet. Produkter, der skaber forretning for virksomhederne, og som betyder bedre kvalitet og effektivitet på hospitalerne. 11 Vi er et stærkt team på 11, alle med en baggrund i den kommercielle verden. 0 Vi er en non-profit virksomhed, etableret med bevilling fra Vækstforum i Region Midtjylland og EUs strukturfonde Vores base er på Tueager i Aarhus N, men vi prioriterer at bevæge os ud af huset, regionalt, nationalt og internationalt. 300 Mere end 300 virksomheder har fået kommerciel sparring. 4 Vi har 4 medarbejdere, der arbejder på hospitalerne i Region Midtjylland som daglige brobyggere i innovationsarbejdet mellem klinikken og de private virksomheder projekter har modtaget et finansielt bidrag.

6 2 MTIC Set indefra Sammenfattende tilbyder MTIC ét af Europas mest ambitiøse og formentlig også mest værdifulde programmer for udvikling af unge, sundhedsteknologiske virksomheder IRIS GROUP Af Trine Winterø, CEO Sådan står der i den uvildige evaluering fra sommeren 2013 omkring MTICs arbejde, og det er vi ret stolte af. Vi ved, hvad vi har med at gøre, og vi ved, hvad der skal til for at hjælpe virksomhederne. Vi har prøvet meget og er altid parate til at tænke nyt. Men kun når det gavner udviklingen af interessante produkter dels i forhold til eksisterende markeder, dels i forhold til at adressere nye markeder. Og så holder vi stædigt fast i, at eksperthjælp indenfor lige præcis det område, som produktet handler om, er nødvendig. Ellers sker udviklingen ikke godt nok eller hurtig nok. Kompetencer og kapital er og bliver to af de væsentligste parametre for at hjælpe nye og eksisterende virksomheder med at tjene flere penge. Det tager tid at blive anerkendt som en seriøs spiller på dette område i Danmark, men det er MTIC blevet efter at have været i gang i fem år og meget har flyttet sig på relativt kort tid fra en bar mark i Aarhus. Den sundhedsteknologiske klynge Den virksomhed i klyngen som MTIC har hjulpet mest undervejs er nu blevet delvist solgt og aktionærerne og founderne har fået penge ud. Det er lige præcis det, der skal til for virksomhederne, for at vi reelt kan tale om en succesfuld klynge. I Danmark er der kommet fokus på klynger, og hvad klynger kan bidrage til hvad de rigtige kompetencer og den rigtige infrastruktur betyder for at sikre mulighederne for vækst. MTIC går også aktivt ind i dette arbejde nationalt. Nationale Innovationsnetæværk Fra sommeren 2014 er vi med i to landsdækkende innovationsnetværk MedTech Innovation sammen

7 3 med København og Aalborg. Og Innovationsnetværket for Sundheds- og Velfærdsteknologi der ledes af Welfare Tech i Odense. Målt på vores evne til at hjælpe Vigtigst af alt er dog, at virksomhederne og hospitalerne er rigtig glade for samarbejdet med os. Det er faktisk det bedste fordi vi ved, vi bidrager med værdi. Så der bliver udviklet globalt interessante produkter til sundhedssektoren. Ligesom en virksomhed og dens produkter bliver målt på sin relevans ud fra evnen til at tjene penge, bliver MTIC målt på vores evne til at hjælpe virksomhederne med at tjene penge og vores evne til at hjælpe hospitalerne med innovation. Det gør vi, og det er vi gode til. Og det har vi tænkt os at blive ved med.

