MTIC skaber intelligente koblinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTIC skaber intelligente koblinger"

Transkript

1 MTIC skaber intelligente koblinger

2 Teamet hos MTIC Bettina Balslev Sørensen Susanne Svendsen Project Manager Mette Herlev Communication Manager Sara Rose Newell Project Manager Trine Winterø CEO Project Manager Gitte Kjeldsen Project Manager Majbritt Aagaard Project Manager Klaus Veng Project Manager Jesper Piculell Project Manager Susanne Munkholt Jensen Office Manager

3 360 med MTIC De behov, spørgsmål og emner, som virksomhederne søger svar på er altid forskellige, men vi starter altid vores samarbejde med dem ét sted der hvor virksomheden selv mener, at de har brug for det. Sammen med virksomheden går vi 360 grader rundt om idéen og sørger for, at alle faner bliver vendt. På den måde sikrer vi den bedste og hurtigste vej til det kommercielle marked for virksomheden uden alt for mange uforudsete forhindringer. Idé Marked/ distribution/salg Business plan IPR Vi går tæt på virksomhedens idé, får afdækket historikken og ser på om idéen tager udgangspunkt i et reelt behov. Hvem er kunden, og hvem er slutbrugeren? Er der et reelt marked? Er der et internationalt kommercielt potentiale? Hvem er aftager, og hvordan kan salget gribes an? En forretningsplan er virksomhedens platform. Er der den rigtige forretningsplan, og hænger den sammen? Hvilke rettigheder ligger der omkring produktet? Det er vigtigt tidligt i processen at få klarhed over patentspørgsmål og andre rettigheder. Økonomi Regulatorisk Produkt Organisation Hvordan er økonomien i virksomheden? Er finansieringen på plads? Er der råderum til at arbejde med produktet og hænger den økonomiske tidsplan sammen? Er der taget højde for de regulatoriske problemstillinger? Skal der laves kliniske test og hvilke godkendelser skal være på plads? Er der allerede et kommercielt produkt i virksomheden eller står virksomheden overfor den første prototype? Er der den rigtige organisering i virksomheden? Er der de ressourcer, der skal til både i tid og kompetencer.

4 ORGANISATION PRODUKT KLINISK VIDEN REGULATORISK IDÉ Vi går tæt på virksomhedens idé, afdækker historikken og ser på det reelle behov bag idéen. MARKED/ DISTRIBUTION/ SALG FINANSIERING BUSINESS PLAN IPR

5 1 MTIC Kort fortalt MedTech Innovation Center (MTIC) blev etableret på opfordring fra bio- og medtech virksomhederne i Region Midtjylland i 2009, som en del af Region Midtjyllands erhvervssatsning Erhverv og Sundhed. Målet hos MTIC er at skabe vækst og sikre, at virksomhederne hurtigere og bedre får deres ideer realiseret og deres sundhedsteknologiske produkter på markedet nationalt og internationalt. Det hjælper vi dem med ved at give dem den rette, individuelle hjælp og sparring til deres kommercielle forretningskritiske udfordringer uanset hvor i processen de befinder sig. Et tæt samarbejde mellem MTIC og hospitalerne i Region Midtjylland sikrer desuden, at virksomhederne får adgang til den kliniske viden og det samarbejde, der skal til for, at få skabt de rigtige løsninger eller de rigtige produkter til sundhedsvæsenet. Produkter, der skaber forretning for virksomhederne, og som betyder bedre kvalitet og effektivitet på hospitalerne. 11 Vi er et stærkt team på 11, alle med en baggrund i den kommercielle verden. 0 Vi er en non-profit virksomhed, etableret med bevilling fra Vækstforum i Region Midtjylland og EUs strukturfonde Vores base er på Tueager i Aarhus N, men vi prioriterer at bevæge os ud af huset, regionalt, nationalt og internationalt. 300 Mere end 300 virksomheder har fået kommerciel sparring. 4 Vi har 4 medarbejdere, der arbejder på hospitalerne i Region Midtjylland som daglige brobyggere i innovationsarbejdet mellem klinikken og de private virksomheder projekter har modtaget et finansielt bidrag.