8 A4

9 Rhinix Fra prototype til klinisk test 5 Rhinix er en ny virksomhed, stiftet af den medicinstuderende Peter S. Kenney. Peter har udviklet et nasalfilter til mennesker med høfeber. Takket være en målrettet udviklingsindsats de sidste 2 år er virksomheden allerede der, hvor de kliniske afprøvninger er gennemført og der er sendt ansøgning til FDA i USA om markedsføringstilladelse. At Peters arbejde har internationalt potentiale blev også tydelig da Rhinix i december 2013 blev valgt som én af de otte bedste Life Science virksomheder ved finalen i European Venture Contest ud af i alt 800 lovende virksomheder inden for Life Science, ICT og Cleantech. MTIC har arbejdet med Rhinix og Peter siden 2011 og har haft rollen, som den eksterne sparringspartner i hans meget målrettede arbejde lige fra udvikling af protype til godkendt klinisk test. MTIC vil fremadrettet bidrage i Rhinixs kommercialisering af nasalfilteret. Som en stand-in bestyrelse MTIC har givet værdifuld sparring på en række relevante områder (udvikling, regulatory affairs, IPR), og de har hjulpet mig, når der har været behov for det. Der er højt til loftet hos MTIC, og det er tydeligt at mærke, at det er en gruppe erfarne mennesker, der komplementerer hinanden godt i forhold til deres respektive spidskompetencer. Samtidig har organisationen som helhed et stort netværk, som de formår at inddrage, når det er relevant. Særligt når det gælder de unikke udfordringer, der omhandler medicoteknisk innovation, har jeg i flere sammenhænge anset MTIC, som en stand-in bestyrelse, der har givet skarpe råd med på vejen. Peter S. Kenney, Founder af Rhinix

10 6 DNA Diagnostic Diagnosticering af leukæmi HemaVision er et diagnostisk test kit til hurtig og nøjagtig bestemmelse af de forskellige typer af leukæmi (blodkræft), hvilket kan sikre en hurtigere og mere korrekt behandling af de mere akutte former for leukæmi. Det har været afgørende for os at få indsigt i, hvorledes vores produkt passer ind på det tyske marked, hvem er kunderne, hvem er konkurrenterne, og hvorledes kan vi så positionere os på markedet? MTIC skabte kontakt til det tyske life science konsulenthus, Novumed, som har løst opgaven yderst professionelt. Med en grundig briefing fra DNA Diagnostic, gennemførte Novumed interviews af tyske key opinion leaders og brancheeksperter og har på denne baggrund udarbejdet en kortlægning af det potentielle marked og mulige konkurrenter. Novumeds analyse modeller har skabt det overblik over styrker og svagheder samt muligheder, som Hemavision har på det tyske marked for in-vitro diagnostiske test. Det har givet os mulighed for at tage de rigtige beslutninger i forhold til produkttilpasning og market entry. Mogens Sønderup, CEO, DNA Diagnostic

11 Nordisk Røntgen Teknik Succesfulde udviklingsprojekter Nordisk Røntgen Teknik (NRT) har succes med nye niche produkter og en ny international afsætningsstrategi. Det er et stort spring for enhver virksomhed at bevæge sig fra at være OEM-leverandør til at udvikle egne produkter og implementere en international afsætningsstrategi. Specielt når man rent faktisk skal sælge til sundhedsvæsenet og dermed er afhængig af lange udviklingstider, store dokumentationskrav, udbudsregler og meget andet. Strategiudviklingsproces MTIC har arbejdet med ledelsen i NRT i flere år for at gennemføre denne strategiudviklingsproces, som dels omfattede en re-positionering af virksomhedens røntgensystem ADORA, dels et øget fokus på produktudvikling og strategisk markedsføring. 7 Succesen med de nyudviklede produkter lader til endelig at være slået igennem i NRTs regnskab og har sikret en 40% øget bruttofortjeneste i 2012/2013 i forhold til 2011/2012. Virksomheden fik et overskud før skat på godt 5 millioner kroner i 2012/2013, hvilket repræsenterer en markant vækst i forhold til kroner i 2011/2012. Det forbedrede resultat skyldes primært en markant vækst i omsætningen som følge af selskabets succes med færdiggjorte udviklingsprojekter samt på at professionalisere den internationale afsætning. Mogens Ravn, CEO, Nordisk Røntgen Teknik

12 8

13 APPlab Udvikling af apps til klinikere og patienter MTIC og Aarhus Universitetshospital (AUH) har med etableringen af APPlab sat fokus på udvikling af apps til brug i sundhedsvæsenet, og dermed gjort det muligt for klinikere på hospitalet at få afprøvet deres ideer til apps. 9 Hos APPlab kan klinikerne få deres idé vurderet og få hjælp til evt. udvikling af en tidlig prototype. En prototype, som gerne skulle hjælpe med at gøre idéen endnu mere konkret og præcis, og som samtidig gør det muligt, på et tidligt tidspunkt, at vurdere fordele og ulemper ved brug af app en i praksis i klinikken. Ekspertise og unge studerende Det kræver en del ekspertise at udvikle veldesignede og funktionelle apps. Derfor er APPlab også etableret i et samarbejde med en lang række eksperter inden for software, design og produktudvikling. I første omgang er der ansat fire studerende til at indsamle og tage imod de mange ideer fra klinikerne, hvorefter de benytter APPlab faciliteterne til at udvikle og teste de indkomne ideer. Klaus Veng fra MTIC sikrer fremdriften og den løbende, nødvendige kontakt med de eksterne partnere og eksperter, så der altid er de rette kompetencer at trække på til udviklingen af ideerne. Partnere i projektet: AUH, VIA University College i Horsens, Incuba, Trifork, Redia, MobilePeople, Cetrea, Center for E-læring, Region Midt IT Udvikling og MTIC.

14 10 Sengegavl Med let og hurtig adgang til patientens hoved Ideen til sengegavlen fik Lars Chr. Nydam gennem sit daglige arbejde som portør ved Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital (AUH). Lars oplevede ofte i forbindelse med f.eks. transport af traumepatienter, besværligheder med alt det udstyr, som ofte er monteret på sengene. Specielt i akut situationer, hvor det er vigtigt at der hurtigt kan etableres adgang til patientens hoved. Den sengegavl, Lars har designet er derfor baseret på egne praktiske erfaringer som portør. Den åbnes på midten og giver netop mulighed for nem og hurtig adgang til patientens hoved. Derudover er der på begge sider af sengegavlen påsat specialudviklede stativer, som gør det let at montere medicinsk udstyr (drop poser, måleapparatur mv.), der ikke hindrer adgangen til patienten, og som netop ikke skal afmonteres i forbindelse med patienttransport. Sikker vej gennem en jungle af regler Klaus Veng fra MTIC guidede mig sikkert gennem junglen af regler og bestemmelser i forhold til mine rettigheder og godkendelse af min opfindelse, og så har hans viden omkring sygepleje været af stor værdi for selve produktudviklingen, da han både kunne se konsekvenserne ved produktets funktion og bidrage med konstruktiv kritik. Lars Chr. Nydam, Portør og Iværksætter Partnere i projektet: Prototypen blev udviklet i samarbejde mellem K.R. Hospitalsudstyr, Balle Innovation og Hoved-Neuro-Centret V/Lars Nydam på Aarhus Universitetshospital (AUH) og MTIC.

15 11

16 12 Anysense Fra papirblanketter til mobil registrering Virksomheden ITExpress har udviklet en ny mobil dokumentationsløsning, som skal afløse papir og blyant i forbindelse med registreringer af data omkring patientforløb og arbejdsgange på Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital (AUH). Målet er at teste kvalitetsforbedringer og omkostningsbesparelser ved at konvertere papirblanketter til elektronisk registrering via f.eks. smartphones og tablets målet er naturligvis at øge effektiviteten og skabe bedre kvalitet. Test på flere områder Anysense er et produkt med mange funktioner og muligheder, oprindelig udviklet af ITExpress til landbruget. I testperioden har der derfor været fokus på at afprøve Anysense på flere områder, for at se, hvor og hvordan Anysense tilfører værdi for medarbejderne på hospitalerne. Helt konkret afprøves den nye elektroniske registreringsløsning på tre områder: Kost-væske skemaer (hvad patienterne indtager i løbet af dagen), sengevask samt videomanualer af, hvordan man samler og monterer medicinsk udstyr. Et side-step Projektet på Hospitalsenheden Horsens har givet os muligheden for at side steppe ind i sundheds-it branchen med vores patentanmeldte mobile dokumentations løsning, Anysense. Gennem samarbejdet med MTIC, Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital har vi opnået værdifuld domæneviden fra sundhedssektoren og dokumentation for en positiv business-case for vores produkt, og dermed et fantastisk godt afsæt for at udvikle vores forretning i dette nye markedssegment. Leif Møller indehaver af ITExpress APPlab (læs mere side ni) medvirker i projektet i forhold til at udvikle flere af de apps, som udgør brugerfladen på Anysense platformen. Partnere i projektet: Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Universitetshospital (AUH), APPlab, ITExpress og MTIC.