6 2 MTIC Set indefra Sammenfattende tilbyder MTIC ét af Europas mest ambitiøse og formentlig også mest værdifulde programmer for udvikling af unge, sundhedsteknologiske virksomheder IRIS GROUP Af Trine Winterø, CEO Sådan står der i den uvildige evaluering fra sommeren 2013 omkring MTICs arbejde, og det er vi ret stolte af. Vi ved, hvad vi har med at gøre, og vi ved, hvad der skal til for at hjælpe virksomhederne. Vi har prøvet meget og er altid parate til at tænke nyt. Men kun når det gavner udviklingen af interessante produkter dels i forhold til eksisterende markeder, dels i forhold til at adressere nye markeder. Og så holder vi stædigt fast i, at eksperthjælp indenfor lige præcis det område, som produktet handler om, er nødvendig. Ellers sker udviklingen ikke godt nok eller hurtig nok. Kompetencer og kapital er og bliver to af de væsentligste parametre for at hjælpe nye og eksisterende virksomheder med at tjene flere penge. Det tager tid at blive anerkendt som en seriøs spiller på dette område i Danmark, men det er MTIC blevet efter at have været i gang i fem år og meget har flyttet sig på relativt kort tid fra en bar mark i Aarhus. Den sundhedsteknologiske klynge Den virksomhed i klyngen som MTIC har hjulpet mest undervejs er nu blevet delvist solgt og aktionærerne og founderne har fået penge ud. Det er lige præcis det, der skal til for virksomhederne, for at vi reelt kan tale om en succesfuld klynge. I Danmark er der kommet fokus på klynger, og hvad klynger kan bidrage til hvad de rigtige kompetencer og den rigtige infrastruktur betyder for at sikre mulighederne for vækst. MTIC går også aktivt ind i dette arbejde nationalt. Nationale Innovationsnetæværk Fra sommeren 2014 er vi med i to landsdækkende innovationsnetværk MedTech Innovation sammen

7 3 med København og Aalborg. Og Innovationsnetværket for Sundheds- og Velfærdsteknologi der ledes af Welfare Tech i Odense. Målt på vores evne til at hjælpe Vigtigst af alt er dog, at virksomhederne og hospitalerne er rigtig glade for samarbejdet med os. Det er faktisk det bedste fordi vi ved, vi bidrager med værdi. Så der bliver udviklet globalt interessante produkter til sundhedssektoren. Ligesom en virksomhed og dens produkter bliver målt på sin relevans ud fra evnen til at tjene penge, bliver MTIC målt på vores evne til at hjælpe virksomhederne med at tjene penge og vores evne til at hjælpe hospitalerne med innovation. Det gør vi, og det er vi gode til. Og det har vi tænkt os at blive ved med.

8 A4

9 Rhinix Fra prototype til klinisk test 5 Rhinix er en ny virksomhed, stiftet af den medicinstuderende Peter S. Kenney. Peter har udviklet et nasalfilter til mennesker med høfeber. Takket være en målrettet udviklingsindsats de sidste 2 år er virksomheden allerede der, hvor de kliniske afprøvninger er gennemført og der er sendt ansøgning til FDA i USA om markedsføringstilladelse. At Peters arbejde har internationalt potentiale blev også tydelig da Rhinix i december 2013 blev valgt som én af de otte bedste Life Science virksomheder ved finalen i European Venture Contest ud af i alt 800 lovende virksomheder inden for Life Science, ICT og Cleantech. MTIC har arbejdet med Rhinix og Peter siden 2011 og har haft rollen, som den eksterne sparringspartner i hans meget målrettede arbejde lige fra udvikling af protype til godkendt klinisk test. MTIC vil fremadrettet bidrage i Rhinixs kommercialisering af nasalfilteret. Som en stand-in bestyrelse MTIC har givet værdifuld sparring på en række relevante områder (udvikling, regulatory affairs, IPR), og de har hjulpet mig, når der har været behov for det. Der er højt til loftet hos MTIC, og det er tydeligt at mærke, at det er en gruppe erfarne mennesker, der komplementerer hinanden godt i forhold til deres respektive spidskompetencer. Samtidig har organisationen som helhed et stort netværk, som de formår at inddrage, når det er relevant. Særligt når det gælder de unikke udfordringer, der omhandler medicoteknisk innovation, har jeg i flere sammenhænge anset MTIC, som en stand-in bestyrelse, der har givet skarpe råd med på vejen. Peter S. Kenney, Founder af Rhinix