17 ZenXit En ny og bedre hospitalsmadras Med ZenXit betræder vi dagligt nye stier inden for sundhedsområdet, og MTIC har i vores hospitalsmadrasprojekt været en god støtte, som vi har kunnet spille bold op mod, og som samtidig har fungeret som et effektivt kontaktformidlende organ. Jens Suhr Bay, Business Manager, ZenXit 13 Formålet med projektet er at udvikle og teste en ny type hospitalsmadras med bedre komfort, trykfordelende egenskaber og i kraft af kernematerialets struktur med bakteriehæmmende egenskaber, potentielt at forbedre hygiejnen. Projektet tager afsæt i råmaterialet ZenXit, som er en ny type polstermateriale, udviklet af Gabriel i samarbejde med en japansk partner. MTIC har været bindeleddet mellem hospitalerne og Gabriel og har givet sparring både i forhold til det praktiske samarbejde med sundhedsvæsenet (der er et nyt brancheområde for Gabriel), men også regulatorisk sparring omkring CE mærkning af medicinsk udstyr. Partnere i projektet: Gabriel, Zibo, Copenhagen Living Lab, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital (AUH) og MTIC. Projektet har modtaget kr. 2, 5 mio fra Fornyelsesfonden til markedsmodning.

18 14 Horsens på forkant Et sundheds hotspot for borgerne på tværs af praktiserende læger, hospital og kommune Horsens på Forkant med Sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt med fokus på fremtidens behandling af og kommunikation med kronisk syge borgere i Horsens Kommune. Projektet skal føre til udviklingen af næste generation af telemedicinske løsninger i kraft af Sundheds-hotspottet, der er udviklet med udgangspunkt i brugernes behov. Målet er at fremme samarbejdet mellem praktiserende læger, hospital og kommune og ikke mindst at forbedre borgernes muligheder for at være herre over egen sygdom. Kræver tæt samarbejde Vi er ret ambitiøse. Vi arbejder både med patientperspektivet (patient empowerment), organisationsudvikling, udvikling af en tværsektoriel teknologisk medicinsk løsning og endelig er det et forskningsprojekt. Det kræver et meget tæt samarbejde både i sundhedstrekanten og mellem de offentlige og private aktører. Lige nu arbejder hospital og kommune sammen, som om man er i samme organisation, og det er nødvendigt, hvis vi skal komme i mål. Konsortiet af private virksomheder er ligeledes afgørende for successen, derfor er de valgt ud fra, at de skal kunne supplere hinanden. Men også her er der brug for stor tillid til hinanden og man skal være villig til at gå på kompromis og tage risici. Gitte Kjeldsen, Project Manager, MTIC Projektet er et typisk eksempel på, hvordan MTIC arbejder på hospitalerne. Gitte har bidraget med udvikling af projektet i samarbejde med kommune, hospital og virksomheder. Herefter blev der ansat en egentlig projektleder til projektet. Nu er Gittes rolle i projektorganisationen at sidde med i forretningsudvalg, teknologi- og udviklingsgruppen, samt at bringe læring herfra ind i nye innovationsprojekter, som for eksempel Fælles Servicecenter, der anvender Horsens på forkant med sundhed som en case. Alt sammen for at bidrage til virksomhedernes mulighed for vækst.

19 15

20 16 MTIC Masterclass Det handler om netværk og viden, både for os selv og vores deltagere MTIC masterclass er blevet en fast del af MTICs arrangementer. Emnerne bestemmer vi, når vi gennem vores arbejde med virksomhederne opdager fælles udfordringer på tværs og hvor vi ved, at ved at lære af de rigtige kompetencer og specialister, kan det læres én gang for alle. Målet med MTICs masterclasses er, at virksomhederne selv bliver i stand til at stille de rigtige spørgsmål undervejs i en produktudviklings-, salgs- eller markedsføringsproces. Og selvfølgelig også når der skal hentes kapital eller andet der er forretningskritisk for virksomheden. Men masterclasses kan også blot være til inspiration. En entrepreneur, som kommer og fortæller sin historie, en ny udviklingstendens, noget grundlæggende om det regulatoriske eller andet, som vi synes virksomhederne kan bruge i deres forretningsudvikling. Get Your International Business Case Right Vi har i efteråret/vinteren 2013/2014 for eksempel afholdt flere Masterclasses, under fællesoverskriften Get Your International Business Case Right. Vi oplevede, at mange virksomheder, kunne have gavn af at gribe dette mere professionelt og struktureret an så de ikke fik alle de ubehagelige overraskelser, når produktet var færdigudviklet, prisen var fastsat og markedsføringsmaterialet trykt! Så de fik lavet den rigtige strategi for reimbursement både for det europæiske og det amerikanske marked i starten af produktudviklingsprocessen og ikke først, når produktet var færdigt. Evidence-based Healthcare Design Evidence-based Healthcare Design er en relativ ny disciplin og omfatter en måde at påvise og klinisk dokumentere, hvordan de fysiske omgivelser påvirker menneskeligt velvære. Udgangspunktet er, at de rette omgivelser indretning, arkitektur, dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lys og muligheden for at være privat og tryg tilsammen kan understøtte patientens helingsproces. Og samtidig skabe et godt arbejdsklima for sundhedspersonalet.

21 17 Vi har brug for at styrke både netværket og kompetencerne inden for health care i Regionen. Så MTICs masterclasses er super relevante, og de har bragt ny viden og inspiration til os i Tytex A/S. Anne-Mette N. Scherfig, VP-Business Development, Tytex I forbindelse med de nye sygehusbyggerier i Danmark bliver dette element jo ekstra interessant, fordi der er en mulighed for reelt at inkoorporere denne tankegang i byggerierne. Da vi i MTIC oplevede en stigende interesse blandt virksomhederne og klinikerne for dette område inviterede vi en af de internationalt set mest anerkendte kompetencer på området til Aarhus Dr. Roger Ulrich, grundlæggeren af Center for Health Systems & Design på Texas A&M University. Roger er professor i arkitektur og amerikaner, og for omkring 100 fremmødte klinikere og virksomhedsfolk fortalte han om sine forskningsresultater. Han kom også med konkrete og centrale evidensbaserede design anbefalinger til, hvad man bør tænke ind i forbindelse med nybyggeri/ombygninger eller, hvis man bare skal re-designe eksisterende behandlingsrum. For os var det super inspirerende at møde Roger Ulrich og høre om hele den solide forskning, der ligger bag Evidence Based Healthcare Design. Mange af tingene har vi arbejdet med under udviklingen af Chromalex. Det at natur virker beroligende på mennesker, uanset hvor vi kommer fra på kloden og også uafhængig af alder. Det nye, som er meget interessant for Chromalex er, at f.eks. landskab der bliver filmet ud af et vindue, virker kedeligt for den der ser og det, at der ikke sker forandringer i billedet faktisk skaber frustrationer. Det bekræfter det, som vi har arbejdet med i Chromalex, at produktet hele tiden er i forandring og bevægelse. Charlotte Prang, Creative Director, PlayScape