10 6 DNA Diagnostic Diagnosticering af leukæmi HemaVision er et diagnostisk test kit til hurtig og nøjagtig bestemmelse af de forskellige typer af leukæmi (blodkræft), hvilket kan sikre en hurtigere og mere korrekt behandling af de mere akutte former for leukæmi. Det har været afgørende for os at få indsigt i, hvorledes vores produkt passer ind på det tyske marked, hvem er kunderne, hvem er konkurrenterne, og hvorledes kan vi så positionere os på markedet? MTIC skabte kontakt til det tyske life science konsulenthus, Novumed, som har løst opgaven yderst professionelt. Med en grundig briefing fra DNA Diagnostic, gennemførte Novumed interviews af tyske key opinion leaders og brancheeksperter og har på denne baggrund udarbejdet en kortlægning af det potentielle marked og mulige konkurrenter. Novumeds analyse modeller har skabt det overblik over styrker og svagheder samt muligheder, som Hemavision har på det tyske marked for in-vitro diagnostiske test. Det har givet os mulighed for at tage de rigtige beslutninger i forhold til produkttilpasning og market entry. Mogens Sønderup, CEO, DNA Diagnostic

11 Nordisk Røntgen Teknik Succesfulde udviklingsprojekter Nordisk Røntgen Teknik (NRT) har succes med nye niche produkter og en ny international afsætningsstrategi. Det er et stort spring for enhver virksomhed at bevæge sig fra at være OEM-leverandør til at udvikle egne produkter og implementere en international afsætningsstrategi. Specielt når man rent faktisk skal sælge til sundhedsvæsenet og dermed er afhængig af lange udviklingstider, store dokumentationskrav, udbudsregler og meget andet. Strategiudviklingsproces MTIC har arbejdet med ledelsen i NRT i flere år for at gennemføre denne strategiudviklingsproces, som dels omfattede en re-positionering af virksomhedens røntgensystem ADORA, dels et øget fokus på produktudvikling og strategisk markedsføring. 7 Succesen med de nyudviklede produkter lader til endelig at være slået igennem i NRTs regnskab og har sikret en 40% øget bruttofortjeneste i 2012/2013 i forhold til 2011/2012. Virksomheden fik et overskud før skat på godt 5 millioner kroner i 2012/2013, hvilket repræsenterer en markant vækst i forhold til kroner i 2011/2012. Det forbedrede resultat skyldes primært en markant vækst i omsætningen som følge af selskabets succes med færdiggjorte udviklingsprojekter samt på at professionalisere den internationale afsætning. Mogens Ravn, CEO, Nordisk Røntgen Teknik

12 8

13 APPlab Udvikling af apps til klinikere og patienter MTIC og Aarhus Universitetshospital (AUH) har med etableringen af APPlab sat fokus på udvikling af apps til brug i sundhedsvæsenet, og dermed gjort det muligt for klinikere på hospitalet at få afprøvet deres ideer til apps. 9 Hos APPlab kan klinikerne få deres idé vurderet og få hjælp til evt. udvikling af en tidlig prototype. En prototype, som gerne skulle hjælpe med at gøre idéen endnu mere konkret og præcis, og som samtidig gør det muligt, på et tidligt tidspunkt, at vurdere fordele og ulemper ved brug af app en i praksis i klinikken. Ekspertise og unge studerende Det kræver en del ekspertise at udvikle veldesignede og funktionelle apps. Derfor er APPlab også etableret i et samarbejde med en lang række eksperter inden for software, design og produktudvikling. I første omgang er der ansat fire studerende til at indsamle og tage imod de mange ideer fra klinikerne, hvorefter de benytter APPlab faciliteterne til at udvikle og teste de indkomne ideer. Klaus Veng fra MTIC sikrer fremdriften og den løbende, nødvendige kontakt med de eksterne partnere og eksperter, så der altid er de rette kompetencer at trække på til udviklingen af ideerne. Partnere i projektet: AUH, VIA University College i Horsens, Incuba, Trifork, Redia, MobilePeople, Cetrea, Center for E-læring, Region Midt IT Udvikling og MTIC.