22 18 BioMedical Design lær at drive processen fra klinisk behov til et markedsrettet produkt Det er essensen af BioMedcial Design uddannelsen, der er inspireret af Stanford og udviklet af INNO-X Healthcare. Ingeniør, læge, fysiker, jordemoder er nogle af profilerne på det første hold, der allerede er godt i gang. De otte fellows startede året på skolebænken, hvorefter de tilbragte syv uger ude i klinikken for at observere og identificere reelle produktbehov hos sundhedspersonalet. Nu er holdet tilbage på skolebænken og skal med sparring og i samarbejde med erhvervslivet udvælge og udvikle prototyper på produkter til sundhedsvæsenet produkter med kommercielt potentiale. Hele uddannelsen er jo skræddersyet til produktion. Det er designet til forbrugerne og deres behov. Det er fedt at se med forskellige briller på samme behov og ikke nødvendigvis komme frem til samme konklusion Carsten Sommer, Ingeniør Observation og identificering er vigtige parametre i udviklingen af behovsdrevet innovation. Gøres dette arbejde rigtig fra start, undgår man fejl, og man spare tid og hastigheden er altid et kritisk punkt i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet. Partnere i projektet: INNO-X er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital (AUH), MTIC og private virksomheder/aktører. Samarbejde med erhvervslivet Der er lagt op til et tæt samarbejde med en række private og offentlige organisationer, når prototyperne skal udvikles også dette adskiller BioMedical Design fra andre efteruddannelser.

23 19 Vi har lavet et program, som vi mener matcher fremtidens behov for innovation i sundhedssektoren og som er rettet mod at skabe en pipeline af nye virksomheder og produkter. Sys Zoffmann Glud, der sammen med Martin Vesterby er projektleder hos INNO-X Healthcare

24 20 MÅLET ER VÆKST HOS DE VIRKSOMHEDER, DER SKABER PRODUKTER, SOM BETYDER BEDRE KVALITET OG EFFEKTIVITET I SUNDHEDSVÆSENET.

25 Samarbejde efter vores behov Vi startede samarbejdet med MTIC på en perfekt måde, grundet vi stod i en vigtig fase vedrørende et patent, og det viste sig at MTIC havde en viden, der kunne hjælpe os i den rigtige retning. Samarbejdet har også betydet at Timedico A/S har fået en unik mulighed for tilførsel af nye udviklingsmetoder som inddrager eksterne kompetencer vi ellers ikke ville have haft i virksomheden. Dette betyder en øget mulighed for eksponering ud over landets grænser med et mere moderne og tilpasset udtryk til internationale sygehuse. Tilskud og sparring sker på en enkel og direkte måde som er tilpasset vores dynamiske og meget travle forretning, hvor der ikke er plads til bureaukrati og lange sagsbehandlinger. Daniel Blak, CEO, Timedico A/S

26 MedTech Innovation Center Tueager Aarhus N Danmark T /

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.04.2013 31.12.2013. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.04.2013 31.12.2013. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNOX Healthcare 01.04.2013 31.12.2013 Journalnummer: 1337623210 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling,

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling, Innovation bør være kerneydelse i enhver klinisk afdeling Det skaber større værdi for patienterne og udvikler personalet, fastslår ledende overlæge på Radiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Produktudvikling med OPI som springbræt. Hvem er vi? Blak & Sørensen Holding 50% Peter Sørensen 50% Daniel Blak. FagTek A/S Ventilation og service

Produktudvikling med OPI som springbræt. Hvem er vi? Blak & Sørensen Holding 50% Peter Sørensen 50% Daniel Blak. FagTek A/S Ventilation og service Hvem er vi? Blak & Sørensen Holding 50% Peter Sørensen 50% Daniel Blak Ejendomsselskab FagTek A/S Ventilation og service Noles A/S Legepladser Her startede ideen i 2009 1 Hvordan opstod kontakten? Første

Læs mere