14 10 Sengegavl Med let og hurtig adgang til patientens hoved Ideen til sengegavlen fik Lars Chr. Nydam gennem sit daglige arbejde som portør ved Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital (AUH). Lars oplevede ofte i forbindelse med f.eks. transport af traumepatienter, besværligheder med alt det udstyr, som ofte er monteret på sengene. Specielt i akut situationer, hvor det er vigtigt at der hurtigt kan etableres adgang til patientens hoved. Den sengegavl, Lars har designet er derfor baseret på egne praktiske erfaringer som portør. Den åbnes på midten og giver netop mulighed for nem og hurtig adgang til patientens hoved. Derudover er der på begge sider af sengegavlen påsat specialudviklede stativer, som gør det let at montere medicinsk udstyr (drop poser, måleapparatur mv.), der ikke hindrer adgangen til patienten, og som netop ikke skal afmonteres i forbindelse med patienttransport. Sikker vej gennem en jungle af regler Klaus Veng fra MTIC guidede mig sikkert gennem junglen af regler og bestemmelser i forhold til mine rettigheder og godkendelse af min opfindelse, og så har hans viden omkring sygepleje været af stor værdi for selve produktudviklingen, da han både kunne se konsekvenserne ved produktets funktion og bidrage med konstruktiv kritik. Lars Chr. Nydam, Portør og Iværksætter Partnere i projektet: Prototypen blev udviklet i samarbejde mellem K.R. Hospitalsudstyr, Balle Innovation og Hoved-Neuro-Centret V/Lars Nydam på Aarhus Universitetshospital (AUH) og MTIC.

15 11

16 12 Anysense Fra papirblanketter til mobil registrering Virksomheden ITExpress har udviklet en ny mobil dokumentationsløsning, som skal afløse papir og blyant i forbindelse med registreringer af data omkring patientforløb og arbejdsgange på Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital (AUH). Målet er at teste kvalitetsforbedringer og omkostningsbesparelser ved at konvertere papirblanketter til elektronisk registrering via f.eks. smartphones og tablets målet er naturligvis at øge effektiviteten og skabe bedre kvalitet. Test på flere områder Anysense er et produkt med mange funktioner og muligheder, oprindelig udviklet af ITExpress til landbruget. I testperioden har der derfor været fokus på at afprøve Anysense på flere områder, for at se, hvor og hvordan Anysense tilfører værdi for medarbejderne på hospitalerne. Helt konkret afprøves den nye elektroniske registreringsløsning på tre områder: Kost-væske skemaer (hvad patienterne indtager i løbet af dagen), sengevask samt videomanualer af, hvordan man samler og monterer medicinsk udstyr. Et side-step Projektet på Hospitalsenheden Horsens har givet os muligheden for at side steppe ind i sundheds-it branchen med vores patentanmeldte mobile dokumentations løsning, Anysense. Gennem samarbejdet med MTIC, Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital har vi opnået værdifuld domæneviden fra sundhedssektoren og dokumentation for en positiv business-case for vores produkt, og dermed et fantastisk godt afsæt for at udvikle vores forretning i dette nye markedssegment. Leif Møller indehaver af ITExpress APPlab (læs mere side ni) medvirker i projektet i forhold til at udvikle flere af de apps, som udgør brugerfladen på Anysense platformen. Partnere i projektet: Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Universitetshospital (AUH), APPlab, ITExpress og MTIC.

17 ZenXit En ny og bedre hospitalsmadras Med ZenXit betræder vi dagligt nye stier inden for sundhedsområdet, og MTIC har i vores hospitalsmadrasprojekt været en god støtte, som vi har kunnet spille bold op mod, og som samtidig har fungeret som et effektivt kontaktformidlende organ. Jens Suhr Bay, Business Manager, ZenXit 13 Formålet med projektet er at udvikle og teste en ny type hospitalsmadras med bedre komfort, trykfordelende egenskaber og i kraft af kernematerialets struktur med bakteriehæmmende egenskaber, potentielt at forbedre hygiejnen. Projektet tager afsæt i råmaterialet ZenXit, som er en ny type polstermateriale, udviklet af Gabriel i samarbejde med en japansk partner. MTIC har været bindeleddet mellem hospitalerne og Gabriel og har givet sparring både i forhold til det praktiske samarbejde med sundhedsvæsenet (der er et nyt brancheområde for Gabriel), men også regulatorisk sparring omkring CE mærkning af medicinsk udstyr. Partnere i projektet: Gabriel, Zibo, Copenhagen Living Lab, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital (AUH) og MTIC. Projektet har modtaget kr. 2, 5 mio fra Fornyelsesfonden til markedsmodning.

18 14 Horsens på forkant Et sundheds hotspot for borgerne på tværs af praktiserende læger, hospital og kommune Horsens på Forkant med Sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt med fokus på fremtidens behandling af og kommunikation med kronisk syge borgere i Horsens Kommune. Projektet skal føre til udviklingen af næste generation af telemedicinske løsninger i kraft af Sundheds-hotspottet, der er udviklet med udgangspunkt i brugernes behov. Målet er at fremme samarbejdet mellem praktiserende læger, hospital og kommune og ikke mindst at forbedre borgernes muligheder for at være herre over egen sygdom. Kræver tæt samarbejde Vi er ret ambitiøse. Vi arbejder både med patientperspektivet (patient empowerment), organisationsudvikling, udvikling af en tværsektoriel teknologisk medicinsk løsning og endelig er det et forskningsprojekt. Det kræver et meget tæt samarbejde både i sundhedstrekanten og mellem de offentlige og private aktører. Lige nu arbejder hospital og kommune sammen, som om man er i samme organisation, og det er nødvendigt, hvis vi skal komme i mål. Konsortiet af private virksomheder er ligeledes afgørende for successen, derfor er de valgt ud fra, at de skal kunne supplere hinanden. Men også her er der brug for stor tillid til hinanden og man skal være villig til at gå på kompromis og tage risici. Gitte Kjeldsen, Project Manager, MTIC Projektet er et typisk eksempel på, hvordan MTIC arbejder på hospitalerne. Gitte har bidraget med udvikling af projektet i samarbejde med kommune, hospital og virksomheder. Herefter blev der ansat en egentlig projektleder til projektet. Nu er Gittes rolle i projektorganisationen at sidde med i forretningsudvalg, teknologi- og udviklingsgruppen, samt at bringe læring herfra ind i nye innovationsprojekter, som for eksempel Fælles Servicecenter, der anvender Horsens på forkant med sundhed som en case. Alt sammen for at bidrage til virksomhedernes mulighed for vækst.

19 15

20 16 MTIC Masterclass Det handler om netværk og viden, både for os selv og vores deltagere MTIC masterclass er blevet en fast del af MTICs arrangementer. Emnerne bestemmer vi, når vi gennem vores arbejde med virksomhederne opdager fælles udfordringer på tværs og hvor vi ved, at ved at lære af de rigtige kompetencer og specialister, kan det læres én gang for alle. Målet med MTICs masterclasses er, at virksomhederne selv bliver i stand til at stille de rigtige spørgsmål undervejs i en produktudviklings-, salgs- eller markedsføringsproces. Og selvfølgelig også når der skal hentes kapital eller andet der er forretningskritisk for virksomheden. Men masterclasses kan også blot være til inspiration. En entrepreneur, som kommer og fortæller sin historie, en ny udviklingstendens, noget grundlæggende om det regulatoriske eller andet, som vi synes virksomhederne kan bruge i deres forretningsudvikling. Get Your International Business Case Right Vi har i efteråret/vinteren 2013/2014 for eksempel afholdt flere Masterclasses, under fællesoverskriften Get Your International Business Case Right. Vi oplevede, at mange virksomheder, kunne have gavn af at gribe dette mere professionelt og struktureret an så de ikke fik alle de ubehagelige overraskelser, når produktet var færdigudviklet, prisen var fastsat og markedsføringsmaterialet trykt! Så de fik lavet den rigtige strategi for reimbursement både for det europæiske og det amerikanske marked i starten af produktudviklingsprocessen og ikke først, når produktet var færdigt. Evidence-based Healthcare Design Evidence-based Healthcare Design er en relativ ny disciplin og omfatter en måde at påvise og klinisk dokumentere, hvordan de fysiske omgivelser påvirker menneskeligt velvære. Udgangspunktet er, at de rette omgivelser indretning, arkitektur, dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lys og muligheden for at være privat og tryg tilsammen kan understøtte patientens helingsproces. Og samtidig skabe et godt arbejdsklima for sundhedspersonalet.

21 17 Vi har brug for at styrke både netværket og kompetencerne inden for health care i Regionen. Så MTICs masterclasses er super relevante, og de har bragt ny viden og inspiration til os i Tytex A/S. Anne-Mette N. Scherfig, VP-Business Development, Tytex I forbindelse med de nye sygehusbyggerier i Danmark bliver dette element jo ekstra interessant, fordi der er en mulighed for reelt at inkoorporere denne tankegang i byggerierne. Da vi i MTIC oplevede en stigende interesse blandt virksomhederne og klinikerne for dette område inviterede vi en af de internationalt set mest anerkendte kompetencer på området til Aarhus Dr. Roger Ulrich, grundlæggeren af Center for Health Systems & Design på Texas A&M University. Roger er professor i arkitektur og amerikaner, og for omkring 100 fremmødte klinikere og virksomhedsfolk fortalte han om sine forskningsresultater. Han kom også med konkrete og centrale evidensbaserede design anbefalinger til, hvad man bør tænke ind i forbindelse med nybyggeri/ombygninger eller, hvis man bare skal re-designe eksisterende behandlingsrum. For os var det super inspirerende at møde Roger Ulrich og høre om hele den solide forskning, der ligger bag Evidence Based Healthcare Design. Mange af tingene har vi arbejdet med under udviklingen af Chromalex. Det at natur virker beroligende på mennesker, uanset hvor vi kommer fra på kloden og også uafhængig af alder. Det nye, som er meget interessant for Chromalex er, at f.eks. landskab der bliver filmet ud af et vindue, virker kedeligt for den der ser og det, at der ikke sker forandringer i billedet faktisk skaber frustrationer. Det bekræfter det, som vi har arbejdet med i Chromalex, at produktet hele tiden er i forandring og bevægelse. Charlotte Prang, Creative Director, PlayScape

22 18 BioMedical Design lær at drive processen fra klinisk behov til et markedsrettet produkt Det er essensen af BioMedcial Design uddannelsen, der er inspireret af Stanford og udviklet af INNO-X Healthcare. Ingeniør, læge, fysiker, jordemoder er nogle af profilerne på det første hold, der allerede er godt i gang. De otte fellows startede året på skolebænken, hvorefter de tilbragte syv uger ude i klinikken for at observere og identificere reelle produktbehov hos sundhedspersonalet. Nu er holdet tilbage på skolebænken og skal med sparring og i samarbejde med erhvervslivet udvælge og udvikle prototyper på produkter til sundhedsvæsenet produkter med kommercielt potentiale. Hele uddannelsen er jo skræddersyet til produktion. Det er designet til forbrugerne og deres behov. Det er fedt at se med forskellige briller på samme behov og ikke nødvendigvis komme frem til samme konklusion Carsten Sommer, Ingeniør Observation og identificering er vigtige parametre i udviklingen af behovsdrevet innovation. Gøres dette arbejde rigtig fra start, undgår man fejl, og man spare tid og hastigheden er altid et kritisk punkt i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet. Partnere i projektet: INNO-X er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital (AUH), MTIC og private virksomheder/aktører. Samarbejde med erhvervslivet Der er lagt op til et tæt samarbejde med en række private og offentlige organisationer, når prototyperne skal udvikles også dette adskiller BioMedical Design fra andre efteruddannelser.

23 19 Vi har lavet et program, som vi mener matcher fremtidens behov for innovation i sundhedssektoren og som er rettet mod at skabe en pipeline af nye virksomheder og produkter. Sys Zoffmann Glud, der sammen med Martin Vesterby er projektleder hos INNO-X Healthcare

24 20 MÅLET ER VÆKST HOS DE VIRKSOMHEDER, DER SKABER PRODUKTER, SOM BETYDER BEDRE KVALITET OG EFFEKTIVITET I SUNDHEDSVÆSENET.

25 Samarbejde efter vores behov Vi startede samarbejdet med MTIC på en perfekt måde, grundet vi stod i en vigtig fase vedrørende et patent, og det viste sig at MTIC havde en viden, der kunne hjælpe os i den rigtige retning. Samarbejdet har også betydet at Timedico A/S har fået en unik mulighed for tilførsel af nye udviklingsmetoder som inddrager eksterne kompetencer vi ellers ikke ville have haft i virksomheden. Dette betyder en øget mulighed for eksponering ud over landets grænser med et mere moderne og tilpasset udtryk til internationale sygehuse. Tilskud og sparring sker på en enkel og direkte måde som er tilpasset vores dynamiske og meget travle forretning, hvor der ikke er plads til bureaukrati og lange sagsbehandlinger. Daniel Blak, CEO, Timedico A/S

26 MedTech Innovation Center Tueager Aarhus N Danmark T /

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Indhold Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1 Velfærdsteknologien vil være den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind WelHealth 1 Indhold Talesyntese nu med lægelatin En ny dansk talesyntese kan klare lægelatin

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

Living labs & testcentre

Living labs & testcentre Nye spillere på et umodent marked: Living labs & testcentre for sundheds- og velfærdsinnovation Analyse af living labs virkemåder og undersøgelse af virksomheders ønsker til ydelser. Marts 2015 1 Udarbejdet

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD 100 DAGE FOR DANMARK Mandag Morgen indleder nu en serie af analyser om de store samfundsreformer, der kan forandre Danmark og styrke væksten. I denne uge ser vi på potentialet i såkaldt servicedesign,

Læs mere